نقل سیمگهسی سؤز دونیایمیش...

  
 1. سؤزباز جومله ایشه باشلادی.

 2. آذربایجان سؤزلوگو ؛اسماعیل جعفرلی؛ یایینلانمامیش 2013 (اوچ جیلد)
 3. آذربایجان دیلینین ایضاحلی لغتی؛ علیحئیدر اوروجوف؛ شرق-غرب یاینی؛ باکی 2006 (دؤرد جیلد)
 4. قوشوق دا آرانیر بوگوندن بری. قوشوقلار ساییسی: 1200 دن چوخ
 5. سؤزونوزو یا عرب الفباسیندا و یا لاتین الفباسیندا آختارین.
 6. سؤزجوکلر بیلگی سایار ایله گیریلمیش، عرب الفباسیندا یانلیشلیق احتمالی یوخاری. او اوزدن لاتین الفباسیندا آختارساز داها یاخجی اولار.
 7. اصلی آدرسیمیز:

  https://sozbaz.000webhostapp.com

  . لوطفا بونا لینک وئرین و یا بونو قوللانین.
 8. سؤزبازا گؤره
 9. ‌سؤزبازلا ایلگی‌می؟:

a  b  c  ç  d  e  ə  f  g  ğ  h  i  ı  j  k  l  m  n  o  ö  p  q  r  s  ş  t  u  ü  v  x  y  z

آذربایجان سؤزلوگو - 2013؛ اسماعیل جعفرلیآذربایجان دیلینین ایضاحلی لغتی - باکی، شرق-غرب؛ 2006
-جاو ادفرامرزاوغلوباقرزاده‎ ~ vad framərz oğlu baqrzadə
-دیوا نلغاتتورکده‎دونیاخریطه‎سی ~ vani lüğatittürkdə
-گووج دیغیرلانیب قاپاغین تاپار ~ vəc dığırlanıb qapağın tapar
-و ~ və
-و ~ və
-وا ~ va
-وابال ~ vabal
-وابسته‎ ~ vabəstə
-واپور ~ vapur
-وات ~ vat
-وات اؤلچر ~ vat ölçər
-واترپولو ~ vatırpolo
-واتمتر ~ vatmetr
-واثق ~ vasiq
-واجب ~ vacib
-واجبات ~ vacibat
-واجد ~ vacid
-واحد ~ vahid
-واحسرتا ~ vahəsrəta
-واحه ~ vahə
-واخ ~ vax
-واخت ~ vaxt
-واخت آشیری ~ vaxtaşırı
-واخسئی ~ vaxsey
-وادار ~ vaadar
-وادی ~ vadi
-وار ~ var
-وار ~ var
-وار ائتمک ~ var etmək
-واراق ~ varaq
-واراق ~ varaq
-واراگله‎ ~ varagələ
-واران ~ varan
-واراوارا ~ varavara
-وار اول ~ var ol
-وار اولان ~ var olan
-وار اولماق ~ var olmaq
-واراولوش ~ varoluş
-واراولوشچو ~ varoluşçu
-واراولوشچولوق ~ varoluşçuluq
-واراوورد ~ varavurd
-وارایوخا ~ varayoxa
-وارث ~ varis
-وارثآ باد ~ varis abad
-وارثا ولماق ~ varis olmaq
-وار ثسیز ~ varissız
-وارخان ~ varxan
-واردا ولماق ~ varid olmaq
-وارد ~ varid
-واردات ~ varidat
-واردانلی ~ vardanlı
-واردؤولت ~ vardövlət
-وارده‎ ~ varidə
-وارده‎ سرا ~ vardasəra
-واردی ~ vardı
-واردیران ~ vardıran
-واردیرماق ~ vardırmaq
-واردیریلماق ~ vardırılmaq
-وارساغی ~ varsağı
-وارساغیچی/ وارساقچی ~ varsaqçı
-وارساق ~ varsaq
-وارساقلاماق ~ varsaqlamaq
-وارساییم ~ varsayım
-وارسایی مسال ~ varsayımsal
-وارسایی ملی ~ varsayımlı
-وارسته‎ ~ varəstə
-وارسیز ~ varsız
-وارسیل ~ varsıl
-وارسیل اَرکی ~ varsıl ərki
-وارسیل لاشماق ~ varsıl laşmaq
-وارسی للیق ~ varsıllıq
-وارقوت ایله‎ ~ varquvvət ilə
-وارقی ~ varqı
-وارکزک ~ varkəzək
-وارکن ~ varkən
-وارکوریک ~ varkurik
-وارگل ~ vargəl
-وارگل ائله‎‎مک ~ vargəl eləmək
-وارگوجو ایله‎ ~ vargüc ilə
-وارلاماق ~ varlamaq
-وارلاندیرماق ~ varlandırmaq
-وارلانما ~ varlanma
-وارلانماق ~ varlanmaq
-وارلی ~ varlı
-( وارلی حاللی(کارلی ~ varlı hallı(karlı)
-وارلیلیق ~ varlılıq
-وارلیق ~ varlıq
-وارلیق بیرلیگی ~ varlıq birliyi
-وارلیق بیلیمی ~ varlıq bilimi
-وارلی قلی ~ varlıqlı
-وارلی قلیلیق ~ varlıqlılıq
-وارما ~ varma
-وارماق ~ varmaq
-وارمیش ~ varmış
-واروغول ~ varoğul
-وارنا ~ varna
-واروارا ~ varvara
-وارول ~ varol
-واریات ~ varyat
-واریاسیون ~ varyasiyon
-واریانت ~ varyant
-واریس ~ varis
-واریئمز ~ varyeməz
-واریش ~ varış
-واریشلی ~ varışlı
-واریشلیلیق ~ varışlılıq
-واریلماز ~ varılmaz
-واریلما ~ varılma
-واریلماق ~ varılmaq
-واریم ~ varım
-واریملو ~ varımlu
-واریوخ ~ varyox
-واریوخدان چیخماق ~ varyoxdan çıxmaq
-واریوخو ~ varyoxu
-( واز (وازگئچمک ~ vaz(vazgeçmək)
-وازئلین ~ vazelin
-وازآتماق ~ vazatmaq
-وازده‎ ~ vazdə
-وازگئچمه‎ ~ vazgeçmə
-وازگئچیلمز ~ vazgeçilməz
-وازلاماق ~ vazlamaq
-وازلین ~ vazlın
-وازیماق ~ vazımaq
-واسطه‎ ~ vasitə
-واسواسی ~ vasvası
-واسیم محمدعلیئف ~ vasim məmməd əliyef
-واسینجان ~ vasıncan
-واشاق ~ vaşaq
-واشر ~ vaşar
-واشقان ~ vaşqan
-واشور ~ vaşur
-واشینگتون پورتاغالی ~ vaşinqton purtağalı
-واشینگتون قارپیزی ~ vaşıngton qarpızı
-واصف ~ vasif
-واصل ~ vasil
-واضح ~ vazeh
-واضع ~ vaze
-واعظ ~ vaiz
-واغ ~ v
-واغام لاماق ~ vağam lamaq
-واغانیماق ~ vağanımaq
-واغانیمیش ~ vağanımış
-واغاییماق ~ vağayımaq
-واغاییمیش ~ vağayımış
-واغزال ~ vağzal
-واغزالی ~ vağzalı
-واغلار ~ vağlar
-وافر ~ vafir
-وافی تبریزی ~ vafi təbrizi
-واقوآز ~ vaquaz
-واق واق چیچه‎ گی ~ vaq vaq çiçəyi
-واق ~ vaq
-واقت گئچیرمه‎ ~ vaxt geçirmə
-واقتسیز ~ vaxtsız
-واقع ~ vaqe
-واقعاً ~ vaqeən
-واقعه‎ ~ vaqeə
-واقعی ~ vaqei
-واقف ~ vaqif
-واقفادب یمکتبی ~ vaqif ədəbiməktəbi
-واققیلتی ~ vaqqıltı
-واققیلداماق ~ vaqqıldamaq
-واقون ~ vaqon
-واقونئت ~ vaqonet
-واقونچا ~ vaqunça
-واکس ~ vaks
-واکسن ~ vaksən
-واکس نله‎مه‎ ~ vaksənləmə
-واگون ~ vaqon
-واگیر ~ vagir
-وال ~ val
-والئریان ~ valeryan
-والا ~ vala
-والاحضرت ~ valahəzrət
-والارود ~ valarud
-والاشجرد ~ valaşcerd
-والای ~ valay
-والایش ~ valayış
-والای وورماق ~ valay vurmaq
-والحاصل ~ vəlhasil
-والد ~ valid
-والده‎ ~ validə
-والدین ~ valdeyn
-والس ~ vals
-والسلام ~ vəssəlam
-واللاه ~ vallah
-واللاهی ~ vallahi
-والوخ ~ valux
-والور ~ valor
-واله ~ valəh
-والها ئدیجی ~ valeh edici
-والهانه ~ valehanə
-وال هلیک ~ valehlik
-والی ~ vali
-والیبال ~ valibal
-وامصیبتا ~ vamosibəta
-وامق ~ vamiq
-وان ~ van
-وان ~ van
-وانادیوم ~ vanadiyom
-واناند ~ vanand
-وانفسا ~ vanəfsa
-وانگ ~ vang
-وانلیجیق ~ vanlucuq
-وانیل ~ vanil
-واوئیلا ~ vaveyla
-واه‎ ~ və
-واهمه ~ vahimə
-واهی ~ vahi
-وای ~ vay
-وایان ~ vayan
-وایخیر ~ vayxır
-وایسیلانماق ~ vaysılanmaq
-وایسینماق ~ vaysınmaq
-وایقان ~ vayqan
-وایقانلی ~ vayqanlı
-وایکینگ ~ vayking
-وایلی ~ vaylı
-وایمند ~ vaymənd
-واییلتی ~ vayıltı
-واییلداشماق ~ vayıldaşmaq
-واییلداما ~ vayıldama
-واییلداماق ~ vayıldamaq
-وئتو ~ veto
-وئج ~ vec
-وئجسیز ~ vecsiz
-وئجسیزلیک ~ vecsizlik
-وئرآل ~ veral
-وئران ~ veran
-وئرتیکال ~ vertikal
-وئرخییان ~ verxiyan
-وئردره‎ ~ verdərə
-وئردی ~ verdi
-وئردی خان ~ verdixan
-وئردیرتمک ~ verdirtmək
-وئردیرمک ~ verdirmək
-وئردیش ~ verdiş
-وئرژئن ~ verjın
-وئرگی ~ vergi
-وئرگی توپلایان ~ vergi toplayan
-وئرگیلندیرمک ~ vergiləndirmək
-وئرگیلندیریلمک ~ vergiləndirilmək
-وئرگ یله‎‎مک ~ vergiləmək
-وئرگی ییغان ~ vergi yığan
-وئرگیچی ~ vergiçi
-وئرگیچ یلیک ~ vergiçilik
-وئرگ یسل ~ vergisl
-وئرگ یسیز ~ vergisiz
-وئرگ یلر ~ vergilər
-وئرگ یلی ~ vergili
-وئرلیش ~ verliş
-وئرمک ~ vermək
-وئرمه‎ لی ~ verməli
-وئرنی ~ verni
-وئرونیکا ~ veronika
-وئره‎جک ~ verəcək
-وئره‎ج کلی ~ verəcəkli
-وئره‎سییه‎ ~ verəsiyə
-وئری ~ veri
-وئری ~ veri
-وئریجی ~ verici
-وئریش ~ veriş
-وئریلمک ~ verilmək
-وئریلیش ~ veriliş
-وئریم ~ verim
-وئریم جیل ~ verimcil
-وئری مسیز ~ verimsiz
-وئری مسیزلشمک ~ verimsizləşmək
-وئری مسیزلیک ~ verimsizlik
-وئری مل یلیک ~ verimlilik
-وئری ملی ~ verimli
-وئرینچایلی ~ verinçayli
-وئژ ~ vej
-وئقوئر ~ veqver
-وئکتور ~ vektor
-وئکتوریال ~ vektoriyal
-وئل ~ vel
-وئلاچولا ~ velaçula
-وئنتیلاتور ~ ventilator
-وئهیل ~ vehil
-وبا ~ vəba
-وبال ~ vəbal
-وتر ~ vətər
-وته‎گه‎ ~ vətəgə
-وثوق ~ vusuq
-وثیقه‎ ~ vəsiqə
-وجاهت ~ vicahət
-وجد ~ vəcd
-وجدان ~ vicdan
-وجود ~ vucud
-وجه ~ vəch
-وجه‎ ~ vəcə
-وجهه ~ vechə
-وجیهه ~ vəcihə
-وحدانیت ~ vəhdaniyət
-وحدتِ وجود ~ vəhdəte vucud
-وحدت ~ vəhdət
-وحش ~ vəhş
-وحشت ~ vəhşət
-وحشتلی ~ vəhşətli
-وحشیجه ~ vəhşicə
-وحشیی ونجا ~ vəhşi yonca
-وحشی ~ vəhşi
-وحشیت ~ vəhəşit
-وحوش ~ vuhuş
-وحی ~ vəhy
-وحید ~ vəhid
-وحیدهاسماعیلزاده ~ vəhidə
-وحیدی ~ vəhidi
-وخامت ~ vəxamət
-وخیم ~ vəxim
-وداد ~ vidad
-ودادی ~ vidadi
-وداع ~ vəda
-وداع ائتمک ~ vəda etmək
-ودود ~ vədud
-ودیعه‎ ~ vədiə
-ور ~ vər
-وراث ~ vurras
-وراثت ~ vərasət
-وراغول ~ vərağul
-ورامین ~ vəramin
-ورامینک ~ vəraminək
-ورانداز ~ vərəndaz
-وراوئیین ~ vəraveyin
-وراؤوو ~ vərövü
-ورتون ~ vərtun
-ورثه‎ ~ vərəsə
-ورد ~ verd
-وردان ~ vərdan
-ورده‎نه‎ ~ vərdənə
-ورده‎نه‎له‎‎مک ~ vərdənələmək
-ورده‎وه‎ ~ vərdəvə
-وردیزه‎ ~ vərdizə
-وردیش ~ vərdiş
-وردین ~ vərdin
-ورزان چای ~ vərzançay
-ورزق ~ vərzəq
-ورزقان ~ vərəzqan
-ورزقان ~ vərziqan
-ورزقانچا ی ~ vərziqan çay
-ورزی ~ vərzi
-ورژان ~ vərjan
-ورسییال ~ vərsiyal
-ورشکست ~ vərşikəst
-ورشو ~ vərşo
-ورطه‎ ~ vərtə
-ورق ~ vərəq
-ورقاو گولشاه ~ vərqa və gülşah
-ورقستان ~ vərqistan
-ورقلنمه‎ ~ vərəqlənmə
-ورقه‎ ~ vərqə
-ورقه‎ ~ vərəqə
-ورکئش ~ vərkeş
-ورگه‎ ~ vərgə
-ورگَهان ~ vərgəhan
-ورگه‎دوز ~ vərgədüz
-ورگه‎ ساران ~ vərgə saran
-ورله‎‎مک ~ vərləmək
-ورم ~ vərəm
-ورمانلو ~ vərmanlu
-ورمزیار ~ vərməzyar
-ورن ~ vərən
-ورنَه‎ ~ vərnə
-ورنکئش ~ vərənkeş
-ورنیاب ~ vərənyab
-وروان ~ vərvan
-ورود ~ vurud
-وروق ~ vəruq
-وره‎گول ~ vərəgül
-وره‎زن ~ vərəzən
-وره‎نوو ~ vərənov
-وره‎ور ~ vərəvər
-وریان ~ vəryan
-وز ~ vəz
-وزارت ~ vizarət
-وزارتآ موزشوپرورش ~ vəzart e amuzeş və pərvəriş
-وزارتخانا ~ vizarətxana
-وزارتک شاورزی ~ vəzart e kşavrzı
-وزرا ~ vüzəra
-وزلر ~ vəzlər
-وزمستان ~ vəzmistan
-وزن ~ vəzn
-وزنه‎ ~ vəznə
-وزنه‎ ~ vəznə
-وزه‎رک ~ vəzərək
-وزه‎ری ~ vəzəri
-وزی ~ vəzi
-وزیجیک ~ vəzicik
-وزیر ~ vəzir
-وزیروف ~ vəzirof
-وز یلر ~ vəzilər
-وز یلی ~ vəzili
-وساطت ~ visatət
-وسایط ~ vəsayit
-وستلو ~ vəstli
-وسط ~ vəsət
-وسعت ~ vüsət
-وسکه محله ~ vəskə məhəllə
-وسمق ~ vəsməq
-وسمه‎ ~ vəsmə
-وسواس ~ vəsvas
-وسوسه‎ ~ vəsvəsə
-وسیع ~ vəsi
-وسیله‎ ~ vəsilə
-وشمه‎ سرا ~ voşməsəra
-وصال ~ visal
-وصایا ~ vəsaya
-وصف ~ vəsf
-وصفِ حال ~ vəsf-i hal
-وصفی سایی ~ vəsfi sayı
-وصل ~ vəsl
-وصلت ~ vəslət
-وصله‎ ~ vəslə
-وصله‎ ~ vəslə
-وصول ~ vusul
-وصی ~ vəsi
-وصیت نامه‎ ~ vəsit namə
-وصیت ~ vəsit
-وصی تسیز ~ vəsiyətsiz
-وضع ~ vəz
-وضعیت ~ vəziyət
-وضو ~ vüzü
-وضوح ~ vuzuh
-وطن ~ vətən
-وطنپر ور ~ vətən pərvər
-وطنداش ~ vətəndaş
-وطنسئ ور ~ vətən sevər
-وظایف ~ vəzayif
-وظیفه‎ خوران ~ vəzifə xoran
-وظیفه‎ ~ vəzifə
-وفا ~ vəfa
-وفا ~ vəfa
-وفات ~ vəfat
-وفادار ~ vəfadar
-وفادار ~ vəfadar
-وفاسیز ~ vəfasız
-وفاسیزلیق ~ vəfasızlıq
-وفاق ~ vifaq
-وفالی ~ vəfalı
-وفالیلیق ~ vəfalılıq
-وفرجین ~ vəfrəcin
-وفس ~ vəfs
-وفْس عاشقلو ~ vəfs aşıqlu
-وفق ~ vifq
-وفور ~ vüfür
-وقاحت ~ viqahət
-وقار ~ viqar
-وقا رسیز ~ viqarsız
-وقارلی ~ viqarlı
-وقایع ~ vəqaye
-وقت ~ vaxt
-وقعه‎ ~ vəqə
-وقف ~ vəqf
-وقفنامه‎ ~ vəqfnamə
-وقفه‎ ~ vəqfə
-وقفیات ~ vəqfiyat
-وقفیه‎ ~ vəqfiyə
-وققاسلی ~ vəqqaslı
-وقوع ~ vuqu
-وقوعات ~ vuquat
-وقوف ~ vuquf
-وقیح ~ vəqih
-وکالت ~ vəkalət
-وکالتاً ~ vəkalətən
-وکالتنامه‎ ~ vəkalətnamə
-وکلا ~ vükəla
-وکیل ~ vəkil
-وکیل ~ vəkil
-وکیلآ باد ~ vəkil abad
-وکیلد اغی ~ vəkil dağı
-وکیلق یشلاق ~ vəkil qışlaq
-وگر ~ vəgər
-ول ~ vəl
-ولادت ~ viladət
-ولادی ~ viladı
-ولازجرد ~ vilazcerd
-ولاکن ~ vəlakin
-ولایات ~ vilayat
-ولایت ~ vəlayət
-ولایتی ~ vəlayti
-ولئیین ~ vəleyin
-ولچین ~ vəlçin
-ولد الزّنا ~ vələdezna
-ولد ~ vələd
-ولدآباد ~ vələdabad
-ولدیان ~ vəldiyan
-ولَس ~ vələs
-ولع ~ vələ
-ولگرد ~ vəlgərd
-ولله‎‎مک ~ vəlləmək
-وللی ~ vəlli
-ولَمبه‎ ~ vələmbə
-ولَندران ~ vələndəran
-ولو ~ vəlo
-ولوله‎ ~ vəlvələ
-وله‎زیر ~ vələzir
-وله‎میر ~ vələmir
-وله‎ ~ vələ
-ولی بگ ~ vəlibəy
-وله‎زیر ~ vələzir
-ولی ~ vəli
-ولی ~ vəli
-ولیدآباد ~ Vəlidabad
-ولیدر ~ vəlidər
-ولیس ~ vəlis
-ولیستان ~ vəlistan
-ولیعهد ~ vəliəhəd
-ولیکن ~ vəlikən
-ولیم ~ vəlim
-ولیمه‎ ~ vəlimə
-ولینجه‎ ~ vəlincə
-ولینده‎ ~ vəlində
-ولینعمت ~ vəlinemət
-ون ~ vən
-وناوا ~ vənava
-وندام ~ vəndam
-وندرآباد ~ vəndərabad
-ونگان ~ vəngan
-ونک ~ vənək
-ونگلو ~ vənglu
-ونگیلتی ~ vəngilti
-ونگیلدتمک ~ vəngildətmək
-ونگیلده‎‎مک ~ vəngildəmək
-ونگین ~ vəngin
-وننایی ~ vənnayı
-وند ~ vənd
-ونند ~ vənənd
-وننق ~ vənnəq
-ونه‎گه‎ ~ vənəgə
-ونوس ~ vinus
-ونوسچ اریغی ~ vinus çarığı
-ونوسس ندی ~ vinus sənədi
-ونوسک مری ~ vinus kəməri
-ونونان ~ vənunan
-ونه‎ ~ vənə
-ونیار ~ vənyar
-ونیستان ~ vənistan
-ونیسر ~ vənisər
-وواوبا ~ vooba
-وودکا ~ vodka
-ووکابولئر ~ vokabuler
-ووکال ~ vokal
-وولت ~ volt
-وولت آمپئر ~ voltamper
-وولت اؤلچن ~ volt ölçən
-وولتاژ ~ voltaj
-وولتمتر ~ voltmetir
-وولْف ~ vulf
-وولکان ~ volkan
-وولکانیک ~ volkanik
-وولونتاریزم ~ volontarizm
-وور قاچ ~ vurqaç
-ووراج ~ vurac
-ووراغان ~ vurağan
-ووراغا نلیق ~ vurağanlıq
-وورال ~ vural
-ووران ~ vuran
-وورتوت ~ vurtut
-وورچاتلاسین ~ vurçatlasın
-ووردورماق ~ vurdurmaq
-وورسای ~ vursay
-وورغو ~ vurğu
-وورغون ~ vurğun
-وورقاچ ~ vurqaç
-وورقو ~ vurqu
-وورقوبیریم ~ vurqubirm
-وورقو بیلیمی ~ vurqu bilimi
-وورقوسوز ~ vurqusuz
-وورقوسوز هجا ~ vurqusuz həca
-وورقوسوزلوق ~ vurqusuzluq
-وورقولاماق ~ vurqulamaq
-وورقولو ~ vurqulu
-وورقولو هجا ~ vurqulu həca
-( وورقون (وورغون ~ vurqun(vurğun)
-وورقونالپ ~ vurqunalp
-وورقونای ~ vurqunay
-وورقونجو ~ vurquncu
-وورقونجولوق ~ vurqunculuq
-وورقونَر ~ vurqunər
-وورقونسوز ~ vurqunsuz
-وورقونلوق ~ vurqunluq
-وورما ~ vurma
-وورما چالقی آلت لری ~ vurma çalqı alətləri
-وورما سازلار ~ vurma sazlar
-وورماق ~ vurmaq
-وورنوخماق ~ vurnuxmaq
-وورو ~ vuru
-ووروب ییخان ~ vurub yıxan
-ووروجو ~ vurucu
-ووروسمو ~ vurusəmu
-ووروش ~ vuruş
-ووروشان ~ vuruşan
-ووروشدورماق ~ vuruşdurmaq
-ووروشقان ~ vuruşqan
-ووروشقانلیق ~ vuruşqanlıq
-ووروشما ~ vuruşma
-ووروشماق ~ vuruşmaq
-ووروق ~ vuruq
-وورولان ~ vurulan
-وورولما ~ vurulma
-وورولماق ~ vurulmaq
-وورولموش ~ vurulmuş
-وورولوش ~ vuruluş
-ووروم ~ vurum
-وورونتو ~ vuruntu
-وورهاوور ~ vurhavur
-وولقار ~ vulqar
-وه‎ ~ və
-وه‎ وه‎ ~ və və
-وهران ~ vəhran
-وهلق ~ vəhləq
-وهم ~ vəhm
-وهمناک ~ vəhmnak
-وهمه ~ vəhmə
-وهنان ~ vəhnan
-ویج ویج ~ vıcvıc
-ویجیرداماق ~ vıcırdamaq
-ویجیق ~ vıcıq
-ویجیقلاماق ~ vıcıqlamaq
-ویرلاماق ~ vırlamaq
-ویرنیخماق ~ vırnıxmaq
-ویرویر ~ vırüyər
-ویریلتی ~ vırıltı
-ویریلداماق ~ vırıldamaq
-ویریلدانماق ~ vırıldanmaq
-ویز ~ vız
-ویزلاماق ~ vızlamaq
-ویزویز ~ vızvız
-ویزیلتی ~ vızıltı
-ویزیلداتماق ~ vızıldatmaq
-ویزیلداشماق ~ vızıldaşmaq
-ویزیلداماق ~ vızıldamaq
-ویژویژ ~ vıjvıj
-ویژیلتی ~ vıjıltı
-ویژیلداماق ~ vıjıldamaq
-ویغویغ ~ vığvığ
-ویغیلداماق ~ vığıldamaq
-ویقویق ~ vıqvıq
-ویققیلداماق ~ vıqqıldamaq
-وینلاماق ~ vınlamaq
-ویییلتی ~ vıyıltı
-ویییلداتماق ~ vıyıldatmaq
-ویییلداماق ~ vıyıldamaq
-ویان ~ viyan
-ویبراسیون ~ vibrasiyon
-ویتامین ~ vitamin
-ویترای ~ vitray
-ویترین ~ vitrin
-ویجویج ~ vicvic
-ویجویجه‎ ~ vicvicə
-ویجویه‎لی ~ vicvicəli
-ویجه‎نی ~ vicəni
-ویجه‎لنمک ~ vicələnmək
-ویجهه ~ vicəhə
-ویدر ~ vidər
-ویدییه‎ ~ vidiyə
-ویراژ ~ viraj
-ویران ~ viran
-ویران شهر ~ viran şəhr
-ویرانه‎ ~ viranə
-ویرایی ~ virayı
-ویرد ~ vird
-ویرقول ~ virqul
-ویرگاه ~ virgah
-ویرمونی ~ virmuni
-ویروس ~ virus
-ویره‎ ~ virə
-ویره‎ ~ virə
-ویره‎وول ~ virəvul
-ویزا ~ viza
-ویزازه‎مین ~ vizazəmin
-ویزالاماق ~ vizalamaq
-ویزمک ~ vizmək
-ویزه‎نوو ~ vizənov
-ویزیت ~ vizit
-ویزیتور ~ vizitor
-ویزیون ~ vizyon
-ویژه‎ ~ vijə
-ویستان ~ veyistan
-ویسکوز ~ viskoz
-ویسکوزیته‎ ~ viskozitə
-ویسکی ~ viski
-ویسمان ~ visman
-ویش ~ v
-ویشله‎ ~ vişlə
-ویشنه‎ ~ vişnə
-ویک ~ vik
-ویکا ~ vika
-ویلا ~ vila
-ویلَش ~ viləş
-ویلوان ~ vilvan
-وینت ~ vint
-وینْد ~ vəyənd
-ویندکلخوران ~ vindkəlxoran
-وینه‎ داغی ~ vinə dağı
-وینسار ~ vinisar
-ویولون ~ viyolon
-ویولون سئل ~ viyolon sel
-وییر ~ viyər
-وییرقالاسی ~ viryərqalası
-وییرو ~ viyəru
-وییه‎ ~ viyə
-V ~ V
-VI ~ VI
-V ~ V
-V ~ V
-V ~ V
-VI ~ VI
-V ~ V
-V ~ V

شعرلر...

  سؤزباز © 1397 / 2018
  بو سیته ده هر بیر یالان و یانلیشلیغا یول وار. بورادا گئدن هر بیر یازیدان، اونون یازاری سوروملودور. چوجوقلار و دوشسل چوجوقلار ایچین ساقینجالی اولابیلر! بورداکی یازیلارا لینک وئرمه دن پایلاشیلماز!
  www.000webhost.com