نقل سیمگهسی سؤز دونیایمیش...

  
 1. سؤزباز جومله ایشه باشلادی.

 2. آذربایجان سؤزلوگو ؛اسماعیل جعفرلی؛ یایینلانمامیش 2013 (اوچ جیلد)
 3. آذربایجان دیلینین ایضاحلی لغتی؛ علیحئیدر اوروجوف؛ شرق-غرب یاینی؛ باکی 2006 (دؤرد جیلد)
 4. قوشوق دا آرانیر بوگوندن بری. قوشوقلار ساییسی: 1200 دن چوخ
 5. سؤزونوزو یا عرب الفباسیندا و یا لاتین الفباسیندا آختارین.
 6. سؤزجوکلر بیلگی سایار ایله گیریلمیش، عرب الفباسیندا یانلیشلیق احتمالی یوخاری. او اوزدن لاتین الفباسیندا آختارساز داها یاخجی اولار.
 7. اصلی آدرسیمیز:

  https://sozbaz.000webhostapp.com

  . لوطفا بونا لینک وئرین و یا بونو قوللانین.
 8. سؤزبازا گؤره
 9. ‌سؤزبازلا ایلگی‌می؟:

a  b  c  ç  d  e  ə  f  g  ğ  h  i  ı  j  k  l  m  n  o  ö  p  q  r  s  ş  t  u  ü  v  x  y  z

آذربایجان سؤزلوگو - 2013؛ اسماعیل جعفرلیآذربایجان دیلینین ایضاحلی لغتی - باکی، شرق-غرب؛ 2006
-آتشفتالیس ی ~ şaftalısi at
-آغش ور ~ Şur
-اسپئرما ~ sperma
-اسپئکتروسکوپ ~ spektroskop
-اسپئکولاتور ~ spekulator
-اسپئکولاتیو ~ spekuolativ
-اسپاسم ~ spasm
-اسپاگئتی ~ spageti
-اسپرئی ~ sprey
-اسپور ~ spor
-اسپور ~ spor
-اسپونسور ~ sponsor
-اسپیرال ~ spiral
-استئرلیزه‎ ~ sterlizə
-استاتیستیک ~ statistik
-استاتیک ~ statik
-استادیوم ~ stadiom
-استار ~ star
-استارت ~ start
-استاسیون ~ stasion
-استالاقتیت ~ stalaqtit
-استالاقمیت ~ stalaqmit
-استامپ ~ stamp
-استاندارد ~ standard
-استانسیا ~ stansya
-استرئپتوکوک ~ streptokok
-استرئس ~ stres
-استراتئژی ~ strateji
-استراتوس ~ stratus
-استراتوسفئر ~ stratosfer
-استروسکوپ ~ stroskop
-استریپتیز ~ striptiz
-استریل ~ stril
-استوپ ~ stop
-استودیو ~ stodio
-اسکاندال ~ skandal
-اسکولاستیک ~ skolastik
-اسکی ~ ski
-( باشدا دولاندیرماق (گزدیرمک ~ şda dolandırmaq
-( باشدان بئیی ندن اولماق (ائله‎مک ~ şdan beyindən olmaq
-( با شساغیلیغیدیله‎‎مک(وئرمک ~ ş sağılığı diləmək (vermək)
-با شقاشیماغا واختی اولماماق ~ ş qaşımağa vaxtı olmamaq
-باشیندان توستو(توتون) چیخماق ~ şından tüstü(tütün) çıxmaq
-( باشینیآشاغی اَیمک (ساللاماق ~ şını aşağı əymək
-باشینیقاشیماغا واختی اولماماق ~ şını qaşımağa vaxtı
-باشینین آلتینایاستیق قویماق ~ şının altına yastıq qoymaq
-بای-س ویات ~ Soyat
-بگ-سا کار ~ sakar
-( بو شدورماماق(اوتورماماق ~ ş durmamaq (oturmamaq)
-بو شگزمکدنبوشچالیشماقیئیدیر ~ ş gəzməkdən boş
-تومساقای ~ Sagay
-توسباغاکیمی باشینی قینینا چکمک ~ sbağa kimi başını qınına
-ث ~ s
-ثابت ~ sabit
-ثابت ~ sabit
-ثابتا ندبیلیخلخالی ~ sabit əndbili xəlxali
-ثابتا ولماق ~ sabit olmaq
-ثابتت بریزی ~ sabit təbrizi
-ثابتر حمان ~ sabit rəhman
-ثابتش قاقی ~ sabit şəqaqi
-ثابتق الماق ~ sabit qalmaq
-ثابتق دم ~ sabit qədəm
-ثابتلشدیرمک ~ sabitləşdirmək
-ثابتلشمک ~ sabitləşmək
-ثاقب ~ saqib
-ثاقب ~ saqib
-ثامن ~ samin
-ثانیاً ~ saniyən
-ثانیه‎ ~ saniyə
-ثبات ~ səbbat
-ثُبات ~ sübat
-ثُبا تسیز ~ sübatsız
-ثباتیا وردوبادی ~ sübati ordubadi
-ثبت ~ səbt
-ثُبوت ~ sübut
-ثروت ~ sərvət
-ثُریا ~ sürəyya
-( ثریابخشی(آیلار ~ sürəyya bəxşi(aylar)
-ثعلب ~ sələb
-ثعلب گیللر ~ sələbgillər
-ثقل ~ siql
-ثقه‎الاسلام ~ siqətülislam
-ثلاث ~ səlas
-ثمر ~ səmər
-ثمره‎ ~ səmərə
-ثمره‎سیز ~ səmərəsiz
-ثمره‎سیزلیک ~ səmərəsizlik
-ثمره‎لی ~ səmərəli
-ثمن ~ səmən
-ثنا ~ səna
-ثَواب ~ səvab
-ثَوابت ~ səvabit
-جنجالسالماق ~ salmaq
-( حسینسنجیده‎(نجات ~ səncidə(nəcat)
-( حسینقلیسلیمی(دوکتور ~ səlimi(doktor)
-دا شاوستونده‎ داش قویماماق ~ ş üstündə daş qoymamaq
-( داشیاتگیندن تؤکمک(آتماق ~ şı ətəyindən tökmək (atmaq)
-دی شقوردالاماغا چؤپو یوخدور ~ ş qurdalamağa çöpü
-دیشینین دیبیندن چیخانی دئمک ~ şinin dibindən çıxanı demək
-زاکاتالا ~ şəki
-س ~ S
-سائل ~ sail
-سابا ~ saba
-سابار ~ sabar
-سابارلار ~ sabarlar
-ساباق ~ sabaq
-ساباق قارا ~ sabaq qara
-سابای ~ sabay
-ساب تروپیک ~ sab tropik
-سابق ~ sabiq
-سابقاً ~ sabiqən
-سابقه‎ ~ sabiqə
-سابقه‎لی ~ sabiqəli
-سابو ~ sabu
-سابوتاژ ~ sabutaj
-سابوتاژچی ~ sabutajçı
-سابوتاژچیلیق ~ sabutajçılıq
-سابوتاژلیق ~ sabutajlıq
-سابوتای ~ sabutay
-سابوته‎ ~ sabotə
-سابی ~ sabı
-سابیبوغا ~ sabıboğa
-سابیرای ~ sabıray
-ساپ ~ sap
-ساپا ~ sapa
-ساپا ~ sapa
-ساپا بنزر ~ sapa bənzər
-ساپا دوزمک ~ sapa düzmək
-ساپا دوزولمک ~ sapa düzülmək
-ساپار ~ sapar
-ساپاربای ~ saparbay
-ساپاساغلام ~ sapasağlam
-ساپاق ~ sapaq
-ساپاقلیق ~ sapaqlıq
-ساپاگَل ~ sapagəl
-ساپالاچ ~ sapalaç
-ساپان ~ sapan
-ساپان بالیغی ~ sapan balığı
-ساپاند ~ sapand
-ساپان دمیری ~ sapan dmiri
-ساپان سورمک ~ sapan sürmək
-ساپان سومویو ~ sapan sümüyü
-ساپان قولاغی ~ sapan qulağı
-ساپان قیران ~ sapan qıran
-ساپانلاماق ~ sapanlamaq
-ساپانلیق ~ sapanlıq
-سا پاوت وگیللر ~ sapotugillər
-ساپ باساغ ~ sap bas
-ساپتاماق ~ saptamaq
-ساپجیق ~ sapcıq
-ساپداماق ~ sapdamaq
-ساپدانماق ~ sapdanmaq
-ساپدانیش ~ sapdanış
-ساپدانیم ~ sapdanım
-ساپداییجی ~ sapdayıcı
-ساپداییش ~ sapdayış
-ساپدیران ~ sapdıran
-ساپدیرما ~ sapdırma
-ساپدیرماق ~ sapdırmaq
-ساپدیری ~ sapdırı
-ساپدیریلماق ~ sapdırılmaq
-ساپدیریلمیش ~ sapdırılmış
-ساپران ~ sapran
-ساپروفیت ~ saprofit
-سا پساری ~ sapsarı
-سا پساریلیق ~ sapsarılıq
-سا پساغ ~ saps
-سا پساغلام ~ sapsağlam
-سا پساغلا ملیق ~ sapsağlamlıq
-سا پساغلیق ~ sapsağlıq
-ساپسیز ~ sapsız
-ساپسیز بالتا ~ sapsız balta
-ساپ شکیللی ~ sap şkilli
-ساپقی ~ sapqı
-ساپقین ~ sapqın
-ساپقین قایا ~ sapqın qaya
-ساپقی نلیق ~ sapqınlıq
-ساپ کیمی ~ sap kimi
-ساپکیمی اینجلمک ~ sap kimi incəlmək
-ساپلاق ~ saplaq
-ساپلاقجیق ~ saplaqcıq
-ساپلاقداغی ~ saplaqdağı
-ساپلا قلی ~ saplaqlı
-ساپلام ~ saplam
-ساپلاما ~ saplama
-ساپلاما دایانیشی ~ saplama dayanışı
-ساپلاما قولو ~ saplama qolu
-ساپلاماق ~ saplamaq
-ساپلانتی ~ saplantı
-ساپلانتیلی ~ saplantılı
-ساپلانماق ~ saplanmaq
-ساپلانیش ~ saplanış
-ساپلاییش ~ saplayış
-ساپلی ~ saplı
-ساپلیجا ~ saplıca
-ساپلیق ~ saplıq
-ساپما ~ sapma
-ساپما آچیسی ~ sapma açısı
-ساپماق ~ sapmaq
-ساپواری ~ sapvarı
-ساپورلوش ~ sapurluş
-ساپی دویون سالماق ~ sapı düyün salmaq
-ساپی سیلیک ~ sapı silik
-ساپیتما ~ sapıtma
-ساپیتماق ~ sapıtmaq
-ساپیتیش ~ sapıtış
-ساپیسیلیک ~ sapısilik
-ساپیش ~ sapış
-ساپیق ~ sapıq
-ساپیقجا ~ sapıqca
-ساپی قلیق ~ sapıqlıq
-ساپیقلاشماق ~ sapıqlaşmaq
-ساپیلجا ~ sapılca
-ساپیلماق ~ sapılmaq
-ساپینج ~ sapınc
-سات ها سات ~ sat ha sat
-ساتا ~ sata
-ساتاشقان ~ sataşqan
-ساتاشماق ~ sataşmaq
-ساتاشیلماق ~ sataşılmaq
-ساتان ~ satan
-ساتدیرماق ~ satdırmaq
-ساتدیق ~ satdıq
-ساتر ~ satir
-ساتساماق ~ satsamaq
-ساتقی ~ satqı
-ساتقین ~ satqın
-ساتقی نلیق ~ satqınlıq
-ساتگن ~ satgən
-ساتلیق ~ satlıq
-ساتما ~ satma
-ساتماق ~ satmaq
-ساتوق ~ satuq
-ساتوق بوغراخان ~ satuq buğraxan
-ساتوق بوغراخان داستانی ~ satuq buğraxan dastanı
-ساتون ~ satun
-ساتی ~ satı
-ساتی ~ satı
-ساتیب سووورماق ~ satıb sovurmaq
-ساتیجی ~ satıcı
-ساتیجیلیق ~ satıcılıq
-ساتیچ ~ satıç
-ساتور ~ satur
-ساتیر ~ satır
-ساتیرا ~ satira
-ساتیریک ~ satirik
-ساتیش ~ satış
-ساتیش بلگه‎ ~ satış bəlgə
-ساتیش دیری ~ satış dəyəri
-ساتیش یئری ~ satış yeri
-ساتیشقان ~ satışqan
-ساتی شلیق ~ satışlıq
-ساتیشماق ~ satışmaq
-ساتیغ ~ satığ
-ساتیغچی ~ satığçı
-ساتیق ~ satıq
-ساتیقای ~ satıqay
-ساتیل ~ satıl
-ساتیلای ~ satılay
-ساتیللی ~ satıllı
-ساتیلماز ~ satılmaz
-ساتیلماق ~ satılmaq
-ساتیلمالی ~ satılmalı
-ساتیلمیش ~ satılmış
-ساتیلمیش ~ satılmış
-ساتیلیش ~ satılış
-ساتیلیغا قویماق ~ satılığa qoımaq
-ساتیلیق ~ satılıq
-ساتیلیم دیری ~ satilim dəyəri
-ساتیم ~ satım
-ساتیمجی ~ satımcı
-ساتیمقول ~ satımqul
-ساتیملیق ~ satımlıq
-ساتین ~ satın
-ساتین آلان ~ satın alan
-ساتین آلما ~ satın alma
-ساتینآلما قول کیمی ~ satın alma qul kimi
-ساتین آلماق ~ satın almaq
-ساتینماق ~ satınmaq
-ساج ~ sac
-ساج آیاغی ~ sac ayağı
-ساجار ~ sacar
-ساجا سالان ~ saca salan
-ساجاکمه‎یی ~ sac əkməyi
-ساجانا ~ sacana
-ساجانلی ~ sacanlı
-ساج ایچی ~ sac iyçi
-ساجبؤره‎گی ~ sac börəyi
-ساجداغ ~ sacdağ
-ساج قووورماسی ~ sac qovurması
-ساج کابابی ~ sac kababı
-ساج لاواشی ~ sac lavaşı
-ساجلیق ~ saclıq
-ساج یلر ~ sacilər
-ساچ ~ s
-ساچ شکیللی ~ saç şəkilli
-سا چآغارتماق ~ saç ağartmaq
-سا چآییران ~ saç ayıran
-ساچا ~ saça
-ساچابک ~ saçabək
-ساچاق ~ saçaq
-ساچاق بولود ~ saçaq bulud
-ساچاق کؤک ~ saçaq kök
-ساچاق لاماق ~ saçaqlamaq
-ساچاق لانماق ~ saçaqlanmaq
-ساچاق ساچاق ~ saçaq saçaq
-ساچاقلی ~ saçaqlı
-ساچاقلی کؤک ~ saçaqlı kök
-ساچال ~ saçal
-ساچالاماق ~ saçalamaq
-ساچالانماق ~ saçalanmaq
-ساچان ~ saçan
-ساچباش ~ saçbaş
-ساچباغ ~ saçbağ
-سا چباغی ~ saçbağı
-سا چبیرچک ~ saçbirçək
-سا چبیرچه‎ی ینی آغارتماق ~ saç birçəyini ağartmaq
-سا چبیرچه‎ی ینی یولماق ~ saç birçəyini yolmaq
-سا چساچا ~ ssaça
-سا چساققال ~ ssaqqal
-سا چساققالینیآغارتماق ~ ssaqqalını ağartmaq
-سا چسایان ~ ssayan
-ساچسیز ~ ssız
-سا چقیران ~ saçqıran
-ساچلاشماق ~ saçlaşmaq
-ساچلاماق ~ saçlamaq
-ساچلانماق ~ saçlanmaq
-ساچلی ~ saçlı
-ساچلی اوت ~ saçlı ot
-ساچلی بیرچکلی ~ saçlı birçəkli
-ساچلی ساققاللی ~ saçlı saqqallı
-ساچلی مئشه‎ ~ saçli meşə
-ساچما ~ saçma
-ساچما ساپان ~ saçma sapan
-ساچماجی ~ saçmacı
-ساچماز ~ saçmaz
-ساچماق ~ saçmaq
-ساچمالاشماق ~ saçmalaşmaq
-ساچمالاماق ~ saçmalamaq
-ساچمالیق ~ saçmalıq
-ساچمیش ~ saçmış
-ساچوق ~ saçuq
-ساچولا ~ saçula
-ساچون ~ saçun
-سا چهؤرگوسو ~ saç hörgüsü
-ساچی ~ saçı
-ساچی آغارماق ~ saçı ağarmaq
-ساچی بیرچ هیی آغارماق ~ saçı bırçəhyı ağarmaq
-ساچی دابانیندا اولماق ~ saçı dabanında olmaq
-ساچیبگیم ~ saçıbəyim
-ساچیلیق ~ saçılıq
-ساچیب ساوورماق ~ saçıb savurmaq
-ساچیش ~ saçış
-ساچیش آچیسی ~ saçış açısı
-ساچیشدیرماق ~ saçışdırmaq
-ساچیغ ~ saçığ
-ساچیق ~ saçıq
-ساچیلماق ~ saçılmaq
-ساچیلیب تؤکولمک ~ saçılıb tökülmək
-ساچیلیش ~ saçılış
-ساچینا آغ دوشمک ~ saçına ağ düşmək
-ساچینا باشینا باخمادان ~ saçına başına baxmadan
-ساچین ادندوشمک ~ saçına dən düşmək
-ساچینا قاریاغماق ~ saçına qar yağmaq
-ساچینتی ~ saçıntı
-ساحر ~ sahir
-ساحل ~ sahil
-ساحه ~ sahə
-ساخارین ~ saxarin
-ساخالاباران ~ saxalabaran
-ساختا ~ saxta
-ساختالیق ~ saxtalıq
-ساخسان ~ saxsan
-ساخسی ~ saxsı
-ساخسی ~ saxsı
-ساخسی بورو ~ saxsı boru
-ساخسی توپراغی ~ saxsı toprağı
-ساخسیچی ~ saxsıçı
-ساخسیچیلیق ~ saxsıçılıq
-ساخسیسال ~ saxsısal
-ساخسیگؤزه‎لی ~ saxsı gözəli
-ساخسیلیق ~ saxsılıq
-ساخسین ~ saxsın
-ساخلاتدیرماق ~ saxlatdırmaq
-ساخلاتماق ~ saxlatmaq
-ساخلاج ~ saxlac
-ساخلاج لاماق ~ saxlaclamaq
-ساخلا سامانی گلر زامانی ~ saxla samanı gələr zamanı
-ساخلاشدیرماق ~ saxlaşdırmaq
-ساخلام ~ saxlam
-ساخلاما ~ saxlama
-ساخلاماق ~ saxlamaq
-ساخلامپاج ~ saxlampac
-ساخلانتی ~ saxlantı
-ساخلانج ~ saxlanc
-ساخلاندیرماق ~ saxlandırmaq
-ساخلانما ~ saxlanma
-ساخلانماق ~ saxlanmaq
-ساخلانمیش ~ saxlanmış
-ساخلانیش ~ saxlanış
-ساخلانیلماق ~ saxlanılmaq
-ساخلانیلمیش ~ saxlanılmış
-ساخلایان ~ saxlayan
-ساخلاییش ~ saxlayış
-ساخلوو ~ saxlov
-ساخلی ~ saxlı
-ساخلیگیزلی ~ saxlıgizli
-ساخلیجا ~ saxlıca
-ساخلیجا ~ saxlıca
-ساخلیجاق ~ saxlıcaq
-ساخلیق ~ saxlıq
-ساخورلار ~ saxurlar
-سادات ~ sadat
-سادات ~ sadat
-سادات نوقه‎دی ~ sadat nuqədi
-ساداق ~ sadaq
-ساداقور ~ sadaqor
-سادان تویوغو ~ sadan toyuğu
-سادو ~ sadu
-ساده‎ ~ sadə
-ساده‎ جه‎ ~ sadəcə
-ساده‎لشدیرمک ~ sadəşdirmək
-ساده‎لشدیریلمک ~ sadələşdirilmək
-ساده‎لشمک ~ sadələşmək
-ساده‎لنمک ~ sadələnmək
-ساده‎لیک ~ sadəlik
-ساده‎یاغ ~ sadəyağ
-سادیر ~ Sadır
-سادیزم ~ sadizm
-سادیست ~ sadist
-سار ~ sar
-سار ~ sar
-سار ~ sar
-سارا ~ sara
-سارا ~ sara
-ساراج بوداق ~ sarac budaq
-ساراجیق ~ saracıq
-ساراخاتون ~ saraxatun
-سارار ~ sarar
-سارارتماق ~ sarartmaq
-سارارتی ~ sarartı
-سارارماق ~ sararmaq
-ساراریش ~ sararış
-ساراسما ~ sarasma
-ساراغان ~ sarağan
-سارافون ~ sarafun
-ساراگول ~ saragül
-سارال ~ saral
-سارالتماق ~ saraltmaq
-سارالتی ~ saraltı
-سارالماق ~ saralmaq
-سارالمیش ~ saralmış
-سارالووا ~ saralova
-سارالیب سولماق ~ saralıb solmaq
-ساران ~ saran
-سارای ~ saray
-سارای ~ saray
-سارای باخانلیغی ~ saray baxanlığı
-سارایپاتی ~ saraypatı
-سارایجیق ~ saraycıq
-سارای چیچگی ~ saray çiçəyi
-سارای دئوریمی ~ saray devrimi
-سارایلی ~ saraylı
-سارایلیق ~ saraylıq
-سارای ملیک ~ saray məlik
-سارباس ~ Sarbas
-سارباش ~ sarbaş
-ساربان ~ sarban
-ساربان ~ sarban
-ساربانان ~ sarbanan
-ساربانقولو ~ sarbanqulu
-ساربانلار ~ sarbanlar
-ساربانلار ~ sarbanlar
-سارپ ~ sarp
-سارپا ~ sarpa
-سارپلاشماق ~ sarplaşmaq
-سارپلیق ~ sarplıq
-سارپماق ~ sarpmaq
-سارت ~ sart
-سارتاق ~ sartaq
-سارتاقتای ~ sartaqtay
-سارتلاماق ~ sartlamaq
-سارتوقخان ~ sartuqxan
-سارجالی ~ Sarcalı
-سارجلو ~ sarclu
-سارجه‎ کور ~ sarcəkur
-سارخان ~ sarxan
-سارداش ~ sardaş
-سارداها ~ sardaha
-ساردوغان ~ sardoğan
-ساردونیا ~ sardonya
-ساردونی اگیللر ~ sardonyagillər
-ساردیرماق ~ sardırmaq
-ساردین ~ sardın
-سارساق ~ sarsaq
-سارساقجا ~ sarsaqca
-سارساق سارساق ~ sarsaq sarsaq
-سارساق سورساق ~ sarsaq sursaq
-سارساقلاماق ~ sarsaqlamaq
-سارسا قلیق ~ sarsaqlıq
-سارسال ~ sarsal
-سارسالاماق ~ sarsalamaq
-سارسما ~ sarsma
-سارسماق ~ sarsmaq
-سارسی ~ sarsı
-سارسیتما ~ sarsıtma
-سارسیتماق ~ sarsıtmaq
-سارسیدیجی ~ sarsıdıcı
-سارسیجی ~ sarsıcı
-سارسیش ~ sarsış
-سارسیق ~ sarsıq
-سارسیلا سارسیلا ~ sarsıla sarsıla
-سارسیلان ~ sarsılan
-سارسیلماز ~ sarsılmaz
-سارسیلمازلیق ~ sarsılmazlıq
-سارسیلماق ~ sarsılmaq
-سارسیلیش ~ sarsılış
-سارسیم ~ sarsım
-سارسیماق ~ sarsımaq
-سارسینتی ~ sarsıntı
-سارسینتیسیز ~ sarsıntısız
-سارسینتیلی ~ sarsıntılı
-سارشین ~ sarşın
-سارقاچ ~ sarqaç
-سارقاچلاماق ~ sarqaçlamaq
-سارقان ~ sarqan
-سارقانیق ~ sarqanıq
-سارقاییق ~ sarqayıq
-سارقماق ~ sarqmaq
-سارقون ~ sarqon
-سارقون ~ sarqun
-سارقوت ~ sarqut
-سارقی ~ sarqı
-سارقیت ~ sarqıt
-سارقیتماق ~ sarqıtmaq
-سارقیچ ~ sarqıç
-سارقیز ~ sarqız
-سارقیش ~ sarqış
-سارقیق ~ sarqıq
-سارقیل ~ sarqıl
-سارقیلاماق ~ sarqılamaq
-سارقیم ~ sarqım
-سارقیماق ~ sarqımaq
-سارقین ~ sarqın
-سارقینتی ~ sarqıntı
-سارکان ~ sarkan
-سارکانلو ~ sarkanlu
-سارگون ~ sargün
-سارلار ~ Sarlar
-سارلو ~ sarlu
-سارلی باجی ~ sarlı bacı
-سارما ~ sarma
-سارماش ~ sarmaş
-سارماش دولاش ~ sarmaş dolaş
-سارماش دولاش اولماق ~ sarmaş dulaş olmaq
-سارماشماق ~ sarmaşmaq
-سارماشیق ~ sarmaşıq
-سارماشیق ~ sarmaşıq
-سارماشی قگیللر ~ sarmaşıqgIllər
-سارماق ~ sarmaq
-سارما قافیه‎ ~ sarma qafiə
-سارمال ~ sarmal
-سارمال بورقو ~ sarmal burqu
-سارمالاماق ~ sarmalamaq
-سارمان ~ sarman
-سارمان ~ sarman
-سارمیخ ~ sarmıx
-سارنا ~ sarna
-سارناق ~ sarnaq
-سارو ~ saru
-ساروان ~ sarvan
-ساروج ~ saruc
-ساروجا ~ saruca
-ساروزن ~ saruzən
-ساروق ~ saruq
-سارول ~ sarul
-سارونج ~ sarunc
-ساری ~ sarı
-ساری اویسون ~ Sarı uysun
-ساری اویغور ~ Sarı uyğur
-ساری بؤری ~ Sarı böri
-ساری باغیش ~ Sarı bağış
-ساری تاییت ~ Sarı tayıt
-ساری جاقچاق ~ Sarı Cakçak
-ساری سارقالداق ~ Sarı sargaldak
-ساری شور ~ Sarı şor
-ساری قاتین ~ Sarı Katın
-ساری آسما ~ sarı asma
-ساریآسم اگیللر ~ sarıasmagillər
-ساریآغی ~ sarıağı
-ساریآغیز ~ sarıağız
-ساری اریک ~ sarı ərik
-ساریام ~ saryam
-ساری ایرق ~ sarı ırq
-ساریبؤری ~ sarıböri
-ساریباش ~ sarıbaş
-ساریباش ~ sarıbaş
-ساریباغیش ~ sarıbağış
-ساریبالیق ~ sarıbalıq
-سار یبنؤوشه‎ ~ saribənövşə
-ساریبنک ~ sarıbənək
-ساریبنیزلی ~ sarıbənizli
-ساریبوزومتول ~ sarıbozumtul
-ساریبوغدا ~ sarıbuğda
-ساریبولبول ~ sarıbülbül
-ساریپاپاتیا ~ sarıpapatya
-ساریتئل ~ sarıtel
-ساریتوپوز ~ sarıtopuz
-ساریتورگیش ~ sarıtürgiş
-ساریتیکان ~ sarıtikan
-ساریجا ~ sarıca
-ساریجا ~ sarıca
-ساریجالی ~ sarıcalı
-ساریجالیق ~ sarıcalıq
-( ساریجومارت(جومرد ~ SarıCumart
-ساریجیق ~ sarıcıq
-ساریجیوان اوتو ~ sarıcıvan otu
-ساریچا ~ Sarıça
-ساریچالی ~ sarıçalı
-ساریچالیسوولار دوزلوغو ~ sarıçalı suvlar duzəlüğü
-ساریچام ~ sarıçam
-ساریچقا ~ sarıçqa
-ساریچور ~ sarıçur
-ساریچیچک ~ sarıçiçək
-ساریچیغدم ~ sarıçiğdəm
-ساریچیمچیک ~ sarıçimçik
-ساریچییان ~ sarıçyian
-ساری حاجیلو ~ sarı hacılu
-ساریخان ~ sarıxan
-ساری خانبگلی ~ sarı xan bəyli
-ساری خانلی ~ sarı xanlı
-ساری خانلی ~ sarı xanlı
-ساریدریلی ~ sarıdrili
-ساریزعفران ~ sarızəfran
-ساریزنبق ~ sarızənbəq
-ساریساچ ~ sarısa
-ساریساچلی ~ sarısaçlı
-ساریسالخیم ~ sarısalxım
-ساریسندل ~ sarısəndəl
-ساریسندیکا ~ sarısəndika
-ساریسندیکاجیلیق ~ sarısəndikacılıq
-ساریسوسن ~ sarısusn
-ساریسویلو ~ sarısoylu
-ساریسینجا ~ sarısınca
-ساریش ~ sarış
-ساریشقا ~ sarışqa
-ساریشماق ~ sarışmaq
-ساری شیخلو ~ sarı şıxlu
-ساریشیله‎ ~ sarışilə
-ساریشین ~ sarışın
-ساریشی نلیک ~ sarışınlık
-ساریصبیر ~ sarısəbir
-ساریعاشق ~ sarıaşıq
-ساریق ~ Sarıg
-ساریق ~ Sarıg
-ساریق ~ Sarık
-ساریق ~ sarıq
-ساریق ~ sarıq
-ساریقاباق ~ sarıqabaq
-ساریقاپلان ~ sarıqaplan
-ساریقاناد بالیق ~ sarıqanad balıq
-ساریقاناد ~ sarıqanad
-ساریق چای ~ sarıq çay
-ساریقچی ~ sarıqçı
-ساریقلی ~ sarıqlı
-ساریقویروق ~ sarıquyruq
-ساریقیرمیزی ~ sarıqırmızı
-ساریقیزیلی ~ sarıqızılı
-ساریکؤک ~ sarıkök
-ساریکؤکلو ~ sarıköklü
-ساریکؤینک ~ sarıköynk
-ساریکارت ~ sarıkart
-ساریکوبئن ~ Sarıküben
-ساریکورن ~ sarıkürən
-ساریکول ~ sarıkol
-ساریگؤز ~ sarıgöz
-ساری گبه‎لو ~ sarı gəbəli
-ساریگول ~ sarıgül
-ساریگیله‎ ~ sarıgilə
-ساریل ~ sarıl
-ساریلاشماق ~ sarılaşmaq
-ساریلقان ~ sarılqan
-ساریلما ~ sarılma
-ساریلماق ~ sarılmaq
-ساریلی ~ sarılı
-ساریلیش ~ sarılış
-ساریلیشماق ~ sarılışmaq
-ساریلیق ~ sarılıq
-ساریلیق اوتو ~ sarılıq otu
-ساریلیقخسته‎لیگی ~ sarılıq xəstəliyi
-ساریلی قلی ~ sarılıqlı
-ساریم ~ sarım
-ساریما ~ sarıma
-ساریماق ~ sarımaq
-ساریمان ~ sarıman
-ساریمتیراق ~ sarımtıraq
-ساریمتیل ~ sarımtıl
-ساری مرجیمک ~ sarı mərcimək
-ساریمساق ~ sarımsaq
-ساریمساق اوتو ~ sarımsaq otu
-ساریمساق تورشوسو ~ sarımsaq turşusu
-ساریمساقلاماق ~ sarımsaqlamaq
-ساریمساقلی ~ sarımsaqlı
-ساریمساقلی ~ sarımsaqlı
-ساریمسوو ~ sarımsov
-ساریمسی ~ sarımsı
-ساریملی ~ sarımlı
-سارین ~ sarın
-سارینتی ~ sarıntı
-سارینچ ~ sarınç
-ساری نصیرلو ~ sarı nəsirlu
-سارینکا بؤلگه‎ سینده‎ تورک کندلری ~ sarı nika
-سارینما ~ sarınma
-سارینماق ~ sarınmaq
-ساریهانی ~ sarıhanı
-ساریهلیله ~ sarıhəlilə
-ساریی اچالار ~ sarıyaçalar
-سارییاغ ~ sarıyağ
-سارییاغیز ~ sarıyağız
-سارییجی ~ saryıcı
-سارییونجا ~ sarıyonca
-ساز ~ saz
-سازاغان ~ sazağan
-سازاغول ~ sazağul
-سازاق ~ sazaq
-سازاق آغاجی ~ sazaq ağacı
-سازاق آغاجیگیللر ~ sazaq ağacıgillər
-سازاقلی ~ sazaqlı
-سازان ~ sazan
-سازان ~ sazan
-سازاندا ~ sazanda
-سازا نگیللر ~ sazangillər
-سازانوچ ~ sazanoç
-سازانوس ~ sazanos
-سازتویوغو ~ saztoyuğu
-سازچالان ~ sazçalan
-سازچی ~ sazçı
-سازچیلیق ~ sazçılıq
-سازرنگی ~ sazrəngi
-سازسیز ~ sazsız
-سازشعری ~ sazşeiri
-سازقایاسی ~ sazqayası
-سازلاشماق ~ sazlaşmaq
-سازلاماق ~ sazlamaq
-سازلانماق ~ sazlanmaq
-سازلی ~ sazlı
-سازلی سؤزلو ~ sazlı sözlü
-سازمان ~ sazman
-سازمانب رنامه‎ ~ sazmani bərnamə
-سازیش ~ saziş
-سازین ~ sazın
-ساز هاوالاری ~ sazhavaları
-سازینچی داشی ~ sazınçı daşı
-ساسپوناس ~ saspunas
-ساسی ~ sası
-ساسیرقا ~ sasırqa
-ساسیماق ~ sasımaq
-ساش ~ s
-ساشدورماق ~ saşdurmaq
-ساشورماق ~ saşurmaq
-ساشماق ~ saşmaq
-ساعات ~ saat
-ساعا تباشی ~ saatbaşı
-ساعاتچی ~ saatçı
-ساعا تچیچگی ~ saat çiçəyi
-ساعاتچیلیق ~ saatçılıq
-ساعا تساعاتینا ~ saat saatına
-ساعاتلارجا ~ saatlarca
-ساعاتل ی ~ saatlı
-ساعاتلی ~ saatlı
-ساعاتلی ~ saatlı
-ساعاتلی ~ saatlı
-ساعاتل یبومبا ~ saatlı bumba
-ساعاتلیق ~ saatlıq
-ساعت ~ saat
-ساعد ~ said
-ساعی ~ sai
-ساغ ~ s
-ساغاج ~ sağac
-ساغاچی ~ sağaçı
-ساغ آچیق ~ sağ açıq
-ساغار ~ sağar
-ساغارسو ~ sağarsu
-ساغ اسن ~ sağ əsən
-ساغا سولا ~ sağa sola
-ساغاسولا باخمادان ~ sağasola baxmadan
-ساغا قایماق ~ sağa qaymaq
-ساغ ال ~ sağ əl
-ساغالار ~ sağalar
-ساغالابیلن ~ sağalabilən
-ساغالتماق ~ sağaltmaq
-ساغالتیم ~ sağaltım
-ساغالدان ~ sağaldan
-ساغالدیجی ~ sağaldıcı
-ساغالما ~ sağalma
-ساغالماز ~ sağalmaz
-ساغالماز درده‎ قالماق ~ sağalmaz dərdə qalmaq
-ساغالماق ~ sağalmaq
-ساغان ~ sağan
-ساغاناق ~ sağanaq
-ساغانبای ~ sağanbay
-ساغانچیغ ~ sağançığ
-ساغانلار ~ sağanlar
-سا غاول ~ sağol
-سا غاولمامیش ~ sağolmamış
-سا غاولموش ~ sağolmuş
-سا غایچ ~ sağ iç
-سا غایستم ~ sağ istəm
-سا غاَییلیملی ~ sağ əyilimli
-ساغ بک ~ sağ bək
-ساغ بیلگه‎ ~ sağ bilgə
-ساغبیلی ~ sağbılı
-ساغبی هنی ~ sağ bəyhni
-ساغجیل ~ sağcıl
-ساغچی ~ sağçı
-ساغچیلیق ~ sağçılıq
-ساغداچ ~ sağdaç
-ساغداق ~ sağdaq
-ساغدویو ~ sağduyu
-سا غدویولو ~ sağduyulu
-ساغدیرماق ~ sağdırmaq
-ساغدیچ ~ sağdıç
-ساغدیش ~ sağdış
-ساغدیشامه‎یی ~ sağdış əməyi
-ساغدیش سولدوش ~ sağdış solduş
-ساغدیشلیق ~ sağdışlıq
-ساغدیل ~ sağdıl
-ساغَر ~ sağər
-ساغراق ~ sağraq
-ساغَرچی ~ sağərçi
-ساغَرچی ~ sağərçi
-ساغْری ~ sağrı
-ساغری ~ sağrı
-ساغَری ~ sağəri
-ساغْریلی ~ sağrılı
-ساغساغان ~ ssağan
-ساغساغان ~ ssağan
-سا غسالامات ~ ssalamat
-سا غسالاماتلیق ~ ssalamatlıq
-سا غسالیم ~ ssalım
-سا غسول ~ ssol
-سا غسولا ساوورماق ~ ssola savurmaq
-ساغسولو اولماماق ~ ssolu olmamaq
-ساغسولونو بیلمه‎مک ~ ssolunu bilməmək
-ساغشات ~ sağşat
-سا غقالماق ~ sağqalmaq
-سا غقاناد ~ sağqanad
-سا غقولو ~ sağqolu
-سا غگؤرو ~ sağgörü
-سا غگؤروسوز ~ sağgörüsüz
-سا غگؤرولو ~ sağgörülü
-سا غگؤروم ~ sağgörüm
-سا غگؤروملو ~ sağgörümlü
-سا غگؤزو کیمی ایسته‎‎مک ~ sağgözü kimi istəmək
-سا غگون ~ sağgün
-ساغلاتماق ~ sağlatmaq
-ساغلاتمان ~ sağlatman
-ساغلام ~ sağlam
-ساغلام دورماق ~ sağlam durmaq
-ساغلاما ~ sağlama
-ساغلاماق ~ sağlamaq
-ساغلا مپارا ~ sağlam para
-ساغلا مپول ~ sağlampul
-ساغلامجا ~ sağlamca
-ساغلامجی ~ sağlamcı
-ساغلاملاشدیرماق ~ sağlamlaşdırmaq
-ساغلاملاشدیریجی ~ sağlamlaşdırıcı
-ساغلاملاشدیریلماق ~ sağlamlaşdırılmaq
-ساغلاملاشماق ~ sağlamlaşmaq
-ساغلاملاماق ~ sağlamlamaq
-ساغلاملانماق ~ sağlamlanmaq
-ساغلاملی ~ sağlamlı
-ساغلاملیق اوجا قلاری ~ sağlamlıq ocaqları
-ساغلاملیق ~ sağlamlıq
-ساغلان ~ sağlan
-ساغلانماق ~ sağlanmaq
-ساغلانیش ~ sağlanış
-ساغلاییجی ~ sağlayıcı
-ساغلیجا ~ sağlıca
-ساغلی سوللو ~ sağlı sollu
-ساغلیجاقلا ~ sağlıcaqla
-ساغلیغین ~ sağlığın
-ساغلیغینا ~ sağlığına
-ساغلیغینا ایچمک ~ sağlığına içmək
-ساغلیغیندا ~ sağlığında
-ساغلیق ~ sağlıq
-ساغلیق ائوی ~ sağlıq evi
-ساغلیق اوجاغی ~ sağlıq ocağı
-ساغلیق اولسا ~ sağlıq olsa
-ساغلیق اولسون ~ sağlıq olsun
-ساغلیق باخانلیغی ~ sağlıq baxanlığı
-ساغلیق بیلیمی ~ sağlıq bilimi
-ساغلیقچی ~ sağlıqçı
-ساغلیق دئمک ~ sağlıq demək
-ساغلیق سیقورتاسی ~ sağlıq siqortası
-ساغلیقسال ~ sağlıqsal
-ساغلی قسیز ~ sağlıqsız
-ساغلی قلی ~ sağlıqlı
-ساغماق ~ sağmaq
-ساغمال ~ sağmal
-ساغمال اینککیمی ~ sağmal inək kimi
-ساغمان ~ sağman
-ساغناق ~ sağnaq
-ساغناق آلپ ~ sağnaq alp
-ساغناق خان ~ sağnaq xan
-ساغناق تیگین ~ sağnaq tigin
-ساغو ~ sağu
-ساغو آغاجی ~ sağu ağacı
-ساغوچو ~ sağuçu
-ساغوچولوق ~ sağuçuluq
-ساغون ~ sağun
-ساغونچاق ~ sağunçaq
-ساغونموش ~ sağunmuş
-ساغی ~ sağı
-سا غیئری قالماماق ~ sağ yeri qalmamaq
-سا غیاغ ~ sağyağ
-ساغیج ~ sağıc
-ساغیجی ~ sağıcı
-ساغیجیلیق ~ sağıcılıq
-ساغیر ~ sağır
-ساغیر ~ Sağır
-ساغیر ایلان ~ sağır ilan
-ساغیر پنجره‎ ~ sağır pəncərə
-ساغیرتقا ~ sağırtqa
-ساغیرچیخماز ~ sağırçıxmaz
-ساغیر دووار ~ sağır duvar
-ساغیر رنگ ~ sağır rəng
-ساغیرقا ~ sağırqa
-ساغیرقا اوتو ~ sağırqa otu
-ساغیرلاشماق ~ sağırlaşmaq
-ساغیرلیق ~ sağırlıq
-ساغیرماق ~ sağırmaq
-ساغیرنون ~ sağırnun
-ساغیسولو اولماماق ~ sağı solu olmamaq
-ساغیش ~ sağış
-ساغیق ~ sağıq
-ساغیلماق ~ sağılmaq
-ساغیلیش ~ sağılış
-ساغیم ~ sağım
-ساغیم آراجی ~ sağım aracı
-ساغیمبای ~ sağımbay
-ساغی ملی ~ sağımlı
-ساغی ملیق ~ sağımlıq
-ساغین ~ sağın
-ساغی نبیلیملر ~ sağın bilimlər
-ساغینتی ~ sağıntı
-ساغینج ~ sağınc
-ساغینچی ~ sağınçı
-ساغین خان ~ sağın xan
-ساغینیسولونو بیلمه‎‎مک ~ sağını solunu bilməmək
-ساغییان ~ sağıyan
-ساق ~ saq
-ساقا ~ saqa
-ساقار ~ saqar
-ساقار ~ saqar
-ساقاراوتو ~ saqarotu
-ساقاخ ~ saqax
-ساقاق ~ saqaq
-ساقال ~ saqal
-ساقامونیا ~ saqamunya
-ساقان ساری ~ saqan sarı
-ساقای ~ saqay
-ساقساقان ~ saqsaqan
-ساقط ~ saqit
-ساققا ~ saqqa
-ساقق ا قوشو ~ saqqa quşu
-ساققار ~ saqqar
-ساققال ~ saqqal
-ساققا لسیز ~ saqqalsız
-ساققا للاماق ~ saqqallamaq
-ساققا للانماق ~ saqqallanmaq
-ساققا للی ~ saqqallı
-ساققاللی قارتال ~ saqqallı qartal
-ساققالی اله‎ وئرمک ~ saqqalı ələ vermək
-ساققالی چاللاتماق ~ saqqalı çallatmaq
-ساققالینا آغ دوشمک ~ saqqalına ağ düşmək
-ساققالین آغارسین ~ saqqalın ağarsın
-ساققالین تؤکولسون ~ saqqalın tökülsün
-ساققالین ادن دوشمک ~ saqqalınadən düşmək
-ساققالینین آغ واختیندا ~ saqqalının ağ vaxtında
-ساققانا ~ saqqana
-ساققوی ~ saqqoy
-ساققیز ~ saqqız
-ساققیز ~ saqqız
-ساققیزآغاجی ~ saqqızağacı
-ساققیز انگیناری ~ saqqız ənginarı
-ساققیزبادامی ~ saqqızbadamı
-ساققیزباقلاسی ~ saqqızbaqlası
-ساققیزتوپراق ~ saqqıztopraq
-ساققیزتیکانی ~ saqqıztikanı
-ساققیزچئینه‎مک ~ saqqiz çeynəmək
-ساققیزقاباغی ~ saqqızqabağı
-ساققیز کیمییاپیشماق ~ saqqız kimi yapışmaq
-ساققیز گؤزلی ~ saqqız gözəli
-ساققیزلاشدیرماق ~ saqqızlaşdırmaq
-ساققیزلاشماق ~ saqqızlaşmaq
-ساققیزلی ~ saqqızlı
-ساققیزینی اوغورلاماق ~ saqqızını oğurlamaq
-ساقمان ~ saqman
-ساقنی ~ saqnı
-ساقوربای ~ saqurbay
-ساقون ~ saqun
-ساقوندو ~ saqundu
-ساقوندوق ~ saqunduq
-ساقونور ~ saqunur
-ساقی ~ saqi
-ساقی ~ saqı
-ساقیرقا ~ saqırqa
-ساقیش ~ saqış
-ساقط ~ saqit
-ساقنی ~ saknı
-ساقیغ ~ saqığ
-ساقیق ~ saqıq
-ساقیم ~ saqım
-ساقین ~ saqın
-ساقیناراق ~ saqınaraq
-ساقینتی ~ saqıntı
-ساقینج ~ saqınc
-ساقینجا ~ saqınca
-ساقینجاسیز ~ saqıncasız
-ساقینجالی ~ saqıncalı
-ساقینچی ~ saqınçı
-ساقیندیرماق ~ saqındırmaq
-ساقینقان ~ saqınqan
-ساقینقانلیق ~ saqınqanlıq
-ساقینما ~ saqınma
-ساقینماق ~ saqınmaq
-ساقینیش ~ saqınış
-ساقینیلماق ~ saqınılmaq
-ساقینیم ~ saqınım
-ساقینیملی ~ saqınımlı
-ساک ~ sak
-ساقا ~ saqa
-ساقای ~ saqay
-ساکا ~ saka
-ساکا ~ saka
-ساکار ~ sakar
-ساکاروز ~ sakaroz
-ساکارین ~ sakarIn
-ساکان ~ sakan
-ساکای ~ sakay
-ساکت ~ sakIt
-ساکچی ~ sakçı
-ساکساکئی ~ saksakey
-ساکساوول ~ saksavul
-ساکسفون ~ saksfon
-ساکن ~ sakin
-ساکوان ~ sakvan
-ساکوان ~ sakvan
-ساکی ~ sakı
-ساکی ~ sakı
-سال ~ sal
-سال داغی ~ sal dağı
-سالا ~ sala
-سالاتا ~ salata
-سالاجا ~ salaca
-سالاجاق ~ salacaq
-سالاخ ~ salax
-سالاد ~ salad
-سالار ~ salar
-سالار ~ salar
-سالار ~ Salar
-سالار ~ salar
-سالارقیزی ~ salarqızı
-سالارلو ~ salarlu
-سالار یلر ~ salarilər
-سالاش ~ salaş
-سالاق ~ salaq
-سالاقجا ~ salaqca
-سالا قلاشماق ~ salaqlaşmaq
-سالا قلیق ~ salaqlıq
-سالالاهلی ~ salalahlı
-سالام ~ salam
-سالامات ~ salamat
-سالامان ~ salaman
-سالام اوتو ~ salam otu
-سالاملاشماق ~ salamlaşmaq
-سالاملاماق ~ salamlamaq
-سالامیش ~ salamış
-سالامیشخان ~ salamışxan
-سالانقوچ ~ salanquç
-سالانچو ~ salançu
-سالاندوز ~ salanduz
-سالانقا ~ salanqa
-سالاوغلو ~ saloğlu
-سالاوان ~ salavan
-سالاوچی ~ salavçı
-سالاوو ~ salavu
-سالبا ~ salba
-سالباش ~ salbaş
-سالپا ~ salpa
-سالپاق ~ salpaq
-سالت ~ salt
-سالتاق ~ saltaq
-سالتایست یلیک ~ salt istilik
-سالت چوغونلوق ~ salt çoğunluq
-سالت دیر ~ salt dəyər
-سالت سایی ~ salt sayı
-سالت صفر ~ salt sıfır
-سالت نم ~ salt nəm
-سالتجیلی ~ saltcı
-سالتجیلیق ~ saltcılıq
-سالتوق ~ saltuq
-سالتوق آلپ ~ saltuq alp
-سالتوق بوغرا ~ saltuq buğra
-سالتیق ~ saltıq
-سالتین ~ saltın
-سالجیقیت ~ salcıqıt
-سالچی ~ salçı
-سالچیقوت ~ salçıqut
-سالچیلیق ~ salçılıq
-سالخاج ~ salxac
-سالخاق ~ salxaq
-سالخیم ~ salxım
-سالخیم آغاجی ~ salxım ağacı
-سالخیم باشاق ~ salxım başaq
-سالخیم توپو ~ salxım topu
-سالخیم چیچک ~ salxım çiçək
-سالخیم چیچکلی ~ salxım çiçəkli
-سالخیم سالخیم ~ salxım salxım
-سالخیم سؤیودو ~ salxım söyüdü
-سالخیم کیمی ~ salxım kimi
-سالخی ملانماق ~ salxımlanmaq
-سالخیملی ~ salxımlı
-سالدات ~ saldat
-سالداش ~ saldaş
-سالدام ~ saldam
-سالدوز ~ salduz
-سالدیر ~ saldır
-سالدیران ~ saldıran
-سالدیرقان ~ saldırqan
-سالدیرقا نلاشماق ~ saldırqanlaşmaq
-سالدیرقا نلیق ~ saldırqanlıq
-سالدیرقا نلیقلا ~ saldırqanlıqla
-سالدیرما ~ saldırma
-سالدیرمازلیق ~ saldırmazlıq
-سالدیرمامازلیق ~ saldırmamazlıq
-سالدیرماق ~ saldırmaq
-سالدیرمیش ~ saldırmış
-سالدیری ~ saldırı
-سالدیریجی ~ saldırıcı
-سالدیریجیلیق ~ saldırıcılıq
-سالدیریسال ~ saldırısal
-سالدیریش ~ saldırış
-سالسولا ~ salsula
-سالطا ~ salta
-سالغور ~ salğur
-سالقارا ~ salqara
-سالقوت ~ salqut
-سالقی ~ salqı
-سالقیلاماق ~ salqılamaq
-سالقیلاییجی ~ salqılayıcı
-سالقیلاییش ~ salqılayış
-سالقیم ~ salqım
-سالقین ~ salqın
-سالقیلی ~ salqılı
-سالقی نلاشماق ~ salqınlaşmaq
-سالک ~ salk
-ساللا بیغ ~ salla bığ
-ساللا بیغلی ~ salla bığlı
-ساللا سیرت ائتمک ~ salla sırt etmək
-ساللاباش ~ sallabaş
-ساللاپاتی ~ sallapatı
-ساللاتماق ~ sallatmaq
-ساللاشماق ~ sallaşmaq
-ساللاغی ~ sallağı
-ساللاق ~ sallaq
-ساللاق دوداق ~ sallaq dodaq
-ساللاق قارین ~ sallaq qarın
-ساللاق قارینلی ~ sallaq qarınlı
-ساللاق قولاق ~ sallaq qulaq
-ساللاق قولاقلی ~ sallaq qulaqlı
-ساللا قلیق ~ sallaqlıq
-ساللاما ~ sallama
-ساللاماق ~ sallamaq
-ساللانا ساللانا ~ sallana sallana
-ساللانتی ~ sallantı
-ساللاندیرماق ~ sallandırmaq
-ساللانماق ~ sallanmaq
-ساللانمیش ~ sallanmış
-ساللانیش ~ sallanış
-سالیم اوتاق ~ salım otaq
-سالِم ~ salim
-سالما ~ salma
-سالماس ~ salmas
-سالماسلی سعید ~ salmassəid
-سالماسلی میرزامحمود ~ salmaslı mirzəmahmud
-سالماق ~ salmaq
-سالمالیق ~ salmalıq
-سالمان ~ salman
-سالِم تبریزی ~ salim təbrizi
-سالنامه‎ ~ salnamə
-سالواردی ~ salvardı
-سالوز ~ saloz
-سالون ~ salon
-سالون چامی ~ salon çamı
-سالون چیچگی ~ salon çiçəyi
-سالووچو ~ salovçu
-سالور ~ salur
-سالوق ~ saluq
-سالوم ~ Salum
-سالون ~ salun
-سالوندو ~ salundu
-سالوندو تیگین ~ salundu tigin
-سالی ~ salı
-سالیا ~ salya
-سا لیاریشماسی ~ salyarışması
-سالیان ~ salyan
-سالیان ~ salyan
-سالیئر ~ salyer
-سالیشدیرماق ~ salışdırmaq
-سالیق ~ salıq
-سالیقچو ~ salıqçu
-سالیقچی ~ salıqçı
-سالیم ~ salim
-سالیم ~ salım
-سالیم ~ salım
-سالین ~ salın
-سالینا سالینا ~ salına salına
-سالینای ~ salınay
-سالینمیش ~ salınmış
-سالینتی ~ salıntı
-سالینجاق ~ Salıncaq
-سالینجاقچی ~ salıncaqçı
-سالینغو ~ salınğu
-سالینماق ~ salınmaq
-سالینیش ~ salınış
-سالینیم ~ salınım
-سالی وئرمک ~ salı vermək
-سام ~ sam
-سامادین ~ samadın
-ساماریق ~ samarıq
-ساماغاری ~ samağarı
-سامان ~ saman
-سامان آلووو ~ saman alovu
-سامان رنگی ~ saman rəngi
-سامان ساریسی ~ saman sarısı
-سامانسوو ~ samansov
-ساما نقاپان ~ samanqapan
-سامان کیمی ~ saman kimi
-سامانلاماق ~ samanlamaq
-سامانلی ~ samanlı
-سامانلیق ~ samanlıq
-سامانلیلار ~ samanlılar
-سامانی ~ samanı
-ساما نیولو ~ samanyolu
-ساماوار ~ samavar
-سامای ~ samay
-سامباغی ~ sambağı
-سامبال ~ sambal
-سامبوران ~ samburan
-سامرانت ~ samrant
-سامسا ~ samsa
-سامسالو ~ samsalu
-سامساما ~ samsama
-سامع ~ sam
-ساملاماق ~ samlamaq
-سام وورقونو ~ sam vurqunu
-سامولیت ~ samolit
-ساموخ ~ samux
-ساموخ ~ samux
-ساموقا ~ samuqa
-سامور ~ samur
-سامور ~ samur
-سامویدلر ~ samuidlər
-سامی ~ samı
-سامی ~ sami
-سا میئلی ~ samyeli
-سامیان ~ samyan
-سامیت ~ samıt
-سامیر ~ samır
-سامیرتی ~ samırtı
-سامیرتی ~ samırtı
-سان ~ san
-ساناز ~ sanaz
-ساناسان ~ sanasan
-ساناق ~ sanaq
-سانال ~ sanal
-سانال سایی ~ sanal sayı
-ساناما ~ sanama
-ساناماق ~ sanamaq
-سانای ~ sanay
-سانبال ~ sanbal
-سانباللاماق ~ sanballamaq
-سانباللی ~ sanballı
-سانترال ~ santral
-سانتریفوژ ~ santrifuj
-سانتیقراد ~ santiqrad
-سانتیگرم ~ santigrəm
-سانتیم ~ santım
-سانتیمتر ~ santimetr
-سانتیمانتال ~ santimantal
-سانتیمانتالیزم ~ santimantalizm
-سانجاغا اوخشار ~ sancağa oxşar
-سانجاق ~ sancaq
-سانجاقچی ~ sancaqçı
-سانجاقلاماق ~ sancaqlamaq
-سانجان ~ sancan
-سانجماق ~ sancmaq
-سانجود ~ sancud
-سانجی ~ sancı
-سانجی اوتو ~ sancı otu
-سانجی توتماق ~ sancı tutmaq
-سانجیدا ~ sancıda
-سانجیق ~ sancıq
-سانجیلانماق ~ sancılanmaq
-سانجیلماق ~ sancılmaq
-سانجیلمیش ~ sancılmış
-سانجیلی ~ sancılı
-سانجیماق ~ sancımaq
-سانچو ~ sançu
-سانچیش ~ sançış
-سانچیغ ~ sançığ
-سانحه ~ sanihə
-ساندال ~ sandal
-ساندال آغاجی ~ sandal ağacı
-ساندواچ ~ sandvaç
-ساندیق سیندیران ~ sandıq sındıran
-ساندویچ ~ sanduyç
-ساندیراماق ~ sandıramaq
-ساندیرماق ~ sandırmaq
-ساندیریش ~ sandırış
-ساندیق بالیغی ~ sandıq balığı
-سانَر ~ sanər
-سانری ~ sanrı
-سانریلاماق ~ sanrılamaq
-سانریسال ~ sanrısal
-سانسار ~ sansar
-سانسا رگیللر ~ sansargillər
-سانساق ~ sansaq
-سانسکریت ~ sanskrit
-سانسور ~ sansur
-سانسیز ~ sansız
-سانغی ~ sanğı
-سانقالان ~ sanqalan
-سانکی ~ sanki
-سانلاو ~ sanlav
-سانلی ~ sanlı
-سانما ~ sanma
-سانماق ~ sanmaq
-سانی ~ sanı
-سانیر ~ sanır
-سانیجا ~ sanıca
-سانیرام ~ sanıram
-سانیری ~ sanırı
-سانیریم ~ sanırım
-سانیق ~ sanıq
-سانی قلیق ~ sanıqlıq
-سانیلار ~ sanılar
-سانیلماق ~ sanılmaq
-سانیلمیش ~ sanılmış
-سانیلی ~ sanılı
-سانیلیر ~ sanılır
-سانیم ~ sanım
-سانیماق ~ sanımaq
-ساو ~ sav
-ساوئت ~ savet
-ساوا ~ sava
-ساواجی ~ savacı
-ساواجی ~ savacı
-ساواجیلیق ~ savacılıq
-ساواد ~ savad
-ساوادسیز ~ savadsız
-ساوادلاندیرماق ~ savadlandırmaq
-ساوادلانماق ~ savadlanmaq
-ساوادلی ~ savadlı
-ساوارو ~ savaru
-ساواش ~ savaş
-ساوا شآتی ~ savaşatı
-ساوا شآچماق ~ savaş açmaq
-ساواشان ~ savaşan
-ساواشچی ~ savaşçı
-ساواشچیلیق ~ savaşçılıq
-ساواشدیرماق ~ savaşdırmaq
-ساواشَری ~ savaşəri
-ساواشقان ~ savaşqan
-ساواشقانلیق ~ savaşqanlıq
-ساوا شگم یسی ~ savaş gəmisi
-ساواشماق ~ savaşmaq
-ساواشیم ~ savaşım
-ساواشیم جی ~ savaşımcı
-ساواق ~ savaq
-ساوا قلاماق ~ savaqlamaq
-ساواقول ~ savaqul
-ساوالان ~ savalan
-ساوالان ~ savalan
-ساوالان ~ savalan
-ساوامان ~ savaman
-ساوان ~ savan
-ساواند ~ savand
-ساوانقول ~ savanqul
-ساوای ~ savay
-ساوبلگه‎ ~ savblgə
-ساوبؤری ~ savböri
-ساوتاقی ~ savtaqı
-ساوتَکین ~ savtəkin
-ساوتور ~ savtur
-ساوتیمور ~ savteymur
-ساوجا ~ savca
-ساوجی ~ savcı
-ساوجی حاجیلو ~ savcı hacılu
-ساوجیلیق ~ savcılıq
-ساوجیاغا ~ savcıağa
-ساوجیالپ ~ savcıalp
-ساوجیبای ~ savcıbay
-ساودوق ~ savduq
-ساودیرماق ~ savdırmaq
-ساورا ~ savra
-ساورچین ~ savərçin
-ساوروق ~ savruq
-ساوروقلوق ~ savrıqlıq
-ساورولوش ~ savruluş
-ساورولماق ~ savrulmaq
-ساورونتو ~ savruntu
-ساورین ~ savrın
-ساوساق ~ savsaq
-ساوساقلاماق ~ savsaqlamaq
-ساوساقلانماق ~ savsaqlanmaq
-ساوساقلاییش ~ savsaqlayış
-ساوساماق ~ savsamaq
-ساوقات ~ savqat
-ساوقو ~ savqu
-ساوقوت ~ savqut
-ساوقولو ~ savqulu
-سا وگتیرن ~ sav gətirən
-ساولاماق ~ savlamaq
-ساولاییجی ~ savlayıcı
-ساولیق ~ savlıq
-ساوما ~ savma
-ساوماق ~ savmaq
-ساووت ~ savut
-سویوقبولاق ~ soyuqbulaq
-ساووجو ~ savucu
-ساوور ~ savur
-ساووران ~ savuran
-ساوورتماق ~ savurtmaq
-ساوورتوش ~ savurtuş
-ساوورقاچ ~ savurqaç
-ساوورقان ~ savurqan
-ساوورقانجا ~ savurqanca
-ساوورقانلیق ~ savurqanlıq
-ساوورماق ~ savurmaq
-ساوورو ~ savuru
-ساووروجو ~ savurucu
-ساووروش ~ savuruş
-ساووروق ~ savuruq
-ساوورونتو ~ savuruntu
-ساووشدورماق ~ savuşdurmaq
-ساووشماق ~ savuşmaq
-ساوول ~ savul
-ساوولماق ~ savulmaq
-ساوون ~ savun
-ساوونان ~ savunan
-ساوونجو ~ savuncu
-ساووندوق ~ savunduq
-ساوونقان ~ savunqan
-ساوونقول ~ savunqul
-ساوونما ~ savunma
-ساوونما باخانلیغی ~ savunma baxanlığı
-ساوونماسال ~ savunmasal
-ساوونماسیز ~ savunmasız
-ساوونماق ~ savunmaq
-ساوونمالیق ~ savunmalıq
-ساوونو ~ savunu
-ساوونوجو ~ savunucu
-ساوونوجولوق ~ savunuculuq
-ساوونوش ~ savunuş
-ساوونولماق ~ savunulmaq
-ساوه‎ ~ savə
-ساویت ~ savıt
-ساویجی ~ savıcı
-ساویران ~ savıran
-ساویرماق ~ savırmaq
-ساویریجی ~ savırıcı
-ساویریق ~ savırıq
-ساویشماق ~ savışmaq
-ساویلماق ~ savılmaq
-ساهر ~ sahir
-ساهران ~ sahiran
-ساهمان ~ sahman
-ساهما نلاماق ~ sahmanlamaq
-ساهمانلی ~ sahmanlı
-سای ~ say
-سایا ~ saya
-سایااوغلو ~ sayaoğlu
-سایاچ ~ sayaç
-سایاجی ~ sayacı
-سایاچی ~ sayaçı
-سایاچیلیق ~ sayaçılıq
-سایاخلاماق ~ sayaxlamaq
-سایار ~ sayar
-سایاغی ~ sayağı
-سایاق ~ sayaq
-سایالانماق ~ sayalanmaq
-سایان ~ sayan
-سایپاماق ~ saypamaq
-سایتاش ~ saytaş
-سایتال ~ saytal
-سایجا ~ sayca
-سایجیق ~ saycıq
-سایجیق سال ~ saycıqsal
-سایخاش ~ sayxaş
-سایخا شلیق ~ sayxaşlıq
-سایخاشماق ~ sayxaşmaq
-سایخان ~ sayxan
-سایخان خاتون ~ sayxan xatun
-سایخیماق ~ sayxımaq
-سایدام ~ saydam
-سایدا ملاشدیرماق ~ saydamlaşdırmaq
-سایدا ملیق ~ saydamlıq
-سایدور ~ saydur
-سایدیرماق ~ saydırmaq
-سایر ~ sair
-سایراماق ~ sayramaq
-سایره‎ ~ sairə
-سایرو ~ sayru
-سایری ~ sayrı
-سایری ائوی ~ sayrı evi
-سایریلیق ~ sayrılıq
-سایریش ~ sayrış
-سایریشان ~ sayrışan
-سایریشما ~ sayrışma
-سایریشماق ~ sayrışmaq
-سایریل ~ sayrıl
-سایریلاشدیرماق ~ sayrılaşdırmaq
-سایریلاشماق ~ sayrılaşmaq
-سایریلماق ~ sayrılmaq
-سایریماق ~ sayrımaq
-سایریمساماق ~ sayrımsamaq
-سا یسئچمه‎ ~ sayseçmə
-سایسیز ~ saysız
-سایغاچ ~ sayğaç
-سایقا ~ sayqa
-سایقاچ ~ sayqaç
-سایقی ~ sayqı
-سایقی دوروشو ~ sayqı duruşu
-سایقیدیر ~ sayqıdəyr
-سایقیسیز ~ sayqısız
-سایقیسیزجا ~ sayqısızca
-سایقیسیزلیق ~ sayqısızlıq
-سایقی گؤسترمه‎ ~ sayqı göstərmə
-سایقیلاما ~ sayqılama
-سایقیلاماق ~ sayqılamaq
-سایقیلی ~ sayqılı
-سایقین ~ sayqın
-سایقی نلیق ~ sayqınlıq
-سایگول ~ saygül
-سایلاشماق ~ saylaşmaq
-سایلاق ~ saylaq
-سایلاماق ~ saylamaq
-سایلاو ~ saylav
-سایلیق ~ saylıq
-سایما ~ sayma
-سایما آراجی ~ sayma aracı
-سایماجا ~ saymaca
-سایماز ~ saymaz
-سایمازجا ~ saymazca
-سایمازجاسینا ~ saymazcasına
-سایمازلیق ~ saymazlıq
-سایمازیانا ~ saymazyana
-سایماز یانالیق ~ saymaz yanalıq
-سایماق ~ saymaq
-سایماقلا بیتمز ~ saymaqla bitməz
-سایمامازلیق ~ saymamazlıq
-سایمان ~ sayman
-سایما نلیق ~ saymanlıq
-سایمن ~ saymən
-سایوان ~ sayvan
-سایه‎ ~ sayə
-سایه‎بان ~ sayəban
-سایی ~ sayı
-سایی اویونو ~ sayı oyunu
-سایی بیلمنی ~ sayı bilməni
-ساییت ~ sayıt
-ساییجا ~ sayıca
-ساییجی ~ sayıcı
-ساییر باییر ~ sayır bayır
-ساییر ~ sayır
-ساییسال ~ sayısal
-ساییسال صفت ~ sayısal sifət
-ساییسیز ~ sayısız
-ساییسیزلیق ~ sayısızlıq
-ساییش ~ sayış
-ساییش بیلیم ~ sayış bılım
-ساییش بیلیمی ~ sayış bılımı
-ساییشسال ~ sayışsal
-ساییش گونو ~ sayış günü
-ساییشتای ~ sayıştay
-ساییشچی ~ sayışçı
-ساییشسالیوکسه‎ لیش ~ sayışsal yüksəliş
-سایی شلاماق ~ sayışlamaq
-ساییشماق ~ sayışmaq
-سایی صفتی ~ sayı sifəti
-ساییق ~ sayıq
-ساییقلاماق ~ sayıqlamaq
-سایی قلیق ~ sayıqlıq
-ساییل ~ sayıl
-ساییلار ~ sayılar
-ساییلاما ~ sayılama
-ساییلاماق ~ sayılamaq
-ساییلانماق ~ sayılanmaq
-ساییلایان ~ sayılayan
-ساییلقان ~ sayılqan
-ساییلماق ~ sayılmaq
-ساییلمیش ~ sayılmış
-ساییلی ~ sayılı
-ساییم ~ sayım
-ساییم ~ sayım
-ساییم بیلمنی ~ sayım bilməni
-ساییم بیلیمی ~ sayım bilimi
-ساییمجی ~ sayımcı
-ساییمسال ~ sayımsal
-ساییملاما ~ sayımlama
-ساییملاماجی ~ sayımlamacı
-ساییملاماق ~ sayımlamaq
-ساییملی ~ sayımlı
-سایی مینجیغی ~ sayı mıncığı
-سایین ~ sayın
-سایین ~ sayın
-سایینخان ~ sayınxan
-ساییندی ~ sayındı
-سایینباتور ~ sayınbatur
-سایینخانی ~ sayınxanı
-ساییندره‎ ~ sayındərə
-سایین قارا ~ sayın qara
-سایی نقالا ~ sayınqala
-سایی نقالا ~ sayınqala
-سایین گدیگی ~ sayın gədiyi
-سایینتی ~ sayıntı
-سایینتی لاماق ~ sayıntılamaq
-سایینج ~ sayınc
-سایینجیق ~ sayıncıq
-سایی نلاماق ~ sayınlamaq
-سئانس ~ seans
-سئپاراتور ~ separator
-سئتار ~ setar
-سئچ آل ~ seç al
-سئچدیرمک ~ seçdirmək
-سئچر ~ seçər
-سئچکی ~ seçki
-سئچک یقاباغی ~ seçki qabaği
-سئچک یلی ~ seçkili
-سئچکین ~ seçkin
-سئچکینجیلیک ~ seçkincilik
-سئچکینلشمک ~ seçkinləşmək
-سئچکی نجیلیک ~ seçkincilik
-سئچکی نلر ~ seçkinlər
-سئچکی نلشمک ~ seçkinləşmək
-سئچکی نلیک ~ seçkinlik
-سئچگی ~ seçgi
-سئچکین ~ seçgin
-سئچمک ~ seçmək
-سئچمن ~ seçmən
-سئچم نلیک ~ seçmənlik
-سئچمه‎ ~ seçmə
-سئچمه‎ جه‎ ~ seçməcə
-سئچمه‎ جی ~ seçməci
-سئچمه‎ جیلیک ~ seçməcilik
-سئچمه‎ سئچمه‎ ~ seçmə seçmə
-سئچمه‎سیز ~ seçməsiz
-سئچمه‎لر ~ seçmələr
-سئچمه‎لی ~ seçməli
-سئچمه‎لی یئمک ~ seçməli yemək
-سئچمه‎لیک ~ seçməlik
-سئچن ~ seçən
-سئچه‎نک ~ seçənək
-سئچی ~ seçi
-سئچیجی ~ seçici
-سئچیجی قورول ~ seçici qurul
-سئچیجیلر قورولو ~ seçicilər qurulu
-سئچیج یلیک ~ seçicilik
-سئچیش ~ seçiş
-سئچیک ~ seçik
-سئچی کلیک ~ seçiklik
-سئچیل ~ seçil
-سئچیلمک ~ seçilmək
-سئچیلمیش ~ seçilmiş
-سئچیلمی شلر ~ seçilmişlər
-سئچیلن ~ seçilən
-سئچیلیر ~ seçilir
-سئچیلیش ~ seçiliş
-سئچیم ~ seçim
-سئچیم آلانی ~ seçim alanı
-سئچیم بؤلگه‎ سی ~ seçim bölgəsi
-سئچی ملیک ~ seçimlik
-سئحر ~ sehr
-سئحیر ~ sehir
-سئداوار ~ sedavar
-سئدیمانتاسیون ~ sedimantasion
-سئرئمونی ~ seremoni
-سئرامیک ~ seramik
-سئرپانتین ~ serpantin
-سئرتیفیکئت ~ sertifiket
-سئرچه‎ ~ serçə
-سئرچه‎ بارماق ~ serçə barmaq
-سئرچه‎ کوفته‎ سی ~ serçə küftəsi
-سئرچه‎گیللر ~ serçəgillər
-سئرچه‎لر ~ serçələr
-سئرو ~ sero
-سئروم ~ serom
-سئرویس ~ servis
-سئری ~ seri
-سئریال ~ seryal
-سئزدیرمک ~ sezdirmək
-سئزدیریش ~ sezədiriş
-سئزَر ~ sezər
-سئزَک ~ sezək
-سئزگَک ~ sezgək
-سئزگی ~ sezgi
-سئزگی جیلیک ~ sezgicilik
-سئزگی سللیک ~ sezgisəllik
-سئزگیر ~ sezgir
-سئزگ یسل ~ sezgisəl
-سئزگیش ~ sezgiş
-سئزگ یلی ~ sezgili
-سئزگین ~ sezgin
-سئزمک ~ sezmək
-سئزمیش ~ sezmiş
-سئزَن ~ sezən
-سئزی ~ sezi
-سئزیرگنمک ~ sezirgənmək
-سئزیش ~ seziş
-سئزیک ~ sezik
-سئزیکلو ~ seziklu
-سئزیگَن ~ sezigən
-سئزیلمک ~ sezilmək
-سئزیلیش ~ seziliş
-سئزیم ~ sezim
-سئزیمتال ~ sezimtal
-سئزین ~ sezin
-سئزیندیرمک ~ sezindirmək
-سئزینله‎‎مک ~ sezinləmək
-سئزینله‎ ییش ~ sezinləyiş
-سئزینمک ~ sezinmək
-سئسی ~ sesi
-سئشکین ~ seşkin
-سئغرَک ~ seğrək
-سئقشان ~ seqşan
-سئکتور ~ sektor
-سئکسولوژی ~ seksoloji
-سئکسی ~ seksi
-سئکویا ~ sekoya
-سئگاه ~ segah
-سئل ~ sel
-سئلئنقا ~ selenqa
-سئلئکتور ~ selektor
-سئلئکسیون ~ seleksion
-سئلاب ~ selab
-سئلاب ~ selab
-سئلاردیس ~ selardis
-سئ لباسار ~ selbasar
-سئلدره‎ ~ seldərə
-سئ لدؤنده‎رن ~ sel döndərən
-سئ لسو ~ selsu
-سئ لسوجاق ~ selsucaq
-سئللنمک ~ sellənmək
-سئلله‎‎مک ~ selləmək
-سئلله‎مه‎ ~ selləmə
-سئللی ~ selli
-سئللی سولو ~ selli sulu
-سئللیک ~ sellik
-سئلینتی ~ selinti
-سئلوی ~ selvi
-سئ لیاتاغی ~ sel yataği
-سئلیت ~ selit
-سئلیک ~ selik
-سئلیک واری ~ selikvari
-سئلین چای ~ selin çay
-سئلینتی ~ selinti
-سئ لیولو ~ selyolu
-سئمئستئر ~ semester
-سئماسیولوژی ~ semasioloji
-سئماسیولوژیا ~ semasiolojia
-سئمانتیک ~ semantik
-سئمی تلر ~ semitlər
-سئمینار ~ seminar
-سئناتور ~ senator
-سئناریو ~ senario
-سئنتئتیک ~ sentetik
-سئنتاکتیک ~ sentaktik
-سئنتاکس ~ sentaks
-سئنتیابر ~ sentiabr
-سئنج ~ senc
-سئندیکالیزم ~ sendikalizm
-سئندیکالیست ~ sendikalist
-سئنسوآلیزم ~ sensualizm
-سئنیور ~ sinior
-سئو ~ sev
-سئوئر ~ sever
-سئودا ~ sevda
-سئودیجیک ~ sevdicik
-سئودیرمک ~ sevdirmək
-سئور ~ sevər
-سئورگه‎ ~ sevərgə
-سئوق ~ sevəq
-سئوک ~ sevək
-سئوگن ~ sevgən
-سئوگولن ~ sevgülən
-سئوگی ~ sevgi
-سئوگی لندیرمه‎ ~ sevgiləndirmə
-سئوگی موغامی ~ sevgi muğamı
-سئوگ یسیز ~ sevgisiz
-سئوگیلی ~ sevgili
-سئوگیل یلر ~ sevgililər
-سئوگیناز ~ sevginaz
-سئومک ~ sevmək
-سئومه‎ ~ sevmə
-سئومه‎لی ~ sevməli
-سئون ~ sevən
-سئووک ~ sevük
-سئووک تیگین ~ sevük tigin
-سئوه‎جن ~ sevəcən
-سئوه‎جنلیک ~ sevəcənlik
-سئوه‎سئوه‎ ~ sevəsevə
-سئوه‎گَن ~ sevəgən
-سئوه‎لی ~ sevəli
-سئوی ~ sevi
-سئویب سئچمک ~ sevib seçmək
-سئویب سئویلمک ~ sevib sevilmək
-سئویجی ~ sevici
-سئویشمک ~ sevişmək
-سئویشمه‎ ~ sevişmə
-سئویک ~ sevik
-سئویک کولاَرکین ~ sevik kül ərkin
-سئویگَن ~ sevigən
-سئویل ~ sevil
-سئویلای ~ sevilay
-سئویلگَن ~ sevilgən
-سئویلمک ~ sevilmək
-سئویلن ~ sevilən
-سئویلیش ~ seviliş
-سئویم ~ sevim
-سئویم بیگه‎ ~ sevim bigə
-سئوی مسیز ~ sevimsiz
-سئوی مسیزلشمک ~ sevimsizəlşmək
-سئوی مسیزلیک ~ sevimsizlik
-سئویملی ~ sevimli
-سئویملی لشدیرمک ~ sevimliləşdirmək
-سئویملیلشمک ~ sevimliləşmək
-سئویمل یلیک ~ sevimlilik
-سئوین ~ sevin
-سئوینتی ~ sevinti
-سئوینج ~ sevinc
-سئوینجتَرکَن ~ sevinctərkən
-سئوینجتورکان ~ sevinctürkan
-سئوین جسیز ~ sevincsiz
-سئوینجبگ ~ sevincbəy
-سئوینجک ~ sevincək
-سئوینچخان ~ sevinçxan
-سئوینجلی ~ sevincli
-سئویندیریجی ~ sevindirici
-سئویندوک ~ sevindük
-سئویندیک ~ sevindik
-سئویندیرمک ~ sevindirmək
-سئوینمک ~ sevinmək
-سئوینمیش ~ sevinmiş
-سئوینه‎ سئوینه‎ ~ sevinə sevinə
-سئوینیش ~ seviniş
-سئوینیشمک ~ sevinişmək
-سئهراما ~ sehrama
-سئهنهمک ~ sehnəmək
-سئهین ~ sehin
-سئی ~ sey
-سئیدان ~ seydan
-سئیر ~ seyr
-سئیران ~ seyəran
-سئیرَتمک ~ seyrətmək
-سئیرک ~ seyrək
-سئیرکب یغلی ~ seyrək bığlı
-سئیرکت وکلو ~ seyrək tüklü
-سئیرکجه‎ ~ seyrəkcə
-سئیرکچتیرل یلر ~ seyrək çətirlilər
-سئیرکد یشلی ~ seyrək dişli
-سئیرکس اچلی ~ seyrək saçli
-سئیرکس اققاللی ~ seyrək saqqallı
-سئیرکلتدیریمک ~ seyrəkltədirimək
-سئیرکلتمک ~ seyrəklətmək
-سئیرکلشدیرمک ~ seyrəkləşdirmək
-سئیرکلشدیریش ~ seyrəkləşdiriş
-سئیرکلشدیریلمک ~ seyrəkləşdirilmək
-سئیرَلْتمک ~ seyərəltmək
-سئیرَلْمک ~ seyrəlmək
-سئیرَنگاه ~ seyrəngah
-سئیسئی ~ seysey
-سئیسان ~ seysan
-سئیسئی ائله‎مک ~ seysey eləmək
-سئیسولان ~ seysulan
-سئیگاه موغامی ~ seygah muğamı
-سئیلاب ~ seylab
-سئ یله‎‎مک ~ seyləmək
-سئیوان ~ seyvan
-سئیوان ~ seyvan
-سئیوت ~ seyvət
-سئییر ~ seyir
-سئییرجی ~ seyirci
-سئییز ~ seyiz
-سئیین ~ seyin
-سئیین ~ seyin
-سبابه‎ ~ səbbabə
-سبب ~ səbəb
-سب بسیز ~ səbəbsiz
-سببیت ~ səbəbiət
-سبحان الله دئمه ~ subhanallah demə
-سبحان ~ subhan
-سبد ~ səbəd
-سبد ~ səbəd
-سبدتو خویان ~ səbəd toxuyan
-سبدتو پو ~ səbəd topu
-سبدجیک ~ səbədcik
-سبدچی ~ səbdçi
-سبدچیس ؤیودو ~ səbdçi söyüdü
-سبدچ یلیک ~ səbədçilik
-سبدلنمک ~ səbədlənmək
-سبدله‎‎مک ~ səbədləmək
-سبدلیک ~ səbədlik
-سبده‎ ووردو ~ səbəd vurdu
-سبزوار ~ səbzvar
-سبزه‎ ~ səbzə
-سبزه‎ وات ~ səbzəvat
-سبزه‎ واتچی ~ səbzəvatçı
-سبزی ~ səbzi
-سبزی قووورما ~ səbzi qovurma
-سبک ~ səbk
-سبکتکین ~ sübəktəkin
-سبه‎ ~ səbə
-سبیتو ~ səbitu
-سبیز ~ səbiz
-سبیل ~ səbil
-سبینه‎ا لینجه‎لی ~ səbinə əlincəli
-سپ ~ səp
-سپس ووار ~ səp suvar
-سپدیرمک ~ səpdirmək
-سپردره‎ ~ səpərdərə
-سپرَن ~ səprən
-سپک ~ səpək
-سپگی ~ səpgi
-سپگ یلی ~ səpgili
-سپمک ~ səpmək
-سپمه‎ ~ səpmə
-سپمه‎ سووارما ~ səpmə suvarma
-سپنه‎کَران ~ səpnəkəran
-سپور ~ spor
-سپه‎لک ~ səpələk
-سپه‎لنمک ~ səpələnmək
-سپه‎لنمیش ~ səpələnmiş
-سپه‎له‎‎مک ~ səpələmək
-سپی ~ səpi
-سپ یائوی ~ səpievi
-سپیجی ~ səpici
-سپیج یلیک ~ səpicilik
-سپیشیک ~ səpişik
-سپیک ~ səpik
-سپیگین ~ səpigin
-سپیل ~ səpil
-سپیلمک ~ səpilmək
-سپیلمیش ~ səpilmiş
-سپ یلنمک ~ səpilənmək
-سپ یله‎‎مک ~ səpiləmək
-سپ یلی ~ səpili
-سپیلیش ~ səpiliş
-سپین ~ səpin
-سپین قاباغی ~ səpin qabağı
-سپینتی ~ səpinti
-سپینجی ~ səpinci
-ستّارخان ~ səttarxan
-ستّارخان ~ səttarxan
-ستاره‎ ~ sitarə
-ستایش ~ sitaiş
-ستَلجم ~ sətəlcəm
-ستم ~ sitəm
-ستمکئش ~ sitəmkeş
-ستمکار ~ sitəmkar
-ستمگر ~ sitəmgər
-ستن ~ sətən
-ستن چای ~ sətənçay
-ستون ~ sutun
-ستیق یزی ~ səti qızı
-سجاد ~ səccad
-سجاده‎ ~ səccadə
-سجده‎ ~ səcdə
-سجلّی ~ sicilli
-سجود ~ sucud
-سجیه‎ ~ səciə
-سجیه‎وی ~ səciəvi
-سحاب ~ səhab
-سحبان ~ səhban
-سحر ~ səhər
-سحرار دبیللی ~ səhər ərdəbilli
-سِحر ~ sehr
-سخافت ~ səxafət
-سخاوت ~ səxavət
-سخیف ~ səxif
-سد ~ sədd
-سد خاکی ~ sədi xaki
-سده‎رک ~ sədərək
-سدل ~ sədəl
-سده‎رک ~ sədərək
-سدیر ~ sədir
-سر ~ sər
-سرّ ~ sırr
-سرا ~ səra
-سراب ~ sərab
-سراب ~ sərab
-سراپا ~ sərapa
-سراپرده‎ ~ səraprdə
-سراج ~ sərac
-سرّاج ~ sərrac
-سراجو ~ səracu
-سراجه‎ ~ səracə
-سراسر ~ sərasər
-سراسری ~ sərasəri
-سراسکَند ~ səriskənd
-سراسکندخان ~ səriskəndxan
-سراسیمه‎ ~ sərasimə
-سرافراز ~ sərəfraz
-سرانجام ~ sərəncam
-سرایت ~ sirayət
-سرباخچا ~ sərbaxça
-سرباز ~ sərbaz
-سربست ~ sərbəst
-سربستجه‎ ~ sərbəstcə
-سربستجه‎سینه‎ ~ sərbəstcəsinə
-سربستشع ر ~ sərbəst şeir
-سربستلشمک ~ sərbəstləşmək
-سربس تلیک ~ sərbəstlik
-سربند ~ sərbənd
-سربند ~ sərbənd
-سربولاق ~ sərbulaq
-سر به‎ سر ~ sər bə sər
-سرپ ~ sərp
-سرپایی ~ sərpayi
-سرپدیرمک ~ sərpdirmək
-سرپرست ~ sərpərəst
-سرپرستی ~ sərpərəsti
-سرپمک ~ sərpmək
-سرپوش ~ sərpuş
-سرپه‎دره‎ ~ sərpədərə
-سرپه‎له‎مک ~ sərpələmək
-سرپیجی ~ sərpici
-سرپیش ~ sərpiş
-سرپیشدیرمک ~ sərpişdirmək
-سرپیلمک ~ sərpilmək
-سرپینتی ~ sərpinti
-سرت ~ sərt
-سرْت ~ sərt
-سرتان ~ sərtan
-سرتت وپراق ~ sərt topraq
-سرتت وخو ~ sərt toxu
-سرتد اماق ~ sərt damaq
-سرتسس سسیز حرف ~ sərt səssiz hərf
-سرتس و ~ sərt su
-سرتلشدیرمک ~ sərtləşdirmək
-سرتلشدیریجی ~ sərtləlşdirici
-سرتلشمک ~ sərtləşmək
-سرتلشمه‎ ~ sərtləşmə
-سرتلنمک ~ sərtlənmək
-سرتله‎‎مک ~ sərtləmək
-سرتلیک ~ sərtlik
-سریک ~ sərik
-سرچاوا ~ sərçava
-سرچشمه‎ ~ sərçəşmə
-سرچم ~ sərçəm
-سرچه‎لید اغ ~ sərçəli dağ
-سرچینار ~ sərçinar
-سرحد ~ sərhəd
-سرحساب ~ sərhesab
-سرخ ~ sorx
-سرخ ~ sorx
-سرخاب ~ sırxab
-سرخسبؤلگه‎سینینچایلاری ~ sərəxs bölgəsinin çayları
-سرخسبؤلگه‎سینینداغلاری ~ sərəxs bölgəsinin dağları
-سرخوش ~ sərxoş
-سرخوشلوق ~ sərxoşluq
-سرخه‎ ~ sərxə
-سرخَه‎ سورخَه‎ ~ sərxə surxə
-سرداب ~ sərdab
-سردابه‎ ~ sərdabə
-سردار ~ sərdar
-سردارآباد ~ sərdarabad
-سرداردوزو ~ sərdardüzu
-سردارلی ~ sərdarlı
-سرداریت ~ sərdarıt
-سرداوا چاولانی ~ sərdava çavlanı
-سردره‎ ~ sərdərə
-سردری ~ sərdəri
-سردشت ~ sərdəşt
-سردی ~ sərdi
-سردیرمک ~ sərdirmək
-سرراست ~ sərrast
-سررشته‎ ~ sərriştə
-سرزنش ~ sərzəniş
-سرسری ~ sərsəri
-سرسم ~ sərsəm
-سرسهمان ~ sərsəhman
-سرسیمک ~ sərsimək
-سرطان ~ sərətan
-سرطان ~ sərtan
-سرعت ~ sürət
-سرعین ~ səreyin
-سرعین معدنی سولاری ~ səreyin mədəni suları
-سِرْف ~ serf
-سرقت ~ sirqət
-سرقفلی ~ sərquflu
-سرقین ~ sərqein
-سرقیه‎ ~ sərqəyə
-سرک ~ sərək
-سرکئش ~ sərkeş
-سرکئش ~ sərkeş
-سرکار ~ sərkar
-سرکار ~ sərkar
-سرکر ~ sərkər
-سرکرده‎ ~ sərkərdə
-سرکنددیزه‎ ~ sərkənd dizə
-سرگردان ~ sərgərdan
-سرگن ~ sərgən
-سرگوذشت ~ sərgüzəşt
-سرگی ~ sərgi
-سرگی چی ~ sərgiçi
-سرگیز ~ sərgiz
-سرگیزه‎ ~ sərgizə
-سرگیلنمک ~ sərgilənmək
-سرگ یله‎‎مک ~ sərgiləmək
-سرگ یله‎نیش ~ sərgiləniş
-سرگ یلیک ~ sərgilik
-سرگین ~ sərgin
-سرگین وئرمک ~ sərgin vermək
-سرلوحه ~ sərlohə
-سرمایه‎ ~ sərmayə
-سرمک ~ sərmək
-سرمیرمک ~ sərmirmək
-سرن ~ sərən
-سرن دیو ~ sərəndiv
-سرَنْد ~ sərənd
-سرَنْد ~ sərənd
-سرَنْدی ~ sərəndi
-سرَنْ دیره‎گی ~ sərən dirəyi
-سرنشین ~ sərnişin
-سرَنْلیک ~ sərənlik
-سرنه‎ ~ sərnə
-سرو ~ sərv
-سروان ~ sərvan
-سروستپه‎ ~ sərvəstəpə
-سروو ~ sərov
-سروو ~ sərov
-سرو بویلو ~ sərv boylu
-سروو ~ sərov
-سرواخت ~ sərvaxt
-سرور ~ sərvər
-سروری ~ sərvəri
-سرویگیللر ~ sərvigillər
-سِرویس ~ servis
-سره‎جه‎لی ~ sərəcəli
-سره‎دای ~ sərəday
-سره‎لنمک ~ sərələnmək
-سره‎نه‎ ~ sərənə
-سرهیلان ~ sərhilan
-سریش ~ səriş
-سریش آباد ~ səriş abad
-سریع ~ səri
-سریعالانتقال ~ səriulintiqal
-سریعالسیر ~ səriussiyr
-سریعالعمل ~ səriuləməl
-سریک ~ sərik
-سریل آباد ~ səril abad
-سریلمک ~ sərilmək
-سریلی ~ sərili
-سریلیش ~ səriliş
-سریم ~ sərim
-سریمک ~ sərimək
-سریمه‎ ~ sərimə
-سرین ~ sərin
-سرین باخماق ~ sərin baxmaq
-سرین دوشمک ~ sərin düşmək
-سرینق انلی ~ sərin qanlı
-سرین قانلیلیق ~ sərin qanlılıq
-سرین لتمک ~ sərinlətmək
-سرین لتمه‎ ~ sərinlətmə
-سری نله‎دن ~ sərinlədən
-سرینج ~ sərinc
-سرینجه‎ ~ sərincə
-سرینگَن ~ səringən
-سرینلشدیرمک ~ sərinləşdirmək
-سرینلشدیریجی ~ sərinləşdirici
-سرینلشمک ~ sərinləşmək
-سرینلنمک ~ sərinlənmək
-سرینله‎دیجی ~ sərinlədici
-سرینله‎‎مک ~ sərinləmək
-سرینلیک ~ sərinlik
-سریوان تپه‎ ~ sərivan təpə
-سریه‎خ انیم ~ səriə xanım
-سزا ~ səza
-سِزارین ~ sezariən
-سزاوار ~ səzavar
-سزه‎نق ~ səzənəq
-سس ~ səs
-س سآرتیمی ~ səs artımı
-س سآردیجیلیقیاساسی ~ səs ardıcılıq yasası
-س ساؤلچر ~ səs ölçər
-س ساویومیاساسی ~ səs uyum yasası
-س سایتیمی ~ səs itimi
-س سبیریمی ~ səs birimi
-س سبیلگ یسی ~ səs bilgisi
-س سبیلیمی ~ səs bilimi
-سست ~ sust
-س ستئللری ~ səs telləri
-س ستوتان ~ səs tutan
-س ستیتره‎ شیمی ~ səs titrəşimi
-سسجیک ~ səscik
-سسجیل ~ səscil
-سسچی ~ səsçi
-س سچیخماماق ~ səs çıxmamaq
-سسد ش ~ səsdəş
-س سدوواری ~ səs duvarı
-س سدوشمک ~ səs düşmək
-س سسسه‎وئرمک ~ səs səsə vermək
-س سسمیر ~ səssəmir
-س سسیز ~ səssiz
-س سسیز حرفلر ~ səssiz hərflər
-س سسیز حرفلرین تورلری ~ səssiz hərflərin türləri
-س سسیز صداسیز ~ səssiz sədasız
-س سسیزجه‎ ~ səssizcə
-س سسیزصد اسیز ~ səssız sədasız
-س سسیزلشمک ~ səssizləşmək
-س سسیزلیک ~ səssizlik
-س سصدا ~ səssəda
-س سصدالی ~ səssədalı
-س سقوپماق ~ səsqopmaq
-س سکسن ~ səssən
-س سکوی ~ səsküy
-س سکویلو ~ səsküylü
-س سگئچیرمه‎ین ~ səs geçirməyən
-س سگوجلندیرن ~ səs gücləndirən
-س سگوجله‎دن ~ səs gücədən
-س سگوجلندیریجی آراج ~ səs gücləndirici arac
-س سلشمک ~ səsləşmək
-سسلَک ~ səslək
-سسلم ~ səsləm
-سسلندیرمک ~ səsləndirmək
-سسلندیریش ~ səsləndiriş
-سسلنمک ~ səslənmək
-سسله‎‎مک ~ səsləmək
-سسله‎نیش ~ səsləniş
-سسلی ~ səsli
-سسلی کویلو ~ səsli küylü
-سسلی گؤرونتولو ~ səsli görüntülü
-سسل یحرف ~ səsli hərf
-سسل یحرفین دییشمهسی ~ səsli hərfin dəyişməsi
-سسل یداش ~ səslidaş
-سسلیک ~ səslik
-س سوئرمک ~ səs vermək
-سسه‎دوشمک ~ səsə düşmək
-سسه‎قویماق ~ səsə qoymaq
-س سیئهی نلیگی ~ səs yehinliyi
-س سیازار ~ səsyazar
-س سیازان ~ səsyazan
-س سیازیسی ~ səsyazısı
-س سیانسینماسی ~ səs yansınması
-س سیایار ~ səsyayar
-سس یکسیلمک ~ səsi kəsilmək
-سسینه‎س سوئرمک ~ səsinə səs vermək
-سسینی ایچری سالماق ~ səsini içəri salmaq
-سسینی چیخارتماماق ~ səsini çıxartmamaq
-سسینی سسینه‎ قاتماق ~ səsini səsinə qatmaq
-س سیوکسلدن ~ səs yüksəldən
-سطح ~ səth
-سطحی ~ səthi
-سطْر ~ sətr
-سطْل ~ sətl
-سطوح ~ sətüh
-سطیر ~ sətir
-سطیل ~ sətil
-سعادت ~ səadət
-سعادتلو ~ səadətlu
-سعادتو قارلی ~ səadət vuqarlı
-سعد ~ səəd
-سعدآوا ~ sədava
-سعدلو ~ sədlu
-سعدلو ~ sədlu
-سعود ~ səud
-سعی ~ səy
-سعیدآوا ~ səidava
-سعیدالله‎ مختاری ~ səidulla mutari
-سعید فرجیخویی ~ səid fərəci xoyi
-سغیرتگَن ~ səğirtgən
-سفئه ~ səfeh
-سفارت ~ sifarət
-سفارش ~ sifariş
-سفارشنامه‎ ~ sifarişnamə
-سفال ~ sufal
-سفالت ~ səfalət
-سفاهت ~ səfahət
-سفت ~ sift
-سفتجان ~ siftəcan
-سفته‎ ~ siftə
-سفر ~ səfər
-سفر ~ səfər
-سفربر ~ səfərbər
-سفربرلیک ~ səfərbərlik
-سئفَربیز ~ Seferbiz
-سفره‎ ~ süfrə
-سفسطه‎ ~ səfsətə
-سفلی ~ süfla
-سفلیس ~ siflis
-سفید ~ sifid
-سفیدرود ~ Sifidrud
-سفیر ~ səfir
-سفیل ~ səfil
-سفیلانه‎ ~ səfilanə
-سفینه‎ ~ səfinə
-سقّا ~ səqqa
-سقّز ~ səqqiz
-سقطج نین ~ siqt cənin
-سقط ~ səqət
-سقف ~ səqf
-سققل توتان ~ səqqəl tutan
-سقّلیتو لی ~ səqqəli tuli
-سقوط ~ suqut
-سقیم ~ Soqim
-سکّان ~ sükkan
-سککاکی ~ səkkaki
-سکمزآب اد ~ səkməz abad
-سکْمسآ باد ~ səkməs abad
-سکته‎ ~ səktə
-سکدیرمک ~ səkdirmək
-سکرآباد ~ səkrabad
-سکزناب ~ səkznab
-سکسچ کیمی ~ səks çəkimi
-سکسان ~ səksan
-سکستان ~ səkistan
-سئکسئک ~ Seksek
-سکسکه‎ ~ səksəkə
-سکسکی ~ səksəki
-سکسن ~ səksən
-سکسنجی ~ səkəsnəci
-سکس نلیک ~ səkəsnlik
-سکسنمک ~ səksənmək
-سکسنینجی ~ səksəninci
-سککی ~ səkki
-سکک یله‎‎مک ~ səkkiləmək
-سککیز ~ səkkiz
-سککیز اوزلو ~ səkkiz üzlü
-سککیزب وجاق ~ səkkiz bucaq
-سککیزبوجاقلی ~ səkkizbucaqlı
-سککیزجه‎ ~ səkkizcə
-سککیزَر ~ səkkizər
-سککیزقول ~ səkkizqol
-سککیزگن ~ səkkizgən
-سککیزلی ~ səkkizli
-سککیزلیک ~ səkkizlik
-سککیزیاشار ~ səkkizyaşar
-سککیزینجی ~ səkkizinci
-سککیزینج یلیک ~ səkkizincilik
-سککیزیوز ~ səkkizyüz
-سکک یلیک ~ səkkilik
-سکلم ~ səkləm
-سکمز ~ səkməz
-سکمک ~ səkmək
-سکمن ~ səkmən
-سکمه‎ ~ səkmə
-سکندیز ~ səkəndiz
-سکوت ~ sukut
-سکون ~ sukun
-سکونت ~ sukunt
-سکّه‎ ~ sikkə
-سکی ~ səki
-سکیرمه‎ ~ səkirmə
-سکیز ~ səkiz
-سکیش ~ səkiş
-سکیل ~ səkil
-سکیللی ~ səkilli
-سکیمک ~ səkimək
-سکیندیرمک ~ səkindirmək
-سگرَک ~ səgrək
-سگره‎‎مک ~ səgrəmək
-سگریک ~ səgrik
-سگریمک ~ səgrimək
-سگزآباد ~ səgzabad
-سگیرَک ~ səgirək
-سگیرمک ~ səgirmək
-سلّ ~ sill
-سلاح ~ silah
-سلا حسیزلاشماق ~ silahsızlaşmaq
-سلا حسیزلانماق ~ silahsızlanmaq
-سلاحا ساریلماق ~ silaha sarılmaq
-سلاحداش ~ silahdaş
-سلّاخ ~ səllax
-سلّاخ ~ səllax
-سلاست ~ səlasət
-سلاسِل ~ səlasil
-سلاله‎ ~ sülalə
-سلام ~ salam
-سلام علیک ~ salaməleyk
-سلامعلیکم ~ salaməleykim
-سلامت ~ salamat
-سلامت ~ salamat
-سلب ~ səlb
-سلبه‎ ~ səlbə
-سلبه‎له‎‎مک ~ səlbələmək
-سِل بیلیمی ~ sil bilimi
-سلت ~ səlt
-سلجان ~ səlcan
-سلجوق ~ səlcuq
-سلجوقلوب ویلاری ~ səlcuqlu boyları
-سلجوقلوآ تابگلری ~ səlcuqlu atabəyləri
-سلجوق یلر ~ səlcuqilər
-سلچیک ~ səlçik
-سلدیرمک ~ səldirmək
-سلسلبیل ~ səlsəlbil
-سلسله‎ ~ silsilə
-سلطان ~ sultan
-سلطانآ باد ~ Sultan abad
-سلطانبود ~ sultanbud
-سلطان گولو ~ sultan gölü
-سلطانلی ~ sultanlı
-سلطانمجید غنی زاده‎ ~ sultan məcid ğənizadə
-سلطان ولد ~ sultan vəlid
-سلطانی کاباب ~ sultani kabab
-سلطانیه‎ ~ sultaniə
-سلطنت ~ səltənət
-سلطنت چی ~ səltənətçi
-سلطن تلیک ~ səltənətlik
-سلطه‎ ~ sültə
-سلف ~ sələf
-سلف ~ self
-سلفس رویس ~ self servis
-سلَق ~ sələq
-سلقه‎ ~ səlqə
-سلقهس همان ~ səlqə səhman
-سلقه‎سیز ~ səlqəsiz
-سلقه‎سیزلیک ~ səlqəsizlik
-سلقه‎لی ~ səlqəli
-سلَک ~ sələk
-سلکه‎تی ~ səlkəti
-سلم آباد ~ səlm abad
-سلمان ~ səlman
-سلمانلو ~ səlmanlu
-سلمانلو ~ səlmanlu
-سلمانی ~ səlmani
-سئلمه‌ک ~ Selmek
-سلَن ~ sələn
-سلَنتره‎ لر ~ sələntərələr
-سلَنگون ~ sələngün
-سلَنگه‎ ~ sələngə
-سلوقان ~ sloqan
-سلوا ~ səlva
-سلورد ~ səlvərd
-سِلّول ~ sillul
-سله‎ ~ sələ
-سله‎ ~ sələ
-سلیان ~ səlyan
-سلیچیک ~ səliçik
-سلیس ~ səlis
-سلیطه‎ ~ səlitə
-سلیقه‎ ~ səliqə
-سلیک ~ səlik
-سلیگچیک ~ səligçik
-سلیلک ~ səlilək
-سلیم ~ səlim
-سلیم ~ səlim
-سلیمانآغ اجی ~ Süleyman ağacı
-سلیمانثا نیآخوندوف ~ süleyman sanı axundof
-سلیمانحا جیلو ~ süleyman hacılu
-سلیمانرح یموف ~ süleyman rəhimof
-سلیمانرس تم ~ süleyman rüstəm
-سلیمانلو ~ süleymanlu
-سلیماننو رالهی ~ süleyman nurullahi
-سلیمانها شمزاده ~ süleyman haşimzadə
-سلین ~ səlin
-سم ~ səm
-سم ~ səmm
-سما ~ səma
-سماجت ~ səmacət
-سماع ~ səma
-سماغی ~ sumaği
-سماق ~ sumaq
-سماقآ شی ~ sumaq aşı
-سماقپالان ~ sumaqpalan
-سماقد اشی ~ sumaq daşı
-سما قگیللر ~ sumaqgillər
-سماقه‎ ~ sumaqə
-سماور ~ səmavər
-سماوک ~ səmavək
-سماوی ~ səmavı
-سمباده‎ ~ sumbada
-سمبول ~ səməbol
-سمبولیزم ~ səmbolizm
-سمپات ~ səmpat
-سمپاتی ~ səmpatı
-سمپاتیزان ~ səmpatizan
-سمپوزیوم ~ səmpoziom
-سِمت ~ simət
-سمت ~ səmt
-سمت الرّاس ~ səmtürrəs
-سِمِج ~ simic
-سمرقند ~ səmərqənd
-سمریمک ~ səmrimək
-سمسم ~ səmsəm
-سمسار ~ simsar
-سمع ~ səmə
-سمعک ~ səmək
-سمفونی ~ səmfoni
-سمن ~ səmən
-سمنان ~ simnan
-سمند ~ səmənd
-سمندر ~ səməndər
-سمندر ~ səməndər
-سمندرگیللر ~ səməndərgillər
-سمندگان ~ səmndgan
-سمنگان ~ səmngan
-سمنو ~ smənu
-سمور ~ səmur
-سموم ~ sumum
-سمه‎ ~ səmə
-سمه‎نی ~ səməni
-سمه‎نی ~ səməni
-سمی ~ səmmi
-سمیران ~ səmiran
-سمیرتمک ~ səmirtmək
-سمیرگین ~ səmirgin
-سمیرم ~ səmirum
-سمیرمک ~ səmirmək
-سمیز ~ səmiz
-سمیزاوتو ~ səmizotu
-سمیزاوت وگیللر ~ səmizotugiıllər
-سمیزباقانالی ~ semizBaqanalı
-سمیزجه‎ ~ səmizcə
-سمیزک ند ~ səmiz kənd
-سمیزلشمک ~ səmizləşmək
-سمیزلنمک ~ səmizlənmək
-سمیزله‎مک ~ səmizləmək
-سمیزلیک ~ səmizlik
-سمیزمک ~ səmizmək
-سمیع ~ səmi
-سمینار ~ seinar
-سن ~ sən
-سنآ للاه ~ sən allah
-سنّ ~ sinn
-سنبل ~ sünbül
-سنّت ~ sünnət
-سنتئز ~ səntez
-سنتور ~ səntur
-سنج ~ sinc
-سنج ~ sinc
-سنجاب ~ səncab
-سنجا بگیللر ~ səncabgillər
-سنجبد ~ səncəbəd
-سنجب دله‎چای ~ səncəbədləçay
-سنجر ~ səncər
-سنجه‎ ~ səncə
-سند ~ sənəd
-سندان داغ ~ sindan dağ
-سندل ~ səndəl
-سندل آغاجی ~ səndəl ağacı
-سند لگیللر ~ səndəlgillər
-سندواج ~ səndvac
-سنده‎له‎‎مک ~ səndələmək
-سندیرله‎‎مک ~ səndirləmək
-سندیره‎مک ~ səndirhmək
-سندیکا ~ səndika
-سنریک ~ Senrik
-سنسیز ~ sənsiz
-سنغچ ~ sənğəç
-سنَک ~ sənək
-سنکرون ~ sənkron
-سنکرونیزاسیون ~ sənkronizasion
-سنکرونیزم ~ sənkronizm
-سنگ ~ səng
-سنگر ~ səngər
-سنگرلنمک ~ səngərlənmək
-سنگریزه‎ ~ səngrizə
-سنگک ~ səngək
-سنگکچی ~ səngəkçi
-سنگلاخ ~ sənglax
-سنگلی ~ səngli
-سنگون ~ səngün
-سنگونخان ~ səngünxan
-سنگیر ~ səngir
-سنلی منلی ~ sənli mənli
-سنلیک ~ sənlik
-سنن ~ sünən
-سنَندج ~ sənəndəc
-سنَوی ~ sənəvi
-سنه‎ ~ sənə
-سنهارا بورا هارا ~ sən hara bura hara
-سنّی ~ sünni
-سنیک ~ sənik
-سنّ یلر ~ sünnilər
-سوا ~ səva
-سواحل ~ səvahil
-سوار ~ səvar
-سوارآباد ~ səvarabad
-سواره‎ ~ səvarə
-سواره‎ن ظام ~ səvarə nizam
-سواری ~ səvari
-سوایی ~ səvayi
-سور ~ səvər
-سوسک ~ səvsək
-سونتو ~ səvəntu
-سوندی ~ səvəndi
-سوه‎ره‎ ~ səvərə
-سوه‎ری ~ səvəri
-سویه‎ ~ səviə
-سو ~ So
-سوبا ~ soba
-سوباچی ~ sobaçı
-سوباچیلیق ~ sobaçılıq
-سوبالیق ~ sobalıq
-سوبودره‎ ~ sobudərə
-سوپ سویوق ~ sop soyuq
-سوپا ~ sopa
-سوپالاماق ~ sopalamaq
-سوپالانماق ~ sopalanmaq
-سوپالی ~ sopalı
-سوپرانو ~ soprano
-سوتو ~ sotu
-سوخالای ~ soxalay
-سوخدورماق ~ soxdurmaq
-سوخماق ~ soxmaq
-سوخو ~ soxu
-سوخوجو ~ soxucu
-سوخوش ~ soxuş
-سوخوشدورماق ~ soxuşdurmaq
-سوخوشماق ~ soxuşmaq
-سوخولجان ~ soxulcan
-سوخولقان ~ soxulqan
-سوخولقانلیق ~ soxulqanlıq
-سوخولماق ~ soxulmaq
-سوخولو ~ soxulu
-سوخولوش ~ soxuluş
-سوخولوشماق ~ soxuluşmaq
-سودا ~ soda
-سورا ~ sora
-سورا سورا ~ sora sora
-سوراج ~ sorac
-سوراغیندا اولماق ~ sorağında olmaq
-سوراق ~ soraq
-سوراق آلماق ~ soraq almaq
-سوراق ائتمک ~ soraq aetmək
-سوراقچی ~ soraqçı
-سوراق سوراقلا ~ soraq soraqla
-سوراقسیز ~ soraqsız
-سوراقلاشماق ~ soraqlaşmaq
-سوراقلاماق ~ soraqlamaq
-سوراق وئرمک ~ soraq vermək
-سورت ~ sort
-سورت سیناماق ~ sort sınamaq
-سورتلاییجی ~ sortlayıcı
-سورتلوق ~ sortluq
-سورتوق ~ sortuq
-سوردورماق ~ sordurmaq
-سورغو ~ sorğu
-سورغویا توتماق ~ sorğuya tutmaq
-سورقو ~ sorqu
-سورقوبلگه‎ ~ sorqubəlgə
-سورقوجو ~ sorqucu
-سورقوچ ~ sorquç
-سورقوچلانماق ~ sorquçlanmaq
-سورقوسال ~ sorqusal
-سورقوسوآل ائله‎‎مک ~ sorqusual eləmək
-سورقو سوآلا توتماق ~ sorqu suala tutmaq
-سورقوسوز ~ sorqusuz
-سورقولاما ~ sorqulama
-سورقولاماق ~ sorqulamaq
-سورقولانماق ~ sorqulanmaq
-سورقولانیش ~ sorqulanış
-سورقون ~ sorqun
-سورما ~ sorma
-سورماجا ~ sormaca
-سورماق ~ sormaq
-سورموق ~ sormuq
-سورو ~ soru
-سوروجو ~ sorucu
-سوروشان ~ soruşan
-سوروشدورما ~ soruşdurma
-سوروشدورماجی ~ soruşdurmacı
-سوروشدورماجیلیق ~ soruşdurmacılıq
-سوروشدورماق ~ soruşdurmaq
-سوروشدوروجو ~ soruşdurucu
-سوروشما ~ soruşma
-سوروشماق ~ soruşmaq
-سوروشولاسی ~ soruşulası
-سوروشولماق ~ soruşulmaq
-سوروغ ~ soruğ
-سوروغ گونو ~ soruğ günü
-سورولار ~ sorular
-سورولماق ~ sorulmaq
-سوروم ~ sorum
-سوروم سوزجا ~ sorumsuzca
-سورومسوز ~ sorumsuz
-سورومسوزلاشماق ~ sorumsuzlaşmaq
-سورومسوزلوق ~ sorumsuzluq
-سوروملو ~ sorumlu
-سوروملولوق ~ sorumluluq
-سورون ~ sorun
-سورونسال ~ sorunsal
-سورونسوز ~ sorunsuz
-سورونلار ~ sorunlar
-سورونلو ~ sorunlu
-سورونماق ~ sorunmaq
-سوزارماق ~ sozarmaq
-سوس ~ sos
-سوس ~ sos
-سوسایینه‎سی ~ sos iynəsi
-سوسوایینه‎سی ~ sosu iynəsi
-سوسیال ~ sosyal
-سوسیال دئموکرات ~ sosyal demokrat
-سوسیال دئموکراسی ~ sosyal demokrası
-سوسیالیزاسیون ~ sosyalizasion
-سوسیالیزم ~ sosyalizm
-سوسیالیست ~ sosyalist
-سوسیولوژی ~ sosioloji
-سوسیولوق ~ sosioloq
-سوغان ~ soğan
-سوغاناق ~ soğanaq
-سوغا نبوزباشی ~ soğanbozbaşı
-سوغا نتورشوسو ~ soğanturşusu
-سوغانجی ~ soğancı
-سوغانجیق ~ soğancıq
-سوغانچا ~ soğança
-سوغانچی ~ soğançı
-سوغا نچیچه‎یی ~ soğan çiçəyi
-سوغا نسوو ~ soğansov
-سوغانسی ~ soğansı
-سوغا نکوکوسو ~ soğan küküsü
-سوغا نکیمی سویماق ~ soğan kimi soymaq
-سوغا نکیمی سویولماق ~ soğan kimi soyulmaq
-سوغانلی ~ soğanlı
-سوغانلیق ~ soğanlıq
-سوغای ~ soğay
-سوغد ~ soğd
-سوغداق ~ soğdaq
-سوغولجان ~ soğulcan
-سوفا ~ sofa
-سوفیستیک ~ sofistik
-سوق ~ soq
-سوق الجیشی ~ soqulceyşi
-سوقاق ~ soqaq
-سوقماق ~ soqmaq
-سوقولاق ~ soqulaq
-سوکار ~ sokar
-سوکمان ~ sokman
-سول ~ sol
-سول آچیق ~ sol açıq
-سولاخای ~ solaxay
-سولاخایلیق ~ solaxaylıq
-سولاشیقلی ~ solaşıqlı
-سولاغان ~ solağan
-سولاق ~ solaq
-سولاق ~ solaq
-سولاَققَی ~ soləqqəy
-سولاقلیق ~ solaqlıq
-سو لال ~ sol əl
-سو لاللی ~ sol əlli
-سولاموق ~ solamuq
-سو لایچ ~ sol iç
-سولبان ~ solban
-سولتو ~ soltu
-سولچو ~ solçu
-سولچولوق ~ solçuluq
-سولخان ~ solxan
-سول دره‎ ~ sol dərə
-سو لدؤنوشلو ~ sol dönüşlü
-سولدورماق ~ soldurmaq
-سولدوش ~ solduş
-سولشاد ~ solşad
-سولغور ~ solğur
-سولقون ~ solqun
-سولقونای ~ solqunay
-سولقونلوق ~ solqunluq
-سولقونلاشماق ~ solqunlaşmaq
-سولقونلوق ~ solqunluq
-سوللار ~ sollar
-سوللاشماق ~ sollaşmaq
-سوللاماق ~ sollamaq
-سوللاییش ~ sollayış
-سولتو ~ Soltu
-سوللو ~ sollu
-سوللوق ~ solluq
-سولما ~ solma
-سولماز ~ solmaz
-سولمازای ~ solmazay
-سولماق ~ solmaq
-سولماقان ~ solmaqan
-سولموش ~ solmuş
-سولو ~ solu
-سولوما ~ soluma
-سولوماق ~ solumaq
-سولوب سارالماق ~ solub saralmaq
-سولوجان ~ solucan
-سولوجان اوتو ~ solucan otu
-سولوجان دلیگی ~ solucan dəliyi
-سولوجانلار ~ solucanlar
-سولوخماق ~ soluxmaq
-سولوش ~ soluş
-سولوغان ~ soluğan
-سولوق ~ soluq
-سولوق سوز ~ soluqsuz
-سولوقسوزلوق ~ soluqsuzluq
-سولوق کسیجی ~ soluq kəsici
-سولوق لاشماق ~ soluqlaşmaq
-سولوق لاماق ~ soluqlamaq
-سولوق لانماق ~ soluqlanmaq
-سولوق لوق ~ soluqluq
-سولوق وارلیغی ~ soluq varlığı
-سولولان ~ solulan
-سولوماق ~ solumaq
-سولونقاچ ~ solunqaç
-سولونماق ~ solunmaq
-سولونوش ~ solunuş
-سولونوم ~ solunum
-سولهاف ~ solhaf
-سولین ~ solın
-سولیان ~ solyan
-سولیداریزم ~ solidarizm
-سولیست ~ solist
-سوم ~ som
-سوما ~ soma
-سومای ~ somay
-سومقیزیل ~ somqızıl
-سومو ~ somu
-سومولقان ~ somolqan
-سوموت ~ somut
-سوموت آد ~ somut ad
-سوموتصیفیر ایستیلیگی ~ somut sıfır istiliyi
-سوموتلاشدیرماق ~ somutlaşdırmaq
-سوموتلاشماق ~ somutlaşmaq
-سوموتلانماق ~ somutlanmaq
-سوموتلوق ~ somutluq
-سوموت سایی ~ somut sayı
-سوموراج ~ somurac
-سومورا جلیلار ~ somuraclılar
-سومورتقان ~ somurtqan
-سومورتقانلیق ~ somurtqanlıq
-سومورتماق ~ somurtmaq
-سومورتوش ~ somurtuş
-سومورقا ~ somurqa
-سومورقان ~ somurqan
-سومورقان ~ somurqan
-سومورقانلیق ~ somurqanlıq
-سومورما ~ somurma
-سومورماق ~ somurmaq
-سومورمالی ~ somurmalı
-سوموروجو ~ somurucu
-سوموروش ~ somuruş
-سومورولماق ~ somurulmaq
-سومون ~ somun
-سون ~ son
-سو ن وئرمک ~ son vermək
-سو نآن ~ son an
-سونا ~ sona
-سونا ارمیش ~ sona ərmiş
-سونابولاق ~ sonabulaq
-سونا بویلو ~ sona boylu
-سونا چاتمیش ~ sona çatmış
-سونار ~ sonar
-سو ناک ~ son ək
-سو ناکلیدیللر ~ son əkli dillər
-سونال ~ sonal
-سونالاماق ~ sonalamaq
-سونانت ~ sonant
-سونای ~ sonay
-سونا یئتیرمک ~ sona yetirmək
-سونا چاتدیرماق ~ sona çatdırmaq
-سونبئشیک ~ sonbeşik
-سونباهار ~ sonbahar
-سونجوق ~ soncuq
-سونجوق آتماق ~ soncuq atmaq
-سونجوقلاماق ~ soncuqlamaq
-سونخان ~ sonxan
-سو ندئییش ~ son deyiş
-سو ندرجه‎ ~ son dərəcə
-سونَر ~ sonər
-سونرا ~ sonra
-سونرادان ~ sonradan
-سونرادان گؤرمه‎ ~ sonradan görmə
-سونراسی ~ sonrası
-سونراسیز ~ sonrasız
-سونراسیزلیق ~ sonrasızlıq
-سونراکی ~ sonrakı
-سونرالاری ~ sonraları
-سونرالیق ~ sonralıq
-سونرالیقجا ~ sonralıqca
-سونرایا ~ sonraya
-سونسال ~ sonsal
-سو نسس ~ son səs
-سونسوز ~ sonsuz
-سونسوزلوق ~ sonsuzluq
-سونسوزلاشماق ~ sonsuzlaşmaq
-سونقور ~ sonqur
-سونقوماق ~ sonqumaq
-سو نقویماق ~ son qoymaq
-سونگؤرو ~ songörü
-سونگول ~ songül
-سونلاردا ~ sonlarda
-سونلاماق ~ sonlamaq
-سونلانمیش ~ sonlanmış
-سونلو ~ sonlu
-سونلوق ~ sonluq
-سو ننفس ~ son nəfəs
-سو نوئرمه‎ ~ son vermə
-سونوج ~ sonuc
-سونوج چیخارما ~ sonuc çıxarma
-سونوجدا ~ sonucda
-سونوجسوز ~ sonucsuz
-سونوجلار ~ sonuclar
-سونوجلاماق ~ sonuclamaq
-سونوجلاندیرماق ~ sonuclandırmaq
-سونوجلانماق ~ sonuclanmaq
-سونوجلانیش ~ sonuclanış
-سونوجلوق ~ sonucluq
-سونورتو ~ sonurtu
-سونوشماز ~ sonuşmaz
-سونونا تک ~ sonuna tək
-سونونا چیخماق ~ sonuna çıxmaq
-سونوناجان ~ sonunacan
-سونونا قدر ~ sonuna qədər
-سونونجو ~ sonuncu
-سونوندا ~ sonunda
-سو نیاتاق ~ son yataq
-سوو ~ sov
-سووئت ~ sovet
-سووئتلر بیرلیگی ~ sovetlər birliyi
-سووبه‎ ~ sovbə
-سووخا ~ sovxa
-سووخوز ~ sovxoz
-سوورقاش ~ soorqaş
-سوورولماق ~ sovrulmaq
-سووزو ~ sovzu
-سووزی شورباسی ~ sovzv şorbası
-سووق ~ sovq
-سووقات ~ sovqat
-سوولاماق ~ sovlamaq
-سووماق ~ sovmaq
-سوووشماق ~ sovuşmaq
-سووورماق ~ sovurmaq
-سوووروجو ~ sovurucu
-سوووروق ~ sovuruq
-سوووشدورماق ~ sovuşdurmaq
-سووولماق ~ sovulmaq
-سوهان ~ sohan
-سوی ~ soy
-سویآد ~ soyad
-سویآغاجی ~ soyağacı
-سویآغاجی یازان ~ soyağacı yazan
-سویآیریمجیلیغی ~ soyayrımcılığı
-سویا ~ soya
-سویالپ ~ soyalp
-سویا لوبیاسی ~ soya lubiası
-سو یبیلیمی ~ soy bilimi
-سویچا ~ soyça
-سو یچکیم ~ soy çəkim
-سویچو ~ soyçu
-سویداش ~ soydaş
-سویداشلیق ~ soydaşlıq
-سویدام ~ soydam
-سویدان ~ soydan
-سویدورماق ~ soydurmaq
-سویسال ~ soysal
-سویسوپ ~ soysop
-سویسوز ~ soysuz
-سویسوزجا ~ soysuzca
-سویسوزلاشدیرماق ~ soysuzlaşdırmaq
-سویسوزلاشماق ~ soysuzlaşmaq
-سویسوزلوق ~ soysuzluq
-سویقا ~ soyqa
-سویقون ~ soyqun
-سویقونچو ~ soyqunçu
-سویقونچولوق ~ soyqunçuluq
-سویقیریمی ~ soyqırımı
-سویگازلار ~ soygazlar
-سویلاماق ~ soylamaq
-سویلامیش ~ soylamış
-سویلو ~ soylu
-سویلو ارکیل ~ soylu ərkil
-سویلو بگلیک ~ soylu bəylik
-سویلوخان ~ soyluxan
-سویلوسوپلو ~ soylusuplu
-سویلولوق ~ soyluluq
-سویماق ~ soymaq
-سویموق ~ soymuq
-سویناجی ~ soynacı
-سویوب سوغانا دؤندرمک ~ soyub soğana döndərmək
-سویوت ~ soyut
-سویوت آد ~ soyut ad
-سویوتاج ~ soyutac
-سویوتچولوق ~ soyutçuluq
-سویوت سایی ~ soyut sayı
-سویوتلاشدیرماق ~ soyutlaşdırmaq
-سویوتلاشماق ~ soyutlaşmaq
-سویوتلاماق ~ soyutlamaq
-سویوتلانماق ~ soyutlanmaq
-سویوتلوق ~ soyutluq
-سویوتماق ~ soyutmaq
-سویودوجو ~ soyuducu
-سویودوش ~ soyuduş
-سویودولماق ~ soyudulmaq
-سویورقات ~ soyurqat
-سویورقال ~ soyurqal
-سویوش ~ soyuş
-سویوق ~ soyuq
-سویوق آپارماق ~ soyuq aparmaq
-سویو قاؤلچر ~ soyuq ölçər
-سویوق اورکلی ~ soyuq ürəkli
-سویوق بولاق ~ soyuq bulaq
-سویوق بولاق ~ soyuq bulaq
-سویوقجا ~ soyuqca
-سویوقداغ ~ soyuqdağ
-سویو قدوشمک ~ soyuq düşmək
-سویو قدیمک ~ soyuq dəymək
-سویو قرنگلر ~ soyuq rənglər
-سویو قساواش ~ soyuq savaş
-سویوققانلی ~ soyuqqanlı
-سویو ققانلیحئیوانلار ~ soyuqqanlı heyvanlar
-سویوققانلیلیق ~ soyuqqanlılıq
-سویوقلار ~ soyuqlar
-سویوقلاشدیرماق ~ soyuqlaşdırmaq
-سویوقلاشماق ~ soyuqlaşmaq
-سویوقلاماق ~ soyuqlamaq
-سویوقلانماق ~ soyuqlanmaq
-سویو قلوق ائله‎مک ~ soyuqluq eləmək
-سویوقلوق ~ soyuqluq
-سویو قلوقگؤسترمک ~ soyuqluq göstərmək
-سویولما ~ soyulma
-سویولماق ~ soyulmaq
-سویولموش ~ soyulmuş
-سویوماق ~ soyumaq
-سویون ~ soyun
-سویوندورماق ~ soyundurmaq
-سویوندورولماق ~ soyundurulmaq
-سویونماق ~ soyunmaq
-سویونموش ~ soyunmuş
-سویونوش ~ soyunuş
-سویویوش ~ soyuyuş
-سؤال ~ söal
-سؤبو ~ söbü
-سؤبه‎ ~ söbə
-سؤبه‎ س للیک ~ söbəsəllik
-سؤبه‎سوو ~ söbəsov
-سؤبه‎سل ~ söbəsəl
-سؤرسؤکونتو ~ sörsöküntü
-سؤز ~ söz
-سؤزآپارما ~ söz aparma
-سؤزآتان ~ söz atan
-سؤزآتماق ~ söz atmaq
-سؤزآچماق ~ söz açmaq
-سؤزآچیلماق ~ söz açılmaq
-سؤزآراسی ~ söz arası
-سؤزآرامیزدا ~ söz aramizda
-سؤزآردی ~ söz ardı
-سؤزآزدیرماق ~ söz azdirmaq
-سؤزآلتیندا قالماق ~ söz altında qalmaq
-سؤزآنلایان ~ söz anlayan
-سؤزائله‎مک ~ söz eləmək
-سؤزاولماق ~ söz olmaq
-سؤزاوزانماسی ~ söz uzanması
-سؤزباز ~ sözbaz
-سؤزبازلیق ~ sözbazlıq
-سؤزباشی ~ sözbaşi
-سؤزبای ~ sözbay
-سؤزبؤلوکلری ~ söz bölükləri
-سؤزبه‎ سؤز ~ sözbə söz
-سؤزبیر ~ sözbir
-سؤزبیر اولماق ~ sözbir olmaq
-سؤزبیرلیگی ~ sözbirliyi
-سؤزتوتماق ~ söz tutmaq
-سؤزجو ~ sözcü
-سؤزجوک ~ sözcük
-سؤزجوک بیلمنی ~ sözcük bilməni
-سؤزجوک بیلیمی ~ sözcük bilimi
-سؤزجوک دوزلتمه‎ ~ sözcük düzəltmə
-سؤزجوکلندیرمه‎ ~ sözcükləndirmə
-سؤزچولوک ~ sözçülük
-سؤزچیخارماق ~ söz çıxarmaq
-سؤزداش ~ sözdaş
-سؤزداشلیق ~ sözdaşlıq
-سؤزداشلیقلا ~ sözdaşlıqla
-سؤزداغارجیغی ~ söz dağarcığı
-سؤز دولاندیران ~ söz dolandıran
-سؤزدؤیوشدورمک ~ söz döyüşdürmək
-سؤزدوزومو ~ söz düzümü
-سؤزدوشمک ~ söz düşmək
-سؤزدوزلتمه‎ ~ söz düzəltmə
-سؤزدوزلدیجی ~ söz düzəldici
-سؤزده‎ ~ sözdə
-سؤز دیمک ~ söz dəymək
-سؤز دیزیمی ~ söz dizimi
-سؤز دیزیمسل ~ söz dizimsəl
-سؤزدییشدیریجی اکلر ~ söz dəyişdirici əklər
-سؤزدییشمه‎ ~ söz dəyişmə
-سؤزر ~ sözər
-سؤزری ~ sözəri
-سؤزسالماق ~ söz salmaq
-سؤزساو ~ sözsav
-سؤزسل ~ sözsəl
-سؤزسوو ~ sözsov
-سؤزسؤکونتو ~ sözsöküntü
-سؤزسوز ~ sözsüz
-سؤزسوز اویون ~ sözsüz oyun
-سؤزسوزجه‎ ~ sözsüzcə
-سؤزسوز ساوسیز ~ sözsüz savsiz
-سؤزصحبت ~ sözsohbət
-سؤزقایتارماق ~ söz qaytarmaq
-سؤزقوشماق ~ söz qoşmaq
-سؤز قونوسو ~ söz qonusu
-سؤزقویماق ~ söz qoymaq
-سؤزگزدیرمک ~ söz gəzdirmək
-سؤز گزدیرمه‎ ~ söz gəzdirmə
-سؤزگزدیرن ~ söz gəzdirən
-سؤزگلمک ~ söz gəlmək
-سؤزگلیشی ~ söz gəlişi
-سؤزگلیمی ~ söz gəlimi
-سؤز گؤتورمز ~ söz götürməz
-سؤزگولشدیرمک ~ söz güləşdirmək
-سؤزل ~ sözəl
-سؤزلشمک ~ sözləşmək
-سؤزلشمه‎ ~ sözləşmə
-سؤزلندیرمک ~ sözləndirmək
-سؤزلندیریجی ~ sözləndirici
-سؤزلنمک ~ sözlənmək
-سؤزلو ~ sözlü
-سؤزلو سیناو ~ sözlü sınav
-سؤزلو فیلم ~ sözlü film
-سؤزلوک ~ sözlük
-سؤزلوک بیریمی ~ sözlük birimi
-سؤزلوکبیلگ یسی ~ sözlük bilgisi
-سؤزلوکبیلیمج یسی ~ sözlük bilimcisi
-سؤزلوک بیلیمی ~ sözlük bilimi
-سؤزلوکجو ~ sözlükcü
-سؤزلوکجولوک ~ sözlükcülük
-سؤزن ~ sözən
-سؤزو آغزیندا قالماق ~ sözü ağzında qalmaq
-سؤزو اوزاتماق ~ sözü uzatmaq
-سؤزو بوتون ~ sözü bütün
-سؤزو بوتؤو ~ sözü bütöv
-سؤزو دوز ~ sözü düz
-سؤزو کئچمک ~ sözü keçmək
-سؤزو گئچر ~ sözü geçər
-سؤزو یئره‎ دوشمک ~ sözü yerə duşmək
-سؤزو یئره‎ دوشمه‎‎مک ~ sözü yerə düşməmək
-سؤزوئرمک ~ söz vermək
-سؤز وئرمه‎ ~ söz vermə
-سؤزوارلیغی ~ söz varlığı
-سؤزو گئچرلی ~ sözü geçərli
-سؤزون قیساسی ~ sözün qısası
-سؤزوندن چیخماق ~ sözündən çıxmaq
-سؤزونو کسمک ~ sözünü kəsmək
-سؤزونه‎ باخماق ~ sözünə baxmaq
-سؤزیوخدور ~ sözyü yoxdur
-سؤزه‎ باخان ~ sözə baxan
-سؤزه‎ باخماز ~ sözə baxmaz
-سؤزه‎ باخمایان ~ sözə baxmayan
-سؤزه‎ باخماق ~ sözə baxmaq
-سؤزه‎ گلمک ~ sözə gəlmək
-سؤزیاریشی ~ sözyarışı
-سؤزیوخ ~ söz yox
-سؤکتی ~ sökəti
-سؤکدورمک ~ sökdürmək
-سؤکل ~ sökəl
-سؤکلَن ~ söklən
-سؤکلوک ~ söklük
-سؤکلونچو ~ söklünçü
-سؤکمک ~ sökmək
-سؤکمن ~ sökmən
-سؤکمنبای ~ sökmənbay
-سؤکو ~ sökü
-سؤکو اوتو ~ sökü otu
-سؤکور ~ sökür
-سؤکورموش ~ sökürmüş
-سؤکولمه‎لی ~ sökülməli
-سؤکوشدورمک ~ söküşdürmək
-سؤکوک ~ sökük
-سؤکوک جو ~ sökükcü
-سؤکولمک ~ sökülmək
-سؤکولوش ~ sökülüş
-سؤکوم ~ söküm
-سؤکون ~ sökün
-سؤکونتو ~ söküntü
-سؤکه‎ ~ sökə
-سؤگمک ~ sögmək
-سؤگوت ~ sögüt
-سؤلپوک ~ sölpük
-سؤلپومک ~ sölpümək
-سؤلموشلو ~ sölmüşlü
-سؤمورگه‎ ~ sömürgə
-سؤمورمک ~ sömürmək
-سؤن ~ sön
-سؤندورمک ~ söndürmək
-سؤندوروجو ~ söndürücü
-سؤندورولمک ~ söndürülmək
-سؤنمز ~ sönməz
-سؤنمزای ~ sönməzay
-سؤنمک ~ sönmək
-سؤنوک ~ sönük
-سؤنوکلشمک ~ sönükləşmək
-سؤنوکلوک ~ sönüklük
-سؤنوم ~ sönüm
-سؤنومسوز ~ sönümsüz
-سؤنوملو ~ sönümlü
-سؤنومله‎‎مک ~ sönümləmək
-سؤوق ~ sövq
-سؤوله‎‎مک ~ sövləmək
-سؤووش ~ sövüş
-سؤوول تپه‎ ~ sövül təpə
-سؤهرو ~ söhrü
-سؤهرول ~ söhrül
-سؤهرون ~ söhrün
-سؤهرهوان ~ söhrəvan
-سؤهرهورد ~ söhrəvərd
-سؤهرهوردلی ~ söhrəvərdli
-سؤی ~ söy
-سؤیچو ~ söyçü
-سؤیدورمک ~ söydürmək
-سؤیکشمک ~ söykəşmək
-سؤیکک ~ söykək
-سؤیکک دورماق ~ söykək durmaq
-سؤیک کلی ~ söykəkli
-سؤیککو ئرمک ~ söykək vermək
-سؤیکَم ~ söykəm
-سؤیکنمک ~ söykənmək
-سؤیکنمه‎ ~ söykənmə
-سؤیکنه‎جک ~ söykənəcək
-سؤیکو ~ söykü
-سؤیکه‎‎مک ~ söykəmək
-سؤیگو ~ söygü
-سؤیگوجو ~ söygücü
-سؤیلتمک ~ söylətmək
-سؤیلش ~ söyləş
-سؤیلشمک ~ söyləşmək
-سؤیلَشی ~ söyləşi
-سؤیلم ~ söyləm
-سؤیلنتی ~ söylənti
-سؤیلَنجه‎ ~ söyləncə
-سؤیلَنجه‎ بیلیمی ~ söyləncə bilimi
-سؤیلنمک ~ söylənmək
-سؤیلنمیش ~ söylənmiş
-سؤیلَو ~ söyləv
-سؤیلَوجی ~ söyləvci
-سؤیله‎مزلو ~ söyləməzlu
-سؤیله‎‎مک ~ söyləmək
-سؤیله‎ نه‎ سؤیله‎ نه‎ ~ söylənə söylənə
-سؤیله‎نیش ~ söyləniş
-سؤیمک ~ söymək
-سؤیو ~ söyü
-سؤیوچن ~ söyüçən
-سؤیود ~ söyüd
-سؤیود ~ söyüd
-سؤیودگولو ~ söyüdgülü
-سؤیودگیللر ~ söyüdgillər
-سؤیودلو ~ söyüdlü
-سؤیمه‎ کوکن ~ söymə kökən
-سؤیودلوک ~ söyüdlük
-سؤیوش ~ söyüş
-سؤیوش وئرمه‎ ~ söyüş vermə
-سؤیوشجول ~ söyüşcül
-سؤیوشچو ~ söyüşçü
-سؤیوشدورمک ~ söyüşdürmək
-سؤیوشگن ~ söyüşəgən
-سؤیوشمک ~ söyüşmək
-سؤیولمک ~ söyülmək
-سؤیونتو ~ söyüntü
-سؤیوندوک ~ söyündük
-سو ~ su
-س وآخان ~ su axan
-س وآسقیلاری ~ su asqıları
-س وآشیران ~ su aşıran
-س وآشیری ~ su aşırı
-سوآل ~ sual
-س وآلتی ~ sualtı
-س وآیقیری ~ su ayqırı
-س وآیقیریگیللر ~ suayqırıgillər
-س وآییریجی ~ su ayırıcı
-س واوخو ~ suoxu
-س واوخ وگیللر ~ suoxugillər
-سو اؤلچر ~ su ölçər
-س وایبریگی ~ suibriyi
-س وایبریگ یگیللر ~ suibriyigillər
-س وایتی ~ suitı
-س وایلانلاری ~ suilanları
-س وایلانی ~ suilanı
-س وایلانیگیللر ~ suilanıgillər
-سواییه‎سی ~ suiyəsi
-سوءاستعمال ~ suistemal
-سوءظنّ ~ suizənn
-س وبؤجه‎یی ~ suböcəyi
-سوبادرا ~ subadra
-سوبار ~ subar
-س وباسان ~ subasan
-س وباسار ~ subasar
-س وباشی ~ subaşı
-سوباشی ~ subaşı
-سوباشی ~ subaşı
-سوباق ~ subak
-س وبالدیرانی ~ subaldıranı
-س وبالیغی ~ subalığı
-سوبای ~ subay
-سوبای سایاغی ~ subay sayağı
-سوبایلیق ~ subaylıq
-سوبجئکتیو ~ subcektiv
-سوبوراخیجی ~ suburaxıcı
-سوبورقان ~ suburqan
-سوبوزقان ~ subuzqan
-سوبی ~ subi
-س وبیتگ یلری ~ subitəgiləri
-سوبیتی ~ subiti
-سو بیلمنی ~ su bilməni
-سو بیلیمجی ~ su bilimci
-س وبیلیمی ~ su bilimi
-سوپ ~ sup
-سوپئر ~ super
-سوپئرفوسفات ~ superfosfat
-سوپئرمارکئت ~ supermarket
-سوپا ~ supa
-سوپاپ ~ supap
-سوپاپ اطمینان ~ supap itminan
-سوپرانو ~ suprano
-سوپریباغ ~ supəribağ
-سوپر یسی ~ supərisi
-س وپوسگورن ~ supüsgürən
-سوتا ~ suta
-سوتات ~ sutat
-سوتاراش ~ sutaraş
-سوتای ~ sutay
-سوتای باقاتور ~ sutay baqatur
-س وتداو یسی ~ su tədavisi
-سوتره‎ سی ~ su tərəsi
-سوتوبوغدا ~ sutuboğda
-سو توپو ~ su topu
-س وتوتار ~ su tutar
-سوتون ~ sutun
-س وتویوغو ~ su toyuğu
-سوتویوغوسوولار ~ sutoyuğusovlar
-سوتیگین ~ sutigin
-سوجاسرود ~ sucasrud
-سوجاق ~ sucaq
-سوجرت په‎ ~ sucər təpə
-سوجوق ~ sucuq
-سوجوقجولوق ~ sucuqculuq
-سوجوقچو ~ sucuqçu
-سوجوقلاشماق ~ sucuqlaşmaq
-سوجوقلو ~ sucuqlu
-س وجوللوتو ~ su cüllütü
-سوچ ~ s
-سوچ اؤده‎ وی ~ suç ödəvi
-سوچ اوستو ~ suç üs
-سوچ اوستو یاخالاماق ~ suç üstü yaxalamaq
-سوچ خان ~ suçxan
-سوچ یوکله‎مه‎ ~ suç yükləmə
-س وچایانی ~ suçayanı
-سوچسوز ~ ssuz
-سوچسوزلوق ~ ssuzluq
-س وچکن ~ su çəkən
-سوچلاماق ~ suçlamaq
-سوچلامالیق ~ suçlamalıq
-سوچلانان ~ suçlanan
-سوچلاندیرماق ~ suçlandırmaq
-سوچلانماق ~ suçlanmaq
-سوچلاییش ~ suçlayış
-سوچلو ~ suçlu
-سوچلولوق ~ suçluluq
-سوچن چای ~ suçən çay
-سوچو ~ suçu
-سوچو ~ suço
-سوچول بیتگی ~ suçul bitgi
-سوچول ~ suçul
-س وچوللوغو ~ su çulluğu
-سوچولوق ~ suçuluq
-س وچیچگی ~ suçiçəyi
-س وچیله‎ ین ~ su çiləyən
-س وحوضهسی ~ su hovzəsi
-سوخاری ~ suxarı
-سود ~ sud
-سو داشاری ~ su daşarı
-س وداشقینی ~ su daşqını
-س وداشییان ~ su daşyıan
-سو داغیلان ~ su dağılan
-سوداق ~ sudaq
-س وداماری ~ su damarı
-سودره‎ سی ~ su dərəsi
-سودور ~ sudur
-سودور ~ sudur
-سودوران ~ suduran
-سودورلاماق ~ sudurlamaq
-سودورلو ~ sudurlu
-س ودوزئیی ~ su düzeyi
-س ودولابی ~ su dolabı
-سو دین ~ su dəyən
-سو دییرمانی ~ su dəyirmanı
-سور ~ sur
-سور ~ sur
-سورا ~ sura
-سوراخانی ~ suraxanı
-سورا فتّاحیمهمانداری ~ sura fəttah mehmandari
-سوراماق ~ suramaq
-سوران ~ suran
-سورانا ~ surana
-سورپریز ~ surpriz
-سورخایخان ~ surxayxan
-سوررآلیست ~ surrealist
-سوررا ~ surra
-سورسات ~ sursat
-سورسات ~ sursat
-سورشانی ~ surşanı
-سورغوج ~ surğuc
-سورغوجلاماق ~ surğuclamaq
-سورغوجلو ~ surğuclu
-سورفا ~ surfa
-سورقوج ~ surquc
-سورکان ~ surkan
-سورگَلان ~ surgəlan
-سورنا ~ surna
-سورناتورالیست ~ surnaturalist
-سورناچی ~ surnaçı
-سورنجین ~ surnəcin
-س ورنگی ~ su rəngi
-سوروا ~ sur
-سوروش ~ suruş
-سوروشلاماق ~ suruşlamaq
-سوره‎ ~ surə
-سوریان ~ suryan
-سوریه‎ ~ suryə
-سوزانباغی ~ suzanbağı
-سوزلوق ~ suzluq
-سوژئت ~ sujet
-سوژه‎ ~ sujə
-سوساتماق ~ susatmaq
-س وساریمساغی ~ susarımsağı
-سوساق ~ susaq
-سوسا للار ~ susallar
-سوسالماق ~ susalmaq
-سوسالمیش ~ susalmış
-سوسام ~ susam
-سوساماق ~ susamaq
-سوسا مگیللر ~ susamgillər
-س وسامورو ~ susamuru
-سوسامور وگیللر ~ susamurugillər
-سوسامیش ~ susamış
-سوسانماق ~ susanmaq
-سوسای ~ susay
-س وسایاجی ~ susayacı
-سوساییش ~ susayış
-سوسئور ~ susevər
-س وسئون ~ susevən
-سوسپانسیون ~ suspansion
-سوس پایی ~ sus payı
-سوستوقاناه ~ sustuqanah
-س وسپمه‎ ~ suspəmə
-سوسپن ~ susəpən
-سوستالماق ~ sustalmaq
-سوستایماق ~ sustaymaq
-سوسدورما ~ susdurma
-سوسدورماق ~ susdurmaq
-سوسدوروجو ~ susdurucu
-سوسدورولماق ~ susdurulmaq
-سوسری ~ susəri
-س وسریگی ~ susəriyi
-سوسقو ~ susqu
-سوسقون ~ susqun
-سوسقونلاشدیرماق ~ susqunlaşdırmaq
-سوسقونلاشماق ~ susqunlaşmaq
-سوسقونلوق ~ susqunluq
-سوسقوچاق ~ susquçaq
-سوسماز ~ susmaz
-سوسما ~ susma
-سوسماق ~ susmaq
-سوسمالیق ~ susmalıq
-سوسن ~ susən
-سوسن ~ susən
-سوسنن واده‎رضی ~ susən nəvadə rəzi
-سوسوز ~ susuz
-سوسوز ~ susuz
-سوسوزلاشماق ~ susuzlaşmaq
-سوسوزلاماق ~ susuzlamaq
-سوسوزدورماق ~ susuzdurmaq
-سوسوزلوق ~ susuzluq
-سوسوش ~ sus
-سو سوناسی ~ su sonası
-س و سونبولو ~ su sünbülü
-سوسیالیزم ~ susializm
-سوسیس ~ susis
-س وسیغیری ~ su sığırı
-سو شریدی ~ su şəridi
-سوفال ~ sufal
-س وفبالیغی ~ suf balığı
-سو فره‎ سی ~ su fərəsi
-سوفیشقیران ~ sufışqıran
-سوغدیچ ~ suğdiç
-سوغور ~ suğur
-سوقاباغی ~ suqabağı
-سوقابی ~ suqabı
-سوقارانفیلی ~ suqaranfili
-سوقارانقوشو ~ suqaranquşu
-سوقاق ~ suqaq
-سوقاق ~ suqaq
-سوقامی شگیللر ~ suqamışgillər
-سوقامیشی ~ suqamışı
-سوقایاسی ~ suqayası
-سوقایاغی ~ suqayağı
-سوقمیشی ~ suqəmişi
-سوقورو ~ suquru
-س وقوروردان ~ suqururdan
-سو قوزغونو ~ su quzğunu
-سوقوزو ~ suqozu
-سوقوشو ~ suquşu
-سو قوومو ~ su qovmu
-سو قیزدیران ~ su qızdıran
-سوکتا ~ sukta
-سوکتابوغا ~ suktabuğa
-سو کتانی ~ su kətanı
-سو کسن ~ su kəsən
-سو کفالی ~ su kəfalı
-سوککار ~ sukkar
-سو کلَری ~ su kələri
-سوکی ~ Suki
-سوکیمی گئتمک ~ su kimi getmək
-سو کیمی ~ su kimi
-سوگؤبه‎لکلری ~ su göbələkləri
-سوگئچیرمز ~ sugeçirməz
-سو گئچیرمه‎ین ~ su geçirməyən
-سوگولو سوولار ~ sugülü sovlar
-سوگولو ~ sugülu
-سولئیله‎یی ~ suleyləyi
-سولا ~ sula
-سولاتماق ~ sulatmaq
-سولاش ~ sulaş
-سولاشماق ~ sulaşmaq
-سولاق ~ sulaq
-سولاقلو ~ sulaqlu
-سولاقلیق ~ sulaqlıq
-سولاماق ~ sulamaq
-سولامیش ~ sulamış
-سولان ~ sulan
-سولان ~ sulan
-سولاندیرماق ~ sulandırmaq
-سولاندیریجی ~ sulandırıcı
-سولانما ~ sulanma
-سولانماق ~ sulanmaq
-سولانمیش ~ sulanmış
-سولتان ~ sultan
-سولتان عزیز ~ Sultan Aziz
-سولتان علیلو ~ Sultan Alilu
-سولدوز ~ sulduz
-سولفات ~ sulfat
-سولفیت ~ sulfit
-سولو ~ sulu
-سولواکین ~ suluəkin
-سولوبویا ~ suluboya
-سولوت ~ sulut
-سولوتاریم ~ sulutarım
-سولوجا ~ suluca
-سولوچور ~ suluçur
-سولوخان ~ suluxan
-سولودره‎ ~ suludərə
-سولوف ~ suluf
-سولوق ~ suluq
-سولوقان ~ suluqan
-سولوقلاماق ~ suluqlamaq
-سولوقلانماق ~ suluqlanmaq
-سولولاشماق ~ sululaşmaq
-سولولوق ~ sululuq
-سوله‎ ~ sulə
-سوما ~ suma
-سوما ی ~ sumay
-سومادیل ~ sumadıl
-سوماق ~ sumaq
-سوماق ~ sumaq
-سوماق ~ sumaq
-سوماق ~ sumaq
-سوماقان ~ sumaqan
-سومایجیق ~ sumaycıq
-سومباتا ~ sumbata
-سومر ~ sumər
-سومران ~ suməran
-سومرلر ~ sumərlər
-سومرجهی ئرآدلاری ~ sumərch yeradları
-سومر دیلی ~ sumər dili
-س و مرجیمه‎ یی ~ su mərciməyi
-سو مرجیمگ یگیللر ~ su mərciməyigillər
-سومرک ند ~ sümər kənd
-سو مرمری ~ su mərməri
-سومروک ~ Sumruk
-سومرین ~ sumərin
-سومسوق ~ sumsuq
-سومسوقلاماق ~ sumsuqlamaq
-سومقاییت ~ sumqayıt
-سومیلچه‎یی ~ su milçəyi
-سومیخ ~ sumıx
-سون ~ sun
-سونا ~ suna
-سونار ~ sunar
-سوناق ~ sunaq
-سو ناققوزقان ~ su quzqanq
-سونای ~ sunay
-سونایان ~ sunayan
-سونتای ~ suntay
-سونج ~ sunc
-سونجا ~ sunca
-سونچا ~ sunça
-سونچاق ~ sunçaq
-سوندلاچ ~ sundlaç
-سوندورماق ~ sundurmaq
-سوندورو ~ sunduru
-سونرگیسی ~ sunrəgisi
-سو نعناسی ~ su nənası
-سونقا ~ sunqa
-سونقار ~ sunqar
-سونقاق ~ sunqaq
-سونقو ~ sunqu
-سونقور ~ sunqur
-سونقور ~ sunqur
-سونقور ~ sunqur
-سونقورآوا ~ sunqurava
-سونقورجا ~ sunqurca
-سونقون ~ sunqun
-سونما ~ sunma
-سونماق ~ sunmaq
-سونو ~ sunu
-سونوجو ~ sunucu
-سونوجولوق ~ sunuculuq
-سونوش ~ sunuş
-سونولماق ~ sunulmaq
-سونولوش ~ sunuluş
-سونوم ~ sunum
-سونی ~ sunı
-سونیت ~ sunit
-سونیچین ~ suniçin
-سونیسا ~ sunisa
-سونیک ~ sunık
-س ونیلوفری ~ su nilufəri
-سو وئرن ~ su verən
-سووات ~ suvat
-سوواتماق ~ suvatmaq
-سوواجاق ~ suvacaq
-سووار ~ suvar
-سووار ~ suvar
-سووارما ~ suvarma
-سووارماق ~ suvarmaq
-سوواریجی ~ suvarıcı
-سوواریلماق ~ suvarılmaq
-سوواریلمیش ~ suvarılmış
-سوواریم ~ suvarım
-سوواشدیرماق ~ suvaşdırmaq
-سوواشقان ~ suvaşqan
-سوواشقانلیق ~ suvaşqanlıq
-سوواشماق ~ suvaşmaq
-سوواق ~ suvaq
-سوواق توتان ~ suvaq tutan
-سوواقچی ~ suvaqçı
-سوواقسیز ~ suvaqsız
-سوواق قوشو ~ suvaq quşu
-سوواقلاماق ~ sovuaqlamaq
-سوواقلی ~ suvaqlı
-سووال ~ sual
-سووالییاتتا ~ suvalIyatta
-سوواماق ~ suvamaq
-سووان ~ suvan
-سوواند ~ suvand
-سوواندیرلاماق ~ suvandırlamaq
-سووانماق ~ suvanmaq
-سوولاق ~ suvlaq
-سوهتی ~ Suhtı
-سوهؤرومج هیی ~ suhörümcəyI
-س وهؤرومج هی یگیللر ~ suhörümcəyigillər
-سویا باتما ~ suya batma
-سویاتاغی ~ suyatağı
-سویاجاق ~ suyacaq
-سویا جومما ~ suya cumma
-سویاران ~ suyaran
-سویاقو ~ suyaqu
-سویا گئتمک ~ suya getmk
-سوی اگیرمک ~ suya girmək
-سویران ~ suyran
-سو یلوه‎سی ~ su yəlvəsi
-سویواوفوره‎ اوفوره‎ ایچمک ~ suyu üfürə üfürə içmək
-سویو بولاندیرماق ~ suyu bulandırmaq
-س ویوسونلاری ~ su yosunları
-سو یوسونو ~ su yosunu
-سویو شیرین ~ suyu şirin
-سویوشیری نلیک ~ suyu şirinlik
-س ویولو ~ suyolu
-سویون ~ suyun
-سویونجاسی ~ suyoncası
-سویونچوق ~ suyunçuq
-سویونو دییشمک ~ suyunu dəyişmək
-سو ~ sü
-سوباشی ~ sübaşı
-سوبکتکین ~ sübəktəkin
-سوبگتیگین ~ sübəgətigin
-سوپنگ ~ süpəng
-سوپورتمک ~ süpürtmək
-سوپورقان ~ süpürqan
-سوپورگه‎ ~ süpürgə
-سوپورگه‎ اوتو ~ süpürgə otu
-سوپورگه‎ اوتو سوولار ~ süpürgə otu sovlar
-سوپورگه‎ چالی سی ~ süpürgə çalısı
-سوپورگه‎ چؤپو ~ süpürgə çöpü
-سوپورگه‎چی ~ süpürgəçi
-سوپورگه‎ چیلیک ~ süpürgəçilik
-سوپورگه‎ داریسی ~ süpürgə darısı
-سوپورگه‎ ساققال ~ süpürgə saqqal
-سوپورگه‎لو ~ süpürgəli
-سوپورگه‎له‎‎مک ~ süpürgələmək
-سوپورگه‎لیک ~ süpürgəlik
-سوپورلشمک ~ süpürləşmək
-سوپورله‎‎مک ~ süpürləmək
-سوپورمک ~ süpurmək
-سوپوروجو ~ süpürücü
-سوپوروش ~ süpürüş
-سوپوروشمک ~ süpürüşmmək
-سوپورولمک ~ süpüürülmək
-سوپوروم ~ süpürüm
-سوپورونتو ~ süpürüntü
-سوپورونتولوک ~ süpürüntülük
-سوپورونتوجو ~ süpürüntücü
-سوت ~ süt
-سوتآشی ~ sütaşı
-سوتآغاجی ~ sütağacı
-سوتآنا ~ sütana
-سوتآنالیق ~ sütanalıq
-سوتامر ~ sütəmər
-سوت اوتو ~ süt otu
-سوتاوت وگیللر ~ süt otugillər
-سو تاوزو ~ süt üzü
-سوت اوغول ~ süt oğul
-سوت بابا ~ süt baba
-سوت باجیسی ~ süt bacısı
-سوت باغلیلیغی ~ süt bağlılığı
-سوت توزو ~ süt tozu
-سوتچو ~ sütçü
-سوتچولوک ~ sütəçülük
-سوتخانا ~ sütxana
-سوتداش ~ sütdaş
-سوت دیشی ~ süt dişi
-سوتسوز ~ sütsüz
-سوتسوزلوک ~ sütsüzlük
-سوت شکری ~ süt şəkəri
-سوت شورباسی ~ süt şorbası
-سو تقابی ~ süt qabı
-سوت قارداش ~ süt qardaş
-سوت قیزی ~ süt qızı
-سوتگؤلونه‎ دوشمک ~ süt gölünə düşmək
-سوتلج ~ sütəlc
-سوتلندیرمک ~ sütəlndirmək
-سوتلنمک ~ sütlənmək
-سوتلو ~ sütlü
-سوتل وآش ~ sütü aş
-سوتلو پیلوو ~ sütlü pilov
-سوتلوجه‎ ~ sütlücə
-سوتلو چؤرک ~ sütlü çörək
-سوتلو سوموک ~ sütlü sümük
-سوتلوسیییق ~ sütlüsıyıq
-سوتلوک ~ sütlük
-سوتلوک اوتو ~ sütlük otu
-سوتلو کنگل ~ sütlü kəngəl
-سوتلو کوکه‎ ~ sütlü kükə
-سوتلولوک ~ sütlülük
-سوتلو یایما ~ sütlü yayma
-سوتله‎ین ~ sütləyən
-سوتله‎ی نگیللر ~ sütləyəngillər
-سوتماویسی ~ sütmavisi
-سوتو پوزوق ~ sütü pozuq
-سوت وئرمک ~ süt vermək
-سوت وئرن ~ süt verən
-سوتول ~ sütül
-سوتوللشمک ~ sütülləşmək
-سوتوللنمک ~ sütüllənmək
-سوتوللوک ~ sütüllük
-سوتوم حالال اولسون ~ sütüm halal olsun
-سوته‎جر ~ sütəcər
-سوته‎زر ~ sütəzər
-سوتیولو ~ sütyolu
-سوتیین ~ sütiyən
-سوجه‎ ~ sücə
-سوچومک ~ süçümək
-سوچوک ~ süçük
-سودوک ~ südük
-سودوک اؤلچر ~ südük ölçər
-سودوک بوروسو ~ südük borusu
-سودوک تورباسی ~ südük torbası
-سودوک قابی ~ südük qabı
-سودوک قوووغو ~ südük qovuğu
-سودوکلوک ~ südüklük
-سودوکله‎‎مک ~ südükləmək
-سودوک یئری ~ südük yeri
-سودوک یوخلاما ~ südük yoxlama
-سودوک یولو ~ südük yolu
-سودوکلو ~ südüklü
-سودون ~ südün
-سوده‎ ~ südə
-سوربه‎ ~ sürbə
-سورتج ~ sürtəc
-سورتْدورمک ~ sürtdürmək
-سورتقچ ~ sürtqəç
-سورتگو ~ sürtgü
-سورتگوله‎‎مک ~ sürtgüləmək
-سورتگو یاغلاری ~ sürtgü yağları
-سورتمک ~ sürtmək
-سورتوجو ~ sürtücü
-سورتوش ~ sürtüş
-سورتوشدورمک ~ sürtüşdürmək
-سورتوشکن ~ sürtüşkən
-سورتوشک نلیک ~ sürtüşkənlik
-سورتوشمک ~ sürtüşmək
-سورتوک ~ sürtük
-سورتوکلشمک ~ sürtükləşmək
-سورتوکلوک ~ sürtüklük
-سورتولمک ~ sürtülmək
-سورتولمه‎ ~ sürtülmə
-سورتونمک ~ sürtünmək
-سورتونمه‎ ~ sürtünmə
-سورتونمهین حرفلر ~ sürtünməyən hərflər
-سورتونن ~ sürtünən
-سورتونن سس سیز حرف ~ sürtünən səssiz hərf
-سورتونوش ~ sürtünüş
-سورته‎له‎‎مک ~ sürtələmək
-سورج ~ sürəc
-سورجیدا ~ sürcida
-سورچک ~ sürçək
-سورچوک ~ sürçük
-سورچمک ~ sürçmək
-سوردورمک ~ sürdürmək
-سوردوروجو ~ sürdürücü
-سوردوروش ~ sürdürüş
-سورر ~ sürər
-سورسات ~ sürsat
-سورسوموک ~ sürsümük
-سورفه‎ ~ sürfə
-سورقج ~ sürqəc
-سورک ~ sürk
-سورک ~ sürək
-سور کسیز ~ sürəksiz
-سور کسیزلیک ~ sürəksizlik
-سورکچی ~ sürəkçi
-سورکلی ~ sürəkli
-سورکلی اولاراق ~ sürəkli olaraq
-سورکلی سس ~ sürəkli səs
-سورکل یسیز ~ sürəklisiz
-سورکل یلیک ~ sürkəlilik
-سورگئت ~ sürget
-سورگج ~ sürgəc
-سورگو ~ sürgü
-سورگو داشی ~ sürgü daşı
-سورگو قولو ~ sürgü qolu
-سورگولنمک ~ sürgülənmək
-سورگوله‎‎مک ~ sürgüləmək
-سورگون ~ sürgün
-سورگه‎ ~ sürgə
-سورگئت ~ sürget
-سورم ~ sürəm
-سورمک ~ sürmək
-سورمه‎ ~ sürmə
-سورمه‎سیز ~ sürməsiz
-سورمه‎قابی ~ sürməqabı
-سورمه‎ کلید ~ sürmə kilid
-سورمه‎گؤبه‎ل کگیللر ~ sürmə göbələk gillər
-سورمه‎لی ~ sürməli
-سورمه‎لی ~ sürməli
-سورمه‎لنمک ~ sürmələnmək
-سورمه‎له‎‎مک ~ sürmələmək
-سورمه‎لی ~ sürməli
-سورمه‎یی رنگ ~ sürmeyi rəng
-سورمه‎لیک ~ sürməlik
-سورن ~ sürən
-سورنآ وی ~ sürən avı
-سورو ~ sürü
-سورو سورو ~ sürü sürü
-سوروتله‎‎مک ~ sürütləmək
-سوروتله‎مه‎ ~ sürütləmə
-سوروتمک ~ sürütmək
-سوروتمه‎ ~ sürütmə
-سوروجو ~ sürücü
-سوروجولوک ~ sürücülük
-سوروش ~ sürüş
-سوروشدورمک ~ sürüşdürmək
-سوروشدورولمک ~ sürüşdürülmək
-سوروشَک ~ sürüşək
-سوروشکن داشییازیتی ~ sürüşkən daşı yazıtı
-سوروشگن ~ sürüşgən
-سوروشگ نلیک ~ sürüşgənlik
-سوروشمک ~ sürüşmək
-سوروک ~ sürük
-سوروکلَتمک ~ sürüklətmək
-سوروکلَندیرمک ~ sürükləndirmək
-سوروکلنمک ~ sürüklənmək
-سوروکله‎نیش ~ sürükləniş
-سوروکله‎‎مک ~ sürükləmək
-سوروکله‎ ییش ~ sürükləyiş
-سورولمک ~ sürülmək
-سورولو ~ sürülü
-سورولوش ~ sürülüş
-سوروم ~ sürüm
-سورومسوز ~ sürümsüz
-سورومک ~ sürümək
-سوروملو ~ sürümlü
-سوروملو اولماق ~ sürümlü olmaq
-سوروملو گئچمیش ~ sürümlü geçmiş
-سوروملوک ~ sürümlük
-سورون ~ sürün
-سورونتو ~ sürüntü
-سورونجه‎مه‎ ~ sürüncəmə
-سوروندورمک ~ süründürmək
-سوروندورمه‎چی ~ süründürməçi
-سوروندوروجو ~ süründürücü
-سوروندورولمک ~ süründdürülmək
-سورونقج ~ sürünqəc
-سورونگل ~ sürüngəl
-سورونگن ~ sürüngən
-سورونگن بیلمنی ~ sürüngən bilməni
-سورونگن بیلیمی ~ sürüngən bilimi
-سورونگن لر ~ sürüngənlər
-سورونمک ~ sürünmək
-سورونن ~ sürünən
-سورونن آیریق اوتو ~ sürünən ayrıq otu
-سوروننلر ~ sürqnənlər
-سورونوش ~ sürünüş
-سوروه‎ ~ sürvə
-سوره‎ ~ sürə
-سوره‎ ~ sürə
-سوره‎ اؤلچن ~ sürə ölçən
-سوره‎ اوزاتما ~ sürə uzatma
-سوره‎ایسته‎مه‎ ~ sürə istəmə
-سوره‎بانی ~ sürəbanı
-سوره‎بره‎ ~ sürəbərə
-سوره‎جر ~ sürəcər
-سوره‎جه‎ ~ sürəcə
-سوره‎لی ~ sürəli
-سوره‎لیک ~ sürəlik
-سوره‎ل یلیک ~ sürəlilik
-سوره‎ یازار ~ sürə yazar
-سورون تویون ~ sürün tüyün
-سوریک قیزیلیئنیش ~ sürik qızıl yeniş
-سوزدورمک ~ süzdürmək
-سوزک ~ süzək
-سوزگج ~ süzgəc
-سوزگچ دیمدی کلیلر ~ süzgəç dimdiklilər
-سوزگ چله‎‎مک ~ süzgəçləmək
-سوزگک ~ süzgək
-سوزگن ~ süzgən
-سوزگو ~ süzgü
-سوزگون ~ süzgün
-( سوزگون باخیش(گؤز ~ süzgün baxış(göz)
-سوزگونس سسیز ~ süzgün səssiz
-سوزگونلشمک ~ süzgünləşmək
-سوزگونلوک ~ süzgünlük
-سوزگه‎ ~ süzgə
-سوزم ~ süzəm
-سوزمک ~ süzmək
-سوزمه‎ ~ Süzmə
-سوزمه‎ بال ~ süzmə bal
-سوزمه‎ یوغورت ~ süzmə yoğurt
-سوزوجو ~ süzücü
-سوزوک ~ süzük
-سوزولمک ~ süzülmək
-سوزولموش ~ süzülmüş
-سوزولوش ~ süzülüş
-سوزوله‎ سوزوله‎ ~ süzülə süzülə
-سوزوم سوزوم ~ süzüm süzüm
-سوزونتو ~ süzüntü
-سوزه‎نک ~ süzənək
-سوزه‎لنمک ~ süzələnmək
-سوس ~ süs
-سوسبیتگ یسی ~ süs bitgisi
-سوست ~ süst
-سوست لتمک ~ süstlətmək
-سوست لشمک ~ süstləşmək
-سوستلوک ~ süstlük
-سوسچن ~ süsçən
-سوسسوز ~ süssüz
-سوسلتمک ~ süslətmək
-سوسلندیرمک ~ süsləndirmək
-سوسلنمک ~ süslənmək
-سوسلو ~ süslu
-سوسلو پوسلو ~ süslü püs
-سوسلوک ~ süslük
-سوسله‎مه‎ جی ~ süsləməci
-سوسله‎نیش ~ süsləniş
-سوسله‎ ییجی ~ süsləyici
-سوسله‎مه‎ جیلیک ~ süsləməcilik
-سوسمک ~ süsmək
-سوسمن ~ süsmən
-سوسن ~ süsən
-سوس نگیللر ~ süsnəgillər
-سوسنبر ~ süsənbər
-سوسنداغ ~ süsəndağ
-سوس وئرمک ~ süs vermək
-سوسون ~ süsün
-سوسون بیگه‎ ~ süsün bigə
-سوفره‎ ~ süfrə
-سوکسوک ~ süksük
-سوکل ~ sükəl
-سوکول ~ Sükül
-سوکنه‎مک ~ süknəmək
-سوگروک ~ sügrük
-سوگو ~ sügü
-سولَک ~ sülək
-سولمی ~ sülmi
-سولوت ~ sülüt
-سوله‎دی ~ sülədi
-سوله‎میش ~ süləmiş
-سولنمک ~ sülənmək
-سولنمه‎ ~ sülənmə
-سولوف ~ sülüf
-سولوک ~ sülük
-سولوک ~ sülük
-سولوکسولار ~ sülüksovlar
-سولوکجو ~ sülükcü
-سولوگن ~ sülügən
-سولوم ~ sülüm
-سولون ~ sülün
-سولونگیللر ~ sülüngillər
-سومبول ~ sümbül
-سومبه‎ ~ sümbə
-سومسو ~ sümsü
-سومسوک ~ sümsük
-سومسوکلوک ~ sümsüklük
-سومسونمک ~ sümsünmək
-سومک ~ sümək
-سومکورمک ~ sümkürmək
-سومن ~ sümən
-سومورتگن ~ sümürtgən
-سومورگن ~ sümürgən
-سومورگه‎ ~ sümürgə
-سومورمک ~ sümürmək
-سومورولمک ~ sümürülmək
-سوموک ~ sümük
-سوموک آتماق ~ sümük atmaq
-سوموک اوستلوگو ~ sümük üstəlügü
-سوموک بالی قلار ~ sümük balıqlar
-سوموک بیلیمی ~ sümük bilimi
-سوموک توخو ~ sümük toxu
-سوموک رنگی ~ sümük rəngi
-سوموک سیندیرماق ~ sümük sındırmaq
-سوموک سیندیرمیش ~ sümük sındırmış
-سوموک لشدیرمک ~ sümükləşdirmək
-سوموک لشمک ~ sümükləşmək
-سوموکجوک ~ sümükcük
-سوموکسل ~ sümüksəl
-سوموکسوو ~ sümüksov
-سوموکسو ~ sümüksü
-سوموکسوز ~ sümüksüz
-سوموکسوز دیل ~ sümüksüz dil
-سوموکلری چورومک ~ sümükləri çürümək
-سوموکلری چیخماق ~ sümükləri çıxmaq
-سوموکلرینی سیندیرماق ~ sümüklərini sındırmaq
-سوموکلرینی قیرماق ~ sümüklərini qırmaq
-سوموکلو بؤجک ~ sümüklü böcək
-سوموگونه‎ قدر ایشله‎‎مک ~ sümüyünə qədər işləmək
-سومه‎ قیشلاغی ~ sümə qışlağı
-سونبگلی ~ sünbəgli
-سونبول ~ sünbül
-سونبول آباد ~ sünbül abad
-سونبول اوتو ~ sünbül otu
-سونبول تبر ~ sünbültəbər
-سونبول چیچک ~ sünbül çiçək
-سونبول قیران ~ sünbül qıran
-سونبوللشمک ~ sünbülləşmək
-سونبولله‎‎مک ~ sünbülləmək
-سونبه‎ ~ sünbə
-سونبه‎کی گئتمک ~ sünbəki getmək
-سونبه‎لنمک ~ sünbələnmək
-سونبه‎له‎‎مک ~ sünbələmək
-سونج ~ sünc
-سوندورمک ~ sündürmək
-سونگ ~ süng
-سونگر ~ süngər
-سونگرداشی ~ süngərdaşı
-سونگرلر ~ süngərlər
-سونگو ~ süngü
-سونگو آتما ~ süngü atma
-سونگورداغ ~ süngürdağ
-سونگ وله‎‎مک ~ süngüləmək
-سونگوش ~ süngüş
-سونگوک ~ süngük
-سونگولشمک ~ süngüləşmək
-سونگولنمک ~ süngülənmək
-سونگولو ~ süngülü
-سونگون ~ süngün
-سونگه‎ ~ süngə
-سونگه‎ چکمک ~ süngə çəkmək
-سونمک ~ sünmək
-سوننت ~ sünnət
-سونور ~ sünür
-سونه‎ ~ sünə
-سونه‎ ~ sünə
-سووه‎ره‎ ~ süvərə
-سوهوب ~ sühüb
-سویسون ~ süısün
-سویمک ~ süymək
-سویورگه‎ ~ süyürgə
-سویوش ~ süyüş
-سویوم ~ süyüm
-سویون ~ süyün
-سویون ~ süyün
-سویونچ ~ süyünç
-سویونچوکخان ~ süyünçükxan
-سهام ~ səham
-سهپا ~ səhpa
-سه‎تار ~ sətar
-سهراب طاهر ~ söhrab tahir
-سهرابلو ~ söhrablu
-سه‎شنبه‎ ~ səşənbə
-س هگاه ~ səgah
-سهرابر شیدی ~ söhrab rəşidi
-سهل ~ səhl
-سهل انگار ~ səhlingar
-سهلآباد ~ səhlabad
-سهلابا وتو ~ səhlab otu
-سهلان ~ səhlan
-سهلیمک ~ səhlimək
-سهم ~ səhm
-سهند ~ səhənd
-سهنگ ~ səhəng
-سهو ~ səhv
-سهواً ~ səhvən
-سهولت ~ suhulət
-سهیل ~ süheyl
-سهیلابا قریانباغمئشه ~ süheyla baqrian bağmeşə
-سهیم ~ səhim
-سیباق ~ sıbaq
-سیبان ~ sıban
-سیپا ~ sıpa
-سیپسیجاق ~ sıpsıcaq
-سیپقاریلماق ~ sıpqarılmaq
-سیتار ~ sıtar
-سیتقاماق ~ sıtqamaq
-سیتما ~ sıtma
-سیتمالانماق ~ sıtmalanmaq
-سیتمالی ~ sıtmalı
-سیتمالیق ~ sıtmalıq
-سیتیر ~ sıtır
-سیجاجیق ~ sıcacıq
-سیجاغیسی جاغینا ~ sıcağısı cağına
-سیجاق ~ sıcaq
-سیجاق پارا ~ sıcaq para
-سیجاقجا ~ sıcaqca
-سیجاق رنگلر ~ sıcaq rənglər
-سیجاق سیجاق ~ sıcaq sıcaq
-سیجاق قانلی ~ sıcaq qanlı
-سیجاقلیق اؤلچن ~ sıcaqlıq ölçən
-سیجاقلیق یایار ~ sıcaqlıq yayar
-سیچاغان ~ sıçağan
-سیچان ~ sıçan
-سیچان اوتو ~ sıçan otu
-سیچان پیشیک ~ sıçan pişik
-سیچانتله‎ سی ~ sıçan tələsi
-سیچان قولاغی ~ sıçan qulağı
-سیچان قویروغو ~ sıçan quyruğu
-سیچا نگیللر ~ sıçangillər
-سیچانلی ~ sıçanlı
-سیچان یولو ~ sıçan yolu
-سیچاور ~ siçavər
-سیچراتماق ~ sıçratmaq
-سیچراشماق ~ sıçraşmaq
-سیچراماق ~ sıçramaq
-سیچرانتی ~ sıçrantı
-سیچراییجی ~ sıçrayıcı
-سیچراییش ~ sıçrayış
-سیچراییشلی ~ sıçrayışlı
-سیچما ~ sıçma
-سیچماق ~ sıçmaq
-سیچووول ~ sıçovul
-سیچیرقان ~ sıçırqan
-سیخ ~ sıx
-سیخاج ~ sıxac
-سیخاجاق ~ sıxacaq
-سیخجا ~ sıxca
-سیخجالاماق ~ sıxcalamaq
-سیخدیرماق ~ sıxdırmaq
-سیخ سیخ ~ sıx sıx
-سیخقین ~ sıxqın
-سیخقی نلیق ~ sıxqınlıq
-سیخلاشدیرماق ~ sıxlaşdırmaq
-سیخلاشدیریلماق ~ sıxlaşdırılmaq
-سیخلاشماق ~ sıxlaşmaq
-سیخلیق ~ sıxlıq
-سیخما باش ~ sıxma baş
-سیخما بوغما ~ sıxma boğma
-سیخما بوغمایا سالماق ~ sıxma boğmaya salmaq
-سیخماج ~ sıxmac
-سیخماق ~ sıxmaq
-سیخمالیق ~ sıxmalıq
-سیخمان ~ sıxman
-سیخی ~ sıxı
-سیخی آغیزلی ~ sıxı ağızlı
-سیخی یؤنتم ~ sıxı yöntəm
-سیخیجا ~ sıxıca
-سیخیجی ~ sıxıcı
-سیخیسیخی ~ sıxısıxı
-سیخیسیخییا ~ sıxısıxıya
-سیخیش ~ sıxış
-سیخیشدیرماق ~ sıxışdırmaq
-سیخیشدیریجی ~ sıxışdırıcı
-سیخیشدیریش ~ sıxışdırış
-سیخیشدیریلماق ~ sıxışdırılmaq
-سیخیشما دایانیشی ~ sıxışma dayanışı
-سیخیشماق ~ sıxışmaq
-سیخیشمیش ~ sıxışmış
-سیخیشیق ~ sıxışıq
-سیخیلاماق ~ sıxılamaq
-سیخیلانماق ~ sıxılanmaq
-سیخیلقان ~ sıxılqan
-سیخیلماز ~ sıxılmaz
-سیخیلمازلیق ~ sıxılmazlıq
-سیخیلماق ~ sıxılmaq
-سیخیلمیش ~ sıxılmış
-سیخیلیش ~ sıxılış
-سیخیلیق ~ sıxılıq
-سیخیم ~ sıxım
-سیخین ~ sıxın
-سیخینتی ~ sıxıntı
-سیخینتی چکمک ~ sıxıntı çəkmək
-سیخینتیلیق ~ sıxıntılıq
-سیخینتیسیز ~ sıxıntısız
-سیخینتیلی ~ sıxıntılı
-سیخینج ~ sıxınc
-سیخینماق ~ sıxınmaq
-سیدال ~ sıdal
-سیر ~ sır
-سیرا ~ sıra
-سیراتاغ ~ sıratağ
-سیراجا ~ sıraca
-سیراجا اوتو ~ sıraca otu
-سیراجااوت وگیللر ~ sıraca otugillər
-سیراجالی ~ sıracalı
-سیراجی ~ sıracı
-سیراداغلار ~ sıradağlar
-سیرادان چیخارتماق ~ sıradan çıxartmaq
-سیرادان چیخماق ~ sıradan çıxmaq
-سیرادان قالماق ~ sıradan qalmaq
-سیرادان ~ sıradan
-سیرادیشی ~ sıradışı
-سیراسایی صفتی ~ sırasayı sifəti
-سیر اسیرا ~ sırasıra
-سیراسییلا ~ sırasyıla
-سیرالاتماق ~ sıralatmaq
-سیرالاج ~ sıralac
-سیرالاما ~ sıralama
-سیرالاماق ~ sıralamaq
-سیرالانماق ~ sıralanmaq
-سیرالانمیش ~ sıralanmış
-سیرالاییجی ~ sıralayıcı
-سیرالاییش ~ sıralayış
-سیرالی سیراسیز ~ sıralı sırasız
-سیرالی ~ sıralı
-سیرام سیرام ~ sıram sıram
-سیراملی ~ sıramlı
-سیراوی ~ sıravi
-سیرایلا ~ sırayla
-سیرت ~ sırt
-سیران ~ sıran
-سیر ت اوستو ~ sırt üs
-سیرت سیرتا ~ sırt sırta
-سیرتار ~ sırtar
-سیرتاق ~ sırtaq
-سیرتجی ~ sırtci
-سیرتجیلیق ~ sırtcılıq
-سیرتلاماق ~ sırtlamaq
-سیرتلان ~ sırtlan
-سیرتلا نگیللر ~ sırtlangillər
-سیرتلیق ~ sırtlıq
-سیرتیسیرا ~ sırtısıra
-سیرتیق ~ sırtıq
-سیرتی قارا ~ sırtı qara
-سیرتیقلاشماق ~ sırtıqlaşmaq
-سیرتی قلیق ~ sırtıqlıq
-سیرتیلماق ~ sırtılmaq
-سیرت یورد ~ sırt yurd
-سیرچا ~ sırça
-سیرخا ~ sırxa
-سیرخاب ~ sırxab
-سیرخاو ~ sırxav
-سیرخا کمر ~ sırxa kəmər
-سیرخاوند ~ sırxavənd
-سیرداش ~ sırdaş
-سیرداشجا ~ sırdaşca
-سیرداشلیق ~ sırdaşlıq
-سی رداغارجیغی ~ sırdağarcığı
-سیرساخلاما ~ sırsaxlama
-سیرساخلایان ~ sırsaxlayan
-سیرسیرا ~ sırsıra
-سیرسیرا اوتو ~ sırsıra otu
-سیرسیز ~ sırsız
-سیرقا ~ sırqa
-سیرقاتیگین ~ sırqatigin
-سیرقاجیق ~ sırqacıq
-سیرقالی ~ sırqalı
-سیرقالیق ~ sırqalıq
-سیرقیلی ~ Sırgılı
-سیرکئش ~ sırkeş
-سیرلاماق ~ sırlamaq
-سیرلانماق ~ sırlanmaq
-سیرلی ~ sırlı
-سیرما ~ sırma
-سیرما دوزمه‎ ~ sırma düzəmə
-سیرم ا ساچ ~ sırma s
-سیرماشماق ~ sırmaşmaq
-سیرمالاماق ~ sırmalamaq
-سیرمالی ~ sırmalı
-سیرمالی کُت ~ sırmalı kot
-سیرناشماق ~ sırnaşmaq
-سیرناشیق ~ sırnaşıq
-سیرناشی قلیق ~ sırnaşıqlıq
-سیریتماق ~ sırıtmaq
-سیریتیش ~ sırıtış
-سیریتیق ~ sırıtıq
-سیریج ~ sırış
-سیریش ~ sırış
-سیریق ~ sırıq
-سیریقجی ~ sıriqəci
-سیریقلاماق ~ sırıqlamaq
-سیریقلی ~ sırıqlı
-سیریم ~ sırım
-سیریماق ~ sırımaq
-سیریمساق ~ sırımsaq
-سیریمساما ~ sırımsama
-سیریمساماق ~ sırımsamaq
-سیرینما ~ sırınma
-سیرینماق ~ sırınmaq
-سیزاغان ~ sızağan
-سیزاق ~ sızaq
-سیزالانماق ~ sızalanmaq
-سیزاناق ~ sızanaq
-سیزدیرما ~ sızdırma
-سیزدیرماق ~ sızdırmaq
-سیزدیریلماق ~ sızədırılmaq
-سیزقا ~ sızqa
-سیزقووو ~ sızqov
-سیزقیچ ~ sızqıç
-سیزلاتماق ~ sızlatmaq
-سیزلاما ~ sızlama
-سیزلاماق ~ sızlamaq
-سیزلانماق ~ sızlanmaq
-سیزلانیش ~ sızlanış
-سیزلاییش ~ sızlayış
-سیزما ~ sızma
-سیزماق ~ sızmaq
-سیزی ~ sızı
-سیزیجی ~ sızıcı
-سیزیرماق ~ sızırmaq
-سیزیش ~ sızış
-سیزیلتی ~ sızıltı
-سیزیلتیسیز ~ sızıltısız
-سیزیلتیلی ~ sızıltılı
-سیزیلداماق ~ sızıldamaq
-سیزیلدانماق ~ sızıldanmaq
-سیزیلماق ~ sızılmaq
-سیزیلی ~ sızılı
-سیزیم ~ sızım
-سیزی مسیزیم ~ sızımsızım
-سیزینتی ~ sızıntı
-سیس ~ sıs
-سیسقا ~ sısqa
-سیسقالاشماق ~ sısqalaşmaq
-سیسقالیق ~ sısqalıq
-سیسماق ~ sısmaq
-سیغ ~ sığ
-سیغا ~ sığa
-سیغا ج ~ sığac
-سیغال ~ sığal
-سیغای ~ sığay
-سیغاییش ~ sığayış
-سیغتاماق ~ sığtamaq
-سیغدیرماق ~ sığdırmaq
-سیغدیریش ~ sığdıdış
-سیغدیریلماق ~ sığdırılmaq
-سیغرا ~ sığra
-سیغراق ~ sığraq
-سیغرینماق ~ sığrınmaq
-سیغزاق ~ sığzaq
-سیغزاماق ~ sığzamaq
-سیغلا آغاجی ~ sığla ağacı
-سیغلاشماق ~ sığlaşmaq
-سیغلام ~ sığlam
-سیغلایاغی ~ sığlayağı
-سیغلیق ~ sığlıq
-سیغماز ~ sığmaz
-سیغما ~ sığma
-سیغماق ~ sığmaq
-سیغناق ~ sığnaq
-سیغون ~ sığun
-سیغیر ~ sığır
-سیغیر اؤدو ~ sığır ödü
-سیغیرت ~ sığırt
-سیغیرجیق ~ sığırcıq
-سیغیرچی ~ sığırçı
-سیغیرچیلیق ~ sığırçılıq
-سیغیرچین ~ sığırçın
-سیغیرچین ~ sığırçın
-سیغیردیلی ~ sığırdılı
-سیغیردیلیگیللر ~ sığırdiligillər
-سیغیرسینه‎یی ~ sığır sinəyi
-سیغیرقان ~ sığırqan
-سیغیر شریدی ~ sığır şəridi
-سیغیر قویروغو ~ sığır quyruğu
-سیغیرگؤبه‎لگی ~ sığır göbələyi
-سیغیرگؤزو ~ sığırgözü
-سیغیرلی ~ sığırlı
-سیغیرلی ~ sığırlı
-سیغیر وباسی ~ sığır vəbası
-سیغیشدیرماق ~ sığışdırmaq
-سیغیشدیریلماق ~ sığışdırılmaq
-سیغیشماق ~ sığışmaq
-سیغیل ~ sığıl
-سیغیل اوتو ~ sığıl otu
-سیغیم ~ sığım
-سیغین ~ sığın
-سیغیناجاق ~ sığınacaq
-سیغیناق ~ sığınaq
-سیغیناقچی ~ sığınaqçı
-سیغینان ~ sığınan
-سیغینتی ~ sığıntı
-سیغینجا ~ sığınca
-سیغینجاق ~ sığıncaq
-سیغینجی ~ sığıncı
-سیغیندیق ~ sığındıq
-سیغیندیل ~ sığındil
-سیغیندیل قالاسی ~ sığındıl qalası
-سیغینسارای ~ sığınsaray
-سیغینما ~ sığınma
-سیغینما حاققی ~ sığınma haqqı
-سیغینماجی ~ sığınmacı
-سیغینماجیلیق ~ sığınmacılıq
-سیغینماق ~ sığınmaq
-سیغینیش ~ sığınış
-سیغینیق ~ sığınıq
-سیغینیلماق ~ sığınılmaq
-سیلدیریم ~ sıldırım
-سیلدیری ملی ~ sıldırımlı
-سیلقیم ~ sılqım
-سیلیو ~ sılıv
-سیم سیجاق ~ sımsıcaq
-سیم سیخی ~ sımsıxı
-سیمسیریغین ساللاماق ~ sıməsırığın sallamaq
-سیمیشقا ~ sımışqa
-سین ~ sın
-سیناتماق ~ sınatmaq
-سیناچی ~ sınaçı
-سیناق ~ sınaq
-سیناقچی ~ sınaqçı
-سیناقدان گئچمک ~ sınaqdan geçmək
-سیناقدان گئچیرمک ~ sınaqdan geçirmək
-سیناقلی ~ sınaqlı
-سیناما ~ sınama
-سیناماق ~ sınamaq
-سینامالار ~ sınamalar
-سینان ~ sınan
-سینانماق ~ sınanmaq
-سینانمیش ~ sınanmış
-سینانیلماق ~ sınanılmaq
-سیناو ~ sınav
-سیناو ائوی ~ sınav evi
-سیناوچی ~ sınavçı
-سیناودان چیخمایان ~ sınavdan çıxmayan
-سیناوسال ~ sınavsal
-سیناولاما ~ sınavlama
-سیناولاماق ~ sınavlamaq
-سیناییجی ~ sınayıcı
-سیناییش ~ sınayış
-سینجان ~ sıncan
-سینجیق ~ sıncıq
-سیندو ~ sındu
-سینچقان ~ sınçqan
-سیندیراچ ~ sındıraç
-سیندیرقی ~ sındırqı
-سیندیرما ~ sındırma
-سیندیرماق ~ sındırmaq
-سیندیریجی ~ sındırıcı
-سیندیریلماق ~ sındırılmaq
-سینزیق ~ sınzıq
-سینغار ~ sınğar
-سینقین ~ sınqın
-سینما ~ sınma
-سینماق ~ sınmaq
-سینمایان ~ sınmayan
-سینیخماق ~ sınıxmaq
-سینیر ~ sınır
-سینیر اؤته‎ سی ~ sınır ötəsi
-سینیر بیلیم ~ sınır bilim
-سینیر پوزما ~ sınır puzma
-سینیرجی ~ sınırcı
-سینیرداش ~ sınırdaş
-سینیرداشی ~ sınırdaşı
-سینیردیشی ~ sınırdışı
-سینیرسال قوشوللار ~ sınırsal qoşullar
-سینیرسیز ~ sınırsız
-سینیرسیز خط ~ sınırsız xət
-سینیرسیز سایی ~ sınırsız sayı
-سینیرلار ~ sınırlar
-سینیرلاما ~ sınırlama
-سینیرلاما اکی ~ sınırlama əki
-سینیرلاماق ~ sınırlamaq
-سینیرلانماق ~ sınırlanmaq
-سینیرلانیش ~ sınırlanış
-سینیرلاییش ~ sınırlayış
-سینیرلی ~ sınırlı
-سینیرلی اورتاقلیق ~ sınırlı ortaqlıq
-سینیرلی خط ~ sınırlı xət
-سینیرلی سایی ~ sınırlı sayı
-سینیرلی سوروملو اورتاقلیق ~ sınırlı sorumlu ortaqlıq
-سینیرلیلیق ~ sınırlılıq
-سینیق ~ sınıq
-سینیق ~ sınıq
-سینیقچی ~ sınıqçı
-سینیقچیلیق ~ sınıqəçılıq
-سینیق سالخاق ~ sınıq salxaq
-سینیق سؤکوک ~ sınıq sökük
-سینیق سینیق ~ sınıq sınıq
-سینی قلیق ~ sınıqlıq
-سینیقماق ~ sınıqmaq
-سینیلما ~ sınılma
-سینیلما آچی سی ~ sınılma açısı
-سینیلماز ~ sınılmaz
-سینیلماق ~ sınılmaq
-سیوا ~ sıva
-سیوازلاماق ~ sıvazlamaq
-سیوان ~ sıvan
-سیوقا ~ sıuqa
-سیوی ~ sıvı
-سیویشماق ~ sıvışmaq
-سیویشیق ~ sıvışıq
-سیویق ~ sıvıq
-سیویلماق ~ sıvılmaq
-سییپاق ~ sııpaq
-سییریلما ~ sıırılma
-سییریلماق ~ sıırılmaq
-سییریلیش ~ sıyrılış
-سییرینتی ~ sıyrıntı
-سییقیم ~ sıyqım
-سییلی ~ sıylı
-سییلیخان ~ sıylıxan
-سییلیق ~ sıylıq
-سییناق ~ sıynaq
-سیییرتماق ~ sıyırtmaq
-سیییرقا ~ sıyırqa
-سیییرقی ~ sıyırqı
-سیییرما ~ sıyırma
-سیییرماق ~ sıyırmaq
-سیییریش ~ sıyırış
-سیییریق ~ sııırıq
-سیییریم ~ sıyırım
-سیییرینتی ~ sıyırıntı
-سیییق ~ sıyıq
-سیییق آشی ~ sıyıq aşı
-سیییق لاشدیرماق ~ sıyıqlaşdırmaq
-سییی قلیق ~ sıyıqlıq
-سیییق واری ~ sıyıqvarı
-سیاباز ~ siabaz
-سیاتیک ~ siatık
-سیاتیک سینیری ~ siatık sınırı
-سیاح ~ səyyah
-سیاحت ~ siyahət
-سیاحتنامه ~ siyahətnamə
-سیادت ~ siyadət
-سیار ~ səyyar
-سیار ~ səyyar
-سیاره‎ ~ səyyarə
-سیاس ~ səyyas
-سیاسال ~ siyasal
-سیاسال گرگین لیک ~ siyasal gərginlik
-سیاست ~ siyasət
-سیاسلطان ~ siyasultan
-سیاسی ~ siyasi
-سیاق ~ siyaq
-سیال ~ sııal
-سیاله‎ ~ səyyalə
-سیان ~ siyan
-سیانور ~ siyanur
-سیاوان ~ siyavan
-سیاووش ~ siyavuş
-سیاووش ~ siyavuş
-سیاه ~ siyah
-سیاه ~ siyah
-سیاه چال ~ siyahçal
-سیاه منصور ~ siyah mənsur
-سیاهان ~ siyahan
-سیاهی ~ siyahı
-سیبئرنئتیک ~ sibernetik
-سیبک ~ sibək
-سیبک ~ sibək
-سیبل ~ sibəl
-سیبه‎ ~ sibə
-سیبلی ~ sibli
-سیبیان ~ sibyan
-سیبیل ~ sibil
-سیبیر خانلیغی ~ sibir xanlığı
-سیپر ~ sipər
-سیپکانلی ~ sipkanlı
-سیپه‎ ~ sipə
-سیپوت ~ sıpüt
-سیتالچای ~ sitalçay
-سیتاوار ~ sitavar
-سیتاجو ~ sitacu
-سیتاک ~ sitak
-سیتال ~ sital
-سیتروس ~ sitros
-سیتگون ~ sitgün
-سیتولوژی ~ sitoloji
-سیج ~ sic
-سیجان ~ siıcan
-سیجوال ~ sicval
-سیجیرله‎ مه‎ ~ sicirləmə
-سیجیم ~ sicim
-سیجیمله‎‎مک ~ sicimləmək
-سیخان ~ səyxan
-سیخور ~ sixur
-سید ~ siyid
-سید ~ Seyid
-سِیداوا ~ seydava
-سیدان ~ seydan
-سیدبش یرحسینی ~ seyid bəşir hüseyni
-سیدبینه‎ ~ seyidbinə
-سیدجع فر ~ seyid cəfər
-سیدحسینصاد قزاده ~ seyidhüsen sadıqzadə
-سیدرضا صابر ~ seyid riza sabir
-سیدعظیم شیروانلی ~ seyid əzim şirvanlı
-سیدحی درعلیآران ~ seyid heydərəli aran
-سیدک ~ sidək
-سیدکم الباقرزاده‎ ~ seyid kamal bağırzadə
-سیدلر ~ seyidlər
-سیدلر ~ seyidlər
-سیدلو ~ seyidlu
-سیدوری ~ siduri
-سیده‎ خانیم ~ seyyidə xanım
-سِیدی بگ ~ seydi bəy
-سیدیک ~ sidik
-سیر ~ sir
-سیر ~ sir
-سیراب ~ sirab
-سیراب ~ sirab
-سیرالان ~ siralan
-سیراملی ~ siramlı
-سیرامیک ~ siramik
-سیران ~ siran
-سیراوند ~ siravənd
-سیربانو ~ sirbanu
-سیرتار بالیغی ~ sirtar balığı
-سیردان ~ sirdan
-سیرروس ~ sirrus
-سیرصفت ~ sirsifət
-سیرغان ~ sirğan
-سیرک ~ sirk
-سیرَک ~ sirək
-سیرکان ~ sirkan
-سیرکان ~ sirkan
-سیرکه‎ ~ sirkə
-سیرکه‎ سینه‎ یی ~ sirkə sinəyi
-سیرکه‎لر ~ Sirkeler
-سیرکه‎لیک ~ sirkəlik
-سیرکیل ر ~ sirkilr
-سیرَم ~ sirəm
-سیرم ~ sirəm
-سیرَن ~ sirən
-سیروز ~ siroz
-سیره‎ ~ sirə
-سیره‎ داش ~ sirədaş
-سیریابقو خاقان ~ siryabqu xaqan
-سیریستو ~ siristo
-سیریستو چکن ~ siristo çəkən
-سیریش ~ siriş
-سیریشمک ~ sirişmək
-سیریشمک ~ səyrişmək
-سیریک ~ sirik
-سیریمسه‎‎مک ~ sirimsəmək
-سیریمسیمک ~ sirimsimək
-سیریمک ~ səyrimək
-سیرین ~ sirin
-سیرینسی ~ sirinsi
-سیز ~ siz
-سیزان ~ səyzan
-سیزجه‎ ~ sizcə
-سیزلی بیزلی ~ sizli bizli
-سیزینکی ~ sizinki
-سیس ~ sis
-سیس ~ sis
-سیس ~ sis
-سیساب ~ sisab
-سیس بومباسی ~ sis bombası
-سیساکان ~ sisakan
-سیستان ~ sistan
-سیستک ~ sistək
-سیستیم ~ sistim
-سیستی مسیز ~ sistimsiz
-سیستیماتیک ~ sistimatik
-سیسلندیرمک ~ sisləndirmək
-سیسلنمک ~ sislənmək
-سیسلی ~ sisli
-سیسموقراف ~ sismoqraf
-سیسمولوژی ~ sismoloji
-سیسمولوق ~ sismoloq
-سیسمیک ~ sismik
-سیغارا ~ siğara
-سیغارا بؤجگی ~ siğara böcəyi
-سیف ~ seyf
-سیفآ باد ~ seyf abad
-سیفا ~ sifa
-سیفون ~ sifon
-سیقار ~ sıqar
-سیقارتوقارا ~ siqartuqara
-سیقنال ~ siqnal
-سیقورتا ~ siqorta
-سیقورتا بلگه‎ سی ~ siqorta bəlgəsi
-سیقورتاچی ~ siqortaçı
-سیقورتالانان ~ siqortalanan
-سیقورتالانمیش ~ siqortalanmış
-. سی ~ si
-سیکلون ~ siklon
-سیکلویید ~ sıkəluyıd
-سیگار ~ sıqar
-سیگیل ~ sigil
-سیلابچ ای ~ seylab çay
-سیلابیک ~ silabik
-سیلان ~ səyəlan
-سیلانا ~ silana
-سیلانچ ای ~ seylan çay
-سیلتان ~ silətan
-سیلدیرتمک ~ sildirtmək
-سیلدیرمک ~ sildirmək
-سیلدیریلمک ~ sildirilmək
-سیل سوپور ~ sil süpür
-سیلسوپور ~ silsüpür
-سیلسوپورنلی ~ silsüpürənli
-سیلفان ~ silfan
-سیلقچ ~ silqəç
-سیلْکدیرمک ~ silkdirmək
-سیلکر ~ silkər
-سیلْکمک ~ sılkmək
-سیلکه‎لَتمک ~ silkələtmək
-سیلکه‎‎مک ~ silkəmək
-سیلکه‎لنمک ~ silkələnmək
-سیلکه‎له‎‎مک ~ silkələmək
-سیلکه‎له‎ین ~ silkələyən
-سیلکه‎له‎ ییش ~ silkələyiş
-سیلکینتی ~ silkinti
-سیلکیندیرمک ~ silkindirmək
-سیلکینمک ~ silkinmək
-سیلکینیش ~ silkiniş
-سیلگی ~ silgi
-سیلله‎ ~ sillə
-سیلله‎لنمک ~ sillələnmək
-سیلله‎له‎‎مک ~ sillələmək
-سیللی ~ silli
-سیلمک ~ silmək
-سیلمه‎ ~ silmə
-سیلمه‎ جه‎ ~ silməcə
-سیلو ~ silo
-سیلوار ~ silvar
-سیلوان ~ silvan
-سیلوانا ~ silvana
-سیله‎ ~ silə
-سیله‎جک ~ siləcək
-سیله‎له‎‎مک ~ silələmək
-سیلی ~ sili
-سیلیب سوپورمک ~ silib süpürmək
-سیلیجی ~ silici
-سیلیسیوم ~ silisiom
-سیلیش ~ siliş
-سیلیک ~ silik
-سیلیکلشدیرمک ~ silikləşdirmək
-سیلیک لشمک ~ silikləşmək
-سیلیکات ~ silikat
-سیلی کلیک ~ siliklik
-سیلینتی ~ silinti
-سیلیندیر ~ silindir
-سیلیندیرقاپاغی ~ silindirqapağı
-سیلینمز ~ silinməz
-سیلینمک ~ silinmək
-سیلینمیش ~ silinmiş
-سیلینیش ~ siliniş
-سیم ~ sim
-سیما ~ sima
-سیما صمدی ~ sima səmdi
-سیمان ~ siman
-سیماو ~ simav
-سیمتریک ~ simetrik
-سیمپاتیا ~ simpatiya
-سیمرغ ~ simorğ
-سیمسار ~ simsar
-سیمساری ~ simsari
-سیمگه‎ ~ simgə
-سیمگه‎ جی ~ simgəci
-سیمگه‎ جیلیک ~ simgəcilik
-سیمگه‎سل ~ simgəsəl
-سیمگه‎لشمک ~ simgələşmək
-سیمگه‎له‎‎مک ~ simgələmək
-سیمگه‎لیک ~ simgəlik
-سیمله‎‎مک ~ simləmək
-سیمیت ~ simit
-سیمیتقو ~ simitqo
-سیمیتن ~ simitən
-سیمین زاغا ~ siminzağa
-سین ~ sin
-سین ~ sin
-سین آوا ~ sin ava
-سینئتیک ~ sintetik
-سینئتیک انرژی ~ sintetik enerji
-سینئرژی ~ sinerji
-سینئستئزی ~ sinestezi
-سیناو ~ sinav
-سینتئتیک ~ sintetik
-سینتاکتیک ~ sintaktik
-سینج ~ sinc
-سینجاب ~ sincab
-سینجار ~ sincar
-سینجان ~ sincan
-سینجلیک ~ sinclik
-سینجه‎ ~ sincə
-سینجی ~ sinci
-سینچه‎ ~ sinçə
-سینداغی ~ sindağı
-سیندا ن ~ sindan
-سینده‎خیر ~ sindəxir
-سیندیرمک ~ sindirmək
-سیندیریش ~ sindiriş
-سیندیریلمک ~ sindirilmək
-سیندیریم ~ sindirim
-سینسارود قالاسی ~ sinsarud qalası
-سینسی ~ sinsi
-سینسیتمک ~ sinsitmək
-سینسیک ~ sinsik
-سینسیمک ~ sinsimək
-سینسین ~ sinsin
-سینْکا ~ sinkka
-سینْک ~ sink
-سینَک ~ sinək
-سینْک ~ sink
-سینَک آغیرلیق ~ sinək ağirliq
-سینَک اودان ~ sinək udan
-سینکئش ~ sinkeş
-سینَکجیل ~ sinəkcil
-سینْکچی ~ sinkçi
-سینَکساوار ~ sinəksavar
-سینَکقاپان ~ sinəkqapan
-سینَکقاپا نگیللر ~ sinək qapangillər
-سینَک قوشو ~ sinək quşu
-سینَکگؤبه‎لگی ~ sinək göbələyi
-سینَکلنمک ~ sinəklənmək
-سینْکرونیک ~ sinkronik
-سینکَل ~ sinkəl
-سینَ کلر ~ sinəklər
-سینَ کلیک ~ sinəklik
-سینگان ~ singan
-سینگیل ~ singil
-سینلی ~ sinli
-سینلیک ~ sinlik
-سینَماتیک ~ sinəmatik
-سینمک ~ sinmək
-سینوپتیک ~ sinoptik
-سینونیم ~ sinonim
-سینور ~ sinor
-سینه‎ ~ sinə
-سینه‎ بند ~ sinəbənd
-سینه‎ سر ~ sinəsər
-سینه‎ ووران ~ sinə vuran
-سینی ~ sini
-سینی ~ sini
-سینی سو ~ sinisu
-سینیدیریم ~ sinidirim
-سینیر ~ sinir
-سینیر او تگیللر ~ sinir otgillər
-سینیر اوتلاری ~ sinir otları
-سینیر اوتو ~ sinir otu
-سینیر بیلیمی ~ sinir bilimi
-سینیرتوخو ~ sinirtoxu
-سینیرجه‎ ~ sinircə
-سینیرسل ~ sinirsəl
-سینیرسلت وخو ~ sinirsəl toxu
-سینیرسیز ~ sinirsiz
-سینیرسیستمی ~ sinirsistimi
-سینیر قانادلیلار ~ sinir qanadlılar
-سینیرلندیرمک ~ sinirləndirmək
-سینیرلندیریجی ~ sinirləndirici
-سینیرلنمک ~ sinirlənmək
-سینیرلی ~ sinirli
-سینیرل یلیک ~ sinirlilik
-سینیش ~ siniş
-سینیک ~ sinik
-سیوان ~ sivan
-سیودا ~ sivda
-سیوری ~ sivri
-سیوری ~ sivri
-سیوری اوجلو ~ sivri uclu
-سیوری بیبار ~ sivri bibər
-سیوری فاره‎ ~ sivri farə
-سیوری قویروق ~ sivri quyruq
-سیوری لشدیرمک ~ sivriləşdirmək
-سیوری لشمک ~ sivriləşmək
-سیوری یاپراقلی ~ sivri yapraqlı
-سیور یجیدا ~ sivricida
-سیور یسینک ~ sivrisink
-سیوریلتمک ~ sivriltmək
-سیوریلمک ~ sivrilmək
-سیوریلیش ~ sivriliş
-سیور یلیک ~ sivrilik
-سیوه‎رک ~ sivərək
-سیویشکن ~ sivişkən
-سیویشمک ~ sivişmək
-سیویشیم ~ sivişim
-سیویل ~ sivil
-سیه‎لنمک ~ siələnmək
-سیه‎له‎نه‎ سیه‎له‎نه‎ ~ siələnə siələnə
-سییاقوت ~ siyaqut
-سییاکو ~ siyaku
-سییوکَر ~ siyokər
-سییر ~ siyər
-سییرتگَن ~ səyirtgən
-سییرتمک ~ səyirtmək
-سییریشمک ~ siyrişmək
-سییریک ~ siyrik
-سییریلمک ~ siyrilmək
-سییرینتی ~ siyrinti
-سییک ~ siyək
-سییمک ~ siymək
-سییندی ~ siyəndi
-سییوو ~ siyov
-سییوران ~ siyuran
-سییورقاتمیش ~ siyurqatmış
-سییورقال ~ siyurqal
-سییون ~ siyun
-سییونبیکه‎ ~ siyunbikə
-سییونچ ~ siyünç
-سییه‎ ~ siyə
-سییه‎دولان ~ siyədolan
-سییه‎رک ~ siyərək
-سییه‎زن ~ siyəzən
-سییه‎سران ~ siyəsəran
-سییه‎کمر ~ siyəkəmər
-سییه‎کولان ~ siyəkolan
-سییه‎کی ~ siyəki
-سییه‎ناو ~ siyənav
-سییه‎نک ~ siyənk
-سیییرمک ~ siyirmək
-سیییرمه‎ ~ siyirmə
-سیییرمه‎ قیلینج ~ siyirmə qılınc
-ش ~ ş
-شا ~ şa
-شائبه‎ ~ şaibə
-شاباران ~ şabaran
-شاباجی ~ şabacı
-شاباش ~ şabaş
-شابالید ~ şabalıd
-شابالیدلیق ~ şabalıdlıq
-شابانکندی ~ şabankəndi
-شابران ~ şabran
-شابلون ~ şablon
-شابولاغی ~ şabulağı
-شابیل ~ şabil
-شاپ ~ şap
-شاپارتی ~ şapartı
-شاپاق ~ şapaq
-شاپخسته‎لیگی ~ şap xəstəliyi
-شاپشوپ ~ şapşup
-شاپاتلاماق ~ şapatlamaq
-شاپالاق ~ şapalaq
-شاپالاق لاماق ~ şapalaq lamaq
-شاپالاق لانماق ~ şapalaq lanmaq
-شاپبا شاپ ~ şapba şap
-شاپبادان ~ şapbadan
-شاپباداق ~ şapbadaq
-شاپباداناق ~ şapbadanaq
-شاپپالاماق ~ şappalamaq
-شاپپیلتی ~ şappıltı
-شاپپیلداتماق ~ şappıldatmaq
-شاپپیلداماق ~ şappıldamaq
-شاپپیلدانماق ~ şappıldanmaq
-شا پشاپ ~ şapşap
-شاپشال ~ şapşal
-شاپ شوپ ~ şap şup
-شاپقا ~ şapqa
-شاپلاماق ~ şaplamaq
-شاپو ~ şapu
-شاپیرتی ~ şapırtı
-شاپیرشاپیر ~ şapırşapır
-شاپیرداتماق ~ şapırdatmaq
-شاپیرشوپور ~ şapırşupur
-شاتان ~ şatan
-شاتاناق ~ şatanaq
-شاتو ~ şatu
-شاتو ~ şatu
-شاخ ~ şax
-شاخ ~ şax
-شاخ ~ şax
-شاخ بوداق ~ şax budaq
-شاخ شَول ~ şax şəvəl
-شاخار ~ şaxar
-شاخان قایاسی ~ şaxan qayası
-شاختا ~ şaxta
-شاختا بابا ~ şaxta baba
-شاختالی ~ şaxtalı
-شاختالی ~ şaxtalı
-شاخدیرماق ~ şaxdırmaq
-شاخراق قوشو ~ şaxraq quşu
-شاخسئی ~ şaxsey
-شاخسئی گئتمک ~ şaxsey getmək
-شاخسئی واخسئی ~ şaxsey vaxsey
-شاخشاخ ~ şaxşax
-شاخص ~ şaxis
-شاخلیق ~ şaxlıq
-شاخماق ~ şaxmaq
-شاخه‎ ~ şaxə
-شاخیماق ~ şaxımaq
-شاد ~ şad
-شاد ~ şad
-شاد ~ şad
-شاد شاد ~ şad şad
-شاداپیت ~ şadapıt
-شادارا ~ şadara
-شادارالاماق ~ şadaralamaq
-شادانا ~ şadana
-شادبگ ~ şadbəy
-شادروان ~ şadrəvan
-شادلاندیرماق ~ şadlandırmaq
-شادلانماق ~ şadlanmaq
-شادلیق ~ şadlıq
-شادمان ~ şadman
-شادی بگلو ~ şadı bəyli
-شار ~ şar
-شارا ~ şara
-شاراب ~ Şarab
-شاراپ ~ şarap
-شاراپپادان ~ şarappadan
-شاراپپاشاراپ ~ şarappaşarap
-شاراتوک ~ şaratük
-شاراق شاراق ~ şaraq şaraq
-شاراققاشاراق ~ şaraqqaşaraq
-شاراقاش ~ şaragaş
-شاراققیلتی ~ şaraqqıltı
-شار اویونو ~ şar oyunu
-شاربون ~ şarbon
-شارپادان ~ şarpadan
-شارپاشارپ ~ şarpaşarp
-شارپیلتی ~ şarpıltı
-شارپیلداتماق ~ şarpıldatmaq
-شارتهاشارت ~ şarthaşart
-شارتیلتی ~ şartıltı
-شارتیلداماق ~ şartıldamaq
-شارح ~ şareh
-شارژ ~ şarj
-شارژور ~ şarjor
-شارشار ~ şarşar
-شارشار ~ şarşar
-شارع ~ şare
-شارکی ~ şarkı
-شارکیجی ~ şarkıcı
-شارلاتان ~ şarlatan
-شارلی ~ şarlı
-شاررومما ~ şarrumma
-شاروکار ~ şarukar
-شارهاشار ~ şarhaşar
-شاریلشاریل ~ şarılşarıl
-شاریلتی ~ şarıltı
-شاریلداماق ~ şarıldamaq
-شارین ~ şarın
-شازیلی ~ şazılı
-شاسی ~ şası
-شاش ~ şaş
-شاش ~ şaş
-شاشا قالماق ~ şaşa qalmaq
-شاشدیرماق ~ şaşdırmaq
-شاشدیریجی ~ şaşdırıcı
-شاشقالوز ~ şaşqaluz
-شاشقین ~ şaşqın
-شاشقین شاشقین ~ şaşqın şaşqın
-شاشقی نلیق ~ şaşqınlıq
-شاشقینجا ~ şaşqınca
-شاشقی نلاشماق ~ şaşqınlaşmaq
-شاشکوه ~ şaşkuh
-شاشلیق ~ şaşlıq
-شاشماز ~ şaşmaz
-شاشماق ~ şaşmaq
-شاشمیش ~ şaşmış
-شاشیرتماجا ~ şaşırtmaca
-شاشیرتماق ~ şaşırtmaq
-شاشیرتیجی ~ şaşırtıcı
-شاشیرما ~ şaşırma
-شاشیرماق ~ şaşırmaq
-شاشیریجی ~ şaşırıcı
-شاشیریش ~ şaşırış
-شاطیر ~ şatır
-شاطیرانلو ~ şatıranlu
-شاطیرتپه‎ ~ şatirtəpə
-شاعر ~ şair
-شاعرانه‎ ~ şairanə
-شاعرلیک ~ şairlik
-شاعره‎ ~ şairə
-شاغل ~ şağil
-شاغولا ~ şağula
-شافتالی ~ şaftalı
-شافتالیلیق ~ şaftalılıq
-شافران ~ şafran
-شافع ~ şafe
-شافعی ~ şafei
-شافی ~ şafi
-شاق ~ şaq
-شاقادان ~ şaqadan
-شاقار ~ şaqar
-شاقاق ~ şaqaq
-شاقالی ~ şaqalı
-شاقراق ~ şaqraq
-شاقراق قوشو ~ şaqraq quşu
-شاقرو ~ şaqru
-شاقشاق ~ şaqşaq
-شاققا ~ şaqqa
-شاققاشاق ~ şaqqaşaq
-شاققالاشماق ~ şaqqalaşmaq
-شاققالاماق ~ şaqqalamaq
-شاققالانماق ~ şaqqalanmaq
-شاققالی ~ şaqqalı
-شاققاناق ~ şaqqanaq
-شاققیلتی ~ şaqqıltı
-شاققیلداتماق ~ şaqqıldatmaq
-شاققیلداشماق ~ şaqqıldaşmaq
-شاققیلداق ~ şaqqıldaq
-شاققیلداما ~ şaqqıldama
-شاققیلداماق ~ şaqqıldamaq
-شاققیماق ~ şaqqımaq
-شاقول ~ şaqul
-شاقیبگ ~ şaqıbəy
-شاقیر ~ şaqır
-شاقیت ~ şaqıt
-شاقیرتی ~ şaqırtı
-شاقیرداماق ~ şaqırdamaq
-شاقیماق ~ şaqımaq
-شاکا ~ şaka
-شاکاجی ~ şakacı
-شاکاچی ~ şaqaçı
-شاکاچیلیق ~ şakaçılıq
-شاکاسیز ~ şakasız
-شاکالار ~ şakalar
-شاکالاشماق ~ şakalaşmaq
-شاکر ~ şakir
-شاکی ~ şaki
-شاگرد ~ şagird
-شال ~ şal
-شال ~ şal
-شالاخو ~ şalaxo
-شالاسر ~ şalasər
-شالاق ~ şalaq
-شالبان ~ şalban
-شالتوک ~ şaltuk
-شالچی ~ şalçı
-شالقال ~ Şalkal
-شال قوشاق ~ şal quşaq
-شالقون ~ şalqun
-شاللاغا توتماق ~ şallağa tutmaq
-شاللاق ~ şallaq
-شاللاقلاماق ~ şallaqlamaq
-شاللا قلانماق ~ şallaqlanmaq
-شاللی ~ şallı
-شاللی ~ şallı
-شالما ~ şalma
-شالمان ~ şalman
-شالو ~ şalu
-شالوار ~ şaluar
-شالوار ~ şaluar
-شالوار آغی ~ şalvar ağı
-شالوارجیق ~ şaluarcıq
-شالوارلیق ~ şaluarlıq
-شالی ~ şalı
-شام ~ şam
-شاما ~ şama
-شاماتا ~ şamata
-شاماخی ~ şamaxı
-شامار ~ şamar
-شاماراوغلانی ~ şamaroğlanı
-شامارلاماق ~ şamarlamaq
-شاماما ~ şamama
-شامان ~ şaman
-شامان ~ şaman
-شامانلیق ~ şamanlıq
-شامانیزم ~ şamanizm
-شامانیست ~ şamanist
-شامایی ~ şamayı
-شام بابا ~ Şam baba
-شامبایاتلی ~ şambayatlı
-شامپانزا ~ şampanza
-شامپاین ~ şampayn
-شامپو ~ şampo
-شامپیون ~ şampion
-شامخال ~ şamxal
-شامخور ~ şamxor
-شامدان گولو ~ şamdan gülü
-شامدان ~ şamdan
-شامدانچی ~ şamdançı
-شامسووار ~ şamsuvar
-شامسیز ~ şamsız
-شامفیسدیغی ~ şamfısdığı
-شامقولو ~ şamqulu
-شامکند ~ şamkənd
-شامل ~ şamil
-شاملو ~ şamlu
-شامل و ~ şamlu
-شاملیق ~ şamlıq
-شاموش ا ~ şamuşa
-شامه‎ ~ şammə
-شامی ~ şami
-شامیرداغ ~ şamırdağ
-شان ~ şan
-شان ~ şan
-شانا ~ şana
-شاناپیپیک ~ şanapipik
-شاناداراق ~ şanadaraq
-شاناشانا ~ şanaşana
-شاناگولله‎ ~ şanagüllə
-شانالاماق ~ şanalamaq
-شانالانماق ~ şanalanmaq
-شان بئچه‎ ~ şan beçə
-شانتاژ ~ şantaj
-شانچی ~ şançı
-شاندا ~ şanda
-شانداش ~ şandaş
-شاندان ~ şandan
-شاندرمن ~ şandirmən
-شانس ~ şans
-شان شان ~ şan şan
-شانشان اولماق ~ şan şan olmaq
-شانشانائله‎مک ~ şan şan eləmək
-شان شرافت ~ şan şrafət
-شان شؤوکت ~ şan şövkət
-شان شؤهرت ~ şan şöhrət
-شانقیرتی ~ şanqırtı
-شانقیرداماق ~ şanqırdamaq
-شانقیرشانقیر ~ şanqırşanqır
-شانلی ~ şanlı
-شانه‎لنمک ~ şanələnmək
-شانه‎له‎‎مک ~ şanələmək
-شانی ~ şanı
-شانی تورشوسو ~ şanı turşusu
-شانیو ~ şanyu
-شاو ~ şav
-شاوا ~ şava
-شاواق ~ şavaq
-شاوالان ~ şavalan
-شاوان ~ şavan
-شاوله‎ ~ şavlə
-شاولیلو ~ şavəlilu
-شاومیان ~ şavmiyan
-شاوون ~ şoun
-شاوه‎ ~ şavə
-شاه ~ şah
-شاه ~ Şah
-شا هاثر ~ Şahəsər
-شاهاتالا ~ şahatala
-شاهاد ~ şahad
-شاه اسماعیل ~ şah ismayıl
-شاهانه ~ şahanə
-شا هاوغلو ~ şahoğlu
-شاهباز ~ şahbaz
-شاهبال ~ şahbal
-شاه بوداقلی ~ şah budaqlı
-شاهبوز ~ şahbuz
-شا هبیت ~ şahbeyt
-شاه بیزک ~ şah bizək
-شا هبییم ~ şahbəyim
-شاهپر ~ şahpər
-شاهپهچمنی ~ şahpəçəməni
-شاهتختی ~ şahtəxti
-شاهتره ~ şahtərə
-شاهتر هگیللر ~ şahtərəgillər
-شا هتوت ~ şahtut
-شا هتوغو ~ şahtuğu
-شاهچی ~ şahçı
-شاه‎خاتون ~ şaxatun
-شا هخانیمی ~ şahxanımı
-شاهد ~ şahid
-شا هدامار ~ şahdamar
-شاهراه ~ şahrə
-شاهرُخرضوانی غوغا ~ şahrox rizvani ğoğa
-شاهرود ~ şahrud
-شاهزاده ~ şahzadə
-شاهسئون ~ şahsevən
-شاهسئونا ئلینینطایفالاری ~ şahsevən elinin tayfaları
-شاهسئوهنی ~ şahsevəni
-شاه سؤیود ~ şah söyüd
-شا هعابباسثانی ~ şahabbas sanı
-شاه علیبگلی ~ şah əli bəy
-شا هفنر ~ şahfənər
-شا هقاسم ~ şahqasım
-شاه قیزلی ~ şah qızlı
-شا هقیزی ~ şahqızı
-شا هکیمی ~ şahkimi
-شاهگلدی ~ şahgəldi
-شاهگؤلو ~ şahgölü
-شاهلیق ~ şahlıq
-شاهمات ~ şahmat
-شاهمار ~ şahmar
-شاهمار بگلی ~ şahmar bəyli
-شاهمران ~ şahməran
-شاهمردان ~ şahmərdan
-شاهمرس ~ şahmərəs
-شاهناز ~ şahnaz
-شاهنامه ~ şahnamə
-شاهنشاه ~ şahənşə
-شاهنشین ~ şahnişin
-شاهنیگارخانیم ~ şahnigarxanım
-شاهی ~ şahı
-شاهین ~ şahin
-شاهین ~ şahin
-شاهیندئژ ~ şahindej
-شاهین فاضیل ~ şahin fazil
-شایان ~ şayan
-شایبال ~ şaybal
-شایبه‎ ~ şaibə
-شاید ~ şayəd
-شایسته‎ ~ şais
-شایع ~ şaye
-شایعه‎ ~ şayiə
-شایعه ساز ~ şayiə saz
-شایق ~ şayiq
-شایق ~ şayiq
-شایلان ~ şaylan
-شایلیغ ~ şaylığ
-شاییرد ~ şayırd
-شاییفلی ~ şayıflı
-شایین ~ şayın
-شئیپور ~ şeypur
-شئیپور بورون ~ şeypur burun
-شئیپورچو ~ şeypurçu
-شئپیک ~ şepik
-شئرالی ~ şerali
-شئرمممد ~ Şerməmməd
-شئش ~ şeş
-شئشبولوکی ~ şeşbuluki
-شئشه ~ şeşə
-شئشه بوینوز ~ şeşə buynuz
-شئشه بیغ ~ şeşə bığ
-شئشه‎لنمک ~ şeşələnmək
-شئشه‎له‎‎مک ~ şeşələmək
-شئشه‎لیک ~ şeşəlik
-شئف ~ şef
-شئکلی ~ şekli
-شئللَللی ~ şelləlli
-شئیح ~ şeyh
-شئیور ~ şeyvər
-شئه ~ şeh
-شئه دوران ~ şeh duran
-شئ هسیز ~ şehsiz
-شئ هلنمک ~ şehlənmək
-شئ هله‎مک ~ şehləmək
-شئ هلی ~ şehli
-شئ هلیک ~ şehlik
-شئی ~ şey
-شئیبان ~ şeyban
-شئیبان ~ şeyban
-شئیخان ~ şeyxan
-شئیخانلار ~ şeyxanlar
-شئیخَنا ~ şeyxəna
-شئیدان ~ şeydan
-شئیشوی ~ şeyşuy
-شئی گیزلتدی ~ şey gizlətdi
-شئی مئی ~ şey mey
-شئینآوا ~ şeynava
-شئیهه ~ şeyhə
-شئییدلی ~ şeyidli
-شب ~ şəb
-شبئه ~ şəbeh
-شببوی ~ şəbbuy
-شبچ یچک ~ şəb çiçək
-شبک ولاه ~ şəb kolah
-شبک ور ~ şəb kur
-شب گولو ~ şəb gülü
-شباب ~ şəbab
-شبانی الی ~ şaban yalı
-شباهت ~ şəbahət
-شبپره‎ ~ şəbpərə
-شبرتو ~ şəbərtu
-شبستر ~ şəbistər
-شبِع روس ~ şəbi ərus
-شبک ~ şəbək
-شب کلر ~ şəbəklər
-شبکه‎ ~ şəbəkə
-شبنامه‎ ~ şəbnamə
-شبنگ ~ şəbəng
-شبنم ~ şəbnəm
-شبوک ~ şəbük
-شُبهه ~ şübhə
-شُبهه دوغورماق ~ şübhə doğurmaq
-شُبه هسیز ~ şübhəsiz
-شبه هلنمک ~ şübhələnmək
-شبه هلی ~ şübhəli
-شبِی لدا ~ şəbi yəlda
-شبیه ~ şəbih
-شپ ~ şəp
-شپه‎ ~ şəpə
-شپه‎لنمه‎ ~ şəpələnmə
-شتاب ~ şitab
-شُتر ~ şotor
-شتَل ~ şətəl
-شتَ للیک ~ şətəllik
-شته‎لر ~ şətələr
-شُجاع ~ şuca
-شُجاعت ~ şucaət
-شُجاعتلی ~ şucaətli
-شجره‎ ~ şəcərə
-شجره‎ِتر اکمه‎ ~ şəcərei tərakimə
-شحنه ~ şəhnə
-شخته‎ ~ şəxtə
-شخص ~ şəxs
-شخصا ~ şəxsən
-شخصی ~ şəxsi
-شخصیت ~ şəxsiyət
-شخمزار داغی ~ şaxmazar dağı
-شَخملو ~ şıxımlu
-شدادیلر ~ şəddadilər
-شدت ~ şiddət
-شدده‎ ~ şəddə
-شده‎ره‎ ~ şədərə
-شدید ~ şədid
-شرّ ~ şərr
-شراء ~ şəra
-شراب ~ şərab
-شرابچی ~ şərabçı
-شرابی ~ şərabi
-شرارت ~ şərarət
-شراره‎ ~ şərarə
-شرافت ~ şərafət
-شراکت ~ şərakət
-شَران ~ şəran
-شرایط ~ şərait
-شرباز ~ şərbaz
-شرباشاران ~ şərbaşaran
-شربت ~ şərbət
-شربتچی اوتو ~ şərbətçi otu
-شرَبیان چایی ~ şərəbyan çayı
-شرج آباد ~ şərc abad
-شرچی ~ şərçi
-شرح ~ şərh
-شرحه شرحه ~ şərhə şərhə
-شردره‎ ~ şərdərə
-شرر ~ şərər
-شَرشَر ~ şərşər
-شرط ~ şərt
-شرطلی رئفلئکس ~ şərtli refleks
-شرطی ~ şərti
-شرع ~ şər
-شرعاً ~ şərən
-شرعی ~ şəri
-شرعیات ~ şəriat
-شرف ~ şərəf
-شرف الدین ~ şərəfəddin
-شر فسیز ~ şərəfsiz
-شرَفخانا ~ şərəfxana
-شرفکند ~ şərəfkənd
-شرفلو ~ şərəflu
-شرفلی ~ şərəfli
-شرفه‎ ~ şərəfə
-شَرَفه‎ ~ şərəfə
-شره‎فه‎ ~ şərəfə
-شرفیاب ~ şərəfyab
-شرق ~ şərq
-شرق بلوکو ~ şərq bloku
-شرقاً ~ şərqən
-شرقی ~ şərqi
-شرقی ~ şərqi
-شرقیون ~ şərqiun
-شِرک ~ şerk
-شُرَکا ~ şürəka
-شرکت ~ şirkət
-شرم ~ şərm
-شرمسار ~ şərmsar
-شرمنده‎ ~ şərməndə
-شرمنده‎لیک ~ şərməndəlik
-شَروو ~ şərov
-شَرور ~ şərur
-شرور ~ şərur
-شُروط ~ şurut
-شُروع ~ şuru
-شره‎ شور ~ şərəşur
-شره‎بیا ن ~ şərəbian
-شریان ~ şərəyan
-شریت ~ şərit
-شریت بالیغی ~ şərit balığı
-شریت ماکارنا ~ şərit makarna
-شریتی اپراقلی ~ şərit yapraqlı
-شریتلر ~ şəritlər
-شریتله‎‎مک ~ şəritləmək
-شریر ~ şərir
-شریعت ~ şəriət
-شریف ~ şərif
-شَریف ~ şerif
-شریف ~ şərif
-شریفه‎ج عفری ~ şərifə cəfəri
-شریک ~ şərik
-شریللی ~ şərilli
-ششمک ~ şəşmək
-شطرنج ~ şətrnəc
-شُعار ~ şuar
-شُعاع ~ şua
-شعبان ~ şəban
-شُعبه‎ ~ şöbə
-شعر ~ şeir
-شُعرا ~ şüəra
-شعرلریننو علاری ~ şeirlərin noları
-شعریت ~ şeriət
-شعشعه‎ ~ şəşəə
-شعف ~ şəf
-شُعور ~ şuur
-شعیر ~ şeir
-شغال ~ şuğal
-شغل آباد ~ şuğl abad
-شُغل ~ şuğl
-شف ~ şəf
-شفا ~ şəfa
-شفا اوتو ~ şəfa otu
-شفارود ~ şəfarud
-شفاعت ~ şəfaət
-شفّاف ~ şəffaf
-شفاهی ~ şifahi
-شفایی ~ şəfai
-شفت ~ şəft
-شفتالو ~ şəftalu
-شفته‎ ~ şiftə
-شفق ~ şəfəq
-شفقت ~ şəfəqət
-شفیع ~ şəfi
-شفیع ~ şəfi
-شفیق ~ şəfiq
-شقّ ~ şəqq
-شقاق ~ şəqaq
-شقاقی ~ şəqaqi
-شقاوت ~ şəqavət
-شقایق ~ şəqaiq
-شقّه‎له‎‎مک ~ şəqqələmək
-شقیقه‎ ~ şəqiqə
-شک ~ şək
-شکار ~ şikar
-شکاری ~ şikarı
-شکّاک ~ şəkkak
-شکاک ~ şəkak
-شکایت ~ şikayət
-شکایت چی ~ şikayətçi
-شکایت نامه‎ ~ şikayətnamə
-شُکر ~ şükr
-شَکر ~ şəkər
-شکرآرمودو ~ Şəkərarmudu
-شکرآغاجی ~ şəkərağacı
-شُکران ~ şükran
-شَکرباغی ~ şəkərbağı
-شَکَربای ~ şekerbay
-شکربورا ~ şəkərbura
-شکرپا نجاری ~ şəkər pancarı
-شکرپنیر ~ şəkərpənir
-شکرچؤره‎گی ~ şəkərçörəyi
-شکرچی ~ şəkərçi
-شکرچیبو یاسی ~ şəkərçi boyası
-شکرچیبو یاسیگیللر ~ şəkərçi boyasıgillər
-شکرقامیشی ~ şəkərqamışı
-شکَرلنمک ~ şəkərlənmək
-شکرله‎‎مک ~ şəkərləmək
-شکرله‎مه‎ ~ şəkərləmə
-شکرلی ~ şəkərli
-شکری ~ şəkəri
-شکریازی ~ şəkryazı
-شکست ~ şikəst
-شکسته‎ ~ şikəs
-شکسته‎خا طر ~ şikəstə xatir
-شکسته‎دی ل ~ şikəstə dil
-شکسته‎نف س ~ şikəstə nəfs
-شکسته‎یف ارس ~ şikstei fars
-شکسته‎لیک ~ şikəstəlik
-شکل ~ şəkl
-شکنجه‎ ~ şikəncə
-شکور ~ şükür
-شُکور ~ şükür
-شُکور قره‎باغی ~ şükür qərəbaği
-شُکوفه‎ ~ şukufə
-شُکوه ~ şukuh
-شُکوه آباد ~ şukuh abad
-شکوهی ~ şukuhi
-شَکی ~ şəki
-شکیبا ~ şəkiba
-شکیرتوک ~ şəkirtük
-شکیل ~ şəkil
-شکیلچی ~ şəkilçi
-شُگون ~ şuqun
-شلاله‎ ~ şəlalə
-شلاله‎ جیک ~ şəlaləcik
-شلپه‎ ~ şəlpə
-شلپه‎ شولپه‎ ~ şəlpə şülpə
-شلته‎ ~ şəltə
-شلته‎ شلته‎ ~ şəltə şəltə
-شلته‎ شولته‎ ~ şəltə şültə
-شلته‎سی ایشله‎مه‎‎مک ~ şəltəsi işləməmək
-شلته‎لیک ~ şəltəlik
-شبنگ ~ şəbəng
-شلشول ~ şəlşül
-شلغم ~ şəlğəm
-شللَنمک ~ şəllənmək
-شلله‎‎مک ~ şəlləmək
-شَلَللی ~ şələlli
-شُلُمبا ~ şulumba
-شَلمزار ~ şələmzar
-شلمه‎ ~ şəlmə
-شلوقوزئی ~ şəluqüzey
-شلوه‎ ~ şəlvə
-شَلوه‎ری ~ şəlvəri
-شله‎ ~ şələ
-شله‎پ اپاق ~ şələ papaq
-شَلَه‎دره‎ ~ şələ dərə
-شله‎س ینیتوتماق ~ şələ sini tutmaq
-شله‎ش له‎ ~ şələ şələ
-شله‎ش وله‎ ~ şələ şülə
-شله‎ش یلته‎ ~ şələ şiltə
-شله‎ق ویروق ~ şələ quyruq
-شله‎کت ~ şələkət
-شله‎کوله‎ ~ şələkülə
-شله‎لنمک ~ şələlənmək
-شله‎له‎‎مک ~ şələləmək
-شله‎لی ~ şələli
-شلیل ~ şəlil
-شماتت ~ şəmatət
-شُمال ~ şumal
-شُمال آغاجی ~ şumal ağacı
-شُمال شرق ~ şumal şərq
-شُمال غرب ~ şumal qərb
-شِمر ~ şemr
-شمس ~ şəms
-شمسالدینلو ~ Şəmsəddinlu
-شمست بریزی ~ şəms təbrizi
-شمسق اراباغی ~ şəms qarabaği
-شمسی ~ şəmsi
- ~ şəmsi il
-شمسیر ~ şəmsir
-شمسیه‎ ~ şəms
-شمشاد ~ şimşad
-شمشیر ~ şəmşir
-شمشیر ~ şəmşir
-شمشیرباز ~ şəmşirbaz
-شمشیرچ کمک ~ şəmşir çəkmək
-شمشیرخانه‎ ~ şəmşirxana
-شمشیرگیللر ~ şəmşirgillər
-شمع ~ şəm
-شمعدانی ~ şəmdani
-شَمکیر ~ şəmkir
-شملو ~ şəmlu
-شممدوز ~ şəməmduz
-شموسئلابی ~ şəmoselabi
-شُمول ~ şumul
-شمه‎ سور ~ şəməsur
-شمه‎ ~ şəmə
-شمه‎رین ~ şəmərin
-شمیک ندی ~ şəmi kəndi
-شمیش ~ şəmiş
-شمیم ~ şəmim
-شن ~ şən
-شن شرافت ~ Şən şərafət
-شن شن ~ şən şən
-شناعت ~ şənaət
-شنبلله‎ ~ şənbəllə
-شنبوی ~ şənbuy
-شنبه‎ ~ şənbə
-شندره‎ ~ şəndərə
-شندیر ~ şəndir
-شنگولآوا ~ şəngülava
-شنل ~ şinel
-شنلتمک ~ şənlətmək
-شنلشمک ~ şənləşmək
-شنَلمک ~ şənəlmək
-شنلندیرمک ~ şənləndirmək
-شنلندیریلمک ~ şənləndirilmək
-شنلنمک ~ şənlənmək
-شنله‎نیش ~ şənləniş
-شنلیک ~ şənlik
-شنلیک ائله‎مک ~ şənlik eləmək
-شنلیکلی ~ şənlikli
-شنه‎لنمک ~ şənələnmək
-شنیع ~ şəni
-شَوال ~ şəvval
-شَواهد ~ şəvahid
-شَوند ~ şəvənd
-شَوه‎ ~ şəvə
-شَوه‎ ساچ ~ şəvə s
-شوبالاچی ~ Şobalaçı
-شوت ~ şot
-شوتالاماق ~ şotalamaq
-شوتداماق ~ şotdamaq
-شوت کؤک ائله‎مک ~ şot kök eləmək
-شوتکا ~ şotka
-شوخوم ~ şoxum
-شوخوم ووران ~ şoxum vuran
-شور ~ şor
-شور ~ şor
-شورآتان ~ Şoratan
-شورا ~ şora
-شورابا ~ şoraba
-شورابیل گؤلو ~ şorabıl gölü
-شورادیل ~ şoradil
-شورازار ~ şorazar
-شوراق ~ şoraq
-شوراق حاجی ~ şoraq hacı
-شوراقویما ق ~ şora qoymaq
-شوراکت ~ şorakət
-شوراکت لشمک ~ şorakətləşmək
-شوراک تلی ~ şorakətli
-شوراک تلیک ~ şorakətlik
-شورالاماق ~ şoralamaq
-شورالانماق ~ şoralanmaq
-شورامون ~ şoramun
-شوران ~ şoran
-شوران اوتو ~ şoran otu
-شورانلاشما ~ şoranlaşma
-شورانلاشماق ~ şoranlaşmaq
-شورانلی ~ şoranlı
-شورانلیق ~ şoranlıq
-شوران یئر ~ şoran yer
-شورای ~ şoray
-شوربا ~ şorba
-شوربگیم ~ şorbəyim
-شورت ~ şort
-شورتماق ~ şortmaq
-شورتو ~ şortu
-شورتولوق ~ şortuluq
-شورجا ~ şorca
-شورخیار ~ şorxiyar
-شوردوزن ~ şordüzən
-شورقوغالی ~ şorqoğalı
-شورگؤز ~ şorgöz
-شورگؤزلوک ~ şorgözlük
-شورلار ~ şorlar
-شورلاشدیرماق ~ şorlaşdırmaq
-شورلاشماق ~ şorlaşmaq
-شورلاشماق ~ şorlaşmaq
-شورلاق ~ şorlaq
-شورلاماق ~ şorlamaq
-شورلانماق ~ şorlanmaq
-شورلوق ~ şorluq
-شورولداتماق ~ şoruldatmaq
-شورولداماق ~ şoruldamaq
-شورولداماق ~ şoruldamaq
-شورولو ~ şorolo
-شورونو چیخارماق ~ şorunu çıxarmaq
-شوریاپراق ~ şoryapraq
-شوریاروق ~ şoryaruq
-شوریک ~ şorik
-شوسه‎ ~ şosə
-شوط ~ şot
-شوغول ~ şoğul
-شوفر ~ şofer
-شوق ~ şoq
-شوقریب ~ şoqərib
-شوک ~ şok
-شوکت ~ şokət
-شوکولات ~ şokolat
-شوکه‎ اولماق ~ şokə olmaq
-شول ~ şol
-شول ~ şol
-شولاتلاماق ~ şolatlamaq
-شوللار ~ şollar
-شومو ~ şomu
-شونقار ~ şonqar
-شونقوماق ~ şonqumaq
-شوو ~ şov
-شووالیه‎ ~ şovaliə
-شووالیه‎چی ~ şovaliəçi
-شووالیه‎چیلیک ~ şovaliəçilik
-شوومن ~ şovmən
-شووینسیت ~ şovinsit
-شووینیسم ~ şovinism
-شؤپوک ~ şöpük
-شؤتده‎‎مک ~ şötdəmək
-شؤکلو ~ şöklü
-شؤکه‎ ~ şökə
-شؤلَتله‎مک ~ şölətləmək
-شؤلله‎وت ~ şölləvət
-شؤلن ~ şölən
-شؤنگومک ~ şöngümək
-شؤوبه‎ شؤوبه‎ ~ şövbə şövbə
-شؤهره ور ~ şöhrəvər
-شؤیله‎ ~ şöylə
-شو ~ şu
-شو ~ ŞU
-شوآن ~ şuan
-شوبان ~ şuban
-شوبی ~ Şubı
-شوت ~ şut
-شوتداماق ~ şutdamaq
-شوتکا ~ şutka
-شوتی ~ şuti
-شوخ ~ şux
-شوخلوق ~ şuxluq
-شوخی ~ şuxi
-شو داستانی ~ şu dastanı
-شور ~ şur
-شورا ~ şura
-شورا گلمک ~ şura gəlmək
-شورسالماق ~ şursalmaq
-شورش ~ şuriş
-شورلاق ~ şurlaq
-شورلایو ~ şurlayu
-شور موغامی ~ şur muğamı
-شوروت ~ şurut
-شوروی ~ şurəvi
-شوری ~ şuri
-شوری بخشایشی ~ şuri bəxşayişi
-شوستان ~ Şustan
-شوشا ~ şuşa
-شوشترم وغامی ~ şuştər muğamı
-شوشتری ~ şuştəri
-شوغول ~ şuğul
-شوقلو ~ şuqlu
-شوکوفتی ~ şukufti
-شوکولات ~ şukulat
-شول ~ şul
-شوللات ~ şullat
-شولک ~ şulək
-شولوزومه‎ ~ şuluzümmə
-شولوق ~ şuluq
-شولوقچو ~ şuluqçu
-شولوقچولوق ~ şuluqçuluq
-شولوقلوق ~ şuluqluq
-شوم ~ şum
-شوم ~ şum
-شوم آلْتی ~ şum altı
-شومال ~ şumal
-شومقا ~ şumqa
-شوملاما ~ şumlama
-شوملاماق ~ şumlamaq
-شوملامیش ~ şumlamış
-شوملانماق ~ şumlanmaq
-شوملانمیش ~ şumlanmış
-شوملوق ~ şumluq
-شوملووارخش ~ şumluvarəxş
-شوموکان ~ şumukan
-شومینه‎ ~ şuminə
-شونان ~ şunan
-شونبول ~ şunbul
-شوندره‎ سی داغ ~ şun dərəsi dağ
-شونده‎ چولا ~ şundə çula
-شونقار ~ şunqar
-شونقار ~ şunqar
-شونقوش آباد ~ şunquş abad
-شووالیه‎ چی ~ şuvaliəçi
-شوهوت ~ şuhut
-شویرداغی ~ şuyərdaği
-شوت ~ şüt
-شوتوک ~ şütük
-شوتده‎‎مک ~ şütdəmək
-شوتولله‎‎مک ~ şütülləmək
-شوتومک ~ şütümək
-شوروک ~ şürük
-شوش ~ şüş
-شوشال ~ şüşal
-شوشه‎ ~ şüşə
-شوشه‎چی ~ şüşəçi
-شوشه‎چ یلیک ~ şüşəçilik
-شوشه‎ خانیم ~ şüşə xanım
-شوشه‎کی ~ şüşəki
-شوشه‎ کی باسماق ~ şüşəki basmaq
-شوشه‎له‎‎مک ~ şüşələmək
-شوک ~ şük
-شوکر ائتمه‎ ~ şükr etmə
-شوککوتمک ~ şükkütmək
-شوکور ائتمز ~ şükür etməz
-شوکوربگلی ~ şükürbəyli
-شولک ~ şülək
-شوله‎ ~ şülə
-شومشه‎ ~ şümşə
-شومور ~ şümür
-شومه‎رک ~ şümərək
-شونغله‎ ~ şünğlə
-شونگومک ~ şüngümək
-شونوک ~ şünük
-شوو ~ şüv
-شوور ~ şüvər
-شووقیراغی ~ şüvqırağı
-شوون ~ şüvən
-شوونک ندی ~ şüvən kəndi
-شووول ~ şüvül
-شووه‎ ~ şüvə
-شووه‎ده‎ باز ~ şüvədəbaz
-شووه‎رن ~ Şüvərən
-شووه‎ره‎یه‎ وئرمک ~ şüvərəyə vermək
-شووه‎لان ~ şüvəlan
-شووه‎رک ~ şüvərək
-شووه‎نه‎ ~ şüvənə
-شوی ~ şüy
-شویخانا ~ şüyxana
-شویود ~ şüyüd
-شویون ~ şüyün
-شهاب ~ şəhab
-شهادت ~ şəhadət
-شهادت بارماغی ~ şəhadət barmağı
-شهادتنامه ~ şəhadətnamə
-شهامت ~ şəhamət
-شهباز ~ şəhbaz
-شهپر ~ şəhpər
-شهد ~ şəhd
-شُهدا ~ şühəda
-شهر ~ şəhər
-شهرآباد ~ şəhrabad
-شهراب ~ şəhrab
-شهرازقایالار ~ şəhrazqayalar
-شهرباز ~ şəhərbaz
-شهربانی ~ şəhrbani
-شهربانیا ئلآدامی ~ şəhrbani el adami
-شهرت ~ şührət
-شهرتاش ~ şəhərtaş
-شهرجیک ~ şəhərcik
-شهرچای ~ şəhərçay
-شهرسایاغی ~ şəhərsayağı
-شهرستان ~ şəhristan
-شهرستان ~ şəhristan
-شهرستانَک ~ şəhristanək
-شهرضا ~ şəhriza
-شهرَک ~ şəhrək
-شهرکُرد ~ şəhrkord
-شهرکناری ~ şəhərkənarı
-شهرکند ~ şəhərkənd
-شهرلر ~ şəhərlər
-شهرلشمک ~ şəhərləşmək
-شهرلی ~ şəhərli
-شهرلی لشمک ~ şəhərli ləşmək
-شهرنشین ~ şəhərnişin
-شهره ~ şəhrə
-شهری کندی ~ şəhri kəndi
-شهریار ~ şəhryar
-شهریار ~ şəhryar
-شهسوار ~ şəhsuvar
-شهلا ~ şəhla
-شهناز ~ şəhnaz
-شهنام ~ şəhnam
-شهنان ~ şəhnan
-شهنواز ~ şəhnuaz
-شهوانی ~ şəhəvani
-شهوی ~ şəhəvi
-شَهوت ~ şəhvət
-شُهود ~ şühud
-شَهوه ~ şəhvə
-شهید ~ şəhid
-شهید ~ şəhid
-شهید ~ şəhid
-شیبان ~ şıban
-شیپبیلتی ~ şıpbıltı
-شیپبیلداماق ~ şıpbıldamaq
-شیپلاماق ~ şıplamaq
-شیپیرداماق ~ şıpırdamaq
-شیپیرشیپیر ~ şıpırşıpır
-شیتو ~ şıto
-شیخ ~ şıx
-شیخلار ~ şıxlar
-شیخاسماعیل ذبیحی ~ Şıx ismayıl zəbihi
-شیخاُلاسلام ~ şeyxülislam
-شیخالوان شیرازی ~ şıxəlvan şirazi
-شیخ چاخیل ~ şıx çaxıl
-شیخدرآباد ~ şıxdərabad
-شیخ خلیفه‎تبریزی ~ şıx xəlifə təbrizi
-شیخ شهابالدینسهروردی ~ şıx şəhabəddin söhrəvərdi
-شیخ صفی ~ şıx səfi
-( شیخعبداله‎تارومی(شیخنا ~ şıx abdulla tarumi(şeyxəna)
-شیخ قاسمانوار ~ şıx qasım ənvar
-شیخلو ~ şıxlu
-شیحونْد ~ şeyhvand
-شیخیملی ~ şıxımlı
-شیدیرغی ~ şıdırğı
-شیرپ ~ şırp
-شیراک ~ şırak
-شیران ~ şıran
-شیرپاشیرپ ~ şırpaşırp
-شیرپیلتی ~ şırpıltı
-شیرتاشیرت ~ şırtaşırt
-شیرتیق ~ şırtıq
-شیرتیلتی ~ şırtıltı
-شیرتیلداماق ~ şırtıldamaq
-شیرران ~ şırran
-شیرشیر ~ şırşır
-شیرشیرا ~ şırşıra
-شیرلاغان ~ şırlağan
-شیرلاماق ~ şırlamaq
-شیرمانماق ~ şırmanmaq
-شیرمایی ~ şırmayı
-شیرنا ~ şırna
-شیرناق ~ şırnaq
-شیرناماق ~ şırnamaq
-شیرها شیر ~ şırhaşır
-شیریق ~ şırıq
-شیریلتی ~ şırıltı
-شیریلتی سسی ~ şırıltı səsi
-شیریلتیلی ~ şırıltılı
-شیریلداتماق ~ şırıldatmaq
-شیریلداشماق ~ şırıldaşmaq
-شیریلداماق ~ şırıldamaq
-شیریلدان ~ şırıldan
-شیریل شیریل ~ şırıl şırıl
-شیریم ~ şırım
-شیریم شیریم ~ şırım şırım
-شیریملاماق ~ şırımlamaq
-شیرینقا ~ şırınqa
-شیرینلار ~ şırınlar
-شیشقولوق ~ şışqoluq
-شیغاماق ~ şığamaq
-شیغیییجی ~ şığıyıcı
-شیغیماق ~ şığımaq
-شیفیل ~ şıfıl
-شیق ~ şıq
-شیقق ~ şıqəq
-شیققاشیق ~ şıqqaşıq
-شیققلداماق ~ şıqəqəldamaq
-شیققیرتی ~ şıqqırtı
-شیققیلتی ~ şıqqıltı
-شیققیلداتماق ~ şıqqıldatmaq
-شیققیلداماق ~ şıqqıldamaq
-شیقلیق ~ şıqlıq
-شیقنی ~ şıqnı
-شیقیرداماق ~ şıqırdamaq
-شیقیرشیقیر ~ şıqırşıqır
-شیلاماق ~ şılamaq
-شیلتاق ~ şıltaq
-شیلتا قلیق ~ şıltaqlıq
-شیلتا قلیق ائتمک ~ şıltaqlıq etmək
-شیلتاقجیل ~ şıltaqcıl
-شیلتاقچی ~ şıltaqçı
-شیللاغا دورماق ~ şıllağa durmaq
-شیللاق ~ şıllaq
-شیللاق آتان ~ şıllaq atan
-شیللاق آتماق ~ şıllaq atmaq
-شیللاقچی ~ şıllaqçı
-شیللاقلاشماق ~ şıllaqlaşmaq
-شیللاقلاماق ~ şıllaqlamaq
-شیلاندیر ~ şılandır
-شیمارتماق ~ şımartmaq
-شیمارماق ~ şımarmaq
-شیمقا ~ şımqa
-شینانای ~ şınanay
-شیندیر ~ şındır
-شینقیرداماق ~ şınqırdamaq
-شیوقین ~ şıuqın
-شی ~ şi
-شیادحمزه ~ şəyyadhəmzə
-شیاطین ~ şəyatin
-شیبئیلی ~ şibeyli
-شیبدی ~ şibdi
-شیبلو ~ şıblu
-شیبلی ~ şibli
-شیبلی ~ şibli
-شیبلی گَدیگی ~ şibli gədiyi
-شیبیه ~ şibih
-شیپ ~ şip
-شیپشیرین ~ şipşirin
-شیپی ~ şipi
-شیپیران ~ şipiran
-شیپیان ~ şipyan
-شیت ~ şit
-شیت شیت ~ şit şit
-شیتانسر ~ şitansər
-شیتَللنمک ~ şitəllənmək
-شیتَلمک ~ şitəlmək
-شیتلیک ~ şitlik
-شیتَنگی ~ şitəngi
-شیتَنگ یلیک ~ şitəngilik
-شیتَنمک ~ şitənmək
-شیتی چیخماق ~ şiti çıxmaq
-شیتیل ~ şitil
-شیتیل اکن ~ şitil əkən
-شیتیل لنمک ~ şitillənmək
-شیتیل له‎‎مک ~ şitilləmək
-شیتیل لیک ~ şitillik
-شیتینی چیخارماق ~ şitini çıxarmaq
-شیتینی شورونوچیخارماق ~ şitini şorunu çıxarmaq
-شیث پیغمبر ~ şıs peyğəməbər
-شیخ ~ şeyx
-شیدا ~ şeyda
-شیدالیق ~ şeydalıq
-شیددی ~ şiddi
-شیر ~ şir
-شیرِ ژیان ~ şiri jiyan
-شیراز ~ şiraz
-شیراز ~ şiraz
-شیرازول ~ şiırazul
-شیرازه‎ ~ şirazə
-شیراَمین ~ şirəmin
-شیرانه‎ ~ şiranə
-شیربیت ~ şirbit
-شیربیت ~ şirbit
-شیربیرینج ~ şirbirinc
-شیرپنجه‎ داغی ~ şirpəncə dağı
-( شیرپنجهرضایی(تنها ~ şirpəncə rizayi(tənha)
-شی رپنجه‎سی ~ şirpəncəsi
-شی رجئیران ~ şirceyran
-شیردان ~ şirdan
-شیرشیر ~ şirşir
-شیرلان ~ şirlan
-شیرلنمک ~ şirlənmək
-شیرله‎مک ~ şirləmək
-شیرلی ~ şirli
-شیرنک ~ şirnək
-شیرنی ~ şirni
-شیرنیات ~ şirniyat
-شیرنیپز ~ şirnipəz
-شیرنیپزی ~ şirnipəzi
-شیرنیجات ~ şirnicat
-شیرنیچی ~ şirniçi
-شیرنیک ~ şirnik
-شیرنیکدیرمک ~ şirnikdirmək
-شیرنیکدیریجی ~ şirnikdirici
-شیرنیکلندیرمک ~ şirnikləndirmək
-شیرنیکلنمک ~ şirniklənmək
-شیرنیکمک ~ şirnikmək
-شیروان ~ şirvan
-شیروان ~ şirvan
-شیروان دره‎ سی ~ şirvan dərəsi
-شیروانکاغی ~ şirvankağı
-شیروانا ~ şirvana
-شیروانشاهلو ~ şirvanşahlu
-شیروانلی باهار ~ şirvanlı bahar
-شیروانلی شاکر ~ şirvanlı şakir
-شیروانلی صالح ~ şirvanlı salih
-شیروانلی مهجور ~ şirvanlı məhcur
-شیروانلی مسیح ~ şirvanlı məsih
-شیروانلی مهوشی ~ şirvanlı məhvəşi
-شیروانلی نشاط ~ şirvanlı nişat
-شیروانی ~ şirvani
-شیره‎ ~ şirə
-شیره‎ بوران ~ şirə boran
-شیره‎ خاک ~ şirə xak
-شیره‎ خانا ~ şirə xana
-شیره‎ کئش ~ şirə keş
-شیره‎کی ~ şirəki
-شیره‎یی ~ şireyi
-شیره‎لنمک ~ şirələnmək
-شیره‎له‎‎مک ~ şirələmək
-شیره‎لی ~ şirəli
-شیره‎لیک ~ şirəlik
-شیره‎مین ~ şirəmin
-شیرین ~ şirin
-شیرین ایچکی ~ Şirin içki
-شیرینبییان ~ şirinbiyan
-شیری نتهر ~ şirintəhər
-شیرینجه‎ ~ şirincə
-شیرین خانیم ~ şirin xanım
-شیریندیل ~ şirindil
-شیریندیللی ~ şirindili
-شیرین عظیمی ~ şirin əzimi
-شیرین قووورما ~ şirin qovurma
-شیری نلتمک ~ şirinlətmək
-شیری نلشمک ~ şirinləşmək
-شیری نلندیرمک ~ şirinləndirmək
-شیری نلشدیرمک ~ şirinləşdirmək
-شیری نلیک ~ şirinlik
-شیزوفئرنی ~ şizoferni
-شیست ~ şist
-شیش ~ şiş
-شی شباش ~ şişbaş
-شی شباشلی ~ şişbaşlı
-شی شپاپاق ~ şişpapaq
-شی شپر ~ şişpər
-شی شتپه‎ ~ şiştəpə
-شیشدیرمک ~ şişdirmək
-شی شقارین ~ şişqarın
-شیشقو ~ şişqo
-شیشَک ~ şişək
-شی شکاباب ~ şişkabab
-شی شکوفته‎ ~ şişküftə
-شی شگتیرن ~ şişgətirən
-شیشگین ~ şişgin
-شیشگینلشمک ~ şişginləşmək
-شیشگی نلیک ~ şişginlik
-شیشلنمک ~ şişlənmək
-شیشله‎‎مک ~ şişləmək
-شیشلیک ~ şışlik
-شیشمان ~ şişman
-شیشمانجا ~ şişmanca
-شیشمانلاتماق ~ şişmanlatmaq
-شیشمانلاشماق ~ şişmanlaşmaq
-شیشمانلاماق ~ şişmanlamaq
-شیشمانلیق ~ şişmanlıq
-شیشمک ~ şişmək
-شیشمیش ~ şişmiş
-شیشه‎ ~ şişə
-شیشه‎ ~ şişə
-شیشه‎ چی ~ şişəçi
-شیشه‎ گران ~ şişəgəran
-شیشیرتمک ~ şişirtmək
-شیشیردیلمک ~ şişirdilmək
-شیشیردیلمیش ~ şişirdilmiş
-شیشیرمک ~ şişirmək
-شیشیرمه‎ جه‎ ~ şişirməcə
-شیشیریش ~ şişiriş
-شیشیریلمک ~ şişirilmək
-شیشیک ~ şişik
-شیطان ~ şeytan
-شیطانآ غاجی ~ şeytan ağacı
-شیطانا باج وئرمه‎مک ~ şeytana bac verməmək
-شیطانا وتو ~ şeytan otu
-شیطانا یینه‎سی ~ şeytan iynəsi
-شیطانب اشی ~ şeytan başı
-شیطانت ره‎سی ~ şeytan tərəsi
-شیطانچیلیق ~ şeytançılıq
-شیطاند ولاشیغی ~ şeytan dolaşığı
-شیطاند ویونو ~ şeytan düyünü
-شیطاند یرناغی ~ şeytan dırnağı
-شیطانس اچی ~ şeytan saçı
-شیطانش اپالاغی ~ şeytan şapalağı
-شیطانش لغمی ~ şeytan şəlğəmi
-شیطانش وغول ~ şeytan şuğul
-شیطانش یطان ~ şeytan şeytan
-شیطانص فت ~ şeytan sifət
-شیطانفَهله سی ~ şitan fəhləsi
-شیطانف یکیر ~ şeytan fikir
-شیطانق وشو ~ şeytan quşu
-شیطا نگیللر ~ şeytangiıllər
-شیطانلاماق ~ şeytanlamaq
-شیطانماتی ~ şeytanmatı
-شیطانود ~ şeytanud
-شیطانهؤرومج هیی ~ şeytan hörümcəyi
-شیطانی ~ şeytani
-شیطنت ~ şeytənət
-شیعه‎ ~ şiə
-شیعه‎لیک ~ şiəlik
-شیعه‎چی ~ şiəçi
-شیعه‎چیلیک ~ şiəçilik
-شیف ~ şif
-شیفته‎ ~ şiftə
-شیفره‎ ~ şifrə
-شیک ~ şik
-شیل ~ şil
-شیل کوت ائله‎مک ~ şilküt eləmək
-شیلان ~ şilan
-شیلاندر ~ şilandər
-شیلاوار ~ şilavar
-شیلته‎ ~ şiltə
-شیلته‎ شیلته‎ ~ şiltə şiltə
-شیلگیر ~ şilgir
-شیلله‎ ~ şillə
-شیلله‎له‎مک ~ şillələmək
-شیللیک ~ şillik
-شیلنگ ~ şiləng
-شیله‎ ~ şilə
-شیله‎ پیلوو ~ şilə pilov
-شیله‎ سرداغی ~ şiləsərdağı
-شیله‎ یی ~ şileyi
-شیلیان ~ şilyan
-شیلیقارام ~ şiliqaram
-شیلیم شهره ~ şilim şəhrə
-شیما ~ şima
-شیماریق ~ şımarıq
-شیمدی ~ şimdi
-شیمشاد ~ şimşad
-شیمشابی ~ şimşabı
-شیمشک ~ şimşək
-شیمشک ~ şimşək
-شیمشک داشی ~ şimşək daşı
-شیمشک لنمک ~ şimşəklənmək
-شیمش کلی ~ şimşəkli
-شیمشیرَکلی ~ şimşirəkli
-شیمگه‎ ~ şiməgə
-شیمیکان ~ şimikan
-شین ~ şin
-شین ~ şin
-شین ~ şin
-شینئل ~ şinel
-شیناتال ~ şinatal
-شیندآوا ~ şindava
-شیندان داغی ~ şindan dağı
-شینگه‎دولان ~ şingədulan
-شینگیل ~ şingil
-شینگیله‎ ~ şingilə
-شینگیلیم ~ şingilim
-شینونکَلَک ~ şinunkələk
-شینه‎ بوب ~ şinəbob
-شینه‎په‎دره‎ ~ şinəpədərə
-شیو ~ şiv
-شیوع ~ şiyu
-شیوله‎‎مک ~ şivləmək
-شیون ~ şivən
-شیوه‎ ~ şivə
-شیوه‎ ~ şivə
-شیوه‎ بورو ~ şivə boro
-شیوه‎ رن ~ şivərən
-شیوه‎رک ~ şivərək
-شیوید ~ şivid
-شیویدلی پیلوو ~ şividli pilov
-شیویدلی شیله‎ ~ şividli şilə
-شیهه ~ şihə
-ص ~ s
-صائب ~ saib
-صائب تبریزلی ~ saib təbrizli
-صاباح ~ sabah
-صاباح آچیلماق ~ sabah açılmaq
-صاباح اولدوزو ~ sabah ulduzu
-صاباح بیری گون ~ sabah biri gün
-صاباح گولو ~ sabah gülü
-صاباحا قدر ~ sabaha qədər
-صاباحین خئیر ~ sabahın xeyir
-صابر ~ sabir
-صابر ~ sabir
-صابرآباد ~ sabirabad
-صابون ~ sabun
-صابون آغاجی ~ sabun ağacı
-صابون اوتو ~ sabun otu
-صابون بالیغی ~ sabun balığı
-صابون قابی ~ sabun qabı
-صابون کؤپوگو ~ sabun köpüyü
-صابونچو ~ sabunçu
-صابونچو ~ sabunçu
-صابونچوقیزی ~ sabunçuqızı
-صابونلاشماق ~ sabunlaşmaq
-صابونلاماق ~ sabunlamaq
-صابونلانماق ~ sabunlanmaq
-صاحب ~ sahıb
-صاحبالامر بقعه سی ~ sahibuləmr buqəsi
-صاحبالزمان ~ sahibüzzəman
-صاحبجمع ~ sahibcəm
-صاحبچ یخما ~ sahıb çıxma
-صاحب دیوان ~ sahib dıvan
-صاحب نظر ~ sahib nəzər
-صاحبد ونبولو ~ sahib dünbülü
-صاحبه ~ sahibə
-صادر ~ sadir
-صادق ~ sadiq
-صادقآ باد ~ sadiq abad
-صادقب گافشار ~ sadiq bəy afşar
-صادقض یانقده‎ی ~ sadiq ziya nəqdi
-صادقلو ~ sadiqlu
-صادقی ~ sadiqi
-صاعد ~ said
-صاعقه‎ ~ saiqə
-صاف ~ saf
-صافی ~ safi
-صافی تبریزی ~ safi təbrizi
-صالح ~ salih
-صالح ~ salih
-صامت ~ samit
-صاندیق ~ sandıq
-صاندیق بالیغی ~ sandıq balığı
-صاندیقچی ~ sandıqçı
-صاندیق خانا ~ sandıq xana
-صاندیق سیندیران ~ sandıq sındıran
-صاندیقلی ~ sandıqlı
-صاندیقلی ~ sandıqlı
-صایت ~ sait
-صبا ~ səba
-صباح ~ səbah
-صباحچیلیق ~ səbahçılıq
-صبح ~ sübh
-صبحدم ~ sübhdəm
-صبر ~ səbr
-صبور ~ səbur
-صبیر ~ səbir
-صبیر ~ səbir
-صبیرلی ~ səbirli
-صبیه‎ ~ səbiə
-صحاح العجم ~ səhahüləcəm
-صحبت ~ söhbət
-صحت ~ sihhət
-صحت ایشان ~ sihət işan
-صحرا ~ səhra
-صحرا ~ səhra
-صحن ~ səhn
-صحنه ~ səhnə
-صحنه ~ səhnə
-صحیح ~ səhih
-صحیفه ~ səhifə
-صحییه ~ səhiyə
-صخره‎ ~ səxrə
-صد ~ səd
-صدا ~ səda
-صدارت ~ sədarət
-صداقت ~ sədaqət
-صدالاماق ~ sədalamaq
-صدر ~ sədr
-صدر ~ sədr
-صدرداغی ~ sədrdağı
-صدر اعظم ~ sədrəzəm
-صدرالاشرافی ~ sədrüləşrafi
-صدری ~ sədri
-صدف ~ sədəf
-صدف اوتو ~ sədəf otu
-صدف اوت وگیللر ~ sədəf otugillər
-صدق ~ sidq
-صدقه‎ ~ sədəqə
-صدقی ~ sidqi
-صدقی ~ sədəqi
-صدقیان ~ sədəqiyan
-صدمه‎ ~ sədəmə
-صدور ~ sudur
-صدیر ~ sədir
-صدیق ~ sədiq
-صدیق ~ sədiq
-صدیقه‎ ~ sidiqə
-صراحت ~ sirahət
-صراحتا ~ sirahətən
-صراحی ~ sürahi
-صراط ~ sirat
-صرّاف ~ sərraf
-صرّاف ~ sərraf
-صرع ~ sər
-صرْف ~ sərf
-صِرف ~ sirf
-صرفنظر ~ sərfnəzər
-صرفو نحو ~ sərf u nəhv
-صرفه‎ ~ sərfə
-صرفه‎سیز ~ sərfəsiz
-صرفیات ~ sərfiyat
-صریح ~ sərih
-صشچیلیک قوللاری ~ sşçilik qolları
-صعب ~ səəb
-صعوبت ~ suubət
-صعود ~ suud
-صغرا ~ suğra
-صغیر ~ səğir
-صف ~ səf
-صفا ~ səfa
-صفا ~ səfa
-صفا ~ səfa
-صفالی ~ səfalı
-صفت ~ sifət
-صفت فعل ~ sifət feil
-صفحات ~ səfəhat
-صفحه ~ səfhə
-صفحه باشی ~ səfhə başı
-صفَر ~ səfər
-صفر ~ sıfır
-صفرا ~ səfra
-صفرا داشی ~ səfra daşı
-صفرخانقه رمانیان ~ səfərxan qəhrəmaniyan
-صفوت ~ səfvət
-صفورا ~ səfura
-صفویلر ~ səfəvilər
-صفی ~ səfi
-صفیآ باد ~ səfi abad
-صفیالدینا ردبیلی ~ səfiəddin ərdəbili
-صفیالدینا ورموی ~ səfiəddin urməvi
-صفیر ~ səfir
-صلابت ~ səlabət
-صلات ~ səlat
-صلاح ~ səlah
-صلاح ~ səlah
-صلاحلی ~ səlahlı
-صلاحدید ~ səlahdid
-صلاحیت ~ səlahiyət
-صلح ~ sülh
-صلح ~ sülh
-صلوات ~ sələvat
-صلوات ~ sələvat
-صلوات چئویرمک ~ sələvat çevirmək
-صله‎ ~ sələ
-صلیب ~ səlib
-صمد ~ səməd
-صمدآباد ~ səmdabad
-صمدبه رنگی ~ səməd bəhrəngi
-صمدچایلی ~ səmədçaylı
-صمدسردار ینیا ~ səməd sərdariniya
-صمدمر ادی ~ səməd muradi
-صمدمن صور ~ səməd mənsur
-صمدوو رغون ~ səməd vurğun
-صمغ ~ səmğ
-صمیمی ~ səmimi
-صمیمیت ~ səmimiyət
-صنایع ~ sənaye
-صندل ~ səndəl
-صندل آغاجی ~ səndəl ağacı
-صنعت ~ sənət
-صنعت کار ~ sənətkar
-صنعتی ~ sənəti
-صنعتی قورولوشلار ~ sənəti quruluşlar
-صنعی ~ süni
-صنعی دیش ~ süni diş
-صنف ~ sinf
-صنفی ~ sinfi
-صنم ~ sənəm
-صنم یوردو ~ sənəm yurdu
-صنمچی ~ sənəmçi
-صوراُلاقالیم ~ suvəruləqalim
-صوت ~ sovt
-صوفو ~ sofu
-صوفو ~ sofu
-صوفوسندل ~ sofusəndəl
-صوفولار ~ sofular
-صوفیان ~ sofiyan
-صوفیان ~ sofiyan
-صوفیانلو ~ sofiyanlu
-صومعه‎ ~ soməə
-صومعه‎ ~ soməə
-صورت ~ surət
-صورمان آباد ~ surman abad
-صوری ~ suri
-صوفی ~ sufi
-صوفیان ~ sufiyan
-صواب ~ səvab
-صورة الارض ~ surətülərz
-صومای ~ sumay
-صهیونیسم ~ səhyonism
-صیاّد ~ səyyad
-صیادگل یپور ~ səyyad qolipur
-صیانت ~ siyanət
-صیدآباد ~ seydabad
-صیغه‎ ~ siqə
-صینیف ~ sınıf
-صینیفلاندیرماق ~ sınıflandirma
-صیونیزم ~ siyonizm
-علیموسیزاده‎-ثاقب ~ saqib
-- عوضاحمدی-سارسیلماز ~ sarsılmaz
-قا شقاباغییئرآلتیندان گئتمک ~ şqabağı yeraltindan getmək
-( قا شقاباقساللاماق(تؤکمک ~ şqabaq sallamaq (tökmək)
-( قاشلاری چاتیلماق(دویولمک ~ şları çatılmaq(düyülmək)
-( قو شتوکو کیمی (قوش تئله‎یی کیمی ~ ş tükü kimi(quş teləyi
-( کئشیکده‎ دورماق (دایانماق ~ şikdə durmaq (dayanmaq)
-( کئشیگینده‎ دورماق (دایانماق ~ şiyində durmaq (dayanmaq)
-( لئشلئشسؤیکنمک(قالانماق ~ şleş söykənmək (qalanmaq)
-نعش ~ ş
-سسر ~ SSR
-س ~ S
-س ~ S
-ساعت ~ SAAT
-سااتباساات ~ SAATBASAAT
-سااتقابی ~ SAATQABI
-ساعت‌لارجا ~ SAATLARCA
-ساعت‌لارلا ~ SAATLARLA
-سااتلیق ~ SAATLIQ
-سااتساز ~ SAATSAZ
-سااتسازلیق ~ SAATSAZLIQ
-ساباه ~ SABAH
-ساباه‌دان ~ SABAHDAN
-ساباهگولو ~ SABAHGÜLÜ
-ساباهکی ~ SABAHKI
-ساباهلیق ~ SABAHLIQ
-سابیق ~ SABİQ
-سابیقن ~ SABİQƏN
-ثابت ~ SABİT
-سااتسازلیق ~ SAATSAZLIQ
-سابیتقه‌دم ~ SABİTQƏDƏM
-سابیتلشدیریلمه ~ SABİTLƏŞDİRİLMƏ
-سابیتلشدیریلمک ~ SABİTLƏŞDİRİLMƏK
-سابیتلشدیرمه ~ SABİTLƏŞDİRMƏ
-سابیتلش‌دیرمک ~ SABİTLƏŞDİRMƏK
-سابیتلشمه ~ SABİTLƏŞMƏ
-سابیتلشمک ~ SABİTLƏŞMƏK
-ثابت‌لیک ~ SABİTLİK
-سابوتبژ ~ SABOTBJ
-سابوتاژچی ~ SABOTAJÇI
-سابوتاژچیلیق ~ SABOTAJÇILIQ
-سابوتاژلیق ~ SABOTAJLIQ
-سابون ~ SABUN
-سابونبیشیرن ~ SABUNBİŞİRƏN
-سابونچو ~ SABUNÇU
-سابونچولوق ~ SABUNÇULUQ
-سابونقابی ~ SABUNQABI
-سابونلاما ~ SABUNLAMA
-سابونلاماق ~ SABUNLAMAQ
-سابونلانما ~ SABUNLANMA
-سابونلانماق ~ SABUNLANMAQ
-سابون‌لو ~ SABUNLU
-سابونلوق ~ SABUNLUQ
-سابونوتو ~ SABUNOTU
-سابون‌سوز ~ SABUNSUZ
-ساج ~ SAC
-سابیتقه‌دم ~ SABİTQƏDƏM
-ساجیچی ~ SACİÇİ
-ساچ ~ S
-ساچاق ~ SAÇAQ
-ساچاقلاما ~ SAÇAQLAMA
-ساچاقلاماق ~ SAÇAQLAMAQ
-ساچاقلانما ~ SAÇAQLANMA
-ساچاقلانماق ~ SAÇAQLANMAQ
-ساچاق‌لی ~ SAÇAQLI
-ساچاییران ~ SAÇAYIRAN
-ساچباغی ~ SAÇBAĞI
-ساچیلما ~ SAÇILMA
-ساچیلماق ~ SAÇILMAQ
-ساچقیران ~ SAÇQIRAN
-ساچلاما ~ SAÇLAMA
-ساچلاماق ~ SAÇLAMAQ
-ساچلانما ~ SAÇLANMA
-ساچلانماق ~ SAÇLANMAQ
-ساچلاشما ~ SAÇLAŞMA
-ساچلاشماق ~ SAÇLAŞMAQ
-ساچ‌لی ~ SAÇLI
-ساچما ~ SAÇMA
-ساچماق ~ SAÇMAQ
-ساچمالاما ~ SAÇMALAMA
-ساچمالاماق ~ SAÇMALAMAQ
-ساچ‌سیز ~ SSIZ
-ساچشکیل‌لی ~ SAÇŞƏKİLLİ
-ساچیولما: ~ SAÇYOLMA:
-ساداغا ~ SADAĞA
-ساداق ~ SADAQ
-سادالاما ~ SADALAMA
-سادالاماق ~ SADALAMAQ
-سادالانما ~ SADALANMA
-سادالانماق ~ SADALANMAQ
-ساده ~ SADƏ
-ساچمالاماق ~ SAÇMALAMAQ
-ساده‌جه ~ SADƏCƏ
-ساددیل ~ SADƏDİL
-ساددیل‌لیک ~ SADƏDİLLİK
-سادقلب ~ SADƏQƏLB
-سادقلب‌لیک ~ SADƏQƏLBLİK
-سادلشدیریلمه ~ SADƏLƏŞDİRİLMƏ
-سادلشدیریلمک ~ SADƏLƏŞDİRİLMƏK
-سادلشدیرمه ~ SADƏLƏŞDİRMƏ
-ساده‌لش‌دیرمک ~ SADƏLƏŞDİRMƏK
-سادلشمه ~ SADƏLƏŞMƏ
-ساده‌لشمک ~ SADƏLƏŞMƏK
-ساده‌لیک ~ SADƏLİK
-سادلؤوه ~ SADƏLÖVH
-سادلؤوهانه ~ SADƏLÖVHANƏ
-سادلؤوهجه‌سینه ~ SADƏLÖVHCƏSİNƏ
-سادلؤوهلوک ~ SADƏLÖVHLÜK
-ساده‌جه ~ SADƏCƏ
-سادهورک‌لی ~ SADƏÜRƏKLİ
-صادق ~ SADİQ
-صادقانه ~ SADİQANƏ
-صادق‌لیک ~ SADİQLİK
-صادر ~ SADİR
-سات ~ SAƏT
-ساف ~ SAF
-سادهورک‌لی ~ SADƏÜRƏKLİ
-سافدیل ~ SAFDİL
-سافدیل‌لی‌لیک ~ SAFDİLLİLİK
-سافقان‌لی ~ SAFQANLI
-سافقانلیلیق ~ SAFQANLILIQ
-سافقلب‌لی ~ SAFQƏLBLİ
-سافقلب‌لی‌لیک ~ SAFQƏLBLİLİK
-سافلاما ~ SAFLAMA
-سافلاماق ~ SAFLAMAQ
-سافلاشدیریجی ~ SAFLAŞDIRICI
-سافلاشدیرما ~ SAFLAŞDIRMA
-سافلاش‌دیرماق ~ SAFLAŞDIRMAQ
-سافلاشما ~ SAFLAŞMA
-سافلاشماق ~ SAFLAŞMAQ
-سافلیق ~ SAFLIQ
-سافورک‌لی ~ SAFÜRƏKLİ
-سافورک‌لی‌لیک ~ SAFÜRƏKLİLİK
-ساغ1 ~ SAĞ1
-سافدیل ~ SAFDİL
-ساغ2 ~ SAĞ2
-ساغالدیجی ~ SAĞALDICI
-ساغالما ~ SAĞALMA
-ساغالماق ~ SAĞALMAQ
-ساغالماز ~ SAĞALMAZ
-ساغالتما ~ SAĞALTMA
-ساغالتماق ~ SAĞALTMAQ
-ساغاناق ~ SAĞANAQ
-ساغدیرما ~ SAĞDIRMA
-ساغ‌دیرماق ~ SAĞDIRMAQ
-ساغدیش ~ SAĞDIŞ
-ساغدیشلیق ~ SAĞDIŞLIQ
-ساغیجی ~ SAĞICI
-ساغیجیلیق ~ SAĞICILIQ
-ساغیلما ~ SAĞILMA
-ساغیلماق ~ SAĞILMAQ
-ساغیم ~ SAĞIM
-ساغیم‌لی ~ SAĞIMLI
-ساغین ~ SAĞIN
-ساغینچی ~ SAĞINÇI
-ساغینتی ~ SAĞINTI
-ساغیر ~ SAĞIR
-ساغیر ~ SAĞIR
-ساغالتما ~ SAĞALTMA
-ساغیرلاشما ~ SAĞIRLAŞMA
-ساغیرلاشماق ~ SAĞIRLAŞMAQ
-ساغیرلیق ~ SAĞIRLIQ
-ساغلام ~ SAĞLAM
-ساغلامبه‌دن‌لی ~ SAĞLAMBƏDƏNLİ
-ساغلاملاشدیریجی ~ SAĞLAMLAŞDIRICI
-ساغلاملاشدیریلما ~ SAĞLAMLAŞDIRILMA
-ساغلاملاشدیریلماق ~ SAĞLAMLAŞDIRILMAQ
-ساغلاملاشدیرما ~ SAĞLAMLAŞDIRMA
-ساغلاملاش‌دیرماق ~ SAĞLAMLAŞDIRMAQ
-ساغلاملاشما ~ SAĞLAMLAŞMA
-ساغلاملاشماق ~ SAĞLAMLAŞMAQ
-ساغلاملیق ~ SAĞLAMLIQ
-ساغلیق ~ SAĞLIQ
-ساغیرلاشما ~ SAĞIRLAŞMA
-ساغما ~ SAĞMA
-ساغماق ~ SAĞMAQ
-ساغمال ~ SAĞMAL
-ساغری ~ SAĞRI
-ساغری‌لی ~ SAĞRILI
-ساغساغان ~ SSAĞAN
-ساغما ~ SAĞMA
-ساحه ~ SAHƏ
-ساهجیک ~ SAHƏCİK
-صاحب ~ SAHİB
-صاحبه ~ SAHİBƏ
-ساهیبکار ~ SAHİBKAR
-ساهیبکارلیق ~ SAHİBKARLIQ
-ساهیبلنمه ~ SAHİBLƏNMƏ
-صاحبلنمک ~ SAHİBLƏNMƏK
-ساهیبمنسب ~ SAHİBMƏNSƏB
-صاحب‌سیز ~ SAHİBSİZ
-صاحب‌سیزلیک ~ SAHİBSİZLİK
-ساحل ~ SAHİL
-ساحل‌سیز ~ SAHİLSİZ
-ساهمان ~ SAHMAN
-ساهمانلاما ~ SAHMANLAMA
-ساهمانلاماق ~ SAHMANLAMAQ
-ساهمان‌لی ~ SAHMANLI
-ساخلاما ~ SAXLAMA
-ساخلاماق ~ SAXLAMAQ
-ساخلانج ~ SAXLANC
-ساخلانیلما ~ SAXLANILMA
-ساخلانیلماق ~ SAXLANILMAQ
-ساخلانما ~ SAXLANMA
-ساخلانماق ~ SAXLANMAQ
-ساخلاشدیرما ~ SAXLAŞDIRMA
-ساخلاش‌دیرماق: ~ SAXLAŞDIRMAQ:
-ساخلاتدیرما ~ SAXLATDIRMA
-ساخلات‌دیرماق ~ SAXLATDIRMAQ
-ساخلاتما ~ SAXLATMA
-ساخلاتماق ~ SAXLATMAQ
-ساخسی ~ SAXSI
-ساخسیچی ~ SAXSIÇI
-ساخسیچیلیق ~ SAXSIÇILIQ
-ساختا ~ SAXTA
-ساخلانج ~ SAXLANC
-ساختاکار ~ SAXTAKAR
-ساختاکارلیق ~ SAXTAKARLIQ
-ساختالاشدیریلما ~ SAXTALAŞDIRILMA
-ساختالاشدیریلماق ~ SAXTALAŞDIRILMAQ
-ساختالاشدیرما ~ SAXTALAŞDIRMA
-ساختا‌لاش‌دیرماق ~ SAXTALAŞDIRMAQ
-ساختالیق ~ SAXTALIQ
-ساخورلار ~ SAXURLAR
-سایل ~ SAİL
-سایل‌لیک ~ SAİLLİK
-سایر ~ SAİR
-سایره ~ SAİRƏ
-سایت ~ SAİT
-ساژین ~ SAJIN
-ساژینلیق ~ SAJINLIQ
-ساکین ~ SAKİN
-ساختاکار ~ SAXTAKAR
-ساکیت ~ SAKİT
-ساکیتانه ~ SAKİTANƏ
-ساکیت ~ SAKİT
-ساکیتئدیجی ~ SAKİTEDİCİ
-ساکیتلنمه ~ SAKİTLƏNMƏ
-ساکیتلنمک ~ SAKİTLƏNMƏK
-ساکیتلشدیریجی ~ SAKİTLƏŞDİRİCİ
-ساکیتلشدیریلمه ~ SAKİTLƏŞDİRİLMƏ
-ساکیتلشدیریلمک ~ SAKİTLƏŞDİRİLMƏK
-ساکیتلشدیرمه ~ SAKİTLƏŞDİRMƏ
-ساکیتلش‌دیرمک ~ SAKİTLƏŞDİRMƏK
-ساکیتلشمه ~ SAKİTLƏŞMƏ
-ساکیتلشمک ~ SAKİTLƏŞMƏK
-ساکیت‌لیک ~ SAKİTLİK
-ساک‌لار ~ SAKLAR
-ساکسافون ~ SAKSAFUN
-ساکساول ~ SAKSAUL
-ساکساوللوق ~ SAKSAULLUQ
-ساکس‌لار ~ SAKSLAR
-ساکوویاژ ~ SAKVOYAJ
-ساقا ~ SAQA
-ساقیندیرما ~ SAQINDIRMA
-ساکیتئدیجی ~ SAKİTEDİCİ
-ساقین‌دیرماق ~ SAQINDIRMAQ
-ساقینما ~ SAQINMA
-ساقینماق ~ SAQINMAQ
-ساقی ~ SAQİ
-ساقیت ~ SAQİT
-ساققا ~ SAQQA
-ساققاقوشو ~ SAQQAQUŞU
-ساققال ~ SAQQAL
-ساقین‌دیرماق ~ SAQINDIRMAQ
-ساققاللاما ~ SAQQALLAMA
-ساققاللاماق ~ SAQQALLAMAQ
-ساققاللانما ~ SAQQALLANMA
-ساققاللانماق ~ SAQQALLANMAQ
-ساققال‌لی ~ SAQQALLI
-ساققال‌سیز ~ SAQQALSIZ
-ساققیز ~ SAQQIZ
-ساققیزاغاجی ~ SAQQIZAĞACI
-سال1 ~ SAL1
-سال2 ~ SAL2
-سالاکا ~ SALAKA
-سلام ~ SALAM
-ساققاللاما ~ SAQQALLAMA
-سالامات ~ SALAMAT
-سالاماتی ~ SALAMATİ
-سالاماتلاشما ~ SALAMATLAŞMA
-سالاماتلاشماق ~ SALAMATLAŞMAQ
-سالاماتلیق ~ SALAMATLIQ
-سالاملئیکوم2 ~ SALAMƏLEYKÜM2
-سلاملاما ~ SALAMLAMA
-سلاملاماق ~ SALAMLAMAQ
-سالاملاشما ~ SALAMLAŞMA
-سالاملاشماق ~ SALAMLAŞMAQ
-سالات1 ~ SALAT1
-سالات2 ~ SALAT2
-سالاوات ~ SALAVAT
-سالچی ~ SALÇI
-سالدیرما ~ SALDIRMA
-سال‌دیرماق ~ SALDIRMAQ
-سبلدو ~ SBLDO
-صالح ~ SALEH
-سالفیت ~ SALFYT
-سالغار ~ SALĞAR
-سالخیم ~ SALXIM
-سالخیملانما ~ SALXIMLANMA
-سالخیملانماق ~ SALXIMLANMAQ
-سالخیم‌لی ~ SALXIMLI
-سالی ~ SALI
-سالیق ~ SALIQ
-سالیقچی ~ SALIQÇI
-سالیم: ~ SALIM:
-سالیملیق ~ SALIMLIQ
-سالینما ~ SALINMA
-سالینماق ~ SALINMAQ
-سالیشدیرما ~ SALIŞDIRMA
-سالیش‌دیرماق ~ SALIŞDIRMAQ
-سالیم ~ SALİM
-ساللاباش ~ SALLABAŞ
-ساللابیغ ~ SALLABIĞ
-ساللاغی ~ SALLAĞI
-ساللاق1 ~ SALLAQ1
-ساللاق2 ~ SALLAQ2
-سالغار ~ SALĞAR
-ساللاق‌خانا ~ SALLAQXANA
-ساللاقلیق1 ~ SALLAQLIQ1
-ساللاقلیق2 ~ SALLAQLIQ2
-ساللاما ~ SALLAMA
-ساللاماق ~ SALLAMAQ
-ساللانیش ~ SALLANIŞ
-ساللانما ~ SALLANMA
-ساللانماق ~ SALLANMAQ
-ساللاشما ~ SALLAŞMA
-ساللاشماق ~ SALLAŞMAQ
-ساللاتما ~ SALLATMA
-ساللاتماق ~ SALLATMAQ
-سالما1 ~ SALMA1
-سالما2: ~ SALMA2:
-سالماق ~ SALMAQ
-ساللاشماق ~ SALLAŞMAQ
-سالمونئللیوز ~ SALMONELLYOZ
-سالنامه ~ SALNAMƏ
-سالنامچی ~ SALNAMƏÇİ
-سالول ~ SALUL
-سالون ~ SALUN
-سبلتو ~ SBLTO
-سبلتوس ~ SBLTUS
-سالورلار ~ SALURLAR
-سالیجت ~ SALYCT
-سامبن ~ SAMBN
-سالمونئللیوز ~ SALMONELLYOZ
-سبمان ~ SBMAN
-سامانی ~ SAMANI
-سامانلاما ~ SAMANLAMA
-سامانلاماق ~ SAMANLAMAQ
-سامان‌لی ~ SAMANLI
-سامانلیق ~ SAMANLIQ
-سبمبو ~ SBMBO
-سامبوچو ~ SAMBOÇU
-سامی ~ SAMI
-سامی‌لر ~ SAMİLƏR
-سامیت1 ~ SAMİT1
-سامیت2 ~ SAMİT2
-ساممیت ~ SAMMİT
-سامودی‌لر ~ SAMODİLƏR
-سامووبر ~ SAMOVBR
-سامویئدلر ~ SAMOYEDLƏR
-سامور ~ SAMUR
-سامورای ~ SAMURAY
-سان ~ SAN
-ساناما ~ SANAMA
-ساناماق ~ SANAMAQ
-سامان ~ SAMAN
-سانارلار ~ SANARLAR
-ساناسان ~ SANASAN
-ساناتوریا ~ SANATURİYA
-سانبال ~ SANBAL
-سانباللاما ~ SANBALLAMA
-سانباللاماق ~ SANBALLAMAQ
-سانبال‌لی ~ SANBALLI
-سانجاغاوخشار ~ SANCAĞAOXŞAR
-سانجاق ~ SANCAQ
-سانجاقلاما ~ SANCAQLAMA
-سانجاقلاماق ~ SANCAQLAMAQ
-سانجاقواری ~ SANCAQVARİ
-سانجی ~ SANCI
-سانجیلانما ~ SANCILANMA
-سانجیلانماق ~ SANCILANMAQ
-سانجی‌لی ~ SANCILI
-سانجیلما ~ SANCILMA
-سانارلار ~ SANARLAR
-سانجیلماق ~ SANCILMAQ
-سانجیلمیش ~ SANCILMIŞ
-سانجما ~ SANCMA
-سانجماق ~ SANCMAQ
-ساندبلیا ~ SANDBLYA
-ساندیق ~ SANDIQ
-ساندیقچا ~ SANDIQÇA
-ساندیقدار ~ SANDIQDAR
-ساندیق‌خانا ~ SANDIQXANA
-سبنی ~ SBNİ
-سانیتبر ~ SANİTBR
-سانیتارکا ~ SANİTARKA
-سانییه ~ SANİYƏ
-سانییه‌لیک ~ SANİYƏLİK
-سانیین ~ SANİYƏN
-سانیؤلچن ~ SANİYƏÖLÇƏN
-سانکی ~ SANKİ
-سبنکسیا ~ SBNKSİYA
-سان‌لی ~ SANLI
-سانما ~ SANMA
-سانماق ~ SANMAQ
-سانسور ~ SANSOR
-سانتیقربم ~ SANTİQRBM
-ساندیقدار ~ SANDIQDAR
-سانتیم ~ SANTİM
-سانتیمیتر ~ SANTİMYTR
-سانتیمئترلیک ~ SANTİMETRLİK
-سانتجر ~ SANTCR
-ساپ1 ~ SAP1
-ساپ2 ~ SAP2
-ساپ3 ~ SAP3
-ساپابنزر ~ SAPABƏNZƏR
-ساپان1 ~ SAPAN1
-ساپان2 ~ SAPAN2
-ساپاند ~ SAPAND
-ساپباساغ ~ SAPBAS
-ساپدیرما ~ SAPDIRMA
-ساپ‌دیرماق ~ SAPDIRMAQ
-ساپفیر ~ SAPFİR
-ساپیلجا ~ SAPILCA
-ساپیلما ~ SAPILMA
-ساپیلماق ~ SAPILMAQ
-ساپیتما ~ SAPITMA
-ساپیتماق ~ SAPITMAQ
-ساپقین ~ SAPQIN
-ساپقینلیق ~ SAPQINLIQ
-ساپلاق ~ SAPLAQ
-ساپلاقجیق ~ SAPLAQCIQ
-ساپلاق‌لی ~ SAPLAQLI
-ساپلاما ~ SAPLAMA
-ساپلاماق ~ SAPLAMAQ
-ساپلانما ~ SAPLANMA
-ساپلانماق ~ SAPLANMAQ
-ساپ‌لی ~ SAPLI
-ساپ‌لیجا ~ SAPLICA
-ساپما ~ SAPMA
-ساپماق ~ SAPMAQ
-ساپیلما ~ SAPILMA
-ساپپاساغ ~ SAPPAS
-ساپساغ ~ SAPS
-ساپساغلام ~ SAPSAĞLAM
-ساپساغلاملیق ~ SAPSAĞLAMLIQ
-ساپساغلیق ~ SAPSAĞLIQ
-ساپساری ~ SAPSARI
-ساپساریلیق ~ SAPSARILIQ
-ساپشکیل‌لی ~ SAPŞƏKİLLİ
-ساپواری ~ SAPVARİ
-ساپیور ~ SAPYOR
-ساپیورلوق ~ SAPYORLUQ
-سار ~ SAR
-ساراب ~ SARAB
-سارافبن ~ SARAFBN
-ساراغان ~ SARAĞAN
-سارالما ~ SARALMA
-سارالماق ~ SARALMAQ
-ساپپاساغ ~ SAPPAS
-سارالتی ~ SARALTI
-سارالتما ~ SARALTMA
-سارالتماق ~ SARALTMAQ
-سارای ~ SARAY
-ساربان ~ SARBAN
-ساردیلکا ~ SARDYLKA
-سارنج ~ SARƏNC
-سارغی ~ SARĞI
-ساری1 ~ SARI1
-سارالتی ~ SARALTI
-ساری2 ~ SARI2
-ساریباش ~ SARIBAŞ
-ساریبنؤوشه ~ SARIBƏNÖVŞƏ
-ساریبوغدا ~ SARIBUĞDA
-ساریبولبول ~ SARIBÜLBÜL
-ساریجاوتو ~ SARICAOTU
-ساریچیچک ~ SARIÇİÇƏK
-ساریدیمدیک ~ SARIDİMDİK
-ساریدؤش ~ SARIDÖŞ
-ساریگیله ~ SARIGİLƏ
-ساریکول ~ SARIKOL
-ساریکؤک ~ SARIKÖK
-ساریکؤک‌لو ~ SARIKÖKLÜ
-ساریکؤینک1 ~ SARIKÖYNƏK1
-ساریکؤینک2 ~ SARIKÖYNƏK2
-ساریق ~ SARIQ
-ساری ~ SARI
-ساریق‌لی ~ SARIQLI
-ساری‌لی ~ SARILI
-ساریلیق ~ SARILIQ
-ساریلما ~ SARILMA
-ساریلماق ~ SARILMAQ
-ساریما ~ SARIMA
-ساریماق ~ SARIMAQ
-ساریمساق ~ SARIMSAQ
-ساریمساق‌لی ~ SARIMSAQLI
-ساریمساقوتو ~ SARIMSAQOTU
-ساریمت‌راق ~ SARIMTRAQ
-سارینما ~ SARINMA
-سارینماق ~ SARINMAQ
-سارینتی ~ SARINTI
-ساریسندل ~ SARISƏNDƏL
-ساریسوسن ~ SARISÜSƏN
-ساریشین ~ SARIŞIN
-ساریشماق ~ SARIŞMAQ
-ساریتیکان ~ SARITİKAN
-ساریاچا‌لار ~ SARIYAÇALAR
-ساریگیجی ~ SARIYICI
-ساریزانباق ~ SARIZANBAQ
-ساریمساق ~ SARIMSAQ
-سبرژا ~ SBRJA
-سارکبزم ~ SARKBZM
-سارکوفبق ~ SARKOFBQ
-سارکوما ~ SARKUMA
-سارقاج ~ SARQAC
-سارما ~ SARMA
-سارماق ~ SARMAQ
-سارمالاماق ~ SARMALAMAQ
-سارماشیق ~ SARMAŞIQ
-سارماشما ~ SARMAŞMA
-سارماشماق ~ SARMAŞMAQ
-سارمات‌لار ~ SARMATLAR
-سارپ ~ SARP
-سارپینکا ~ SARPİNKA
-سارپما ~ SARPMA
-سارپماق ~ SARPMAQ
-سارساق ~ SARSAQ
-سارساقلاما ~ SARSAQLAMA
-سارساقلاماق ~ SARSAQLAMAQ
-سارساقلاشما ~ SARSAQLAŞMA
-سارساقلاشماق ~ SARSAQLAŞMAQ
-سارژا ~ SARJA
-سارساقلیق ~ SARSAQLIQ
-سارسیدیجی ~ SARSIDICI
-سارسیلما ~ SARSILMA
-سارسیلماق ~ SARSILMAQ
-سارسیلماز ~ SARSILMAZ
-سارسیلمازلیق ~ SARSILMAZLIQ
-سارسیما ~ SARSIMA
-سارسیماق ~ SARSIMAQ
-سارسینتی ~ SARSINTI
-سارسینتی‌لی ~ SARSINTILI
-سارسیتما ~ SARSITMA
-سارسیتماق ~ SARSITMAQ
-ساروان ~ SARVAN
-ساسانی‌لر ~ SASANİLƏR
-ساتاشقان ~ SATAŞQAN
-سارساقلیق ~ SARSAQLIQ
-ساتاشما ~ SATAŞMA
-ساتاشماق ~ SATAŞMAQ
-ساتدیرما ~ SATDIRMA
-سات‌دیرماق ~ SATDIRMAQ
-ساتهاسات ~ SATHASAT
-ساتیجی ~ SATICI
-ساتیجیلیق ~ SATICILIQ
-ساتیل ~ SATIL
-ساتیلجا ~ SATILCA
-ساتیلما ~ SATILMA
-ساتیلماق ~ SATILMAQ
-ساتیلما‌لی ~ SATILMALI
-ساتیلماز ~ SATILMAZ
-ساتین: ~ SATIN:
-ساتینالما ~ SATINALMA
-ساتاشما ~ SATAŞMA
-ساتیش ~ SATIŞ
-ساتینیت ~ SATİNYT
-ساتقی ~ SATQI
-ساتقین ~ SATQIN
-ساتقینلیق ~ SATQINLIQ
-ساتلیق ~ SATLIQ
-ساتما ~ SATMA
-ساتماق ~ SATMAQ
-ساتجرن ~ SATCRN
-ساونا ~ SAUNA
-ساوا ~ SAVA
-ساواب ~ SAVAB
-ساتیش ~ SATIŞ
-ساواد1 ~ SAVAD1
-ساواد2 ~ SAVAD2
-ساوادچی ~ SAVADÇI
-ساوادلاما ~ SAVADLAMA
-ساوادلاماق ~ SAVADLAMAQ
-ساوادلاندیریلما ~ SAVADLANDIRILMA
-ساوادلاندیریلماق ~ SAVADLANDIRILMAQ
-ساوادلاندیرما ~ SAVADLANDIRMA
-ساوادلان‌دیرماق ~ SAVADLANDIRMAQ
-ساوادلانما ~ SAVADLANMA
-ساوادلانماق ~ SAVADLANMAQ
-ساوادلی1 ~ SAVADLI1
-ساوادلی2 ~ SAVADLI2
-ساوادلیلیق ~ SAVADLILIQ
-ساوادسیز ~ SAVADSIZ
-ساوادسیزلیق ~ SAVADSIZLIQ
-ساوبننا ~ SAVBNNA
-ساوار ~ SAVAR
-ساواش ~ SAVAŞ
-ساواشدیرما ~ SAVAŞDIRMA
-ساواش‌دیرماق ~ SAVAŞDIRMAQ
-ساواشقان ~ SAVAŞQAN
-ساواشقانلیق ~ SAVAŞQANLIQ
-ساواشما ~ SAVAŞMA
-ساواشماق ~ SAVAŞMAQ
-سای1 ~ SAY1
-سای2 ~ SAY2
-سایا ~ SAYA
-سایاچی ~ SAYAÇI
-سایاد ~ SAYAD
-ساواش ~ SAVAŞ
-سایاغی ~ SAYAĞI
-سایاق1 ~ SAYAQ1
-سایاق2 ~ SAYAQ2
-سایاقلاما ~ SAYAQLAMA
-سایاقلاماق ~ SAYAQLAMAQ
-سایالانما ~ SAYALANMA
-سایالانماق ~ SAYALANMAQ
-سایجا ~ SAYCA
-سایدیرما ~ SAYDIRMA
-سای‌دیرماق ~ SAYDIRMAQ
-سایه ~ SAYƏ
-سایبان ~ SAYƏBAN
-سایاغی ~ SAYAĞI
-سایغاج ~ SAYĞAC
-سایغی ~ SAYĞI
-سایغی‌لی ~ SAYĞILI
-سایغی‌سیز ~ SAYĞISIZ
-سایغیسیزلیق ~ SAYĞISIZLIQ
-سایخاش ~ SAYXAŞ
-سایخاشلیق ~ SAYXAŞLIQ
-سایخاشما ~ SAYXAŞMA
-سایخاشماق ~ SAYXAŞMAQ
-ساییجی ~ SAYICI
-ساییق ~ SAYIQ
-ساییقلاما ~ SAYIQLAMA
-ساییقلاماق ~ SAYIQLAMAQ
-ساییقلیق ~ SAYIQLIQ
-سایی‌لی ~ SAYILI
-ساییلما ~ SAYILMA
-سایغاج ~ SAYĞAC
-ساییلماق ~ SAYILMAQ
-سایقا ~ SAYQA
-سایلاشما ~ SAYLAŞMA
-سایلاشماق ~ SAYLAŞMAQ
-سایما ~ SAYMA
-سایماق ~ SAYMAQ
-سایمامازلیق ~ SAYMAMAZLIQ
-سایماز ~ SAYMAZ
-سایمازجا ~ SAYMAZCA
-سایمازجاسینا ~ SAYMAZCASINA
-سایمازلیق ~ SAYMAZLIQ
-سایمازیانا ~ SAYMAZYANA
-سایمازیانالیق ~ SAYMAZYANALIQ
-سایری ~ SAYRI
-سایریلما ~ SAYRILMA
-سایریلماق ~ SAYRILMAQ
-سایریشما ~ SAYRIŞMA
-سایریشماق ~ SAYRIŞMAQ
-سای‌سیز ~ SAYSIZ
-سایتال ~ SAYTAL
-ساز1 ~ SAZ1
-ساز2 ~ SAZ2
-سازاق ~ SAZAQ
-سازاق‌لی ~ SAZAQLI
-سازان ~ SAZAN
-سازاندا ~ SAZANDA
-سازاندار ~ SAZANDAR
-سازبند ~ SAZBƏND
-سازیش ~ SAZİŞ
-سازیشچی ~ SAZİŞÇİ
-سازیشچی‌لیک ~ SAZİŞÇİLİK
-سازلاما ~ SAZLAMA
-سازلاماق ~ SAZLAMAQ
-سازلانما ~ SAZLANMA
-سازلانماق ~ SAZLANMAQ
-سازلاشما ~ SAZLAŞMA
-سازلاشماق ~ SAZLAŞMAQ
-سازلیق ~ SAZLIQ
-سئ ~ SE
-سئبنس ~ SEBNS
-سئچیجی ~ SEÇİCİ
-سازان ~ SAZAN
-سئچیلن ~ SEÇİLƏN
-سئچیلمه ~ SEÇİLMƏ
-سئچیلمک ~ SEÇİLMƏK
-سئچیلمیش ~ SEÇİLMİŞ
-سئچیم ~ SEÇİM
-سئچکی ~ SEÇKİ
-سئچکیقاباغی ~ SEÇKİQABAĞI
-سئچکی‌لی ~ SEÇKİLİ
-سئچم1 ~ SEÇMƏ1
-سئچم2 ~ SEÇMƏ2
-سئچمک ~ SEÇMƏK
-سئگاه ~ SEGAH
-سئهر ~ SEHR
-سئهرباز ~ SEHRBAZ
-سئهربازلیق ~ SEHRBAZLIQ
-سئهرکار ~ SEHRKAR
-سئهرکارلیق ~ SEHRKARLIQ
-سئهرلمه ~ SEHRLƏMƏ
-سئهرلمک ~ SEHRLƏMƏK
-سئهرلنمه ~ SEHRLƏNMƏ
-سئهرلنمک ~ SEHRLƏNMƏK
-سئهرلی ~ SEHRLİ
-سئخ ~ SEX
-سئکبم ~ SEKBM
-سئکریسیا ~ SEKRYSİYA
-سئکریت ~ SEKRYT
-سئکرئتیر ~ SEKRETYR
-سئکس ~ SEKS
-سیکسیا ~ SYKSİYA
-سیکستا ~ SYKSTA
-سیکتا ~ SYKTA
-سئکتبنت ~ SEKTBNT
-سئکتور ~ SEKTOR
-سئکوندبنت ~ SEKUNDBNT
-سئل ~ SEL
-سئلاب ~ SELAB
-سئلباسار ~ SELBASAR
-سئلیکسیا ~ SELYKSİYA
-سئلئکسیاچی ~ SELEKSİYAÇI
-سئلین ~ SELYN
-سئلیک ~ SELİK
-سئلیک‌لی ~ SELİKLİ
-سئلیکواری ~ SELİKVARİ
-سئلینتی ~ SELİNTİ
-سئلیوخشار ~ SELİYƏOXŞAR
-سئلکوپ‌لار ~ SELKUPLAR
-سئللمه ~ SELLƏMƏ
-سئللمک ~ SELLƏMƏK
-سئللنمه ~ SELLƏNMƏ
-سئللنمک ~ SELLƏNMƏK
-سئل‌لی ~ SELLİ
-سئل‌لیک ~ SELLİK
-سئللوفبن ~ SELLOFBN
-سئللولوید ~ SELLÜLUİD
-سیلسی ~ SYLSİ
-سئلوا ~ SELVA
-سئمافور ~ SEMAFUR
-سئمبنتیکا ~ SEMBNTİKA
-سئماسیولوگیا ~ SEMASİOLUGİYA
-سئماسیولوق ~ SEMASİULOQ
-سئمینت ~ SEMYNT
-سئلیکواری ~ SELİKVARİ
-سئمئنتچی ~ SEMENTÇİ
-سئمئنتلمه ~ SEMENTLƏMƏ
-سئمئنتلمک ~ SEMENTLƏMƏK
-سئمئنتلنمه ~ SEMENTLƏNMƏ
-سئمئنتلنمک ~ SEMENTLƏNMƏK
-سئمئنتلشمه ~ SEMENTLƏŞMƏ
-سئمئنتلشمک ~ SEMENTLƏŞMƏK
-سئمئنتلییجی ~ SEMENTLƏYİCİ
-سئمئنت‌لی ~ SEMENTLİ
-سئمیستر ~ SEMYSTR
-سئمینبر ~ SEMİNBR
-سئمینبریا ~ SEMİNBRİYA
-سئمیت‌لر ~ SEMİTLƏR
-سئمیتولوگیا ~ SEMİTOLUGİYA
-سئمیتولوق ~ SEMİTULOQ
-سئن ~ SEN
-سئنبت ~ SENBT
-سئنبتور ~ SENBTOR
-سئناتورلوق ~ SENATORLUQ
-سئمئنتچی ~ SEMENTÇİ
-سئنت ~ SENT
-سئنتئسیمو ~ SENTESİMO
-سئنتیمئنتبل ~ SENTİMENTBL
-سئنتیمئنتاللیق ~ SENTİMENTALLIQ
-سئنتیمو ~ SENTİMO
-سینتنئر ~ SYNTNER
-سئنتیببر ~ SENTYBBR
-سئنیور1 ~ SENYUR1
-سئنیور2 ~ SENYUR2
-سئنز ~ SENZ
-سینزور ~ SYNZOR
-سئنزورخانا ~ SENZORXANA
-سئنزورلوق ~ SENZORLUQ
-سئنزجرا ~ SENZCRA
-سئپاربتور ~ SEPARBTOR
-سئپاراتورچو ~ SEPARATORÇU
-سئپسیس ~ SEPSİS
-سئنسوالیزم ~ SENSUALİZM
-سئپتیک ~ SEPTİK
-سئپتیما ~ SEPTİMA
-سئر ~ SER
-سئرادئللا ~ SERADELLA
-سئرب ~ SERB
-سئربجه ~ SERBCƏ
-سئرئنبدا ~ SERENBDA
-سیریا ~ SYRİYA
-سئرژبنت ~ SERJBNT
-سئرولوگیا ~ SEROLUGİYA
-سئروز ~ SEROZ
-سئرتیفیکبت ~ SERTİFİKBT
-سئروم ~ SERUM
-سئروبنت ~ SERVBNT
-سیسسیا ~ SYSSİYA
-سئسسیالاراراسی ~ SESSİYALARARASI
-سئشنبه ~ SEŞƏNBƏ
-سئت ~ SET
-سئتار ~ SETAR
-سئودا ~ SEVDA
-سئپتیک ~ SEPTİK
-سئودا‌لی ~ SEVDALI
-سئودیجیک ~ SEVDİCİK
-سئودیرمه ~ SEVDİRMƏ
-سئو‌دیرمک ~ SEVDİRMƏK
-سئور ~ SEVƏR
-سئوگی ~ SEVGİ
-سئوگی‌لی ~ SEVGİLİ
-سئوگی‌سیز ~ SEVGİSİZ
-سئویجی ~ SEVİCİ
-سئویلمه ~ SEVİLMƏ
-سئویلمک ~ SEVİLMƏK
-سئویم‌لی ~ SEVİMLİ
-سئویم‌سیز ~ SEVİMSİZ
-سئوینج ~ SEVİNC
-سئوینجک ~ SEVİNCƏK
-سئوینج‌لی ~ SEVİNCLİ
-سئوینج‌سیز ~ SEVİNCSİZ
-سئویندیریجی ~ SEVİNDİRİCİ
-سئویندیرمه ~ SEVİNDİRMƏ
-سئوین‌دیرمک ~ SEVİNDİRMƏK
-سئوینیشمه ~ SEVİNİŞMƏ
-سئوینیشمک ~ SEVİNİŞMƏK
-سئوینمه ~ SEVİNMƏ
-سئوینمک ~ SEVİNMƏK
-سئویشمه ~ SEVİŞMƏ
-سئویشمک ~ SEVİŞMƏK
-سئومه ~ SEVMƏ
-سئومک ~ SEVMƏK
-سئویلمه ~ SEVİLMƏ
-سئیف ~ SEYF
-سید ~ SEYİD
-سئییدما‌لی ~ SEYİDMALI
-سئییز ~ SEYİZ
-سئیم ~ SEYM
-سئیر1 ~ SEYR1
-سئیر2 ~ SEYR2
-سئیران ~ SEYRAN
-سئیرچی ~ SEYRÇİ
-سئی‌رک ~ SEYRƏK
-سئیف ~ SEYF
-سئیرکچتیرلی‌لر ~ SEYRƏKÇƏTİRLİLƏR
-سئیرکلم1 ~ SEYRƏKLƏMƏ1
-سئیرکلم2 ~ SEYRƏKLƏMƏ2
-سئیرکلمک1 ~ SEYRƏKLƏMƏK1
-سئیرکلمک2 ~ SEYRƏKLƏMƏK2
-سئیرکلندیرمه ~ SEYRƏKLƏNDİRMƏ
-سئی‌رکلن‌دیرمک ~ SEYRƏKLƏNDİRMƏK
-سئیرکلنمه ~ SEYRƏKLƏNMƏ
-سئی‌رکلنمک ~ SEYRƏKLƏNMƏK
-سئیرکلشدیریلمه ~ SEYRƏKLƏŞDİRİLMƏ
-سئیرکلشدیریلمک ~ SEYRƏKLƏŞDİRİLMƏK
-سئیرکلشدیرمه ~ SEYRƏKLƏŞDİRMƏ
-سئیرکلش‌دیرمک ~ SEYRƏKLƏŞDİRMƏK
-سئیرکلشمه ~ SEYRƏKLƏŞMƏ
-سئیرکلشمک ~ SEYRƏKLƏŞMƏK
-سئیرکلتدیرمه ~ SEYRƏKLƏTDİRMƏ
-سئیرکلت‌دیرمک ~ SEYRƏKLƏTDİRMƏK
-سئیرکلتمه ~ SEYRƏKLƏTMƏ
-سئیرکلتمک ~ SEYRƏKLƏTMƏK
-سئی‌رک‌لیک ~ SEYRƏKLİK
-سئیرکتوک‌لو ~ SEYRƏKTÜKLÜ
-سئیرلدیلمه ~ SEYRƏLDİLMƏ
-سئیرلدیلمک ~ SEYRƏLDİLMƏK
-سئیرلمه ~ SEYRƏLMƏ
-سئیرلمک ~ SEYRƏLMƏK
-سئیرلتمه ~ SEYRƏLTMƏ
-سئیرلتمک ~ SEYRƏLTMƏK
-سئیرنگاه ~ SEYRƏNGAH
-سئیسموقراف ~ SEYSMUQRAF
-سئیسموقربفیا ~ SEYSMOQRBFİYA
-سئیسموقربم ~ SEYSMOQRBM
-سئیسمولوگیا ~ SEYSMOLUGİYA
-سئیتنوت ~ SEYTNUT
-سئیوان ~ SEYVAN
-سئزاریزم ~ SEZARİZM
-سئزدیرمه ~ SEZDİRMƏ
-سئزدیرمک ~ SEZDİRMƏK
-سئزیلمه ~ SEZİLMƏ
-سئزیلمک ~ SEZİLMƏK
-سئزمه ~ SEZMƏ
-سئزمک ~ SEZMƏK
-سادت ~ SƏADƏT
-سادت‌لی ~ SƏADƏTLİ
-سادت‌سیز ~ SƏADƏTSİZ
-سادت‌سیزلیک ~ SƏADƏTSİZLİK
-سبات ~ SƏBAT
-سباتلا ~ SƏBATLA
-سبات‌لی ~ SƏBATLI
-سبات‌سیز ~ SƏBATSIZ
-سباتسیزلیق ~ SƏBATSIZLIQ
-سبب ~ SƏBƏB
-سادت ~ SƏADƏT
-سببکار ~ SƏBƏBKAR
-سببکارلیق ~ SƏBƏBKARLIQ
-سبب‌لی ~ SƏBƏBLİ
-سبب‌سیز ~ SƏBƏBSİZ
-سبت ~ SƏBƏT
-سبتجیک ~ SƏBƏTCİK
-سبتچی ~ SƏBƏTÇİ
-سبتتوخویان ~ SƏBƏTTOXUYAN
-سبی ~ SƏBİ
-سبیر1 ~ SƏBİR1
-سبیر2 ~ SƏBİR2
-سببکار ~ SƏBƏBKAR
-سبیرلی ~ SƏBİRLİ
-سبیرسیز ~ SƏBİRSİZ
-سبیرسیزلنمه ~ SƏBİRSİZLƏNMƏ
-سبیرسیزلنمک ~ SƏBİRSİZLƏNMƏK
-سبیرسیزلیک ~ SƏBİRSİZLİK
-سبت ~ SƏBT
-سبوهی ~ SƏBUHİ
-سبزه ~ SƏBZƏ
-سبزه‌لی ~ SƏBZƏLİ
-سبزوات ~ SƏBZƏVAT
-سبزواتچی ~ SƏBZƏVATÇI
-سبزواتچیلیق ~ SƏBZƏVATÇILIQ
-سبزی ~ SƏBZİ
-سبزیقووورما ~ SƏBZİQOVURMA
-سبزیقووورما‌لی ~ SƏBZİQOVURMALI
-سبزیقووورمالیق ~ SƏBZİQOVURMALIQ
-سبزیات ~ SƏBZİYYAT
-سججاده ~ SƏCCADƏ
-سجده ~ SƏCDƏ
-سجیه ~ SƏCİYYƏ
-سجیلندیرمه ~ SƏCİYYƏLƏNDİRMƏ
-سجیه‌لن‌دیرمک ~ SƏCİYYƏLƏNDİRMƏK
-سجیلنمه ~ SƏCİYYƏLƏNMƏ
-سجیه‌لنمک ~ SƏCİYYƏLƏNMƏK
-سجیوی ~ SƏCİYYƏVİ
-سجیوی‌لیک ~ SƏCİYYƏVİLİK
-سد ~ SƏD
-سدا ~ SƏDA
-سداقت ~ SƏDAQƏT
-سداقت‌لی‌لیک ~ SƏDAQƏTLİLİK
-سداقت‌سیز ~ SƏDAQƏTSİZ
-سجده ~ SƏCDƏ
-سداقت‌سیزلیک ~ SƏDAQƏTSİZLİK
-سدارت ~ SƏDARƏT
-سدد ~ SƏDD
-سدف ~ SƏDƏF
-سدف‌لی ~ SƏDƏFLİ
-سدقه ~ SƏDƏQƏ
-سداقت‌سیزلیک ~ SƏDAQƏTSİZLİK
-سدمه ~ SƏDƏMƏ
-صدر ~ SƏDR
-صدری ~ SƏDRİ
-صدرلیک ~ SƏDRLİK
-سدولو ~ SƏDULU
-سف ~ SƏF
-سفا ~ SƏFA
-سفاهت ~ SƏFAHƏT
-سفالت ~ SƏFALƏT
-سفا‌لی ~ SƏFALI
-سفارت ~ SƏFARƏT
-سفارت‌خانا ~ SƏFARƏTXANA
-سفبسف ~ SƏFBƏSƏF
-سدمه ~ SƏDƏMƏ
-سفئه ~ SƏFEH
-سفئهلمه ~ SƏFEHLƏMƏ
-سفئهلمک ~ SƏFEHLƏMƏK
-سفئه‌لیک ~ SƏFEHLİK
-سفر1 ~ SƏFƏR1
-سفر2 ~ SƏFƏR2
-سفر3 ~ SƏFƏR3
-سفربر ~ SƏFƏRBƏR
-سفربرئدیجی ~ SƏFƏRBƏREDİCİ
-سفربرلیک ~ SƏFƏRBƏRLİK
-سفرخانا ~ SƏFƏRXANA
-سفهه ~ SƏFHƏ
-سفیل ~ SƏFİL
-سفیلانه ~ SƏFİLANƏ
-سفیلجه‌سینه ~ SƏFİLCƏSİNƏ
-سفیل‌لیک ~ SƏFİLLİK
-سفینه ~ SƏFİNƏ
-سفیر ~ SƏFİR
-سفیرلیک ~ SƏFİRLİK
-سفرا ~ SƏFRA
-سغیر ~ SƏĞİR
-سهنگ ~ SƏHƏNG
-سحر ~ SƏHƏR
-سفرخانا ~ SƏFƏRXANA
-سهرجیک ~ SƏHƏRCİK
-سهرکی ~ SƏHƏRKİ
-سههت ~ SƏHHƏT
-صحیفه ~ SƏHİFƏ
-سهیفباغلایان ~ SƏHİFƏBAĞLAYAN
-صحیفه‌لمه ~ SƏHİFƏLƏMƏ
-صحیفه‌لمک ~ SƏHİFƏLƏMƏK
-سهیفلنمه ~ SƏHİFƏLƏNMƏ
-صحیفه‌لنمک ~ SƏHİFƏLƏNMƏK
-سهیه ~ SƏHİH
-سهیه‌لیک ~ SƏHİHLİK
-سهیه ~ SƏHİYYƏ
-سهل ~ SƏHL
-سهلب ~ SƏHLƏB
-سهلنکار ~ SƏHLƏNKAR
-سهلنکارلیق ~ SƏHLƏNKARLIQ
-سهم ~ SƏHM
-سهمدار ~ SƏHMDAR
-سهنه ~ SƏHNƏ
-سهنجیک ~ SƏHNƏCİK
-سهنلشدیریلمیش ~ SƏHNƏLƏŞDİRİLMİŞ
-سهنلشدیرمه ~ SƏHNƏLƏŞDİRMƏ
-سهنه‌لش‌دیرمک ~ SƏHNƏLƏŞDİRMƏK
-سهنه‌لیک ~ SƏHNƏLİK
-سهرا ~ SƏHRA
-سهو ~ SƏHV
-سهون ~ SƏHVƏN
-سخاوت ~ SƏXAVƏT
-سخاوت‌لی ~ SƏXAVƏTLİ
-سکی ~ SƏKİ
-سکیل ~ SƏKİL
-سکی‌لی ~ SƏKİLİ
-سکیل‌لی ~ SƏKİLLİ
-سککیز ~ SƏKKİZ
-سککیزاداملیق ~ SƏKKİZADAMLIQ
-سککیزایلیق ~ SƏKKİZAYLIQ
-سککیزبوجاق ~ SƏKKİZBUCAQ
-سککیزبوجاق‌لی ~ SƏKKİZBUCAQLI
-سککیزجه ~ SƏKKİZCƏ
-سککیزجیلدلی ~ SƏKKİZCİLDLİ
-سککیزجیلدلیک ~ SƏKKİZCİLDLİK
-سککیزدویمه ~ SƏKKİZDÜYMƏ
-سککیزگونلوک ~ SƏKKİZGÜNLÜK
-سککیزهئجا‌لی ~ SƏKKİZHECALI
-سککیزهدلی ~ SƏKKİZHƏDLİ
-سککیزیل‌لیک ~ SƏKKİZİLLİK
-سککیزینجی ~ SƏKKİZİNCİ
-سککیزلیک ~ SƏKKİZLİK
-سککیزنفرلیک ~ SƏKKİZNƏFƏRLİK
-سککیزرقم‌لی ~ SƏKKİZRƏQƏMLİ
-سککیزسااتلیق ~ SƏKKİZSAATLIQ
-سککیزسوتون‌لو ~ SƏKKİZSÜTUNLU
-سککیزتارلا‌لی ~ SƏKKİZTARLALI
-سککیزوزلو ~ SƏKKİZÜZLÜ
-سککیزیاشار ~ SƏKKİZYAŞAR
-سککیزیاش‌لی ~ SƏKKİZYAŞLI
-سکمه ~ SƏKMƏ
-سکمک ~ SƏKMƏK
-سککیزاداملیق ~ SƏKKİZADAMLIQ
-سکسن ~ SƏKSƏN
-سکسندیرمه ~ SƏKSƏNDİRMƏ
-سکسن‌دیرمک ~ SƏKSƏNDİRMƏK
-سکسنیل‌لیک ~ SƏKSƏNİLLİK
-سکسنینجی ~ SƏKSƏNİNCİ
-سکسن‌لیک ~ SƏKSƏNLİK
-سکسنمه ~ SƏKSƏNMƏ
-سکسنمک ~ SƏKSƏNMƏK
-سکسنیاش‌لی ~ SƏKSƏNYAŞLI
-سکته ~ SƏKTƏ
-سقف ~ SƏQF
-سققا ~ SƏQQA
-سلاهیت ~ SƏLAHİYYƏT
-سلاهیتدار ~ SƏLAHİYYƏTDAR
-سلاهیت‌لی ~ SƏLAHİYYƏTLİ
-سلبه ~ SƏLBƏ
-سلبه‌لمه ~ SƏLBƏLƏMƏ
-سلبه‌لمک ~ SƏLBƏLƏMƏK
-سلجوق‌لار ~ SƏLCUQLAR
-سلدیرمه ~ SƏLDİRƏMƏ
-سل‌دیرمک ~ SƏLDİRƏMƏK
-سل‌دیرلمه ~ SƏLDİRLƏMƏ
-سل‌دیرلمک ~ SƏLDİRLƏMƏK
-سله ~ SƏLƏ
-سلف ~ SƏLƏF
-سلم ~ SƏLƏM
-سلمچی ~ SƏLƏMÇİ
-سلمچی‌لیک ~ SƏLƏMÇİLİK
-سلمخور ~ SƏLƏMXOR
-سلیب ~ SƏLİB
-سلیبچی ~ SƏLİBÇİ
-سلیقه ~ SƏLİQƏ
-سلیقه‌لی ~ SƏLİQƏLİ
-سلاهیتدار ~ SƏLAHİYYƏTDAR
-سلیقه‌سیز ~ SƏLİQƏSİZ
-سلیقه‌سیزلیک ~ SƏLİQƏSİZLİK
-سلیس ~ SƏLİS
-سلیس‌لیک ~ SƏLİSLİK
-سلسه‌له ~ SƏLSƏLƏ
-سلت ~ SƏLT
-سلطنت ~ SƏLTƏNƏT
-سما ~ SƏMA
-سماوی ~ SƏMAVİ
-سمه ~ SƏMƏ
-سمند ~ SƏMƏND
-سمندر ~ SƏMƏNDƏR
-سمنی ~ SƏMƏNİ
-سمر ~ SƏMƏR
-سمره ~ SƏMƏRƏ
-سمرلشدیریجی ~ SƏMƏRƏLƏŞDİRİCİ
-سمرلشدیریلمه ~ SƏMƏRƏLƏŞDİRİLMƏ
-سمرلشدیریلمک ~ SƏMƏRƏLƏŞDİRİLMƏK
-سمرلشدیرمه ~ SƏMƏRƏLƏŞDİRMƏ
-سمره‌لش‌دیرمک ~ SƏMƏRƏLƏŞDİRMƏK
-سمره‌لی ~ SƏMƏRƏLİ
-سمره‌سیز ~ SƏMƏRƏSİZ
-سمره‌سیزلیک ~ SƏMƏRƏSİZLİK
-صمیمی ~ SƏMİMİ
-سمیمیلشمه ~ SƏMİMİLƏŞMƏ
-صمیمی‌لشمک ~ SƏMİMİLƏŞMƏK
-صمیمی‌لیک ~ SƏMİMİLİK
-سمیمیت ~ SƏMİMİYYƏT
-سمیر ~ SƏMİR
-سمیرمک ~ SƏMİRMƏK
-سمیزمک ~ SƏMİZMƏK
-سمت ~ SƏMT
-سمتلندیرمه ~ SƏMTLƏNDİRMƏ
-سمتلن‌دیرمک ~ SƏMTLƏNDİRMƏK
-سموم ~ SƏMUM
-سن ~ SƏN
-سنا ~ SƏNA
-سنامکی ~ SƏNAMƏKİ
-سنایئ ~ SƏNAYE
-سنایئچی ~ SƏNAYEÇİ
-سنایئلشدیریلمه ~ SƏNAYELƏŞDİRİLMƏ
-سنایئلشدیریلمک ~ SƏNAYELƏŞDİRİLMƏK
-سنایئلشدیرمه ~ SƏNAYELƏŞDİRMƏ
-سنایئ‌لش‌دیرمک ~ SƏNAYELƏŞDİRMƏK
-سنایئلشمه ~ SƏNAYELƏŞMƏ
-سنایئ‌لشمک ~ SƏNAYELƏŞMƏK
-سنایئ‌لی ~ SƏNAYELİ
-سنجه ~ SƏNCƏ
-سندل1 ~ SƏNDƏL1
-سندل2 ~ SƏNDƏL2
-سندل3 ~ SƏNDƏL3
-سنده‌لمه ~ SƏNDƏLƏMƏ
-سنده‌لمک ~ SƏNDƏLƏMƏK
-سنده‌لی ~ SƏNDƏLİ
-سن‌دیرلمه ~ SƏNDİRLƏMƏ
-سن‌دیرلمک ~ SƏNDİRLƏMƏK
-سنه ~ SƏNƏ
-سند ~ SƏNƏD
-سنک ~ SƏNƏK
-سنم ~ SƏNƏM
-صنعت ~ SƏNƏT
-سنتچی ~ SƏNƏTÇİ
-سنتکار ~ SƏNƏTKAR
-سنتکارانه ~ SƏNƏTKARANƏ
-سنتکارلیق ~ SƏNƏTKARLIQ
-سنتشوناس ~ SƏNƏTŞÜNAS
-سنتشوناسلیق ~ SƏNƏTŞÜNASLIQ
-سنک ~ SƏNƏK
-سنگک ~ SƏNGƏK
-سنگکچی ~ SƏNGƏKÇİ
-سنگر ~ SƏNGƏR
-سنگرلنمه ~ SƏNGƏRLƏNMƏ
-سنگرلنمک ~ SƏNGƏRLƏNMƏK
-سنگیمک ~ SƏNGİMƏK
-سنگین ~ SƏNGİN
-سن‌لیک ~ SƏNLİK
-سنوبر ~ SƏNUBƏR
-سپه‌لمه ~ SƏPƏLƏMƏ
-سپه‌لمک ~ SƏPƏLƏMƏK
-سپلنمه ~ SƏPƏLƏNMƏ
-سپه‌لنمک ~ SƏPƏLƏNMƏK
-سپگی ~ SƏPGİ
-سپگی‌لی ~ SƏPGİLİ
-سپیجی ~ SƏPİCİ
-سپیلمه ~ SƏPİLMƏ
-سپیلمک ~ SƏPİLMƏK
-سپین ~ SƏPİN
-سپینچی ~ SƏPİNÇİ
-سپینقاباغی ~ SƏPİNQABAĞI
-سپینتی ~ SƏPİNTİ
-سپیشیک ~ SƏPİŞİK
-سپکی ~ SƏPKİ
-سپم1 ~ SƏPMƏ1
-سپم2 ~ SƏPMƏ2
-سپمک1 ~ SƏPMƏK1
-سپمک2 ~ SƏPMƏK2
-سپسووار ~ SƏPSUVAR
-سر ~ SƏR
-سراب ~ SƏRAB
-سراپرده ~ SƏRAPƏRDƏ
-سراسر ~ SƏRASƏR
-سراسیمه ~ SƏRASİMƏ
-سرباز ~ SƏRBAZ
-سربازخانا ~ SƏRBAZXANA
-سربازلیق ~ SƏRBAZLIQ
-سربسر ~ SƏRBƏSƏR
-سربست ~ SƏRBƏST
-سربستلشمه ~ SƏRBƏSTLƏŞMƏ
-سربستلشمک ~ SƏRBƏSTLƏŞMƏK
-سربست‌لیک ~ SƏRBƏSTLİK
-سرچه ~ SƏRÇƏ
-سردابه ~ SƏRDABƏ
-سردار ~ SƏRDAR
-سرداری ~ SƏRDARI
-سرفراز ~ SƏRƏFRAZ
-سرک ~ SƏRƏK
-سرلنمه ~ SƏRƏLƏNMƏ
-سره‌لنمک ~ SƏRƏLƏNMƏK
-سرنجام ~ SƏRƏNCAM
-سرنجامچی ~ SƏRƏNCAMÇI
-سرف1 ~ SƏRF1
-سرداری ~ SƏRDARI
-سرف2 ~ SƏRF2
-صرفه ~ SƏRFƏ
-صرفه‌لی ~ SƏRFƏLİ
-صرفه‌سیز ~ SƏRFƏSİZ
-سرفیات ~ SƏRFİYYAT
-سرگردان ~ SƏRGƏRDAN
-سرگردانلیق ~ SƏRGƏRDANLIQ
-سرگی ~ SƏRGİ
-سرگوزشت ~ SƏRGÜZƏŞT
-سرهئساب ~ SƏRHESAB
-سرحد ~ SƏRHƏD
-صرف ~ SƏRF
-سرهدچی ~ SƏRHƏDÇİ
-سرهنگ ~ SƏRHƏNG
-سرخوش ~ SƏRXOŞ
-سرخوشلوق ~ SƏRXOŞLUQ
-سریه ~ SƏRİH
-سریلی1 ~ SƏRİLİ1
-سریلی2 ~ SƏRİLİ2
-سریلی3 ~ SƏRİLİ3
-سریلم1 ~ SƏRİLMƏ1
-سریلم2 ~ SƏRİLMƏ2
-سریلمک1 ~ SƏRİLMƏK1
-سریلمک2 ~ SƏRİLMƏK2
-سریمه ~ SƏRİMƏ
-سریمک ~ SƏRİMƏK
-سرین ~ SƏRİN
-سرهدچی ~ SƏRHƏDÇİ
-سرینجه ~ SƏRİNCƏ
-سرینکئش ~ SƏRİNKEŞ
-سرینلدیجی ~ SƏRİNLƏDİCİ
-سرینلمه ~ SƏRİNLƏMƏ
-سرینلمک ~ SƏRİNLƏMƏK
-سرینلنمه ~ SƏRİNLƏNMƏ
-سرینلنمک ~ SƏRİNLƏNMƏK
-سرینلشدیریجی ~ SƏRİNLƏŞDİRİCİ
-سرینلشدیرمه ~ SƏRİNLƏŞDİRMƏ
-سرینلش‌دیرمک ~ SƏRİNLƏŞDİRMƏK
-سرینلشمه ~ SƏRİNLƏŞMƏ
-سرینلشمک ~ SƏRİNLƏŞMƏK
-سرینلتمه ~ SƏRİNLƏTMƏ
-سرینلتمک ~ SƏRİNLƏTMƏK
-سرین‌لیک ~ SƏRİNLİK
-سرینجه ~ SƏRİNCƏ
-سریشته ~ SƏRİŞTƏ
-سریشته‌لی ~ SƏRİŞTƏLİ
-سریشته‌سیز ~ SƏRİŞTƏSİZ
-سرکئش ~ SƏRKEŞ
-سرکرده ~ SƏRKƏRDƏ
-سرکرده‌لیک ~ SƏRKƏRDƏLİK
-سرکی ~ SƏRKİ
-سرلؤوهه ~ SƏRLÖVHƏ
-سرلؤوهه‌لی ~ SƏRLÖVHƏLİ
-سرمایه ~ SƏRMAYƏ
-سرمایچی ~ SƏRMAYƏÇİ
-سرمایچی‌لیک ~ SƏRMAYƏÇİLİK
-سرمایه‌دار ~ SƏRMAYƏDAR
-سرمایدارلیق ~ SƏRMAYƏDARLIQ
-سرمه ~ SƏRMƏ
-سرمک ~ SƏRMƏK
-سرنیج ~ SƏRNİC
-سریشته ~ SƏRİŞTƏ
-سرنیشین ~ SƏRNİŞİN
-سرپایی ~ SƏRPAYI
-سرپاییلیق ~ SƏRPAYILIQ
-سرپمک ~ SƏRPMƏK
-سرپوش ~ SƏRPUŞ
-سرراج ~ SƏRRAC
-سرراجلیق ~ SƏRRACLIQ
-سرراف ~ SƏRRAF
-سررافلیق ~ SƏRRAFLIQ
-سرراست ~ SƏRRAST
-سرراستجا ~ SƏRRASTCA
-سرراستلیق ~ SƏRRASTLIQ
-سرسم ~ SƏRSƏM
-سرسملمه ~ SƏRSƏMLƏMƏ
-سرسملمک ~ SƏRSƏMLƏMƏK
-سرسم‌لیک ~ SƏRSƏMLİK
-سرسر ~ SƏRSƏR
-سرسره ~ SƏRSƏRƏ
-سرسری ~ SƏRSƏRİ
-سرسری‌لیک ~ SƏRSƏRİLİK
-سرت ~ SƏRT
-سرتلشمه ~ SƏRTLƏŞMƏ
-سرتلشمک ~ SƏRTLƏŞMƏK
-سرت‌لیک ~ SƏRTLİK
-سرو ~ SƏRV
-سرسملمه ~ SƏRSƏMLƏMƏ
-سرواخت ~ SƏRVAXT
-سرواختلیق ~ SƏRVAXTLIQ
-سرور ~ SƏRVƏR
-ثروت ~ SƏRVƏT
-ثروتدار ~ SƏRVƏTDAR
-سروتلنمه ~ SƏRVƏTLƏNMƏ
-ثروتلنمک ~ SƏRVƏTLƏNMƏK
-ثروت‌لی ~ SƏRVƏTLİ
-سرو‌لیک ~ SƏRVLİK
-سرزنیش ~ SƏRZƏNİŞ
-سس ~ SƏS
-سسقویما ~ SƏSƏQOYMA
-سسکئچیرمه‌ین ~ SƏSKEÇİRMƏYƏN
-سسلمه ~ SƏSLƏMƏ
-سسلمک ~ SƏSLƏMƏK
-سسلندیرمه ~ SƏSLƏNDİRMƏ
-سسلن‌دیرمک ~ SƏSLƏNDİRMƏK
-سسلنمه ~ SƏSLƏNMƏ
-سسلنمک ~ SƏSLƏNMƏK
-سسلشمه ~ SƏSLƏŞMƏ
-سسلشمک ~ SƏSLƏŞMƏK
-سس‌سیز ~ SƏSSİZ
-سس‌سیزجه ~ SƏSSİZCƏ
-سس‌سیزلیک ~ SƏSSİZLİK
-سستوتان ~ SƏSTUTAN
-سسوئرمه ~ SƏSVERMƏ
-سسیازان ~ SƏSYAZAN
-ستلجم ~ SƏTƏLCƏM
-سته ~ SƏTH
-ستهی ~ SƏTHİ
-ستهیلشدیریلمه ~ SƏTHİLƏŞDİRİLMƏ
-ستهیلشدیریلمک ~ SƏTHİLƏŞDİRİLMƏK
-ستهیلشدیرمه ~ SƏTHİLƏŞDİRMƏ
-ستهی‌لش‌دیرمک ~ SƏTHİLƏŞDİRMƏK
-سطر ~ SƏTİR
-ستیرالتی ~ SƏTİRALTI
-ستیرباشی ~ SƏTİRBAŞI
-ستیربستیر ~ SƏTİRBƏSƏTİR
-ستری ~ SƏTRİ
-ستتار ~ SƏTTAR
-سوا ~ SƏVA
-سواب ~ SƏVAB
-سوایی ~ SƏVAYI
-سویه ~ SƏVİYYƏ
-سی ~ SƏY
-سیاهت ~ SƏYAHƏT
-سیاهتچی ~ SƏYAHƏTÇİ
-سیاهتنامه ~ SƏYAHƏTNAMƏ
-سییرمه ~ SƏYİRMƏ
-سییرمک ~ SƏYİRMƏK
-سییرتمه ~ SƏYİRTMƏ
-سییرتمک ~ SƏYİRTMƏK
-سی‌لی ~ SƏYLİ
-سیریمه ~ SƏYRİMƏ
-سیریمک ~ SƏYRİMƏK
-سیریشمه ~ SƏYRİŞMƏ
-سویه ~ SƏVİYYƏ
-سیریشمک ~ SƏYRİŞMƏK
-سییاد ~ SƏYYAD
-سییاه ~ SƏYYAH
-سییاهلیق ~ SƏYYAHLIQ
-سییال ~ SƏYYAL
-سییار ~ SƏYYAR
-سییاره ~ SƏYYARƏ
-سزا ~ SƏZA
-سفئرا ~ SFERA
-سفئریک ~ SFERİK
-سفینکس ~ SFİNKS
-سخئم ~ SXEM
-سخئماتیک‌لیک ~ SXEMATİKLİK
-سخولبستیک ~ SXOLBSTİK
-سیریشمک ~ SƏYRİŞMƏK
-سخولبستیکا ~ SXOLBSTİKA
-سیجاق ~ SICAQ
-سیچراما ~ SIÇRAMA
-سیچراماق ~ SIÇRAMAQ
-سیچرانتی ~ SIÇRANTI
-سیچراتما ~ SIÇRATMA
-سیچراتماق ~ SIÇRATMAQ
-سیچراییش ~ SIÇRAYIŞ
-سیچراییش‌لی ~ SIÇRAYIŞLI
-سیچراییشواری ~ SIÇRAYIŞVARİ
-صیفیر ~ SIFIR
-سیغا ~ SIĞA
-سیغال ~ SIĞAL
-سیغاللاما ~ SIĞALLAMA
-سیغاللاماق ~ SIĞALLAMAQ
-سخولاستیکا ~ SXOLASTİKA
-سیغاللانما ~ SIĞALLANMA
-سیغاللانماق ~ SIĞALLANMAQ
-سیغال‌لی ~ SIĞALLI
-سیغینجاق ~ SIĞINCAQ
-سیغینما ~ SIĞINMA
-سیغینماق ~ SIĞINMAQ
-سیغیر ~ SIĞIR
-سیغیرچی ~ SIĞIRÇI
-سیغیرچین ~ SIĞIRÇIN
-سیغیردی‌لی ~ SIĞIRDİLİ
-سیغیرقویروغو ~ SIĞIRQUYRUĞU
-سیغیشدیریلما ~ SIĞIŞDIRILMA
-سیغیشدیریلماق ~ SIĞIŞDIRILMAQ
-سیغیشدیرما ~ SIĞIŞDIRMA
-سیغیش‌دیرماق ~ SIĞIŞDIRMAQ
-سیغیشما ~ SIĞIŞMA
-سیغیشماق ~ SIĞIŞMAQ
-سیغما ~ SIĞMA
-سیغماق ~ SIĞMAQ
-سیغاللانما ~ SIĞALLANMA
-سیغماز ~ SIĞMAZ
-سیغورتا ~ SIĞORTA
-سیغورتاچی ~ SIĞORTAÇI
-سیغورتا‌لی ~ SIĞORTALI
-سیخ ~ SIX
-سیخاج ~ SIXAC
-سیخجالاما ~ SIXCALAMA
-سیخجالاماق ~ SIXCALAMAQ
-سیخیجی ~ SIXICI
-سیخیلما ~ SIXILMA
-سیخیلماق ~ SIXILMAQ
-سیخینتی ~ SIXINTI
-سیغماز ~ SIĞMAZ
-سیخینتی‌لی ~ SIXINTILI
-سیخیشدیریلما ~ SIXIŞDIRILMA
-سیخیشدیریلماق ~ SIXIŞDIRILMAQ
-سیخیشدیرما ~ SIXIŞDIRMA
-سیخیش‌دیرماق ~ SIXIŞDIRMAQ
-سیخیشما ~ SIXIŞMA
-سیخیشماق ~ SIXIŞMAQ
-سیخلاشدیریلما ~ SIXLAŞDIRILMA
-سیخلاشدیریلماق ~ SIXLAŞDIRILMAQ
-سیخلاشدیرما ~ SIXLAŞDIRMA
-سیخلاش‌دیرماق ~ SIXLAŞDIRMAQ
-سیخلاشما ~ SIXLAŞMA
-سیخلاشماق ~ SIXLAŞMAQ
-سیخلیق ~ SIXLIQ
-سیخما ~ SIXMA
-سیخماق ~ SIXMAQ
-سیخینتی‌لی ~ SIXINTILI
-سیل‌دیریم ~ SILDIRIM
-سیل‌دیریم‌لی ~ SILDIRIMLI
-سیناق ~ SINAQ
-سیناقچی ~ SINAQÇI
-سیناق‌لی ~ SINAQLI
-سیناما ~ SINAMA
-سیناماق ~ SINAMAQ
-سینانمیش ~ SINANMIŞ
-سیناییجی ~ SINAYICI
-سیندیرما ~ SINDIRMA
-سین‌دیرماق ~ SINDIRMAQ
-سینیخما ~ SINIXMA
-سینیخماق ~ SINIXMAQ
-سینیق ~ SINIQ
-سینانمیش ~ SINANMIŞ
-سینیقچی ~ SINIQÇI
-سینیقچیلیق ~ SINIQÇILIQ
-سینیقلیق ~ SINIQLIQ
-سینیرماق ~ SINIRMAQ
-سینما ~ SINMA
-سینماق ~ SINMAQ
-سیپا ~ SIPA
-سیرا ~ SIRA
-سینیقچی ~ SINIQÇI
-سیراجا ~ SIRACA
-سیرالاما ~ SIRALAMA
-سیرالاماق ~ SIRALAMAQ
-سیرالانما ~ SIRALANMA
-سیرالانماق ~ SIRALANMAQ
-سیرالانمیش ~ SIRALANMIŞ
-سیرا‌لی ~ SIRALI
-سیرا‌سیز ~ SIRASIZ
-سیراتاغ ~ SIRATAĞ
-سیراوی ~ SIRAVİ
-صرف ~ SIRF
-سیرغا ~ SIRĞA
-سیرغاجیق ~ SIRĞACIQ
-سیراجا ~ SIRACA
-سیرغالیق ~ SIRĞALIQ
-سیریق ~ SIRIQ
-سیریق‌لی ~ SIRIQLI
-سیریما ~ SIRIMA
-سیریماق ~ SIRIMAQ
-سیرینما ~ SIRINMA
-سیرینماق ~ SIRINMAQ
-سیرما ~ SIRMA
-سیرمالاما ~ SIRMALAMA
-سیرمالاماق ~ SIRMALAMAQ
-سیرما‌لی ~ SIRMALI
-سیرسیرا ~ SIRSIRA
-سیرت1 ~ SIRT1
-سیرت2 ~ SIRT2
-سیرتیق ~ SIRTIQ
-سیرتیقلاشما ~ SIRTIQLAŞMA
-سیرتیقلاشماق ~ SIRTIQLAŞMAQ
-سیرتیقلیق ~ SIRTIQLIQ
-سیرتیلما ~ SIRTILMA
-سیرتیلماق ~ SIRTILMAQ
-سیسقا ~ SISQA
-سیرغالیق ~ SIRĞALIQ
-سیسقالاشما ~ SISQALAŞMA
-سیسقا‌لاشماق ~ SISQALAŞMAQ
-سیسقالیق ~ SISQALIQ
-سیسلاماق ~ SISLAMAQ
-سیتقاماق ~ SITQAMAQ
-سیگیق ~ SIYIQ
-سیگیقاشی ~ SIYIQAŞI
-سیگیقلاشدیرما ~ SIYIQLAŞDIRMA
-سیگیقلاش‌دیرماق ~ SIYIQLAŞDIRMAQ
-سیگیقلیق ~ SIYIQLIQ
-سیگیقواری ~ SIYIQVARİ
-سیزاغان ~ SIZAĞAN
-سیزاق ~ SIZAQ
-سیزاناق ~ SIZANAQ
-سیزی ~ SIZI
-سیزیلداما ~ SIZILDAMA
-سیزیلداماق ~ SIZILDAMAQ
-سیزیلما ~ SIZILMA
-سیزیلماق ~ SIZILMAQ
-سیزیلتی ~ SIZILTI
-سیزیلتی‌لی ~ SIZILTILI
-سیسقالاشما ~ SISQALAŞMA
-سیزیم ~ SIZIM
-سیزینتی ~ SIZINTI
-سیزقا ~ SIZQA
-سیزقوو ~ SIZQOV
-سیزلاما ~ SIZLAMA
-سیزلاماق ~ SIZLAMAQ
-سیزما ~ SIZMA
-سیزماق ~ SIZMAQ
-سی ~ Sİ
-سیام ~ SİAM
-سیان ~ SİAN
-سیانید ~ SİANİD
-سیبو ~ SİBO
-سیجیللمه ~ SİCİLLƏMƏ
-سیجیم ~ SİCİM
-سیجیملمه ~ SİCİMLƏMƏ
-سیجیملمک ~ SİCİMLƏMƏK
-سیچان ~ SİÇAN
-سیچانقویروغو ~ SİÇANQUYRUĞU
-سیچووول ~ SİÇOVUL
-سیدیک ~ SİDİK
-سیدیک‌لیک ~ SİDİKLİK
-سیدق ~ SİDQ
-سیدر ~ SİDR
-سیزیم ~ SIZIM
-سیفاریش ~ SİFARİŞ
-سیفاریشچی ~ SİFARİŞÇİ
-سیفئربلات ~ SİFERBLAT
-سیفت1 ~ SİFƏT1
-سیفت2 ~ SİFƏT2
-سیفتجه ~ SİFƏTCƏ
-سیفون ~ SİFUN
-سیفون‌لو ~ SİFONLU
-سیف‌راق ~ SİFRAQ
-سیفته ~ SİFTƏ
-سیغه ~ SİĞƏ
-سیفاریش ~ SİFARİŞ
-سیککه ~ SİKKƏ
-سیککه‌خانا ~ SİKKƏXANA
-سیککه‌لی ~ SİKKƏLİ
-سیککه‌سیز ~ SİKKƏSİZ
-سیکل ~ SİKL
-سیکلون ~ SİKLUN
-سیقبر ~ SİQBR
-سیقارابنزر ~ SİQARABƏNZƏR
-سیقاریت ~ SİQARYT
-سیقلت ~ SİQLƏT
-سیقنبل ~ SİQNBL
-سیقنالچی ~ SİQNALÇI
-سیقنالیزبسیا ~ SİQNALİZBSİYA
-سلاح ~ SİLAH
-سیککه ~ SİKKƏ
-سلاحدار ~ SİLAHDAR
-سلاحداش ~ SİLAHDAŞ
-سیلاهداشیان ~ SİLAHDAŞIYAN
-سلاح‌خانا ~ SİLAHXANA
-سیلاهقاییران ~ SİLAHQAYIRAN
-سیلاهلاندیریلما ~ SİLAHLANDIRILMA
-سیلاهلاندیریلماق ~ SİLAHLANDIRILMAQ
-سیلاهلاندیرما ~ SİLAHLANDIRMA
-سلاحلان‌دیرماق ~ SİLAHLANDIRMAQ
-سیلاهلانما ~ SİLAHLANMA
-سلاحلانماق ~ SİLAHLANMAQ
-سلاح‌لی ~ SİLAHLI
-سلاح‌سیز ~ SİLAHSIZ
-سیلاهسیزلانما ~ SİLAHSIZLANMA
-سلاح‌سیزلانماق ~ SİLAHSIZLANMAQ
-سیلاهسیزلاشدیریلما ~ SİLAHSIZLAŞDIRILMA
-سیلاهسیزلاشدیریلماق ~ SİLAHSIZLAŞDIRILMAQ
-سیلاهسیزلاشدیرما ~ SİLAHSIZLAŞDIRMA
-سیلاهسیزلاش‌دیرماق ~ SİLAHSIZLAŞDIRMAQ
-سیله ~ SİLƏ
-سیله‌لمه ~ SİLƏLƏMƏ
-سیله‌لمک ~ SİLƏLƏMƏK
-سیله‌جک ~ SİLƏCƏK
-سیلفون ~ SİLFON
-سیلگی ~ SİLGİ
-سیلیکبت ~ SİLİKBT
-سیلیندرلی ~ SİLİNDRLİ
-سیلیندرشکیل‌لی ~ SİLİNDRŞƏKİLLİ
-سیلینمه ~ SİLİNMƏ
-سیلینمک ~ SİLİNMƏK
-سیلینمز ~ SİLİNMƏZ
-سیله‌لمه ~ SİLƏLƏMƏ
-سیلیست ~ SİLİST
-سیلیستچی ~ SİLİSTÇİ
-سیلک ~ SİLK
-سیلکه‌لمه ~ SİLKƏLƏMƏ
-سیلکه‌لمک ~ SİLKƏLƏMƏK
-سیلکلنمه ~ SİLKƏLƏNMƏ
-سیلکه‌لنمک ~ SİLKƏLƏNMƏK
-سیلکمه ~ SİLKƏMƏ
-سیلکمک ~ SİLKƏMƏK
-سیلکینمه ~ SİLKİNMƏ
-سیلکینمک ~ SİLKİNMƏK
-سیلی‌سیوم ~ SİLİSİUM
-سیلکمه ~ SİLKMƏ
-سیلکمک ~ SİLKMƏK
-سیلل ~ SİLL
-سیلله ~ SİLLƏ
-سیلله‌لمه ~ SİLLƏLƏMƏ
-سیلله‌لمک ~ SİLLƏLƏMƏK
-سیلللنمه ~ SİLLƏLƏNMƏ
-سیلله‌لنمک ~ SİLLƏLƏNMƏK
-سیلمه ~ SİLMƏ
-سیلمک ~ SİLMƏK
-سیلوسدوغرایان ~ SİLOSDOĞRAYAN
-سیلوسلاما ~ SİLOSLAMA
-سیلوسلاماق ~ SİLOSLAMAQ
-سیلسیله ~ SİLSİLƏ
-سیلسیلجونبان ~ SİLSİLƏCÜNBAN
-سیلسیله‌لی ~ SİLSİLƏLİ
-سیلسیلوی ~ SİLSİLƏVİ
-سیلویت ~ SİLUYT
-سیلوی ~ SİLVİ
-سیم1 ~ SİM1
-سیم2 ~ SİM2
-سیما ~ SİMA
-سیلسیلجونبان ~ SİLSİLƏCÜNBAN
-سیما‌سیز ~ SİMASIZ
-سیماسیزلاشدیرما ~ SİMASIZLAŞDIRMA
-سیماسیزلاش‌دیرماق ~ SİMASIZLAŞDIRMAQ
-سیماسیزلاشما ~ SİMASIZLAŞMA
-سیماسیزلاشماق ~ SİMASIZLAŞMAQ
-سیماسیزلیق ~ SİMASIZLIQ
-سیمفونیا ~ SİMFUNİYA
-سیمیج ~ SİMİC
-سیمیجلشمه ~ SİMİCLƏŞMƏ
-سیمیجلشمک ~ SİMİCLƏŞMƏK
-سیمیج‌لیک ~ SİMİCLİK
-سیمین ~ SİMİN
-سیملم1 ~ SİMLƏMƏ1
-سیملم2 ~ SİMLƏMƏ2
-سیملمک1 ~ SİMLƏMƏK1
-سیملمک2 ~ SİMLƏMƏK2
-سیم‌لی ~ SİMLİ
-سیممئنتال ~ SİMMENTAL
-سیممئتریک‌لیک ~ SİMMETRİKLİK
-سیمپبتیا ~ SİMPBTİYA
-سیمپلئکس ~ SİMPLEKS
-سیمپوزیوم ~ SİMPUZİUM
-سیمپتوم ~ SİMPTOM
-سیمسار ~ SİMSAR
-سیمورق ~ SİMURQ
-سیموولیکا ~ SİMVULİKA
-سین ~ SİN
-سیناقوق ~ SİNAQOQ
-سینج ~ SİNC
-سینجاب ~ SİNCAB
-سینجچی ~ SİNCÇİ
-سیممئتریک ~ SİMMETRİK
-سیندیکبت ~ SİNDİKBT
-سیندیکاتلاشدیرما ~ SİNDİKATLAŞDIRMA
-سیندیکاتلاش‌دیرماق ~ SİNDİKATLAŞDIRMAQ
-سین‌دیرمک ~ SİNDİRMƏK
-سیندروم ~ SİNDRUM
-سینئکدوخا ~ SİNEKDOXA
-سینئل ~ SİNEL
-سینه ~ SİNƏ
-سینبند ~ SİNƏBƏND
-سینبندلی ~ SİNƏBƏNDLİ
-سیندفتر ~ SİNƏDƏFTƏR
-سینه‌دن ~ SİNƏDƏN
-سیندولوسو ~ SİNƏDOLUSU
-سینگیر ~ SİNƏGİR
-سینک ~ SİNƏK
-سینکقاپان ~ SİNƏKQAPAN
-سینفی ~ SİNFİ
-سینخرون ~ SİNXRUN
-سینخرونلوق ~ SİNXRONLUQ
-سینی ~ SİNİ
-صینیف ~ SİNİF
-صینیفداش ~ SİNİFDAŞ
-صینیف‌لی ~ SİNİFLİ
-صینیف‌سیز ~ SİNİFSİZ
-سینیر ~ SİNİR
-سینیرلنمه ~ SİNİRLƏNMƏ
-سینیرلنمک ~ SİNİRLƏNMƏK
-سینیرلی ~ SİNİRLİ
-سینک ~ SİNK
-سینکلمه ~ SİNKLƏMƏ
-سینکلمک ~ SİNKLƏMƏK
-سینکلنمیش ~ SİNKLƏNMİŞ
-سینکوقراف ~ SİNKUQRAF
-سینکوقربفیا ~ SİNKOQRBFİYA
-سینقب ~ SİNQB
-سینقا‌لی ~ SİNQALI
-سین‌لی ~ SİNLİ
-سینمه ~ SİNMƏ
-سینمک ~ SİNMƏK
-سینن ~ SİNN
-سینود ~ SİNUD
-سینولوگیا ~ SİNOLOGİYA
-سینولوق ~ SİNOLOQ
-سینونیم ~ SİNUNİM
-سینونیم‌لیک ~ SİNONİMLİK
-سینوپتیک ~ SİNUPTİK
-سینیر ~ SİNİR
-سینوپتیکا ~ SİNUPTİKA
-سینوو: ~ SİNOV:
-سینسیمه ~ SİNSİMƏ
-سینسیمک ~ SİNSİMƏK
-سینسیتمه ~ SİNSİTMƏ
-سینسیتمک ~ SİNSİTMƏK
-سینتاقماتیکا ~ SİNTAQMATİKA
-سینتئزلمه ~ SİNTEZLƏMƏ
-سینتئزلمک ~ SİNTEZLƏMƏK
-سینتئزلشدیرمه ~ SİNTEZLƏŞDİRMƏ
-سینتئزلش‌دیرمک ~ SİNTEZLƏŞDİRMƏK
-سینتومی‌سین ~ SİNTOMİSİN
-سیپر ~ SİPƏR
-سینوپتیکا ~ SİNOPTİKA
-سیپرلی ~ SİPƏRLİ
-سیراب ~ SİRAB
-سیرات ~ SİRAT
-سیرایت ~ SİRAYƏT
-سیرایتئدیجی ~ SİRAYƏTEDİCİ
-سیرداش ~ SİRDAŞ
-سیرئنا ~ SİRENA
-سیریمسیمک ~ SİRİMSİMƏK
-سیریشک ~ SİRİŞK
-سیرک ~ SİRK
-سیرکان ~ SİRKAN
-سیرکانلیق ~ SİRKANLIQ
-سیرک1 ~ SİRKƏ1
-سیرک2 ~ SİRKƏ2
-سیرکه‌لیک ~ SİRKƏLİK
-سیرکولیاسیا ~ SİRKULYASİYA
-سیرلی ~ SİRLİ
-سیرلی‌لیک ~ SİRLİLİK
-سیرر ~ SİRR
-سیرروز ~ SİRRUZ
-سیس‌لی ~ SİS
-سیرکان ~ SİRKAN
-سیستئمبتیک ~ SİSTEMBTİK
-سیستئمبتیکا ~ SİSTEMBTİKA
-سیستئملشدیریلمه ~ SİSTEMLƏŞDİRİLMƏ
-سیستئملشدیریلمک ~ SİSTEMLƏŞDİRİLMƏK
-سیستئملشدیرمه ~ SİSTEMLƏŞDİRMƏ
-سیستئملش‌دیرمک ~ SİSTEMLƏŞDİRMƏK
-سیستئم‌لی ~ SİSTEMLİ
-سیستئم‌لی‌لیک ~ SİSTEMLİLİK
-سیستئم‌سیز ~ SİSTEMSİZ
-سیستئم‌سیزلیک ~ SİSTEMSİZLİK
-سیستیرن ~ SİSTYRN
-سیستئماتیک ~ SİSTEMATİK
-سیستیت ~ SİSTİT
-سیتال ~ SİTAL
-سیتاللاشما ~ SİTALLAŞMA
-سیتاللاشماق ~ SİTALLAŞMAQ
-سیتاللیق ~ SİTALLIQ
-سیتاره ~ SİTARƏ
-سیتبت ~ SİTBT
-سیتاتباز ~ SİTATBAZ
-سیتاتبازلیق ~ SİTATBAZLIQ
-سیتاتچی ~ SİTATÇI
-سیتاتچیلیق ~ SİTATÇILIQ
-سیتاییش ~ SİTAYİŞ
-سیتم ~ SİTƏM
-سیتمکار ~ SİTƏMKAR
-سیتم‌لی ~ SİTƏMLİ
-سیتوگئنیتیکا ~ SİTOGENYTİKA
-سیترامون ~ SİTRAMUN
-سیتروسچو ~ SİTRUSÇU
-سیتروسچولوق ~ SİTRUSÇULUQ
-سیتواسیا ~ SİTUASİYA
-سیویشگن ~ SİVİŞGƏN
-سیویشگن‌لیک ~ SİVİŞGƏNLİK
-سیویشمه ~ SİVİŞMƏ
-سیستیت ~ SİSTİT
-سیویشمک ~ SİVİŞMƏK
-سیوری ~ SİVRİ
-سیوریلشمه ~ SİVRİLƏŞMƏ
-سیوری‌لشمک ~ SİVRİLƏŞMƏK
-سیوریوج‌لو ~ SİVRİUCLU
-سیاه ~ SİYAH
-سیاهی ~ SİYAHI
-سیاهییاالما ~ SİYAHIYAALMA
-سیال ~ SİYAL
-سیاست ~ SİYASƏT
-سیاستباز ~ SİYASƏTBAZ
-سیاستبازلیق ~ SİYASƏTBAZLIQ
-سیاستچی ~ SİYASƏTÇİ
-سیاسی ~ SİYASİ
-سیویشمک ~ SİVİŞMƏK
-سیئنا ~ SİYENA
-سیئنیت ~ SİYENİT
-سینک ~ SİYƏNƏK
-سیگیمه ~ SİYİMƏ
-سیگیمک ~ SİYİMƏK
-سیگیرم1 ~ SİYİRMƏ1
-سیگیرم2 ~ SİYİRMƏ2
-سیگیرم3 ~ SİYİRMƏ3
-سیگیرمک ~ SİYİRMƏK
-سیگیرمقیلینج ~ SİYİRMƏQILINC
-سیگیتمک ~ SİYİTMƏK
-سیریلمه ~ SİYRİLMƏ
-سیریلمک ~ SİYRİLMƏK
-سیرینتی ~ SİYRİNTİ
-سیز ~ SİZ
-سیزال ~ SİZAL
-سیزجه ~ SİZCƏ
-سیئنا ~ SİYENA
-سیزینکی ~ SİZİNKİ
-ایسکافبندر ~ SKAFBNDR
-ایسکامیب ~ SKAMYB
-ایسکئلیت ~ SKELYT
-ایسکیپتیک ~ SKYPTİK
-ایسکئتچ ~ SKETÇ
-ایسکیپیدبر ~ SKİPİDBR
-ایسکلیرا ~ SKLYRA
-ایسکلئروز ~ SKLERUZ
-ایسکلئروزلو ~ SKLEROZLU
-ایسکجمبریا ~ SKCMBRİYA
-سیزینکی ~ SİZİNKİ
-ایسکجتئر ~ SKCTER
-سلبلوم ~ SLBLOM
-سلاویبن‌لار ~ SLAVYBNLAR
-سلاویانلاشدیرما ~ SLAVYANLAŞDIRMA
-سلاویانلاش‌دیرماق ~ SLAVYANLAŞDIRMAQ
-سلاویانلاشما ~ SLAVYANLAŞMA
-سلاویانلاشماق ~ SLAVYANLAŞMAQ
-سلاویانلاشمیش ~ SLAVYANLAŞMIŞ
-سلاویانشوناس ~ SLAVYANŞÜNAS
-سلاویانشوناسلیق ~ SLAVYANŞÜNASLIQ
-سلاید ~ SLAYD
-سلنق ~ SLƏNQ
-سلوواکجا ~ SLOVAKCA
-سلووبک‌لار ~ SLOVBKLAR
-سلووئنجه ~ SLOVENCƏ
-سلووین‌لر ~ SLOVYNLƏR
-سمئتا ~ SMETA
-سمئتبن ~ SMETBN
-سنبیپئر ~ SNBYPER
-سوبا ~ SOBA
-سودا ~ SUDA
-سوفب ~ SOFB
-سوفی ~ SOFİ
-سوفی‌لیک ~ SOFİLİK
-ایسکوتئر ~ SKUTER
-سوفو ~ SOFU
-سوغان ~ SOĞAN
-سوغاناق ~ SOĞANAQ
-سوغانبوزباشی ~ SOĞANBOZBAŞI
-سوغانچا ~ SOĞANÇA
-سوغان‌لی ~ SOĞANLI
-سوغانلیق ~ SOĞANLIQ
-سوغدی‌لر ~ SOĞDİLƏR
-سوخما ~ SOXMA
-سوخماق ~ SOXMAQ
-سوخولجان ~ SOXULCAN
-سوخولجاناوخشار ~ SOXULCANAOXŞAR
-سوخولما ~ SOXULMA
-سوخولماق ~ SOXULMAQ
-سوخولوشما ~ SOXULUŞMA
-سوخولوشماق ~ SOXULUŞMAQ
-سوخوشدورما ~ SOXUŞDURMA
-سوخوش‌دورماق ~ SOXUŞDURMAQ
-سول ~ SOL
-سولاخای ~ SOLAXAY
-سولاخایلیق ~ SOLAXAYLIQ
-سولچو ~ SOLÇU
-سولچولوق ~ SOLÇULUQ
-سولدبت ~ SOLDBT
-سولدیش ~ SOLDIŞ
-سولدورما ~ SOLDURMA
-سول‌دورماق ~ SOLDURMAQ
-سولفیجیو ~ SOLFYCİO
-سولغون ~ SOLĞUN
-سولغونلاشما ~ SOLĞUNLAŞMA
-سولغونلاشماق ~ SOLĞUNLAŞMAQ
-سولغونلوق ~ SOLĞUNLUQ
-سوللاشما ~ SOLLAŞMA
-سوللاشماق ~ SOLLAŞMAQ
-سوللوق ~ SOLLUQ
-سولماق ~ SOLMAQ
-سولماز ~ SOLMAZ
-سولو ~ SOLO
-سولتان ~ SOLTAN
-سولوخما ~ SOLUXMA
-سولوخماق ~ SOLUXMAQ
-سولوق ~ SOLUQ
-سولیاری ~ SOLYARİ
-سولیارکا ~ SOLYARKA
-سوماتولوگیا ~ SOMATOLOGİYA
-سومبریرو ~ SOMBRYRO
-سون ~ SON
-سونا ~ SONA
-سونالاما ~ SONALAMA
-سونالاماق ~ SONALAMAQ
-سونبتا ~ SONBTA
-سونبئشیک ~ SONBEŞİK
-سونجوق ~ SONCUQ
-سونجوقلاما ~ SONCUQLAMA
-سونجوقلاماق ~ SONCUQLAMAQ
-سونیت ~ SONYT
-سونلوق ~ SONLUQ
-سونور ~ SONOR
-سونرا ~ SONRA
-سونرا‌دان ~ SONRADAN
-سونراکی ~ SONRAKI
-سونرالیق ~ SONRALIQ
-سونرالیقجا ~ SONRALIQCA
-سونراسی ~ SONRASI
-سونسوز1 ~ SONSUZ1
-سونسوز2 ~ SONSUZ2
-سونسوزلوق1 ~ SONSUZLUQ1
-سونسوزلوق2 ~ SONSUZLUQ2
-سونوج ~ SONUC
-سونونجو ~ SONUNCU
-سوپلو ~ SOPLO
-سوپربنو ~ SOPRBNO
-سوراق ~ SORAQ
-سونرا‌دان ~ SONRADAN
-سوراقچی ~ SORAQÇI
-سوراق‌سیز ~ SORAQSIZ
-سورما1 ~ SORMA1
-سورما2 ~ SORMA2
-سورماق1 ~ SORMAQ1
-سورماق2 ~ SORMAQ2
-سورت ~ SORT
-سورتبمئنت ~ SORTBMENT
-سورتلاما ~ SORTLAMA
-سورتلاماق ~ SORTLAMAQ
-سورتلاشدیرما ~ SORTLAŞDIRMA
-سورتلاش‌دیرماق ~ SORTLAŞDIRMAQ
-سورتلاییجی ~ SORTLAYICI
-سوراقچی ~ SORAQÇI
-سورتلوق ~ SORTLUQ
-سورتسیناما ~ SORTSINAMA
-سوروجو1 ~ SORUCU1
-سوروجو2 ~ SORUCU2
-سوروشما ~ SORUŞMA
-سوروشماق ~ SORUŞMAQ
-سوروشولما ~ SORUŞULMA
-سوروشولماق ~ SORUŞULMAQ
-سوسیبل ~ SOSİBL
-سوسیالیستلشدیرمه ~ SOSİALİSTLƏŞDİRMƏ
-سوسیالیستلش‌دیرمک ~ SOSİALİSTLƏŞDİRMƏK
-سوسیولوگیا ~ SOSİOLUGİYA
-سوسیولوق ~ SOSİULOQ
-سورتلوق ~ SORTLUQ
-سوسیسکا‌خانا ~ SOSİSKAXANA
-سوسیاریش ~ SOSYARIŞ
-سووس ~ SUUS
-سووس‌لو ~ SOUSLU
-سوویت1 ~ SOVYT1
-سوویت2 ~ SOVYT2
-سسری ~ SS
-سووئتلشدیریلمه ~ SOVETLƏŞDİRİLMƏ
-سووئتلشدیریلمک ~ SOVETLƏŞDİRİLMƏK
-سووئتلشدیرمه ~ SOVETLƏŞDİRMƏ
-سووئتلش‌دیرمک ~ SOVETLƏŞDİRMƏK
-سووئتلشمه ~ SOVETLƏŞMƏ
-سووئتلشمک ~ SOVETLƏŞMƏK
-سووخا ~ SOVXA
-سووخوز ~ SOVXUZ
-سووکا ~ SUVKA
-سووقات ~ SOVQAT
-سووماق ~ SOVMAQ
-سوومهه ~ SOVMƏƏ
-سووورما ~ SOVURMA
-سووورماق ~ SOVURMAQ
-سوسیاریش ~ SOSYARIŞ
-سوووروجو ~ SOVURUCU
-سوووروق ~ SOVURUQ
-سوووشما ~ SOVUŞMA
-سوووشماق ~ SOVUŞMAQ
-سوی ~ SOY
-سویا ~ SOYA
-سویاد ~ SOYAD
-سویداش ~ SOYDAŞ
-سویغون ~ SOYĞUN
-سویغونچو ~ SOYĞUNÇU
-سویغونچولوق ~ SOYĞUNÇULUQ
-سویما ~ SOYMA
-سویماق ~ SOYMAQ
-سوی‌سوز ~ SOYSUZ
-سویودوجو ~ SOYUDUCU
-سوووروجو ~ SOVURUCU
-سویودولما ~ SOYUDULMA
-سویودولماق ~ SOYUDULMAQ
-سویوغاداوام‌لی ~ SOYUĞADAVAMLI
-سویوغاداواملیلیق ~ SOYUĞADAVAMLILIQ
-سویوق ~ SOYUQ
-سویوقدیمه ~ SOYUQDƏYMƏ
-سویوققان‌لی ~ SOYUQQANLI
-سویوققانلیلیق ~ SOYUQQANLILIQ
-سویوقلاما ~ SOYUQLAMA
-سویوقلاماق ~ SOYUQLAMAQ
-سویوقلاشما ~ SOYUQLAŞMA
-سویوقلاشماق ~ SOYUQLAŞMAQ
-سویوقلوق ~ SOYUQLUQ
-سویولما ~ SOYULMA
-سویولماق ~ SOYULMAQ
-سویوما ~ SOYUMA
-سویوماق ~ SOYUMAQ
-سویوندورما ~ SOYUNDURMA
-سویون‌دورماق ~ SOYUNDURMAQ
-سویوتما ~ SOYUTMA
-سویوتماق ~ SOYUTMAQ
-سویوقلاما ~ SOYUQLAMA
-سوزالماق ~ SOZALMAQ
-صحبت ~ SÖHBƏT
-سؤهبتاراسی ~ SÖHBƏTARASI
-سؤهبتجیل‌لیک ~ SÖHBƏTCİLLİK
-سؤکدورمه ~ SÖKDÜRMƏ
-سؤک‌دورمک ~ SÖKDÜRMƏK
-سؤکمه ~ SÖKMƏ
-سؤکمک ~ SÖKMƏK
-سؤکوک ~ SÖKÜK
-سؤکولمه ~ SÖKÜLMƏ
-سؤکولمک ~ SÖKÜLMƏK
-سؤکونتو ~ SÖKÜNTÜ
-سؤکوشدورمه ~ SÖKÜŞDÜRMƏ
-سؤکوش‌دورمک ~ SÖKÜŞDÜRMƏK
-سؤندورمه ~ SÖNDÜRMƏ
-سؤن‌دورمک ~ SÖNDÜRMƏK
-سؤندوروجو ~ SÖNDÜRÜCÜ
-سؤندورولمه ~ SÖNDÜRÜLMƏ
-سؤندورولمک ~ SÖNDÜRÜLMƏK
-سؤنمه ~ SÖNMƏ
-سؤنمک ~ SÖNMƏK
-سؤنوک ~ SÖNÜK
-سؤنوکلوک ~ SÖNÜKLÜK
-سؤکولمه ~ SÖKÜLMƏ
-سؤودا ~ SÖVDA
-سؤودا‌لی ~ SÖVDALI
-سؤوده ~ SÖVDƏ
-سؤودگر ~ SÖVDƏGƏR
-سؤودگرلیک ~ SÖVDƏGƏRLİK
-سؤودلشمه ~ SÖVDƏLƏŞMƏ
-سؤوده‌لشمک ~ SÖVDƏLƏŞMƏK
-سؤوق ~ SÖVQ
-سؤوت ~ SÖVT
-سؤوتیات ~ SÖVTİYYAT
-سؤیکک ~ SÖYKƏK
-سؤیکک‌لی ~ SÖYKƏKLİ
-سؤیکمه ~ SÖYKƏMƏ
-سؤیکمک ~ SÖYKƏMƏK
-سؤیکنه‌جک ~ SÖYKƏNƏCƏK
-سؤیکنمه ~ SÖYKƏNMƏ
-سؤیکنمک ~ SÖYKƏNMƏK
-سؤیلمه ~ SÖYLƏMƏ
-سؤیلمک ~ SÖYLƏMƏK
-سؤیلنمه ~ SÖYLƏNMƏ
-سؤیلنمک ~ SÖYLƏNMƏK
-سؤیلشمه ~ SÖYLƏŞMƏ
-سؤیلشمک ~ SÖYLƏŞMƏK
-سؤیلتمه ~ SÖYLƏTMƏ
-سؤیلتمک ~ SÖYLƏTMƏK
-سؤیمه ~ SÖYMƏ
-سؤیمک ~ SÖYMƏK
-سؤیکنه‌جک ~ SÖYKƏNƏCƏK
-سؤیود ~ SÖYÜD
-سؤیودگولو ~ SÖYÜDGÜLÜ
-سؤیودلو ~ SÖYÜDLÜ
-سؤیودلوک ~ SÖYÜDLÜK
-سؤیولمه ~ SÖYÜLMƏ
-سؤیولمک ~ SÖYÜLMƏK
-سؤیوش ~ SÖYÜŞ
-سؤیوشکن ~ SÖYÜŞKƏN
-سؤیوشمه ~ SÖYÜŞMƏ
-سؤیوشمک ~ SÖYÜŞMƏK
-سؤز ~ SÖZ
-سؤیود ~ SÖYÜD
-سؤز ~ SÖZ
-سؤزانلایان ~ SÖZANLAYAN
-سؤزاراسی ~ SÖZARASI
-سؤزاردی ~ SÖZARDI
-سؤزباشی ~ SÖZBAŞI
-سؤزباز ~ SÖZBAZ
-سؤزبازلیق ~ SÖZBAZLIQ
-سؤزبسؤز ~ SÖZBƏSÖZ
-سؤزبیر: ~ SÖZBİR:
-سؤزبیرلیک ~ SÖZBİRLİK
-سؤزچولوک ~ SÖZÇÜLÜK
-سؤزدییشدیریجی: ~ SÖZDƏYİŞDİRİCİ:
-سؤزدییشمه ~ SÖZDƏYİŞMƏ
-سؤزدوزلدیجی: ~ SÖZDÜZƏLDİCİ:
-سؤز ~ SÖZ
-سؤزدوزلتمه ~ SÖZDÜZƏLTMƏ
-سؤزباخان ~ SÖZƏBAXAN
-سؤزگلیشی ~ SÖZGƏLİŞİ
-سؤزگزدیرن ~ SÖZGƏZDİRƏN
-سؤزلشمه ~ SÖZLƏŞMƏ
-سؤزلشمک ~ SÖZLƏŞMƏK
-سؤزلو ~ SÖZLÜ
-سؤزلوک ~ SÖZLÜK
-سؤزسوز ~