نقل سیمگهسی سؤز دونیایمیش...

  
 1. سؤزباز جومله ایشه باشلادی.

 2. آذربایجان سؤزلوگو ؛اسماعیل جعفرلی؛ یایینلانمامیش 2013 (اوچ جیلد)
 3. آذربایجان دیلینین ایضاحلی لغتی؛ علیحئیدر اوروجوف؛ شرق-غرب یاینی؛ باکی 2006 (دؤرد جیلد)
 4. قوشوق دا آرانیر بوگوندن بری. قوشوقلار ساییسی: 1200 دن چوخ
 5. سؤزونوزو یا عرب الفباسیندا و یا لاتین الفباسیندا آختارین.
 6. سؤزجوکلر بیلگی سایار ایله گیریلمیش، عرب الفباسیندا یانلیشلیق احتمالی یوخاری. او اوزدن لاتین الفباسیندا آختارساز داها یاخجی اولار.
 7. اصلی آدرسیمیز:

  https://sozbaz.000webhostapp.com

  . لوطفا بونا لینک وئرین و یا بونو قوللانین.
 8. سؤزبازا گؤره
 9. ‌سؤزبازلا ایلگی‌می؟:

a  b  c  ç  d  e  ə  f  g  ğ  h  i  ı  j  k  l  m  n  o  ö  p  q  r  s  ş  t  u  ü  v  x  y  z

آذربایجان سؤزلوگو - 2013؛ اسماعیل جعفرلیآذربایجان دیلینین ایضاحلی لغتی - باکی، شرق-غرب؛ 2006
-پ ~ P
-پا ~ pa
-پاآل ~ paal
-پاپاتیا ~ papatiya
-پاپاز ~ papaz
-پاپاسی ~ papası
-پاپاغا ~ papağa
-پاپاغان ~ papağan
-پاپاغان سوولار ~ papağan sovlar
-پاپاغین اَیری قویماق ~ papağın əyri qoymaq
-پاپاغین گؤیه‎ آتماق ~ papağın göyə atmaq
-پاپاق ~ papaq
-پاپاق آلدیقاچ ~ papaq aldı qaç
-پاپاقجیق ~ papaqcıq
-پاپاقجیلیق ~ papaqcılıq
-پاپاقچی ~ papaqçı
-پاپاقکیمی قارالماق ~ papaq kimi qaralmaq
-پاپاقگؤتور قاچ ~ papaq götür qaç
-پاپاقلاماق ~ papaqlamaq
-پاپاقلانماق ~ papaqlanmaq
-پاپاق لیق ~ papaqlıq
-پاپراونْد ~ papravənd
-پاپسوققال ~ papsuqqal
-پاپلی ~ pap
-پاپوش ~ pap
-پاپیروس ~ papirus
-پاپیروس گیللر ~ papirusgillər
-پاپیش ~ papış
-پاپیون ~ papiyon
-پات ~ pat
-پاتپات ~ patpat
-پاتئفون ~ patefon
-پاتئنت ~ patent
-پاتاتئس ~ patates
-پاتاتئس سالادی ~ patates saladı
-پاتاوا ~ patava
-پاتاوالی ~ patavalı
-پاتدادان ~ patdadan
-پاتداداق ~ patdadaq
-پاتداناق ~ patdanaq
-پاترول ~ patrol
-پاترون ~ patron
-پاتریک ~ patrik
-پاتلاتدیرماق ~ patlatdırmaq
-پاتلاتماق ~ patlatmaq
-پاتلادیجی ~ patladıcı
-پاتلادیلماق ~ patladılmaq
-پاتلاق ~ patlaq
-پاتلاق گؤز ~ patlaq göz
-پاتلاقاچ ~ patlaqaç
-پاتلاما ~ patlama
-پاتلاماق ~ patlamaq
-پاتلامالی ~ patlamalı
-پاتلانقیج ~ patlanqıc
-پاتلایان ~ patlayan
-پاتلایان بوغاز س سسیز حرفی ~ patlayan boğaz səssiz hərfi
-پاتلایان س سسیز حرف ~ patlayan səssiz hərf
-پاتلاییجی ~ patlayıcı
-پاتلاییش ~ patlayış
-پاتلایی شلی ~ patlayışlı
-پاتلئت ~ patlet
-پاتوق ~ patoq
-پاتولوژی ~ patolojı
-پاتیرتی ~ patırtı
-پاتیرداماق ~ patırdamaq
-پاتیل ~ patıl
-پاتیلتی ~ patıltı
-پاتیناژ ~ patinaj
-پاچا ~ paça
-پاچال ~ paçal
-پاچالاماق ~ paçalamaq
-پاچینار ~ paçinar
-پاخاج ~ paxac
-پاخراج ~ paxrac
-پاخلا ~ paxla
-پاخلا پیلوو ~ paxla pilov
-پاخلالی ~ paxlalı
-پاخلالیق ~ paxlalıq
-پاخلالیلار ~ paxlalılar
-پاخلان ~ paxlan
-پاخلاوا ~ paxlava
-پاخیر ~ paxır
-پاخیر ~ paxır
-پاخیرآلپ ~ paxıralp
-پاخیر آلاشیمی ~ paxır alaşımı
-پاخیر اوکسید ~ paxır oksid
-پاخیر اولدوزو ~ paxır ulduzu
-پاخیرپاسی ~ paxırpası
-پاخیرچالماق ~ paxırçalmaq
-پاخیرچالیغی ~ paxırçalığı
-پاخیرچی ~ paxırçı
-پاخیرچیلیق ~ paxırçılıq
-پاخیرخان ~ paxırxan
-پاخیرداش چاغی ~ paxırdaş çağı
-پاخیرداشی ~ paxırdaşı
-پاخیردوزو ~ paxırduzu
-پاخیر رنگی ~ paxır rəngi
-پاخیرسوقوم ~ paxırsoqum
-پاخیرسولفات ~ paxırsulfat
-پاخیرلاشماق ~ paxırlaşmaq
-پاخیرلانماق ~ paxırlanmaq
-پاخیرلی ~ paxırlı
-پاخیل ~ paxıl
-پاخیل لیق ~ paxıllıq
-پادار ~ padar
-پادار ~ padar
-پادارلار ~ padarlar
-پادزهر ~ padzəhr
-پادشاه ~ padşah
-پادشا هلیق ~ padşahlıq
-پارا ~ para
-پارا ~ para
-پارابول ~ parabol
-پارابولیک ~ parabolik
-پاراپئت ~ parapet
-پاراپارا ~ parapara
-پارات ~ Parat
-پاراجا ~ paraca
-پاراجانلیسی ~ paracanlısı
-پاراداغ ~ paradağ
-پارادوکس ~ paradoks
-پارادوکسال ~ paradoksal
-پارادوز ~ paradüz
-پارادیرناق ~ paradırnaq
-پارازیت ~ parazit
-پارازیتولوژی ~ parazitoloji
-پاراسال ~ parasal
-پاراسیز پولسوز ~ parasız pulsuz
-پاراسیز ~ parasız
-پاراسیزلیق ~ parasızlıq
-پاراشوت ~ paraşut
-پاراشیشگی نلیگی ~ para şişginliyi
-پاراغاچای ~ parağaçay
-پاراف ~ paraf
-پاراف لاماق ~ paraflamaq
-پارافین ~ parafin
-پاراق ~ paraq
-پاراقراف ~ paraqraf
-پاراقیشلاق ~ paraqışlaq
-پاراگؤز ~ paragöz
-پارالاتماق ~ paralatmaq
-پارالادیجی ~ paraladıcı
-پارالار ~ paralar
-پارالاماق ~ paralamaq
-پارالانماق ~ paralanmaq
-پارالاییجی ~ paralayıcı
-پارالئل ~ paralel
-پارالوژیزم ~ paralojizm
-پارالی ~ paralı
-پارالیق ~ paralıq
-پارام ~ param
-پارامپارچا ~ paramparça
-پارامتر ~ parametr
-پارانتئز ~ parantez
-پاراوان ~ paravan
-پارپار ~ parpar
-پارپار پاریلداماق ~ parpar parıldamaq
-پارپالتار ~ parpaltar
-پارت ~ part
-پارت پارت ~ part part
-پارت تایم ~ part taym
-پارتداق ~ partdaq
-پارتداماق ~ partdamaq
-پارتلاتماق ~ partlatmaq
-پارتلادیلماق ~ partladılmaq
-پارت لار ~ part lar
-پارتلاق ~ partlaq
-پارتلاماق ~ partlamaq
-پارتلاییش ~ partlayış
-پارتنئر ~ partner
-پارتی ~ parti
-پارتیا ~ partya
-پارتیزان ~ partizan
-پارتیلتی ~ partıltı
-پارتیلداتماق ~ partıldatmaq
-پارتیلداق ~ partıldaq
-پارتیلداماق ~ partıldamaq
-پارچ ~ parç
-پارچا ~ parça
-پارچابوزباش ~ parçabozbaş
-پارچاپارچا ~ parçaparça
-پارچاپورچوک ~ parçapürçük
-پارچاجیق ~ parçacıq
-پارچاجی قلار ~ parçacıqlar
-پارچاچی ~ parçaçı
-پارچاچیلیق ~ parçaçılıq
-پارچادؤشه‎مه‎ سی ~ parça döşəməsi
-پارچاساتان ~ parçasatan
-پارچاقیشلاق ~ parçaqışlaq
-پارچالاتماق ~ parçalatmaq
-پارچالار ~ parçalar
-پارچالاما گوجو ~ parçalama gucu
-پارچالاماق ~ parçalamaq
-پارچالانماق ~ parçalanmaq
-پارچالانمیش ~ parçalanmış
-پارچالانیش ~ parçalanış
-پارچالاییجی ~ parçalayıcı
-پارچالاییش ~ parçalayış
-پارچالی ~ parçalı
-پارچالی گونش توتولماسی ~ parçalı günəş tutulması
-پارچی ~ parçı
-پارچین ~ parçın
-پارداق ~ pardaq
-پارداق لاماق ~ pardaqlamaq
-پارداق لانماق ~ pardaqlanmaq
-پارداقچی ~ pardaqçı
-پارداقلاییجی ~ pardaqlayıcı
-پاردون ~ pardon
-پارس ~ pars
-پارسآباد ~ parsabad
-پارسا ~ parsa
-پارساق ~ parsaq
-پارک ~ park
-پارک یئری ~ park yeri
-پارکئت ~ parket
-پارکندی ~ parkəndi
-پارکینگ ~ parking
-پارلاتما ~ parlatma
-پارلاتماق ~ parlatmaq
-پارلادان ~ parladan
-پارلادیجی ~ parladıcı
-پارلادیلماق ~ parladılmaq
-پارلار ~ parlar
-پارلاق ~ parlaq
-پارلا قسیز ~ parlaqsız
-پارلاق کؤمور ~ parlaq kömür
-پارلاق لاشماق ~ parlaqlaşmaq
-پارلا قلیق ~ parlaqlıq
-پارلا قلیق اؤلچر ~ parlaqlıq ölçər
-پارلامئنت ~ parlament
-پارلاما ~ parlama
-پارلاماق ~ parlamaq
-پارلاییجی ~ parlayıcı
-پارلاییش ~ parlayış
-پارلمان ~ parlman
-پارماق ~ parmaq
-پارودبار ~ parudbar
-پاره‎ ~ parə
-پاره‎ دوز ~ parə duz
-پاریل پاریل ~ parıl parıl
-پاری لپاری لپاریلداماق ~ parılparıl parıldamaq
-پاریلتی ~ parıltı
-پاریلتیسیز ~ parıltısız
-پاریلتیلی ~ parıltılı
-پاریلداتما ~ parıldatma
-پاریلداتماق ~ parıldatmaq
-پاریلدادیلماق ~ parıldadılmaq
-پاریلدار ~ parıldar
-پاریلداشما ~ parıldaşma
-پاریلداشماق ~ parıldaşmaq
-پاریلداما ~ parıldama
-پاریلداماق ~ parıldamaq
-پاریلدایان بؤجک ~ parıldayan böcək
-پاریلداییجی ~ parıldayıcı
-پاریلداییش ~ parıldayış
-پاز ~ paz
-پازوکی ~ pazuki
-پازلاتماق ~ pazlatmaq
-پازلاما ~ pazlama
-پازلاماق ~ pazlamaq
-پازلانماق ~ pazlanmaq
-پازی ~ pazi
-پازیک ~ pazik
-پاس ~ pas
-پا سآتماق ~ pas atmaq
-پاساپورت ~ pasaport
-پاسار ~ pasar
-پاساژ ~ pasaj
-پاساق ~ pasaq
-پاساقلی ~ pasaqlı
-پا سباسماق ~ pas basmaq
-پاس آتماق ~ pas atmaq
-پاسبان ~ pasban
-پا سپاس ~ paspas
-پاسپورت ~ paspurt
-پاستا ~ pasta
-پاستوریزه‎ ~ pastorizə
-پا ستوتماق ~ pas tutmaq
-پا سچکمک ~ pas çəkmək
-پاسدار ~ pasdar
-پا سرنگی ~ pas rəngi
-پا سسیز ~ passız
-پا سگؤبلگی ~ pas göbələyi
-پا سگؤبه‎لک گیللر ~ pas göbələkgillər
-پاسلاتماق ~ paslatmaq
-پاسلاشما ~ paslaşma
-پاسلاشماق ~ paslaşmaq
-پاسلاندیرماق ~ paslandırmaq
-پاسلانماز ~ paslanmaz
-پاسلانماز چلیک ~ paslanmaz çəlik
-پاسلانما ~ paslanma
-پاسلانماق ~ paslanmaq
-پاسلانمیش ~ paslanmış
-پاسلانیش ~ paslanış
-پاسلی ~ paslı
-پاسلیلیق ~ paslılıq
-پاسی آچیلماق ~ pası açılmaq
-پا سیئمک ~ pas yemək
-پاسیفیزم ~ pasıfızm
-پاسیفیک ~ pasifik
-پاسیفیک موروسو ~ pasifik morusu
-پاسین ~ pasin
-پاسینین اوستو آچیلماق ~ pasının üstü açılmaq
-پاسیو ~ pasiv
-پاشا ~ paşa
-پاشا ~ paşa
-پاشا آغاجی ~ paşa ağacı
-پاشا چادیری ~ paşa çadırı
-پاشالی ~ paşalı
-پاشالیق ~ paşalıq
-پاشان ~ paşan
-پاققاپاق ~ paqqapaq
-پاققیلتی ~ paqqıltı
-پاققیلداما ~ paqqıldama
-پاققیلداماق ~ paqqıldamaq
-پاک ~ pak
-پاکابانْد ~ pakaband
-پاک اتکلی ~ pak ətəkli
-پاکتی ~ pakti
-پاکئت ~ paket
-پاکلاما ~ paklama
-پاکلاماق ~ paklamaq
-پاکنویس ~ paknivis
-پاکوتَل ~ pakotəl
-پاکیزه‎ ~ pakizə
-پاکیزه‎ غُلامی ~ pakizə ğulami
-پاکیزه‎لیک ~ pakizəlik
-پاگانیزم ~ paganizm
-پال ~ pal
-پال پالتار ~ pal paltar
-پالا ~ pala
-پالا بیغ ~ palabığ
-پالابیییق ~ palabıyıq
-پالاز ~ palaz
-پالاز توخویان ~ palaz toxuyan
-پالازقولاق ~ palazqulaq
-پالازلیق ~ palazlıq
-پالاسار ~ palasar
-پالاسجی ن ~ palascın
-پالاسلو ~ palaslu
-پالاموت ~ palamut
-پالان ~ palan
-پالان تؤکن ~ palan tökən
-پالان تیکن ~ palan tikən
-پالانچی ~ palançı
-پالان دوز ~ palan duz
-پالانلاماق ~ palanlamaq
-پالانلی ~ palanlı
-پالانلی قجیر ~ palanlı qəcir
-پالئت ~ palet
-پالئونتولوژی ~ paleontoloji
-پالئوزوییک ~ paleozoik
-پالئوقراف ~ paleoqraf
-پالئوقرافی ~ paleoqrafi
-پالتار ~ paltar
-پالتار آسان ~ paltar asan
-پالتار بیچن ~ paltar biçən
-پالتار تیکن ~ paltar tikən
-پالتارچی ~ paltarçı
-پالتارچیخارما اوداسی ~ paltar çıxarma odası
-پالتارسیز ~ paltarsız
-پالتار کسدی ~ paltar kəsdi
-پالتارلی ~ paltarlı
-پالتارلیق ~ paltarlıq
-پالتاری بوخجالانماق ~ paltarı buğcalanmaq
-پالتاری بوغچالانماق ~ paltarı boğçalanmaq
-پالتار یوما ~ paltar yuma
-پالتار یویان ~ paltar yuyan
-پالتاوا ~ paltava
-پالتایاتان ~ paltayatan
-پالتو ~ paltov
-پالتوولوق ~ paltovluq
-پالچاقیشلاق ~ palçaqışlaq
-پالچیق ~ palçıq
-پالچی قبالیغی ~ palçıq balığı
-پالچی قچی ~ palçıqçı
-پالچی قچیلیق ~ palçıqçılıq
-پالچیقلاشما ~ palçıqlaşma
-پالچیقلاشماق ~ palçıqlaşmaq
-پالچی قلاماق ~ palçıqlamaq
-پالچی قلانماق ~ palçıqlanmaq
-پالچیقلی ~ palçıqlı
-پالچیقلی ~ palçıqlı
-پالچی قلیق ~ palçıqlıq
-پالچی قووردورماق ~ palçıq vurdurmaq
-پالچی قیاخماق ~ palçıq yaxmaq
-پالچی قآتماق ~ palçıq atmaq
-پالدا ~ palda
-پالدرن ~ paldərən
-پاللی پالتارلی ~ pallı paltarlı
-پالما ~ palma
-پالمالیق ~ palmalıq
-پالمیه‎ ~ palmiə
-پالمیه‎گیللر ~ palmiəgillər
-پالیت ~ palıt
-پالیت مازی ~ palıt mazı
-پالیتلی ~ palıtlı
-پالیتلیق ~ palıtlıq
-پالید ~ palıd
-پالیکئش ~ palıkeş
-پامال ~ pamal
-پامبوق ~ pambuq
-پامبوق آتان ~ pambuq atan
-پامبوق آتما ~ pambuq atma
-پامبوق آتیجی ~ pambuq atıcı
-پامبوق اوتو ~ pambuq otu
-پامبوق ایپلیگی ~ pambuq ipliyi
-پامبوق بالیغی ~ pambuq balığı
-پامبوق توخماغی ~ pambuq toxmağı
-پامبوق چو ~ pambuqçu
-پامبوق چولوق ~ pambuqçuluq
-پامبوق داش ~ pambuq daş
-پامبوق قورودان ~ pambuq qurudan
-پامبوق گولو ~ pambuq gülü
-پامبوق لانماق ~ pambuqlanmaq
-پامبوق لو ~ pambuqlu
-پامبوق لوق ~ pambuqluq
-پامبوق یاغی ~ pambuq yağı
-پامبوقجوق ~ pambuqcuq
-پامبیق ~ pambıq
-پامپاق ~ pampaq
-پاموق ~ pamuq
-پاموقجوق ~ pamuqcuq
-پاناباد ~ panabad
-پانابانو ~ panabanu
-پاناخارخ ~ panaxarx
-پان اسلامیزم ~ pan islamizm
-پان اسلاویزم ~ pan islavizm
-پاناواند ~ panavand
-پانایرانیست ~ paniranist
-پانایرانیسم ~ paniranism
-پانئل ~ panel
-پانبیق ~ panbıq
-پانتئر ~ panter
-پانتئون ~ panteon
-پانتئیزم ~ panteizm
-پانتئیست ~ panteist
-پانتورانیزم ~ panturanizm
-پان تورکیزم ~ pan türkizm
-پانتوقراف ~ pantoqraf
-پانتومیم ~ pantomim
-پانجار ~ pancar
-پانچول ~ pançul
-پاند ~ pand
-پاندام ~ pandam
-پاندول ~ pandul
-پانسمان ~ pansman
-پانسیون ~ pansion
-پانفارس ~ panfars
-پانفارسیسم ~ panfarsısm
-پانوراما ~ panorama
-پانورامیک ~ panoramik
-پانه‎ بروژ ~ panəbruj
-پانیک ~ panik
-پاوان ~ pavan
-پاورود ~ pavrud
-پاوریس ~ pavris
-پاوه‎ ~ pavə
-پاویون ~ pavion
-پاه ~ pah
-پاهوو ~ pahoo
-پاهناوا ر ~ pahnavar
-پای ~ pay
-پایا ~ paya
-پایاپای ~ payapay
-پا یبؤلوش ~ paybölüş
-پا یپایلایان ~ pay paylayan
-پا یپوشک ~ paypüşk
-پایتخت ~ paytəxt
-پا یچکمک ~ pay çəkmək
-پایچی ~ payçı
-پایدار ~ paydar
-پا یداش ~ paydaş
-پایداشلی ~ paydaşlı
-پایداشلیق ~ paydaşlıq
-پایزاوا ~ payzava
-پایقوت ~ payqut
-پایلاتماق ~ paylatmaq
-پایلاشدیرماق ~ paylaşdırmaq
-پایلاشدیریجی ~ paylaşdırıcı
-پایلاشدیریلماق ~ paylaşdırılmaq
-پایلاشماق ~ paylaşmaq
-پایلاشیلماق ~ paylaşılmaq
-پایلاماق ~ paylamaq
-پایلانماق ~ paylanmaq
-پایلانیش ~ paylanış
-پایلاییجی ~ paylayıcı
-پا یلوش ~ paylüş
-پایلی ~ paylı
-پایماتتیر ~ paymattIr
-پایمال ~ paymal
-پاینده‎ ~ payəndə
-پایه‎ ~ payə
-پاییز ~ payız
-پاییزسییه‎نه‎یی ~ payız siənəyi
-پاییزگولو ~ payızgülu
-پاییزلیق ~ payızlıq
-پایین ~ payın
-پایینا چیخماق ~ payına çıxmaq
-پایینا دوشمک ~ payına düşmək
-پایینی آلماق ~ payını almaq
-پئتالینیس ~ petalinis
-پئترول ~ petərol
-پئترولوژی ~ petəroloji
-پئچ ~ p
-پئچه‎ ~ peçə
-پئچه‎ن کلر ~ peçənəklər
-پئچین ~ peçin
-پئداقوق ~ pedaqoq
-پئداقوقلوق ~ pedaqoqluq
-پئدال ~ pedal
-پئدولوژی ~ pedoloji
-پئدیار ~ pedyar
-پئدیکور ~ pedikor
-پئرپئندیکیولار ~ perpendikiular
-پئرسپئکتیو ~ perspektiv
-پئرسونئل ~ personel
-پئرسونا ~ persona
-پئرسوناژ ~ personaj
-پئرفوراژ ~ perforaj
-پئرفورمانس ~ performans
-پئرفیوم ~ perfium
-پئرلیت ~ perlit
-پئرمانئنت ~ permanent
-پئرمنگنات ~ permanganat
-پئرمیتئر ~ permitır
-پئرمیین ~ permiən
-پئره‎ ~ perə
-پئریود ~ period
-پئریودیک ~ peryodik
-پئزه‎ور ~ pezəvər
-پئزه‎ونگ ~ pezəvəng
-پئزی ~ pezi
-پئسان ~ pesan
-پئسیا ن ~ pesyan
-پئسیان ~ pesyan
-پئسیمیزم ~ pesimizm
-پئشته‎سر ~ peştəsər
-پئشمرگه‎ ~ peşmərgə
-پئشکش ~ peşkəş
-پئشمان ~ peşman
-پئشمانلیق ~ peşmanlıq
-پئشواز ~ peşvaz
-پئشنه‎ ~ peşnə
-پئشه‎ ~ peşə
-پئشه‎ دوره‎ ~ peşə dürə
-پئشه‎ کار ~ peşəkar
-پئشه‎ کی ~ peşəki
-پئشین ~ peşin
-پئشینات ~ peşinat
-پئک ~ pek
-پئکی ~ peki
-پئک حالا ~ pek hala
-پئلیکان ~ pelikan
-پئلیکان گیللر ~ pelikangillər
-پئلیکانلار ~ pelikanlar
-پئنالتی ~ penaltı
-پئنجر ~ pencər
-پئنجرچی ~ pencərçi
-پئنجرچیلیک ~ pencərçilik
-پئنجرلشمک ~ pencərləşmək
-پئنجرلی ~ pencərli
-پئنجرلیک ~ pencərlik
-پئندیر ~ pendir
-پئنوماتیک ~ penomatik
-پئن یسیلین ~ penisilin
-پئهین ~ pehin
-پئهین سپن ~ pehin səpən
-پئهین قوردو ~ pehin qordu
-پئهین لنمک ~ pehinlənmək
-پئهین له‎مک ~ pehinləmək
-پئهین لی ~ pehinli
-پئهین لیک ~ pehinlik
-پئی ~ pey
-پئی سر ~ peysər
- ~ peysər
-پئیقالا ~ peyqala
-پئییک ~ peyik
-پئیین ~ peyin
-پپه‎ ~ pəpə
-پپه‎ یئیندن ممه‎ یئینه‎ کیمی ~ pə yiyəndən məmə yiyənə kimi
-پتاوا ~ pətava
-پتاوا ~ pətava
-پتَک ~ pətək
-پتَکگؤز ~ pətəkgöz
-پتک گووه‎ سی ~ pətək güvəsi
-پتکچی ~ pətəkçi
-پتکلی ~ pətəkli
-پت کلیک ~ pətəklik
-پتو ~ pətu
-پته‎ ~ pətə
- ~ pətəpırna
-پته‎خور ~ pətəxor
-پته‎لیی ورد ~ pətəli yurd
-پته‎نک ~ pətənək
-پته‎نک ~ pətənək
-پته‎ویر ~ pətəvir
-پتیاره‎ ~ pətyarə
-پچن ~ pəçən
-پخ ~ pəx
-پخله‎ پیلوو ~ pəxləpilov
-پخمه‎ ~ pəxmə
-پدال ~ pədal
-پدر ~ pedər
-پدرشاهلیق ~ pedərşahlıq
-پدرکشی ~ pedərkoşi
-پدک ~ pədək
-پذیره‎ ~ pəzirə
-پر ~ pər
-پرابلئم ~ pərablem
-پراتیک ~ pəratık
-پراقماتیست ~ pəraqmatıst
-پراقماتیسم ~ pəraqmatısm
-پراکتیک ~ pəraktık
-پراکنده‎ ~ pərakəndə
-پرئزانتبیل ~ pərezantəbil
-پرئزئنته‎ ~ pərezentə
-پرئزئنته‎ ائتمک ~ pərezentə etmək
-پرئزانتاسیون ~ pərezantasıün
-پرئزیدنت ~ pərezidənt
-پرئس ~ pəres
-پرئستیژ ~ pərestij
-پرئفابریکا ~ pərefabərika
-پرئکامبریین ~ pərekaməbəriin
-پرئنسیپ ~ pərensip
-پرئهیستوریک ~ pərehistorik
-پرپیلهمک ~ pərpilhmək
-پرت ~ pərt
-پرت لشمک ~ pərtləşmək
-پرتان ~ pərtan
-پر تلیک ~ pərtlik
-پرتو ~ pərtov
-پرتو ~ pərtov
-پرچ ~ pərç
-پرچم ~ pərçəm
-پرچم ~ pərçəm
-پرچ ملی ~ pərçəmli
-پرچیم ~ pərçim
-پرچیملنمک ~ pərçimlənmək
-پرچی مله‎مک ~ pərçimləmək
-پرچی مله‎ مه‎ ~ pərçimləmə
-پرچین ~ pərçin
-پرچین ~ pərçin
-پرچینه‎ ~ pərçinə
-پرداق ~ pərdaq
-پرداقلانماق ~ pərdaqlanmaq
-پردرق ~ pərdərq
-پردسلی ~ pərdəsli
-پرده‎ ~ pərdə
-پرده‎ آغاجی ~ pərdə ağacı
-پرده‎ آیاقلیلار ~ pərdə ayaqlılar
-پرده‎ قانادلیلار ~ pərdə qanadlılar
-پرده‎ نشین ~ pərdənişin
-پرده‎ی یرتماق ~ pərdə yırtmaq
-پرده‎ لنمک ~ pərdələnmək
-پرده‎ له‎‎مک ~ pərdələmək
-پرده‎ لی ~ pərdəli
-پردی ~ pərdi
-پرد یله‎مک ~ pərdiləmək
-پردیلی ~ pərdili
-پرد یلیک ~ pərdilik
-پررنگ ~ porrəng
-پرسبانج ~ pərsbanc
-پرْساوا ~ pərsava
-پرستار ~ pərəstar
-پرستارلیق ~ pərəstarlıq
-پرستش ~ pərəstiş
-پرستیژ ~ prestij
-پرسنگ ~ pərsəng
-پرسه‎دان ~ pərsədan
-پرسیاوشان ~ pərsiavuşan
-پرغم ~ porğəm
-پرغم ~ porğəm
-پرقو ~ pərqu
-پرَک ~ pərək
-پرکانلو ~ pərkanlu
-پرکن ~ pərkən
-پرکوش ~ pərküş
-پرگار ~ pərgar
-پرگی ~ pərgi
-پرلوک ~ porluk
-پرناز ~ pərnaz
-پرنپرن دوشمک ~ pərən pərən düşmək
-پرندک ~ pərəndək
-پرنده‎ ~ pərəndə
-پرنس ~ prəns
-پرنسیس ~ prənsis
-پرنقور ~ pərənqur
-پرنگین ~ pərnəgin
-پرویزز ارعشاهمرسی ~ pərviz zare şahmərəsi
-( پرویزیکانیزارع(ائلیار ~ pərviz yekani zare(elyar)
-پروبابیلیزم ~ probabilizm
-پروبلئم ~ problem
-پروپاقاندا ~ propaqanda
-پروتئز ~ protez
-پروتئستو ~ protesto
-پروتئین ~ protein
-پروتستان ~ protestan
-پروتوپلازم ~ protoplazm
-پروتوتورک ~ prototürk
-پروتوتیپ ~ prototip
-پروتوکول ~ protokol
-پروتون ~ proton
-پروداکتیویته‎ ~ prodaktivitə
-پرودوکسیون ~ pərodoksion
-پروژئکتور ~ projektor
-پروژئکسیون ~ projeksion
-پروسئس ~ proses
-پروسپئکت ~ prospekt
-پروسپئکتوس ~ prospektus
-پروستات ~ prostat
-پروفئسور ~ profesor
-پروفئسونال ~ profesunal
-پروفیل ~ profil
-پروقرام ~ proqram
-پروقرام لاما ~ proqramlama
-پرولتئر ~ prolter
-پرولتاریا ~ pəroltarya
-پرولوق ~ pəroloq
-پروو ~ pərov
-پروووکاتور ~ provokator
-پروووکاسیون ~ provukasion
-پروویزیون ~ provizion
-پروا ~ pərva
-پروار ~ pərvar
-پرواز ~ pərvaz
-پروان ~ pərvan
-پروانا ~ pərvana
-پروانه‎ ~ pərvanə
-پروانه‎ بالیغی ~ pərvanə balığı
-پروردگار ~ pərvərdigar
-پرورش ~ pərvəriş
-پرورشی ~ pərvərişi
-پروقرامجی ~ pəroqramcı
-پرونده‎ ~ pərvəndə
-پرویزآباد ~ pərvizabad
-پرویزخانلو ~ pərvizxanlu
-( پرویزفروهر(حاجیبابا ~ pərviz fruhər (hacıbaba)
-پروین آباد ~ pərvinabad
-پروینا عتصامی ~ pərvin etisami
-پروین اولدوزو ~ pərvin ulduzu
-پرّه‎ ~ pərrə
-پرهیز ~ pərhiz
-پری ~ pəri
-پری ~ pəri
-پری گلان ~ pərigəlan
-پر یاوزلو ~ pəri üzlü
-پریجا ن ~ pərican
-پریخان ~ pərixan
-پریخانخ انیم ~ pərixan xanım
-پریخانیم ~ pərixanım
-پریز ~ priz
-پریزاد ~ pərizadə
-پریساب اباییفرد ~ pərisa babayi fərd
-پر یسوو ~ pərisov
-پر یسیما ~ pərisima
-پریشان ~ pərişan
-پریشان ~ pərişan
-پریشانلیق ~ pərişanlıq
-پر یصورت ~ pərisurət
-پریفیکس ~ prifiks
-پریل ~ pəril
-پریمات ~ primat
-پریموس ~ primus
-پریمیتیو ~ primitiv
-پریمیتیویزم ~ primitivizm
-پرینتئر ~ printer
-پرینج ~ pərinc
-پرینچک ~ pərinçək
-پرینسیپ ~ prinsip
-پریفیکس ~ prifiks
-پرینسیپال ~ prinsipal
-پز ~ poz
-پژمرده‎ ~ pəjmürdə
-پس ~ pəs
-پس مانده‎ ~ pəsmandə
-پساب ~ pəsab
-پست ~ post
-پستخوان ~ pəstxan
-پسته ها ~ pəstəha
-پسک ~ pəsək
-پسکن ~ pəskən
-پسلرچایی ~ pəslərçayı
-پسنجر ~ pəsəncər
-پسند ~ pəsənd
-پسیکولوژی ~ pesikoloji
-پسیکوپات ~ pesikopat
-پسیکوپاتولوژی ~ pesikopatoloji
-پسیکوتراپی ~ pesikotrapi
-پشمک ~ pəşmək
-پشمک قوجوق ~ pəşmək qocuq
- ~ pəşənglər
-پک ~ pək
-پکتَکین ~ pəktəkin
-پکدوغدو ~ pəkdoğdu
-پکلیک ~ pəklik
-پکمز ~ pəkməz
-پکمزتوپراغی ~ pəkməztoprağı
-پکه‎چین ~ pəkəçin
-پکی ~ peki
-پکیش ~ pəkiş
-پکیشدیرمک ~ pəkişdirmək
-پکیشمک ~ pəkişmək
-پکیشمه‎ ~ pəkişmə
-پلاتفورم ~ platform
-پلاتونیک ~ pəlatonik
-پلاتین ~ platin
-پلاژ ~ plaj
-پلاس ~ palas
-پلاستیک ~ plastık
-پلاسما ~ plasma
-پلاسی ~ pəlası
-پلاک ~ plak
-پلاکات ~ plakat
-پلان ~ plan
-پلانکند ~ pəlankənd
-پلان لاما ~ planlama
-پلان لاماق ~ planlamaq
-پلانئت ~ planet
-پلئیبک ~ pleybək
-پلتک ~ pəltək
-پلتکجه‎سینه‎ ~ pəltəkcəsinə
-پلتک دیش س سسیز حرفی ~ pəltək diş səssiz hərfi
-پلتک لشمک ~ pəltəkləşmək
-پلت کله‎مک ~ pəltəkləmək
-پلت کلیک ~ pəltəklik
-پلک لو ~ pələklu
-پلله‎‎مک ~ pəlləmək
-پلمه‎ ~ pəlmə
-پلمه‎لنمک ~ pəlmələnmək
-پلَن ~ pələn
-پلنگ ~ pələng
-- پلنگ ~ pələng
-پلو ورماق ~ Pəl vurmaq
-پلوتوکراسی ~ plotokrasi
-پلوتون ~ ploton
-پلومب ~ plomb
-پلوو ~ plov
-پلووجا ~ plovca
-پلورالیزم ~ pluralizm
-پله‎ ~ pələ
-پله‎سنگ ~ pələsng
-پله‎ سنگ آغاجی ~ pələsəng ağacı
-پلیت ~ pəlit
-پلیتا ~ plita
-پلیس ~ polis
-پلیستوسئن ~ plistosen
-پلین ~ pəlin
-پلیوسئن ~ pliosen
-پمبه‎ ~ pəmbə
-پمبه‎ قوردو ~ pəmbə qurdu
-پمبه‎ لشدیرمک ~ pəmbələşdirmək
-پمبه‎ لشمک ~ pəmbələşmək
-پناس ~ pənas
-پناه ~ pənah
-پناه کندی ~ pənah kəndi
-پناهگاه ~ pənahgah
-پنبه‎ ~ pənbə
-پنبه‎جوق ~ pənbəcuq
-پنجره‎ ~ pəncərə
-پنجشنبه‎ ~ pəncşənbə
-پنجعلی خاراباسی ~ pəncəli xarabası
-پنجک ~ pəncək
-پنجه‎ ~ pəncə
-پنجه‎سینه‎ دوشمک ~ pəncəsinə düşmək
-پند ~ pənd
-پند نامه‎ ~ pəndnamə
-پندام ~ pəndam
-پنس ~ pəns
-پنگوئن ~ pənguən
-پنهان ~ pünhan
-پنیر ~ pənir
-پن یسیلین ~ penisilin
-پوئتیک ~ poetik
-پوئزییا ~ poezia
-پوئما ~ poema
-پواَن ~ poən
-پوپ ~ pop
-پوپولار ~ popolar
-پوپولاریته‎ ~ popolaritə
-پوپولیزم ~ popolizm
-پوتا ~ pota
-( پوتا بوی(لو ~ pota boy(lu)
-پوتاسیوم ~ potasiom
-پوتقا ~ potqa
-پوتو ~ potu
-پوتوق ~ potuq
-پوتون ~ potun
-پوخ ~ pox
-پوخ آتماق ~ pox atmaq
-پوخ ائتمک ~ pox etmək
-پوخ بؤجگی ~ pox böcəyi
-پوخ پوسور ~ pox püsür
-پوخ جانینا اولسون ~ pox canına olsun
-پوخ سودوک ~ pox südük
-پوخ قاریشدیرماق ~ pox qarışdırmaq
-پوخ یئمک ~ pox yemək
-پوخ یولونا گئتمک ~ pox yoluna getmək
-پوخته‎ ~ poxtə
-پوخدان اله‎گلن ~ poxdan ələ gələn
-پوخدان عمله‎گلن ~ poxdan əmələ gələn
-پوخلاشماق ~ poxlaşmaq
-پوخلاماق ~ poxlamaq
-پوخلانماق ~ poxlanmaq
-پوخلو ~ poxlu
-پوخلوق ~ poxluq
-پوخو پوخونا ~ poxu poxuna
-پوخو چیخماق ~ poxu çıxmaq
-پوخون بیری پوخ ~ poxun biri pox
-پوخون سویو ~ poxun suyu
-پورتاغال ~ portağal
-پورترئ ~ portəre
-پورترئت ~ portəret
-پورس ~ pors
-پورسوق ~ porsuq
-پورسوق آغاجی ~ porsuq ağacı
-پورسوقلو ~ porsuqlu
-پورسوقگیللر ~ porsuqgillər
-پورسوما ~ porsuma
-پورسوماق ~ porsumaq
-پورسووا ~ porsova
-پورسیماق ~ porsımaq
-پورسیا ~ porsiıa
-پورنوقرافی ~ pornoqrafiı
-پوروق ~ poruq
-پوز ~ poz
-پوز وئرمک ~ poz vermək
-پوزاج ~ pozac
-پوزاچ توتوق ~ pozaç tutuq
-پوزان ~ pozan
-پوزدورما ~ pozdurma
-پوزدورماق ~ pozədurmaq
-پوزدورتماق ~ pozdurtmaq
-پوزدورولماق ~ pozdurulmaq
-پوزغون ~ pozğun
-پوزقون ~ pozqun
-پوزقان ~ pozqan
-پوزقون اولماق ~ pozqun olmaq
-پوزقونا اوغراماق ~ pozquna uğramaq
-پوزقونجو ~ pozquncu
-پوزقونجولوق ~ pozqunculuq
-پوزقونلاشدیرماق ~ pozqunlaşdırmaq
-پوزقونلاشماق ~ pozqunlaşmaq
-پوزقونلوق ~ pozəqunluq
-پوزما ~ pozma
-پوزماجی ~ pozmacı
-پوزماق ~ pozmaq
-پوزوجو ~ pozucu
-پوزوجولوق ~ pozuculuq
-پوزوشماق ~ pozuşmaq
-پوزوشوق ~ pozuşuq
-پوزوشوقلوق ~ pozuşuqluq
-پوزوق ~ pozuq
-پوزوق چالماق ~ pozuq çalmaq
-پوزوق لاما ~ pozuqlama
-پوزوق مال ~ pozuq mal
-پوزوقجا ~ pozuqca
-پوزو قدوزن ~ pozuq düzən
-پوزوقلوق ~ pozuqluq
-پوزولما ~ pozulma
-پوزولماز ~ pozulmaz
-پوزولماق ~ pozulmaq
-پوزولموش ~ pozulmuş
-پوزولوش ~ pozuluş
-پوزولوشماق ~ pozuluşmaq
-پوزوم ~ pozum
-پوزونتو ~ pozuntu
-پوزیترون ~ pozitron
-پوزیتیو ~ pozitiv
-پوزیتیویزم ~ pozitivizm
-پوزیسیون ~ pozision
-پوسا ~ posa
-پوستا ~ posta
-پوست ~ post
-پوستئر ~ poster
-پوستاچی ~ postaçı
-پوشئت ~ poşet
-پوکئر ~ poker
-پولاد ~ polad
-پولادخانلی ~ poladxanlı
-پولادقایا ~ poladqaya
-پولادلو ~ poladlu
-پولارا ~ polara
-پولاریزاسیون ~ polarizasion
-پولئمیک ~ polemik
-پولو ~ Polu
-پولی ~ poli
-پول یآرتریت ~ poliartrit
-پول یآندری ~ poliandri
-پول یائستئر ~ polister
-پولیب ~ polib
-پولیتئکنیک ~ politexnik
-پولیتئکنیکوم ~ politeknikom
-پول یتئییزم ~ politeizm
-پولیتیک ~ politik
-پولیتیکا ~ politika
-پول یژئنی ~ polijeni
-پولیس ~ polis
-( پول یفونی (پولی فونیک ~ polifoni (poli funik)
-پولیقون ~ poliqon
-پول یکلینیک ~ poliklinik
-پول یگام ~ poligam
-پولی گونئی ~ poli güney
-پولیمئر ~ polimer
-پولیوئر ~ poliver
-پوماد ~ pomad
-پوماق ~ pomaq
-پومپا ~ pompa
-پومپاژ ~ pompaj
-پومپالاماق ~ pompalamaq
-پومپول ~ pompul
-پوند ~ pond
-پونزا ~ ponza
-پووزوشوقلوق ~ pouzuşuqluq
-پوی اوتو ~ poy otu
-پویلو ~ poylu
-پؤپوک ~ pöpük
-پؤچ ~ pöç
-پؤرتدورمک ~ pörtdürmək
-پؤرتْلَتمک ~ pörtlətmək
-پؤرتلک ~ pörtlək
-پؤرتله‎‎مک ~ pörtləmək
-پؤرتمک ~ pörtmək
-پؤرتموش ~ pörtmüş
-پؤرتموک ~ pörtmük
-پؤرتمه‎ ~ pörtmə
-پؤرتن قویو ~ pörtən quyu
-پؤرتوشمک ~ pörtüşmək
-پؤرتوک ~ pörtük
-پؤرتولمک ~ pörtülmək
-پؤرتولموش ~ pörtülmüş
-پؤرسوک ~ pörsük
-پؤرشومک ~ pörşümək
-پؤرنک ~ pörnək
-پؤرنک ~ pörnək
-پؤشله‎‎مک ~ pöşləmək
-پؤلوک ~ pölük
-پؤهراوا ~ pöhrava
-پؤهره ~ pöhrə
-پؤهر هلنمک ~ pöhrələnmək
-پؤهر هلنمه ~ pöhrələnmə
-پؤهر هلی ~ pöhrəli
-پؤهر هلیک ~ pöhrəlik
-پوپ ~ pup
-پوت ~ put
-پوتا ~ puta
-پوتانسیئل ~ putansyel
-پوتلوق ~ putluq
-پوتور ~ putur
-پوتور پوتور ~ putur putur
-پوتورسوز ~ putursuz
-پوتورسوزلوق ~ putursuzluq
-پوتورلاماق ~ puturlamaq
-پوتوق ~ putuq
-پوچ ~ p
-پوچ ائتمک ~ puç etmək
-پوچ اولماق ~ puç olmaq
-پوچئت ~ puçet
-پوچا چیخارماق ~ puça çıxarmaq
-پوچال ~ puçal
-پوچلوق ~ puçluq
-پوچور ~ puçur
-پوچورپوچور تر تؤکمک ~ puçurpuçur tər tökmək
-پوچورلاماق ~ puçurlamaq
-پوچورلانماق ~ puçurlanmaq
-پود ~ pud
-پودر ~ pudər
-پوره‎ ~ purə
-پوس ~ pus
-پوسات ~ pusat
-پوساریق ~ pusarıq
-پوستول ~ pustul
-پوسقو ~ pusqu
-پوسقوچو ~ pusquçu
-پوسقودا یاتماق ~ pusquda yatmaq
-پوسقودا دورماق ~ pusquda durmaq
-پوسما ~ pusma
-پوسماق ~ pusmaq
-پوسو ~ pusu
-پوسوق ~ pusuq
-پوسون ~ pusun
-پوسونچ ~ pusunç
-پوسوچو ~ pusuçu
-پوسولماق ~ pusulmaq
-پوسهان ~ pushan
-پوسیان ~ pusian
-پوش آباد ~ puş abad
-پوشته‎ تالا ~ puştə tala
-پوف ~ puf
-پوفلا ~ pufla
-پوفلاما ~ puflama
-پوفلاماق ~ puflamaq
-پوفه‎ ~ pufə
-پوک ~ puk
-پول ~ pul
-پو لائله‎‎مک ~ pul eləmək
-پو لادؤنمک ~ pula dönmək
-پولپارا ~ pulpara
-پولپرست ~ pulpərəst
-پولپول ~ pulpul
-پو لپول اولماق ~ pulpul olmaq
-پو لتؤکمک ~ pul tökmək
-پولجوق ~ pulcuq
-پولجوق قانادلیلار ~ pulcuq qanadlılar
-پولجوقلو ~ pulcuqlu
-پولچو ~ pulçu
-پولچولوق ~ pulçuluq
-پولچیخارماق ~ pulçıxarmaq
-پولدارتماق ~ puldartmaq
-پولسوز ~ pulsuz
-پولسوزپاراسیز ~ pulsuzparasız
-پولسوزلاماق ~ pulsuzlamaq
-پولسوزلوق ~ pulsuzluq
-پو لقوپارماق ~ pul qoparmaq
-پو لقویماق ~ pul qoymaq
-پو لکسمک ~ pul kəsmək
-پو لکیمی (تک) قیزارماق ~ pul kimi (tək) qızarmaq
-پوللاماق ~ pullamaq
-پوللانماق ~ pullanmaq
-پوللو ~ pullu
-پوللوق ~ pulluq
-پولمول ~ pulmul
-پو لیئمک ~ pul yemək
-پونج ~ punc
-پونل ~ punəl
-پوورا ~ puura
-پوهو ~ puhu
-پوپوک ~ püpük
-پوتور ~ pütür
-پوچور ~ püçür
-پور ~ pür
-پورتوشمک ~ pürtüşmək
-پورتوک ~ pürtük
-پورتوکلو ~ pürüklü
-پورچک ~ pürçək
-پورچکلنمک ~ pürçəklənmək
-پورچور ~ pürçür
-پورچوک ~ pürçük
-پورچوک لو ~ pürçüklü
-پورچوم ~ pürçüm
-پورسومک ~ pürsümək
-پورچوم ~ pürçüm
-پورلنمک ~ pürlənmək
-پورلوک ~ pürlük
-پورموسو ~ pürmüsü
-پورو ~ pürü
-پوروز ~ pürüz
-پوروج ~ pürüc
-پوس ~ püs
-پوساَندیز ~ püsəndiz
-پوستوکان ~ püstükan
-پوسته‎ ~ püstə
-پوسته‎ مرباسی ~ püstə murbbası
-پوسته‎بگلی ~ püstəbəyli
-پوسته‎ شیکارقیزی ~ püstə şikarqızı
-پوسکورتج ~ püskürtəc
-پوسکورتمک ~ püskürtmək
-پوسکورتو ~ püskürtü
-پوسکورتوش ~ püskürtüş
-پوسکورتولمک ~ püskürtülmək
-پوسکوردوجو ~ püskürdücü
-پوسکورک ~ püskürək
-پوسکورمک ~ püskürmək
-پوسکورمه‎ ~ püskürmə
-پوسکورن ~ püskürən
-پوسکوروک ~ püskürük
-پوسکول ~ püskül
-پوسکول قویروقلار ~ püskül quyruqlar
-پوسلو ~ püslü
-پوسلودره‎ ~ püslüdərə
-پوسور ~ püsür
-پوسورلو ~ püsürlü
-پوشک ~ püşk
-پوشک آتماق ~ püşk atmaq
-پوشگک ~ püşgək
-پوف ~ püf
-پوفکورمک ~ püfkürmək
-پوفله‎‎مک ~ püfləmək
-پوفورمک ~ püfürmək
-پوفه‎ ~ püfə
-پوکدرمک ~ pükdərmək
-پوکلوک ~ püklük
-پوکه‎ ~ pükə
-پولچوک ~ pülçük
-پولوسدره‎ ~ pülüsdərə
-پولوش ~ pülüş
-پولوشوک ~ pülüşük
-پولوک ~ pülük
-پولونج آغاج ~ pülünc ağac
-پوله‎‎مک ~ püləmək
- ~ püflətmək
-پونج ~ pünc
-په ~ pəh
-په او ~ pəho
-پهریز ~ pəhriz
-پهلَوان ~ pəhləvan
-پهلوان ~ pəhləvan
-پهلوانی ~ pəhləvani
-پهلَوی ~ pəhləvi
-پهلوی بؤرکو ~ pəhləvi börkü
-پهلویچی ~ pəhləviçi
-پهلویچیلیک ~ pəhləviçilik
-پیتداشیق ~ pıtdaşıq
-پیتداما ~ pıtdama
-پیتداماق ~ pıtdamaq
-پیتراق ~ pıtraq
-پیتیرتی ~ pıtırtı
-پیتیرداما ~ pıtırdama
-پیتیرداماق ~ pıtırdamaq
-پیتیرقان ~ pıtırqan
-پیتیق ~ pıtıq
-پیتیقما ~ pıtıqma
-پیتیقماق ~ pıtıqmaq
-پیتیل لانما ~ pıtıllanma
-پیتیل لانماق ~ pıtıllanmaq
-پیچ پیچ ~ pıçpıç
-پیچاق ~ pıçaq
-پیچه‎نیز ~ piçəniz
-پیچیرقان ~ pıçırqan
-پیچیلتی ~ pıçıltı
-پیچیلتیلی ~ pıçıltılı
-پیچیلداشما ~ pıçıldaşma
-پیچیلداشماق ~ pıçıldaşmaq
-پیچیلداما ~ pıçıldama
-پیچیلداماق ~ pıçıldamaq
-پیچیلقان ~ pıçılqan
-پیختالاشدیرما ~ pıxtalaşdırma
-پیختالاشدیرماق ~ pıxtalaşdırmaq
-پیختالاشما ~ pıxtalaşma
-پیختالاشماق ~ pıxtalaşmaq
-پیختالاندیرما ~ pıxtalandırma
-پیختالاندیرماق ~ pıxtalandırmaq
-پیختالانما ~ pıxtalanma
-پیختالانماق ~ pıxtalanmaq
-پیر ~ pır
-پیراخودیک ~ pıraxodik
-پیرپیر ~ pırpır
-پیرپیز ~ pırpız
-پیرپیزلاشدیرماق ~ pırpızlaşdırmaq
-پیرپیزلاشدیرماق ~ pırpızlaşdırmaq
-پیرپیزلاشما ~ pırpızlaşma
-پیرپیزلاشماق ~ pırpızlaşmaq
-پیرپیزلانما ~ pırpızlanma
-پیرپیزلانماق ~ pırpızlanmaq
-پیرتداشیق ~ pırtdaşıq
-پیرتلاشدیرما ~ pırtlaşdırma
-پیرتلاشدیرماق ~ pırtlaşdırmaq
-پیرتلاشما ~ pırtlaşma
-پیرتلاشماق ~ pırtlaşmaq
-پیرتلاشیق ~ pırtlaşıq
-پیرتلاشیق ائتمک ~ pırtlaşıq etmək
-پیرتلاشیق دوشمک ~ pırtlaşıq düşmək
-پیرتلاشی قلیق ~ pırtlaşıqlıq
-پیرتلاق ~ pırtlaq
-پیرتلاما ~ pırtlama
-پیرتلاماق ~ pırtlamaq
-پیرسیماق ~ pırsımaq
-پیرلاق ~ pırlaq
-پیرلاما ~ pırlama
-پیرلاماق ~ pırlamaq
-پیرلانقیج ~ pırlanqıc
-پیرنوو ~ pırnov
-پیریل پیرتی ~ pırıl pırtı
-پیریل پیریل ~ pırıl pırıl
-پیریلتی ~ pırıltı
-پیریلتیلی ~ pırıltılı
-پیریلداتماق ~ pırıldatmaq
-پیریلداشماق ~ pırıldaşmaq
-پیریلداق ~ pırıldaq
-پیریلداما ~ pırıldama
-پیریلداماق ~ pırıldamaq
-پیس ~ pıs
-پی سپیس اوتو ~ pıspıs otu
-پی سپیسا ~ pıspısa
-پیسپیسلا ~ pıspısla
-پیسلاما ~ pıslama
-پیسلاماق ~ pıslamaq
-پیسماق ~ pısmaq
-پیسمیریق ~ pısmırıq
-پیسیریق ~ pısırıq
-پیسیتما ~ pısıtma
-پیسیتماق ~ pısıtmaq
-پیسیداق ~ pısıdaq
-پیسیلداماق ~ pısıldamaq
-پیقپاق ~ pıqpaq
-پیق پیق ~ pıq pıq
-پیققاپیق ~ pıqqapıq
-پیققیلتی ~ pıqqıltı
-پیققیلداشماق ~ pıqqıldaşmaq
-پیققیلداما ~ pıqqıldama
-پیققیلداماق ~ pıqqıldamaq
-پینار ~ pınar
-پیهتی ~ pıhtı
-پیهتیلاشدیرماق ~ pıhtılaşdırmaq
-پیهتیلاشماق ~ pıhtılaşmaq
-پیهتیلانماق ~ pıhtılanmaq
-پیئس ~ pies
-پیادا ~ piada
-پیاز ~ piaz
-پیاسا ~ piasa
-پیالا ~ piala
-پیام ~ pəyam
-پیانقو ~ pianqo
-پیانو ~ piano
-پیاوا ~ piava
-پیپئت ~ pipet
-پیپی ~ pipi
-پیپیک ~ pipik
-پیپیکلی ~ pipikli
-پیتزا ~ pitza
-پیتون ~ piton
-پیتی ~ piti
-پیتیچی ~ pitiçi
-پیتیک ~ pitik
-پیچ ~ p
-پیچ بوران ~ piç buran
-پیچاق ~ piçaq
-پیچاقچی ~ piçaqçı
-پیچه‎رانلو ~ piçəranlu
-پیر ~ pir
-پیر ~ pir
-پیرائیواتلی ~ pireyvatli
-پیراسا ~ pirasa
-پیرال ~ piral
-پیرامید ~ piramid
-پیرامیدال ~ piramidal
-پیرانباس ~ piranbas
-پیرانشهر ~ piranşəhr
-پیرانلی ~ piranlı
-پیرپیزک ~ pirpizək
-پیرتاج ~ pirtac
-پیرشاهوئردی ~ pirşahverdi
-پیرعلیلو ~ pirlilu
-پیرموراتلی ~ Pirmuratlı
-پیرو ~ peyro
-پیروتئکنیک ~ piroteknik
-پیرهاشمی ~ pirhaşimi
-پیره‎نئی ~ pirəney
-پیریرئیس ~ pirireis
-پیژاما ~ pıjama
-پیس ~ pis
-( پی سآغیز(لی ~ pisağız(lı)
-پی سادالی ~ pis ədalı
-پی ساؤزلوکلو ~ pis özlüklü
-پی ساوغورلو ~ pis uğurlu
-پی سایش ~ pis iş
-پی سایلقارلی ~ pis ilqarlı
-پی سایی یلی ~ pis iyili
-پی سبوغازلیق ~ pis boğazlıq
-پی سبیچیملی ~ ps biçimli
-پی سبیییق ~ pis bıyıq
-پی سپیس ~ pispis
-پی سپیسینه‎ ~ pispisinə
-پیست ~ pist
-پیستوله‎ ~ pistole
-پیستون ~ pıston
-پی ستؤره‎لی ~ pistörəli
-پی سخ طلی ~ pisxətli
-پی سدئیی شلی ~ pisdeyişli
-پی سدادلی ~ pısdadlı
-پی سدامارلی ~ pısdamarlı
-پی سدانیشان ~ pısdanışan
-پی سداورانیشلی ~ pısdavranışlı
-پی سدوزلمیش ~ pisdüzəlmiş
-پیسدیک ~ pisdik
-پیسریک ~ pisrik
-پی سدیللی ~ pis dilli
-پیسریک ائوی ~ pisrik evi
-پیسریک بیلیمی ~ pisrik bilimı
-پی سسونلو ~ pis sonlu
-پی سسویلو ~ pis soylu
-پی سسؤز ~ pis söz
-پی سسو ~ pis su
-پی سقوخو ~ pis qoxu
-پی سقوخولو ~ pis qoxulu
-پی سقیلی قلی ~ pis qılıqlı
-پی سگئچمیشلی ~ pis geçmişli
-پی سگئچینن ~ pis geçinən
-پی سگؤز ~ pisgöz
-پیسلرچای ~ pislərçay
-پیسلشمک ~ pisləşmək
-پیسلنمک ~ pislənmək
-پیسلنمه‎ ~ pislənmə
-پیسله‎‎مک ~ pisləmək
-پیسله‎مه‎ ~ pisləmə
-پیسلیک ~ pıslik
-پی سلیک ائیله‎مک ~ pıslik eyləmək
-پیسلیک بؤجگی ~ pıslik böcəyi
-پی سنیت لی ~ pis niətli
-پیسو ~ pıso
-پیسی بالیغی ~ pisi balığı
-پیسید ~ pisid
-پیسیکدیرمک ~ pisikdirmək
-پیسیکمک ~ pisikmək
-پیسیمیزم ~ pisimizm
-پیسینه‎ گلمک ~ pisinə gəlmək
-پی سیوخولو ~ pis yuxulu
-پی سیوخولولوق ~ pis yuxululuq
-پیش ~ p
-پیش ~ p
-پیشپیش ~ pp
-پیشت ~ pişət
-پیشپیشی ~ ppişi
-پی شتاختا ~ piştaxta
-پیشتوو ~ piştov
-پیشتییل ~ piştiyəl
-پی شخدمت ~ piş xidmət
-پیشخوان ~ pişxan
-پی شدرآمد ~ pişdəraməd
-پیشدی ~ pişdi
-پیشرو ~ pişrov
-پیشکش ~ pişkeş
-پیشکین ~ pişkin
-پیشکی نلیک ~ pişkinlik
-پیشمک ~ pişmək
-پیشمه‎میش ~ pişməmiş
-پیشمیش ~ pişmiş
-پی شناماز ~ pişnamaz
-پیشوا ~ pişva
-پیشواز ~ peşvaz
-پیشه‎ گن ~ pişəgən
-پیشی ~ pişi
-پیشیرتمک ~ pişirtmək
-پیشیرج ~ pişirəc
-پیشیرگج ~ pişirgəc
-پیشیرمک ~ pişirmək
-پیشیریب دوشورمک ~ pişirib düşürmək
-پیشیریجی ~ pişirici
-پیشیریش ~ pişiriş
-پیشیریلمک ~ pişirilmək
-پیشیریلمیش ~ pişirilmiş
-پیشیریلیش ~ pişiriliş
-پیشیریم ~ pişirim
-پیشیریملیک ~ pişirimlik
-پیشیک ~ pişik
-پیشیک اوتو ~ pişik otu
-پیشیکاوتوگیللر ~ pişikotugillər
-پیشیک اویناتما ~ pişik oynatma
-پیشیک پنجه‎سی ~ pişik pəncəsi
-پیشیک تپه‎ ~ pişik təpə
-پیشیک داشی ~ pişik daşı
-پیشیک قاشدی ~ pişik qaşdı
-پیشیکگَوه‎نی ~ pişik gəvəni
-پیشیکگیللر ~ pişikgillər
-پیشیکلی ~ pişikli
-پیشیک یولو ~ pişik yulu
-پیشیم ~ pişim
-پیشیم پیشی مله‎ ~ pişimpişimlə
-پیغام ~ peyğam
-پیغان ~ piğan
-پیغان قالاسی ~ piğan qalası
-پیغانج ~ piğanc
-پیغاوی ~ piğavi
-پیغمبر ~ peyğəmbər
-پیغمبرآغا جی ~ peyğəmbər ağacı
-پیغمبربال یغی ~ peyğəmbər balığı
-پیغمبرتیک انی ~ peyğəmbər tikanı
-پیغمبرچای ی ~ peyğəmbər çayı
-پیغمبرچیچ گی ~ peyğəmbər çiçəyi
-پیغمبرداغ ی ~ peyğəmbər dağı
-پیغمبردوه‎ سی ~ pəyğəmbər dəvəsi
-پیغمبرکند ی ~ pəyğəmbər kəndi
-پیقو ~ peyqu
-پیک ~ peyk
-پیک ~ pik
-پیک ساعاتی ~ pik saatı
-پیکئت ~ piket
-پیکان ~ peykan
-پیکتوقراف ~ piktoqraf
-پیکنیک ~ piknik
-پیل ~ pil
-پیل دسته‎ ~ pil dəstə
-پیلاو ~ pilav
-پیلاولیق ~ pilavlıq
-پیلپیله‎ ~ pilpilə
-پیلته‎ ~ piltə
-پیلجین ~ pilcin
-پیلک ~ pilək
-پیلک قانادلیلار ~ pilək qanadlılar
-پیلک قوردو ~ pilək qurdu
-پیل کله‎مک ~ piləkləmək
-پیلکلی ~ piləkli
-پیلله‎ ~ pillə
-پیلله‎ پیلله‎ ~ pillə pillə
-پیلله‎کان ~ pilləkan
-پیلوت ~ pilot
-پیلوو ~ pilov
-پیله‎ ~ pilə
-پیله‎ته‎ ~ pilətə
-پیله‎ ~ pilə
-پیله‎قوردو ~ piləqurdu
-پیله‎کیمی ~ piləkimi
-پیله‎مک ~ piləmək
-پیلیج ~ pilic
-پیلیج ~ piliç
-پیلیک ~ pilik
-پیم ~ pim
-پیمان ~ peyman
-پیمانس یندیرماق ~ peyman sındırmaq
-پیمانه‎ ~ peymanə
-پینا ~ pina
-پینار ~ pinar
-پینتی ~ pinti
-پینتیلشمک ~ pintiləşmək
-پینت یلیک ~ pintilik
-پینج ~ pinc
-پینجله‎‎مک ~ pincləmək
-پینک پونک ~ pinkponk
-پینه‎ ~ pinə
-پینه‎ ~ pinə
-پینه‎ چی ~ pinəçi
-پینه‎ کند ~ pinəkənd
-پینه‎شالوا ر ~ pinəşalvar
-پینه‎ له‎‎مک ~ pinələmək
-پیوا ~ piva
-پیوسته‎ ~ peyvəstə
-پیوند ~ peyvənd
-پیوه‎ ~ pivə
-پیه‎ ~ pəyə
-پیه‎پر ~ pəyəpər
-پیه‎دره‎ ~ pəyədərə
-پیه‎جیک ~ pəyəcik
-پیی ~ piy
-پییاوا ~ piyava
-( پیی باغلاماق (باسماق ~ piy bağlamaq (basmaq)
-پییلندیرمک ~ piyləndirmək
-پییلنمک ~ piylənmək
-پی یله‎مک ~ piyləmək
-( تو پکیمی آچیلماق (پارتلاماق ~ p kimi açılmaq (partlamaq)
-تو پگولله‎سی (مرم یسی) کیمی پارتلاماق ~ p gülləsi (mərmisi)
-جبراییلحسینپورثانی ~ pursanı
-چوبانپوسکولوگیللر ~ püskülügillər
-( قاپانادوشورمک(سیخیشدیرماق ~ pana
-قاپیسینین آچاری داما تاخیلماق ~ pısının açarı dama
-( قاپیقاپیگزمک(دولاشماق، دوشمک ~ pıqapı gzmək
-( قاپیلار اوزونه‎ باغلانماق(قاپانماق ~ pılar üzünə
-قاپینی دابانیندان چیخارماق ~ pını dabanından çıxarmaq
-کؤپگین آغزینا سوموک آتماق ~ pəyin ağzına sümuk atmaq
-پ ~ P
-پاچا ~ PAÇA
-پاچابند ~ PAÇABƏND
-پاچالاما ~ PAÇALAMA
-پاچالاماق ~ PAÇALAMAQ
-پادار ~ PADAR
-پادشاه ~ PADŞAH
-پادشاهلیق ~ PADŞAHLIQ
-پادشاه‌پرست ~ PADŞAHPƏRƏST
-پادشاه‌پرست‌لیک ~ PADŞAHPƏRƏSTLİK
-پادشاهیانا ~ PADŞAHYANA
-پادزهر ~ PADZƏHƏR
-پبفوس ~ PBFOS
-پافوس‌لو ~ PAFOSLU
-پاه ~ PAH
-پ ~ P
-پاهو ~ PAHO
-پاخار ~ PAXAR
-پاخیل ~ PAXIL
-پاخیللیق ~ PAXILLIQ
-پاخیر ~ PAXIR
-پاخیرلانما ~ PAXIRLANMA
-پاخیرلانماق ~ PAXIRLANMAQ
-پاخیرلی ~ PAXIRLI
-پاخلا ~ PAXLA
-پاخلا‌لی ~ PAXLALI
-پاخلالیق ~ PAXLALIQ
-پاخلا‌لی‌لار ~ PAXLALILAR
-پاخلاپلوو ~ PAXLAPLOV
-پاخلاوا ~ PAXLAVA
-پاک1 ~ PAK1
-پاک2 ~ PAK2
-پبکئر ~ PBKER
-پاکئت ~ PAKET
-پاهو ~ PAHO
-پاکیزه ~ PAKİZƏ
-پاکیزه‌لیک ~ PAKİZƏLİK
-پاکلاما ~ PAKLAMA
-پاکلاماق ~ PAKLAMAQ
-پاکلانما ~ PAKLANMA
-پاکلانماق ~ PAKLANMAQ
-پاکلیق ~ PAKLIQ
-پاکت ~ PAKT
-پاققاپاق ~ PAQQAPAQ
-پاققیلداما ~ PAQQILDAMA
-پاققیلداماق ~ PAQQILDAMAQ
-پال ~ PAL
-پالان1 ~ PALAN1
-پالان2 ~ PALAN2
-پالاندوز ~ PALANDUZ
-پالانلاما ~ PALANLAMA
-پالانلاماق ~ PALANLAMAQ
-پالان‌لی ~ PALANLI
-پالاتا ~ PALATA
-پالاز ~ PALAZ
-پالازقولاق ~ PALAZQULAQ
-پاکیزه ~ PAKİZƏ
-پالازلیق ~ PALAZLIQ
-پالازتوخویان ~ PALAZTOXUYAN
-پالچیق ~ PALÇIQ
-پالچیقچی ~ PALÇIQÇI
-پالچیقچیلیق ~ PALÇIQÇILIQ
-پالچیقلاما ~ PALÇIQLAMA
-پالچیقلاماق ~ PALÇIQLAMAQ
-پالچیقلانما ~ PALÇIQLANMA
-پالچیقلانماق ~ PALÇIQLANMAQ
-پالچیقلاتما ~ PALÇIQLATMA
-پالچیقلاتماق ~ PALÇIQLATMAQ
-پالچیق‌لی ~ PALÇIQLI
-پالچیقلیق ~ PALÇIQLIQ
-پالچیقتوتان ~ PALÇIQTUTAN
-پالئوانتروپ ~ PALEOANTROP
-پالئوقراف ~ PALEUQRAF
-پالئوقربفیا ~ PALEOQRBFİYA
-پالئولیت ~ PALEOLİT
-پالئونتولوگیا ~ PALEONTOLUGİYA
-پالئونتولوژی ~ PALEONTOLOJİ
-پالئونتولوق ~ PALEONTULOQ
-پالئوزبور ~ PALEOZBVR
-پالئوزوی ~ PALEOZUY
-پالید ~ PALID
-پالازلیق ~ PALAZLIQ
-پالیدلی ~ PALIDLI
-پالیدلیق ~ PALIDLIQ
-پالما ~ PALMA
-پالمالیق ~ PALMALIQ
-پالپبسیا ~ PALPBSİYA
-پالتار ~ PALTAR
-پالتاربیچن ~ PALTARBİÇƏN
-پالتارچی ~ PALTARÇI
-پالتارکسدی ~ PALTARKƏSDİ
-پالتارلی ~ PALTARLI
-پالتارلیق ~ PALTARLIQ
-پالتارتیکن ~ PALTARTİKƏN
-پالتاریویان ~ PALTARYUYAN
-پالتاوا ~ PALTAVA
-پالتو ~ PALTO
-پالتولوق ~ PALTOLUQ
-پالتوس ~ PALTUS
-پالیدلی ~ PALIDLI
-پامازی ~ PAMAZI
-پامبیق ~ PAMBIQ
-پامبیقاتان ~ PAMBIQATAN
-پامبیقچی ~ PAMBIQÇI
-پامبیقچیلیق ~ PAMBIQÇILIQ
-پامبیققورودان ~ PAMBIQQURUDAN
-پامبیق‌لی ~ PAMBIQLI
-پامبیقلیق ~ PAMBIQLIQ
-پامبیقته‌میزله‌ین ~ PAMBIQTƏMİZLƏYƏN
-پامبیقییغان ~ PAMBIQYIĞAN
-پامفلیت ~ PAMFLYT
-پامفلئتچی ~ PAMFLETÇİ
-پامپا ~ PAMPA
-پامپئرس ~ PAMPERS
-پان ~ PAN
-پانبما ~ PANBMA
-پبندوس ~ PBNDUS
-پانیل ~ PANYL
-پامازی ~ PAMAZI
-پانئل‌لی ~ PANELLİ
-پاننو ~ PANNO
-پانسیون ~ PANSİUN
-پانسیونبت ~ PANSİONBT
-پانتئیست ~ PANTEİST
-پانتئون ~ PANTEUN
-پانتوکرین ~ PANTOKRİN
-پانتومیما ~ PANTOMİMA
-پانتوپون ~ PANTOPUN
-پبپا ~ PBPA
-پاپاق ~ PAPAQ
-پانئل‌لی ~ PANELLİ
-پاپاقجیق ~ PAPAQCIQ
-پاپاقچی ~ PAPAQÇI
-پاپاقچیلیق ~ PAPAQÇILIQ
-پاپاقلاما: ~ PAPAQLAMA:
-پاپاقلاماق ~ PAPAQLAMAQ
-پاپاقلانما ~ PAPAQLANMA
-پاپاقلانماق ~ PAPAQLANMAQ
-پاپاق‌لی ~ PAPAQLI
-پاپاقلیق ~ PAPAQLIQ
-پاپاق‌سیز ~ PAPAQSIZ
-پاپئی ~ PAPEY
-پاپیش ~ PAP
-پاپیروس ~ PAPİRUS
-پاپیروسالیش‌دیران ~ PAPİROSALIŞDIRAN
-پاپیروسدول‌دوران ~ PAPİROSDOLDURAN
-پاپیروسقابی ~ PAPİROSQABI
-پاپیروسیان‌دیران ~ PAPİROSYANDIRAN
-پاپیروس ~ PAPİRUS
-پاپکب ~ PAPKB
-پارا1 ~ PARA1
-پاپاقالدیقاچ ~ PAPAQALDIQAÇ
-پارا2 ~ PARA2
-پارابئللوم ~ PARABELLUM
-پارببولا ~ PARBBOLA
-پارابولیک ~ PARABOLİK
-پارابولوید ~ PARABOLUİD
-پاربد ~ PARBD
-پارادیرناق ~ PARADIRNAQ
-پارادوکس ~ PARADUKS
-پارادوکسبل ~ PARADOKSBL
-پارادوکساللیق ~ PARADOKSALLIQ
-پاربف ~ PARBF
-پارافین ~ PARAFİN
-پارافینلمه ~ PARAFİNLƏMƏ
-پارافینلمک ~ PARAFİNLƏMƏK
-پارافینلنمه ~ PARAFİNLƏNMƏ
-پارافینلنمک ~ PARAFİNLƏNMƏK
-پارافین‌لی ~ PARAFİNLİ
-پارافلاما ~ PARAFLAMA
-پارافلاماق ~ PARAFLAMAQ
-پارافلانما ~ PARAFLANMA
-پارافلانماق ~ PARAFLANMAQ
-پارا ~ PARA
-پاراق ~ PARAQ
-پاربقراف ~ PARBQRAF
-پاراقوای‌لی ~ PARAQVAYLI
-پارالاما ~ PARALAMA
-پارالاماق ~ PARALAMAQ
-پارالانما ~ PARALANMA
-پارالانماق ~ PARALANMAQ
-پارالاتما ~ PARALATMA
-پارالاتماق ~ PARALATMAQ
-پارالیل ~ PARALYL
-پارالئل‌لیک ~ PARALELLİK
-پاربمئتر ~ PARBMETR
-پارانوییا ~ PARANUYYA
-پاراپیت ~ PARAPYT
-پارا‌سیز ~ PARASIZ
-پاراسیزلیق ~ PARASIZLIQ
-پاراشوتچو ~ PARAŞÜTÇÜ
-پاراشوتچولوک ~ PARAŞÜTÇÜLÜK
-پاراشوتیزم ~ PARAŞÜTİZM
-پاراتیف ~ PARATİF
-پاراق ~ PARAQ
-پارازیت‌لیک ~ PARAZİTLİK
-پارازیتولوگیا ~ PARAZİTOLUGİYA
-پارازیتولوق ~ PARAZİTULOQ
-پارچ ~ PARÇ
-پارچا1 ~ PARÇA1
-پارچا2 ~ PARÇA2
-پارچابوزباش ~ PARÇABOZBAŞ
-پارچاجیق ~ PARÇACIQ
-پارچاچی ~ PARÇAÇI
-پارچادؤشمه ~ PARÇADÖŞƏMƏ
-پارچالاما ~ PARÇALAMA
-پارچالاماق ~ PARÇALAMAQ
-پارچالانما ~ PARÇALANMA
-پارچالانماق ~ PARÇALANMAQ
-پارازیتیزم ~ PARAZİTİZM
-پارداق ~ PARDAQ
-پارداقچی ~ PARDAQÇI
-پارداقلاما ~ PARDAQLAMA
-پارداقلاماق ~ PARDAQLAMAQ
-پارداقلانما ~ PARDAQLANMA
-پارداقلانماق ~ PARDAQLANMAQ
-پارداقلانمیش ~ PARDAQLANMIŞ
-پارداقلاتما ~ PARDAQLATMA
-پارداقلاتماق ~ PARDAQLATMAQ
-پارداقلاییجی ~ PARDAQLAYICI
-پارداق‌لی ~ PARDAQLI
-پارئمیا ~ PAREMİYA
-پاریز ~ PARYZ
-پاربیزن ~ PARƏBİZƏN
-پاریلدادیلما ~ PARILDADILMA
-پاریلدادیلماق ~ PARILDADILMAQ
-پاریلداما ~ PARILDAMA
-پاریلداماق ~ PARILDAMAQ
-پاریلداشما ~ PARILDAŞMA
-پاریلداشماق ~ PARILDAŞMAQ
-پاریلداتما ~ PARILDATMA
-پاریلداتماق ~ PARILDATMAQ
-پاریلتی ~ PARILTI
-پاریلتی‌لی ~ PARILTILI
-پاریک ~ PARİK
-پاریک‌لی ~ PARİKLİ
-پاریتیت ~ PARİTYT
-پارک ~ PARK
-پارکیت ~ PARKYT
-پارکئتچی ~ PARKETÇİ
-پارلادیلما ~ PARLADILMA
-پارلادیلماق ~ PARLADILMAQ
-پارلاق ~ PARLAQ
-پارلاقلیق ~ PARLAQLIQ
-پارلاما ~ PARLAMA
-پارلاماق ~ PARLAMAQ
-پارلامان ~ PARLAMAN
-پارلبمئنت ~ PARLBMENT
-پارلامئنت‌لی ~ PARLAMENTLİ
-پارلاتما ~ PARLATMA
-پارلاتماق ~ PARLATMAQ
-پارلاییجی ~ PARLAYICI
-پاریلتی ~ PARILTI
-پارلاییش ~ PARLAYIŞ
-پارنیک ~ PARNİK
-پارودیا ~ PARUDİYA
-پاروخود ~ PAROXUD
-پاروخودچو ~ PAROXODÇU
-پارول ~ PARUL
-پاروووز ~ PAROVUZ
-پاروووزچو ~ PAROVOZÇU
-پارت ~ PART
-پارتاپارت ~ PARTAPART
-پارتئر ~ PARTER
-پارتیلداق ~ PARTILDAQ
-پارتیلداما ~ PARTILDAMA
-پارتیلداماق ~ PARTILDAMAQ
-پارتیلتی ~ PARTILTI
-پارتیتورا ~ PARTİTURA
-پارتیا ~ PARTİYA
-پارتیزان ~ PARTİZAN
-پارتیزانچیلیق ~ PARTİZANÇILIQ
-پارتیزانلیق ~ PARTİZANLIQ
-پارلاییش ~ PARLAYIŞ
-پارتلادیجی ~ PARTLADICI
-پارتلادیلما ~ PARTLADILMA
-پارتلادیلماق ~ PARTLADILMAQ
-پارتلاق ~ PARTLAQ
-پارتلاما ~ PARTLAMA
-پارتلاماق ~ PARTLAMAQ
-پارتلاتما ~ PARTLATMA
-پارتلاتماق ~ PARTLATMAQ
-پارتلایان ~ PARTLAYAN
-پارتلاییجی ~ PARTLAYICI
-پارتلاییش ~ PARTLAYIŞ
-پارتلاییش‌لی ~ PARTLAYIŞLI
-پارتلادیجی ~ PARTLADICI
-پارتنیور ~ PARTNYOR
-پبروسین ~ PBRUSİN
-پاس1 ~ PAS1
-پاس2 ~ PAS2
-پاس3 ~ PAS3
-پاسبژ ~ PASBJ
-پاساق ~ PASAQ
-پاساق‌لی ~ PASAQLI
-پاسخا ~ PASXA
-پاسیبان ~ PASİBAN
-پاسیبانلیق ~ PASİBANLIQ
-پاسیبان‌سیز ~ PASİBANSIZ
-پاسیفیست ~ PASİFİST
-پبسکویل ~ PBSKVİL
-پاسلاندیرما ~ PASLANDIRMA
-پاسلان‌دیرماق ~ PASLANDIRMAQ
-پاسلانما ~ PASLANMA
-پاسلانماق ~ PASLANMAQ
-پارتنیور ~ PARTNYOR
-پاسلانمیش ~ PASLANMIŞ
-پاسلاتما ~ PASLATMA
-پاسلاتماق ~ PASLATMAQ
-پاس‌لی ~ PASLI
-پاسلیلیق ~ PASLILIQ
-پبسپورت ~ PBSPORT
-پاسپورتچو ~ PASPORTÇU
-پاسپورتلاشدیریلما ~ PASPORTLAŞDIRILMA
-پاسسبت ~ PASSBT
-پاسسیو1 ~ PASSİV1
-پاسسیو2 ~ PASSİV2
-پاسسیولشمه ~ PASSİVLƏŞMƏ
-پاسسیولشمک ~ PASSİVLƏŞMƏK
-پاسسیو‌لیک ~ PASSİVLİK
-پبستا ~ PBSTA
-پاستیل ~ PASTYL
-پاستئریزه ~ PASTERİZƏ
-پبستور ~ PBSTOR
-پاستوربل ~ PASTORBL
-پاشا ~ PAŞA
-پاشتیت ~ PAŞTYT
-پات ~ PAT
-پاتاوا ~ PATAVA
-پاتاوا‌لی ~ PATAVALI
-پاتئفون ~ PATEFUN
-پاتینت ~ PATYNT
-پاتئنتلمه ~ PATENTLƏMƏ
-پاتئنتلمک ~ PATENTLƏMƏK
-پاتئنت‌لی ~ PATENTLİ
-پاتئنت‌سیز ~ PATENTSİZ
-پاتیلتی ~ PATILTI
-پاتیسسون ~ PATİSSUN
-پبتکا ~ PBTKA
-پاتوگئنئز ~ PATOGENEZ
-پاتولوگیا ~ PATOLUGİYA
-پاتولوژی ~ PATOLOJİ
-پاتولوق ~ PATULOQ
-پاتریبرخ ~ PATRİBRX
-پاتریارخبت ~ PATRİARXBT
-پاتریارخلیق ~ PATRİARXLIQ
-پاترون ~ PATRUN
-پاتروناژ ~ PATRONAJ
-پاتروندبش ~ PATRONDBŞ
-پاترونلاما ~ PATRONLAMA
-پاترونلاماق ~ PATRONLAMAQ
-پاترون‌لو ~ PATRONLU
-پاترون‌سوز ~ PATRONSUZ
-پاترجل ~ PATRCL
-پبوزا ~ PBUZA
-پاویلیون ~ PAVİLYUN
-پای1 ~ PAY1
-پای2 ~ PAY2
-پایا ~ PAYA
-پایاجیق ~ PAYACIQ
-پایاچپری ~ PAYAÇƏPƏRİ
-پایالاما ~ PAYALAMA
-پایالاماق ~ PAYALAMAQ
-پایالانما ~ PAYALANMA
-پاترول ~ PATRUL
-پایالانماق ~ PAYALANMAQ
-پایچی ~ PAYÇI
-پایدار ~ PAYDAR
-پایه ~ PAYƏ
-پاینداز ~ PAYƏNDAZ
-پاییز ~ PAYIZ
-پاییزگولو ~ PAYIZGÜLÜ
-پاییزلیق ~ PAYIZLIQ
-پاییزسینیی ~ PAYIZSİYƏNƏYİ
-پایلاما ~ PAYLAMA
-پایلاماق ~ PAYLAMAQ
-پایلانیش ~ PAYLANIŞ
-پایلانما ~ PAYLANMA
-پایلانماق ~ PAYLANMAQ
-پایلاشدیریلما ~ PAYLAŞDIRILMA
-پایلاشدیریلماق ~ PAYLAŞDIRILMAQ
-پایلاشدیرما ~ PAYLAŞDIRMA
-پایلاش‌دیرماق ~ PAYLAŞDIRMAQ
-پایلاشما ~ PAYLAŞMA
-پایلاشماق ~ PAYLAŞMAQ
-پایلاییجی ~ PAYLAYICI
-پایمال ~ PAYMAL
-پایالانماق ~ PAYALANMAQ
-پایتاخت ~ PAYTAXT
-پاز ~ PAZ
-پازاق ~ PAZAQ
-پازی ~ PAZI
-پازلاما ~ PAZLAMA
-پازلاماق ~ PAZLAMAQ
-پازلانما ~ PAZLANMA
-پازلانماق ~ PAZLANMAQ
-پازشکیل‌لی ~ PAZŞƏKİLLİ
-پئ ~ PE
-پئچ ~ P
-پئچبت ~ PEÇBT
-پئچئنئق‌لر ~ PEÇENEQLƏR
-پئچئنیئ ~ PEÇENYE
-پئداقوگیکا ~ PEDAQUGİKA
-پئداقوژی ~ PEDAQOJİ
-پئداقوق ~ PEDAQUQ
-پئداقوقلوق ~ PEDAQOQLUQ
-پئدبل ~ PEDBL
-پئدبنت ~ PEDBNT
-پئدانتلیق ~ PEDANTLIQ
-پئدی ~ PEDİ
-پئدیبتر ~ PEDİBTR
-پئدیکور ~ PEDİKÜR
-پئدیکورچو ~ PEDİKÜRÇÜ
-پئدینستیتوت ~ PEDİNSTİTUT
-پئدمکتب ~ PEDMƏKTƏB
-پئدسووئت ~ PEDSOVET
-پئمزا ~ PEMZA
-پئنجک ~ PENCƏK
-پئنجک‌لی ~ PENCƏKLİ
-پئنجر ~ PENCƏR
-پئنجرلیک ~ PENCƏRLİK
-پئن‌دیر ~ PENDİR
-پئنیسیللین ~ PENİSİLLİN
-پیننی ~ PYNNİ
-پینسیا ~ PYNSİYA
-پئنسیاچی ~ PENSİYAÇI
-پئنسنی ~ PENSNY
-پئنسنئ‌لی ~ PENSNELİ
-پینیا ~ PYNYA
-پئریفئریا ~ PERİFERİYA
-پئریگئی ~ PERİGEY
-پئریکمک ~ PERİKMƏK
-پئریمئتر ~ PERİMETR
-پئریسکوپ ~ PERİSKUP
-پئریتونیت ~ PERİTONİT
-پئرقبمئنت ~ PERQBMENT
-پئدی ~ PEDİ
-پئرمانینت ~ PERMANYNT
-پئرو ~ PERO
-پئرپئندیکولیبر ~ PERPENDİKULYBR
-پئرپئندیکولیارلیق ~ PERPENDİKULYARLIQ
-پئررون ~ PERRON
-پئرسیی ~ PERSYY
-پئرسول ~ PERSOL
-پئرسونا ~ PERSUNA
-پئرسونبژ ~ PERSONBJ
-پئرسونبل ~ PERSONBL
-پئرسپئکتیو‌لی ~ PERSPEKTİVLİ
-پئرسپئکتیو‌لی‌لیک ~ PERSPEKTİVLİLİK
-پئرسپئکتیو‌سیز ~ PERSPEKTİVSİZ
-پئرسپئکتیو‌سیزلیک ~ PERSPEKTİVSİZLİK
-پیسو ~ PYSO
-پئسسیمیست ~ PESSİMİST
-پئشه ~ PEŞƏ
-پئشکار ~ PEŞƏKAR
-پئشکارلیق ~ PEŞƏKARLIQ
-پئشین ~ PEŞİN
-پئشکش ~ PEŞKƏŞ
-پئشمان ~ PEŞMAN
-پئشمانچیلیق ~ PEŞMANÇILIQ
-پئشمانلاما ~ PEŞMANLAMA
-پئشمانلاماق ~ PEŞMANLAMAQ
-پئشمانلیق ~ PEŞMANLIQ
-پئشمک ~ PEŞMƏK
-پئت‌لیسا ~ PETLİSA
-پئتروقربفیا ~ PETROQRBFİYA
-پئی ~ PEY
-پئیجئر ~ PEYCER
-پئیجینق ~ PEYCİNQ
-پئیدا ~ PEYDA
-پئیدرپئی ~ PEYDƏRPEY
-پئیغام ~ PEYĞAM
-پیغمبر ~ PEYĞƏMBƏR
-پئیغمبرچیچیی ~ PEYĞƏMBƏRÇİÇƏYİ
-پیغمبری ~ PEYĞƏMBƏRİ
-پیغمبرلیک ~ PEYĞƏMBƏRLİK
-پئشکش ~ PEŞKƏŞ
-پئیین ~ PEYİN
-پئیینداغی‌دان ~ PEYİNDAĞIDAN
-پئیینقوردو ~ PEYİNQURDU
-پئیینلمه ~ PEYİNLƏMƏ
-پئیینلمک ~ PEYİNLƏMƏK
-پئیینلنمه ~ PEYİNLƏNMƏ
-پئیینلنمک ~ PEYİNLƏNMƏK
-پئیین‌لی ~ PEYİNLİ
-پئیین‌لیک ~ PEYİNLİK
-پئیینسپن ~ PEYİNSƏPƏN
-پئیک ~ PEYK
-پئیکان ~ PEYKAN
-پئیلمه ~ PEYLƏMƏ
-پئیلمک ~ PEYLƏMƏK
-پئیلنمه ~ PEYLƏNMƏ
-پئیلنمک ~ PEYLƏNMƏK
-پئیمان ~ PEYMAN
-پئیمانه ~ PEYMANƏ
-پئیروی ~ PEYRƏVİ
-پئیسر ~ PEYSƏR
-پئیوند ~ PEYVƏND
-پئیوندلمه ~ PEYVƏNDLƏMƏ
-پئیوندلمک ~ PEYVƏNDLƏMƏK
-پئیوسته ~ PEYVƏSTƏ
-پدر ~ PƏDƏR
-پدرشاهلیق ~ PƏDƏRŞAHLIQ
-پهلوان ~ PƏHLƏVAN
-پهلوانی ~ PƏHLƏVANİ
-پهلوانلاشما ~ PƏHLƏVANLAŞMA
-پهلوانلاشماق ~ PƏHLƏVANLAŞMAQ
-پهلوانلیق ~ PƏHLƏVANLIQ
-پهمایی ~ PƏHMAYİ
-پهریز ~ PƏHRİZ
-پهریزکار ~ PƏHRİZKAR
-پهریزکارلیق ~ PƏHRİZKARLIQ
-پژمورده ~ PƏJMÜRDƏ
-پژمورده‌لیک ~ PƏJMÜRDƏLİK
-پل ~ PƏL
-پله ~ PƏLƏ
-پلنگ ~ PƏLƏNG
-پئیوندلمه ~ PEYVƏNDLƏMƏ
-پلنگی ~ PƏLƏNGİ
-پلنگ‌لیک ~ PƏLƏNGLİK
-پللمه ~ PƏLLƏMƏ
-پللمک ~ PƏLLƏMƏK
-پلمه ~ PƏLMƏ
-پلملنمه ~ PƏLMƏLƏNMƏ
-پلمه‌لنمک ~ PƏLMƏLƏNMƏK
-پلتک ~ PƏLTƏK
-پلتک‌لیک ~ PƏLTƏKLİK
-پناه ~ PƏNAH
-پناهگاه ~ PƏNAHGAH
-پناهلانما ~ PƏNAHLANMA
-پناهلانماق ~ PƏNAHLANMAQ
-پنبه ~ PƏNBƏ
-پنجه ~ PƏNCƏ
-پنجکئش ~ PƏNCƏKEŞ
-پنجه‌لمه ~ PƏNCƏLƏMƏ
-پنجه‌لمک ~ PƏNCƏLƏMƏK
-پنجلشمه ~ PƏNCƏLƏŞMƏ
-پنجه‌لشمک ~ PƏNCƏLƏŞMƏK
-پنجره ~ PƏNCƏRƏ
-پنجرالتی ~ PƏNCƏRƏALTI
-پنجره‌لی ~ PƏNCƏRƏLİ
-پنجره‌سیز ~ PƏNCƏRƏSİZ
-پنجروستو ~ PƏNCƏRƏÜSTÜ
-پنجوزگج‌لی‌لر ~ PƏNCƏÜZGƏCLİLƏR
-پنجشنبه ~ PƏNCŞƏNBƏ
-پند ~ PƏND
-پپه ~ PƏPƏ
-پپش ~ PƏPƏŞ
-پپیئین: ~ PƏPƏYEYƏN:
-پر ~ PƏR
-پنجکئش ~ PƏNCƏKEŞ
-پراکنده ~ PƏRAKƏNDƏ
-پراکنده‌لیک ~ PƏRAKƏNDƏLİK
-پرچیم ~ PƏRÇİM
-پرچیملمه ~ PƏRÇİMLƏMƏ
-پرچیملمک ~ PƏRÇİMLƏMƏK
-پرچیملنمه ~ PƏRÇİMLƏNMƏ
-پرچیملنمک ~ PƏRÇİMLƏNMƏK
-پرده ~ PƏRDƏ
-پراکنده ~ PƏRAKƏNDƏ
-پرداراسی ~ PƏRDƏARASI
-پرده‌لمه ~ PƏRDƏLƏMƏ
-پرده‌لمک ~ PƏRDƏLƏMƏK
-پردلنمه ~ PƏRDƏLƏNMƏ
-پرده‌لنمک ~ PƏRDƏLƏNMƏK
-پرده‌لی ~ PƏRDƏLİ
-پردی ~ PƏRDİ
-پردیلمه ~ PƏRDİLƏMƏ
-پردیلمک ~ PƏRDİLƏMƏK
-پردی‌لیک ~ PƏRDİLİK
-پره ~ PƏRƏ
-پرک1 ~ PƏRƏK1
-پرک2 ~ PƏRƏK2
-پرک‌لی ~ PƏRƏKLİ
-پرقولاق ~ PƏRƏQULAQ
-پرستار ~ PƏRƏSTAR
-پرستارلیق ~ PƏRƏSTARLIQ
-پرستیش ~ PƏRƏSTİŞ
-پرستیشکار ~ PƏRƏSTİŞKAR
-پرستیشکارانه ~ PƏRƏSTİŞKARANƏ
-پرگار1 ~ PƏRGAR1
-پرگار2 ~ PƏRGAR2
-پرگار3 ~ PƏRGAR3
-پرگار4 ~ PƏRGAR4
-پرگارلاما ~ PƏRGARLAMA
-پرگارلاماق ~ PƏRGARLAMAQ
-پرگارلاشما ~ PƏRGARLAŞMA
-پرگارلاشماق ~ PƏRGARLAŞMAQ
-پرگارلیق ~ PƏRGARLIQ
-پری ~ PƏRİ
-پریجامال ~ PƏRİCAMAL
-پریچؤهره ~ PƏRİÇÖHRƏ
-پریسیما ~ PƏRİSİMA
-پریسورت ~ PƏRİSURƏT
-پریشان ~ PƏRİŞAN
-پرستیشکارانه ~ PƏRƏSTİŞKARANƏ
-پریشانلیق ~ PƏRİŞANLIQ
-پرقو ~ PƏRQU
-پرلی ~ PƏRLİ
-پرپوچ ~ PƏRP
-پرسنگ ~ PƏRSƏNG
-پرشوم ~ PƏRŞUM
-پرشوملاما ~ PƏRŞUMLAMA
-پرشوملاماق ~ PƏRŞUMLAMAQ
-پرت ~ PƏRT
-پرتلشمه ~ PƏRTLƏŞMƏ
-پرتلشمک ~ PƏRTLƏŞMƏK
-پرت‌لیک ~ PƏRTLİK
-پرتؤو1 ~ PƏRTÖV1
-پرتؤو2 ~ PƏRTÖV2
-پرتؤولوک ~ PƏRTÖVLÜK
-پروانه ~ PƏRVANƏ
-پرواز ~ PƏRVAZ
-پروازلاما ~ PƏRVAZLAMA
-پروازلاماق ~ PƏRVAZLAMAQ
-پروازلانما ~ PƏRVAZLANMA
-پروازلانماق ~ PƏRVAZLANMAQ
-پروازلاشما ~ PƏRVAZLAŞMA
-پروازلاشماق ~ PƏRVAZLAŞMAQ
-پروردیگار ~ PƏRVƏRDİGAR
-پروریش ~ PƏRVƏRİŞ
-پروین ~ PƏRVİN
-پس1 ~ PƏS1
-پس2 ~ PƏS2
-پساب ~ PƏSAB
-پس‌دن ~ PƏSDƏN
-پسند ~ PƏSƏND
-پروانه ~ PƏRVANƏ
-پسخان ~ PƏSXAN
-پسمنده ~ PƏSMƏNDƏ
-پست ~ PƏST
-پستها ~ PƏSTƏHA
-پشنگ ~ PƏŞƏNG
-پته ~ PƏTƏ
-پتک ~ PƏTƏK
-پتک‌لیک ~ PƏTƏKLİK
-پتنک ~ PƏTƏNƏK
-پیه ~ PƏYƏ
-پزونگ ~ PƏZƏVƏNG
-پزونگ‌لیک ~ PƏZƏVƏNGLİK
-پیچاپیچ ~ PIÇAP
-پیچهاپیچ ~ PIÇHAP
-پیچیلداما ~ PIÇILDAMA
-پیچیلداماق ~ PIÇILDAMAQ
-پیچیلداشما ~ PIÇILDAŞMA
-پیچیلداشماق ~ PIÇILDAŞMAQ
-پیچیلغان ~ PIÇILĞAN
-پیچیلتی ~ PIÇILTI
-پیچیلتی‌لی ~ PIÇILTILI
-پیختالاندیرما ~ PIXTALANDIRMA
-پیختالان‌دیرماق ~ PIXTALANDIRMAQ
-پیختالانما ~ PIXTALANMA
-پیختالانماق ~ PIXTALANMAQ
-پیختالاشدیرما ~ PIXTALAŞDIRMA
-پیختا‌لاش‌دیرماق ~ PIXTALAŞDIRMAQ
-پیختالاشما ~ PIXTALAŞMA
-پیختا‌لاشماق ~ PIXTALAŞMAQ
-پیقق ~ PIQQ
-پیققیلداما ~ PIQQILDAMA
-پیققیلداماق ~ PIQQILDAMAQ
-پیققیلداشما ~ PIQQILDAŞMA
-پیققیلداشماق ~ PIQQILDAŞMAQ
-پیققیلتی ~ PIQQILTI
-پیریلداما ~ PIRILDAMA
-پیریلداماق ~ PIRILDAMAQ
-پیریلداشما ~ PIRILDAŞMA
-پیریلداشماق ~ PIRILDAŞMAQ
-پیریلتی ~ PIRILTI
-پیرپیز ~ PIRPIZ
-پیرپیزلانما ~ PIRPIZLANMA
-پیرپیزلانماق ~ PIRPIZLANMAQ
-پیرپیزلاشما ~ PIRPIZLAŞMA
-پیرپیزلاشماق ~ PIRPIZLAŞMAQ
-پیرتلاق ~ PIRTLAQ
-پیرتلاما ~ PIRTLAMA
-پیرتلاماق ~ PIRTLAMAQ
-پیرتلاشدیرما ~ PIRTLAŞDIRMA
-پیرتلاش‌دیرماق ~ PIRTLAŞDIRMAQ
-پیرتلاشیق ~ PIRTLAŞIQ
-پیرتلاشما ~ PIRTLAŞMA
-پیرتلاشماق ~ PIRTLAŞMAQ
-پیسپیسا ~ PISPISA
-پیت‌راق ~ PITRAQ
-پیانیزم ~ PİANİZM
-پیانینوچو ~ PİANİNOÇU
-پیبنو1 ~ PİBNO1
-پیانو2 ~ PİANO2
-پیانوچو ~ PİANOÇU
-پیبستر ~ PİBSTR
-پیچ ~ PİÇ
-پیچبوران ~ PİÇBURAN
-پیژاما ~ PİJAMA
-پیک ~ PİK
-پیکا‌دور ~ PİKADUR
-پیکاپ ~ PİKAP
-پیکئت ~ PİKET
-پیکئتچی ~ PİKETÇİ
-پیکتوقرام ~ PİKTOQRAM
-پیرتلاماق ~ PIRTLAMAQ
-پیقمینت ~ PİQMYNT
-پیقمئنتبسیا ~ PİQMENTBSİYA
-پیله ~ PİLƏ
-پیلک ~ PİLƏK
-پیلکلمه ~ PİLƏKLƏMƏ
-پیلکلمک ~ PİLƏKLƏMƏK
-پیلک‌لی ~ PİLƏKLİ
-پیلقوردو ~ PİLƏQURDU
-پیلمه ~ PİLƏMƏ
-پیلمک ~ PİLƏMƏK
-پیلته ~ PİLƏTƏ
-پیلتچی ~ PİLƏTƏÇİ
-پیلیک ~ PİLİK
-پیلله ~ PİLLƏ
-پیللکن ~ PİLLƏKƏN
-پیلله‌لی ~ PİLLƏLİ
-پیلوت ~ PİLUT
-پیلوتبژ ~ PİLOTBJ
-پیلوتکا ~ PİLOTKA
-پیقمئنت ~ PİQMENT
-پیلپیله ~ PİLPİLƏ
-پیلته ~ PİLTƏ
-پیلته‌لمه ~ PİLTƏLƏMƏ
-پیلته‌لمک ~ PİLTƏLƏMƏK
-پیلیبستر ~ PİLYBSTR
-پینج ~ PİNC
-پینجلمه ~ PİNCLƏMƏ
-پینجلمک ~ PİNCLƏMƏK
-پینه ~ PİNƏ
-پینچی ~ PİNƏÇİ
-پینچی‌لیک ~ PİNƏÇİLİK
-پینکی ~ PİNƏKİ
-پینه‌لمک ~ PİNƏLƏMƏK
-پینیا ~ PİNİYA
-پینقوین ~ PİNQVİN
-پینسیت ~ PİNSYT
-پینتی ~ PİNTİ
-پینتی‌لیک ~ PİNTİLİK
-پیون ~ PİUN
-پیونئر1 ~ PİONER1
-پیلپیله ~ PİLPİLƏ
-پیونئر2 ~ PİUNER2
-پیپیت ~ PİPYT
-پیپیک ~ PİPİK
-پیپیک‌لی ~ PİPİKLİ
-پیر1 ~ PİR1
-پیر2 ~ PİR2
-پیرامیدبل ~ PİRAMİDBL
-پیرامیدکا ~ PİRAMİDKA
-پیرامیدون ~ PİRAMİDUN
-پیرانی ~ PİRANİ
-پیرانی‌لیک ~ PİRANİLİK
-پیرات ~ PİRAT
-پیراتلیق ~ PİRATLIQ
-پیرکئشیک ~ PİRKEŞİK
-پیرلیک ~ PİRLİK
-پیروژکی ~ PİROJKİ
-پیروژنا ~ PİRUJNA
-پیروق ~ PİRUQ
-پیونئر ~ PİONER
-پیروتیخنیک ~ PİROTYXNİK
-پیروتیخنیکا ~ PİROTYXNİKA
-پیس ~ PİS
-پیسیکدیرمه ~ PİSİKDİRMƏ
-پیسیک‌دیرمک ~ PİSİKDİRMƏK
-پیسیکمه ~ PİSİKMƏ
-پیسیکمک ~ PİSİKMƏK
-پیسکنده ~ PİSKƏNDƏ
-پیسلمه ~ PİSLƏMƏ
-پیسلمک ~ PİSLƏMƏK
-پیسلنمه ~ PİSLƏNMƏ
-پیسلنمک ~ PİSLƏNMƏK
-پیسلشمه ~ PİSLƏŞMƏ
-پیسلشمک ~ PİSLƏŞMƏK
-پیس‌لیک ~ PİSLİK
-پیسنیت‌لی ~ PİSNİYYƏTLİ
-پیسنیت‌لی‌لیک ~ PİSNİYYƏTLİLİK
-پیروتئخنیک ~ PİROTEXNİK
-پیستولیت ~ PİSTOLYT
-پیستون ~ PİSTUN
-پیستونلاما ~ PİSTONLAMA
-پیستونلاماق ~ PİSTONLAMAQ
-پیستونلانما ~ PİSTONLANMA
-پیستونلانماق ~ PİSTONLANMAQ
-پیستون‌لو ~ PİSTONLU
-پیشدرامد ~ PİŞDƏRAMƏD
-پیشخیدمت ~ PİŞXİDMƏT
-پیشخیدمتباشی ~ PİŞXİDMƏTBAŞI
-پیشیک ~ PİŞİK
-پیشیکباز ~ PİŞİKBAZ
-پیشیکوتو ~ PİŞİKOTU
-پیشناماز ~ PİŞNAMAZ
-پیشپیشی ~ PİŞPİŞİ
-پیشراز ~ PİŞRAZ
-پیشروو ~ PİŞROV
-پیشتاختا ~ PİŞTAXTA
-پیشواز ~ PİŞVAZ
-پیتی ~ PİTİ
-پیتیک ~ PİTİK
-پیوه ~ PİVƏ
-پیوه‌خانا ~ PİVƏXANA
-پی ~ PİY
-پیادا ~ PİYADA
-پیاداچی ~ PİYADAÇI
-پیادالانما ~ PİYADALANMA
-پیادالانماق ~ PİYADALANMAQ
-پیادالیق ~ PİYADALIQ
-پیاله ~ PİYALƏ
-پیشواز ~ PİŞVAZ
-پیان ~ PİYAN
-پیلمه ~ PİYLƏMƏ
-پیلمک ~ PİYLƏMƏK
-پیلندیرمه ~ PİYLƏNDİRMƏ
-پیلن‌دیرمک ~ PİYLƏNDİRMƏK
-پیلنمه ~ PİYLƏNMƏ
-پیلنمک ~ PİYLƏNMƏK
-پیلشمه ~ PİYLƏŞMƏ
-پیلشمک ~ PİYLƏŞMƏK
-پی‌لی ~ PİYLİ
-پی‌لی‌لیک ~ PİYLİLİK
-پی‌سیز ~ PİYSİZ
-پی‌سیزلیک ~ PİYSİZLİK
-پلافون ~ PLAFUN
-پلاگیات ~ PLAGİAT
-پلاگیاتور ~ PLAGİATOR
-پلاگیاتورلوق ~ PLAGİATORLUQ
-پلاکات ~ PLAKAT
-پلاکاتچی ~ PLAKATÇI
-پلان ~ PLAN
-پلانیر ~ PLANYR
-پلانئرچی ~ PLANERÇİ
-پلانئرچی‌لیک ~ PLANERÇİLİK
-پلانئریست ~ PLANERİST
-پلانئرودروم ~ PLANERODROM
-پلانیت ~ PLANYT
-پلانئتاری ~ PLANETARİ
-پلانلاما ~ PLANLAMA
-پلانلاماق ~ PLANLAMAQ
-پلانلاشدیریلما ~ PLANLAŞDIRILMA
-پلانلاشدیریلماق ~ PLANLAŞDIRILMAQ
-پلانلاشدیرما ~ PLANLAŞDIRMA
-پلانلاش‌دیرماق ~ PLANLAŞDIRMAQ
-پلان‌لی ~ PLANLI
-پلانلیلیق ~ PLANLILIQ
-پلان‌سیز ~ PLANSIZ
-پلانسیزلیق ~ PLANSIZLIQ
-پلانشیت ~ PLANŞYT
-پلانئر ~ PLANER
-پلانتبسیا ~ PLANTBSİYA
-پلانتبتور ~ PLANTBTOR
-پلاسکبرت ~ PLASKBRT
-پلاسکارت‌لی ~ PLASKARTLI
-پلبستیر ~ PLBSTIR
-پلاستیک ~ PLASTİK
-پلاستیکا ~ PLASTİKA
-پلاستیک‌لیک ~ PLASTİKLİK
-پلاش ~ PLAŞ
-پلاتفورما ~ PLATFURMA
-پلاتو ~ PLATU
-پلانتاسیا ~ PLANTASİYA
-پلاتونیک ~ PLATONİK
-پلبزما ~ PLBZMA
-پلئبیی ~ PLEBYY
-پلئبیسسیت ~ PLEBİSSİT
-پلئنبر ~ PLENBR
-پلینوم ~ PLYNUM
-پلیورا ~ PLYVRA
-پلیته ~ PLİTƏ
-پلیتکا ~ PLİTKA
-پلومب ~ PLOMB
-پلومبیر1 ~ PLOMBİR1
-پلومبیر2 ~ PLOMBİR2
-پلومبلاما ~ PLOMBLAMA
-پلومبلاماق ~ PLOMBLAMAQ
-پلومبلانما ~ PLOMBLANMA
-پلومبلانماق ~ PLOMBLANMAQ
-پلومب‌لو ~ PLOMBLU
-پلومب‌سوز ~ PLOMBSUZ
-پلوو ~ PLOV
-پلوتوکربت ~ PLUTOKRBT
-پلوتوکربتیا ~ PLUTOKRBTİYA
-پلوتونیوم ~ PLUTUNİUM
-پلوش ~ PLÜŞ
-پلیاژ ~ PLYAJ
-پلیونکا ~ PLYONKA
-پلیوس ~ PLYUS
-پنئومبتیک ~ PNEVMBTİK
-پنئومبتیکا ~ PNEVMBTİKA
-پنئومونی ~ PNEVMONİ
-پوچتالیون ~ POÇTALYUN
-پوچتالیونلوق ~ POÇTALYONLUQ
-پوچتبمت ~ POÇTBMT
-پوچتچو ~ POÇTÇU
-پوچت‌خانا ~ POÇTXANA
-پودبقرا ~ PODBQRA
-پوداقرا‌لی ~ PODAQRALI
-پودیوم ~ PUDİUM
-پودنوس ~ PODNUS
-پودپولکوونیک ~ PODPOLKUVNİK
-پودپولکوونیک‌لیک ~ PODPOLKOVNİKLİK
-پودربت ~ PODRBT
-پودراتچی ~ PODRATÇI
-پودراتچیلیق ~ PODRATÇILIQ
-پودوبل ~ PODVBL
-پلیونکا ~ PLYONKA
-پوئما ~ POEMA
-پوئتیک ~ POETİK
-پوئتیکا ~ POETİKA
-پوئتیک‌لیک ~ POETİKLİK
-پوئزیا ~ POEZİYA
-پوقون ~ POQON
-پوقون‌لو ~ POQONLU
-پولاد ~ POLAD
-پولادری‌دن ~ POLADƏRİDƏN
-پولادریتمه ~ POLADƏRİTMƏ
-پولادی ~ POLADI
-پولادلاما ~ POLADLAMA
-پولادلاماق ~ POLADLAMAQ
-پولادلاشما ~ POLADLAŞMA
-پولادلاشماق ~ POLADLAŞMAQ
-پولادیایان ~ POLADYAYAN
-پولادیایما ~ POLADYAYMA
-پولیمیکا ~ POLYMİKA
-پولیئتیلین ~ POLİETİLYN
-پولیفونیک ~ POLİFONİK
-پولیقلوت ~ POLİQLUT
-پولیقون ~ POLİQUN
-پولیقرافچی ~ POLİQRAFÇI
-پوئما ~ POEMA
-پولیمیرلر ~ POLİMYRLƏR
-پولینیزیا ~ POLİNYZİYA
-پولینئزیا‌لی‌لار ~ POLİNEZİYALILAR
-پولیس ~ PULİS
-پولیسیا ~ POLİSİYA
-پولیسمین ~ POLİSMYN
-پولیسمئیستئر ~ POLİSMEYSTER
-پولیتئخنیک ~ POLİTEXNİK
-پولیتئخنیکی ~ POLİTEXNİKİ
-پولیتیخنیکوم ~ POLİTYXNİKUM
-پولیتولوق ~ POLİTOLOQ
-پولیتجرا ~ POLİTCRA
-پولک ~ POLK
-پولکا ~ PULKA
-پولکوونیک ~ POLKUVNİK
-پولکوونیک‌لیک ~ POLKOVNİKLİK
-پولونیز ~ POLONYZ
-پولوویس ~ POLOVYS
-پولیاک ~ POLYAK
-پولیاکجا ~ POLYAKCA
-پولیارلاشما ~ POLYARLAŞMA
-پومادا ~ POMADA
-پولیقرافیا ~ POLİQRAFİYA
-پومادا‌لی ~ POMADALI
-پومی‌دور ~ POMİDUR
-پونچیک ~ PONÇİK
-پونچو ~ PUNÇO
-پونی ~ PUNİ
-پونتون ~ PONTUN
-پونتونچو ~ PONTONÇU
-پوپولیست ~ POPULİST
-پوپولیار ~ POPULYAR
-پوپولیارلیق ~ POPULYARLIQ
-پوروشوک ~ POROŞOK
-پورس ~ PORS
-پورسیا ~ PORSİYA
-پورسوق ~ PORSUQ
-پورسوماق ~ PORSUMAQ
-پورشئن ~ PURŞEN
-پورتاغال ~ PORTAĞAL
-پورتبل ~ PORTBL
-پورتاتیو ~ PORTATİV
-پورتفئل ~ PORTFEL
-پورتفئل‌لی ~ PORTFELLİ
-پورتفئل‌سیز ~ PORTFELSİZ
-پورتمانات ~ PORTMANAT
-پورتریت ~ PORTRYT
-پورترئتچی ~ PORTRETÇİ
-پورتسیقار ~ PORTSİQAR
-پورتوقالجا ~ PORTUQALCA
-پورتوقالیا‌لی ~ PORTUQALİYALI
-پورتویین ~ PORTVYYN
-پورتیئ ~ PORTYE
-پوروق ~ PORUQ
-پوست ~ POST
-پوستامینت ~ POSTAMYNT
-پوستسووئت ~ POSTSOVET
-پوستولبت ~ POSTULBT
-پوشا ~ POŞA
-پوتا ~ POTA
-پوتبش ~ POTBŞ
-پوتئنسیبل ~ POTENSİBL
-پوتئنسیا ~ POTENSİYA
-پووئست ~ POVEST
-پووئستچی ~ POVESTÇİ
-پورترئت ~ PORTRET
-پوزا ~ POZA
-پوزان ~ POZAN
-پوزدورما ~ POZDURMA
-پوزدورماق ~ POZDURMAQ
-پوزغون ~ POZĞUN
-پوزغونلاشدیرما ~ POZĞUNLAŞDIRMA
-پوزغونلاش‌دیرماق ~ POZĞUNLAŞDIRMAQ
-پوزغونلاشما ~ POZĞUNLAŞMA
-پوزغونلاشماق ~ POZĞUNLAŞMAQ
-پوزغونلوق ~ POZĞUNLUQ
-پوزما ~ POZMA
-پوزماق ~ POZMAQ
-پوویدلو ~ POVİDLO
-پوزوجو ~ POZUCU
-پوزوجولوق ~ POZUCULUQ
-پوزوق ~ POZUQ
-پوزوقلوق ~ POZUQLUQ
-پوزولما ~ POZULMA
-پوزولماق ~ POZULMAQ
-پوزولماز ~ POZULMAZ
-پوزولموش ~ POZULMUŞ
-پوزولوشما ~ POZULUŞMA
-پوزولوشماق ~ POZULUŞMAQ
-پؤهره ~ PÖHRƏ
-پؤهرلنمه ~ PÖHRƏLƏNMƏ
-پؤهره‌لنمک ~ PÖHRƏLƏNMƏK
-پؤهره‌لی ~ PÖHRƏLİ
-پؤهره‌لیک ~ PÖHRƏLİK
-پؤرشه‌لمه ~ PÖRŞƏLƏMƏ
-پؤرشه‌لمک ~ PÖRŞƏLƏMƏK
-پؤرتلم1 ~ PÖRTLƏMƏ1
-پؤرتلم2 ~ PÖRTLƏMƏ2
-پؤرتلمک1 ~ PÖRTLƏMƏK1
-پؤرتلمک2 ~ PÖRTLƏMƏK2
-پؤرتلتمه ~ PÖRTLƏTMƏ
-پؤرتلتمک ~ PÖRTLƏTMƏK
-پؤرتمه ~ PÖRTMƏ
-پؤرتمک ~ PÖRTMƏK
-پؤرتولمه ~ PÖRTÜLMƏ
-پؤرتولمک ~ PÖRTÜLMƏK
-پؤرتوشمه ~ PÖRTÜŞMƏ
-پؤرتوشمک ~ PÖRTÜŞMƏK
-پراکتیک ~ PRAKTİK
-پربکتیک ~ PRBKTİK
-پربکتیکا ~ PRBKTİKA
-پراکتیکبنت ~ PRAKTİKBNT
-پراکتیکی ~ PRAKTİKİ
-پراکتیک‌لیک ~ PRAKTİKLİK
-پربکتیکوم ~ PRBKTİKUM
-پراقمبتیکا ~ PRAQMBTİKA
-پراقماتیست ~ PRAQMATİST
-پربپورشیک ~ PRBPORŞİK
-پراووسلاو ~ PRAVOSLAV
-پراووسلاولیق ~ PRAVOSLAVLIQ
-پرئبمبولا ~ PREBMBULA
-پرئدیکبت ~ PREDİKBT
-پرئدیکاتیو ~ PREDİKATİV
-پرئدیکاتیو‌لیک ~ PREDİKATİVLİK
-پرئدنیزولون ~ PREDNİZOLUN
-پرئفئکتجرا ~ PREFEKTCRA
-پرئفئربنس ~ PREFERBNS
-پرئفیکس ~ PREFİKS
-پرئلود ~ PRELÜD
-پرئمییرا ~ PREMYYRA
-پرئپاربت ~ PREPARBT
-پرئپاراتچی ~ PREPARATÇI
-پرئس ~ PRES
-پرئسلمه ~ PRESLƏMƏ
-پراکتیکانت ~ PRAKTİKANT
-پرئسلمک ~ PRESLƏMƏK
-پرئسلنمیش ~ PRESLƏNMİŞ
-پرئسلییجی ~ PRESLƏYİCİ
-پرئیسکورانت ~ PREYSKURANT
-پرئزیدئنت ~ PREZİDENT
-پرئزیدئنت‌لیک ~ PREZİDENTLİK
-پریکاز ~ PRİKAZ
-پریمیتیو ~ PRİMİTİV
-پریمیتیویزم ~ PRİMİTİVİZM
-پریمیتیو‌لیک ~ PRİMİTİVLİK
-پرینسیپ ~ PRİNSİP
-پرینسیپیال ~ PRİNSİPİAL
-پرینسیپیاللیق ~ PRİNSİPİALLIQ
-پرینسیپ‌لی ~ PRİNSİP
-پرینسیپ‌سیز ~ PRİNSİPSİZ
-پرینسیپ‌سیزلیک ~ PRİNSİPSİZLİK
-پریوریتیت ~ PRİORİTYT
-پریستاولیق ~ PRİSTAVLIQ
-پرئسلمک ~ PRESLƏMƏK
-پریز ~ PRİZ
-پریزچی ~ PRİZÇİ
-پریزما‌لی ~ PRİZMALI
-پریزماشکیل‌لی ~ PRİZMAŞƏKİLLİ
-پریزماواری ~ PRİZMAVARİ
-پروبکا ~ PROBKA
-پروبکالاما ~ PROBKALAMA
-پروبکالاماق ~ PROBKALAMAQ
-پروبکالانما ~ PROBKALANMA
-پروبکالانماق ~ PROBKALANMAQ
-پروبلیم ~ PROBLYM
-پروبلئماتیک ~ PROBLEMATİK
-پروبلئماتیکا ~ PROBLEMATİKA
-پروبلئماتیک‌لیک ~ PROBLEMATİKLİK
-پروفئسسیونال ~ PROFESSİONAL
-پروفیسسور ~ PROFYSSOR
-پروفئسسورلوق ~ PROFESSORLUQ
-پروفئسسورا ~ PROFESSURA
-پروفیل ~ PRUFİL
-پروفیلاکتیک ~ PROFİLAKTİK
-پروفیلبکتیکا ~ PROFİLBKTİKA
-پروفیلاکتوری ~ PROFİLAKTORİ
-پریز ~ PRİZ
-پروگیمنازیا ~ PROGİMNAZİYA
-پروژئکتور ~ PROJEKTOR
-پروژئکتورچو ~ PROJEKTORÇU
-پروکبت ~ PROKBT
-پروکاتچی ~ PROKATÇI
-پروکریپسیا ~ PROKRİPSİYA
-پروکورور ~ PROKURUR
-پروکورورلوق ~ PROKURORLUQ
-پروقنوز ~ PROQNUZ
-پروقربم ~ PROQRBM
-پروقول ~ PROQUL
-پروقولچو ~ PROQULÇU
-پرولئتار ~ PROLETAR
-پرولئتاریات ~ PROLETARİAT
-پرولئتارلاشدیرما ~ PROLETARLAŞDIRMA
-پرولئتارلاش‌دیرماق ~ PROLETARLAŞDIRMAQ
-پرولئتارلاشما ~ PROLETARLAŞMA
-پرولئتارلاشماق ~ PROLETARLAŞMAQ
-پرولوق ~ PROLUQ
-پروپئللئر ~ PROPELLER
-پروریکتور ~ PRORYKTOR
-پروسئس ~ PROSES
-پروسئسسوبل ~ PROSESSUBL
-پروسپئکت1 ~ PROSPEKT1
-پروسپئکت2 ~ PROSPEKT2
-پروستبت ~ PROSTBT
-پروتئکتوربت ~ PROTEKTORBT
-پروتئستانت ~ PROTESTANT
-پروتئستانتلیق ~ PROTESTANTLIQ
-پروتئز ~ PROTEZ
-پروتئزچی ~ PROTEZÇİ
-پروتئزلمه ~ PROTEZLƏMƏ
-پروتئزلمک ~ PROTEZLƏMƏK
-پروتوکول ~ PROTOKUL
-پروتون ~ PROTUN
-پروتوپلبزما ~ PROTOPLBZMA
-پروویزورلوق ~ PROVİZORLUQ
-پروووکبسیا ~ PROVOKBSİYA
-پروووکبتور ~ PROVOKBTOR
-پرولئتارلاشماق ~ PROLETARLAŞMAQ
-پروووکاتورلوق ~ PROVOKATORLUQ
-پروییکسیا ~ PROYYKSİYA
-پروزیکتور ~ PROZYKTOR
-پروسساک‌لار ~ PRUSSAKLAR
-پسیخییا ~ PSİXYYA
-پسیخی ~ PSİXİ
-پسیخیبتر ~ PSİXİBTR
-پسیخیاتریک ~ PSİXİATRİK
-پسیخولوگیا ~ PSİXOLUGİYA
-پسیخولوژی ~ PSİXOLOJİ
-پسیخولوق ~ PSİXULOQ
-پسیخوپبتیا ~ PSİXOPBTİYA
-پسیخوپاتولوگیا ~ PSİXOPATOLUGİYA
-پسیخوپاتولوژی ~ PSİXOPATOLOJİ
-پسیخوپاتولوق ~ PSİXOPATULOQ
-پسیخوتئراپیوت ~ PSİXOTERAPYVT
-پسیخوتئراپئوتیک ~ PSİXOTERAPEVTİK
-پسیخوز ~ PSİXUZ
-پوبلیسیستیک ~ PUBLİSİSTİK
-پوچ ~ P
-پوچال ~ PUÇAL
-پوچور ~ PUÇUR
-پوچورلاما ~ PUÇURLAMA
-پوچورلاماق ~ PUÇURLAMAQ
-پوچورلانما ~ PUÇURLANMA
-پوچورلانماق ~ PUÇURLANMAQ
-پود ~ PUD
-پجدینق ~ PCDİNQ
-پودلینق ~ PUDLİNQ
-پودلوق ~ PUDLUQ
-پجدرا ~ PCDRA
-پودراقابی ~ PUDRAQABI
-پودرالاما ~ PUDRALAMA
-پودرالاماق ~ PUDRALAMAQ
-پودرالانما ~ PUDRALANMA
-پودرالانماق ~ PUDRALANMAQ
-پودرا‌لی ~ PUDRALI
-پوچال ~ PUÇAL
-پوف ~ PUF
-پول ~ PUL
-پولجوق ~ PULCUQ
-پولجوق‌لو ~ PULCUQLU
-پولئمیوت ~ PULEMYOT
-پولئمیوتچو ~ PULEMYOTÇU
-پولگیر ~ PULGİR
-پولگیرلیک ~ PULGİRLİK
-پوللانما ~ PULLANMA
-پوللانماق ~ PULLANMAQ
-پول‌لو ~ PULLU
-پوف ~ PUF
-پولووئر ~ PULUVER
-پول‌پرست ~ PULPƏRƏST
-پول‌پرست‌لیک ~ PULPƏRƏSTLİK
-پول‌سوز ~ PULSUZ
-پول‌سوزلاما ~ PULSUZLAMA
-پول‌سوزلاماق ~ PULSUZLAMAQ
-پولسوزلوق ~ PULSUZLUQ
-پولت ~ PULT
-پولوئریزبتور ~ PULVERİZBTOR
-پونکتیرلمه ~ PUNKTİRLƏMƏ
-پونکتیرلمک ~ PUNKTİRLƏMƏK
-پونش ~ PUNŞ
-پورگین ~ PURGYN
-پوریست ~ PURİST
-پوسقو ~ PUSQU
-پوسقوچو ~ PUSQUÇU
-پوسما ~ PUSMA
-پوسماق ~ PUSMAQ
-پوسولما ~ PUSULMA
-پولووئر ~ PULOVER
-پوسولماق ~ PUSULMAQ
-پوتیووکا ~ PUTYOVKA
-پوف ~ PÜF
-پوفه ~ PÜFƏ
-پوفکورمه ~ PÜFKÜRMƏ
-پوفکورمک ~ PÜFKÜRMƏK
-پوفلمه ~ PÜFLƏMƏ
-پوفلمک ~ PÜFLƏMƏK
-پوفورمه ~ PÜFÜRMƏ
-پوفورمک ~ PÜFÜRMƏK
-پوخته ~ PÜXTƏ
-پوختلنمه ~ PÜXTƏLƏNMƏ
-پوخته‌لنمک ~ PÜXTƏLƏNMƏK
-پوختلشمه ~ PÜXTƏLƏŞMƏ
-پوخته‌لشمک ~ PÜXTƏLƏŞMƏK
-پوخته‌لیک ~ PÜXTƏLİK
-پونهان ~ PÜNHAN
-پونهانی ~ PÜNHANİ
-پورئ ~ PÜRE
-پورفند ~ PÜRFƏND
-پورهوس ~ PÜRHƏVƏS
-پوریباره ~ PÜRİBARƏ
-پورکامال ~ PÜRKAMAL
-پورقیمت ~ PÜRQİYMƏT
-پوسولماق ~ PUSULMAQ
-پورملال ~ PÜRMƏLAL
-پورمنا ~ PÜRMƏNA
-پوررنگ ~ PÜRRƏNG
-پورووقار ~ PÜRVÜQAR
-پوسکورمه ~ PÜSKÜRMƏ
-پوسکورمک ~ PÜSKÜRMƏK
-پوسکورتمه ~ PÜSKÜRTMƏ
-پوسکورتمک ~ PÜSKÜRTMƏK
-پوسکورتو ~ PÜSKÜRTÜ
-پوسته ~ PÜSTƏ
-پوستقارین ~ PÜSTƏQARIN
-پوسته‌لیک ~ PÜSTƏLİK
-پوستیی ~ PÜSTƏYİ
-پوشک ~ PÜŞK
-پوشته ~ PÜŞTƏ
-پوشتی ~ PÜŞTİ
-پیئدئستال ~ PYEDESTAL
-پیئس ~ PYES
-پورملال ~ PÜRMƏLAL

شعرلر...

  سؤزباز © 1397 / 2018
  بو سیته ده هر بیر یالان و یانلیشلیغا یول وار. بورادا گئدن هر بیر یازیدان، اونون یازاری سوروملودور. چوجوقلار و دوشسل چوجوقلار ایچین ساقینجالی اولابیلر! بورداکی یازیلارا لینک وئرمه دن پایلاشیلماز!
  www.000webhost.com