نقل سیمگهسی سؤز دونیایمیش...

  
 1. سؤزباز جومله ایشه باشلادی.

 2. آذربایجان سؤزلوگو ؛اسماعیل جعفرلی؛ یایینلانمامیش 2013 (اوچ جیلد)
 3. آذربایجان دیلینین ایضاحلی لغتی؛ علیحئیدر اوروجوف؛ شرق-غرب یاینی؛ باکی 2006 (دؤرد جیلد)
 4. قوشوق دا آرانیر بوگوندن بری. قوشوقلار ساییسی: 1200 دن چوخ
 5. سؤزونوزو یا عرب الفباسیندا و یا لاتین الفباسیندا آختارین.
 6. سؤزجوکلر بیلگی سایار ایله گیریلمیش، عرب الفباسیندا یانلیشلیق احتمالی یوخاری. او اوزدن لاتین الفباسیندا آختارساز داها یاخجی اولار.
 7. اصلی آدرسیمیز:

  https://sozbaz.000webhostapp.com

  . لوطفا بونا لینک وئرین و یا بونو قوللانین.
 8. سؤزبازا گؤره
 9. ‌سؤزبازلا ایلگی‌می؟:

a  b  c  ç  d  e  ə  f  g  ğ  h  i  ı  j  k  l  m  n  o  ö  p  q  r  s  ş  t  u  ü  v  x  y  z

آذربایجان سؤزلوگو - 2013؛ اسماعیل جعفرلیآذربایجان دیلینین ایضاحلی لغتی - باکی، شرق-غرب؛ 2006
-اُباشه‎ ~ obaşə
-اُبهت ~ obohhət
-اُپرا ~ opera
-اُخوت ~ oxovvət
-اُسقف ~ osqof
-اطرویه‎ ~ otruyə
-اُعجوبه‎ ~ ocubə
-اکتبر ~ oktobr
-اُلوهیت ~ olohiət
-او ~ O
-او ~ o
-او بو ~ o bu
-او زامان ~ o zaman
-او سیرادا ~ o sırada
-او ندنله‎ ~ o nədənlə
-اوبا ~ oba
-اوبا باشی ~ oba başı
-اوبابگ ~ obabəy
-اوبارتی ~ obartı
-اوباریق ~ obarıq
-اوباشدان ~ obaşdan
-اوباشدا نلیق ~ obaşdanlıq
-اوبراز ~ obraz
-اوبرازلی ~ obrazlı
-اوبروق ~ obruq
-اوبزئرواتور ~ obzervator
-اوبژئکتیو ~ objektiv
-اوبژئکتیو اولماق ~ objektiv olmaq
-اوبژئکتیولیک ~ objektivlik
-اوبژئکتیویزم ~ objektivizm
-اوبژئکتیویست ~ objektivist
-اوبن ~ obən
-اوبوت ~ obut
-اوبور ~ obur
-اوبورجا ~ oburca
-اوبورلاشماق ~ oburlaşmaq
-اوبورلوق ~ oburluq
-اوبیئکت ~ obyekt
-اوبیئکتیو ~ obyektiv
-اوبیرسی گون ~ obirsi gün
-اوبیری ~ obiri
-اوپئرا ~ opera
-اوپئراتور ~ operator
-اوپئراتورلوق ~ operatorluq
-اوپئراسیون ~ operasion
-اوپاک ~ opak
-اوپال ~ opal
-اوپان ~ opan
-اوپتیک ~ optik
-اوپتیکا ~ optika
-اوپتیمال ~ optimal
-اوپتیموم ~ optimom
-اوپتیمیزم ~ optimizm
-اوپچین ~ opçın
-اوپراق ~ opraq
-اوپورتونیزم ~ oportonizm
-اوپورتونیست ~ oportonist
-اوت ~ ot
-اوت پاشا ~ ot paşa
-اوت تیگین ~ ot tigin
-اوت کؤکو اوسته‎ بیتر ~ ot kökü üstə bitər
-اوتئل ~ otel
-اوتا ~ ota
-اوتا دوشمک ~ ota düşmək
-اوتاجی ~ otacı
-اوتاجیلیق ~ otacılıq
-اوتار ~ otar
-اوتارتماق ~ otartmaq
-اوتارماق ~ otarmaq
-اوتاریلماق ~ otarılmaq
-اوتاغا ~ otağa
-اوتاغای ~ otağay
-اوتاق ~ otaq
-اوتاق جیق ~ otaqcıq
-اوتا قسیز ~ otaqsız
-اوتاقچا ~ otaqça
-اوتاقچی ~ otaqçı
-اوتاقلی ~ otaqlı
-اوتاقلی ~ otaqlı
-اوتالاماق ~ otalamaq
-اوتامیش ~ otamış
-اوتامی شگیرایخان ~ otamış girayxan
-او تبیچن ~ ot biçən
-اوتجو ~ otcu
-اوتجول ~ otcul
-اوتچو بوغا ~ otçu boğa
-اوتچیگَن ~ otçigən
-اوتخان ~ otxan
-او تدوغرایان ~ ot doğrayan
-اوتراق ~ otraq
-اوتراق ائیله‎مک ~ otraq eyləmək
-(اوتسو(اوتسوو ~ otsu(otsov)
-اوتسوز ~ otsuz
-اوتسول ~ otsul
-اوتعلف ~ otələf
-اوتلاتماق ~ otlatmaq
-اوتلاق ~ otlaq
-اوتلاقچی ~ otlaqçı
-اوتلاما ~ otlama
-اوتلاماق ~ otlamaq
-اوتلانماق ~ otlanmaq
-اوتلایان ~ otlayan
-اوتلو ~ otlu
-اوتلو باغا ~ otlu bağa
-اوتلوق ~ otluq
-اوتمار ~ otmar
-اوتمان ~ otman
-اوتو ~ oto
-اوتوبان ~ otoban
-اوتوبوس ~ otobus
-اوتوبیوگرافی ~ otobioqrafi
-اوتوبیوگرافیک ~ otobioqrafik
-اوتوپارک ~ otopark
-اوتوپسی ~ otopsi
-اوتوپیا ~ otopia
-اوتوپیست ~ otopist
-اوتوتروف ~ ototrof
-اوتوخماق ~ otuxmaq
-اوتوراجاق ~ oturacaq
-اوتوراق ~ oturaq
-اوتورا قلیق ~ oturaqlıq
-اوتوراقلی ~ oturaqlı
-اوتوراقلیلیق ~ oturaqlılıq
-اوتورانلار ~ oturanlar
-اوتورتماق ~ oturtmaq
-اوتورتمالیق ~ oturtmalıq
-اوتوردوغو یئرده‎ ~ oturduğu yerdə
-اوتوردولماق ~ oturdulmaq
-اوتوروم بلگه‎ سی ~ oturum bəlgəsi
-اوتورما ~ oturma
-اوتورما اوداسی ~ oturma odası
-اوتورما موبلو ~ oturma moblu
-اوتورماق ~ oturmaq
-اوتورمالیق ~ oturmalıq
-اوتورموش ~ oturmuş
-اوتوروب دورماق ~ oturub durmaq
-اوتوروب قالخماق ~ oturub qalxmaq
-اوتوروش ~ oturuş
-اوتوروشماق ~ oturuşmaq
-اوتوروشوق ~ oturuşuq
-اوتورولماق ~ oturulmaq
-اوتوروم ~ oturum
-اوتوروملوق ~ oturumluq
-اوتوریته‎ ~ otoritə
-اوتوریته‎سیز ~ otoritəsiz
-اوتوریته‎لی ~ otoritəli
-اوتوز ~ otuz
-اوتوزوغل وُ ~ OtuzOğlu
-اوتوزایکیلر ~ otuzikilər
-اوتوزجا ~ otuzca
-اوتوزلوق ~ otuzluq
-اوتوزونجو ~ otuzuncu
-اوتوس ~ otus
-اوتوش ~ otuş
-اوتوقراف ~ otoqraf
-اوتوکلاو ~ otoklav
-اوتوکونترول ~ otokontrol
-اوتومات ~ otomat
-اوتومات لاشدیرما ~ otumatlaşdırma
-اوتومات لاشدیرماق ~ otumatlaşdırmaq
-اوتومات لاشدیریلماق ~ otumatlaşdırılmaq
-اوتوماتچی ~ otumatçı
-اوتوماتیزم ~ otumatizm
-اوتوماتیک ~ otumatik
-اوتوماسیون ~ otumasion
-اوتوموبیل ~ otomobil
-اوتونوم ~ otonom
-اوتویول ~ otoyol
-اوتییغان ~ otyığan
-اوتییین ~ otyiyən
-اوتییینلر ~ otiyiyənlər
-اوجار ~ ocar
-اوجاغی باتماق ~ ocağı batmaq
-اوجاغی توتمک ~ ocağı tütmək
-اوجاغی سؤنمک ~ ocağı sönmək
-اوجاغی کور قالماق ~ ocağı kor qalmaq
-اوجاغینی سؤندورمک ~ ocağını söndürmək
-اوجاغینیکور قویماق ~ ocağını kor qoymaq
-اوجاق ~ ocaq
-اوجاق باشی ~ Ocaq başı
-اوجاق خانا ~ ocaq xana
-اوجاق داشی ~ ocaq daşı
-اوجاق قالاماق ~ ocaq qalamaq
-اوجاقچی ~ ocaqçı
-اوجاقچیلیق ~ ocaqçılıq
-اوجاقلی ~ ocaqlı
-اوجاقلیق ~ ocaqlıq
-اوجور ~ ocur
-اوجیغاز ~ ocığaz
-اوچاقت ی ~ Oçaktı
-اوچ و ~ Oçu
-اوحد ~ ohəd
-اوخ ~ ox
-او خآتان ~ ox atan
-او خآتماق ~ ox atmaq
-او خآتیمی ~ ox atımı
-او خآلانگی ~ ox alangı
-اوخائی ~ oxey
-اوخا بنزر ~ oxa bənzər
-اوخالاماق ~ oxalamaq
-اوخای ~ oxay
-او خایلانی ~ ox ilanı
-او خباشی ~ ox başı
-اوختا ~ oxta
-اوختاپوس ~ oxtapus
-اوختار ~ oxtar
-اوختام ~ oxtam
-اوختامقا ~ oxtamqa
-اوختامقال ی ~ oktamgalı
-اوختا ی ~ oxtay
-اوختورک ~ oxtürk
-اوخجو ~ oxcu
-اوخجوق ~ oxcuq
-اوخچو ~ oxçu
-اوخچولوق ~ oxçuluq
-اوخدان ~ oxdan
-اوخراماق ~ oxramaq
-اوخرانتی ~ oxrantı
-اوخرانماق ~ oxranmaq
-اوخسا ~ oxsa
-اوخسار ~ oxsar
-اوخسان ~ oxsan
-اوخشاتما ~ oxşatma
-اوخشاتماق ~ oxşatmaq
-اوخشادیلماق ~ oxşadılmaq
-اوخشار ~ oxşar
-اوخشار سؤزلر ~ oxşar sözlər
-اوخشارلیق ~ oxşarlıq
-اوخشاق ~ oxşaq
-اوخشاقو ~ oxşaqu
-اوخشاما ~ oxşama
-اوخشاماز ~ oxşamaz
-اوخشاماق ~ oxşamaq
-اوخشامالی ~ oxşamalı
-اوخشامالیق ~ oxşamalıq
-اوخشان ~ oxşan
-اوخشانتی ~ oxşantı
-اوخشانماق ~ oxşanmaq
-اوخشای ~ oxşay
-اوخشاییجی ~ oxşayıcı
-اوخشاییش ~ oxşayış
-اوخقابی ~ oxqabı
-اوخکامان ~ oxkaman
-اوخکیمی ~ oxkimi
-اوخلاق ~ oxlaq
-اوخلاماق ~ oxlamaq
-اوخلامیش ~ oxlamış
-اوخلانماق ~ oxlanmaq
-اوخلاو ~ oxlav
-اوخلاوا ~ oxlava
-اوخلاوچی ~ oxlavçı
-اوخلاولاماق ~ oxlavlamaq
-اوخلو ~ oxlu
-اوخلو ~ oxlu
-اوخلو کیرپی ~ oxlu kirpi
-اوخلوق ~ oxluq
-اوخلوو ~ oxlov
-او خمئیدانی ~ ox meydanı
-او خمنزیلی ~ ox mənzili
-اوخو ~ oxu
-اوخوت ~ oxut
-اوخوتدورماق ~ oxutdurmaq
-اوخوتقان ~ oxutqan
-اوخوتماق ~ oxutmaq
-اوخوتما قلیق ~ oxutmaqlıq
-اوخوتمان ~ oxutman
-اوخوتوش ~ oxutuş
-اوخو داشا توخونماق ~ oxu daşa toxunmaq
-اوخو داشا دیمک ~ oxu daşa dəymək
-اوخودولماق ~ oxudulmaq
-اوخور ~ oxur
-اوخوریازار ~ oxuryazar
-اوخو ریازارلیق ~ oxur yazarlıq
-اوخوشماق ~ oxuşmaq
-اوخول ~ oxul
-اوخول اؤدوی ~ oxul ödəvi
-اوخول اؤنجه‎ سی ~ oxul öncəsi
-اوخو لسونراسی ~ oxul sonrasi
-اوخول لاشماق ~ oxullaşmaq
-اوخولداش ~ oxuldaş
-اوخوللو ~ oxullu
-اوخوما ~ oxuma
-اوخوما یازما ~ oxuma yazma
-اوخومادان ~ oxumadan
-اوخوماق ~ oxumaq
-اوخوماقان ~ oxumaqan
-اوخومامیش ~ oxumamış
-اوخوموش ~ oxumuş
-اوخونا قسیز ~ oxunaqsız
-اوخوناقلی ~ oxunaqlı
-اوخونتو ~ oxuntu
-اوخونْچ ~ oxunç
-اوخونماز ~ oxunmaz
-اوخونماق ~ oxunmaq
-اوخونمالی ~ oxunmalı
-اوخونوش ~ oxunuş
-اوخونولماق ~ oxunulmaq
-اوخویازی ~ oxuyazı
-اوخویوب چالان ~ oxuyub çalan
-اوخویوب یازماق ~ oxuyub yazmaq
-اوخویوجو ~ oxuyucu
-اوخویوش ~ oxuyuş
-اوخی ~ o
-اوخی تپه‎ ~ oxı təpə
-اوخیای ~ oxyay
-اود ~ od
-او د ائتمک ~ od etmək
-او د ائوی ~ od evi
-اود اوجاق ~ od ocaq
-او د وورماق ~ od vurmaq
-او دآپارمیش ~ od aparmış
-او دآتان ~ od atan
-او دآلوو ~ od alov
-اودا ~ oda
-اوداباشی ~ odabaşı
-اوداتا ~ odata
-اوداجیق ~ odacıq
-اوداچی ~ odaçı
-اوداچیلیق ~ odaçılıq
-اوداق ~ odaq
-اوداق آراسی ~ odaq arası
-اوداق لاشدیرماق ~ odaqlaşdırmaq
-اوداق لاشماق ~ odaqlaşmaq
-اوداق لاماق ~ odaqlamaq
-اوداق لانماق ~ odaqlanmaq
-اوداق لاییجی ~ odaqlayıcı
-اوداق نقطه‎ سی ~ odaq nuqtəsi
-اوداغان ~ odağan
-اودالی ~ odalı
-اودالیق ~ odalıq
-او دبؤجگی ~ od böcəyi
-او دپارچاسی ~ od parçası
-پو سکوردوجو ~ od püskürdücü
-او دپوسکورن ~ od püskürən
-او دپوسگورن داغ ~ od püsgürən dağ
-او دتاپینار ~ od tapınar
-او دتاپیناغی ~ od tapınağı
-او دتاپینچی ~ od tapınçı
-او دتوتماق ~ od tutmaq
-او دتوتوب یانماق ~ od tutub yanmaq
-اودچو ~ odçu
-اودخان ~ odxan
-او دسؤندورمک ~ od söndürmək
-او دسؤندورمه‎ ~ od söndürmə
-او دسؤندورن ~ od söndürən
-او دسئور ~ od sevər
-او دساچان ~ od saçan
-اودسوز ~ odsuz
-اودسوز اوجاق سیز ~ odsuz ocaqsız
-اودقابی ~ odqabı
-او دقورموش ~ od qurmuş
-او دقونشوسو ~ od qonşusu
-او دکولون ~ od kolon
-او دکیمی ~ od kimi
-او دگؤتورمک ~ od götürmək
-اودلا اویناماق ~ odla oynamaq
-اودلاج ~ odlac
-اودلار یوردو ~ odlar yurdu
-اودلاق ~ odlaq
-اودلاما ~ odlama
-اودلاماق ~ odlamaq
-اودلانا بیلرلیک ~ odlana bilirlik
-اودلانا بیلمز ~ odlana bilməz
-اودلاندیرماق ~ odlandırmaq
-اودلاندیریلماق ~ odlandırılmaq
-اودلانما ~ odlanma
-اودلانما ایست یلیگی ~ odlanma istiliyi
-اودلانماق ~ odlanmaq
-اودلو ~ odlu
-اودلو آلوولو ~ odlu alovlu
-اودلو اودلو ~ odlu odlu
-اودلو یاراق ~ odlu yaraq
-اودلوجا ~ odluca
-اودلوق ~ odluq
-اودو آیاقلاماق ~ odu ayaqlamaq
-اودون ~ odun
-اودون اؤزو ~ odun özü
-اودونجاق ~ oduncaq
-اودونجا قلاشماق ~ oduncaqlaşmaq
-اودونجول ~ oduncul
-اودونچو ~ odunçu
-اودونچولوق ~ odunçuluq
-اودونخانا ~ odunxana
-اودونداغ ~ odundağ
-اودو نسوباسی ~ odun sobası
-اودونسوو ~ odunsov
-اودو نقیران ~ odun qıran
-اودو نکؤمورو ~ odun kömürü
-اودو نکسن ~ odun kəsən
-اودونلاشماق ~ odunlaşmaq
-اودونلوق ~ odunluq
-اود ویاتیرماق ~ odu yatırmaq
-اودیالوو ~ odyalou
-او دیاندیریجی ~ od yandırıcı
-اودیئری ~ odyeri
-اودینه‎ ~ odinə
-اودیومتر ~ odiometr
-اور ~ or
-اور ~ or
-اورا ~ ora
-اورا ~ ora
-اورا بورا ~ ora bura
-اوراجیق ~ oracıq
-اوراجیقدا ~ oracıqda
-اوراخان ~ oraxan
-اورادا ~ orada
-اورادا بورادا ~ orada burada
-اوراداجا ~ oradaca
-اوراداکی ~ oradakı
-اورادن ~ oradən
-اورادان بورادان ~ oradan buradan
-اوراز ~ oraz
-اورازان رود ~ orazan rud
-اورازلی ~ orazlı
-اوراسی ~ orası
-اوراق ~ oraq
-اوراق ~ ovraq
-اوراق آیی ~ oraq ayı
-اوراق بؤجگی ~ oraq böcəyi
-اوراقبؤج کلری ~ oraq böckləri
-اوراقچی ~ oraqçı
-اوراقچیلیق ~ oraqçılıq
-اوراقلاتماق ~ oraqlatmaq
-اوراقلاشماق ~ oraqlaşmaq
-اوراقلاماق ~ oraqlamaq
-اوراقلانماق ~ oraqlanmaq
-اورال ~ oral
-اورا لآلتایدیللری ~ oral altay dilləri
-اورالی ~ oralı
-اورالیلیق ~ oralılıq
-اوران ~ oran
-اورانتی ~ orantı
-اورانتیلانماق ~ orantılanmaq
-اورانتیلاماق ~ orantılamaq
-اورانتیلی ~ orantılı
-اورا نسیز ~ oransız
-اورا نسیزلیق ~ oransızlıq
-اورانقای ~ oranqay
-اورانقوتان ~ oranqutan
-اورا نلاماق ~ oranlamaq
-اورانلی ~ oranlı
-اورانلی سایی ~ oranlı sayı
-اورانوس ~ oranus
-اورانیوم ~ oraniom
-اورای ~ oray
-اوربیت ~ orbit
-اورپاغ ~ orpağ
-اورتا ~ orta
-اورتا آغیرلیق ~ Orta ağırlıq
-اورتا ائلچی ~ orta elçi
-اورتا اؤیره‎ تیم ~ orta öyrətim
-اورتا اوچوروم موغامی ~ orta uçurum muğamı
-اورتا اوخول ~ orta oxul
-اورتا اویونو ~ orta oyunu
-اورتا باب ~ orta bab
-اورتا بابلیق ~ orta bablıq
-اورتا بارماق ~ orta barmaq
-اورتابوی ~ ortaboy
-اورت ابویلو ~ orta boylu
-اورتا تحصیل ~ orta təhsil
-اورتا چک یلی ~ orta çəkili
-اورتا حسابلا ~ orta hesabla
-اورتا داش دئوری ~ orta daş devəri
-اورتا دالقا ~ orta dalqa
-اورتا دامار ~ orta damar
-اورتا داماق سس سیز حرفی ~ orta damaq səssiz hərfi
-اورتا دری ~ orta dəri
-اورتا دیرک ~ orta dirək
-اورتا دیل س سسیزلری ~ orta dil səssizləri
-اورتا شرق ~ orta şərq
-اورتا قارین ~ orta qarın
-اورت امکتب ~ orta məktəb
-اورتا هجا دوشومو ~ orta həca düşümü
-اورت ایاشلی ~ orta yaşlı
-اورتاج ~ ortac
-اورتاچ ~ ortaç
-اورتاچ ~ ortaç
-اورتاچاغ ~ ortaçağ
-اورتاچی ~ ortaçı
-اورتادا بوراخماق ~ ortada buraxmaq
-اورتادا قالماق ~ ortada qalmaq
-اورتادان چیخارماق ~ ortadan çıxarmaq
-اورتادا نقالدیرماق ~ ortadan qaldırmaq
-اورتادوغو ~ ortadoğu
-اورتاق ~ ortaq
-اورتاقاش ~ ortaqaş
-اورتاق اولماق ~ ortaq olmaq
-اورتاق بؤلن ~ ortaq bölən
-اورتاق دوزه‎لیم ~ ortaq düzəlim
-اورتاق دیل ~ ortaq dil
-اورتاق مال ~ ortaq mal
-اورتاق یاشار ~ ortaq yaşar
-اورتاق یاشام ~ ortaq yaşam
-اورتاق یاشاما ~ ortaq yaşama
-اورتاقجا ~ ortaqca
-اورتاقچی ~ ortaqçı
-اورتاقلاشا ~ ortaqlaşa
-اورتاقلاشاجی ~ ortaqlaşacı
-اورتاقلاشاجیلیق ~ ortaqlaşacılıq
-اورتاقلاشدیرماق ~ ortaqlaşdırmaq
-اورتاقلاشماق ~ ortaqlaşmaq
-اورتاقلاشیم ~ ortaqlaşım
-اورتاقلی ~ ortaqlı
-اورتاقلیق ~ ortaqlıq
-اورتاقلیق سؤزلشمه‎ سی ~ ortaqlıq sözləşməsi
-اورتاقولاق ~ ortaqulaq
-اورتاکند ~ ortaknd
-اورتالاردا ~ ortalarda
-اورتالاما ~ ortalama
-اورتالاماسینا ~ ortalamasına
-اورتالاماق ~ ortalamaq
-اورتالی ~ ortalı
-اورتالیق ~ ortalıq
-اورتالی قآغارماق ~ ortalıq ağarmaq
-اورتالیقچی ~ ortalıqçı
-اورتالیقدا ~ ortalıqda
-اورتالی قدوزلمک ~ ortalıq düzəlmək
-اورتالی ققارارماق ~ ortalıq qararmaq
-اورتالی قیاتیشماق ~ ortalıq yatışmaq
-اورتام ~ ortam
-اورتام یاراتماق ~ ortam yaratmaq
-اورتانجا ~ ortanca
-اورتانجی ~ ortancı
-اورتانجیل ~ ortancıl
-اورتانیس ~ ortanıs
-اورتانین ساغی ~ ortanın sağı
-اورتانین سولو ~ ortanın solu
-اورتای ~ ortay
-( اورتای جیل (گوج ~ ortaycıl(güc)
-اورتای لاشماق ~ ortaylaşmaq
-اورتای لاماق ~ ortaylamaq
-اورتایلانماق ~ ortaylanmaq
-اورتایا آتماق ~ ortaya atmaq
-اورتایا آتیلماق ~ ortaya atılmaq
-اورتایا آلماق ~ ortaya almaq
-اورتایا تؤکمک ~ ortaya tökmək
-اورتایا چیخارماق ~ ortaya çıxarmaq
-اورتایا چیخماق ~ ortaya çıxmaq
-( اورتایا دؤنن (گوج ~ ortaya dönən(güc)
-اورتایا دوشمک ~ ortaya düşmək
-اورتایا سؤز سالماق ~ ortaya söz salmaq
-اورتایا قویما ~ ortaya qoyma
-اورتایا قویماق ~ ortaya qoymaq
-اورتایا قویولموش ~ ortaya qoyulmuş
-اورتایا گلمک ~ ortaya gəlmək
-اورتای ایاییلماق ~ ortaya yayılmaq
-اورتایاشلی ~ ortayaşlı
-اورتایال ~ ortayal
-اورتایوز ~ ortayüz
-( اورتایووار (یومار ~ ortayuvar(yumar)
-اورتوپئدی ~ ortopedi
-اورتودوکس ~ ortodoks
-اورتوقرافی ~ ortoqrafi
-اورتیگین ~ ortigin
-اورجنلی ~ orcənli
-اورجیک ~ orcik
-اورچون ~ orçun
-اورخان ~ orxan
-اورخو نیازیتلاری ~ orxun yazıtları
-اوردئر ~ order
-اوردا ~ orda
-اوردا ~ orda
-اوردا بوردا ~ orda burda
-اوردای ~ orday
-اوردو ~ ordu
-اورد وائوی ~ ordu evi
-اوردوباد ~ ordubad
-اوردوبادی ~ ordubadi
-اوردوبادی ~ ordubadi
-اوردوباشی ~ ordubaşı
-اوردو پوزان ~ ordu pozan
-اوردوج ~ orduc
-اوردوجا ~ orduca
-اوردوچو ~ orduçu
-اوردوخان ~ orduxan
-اوردو دوناتیم ~ ordu donatım
-اوردوسال یارا جلار ~ ordusal yaraclar
-اوردوسوز ~ ordusuz
-اوردوکند ~ ordukənd
-اوردوگاه ~ ordugah
-اوردونات ~ ordonat
-اورد ویئری ~ ordu yeri
-اوردینات ~ ordinat
-اورسی ~ orsi
-اورقا ~ orqa
-اورقارون ~ orqarun
-اورقازم ~ orqazm
-اورقان ~ orqan
-اورقان سال ~ orqansal
-اورقانیز ~ orqaniz
-اورقانیزاسیون ~ orqanizasion
-اورقانیزه‎ ~ orqanizə
-اورقانیک ~ orqanik
-اورقانیک قایناشی ملار ~ orqanik qaynaşımlar
-اورقون ~ orqun
-اورقه‎یین ~ orqəyin
-اورکئستر ~ orkestr
-اورکید ~ orkid
-اورکیده‎ ~ orkidə
-اورگ ~ org
-اورگیر ~ orgir
-اورمان ~ orman
-اورمان ائوی ~ orman evi
-اورمان تویوغو ~ orman toyuğu
-اورمان چاییری ~ orman çayırı
-اورمان ساریسماغی ~ orman sarısmağı
-اورمان سیچانی ~ orman sıçanı
-اورما نیاشیلی ~ orman yaşılı
-اورمانامئنت ~ ormanament
-اورمانامئنتال ~ ormanamental
-اورما نتویوغوگیللر ~ ormantoyuğugillər
-اورمانچی ~ ormançı
-اورمانچیلیق ~ ormançılıq
-اورما نسیز ~ ormansız
-اورما نسیزلاشدیرماق ~ ormansızlaşdırmaq
-اورما نسیزلاشماق ~ ormansızlaşmaq
-اورما نلاشدیرما ~ ormanlaşdırma
-اورما نلاشدیرماق ~ ormanlaşdırmaq
-اورما نلاشماق ~ ormanlaşmaq
-اورمانلی ~ ormanlı
-اورمانلیق ~ ormanlıq
-اورموش ~ ormuş
-اورناتماق ~ ornatmaq
-اورناقاش ~ ornaqaş
-اورناما ~ ornama
-اورناماق ~ ornamaq
-اورنَج ~ ornəc
-اورنیتولوژی ~ ornitoloji
-اوروتوپونیم ~ orotoponim
-اوروج ~ oruc
-اورو جآچما ~ Oruc açma
-اورو جبگلو ~ orüc bəylu
-اوروجعل یمحمدپور ~ orucəli məhəmədpur
-اوروج قازیلو ~ oruc qazilu
-اوروجسوز ~ orucsuz
-اوروجلو ~ oruclu
-اوروجلوق ~ orucluq
-اورو س ~ orus
-اوروز ~ oruz
-اوروزبگ ~ orüzbəy
-اوروزلو ~ oruzlu
-اوروژئن ~ orojen
-اوروژئنی ~ orojeni
-اوروسپو ~ orospu
-اوروشلوق کوکه‎سی ~ oruşluq kükəsi
-اوروق ~ oruq
-اورولوژی ~ oroloji
-اوروم ~ orum
-اورون ~ orun
-اورونتاغ ~ oruntağ
-اورونچ ~ orunç
-اورونچاق ~ orunçaq
-اورونقولو ~ orunqulu
-اورونقولوق ~ orunquluq
-اورونلوغ ~ orunluğ
-اورونیم ~ oronim
-اورییات ~ oriyat
-اوریادجیق ~ oryadcıq
-اوریانتالیزم ~ oryantalizm
-اوریژین ~ orijin
-اوریژینال ~ orijinal
-اوز ~ oz
-اوزا ~ oza
-اوزار ~ ozar
-اوزالید ~ ozalid
-اوزامیش ~ ozamış
-اوزامیش خاقان ~ ozamış xaqan
-اوزان ~ ozan
-اوزان ~ Ozan
-اوزانجا ~ ozanca
-اوزانلار ~ ozanlar
-اوزانلیق ~ ozanlıq
-اوزقان ~ ozqan
-اوزماق ~ ozmaq
-اوزمان ~ ozman
-اوزموش ~ ozmuş
-اوزموش تَکین ~ ozmuş təkin
-اوزنان ~ oznan
-اوزوت ~ ozut
-اوزوتقان ~ ozutqan
-اوزول ~ ozul
-اوزون ~ ozon
-اوزونوسفئر ~ ozonosfer
-اوزونوسکوپ ~ ozonoskop
-اوزو نیوواری ~ ozon yuvarı
-اوسال ~ osal
-اوستورلاب ~ ostorlab
-اوسدوراغان ~ osdurağan
-اوسدوراق ~ osduraq
-اوسدورماق ~ osdurmaq
-اوسموز ~ osmoz
-اوسمی تاریم ~ osmı tarım
-اوسورقان بؤجگی ~ osurqan böcəyi
-اوسورماق ~ osurmaq
-اوشئیلرکی ~ oşeylərki
-اوصاف ~ osaf
-اوضاع ~ ovza
-اوغان ~ oğan
-اوغراش ~ oğraş
-اوغراق ~ oğraq
-اوغراق ~ oğraq
-اوغرامیش ~ oğramış
-اوغرو ~ oğəru
-اوغرو اَیری ~ oğru əyri
-اوغرو قولدور ~ oğru quldur
-اوغروباشی ~ oğrubaşı
-اوغروجا ~ oğruca
-اوغرو قولدور ~ oğru quldur
-اوغرولاماق ~ oğrulamaq
-اوغرولوق ~ oğruluq
-اوغرون اوغرون ~ oğrun oğrun
-اوغرونجا ~ oğrunca
-اوغسات ~ oğsat
-اوغلا ~ oğla
-اوغلاق ~ oğlaq
-اوغلاق دؤننجه‎سی ~ oğlaq dönəncəsi
-اوغلاق لاماق ~ oğlaqlamaq
-اوغلاغو ~ oğlağu
-اوغلامان ~ oğlaman
-اوغلان ~ oğlan
-اوغلان ~ oğlan
-اوغلان ائوی ~ oğlan evi
-اوغلان اوشاغی ~ oğlan uşağı
-اوغلانجیغاز ~ oğlancığaz
-اوغلانجی ~ oğlancı
-اوغلانجیلیق ~ oğlancılıq
-اوغلانجیق ~ oğlancıq
-اوغلا نچاغی ~ oğlan çağı
-اوغلانچور ~ oğlançur
-اوغلانلار ~ Oğlanlar
-اوغلانلی قیزلی ~ oğlanlı qızlı
-اوغلانلیق ~ oğlanlıq
-اوغلا نیولداشی ~ oğlan yuldaşı
-اوغلو ~ oğlu
-اوغور ~ oğur
-اوغورجیقلی ~ Oğurcıqklı
-اوغورساق ~ oğursaq
-اوغورلاتدیرماق ~ oğurlatdırmaq
-اوغورلاتماق ~ oğurlatmaq
-اوغورلار ~ oğurlar
-اوغورلاماق ~ oğurlamaq
-اوغورلانماق ~ oğurlanmaq
-اوغورلوق ~ oğurluq
-اوغورلوقجا ~ oğurluqca
-اوغوز ~ oğuz
-اوغوز بویلاری ~ oğuz boyları
-اوغوزبیلگه‎ ~ oğuzbilgə
-اوغوزخاقان ~ oğuzxaqan
-اوغوز دؤولتی ~ oğuz dövəlti
-اوغوزخانلو ~ oğuzxanlu
-اوغوزنامه‎ ~ oğuznamə
-اوغوش ~ oğuş
-اوغول ~ oğul
-اوغولبگ ~ oğulbəy
-اوغولبگلو ~ oğulbəylu
-اوغولاوتو ~ oğulotu
-اوغولاوشاق ~ oğuluşaq
-اوغولتپه‎ ~ oğultəpə
-اوغولجوق ~ oğulcuq
-اوغولچا ~ oğulça
-اوغولچاق ~ oğulçaq
-اوغولدوروق ~ oğulduruq
-اوغولسوز ~ oğulsuz
-اوغولقایمیش ~ oğulqaymış
-اوغوللانماق ~ oğullanmaq
-اوغو للوغا گؤتورمک ~ oğulluğa götürmək
-اوغوللوق ~ oğulluq
-اوغوللوق ~ oğulluq
-اوف ~ of
-اوفریس ~ ofəris
-اوفسئت ~ ofset
-اوفسئت باسین ~ ofset basın
-اوفساید ~ ofsayd
-اوفلاز ~ oflaz
-اوفلاماق ~ oflamaq
-اوفیس ~ ofis
-اوقات ~ ovqat
-اوقان ~ oqan
-اوقانبارخان ~ oqanbarxan
-اوقدرکی ~ oqədərki
-اوقوتو ر ~ Ogutur
-اوقیانوس ~ oqyanus
-اوکازیون ~ okazion
-اوکالیپتوس ~ okaliptus
-اوکتانت ~ oktant
-اوکتاو ~ oktav
-اوکتای ~ oktay
-اوکتوخان ~ oktoxan
-اوکسالات ~ oksalat
-اوکسالیک ~ oksalik
-اوکسید ~ oksid
-اوکسیژن ~ oksijən
-اوگره‎ ~ ogrə
-اوگون ~ ogün
-اوگونَر ~ ogünər
-اول ~ ol
-اولا بیله‎ جک ~ olabiləcək
-اولابیلر ~ olabilər
-اولابیلمک ~ olabilmək
-اولابیلن ~ olabilən
-اولابیلیر ~ olabilir
-اولابیلیرلیک ~ olabilirlik
-اولاجاق ~ olacaq
-اولاد ~ olad
-اولار ~ olar
-اولارکن ~ olarkən
-اولارلیق ~ olarlıq
-اولاسی ~ olası
-اولاسیجا ~ olasıca
-اولاسیجیلیق ~ olasıcılıq
-اولاسیلی ~ olasılı
-اولاسیلیق ~ olasılıq
-اولاسیلیق ساییشی ~ olasılıq sayışı
-اولاسییا ~ olasıya
-اولاغان ~ olağan
-اولاغان اوستو ~ olağan ustu
-اولاغان اوستولوک ~ olağan üstülük
-اولاغان دیشی ~ olağan dışı
-اولاغان لاشماق ~ olağanlaşmaq
-اولاغا نلیق ~ olağanlıq
-اولاقایا ~ olaqaya
-اولاکی ~ olakı
-اولام ~ olam
-اولاماز ~ olamaz
-اولامازلیق ~ olamazlıq
-اولان ~ olan
-اولان اولدو ~ olan oldu
-اولان اولماز ~ olan olmaz
-اولان اولوب ~ olan olub
-اولان بیتن ~ olan bitən
-اولان قالان ~ olan qalan
-اولاناق ~ olanaq
-اولانا قسیز ~ olanaqsız
-اولانا قسیزلاشماق ~ olanaqsızlaşmaq
-اولانا قسیزلیق ~ olanaqsızlıq
-اولاناقلی ~ olanaqlı
-اولانجا ~ olanca
-اولای ~ olay
-اولایبیلیمی ~ olaybılımı
-اولایجیلیق ~ olaycılıq
-اولایدی ~ olaydı
-اولایسیز ~ olaysız
-اولایلاشدیرماق ~ olaylaşdırmaq
-اولایلی ~ olaylı
-اولباق ~ olbaq
-اولتان ~ oltan
-اولتان قالاسی ~ oltan qalası
-اولتیماتوم ~ oltimatom
-اولجا ~ olca
-اولجاش ~ olcaş
-اولجای ~ olcay
-اولجایخان ~ olcayxan
-اولجا یخانیم ~ olcay xanım
-اولجایتو ~ olcaytu
-اولجو ~ olcu
-اولچا ~ olça
-اولچال ی ~ Olçalı
-اولدو ~ oldu
-اولدو اولاجاق ~ oldu olacaq
-اولدو بیتدی ~ oldu bitdi
-اولدورماق ~ oldurmaq
-اولدوقجا ~ olduqca
-اولسا اولسا ~ olsa olsa
-اولسادا ~ olsada
-اولسون ~ olsun
-اولسون کی ~ olsunki
-اولقاچ ~ olqaç
-اولقو ~ olqu
-اولقوجو ~ olqucu
-اولقوجولوق ~ olquculuq
-اولقون ~ olqun
-اولقون خان ~ olqun xan
-اولقونای ~ olqunay
-اولقونبای ~ olqunbay
-اولقونجا ~ olqunca
-اولقونلاشدیرماق ~ olqunlaşdırmaq
-اولقونلاشماق ~ olqunlaşmaq
-اولقونلاشیم ~ olqunlaşım
-اولقونلوق ~ olqunluq
-اولقو نلوق چاغی ~ olqunluq çağı
-اولما ~ olma
-اولمادان ~ olmadan
-اولمادیق ~ olmadıq
-اولماز ~ olmaz
-اولمازلی ~ olmazlı
-اولمازلیق ~ olmazlıq
-اولمازین ~ olmazın
-اولماق ~ olmaq
-اولماق اوزه‎ ره‎ ~ olmaq üzərə
-اولمالی ~ olmalı
-اولمامیش ~ olmamış
-اولمایا ~ olmaya
-اولمایا اولمایا ~ olmaya olmaya
-اولمایاجاق ~ olmayacaq
-اولَمپیاد ~ oləmpiad
-اولموش ~ olmuş
-اولمویاجاق ~ olmuyacaq
-اولنگ ~ oləng
-اولوالابصار ~ ololəbsar
-اولوالامر ~ ololəmr
-اولوالعزم ~ ololəzm
-اولوب گئچمیش ~ olub geçmiş
-اولوب گئچن ~ olub geçən
-اولور ~ olur
-اولور اولماز ~ olur ulmaz
-اولورلوق ~ olurluq
-اولوش ~ oluş
-اولوشدورماق ~ oluşdurmaq
-اولوشدورولماق ~ oluşdurulmaq
-اولوشما ~ oluşma
-اولوشماق ~ oluşmaq
-اولوشوق ~ oluşuq
-اولوشوم ~ oluşum
-اولوشومجولوق ~ oluşumculuq
-اولوق ~ oluq
-اولوقلاشماق ~ oluqlaşmaq
-اولوقلو ~ oluqlu
-اولوم ~ olum
-اولومسال ~ olumsal
-اولومسوز ~ olumsuz
-اولومسوز فعل ~ olumsuz fəil
-اولوملاماق ~ olumlamaq
-اولوملو ~ olumlu
-اولوملو ائیلم ~ olumlu eyləm
-اولون ~ olun
-اولو ناییه‎خاتون ~ olun iyə xatun
-اولون بیگه‎ ~ olun bigə
-اولونتو ~ oluntu
-اولونماز ~ olunmaz
-اولونماق ~ olunmaq
-اولونموش ~ olunmuş
-اولوهیت ~ olohiət
-اولویا ~ oluya
-اولویت ~ oləviət
-اولیاء ~ olia
-اولیقارشی ~ oliqarşı
-اولیقوسئن ~ oliqosen
-اوم ~ om
-اوماسلان ~ omaslan
-اومئقا ~ omeqa
-اوما ~ oma
-اومای ~ omay
-اومبا ~ omba
-اومب اسومویو ~ omba sümüyü
-اوملئت ~ omlet
-اومور ~ omur
-اومورایلیک ~ omurilik
-اومورتاق ~ omurtaq
-اومورتای ~ omurtay
-اومورجا ~ omurca
-اومورقاسیزلار ~ omurqasızlar
-اومورقالیلار ~ omurqalılar
-اوموز ~ omuz
-اوموز اکلَمی ~ omuz əkləmi
-اوموز اوموزا ~ omuz omuza
-اوموز باشی ~ omuzbaşı
-اوموزدا داشیماق ~ omuzda daşımaq
-اوموزداش ~ omuzdaş
-اوموزداشلیق ~ omuzdaşlıq
-اوموزلاری چؤکمک ~ omuzları çökmək
-اوموزلاماق ~ omuzlamaq
-اوموزلانماق ~ omuzlanmaq
-اوموزلو ~ omuzlu
-اوموزلوق ~ omuzluq
-اومونیم ~ omonim
-اون ~ on
-او نآچیلان ~ on açılan
-او نآلتی ~ on altı
-او نآلتی ~ on altı
-اونآلتیلیق ~ onaltılıq
-اونآلتینجی ~ onaltıncı
-اونآیاقلیلار ~ onayaqlılar
-اونا ~ ona
-اون ااویاراق ~ ona uyaraq
-اونات ~ onat
-اوناتبای ~ onatbay
-اوناتچا ~ onatça
-اوناتماق ~ onatmaq
-اونار ~ onar
-اونار اونار ~ onar onar
-اونارتماق ~ onartmaq
-اونارما ~ onarma
-اونارماق ~ onarmaq
-اوناریجی ~ onarıcı
-اوناریلماق ~ onarılmaq
-اوناریم ~ onarım
-اوناریمجی ~ onarımcı
-اوناریمجیلیق ~ onarımcılıq
-اوناشماق ~ onaşmaq
-اوناق ~ onaq
-اوناقا ~ onaqa
-اون اگؤره‎ ~ ona görə
-اونال ~ onal
-اوناما ~ onama
-اوناماق ~ onamaq
-اونانلی ~ onanlı
-اونانماق ~ onanmaq
-اونانمیش ~ onanmış
-اونانیزم ~ onanızm
-او ناوچور ~ on uçur
-اوناوچ ~ onüç
-اوناوچونجو ~ onüçüncü
-او ناوخلار ~ on oxlar
-اوناوزلو ~ onüzlü
-اوناون ~ onon
-اونای بلگه‎ ~ onay bəlgə
-اونای ~ onay
-اونایکی ~ oniki
-او نایکیامام ~ oniki imam
-او نایکیبوجاق ~ oniki bucaq
-او نایکیتئللی ~ oniki telli
-اونای کیدیوان ~ oniki divan
-او نایکیقوللو ~ oniki qollu
-اونایکیلی ~ onikili
-اونایکیلیک ~ onikilik
-اونایکینجی ~ onikinci
-اونایلاتماق ~ onaylatmaq
-اونایلاما ~ onaylama
-اونایلاماق ~ onaylamaq
-اونایلانماق ~ onaylanmaq
-اونایلانمیش ~ onaylanmış
-اونایلی ~ onaylı
-او نبیربگلو ~ on birbəyli
-( اونپارالیق ائتمک(بیرینی ~ on paralıq etmək(birini)
-اونبئش ~ onbeş
-اونبئش‘ینجی ~ onbeşinci
-اونبئشلیک ~ onbeşlik
-اونبا ~ onba
-اونباشی ~ onbaşı
-اونباشیلیق ~ onbaşılıq
-اونبگ ~ onbəy
-اونبوجاق ~ onbucaq
-اونبوجاقلی ~ onbucaqlı
-اونبوز ~ onbuz
-اونبیر ~ onbir
-او نبیر آیلیق ~ onbir aylıq
-اونبیرلیک ~ onbirlik
-اونبیرینجی ~ onbirinci
-اونتولوژی ~ ontoloji
-اونتولوژیسم ~ ontolojism
-اونجا ~ onca
-اوندؤرد ~ ondörd
-اوندؤرد گئجه‎لیک آی ~ ondörd gecəlik ay
-اوندؤردونجو ~ ondördüncü
-اوندا ~ onda
-اوندابیرلیک ~ ondabirlik
-اوندالیق ~ ondalıq
-( اوندالیق کسر (کسیر ~ ondalıq kəsr (kəsir)
-اوندالی قچی ~ ondalıqçı
-اوندان ~ ondan
-اوندان باشقا ~ ondan başqa
-اوندورماز ~ ondurmaz
-اوندورماق ~ ondurmaq
-اوندوققوز ~ ondoqquz
-اوندؤرد نومره‎ ~ ondörd nümrə
-اونسککیز ~ onsəkkiz
-اونسککیزینجی ~ onsəkkizinci
-اونسوز ~ onsuz
-اونق ~ onq
-اونقان ~ onqan
-اونقو ~ onqu
-اونقوت ~ onqut
-اونقوچ ~ onquç
-اونقول ~ onqol
-اونقوللو ~ onqollu
-اونقون ~ onqun
-اونقونجولوق ~ onqunculuq
-اونقونلوق ~ onqunluq
-اونلار ~ onlar
-اونلارجا ~ onlarca
-اونلارلا ~ onlarla
-اونلو ~ onlu
-اونلو سایی ~ onlu sayı
-اونلوق ~ onluq
-اونلوق ساییسیستیمی ~ onluq sayı sistimi
-اونلوق کسیر ~ onluq kəsir
-اونماق ~ onmaq
-اونمین ~ onmin
-اونمینده‎ ~ onmində
-اونمینلرجه‎ ~ onminlərcə
-اونوخ ~ onox
-اونور ~ onur
-اونورقا ~ onurqa
-اونورقا ایلیگی ~ onurqa iliyi
-اونورق اایلیگی ~ onurqa iliyi
-اونورق ابئینی ~ onurqa beyni
-اونورقاسیز ~ onurqasız
-اونورقاسیزلار ~ onurqasızlar
-اونورقالی ~ onurqalı
-اونورقالیلار ~ onurqalılar
-اونوش ~ onuş
-اونولماز ~ onulmaz
-اونولماق ~ onulmaq
-اونوم ~ onum
-اونوماستیکا ~ onomastika
-اونومالوژییا ~ onomalojia
-اونون اوچون ~ onun üçün
-اونونجو ~ onuncu
-اونیئددی ~ onyeddi
-اونیئددینجی ~ onyeddinci
-اونیاشار ~ onyaşar
-اوو ~ ov
-اووا ~ ova
-اووات ~ ovat
-اوواجیق ~ ovacıq
-اوواراق ~ ovaraq
-اوواسیز ~ ovasız
-اووال ~ oval
-اووالاتماق ~ ovalatmaq
-اووالاماق ~ ovalamaq
-اووالانماق ~ ovalanmaq
-اووالی ~ ovalı
-اووالیق ~ ovalıq
-او وایتی ~ ov iti
-اووباش ~ ovbaş
-اووجالاماق ~ ovcalamaq
-اووجو ~ ovcu
-اووچو ~ ovçu
-اووچو اوتو ~ ovçu otu
-اووچو گؤزو ~ ovçu gözü
-اووچو یوخوسو ~ ovçu yuxusu
-اووچولوق ~ ouçuluq
-( او وحئیوانی (قوشو ~ ov heyvanı (quşu)
-اووخارا ~ ouxara
-اووخاق ~ ouxaq
-اووخالاتماق ~ ouxalatmaq
-اووخالاماق ~ ouxalamaq
-اووخالانماق ~ ouxalanmaq
-اووخام ~ ouxam
-اووخانتی ~ ouxantı
-اوودا ر ~ oudar
-اوودورتماق ~ ovdurtmaq
-اوودورما ~ ovdurma
-اوودورماق ~ ovdurmaq
-اوورا ~ ovra
-اووزور ~ ovzur
-اووسار ~ ovsar
-اووسارلاماق ~ ovsarlamaq
-اووسانا ~ ovsana
-اووسون ~ ovsun
-اووشار ~ ovşar
-اووشارا گتیرمک ~ ouşara gətirmək
-اووشارلاماق ~ ouşarlamaq
-اووشالا ~ ovşala
-اووغاز ~ ovğaz
-اووغان ~ ovğan
-اوولاز ~ ovlaz
-اوولاق ~ ovlaq
-اوولاقچی ~ ovlaqçı
-اوولاماق ~ ovlamaq
-اوولانماق ~ ovlanmaq
-اوولی ~ ovlı
-اوولیاء ~ ovlia
-اووما ~ ovma
-اووما فطیر ~ ovma fətir
-( اووماج (آشی ~ ovmac (aşı)
-اووماجا ~ ovmaca
-اووماچ ~ ovmaç
-اووماق ~ ovmaq
-اووندوروجو ~ ovndurucu
-اوووتماق ~ ovutmaq
-اوووج ~ ovuc
-اوووجلاماق ~ ovuclamaq
-اوووجلانماق ~ ovuclanmaq
-اوووجلوق ~ ovucluq
-اوووجو ~ ovucu
-اووورد ~ ovurd
-اووورتداق ~ ovurtdaq
-اوووردو باتماق ~ ovurdu batmaq
-اوووردو اوووردونا کئچمک ~ ovurdu ovurduna keçmək
-اووورکوت ~ ovurkot
-اوووشدورماق ~ ovuşdurmaq
-اوووشدورولماق ~ ovuşdurulmaq
-اوووشماق ~ ovuşmaq
-اوووشوق ~ ovuşuq
-اوووق ~ ovuq
-اوووق اوووق ~ ovuq ovuq
-اوووقجا ~ ovuqca
-اوووقلو ~ ovuqlu
-اوووقلولوق ~ ovuqluluq
-اووولان ~ ovulan
-اووولما ~ ovulma
-اووولماق ~ ovulmaq
-اووولموش ~ ovulmuş
-اوووم ~ ovum
-اووون ~ ovun
-اووونتو ~ ovuntu
-اووونتول ~ ovuntul
-اووونج ~ ovunc
-اوووندورماق ~ ovundurmaq
-اوووندوروجو ~ ovundurucu
-اووونماز ~ ovunmaz
-اووونماق ~ ovunmaq
-اوه ~ oh
-اوها ~ oha
-اوهالاماق ~ ohalamaq
-اوهام ~ oham
-اوهم ~ ohm
-اوهو ~ oho
-اوهون ~ ohun
-اوهه ~ o
-اوی ~ oy
-اوی ~ oy
-اوی ~ oy
-اوی وئرمک ~ oy vermək
-اویا ~ oya
-اویا چیچگی ~ oya çiçəyi
-اویاتما ~ oyatma
-اویاتماق ~ oyatmaq
-اویاچی ~ oyaçı
-اویاچیلیق ~ oyaçılıq
-اویادیجی ~ oyadıcı
-اویادیلماق ~ oyadılmaq
-اویاز ~ oyaz
-اویاق ~ oyaq
-اویاقلیق ~ oyaqlıq
-اویالاماق ~ oyalamaq
-اویالانتی ~ oyalantı
-اویالاندیرماق ~ oyalandırmaq
-اویالانماق ~ oyalanmaq
-اویالایییجی ~ oyalayıcı
-اویالی ~ oyalı
-اویاندیرماق ~ oyandırmaq
-اویاندیریجی ~ oyandırıcı
-اویانما ~ oyanma
-اویانماق ~ oyanmaq
-اویانیش ~ oyanış
-اویانیق ~ oyanıq
-اویانی قلاشماق ~ oyanıqlaşmaq
-اویانی قلیق ~ oyanıqlıq
-اویبات ~ oybat
-اویباخ ~ oybax
-اویبیرلیگی ~ oybirliyi
-اویتاق ~ oytaq
-اویتون ~ oytun
-او یچوخلوغو ~ oy çoxluğu
-اویچولوق ~ oyçuluq
-او یحاققی ~ oy haqqı
-اویداش ~ oydaş
-اویدا شلیقلا ~ oydaşlıqla
-اویدورتماق ~ oydurtmaq
-اویدورماق ~ oydurmaq
-اویدورولماق ~ oydurulmaq
-اویرات ~ oyrat
-اویرام ~ oyram
-اویر و ~ oyru
-اویسا ~ oysa
-اویقارماق ~ oyqarmaq
-اویقاق ~ oyqaq
-اویقور ~ oyqur
-اویکونیم ~ oykonim
-اویلاق ~ oylaq
-اویلاما ~ oylama
-اویلاماق ~ oylamaq
-اویلانماق ~ oylanmaq
-اویلانیش ~ oylanış
-اویلو ~ oylu
-اویلوق ~ oyluq
-اویلوم ~ oylum
-اویلوم اویلوم ~ oylum oylum
-اویلوملاماق ~ oylumlamaq
-اویلوملو ~ oylumlu
-اویلی ~ oylı
-اویما ~ oyma
-اویماچی ~ oymaçı
-اویماچیلیق ~ oymaçılıq
-اویماق ~ oymaq
-اویماق اویماق ~ oymaq oymaq
-اویماق باشی ~ oymaq başı
-اویمالی ~ oymalı
-اویمال ییاپراق ~ oymalı yapraq
-اویمان ~ oyman
-اویماوو ت ~ Oymavut
-اویمور ~ oymur
-اویناتدیرماق ~ oynatdırmaq
-اویناتماق ~ oynatmaq
-اویناتیم ~ oynatım
-اویناچی ~ oynaçı
-اوینادیش ~ oynadış
-اوینادیلماق ~ oynadılmaq
-اویناتیمجی ~ oynatımcı
-اوینار ~ oynar
-اوینارلیق ~ oynarlıq
-اویناش ~ oynaş
-اویناشلیق ~ oynaşlıq
-اویناشماق ~ oynaşmaq
-اویناغان ~ oynağan
-اویناق ~ oynaq
-اویناق سومویو ~ oynaq sümuyu
-اوینا قجا ~ oynaqca
-اوینا قلاشماق ~ oynaqlaşmaq
-اوینا قلاماق ~ oynaqlamaq
-اوینا قلیق ~ oynaqlıq
-اویناما ~ oynama
-اویناماق ~ oynamaq
-اوینانماق ~ oynanmaq
-اوینانیش ~ oynanış
-اوینانیلماق ~ oynanılmaq
-اوینایا اوینایا ~ oynaya oynaya
-اوینایان ~ oynayan
-اویناییجی ~ oynayıcı
-اویناییش ~ oynayış
-اوینوق ~ oynuq
-اویوخلو ~ oyuxlu
-اویور ~ oyur
-اویوش ~ oyuş
-اویوق ~ oyuq
-اویوق ~ oyuq
-اویولقا ~ oyulqa
-اویولقاماق ~ oyulqamaq
-اویولماق ~ oyulmaq
-اویولوش ~ oyuluş
-اویوم ~ oyum
-اویوملاماق ~ oyumlamaq
-اویون ~ oyun
-اویو ن وئرمک ~ oyun vermək
-اویو ن هاواسی ~ oyun havası
-( اویو نآلانی (یئری ~ oyun alanı (yeri)
-اویونا دوشمک ~ oyuna düşmək
-اویونا گلمک ~ oyuna gəlmək
-اویو ناویونجاق ~ oyun oyuncaq
-اویونباز ~ oyunbaz
-اویونبازخانا ~ oyunbazxana
-اویونبازلیق ~ oyunbazlıq
-اویونپوزان ~ oyunpozan
-اویونتو ~ oyuntu
-اویو نتوتماق ~ oyun tutmaq
-اویونجاق ~ oyuncaq
-اویونجاق حکومت ~ oyuncaq hökümət
-اویونجا قچی ~ oyuncaqçı
-اویونجا قچیلیق ~ oyuncaqçılıq
-اویونجا قلی ~ oyuncaqlı
-اویونجول ~ oyuncul
-اویونچو ~ oyunçu
-اویونچولوق ~ oyunçuluq
-اویو نچیخارتماق ~ oyun çıxartmaq
-اویونداش ~ oyundaş
-اویونسئور ~ oyunsevər
-اویونکاغیذی ~ oyunkağızı
-اویونلاشدیرماق ~ oyunlaşdırmaq
-اویونلاشدیریلماق ~ oyunlaşdırılmaq
-اویونلاشماق ~ oyunlaşmaq
-اویونلوق ~ oyunluq
-اویونو قوللانماق ~ oyunu qullanmaq
-اویونوش ~ oyunuş
-اویو نیئری ~ oyun yeri
-اویو نیازاری ~ oyun yazarı
-اویینل ی ~ Oyınlı
-اؤ ~ ö
-اؤبک ~ öbək
-اؤپؤز ~ öpöz
-اؤپدورمک ~ öpdürmək
-اؤپکه‎ ~ öpkə
-اؤپمک ~ öpmək
-اؤپوجوک ~ öpücük
-اؤپوش ~ öpüş
-اؤپوش آلماق ~ öpüş almaq
-اؤپوش گؤندرمک ~ öpüş göndərmək
-اؤپوشدورمک ~ öpüşdürmək
-اؤپوشمک ~ öpüşmək
-اؤپوشمه‎ ~ öpüşmə
-اؤپولمک ~ öpülmək
-اؤتدورمک ~ ötdürmək
-اؤتَر ~ ötər
-اؤتَرگی ~ ötərgi
-اؤترو ~ ötrü
-اؤتروم ~ ötrüm
-اؤتَری ~ ötəri
-اؤتَری کئچمک ~ ötəri keçmək
-اؤتکَر ~ ötkər
-اؤتکم ~ ötkəm
-اؤتک ملیک ~ ötkəmlik
-اؤتکونلوک ~ ötkünlük
-اؤتگر ~ ötgər
-اؤتگَن ~ ötgən
-اؤتگور ~ ötgür
-اؤتله‎ ین ~ ötləyən
-اؤتله‎ ین گیللر ~ ötləyəngillər
-اؤتله‎ یی ~ ötləyi
-اؤتمک ~ ötmək
-اؤتموش ~ ötmüş
-اؤتمه‎ ~ ötmə
-اؤتن ~ ötən
-اؤتنو ~ ötnü
-اؤتوب گئچمک ~ ötüb geçmək
-اؤتوجو ~ ötücü
-اؤتوجو قوشلار ~ ötücü quşlar
-اؤتور ها اؤتور ~ ötür ha ötür
-اؤتورمک ~ ötürmək
-اؤتورو ~ ötürü
-اؤتوروجو ~ ötürücü
-اؤتوروک ~ ötürük
-اؤتوروکلو ~ ötürüklü
-اؤتورولمک ~ ötürülmək
-اؤتوروم ~ ötürüm
-اؤتوش ~ ötüş
-اؤتوشدورمک ~ ötüşdürmək
-اؤتوشمک ~ ötüşmək
-اؤتوکَن ~ ötükən
-اؤتوٌک ~ ötük
-اؤتوگ ~ ötüg
-اؤتوگَن ~ ötügən
-اؤتوم ~ ötüm
-اؤتومسوز ~ ötümsüz
-اؤتوملو ~ ötümlü
-اؤتوملولوک ~ ötümlülük
-اؤتون ~ ötün
-اؤتونچ ~ ötünç
-اؤتونچ تیمور ~ ötünç teymur
-اؤته‎ ~ ötə
-اؤته‎بری ~ ötəbəri
-اؤته‎بری دن ~ ötəbəridən
-اؤته‎بری ده‎ ~ ötəbəridə
-اؤته‎دن بری ~ ötədənbəri
-اؤته‎ده‎ ~ ötədə
-اؤته‎ده‎ کی ~ ötədəki
-اؤته‎سی ~ ötəsi
-اؤته‎کی ~ ötəki
-اؤته‎گون ~ ötə gün
-اؤته‎میش ~ ötəmiş
-اؤته‎یاندان ~ ötə yandan
-اؤتیلیگ ~ ötilig
-اؤج ~ öc
-اؤجآلماق ~ öc almaq
-اؤجال ~ öcal
-اؤجالان ~ öcalan
-اؤجشدیرمک ~ öcəşdirmək
-اؤجشکن ~ öcəşkən
-اؤجشک نلیک ~ öcəşəkənlik
-اؤجشمک ~ öcəşmək
-اؤجک ~ öcək
-اؤجلنمک ~ öcənmək
-اؤجلو ~ öclü
-اؤد ~ öd
-اؤدتمک ~ ödətmək
-اؤددک ~ öddək
-اؤدشمک ~ ödəşmək
-اؤدک ~ ödək
-اؤدک خان ~ ödək xan
-اؤدلک ~ ödlək
-اؤدلکجه‎ ~ ödləkcə
-اؤدلوک ~ ödlük
-اؤدم ~ ödəm
-اؤدملی ~ ödəmli
-اؤدنتی ~ ödənti
-اؤدنج ~ ödənc
-اؤدنجه‎ ~ ödəncə
-اؤدنجه‎لیک ~ ödəncəlik
-اؤدنمز ~ ödənməz
-اؤدنمک ~ ödənmək
-اؤدنمه‎لی ~ ödənməli
-اؤدو ~ ödəv
-اؤدو آغزینا گلمک ~ ödü ağzına gəlmək
-اؤدوجیل ~ ödəvcil
-اؤدوش ~ ödüş
-اؤدوک ~ ödük
-اؤدوگَت ~ ödügət
-اؤدول ~ ödül
-اؤدول لندیرمک ~ ödülləndirmək
-اؤدول لندیرمه‎ ~ ödülləndirmə
-اؤدولندیرمک ~ ödəvləndirmək
-اؤدولنمک ~ ödəvlənmək
-اؤدوله‎‎مک ~ ödəvləmək
-اؤدولی ~ ödəvli
-اؤدون ~ ödün
-اؤدونج ~ ödünc
-اؤدونجلشمه‎ ~ ödüncləşmə
-اؤدونچو ~ ödünçü
-اؤدونسوز ~ ödünsüz
-اؤدونلو ~ ödünlü
-اؤدونله‎‎مک ~ ödünləmək
-اؤده‎‎مک ~ ödəmək
-اؤده‎لک ~ ödələk
-اؤده‎مه‎ ~ ödəmə
-اؤده‎مه‎لی ~ ödəməli
-اؤده‎مه‎لیک ~ ödəməlik
-اؤده‎میش ~ ödəmiş
-اؤده‎نک ~ ödənək
-اؤده‎نکلی ~ ödənəkli
-اؤده‎نیش ~ ödəniş
-اؤده‎نیشیازیسی ~ ödəniş yazısı
-اؤده‎نیلمز ~ ödənilməz
-اؤده‎نیلمک ~ ödənilmək
-اؤده‎ییش ~ ödəyiş
-اؤرپک ~ örpək
-اؤرپ کسیز ~ örpəksiz
-اؤرپکلی ~ örpəkli
-اؤرپن ~ örpən
-اؤر تباسائتمک ~ örtbas etmək
-اؤرتباسدیر ائتمک ~ örtbasdır etmək
-اؤرتَج ~ örtəc
-اؤرتدورمک ~ örtdürmək
-اؤرتگون ~ örtgün
-اؤرتمک ~ örtmək
-اؤرتمه‎ تیکمه‎ ~ örtmə tikmə
-اؤرتمه‎ جه‎ ~ örtməcə
-اؤرتو ~ örtü
-اؤرتوب باسدیرماق ~ örtüb basdırmaq
-اؤرتوجو ~ örtücü
-اؤرتوسوز ~ örtüsüz
-اؤرتوش ~ örtüş
-اؤرتوشمک ~ örtüşmək
-اؤرتوشمه‎ ~ örtüşmə
-اؤرتوشن ~ örtüşən
-اؤرتوشوم ~ örtüşüm
-اؤرتوک ~ örtük
-اؤرتوک سوز ~ örtüksüz
-اؤرتوکلو ~ örtüklü
-اؤرتولمک ~ örtülmək
-اؤرتولموش ~ örtülmüş
-اؤرتولو ~ örtülü
-اؤرتولو ~ örtülü
-اؤرتولو اومورقالیلار ~ örtülü omurqalılar
-اؤرتولو بازار ~ örtülü bazar
-اؤرتولو توخوملولار ~ örtülü toxumlular
-اؤرتولولوک ~ örtülülük
-اؤرتون ~ örtün
-اؤرتونْجک ~ örtüncək
-اؤرتونجکلی ~ örtüncəkli
-اؤرتونجه‎ ~ örtüncə
-اؤرتونمک ~ örtünmək
-اؤرتونه‎جک ~ örtünəcək
-اؤرته‎نک ~ örtənək
-اؤرجوک ~ örcük
-اؤرچوم ~ örçüm
-اؤرچون ~ örçün
-اؤردک ~ ördək
-اؤردک ~ ördək
-اؤردک باشی ~ ördək başı
-اؤردک بالیغی ~ ördək balığı
-اؤردک بورون ~ ördək burun
-اؤردک دیمدیگی ~ ördək dimdiyi
-اؤردکلی ~ ördəkəli
-اؤردک یئریشی ~ ördək yerişi
-اؤرس ~ örs
-اؤرس سومویو ~ örs sümüyü
-اؤرک ~ örk
-اؤرکله‎‎مک ~ örkləmək
-اؤرکن ~ örkən
-اؤرکن آلتینا گتیرمک ~ örkən altına gətirmək
-اؤرکنلی ~ örkənli
-اؤرگنمک ~ örgənmək
-اؤرگوتلر آراسی ~ örgütlər arası
-اؤرگوج ~ örgüc
-اؤرگه‎ ~ örgə
-اؤرمک ~ örmək
-اؤرن ~ örən
-اؤرنک ~ örnək
-اؤرنک آلماق ~ örnək almaq
-اؤرنک اوچون ~ örnək üçün
-اؤرنک اولماق ~ örnək olmaq
-اؤرنک اینجه‎له‎مه‎ ~ örnək incələmə
-اؤرنک لندیرمک ~ örnək ləndirmək
-اؤرنک لنمک ~ örnək lənmək
-اؤرنکسه‎‎مک ~ örnəksəmək
-اؤرنکلم ~ örnəkləm
-اؤرنکله‎‎مک ~ örnəkləmək
-اؤرنکله‎مه‎ ~ örnəkləmə
-اؤرنلر ~ örənlər
-اؤرنکلیک ~ örnəklik
-اؤرنه‎یین ~ örnəyin
-اؤرو ~ örü
-اؤروچ ~ örüç
-اؤروش ~ örüş
-اؤروش ~ örüş
-اؤرومجک ~ örümcək
-اؤرون ~ örün
-اؤرونج ~ örünc
-اؤرونجه‎ ~ örüncə
-اؤروندو ~ öründü
-اؤروندول ~ öründül
-اؤرونگ ~ örüng
-اؤره‎ ~ örə
-اؤره‎نه‎ ~ örənə
-اؤز ~ öz
-اؤزآرامیزدا ~ Öz aramizda
-اؤزآرشینی ایله‎ اؤلچمک ~ öz arşın ilə ölçmək
-اؤزآریتار ~ özarıtar
-اؤزآریتما ~ özarıtma
-اؤزآغ ~ özağ
-اؤزآلقی ~ öz alqı
-اؤزائلئشدیری ~ öz eleşdiri
-اؤزائییتر ~ özeyitər
-اؤزائییتیم ~ özeyitim
-اؤزائییتیم چی ~ özeyitimçi
-اؤزائییتیم چییلیک ~ özeyitimçilik
-اؤزاپا ~ özapa
-اؤزاَرک ~ özərk
-اؤزازر ~ özəzər
-اؤزازرلیک ~ özəzərlik
-اؤزال ~ özal
-اؤزالپ ~ özalp
-اؤزالقاچی ~ öz ilqaçı
-اؤزاَلی اؤزباشی ~ öz əli öz başi
-اؤزاویچو ~ öz oyçu
-اؤزاویوم ~ öz uyum
-اؤزاؤروش ~ öz örüş
-اؤزاؤزلوگونده‎ ~ öz özlüyündə
-اؤزاؤزونه‎ ~ öz özünə
-اؤز اؤیرنج یلیک ~ öz öyərəncilik
-اؤزاؤیره‎دن ~ öz öyrəncilik
-اؤزاؤیره‎نیم ~ öz öyrənim
-اؤزای ~ özay
-اؤزایتان ~ özaytan
-اؤزایدین ~ özaydın
-اؤزایشلر ~ özişlər
-اؤزایشلرلیک ~ özişlərlik
-اوتوماسیون ~ otumasion
-اؤزایشلک ~ özişlək
-اؤزایشله‎نیم ~ öz iyşlənim
-اؤزبه‎ اؤز ~ öz bə öz
-اؤزبئجرچی ~ öz becərçi
-اؤزباشینا ~ öz başina
-اؤزباشینالیق ~ öz başınalıq
-اؤزباغلیلیق ~ öz bağlılıq
-اؤزبایاتلار ~ özbayatlar
-اؤزبزکچی ~ özbəzəkçi
-اؤزبزَکچیلیک ~ özbəzəkçilik
-اؤزبسله‎نن ~ özbəslənən
-اؤزبک ~ özbək
-اؤزبکخان ~ özbəkxan
-اؤزبک قالاسی ~ özbək qalası
-اؤزبک قیشلاغی ~ özbək qışlağı
-اؤزبکی ~ özbəki
-اؤزبویار ~ özboyar
-اؤزبویاما ~ özboyama
-اؤزبیر ~ özbir
-اؤزبیلگه‎ بگیم ~ özbilgə bəyim
-اؤزت ~ özət
-اؤزتاپینجی ~ öztapıncı
-اؤزتارازلاما ~ öztarazlama
-اؤزتربییه‎ چی ~ öztərbiyəçi
-اؤزتربییه‎ چیلیک ~ öztərbiyəçilik
-اؤزتربییه‎ ~ öztərbiyə
-اؤزتلنمک ~ özətlənmək
-اؤزتله‎‎مک ~ özətləmək
-اؤزتله‎مه‎ ~ özətləmə
-اؤزتنقیدچی ~ öztənqidçi
-اؤزتنقیدچیلیک ~ öztənqidçilik
-اؤزتورکجه‎ ~ öztürkcə
-اؤزتیکانی ~ öztikanı
-اؤزجانیاوچون قورخماق ~ öz canı üçün qorxmaq
-اؤزجانینین هایینا قالماق ~ öz canının hayına qalmaq
-اؤزجه‎ویز ~ özcəviz
-اؤزخئیرینی گودمک ~ öz xeyrini güdmək
-اؤزخان ~ özxan
-اؤزخوشونا قویماق ~ özxoşuna qoymaq
-اؤزدئییش ~ öz deyiş
-اؤزدش ~ özdəş
-اؤزدک ~ özdək
-اؤزدمیر ~ özdəmir
-اؤزدن ~ özdən
-اؤزدوزومله‎ ین ~ özdüzümləyən
-اؤزدولانیم ~ özdolanım
-اؤزدیرنج ~ özdirnəc
-اؤزر ~ özər
-اؤزرک ~ özərk
-اؤزسئور ~ özsevər
-اؤزسئورلیک ~ özsevərlik
-اؤزسان ~ özsan
-اؤزساوونما ~ öz savunma
-اؤزساوونماچیلیق ~ öz savunmaçılıq
-اؤزسایقی ~ öz sayqı
-اؤزسل ~ özsəl
-اؤزسوز ~ özsüz
-اؤزسومورو ~ özsomuru
-اؤزسوموروجو ~ özsomurucu
-اؤزسوموروم ~ özsomurum
-اؤزسویو ~ özsuyu
-اؤزقوروما ~ özqoruma
-اؤزقوروماچی ~ özqorumaçı
-اؤزقوروماچیلیق ~ özqorumaçılıq
-اؤزقونوق ~ özqonuq
-اؤزک ~ özək
-اؤزک آغاجی ~ özək ağacı
-اؤزک باغلاماق ~ özək bağlamaq
-اؤزک دمیری ~ özək dəmiri
-اؤزکَر ~ özəkər
-اؤزکله‎‎مک ~ özəkləmək
-اؤزکلی ~ özəkli
-اؤزکند ~ öz kənd
-اؤزگؤزلم ~ öz gözləm
-اؤزگَلیر ~ özgəlir
-اؤزگو ~ özgü
-اؤزگور ~ özgür
-اؤزگورجه‎ ~ özgürcə
-اؤزگورلر ~ özgürlər
-اؤزگورلشدیرمک ~ özgürləşdirmək
-اؤزگورلشمک ~ özgürləşmək
-اؤزگورلوک ~ özgürlük
-اؤزگورلوکچو ~ özgürlükçü
-اؤزگول ~ özgül
-اؤزگول آغیرلیق ~ özgül ağırlıq
-اؤزگولوم ~ özgülüm
-اؤزگوله‎‎مک ~ özgüləmək
-اؤزگون ~ özəgün
-اؤزگونلشدیرمک ~ özgünləşdirmək
-اؤزگون لشمک ~ özgünləşmək
-اؤزگون لوک ~ özgünlük
-اؤزگوون ~ özgüvən
-اؤزگه‎ ~ özgə
-اؤزگه‎ جیل ~ özgəcil
-اؤزگه‎ چی ~ özgəçi
-اؤزگه‎ چی لیک ~ özgəçilik
-اؤزگه‎ یئرلی ~ özgə yerli
-اؤزل ~ özəl
-اؤزل آد ~ özəl ad
-اؤزل اوتوروم ~ özəl oturum
-اؤزل اوخول ~ özəl oxul
-اؤزلایست یلیک ~ özəl istilik
-اؤزل دیل ~ özəl dil
-اؤزلر ~ özlər
-اؤزلری ~ özləri
-اؤزل سئکتور ~ özəl sektor
-اؤزل سایی ~ özəl sayı
-اؤزلَش ~ özləş
-اؤزلشمک ~ özləşmək
-اؤزللشدیرمک ~ özəlləşdirmək
-اؤزللشدیرمه‎ ~ özəlləşdirmə
-اؤزللشمک ~ özəlləşmək
-اؤز للیک ~ özəllik
-اؤزللیکله‎ ~ özəlliklə
-اؤزلم ~ özləm
-اؤزلَمینی چکمک ~ özləmini çəkmək
-اؤزلَملی ~ özləmli
-اؤزلَنتی ~ özlənti
-اؤزلَنمک ~ özlənmək
-اؤزل وئرگی ~ özəl vergi
-اؤزل یوک ~ özəl yük
-اؤزلو ~ özlü
-اؤزلو چامور ~ özlü çamur
-اؤزلوک ~ özlük
-اؤزلوکدن ~ özlükdən
-اؤزلوکلر ~ özlüklər
-اؤزلوگونده‎ ~ özlüyündə
-اؤزلولوک ~ özlülük
-اؤزله‎‎مک ~ özləmək
-اؤزمدافعه‎ ~ özmüdafiə
-اؤزمشاهده ~ özmüşahidə
-اؤزمن ~ özmən
-اؤزن ~ özən
-اؤزن گؤسترمک ~ özən göstərmək
-اؤزناز ~ öznaz
-اؤزنتی ~ özənti
-اؤزنجی ~ özənci
-اؤزنج ~ özənc
-اؤزندیرمک ~ özəndirmək
-اؤزنسیز ~ özənsiz
-اؤزنسیزلیک ~ özənsizlik
-اؤزنخان ~ özənxan
-اؤزنل ~ öznəl
-اؤزنمک ~ özənmək
-اؤزنمه‎ ~ özənmə
-اؤزنو توتماق ~ özünü tutmaq
-اؤزنور ~ öznur
-اؤزنه‎ ~ öznə
-اؤزو بوشالدان ~ özü boşaldan
-اؤزو دؤنر ~ özü dönər
-اؤزو ~ özü
-اؤزوِئرن ~ özverən
-اؤزوِئری ~ özveri
-اؤزوِئریلی ~ özverili
-اؤزوآچیلان ~ özüaçılan
-اؤزوت ~ özüt
-اؤزوجه‎ ~ özücə
-اؤزوچ ~ özüç
-اؤزوک ~ özük
-اؤزول ~ özül
-اؤزولسوز ~ özülsüz
-اؤزوللو ~ özüllü
-اؤزوم ~ özüm
-اؤزوم اؤلوم ~ özüm ölüm
-اؤزومسنمک ~ özümsənmək
-اؤزوملنمک ~ özümlənmək
-اؤزومله‎‎مک ~ özümləmək
-اؤزوموز ~ özümüz
-اؤزوموزدن ~ özümüzdən
-اؤزوموزونکو ~ özümüzünkü
-اؤزون ~ özün
-اؤزو ناؤلدورمه‎ ~ özün öldürmə
-اؤزو نبینمه‎ ~ özün bəyənmə
-اؤزونبیه‎نن ~ özün bəyənən
-اؤزوندن بگ ~ özündən bəy
-اؤزوندندم وورماق ~ özündən dəm vurmaq
-اؤزوندن دوزلتمک ~ özündən düzəltmək
-اؤزوندن کوسمک ~ özündən küsmək
-اؤزوندن گئتمک ~ özündən getmək
-اؤزوندن گئتمه‎ ~ özündən getmə
-اؤزونده‎اولماماق ~ özündə olmamaq
-اؤزو نسئودیرمه‎ ~ özün sevdirmə
-اؤزو نساتان ~ özün satan
-اؤزو نگؤسته‎رن ~ özün göstərən
-اؤزونلو ~ özünlü
-اؤزونو آپارماق ~ özünü aparmaq
-اؤزونو اؤلدورمک ~ özünü öldürmək
-اؤزونواؤلدورمه‎‎مک ~ özünü öldürməmək
-اؤزونو اؤیمک ~ özünü öymək
-اؤزونو اله‎ آلماق ~ özünü ələ almaq
-اؤزونو اله‎ سالماق ~ özünü ələ salmaq
-اؤزونو او یئره‎ قویماماق ~ özünü o yerə qoymamaq
-اؤزونو اودا وورماق ~ özünü oda vurmaq
-اؤزونو اودا (کؤزه‎ وورماق ~ özünü közə vurmaq
-اؤزونو اودا سویا وورماق ~ özünü oda suya vurmaq
-اؤزونو اورتایا آتماق ~ özünü ortaya atmaq
-اؤزونو اورتایا سالماق ~ özünü ortaya salmaq
-اؤزونو ایتیرمک ~ özünü itirmək
-اؤزونو اداره‎ ~ özünü idarə
-اؤزونو برکیتمک ~ özünü bərkitmək
-اؤزونو بزر ~ özünü bəzər
-اؤزونو بزه‎ مه‎ ~ özünü bəzəmə
-اؤزونو بیلمه‎‎مک ~ özünü bilməmək
-اؤزونو بینمه‎ ~ özünü bəyənmə
-اؤزونو بیه‎نن ~ özünü bəyənən
-اؤزونو تانیماق ~ özünü tanımaq
-اؤزون وتمیزه‎چیخارماق ~ özünü təmizə çıxarmaq
-اؤزونو توپلاماق ~ özünü toplamaq
-اؤزونو توتما ~ özünü tutma
-اؤزونو توتماق ~ özünü tutmaq
-اؤزونو تولکولوگه‎ وورماق ~ özünü tülkülüyə vurmaq
-اؤزونو چکمک ~ özünü çəkmək
-اؤزونو چکن ~ özünü çəkən
-اؤزونو خاطایا سالماق ~ özünü xataya salmaq
-اؤزونوخسته‎لیگه‎وورماق ~ özünü xəstəliyə vurmaq
-اؤزونو دارتماق ~ özünü dartmaq
-اؤزونو داغا داشا وورماق ~ özünü dağa daşa vurmaq
-اؤزونو داغا داشا چیرپماق ~ özünü dağa daşa çırpmaq
-اؤزونو دوزلتمک ~ özünü düzəltmək
-اؤزونوز ~ özünüz
-اؤزونو ساتماق ~ özünü satmaq
-اؤزونو ساخلاماق ~ özünü saxlamaq
-اؤزونو سویوغا وئرمک ~ özünü soyuğa vermək
-اؤزونو سیندیرماماق ~ özünü sındırmamaq
-اؤزونو قاباغا وئرمک ~ özünü qabağa vermək
-اؤزونو قوروما ~ özünü qoruma
-اؤزونو قیراغا وئرمک ~ özünü qırağa vermək
-اؤزونو گؤزله‎‎مک ~ özünü gözləmək
-اؤزونو گؤسترمک ~ özünü göstərmək
-اؤزونو گؤسترمه‎ ~ özünü göstərmə
-اؤزونو نازا قویماق ~ özünü naza qoymaq
-اؤزونونکو ~ özününkü
-اؤزونو یئتیرمک ~ özünü yetirmək
-اؤزونو یئین ~ özünü yeyən
-اؤزونو یئییب تؤکمک ~ özünü yeyib tökmək
-اؤزونو یورماق ~ özünü yormaq
-اؤزون وییغیشدیر ~ özünü yığışdır
-اؤزون وییغیشدیرماق ~ özünü yığışdırmaq
-اؤزونه‎ آلماق ~ özünə almaq
-اؤزونه‎ ای شآچماق ~ özünə iş açmaq
-اؤزونه‎ بگ ~ özünə bəy
-اؤزونه‎ توماروئرمک ~ özünə tumar vermək
-اؤزونه‎ گؤتورمک ~ özünə götürmək
-اؤزونه‎ گؤره‎ ~ özünə görə
-اؤزونه‎ گتیرمک ~ özünə gətirmək
-اؤزونه‎ گلمک ~ özünə gəlmək
-اؤزونه‎ گون آغلاماق ~ özünə gün ağlamaq
-اؤز ویئریین ~ özü yeriyən
-اؤز ویازان ~ özü yazan
-اؤزویانان ~ özüyanan
-اؤزوییخیلان ~ özüyıxılan
-اؤزه‎گؤک ~ özəgök
-اؤزه‎لیک ~ özəlik
-اؤزه‎‎مک ~ özəmək
-اؤزیؤنه‎ تیجی ~ özyönətici
-اؤزیؤنه‎ تیج یلیک ~ özyönəticilik
-اؤزیؤنه‎ تیم ~ özyönətim
-اؤزیاپی ~ özyapı
-اؤزیاپیشیم ~ özyapışım
-اؤزیازار ~ özyazar
-اؤزیاشا میازی ~ özyaşam yazı
-اؤزیاشام ~ özyaşam
-اؤزیاشامچی ~ özyaşamçı
-اؤزیچ ~ öziç
-اؤزیل ~ özil
-اؤس ~ ös
-اؤستَریش ~ östəriş
-اؤسروک ~ ösrük
-اؤسکورتمک ~ öskürtmək
-اؤسکورتمه‎ ~ öskürtmə
-اؤسکورتو ~ öskürtü
-اؤسکوردوجو ~ öskürdücü
-اؤسکورک ~ öskürək
-اؤسکورکلی ~ öskürəkli
-اؤسکوروک اوتو ~ öskürük otu
-اؤسکوروکلو ~ öskürüklü
-اؤسکورمک ~ öskürmək
-اؤسکورمه‎ ~ öskürmə
-اؤسکوروش ~ öskürüş
-اؤسکوروشمک ~ öskürüşmək
-اؤسکوروک ~ öskürük
-اؤسکوروکلو ~ öskürüklü
-اؤف ~ öf
-اؤفکه‎ ~ öfkə
-اؤفکه‎سی یانسین ~ öfəkəsi yansın
-اؤفکه‎ن یانسین ~ öfəkən yansın
-اؤفکه‎یه‎ دؤنمک ~ öfəkəyə dönmək
-اؤفکه‎لندیرمک ~ öfkələndirmək
-اؤفکه‎لنمک ~ öfkəlnmək
-اؤفکه‎له‎نیش ~ öfkləniş
-اؤفکه‎لی ~ öfkəli
-اؤک ~ ök
-اؤکجه‎ ~ ökcə
-اؤکجه‎ له‎مک ~ ökcələmək
-اؤکچور ~ ökçür
-اؤکچیقازان ~ ökçiqazan
-اؤکَرمان ~ ökərman
-اؤکسورمک ~ öksürmək
-اؤکسوروک اوتو ~ öksürük otu
-اؤکسوز ~ öksüz
-اؤکسوزائوی ~ öksüzevi
-اؤکسوزبالیغی ~ öksüzbalığı
-اؤکسوزلو ~ öksüzlü
-اؤکسوزلوک ~ öksüzlük
-اؤکسوم ~ öksüm
-اؤکسه‎ ~ öksə
-اؤکسه‎ اوتو ~ öksə otu
-اؤکسه‎ اوتو گیللر ~ öksə otugillər
-اؤکسه‎ قوشو ~ öksə quşu
-اؤکسه‎ له‎‎مک ~ öksələmək
-اؤکلو ~ öklü
-اؤکمه‎ ~ ökmə
-اؤکوج ~ öküc
-اؤکوز ~ öküz
-اؤکوز آراباسی ~ öküz arabası
-اؤکوز بالیغی ~ öküz balığı
-اؤکوز بورنو ~ öküz burnu
-اؤکوزداغ ~ öküzdağ
-اؤکوزداغی ~ öküzdağı
-اؤکوز دیلی ~ öküz dili
-اؤکوز سویوغو ~ öküz soyuğu
-اؤکوز کیمی ~ öküz kimi
-اؤکوز گؤزو ~ öküz gözü
-اؤکوزلوک ~ öküzlük
-اؤکوش ~ öküş
-اؤکو شقاراآچقی ~ öküş qara açqı
-اؤکون ~ ökün
-اؤکه‎ ~ ökə
-اؤگ ~ ög
-اؤگئی ~ ögey
-اؤگئی آنا ~ ögey ana
-اؤگئی اوشاق ~ ögey uşaq
-اؤگئی اوغول ~ ögey oğul
-اؤگئی بابا ~ ögey baba
-اؤگئی باجی ~ ögey bacı
-اؤگئی دوغمالیق ~ ögey doğmalıq
-اؤگئی قارداش ~ ögey qardaş
-اؤگئی قیز ~ ögey qız
-اؤگئ یلیک ~ ögeylik
-اؤگَت ~ ögət
-اؤگج ~ ögəc
-اؤگرتمک ~ ögrətmək
-اؤگرنمک ~ ögrənmək
-اؤگمک ~ ögmək
-اؤگود ~ ögüd
-اؤگور ~ ögür
-اؤگورمک ~ ögürmək
-اؤگومک ~ ögümək
-اؤگون ~ ögün
-اؤگه‎ ~ ögə
-اؤلت ~ ölət
-اؤلچدورمک ~ ölçdürmək
-اؤلچک ~ ölçək
-اؤلچکله‎مه‎ ~ ölçəkləmə
-اؤلچ کلر ~ ölçəklər
-اؤلچکلی ~ ölçəkli
-اؤلچمک ~ ölçmək
-اؤلچمه‎ ~ ölçmə
-اؤلچو ~ ölçü
-اؤلچوبیچی ~ ölçübiçi
-اؤلچوبیچی بیلمه‎‎مک ~ ölçübiçi bilməmək
-اؤلچوب بیچمک ~ ölçüb biçmək
-اؤلچوبیلیمی ~ ölçübilimi
-اؤلچوت ~ ölçüt
-اؤلچوجو ~ ölçücü
-اؤلچورمک ~ ölçürmək
-اؤلچوسوز ~ ölçüsüz
-اؤلچوسوز بیچیم سیز ~ ölçüsüz biçimsiz
-اؤلچوسوزلوک ~ ölçüsüzlük
-اؤلچوش ~ ölçüş
-اؤلچوشدورمک ~ ölçüşdürmək
-اؤلچوشمک ~ ölçüşmək
-اؤلچ وگؤتورمک ~ ölçü götürmək
-اؤلچولمز ~ ölçülməz
-اؤلچولمزلیک ~ ölçülməzlik
-اؤلچولمک ~ ölçülmək
-اؤلچولن ~ ölçülən
-اؤلچولندیرمک ~ ölçüləndirmək
-اؤلچولنمک ~ ölçülənmək
-اؤلچولو ~ ölçülü
-اؤلچولو بیچیلی ~ ölçülü biçili
-اؤلچولوب بیچیلمک ~ ölçülüb biçilmək
-اؤلچولوب بیچیلمیش ~ ölçülüb biçilmiş
-اؤلچولولوک ~ ölçülülük
-اؤلچوله‎بیلر ~ ölçüləbilər
-اؤلچوله‎‎مک ~ ölçüləmək
-اؤلچوله‎مه‎ ~ ölçüləmə
-اؤلچوم ~ ölçüm
-اؤلچوم لو ~ ölçümlu
-اؤلچومسوز ~ ölçümsüz
-اؤلچومله‎‎مک ~ ölçümləmək
-اؤلچونلو ~ ölçünlü
-اؤلچونمک ~ ölçünmək
-اؤلچویه‎ گلمز ~ ölçüyə gəlməz
-اؤلچویه‎ گلمزلیک ~ ölçüyə gəlməzlik
-اؤلچویه‎ گلمه‎‎مک ~ ölçüyə gəlməmək
-اؤلد وقالدی ~ öldüqaldı
-اؤلدورتمک ~ öldürtmək
-اؤلدورسن ده‎ ~ öldürsəndə
-اؤلدورسه‎لرده‎ ~ öldürsələrdə
-اؤلدورگن ~ öldürgən
-اؤلدورگن اوتو ~ öldürgən otu
-اؤلدورگنلی ~ öldürgənli
-اؤلدورگ نلیک ~ öldürgənlik
-اؤلدورمک ~ öldürmək
-اؤلدورمه‎ ~ öldürmə
-اؤلدوروجو ~ öldürücü
-اؤلدوروش ~ öldürüş
-اؤلدورولمک ~ öldürülmək
-اؤلدوره‎ سییه‎ ~ öldürə siyə
-اؤلکه‎ ~ ölkə
-اؤلکه‎ بؤلومله‎مه‎سی ~ ölkə bölümləməsi
-اؤلکه‎ داش ~ ölkədaş
-اؤلکه‎سل ~ ölkəsəl
-اؤلکه‎س للیک ~ ölkəsəllik
-اؤلگون ~ ölgün
-اؤلگون لشمک ~ ölgünləşmək
-اؤلگونلوک ~ ölgünlük
-اؤلمز ~ ölməz
-اؤلمز اوتو ~ ölməz otu
-اؤلمز اوغلو ~ ölməz oğlu
-اؤلمز چیچک ~ ölməz çiçək
-اؤلمزلشدیرمک ~ ölməzləşdirmək
-اؤلمزلیک ~ ölməzlik
-اؤلمک ~ ölmək
-اؤلموش ~ ölmüş
-اؤلمه‎ ~ ölmə
-اؤلمه‎ دیریل ~ ölmə diril
-اؤلمه‎لی ~ ölməli
-اؤلو ~ ölü
-اؤلو دوشمک ~ ölü düşmək
-اؤلو دیل ~ ölü dil
-اؤلو رنگ ~ ölü rəng
-اؤلو سالی ~ ölü salı
-اؤلو س سسیزلیگی ~ ölü səssizliyi
-اؤلو یئسه‎ دیریلر ~ ölü yesə dirilər
-اؤل ویاتیریم ~ ölü yatırım
-اؤلو یویان ~ ölü yuyan
-اؤلوب اؤلدورمک ~ ölüb öldürmək
-اؤلوب ایتن ~ ölüb itən
-اؤلوب دیریلمک ~ ölüb dirilmək
-اؤلوت ~ ölüt
-اؤلوتچو ~ ölütçü
-اؤلوخانا ~ ölüxana
-اؤلوش ~ ölüş
-اؤلوشدورمک ~ ölüşdürmək
-اؤلوشکن ~ ölüşkən
-اؤلوشک نلیک ~ ölüşəkənlik
-اؤلوشگه‎‎مک ~ ölüşgəmək
-اؤلوشگه‎ میش ~ ölüşgəmiş
-اؤلوک ~ ölük
-اؤلوکسونمک ~ ölüksünmək
-اؤلولوک ~ ölülük
-اؤلوم ~ ölüm
-اؤلوم آیاغیندا ~ ölüm ayağında
-اؤلوم اورانی ~ ölüm oranı
-اؤلوم اوروجو ~ ölüm orucu
-اؤلوم ایتیم ~ ölüm itim
-اؤلوم جزاسی ~ ölüm cəzası
-اؤلوم دؤشه‎ گینه‎ دوشمک ~ ölüm döşəyinə düşmək
-اؤلوم دیریم ~ ölümdirim
-اؤلوم دیریم لیک ~ ölüm dirimlik
-اؤلوم رنگی ~ ölüm rəngi
-اؤلوم سکوتو ~ ölüm sukutu
-اؤلوم ظولوم ~ ölüm zülüm
-اؤلوم قالیم ~ ölüm qalım
-اؤلوم قالیم ساواشی ~ ölüm qalım savaşı
-اؤلوم قورخوسو ~ ölüm qorxusu
-اؤلوم وئرمک ~ ölüm vermək
-اؤلوم وقتی ~ ölüm vaxtı
-اؤلوم یئری ~ ölüm yeri
-اؤلوم یوخوسو ~ ölüm yuxusu
-اؤلومجول ~ ölümcül
-اؤلومجوللوک ~ ölümcüllük
-اؤلومسک ~ ölümsək
-اؤلومسوز ~ ölümsüz
-اؤلومسوزلشدیرمک ~ ölümsüzlşdirmək
-اؤلومسوزلشمک ~ ölümsüzləşmək
-اؤلومسوزلوک ~ ölümsüzlük
-اؤلوملو ~ ölümlü
-اؤلوملوک ~ ölümlük
-اؤلوملولوک ~ ölümlülük
-اؤلونجه‎ ~ ölüncə
-اؤلونمک ~ ölünmək
-اؤلونو (یئریندن) گؤتورمک ~ ölünü (yerindən) götürmək
-اؤلووای ~ ölüvay
-اؤلووایلیق ~ ölüvaylıq
-اؤله‎ اؤله‎ ~ ölə ölə
-اؤل هزیمک ~ ölh əzimək
-اؤله‎زیمیش ~ öləzimiş
-اؤله‎سییه‎ ~ öləsiyə
-اؤن ~ ön
-اؤنآد ~ önad
-اؤنآلما ~ önalma
-اؤنآلیر ~ önalir
-اؤنآلیش ~ önaliş
-اؤنآلیم ~ önalım
-اؤنآوورد ~ önavurd
-اؤنآیاق ~ önayaq
-اؤناک ~ önək
-اؤنال ~ önal
-اؤناوخول ~ önoxul
-اؤناوز ~ önüz
-اؤناولوش ~ önoluş
-اؤناولوشوم ~ önoluşum
-اؤناویوم ~ önoyum
-اؤناؤده‎مه‎ ~ önödəmə
-اؤناینجه‎له‎مه‎ ~ önincələmə
-اؤنبرکیشمه‎ ~ önbərkişmə
-اؤنبرکیمیش ~ önbərkimiş
-اؤنبیلدیری ~ önbildiri
-اؤنبیلگی ~ önbilgi
-اؤنبیلیم ~ önbilim
-اؤنتکر ~ öntəkər
-اؤنجک ~ öncək
-اؤنجل ~ öncəl
-اؤنجو ~ öncü
-اؤنج واولماق ~ öncü olmaq
-اؤنجول ~ öncül
-اؤنجوللوک ~ öncüllük
-اؤنجه‎ ~ öncə
-اؤنجه‎ چیلیک ~ öncəçılik
-اؤنجه‎ دن ~ öncədən
-اؤنجه‎سیز ~ öncəsiz
-اؤنجه‎سیزلیک ~ öncəsizlik
-اؤنجه‎ کی ~ öncəki
-اؤنجه‎لری ~ öncələri
-اؤنجه‎له‎‎مک ~ öncələmək
-اؤنجه‎لیک ~ öncəlik
-اؤنجه‎لیک له‎ ~ öncəliklə
-اؤنجه‎لیکلی ~ öncəlikli
-اؤنچالیشما ~ önçalışma
-اؤنچک ~ önçək
-اؤنداش ~ öndaş
-اؤنداماق ~ öndamaq
-اؤندئیر ~ öndeyər
-اؤندئیی ~ öndeyi
-اؤندئییجی ~ öndeyici
-اؤندئییش ~ öndeyiş
-اؤندر ~ öndər
-اؤندرلیک ~ öndərlik
-اؤندوچ ~ öndüç
-اؤندوشونمه‎ ~ öndüşünmə
-اؤندوشونن ~ öndüşünən
-اؤندول ~ öndül
-اؤندون ~ öndün
-اؤنده‎ ~ öndə
-اؤنده‎ گئتمک ~ öndə getmək
-اؤنده‎ گلمک ~ öndə gəlmək
-اؤنده‎گون ~ öndəgün
-اؤنده‎لیک ~ öndəlik
-اؤندیشلر ~ ön dişlər
-اؤنَر ~ önər
-اؤنَرتی ~ önərti
-اؤنَرگه‎ ~ önərgə
-اؤنرمک ~ önrmək
-اؤنرمه‎ ~ önrəmə
-اؤنَری ~ önəri
-اؤنَریش ~ önəriş
-اؤنسئچیجی ~ önseçici
-اؤنسئچیم ~ önseçim
-اؤنسؤز ~ önsöz
-اؤنسؤزلشمه‎ ~ önsözləşmə
-اؤنسئزی ~ önsezi
-اؤنسئزیلی ~ önsezili
-اؤنسؤیلر ~ önsöylər
-اؤنسؤیلَم ~ önsöyləm
-اؤنساتیش ~ önsatiş
-اؤنساو ~ önsav
-اؤنسس ~ önsəs
-اؤنسل ~ önsəl
-اؤنسللیک ~ önsəllik
-اؤنسوروشدورما ~ önsoruşdurma
-اؤنسیخیشما ~ önsıxışma
-اؤنقاراوول ~ önqaravul
-اؤنقوروما ~ önqoruma
-اؤنقوشول ~ önqoşul
-اؤنَک ~ önək
-اؤنکیرا ~ önkira
-اؤنگ ~ öng
-اؤنگؤرر ~ öngörər
-اؤنگؤرمک ~ öngörmək
-اؤنگؤرمه‎ ~ öngörmə
-اؤنگؤرن ~ öngörən
-اؤنگؤرو ~ öngörü
-اؤنگؤرولمک ~ öngörülmək
-اؤنگؤرولمه‎ میش ~ öngörülməmiş
-اؤنگؤرولوک ~ öngörülük
-اؤنگؤستری ~ öngöstəri
-اؤنگوت ~ öngüt
-اؤنگوج ~ öngüc
-اؤنگوک ~ öngük
-اؤنگول ~ öngül
-اؤنگون ~ öngün
-اؤنگو ~ öngü
-اؤنَل ~ önəl
-اؤنلَج ~ önləc
-اؤنلم ~ önləm
-اؤنلم آلما ~ önləm alma
-اؤنل ملر ~ önləmlər
-اؤنلنمک ~ önlənmək
-اؤنلوک ~ önlük
-اؤنلوکلو ~ önlüklü
-اؤنلوکلوک ~ önlüklük
-اؤنله‎‎مک ~ önləmək
-اؤنله‎نیش ~ önləniş
-اؤنله‎ ییجی ~ önləyici
-اؤنله‎ ییش ~ önləyiş
-اؤنله‎مه‎ ~ önləmə
-اؤنم ~ önəm
-اؤن مسیز ~ önəmsiz
-اؤنم وئرمک ~ önəm vermək
-اؤنمسنمک ~ önəmsənmək
-اؤنمسنمه‎ ~ önəmsənmə
-اؤنمسه‎‎مک ~ önəmsəmək
-اؤنمسه‎نیش ~ önəmsəniş
-اؤنمسه‎ یش ~ önmsəyəş
-اؤنمسیز ~ önəmsiz
-اؤنمسیزجه‎ ~ önəmsizcə
-اؤنمسیزلیک ~ önəmsizlik
-اؤنملی ~ önəmli
-اؤنملیجه‎ ~ önəmlicə
-اؤنمل یلیک ~ önəmlilik
-اؤنو آلینا بیلیر ~ önü alınabilir
-اؤن وآلینماز ~ önü alınmaz
-اؤن وآلینماق ~ önü alınmaq
-اؤنون آلما ~ önün alma
-اؤنونده‎ ~ önündə
-اؤنونده‎ آردیندا گئدیلمز ~ önündə ardında gedilməz
-اؤنونو آلماق ~ önünü almaq
-اؤنونه‎ تیکیلمک ~ önünə tikilmək
-اؤنیئمیش ~ önyemiş
-اؤنیئییم ~ önyeyim
-اؤنیارقی ~ önyarqı
-اؤنیارقیلی ~ önyarqılı
-اؤنیازی ~ önyazı
-اؤوئی ~ övey
-اؤوت ~ övət
-اؤوره‎ ~ övrə
-اؤورونج ~ övrünc
-اؤورونچ تیگین ~ övrünç tigin
-اؤوزال ~ övzal
-اؤوسر ~ övsər
-اؤوسل ~ övsəl
-اؤوسه‎‎مک ~ övsəmək
-اؤوصاف ~ övsaf
-اؤوضاع ~ övza
-اؤوکه‎شیک ~ övkəşik
-اؤوکه‎لتمک ~ övkələtmək
-اؤوکه‎لنمک ~ övkələnmək
-اؤوکه‎له‎‎مک ~ övkələmək
-اؤوکه‎‎مک ~ övkəmək
-اؤوگو ~ övgü
-اؤوگوجو ~ övgücü
-اؤوگون ~ övgün
-اؤولاد ~ övlad
-اؤولنمه‎ ~ övlənmə
-اؤولیا ~ övlia
-اؤومک ~ övmək
-اؤوه‎رک ~ övərək
-اؤووت ~ övüt
-اؤووجو ~ övücü
-اؤووش ~ övüş
-اؤووشلو ~ övüşlü
-اؤوول ~ övül
-اؤوولمک ~ övülmək
-اؤوولموش ~ övülmüş
-اؤوولوش ~ övülüş
-اؤوون ~ övün
-اؤوونتو ~ övüntü
-اؤوونج ~ övünc
-اؤوونجک ~ övüncək
-اؤوونجه‎ ~ övüncə
-اؤوونگن ~ övüngən
-اؤوونگ نلیک ~ övüngənlik
-اؤوونمک ~ övünmək
-اؤوونمه‎ ~ övünmə
-اؤوونموش ~ övünmüş
-اؤوونن ~ övünən
-اؤوونوش ~ övünüş
-اؤوونور ~ övünür
-اؤهؤ ~ öhö
-اؤهول ~ öhül
-اؤیج ~ öyəc
-اؤیر ~ öyər
-اؤیرتمک ~ öyrətmək
-اؤیرتمن ~ öyrətmən
-اؤیرتمن ائوی ~ öyrətmən evi
-اؤیرتم نلیک ~ öyrətmənlik
-اؤیرتمه‎ ~ öyrətmə
-اؤیرَشدیرمک ~ öyrəşdirmək
-اؤیرَشدیرمه‎ ~ öyrəşdirmə
-اؤیرَشمک ~ öyrəşmək
-اؤیرَشمه‎ ~ öyrəşmə
-اؤیرَک ~ öyrək
-اؤیرَنجک ~ öyrəncək
-اؤیرنجه‎ ~ öyrəncə
-اؤیرنجه‎لی ~ öyrəncəli
-اؤیرنجه‎لیک ~ öyrəncəlik
-اؤیرَنجی ~ öyrənci
-اؤیرَنج یلیک ~ öyrəncilik
-اؤیرنمک ~ öyrənmək
-اؤیرنمه‎ ~ öyrənmə
-اؤیرنمه‎لیک ~ öyrənməlik
-اؤیرنمیش ~ öyrənmiş
-اؤیره‎تی ~ öyrəti
-اؤیره‎تیم ~ öyrətim
-اؤیره‎تیم ایلی ~ öyrətim ili
-اؤیره‎دن ~ öyrədən
-اؤیره‎دیجی ~ öyrədici
-اؤیره‎دیج یلیک ~ öyrdicilik
-اؤیره‎دیش ~ öyrədiş
-اؤیره‎دیلمک ~ öyrədilmək
-اؤیره‎دیم ~ öyrədim
-اؤیره‎نه‎جکلی ~ öyrənəcəkli
-اؤیره‎نیش ~ öyrəniş
-اؤیره‎نیش قورومو ~ öyrəniş qurumu
-اؤیره‎نیشلی ~ öyrənişli
-اؤیره‎نیشمک ~ öyrənişmək
-اؤیره‎نیشیک ~ öyrənişik
-اؤیره‎نیشیکلی ~ öyrənişikli
-اؤیره‎نیلمک ~ öyrənilmək
-اؤیره‎نیم ~ öyrənim
-اؤیره‎نیملی ~ öyrənimli
-اؤیره‎نیملیک ~ öyrənimlik
-اؤیسه‎له‎مک ~ öysələmək
-اؤیکن ~ öykən
-اؤیکو ~ öykü
-اؤیکوجو ~ öykücü
-اؤیکوجولوق ~ öykücülüq
-اؤیکولشدیرمک ~ öyküləşdirmək
-اؤیکوله‎‎مک ~ öyküləmək
-اؤیکونچ ~ öykünç
-اؤیکونمک ~ öykünmək
-اؤیکه‎ ~ öykə
-اؤیگو ~ öygü
-اؤیلَک ~ öylək
-اؤیلَن ~ öylən
-اؤیلو ~ öylü
-اؤیله‎ ~ öylə
-اؤیله‎ اذانی ~ öylə əzanı
-اؤیله‎ اوستو ~ öylə üstü
-اؤیله‎ چاغی ~ öylə çağı
-اؤیله‎ نامازی ~ öylə namazı
-اؤیله‎ یئمه‎یی ~ öylə yeməyi
-اؤیله‎ یوخوسو ~ öylə yoxusu
-اؤیله‎لری ~ öylələri
-اؤیمک ~ öymək
-اؤیمه‎ ~ öymə
-اؤینه‎ ~ öynə
-اؤینو ~ öynü
-اؤینه‎لیک ~ öynəlik
-اؤیوت ~ öyüt
-اؤیود ~ öyüd
-اؤیودال ~ öyüdal
-اؤیودآلماق ~ öyüdalmaq
-اؤیودبیلیم ~ öyüdbilim
-اؤیو دموغامی ~ öyüd muğamı
-اؤیودنصیحت ~ öyüdnəsihət
-اؤیو دوئرمک ~ öyüd vermək
-اؤیو دوئریجی ~ öyüd verici
-اؤیودچو ~ öyüdçü
-اؤیودلو ~ öyüdlü
-اؤیودله‎‎مک ~ öyüdləmək
-اؤیودله‎مه‎ ~ öyüdləmə
-اؤیورتو ~ öyürtü
-اؤیورمک ~ öyürmək
-اؤیوک ~ öyük
-اؤیومک ~ öyümək
-اؤیومه‎ ~ öyümə
-اؤیونجک ~ öyüncək
-اؤیونگن ~ öyüngən
-اؤیونگنلیک ~ öyüngənlik
-اؤیونمک ~ öyünmək
-بئشا ویاق ~ oyak
-تئز اول ~ ol tez
-تؤرت -اووول ~ ovul
-جانی اوغلوعبدالله‎ ~ oğlu abdulla
-چوجوقاویونجاغی ~ oyuncağı
-چوخقاتلیاوتوپارک ~ otopark
-عثمان اؤلن ~ osman ölən
-عثمان ساریولی ~ osman sarı vəli
-عثمانلی امپراطورلوغو ~ osmanlı imapratorluğu
-عثمانلی بویلاری ~ osmanlı boyları
-عثمان قازی ~ osman qazi
-علوی ~ olvi
-علُویت ~ oloviət
-عمرر ~ omr
-عمرآباد ~ ömərabad
-عمران موسایوف ~ omran musayof
-عمره‎ ~ ömrə
-عموم ~ omum
-عؤمور ~ ömür
-عؤمو رسیقورتاسی ~ ömür siqortası
-عؤمو ریولداشی ~ ömür yoldaşı
-عؤمرونده‎ ~ ömründə
-عودت ~ odət
-عورت ~ ovrət
-عون ابن علی بقعه‎ سی ~ ovn ibni əli buqəsu
-عهده ~ öhdə
-او ~ O
-او ~ O
-او ~ O
-او ~ O
-او ~ O
-او ~ O
-او ~ O
-او ~ O
-او ~ O
-او ~ O
-او ~ O
-او ~ O
-او ~ O
-او ~ O
-او ~ O
-او ~ O
-او ~ O
-او ~ O
-او ~ O
-او ~ O
-او ~ O
-او ~ O
-او ~ O
-او ~ O
-او ~ O
-او ~ O
-او ~ O
-او ~ O
-او ~ O
-او ~ O
-او ~ O
-او ~ O
-او ~ O
-او ~ O
-او ~ O
-او ~ O
-او ~ O
-او ~ O
-او ~ O
-او ~ O
-او ~ O
-او ~ O
-او ~ O
-او ~ O
-او ~ O
-او ~ O
-او ~ O
-او ~ O
-او ~ O
-او ~ O
-او ~ O
-او ~ O
-او ~ O
-او ~ O
-او ~ O
-او ~ O
-او ~ O
-او ~ O
-او ~ O
-او ~ O
-او ~ O
-او ~ O
-او ~ O
-او ~ O
-او ~ O
-او ~ O
-او ~ O
-او ~ O
-او ~ O
-او ~ O
-او ~ O
-او ~ O
-او ~ O
-او ~ O
-او ~ O
-او ~ O
-او ~ O
-او ~ O
-او ~ O
-او ~ O
-او ~ O
-او ~ O
-او ~ O
-او ~ O
-او ~ O
-او ~ O
-او1 ~ O1
-او2 ~ O2
-او ~ O
-او3 ~ O3
-او ~ O
-او ~ O
-او ~ O
-او ~ O
-او ~ O
-او ~ O
-او ~ O
-او4 ~ O4
-اوبا ~ OBA
-اوباباشی ~ OBABAŞI
-اوباش‌دان ~ OBAŞDAN
-اوباشدانلیق ~ OBAŞDANLIQ
-اوبئرتون ~ OBERTUN
-او ~ O
-اوبلیقبسیا ~ OBLİQBSİYA
-اوبلومووچولوق ~ OBLOMOVÇULUQ
-اوبرازلی ~ OBRAZLI
-اوبرازلیلیق ~ OBRAZLILIQ
-اوبسترجکسیا ~ OBSTRCKSİYA
-اوبییکت ~ OBYYKT
-اوبیئکتیوجه‌سینه ~ OBYEKTİVCƏSİNƏ
-اوبیئکتیو‌لیک ~ OBYEKTİVLİK
-اوجاق ~ OCAQ
-اوبلاست ~ OBLAST
-اوجاقچی ~ OCAQÇI
-اوجاقچیلیق ~ OCAQÇILIQ
-اوجاق‌خانا ~ OCAQXANA
-اوجاقلیق ~ OCAQLIQ
-اوجیغاز ~ OCIĞAZ
-اوچئرکچی ~ OÇERKÇİ
-اوچئرکیست ~ OÇERKİST
-اود ~ OD
-اوجاقچی ~ OCAQÇI
-اودا1 ~ ODA1
-اودا2 ~ ODA2
-اوداباشی ~ ODABAŞI
-اوداداوام‌لی ~ ODADAVAMLI
-اوداداواملیلیق ~ ODADAVAMLILIQ
-اوداداوام‌سیز ~ ODADAVAMSIZ
-اوداداوامسیزلیق ~ ODADAVAMSIZLIQ
-اودئکولون ~ ODEKOLUN
-اودئکولون‌لو ~ ODEKOLONLU
-اودلاق ~ ODLAQ
-اودلاما ~ ODLAMA
-اودلاماق ~ ODLAMAQ
-اودلاندیریلما ~ ODLANDIRILMA
-اودلاندیریلماق ~ ODLANDIRILMAQ
-اودلاندیرما ~ ODLANDIRMA
-اودلان‌دیرماق ~ ODLANDIRMAQ
-اودلانما ~ ODLANMA
-اودلانماق ~ ODLANMAQ
-اودلو ~ ODLU
-اودا ~ ODA
-اودلوق ~ ODLUQ
-اودساچان ~ ODSAÇAN
-اودسؤن‌دورن ~ ODSÖNDÜRƏN
-اودون ~ ODUN
-اودونجاق ~ ODUNCAQ
-اودونجاقلاشما ~ ODUNCAQLAŞMA
-اودونجاقلاشماق ~ ODUNCAQLAŞMAQ
-اودونچو ~ ODUNÇU
-اودونچولوق ~ ODUNÇULUQ
-اودون‌خانا ~ ODUNXANA
-اودونکه‌سن ~ ODUNKƏSƏN
-اودونقیران ~ ODUNQIRAN
-اودونلاشما ~ ODUNLAŞMA
-اودونلاشماق ~ ODUNLAŞMAQ
-اودونلوق ~ ODUNLUQ
-اوف ~ OF
-اوفیسیبنت ~ OFİSİBNT
-اوفسیت ~ OFSYT
-اوفتالمولوگیا ~ OFTALMOLUGİYA
-اوغلاق ~ OĞLAQ
-اوغلان ~ OĞLAN
-اوغلانجیغاز ~ OĞLANCIĞAZ
-اوغلانجیق ~ OĞLANCIQ
-اوغلانلیق ~ OĞLANLIQ
-اوغرو ~ OĞRU
-اوغروباشی ~ OĞRUBAŞI
-اوغرون ~ OĞRUN
-اوغرونجا ~ OĞRUNCA
-اوغول ~ OĞUL
-اودونلوق ~ ODUNLUQ
-اوغوللوق ~ OĞULLUQ
-اوغول‌سوز ~ OĞULSUZ
-اوغولسوزلوق ~ OĞULSUZLUQ
-اوغورلاما ~ OĞURLAMA
-اوغورلاماق ~ OĞURLAMAQ
-اوغورلانما ~ OĞURLANMA
-اوغورلانماق ~ OĞURLANMAQ
-اوغورلاتدیرما ~ OĞURLATDIRMA
-اوغورلات‌دیرماق ~ OĞURLATDIRMAQ
-اوغورلاتما ~ OĞURLATMA
-اوغورلاتماق ~ OĞURLATMAQ
-اوغورلوق ~ OĞURLUQ
-اوغورلوقجا ~ OĞURLUQCA
-اوغورساق ~ OĞURSAQ
-اوغوز ~ OĞUZ
-اوه ~ OH
-اوها ~ OHA
-اوغوللوق ~ OĞULLUQ
-اوهالاما ~ OHALAMA
-اوهالاماق ~ OHALAMAQ
-اوهو ~ OHO
-اوخ1 ~ OX1
-اوخ2 ~ OX2
-اوخابنزر ~ OXABƏNZƏR
-اوخالاما ~ OXALAMA
-اوخالاماق ~ OXALAMAQ
-اوخالانما ~ OXALANMA
-اوخالانماق ~ OXALANMAQ
-اوخاتان1 ~ OXATAN1
-اوخاتان2 ~ OXATAN2
-اوخای ~ OXAY
-اوخدان ~ OXDAN
-اوخقابی ~ OXQABI
-اوخلاما ~ OXLAMA
-اوخلاماق ~ OXLAMAQ
-اوخلانما ~ OXLANMA
-اوخلانماق ~ OXLANMAQ
-اوخلوو ~ OXLOV
-اوخلووچو ~ OXLOVÇU
-اوخلوولاما ~ OXLOVLAMA
-اوخلوولاماق ~ OXLOVLAMAQ
-اوخلو ~ OXLU
-اوخلوق ~ OXLUQ
-اوخرانما ~ OXRANMA
-اوخرانماق ~ OXRANMAQ
-اوخرانتی ~ OXRANTI
-اوخشادیلما ~ OXŞADILMA
-اوخشادیلماق ~ OXŞADILMAQ
-اوخشاما1 ~ OXŞAMA1
-اوخشاما2 ~ OXŞAMA2
-اوخشاماق1 ~ OXŞAMAQ1
-اوخشاماق2 ~ OXŞAMAQ2
-اوخشانما ~ OXŞANMA
-اوخشانماق ~ OXŞANMAQ
-اوخشار ~ OXŞAR
-اوخشارلیق ~ OXŞARLIQ
-اوخشاتما ~ OXŞATMA
-اوخشاتماق ~ OXŞATMAQ
-اوخشاییجی ~ OXŞAYICI
-اوخشاییش1 ~ OXŞAYIŞ1
-اوخشاییش2 ~ OXŞAYIŞ2
-اوخشکیل‌لی ~ OXŞƏKİLLİ
-اوخشکیل‌لی‌لیک ~ OXŞƏKİLLİLİK
-اوخو ~ OXU
-اوخوجو ~ OXUCU
-اوخودولما ~ OXUDULMA
-اوخودولماق ~ OXUDULMAQ
-اوخوما ~ OXUMA
-اوخوماق ~ OXUMAQ
-اوخوموش ~ OXUMUŞ
-اوخوناق‌لی ~ OXUNAQLI
-اوخشاتماق ~ OXŞATMAQ
-اوخونما ~ OXUNMA
-اوخونماق ~ OXUNMAQ
-اوخونوش ~ OXUNUŞ
-اوخوشما ~ OXUŞMA
-اوخوشماق ~ OXUŞMAQ
-اوخوتدورما ~ OXUTDURMA
-اوخوت‌دورماق ~ OXUTDURMAQ
-اوخوتما ~ OXUTMA
-اوخوتماق ~ OXUTMAQ
-اوخویان ~ OXUYAN
-اوخواری ~ OXVARİ
-اوخیارپاق ~ OXYARPAQ
-اوکئبن ~ OKEBN
-اوخونما ~ OXUNMA
-اوکئانوقراف ~ OKEANUQRAF
-اوکئانوقرافیک ~ OKEANOQRAFİK
-اوکئانوقربفیا ~ OKEANOQRBFİYA
-اوکسید ~ OKSİD
-اوکسیگین ~ OKSİGYN
-اوکتائدر ~ OKTAEDR
-اوکتبوا ~ OKTBVA
-اوکتیببر ~ OKTYBBR
-اوکولیست ~ OKULİST
-اول ~ OL
-اولا‌جاق ~ OLACAQ
-اولای ~ OLAY
-اولدوقجا ~ OLDUQCA
-اولئبندر ~ OLEBNDR
-اولیقارخیا ~ OLİQARXİYA
-اولیمپیادا ~ OLİMPİADA
-اوکئانوقراف ~ OKEANOQRAF
-اولیمپیاچی ~ OLİMPİYAÇI
-اولما ~ OLMA
-اولماق ~ OLMAQ
-اولیمپیا ~ OLİMPİYA
-اولما‌لی ~ OLMALI
-اولمایا ~ OLMAYA
-اولماز ~ OLMAZ
-اولمازین ~ OLMAZIN
-اولسون ~ OLSUN
-اولونما ~ OLUNMA
-اولونماق ~ OLUNMAQ
-اولوش ~ OLUŞ
-اوم ~ OM
-اوماچ ~ OMAÇ
-اومار ~ OMAR
-اومبا ~ OMBA
-اومیقا ~ OMYQA
-اوملئت ~ OMLET
-اومونیم ~ OMONİM
-اومونیمیک ~ OMONİMİK
-اومونیمیکا ~ OMONİMİKA
-اون ~ ON
-اولما‌لی ~ OLMALI
-اونالتیلیق ~ ONALTILIQ
-اونایلیق ~ ONAYLIQ
-اونباشی ~ ONBAŞI
-اونباشیلیق ~ ONBAŞILIQ
-اونبئش‌لیک ~ ONBEŞLİK
-اونبیریل‌لیک ~ ONBİRİLLİK
-اونبیرلیک ~ ONBİRLİK
-اونجا ~ ONCA
-اوندا ~ ONDA
-اوندؤردلوک ~ ONDÖRDLÜK
-اونگیرونکه‌لیک ~ ONGİRVƏNKƏLİK
-اونگونلوک ~ ONGÜNLÜK
-اونیکیبارماق: ~ ONİKİBARMAQ:
-اونیکی‌لیک ~ ONİKİLİK
-اونیل‌لیک ~ ONİLLİK
-اونکولوگیا ~ ONKOLUGİYA
-اونکولوژی ~ ONKOLO
-اونکولوق ~ ONKULOQ
-اونالتیلیق ~ ONALTILIQ
-اونقپیک‌لیک ~ ONQƏPİKLİK
-اونقراملیق ~ ONQRAMLIQ
-اونلار ~ ONLAR
-اونلوق ~ ONLUQ
-اونماناتلیق ~ ONMANATLIQ
-اونمین‌لیک ~ ONMİNLİK
-اونومبستیکا ~ ONOMBSTİKA
-اونوتاق‌لی ~ ONOTAQLI
-اونسینیف‌لی ~ ONSİNİFLİ
-اونتونلوق ~ ONTONLUQ
-اونونجو ~ ONUNCU
-اونورغا ~ ONURĞA
-اونورغا‌لی ~ ONURĞALI
-اونورغا‌سیز ~ ONURĞASIZ
-اونیاشار ~ ONYAŞAR
-اونیاش‌لی ~ ONYAŞLI
-اونیئرلی ~ ONYERLİ
-اوپبل ~ OPBL
-اوپئربسیا ~ OPERBSİYA
-اونقپیک‌لیک ~ ONQƏPİKLİK
-اوپئراتیو‌لیک ~ OPERATİVLİK
-اوپئربتور ~ OPERBTOR
-اوپئراتورلوق ~ OPERATORLUQ
-اوپئریتتا ~ OPERYTTA
-اوپپونینت ~ OPPONYNT
-اوپپونئنت‌لیک ~ OPPONENTLİK
-اوپپورتونیست ~ OPPORTUNİST
-اوپپورتونیستجه‌سینه ~ OPPORTUNİSTCƏSİNƏ
-اوپتیمبل ~ OPTİMBL
-اوپتیمیستجه‌سینه ~ OPTİMİSTCƏSİNƏ
-اوپتیمیست‌لیک ~ OPTİMİSTLİK
-اورا ~ ORA
-او ~ O
-اوپئراتیو ~ OPERATİV
-اورادا ~ ORADA
-اوراداجا ~ ORADACA
-اوراداکی ~ ORADAKI
-اورا‌دان ~ ORADAN
-اوربکول ~ ORBKUL
-اوراق ~ ORAQ
-اوراقچی ~ ORAQÇI
-اوراقچیلیق ~ ORAQÇILIQ
-اوراقلاما ~ ORAQLAMA
-اوراقلاماق ~ ORAQLAMAQ
-اوراقلانما ~ ORAQLANMA
-اوراقلانماق ~ ORAQLANMAQ
-اوراقلاتما ~ ORAQLATMA
-اوراقلاتماق ~ ORAQLATMAQ
-اوراق‌لی ~ ORAQLI
-اوراقواری ~ ORAQVARİ
-اورا‌لی ~ ORALI
-اورانژئرییا ~ ORANJERYYA
-اورانقوتبنق ~ ORANQUTBNQ
-اوراتوریا ~ ORATURİYA
-اورد ~ ORD
-اورادا ~ ORADA
-اوردئن1 ~ ORDEN1
-اوردئن2 ~ ORDEN2
-اوردئن‌لی ~ ORDENLİ
-اوردئرلی ~ ORDERLİ
-اوردینار ~ ORDİNAR
-اوردینبت ~ ORDİNBT
-اوردینبتور ~ ORDİNBTOR
-اوردینبتورلوق ~ ORDİNBTORLUQ
-اوردینبتورا ~ ORDİNBTURA
-اوردو ~ ORDU
-اوردوباشی ~ ORDUBAŞI
-اوردوگاه ~ ORDUGAH
-اورفوئپیک ~ ORFOEPİK
-اورفویپیا ~ ORFOYPİYA
-اورفوقرافیک ~ ORFOQRAFİK
-اورفوقرافیا ~ ORFOQRAFİYA
-اورگیا ~ ORGİYA
-اوریژینبل ~ ORİJİNBL
-اوردئن ~ ORDEN
-اوریژیناللیق ~ ORİJİNALLIQ
-اوریئنتالیست ~ ORİYENTALİST
-اوریئنتالیزم ~ ORİYENTALİZM
-اوریئنتیر ~ ORİYENTİR
-اورکیستر ~ ORKYSTR
-اورکئسترلمه ~ ORKESTRLƏMƏ
-اورکئسترلمک ~ ORKESTRLƏMƏK
-اورکئسترلنمه ~ ORKESTRLƏNMƏ
-اورکئسترلنمک ~ ORKESTRLƏNMƏK
-اورکئسترووکا ~ ORKESTROVKA
-اورقبن ~ ORQBN
-اورمان ~ ORMAN
-اورمان‌لی ~ ORMANLI
-اورمانلیق ~ ORMANLIQ
-اورنبمئنت ~ ORNBMENT
-اورنامئنتبل ~ ORNAMENTBL
-اوریژیناللیق ~ ORİJİNALLIQ
-اورنامئنتچی ~ ORNAMENTÇİ
-اورنامئنتچی‌لیک ~ ORNAMENTÇİLİK
-اورنامئنت‌لی ~ ORNAMENTLİ
-اورنیتولوگیا ~ ORNİTOLUGİYA
-اورنیتولوژی ~ ORNİTOLO
-اورنیتولوق ~ ORNİTULOQ
-اوروگئن ~ OROGEN
-اوروقرافیک ~ OROQRAFİK
-اوروقربفیا ~ OROQRBFİYA
-اورونیم ~ ORONİM
-اورتا ~ ORTA
-اورنامئنتچی ~ ORNAMENTÇİ
-اورتاباب ~ ORTABAB
-اورتابابلیق ~ ORTABABLIQ
-اورتابوی‌لو ~ ORTABOYLU
-اورتاق ~ ORTAQ
-اورتاقلاشما ~ ORTAQLAŞMA
-اورتاقلاشماق ~ ORTAQLAŞMAQ
-اورتاق‌لی ~ ORTAQLI
-اورتاقلیق ~ ORTAQLIQ
-اورتالیق ~ ORTALIQ
-اورتام ~ ORTAM
-اورتانجیل ~ ORTANCIL
-اورتاباب ~ ORTABAB
-اورتودوکس ~ ORTODUKS
-اورتودوکسبل ~ ORTODOKSBL
-اورتودوکسالجاسینا ~ ORTODOKSALCASINA
-اورتودوکساللیق ~ ORTODOKSALLIQ
-اورتوقونال ~ ORTOQONAL
-اورتوپئد ~ ORTUPED
-اورتوپئدیست ~ ORTOPEDİST
-اورتوپیدیا ~ ORTOPYDİYA
-اوروج ~ ORUC
-اوروجلوق ~ ORUCLUQ
-اوسئتینجه ~ OSETİNCƏ
-اوستان ~ OSTAN
-اوت ~ OT
-اوتابنزر ~ OTABƏNZƏR
-اوتاق ~ OTAQ
-اوتاق‌لی ~ OTAQLI
-اوتاق‌سیز ~ OTAQSIZ
-اوتاریلما ~ OTARILMA
-اوتاریلماق ~ OTARILMAQ
-اوتارما ~ OTARMA
-اوتارماق ~ OTARMAQ
-اوتارتما ~ OTARTMA
-اوتارتماق ~ OTARTMAQ
-اوتبیچن ~ OTBİÇƏN
-اوتچالان ~ OTÇALAN
-اوتدوغرایان ~ OTDOĞRAYAN
-اوتئل ~ OTEL
-اوتلاق ~ OTLAQ
-اوتلاما ~ OTLAMA
-اوتلاماق ~ OTLAMAQ
-اوتلاتما ~ OTLATMA
-اوتلاتماق ~ OTLATMAQ
-او ~ O
-اوتلو ~ OTLU
-اوتلوق ~ OTLUQ
-اوتسوز ~ OTSUZ
-اوتتارلا‌لی ~ OTTARLALI
-اوتابنزر ~ OTABƏNZƏR
-اوتتیسک ~ OTTİSK
-اوتوخما ~ OTUXMA
-اوتوخماق ~ OTUXMAQ
-اوتورا‌جاق ~ OTURACAQ
-اوتورا‌جاق‌لی ~ OTURACAQLI
-اوتوراق ~ OTURAQ
-اوتوراقلیق ~ OTURAQLIQ
-اوتوردولما ~ OTURDULMA
-اوتوردولماق ~ OTURDULMAQ
-اوتورما ~ OTURMA
-اوتورماق ~ OTURMAQ
-اوتورتما ~ OTURTMA
-اوتورتماق ~ OTURTMAQ
-اوتوروم ~ OTURUM
-اوتوروش ~ OTURUŞ
-اوتوروشما ~ OTURUŞMA
-اوتوروشماق ~ OTURUŞMAQ
-اوتوروشموش ~ OTURUŞMUŞ
-اوتوز ~ OTUZ
-اوتوزجا ~ OTUZCA
-اوتوزگونلوک ~ OTUZGÜNLÜK
-اوتوزیل‌لیک ~ OTUZİLLİK
-اوتوزلوق ~ OTUZLUQ
-اوتوزونجو ~ OTUZUNCU
-اوتیئین ~ OTYEYƏN
-اوتییغان ~ OTYIĞAN
-اوو ~ OV
-اووا ~ OVA
-اووال ~ OVAL
-اووالانما ~ OVALANMA
-اووالانماق ~ OVALANMAQ
-اووالیق ~ OVALIQ
-اووجالاما ~ OVCALAMA
-اووجالاماق ~ OVCALAMAQ
-اووچو ~ OVÇU
-اووچولوق ~ OVÇULUQ
-اووچووتو ~ OVÇUOTU
-اوودان ~ OVDAN
-اوودوق ~ OVDUQ
-اووخاق ~ OVXAQ
-اووخالاما ~ OVXALAMA
-اووخالاماق ~ OVXALAMAQ
-اووخالانما ~ OVXALANMA
-اووخالانماق ~ OVXALANMAQ
-اووخالاتما ~ OVXALATMA
-اووخالاتماق ~ OVXALATMAQ
-اووخانتی ~ OVXANTI
-اووقات ~ OVQAT
-اووقات‌سیز ~ OVQATSIZ
-اووقاتتلخ‌لیک ~ OVQATTƏLXLİK
-اوولاق ~ OVLAQ
-اوولاما ~ OVLAMA
-اوولاماق ~ OVLAMAQ
-اووجالاما ~ OVCALAMA
-اوولانما ~ OVLANMA
-اوولانماق ~ OVLANMAQ
-اووما1 ~ OVMA1
-اووما2 ~ OVMA2
-اووما3 ~ OVMA3
-اووماجا ~ OVMACA
-اوومافتیر ~ OVMAFƏTİR
-اووماق1 ~ OVMAQ1
-اووماق2 ~ OVMAQ2
-اووساف ~ OVSAF
-اووسانا: ~ OVSANA:
-اووسار ~ OVSAR
-اووسارلاما ~ OVSARLAMA
-اووسارلاماق ~ OVSARLAMAQ
-اووسارلانما ~ OVSARLANMA
-اووسارلانماق ~ OVSARLANMAQ
-اووسارلی ~ OVSARLI
-اووسون ~ OVSUN
-اووسونچو ~ OVSUNÇU
-اووسونچولوق ~ OVSUNÇULUQ
-اووسونلاما ~ OVSUNLAMA
-اووسونلاماق ~ OVSUNLAMAQ
-اوولانما ~ OVLANMA
-اووسونلانما ~ OVSUNLANMA
-اووسونلانماق ~ OVSUNLANMAQ
-اووسون‌لو ~ OVSUNLU
-اووشالا ~ OVŞALA
-اووشار ~ OVŞAR
-اووشارلاما ~ OVŞARLAMA
-اووشارلاماق ~ OVŞARLAMAQ
-اوووج ~ OVUC
-اوووجلاما ~ OVUCLAMA
-اوووجلاماق ~ OVUCLAMAQ
-اوووجلانما ~ OVUCLANMA
-اوووجلانماق ~ OVUCLANMAQ
-اوووجو ~ OVUCU
-اوووق ~ OVUQ
-اوووق‌لو ~ OVUQLU
-اووولما1 ~ OVULMA1
-اووولما2 ~ OVULMA2
-اووولماق1 ~ OVULMAQ1
-اووولماق2 ~ OVULMAQ2
-اوووم ~ OVUM
-اوووندورما ~ OVUNDURMA
-اووون‌دورماق ~ OVUNDURMAQ
-اوووندوروجو ~ OVUNDURUCU
-اووونما ~ OVUNMA
-اووونماق ~ OVUNMAQ
-اووونماز ~ OVUNMAZ
-اووسونلانما ~ OVSUNLANMA
-اووونتو ~ OVUNTU
-اووورد ~ OVURD
-اووورتداق ~ OVURTDAQ
-اوووشدورما ~ OVUŞDURMA
-اوووش‌دورماق ~ OVUŞDURMAQ
-اوووشدورولما ~ OVUŞDURULMA
-اوووشدورولماق ~ OVUŞDURULMAQ
-اوووشوق ~ OVUŞUQ
-اوووتما ~ OVUTMA
-اوووتماق ~ OVUTMAQ
-اوی ~ OY
-اویادیجی ~ OYADICI
-اویاق ~ OYAQ
-اویاقلیق ~ OYAQLIQ
-اویالاماق ~ OYALAMAQ
-اویاندیریجی ~ OYANDIRICI
-اویاندیرما ~ OYANDIRMA
-اویان‌دیرماق ~ OYANDIRMAQ
-اویانیق ~ OYANIQ
-اویانیقلیق ~ OYANIQLIQ
-اویانیش ~ OYANIŞ
-اویانما ~ OYANMA
-اویانماق ~ OYANMAQ
-اووونتو ~ OVUNTU
-اویاتما ~ OYATMA
-اویاتماق ~ OYATMAQ
-اویدورما ~ OYDURMA
-اویدورماق ~ OYDURMAQ
-اویکونیم ~ OYKONİM
-اویلاق ~ OYLAQ
-اویما1 ~ OYMA1
-اویما2 ~ OYMA2
-اویماچی ~ OYMAÇI
-اویماچیلیق ~ OYMAÇILIQ
-اویماق1 ~ OYMAQ1
-اویماق2 ~ OYMAQ2
-اویماق3 ~ OYMAQ3
-اویماق4 ~ OYMAQ4
-اویناغان ~ OYNAĞAN
-اویناق1 ~ OYNAQ1
-اویاتما ~ OYATMA
-اویناق2 ~ OYNAQ2
-اویناق3 ~ OYNAQ3
-اویناقلاما ~ OYNAQLAMA
-اویناقلاماق ~ OYNAQLAMAQ
-اویناقلاشما ~ OYNAQLAŞMA
-اویناقلاشماق ~ OYNAQLAŞMAQ
-اویناقلیق ~ OYNAQLIQ
-اویناما ~ OYNAMA
-اویناماق ~ OYNAMAQ
-اویناق ~ OYNAQ
-اوینانیلما ~ OYNANILMA
-اوینانیلماق ~ OYNANILMAQ
-اوینانما ~ OYNANMA
-اوینانماق ~ OYNANMAQ
-اوینار ~ OYNAR
-اوینارلیق ~ OYNARLIQ
-اویناش ~ OYNAŞ
-اویناشما ~ OYNAŞMA
-اویناشماق ~ OYNAŞMAQ
-اویناتدیرما ~ OYNATDIRMA
-اوینات‌دیرماق ~ OYNATDIRMAQ
-اویناتما ~ OYNATMA
-اویناتماق ~ OYNATMAQ
-اویروتجا ~ OYROTCA
-اویروت‌لار ~ OYROTLAR
-اویوق1 ~ OYUQ1
-اویوق2 ~ OYUQ2
-اویوق‌لو ~ OYUQLU
-اویولما ~ OYULMA
-اویولماق ~ OYULMAQ
-اویون ~ OYUN
-اویونباز ~ OYUNBAZ
-اویروتجا ~ OYROTCA
-اویونبازخانا ~ OYUNBAZXANA
-اویونبازلیق ~ OYUNBAZLIQ
-اویونجاق ~ OYUNCAQ
-اویونچو ~ OYUNÇU
-اوزان ~ OZAN
-اوزانلاما ~ OZANLAMA
-اوزانلاماق ~ OZANLAMAQ
-اوزانلیق ~ OZANLIQ
-اوزون ~ OZON
-اوزونبتور ~ OZONBTOR
-اوزونلاشدیرما ~ OZONLAŞDIRMA
-اوزونلاش‌دیرماق ~ OZONLAŞDIRMAQ
-اوزونلاشما ~ OZONLAŞMA
-اوزونلاشماق ~ OZONLAŞMAQ
-اویونبازخانا ~ OYUNBAZXANA
-اؤ ~ Ö
-اؤج ~ ÖC
-اؤجشکن ~ ÖCƏŞKƏN
-اؤجشکن‌لیک ~ ÖCƏŞKƏNLİK
-اؤجشمه ~ ÖCƏŞMƏ
-اؤجشمک ~ ÖCƏŞMƏK
-اؤد ~ ÖD
-اؤددک ~ ÖDDƏK
-اؤدک ~ ÖDƏK
-اؤدمه ~ ÖDƏMƏ
-اؤدمک ~ ÖDƏMƏK
-اؤدنیلمه ~ ÖDƏNİLMƏ
-اؤدنیلمک ~ ÖDƏNİLMƏK
-اؤدنیش ~ ÖDƏNİŞ
-اؤدنمه ~ ÖDƏNMƏ
-اؤدنمک ~ ÖDƏNMƏK
-اؤدییش ~ ÖDƏYİŞ
-اؤدلوک ~ ÖDLÜK
-اؤدول ~ ÖDÜL
-اؤدونج ~ ÖDÜNC
-اؤفکه ~ ÖFKƏ
-اؤفکلنمه ~ ÖFKƏLƏNMƏ
-اؤفکه‌لنمک ~ ÖFKƏLƏNMƏK
-اؤفکه‌لی ~ ÖFKƏLİ
-اؤ ~ Ö
-اؤگئی ~ ÖGEY
-اؤگئی‌لیک ~ ÖGEYLİK
-اؤگج ~ ÖGƏC
-اؤهده ~ ÖHDƏ
-اؤهدچی ~ ÖHDƏÇİ
-اؤهدچی‌لیک ~ ÖHDƏÇİLİK
-اؤهده‌لیک ~ ÖHDƏLİK
-اؤکجه ~ ÖKCƏ
-اؤکسوز ~ ÖKSÜZ
-اؤکسوزلوک ~ ÖKSÜZLÜK
-اؤکوز ~ ÖKÜZ
-اؤگئی ~ ÖGEY
-اؤکوزگؤزو ~ ÖKÜZGÖZÜ
-اؤکوزلوک ~ ÖKÜZLÜK
-اؤلچدورمه ~ ÖLÇDÜRMƏ
-اؤلچ‌دورمک ~ ÖLÇDÜRMƏK
-اؤلچمه ~ ÖLÇMƏ
-اؤلچمک ~ ÖLÇMƏK
-اؤلچو ~ ÖLÇÜ
-اؤکوزگؤزو ~ ÖKÜZGÖZÜ
-اؤلچوجو ~ ÖLÇÜCÜ
-اؤلچولمه ~ ÖLÇÜLMƏ
-اؤلچولمک ~ ÖLÇÜLMƏK
-اؤلچولمز ~ ÖLÇÜLMƏZ
-اؤلچولمزلیک ~ ÖLÇÜLMƏZLİK
-اؤلچولو ~ ÖLÇÜLÜ
-اؤلچوسوز ~ ÖLÇÜSÜZ
-اؤلچوسوزلوک ~ ÖLÇÜSÜZLÜK
-اؤلچویگلمز ~ ÖLÇÜYƏGƏLMƏZ
-اؤلچویگلمزلیک ~ ÖLÇÜYƏGƏLMƏZLİK
-اؤلدورمه ~ ÖLDÜRMƏ
-اؤلدورمک ~ ÖLDÜRMƏK
-اؤلدورتمه ~ ÖLDÜRTMƏ
-اؤلدورتمک ~ ÖLDÜRTMƏK
-اؤلدوروجو ~ ÖLDÜRÜCÜ
-اؤلدورولمه ~ ÖLDÜRÜLMƏ
-اؤلدورولمک ~ ÖLDÜRÜLMƏK
-اؤلت ~ ÖLƏT
-اؤلزیک ~ ÖLƏZİK
-اؤلزیمه ~ ÖLƏZİMƏ
-اؤلزیمک ~ ÖLƏZİMƏK
-اؤلگون ~ ÖLGÜN
-اؤلگونلشمه ~ ÖLGÜNLƏŞMƏ
-اؤلگونلشمک ~ ÖLGÜNLƏŞMƏK
-اؤلگونلوک ~ ÖLGÜNLÜK
-اؤلکه ~ ÖLKƏ
-اؤلکه‌داش ~ ÖLKƏDAŞ
-اؤلکشوناس ~ ÖLKƏŞÜNAS
-اؤلکشوناسلیق ~ ÖLKƏŞÜNASLIQ
-اؤلمه ~ ÖLMƏ
-اؤلمک ~ ÖLMƏK
-اؤلدورولمک ~ ÖLDÜRÜLMƏK
-اؤلمه‌لی ~ ÖLMƏLİ
-اؤلمز ~ ÖLMƏZ
-اؤلمزلیک ~ ÖLMƏZLİK
-اؤلموش ~ ÖLMÜŞ
-اؤلو ~ ÖLÜ
-اؤلمه‌لی ~ ÖLMƏLİ
-اؤلوخانا ~ ÖLÜXANA
-اؤلوکسونمه ~ ÖLÜKSÜNMƏ
-اؤلوکسونمک ~ ÖLÜKSÜNMƏK
-اؤلوم ~ ÖLÜM
-اؤلومجول ~ ÖLÜMCÜL
-اؤلومجوللوک ~ ÖLÜMCÜLLÜK
-اؤلومقاباغی ~ ÖLÜMQABAĞI
-اؤلومسوزلوک ~ ÖLÜMSÜZLÜK
-اؤلونجه ~ ÖLÜNCƏ
-اؤلوش ~ ÖLÜŞ
-اؤلوشکمه ~ ÖLÜŞKƏMƏ
-اؤلوشکمک ~ ÖLÜŞKƏMƏK
-اؤلووای ~ ÖLÜVAY
-اؤلووایلیق ~ ÖLÜVAYLIQ
-اؤلویویان ~ ÖLÜYUYAN
-اؤمور ~ ÖMÜR
-اؤلومقاباغی ~ ÖLÜMQABAĞI
-اؤموربیللاه ~ ÖMÜRBİLLAH
-اؤمورلو ~ ÖMÜRLÜ
-اؤمورلوک ~ ÖMÜRLÜK
-اؤمورسوز ~ ÖMÜRSÜZ
-اؤمورسوزلوک ~ ÖMÜRSÜZLÜK
-اؤن ~ ÖN
-اؤنجه ~ ÖNCƏ
-اؤنجه‌دن ~ ÖNCƏDƏN
-اؤنجول ~ ÖNCÜL
-اؤنجوللوک ~ ÖNCÜLLÜK
-اؤنچو ~ ÖNÇÜ
-اؤنچولوک ~ ÖNÇÜLÜK
-اؤندر ~ ÖNDƏR
-اؤنم ~ ÖNƏM
-اؤنلوک ~ ÖNLÜK
-اؤنلوک‌لو ~ ÖNLÜKLÜ
-اؤپدورمه ~ ÖPDÜRMƏ
-اؤپدورمک ~ ÖPDÜRMƏK
-اؤپمه ~ ÖPMƏ
-اؤپمک ~ ÖPMƏK
-اؤموربیللاه ~ ÖMÜRBİLLAH
-اؤپولمه ~ ÖPÜLMƏ
-اؤپولمک ~ ÖPÜLMƏK
-اؤپوش ~ ÖPÜŞ
-اؤپوشدورمه ~ ÖPÜŞDÜRMƏ
-اؤپوش‌دورمک ~ ÖPÜŞDÜRMƏK
-اؤپوشمه ~ ÖPÜŞMƏ
-اؤپوشمک ~ ÖPÜŞMƏK
-اؤردک ~ ÖRDƏK
-اؤردکبورون ~ ÖRDƏKBURUN
-اؤرن ~ ÖRƏN
-اؤرکن ~ ÖRKƏN
-اؤرکن‌لی ~ ÖRKƏNLİ
-اؤرنک ~ ÖRNƏK
-اؤرنک‌لیک ~ ÖRNƏKLİK
-اؤرپک ~ ÖRPƏK
-اؤرپک‌لی ~ ÖRPƏKLİ
-اؤرپک‌سیز ~ ÖRPƏKSİZ
-اؤرتدورمه ~ ÖRTDÜRMƏ
-اؤرت‌دورمک ~ ÖRTDÜRMƏK
-اؤرتمه ~ ÖRTMƏ
-اؤرتمک ~ ÖRTMƏK
-اؤپولمه ~ ÖPÜLMƏ
-اؤرتو ~ ÖRTÜ
-اؤرتوجو ~ ÖRTÜCÜ
-اؤرتوک ~ ÖRTÜK
-اؤرتوک‌لو ~ ÖRTÜKLÜ
-اؤرتولمه ~ ÖRTÜLMƏ
-اؤرتولمک ~ ÖRTÜLMƏK
-اؤرتولو ~ ÖRTÜLÜ
-اؤرتولولوک ~ ÖRTÜLÜLÜK
-اؤرتولوتوخوم‌لولار ~ ÖRTÜLÜTOXUMLULAR
-اؤرتونجک ~ ÖRTÜNCƏK
-اؤرتونجک‌لی ~ ÖRTÜNCƏKLİ
-اؤرتو ~ ÖRTÜ
-اؤرتونمه ~ ÖRTÜNMƏ
-اؤرتونمک ~ ÖRTÜNMƏK
-اؤروش ~ ÖRÜŞ
-اؤسکورک ~ ÖSKÜRƏK
-اؤسکورک‌لی ~ ÖSKÜRƏKLİ
-اؤسکورکوتو ~ ÖSKÜRƏKOTU
-اؤسکورمه ~ ÖSKÜRMƏ
-اؤسکورتمه ~ ÖSKÜRTMƏ
-اؤسکورتمک ~ ÖSKÜRTMƏK
-اؤسکورتو ~ ÖSKÜRTÜ
-اؤسکوروشمه ~ ÖSKÜRÜŞMƏ
-اؤسکوروشمک ~ ÖSKÜRÜŞMƏK
-اؤت1 ~ ÖTƏ1
-اؤت2 ~ ÖTƏ2
-اؤته‌دکی ~ ÖTƏDƏKİ
-اؤتکی ~ ÖTƏKİ
-اؤتن ~ ÖTƏN
-اؤترگی ~ ÖTƏRGİ
-اؤتری1 ~ ÖTƏRİ1
-اؤتری2 ~ ÖTƏRİ2
-اؤتکم ~ ÖTKƏM
-اؤتکم‌لیک ~ ÖTKƏMLİK
-اؤتکون ~ ÖTKÜN
-اؤتکونلوک ~ ÖTKÜNLÜK
-اؤتم1 ~ ÖTMƏ1
-اؤتم2 ~ ÖTMƏ2
-اؤتمک1 ~ ÖTMƏK1
-اؤتمک2 ~ ÖTMƏK2
-اؤتموش ~ ÖTMÜŞ
-اؤترو ~ ÖTRÜ
-اؤتورهاؤتور ~ ÖTÜRHAÖTÜR
-اؤتورمه ~ ÖTÜRMƏ
-اؤتورمک ~ ÖTÜRMƏK
-اؤتکم ~ ÖTKƏM
-اؤتوروجو ~ ÖTÜRÜCÜ
-اؤتورولمه ~ ÖTÜRÜLMƏ
-اؤتورولمک ~ ÖTÜRÜLMƏK
-اؤتوروم ~ ÖTÜRÜM
-اؤتوش ~ ÖTÜŞ
-اؤتوشدورمه ~ ÖTÜŞDÜRMƏ
-اؤتوش‌دورمک ~ ÖTÜŞDÜRMƏK
-اؤتوشم1 ~ ÖTÜŞMƏ1
-اؤتوشم2 ~ ÖTÜŞMƏ2
-اؤتوشمک1 ~ ÖTÜŞMƏK1
-اؤتوشمک2 ~ ÖTÜŞMƏK2
-اؤوج ~ ÖVC
-اؤوکه‌لمه ~ ÖVKƏLƏMƏ
-اؤوکه‌لمک ~ ÖVKƏLƏMƏK
-اؤتوروجو ~ ÖTÜRÜCÜ
-اؤوکلنمه ~ ÖVKƏLƏNMƏ
-اؤوکه‌لنمک ~ ÖVKƏLƏNMƏK
-اؤوکلتمه ~ ÖVKƏLƏTMƏ
-اؤوکلتمک ~ ÖVKƏLƏTMƏK
-اؤوکمه ~ ÖVKƏMƏ
-اؤوکمک ~ ÖVKƏMƏK
-اؤوکشیک ~ ÖVKƏŞİK
-اؤولاد ~ ÖVLAD
-اؤولادجان‌لی ~ ÖVLADCANLI
-اؤولادلی ~ ÖVLADLI
-اؤولادلیق ~ ÖVLADLIQ
-اؤولادسیز ~ ÖVLADSIZ
-اؤولادسیزلیق ~ ÖVLADSIZLIQ
-اؤولیا ~ ÖVLİYA
-اؤوراق ~ ÖVRAQ
-اؤوره ~ ÖVRƏ
-اؤورت ~ ÖVRƏT
-اؤورتباز ~ ÖVRƏTBAZ
-اؤورتبازلیق ~ ÖVRƏTBAZLIQ
-اؤورت‌لیک ~ ÖVRƏTLİK
-اؤوساف ~ ÖVSAF
-اؤوزا ~ ÖVZA
-اؤیج ~ ÖYƏC
-اؤیل1 ~ ÖYLƏ1
-اؤیل2 ~ ÖYLƏ2
-اؤیمه ~ ÖYMƏ
-اؤیمک ~ ÖYMƏK
-اؤینه ~ ÖYNƏ
-اؤینه‌لیک ~ ÖYNƏLİK
-اؤوکلنمه ~ ÖVKƏLƏNMƏ
-اؤیردیجی ~ ÖYRƏDİCİ
-اؤیردیلمه ~ ÖYRƏDİLMƏ
-اؤیردیلمک ~ ÖYRƏDİLMƏK
-اؤیرنجک ~ ÖYRƏNCƏK
-اؤیرنجی ~ ÖYRƏNCİ
-اؤیرنیلمه ~ ÖYRƏNİLMƏ
-اؤیرنیلمک ~ ÖYRƏNİLMƏK
-اؤیرنیش ~ ÖYRƏNİŞ
-اؤیرنیش‌لی ~ ÖYRƏNİŞLİ
-اؤیرنیشمه ~ ÖYRƏNİŞMƏ
-اؤیرنیشمک ~ ÖYRƏNİŞMƏK
-اؤیرنمه ~ ÖYRƏNMƏ
-اؤیرنمک ~ ÖYRƏNMƏK
-اؤیرنمیش ~ ÖYRƏNMİŞ
-اؤیرشمه ~ ÖYRƏŞMƏ
-اؤیرشمک ~ ÖYRƏŞMƏK
-اؤیرتمه ~ ÖYRƏTMƏ
-اؤیرتمک ~ ÖYRƏTMƏK
-اؤیود ~ ÖYÜD
-اؤیودلمه ~ ÖYÜDLƏMƏ
-اؤیودلمک ~ ÖYÜDLƏMƏK
-اؤیودوئریجی ~ ÖYÜDVERİCİ
-اؤیومه ~ ÖYÜMƏ
-اؤیومک ~ ÖYÜMƏK
-اؤیونجک ~ ÖYÜNCƏK
-اؤیونگن ~ ÖYÜNGƏN
-اؤیونگن‌لیک ~ ÖYÜNGƏNLİK
-اؤیونمه ~ ÖYÜNMƏ
-اؤیونمک ~ ÖYÜNMƏK
-اؤز ~ ÖZ
-اؤیودلمه ~ ÖYÜDLƏMƏ
-اؤز ~ ÖZ
-اؤزباشینا ~ ÖZBAŞINA
-اؤزباشینالیق ~ ÖZBAŞINALIQ
-اؤزبک ~ ÖZBƏK
-اؤزبکجه ~ ÖZBƏKCƏ
-اؤزجه ~ ÖZCƏ
-اؤزجویز ~ ÖZCÜYƏZ
-اؤزک ~ ÖZƏK
-اؤزکلمه ~ ÖZƏKLƏMƏ
-اؤزکلمک ~ ÖZƏKLƏMƏK
-اؤزک‌لی ~ ÖZƏKLİ
-اؤزفالیت ~ ÖZFƏALİYYƏT
-اؤزگه ~ ÖZGƏ
-اؤزگیئرلی ~ ÖZGƏYERLİ
-اؤزگون ~ ÖZGÜN
-اؤزلمه ~ ÖZLƏMƏ
-اؤزلمک ~ ÖZLƏMƏK
-اؤزلو ~ ÖZLÜ
-اؤزلولوک ~ ÖZLÜLÜK
-اؤزلوگونده ~ ÖZLÜYÜNDƏ
-اؤزواچیلان ~ ÖZÜAÇILAN
-اؤزوبوشال‌دان ~ ÖZÜBOŞALDAN
-اؤزبک ~ ÖZBƏK
-اؤزول ~ ÖZÜL
-اؤزول‌لو ~ ÖZÜLLÜ
-اؤزول‌سوز ~ ÖZÜLSÜZ
-اؤزوندنبی ~ ÖZÜNDƏNBƏY
-اؤزوندنگئتمه ~ ÖZÜNDƏNGETMƏ
-اؤزونبی ~ ÖZÜNƏBƏY
-اؤزونخیدمت ~ ÖZÜNƏXİDMƏT
-اؤزوننزارت ~ ÖZÜNƏNƏZARƏT
-اؤزونوچکن ~ ÖZÜNÜÇƏKƏN
-اؤزونودارتان ~ ÖZÜNÜDARTAN
-اؤزونویداره ~ ÖZÜNÜİDARƏ
-اؤزونوقوروما ~ ÖZÜNÜQORUMA
-اؤزونومودافیه ~ ÖZÜNÜMÜDAFİƏ
-اؤزونوموشاهیده ~ ÖZÜNÜMÜŞAHİDƏ
-اؤزونونکو ~ ÖZÜNÜNKÜ
-اؤزونوتنقید ~ ÖZÜNÜTƏNQİD
-اؤزونوتربییه ~ ÖZÜNÜTƏRBİYƏ
-اؤزویازان ~ ÖZÜYAZAN
-اؤزویئریین ~ ÖZÜYERİYƏN
-اؤزول ~ ÖZÜL
-او ~ O
-او ~ O
-او ~ O
-او ~ O
-او ~ O
-او ~ O
-او ~ O
-او ~ O
-او ~ O
-او ~ O
-او ~ O
-او ~ O
-او ~ O
-او ~ O
-او ~ O
-او ~ O
-او ~ O
-او ~ O
-او ~ O
-او ~ O
-او ~ O
-او ~ O
-او ~ O
-او ~ O
-او ~ O
-او ~ O
-او ~ O
-او ~ O
-او ~ O

شعرلر...

  سؤزباز © 1397 / 2018
  بو سیته ده هر بیر یالان و یانلیشلیغا یول وار. بورادا گئدن هر بیر یازیدان، اونون یازاری سوروملودور. چوجوقلار و دوشسل چوجوقلار ایچین ساقینجالی اولابیلر! بورداکی یازیلارا لینک وئرمه دن پایلاشیلماز!
  www.000webhost.com