نقل سیمگهسی سؤز دونیایمیش...

  
 1. سؤزباز جومله ایشه باشلادی.

 2. آذربایجان سؤزلوگو ؛اسماعیل جعفرلی؛ یایینلانمامیش 2013 (اوچ جیلد)
 3. آذربایجان دیلینین ایضاحلی لغتی؛ علیحئیدر اوروجوف؛ شرق-غرب یاینی؛ باکی 2006 (دؤرد جیلد)
 4. قوشوق دا آرانیر بوگوندن بری. قوشوقلار ساییسی: 1200 دن چوخ
 5. سؤزونوزو یا عرب الفباسیندا و یا لاتین الفباسیندا آختارین.
 6. سؤزجوکلر بیلگی سایار ایله گیریلمیش، عرب الفباسیندا یانلیشلیق احتمالی یوخاری. او اوزدن لاتین الفباسیندا آختارساز داها یاخجی اولار.
 7. اصلی آدرسیمیز:

  https://sozbaz.000webhostapp.com

  . لوطفا بونا لینک وئرین و یا بونو قوللانین.
 8. سؤزبازا گؤره
 9. ‌سؤزبازلا ایلگی‌می؟:

a  b  c  ç  d  e  ə  f  g  ğ  h  i  ı  j  k  l  m  n  o  ö  p  q  r  s  ş  t  u  ü  v  x  y  z

آذربایجان سؤزلوگو - 2013؛ اسماعیل جعفرلیآذربایجان دیلینین ایضاحلی لغتی - باکی، شرق-غرب؛ 2006
-ائ ~ e
-ائبونیت ~ ebonit
-ائپسیلون ~ epsilon
-ائپوخا ~ epoxa
-ائپوس ~ epos
-ائپیتافیا ~ epitafya
-ائپ یدئرْم ~ epiderm
-ائپیدئمیک ~ epidemik
-ائپیزود ~ epizod
-ائپ یسئنتر ~ episentr
-ائپیستومولوژی ~ epistomoloji
-ائپیقراف ~ epiqraf
-ائپیقون ~ epiqon
-ائپیقونلوق ~ epiqonluq
-ائپیک ~ epik
-ائپیک ~ epik
-ائپیلوق ~ epiloq
-ائتئر ~ eter
-ائتالون ~ etalon
-ائتانا ~ etana
-ائتدیرگن ~ etdirgən
-ائتدیرگن فعل ~ etdirgən feil
-ائتدیرمک ~ etdirmək
-ائتدیریلمک ~ etdirilmək
-ائتروس کلار ~ etrüsklər
-ائتکن ~ etkən
-ائتکن فعل ~ etkən feil
-ائتک نلیک ~ etkənlik
-ائتکی ~ etki
-ائتک یآلتیندا ~ etki altında
-ائتک یسیز ~ etkisiz
-ائتک یسیزلشدیرمک ~ etkisizləşdirmək
-ائتک یسیزلشمک ~ etkisizləşmək
-ائتک یسیزلیک ~ etkisizlik
-ائتکیلشمک ~ etkiləşmək
-ائتکیلشمه‎ ~ etkiləşmə
-ائتکیلنمک ~ etəkilənmək
-ائتکیلنمه‎ ~ etkilənmə
-ائتک یله‎ ییجی ~ etkiləyici
-ائتک یله‎شیم ~ etkiləşim
-ائتک یله‎‎مک ~ etkiləmək
-ائتک یله‎مه‎ ~ etkiləmə
-ائتک یلی ~ etkili
-ائتک یلیک حال ~ etkilik hal
-ائتک یل یلیک ~ etkililik
-ائتکین ~ etkin
-ائتکینایست یلیک ~ etkin istilik
-ائتکین جمله‎ ~ etkin cümlə
-ائتکین لشدیرمک ~ etkinləşdirmək
-ائتکین لشمک ~ etkinləşmək
-ائتکینچی ~ etkinçi
-ائتکینچیلیک ~ etkinçilik
-ائتکی نسیزلشمک ~ etkinsizləşmək
-ائتکی نسیزلیک ~ etkinsizlik
-ائتکی نلیک ~ etkinlik
-ائتگی ~ etgi
-ائتگین ~ etgin
-ائتلاف ~ etilaf
-ائتمک ~ etmək
-ائتم کسیزین ~ etməksizin
-ائتم کلیک ~ etməklik
-ائتمن ~ etmən
-ائتناز ~ etnaz
-ائتنوتوپونیم ~ etnotoponim
-ائتنوس ~ etnos
-ائتنوقراف ~ etnoqraf
-ائتنوقرافی ~ etnoqrafi
-ائتنولوژی ~ etnoloji
-ائتنولوژیک ~ etnolojik
-ائتنونیم ~ etononim
-ائتنیک ~ etnik
-ائتنی کدییشیمی ~ etnik dəyişimi
-ائتود ~ etod
-ائتوسانتریک ~ etosantrik
-ائتهه ~ ethə
-ائتیز ~ etiz
-ائتیک ~ etik
-ائتیکئت ~ etiket
-ائتیموقرافیک ~ etimoqrafik
-ائتیمولوق ~ etimoloq
-ائتیمولوژی ~ etimoloji
-ائتیمولوژیا ~ etimolojia
-ائجئویت ~ ecevit
-ائجلَند ~ eclənd
-ائچی گ ~ Eçig
-ائدزن ~ edzən
-ائدگو ~ edgü
-ائدگوتوغرول ~ edgütuğrul
-ائده‎رک ~ edərək
-ائده‎مه‎مک ~ edəməmək
-ائدی ~ edi
-ائدیتور ~ editor
-ائدیجی ~ edici
-ائدیجی آد ~ edici ad
-ائدیج یلیک ~ edicilik
-ائدیز ~ ediz
-ائدیش ~ ediş
-ائدیک ~ edik
-ائدئکون ~ edekon
-ائدیگَنه‎ ~ Edigene
-ائد یلشمک ~ ediləşmək
-ائدیلگن ~ edilgən
-ائدیلگن چاتی ~ edilgən çatı
-ائدیلگنلشدیرمک ~ edilgənləşdirmək
-ائدیلگنلشمک ~ edilgənləşmək
-ائدیلگ نلیک ~ edilgənlik
-ائدیلگه‎ ایله‎ توختامیش ~ edilgə ilə toxtamış
-ائدیلگی ~ edilgi
-ائدیلگین ~ edilgin
-ائدیلگی نلیک ~ edilginlik
-ائدیللی ~ edilli
-ائدیلمک ~ edilmək
-ائدیلمیش ~ edilmiş
-ائدیلن ~ edilən
-ائدیلن آد ~ ediln ad
-ائد یله‎‎مک ~ ediləmək
-ائدیم ~ edim
-ائدیمسل ~ edimsəl
-ائدیملی ~ edimli
-ائدینتی ~ edinti
-ائدینج ~ edinc
-ائدینمک ~ edinmək
-ائدینیلمک ~ edinilmək
-ائدینیم ~ edinim
-ائرا ~ era
-ائرئشکیقال ~ ereşkiqal
-ائرئقلی ~ ereqli
-ائرته‎ ~ ertə
-ائرته‎سی ~ ertəsi
-ائرته‎ له‎‎مک ~ ertələmək
-ائرسی ~ ersi
-ائرسین ~ ersin
-ائرکج ~ erkəc
-ائرککجه‎ ~ erkəkcə
-ائرمک ~ ermək
-ائرمن ~ ermən
-ائرمنی ~ erməni
-ائرمنی ~ erməni
-ائرمنی جیزیغی ~ erməni cızğı
-ائروزیون ~ erozion
-ائروتیزم ~ erotizm
-ائروتیک ~ erotik
-ائرویین ~ eroyin
-ائریشمک ~ erişmək
-( ائس ائس (اس اس ~ es es
-ائسانس ~ esans
-ائسپرانتو ~ espıranto
-ائسپری ~ espri
-ائسپیری ~ espiri
-ائسکورت ~ eskort
-ائسیرقی ~ esirqi
-ائش ~ eş
-ائشئی ~ eşey
-ائشئ یسل ~ eşeysəl
-ائشئ یسیز ~ eşeysiz
-ائشئ یسیز چوخالما ~ eşeysiz çoxalma
-ائشئ یلی ~ eşeyli
-ائ شآدلی ~ eşadli
-ائ شآدلیلیق ~ eşadlılıq
-ائ شآنلام ~ eşanlam
-ائ شآنلاملی ~ eşanlamlı
-ائ شآنلاملیلیق ~ eşanlamlılıq
-ائشانتییون ~ eşantiyon
-ائ شاورتای ~ eşortay
-ائ شاؤرنک ~ eşörnək
-ائ شاؤلچوم ~ eşölçüm
-ائ شایستی ~ eşisti
-ائ شباجاقلیلار ~ eşbacaqlılar
-ائ شباسینج ~ eşbasınc
-ائ شباسینجلی ~ eşbasınclı
-ائ شباشقان ~ eşbaşqan
-ائ شبیچیم ~ eşbiçim
-ائ شبیچیملی ~ eşbiçimli
-ائ شبیچی ملیک ~ eşbiçimlik
-ائ شبیچیمل یلیک ~ eşbiçimlilik
-ائ شترپنی شلی ~ eştərpənişli
-ائ شجنسل ~ eşcinsəl
-ائ شجنس للیک ~ eşcinsəllik
-ائ شچکیم ~ eşçəkim
-ائ شچوخلوغو ~ eşçoxluğu
-ائ شدئپرم ~ eşdeprəm
-ائ شدیر ~ eşdəyər
-ائ شدیرلی ~ eşdəyərli
-ائ شدیرلیک ~ eşdəyərlik
-ائ شدیرل یلیک ~ eşdəyərlilik
-ائشدیرمک ~ eşdirmək
-ائشدیریلمک ~ eşədirilmək
-ائ شزامانلی ~ eşzamanlı
-ائ شسسلی ~ eşsəsli
-ائ شسیجاق ~ eşsıcaq
-ائ شسیز ~ eşsiz
-ائ شسیزلیک ~ eşsizlik
-ائششک ~ eşşək
-ائششک آریسی ~ eşşək arısı
-ائششک اوتو ~ eşşək otu
-ائششک اویونو ~ eşşək oyunu
-ائششک بئلیسیندیرما ~ eşşək beli sındırma
-ائششکبئیی نلی ~ eşşək beyinli
-ائششک پئنجری ~ eşşək pencəri
-ائششک تورپو ~ eşşək turpu
-ائششک تیکانی ~ eşşək tikanı
-ائششکجه‎ ~ eşşəkcə
-ائششکچی ~ eşşəkçi
-ائششکچیلیک ~ eşşəkçilik
-ائششک خیاری ~ eşşək xiyarı
-ائششک عنادی ~ eşşək inadı
-ائششک قولاغی ~ eşşək qulağı
-ائششکلشمک ~ eşşəkləşmək
-ائشش کلی ~ eşşəkli
-ائشش کلیک ~ eşşəklik
-ائششک مارولو ~ eşşək marulu
-ائشقارا ~ eşəqara
-ائ شقانادلی ~ eşqanadlı
-ائ شقانادلیلار ~ eşqanadlılar
-ائ شقوللو ~ eşqollu
-ائشک ~ eşək
-ائ شکنارلی ~ eşkənarlı
-ائشکیا ~ eşkia
-ائشکین ~ eşkin
-ائشکین ج یلر ~ eşkincilər
-ائ شگودوم ~ eşgüdüm
-ائ شگودومچو ~ eşgüdümçü
-ائ شگودوملو ~ eşgüdümlü
-ائ شلشدیرمک ~ eşləşdirmək
-ائ شلشدیریلمک ~ eşləşdirilmək
-ائ شلشمک ~ eşləşmək
-ائشلَک ~ eşlək
-ائشلَکسل ~ eşləksəl
-ائشلم ~ eşləm
-ائ شلَنمک ~ eşlənmək
-ائشله‎‎مک ~ eşləmək
-ائشله‎مه‎ ~ eşləmə
-ائشله‎مه‎سیز ~ eşləməsiz
-ائشله‎مه‎لی ~ eşləməli
-ائ شله‎نیلمک ~ eşlənilmək
-ائ شلیک ~ eşlik
-ائ شمرکزلی ~ eşmərkəzli
-ائشمک ~ eşmək
-ائشمک ~ eşəmək
-ائشمه‎ ~ eşmə
-ائشمه‎ائشمه‎ ~ eşmə eşmə
-ائشَنج ~ eşənc
-ائشنک ~ eşənək
-ائشومک ~ eşümək
-ائشه‎نک ~ eşənək
-ائشه‎لک ~ eşələk
-ائشه‎لنمک ~ eşələnmək
-ائشه‎له‎‎مک ~ eşələmək
-ائشه‎وه‎ ~ eşəvə
-ائشیت ~ eşit
-ائشی تجه‎ ~ eşitcə
-ائشی تچنَتلی ~ eşit çənətli
-ائشیتچی ~ eşitçi
-ائشیتچ یلیک ~ eşitçilik
-ائشیتدیرمک ~ eşitdirmək
-ائشیتدیریلمک ~ eşitdirilmək
-ائشی تسل ~ eşitsəl
-ائشی تسیز ~ eşitsiz
-ائشی تسیزلیک ~ eşitsizilik
-ائشیتگَن ~ eşitgən
-ائشیت لشدیرمک ~ eşitləşdirmək
-ائشیت لشمک ~ eşitləşmək
-ائشیتلم ~ eşitləm
-ائشیت لنمک ~ eşitlənmək
-ائشیت له‎‎مک ~ eşitləmək
-ائشیت لیک ~ eşitlik
-ائشیت لیک اکی ~ eşitlik əki
-ائشیتمز ~ eşitməz
-ائشیتمزلیک ~ eşitməzlik
-ائشیتمک ~ eşitmək
-ائشیتمن ~ eşitmən
-ائشیتمه‎ ~ eşitmə
-ائشیتمه‎ لی گؤرمه‎لی ~ eşitməli görməli
-ائشیتمزلیک ~ eşitməzlik
-ائشیتمه‎ مه‎لی ~ eşitməməli
-ائشیدن ~ eşidən
-ائشیدیجی ~ eşidici
-ائشیدیش ~ eşidiş
-ائشیدیلمز ~ eşidilməz
-ائشیدیلمزلیک ~ eşidilməzlik
-ائشیدیلمک ~ eşidilmək
-ائشیدیم ~ eşidim
-ائشیشله‎‎مک ~ eşişləmək
-ائشیک ~ eşik
-ائشیک ~ eşik
-ائشی کآغاسی ~ eşik ağası
-ائشیکده‎ کی ~ eşikdəki
-ائشیلمک ~ eşilmək
-ائشیلمه‎ ~ eşilmə
-ائشیلمیش ~ eşilmiş
-ائشیم ائشیم ~ eşim eşim
-ائشین ~ eşin
-ائشینگَن ~ eşingən
-ائشینمک ~ eşinmək
-ائشینمه‎ ~ eşinmə
-ائفیریاغی ~ efiryaği
-ائقوسانتریزم ~ eqosantrizm
-ائقویزم ~ eqoizm
-ائکران ~ ekran
-ائکسانتریک ~ eksantirik
-ائکسپئرت ~ ekspert
-ائکسپرئس ~ ekspres
-ائکسپرئسیونیزم ~ ekspresionizm
-ائکسپریمئنتالیزم ~ eksprimentalizm
-ائکسپوز ~ ekspoz
-ائکسپوزیسیا ~ ekspozisiya
-ائکسترا ~ ekstra
-ائکستریم ~ ekstrim
-ائکسن ~ eksən
-ائکشی ~ ekşi
-ائکشی قولاق ~ ekşi qulaq
-ائکشی کیراز ~ ekşi kiraz
-ائکشی یونجا ~ ekşi yonca
-ائکشی یونجاگیللر ~ ekşi yoncagillər
-ائکشیتمک ~ ekşitmək
-ائکشیدیلمک ~ ekşidilmək
-ائکش یلی ~ ekşili
-ائکش یلیک ~ ekşilik
-ائکش یلیمون ~ ekşilimon
-ائکشیمتیراق ~ ekşimtıraq
-ائکشیمسی ~ ekşimsi
-ائکشیمک ~ ekşimək
-ائکشیمیک ~ ekşimik
-ائکولوژی ~ ekoloji
-ائکولوژیست ~ ekolojist
-ائکواتور ~ ekvator
-ائکونومتری ~ ekonometri
-ائکونومی ~ ekonomi
-ائکونومیسا ل ~ ekonomisal
-ائکونومیک ~ ekonomik
-ائکیپ ~ ekip
-ائکیز ~ ekiz
-ائکیزدر ~ ekizdər
-ائل ~ el
-ائ لآتاسی ~ el atası
-ائ لآناسی ~ el anası
-ائلاچمیش ~ elaçmış
-ائلالدی ~ elaldı
-ائلئباشی ~ elebaşı
-ائلئباشیلیق ~ elebaşılıq
-ائلئشتیرَل ~ eleştirəl
-ائلئشتیرمک ~ eleştirmək
-ائلئشتیرمن ~ eleştirmən
-ائلئشتیرمه‎ ~ eleştirmə
-ائلئشتیرَن ~ eleştirən
-ائلئشتیری ~ eleştiri
-ائلئشتیریجی ~ eleştirici
-ائلئشتیریجیلیک ~ eleştiricilik
-ائلئشتیریلمک ~ eleştirilmək
-ائلئشتیریم ~ eleştirim
-ائلئکترو ~ elektro
-ائلئکتریک ~ elektrik
-ائلات ~ elat
-ائلاچین ~ elaçın
-ائ لادبیاتی ~ el ədəbiatı
-ائ لارکی ~ el ərki
-ائلالمیش ~ elalmış
-ائ لاوبا ~ eloba
-ائ لاوغلو ~ el oğlu
-ائ لاوغلو ~ el oğlu
-ائ لاولوس ~ elulus
-ائلبار ~ elbar
-ائ لباشی ~ elbaşı
-ائ لباشیلیق ~ elbaşılıq
-ائلبان ~ elban
-ائلبای ~ elbay
-ائلبروس ~ elbrus
-ائلبن ~ elbən
-ائلبگ ~ elbəy
-ائ لبگلیک ~ elbəylik
-ائ لبگی ~ elbəyi
-ائلبیلگه‎ ~ elbilgə
-ائلبیلگه‎خاتون ~ elbilgəxatun
-ائلبیلمیش ~ elbilmiş
-ائلبیلیگ ~ elbilig
-ائ لبیه‎نن ~ elbəyənən
-ائلتئمیش ~ eltemiş
-ائلدئمیش ~ eldemiş
-ائلَتدیرمک ~ elətdirmək
-ائلتَر ~ eltər
-ائلتَکه‎ ~ eltəkə
-ائلتمک ~ elətmək
-ائلتؤره‎ ~ eltörə
-ائ لتؤکن ~ eltökən
-ائ لتوتموش ~ el tutmuş
-ائلتوزر ~ eltüzər
-ائلتی ~ elti
-ائلجاری ~ elcari
-ائلجول ا ~ Elcula
-ائلچی ~ elçi
-ائلچ یبگ ~ elçibəy
-ائلچ یداشی ~ elçi daşı
-ائلچ یله‎‎مک ~ elçiləmək
-ائلچ یلیک ~ elçilik
-ائلچ یلیکائتمک ~ elçilik etmək
-ائلچین ~ elçin
-ائلچ ینامی ~ elçi nami
-ائلخان ~ elxan
-ائلدار ~ eldar
-ائلدار ~ eldar
-ائلدارشامی ~ eldarşami
-ائلداش ~ eldaş
-ائلدش ~ eldəş
-ائلدک ~ eldək
-ائلدکداش ~ eldəkdaş
-ائلدم ~ eldəm
-ائلدنیزلیلر ~ eldənizlilər
-ائلسیزئت ~ elsizet
-ائ لسیز اوباسیز ~ elsiz obasız
-ائ لسیزلشمک ~ elsizləşmək
-ائ لعالم ~ elaləm
-ائلقاتمیش ~ elqatmiş
-ائلقار ~ elqar
-ائلقارسیز ~ elqarsız
-ائلقای ~ elqay
-ائلقوتلوغ ~ elqutluğ
-( ائ لقووان (آی ~ elqovan(ay)
-ائلقوش ~ elquş
-ائلقیلیچ ~ elqılıç
-ائلَک ~ elək
-ائلکین ~ elkin
-ائلگَزدی ~ elgəzdi
-ائلگَزَر ~ elgəzər
-ائلگؤرموش ~ elgörmüş
-ائ لگؤلو ~ el gölü
-ائلگو ~ elgü
-ائلگیک ~ elgik
-ائلگین ~ elgin
-ائللراویوغو ~ elləroyuğu
-ائللزگی ~ elləzgi
-ائ للشدیرمک ~ elləşdirmək
-ائ للشدیریلمک ~ elləşdirilmək
-ائ للشمک ~ elləşmək
-ائللی ~ elli
-ائللیک ~ ellik
-ائللیکجه‎ ~ ellikcə
-ائللیکلشدیرمک ~ ellikləşdirmək
-ائللیکلشدیریلمک ~ ellikləşdirilmək
-ائللیکلشمک ~ ellikləşmək
-ائللیکله‎ ~ elliklə
-ائلمن ~ elmən
-ائلمیرا ~ elmira
-ائله‎ ~ e
-ائله‎ بیل ~ elə bil
-ائله‎جه‎ ~ eləcə
-ائله‎بئله‎ ~ eləbe
-ائله‎لیک ~ eləlik
-ائله‎‎مک ~ eləmək
-ائلیاردیم کومپانیاسی ~ el yardım kompaniası
-ائ لیازینی ~ el yazını
-ائلیامان ~ elyaman
-ائلیپتیک ~ eliptik
-ائلیپس ~ elips
-ائلیپسوید ~ elipsoid
-ائلیخان ~ elixan
-ائلیز ~ eliz
-ائلیک ~ elik
-ائلیمیناسیون ~ eliminasion
-ائلینگی ~ elingi
-ائ لیولو ~ elyolu
-ائ لیورد ~ elyurd
-ائلییغدی ~ elyığdı
-ائمپاتی ~ empati
-ائمپوزه‎ ~ empozə
-ائمپیریزم ~ empirizm
-ائمناوا ~ emnava
-ائموسیا ~ emosia
-ائمیسیون ~ emision
-ائمیل ~ emil
-ائن ~ en
-ائن کسیگی ~ en kəsiyi
-ائنتئرئسان ~ enteresan
-ائنتئرناسیونال ~ enternasional
-ائنتئقراسیون ~ enteqrasion
-ائنتئقره‎ ~ enteqrə
-ائنتئلئکت ~ entelekt
-ائنتئلئکتوآلیزم ~ entelektualizm
-ائنتریکا ~ entərika
-ائنتومولوژی ~ entomoloji
-ائنجک ~ encək
-ائندش ~ endəş
-ائندک ~ endək
-ائندوتئرمیک ~ endotermik
-ائندودئرم ~ endoderm
-ائندوسکوپی ~ endoskopi
-ائندوکرین ~ endokrin
-ائندوکرینولوژی ~ endokrinoloji
-ائندوکسیون ~ endoksion
-ائندیرمک ~ endirmək
-ائندیریجی ~ endirici
-ائندیریلمک ~ endirilmək
-ائندیریم ~ endirim
-ائندیریملی ~ endirimli
-ائنسترومان ~ enstruman
-ائنسترومانتال ~ enstrumantal
-ائنستیتو ~ enstitu
-ائنسیز ~ ensiz
-ائنسیزلشدیرمک ~ ensizləşdirmək
-ائنسیزلشدیریلمک ~ ensizləşdirilmək
-ائنسیزلیک ~ ensizlik
-ائنفارکتوس ~ enfarktus
-ائنفلاسیون ~ enflasion
-ائنکیدو ~ enkido
-ائنلتمک ~ enlətmək
-ائنلشمک ~ enləşmək
-ائنلم ~ enləm
-ائنلم دایره‎ سی ~ enləm dairəsi
-ائنلندیرمک ~ enləndirmək
-ائنلَنمک ~ enlənmək
-ائنله‎مه‎سینه‎ ~ enləməsinə
-ائنلی ~ enli
-( ائنلی آغیز (لی ~ enli ağız(lı)
-ائنلی باش ~ enli baş
-ائنلیجه‎ ~ enlicə
-ائنلی لشمک ~ enliləşmək
-ائنلیل ~ enlil
-ائنل یلیک ~ enlilik
-( ائنلییارپاق(لی ~ enli yarpaq(lı)
-ائنمک ~ enmək
-ائنه‎ جک ~ enəcək
-ائنه‎ وئرمک ~ enə vermək
-ائنیب قالخماق ~ enib qalxmaq
-ائنیجه‎ ~ enicə
-ائنیش ~ eniş
-ائنیش آشاغی ~ eniş aşağı
-ائنیش یوخوش ~ eniş yuxuş
-ائنیش یوخوشلو ~ eniş yuxuşlu
-ائنیشلی ~ enişli
-ائنیشلی یوخوشلو ~ enişli yoxuşlu
-ائنینه‎ ~ eninə
-ائنینه‎ بویونا ~ eninə boyuna
-ائو ~ ev
-ائوئت ~ evet
-ائوئ تله‎‎مک ~ evetləmək
-ائوآدامی ~ evadami
-ائوآراسی ~ evarası
-ائوآلتی ~ evaltı
-ائوآلماق ~ evalmaq
-ائوائشیک ~ eveşik
-ائوائو ~ evev
-ائوازالیلار ~ evazalılar
-ائوازکسدی ~ evazkəsdi
-ائواوغلو ~ evoğlo
-ائواوغلو ~ evoğlo
-ائواوغلو ~ evoğlo
-ائ واولماق ~ ev olmaq
-ائ واه‎لی ~ ev əli
-ائ وایشی ~ ev işi
-ائوبارک ~ evbarək
-ائوبؤجه‎یی ~ evböcəyi
-ائ وبه‎ائو ~ ev bə ev
-ائ وپاراسی ~ ev parası
-ائوتمیزله‎مه‎ ~ ev təmizləmə
-ائ وتؤرو ~ ev törü
-ائ وتؤکمک ~ ev tökmək
-ائ وتوتماق ~ ev tutmaq
-ائوجه‎ ~ evcə
-ائوجیک ~ evcik
-ائوجی کائوجیک ~ evcik evcik
-ائوجیل ~ evcil
-ائوجیل لشدیرمک ~ evcilləşdirmək
-ائوجیل لشمک ~ evcilləşmək
-ائوجی للیک ~ evcillik
-ائوجیم ~ evcim
-ائوجیمن ~ evcimən
-ائوجیمیک ~ evcimik
-ائوجییز ~ evciyəz
-ائوچی ~ evçi
-ائوچ یلیک ~ evçilik
-ائوخانیمی ~ evxanımı
-ائودار ~ evdar
-ائودارلیق ~ evdarlıq
-ائودره‎ ~ evdərə
-ائودش ~ evdəş
-ائودن چیخماق ~ evdən çıxmaq
-ائودولوسو ~ evədolusu
-ائوده‎جی ~ evdəci
-ائوده‎قالماق ~ evdə qalmaq
-ائودیمک ~ evdimək
-ائورمک ~ evərmək
-ائورن ~ evrən
-ائورن پولو ~ evrən pulu
-ائورن دوغومو ~ evrən doğumu
-ائورن گزر ~ evrən gəzər
-ائورنای ~ evrənay
-ائورن باشلانقیجی ~ evrən başlanqıcı
-ائورن بیلیم ~ evrən bilim
-ائورن بیلیمسل ~ evrən bilimsəl
-ائورنتیمور ~ evrənteymur
-ائورنسل ~ evrənsəl
-ائورنسل ایشین ~ evrənsəl ışın
-ائورنسللشدیرمک ~ evrənsəlləşdirmək
-ائورنسللشمک ~ evrənsəlləşmək
-ائورنس للیک ~ evrənsəllik
-ائورنوز ~ evrənuz
-ائوره‎ ~ evrə
-ائوریک ~ evrik
-ائوریم ~ evrim
-ائوریمجی ~ evrimci
-ائوریمجیلیک ~ evrimcilik
-ائوسه‎‎مک ~ evsəmək
-ائوسیز ~ evsiz
-ائوسیز ائشی کسیز ~ evsiz eşiksiz
-ائوسیزلیک ~ evsizlik
-ائوسیلمه‎ ~ evsilmə
-ائوسینه‎یی ~ evsinəyi
-ائ وصاحبی ~ ev sahibi
-ائ وطبیبی ~ ev təbibi
-ائ وقادینی ~ ev qadını
-ائ وقورماق ~ ev qurmaq
-ائ وقوللوقجوسو ~ ev qulluqcusu
-ائوگین ~ evgin
-ائولاد ~ evlad
-ائولندیرمک ~ evləndirmək
-ائولندیریلمک ~ evləndirilmək
-ائولنمک ~ evlənmək
-ائولنمه‎ ~ evlənmə
-ائولنمیش ~ evlənmiş
-ائوله‎ نیش ~ evləniş
-ائولی ~ evli
-ائولی ائشی کلی ~ evli eşikli
-ائولی قادین ~ evli qadın
-ائولی قیشلاق ~ evli qışlaq
-ائولیا اوتو ~ evəlia otu
-ائولیک ~ evlik
-ائول یلیک ~ evlilik
-ائول یلیک بیرلیگی ~ evlilik birliyi
-ائول یلیک دویونو ~ evlilik düyunu
-ائومیلچه‎یی ~ ev milçəyi
-ائونیک ~ evnik
-ائوولوسیون ~ evolosion
-ائوه‎ جن ~ evəcən
-ائوه‎له‎‎مک ~ evələmək
-ائوی آباد ~ evi abad
-ائوی بئلینده‎ ~ evi belində
-ائوی باشینا اوچولماق ~ evi başına uçulmaq
-ائوی باشینا گؤتورمک ~ evi başına götürmək
-ائو یییخیلماق ~ evi yıxılmaq
-ائویئمه‎یی ~ ev yeməyi
-ائ ویاران ~ ev yaran
-ائویرگَن ~ evirgən
-ائویرمک ~ evirmək
-ائویز آباد ~ eviz abad
-ائوین ~ evin
-ائوین تیکیلسین ~ evin tikilsin
-ائویندن قاچاق دوشمک ~ evindən qaçaq düşmək
-ائوینه‎ ~ evinə
-ائ وییخان ~ ev yıxan
-ائوی نییخماق ~ evin yıxmaq
-ائ وییخماق ~ ev yıxmaq
-ائویییه‎ سی ~ ev yiyəsi
-ائه ~ eh
-( ائی(ای ~ ey
-ائ یبسا ~ ey bəsa
-ائیته‎میش ~ eytəmiş
-ائیدیرمک ~ eydirmək
-ائیرَتمک ~ eyrətmək
-ائیرَتمه‎ ~ eyrətmə
-ائیرَتی ~ eyrəti
-ائیرَتیلشمک ~ eyrətiləşmək
-ائیرَتی له‎‎مک ~ eyrətiləmək
-ائیرَتی لیک ~ eyrətilik
-ائیسللی ~ eysəlli
-ائیگو ~ eygü
-ائیگی ~ eygi
-ائیگیش ~ eygiş
-ائیگوتَکین ~ eygütəkin
-ائیگیل ~ eygil
-ائیلم ~ eyləm
-ائیلم چکیمی ~ eyləm çəkimi
-ائیلمچی ~ eyləmçi
-ائیلمچ یلیک ~ eyləmçilik
-ائیلمسل ~ eyləmsəl
-ائیل مسیز ~ eyləmsiz
-ائیل مسیزلیک ~ eyləmsizlik
-ائیل مسیزلیک ایلکه‎ سی ~ eyləmsizlik ilkəsi
-ائیلَمگون ~ eyləmgün
-ائیل ملر ~ eyləmlər
-ائیل ملی ~ eyləmli
-ائیل ملیک ~ eyləmlik
-ائیلوک قوجا ~ eylükqoca
-ائیلول ~ eylül
-ائیله‎ ~ eylə
-ائیله‎ائیله‎ ~ eylə eylə
-ائیله‎جه‎ ~ eyləcə
-ائیله‎دیر ~ eylədir
-ائیله‎سی ~ eyləsi
-ائیله‎سینه‎ ~ eyləsinə
-ائیله‎کی ~ eyləki
-ائیله‎ لی کله‎ ~ eyləliklə
-ائیله‎مک ~ eyləmək
-ائیله‎ مه‎ ~ eyləmə
-ائیله‎ مه‎سینه‎ ~ eyləməsinə
-ائیلییه‎ بیلمک ~ eyliyə bilmək
-ائیمج ~ eyməc
-ائیموره‎لی ~ Eymüreli
-ائیمیر ~ eymir
-ائیمیر ~ eymir
-ائیمن ~ eymən
-ائیمنمک ~ eymənmək
-ائیمه‎ ~ eymə
-ائیمه‎ آغیز ~ eymə ağız
-ائیمه‎ چی ~ eyməçi
-ائیمه‎ لیک ~ eyməlik
-ائینآباد ~ eynabad
-ائینال ~ eynal
-ائینال زئینال ~ eynal zeynal
-ائینالی ~ eynali
-ائینه‎جیک ~ eynəcik
-ائینه‎دی ن ~ eynədin
-ائینی ~ eyni
-ائینیمک ~ eynimək
-ائینیمه‎ ~ eynimə
-ائ یواه ~ ey vah
-ائی وای ~ ey vay
-ائیوان ~ eyvan
-ائیوگه‎ ~ eyügə
-ائ یهای ~ ey hay
-ائ ییارائییار ~ ey yar ey yar
-ائیی ~ eyi
-ائییت بیلم ~ eyit bilim
-ائییتج ~ eyitəc
-ائییتسل ~ eyitsəl
-ائییتس للیک ~ eyitsəllik
-ائییتمک ~ eyitmək
-ائییتمن ~ eyitmən
-ائییتم نلیک ~ eyitmənlik
-ائییتمه‎ ~ eyitmə
-ائییتیجی ~ eyitici
-ائییتیج یلیک ~ eyiticilik
-ائییتیلمک ~ eyitilmək
-ائییتیلمه‎ ~ eyitilmə
-ائییتیله‎ بیلن ~ eyitiləbilən
-ائییتیم ~ eyitim
-ائییتی مائوی ~ eyitimevi
-ائییتی مانیستیتوسو ~ eyitim inistitosu
-ائییتی مبیلیمی ~ eyitim bilimi
-ائییتیمجی ~ eyitimci
-ائییتیمجیلیک ~ eyitimcilik
-ائییتیم دؤنمی ~ eyitim dönəmi
-ائییتیمسل ~ eyitimsəl
-ائییتی مسیز ~ eyitimsiz
-ائییتی ملی ~ eyitimli
-ائییلیک ~ eyilik
-ائیینمک ~ eyinmək
-ابنَت ~ ebnət
-اتیکت ~ etiket
-اِحتراز ~ ehtiraz
-اِحتراس ~ ehtiras
-احتراص ~ ehtiras
-اِحتراق ~ ehtiraq
-اِحترام ~ ehtiram
-احتراماً ~ ehtiramən
-اِحتساب ~ ehtisab
-اِحتشام ~ ehtişam
-اِحتقان ~ ehtiqan
-اِحتکار ~ ehtikar
-اِحتکارچی ~ ehtikarçi
-اِحتلام ~ ehtilam
-اِحتمال ~ ehtimal
-احتمالأ ~ ehtimalən
-اِحتمالی ~ ehtimali
-اِحتوا ~ ehtiva
-اِحتیاج ~ ehtiyac
-اِحتیاط ~ ehtiyat
- ~ ehtizar
-اِحداث ~ ehdas
-اِحرام ~ ehram
-اِحساس ~ ehsas
-اِحساسات ~ ehsasat
-احسان آباد ~ ehsanabad
-اِحسان ~ ehsan
-اِحضار ~ ehzar
-اِحضاریه ~ ehzariə
-اِحقاق ~ ehqaq
-اِحکام ~ ehkam
-اِحلال ~ ehlal
-اِحلام ~ ehlam
-احیا ~ ehya
-اِحیاناً ~ ehyanən
-ارتجاء ~ erteca
-استئتیک ~ estetik
-اسکورت ~ eskort
-اَسنلی ~ Esənli
-اشراک ~ eşrak
-اِعتبار ~ etibar
-اِعتدال ~ etidal
-اِعتذار ~ etizar
-اعتراض ~ etiraz
-اِعتراف ~ etiraf
-اعتزاز ~ etizaz
-اعتزال ~ etizal
-اِعتصاب ~ etisab
-اِعتصام ~ etisam
-اعتضادیه‎ ~ etizadiyə
-اِعتقاد ~ etiad
-اِعتکاف ~ etikaf
-اِعتلا ~ etila
-اِعتلاف ~ etilaf
-اِعتلال ~ etilal
-اِعتماد ~ etimad
-اعتمادالسلطنه‎ ~ etimadüssəltənə
-اعتمادناطقی ~ etimadnatiqi
-اِعتنا ~ etina
-اعتیاد ~ etiyad
-اِعجاب ~ ecab
-اِعجاز ~ ecaz
-اِعدام ~ edam
-اِعراض ~ eraz
-اِعراف ~ eraf
-اِعزام ~ ezam
-اِعزامیت ~ ezamiət
-اِعزامیه‎ ~ ezamiə
-اعظام ~ ezam
-اِعلام ~ elam
-اِعلامیه‎ ~ elamiə
-اِعلان ~ elan
-اِعمار ~ emar
-اِعمال ~ emal
-اِعمالات ~ emalat
-اِعوجاج ~ evicac
-اِفکت ~ efekt
-اِقویزم ~ eqoizm
-اکباتان ~ ekbatan
-اِکتودئرم ~ ektoderm
-اَکراد تورکمنلری ~ Ekrad türkmənləri
-اکسیر ~ eksir
-اِکولوژی ~ ekoloji
-اِکواتور ~ ekvator
-اِکونومتری ~ ekonometri
-اِکونومی ~ ekonomi
-اِکیپ ~ ekip
-اکیز ~ ekiz
-اِلاستیک ~ elastik
-الشدیری ~ eleşdiri
-الکترو ~ elektro
-الکتروآنسئفالوقرافی ~ elektroansefaloqrafi
-الکترواستاتیک ~ elektrostatik
-الکتروبیولوژی ~ elektrobioloji
-الکتروتئکنیک ~ elektroteknik
-الکترود ~ elektrod
-الکترودینامومتر ~ elektrodinamometr
-الکترودینامیک ~ elektrodinamik
-الکتروسکوپ ~ elektroskop
-الکتروفیزیولوژی ~ elektrofizyoloji
-الکتروکاردیوقراف ~ elektrokardioqraf
-الکترولیت ~ elektrolit
-الکترولیز ~ elektroliz
-الکتروماقنئتیت ~ elektromaqnetit
-الکترومکانیک ~ elektromikanik
-الکترومیتر ~ elektromitır
-الکترون بئیین ~ elektron beyin
-الکترون ~ elektron
-الکترونیک ~ elektronik
-الکتریسیته‎ ~ elektrisitə
-الکتریفیکاسیون ~ elektrifikasion
-الکتریک ~ elektrik
-الکتریک آخیمی ~ elektrik axımı
-الکتریک اؤلچر ~ elektrik ölçər
-الکتریک اوجاغی ~ elektrik ocağı
-الکتریک اوزمانی ~ elektrik uzmanı
-الکتریک ایستاسیونو ~ elektrik stasionu
-الکتریک تؤره‎دن ~ elektrik törədən
-الکتریک تئلی ~ elektrik teli
-الکتریک چاخیشی ~ elektrik çaxışı
-الکتریک چارپما ~ elektrik çarpma
-الکتریک چیراغی ~ elektrik çırağı
-الکتریک دیره‎ یی ~ elektrik dirəyi
-الکتریک ساوار ~ elektrik savar
-الکتریک کسمک ~ elektrik kəsmək
-الکتریک گئچیرمز ~ elektrik geçirməz
-الکتریک گوجو ~ elektrik gücü
-الکتریک لندیرمک ~ elektrikləndirmək
-الکتریک له‎‎مک ~ elektriklənmək
-الکتریک وئرمک ~ elektrik vermək
-الکتریکی آچماق ~ elektriki açmaq
-اِلِمان ~ eleman
-اِلِمنت ~ elemənt
-اِمولسیون ~ emolsion
-اِنِرژی ~ enerəji
-اِنعام ~ enam
-اِهتدا ~ ehitda
-اِهتراز ~ ehtiraz
-اِهتمام ~ ehtimam
-اِهداء ~ ehda
-اِهمال ~ ehmal
-اِهمالدان ~ ehmaldan
-ایواللاه ~ eyvallah
-اِیوان ~ eyvan
-ایوان ~ eyvan
-خاطانیباشدانائله‎مک ~ elhmək
-خیالاتائله‎‎مک ~ eləmək
- ~ ereb
-عرق النساء ~ erqunnisa
-عشق ~ eşq
-عشق آباد ~ eşq abad
-عشق اولسون ~ eşq olsun
-عشقباز ~ eşqbaz
-عشقبازلیق ~ eşqbazlıq
-عشقعلی قیشلاغی ~ eşqəli qışlağı
-( عشقعلینوید(آرین ~ eşqəli nəvid
-عِلم ~ elm
-عِلمی ~ elmi
-عیب ~ eyb
-عیبه‎جر ~ eybəcər
-عید ~ eyd
-عیش ~ e
-عین ~ eyn
-عینأ ~ eynən
-عِینک ~ eynək
-عینی ~ eyni
-عینی دره‎ سی ~ eyni dərəsi
-عینیت ~ eyniət
-ائ1 ~ E1
-ائ2 ~ E2
-ائجاز ~ ECAZ
-ائجازکار ~ ECAZKAR
-ائدادی ~ EDADI
-ائدادیه ~ EDADİYYƏ
-اعدام ~ EDAM
-ائدی ~ E
-ائدیجی ~ EDİCİ
-ائدیلمک ~ EDİLƏMƏK
-ائدیلشمه ~ EDİLƏŞMƏ
-ائدی‌لشمک ~ EDİLƏŞMƏK
-ائدیلمه ~ EDİLMƏ
-ائدیلمک ~ EDİLMƏK
-ائدیلمیش ~ EDİLMİŞ
-ائدیش ~ EDİŞ
-ائففیکت ~ EFFYKT
-ائففئکتیو‌لیک ~ EFFEKTİVLİK
-ائففئکت‌لی ~ EFFEKTLİ
-ائفیرلی ~ EFİRLİ
-ائه ~ EH
-ائهکام ~ EHKAM
-ائهکام‌پرست ~ EHKAMPƏRƏST
-ائهکام‌پرست‌لیک ~ EHKAMPƏRƏSTLİK
-ائهمال ~ EHMAL
-ائفیر ~ EFİR
-ائهمالجا ~ EHMALCA
-ائهمال‌دان ~ EHMALDAN
-ائهمال‌لی ~ EHMALLI
-ائهمال‌لیجا ~ EHMALLICA
-ائهمال‌سیز ~ EHMALSIZ
-ائهمالسیزلیق ~ EHMALSIZLIQ
-ائهرام1 ~ EHRAM1
-ائهرام2 ~ EHRAM2
-ائهسان ~ EHSAN
-ائهسانچی ~ EHSANÇI
-ائهساس ~ EHSAS
-ائهساسات ~ EHSASAT
-ائهمالجا ~ EHMALCA
-احتکار ~ EHTİKAR
-ائهتیکارچی ~ EHTİKARÇI
-ائهتیکارچیلیق ~ EHTİKARÇILIQ
-ائهتیمال ~ EHTİMAL
-ائهتیمام ~ EHTİMAM
-ائهتی‌راق ~ EHTİRAQ
-ائهتیرام ~ EHTİRAM
-ائهتیرامن ~ EHTİRAMƏN
-ائهتیراملا ~ EHTİRAMLA
-ائهتیرام‌لی ~ EHTİRAMLI
-ائهتیرام‌سیز ~ EHTİRAMSIZ
-ائهتیرامسیزلیق ~ EHTİRAMSIZLIQ
-ائهتیراس ~ EHTİRAS
-ائهتیراسلا ~ EHTİRASLA
-ائهتیراس‌لی ~ EHTİRASLI
-ائهتیراس‌سیز ~ EHTİRASSIZ
-ائهتیشام ~ EHTİŞAM
-ائهتیشاملا ~ EHTİŞAMLA
-ائهتیشام‌لی ~ EHTİŞAMLI
-ائهتیوا ~ EHTİVA
-احتیاج ~ EHTİYAC
-احتیاج‌سیز ~ EHTİYACSIZ
-احتیاط ~ EHTİYAT
-ائهتیرام‌سیز ~ EHTİRAMSIZ
-ائهتیاتکار ~ EHTİYATKAR
-ائهتیاتکارانه ~ EHTİYATKARANƏ
-ائهتیاتکارلیق ~ EHTİYATKARLIQ
-احتیاطلا ~ EHTİYATLA
-ائهتیاتلانما ~ EHTİYATLANMA
-احتیاطلانماق ~ EHTİYATLANMAQ
-احتیاط ~ EHTİYAT
-احتیاط‌لی ~ EHTİYATLI
-ائهتیاتلیلیق ~ EHTİYATLILIQ
-احتیاط‌سیز ~ EHTİYATSIZ
-ائهتیاتسیزلیق ~ EHTİYATSIZLIQ
-ائهتیاتسیزلیقلا ~ EHTİYATSIZLIQLA
-ائهتیزاز ~ EHTİZAZ
-ائهیا ~ EHYA
-ائهیانا ~ EHYANA
-ائخینوکوککوز ~ EXİNOKOKKUZ
-ائکیز ~ EKİZ
-احتیاط‌لی ~ EHTİYATLI
-ائکیپبژ1 ~ EKİPBJ1
-ائکیپبژ2 ~ EKİPBJ2
-ائکلیکتیک ~ EKLYKTİK
-ائکلیکتیکا ~ EKLYKTİKA
-ائکلئکتیک‌لیک ~ EKLEKTİKLİK
-ائکولوگیا ~ EKOLUGİYA
-ائکولوژی ~ EKOLOJİ
-ائکربن ~ EKRBN
-ائکرانلاما ~ EKRANLAMA
-ائکرانلاماق ~ EKRANLAMAQ
-ائکرانلانما ~ EKRANLANMA
-ائکرانلانماق ~ EKRANLANMAQ
-ائکرانلانمیش ~ EKRANLANMIŞ
-ائکرانلاشدیریلما ~ EKRANLAŞDIRILMA
-ائکرانلاشدیریلماق ~ EKRANLAŞDIRILMAQ
-ائکرانلاشدیریلمیش ~ EKRANLAŞDIRILMIŞ
-ائکرانلاشدیرما ~ EKRANLAŞDIRMA
-ائکرانلاش‌دیرماق ~ EKRANLAŞDIRMAQ
-ائکران‌لی ~ EKRANLI
-ائکسکاوبتور ~ EKSKAVBTOR
-ائکیپاژ ~ EKİPAJ
-ائکسکاواتورچو ~ EKSKAVATORÇU
-ائکسکاواتورچولوق ~ EKSKAVATORÇULUQ
-ائکسکلوزیو ~ EKSKLÜZİV
-ائکسکجرس ~ EKSKCRS
-ائکسکورسبنت ~ EKSKURSBNT
-ائکسکجرسیا ~ EKSKCRSİYA
-ائکسکورسیاچی ~ EKSKURSİYAÇI
-ائکسپبنسیا ~ EKSPBNSİYA
-ائکسپئدیتورلوق ~ EKSPEDİTORLUQ
-ائکسپئریمینت ~ EKSPERİMYNT
-ائکسپئریمئنتبل ~ EKSPERİMENTBL
-ائکسپئریمئنتبتور ~ EKSPERİMENTBTOR
-ائکسپئریمئنتچی ~ EKSPERİMENTÇİ
-ائکسپیرت ~ EKSPYRT
-ائکسپونبت ~ EKSPONBT
-ائکسکاواتورچو ~ EKSKAVATORÇU
-ائکسپریسس ~ EKSPRYSS
-ائکسپرئسسیو‌لیک ~ EKSPRESSİVLİK
-ائکسپرومت ~ EKSPRUMT
-ائکسپروپریبسیا ~ EKSPROPRİBSİYA
-ائکسپروپریبتور ~ EKSPROPRİBTOR
-ائکسسینتریک3 ~ EKSSYNTRİK3
-ائکسسینتریک4 ~ EKSSYNTRİK4
-ائکستاز ~ EKSTAZ
-ائکستئنسیو‌لیک ~ EKSTENSİVLİK
-ائکستیرن ~ EKSTYRN
-ائکستئرنبت ~ EKSTERNBT
-ائکستئرریتوریبل ~ EKSTERRİTORİBL
-ائکستئرریتوریاللیق ~ EKSTERRİTORİALLIQ
-ائکستئرییر ~ EKSTERYYR
-ائکسترا ~ EKSTRA
-ائکوبتور ~ EKVBTOR
-ائکواتوریبل ~ EKVATORİBL
-ائکویوالینت ~ EKVİVALYNT
-ائکویوالئنت‌لیک ~ EKVİVALENTLİK
-ائکزیما ~ EKZYMA
-ائکزئما‌لی ~ EKZEMALI
-ائکزوقبمیا ~ EKZOQBMİYA
-ائکزوتیکا ~ EKZUTİKA
-ائقویست‌لیک ~ EQOİSTLİK
-ائل1 ~ EL1
-ائکویوالئنت‌لیک ~ EKVİVALENTLİK
-ائل2 ~ EL2
-ائلام ~ ELAM
-ائلامنامه ~ ELAMNAMƏ
-اعلان ~ ELAN
-ائلاستیکیت ~ ELASTİKİYYƏT
-ائلاستیک‌لیک ~ ELASTİKLİK
-ائلات ~ ELAT
-ائلباشی ~ ELBAŞI
-ائلباشیلیق ~ ELBAŞILIQ
-ائلبیی ~ ELBƏYİ
-ائل ~ EL
-ائلجاری ~ ELCARI
-ائلچی ~ ELÇİ
-ائلچیلمه ~ ELÇİLƏMƏ
-ائلچیلمک ~ ELÇİLƏMƏK
-ائلچی‌لیک ~ ELÇİLİK
-ائلدارشامی ~ ELDARŞAMI
-ائلداش ~ ELDAŞ
-ائلیگیا ~ ELYGİYA
-ائلجاری ~ ELCARI
-ائلیکتریک ~ ELYKTRİK
-ائلئکتریککئچیرمه ~ ELEKTRİKKEÇİRMƏ
-ائلئکتریکلندیریلمه ~ ELEKTRİKLƏNDİRİLMƏ
-ائلئکتریکلندیریلمک ~ ELEKTRİKLƏNDİRİLMƏK
-ائلئکتریکلندیرمه ~ ELEKTRİKLƏNDİRMƏ
-ائلئکتریکلن‌دیرمک ~ ELEKTRİKLƏNDİRMƏK
-ائلئکتریکلنمه ~ ELEKTRİKLƏNMƏ
-ائلئکتریکلنمک ~ ELEKTRİKLƏNMƏK
-ائلئکتریکلشدیریلمه ~ ELEKTRİKLƏŞDİRİLMƏ
-ائلئکتریکلشدیریلمک ~ ELEKTRİKLƏŞDİRİLMƏK
-ائلئکتریکلشدیرمه ~ ELEKTRİKLƏŞDİRMƏ
-ائلئکتریکلش‌دیرمک ~ ELEKTRİKLƏŞDİRMƏK
-ائلئکتریکلشمه ~ ELEKTRİKLƏŞMƏ
-ائلئکتریکلشمک ~ ELEKTRİKLƏŞMƏK
-ائلئکتریک‌لی ~ ELEKTRİKLİ
-ائلئکترواپاربت ~ ELEKTROAPARBT
-ائلئکتروبوجورقاد ~ ELEKTROBUCURQAD
-ائلئکتروبوجورقادچی ~ ELEKTROBUCURQADÇI
-ائلئکتروبجر ~ ELEKTROBCR
-ائلئکترود ~ ELEKTRUD
-ائلئکتریک ~ ELEKTRİK
-ائلئکترودینبمیکا ~ ELEKTRODİNBMİKA
-ائلئکتروفیزیولوگیا ~ ELEKTROFİZİOLUGİYA
-ائلئکتروخود ~ ELEKTROXUD
-ائلئکتروکاردیوقراف ~ ELEKTROKARDİUQRAF
-ائلئکتروکاردیوقربفیا ~ ELEKTROKARDİOQRBFİYA
-ائلئکتروکاردیوقربم ~ ELEKTROKARDİOQRBM
-ائلئکتروکیمیوی ~ ELEKTROKİMYƏVİ
-ائلئکترولیز ~ ELEKTRULİZ
-ائلئکتروماشین ~ ELEKTROMAŞIN
-ائلئکترومئخبنیکا ~ ELEKTROMEXBNİKA
-ائلئکترومئخبنیکی ~ ELEKTROMEXBNİKİ
-ائلئکترومئتر ~ ELEKTRUMETR
-ائلئکترومیتریا ~ ELEKTROMYTRİYA
-ائلئکترومونتبژ ~ ELEKTROMONTBJ
-ائلئکترومونتاژچی ~ ELEKTROMONTAJÇI
-ائلئکترومونتیور ~ ELEKTROMONTYUR
-ائلئکتروموتور ~ ELEKTROMOTUR
-ائلئکترون1 ~ ELEKTRUN1
-ائلئکترون2 ~ ELEKTRON2
-ائلئکترودینامیکا ~ ELEKTRODİNAMİKA
-ائلئکترونیکا ~ ELEKTRUNİKA
-ائلئکترووپتیکا ~ ELEKTROUPTİKA
-ائلئکتروسکوپ ~ ELEKTROSKUP
-ائلئکتروستبنسیا ~ ELEKTROSTBNSİYA
-ائلئکتروستبتیکا ~ ELEKTROSTBTİKA
-ائلئکتروتیخنیک ~ ELEKTROTYXNİK
-ائلئکتروتیخنیکا ~ ELEKTROTYXNİKA
-ائلئکتروووز ~ ELEKTROVUZ
-ائلئمینت ~ ELEMYNT
-ائلئمئنتبر ~ ELEMENTBR
-ائلئمئنتارلیق ~ ELEMENTARLIQ
-ائلئوبتور ~ ELEVBTOR
-ائله ~ E
-ائلئکترونیکا ~ ELEKTRONİKA
-ائله‌جه ~ ELƏCƏ
-ائله‌لیک ~ ELƏLİK
-ائلمک ~ ELƏMƏK
-ائلت‌دیرمک ~ ELƏTDİRMƏK
-ائلتمه ~ ELƏTMƏ
-ائلتمک ~ ELƏTMƏK
-ائله ~ E
-ائلقووان ~ ELQOVAN
-ائللشدیریلمه ~ ELLƏŞDİRİLMƏ
-ائللشدیریلمک ~ ELLƏŞDİRİLMƏK
-ائللشدیرمه ~ ELLƏŞDİRMƏ
-ائللش‌دیرمک ~ ELLƏŞDİRMƏK
-ائللشمه ~ ELLƏŞMƏ
-ائللشمک ~ ELLƏŞMƏK
-ائللی ~ ELLİ
-ائللیک ~ ELLİK
-ائللیکجه ~ ELLİKCƏ
-ائللیکله ~ ELLİKLƏ
-ائللیکلشدیریلمه ~ ELLİKLƏŞDİRİLMƏ
-ائللیکلشدیریلمک ~ ELLİKLƏŞDİRİLMƏK
-ائللیکلشدیرمه ~ ELLİKLƏŞDİRMƏ
-ائللیکلش‌دیرمک ~ ELLİKLƏŞDİRMƏK
-ائللیکلشمه ~ ELLİKLƏŞMƏ
-ائللیکلشمک ~ ELLİKLƏŞMƏK
-ائللین‌لر ~ ELLİNLƏR
-ائللیپسوید ~ ELLİPSUİD
-ائلیزیا ~ ELİZİYA
-علم ~ ELM
-علمی ~ ELMİ
-علمی‌لیک ~ ELMİLİK
-ائلملندیرمه ~ ELMLƏNDİRMƏ
-علملن‌دیرمک ~ ELMLƏNDİRMƏK
-ائلملنمه ~ ELMLƏNMƏ
-علملنمک ~ ELMLƏNMƏK
-علم‌لی ~ ELMLİ
-علم‌سیز ~ ELMSİZ
-علم‌سیزلیک ~ ELMSİZLİK
-علم ~ ELM
-ائلتی ~ ELTİ
-ائلتؤکن ~ ELTÖKƏN
-ائم ~ EM
-ائمال ~ EMAL
-ائمالات‌خانا ~ EMALATXANA
-ائمالچی ~ EMALÇI
-ائمالئدیجی ~ EMALEDİCİ
-ائمببرقو ~ EMBBRQO
-ائمبلیم ~ EMBLYM
-ائمبریولوگیا ~ EMBRİOLUGİYA
-ائمبریولوق ~ EMBRİULOQ
-ائمبریون ~ EMBRİUN
-ائمبریونبل ~ EMBRİONBL
-ائمفیزیما ~ EMFİZYMA
-ائمیسسبر ~ EMİSSBR
-ائمیسسیون ~ EMİSSİUN
-ائموسیونبل ~ EMOSİONBL
-ائموسیوناللیق ~ EMOSİONALLIQ
-ائلتی ~ ELTİ
-ائموسیا ~ EMUSİYA
-ائمپیریک‌لیک ~ EMPİRİKLİK
-ائمجلسیا ~ EMCLSİYA
-ائمولسیالاشدیریلما ~ EMULSİYALAŞDIRILMA
-ائمولسیالاشدیریلماق ~ EMULSİYALAŞDIRILMAQ
-ائمولسیالاشدیریجی ~ EMULSİYALAŞDIRICI
-ائمولسیالاشدیرما ~ EMULSİYALAŞDIRMA
-ائمولسیا‌لاش‌دیرماق ~ EMULSİYALAŞDIRMAQ
-ائمولسیا‌لی ~ EMULSİYALI
-ائن1 ~ EN1
-ائن2 ~ EN2
-ائندیریجی ~ ENDİRİCİ
-ائندیریلمه ~ ENDİRİLMƏ
-ائندیریلمک ~ ENDİRİLMƏK
-ائموسیا ~ EMOSİYA
-ائندیریم ~ ENDİRİM
-ائندیریم‌لی ~ ENDİRİMLİ
-ائندیرمه ~ ENDİRMƏ
-ائندیرمک ~ ENDİRMƏK
-ائندوکرینولوگیا ~ ENDOKRİNOLUGİYA
-ائندوکرینولوق ~ ENDOKRİNULOQ
-ائندوقبمیا ~ ENDOQBMİYA
-ائنئرگیتیک ~ ENERGYTİK
-ائنئرگیتیکا ~ ENERGYTİKA
-ائنیرگیا ~ ENYRGİYA
-ائندیریم ~ ENDİRİM
-ائنه‌جک ~ ENƏCƏK
-ائنینه ~ ENİNƏ
-ائنیش ~ ENİŞ
-ائنیشاشاغی ~ ENİŞAŞAĞI
-ائنیش‌لی ~ ENİŞLİ
-ائنیش‌لیک ~ ENİŞLİK
-ائنلنمه ~ ENLƏNMƏ
-ائنلنمک ~ ENLƏNMƏK
-ائنلشمه ~ ENLƏŞMƏ
-ائنلشمک ~ ENLƏŞMƏK
-ائنلتمه ~ ENLƏTMƏ
-ائنلتمک ~ ENLƏTMƏK
-ائنلی ~ ENLİ
-ائنه‌جک ~ ENƏCƏK
-ائنلیباش ~ ENLİBAŞ
-ائنلیجه ~ ENLİCƏ
-ائنلیک ~ ENLİK
-ائنلیکنار ~ ENLİKƏNAR
-ائنلی‌لیک ~ ENLİLİK
-ائنمه ~ ENMƏ
-ائنمک ~ ENMƏK
-ائنسیکلوپیدیا ~ ENSİKLOPYDİYA
-ائنسیکلوپئدیاچی ~ ENSİKLOPEDİYAÇI
-ائنسیز ~ ENSİZ
-ائنسیزلشدیریلمه ~ ENSİZLƏŞDİRİLMƏ
-ائنسیزلشدیریلمک ~ ENSİZLƏŞDİRİLMƏK
-ائنسیزلشدیرمه ~ ENSİZLƏŞDİRMƏ
-ائنسیزلش‌دیرمک ~ ENSİZLƏŞDİRMƏK
-ائنسیزلشمه ~ ENSİZLƏŞMƏ
-ائنسیزلشمک ~ ENSİZLƏŞMƏK
-ائنسیزلیک ~ ENSİZLİK
-ائنتومولوق ~ ENTOMULOQ
-ائنتومولوگیا ~ ENTOMOLUGİYA
-ائنتوزیبست ~ ENTUZİBST
-ائنتوزیبزم ~ ENTUZİBZM
-ائولیت ~ EOLİT
-ائپیدئمیولوگیا ~ EPİDEMİOLUGİYA
-ائپیدئمیولوق ~ EPİDEMİULOQ
-ائپیدیمیا ~ EPİDYMİYA
-ائپیک‌لیک ~ EPİKLİK
-ائنسئفالیت ~ ENSEFALİT
-ائپیکورچو ~ EPİKÜRÇÜ
-ائپیکورچولوک ~ EPİKÜRÇÜLÜK
-ائپیقون ~ EPİQUN
-ائپیقونلوق ~ EPİQONLUQ
-ائپیقربفیکا ~ EPİQRBFİKA
-ائپیقربم ~ EPİQRBM
-ائپیلیپسیا ~ EPİLYPSİYA
-ائپیلیپتیک ~ EPİLYPTİK
-ائپیلوق ~ EPİLUQ
-ائپیسینتر ~ EPİSYNTR
-ائپیستولیبر ~ EPİSTOLYBR
-ائپیزود ~ EPİZUD
-ائپیکریز ~ EPİKRİZ
-ائپیزودیک‌لیک ~ EPİZODİKLİK
-ائپولیت ~ EPOLYT
-ائپولئت‌لی ~ EPOLETLİ
-ائپونژ ~ EPUNJ
-ائر ~ ER
-ائرا ~ ERA
-ائریشمک ~ ERİŞMƏK
-ائریتروسیت‌لر ~ ERİTROSİTLƏR
-ائرکج ~ ERKƏC
-ائرکک ~ ERKƏK
-ائپیزودیک ~ EPİZODİK
-ائرککجه ~ ERKƏKCƏ
-ائرککجیک ~ ERKƏKCİK
-ائرککلمک ~ ERKƏKLƏMƏK
-ائرککلنمه ~ ERKƏKLƏNMƏ
-ائرککلنمک ~ ERKƏKLƏNMƏK
-ائرککلشمه ~ ERKƏKLƏŞMƏ
-ائرککلشمک ~ ERKƏKLƏŞMƏK
-ائرکک‌لیک ~ ERKƏKLİK
-ائرکن ~ ERKƏN
-ائرق ~ ERQ
-ائرمک ~ ERMƏK
-ائرمنی ~ ERMƏNİ
-ائرمنیجه ~ ERMƏNİCƏ
-ائروتیکا ~ ERUTİKA
-ائروزیا ~ ERUZİYA
-ائرته ~ ERTƏ
-ائرته‌دن ~ ERTƏDƏN
-ائرته‌لمک ~ ERTƏLƏMƏK
-ائرته‌سی ~ ERTƏSİ
-ائسیر ~ ESYR
-ائسیس ~ ESYS
-ائسئسچی ~ ESESÇİ
-ائسکبدرا ~ ESKBDRA
-ائسکادرون ~ ESKADRUN
-ائسکالبتور ~ ESKALBTOR
-ائسکیمو ~ ESKİMU
-ائسکیموس ~ ESKİMUS
-ائسپئربنتو ~ ESPERBNTO
-ائسپئرانتوچو ~ ESPERANTOÇU
-ائروتیزم ~ EROTİZM
-ائسسئ ~ ESSE
-ائستافیت ~ ESTAFYT
-ائستاکبدا ~ ESTAKBDA
-ائستیت ~ ESTYT
-ائستئتجه‌سینه ~ ESTETCƏSİNƏ
-ائستئتچی ~ ESTETÇİ
-ائستئتچی‌لیک ~ ESTETÇİLİK
-ائستیتیکا ~ ESTYTİKA
-ائستون ~ ESTON
-ائستونجا ~ ESTONCA
-ائستربدا ~ ESTRBDA
-ائش ~ EŞ
-ائشافوت ~ EŞAFOT
-ائشدیریلمه ~ EŞDİRİLMƏ
-ائشدیریلمک ~ EŞDİRİLMƏK
-ائشدیرمه ~ EŞDİRMƏ
-ائشدیرمک ~ EŞDİRMƏK
-ائشئلون ~ EŞELUN
-ائشئلونلاما ~ EŞELONLAMA
-ائسسئ ~ ESSE
-ائشئلونلاماق ~ EŞELONLAMAQ
-ائشئلونلانما ~ EŞELONLANMA
-ائشئلونلانماق ~ EŞELONLANMAQ
-ائشلک ~ EŞƏLƏK
-ائشه‌لمه ~ EŞƏLƏMƏ
-ائشه‌لمک ~ EŞƏLƏMƏK
-ائشلنمه ~ EŞƏLƏNMƏ
-ائشه‌لنمک ~ EŞƏLƏNMƏK
-ائشنک ~ EŞƏNƏK
-ائشی‌دن ~ EŞİDƏN
-ائشیدیلمه ~ EŞİDİLMƏ
-ائشیدیلمک ~ EŞİDİLMƏK
-ائشیدیلمز ~ EŞİDİLMƏZ
-ائشیدیلمزلیک ~ EŞİDİLMƏZLİK
-ائشیک ~ EŞİK
-ائشئلونلاماق ~ EŞELONLAMAQ
-ائشیکاغاسی ~ EŞİKAĞASI
-ائشیلمه ~ EŞİLMƏ
-ائشیلمک ~ EŞİLMƏK
-ائشیتدیریلمه ~ EŞİTDİRİLMƏ
-ائشیتدیریلمک ~ EŞİTDİRİLMƏK
-ائشیتدیرمه ~ EŞİTDİRMƏ
-ائشیت‌دیرمک ~ EŞİTDİRMƏK
-ائشیتمه ~ EŞİTMƏ
-ائشیتمک ~ EŞİTMƏK
-ائشیتممزلیک ~ EŞİTMƏMƏZLİK
-ائشیتمزلیک ~ EŞİTMƏZLİK
-عشق ~ EŞQ
-ائشقباز ~ EŞQBAZ
-ائشقبازلیق ~ EŞQBAZLIQ
-عشق‌لی ~ EŞQLİ
-ائشقنامه ~ EŞQNAMƏ
-عشق‌پرور ~ EŞQPƏRVƏR
-ائشم1 ~ EŞMƏ1
-عشق ~ EŞQ
-ائشم2 ~ EŞMƏ2
-ائشمک1 ~ EŞMƏK1
-ائشمک2 ~ EŞMƏK2
-ائشسیز ~ EŞSİZ
-ائششک ~ EŞŞƏK
-ائششکاری‌سی ~ EŞŞƏKARISI
-ائششکبیانی ~ EŞŞƏKBİYANI
-ائششکچی ~ EŞŞƏKÇİ
-ائششکچی‌لیک ~ EŞŞƏKÇİLİK
-ائششکقانقا‌لی ~ EŞŞƏKQANQALI
-ائششک‌لی ~ EŞŞƏKLİ
-ائششک‌لیک ~ EŞŞƏKLİK
-ائششکویونو ~ EŞŞƏKOYUNU
-ائششکتورپو ~ EŞŞƏKTURPU
-ائتالون ~ ETALUN
-ائتبن ~ ETBN
-ائتدیریلمه ~ ETDİRİLMƏ
-ائتدیریلمک ~ ETDİRİLMƏK
-ائتدیرمک ~ ETDİRMƏK
-اعتبار ~ ETİBAR
-اعتباراً ~ ETİBARƏN
-اعتبارلی ~ ETİBARLI
-ائتیبارلیلیق ~ ETİBARLILIQ
-ائششکویونو ~ EŞŞƏKOYUNU
-ائتیبارنامه ~ ETİBARNAMƏ
-اعتبارسیز ~ ETİBARSIZ
-ائتیبارسیزلیق ~ ETİBARSIZLIQ
-ائتیدال ~ ETİDAL
-ائتیکیت ~ ETİKYT
-ائتیکئتلمه ~ ETİKETLƏMƏ
-ائتیکئتلمک ~ ETİKETLƏMƏK
-ائتیکئتلنمه ~ ETİKETLƏNMƏ
-ائتیکئتلنمک ~ ETİKETLƏNMƏK
-ائتیقاد ~ ETİQAD
-ائتیقادجا ~ ETİQADCA
-ائتیقادلا ~ ETİQADLA
-ائتیبارنامه ~ ETİBARNAMƏ
-ائتیقادلی ~ ETİQADLI
-ائتیقادسیز ~ ETİQADSIZ
-ائتیقادسیزلیق ~ ETİQADSIZLIQ
-ائتیلا ~ ETİLA
-ائتیلین ~ ETİLYN
-ائتیماد ~ ETİMAD
-ائتیمادکار ~ ETİMADKAR
-ائتیمادلی ~ ETİMADLI
-ائتیمادنامه ~ ETİMADNAMƏ
-ائتیمادسیز ~ ETİMADSIZ
-ائتیمادسیزلیق ~ ETİMADSIZLIQ
-ائتیمادوئریجی ~ ETİMADVERİCİ
-ائتیمولوگیا ~ ETİMOLUGİYA
-ائتیمولوق ~ ETİMULOQ
-ائتینا ~ ETİNA
-ائتینا‌سیز ~ ETİNASIZ
-ائتیقادلی ~ ETİQADLI
-ائتیناسیزلیق ~ ETİNASIZLIQ
-ائتیولوگیا ~ ETİOLUGİYA
-اعتراف ~ ETİRAF
-اعتراض ~ ETİRAZ
-ائتمه ~ ETMƏ
-ائتمک ~ ETMƏK
-ائتمک‌لیک ~ ETMƏKLİK
-ائتمک‌سیزین ~ ETMƏKSİZİN
-ائتنوگئنیز ~ ETNOGENYZ
-ائتنوقراف ~ ETNUQRAF
-ائتنوقربفیا ~ ETNOQRBFİYA
-ائو ~ EV
-ائتروسک ~ ETRÜSK
-ائواکوبسیا ~ EVAKUBSİYA
-ائوالتی ~ EVALTI
-ائواراسی ~ EVARASI
-ائوبئو ~ EVBƏEV
-ائوج ~ EVC
-ائوجیک ~ EVCİK
-ائو ~ EV
-ائوجیل ~ EVCİL
-ائوجیز ~ EVCİYƏZ
-ائودار ~ EVDAR
-ائودارلیق ~ EVDARLIQ
-ائودولوسو ~ EVDOLUSU
-ائودووشانی ~ EVDOVŞANI
-ائوین ~ EVYN
-ائوئنجه ~ EVENCƏ
-ائوینک ~ EVYNK
-ائوئنکجه ~ EVENKCƏ
-ائولاد ~ EVLAD
-ائولندیرمه ~ EVLƏNDİRMƏ
-ائولن‌دیرمک ~ EVLƏNDİRMƏK
-ائولنمه ~ EVLƏNMƏ
-ائولنمک ~ EVLƏNMƏK
-ائولی ~ EVLİ
-ائولیک ~ EVLİK
-ائولی‌لیک ~ EVLİLİK
-ائونه ~ EVNƏ
-ائوولیجسیا ~ EVOLYCSİYA
-ائوریکا ~ EVRİKA
-ائوساف ~ EVSAF
-ائوسیز ~ EVSİZ
-ائوسیزلیک ~ EVSİZLİK
-ائویاران ~ EVYARAN
-ائوییخان ~ EVYIXAN
-ائولندیرمه ~ EVLƏNDİRMƏ
-ائی1 ~ EY1
-ائی2 ~ EY2
-ائیبجر ~ EYBƏCƏR
-ائیبجرجه‌سینه ~ EYBƏCƏRCƏSİNƏ
-ائیبجرلنمه ~ EYBƏCƏRLƏNMƏ
-ائیبجرلنمک ~ EYBƏCƏRLƏNMƏK
-ائیبجرلشدیریلمه ~ EYBƏCƏRLƏŞDİRİLMƏ
-ائیبجرلشدیریلمک ~ EYBƏCƏRLƏŞDİRİLMƏK
-ائیبجرلشدیرمه ~ EYBƏCƏRLƏŞDİRMƏ
-ائیبجرلش‌دیرمک ~ EYBƏCƏRLƏŞDİRMƏK
-ائیبجرلشمه ~ EYBƏCƏRLƏŞMƏ
-ائیبجرلشمک ~ EYBƏCƏRLƏŞMƏK
-ائیبجرلیک ~ EYBƏCƏRLİK
-ائید ~ EYD
-ائیدیرمه ~ EYDİRMƏ
-ائیدیرمک ~ EYDİRMƏK
-ائی ~ EY
-ائیهام ~ EYHAM
-ائیهام‌لی ~ EYHAMLI
-ائیهام‌سیز ~ EYHAMSIZ
-ائیهانا ~ EYHANA
-ائیی ~ E
-ائییب ~ EYİB
-ائیهام ~ EYHAM
-ائییبجو ~ EYİBCU
-ائییبلمه ~ EYİBLƏMƏ
-ائییبلمک ~ EYİBLƏMƏK
-ائییبلندیرمه ~ EYİBLƏNDİRMƏ
-ائییبلن‌دیرمک ~ EYİBLƏNDİRMƏK
-ائییب‌لی ~ EYİBLİ
-ائییب‌سیز ~ EYİBSİZ
-ائییب‌سیزلیک ~ EYİBSİZLİK
-ائییجه ~ EYİCƏ
-ائییلشدیریلمه ~ EYİLƏŞDİRİLMƏ
-ائییلشدیریلمک ~ EYİLƏŞDİRİLMƏK
-ائییلشدیرمه ~ EYİLƏŞDİRMƏ
-ائیی‌لش‌دیرمک ~ EYİLƏŞDİRMƏK
-ائییلشمه ~ EYİLƏŞMƏ
-ائیی‌لشمک ~ EYİLƏŞMƏK
-ائیی‌لیک ~ EYİLİK
-ائیله ~ EYLƏ
-ائیلمه ~ EYLƏMƏ
-ائیلمک ~ EYLƏMƏK
-ائیمه ~ EYMƏ
-ائییبجو ~ EYİBCU
-ائیماغیز ~ EYMƏAĞIZ
-ائیمچ ~ EYMƏÇ
-ائیمچی ~ EYMƏÇİ
-ائیمه‌لیک ~ EYMƏLİK
-ائیمن ~ EYMƏN
-ائیمنمه ~ EYMƏNMƏ
-ائیمنمک ~ EYMƏNMƏK
-ائین ~ EYN
-ائینک ~ EYNƏK
-ائینکچی ~ EYNƏKÇİ
-ائینک‌لی ~ EYNƏKLİ
-ائینن ~ EYNƏN
-عینی ~ EYNİ
-ائیماغیز ~ EYMƏAĞIZ
-ائینیادلی ~ EYNİADLI
-ائینیادلیلیق ~ EYNİADLILIQ
-ائینیبیچیم‌لی ~ EYNİBİÇİMLİ
-ائینیبیچیم‌لی‌لیک ~ EYNİBİÇİMLİLİK
-ائینیجینس‌لی ~ EYNİCİNSLİ
-ائینیخاسیت‌لی ~ EYNİXASİYYƏTLİ
-ائینیقیمت‌لی ~ EYNİQİYMƏTLİ
-ائینیقیمت‌لی‌لیک ~ EYNİQİYMƏTLİLİK
-ائینیلشدیریلمه ~ EYNİLƏŞDİRİLMƏ
-ائینیلشدیریلمک ~ EYNİLƏŞDİRİLMƏK
-ائینیلشدیرمه ~ EYNİLƏŞDİRMƏ
-عینی‌لش‌دیرمک ~ EYNİLƏŞDİRMƏK
-ائینیلشمه ~ EYNİLƏŞMƏ
-عینی‌لشمک ~ EYNİLƏŞMƏK
-عینی‌لیک ~ EYNİLİK
-ائینیمه ~ EYNİMƏ
-عینیمک ~ EYNİMƏK
-ائینیمنا‌لی ~ EYNİMƏNALI
-ائینیاش‌لی ~ EYNİYAŞLI
-ائینیاشلیلیق ~ EYNİYAŞLILIQ
-ائینیت ~ EYNİYYƏT
-ائینیزامانلیلیق ~ EYNİZAMANLILIQ
-ائیش ~ E
-ائیوای ~ EYVAY
-ائیوان ~ EYVAN
-ائیوان‌لی ~ EYVANLI
-ائیوان‌سیز ~ EYVANSIZ
-ائیزن ~ EYZƏN
-ائزام ~ EZAM
-ائزامیه ~ EZAMİYYƏ
-ائزامیت ~ EZAMİYYƏT
-ائزامیتچی ~ EZAMİYYƏTÇİ
-ائزوپ: ~ EZOP:

شعرلر...

  سؤزباز © 1397 / 2018
  بو سیته ده هر بیر یالان و یانلیشلیغا یول وار. بورادا گئدن هر بیر یازیدان، اونون یازاری سوروملودور. چوجوقلار و دوشسل چوجوقلار ایچین ساقینجالی اولابیلر! بورداکی یازیلارا لینک وئرمه دن پایلاشیلماز!
  www.000webhost.com