نقل سیمگهسی سؤز دونیایمیش...

  
 1. سؤزباز جومله ایشه باشلادی.

 2. آذربایجان سؤزلوگو ؛اسماعیل جعفرلی؛ یایینلانمامیش 2013 (اوچ جیلد)
 3. آذربایجان دیلینین ایضاحلی لغتی؛ علیحئیدر اوروجوف؛ شرق-غرب یاینی؛ باکی 2006 (دؤرد جیلد)
 4. قوشوق دا آرانیر بوگوندن بری. قوشوقلار ساییسی: 1200 دن چوخ
 5. سؤزونوزو یا عرب الفباسیندا و یا لاتین الفباسیندا آختارین.
 6. سؤزجوکلر بیلگی سایار ایله گیریلمیش، عرب الفباسیندا یانلیشلیق احتمالی یوخاری. او اوزدن لاتین الفباسیندا آختارساز داها یاخجی اولار.
 7. اصلی آدرسیمیز:

  https://sozbaz.000webhostapp.com

  . لوطفا بونا لینک وئرین و یا بونو قوللانین.
 8. سؤزبازا گؤره
 9. ‌سؤزبازلا ایلگی‌می؟:

a  b  c  ç  d  e  ə  f  g  ğ  h  i  ı  j  k  l  m  n  o  ö  p  q  r  s  ş  t  u  ü  v  x  y  z

آذربایجان سؤزلوگو - 2013؛ اسماعیل جعفرلیآذربایجان دیلینین ایضاحلی لغتی - باکی، شرق-غرب؛ 2006
-( آددیمینی گئری آتماق (آلماق ~ dımını geri atmaq (almaq)
-آغداغل ات ~ dağlat
-ائوده‎پیشمه‎ ییب قونشودان گلمه‎ ییب ~ də pişməyib qonşudan
-الده‎ آووجدا بیر شئی قالماماق ~ də avucda bir şey
-( اؤردکسوولار (اؤردک گیللر ~ dək sovlar (ördək gillər)
-اوره‎ییدابانینادوشمک ~ dabanına duşmək ürəyi
-بؤگ ور-داغ ~ Dag
-چلپه‎شیکدوشمک ~ düşmək
-چوجوقدوشورمک ~ düşürmək
-د ~ D
-دا ~ da
-داباغ ~ dabbağ
-داباغلیق ~ dabbağlıq
-داباق ~ dabaq
-داباق اولماق ~ dabaq olmaq
-داباقلی ~ dabaqlı
-دابان ~ daban
-دابا نآلماق ~ daban almaq
-دابانا ~ dabana
-دابا نباسا ~ dabanbasa
-دابان باساراق ~ dabanbasaraq
-دابا نباسما ~ dabanbasma
-دابا نبالیغی ~ dabanbalığı
-دابانجیق ~ dabancıq
-دابا نچکن ~ dabançəkən
-دابا ندابانا ~ dabandabana
-دابا نداشی ~ dabandaşı
-دابا ندؤیمک ~ dabandöymək
-دابانسیز ~ dabansız
-دابانسیزلاشماق ~ dabansızlaşmaq
-دابانسیزلیق ~ dabansızlıq
-دابا نقیرمادان ~ dabanqırmadan
-دابانلاماق ~ dabanlamaq
-دابانلو ~ dabanlu
-دابانلی ~ dabanlı
-دابانلیق ~ dabanlıq
-دابانی چاتلاق ~ dabanı çatlaq
-دابانی قارا ~ dabanı qara
-دابانی قالخیق ~ dabanı qalxıq
-دابانی یازیق ~ dabanı yazıq
-داپ ~ dap
-داخال ~ daxal
-داخل ~ daxil
-داخلاً ~ daxilən
-داخلی ~ daxili
-داخلیخسته‎لیکلر ~ daxili xəstəliklər
-داخلیه‎ ~ daxiliə
-داخما ~ daxma
-داخماجیق ~ daxmacıq
-داخی ~ daxı
-داد ~ dad
-دادآلماق ~ dadalmaq
-دادا ~ dada
-( داداچاتماق (دادا گلمک ~ daçatmaq (dada gəlmək)
-( دادار (دورماق ~ dadar (durmaq)
-داداش ~ dad
-داداش کندی ~ dadaş kəndi
-دادا شلیق ~ dadaşlıq
-داداق ~ dadaq
-داداگتیرمک ~ dadagtırmək
-دادا گلمک ~ dada gəlmək
-دادال ~ dadal
-دادالاوغلو ~ dadaloğlu
-دادامال ~ dadamal
-داداناق ~ dadanaq
-دادانان ~ dadanan
-داداندیرماق ~ dadandırmaq
-داداندیریلماق ~ dadandırılmaq
-دادانماق ~ dadanmaq
-دادانمیش ~ dadanmış
-دادانیجی ~ dadanıcı
-دادانیق ~ dadanıq
-داد اورقانی ~ dad orqanı
-دادای ~ daday
-دادایزم ~ dadaizm
-دادایسته‎‎مک ~ dad istəmək
-دادبگ ~ dadbəg
-داد دویوسو ~ dad duyusu
-داد قازانماق ~ dad qazanmaq
-داد وئرمک ~ dad vermək
-داد وئریجی ~ dad verici
-دادبیداد ~ dadbidad
-دادبیلمز ~ dadbilməz
-دادبیلمزلیک ~ dadbilməzlik
-دادبیلمه‎ ~ dadbilmə
-داددوز ~ dadduz
-داددیرماق ~ daddırmaq
-دادرس ~ dadrəs
-دادسال ~ dadsal
-دادسیز ~ dadsız
-دادسیز دوزسوز ~ dadsız duzsuz
-دادسیزلاشدیرماق ~ dadsızlaşdırmaq
-دادسیزلاشماق ~ dadsızlaşmaq
-دادسیزلیق ~ dadsızlıq
-دادفریاد ~ dadfəryad
-دادقان ~ dadqan
-دادگاه ~ dadqah
-دادگستری ~ dadqustəri
-دادلاندیرماق ~ dadlandırmaq
-دادلانماق ~ dadlanmaq
-دادلی ~ dad
-دادلیجا ~ dadlıca
-دادلی دادلی ~ daddad
-دادلی دوزلو ~ dadduzlu
-دادلی دیل ~ daddil
-دادلی دیللی ~ daddıllı
-دادلی سؤز ~ dadlı söz
-دادلی سؤزلو ~ dadlı sözlü
-دادلیسو قایاسی ~ dadlı su qayası
-دادلی سوگلینجیگی ~ dadlı su gəlinciyi
-دادلی سو ~ dadlı su
-دادلیسی دوزلوسو ~ dadlı sı duzlusu
-دادلیق ~ dadlıq
-دادلی قاباق ~ dadlı qabaq
-دادلیلاشدیرماق ~ dadlılaşdırmaq
-دادلیلاشدیرماق ~ dadlılaşdırmaq
-دادلیلاشماق ~ dadlılaşmaq
-دادلیلاندیرماق ~ dadlılandırmaq
-دادلیلانماق ~ dadlılanmaq
-دادلیلیق ~ dadlılıq
-دادلیلیقلا ~ dadlılıqla
-دادلی یوسون ~ dadlı yosun
-دادما ~ dadma
-دادما دویوسو ~ dadma duyusu
-دادماق ~ dadmaq
-دادمالی ~ dadmalı
-دادی ~ dadı
-دادی آجی ~ dadı acı
-دادیان ~ dadyan
-دادی اولماق ~ dadı olmaq
-دادی پیس ~ dadı pis
-دادیجی ~ dadıcı
-دادیخماق ~ dadıxmaq
-دادیداماقدا قالماق ~ dadı damaqda qalmaq
-( دادیدوزو قالماماق(پوزولماق ~ dı duzu qalmamaq
-دادیزدیرماق ~ dadızdırmaq
-دادیزدیریلماق ~ dadızdırılmaq
-دادیزماق ~ dadızmaq
-دادیش ~ dadış
-دادیشدیرماق ~ dadışdırmaq
-دادیشماق ~ dadışmaq
-دادی گئتمک ~ dadı getmək
-دادیلماق ~ dadılmaq
-دادیلیق ائتمک ~ dadılıq etmək
-دادیلیق ~ dadılıq
-دادیم ~ dadım
-دادیملیق ~ dadımlıq
-دادینا باخماق ~ dadına baxmaq
-دادینا وارماق ~ dadına varmaq
-دادیندا بوراخماق ~ dadında buraxmaq
-دادینی آلماق ~ dadını almaq
-دادینی چیخارماق ~ dadını çıxarmaq
-دار ~ dar
-دا رآچی ~ daraçı
-دا رآغاجی ~ darağacı
-دا رآغاجیندان آسماق ~ dar ağacından asmaq
-دا رآیاقدا ~ dar ayaqda
-دا رائتمک ~ dar etmək
-داراب ~ darab
-دارابا ~ daraba
-دارابارا سالماق ~ darabara salmaq
-دارا بوغماق ~ dara boğmaq
-داراتدیرماق ~ daratdırmaq
-داراتماق ~ daratmaq
-داراجیق ~ daracıq
-داراچ ~ daraç
-دارا چکمک ~ dara çəkmək
-دارا چکیلمیش ~ dara çəkimiş
-( دارادار (دارهادار ~ daradar (darhadar)
-دارا دوشمک ~ dara düşmək
-دارادیش ~ daradış
-دارا سالماق ~ dara salmaq
-داراسینجی ~ darasıncı
-داراشدیرماق ~ daraşdırmaq
-داراشلیق ~ daraşlıq
-داراشماق ~ daraşmaq
-داراشیق ~ daraşıq
-داراق ~ daraq
-داراق ~ daraq
-داراق آغزی ~ daraq ağzı
-داراق اوتو ~ daraq otu
-داراقاوت وگیللر ~ daraq otugillər
-داراق باتماز ~ daraq batmaz
-دارا قجیق ~ daraqcıq
-داراق چکمک ~ daraq çəkmək
-داراقچی ~ daraqçı
-داراقچیلیق ~ daraqçılıq
-داراق داراق ~ daraq daraq
-داراق دیشی ~ daraq dışı
-داراقسی ~ daraqsı
-داراقسیز ~ daraqsız
-داراقلاتماق ~ daraqlatmaq
-داراقلاماق ~ daraqlamaq
-داراقلانماق ~ daraqlanmaq
-داراقلی قوش ~ daraqlı quş
-داراقلی ~ daraqlı
-داراقلیق ~ daraqlıq
-داراقلیلار ~ daraqlılar
-داراق واری ~ daraq varı
-داراق وورماق ~ daraq vurmaq
-دارا قیسناماق ~ dara qısnamaq
-دارا گتیرمک ~ dara gətirmək
-دارا گلمک ~ dara gəlmək
-داراُلادب ~ darülədəb
-داراُلامان ~ darüləman
-داراُلایتام ~ darüliytam
-داراُلبدیعه‎ ~ darülbəd
-دارالتماق ~ daraltmaq
-دارالتی ~ daraltı
-دارالتیجی ~ daraltıcı
-دارالتیلماق ~ daraltılmaq
-داراُلحزن ~ darülhüzn
-داراُلشّفا ~ darüşşəfa
-داراُلصفا ~ darüssəfa
-داراُلعلم ~ darülelm
-داراُلفنون ~ darülfünun
-دارالما ~ daralma
-دارالماق ~ daralmaq
-داراُلمعلّم ~ darülmüəllim
-دارالی ~ daralı
-دارالیش ~ daralış
-دارام دارام ~ daram daram
-داراما ماشینی ~ darama maşını
-داراماق ~ daramaq
-داران ~ daran
-دارانا ~ darana
-دارانتی ~ darantı
-دارانداش ~ darand
-دارانق ~ daranq
-دارانقا ~ daranqa
-دارانقی ~ daranqı
-دارانقیلتی ~ daranqıltı
-دارانماق ~ daranmaq
-دارانمیش ~ daranmış
-دارانیش ~ daranış
-دارانیق ~ daranıq
-دا راورکلی ~ dar ürəkli
-دا راورکل یلیک ~ dar ürkəlilik
-دا راولماق ~ dar olmaq
-دار اونلو ~ dar ünlu
-دارایی ~ darayı
-دارایی ~ darayi
-داراییش ~ darayış
-داردره‎سی ~ dardərəsi
-داردودوک ~ dardüdük
-داردوشونجه‎ لی ~ dardüşüncəli
-داردیبیندن قاچان ~ dar dibindən qaçan
-دا ربئیینلی ~ dar beyinli
-دارباداغین ~ darbadağın
-دارباریت ~ darbarıt
-داربالاق ~ darbalaq
-داربست ~ darbəst
-دا ربوغاز ~ darboğaz
-دا ربوکا ~ darbuka
-دارتاغایچی ~ dartağayçı
-دارتای ~ dartay
-دارتایچی ~ dartayçı
-دارتایچیلیق ~ dartayçılıq
-دارتایلاماق ~ dartaylamaq
-دارتدیرماق ~ dartdırmaq
-دارتقی ~ dartqı
-دارتما ~ dartma
-دارتماق ~ dartmaq
-دارتمایاخام جیریلدی ~ dartma yaxam cırıldı
-دارتی ~ dartı
-دارتیجی ~ dartıcı
-دارتیسیز ~ dartısız
-دارتیش ~ dartış
-دارتیشدیرماق ~ dartışdırmaq
-دارتیشدیریلماق ~ dartışdırılmaq
-دارتیشماق ~ dartışmaq
-دارتیلماق ~ dartılmaq
-دارتیلمیش ~ dartılmış
-دارتیلی ~ dartılı
-دارتیلیش ~ dartılış
-دارتیم ~ dartım
-دارتیملی ~ dartımlı
-دارتینج ~ dartınc
-دارتینماق ~ dartınmaq
-دارجا ~ darca
-دارجیق ~ darcıq
-دارچای ~ darçay
-دار چکن ~ dar çəkən
-دارچی ~ darçı
-دارچین ~ darçın
-دارچین تره‎یی ~ darçın tərəyi
-دارچین چایی ~ darçın çayı
-دارچی نلی ~ darçınlı
-دارچینی ~ darçını
-دارچینی ~ darçinç
-دا رخط ~ darxət
-داردا قالماق ~ darda qalmaq
-دا ردار ~ dardar
-دا ردارینا ~ dardarına
-دارداغان ~ dardağan
-دارداغان آغاجی ~ dardağan ağacı
-دارداغان اوتو ~ dardağan otu
-دارداغون ~ dardağun
-داردان چیخماق ~ dardan çıxmaq
-دا ردوشونجه‎ ل یلیک ~ dardüşüncəlilik
-دا ردوشونن ~ dardüşünən
-داررئشوری ~ Darreşuri
-دا رسسلی حرف ~ dar səsli hərf
-دارسیق ~ darsıq
-دارغا ~ darğa
-دارغاباشی ~ darğabaşı
-دارغاتیکمک ~ darğatıkmək
-دارغا شاگرد ~ darğa şagird
-دارغالی ~ darğalı
-دارغالیق ~ darğalıq
-دارغان ~ darğan
-دا رفیکیرلی ~ darfikirli
-دارقا ~ darqa
-دا رقافالی ~ darqafalı
-دارقایا ~ darqaya
-( دا رقورساق (لی ~ darqursaq(lı)
-دا رقورساقلیق ~ darqursaqlıq
-دارقیشلاق ~ darqışlaq
-دارقین ~ darqın
-دارقی نلاشماق ~ darqınlaşmaq
-دارقی نلیق ~ darqınlıq
-دار کسیلمک ~ dar kəsilmək
-دار گلمک ~ dar gəlmək
-دا رگلیرلی ~ dar gəlirli
-دارگؤروشلو ~ dargörüşlü
-دارگؤز ~ dargöz
-دارگؤزلوک ~ dargözlük
-دارگؤزلولوک ~ dargözlülük
-دارلاتماق ~ darlatmaq
-دارلاشدیرماق ~ darlaşdırmaq
-دارلاشدیریلماق ~ darlaşdırılmaq
-دارلاشماق ~ darlaşmaq
-دارلی غزنین ~ darlı ğəzneyn
-دارلیغا دوشمک ~ darlığa düşmək
-دارلیق ~ darlıq
-دارلیق چکمک ~ darlıq çəkmək
-دارما دومان ~ darma duman
-دارماجال ~ darmacal
-دارماداغین ائله‎مک ~ darmadağın eləmək
-دارماداغین اولماق ~ darmadağın olmaq
-دارماداغین ~ darmadağın
-دارماداغینلیق ~ darmadağınlıq
-دارماداغینیق ~ darmadağınıq
-دارمادومان ~ darmaduman
-دارنو ~ darnov
-دارواداغ ~ darvad
-داروینج یلیک ~ darvincilik
-داروینیزم ~ darvinizm
-داروینیست ~ darvinist
-داره‎ کندی ~ darə kəndi
-داری ~ darı
-داری ~ darı
-( داریاپراق(لی ~ daryapraq(lı)
-داری اوتو ~ darı otu
-داریتای ~ darıtay
-داریتماق ~ darıtmaq
-داریچؤره‎یی ~ darı çörəyi
-داریخدیرماق ~ darıxdırmaq
-داریخدیریجی ~ darıxdırıcı
-داریخدیریجیلیق ~ darıxdırıcılıq
-داریخسینماق ~ darıxsınmaq
-داریخما ~ darıxma
-داریخماق ~ darıxmaq
-داری دارینا ~ darı darına
-داریداغ ~ darıd
-داری سپمه‎ ~ darı səpmə
-داریسقال ~ darısqal
-داریسقال لاشدیرماق ~ darısqallaşdırmaq
-داریسقال لاشدیریلماق ~ darısqallaşdırılmaq
-داریسقال لاشماق ~ darısqallaşmaq
-داریسقا للیق ~ darısqallıq
-داریشماق ~ darışmaq
-داریشیق ~ darışıq
-داریک ~ darık
-داریلتماق ~ darıltmaq
-داریلقان ~ darılqan
-داریلقا نلیق ~ darılqanlıq
-داریلما ~ darılma
-داریلماجا ~ darılmaca
-داریلماق ~ darılmaq
-داریلمیش ~ darılmış
-داریماق ~ darımaq
-دارین قوج ~ darınquc
-داریول ~ daryol
-داری یارماسی ~ darı yarması
-داز ~ daz
-داز ~ daz
-دازارا دازار ~ dazara dazar
-دازالاق ~ dazalaq
-دازباش ~ dazbaş
-دازلاشدیرماق ~ dazlaşdırmaq
-دازلاشماق ~ dazlaşmaq
-دازلاشمیش ~ dazlaşmış
-دازلاق ~ dazlaq
-دازلاقلاشماق ~ dazlaqlaşmaq
-دازلا قلیق ~ dazlaqlıq
-دازلاماق ~ dazlamaq
-دازلانما ~ dazlanma
-دازلانماق ~ dazlanmaq
-دازلیق ~ dazlıq
-دازی ~ dazı
-داستان ~ dastan
-داستان آچماق ~ dastan açmaq
-داستان اولماق ~ dastan olmaq
-داستانچی ~ dastançı
-داس داراجیق ~ das daracıq
-داسکین ~ daskın
-داش ~ d
-داش آتان ~ Daş atan
-داش آتماق ~ daş atmaq
-داشآتیب باشینی توتماق ~ daş atıb başını tutmaq
-داش آتیجی ~ daş atıcı
-دا شآراباسی ~ daşarabası
-دا شآرمودو ~ daşarmudu
-دا شآسیلماق ~ daş asılmaq
-داشآیاق ~ Daşayak
-داشاباسماق ~ daşabasmaq
-دا شاپبه‎یی ~ daş əpbəyi
-داشا چکمک ~ daşa çəkmək
-داشاخور ~ daşaxor
-داشا دؤنمک ~ daşa dönmək
-داشا دؤیمه‎ ~ daşa döymə
-داشادؤین قوشو ~ daşa döyən quşu
-داشار ~ daşar
-داشارسو ~ daşarsu
-داشاق ~ daşaq
-داشاقلی ~ daşaqlı
-داشا گئتمک ~ daşa getmək
-داشا گیرن ~ daşa girən
-داشامن ~ daşəmən
-داشام نگیللر ~ daşəməngillər
-داشان ~ daşan
-داشان قالا ~ daşan qala
-دا شاوجاغی ~ daşocağı
-( دا شاورک(لی ~ daşürək(li)
-دا شاورکل یلیک ~ daşürəklilik
-دا شاوینادان ~ daş oynadan
-داشایاق ~ daşayaq
-دا شایلیگی ~ daş iliyi
-داش بؤجگی ~ daş böcəyi
-داش بادامی ~ daş badamı
-دا شباسماسی ~ daş basması
-دا شباسیم ~ daşbasım
-داشباش ~ daşbaş
-داشباشائله‎‎مک ~ daşbaş eləmək
-دا شبالیغی ~ daşbalığı
-داشبورد ~ daşbord
-داش بوینو ~ daş boynu
-دا شبیلمنی ~ daşbilməni
-دا شبیلیمی ~ daşbilimi
-دا شبینا ~ daşbina
-دا شپارچاسی ~ daşparçası
-( دا شپامبوق (پامبیغی ~ daşpambuq (pambığı)
-دا شتاپینجیلیق ~ daştapıncılıq
-دا شتره‎ زی ~ daştərəzi
-دا شتوپراق ~ daştopraq
-دا شتوزو ~ daştozu
-دا شتولک ~ daştülək
-داش چاتلاسا ~ daş çatlasa
-دا شچاغی ~ daşçağı
-داشچی ~ daşçı
-داشچیل ~ daşçıl
-داشچیلیق ~ daşçılıq
-داش حامام ~ daş hamam
-دا شخیناسی ~ daşxınası
-دا شدؤشَمی ~ ddöşəmi
-( دا شدؤنَمی(دئوری ~ ddönəmi(devri)
-دا شدؤیر ~ ddöyər
-دا شدؤین ~ ddöyən
-دا شدؤینقوشو ~ ddöyən quşu
-دا شداراغی ~ ddarağı
-دا شداشا ~ ddaşa
-دا شداشییان ~ ddaşıyan
-داشدان گئچمک ~ ddan geçmək
-داشدان یومشاق ~ ddan yumşaq
-دا شدلن ~ ddələn
-دا شدوز ~ dduz
-دا شدوغراما ~ ddoğrama
-دا شدوغرایان ~ ddoğrayan
-دا شدولقو ~ ddolqu
-دا شدووار ~ dduvar
-داشدیبی چایی ~ ddibi çayı
-داشدیرماق ~ ddırmaq
-داشدیریلماق ~ ddırılmaq
-داشرالی ~ daşralı
-داشریق ~ daşrıq
-دا شساپلاجی ~ daşsaplacı
-دا شساریمساغی ~ daşsarımsağı
-داشسیز ~ daşsız
-داششاق ~ daşşaq
-داشقا ~ daşqa
-داشقاچی ~ daşqaçı
-داشقارو ~ daşqaru
-دا شقاش ~ daşqaş
-دا شقاشلی ~ daşqaşlı
-دا شقالاسی ~ daşqalası
-دا شقالاق ~ daşqalaq
-دا شقالاقائتمک ~ daşqalaq etmək
-داشقان ~ daşqan
-داش قلبلی ~ daş qəlbli
-داشقورای ~ daşquray
-دا شقوم ~ daşqum
-دا شقووونو ~ daşqovunu
-داشقی ~ daşqı
-دا شقیران ~ daşqıran
-دا شقیران اوتو ~ daşqıran otu
-دا شقیراناوت وگیللر ~ daşqıran otugillər
-دا شقیرانچیچگی ~ daşqıran çiçəyi
-داشقین ~ daşqın
-داشقینجا ~ daşqınca
-داشقینلیق ~ daşqınlıq
-( دا شکؤمور(و ~ daşkömür(u)
-دا شکسسک ~ daşkəssək
-دا شکسن ~ daşkəsən
-داش کسن ~ daş kəsən
-دا شکلم ~ daşkələm
-دا شکلمآشی ~ daşkələm aşı
-دا شکلمبورانیسی ~ daşkələm boranısı
-داشکند ~ daşkənd
-داش کوره‎ ~ daş kürə
-داش کیمی ~ daş kimi
-دا شگردیشی ~ daş gərdişi
-داش گولو ~ daş gülü
-دا شگؤبه‎لگی ~ daş göbələyi
-دا شلاتماق ~ daşlatmaq
-داشلاشما ~ daşlaşma
-داشلاشماق ~ daşlaşmaq
-دا شلاشمیش ~ daşlaşmış
-داشلاشمیش قالیقلار ~ daşlaşmış qalıqlar
-داشلاما ~ daşlama
-داشلاماق ~ daşlamaq
-داشلاندیرماق ~ daşlandırmaq
-داشلانماق ~ daşlanmaq
-داشلی ~ daşlı
-داشلی بورون ~ daşlı burun
-داشلیجا ~ daşlıca
-داشلیق ~ daşlıq
-داشلی کسسکلی ~ daşlı kəssəkli
-داشما ~ daşma
-داشماق ~ daşmaq
-داشمالیق ~ daşmalıq
-داشناقلار ~ daşnaqlar
-دا شنعناسی ~ daşnənası
-داشنی ~ daşnı
-داشوق ~ daşuq
-داشوز ~ daşuz
-دا شهؤرمهسی ~ daş hörməsi
-دا شیازان ~ daşyazan
-داشیازی ~ daşyazı
-دا شیاغار قیامت قوپار ~ daşyağar qiyamət qopar
-دا شیاغی ~ daşyağı
-داشیت ~ daşıt
-داشیتچی ~ daşıtçı
-داشیتدیرماق ~ daşıtdırmaq
-داشیتماق ~ daşıtmaq
-داشیداش اوسته‎ قویماماق ~ daşıdaş üstə qoymamaq
-داشیرتماق ~ daşırtmaq
-داشیرقاماق ~ daşırqamaq
-داشیرما ~ daşırma
-داشیرماق ~ daşırmaq
-داشیریلماق ~ daşırılmaq
-داشی سیخساسویوچیخار ~ daşı sıxsa suyu çıxar
-داشیق ~ daşıq
-داشیقچی ~ daşıqçı
-داشی قچیلیق ~ daşıqçılıq
-داشیل ~ daşıl
-داشیللاشما ~ daşıllaşma
-داشیللاشماق ~ daşıllaşmaq
-داشی للی ~ daşıllı
-داشیم ~ daşım
-داشیما ~ daşıma
-داشیما آراجی ~ daşıma aracı
-داشیماجی ~ daşımacı
-داشیماجیلیق ~ daşımacılıq
-داشیماق ~ daşımaq
-داشیملیق ~ daşımlıq
-داشینابیلنلر ~ daşınabilənlər
-داشینابیلیر ~ daşınabilir
-داشینابیلیرلیک ~ daşınabilirlik
-داشینار ~ daşınar
-داشینارلار ~ daşınarlar
-داشینتی ~ daşıntı
-داشیندیرماق ~ daşındırmaq
-داشینما ~ daşınma
-داشینماز ~ daşınmaz
-داشینماق ~ daşınmaq
-داشینی آتماق ~ daşını atmaq
-داشینیجی ~ daşınıcı
-داشینیر ~ daşınır
-داشینیش ~ daşınış
-داشینیم ~ daşınım
-دا شیو نان ~ daş yonan
-دا شیونما ~ daş yonma
-دا شیوواری ~ daş yuvarı
-داشییان ~ daşyıan
-داشیییجی ~ daşıyıcı
-داعوا ~ daava
-داعوا آختارماق ~ daava axtarmaq
-داعواائله‎‎مک ~ daava eləmək
-داعواجیل ~ daavacıl
-داعواچی ~ daavaçı
-داعوا دؤیوش ~ daava döyüş
-داعوا داعوا ~ daava daava
-داعوا داغارجیغی ~ daava dağarcığı
-داعوادالاش ~ daavadalaş
-داعواسیز ~ daavasız
-( داعواشاعوا (داواشاوا ~ daavaşava
-( داعواقالخماق (دوشمک ~ daava qalxmaq (düşmək)
-داغ ~ d
-داغ آدلاری ~ dağ adları
-داغ آرمودو ~ dağ armudu
-دا غآسلانی ~ dağ aslanı
-دا غآشیری ~ dağ aşırı
-دا غآلاسی ~ dağ alası
-دا غآلماسی ~ dağ alması
-دا غآناسی ~ dağ anası
-دا غآییسی ~ dağ ayısı
-دا غائوی ~ dağ evi
-دا غاتگی ~ dağ ətəyi
-داغاچا ~ dağaça
-داغا دؤنمک ~ dağa dönmək
-داغاداشا دوشمک ~ dağadaşa düşmək
-داغاداشا سالماق ~ dağadaşa salmaq
-داغاداشا سیغماماق ~ dağadaşa sığmamaq
-داغار ~ dağar
-داغارجیغی یوکلو ~ dağarcığı yüklü
-داغارجیق ~ dağarcıq
-دا غاریگی ~ dağ əriyi
-دا غاقلیمی ~ dağ iqlimi
-داغال ~ dağal
-داغاللیق ~ dağallıq
-داغالییان ~ dağalıyan
-دا غاوتلاغی ~ dağotlağı
-دا غاوچقو ~ dağ uçqu
-دا غاوستو ~ dağ üstü
-دا غاولماق ~ dağ olmaq
-دا غاولماق ~ dağolmaq
-دا غاولوش ~ dağoluş
-داغای ~ dağay
-دا غباسار ~ dağbasar
-دا غباسماق ~ dağbasmaq
-دا غباشی ~ dağbaşı
-دا غباییر ~ dağbayır
-دا غبگی ~ dağbəyi
-دا غبویاناسی ~ dağboyanası
-دا غبیرلیگی ~ dağbirliyi
-دا غبیلگ یسی ~ dağbilgisi
-دا غبیلمنی ~ dağbilməni
-دا غبیلیمی ~ dağbilimi
-دا غترخونو ~ dağ tərxunu
-دا غتورپو ~ dağ turpu
-دا غتویوغو ~ dağ toyuğu
-داغجیل ~ dağcıl
-دا غچامی ~ dağçamı
-دا غچایی ~ dağçayı
-دا غچاییری ~ dağçayırı
-داغچی ~ dağçı
-داغچیلیق ~ dağçılıq
-دا غچیه‎لگی ~ dağ çiyələyi
-دا غخاشخاشی ~ dağ xaşxaşı
-داغخان ~ dağxan
-دا غدؤشو ~ ddöşü
-داغدار ~ ddar
-دا غداش ~ dd
-دا غداشا دوشمک ~ ddaşa düşmək
-دا غداغ ~ dd
-داغداغا ~ ddağa
-دا غداغاراستگلمک ~ ddağa rast gəlmək
-داغداغان ~ ddağan
-داغداغان ~ ddağan
-داغداغان اوتو ~ ddağan otu
-داغداغا نلیق ~ ddağanlıq
-دا غدالاق اوتو ~ ddalaq otu
-دا غدره‎ ~ ddərə
-دا غدیبی ~ ddibi
-دا غریحانی ~ dağ reyhanı
-داغسئرچه‎ سی ~ dağ serçəsi
-دا غساققیزی ~ dağsaqqızı
-دا غسرو یسی ~ dağ səvisi
-دا غسیچانی ~ dağsıçanı
-دا غشووه‎رنی ~ dağ şüvərəni
-دا غقارپیزی ~ dağqarpızı
-دا غقایایا راست گلمک ~ dağqayaya rast gəlmək
-دا غقوچو ~ dağqoçu
-دا غقولو ~ dağqolu
-دا غقویونو ~ dağqoyunu
-دا غقیلانقوشو ~ dağ qəylanquşu
-دا غکئچ یسی ~ dağ keçisi
-دا غکستانه‎ سی ~ dağ kəstanəsi
-دا غکَلی ~ dağkəli
-دا غکیمی ~ dağ kimi
-دا غکیمی دورماق ~ dağ kimi durmaq
-دا غگؤرموش ~ dağ görmüş
-دا غگئشنیزی ~ dağ geşnizi
-دا غگؤلو ~ dağgölü
-دا غگلی نجیگی ~ dağ gəlinciyi
-داغلاتدیرماق ~ dağlatdırmaq
-داغلاتماق ~ dağlatmaq
-داغلاتیش ~ dağlatış
-داغلار ~ dağlar
-داغلارا دوشمک ~ dağlara düşmək
-داغلاغی ~ dağlağı
-دا غلاله‎ سی ~ dağ laləsi
-داغلاماق ~ dağlamaq
-داغلان ~ dağlan
-داغلان ~ dağlan
-داغلانماق ~ dağlanmaq
-داغلانیش ~ dağlanış
-داغلاییش ~ dağlayış
-داغلی ~ dağlı
-داغلیج ~ dağlıc
-داغلیق ~ dağlıq
-داغلیق قاراباغ ~ dağlıq qarabağ
-داغلیلیق ~ dağlılıq
-داغما ~ dağma
-داغ ماراسی ~ dağ marası
-داغناماق ~ dağnamaq
-دا غنعناسی ~ dağ nənası
-دا غنوروزو ~ dağnoruzu
-داغو ~ dağu
-داغ هاواسی ~ dağ havası
-داغی ~ dağı
-داغیان ~ dağyan
-داغیتدیرماق ~ dağıtdırmaq
-داغیتما ~ dağıtma
-داغیتماق ~ dağıtmaq
-داغیتیش ~ dağıtış
-داغیتیق ~ dağıtıq
-داغیتیلماق ~ dağıtılmaq
-داغیتیم ~ dağıtım
-داغیتیم ائوی ~ dağitim evi
-داغیتیمجی ~ dağıtımcı
-داغیتیمجیلیق ~ dağıtımcılıq
-داغیتیمسال ~ dağıtımsal
-داغیدیجی ~ dağıdıcı
-داغیدیجیلیق ~ dağıdıcılıq
-داغیدیلماز ~ dağıdılmaz
-داغیدیلمازلیق ~ dağıdılmazlıq
-داغیدیلماق ~ dağıdılmaq
-داغیلسین ~ dağılsın
-داغیلما ~ dağılma
-داغیلماق ~ dağılmaq
-داغیلمیش ~ dağılmış
-داغیلیش ~ dağılış
-داغیلیشماق ~ dağılışmaq
-داغیلیم ~ dağılım
-داغیم داغیم ~ dağım dağım
-داغینتی ~ dağıntı
-داغینتیلی ~ dağıntılı
-داغینتیلیق ~ dağıntılıq
-داغینیق ~ dağınıq
-داغینیقجا ~ dağınıqca
-داغینیق لیق ~ dağınıqlıq
-دا غیولو ~ dağyolu
-داقاق ~ daqaq
-داققا ~ daqqa
-داققا قارین ~ daqqa qarın
-داکتیلو ~ daktilo
-داکتیلوقراف ~ daktıloqraf
-دال ~ dal
-دال آیاقلار ~ dal ayaqlar
-دالا آتماق ~ dala atmaq
-دالا چکیلمک ~ dala çəkilmək
-دالا دوشمک ~ dala düşmək
-دالاب اولماق ~ dalab olmaq
-دالاب ~ dalab
-دالا(دالی) باخماماق ~ dala(dalı) baxmamaq
-دالاچای ~ dalaçay
-دالاخلار ~ dalaxlar
-دالار ~ dalar
-دالاش ~ dalaş
-دالاشدیرماق ~ dalaşdırmaq
-دالاشدیریلماق ~ dalaşdırılmaq
-دالاشقان ~ dalaşqan
-دالاشقانلیق ~ dalaşqanlıq
-دالاشماق ~ dalaşmaq
-دالاغی سانجماق ~ dalağı sancmaq
-دالاف ~ dalaf
-دالاق ~ dalaq
-دالاق اوتو ~ dalaq otu
-دالاماز ~ dalamaz
-دالاماق ~ dalamaq
-دالامپیر ~ dalampır
-دالا میندی ~ dala mindi
-دالان ~ dalan
-دالان ~ dalan
-دالانچی ~ dalançı
-دالانچیلیق ~ dalançılıq
-دالاندار ~ dalandar
-دالاندارلیق ~ dalandarlıq
-دالانماق ~ dalanmaq
-دالاو ~ dalav
-دال اؤیله‎ ~ dal öylə
-دالای ~ dalay
-دالای دالای ~ dalay dalay
-دالایوبا ~ Dalayoba
-دالاییجی ~ dalayıcı
-دالایی لاما ~ dalayı lama
-دالبادال ~ dalbadal
-دالبای ~ dalbay
-دالبند ~ dalbənd
-دال بوداقسالماق ~ dal budaq salmaq
-دالبوزه‎ ~ dalbuzə
-دالبوغا ~ dalboğa
-دالبینماق ~ dalbınmaq
-دالتونیزم ~ daltonizm
-دالتونیک ~ daltonik
-دالجیق ~ dalcıq
-دال چئویرمک ~ dal çevirmək
-دالدا ~ dalda
-دالدا بوجاقدا ~ dalda bucaqda
-دالدا قالماق ~ dalda qalmaq
-دالدا قویماق ~ dalda qoymaq
-دا لدابان ~ daldaban
-دا لدالا ~ daldala
-دالدالاتماق ~ daldalatmaq
-دالدالاماق ~ daldalamaq
-دالدالانماق ~ daldalanmaq
-دالدالانمالی ~ daldalanmalı
-دالدالاییجی ~ daldalayıcı
-دا لدالی ~ daldalı
-دالدالیق ~ daldalıq
-دالدان دالاقونماق ~ daldan dala qonmaq
-دالدان ~ daldan
-دالداناجاق ~ daldanacaq
-دالدئی ~ daldey
-دالدیرتماق ~ daldırtmaq
-دالدیرماق ~ daldırmaq
-دالدیریش ~ daldırış
-دالدیریلماق ~ daldırılmaq
-دالدیز ~ daldız
-دالستان ~ dalstan
-دالغا ~ dalğa
-دالغا آخیم ~ dalğa axım
-دالغا اؤلچر ~ dalğa ölçər
-دالغا اوجالیغی ~ dalğa ucalığı
-دالغا اوزونلوغو ~ dalğa uzunluğu
-دالغا باندی ~ dalğa bandı
-دالغا بویو ~ dalğa boyu
-دالغا پئریودو ~ dalğa peryodu
-دالغاتپه‎ سی ~ dalğa təpəsi
-دالغاجیق ~ dalğacıq
-دالغا چوخورو ~ dalğa çuxuru
-دالغاچی ~ dalğaçı
-دالغاچیلیق ~ dalğaçılıq
-دالغا دؤنَمی ~ dalğa dönəmi
-دالغا دؤین ~ dalğa döyən
-دالغا دالغا ~ dalğa dalğa
-دالغا سیرتی ~ dalğa sırtı
-دالغاسیز ~ dalğasız
-دالغاسیزلیق ~ dalğasızlıq
-دالغاق ~ dalğaq
-دالغا قوشاغی ~ dalğa quşağı
-دالغا سیندیران ~ dalğa sındıran
-دالغا قیران ~ dalğa qıran
-دالغا کسن ~ dalğa kəsən
-دالغالاندیرماق ~ dalğalandırmaq
-دالغالاندیریجی ~ dalğalandırıcı
-دالغالاندیریش ~ dalğalandırış
-دالغالاندیریلماق ~ dalğalandırılmaq
-دالغالانما ~ dalğalanma
-دالغالانماق ~ dalğalanmaq
-دالغالانمیش ~ dalğalanmış
-دالغالانیش ~ dalğalanış
-دالغالی ~ dalğalı
-دالغالیآخیم اوره‎تَن ~ dalğalı axım ürətən
-دالغالی آخیم ~ dalğalı axım
-دالغالیترپه‎نیش ~ dalğalı tərpəniş
-دالغا هیزی ~ dalğa hızı
-دالغایا دوشمک ~ dalğaya düşmək
-دالغایوکس کلیگی ~ dalğa yüksəkliyi
-دالغوم ~ dalğum
-دالغی ~ dalğı
-دالغیج ~ dalğıc
-دالغیج بؤجکلر ~ dalğıc böcəklər
-دالغیج قوشلاری ~ dalğıc quşları
-دالغیج قوشو ~ dalğıc quşu
-دالغیج قوشوگیللر ~ dalğıc quşugillər
-دالغیج گؤزلوگو ~ dalğic gözlüyü
-دالغی جلیق ~ dalğıclıq
-دالغین ~ dalğın
-دالغین ~ dalğın
-دالغین دالغین ~ dalğın dalğın
-دالغینلاشدیرماق ~ dalğınlaşdırmaq
-دالغینلاشماق ~ dalğınlaşmaq
-دالغی نلیق ~ dalğınlıq
-دالقا ~ dalqa
-دا لقاباق ~ dalqabaq
-دا لقاووق ~ dalqavuq
-دا لقورودان ~ dalqurudan
-دالقیج ~ dalğıc
-دالقیر ~ dalqır
-دا لقیران ~ dalqıran
-دالقیلیج ~ dalqılıc
-دالقین ~ dalqın
-دا لکیمی ~ dalkimiiı
-دا لگوندوز ~ dalgündüz
-داللاری باسماق ~ dalları basmaq
-داللاماق ~ dallamaq
-داللاندیرماق ~ dallandırmaq
-داللانماق ~ dallanmaq
-داللانیب بوداق لانماق ~ dallanıb budaqlanmaq
-داللانیش ~ dallanış
-داللی ~ dallı
-داللی بوداقلی ~ dallı budaqlı
-داللیق ~ dallıq
-داللی گوللو ~ dallı güllü
-دالما ~ dalma
-دالماق ~ dalmaq
-دالمیش ~ dalmış
-دالو ~ dalu
-دال وئرمک ~ dal vermək
-دالی ~ dalı
-دالی ~ dalı
-دالیا ~ dalya
-دالیان ~ dalyan
-دالی اوتورما ~ dalı oturma
-دالیاوزولمه‎‎مک ~ dalı üzülməmək
-دالیب گئتمک ~ dalıb getmək
-دالیجا گئتمک ~ dalıca getmək
-دالیجا ~ dalıca
-دالیجی ~ dalıcı
-دالی دالی ~ dalı dalı
-دالی دورماق ~ dalı durmaq
-دالی دوشمک ~ dalı düşmək
-دالیز ~ dalız
-دالیسی ~ dalısı
-دالیسینجا ~ dalısınca
-دالیش ~ dalış
-دالی قالماق ~ dalı qalmaq
-دالی قالمیش ~ dalı qalmış
-دالیکسیلمه‎‎مک ~ dalı kəsilməmək
-دالی گئتمک ~ dalı getmək
-دالی گون ~ dalı gün
-دالیلانماق ~ dalılanmaq
-دالینا آلماق ~ dalına almaq
-دالینا چاتماق ~ dalına çatmaq
-دالینا دوشمک ~ dalına düşmək
-دالینا قاباغیناباخماق ~ dalına qabağına baxmaq
-دالینا مینمک ~ dalına minmək
-دالینا وئرمک ~ dalina vermək
-دالینج ~ dalınc
-دالینجا ~ dalınca
-دالینجان ~ dalıncan
-دالیندا دورماق ~ dalında durmaq
-دالینی داغا سؤیکه‎‎مک ~ dalını dağa söykəmək
-دالینی سانجماق ~ dalını sancmaq
-دالینییئره‎ وئرمک ~ dalını yerə vermək
-دالی وورماق ~ dalı vurmaq
-دام ~ dam
-داما ~ dama
-داما باسماق ~ dama basmaq
-داماجیق ~ damacıq
-داماد ~ damad
-داماداما ~ damadama
-دامادلیق ~ damadlıq
-داما دوشمک ~ dama düşmək
-دامار ~ damar
-دامار آچان ~ damar açan
-دامار آلتی ~ damar altı
-دامار اوستو ~ damar üstü
-دامار بیلیمی ~ damar bilimi
-دامار توتولماسی ~ damar tutulması
-دامارتیخانی قلیغی ~ damar tıxanıqlığı
-دامارجیق ~ damarcıq
-دامارچین ~ damarçın
-دامار دارالدان ~ damar daraldan
-دامار دامار ~ damar damar
-دامار سرتلیگی ~ damar sərtliyi
-دامارسیز ~ damarsız
-دامارسیزلیق ~ damarsızlıq
-داما سالماق ~ dama salmaq
-داما قاتماق ~ dama qatmaq
-دامارلاری قوروماق ~ damarları qurumaq
-دامارلاماق ~ damarlamaq
-دامارلاندیرماق ~ damarlandırmaq
-دامارلانماق ~ damarlanmaq
-دامارلی ~ damarlı
-دامارلیلیق ~ damarlılıq
-داماری بوش ~ damarı boş
-داماری بوشلوق ~ damarı boşluq
-داماری پوزوق ~ damarı pozuq
-داماری توتماق ~ damarı tutmaq
-داماریجا ~ damarıca
-داماری قیریق ~ damarı qırıq
-دامارینا ایشله‎‎مک ~ damarına işləmək
-دامارینا باسماق ~ damarına basmaq
-دامارینا چکمک ~ damarına çəkmək
-دامارینا دوشمک ~ damarına düşmək
-دامارین اگیرمک ~ damarına girmək
-دامارینی تاپماق ~ damarını tapmaq
-دامارینی توتماق ~ damarını tutmaq
-دامازلیغی کسیلمک ~ damazlığı kəsilmək
-دامازلیق ~ damazlıq
-داما سالدیرماق ~ dama saldırmaq
-داما گیرمک ~ dama girmək
-داماغی پوزولماق ~ damağı pozulmaq
-داماغی چاتلاماق ~ damağı çatlamaq
-داماغی چاغ ~ damağı çağ
-داماغی سازلاشماق ~ damağı sazlaşmaq
-داماغی قالخماق ~ damağı qalxmaq
-داماغی کؤک ~ damağı kök
-داماغی یانماق ~ damağı yanmaq
-داماغینا دیمک ~ damağına dəymək
-داماغینی پوزماق ~ damağını pozmaq
-داماغینی ساللاماق ~ damağını sallamaq
-داماق ~ damaq
-داماق آرخاسی حرفلر ~ damaq arxası hərflər
-داماقآرخاسیس سسیزحرف ~ damaq arxası səssiz hərf
-داماق آرخاسی سسلی حرف ~ damaq arxası səsli hərf
-داماق اته‎یی ~ damaq ətəyi
-داماق اورتاسی ~ damaq ortası
-داماق اورتاسی س سسیز حرف ~ damaq ortası səssiz hərf
-داماق اؤنو ~ damaq önü
-داماق اؤنو س سسیز حرف ~ damaq önü səssiz hərf
-داماق اؤنو سسلی حرف ~ damaq önü səsli hərf
-داماق اوسته‎ اولماق ~ damaq üstə olmaq
-داماق ساللاماق ~ damaq sallamaq
-داما قسیز ~ damaqsız
-داما قسیزلیق ~ damaqsızlıq
-داماق سیل ~ damaqsıl
-داماق قویماق ~ damaq qoymaq
-داماق لانماق ~ damaqlanmaq
-داما قلیلیق ~ damaqlılıq
-داماق وئرمک ~ damaq vermək
-داماقدان دوشمک ~ damaqdan düşmək
-داماقدان سالماق ~ damaqdan salmaq
-داما قلی ~ damaqlı
-دامالتماق ~ damaltmaq
-دامانجان ~ damancan
-دا ماوتو ~ damotu
-دا ماوستو ~ damüstü
-دامبات ~ dambat
-دامبات ~ dambat
-دامبات لاشماق ~ dambatlaşmaq
-دامباتی ~ dambatı
-دامپئر ~ damper
-دامپینق ~ dampinq
-دامجی ~ damcı
-دامجی دامجی ~ damcı damcı
-دامجی لاتدیرماق ~ damcı latdırmaq
-دامجی لاتماق ~ damcılatmaq
-دامجی لاماق ~ damcılamaq
-دامجی لاندیرماق ~ damcılandırmaq
-دامجی لانماق ~ damcılanmaq
-دامجیتماق ~ damcıtmaq
-دامجیجیق ~ damcıcıq
-دامجیغاز ~ damcığaz
-دامجیل ~ damcıl
-دامجیلاییجی ~ damcılayıcı
-دامجیلیق ~ damcılıq
-دامجیواری ~ damcıvarı
-دامچی ~ damçı
-دامداباجا ~ damdabaca
-دا مدازلاق ~ damdazlaq
-دا مداش ~ damd
-دا مدام ~ damdam
-دامداما ~ damdama
-دا مدوم ~ damdum
-دا مدووار ~ damduvar
-دامدیرماق ~ damdırmaq
-دامغا ~ damğa
-دامغا باسان ~ damğa basan
-دامغا باسماق ~ damğa basmaq
-دامغا وورماق ~ damğa vurmaq
-دامغا یئمک ~ damğa yemək
-دامغاچی ~ damğaçı
-دامغاچیلیق ~ damğaçılıq
-دامغاسینی وورماق ~ damğasını vurmaq
-دامغالاتماق ~ damğalatmaq
-دامغالاما ~ damğalama
-دامغالاماق ~ damğalamaq
-دامغالانماق ~ damğalanmaq
-دامغالانمیش ~ damğalanmış
-دامغالاییش ~ damğalayış
-دامغالی ~ damğalı
-دامغان ~ damığan
-دامقا ~ damqa
-دا مقوروغو ~ damqoruğu
-دا مقوروغوگیللر ~ damqoruğugillər
-دا مقورماق ~ dam qurmaq
-دامکینا ~ damkına
-داملا ~ damla
-داملا خسته‎ لیگی ~ damla xəstəliyi
-داملا داملا ~ damla damla
-داملا ساققیزی ~ damla saqqızı
-داملاتدیرماق ~ damlatdırmaq
-داملاتدیریلماق ~ damlatdırılmaq
-داملاتماق ~ damlatmaq
-داملاتیلماق ~ damlatılmaq
-داملاجیق ~ damlacıq
-داملاداش ~ damlad
-داملاداشی ~ damladaşı
-داملالیق ~ damlalıq
-داملاماق ~ damlamaq
-داملاندیرماق ~ damlandırmaq
-داملانماق ~ damlanmaq
-داملی ~ damlı
-داملی ~ damlı
-دامما سووارما ~ damma suvarma
-دامماق ~ dammaq
-دامن ~ damən
-دامنه‎ ~ daminə
-دامو ~ damu
-دامهیمای ~ damhimay
-دامیتما ~ damıtma
-دامیتماق ~ damıtmaq
-دامیتیجی ~ damıtıcı
-دامیتیق ~ damıtıq
-دامیتیلماق ~ damıtılmaq
-دامیتیم ~ damıtım
-دامیزدیران ~ damızdıran
-دامیزدیرماق ~ damızdırmaq
-دامیزدیریلماق ~ damızdırılmaq
-دامیزلیق ~ damızlıq
-دامیزماق ~ damızmaq
-دان ~ dan
-دان آتماق ~ dan atmaq
-دانا ~ dana
-دانا ~ dana
-دانا آیاغی ~ dana ayağı
-داناآیاغیگیللر ~ danaayağıgillər
-داناباش ~ danabaş
-داناباشلیق ~ danabaşlıq
-دانابگ ~ danabg
-دانابورنو ~ danaburnu
-دانابولاق ~ danabulaq
-دانابیزوو ~ danabızou
-داناتیمور ~ danatımur
-داناجیق ~ danacıq
-داناجیل ~ danacıl
-داناچا ~ danaça
-داناچی ~ danaçı
-داناچی ~ danaçı
-دانادانا ~ danadana
-دانا دولوق ~ dana doluq
-دانادونا ~ danaduna
-دانا دیش ~ danad
-داناسیز ~ danasız
-داناقیران اوتو ~ danaqıran otu
-داناقیران چؤل ~ danaqıran çöl
-داناکلجه‎ ~ danakəlcə
-داناگاوالی ~ danagavalı
-دان الاتدیرماق ~ danalatdırmaq
-دان الاتماق ~ danalatmaq
-دان الار ~ Danalar
-دانالار کیمی باغیرماق ~ danalar kimi bağırmaq
-دان الاماق ~ danalamaq
-دانالپ ~ danalp
-دانالو ~ danalu
-دانان ~ danan
-دا ناوزو ~ dan üzü
-دا ناولدوزو ~ dan ulduzu
-دانایاپراغی ~ danayaprağı
-دانباران ~ danbaran
-دانتئل ~ dantel
-دانتئل آغاجی ~ dantel ağacı
-دا نچاغی ~ dançaği
-دا ندان ~ dandan
-دا ندان اولماق ~ dandan olmaq
-دانداناکان ~ dandanakan
-داندیرماق ~ dandırmaq
-دانریک ~ Danrık
-دانس ~ dans
-دانسئو ~ dansev
-دانساق ~ dansaq
-دانسوی ~ dansoy
-دا نسؤکمک ~ dansökmək
-دانسیق ~ dansıq
-دانش ~ daniş
-دانق ~ danq
-دانقا ~ danqa
-دانقاران ~ danqaran
-دانقاز ~ danqaz
-دانقازلیق ~ danqazlıq
-دانقالاق ~ danqalaq
-دانقالاقجا ~ danqalaqca
-دانقالاقلیق ~ danqalaqlıq
-دانقالیق ~ danqalıq
-دان قوشو ~ dan quşu
-دانقیر ~ danqır
-دانقیرالی ~ danqıralı
-دانقیرتی ~ danqırtı
-دانقیرداما ~ danqırdama
-دانقیرداماق ~ danqırdamaq
-دانقیش ~ danqış
-دانقیل دونقول ~ danqıl dunqul
-دانقیلتی ~ danqıltı
-دانقیلداتماق ~ danqıldatmaq
-دانقیلداماق ~ danqıldamaq
-دانلاتماق ~ danlatmaq
-دانلاق ~ danlaq
-دانلاقلی ~ danlaqlı
-دانلاما ~ danlama
-دانلاماق ~ danlamaq
-دانلانج ~ danlanc
-دانلانماق ~ danlanmaq
-دانلاییب دانساماق ~ danlayıb dansamaq
-دانما ~ danma
-دانماق ~ danmaq
-داننده‎ ~ danəndə
-دا نواختی ~ danvaxtı
-دانه‎ ~ danə
-دا نیئری ~ danyeri
-دا نیئلی ~ danyeli
-دانیش ~ danış
-دانیشان ~ danışan
-دانیشتای ~ danıştay
-دانیشدیرماق ~ danışdırmaq
-دانیشدیریلماق ~ danışdırılmaq
-دانیشقان ~ danışqan
-دانیشقانلیق ~ danışqanlıq
-دانیشما ~ danışma
-دانیشماز ~ danışmaz
-دانیشماق ~ danışmaq
-دانیشمامازلیق ~ danışmamazlıq
-دانیشمان ~ danışman
-دانیشما نلیق ~ danışmanlıq
-دانیشمند ~ danişmənd
-دانیشمندلی ~ danişməndli
-دانیشیغا توتماق ~ danışığa tutmaq
-دانیشیق ~ danışıq
-( دانیشیق ائتمک(آپارماق ~ danışıq etmək(aparmaq)
-دانیشی قسیز ~ danışıqsız
-دانیشیلماق ~ danışılmaq
-دانیلماز ~ danılmaz
-دانیلماق ~ danılmaq
-دانیم ~ danım
-داو ~ dav
-داوا ~ dava
-داوا اْوتو ~ dava otu
-داوابیلمنی ~ davabilməni
-داوا درمان ~ dava dərman
-داوات ~ davat
-داوات ~ davat
-داوات قابی ~ davat qabı
-داواجات ~ davacat
-داواجات خانا ~ davacat xana
-داواچی ~ davaçı
-داواچی ~ davaçı
-داواخانا ~ davaxana
-داوار ~ davar
-داوار بسله‎مه‎ ~ davar bəsləmə
-داوارچی ~ davarçı
-داوارچیلیق ~ davarçılıq
-داواردیبی ~ davardibi
-داواساتان ~ davasatan
-داواسیز ~ davasız
-داوالاما ~ davalama
-داوالاماق ~ davalamaq
-داوالانماق ~ davalanmaq
-داوام ~ davam
-داوامچی ~ davamçı
-داوامسیز ~ davamsız
-داواملی ~ davamlı
-داواملیلیق ~ davamlılıq
-داوامیت ~ davamiyət
-داوان ~ davan
-داود ~ davud
-داودان ~ davdan
-داوراندیرماق ~ davrandırmaq
-داورانما ~ davranma
-داورانماق ~ davranmaq
-داورانیش ~ davranış
-داورانی شبیلگیسی ~ davranışbilgisi
-داورانیشچیلیق ~ davranışçılıq
-داورانیشلی ~ davranışlı
-داورداغی ~ davrdağı
-داوریجان ~ davrıcan
-داوریش یرازی ~ davəri şirazi
-داوشان ~ davşan
-داوشان آغزی ~ davşan ağzı
-داوشان آلماسی ~ davşan alması
-داوشان آیاغی ~ davşan ayağı
-داوشاناور کلی ~ davşan ürəklı
-داوشان بوغو ~ davşan buğu
-داوشان پاچاسی ~ davşan paçası
-داوشانجیل ~ davşancıl
-داوشانجیل اوتو ~ davşancıl otu
-داوشانجیللار ~ davşancıllar
-داوشانچی ~ davşançı
-داوشان دوداغی ~ davşan dodağı
-داوشان قولاغی ~ davşan qulağı
-داوشان کلمی ~ davşan kələmi
-داوشانگیللر ~ davşangillər
-داوشان ممه‎سی ~ davşan məməsi
-داوشان یوخوسو ~ davşan yuxusu
-داوطلب ~ davtələb
-داوودلو ~ davudlu
-داوورنا ~ davurna
-داوول ~ davul
-داوول چالماق ~ davul çalmaq
-داوولچو ~ davulçu
-داوولچولوق ~ davulçuluq
-داه ~ dah
-داها ~ daha
-داها آز ~ daha az
-داها آلت ~ daha alt
-داها اؤنجه ~ daha öncə
-داها اوزاق ~ daha uzaq
-داها اوستون ~ daha üstün
-داها اییی ~ daha iyi
-داها پیس ~ daha pis
-داها چوخ ~ daha çox
-داها داها ~ daha daha
-داها دوغروسو ~ daha doğrusu
-داها سرت ~ daha sərt
-داهاسی ~ dahası
-داهارلو ~ daharlu
-داها قوتسال ~ daha qutsal
-داها قیسا ~ daha qısa
-داها کؤتو ~ daha kötü
-داهان ~ dahan
-داها یاخشی ~ daha yaxşı
-داهتالیر ~ dahtalir
-داهی ~ dahi
-داهیانه ~ dahiyanə
-داهیلیک ~ dahilik
-دای ~ day
-دایا ~ daya
-دایاتدیرماق ~ dayatdırmaq
-دایاتماجی ~ dayatmacı
-دایاتماق ~ dayatmaq
-دایاتیش ~ dayatış
-دایاتیشماق ~ dayatışmaq
-دایار ~ dayar
-دایاز ~ dayaz
-دایاز دوشونجه‎لی ~ dayaz düşüncəli
-دایاز فیکیرلی ~ dayaz fikirli
-دایازجا ~ dayazca
-دایازلاتما ~ dayazlatma
-دایازلاتماق ~ dayazlatmaq
-دایازلاشدیرما ~ dayazlaşdırma
-دایازلاشدیرماق ~ dayazlaşdırmaq
-دایازلاشماق ~ dayazlaşmaq
-دایازلاشمیش ~ dayazlaşmış
-دایازلاماق ~ dayazlamaq
-دایازلاندیرماق ~ dayazlandırmaq
-دایازلاندیریلماق ~ dayazlandırılmaq
-دایازلانماق ~ dayazlanmaq
-دایازلانمیش ~ dayazlanmış
-دایازلیق ~ dayazlıq
-دایاق ~ dayaq
-دایاق آتماق ~ dayaq atmaq
-دایاق اولماق ~ dayaq olmaq
-دایاقجنّ تدن چیخیب ~ dayaq cnntdən çıxıb
-دایاق دورماق ~ dayaq durmaq
-دایا قسیز ~ dayaqsız
-دایا قسیزلیق ~ dayaqsızlıq
-دایاقلاماق ~ dayaqlamaq
-دایاقلانماق ~ dayaqlanmaq
-دایاقلی ~ dayaqlı
-دایاقلیق ~ dayaqlıq
-دایاق وئرمک ~ dayaq vermək
-دایاق یئمک ~ dayaq yemək
-دایالی ~ dayalı
-دایاماق ~ dayamaq
-دایان ~ dayan
-دایاناجاق ~ dayanacaq
-دایاناق ~ dayanaq
-دایانا قسیز ~ dayanaqsız
-دایانا قسیزلیق ~ dayanaqsızlıq
-دایاناق نُقطه‎ سی ~ dayanaq nuqtəsi
-دایانا قلی ~ dayanaqlı
-دایاناقلیق ~ dayanaqlıq
-دایاناماماق ~ dayanamamaq
-دایانتی ~ dayantı
-دایانج ~ dayanc
-دایانجاق ~ dayancaq
-دایاندیرماق ~ dayandırmaq
-دایاندیریجی ~ dayandırıcı
-دایاندیریلماز ~ dayandırılmaz
-دایاندیریلماق ~ dayandırılmaq
-دایاندیریلمیش ~ dayandırılmış
-دایانقان ~ dayanqan
-دایانما ~ dayanma
-دایانما عؤمورو ~ dayanma ömürü
-دایانمادان ~ dayanmadan
-دایانماز ~ dayanmaz
-دایانمازلیق ~ dayanmazlıq
-دایانماق ~ dayanmaq
-دایانیب دورماق ~ dayanıb durmaq
-دایانیت ~ dayanıt
-دایانیرلیق ~ dayanırlıq
-دایانیش ~ dayanış
-دایانیش سینیری ~ dayanış sınırı
-دایانی شلی ~ dayanışlı
-دایانیشما ~ dayanışma
-دایانیشماجی ~ dayanışmacı
-دایانیشماجیلیق ~ dayanışmacılıq
-دایانیشماق ~ dayanışmaq
-دایانیشمالی ~ dayanışmalı
-دایانیشیق ~ dayanışıq
-دایانیق ~ dayanıq
-دایانی قسیزلیق ~ dayanıqsızlıq
-دایانیق لاشدیرماق ~ dayanıqlaşdırmaq
-دایانی قلی ~ dayanıqlı
-دایانی قلیلیق ~ dayanıqlılıq
-دایانی قلیق ~ dayanıqlıq
-دایانیقسیز ~ dayanıqsız
-دایانیقلاشدیریلماق ~ dayanıqlaşdırılmaq
-دایانیلماز ~ dayanılmaz
-دایانیلماق ~ dayanılmaq
-دایانیم ~ dayanım
-دایانیم عؤمرو ~ dayanım ömrü
-دایاییش ~ dayayış
-دایچا ~ dayça
-دا یدای ~ dayday
-دایر ~ dayir
-دایرئکتور ~ dayrektor
-دایره‎ ~ dairə
-دایره‎ جیک ~ dairəcik
-دایره‎ چکن ~ dairə çəkən
-دایره‎ سل ~ dairəsəl
-دایره‎ وی ~ dairəvi
-دایره‎لنمک ~ dairələnmək
-دایرةاُلمعارف ~ dairətülməarif
-دایکند ~ daykənd
-دایلاق ~ daylaq
-دایلاقلی ~ daylaqlı
-دایم ~ dayim
-دایماً ~ daimən
-دایمی ~ daimi
-دایمی لشمک ~ daimiləşmək
-داینا ~ dayna
-دایناسور ~ daynasor
-دایناسورلار ~ daynasorlar
-دایه‎ ~ dayə
-دایه‎لیک ~ dayəlik
-دایی ~ dayı
-دایی آروادی ~ dayı arvadı
-دایی اوغلولوق ~ dayı oğluluq
-دایی اوشاغی ~ dayı uşağı
-دایی اوغلو ~ dayı oğlu
-دایی قیزی ~ dayıqızı
-دایی قیزیلیق ~ dayıqızılıq
-دایی گلینی ~ dayı gəlini
-دایی لیق ~ dayılıq
-دایی نوه‎ سی ~ dayı nəvəsi
-دئ ~ de
-دئ ها دئ ~ de ha de
-دئبی ~ debi
-دئپارتمان ~ departman
-دئپرئسیون ~ depresiyon
-دئپرم ~ deprəm
-دئپرم اؤلچر ~ deprəm ölçər
-دئپرم بیلیمجی ~ deprəm bilimci
-دئپرم گؤرموش ~ deprəm görmüş
-دئپرم یازار ~ deprəm yazar
-دئپرنمک ~ deprənmək
-دئپلاسمان ~ deplasman
-دئپو ~ depo
-دئتال ~ detal
-دئتاللاشدیرماق ~ detallaşdırmaq
-دئتاللاشماق ~ detallaşmaq
-دئتانت ~ detant
-دئتای ~ detay
-دئتئرجئنت ~ detercent
-دئتئرمینانت ~ determinant
-دئتئرمینیزم ~ determinizm
-دئتئرمینیست ~ determinist
-دئتئکتور ~ detektor
-دئتئکیتو ~ detektiv
-دئتئی ~ detey
-دئتونه‎ ~ detonə
-دئتونه‎ اولماق ~ detonə olmaq
-دئج ~ dec
-دئج قالماق ~ dec qalmaq
-دئجلنمک ~ decəlnəmək
-دئچان ~ deçan
-دئدئکسیون ~ dedeksion
-دئدلاین ~ dedlayn
-دئدی قودو ~ dediqodu
-دئدی قودوجو ~ dediqoducu
-دئدی قودو قومقوماسی ~ dediqudu qumquması
-دئدی قودوجولوق ~ dediquduculuq
-دئدیرتمک ~ dedirtmək
-دئدیرمک ~ dedirmək
-دئدیکجه‎ ~ dedikcə
-دئدیگین ~ dediyin
-دئدیگی ندن چیخماق ~ dediyindən çıxmaq
-دئدیم دئمه‎ میش ~ dedim deməmış
-دئدییم دئدیکچی ~ dediyim dedikçi
-دئرماتولوژی ~ dermatoloji
-دئرماتولوق ~ dermatoloq
-دئرماتیت ~ dermatit
-دئره‎ ~ derə
-دئریک ~ derik
-دئریواسیون ~ derivasiyon
-دئزئنفئکتاسیون ~ dezenfektasiyon
-دئزاوانتاژ ~ dezavantaj
-دئژ ~ dej
-دئژله‎مک ~ dejləmək
-دئژئنئره‎ ~ dejenerə
-دئژقالماق ~ dejqalmaq
-دئژلنمک ~ dejlənmək
-دئژله‎مک ~ dejləmək
-دئسامبر ~ desambr
-دئسپوتیزم ~ despotizm
-دئسپوتیک ~ despotik
-دئسکریپتیو ~ deskriptiv
-دئسن ~ desən
-دئسیبئل ~ desibıl
-دئسیکاتور ~ desikator
-دئسیگرم ~ desigrəm
-دئسیلیتر ~ desilitr
-دئسیمان ~ desiman
-دئسیمتر ~ desimetr
-دئشارژ ~ deşarj
-دئشدیرمک ~ ddirmək
-دئشدیریلمک ~ ddirilmək
-دئشمک ~ deşmək
-دئشه‎له‎‎مک ~ deşələmək
-دئشیجی ~ deşici
-دئشیفره‎ ~ deşifrə
-دئشیک ~ deşik
-دئشیک دئشیک ~ deşik deşik
-دئشیلمک ~ deşilmək
-دئشیلمیش ~ deşilmiş
-دئفانس ~ defans
-دئفروستئر ~ defroster
-دئفلاتور ~ deflator
-دئفلاسیون ~ deflasion
-دئفو ~ defo
-دئفورماسیون ~ deformasion
-دئفورمه‎ ~ deformə
-دئفیس ~ defis
-دئفیسیت ~ defisit
-دئقاژمان ~ deqajman
-دئکابر ~ dekabr
-دئکار ~ dekar
-دئکلاراسیون ~ deklarasion
-دئکلاماتور ~ dekəlamator
-دئکور ~ dekor
-دئکوراتیو ~ dekorativ
-دئکوراتیو بیتگ یلر ~ dekorativ bitgilər
-دئکوراسیون ~ dekorasion
-دئکولته‎ ~ dekoltə
-دئکونت ~ dekont
-دئلئقاسیون ~ deleqasion
-دئلتا ~ delta
-دئلهی تورکایمپاراتورلوغو ~ delhi türk imparatorluğu
-دئم ~ dem
-دئم اکینی ~ dem əkini
-دئماقوژی ~ demaqoji
-دئماقوق ~ demaqoq
-دئمئت ~ demet
-دئمج ~ deməc
-دئمج وئرمک ~ deməc vermək
-دئمقیشلاق ~ demqışlaq
-دئمک ~ demək
-دئمک اولارکی ~ demək olarki
-دئمک اولمازکی ~ demək olmazki
-دئمک کی ~ deməkki
-دئموکراتیک ~ demokratik
-دئمونستراسیون ~ demonstrasion
-دئموده‎ ~ demodə
-دئموقرافی ~ demoqrafi
-دئموکرات ~ demokrat
-دئموکراتیزم ~ demokratizm
-دئموکراسی ~ demokrasi
-دئمه‎ ~ demə
-دئمه‎لی ~ deməli
-دئمی ~ demi
-دئنئت ~ denet
-دئنئتلَنمک ~ denetlənmək
-دئنئتله‎مک ~ denetləmək
-دئنئتی ~ deneti
-دئنئتیجی ~ denətici
-دئنئتیجیلیک ~ denəticilik
-دئنئت یجیلیک ~ deneticilik
-دئنئتیم ~ denetim
-دئنئک داشی ~ denek daşı
-دئنئک ~ denek
-دئنئمک ~ denəmək
-دئنئمه‎ ~ denəmə
-دئنئمه‎ ائوی ~ denəmə evi
-دئنئمه‎چی ~ denəməçi
-دئنئمه حئیوانی ~ denəmə heyvanı
-دئنئمه‎ یایینی ~ denəmə ayını
-دئنئنمک ~ denənmək
-دئنئی ~ deney
-دئنئی اوستو ~ deney üstü
-دئنئی اوستوجو ~ deney üstücü
-دئنئی اوستوجولوک ~ deney üstücülük
-دئنئیجی ~ deneyci
-دئنئیجیلیک ~ deneycilik
-دئنئ یسل ~ deneysl
-دئنکتاش ~ denktaş
-دئنمک ~ denəmək
-دئنیلمک ~ denilmək
-دئو ~ dev
-دئو آددیملارلا ~ dev addımlarla
-دئو قالاسی ~ dev qalası
-دئو قیلیق ~ dev qılıq
-دئولر ~ Devler
-دئولنقج ~ devlənqəc
-دئونتولوژی ~ deontoloji
-دئوآسا ~ devasa
-دئوآناسی ~ devanası
-دئوآینا ~ devayna
-دئوجه‎ ~ devcə
-دئوجیک ~ devcik
-دئور ~ devr
-دئور ائتمک ~ devr etmək
-دئورا ئدیلمیش ~ devər edilmiş
-دئوران ~ devran
-دئوره‎ ~ devrə
-دئوره‎ قاپی ~ devrə qapı
-دئوریک ~ devrik
-دئوریلمک ~ devrilmək
-دئوریلمه‎ ~ devrilmə
-دئوریلیش ~ devriliş
-دئوریلیم ~ devrilim
-دئوریم ~ devrim
-دئوکؤپک بالیقلار ~ devköpək balıqlar
-دئو کیمی ~ dev kimi
-دئوگؤوده‎لی ~ dev gövdəli
-دئولشدیرمک ~ devləşdirmək
-دئولشمک ~ devləşmək
-دئوی ~ devi
-دئویر ~ devir
-دئویرتْمک ~ devirtmək
-دئویرمک ~ devirmək
-دئویک ~ devik
-دئویکدیرمک ~ devikdirmək
-دئویکمک ~ devikmək
-دئویکمیش ~ devikmiş
-دئویم ~ devim
-دئوین ~ devin
-دئوینای ~ devinay
-دئوینمک ~ devinmək
-دئوینیم ~ devinim
-دئوینیم بیلیمی ~ devinim bilimi
-دئوینیم سل ~ devinimsəl
-دئه‎ ~ de
-دئهدولا ن ~ dehdolan
-دئهلی ک ~ dehlik
-دئهلان ~ dehlan
-دئهلَتمک ~ dehlətmək
-دئهلنمک ~ dehlənmək
-دئهله‎مک ~ dehləmək
-دئهلیز ~ dehliz
-دئهناو ~ dehnav
-دئیتا ~ deyta
-دئینو ~ deynov
-دئیه‎ ~ deyə
-دئیه‎ گوله‎ ~ deyə gülə
-دئیه‎جک ~ deyəcək
-دئیه‎ دییه‎ ~ deyə deyə
-دئیه‎سن ~ deyəsən
-دئییجیلیک ~ deyicilik
-دئییب دانیشماق ~ deyib danışmaq
-دئییب ده‎ گئچمک ~ deyib də geçmək
-دئییب گولمک ~ deyib gülmək
-دئییب گولن ~ deyib gülən
-دئییجی ~ deyici
-دئییردیم کی ~ deyirdimki
-دئییرلرکی ~ deyirlərki
-دئییش ~ deyiş
-دئییشات ~ deyişat
-دئییشدیرمک ~ deyişdirmək
-دئییشدیریلمک ~ deyişdirilmək
-دئییشمک ~ deyişmək
-دئییشمه‎ ~ deyişmə
-دئیی کله‎مک ~ deyikləmək
-دئیی کله‎ مه‎ ~ deyikləmə
-دئیی کلی ~ deyikli
-دئیی کلیک ~ deyiklik
-دئییل ~ deyil
-دئییلمک ~ deyilmək
-دئییلمیش ~ deyilmiş
-دئییلن ~ deyilən
-دئییله‎ سی ~ deyiləsi
-دئییلیش ~ deyiliş
-دئییم ~ deyim
-دئییم سؤزلوگو ~ deyim sözlüyü
-دئییم لشدیرمک ~ deyimləşdirmək
-دئییملشمک ~ deyimləşmək
-دئیی ملی ~ deyimli
-دئیینتی ~ deyinti
-دئیینت یلی ~ deyintili
-دئیینجک ~ deyincək
-دئییندیرمک ~ deyindirmək
-دئیینگن ~ deyingən
-دئیینگ نلیک ~ deyingənlik
-دئیینمک ~ deyinmək
-دئیینن ~ deyinən
-دئیینیکلی ~ deynikli
-دب ~ dəb
-دب ~ dobb
-دباصغر ~ dobbəsğər
-دباکبر ~ dobbəkbər
-دببه‎ ~ dəbbə
-دببه‎ پولو ~ dəbbə pulu
-دببه‎ چی ~ dəbbəçi
-دببه‎ چیلیک ~ dəbbəçilik
-دببه‎له‎مک ~ dəbbələmək
-دبدبه‎ ~ dəbdəbə
-دبر ~ dobor
-دبرتمک ~ dəbərtmək
-دبرْدان ~ dəbərdan
-دبردیلمک ~ dəbərdilmək
-دبرمک ~ dəbərmək
-دبرمه‎ ~ dəbərmə
-دبره‎تور بوغا ~ dəbərtur boğa
-دبره‎گ ؤز ~ dəbrə göz
-دبک ~ dəbək
-دبنْگ ~ dəbəng
-دبه‎ ~ dəbbə
-دبه‎ ~ dəbə
-دبه‎ داشی ~ dəbə daşı
-دبه‎ریلمک ~ dəbərilmək
-دبه‎ریشمک ~ dəbərişmək
-دبه‎لنمک ~ dəbələnmək
-دبه‎له‎نیش ~ dəbələniş
-دبیرخانا ~ dəbirxana
-دبیرستان ~ dəbirstan
-دبیلقه‎ ~ dəbilqə
-دبیلقه‎د اغی ~ dəbilqə dağı
-دپ درین ~ dəp dərin
-دِپو ~ depo
-دج ~ dəc
-دجال ~ dəccal
-دجل ~ dəcəl
-دِجله‎ ~ diclə
-دجه‎له‎ ~ dəcələ
-دچار ~ düçar
-دخالت ~ dəxalət
-دختر ~ doxtər
-دخْلی ~ dəxli
-دخمه‎ ~ dəxmə
-دخول ~ duxul
-دخیل ~ dəxil
-دخیلا ولماق ~ dəxil olmaq
-دخیل دوشمک ~ dəxil düşmək
-دخیل مراغه‎ای ~ dəxil mərağei
-ددانلو ~ dədanlu
-دده‎ ~ dədə
-دده‎ ~ dədə
-دده‎آناسیز ~ dədəanasız
-دده‎ا رکیل ~ dədə ərkil
-دده‎ب ابا ~ dədə baba
-دده‎بابادان قالما ~ dədə babadan qalma
-دده‎سی یانماق ~ dədəsi yanmaq
-دده‎سینیی اندیرماق ~ dədəsini yandırmaq
-دده‎قورقود ~ dədəqorqud
-دده‎لی ~ dədəli
-دده‎لیک ~ dədəlik
-دده‎مالی ~ dədəmalı
-دده‎و ئردی ~ dədə verdi
-در ~ dürr
-درئناژ ~ drenaj
-درآغوش ~ dərağuş
-درآمد ~ dəramd
-دراقون ~ draqon
-دراکه‎ ~ dərrakə
-درام ~ dram
-درام ~ dəram
-دراماتیزم ~ dramatizm
-دراماتیک ~ dəramatik
-درایت ~ dirayət
-دربار ~ dərbar
-دربچه‎ ~ dərbəçə
-دربدر ~ dərbedər
-دربست ~ dərbəst
-دربند ~ dərbənd
-دربندی ~ dərbəndi
-دربه‎ ~ dərbə
-دربه‎ ~ dərbə
-دربه‎ چه‎ ~ dərbəçə
-درج ~ dərc
-درجات ~ dərəcat
-درجن ~ dərcən
-درجه‎ ~ dərəcə
-درجه‎ درجه‎ ~ dərəcə dərəcə
-درجه‎سیز ~ dərəcəsiz
-درجه‎لندیرمک ~ dərəcələndirmək
-درج هله‎مک ~ dərəcəhlhmək
-درجه‎لی ~ dərəcəli
-درحال ~ dərhal
-درحقیقت ~ dərhəqiqət
-درخاناه ~ dərxanah
-درخشان ~ dirəxşan
-درد ~ dərd
-درد آلماق ~ dərd almaq
-درد ائله‎‎مک ~ dərd eləmək
-درد الم ~ dərdələm
-درد اولماق ~ dərd olmaq
-درد اهلی ~ dərd ahli
-درد بلا ~ dərd bəla
-درد بیلمز ~ dərd bilməz
-دردسر ~ dərdsər
-دردگ لمک ~ dərd gəlmək
-دردلشمک ~ dərdləşmək
-دردلندیرمک ~ dərdləndirmək
-دردلنمک ~ dərdlənmək
-دردمیر ~ dərdəmir
-دردناک ~ dərdnak
-درده‎ دوشمک ~ dərdə düşmək
-درده‎ قالماق ~ dərdə qalmaq
-درده‎جر ~ dərdəcər
-دردیرمک ~ dərdirmək
-دردیریلمک ~ dərdirilmək
-درز ~ dərz
-درزلنمک ~ dərzlənmək
-درزله‎‎مک ~ dərzləmək
-درزه‎ نک ~ dərzənək
-درزه‎کولان ~ dərzəkulan
-درز هلاه ~ dərzəlah
-درزه‎لی ~ dərzəli
-درزی ~ dərzi
-درزیق وشو ~ dərzi quşu
-درزیلو ~ dərzilu
-درزیلیک ~ dərzilik
-درزیو لیلو ~ dərzi vəlilu
-درس ~ dərs
-درس آلماق ~ dərs almaq
-درس اوخویان ~ dərs oxuyan
-درس وئرمه‎ ~ dərs vermə
-درست ~ dürüst
-درسینی وئرمک ~ dərsini vermək
-درصد ~ dərsəd
-درک ~ dərək
-درک ~ dərk
-درک ~ dərk
-درگاه ~ dərgah
-درگاه قولو ~ dərgah qulu
-درگاهلو ~ dərgahlu
-درگَچ ~ dərgəç
-درگز ~ dərgəz
-درگز ~ dərgəz
-درگزلیسی دعلیمیرنیا ~ dərgəzli seyidəli mirniya
-درگه ~ dərgəh
-درگی ~ dərgi
-درگی جیلیک ~ dərgicilik
-درگیله‎مک ~ dərgiləmək
-درلم ~ dərləm
-درلم جی ~ dərləmci
-درلم جیلیک ~ dərləmcilik
-درلنمک ~ dərlənmək
-درله‎‎مک ~ dərləmək
-درله‎ ییجی ~ dərləyici
-درله‎ ییجیلیک ~ dərləyicilik
-درله‎مه‎ ~ dərləmə
-درله‎مه‎ توپلاما ~ dərləmə toplama
-درلیت وپلو ~ dərli toplu
-درمان ~ dərman
-درمان چیله‎ ین ~ dərman çiləyən
-درمان لاماق ~ dərmanlamaq
-درمان لانماق ~ dərmanlanmaq
-درمان لاییجی ~ dərmanlayıcı
-درمک ~ dərmək
-درمن ~ dərmən
-درمنک ~ dərmənək
-درمه‎ ~ dərmə
-درمه‎ چاتما ~ dərmə çatma
-درمه‎ درمه‎ ~ dərmə dərmə
-درمه‎ دیرلیک ~ dərmə dirlik
-درنک ~ dərnək
-درنکت وپلامی ~ dərnk toplamı
-درنکچی ~ dərnəkçi
-درنکچ یلیک ~ dərnəkçilik
-درنکقو رماق ~ dərnək qurmaq
-درنکلشمک ~ dərnəkləşmək
-درنه‎ ~ dərnə
-درنه‎ شیک ~ dərnəşik
-دروازا ~ dərvaza
-درون ~ dərun
-درونی ~ dəruni
-درونی ~ dəruni
-درویش ~ dərviş
-درویشانه‎ ~ Dərvişanə
-درویشع لی ~ dərviş əli
-درویشک ابولشاه ~ dərviş kabulşah
-درویشلر ~ dərvişlər
-دروی شلیک ~ dərvişlik
-دره‎ ~ dərə
-دره‎ اوتو ~ Dərə otu
-دره‎ بگلیک ~ dərə bəylik
-دره‎ بگی ~ dərə bəyi
-دره‎ تپه‎ ~ dərə təpə
-دره‎ تپه‎دن دانیشماق ~ dərə təpədən danışmaq
-دره‎ تپه‎ دن قونوشماق ~ dərə təpədən qonuşmaq
-دره‎ تپه‎ دوز گئتمک ~ dərə təpə düz getmək
-دره‎ تپه‎لیک ~ dərə təpəlik
-دره‎ جیک ~ dərəcik
-دره‎ خلوت توکلو بگ ~ dərə xəlvət tüklü bəy
-دره‎دن تپه‎دن ~ dərdən təpədən
-دره‎دیز ~ dərdiz
-دره‎ دیز چؤره‎یی ~ dərədiz çörəyi
-دره‎ قایاسی ~ dərə qayası
-دره‎ موم ~ dərə mum
-دره‎ نه‎ ~ dərənə
-دره‎لی تپه‎ لی ~ dərəli təpəli
-دره‎لیک ~ dərəlik
-دری ~ dəri
-دری داغی ~ dərri dağı
-دریآ شیلایان ~ dəri aşılayan
-دریآ لتی ~ dəri altı
-دریا ~ dərya
-دریابالیق ~ dəryabalıq
-دریاجا ~ dəryaca
-دریاچا ~ dəryaça
-دریاخ انیم ~ dərya xanım
-دریاز ~ dəryaz
-دریازلاماق ~ dəryazlamaq
-دریازلانماق ~ dəryazlanmaq
-دریا قدر ~ dərya qədər
-دریامان ~ dəryaman
-دریان ~ dəryan
-در یاوستلویو ~ dəri üstlüyü
-در یبیلیمی ~ dəribilimi
-دریت یکانلی ~ dəri tikanlı
-دریجیک ~ dəricik
-دریچه‎ ~ dəriçə
-دریچی ~ dəriçi
-دریچیلیک ~ dəriçilik
-در یخانا ~ dərixana
-در یخسته‎لی کلری ~ dəri xəstəlikləri
-دریدن چیخماق ~ dəridən çıxmaq
-دریدن دیرناقدان چیخماق ~ dəridən dırnaqdan çıxmaq
-در یدییشمک ~ dəri dəyişmək
-در یساتان ~ dəri satan
-در یساتما ~ dəri satma
-دریسل ~ dərisəl
-دریس ویان ~ dərı soyan
-در یسویماق ~ dəri soymaq
-دریسی تیکانلیلار ~ dərisi tikanlılar
-دریسی قارا ~ dərisi qara
-دریسی قالین ~ dərisi qalın
-دریسینه‎ سامان تپمک ~ dərisinə saman təpmək
-دریسینه‎ سیغماماق ~ dərisinə sığmamaq
-دریسینی اوزمک ~ dərisini üzmək
-دریسینی سویماق ~ dərisini soymaq
-دریسینیس ودانچیخارماق ~ dərisini sudan çıxarmaq
-دریشدیرمک ~ dərişdirmək
-دریشمک ~ dərişmək
-دریشیک ~ dərişik
-دریشی کلیک ~ dərişiklik
-دریغا ~ dəriğa
-دریک داش ~ dərik d
-دریلمک ~ dərilmək
-دریلمه‎ ~ dərilmə
-دریلمیش ~ dərilmiş
-دریلی ~ dərili
-دریلیک ~ dərilik
-دریلو ~ dərilu
-دریم ~ dərim
-درین ~ dərin
-دری ن ~ dərin
-دری نآنلاییشلی ~ dərin anlayışlı
-درینتی ~ dərinti
-درینجک ~ dərincək
-درینجه‎ ~ dərincə
-دری ندرین ~ dərindərin
-دری ندرینه‎ دوشونمک ~ dərindərinə düşünmək
-دریندن ~ dərindən
-دری ندوشونجه‎لی ~ dərin düşüncəli
-دری ندوشونجه‎ل یلیک ~ dərin düşüncəlilik
-دری نفیکیرلی ~ dərin fikirli
-دری نگئتمک ~ dərin getəmək
-دری نلتمک ~ dərinlətmək
-دری نلتمه‎ ~ dərinlətmə
-دری نلشدیرمک ~ dərinləşdirmək
-دری نلشدیرمه‎ ~ dərinləşdirmə
-دری نلشدیریجی ~ dərinləşdirici
-دری نلشدیریلمک ~ dərinləşdirilmək
-دری نلشمک ~ dərinləşmək
-دری نله‎مه‎سینه‎ ~ dərinləməsinə
-دری نلیک ~ dərinlik
-دری نلیک اؤلچر ~ dərinlik ölçər
-دری نلیگینه‎ ~ dərinliyinə
-درینه‎گ ئتمک ~ dərinə getmək
-درینی وخو ~ dərin yuxu
-دزگاه ~ dəzgah
-دزگیر ~ dəzgir
-دژ ~ dəj
-دِژئنره‎ ~ dejenerə
-دژبان ~ dəjban
-دسائس ~ dəsais
-دست ~ dəst
-دستار ~ dəstar
-دستاماز ~ dəstamaz
-دستاویز ~ dəstaviz
-دستبند ~ dəstbənd
-دسپاچا ~ dəspaça
-دس تپرورده‎ ~ dəstpərvərdə
-دستجئرد ~ dəstəcerd
-دستخط ~ dəstxət
-دستخوش ~ dəstxoş
-دس تدراز ~ dəstdiraz
-دسترخان ~ dəstərxan
-دسترس ~ dəstrəs
-دس تفرمان ~ dəstfərman
-دستک ~ dəstək
-دستک لنمک ~ dəstəklənmək
-دست کله‎‎مک ~ dəstəkləmək
-دستگاه ~ dəstgah
-دستگیر ~ dəstgir
-دس تمزد ~ dəstmüzd
-دستور ~ dəstur
-دستورالعمل ~ dəsturiləməl
-دستوران ~ dəsturan
-دسته‎ ~ dəstə
-دسته‎ ~ dəstə
-دسته‎باشی ~ dəstəbaşı
-دسته‎فور ~ dəstəfur
-دسته‎لنمک ~ dəstələnmək
-دسته‎له‎‎مک ~ dəstələmək
-دستی ~ dəsti
-دستیری ~ dəstiri
-دسگیره‎ ~ dəsgirə
-دسمال ~ dəsmal
-دسمال سالدی ~ dəsmal saldı
-دسمال قاپدی ~ dəsmal qapdı
-دسمال لاماق ~ dəsmallamaq
-دسمالی ~ dəsmalı
-دسمالی ~ dəsmalı
-دسیسه‎ ~ dəsisə
-دِشارژ ~ deşarj
-دشت ~ dəşt
-دشت ~ dəşt
-دشتی ~ dəşti
-دشمن ~ düşmən
-دشنه‎ ~ dəşnə
-دشوار ~ düşvar
-دعا ~ duva
-دعاثنا ~ duvasəna
-دعالاماق ~ duvalamaq
-دعاوی ~ dəavi
-دعوا ~ daava
-دعوت ~ dəvət
-دعوتله‎‎مک ~ dəvətləmək
-دعوت نامه‎ ~ dəvət namə
-دعوتچی ~ dəvətçi
-دعوی ~ dəvi
-دغدغه‎ ~ dəğdəğə
-دف ~ dəf
-دفاع ~ difa
-دفتر ~ dəftər
-دفترچه‎ ~ dəftərçə
-دفترخانا ~ dəftərxana
-دفتردار ~ dəftərdar
-دفترقازی ~ dəftərqazi
-دفع ~ dəf
-دفعات ~ dəfəat
-دفعتاً ~ dəfətən
-دفعه‎ ~ dəfə
-دفن ~ dəfn
-دفنه‎ ~ dəfnə
-دفنه‎گیللر ~ dəfnəgillər
-دفه‎ ~ dəfə
-دفه‎ داراق ~ dəfə daraq
-دفه‎له‎‎مک ~ dəfələmək
-دفینه‎ ~ dəfinə
-دقّ اُلباب ~ dəqqülbab
-دقّت ~ diqqət
-دقّ تسیز ~ diqqətsiz
-دقّ تسیزلیک ~ diqqətsizlik
-دقّ تلی ~ diqqətli
-دقیق ~ dəqiq
-دقیق لشدیرمک ~ dəqiq ləşədirmək
-دقیق لشمک ~ dəqiqləşmək
-دقیقاً ~ dəqiqən
-دقیقه‎ ~ dəqiqə
-دقیقه‎ سایار ~ dəqiqə sayar
-دقیقه‎لیک ~ dəqiqəlik
-دک ~ dək
-دِکار ~ dekar
-دکانل و ~ dəkanlu
-دککه‎ ~ dəkkə
-دکل ~ dəkəl
-دِکلاماتور ~ deklamator
-دگر ~ dəyər
-دگمک ~ dəymək
-دگمه‎ داغیلدی ~ dəymə dağıldı
-دگه‎ نک ~ dəyənək
-دگیرمان ~ dəyirman
-دگیرمان ~ dəyirman
-دگیرمی ~ dəyirmi
-دگیش ~ dəyiş
-دگیشمک ~ dəyişmək
-دگیل ~ dəyil
-دلّاک ~ dəllək
-دلّال ~ dəllal
-دلالت ~ dəlalət
-دلاور ~ dilavər
-دلبر ~ dilbər
-دلبردو داغی ~ dilbər dodağı
-دلبند ~ dilbənd
-د لپسند ~ dilpəsnəd
-دلتنگ ~ diltəng
-دلخسته‎ ~ dilxəstə
-دلخک ~ dəlxək
-دلخ کلیک ~ dəlxəklik
-دلخور ~ dilxor
-دلخوش ~ dilxoş
-دلخواه ~ dilxah
-دلخون ~ dilxun
-دلداده‎ ~ dildadə
-دلدار ~ dildar
-دلدیرمک ~ dəldirmək
-دلدیریلمک ~ dəldirilmək
-دلروبا ~ dilruba
-دلسوز ~ dilsuz
-دلسوز ~ dilsuz
-دلشاد ~ dilşad
-دلشاد ~ dilşad
-د لشیکسته‎ ~ dilşikəstə
-دلفریب ~ dilfərib
-دلق ~ dəlq
-دلقک ~ dəlqək
-دلقیچ ~ dəlqiç
-دلکئش ~ dilkeş
-دلگُشا ~ dilguşa
-دلگشا ~ dilgşa
-دلگی ~ dəlgi
-دلگی ~ dəlgi
-د لگیر ~ dilgir
-دللر ~ dəllər
-دللک ~ dəllək
-دلْلَک قَبری ~ dəllək qəbri
-دلمک ~ dəlmək
-دلمکچه‎ ~ dəlməkçə
-دلمه‎ ~ dəlmə
-دلمه‎ جک ~ dəlməcək
-دلمه‎ دئشیک ~ dəlmə deşik
-( دلمه‎ گؤز (لو ~ dəlmə göz(lu)
-دلمه‎لنمک ~ dəlmələnmək
- ~ dələnçik
-دلَنگه‎واز ~ dələngəvaz
-دلنواز ~ dilnəvaz
-دلو ~ dəlo
-دله‎ ~ dələ
-دله‎جک ~ dələcək
-دلهح سن ~ dələ həsən
-دله‎دوز ~ dələdüz
-دله‎دوزجه‎سینه‎ ~ dələdüzcəsinə
-دله‎دوزلوک ~ dələdüzlük
-دله‎قارین ~ dələqarın
-دله‎گئی ~ dələgey
-دله‎گئ یلیک ~ dələgeylik
-دله‎مه‎ ~ dələmə
-دله‎مه‎لندیرمک ~ dələmələndirmək
-دله‎مه‎لندیریلمک ~ dələmələndirilmək
-دله‎مه‎لنمک ~ dələmələnmək
-دله‎ین ~ dələyən
-دله‎یه‎نیز ~ dələyəniz
-دلی ~ dəli
-دلی ~ dəli
-دلی ~ dəli
-دلیآ لاجاسی ~ dəlı alacası
-دل یائتمک ~ dəli etmək
-دل یاوت ~ dəliot
-دل یاوتو ~ dəliotu
-دل یاورمان ~ dəliorman
-دل یاولماق ~ dəli olmaq
-دلیایرماق ~ dəliırmaq
-دل یبؤیورتگن ~ dəli böyürtgən
-دل یباش ~ dəlibaş
-دلیب اشلیق ~ dəli başlıq
-دل یبال ~ dəlibal
-دل یبالتا ~ dəlibalta
-دل یبنْگ ~ dəlibəng
-دل یپوزوق ~ dəlipozuq
-دل یپوزوقلوق ~ dəlipozuqluq
-دل یتره‎ ~ dəlitərə
-دل یتهر ~ dəlitəhər
-دلیج ~ dəlic
-دلیجان ~ delican
-دلیجه‎ ~ dəlicə
-دلیجه‎د وغان ~ dəlicə doğan
-دل یجه‎سینه‎ ~ dəlicəsinə
-دلیچای ~ dəliçay
-دلیجی ~ dəlici
-دل یچتَنه‎ ~ dəliçətənə
-دل یخانا ~ dəlixana
-دلیداغ ~ dəlid
-دلیدانا خست هلیگی ~ dəlıdana xəstəhliyi
-دل یداناکیمی دؤنمک ~ dəli dana kimi dönmək
-دل یدلی ~ dəlidəli
-دل یدولو ~ dəlidülü
-دل یدیوانه‎ ~ dəlidivanə
-دلیرتمک ~ dəlirtmək
-دلیرمک ~ dəlirmək
-دلیریش ~ dəliriş
-دلیساچماسی ~ dəlisaçması
-دل یسوو ~ dəlisov
-دل یسوولوق ~ dəlisovluq
-دل یسوی ~ dəlisoy
-دل یسویلوق ~ dəlisoyluq
-دل یسی اولماق ~ dəlisi olmaq
-دلیشمان ~ dəlişman
-دل یفیشَک ~ dəlifişək
-دلیقانلی ~ dəlıqanlı
-دلیقانلو ~ dəliqanlu
-دلیقانلیلیق ~ dəliqanlılıq
-دل یقودورموش ~ dəliqudurmuş
-دلیک ~ dəlik
-دلی ک بؤیوک یاماق کیچیک ~ dəlik böyük yamaq kiçik
-دلیک داش ~ dəlik d
-دلیکؤینه‎یی ~ dəli köynəyi
-دلی کچیچک ~ dəlikçiçək
-دلی کدئشیک ~ dəlikdeşik
-دلی کدئشیکائتمک ~ dəlikdeşik etmək
-دلی کدئشیکاولماق ~ dəlikdeşik olmaq
-دلی کدئشی کلری آراماق ~ dəlikdeşikləri aramaq
-دلی کدئشیکلی ~ dəlikdeşikli
-دلی کدلیک ~ dəlikdlik
-دلی کدلیکائتمک ~ dəlikdlik etmək
-دلیکسیز ~ dəliksiz
-دل یگیلاس ~ dəligilas
-دلیکلنمک ~ dəliklənmək
-دلیکلی ~ dəlikli
-دلیکلید اغ ~ dəlikli d
-دلیکلیلر ~ dəliklilər
-دل یگؤز تیکان ~ dəligöz tikan
-دلیل ~ dəlil
-دلیلر ~ dəlilər
-دلیلشمک ~ dəliləşmək
-دلیل لر ~ dəlillər
-دلیللشدیرمک ~ dəlilləşdirmək
-دلیللشمک ~ dəlilləşmək
-دلیللنمک ~ dəlillənmək
-دل یلیک ~ dəlilik
-دل یلیکائتمک ~ dəlilik etmək
-دلیلیگه‎ وورماق ~ dəliliyə vurmaq
-دل یلیگی توتماق ~ dəliliyi tutmaq
-دلیلیگی توتماق ~ dəliliyi tutmaq
-دلیمسیرَک ~ dəlimsirək
-دلینمک ~ dəlinmək
-دلینمیش ~ dəlinmiş
-دلینه‎ بیلیرلیک ~ dəlinə bilirlik
-دلییه‎ دؤنمک ~ dəliyə dönmək
-دلییه هر گون بایرام ~ dəliyə hər gün bayram
-دم ~ dəm
-دمآ غاج ~ dəm ağac
-د مآلماق ~ dəm almaq
-دمادم ~ dəmadəm
-دماغ ~ dəmağ
-دِماگوژی ~ demagoji
-دماوند ~ dəmavənd
-دمبدم ~ dəmbədəm
-دمبر ~ dəmbər
-دمبره‎ ~ dəmbərə
-دمبره‎ گؤز ~ dəmbərə göz
-د مبه‎ دم ~ dəmbədəm
-دمبه‎لک ~ dəmbələk
-د متوتان ~ dəmtutan
-دمچی ~ dəmçi
-د مچکمک ~ dəmçəkmək
-د مدسگاه ~ dəmdəsgah
-دمدمی مزاجی ~ dəmdəmi məzac
-دمرَک ~ dəmrək
-دمرک ~ dəmrək
-دمرلی ~ dəmərli
-دمروو ~ dəmrov
-دمروو ~ dəmrov
-دمروو اوتو ~ dəmrov otu
-دمره‎گی ~ dəmərəyi
-دمساز ~ dəmsaz
-دمشکلیک ~ dəmşəklik
-دمک ~ dəmək
-دمکانلی ~ dəmkanlı
-دمکئش ~ dəmkeş
-دمگیل ~ dəmgil
-دملتمک ~ dəmlətmək
-دملندیرمک ~ dəmləndirmək
-دملنمک ~ dəmlənmək
-دملَنمیش ~ dəmlənmiş
-دمله‎‎مک ~ dəmləmək
-دمله‎مه‎ ~ dəmləmə
-دملوچ ~ dəmlüç
-دملی ~ dəmli
-دملی دستگاهلی ~ dəmli dəsgahlı
-دملیک ~ dəmlik
-دملیک خسته‎لیگی ~ dəmlik xəstəliyi
-دمه‎نوو ~ dəmənov
-دِموکراسی ~ demokrasi
-دموولو ~ dəmovlu
-دموی ~ dəmoy
-دمهرلهمک ~ dəməhərləhmək
-دم هلک ~ dəməhlk
-دمیر ~ dəmir
-دمیر ~ Dəmir
-دمیرآپارانچای ~ dəmiraparançay
-دمیرآتماق ~ dəmiratmaq
-دمیرآغاج ~ dəmirağac
-دمیرآغاجی ~ dəmirağacı
-دمیرآ لماق ~ dəmir almaq
-دمیراغ ~ dəmirağ
-دمیرا وکسید ~ dəmir oksid
-دمیربئتون ~ dəmirbeton
-( دمیربوز(و ~ dəmirboz(u)
-دمیربیلک ~ dəmirbilək
-دمیرپارچاسی ~ dəmirparçası
-دمیرپاسی ~ dəmirpası
-دمیرپرده‎ ~ dəmirpərdə
-دمیرپوخو ~ dəmirpoxu
-دمیرپیتراق ~ dəmirpıtraq
-دمیرتؤکمه‎ ~ dəmirtökmə
-دمیرتؤکونتوسو ~ dəmirtöküntüsü
-دمیرتاش ~ dəmirtaş
-دمیرتاویندا دؤیولور ~ dəmir tavında döyülür
-دمیرتیکان ~ dəmirtikan
-دمیرتیکانلیق ~ dəmirtikanlıq
-دمیرتیکانی ~ dəmirtikanı
-دمیرتیکه‎ سی ~ dəmirtikəsi
-دمیرجیلی ~ dəmircili
-دمیرچاتی لی ~ dəmirçatılı
-دمیرچاغی ~ dəmirçağı
-دمیرچ کمه‎ ~ dəmir çəkmə
-دمیرچ کن ~ dəmir çəkən
-دمیرچ نگل ~ dəmir çəngəl
-دمیرچی ~ dəmirçi
-دمیرچی ~ dəmirçi
-دمیرچی خانا ~ dəmirçi xana
-دمیرچیلر ~ dəmirçilər
-دمیرچیلی ~ dəmirçili
-دمیرچ یلیک ~ dəmirçilik
-دمیرخان ~ dəmirxan
-دمیرخانا ~ dəmirxana
-دمیرچیخانا ~ dmirçixana
-دمیرخط ~ dəmirxət
-دمیردؤورو ~ dəmirdövrü
-دمیردؤین ~ dəmirdöyən
-دمیرداشی ~ dəmirdaşı
-دمیردوزلدن ~ dəmirdüzəldən
-دمیردومور ~ dəmirdümür
-دمیردونلو ~ dəmirdonlu
-دمیرسولفات ~ dəmirsulfat
-دمیرسیزلیک ~ dəmirsizlik
-دمیرقاپان ~ dəmirqapan
-دمیرقاپی ~ dəmirqapı
-دمیرقارا ~ dəmirqara
-دمیرقازیق ~ dəmirqazıq
-دمیرقوش ~ dəmirquş
-دمیرقیری ~ dəmirqırı
-دمیرکسمه‎ بوخجوسو ~ dəmirkəsmə buxcusu
-دمیرکسن ~ dəmirkəsən
-دمیرکیمی ~ dəmirkimi
-دمیرگئییملی ~ dəmirgeyimli
-دمیرگن ~ dəmirgən
-دمیرلبلبی ~ dəmirləbləbi
-دمیرلشدیرمک ~ dəmirləşdirmək
-دمیرلشدیریلمک ~ dəmirləşdirilmək
-دمیرلشمک ~ dəmirləşmək
-دمیرله‎‎مک ~ dəmirləmək
-دمیرلی ~ dəmirli
-دمیرلی ~ dəmirli
-دمیرلی بئتون ~ dəmirli beton
-دمیر وورماق ~ dəmir vurmaq
-دمیرهیندی ~ dəmirhindi
-دمیری ~ dəmiri
-دمیریاپری ~ dəmiryaprı
-دمیریول ~ dəmiryol
-دمیریولچو ~ dəmiryolçu
-دمیری ومروق ~ dəmir yumruq
-دمیری ونان ~ dəmir yonan
-دم یگلمک ~ dəmi gəlmək
-دمین ~ dəmin
-دمیه‎ ~ dəmyə
-دمیه‎چی ~ dəmyəçi
-دمیه‎چیلیک ~ dəmyəçilik
-دمیه‎لیک ~ dəmyəlik
-دن ~ dən
-د نباغلاماق ~ dən bağlamaq
-د نتوتان ~ dəntutan
-د نتوتماق ~ dən tutmaq
-د نتوتوجو ~ dəntutucu
-د نجیک ~ dəncik
-دند ~ dənd
-دندان ~ dəndan
-د ندن ~ dəndən
-دندنه‎ ~ dəndənə
-د ندؤش ~ dəndöş
-د ندؤشلو شوربا ~ dəndöşlü şorba
-دندور ~ dəndur
-د ندوشمک ~ dəndüşmək
-دندی ~ dəndi
-دنسیز ~ dənsiz
-دنسیز لنمک ~ dənsizlənmək
-دنسیزلیک ~ dənsizlik
-د نقورودان ~ dənqurudan
-دن قورودوجو ~ dən quruducu
-دنک ~ dənk
-دنک داشی ~ dənk daşı
-دنکتاش ~ dənktaş
-دنکلشدیرمک ~ dənkləşdirmək
-دنکلشدیریجی ~ dənkləşdirici
-دنکلشمک ~ dənkləşmək
-دنکلَم ~ dənkləm
-دنکلنمک ~ dənklənmək
-دنکله‎‎مک ~ dənkləmək
-دنکلیک ~ dənklik
-دنگ ~ dəng
-دنگ دوشمک ~ dəng düşmək
-دنگ گتیرمک ~ dəng gətirmək
-دنگ گلمک ~ dəng gəlmək
-دنْ گائله‎‎مک ~ dəng eləmək
-دنگاه ~ dəngah
-دن گداشی ~ dəngdaşı
-دنْگل ~ dəngəl
-دنْگلشمک ~ dəngləşmək
-دنْگلنمک ~ dənglənmək
-دنْگلَم ~ dəngləm
-دنْگله‎‎مک ~ dəngləmək
-دنگلی ~ dəngli
-دنْگلیک ~ dənglik
-دنگولوش ~ dəngülüş
-دنگه‎ ~ dəngə
-دنگه‎ ~ dəngə
-دنگه‎ جی ~ dəngəci
-دنگه‎ جیلیک ~ dəngəcilik
-دنگه‎ داشی ~ dəngə daşı
-دنگه‎سیز ~ dəngəsiz
-دنگه‎سیزلشدیرمک ~ dəngəsizləşdirmək
-دنگه‎سیزلشمک ~ dəngəsizləşmək
-دنگه‎سیزله‎‎مک ~ dəngəsizləmək
-دنگه‎سیزلیک ~ dəngəsizlik
-دنگه‎ نه‎ ~ dəngənə
-دنگه‎سی پوزولماق ~ dəngəsi pozulmaq
-دنگه‎لنمک ~ dəngələnmək
-دنگه‎لوش ~ dəngəluş
-دنگهلهک هریز ~ dəngələ kəhriz
-دنگه‎له‎‎مک ~ dəngələmək
-دنگه‎له‎ ییجی ~ dəngələyici
-دنگه‎لی ~ dəngəli
-دنگه‎لی بسلنمه‎ ~ dəngəli bəslənmə
-دنگه‎لیک ~ dəngəlik
-دنگی ~ dəngi
-دنگیزیک ~ dəngizik
-دنگیزلیک ~ dəngizlik
-دنگیل ~ dəngil
-دنگیل خسته‎ لیگی ~ dəngil xəstəliyi
-دنگی لدنگیل ~ dəngildəngil
-دنگیل دونگول ~ dəngil düngul
-دنلتمک ~ dənlətmək
-دنلنمک ~ dənlənmək
-دنلشمک ~ dənləşmək
-دنله‎‎مک ~ dənləmək
-دنلی ~ dənli
-دنلی بیتگی لر ~ dənli bitgilər
-دنلیک ~ dənlik
-دنه‎ ~ dənə
-دنه‎ ازن ~ dənə əzən
-دنه‎ جیک ~ dənəcik
-دنه‎ جیل ~ dənəcil
-دنه‎ چی ~ dənəçi
-دنه‎دنه‎ ~ dənədənə
-دنه‎دنه‎لیک ~ dənədənəlik
-دنه‎ دوشمک ~ dənə düşmək
-دن هسیز ~ dənhsiz
-دنه‎‎مک ~ dənəmək
-دنه‎ ور لشمک ~ dənəvərləşmək
-دنه‎ ور لنمک ~ dənəvərlənmək
-دنه‎ورلیک ~ dənəvərlik
-دنه‎وری ~ dənəvəri
-دنه‎لتدیرمک ~ dənələtdirmək
-دنه‎لتدیریلمک ~ dənələtdirilmək
-دنه‎لتمک ~ dənələtmək
-دنه‎لنمک ~ dənələnmək
-دنه‎لوبیا ~ dənəlubya
-دنه‎له‎‎مک ~ dənələmək
-دنه‎لی ~ dənəli
-دنی ~ dəni
-دنیا ~ dünya
-دنیاوی ~ dünyavi
-دنیز ~ dəniz
-دنیزآ ریدان ~ Dəniz arıdan
-دنیزآ تی ~ dəniz atı
-دنیزآ خینتیسی ~ dəniz axıntısı
-دنیزآسلانی ~ dənizaslanı
-دنیزآشیری اؤلکه‎لر ~ dəniz aşırı ölkələr
-دنیزآ شیری ~ dəniz aşırı
-دنیزآ لاسی ~ dəniz alası
-دنیزآلتی ~ dənizaltı
-دنیزآلتیچی ~ dənizaltıçı
-دنیزآناسی ~ dənizanası
-دنیزآیناسی ~ dənizaynası
-دنیزآییسی ~ dənizayısı
-دنیزاؤته‎ سی ~ dənizötəsi
-دنیزاؤرده‎گی ~ dənizördəyi
-دنیزاوتو ~ dənizotu
-دنیزا وتوبوسو ~ dəniz otubusu
-دنیزا وچاغی ~ dəniz uçağı
-دنیزا وزومو ~ dəniz üzümü
-دنیزا وسسو ~ dəniz üssü
-دنیزا ولدوزو ~ dəniz ulduzu
-دنیزا ولدوزلاری ~ dəniz ulduzları
-دنیزا ونباشی ~ dəniz onbaşı
-دنیزا یبیگی ~ dəniz ibiyi
-دنیزا یسیرقانلاری ~ dəniz ısırqanları
-دنیزا یلانی ~ dəniz ilanı
-دنیزا ینَگی ~ dəniz inəyi
-دنیزایینه‎ سی ~ dəniz iynəsi
-دنیزب اسماسی ~ dəniz basması
-دنیزبنؤوشه‎ سی ~ dəniz bənövşəsi
-دنیزب وزو ~ dəniz buzu
-دنیزب یلیمجی ~ dəniz bilimci
-دنیزب یلیمی ~ dəniz bilimi
-دنیزپ الامودو ~ dəniz palamudu
-دنیزپ الیتی ~ dəniz palıtı
-دنیزپر یسی ~ dənizpərisi
-دنیزپلیدی ~ dənizpəlidi
-دنیزپیاداسی ~ dənizpiyadası
-دنیزپ یراساسی ~ dəniz pırasası
-دنیزپ یشیگی ~ dəniz pişiyi
-دنیزتکه‎ سی ~ dəniztəkəsi
-دنیزت ُوتماسی ~ dəniz tutması
-دنیزت وسباغاسی ~ dənuz tusbağası
-دنیزت ولکوسو ~ dəniz tülküsü
-دنیزجیک ~ dənizcik
-دنیزچ اقیسی ~ dənuz çaqısı
-دنیزچ وللوغو ~ dəniz çulluğu
-دنیزچی ~ dənizçi
-دنیزچیلیک ~ dənizçilik
-دنیزح امامی ~ dəniz hamamı
-دنیزح قوقو ~ dəniz hoququ
-دنیزخ یاری ~ dəniz xiyarı
-دنیزد اراغی ~ dəniz darağı
-دنیزد اشیماجیلیغی ~ dəniz daşımacılığı
-دنیزد اوشانجیلی ~ dəniz davşancılı
-دنیزد اوشانی ~ dəniz davşanı
-دنیزر ازیانه‎سی ~ dəniz raziyanəsi
-دنیزز انباغی ~ dəniz zanbağı
-دنیزس اریمساغی ~ dəniz sarımsağı
-دنیزس امورو ~ dənız samuru
-دنیزس ئرچه‎سی ~ dəniz serçəsi
-دنی زسل ~ dənizsəl
-دنیزس وغانی ~ dəniz soğanı
-دنیزس ویو ~ dəniz suyu
-دنیزش ئیطانی ~ dəniz şeytani
-دنیزش قایقی ~ dəniz şəqayiqi
-دنیزف نَری ~ dəniz fənəri
-دنیزق اداییفی ~ dəniz qadayıfı
-دنیزم خملی ~ dəniz məxməli
-دنیزق ارانقوشو ~ dəniz qaranquşu
-دنیزق ازی ~ dəniz qazı
-دنیزقو تلری ~ dəniz quvvətləri
-دنیزق وردو ~ dəniz qurdu
-دنیزق وزالاغی ~ dəniz qozalağı
-دنیزق ولاغی ~ dəniz qulağı
-دنیزق یراغی ~ dəniz qırağı
-دنیزق یرلانقیجی ~ dəniz qırlanqıcı
-دنیزقیزی ~ dənizəqizi
-دنیزق یییسی ~ dəniz qıyısı
-دنیزک ؤپوگو ~ dəniz köpüyü
-دنیزک رگَدنی ~ dəniz kərgədəni
-دنیزکستانه‎ سی ~ dəniz kəstanəsi
-دنیزک ناری ~ dəniz kənarı
-دنیزک ناری ~ dəniz kənarı
-دنیزکیرپ یسی ~ dəniz kirpisi
-دنیزکیرپ یلری ~ dəniz kirpiləri
-دنیزگ ئچیشی ~ dəniz geçişi
-دنیزگ ؤزلی ~ dəniz gözəli
-دنیزگ وجلری ~ dəniz gücləri
-دنیزگ ولو ~ dəniz gülü
-دنیزلاله‎لری ~ dəniz lalələri
-دنیزم ئیمونو ~ dəniz meymunu
-دنیزم ارولو ~ dəniz marulu
-دنیزماو یسی ~ dəniz mavisi
-دنیزموتورو ~ dənizmotru
-دنیزم یلی ~ dəniz mili
-دنیزم یناره‎سی ~ dəniz minarəsi
-دنیزن قلیاتی ~ dəniz nəqliyatı
-دنیزه‎ تؤکمک ~ dənizə tökmək
-دنیزه‎ چیخماق ~ dənizə çıxmaq
-دنیزه‎ دوشن ایلانا ساریلیر ~ dənizə düşən ilana sarılır
-دنیزه‎ یئندیرمک ~ dənizə yendirmək
-دنیزهؤرومج هیی ~ dəniz hörümcəyi
-دنیزی ئلی ~ dəniz yeli
-دنیزی وسونو ~ dəniz yosunu
-دنیزی ولو ~ dəniz yolu
-د نیئین قوشلار ~ dən yeyən quşlar
-دوا ~ dəva
-دوال ~ dəval
-دوام ~ dəvam
-دوامیت ~ dəvamiət
-دوران ~ dəvəran
-دوه‎ ~ dəvə
-دوه‎آ لماسی ~ Dəvə alması
-دوه‎ا وتو ~ dəvə otu
-دوه‎ب اتان ~ dəvə batan
-دوه‎ب وینو ~ dəvə boynu
-دوه‎ب وینو ~ dəvə boynu
-دوه‎ت یکانی ~ dəvə tikanı
-دوه‎جر ~ dəvəcər
-دوه‎جیک ~ dəvəcik
-دوه‎چی ~ dəvəçi
-دوه‎چ یلیک ~ dəvəçilik
-دوه‎دؤشلو ~ dəvədöşlü
-دوه‎دابانی ~ dəvədabanı
-دوه‎د لله‎یی ~ dəvə dəlləyi
-دوه‎د یشی ~ dəvə dişi
-دوه‎ره‎ گؤز ~ dəvərə göz
-دوه‎ف یندیغی ~ dəvə fındığı
-دوه‎ق وشو ~ dəvə quşu
-دوه‎قوش وگیللر ~ dəvə quşugillər
-دوه‎ق وشولوق ~ dəvə quşuluq
-دوه‎ق ولاغی ~ dəvə qulağı
-دوه‎ق یران ~ dəvə qıran
-دوه‎ق یرخان ~ dəvə qırxan
-دوه‎ک یمی ~ dəvə kimi
-دوه‎ک ینی ~ dəvə kini
-دوه‎گ ؤتورمز ~ dəvə götürməz
-دوه‎لی ~ dəvəli
-دوه‎لی ~ dəvəli
-دوه‎لیک ~ dəvəlik
-دو ~ do
-دوآلیست ~ doalist
-دوالیزم ~ doalizm
-دوئت ~ doet
-دوئل ~ doel
-دوبالاق ~ dobalaq
-دوبرادوبرا ~ dobradobra
-دوبره‎ ~ dobrə
-دوپدوغرو ~ dopdoğru
-دوپدولو ~ dopdulu
-دوپو ~ dopu
-دوپینق ~ dopinq
-دوپیه‎ ~ dopiyə
-دوچرخه‎ ~ doçərxə
-دوچرخه‎ سواری ~ doçərxə səvari
-دوخسان ~ doxsan
-دوخسانار ~ doxsanar
-دوخسانلیق ~ doxsanlıq
-دوخسان یاشلی ~ doxsan yaşlı
-دوخسانینجی ~ doxsanıncı
-دوداغی ساللاق ~ dodağı sallaq
-دوداغی سؤزلو ~ dodağı sözlü
-دوداغی قاچماق ~ dodağı qaçmaq
-دوداغی یئرسوپورمک ~ dodağı yer süpurmk
-دوداغییئرله‎ گئتمک ~ dodağı yerlə getmək
-دوداغی یوغون ~ dodağı yoğun
-دوداغینی بوزوشدورمک ~ dodağını büzüşdürmək
-دوداغینی ساللاماق ~ dodağını sallamaq
-دوداغینی دیشله‎مک ~ dodağını dişləmək
-دوداغینین آلتیندان سؤیله‎‎مک ~ dağının altından söyləmək
-دوداق ~ dodaq
-دوداق آراسی ~ dodaq arası
-دودا قآلتی ~ dodaq altı
-دودا قاوجو ~ dodaq ucu
-دودا قبویاسی ~ dodaq boyası
-دودا قبورون سسلری ~ dodaq burun səsləri
-دودا قجیق ~ dodaqcıq
-دودا قچوخورو ~ dodaq çuxuru
-دودا قچیچ کلیلر ~ dodaq çiçəklilər
-دودا قدوداغا وئرمک ~ dodaq dodağa vermək
-دودا قدیمز ~ dodaq dəyməz
-دوداق ساللاماق ~ dodaq sallamaq
-دودا قس سسیز حرفی ~ dodaq səssiz hərfi
-دودا قسسلی حرفی ~ dodaq səsli hərfi
-دودا قسسی ~ dodaq səsi
-دوداقسیل سس ~ dodaqsıl səs
-دوداقلاری بوزولمک ~ dodaqları büzülmək
-دوداقلاری قاچماق ~ dodaqları qaçmaq
-دوداقلارینیچئینه‎مک ~ dodaqlarınl çeynəmək
-دوداقلاشماق ~ dodaqlaşmaq
-دوداقلاما ~ dodaqlama
-دوداقلانان ~ dodaqlanan
-دوداقلانان سس ~ dodaqlanan səs
-دوداقلانان سسلی حرف ~ dodaqlanan səsli hərf
-دوداقلانماق ~ dodaqlanmaq
-دوداقلانمایان ~ dodaqlanmayan
-دوداقلانمایان سسلی حرفی ~ dodaqlanmayan səsli hərfi
-دوداقلی ~ dodaqlı
-دوداقلیق ~ dodaqlıq
-دودا قواری ~ dodaqvarı
-دودا قیاریغی ~ dodaq yarığı
-دودا ~ doda
-دودای ~ doday
-دودو ~ dodu
-دودورقا ~ dodurğa
-دودورقایی ~ dodurqayı
-دودو گلمک ~ dodu gəlmək
-دودو وئرمک ~ dodu vermək
-دودویی ~ doduyı
-دور آت ~ dor at
-دورآغاجی ~ dorağacı
-دورا ~ dora
-دورافشان ~ dorəfşan
-دوراق ~ doraq
-دورامان ~ doraman
-دوراوا ~ dorava
-دو ردیبیندن قاچان آدام ~ dor dibindən qaçan adam
-دورکه‎ ~ dorkə
-دورنگ ~ dorəng
-دورو ~ doru
-دورو آت ~ doru at
-دوروق ~ doruq
-دوروق توپلانتیسی ~ doruq toplantısı
-دوروق خان ~ doruq xan
-دوروقلاماق ~ doruqlamaq
-دوروق ~ doruq
-دوروم ~ dorum
-دوری ~ dorı
-دوز ~ doz
-دوزا ~ doza
-دوزالاماق ~ dozalamaq
-دوزان قوردو ~ dozan qurdu
-دوس دوغرو ~ dos doğrü
-دوست ~ dost
-دوست ~ dost
-دوستانه‎ ~ dostanə
-دوستجا ~ dostca
-دوستجاسینا ~ dostcasına
-دوست دوشمن ~ dost düşmən
-دوستلاشماق ~ dostlaşmaq
-دوستلوق ~ dostluq
-دوستوبوزو ~ dostubozu
-دوستو خانیمشیروانی ~ dostu xanım şiruani
-دوستیانا ~ dostyana
-دوسداشا ~ dosdaşa
-دوسیا ~ dosya
-دوشاب ~ doşab
-دوشاب تره‎گی ~ doşab tərəyi
-دوشاب آلمیشامبالچیخیب ~ doşab almışam bal çıxıb
-دوشابلیق ~ doşablıq
-دوشاخه‎ ~ doşaxə
-دوشدور ~ ddur
-دوشنبه‎ ~ doşənbə
-دوغا ~ doğa
-دوغا اؤته‎سی ~ doğa ötsi
-دوغا اوستو ~ doğa üstü
-دوغا اوستوجولوک ~ doğa üstücülük
-دوغابیلگ یسی ~ doğa bilgisi
-دوغابیلیمج یسی ~ doğa bilimcisi
-دوغابیلیمج یلیک ~ doğa bilimcilik
-دوغاج ~ doğac
-دوغاچ ~ doğaç
-دوغاجاق ~ doğacaq
-دوغاجدان ~ doğacdan
-دوغاجلاماق ~ doğaclamaq
-دوغاجی ~ doğacı
-دوغاجیلیق ~ doğaciliq
-دوغاچدان ~ doğaçdan
-دوغاچلانماق ~ doğaçlanmaq
-دوغادیشی ~ doğadışı
-دوغار ~ doğar
-دوغاسئور ~ doğasevər
-دوغال ~ doğal
-دوغال اؤلوم ~ doğal ölüm
-دوغال اولاراق ~ doğal olaraq
-دوغالتوره‎نی شلر ~ doğal törənişlər
-دوغالجا ~ doğalca
-دوغالچی ~ doğalçı
-دوغالچیلیق ~ doğalçılıq
-دوغال دیشی ~ doğal dışı
-دوغال سایی ~ doğal sayı
-دوغال قاز ~ doğal qaz
-دوغالقاینا قلار باخانلیغی ~ doğal qaynaqlar baxanlığı
-دوغا للاشدیرماق ~ doğallaşdırmaq
-دوغا للاشماق ~ doğallaşmaq
-دوغا للیق ~ doğallıq
-دوغان ~ doğan
-دوغاناق ~ doğanaq
-دوغاناق لاماق ~ doğanaq lamaq
-دوغانچی ~ doğançı
-دوغانچیلیق ~ doğançılıq
-دوغانخان ~ doğanxan
-دوغانلی ~ doğanlı
-دوغا یاساسی ~ doğa yasası
-دوغدورماق ~ ddurmaq
-دوغراتدیرماق ~ doğratdırmaq
-دوغراتماق ~ doğratmaq
-دوغرام ~ doğram
-دوغرام دوغرام ~ doğram doğram
-دوغرام دوغرام ائتمک ~ doğram doğram etmək
-دوغراما ~ doğrama
-دوغراماج ~ doğramac
-دوغراما جلیق ~ doğramaclıq
-دوغراماچی ~ doğramaçı
-دوغراماچیلیق ~ doğramaçılıq
-دوغراماق ~ doğramaq
-دوغرانتی ~ doğrantı
-دوغرانماق ~ doğranmaq
-دوغرانمیش ~ doğranmış
-دوغرایان ~ doğrayan
-دوغراییجی ~ doğrayıcı
-دوغراییش ~ doğrayış
-دوغرو ~ doğru
-دوغرو آچی ~ doğru açı
-دوغروجا ~ doğruca
-دوغروجول ~ doğrucul
-دوغروجولوق ~ doğruculuq
-دوغروچو ~ doğruçu
-دوغروچولوق ~ doğruçuluq
-دوغرودان ~ doğrudan
-دوغرودان دوغرویا ~ doğrudan doğruya
-دوغرودور ~ doğrudur
-دوغرو دوروست ~ doğru dürüst
-دوغروسال ~ doğrusal
-دوغروسو ~ doğrusu
-دوغرو گؤرمه‎ ~ doğru görmə
-دوغرول ~ doğrul
-دوغرولاما بلگه‎سی ~ doğrulama bəlgəsi
-دوغرولاما ~ doğrulama
-دوغرولاماق ~ doğrulamaq
-دوغرولانماق ~ doğrulanmaq
-دوغرولانمیش ~ doğrulanmış
-دوغرولایان ~ doğrulayan
-دوغرولتاچ ~ doğrultaç
-دوغرولتماج ~ doğrultmac
-دوغرولتماق ~ doğrultmaq
-دوغرولتمان ~ doğrultman
-دوغرولتو ~ doğrultu
-دوغرولماق ~ doğrulmaq
-دوغرولو ~ doğrulu
-دوغرولوق ~ doğruluq
-دوغرولوم ~ doğurulum
-دوغما ~ doğma
-دوغما بؤیومه‎ ~ doğma böyümə
-دوغما دیل ~ doğma dil
-دوغماجا ~ doğmaca
-دوغماز ~ doğmaz
-دوغماق ~ doğmaq
-دوغمالاشماق ~ doğmalaşmaq
-دوغمالانماق ~ doğmalanmaq
-دوغو ~ doğu
-دوغو بلوکو ~ Doğu bloku
-دوغو بیلمنی ~ doğu bilməni
-دوغو بیلیمجی ~ doğu bilimci
-دوغو بیلیمی ~ doğu bilimi
-دوغوب تؤرتمک ~ doğub törətmək
-دوغوتورکجه‎سی ~ doğu türkcəsi
-دوغو تورکوستان ~ doğu türküstan
-دوغوچ ~ doğuç
-دوغوران ~ doğuran
-دوغورانلار ~ doğuranlar
-دوغورتماق ~ doğurtmaq
-دوغورجاسینا ~ doğurcasına
-دوغوردان ~ doğurdan
-دوغوردوجور ~ doğurducur
-دوغورقان ~ doğurqan
-دوغورقان لاشدیرماق ~ doğurqanlaşdırmaq
-دوغورقان لاشماق ~ doğurqanlaşmaq
-دوغورقانلیق ~ doğurqanlıq
-دوغورقو ~ doğurqu
-دوغورما ~ doğurma
-دوغورماق ~ doğurmaq
-دوغوروجو ~ doğurucu
-دوغوروش ~ doğuruş
-دوغوز ~ doğuz
-دوغوز دره‎ سی ~ doğuz dərəsi
-دوغوزدورولماق ~ doğuzədurulmaq
-دوغوزدورماق ~ doğuzdurmaq
-دوغوزماق ~ doğuzmaq
-دوغوش ~ doğuş
-دوغوش قاباغی ~ doğuş qabağı
-دوغوشجا ~ doğuşca
-دوغوشدان ~ doğuşdan
-دوغوشدان جیلیق ~ doğuşdancılıq
-دوغوشدا نجی ~ doğuşdancı
-دوغولماق ~ doğulmaq
-دوغولموش ~ doğulmuş
-دوغولو ~ doğulu
-دوغولوش ~ doğuluş
-دوغولولاشماق ~ doğululaşmaq
-دوغولولوق ~ doğululuq
-دوغوم ~ doğum
-دوغوم ائوی ~ doğum evi
-دوغوم اوداسی ~ doğum odası
-دوغوم ائوی ~ doğum evi
-دوغوم اورانی ~ doğum oranı
-دوغوم ایلی ~ doğum ili
-دوغوم سانجیسی ~ doğum sancısı
-دوغوم قاباغی ~ doğum qabağı
-دوغوم گونو ~ doğum günü
-دوغوم یئری ~ doğum yeri
-دوغومسال ~ doğumsal
-دوغوملو ~ doğumlu
-دوققاز ~ doqqaz
-دوققاز کسمه‎ ~ doqqaz kəsmə
-دوققازچا ~ doqqazça
-دوققازلاماق ~ doqqazlamaq
-دوققازلی ~ doqqazlı
-دوققوز ~ doqquz
-دوققوز ~ doqquz
-دوققوز ~ doqquz
-دوققوز آرخا ~ doqquz arxa
-دوققوز ائلی ~ doqquz eli
-دوققوزاَر ~ doqquzər
-دوققوزاغا ~ doqquzağa
-دوققوز اوغوز ~ doqquz oğuz
-دوققوز اویغور ~ doqquz uyğur
-دوققوز تاتار ~ doqquz tatar
-دوققوزجا ~ doqquzca
-دوققوز خاتون ~ doqquz xatun
-دوققوز داش ~ doqquz d
-دوققوز دولابچی ~ doqquz dolabçı
-دوققوزد ون ~ doqəquz don
-دوققوزقول ~ doqquzqol
-دوققوز قویونلو ~ doqquz qoyunlu
-دوققوزگن ~ doqquzgən
-دوققوزلوق ~ doqquzəlüq
-دوققوزونجو ~ doqquzuncu
-دوققوزیوز ~ doqquzyüz
-دوقما ~ doqma
-دوقماتیزم ~ doqmatizm
-دوقماتیک ~ doqmatik
-دوقماچی ~ doqmaçı
-دوقوزول ~ doquzul
-دوکتور ~ doktor
-دوکتورا ~ doktora
-دوکتورلوق ~ doktorluq
-دوکتورین ~ doktoriən
-دوگاه موغامی ~ dogah muğamı
-دوگماتیزم ~ doqmatizm
-دول ~ dol
-دولا ~ dola
-دولاب ~ dolab
-دولابادوشمک ~ dolabadüşmək
-دولابا سالماق ~ dolaba salmaq
-دولابچا ~ dolabça
-دولابچی ~ dolabçı
-دولابچیلیق ~ dolabçılıq
-دولاب قورماق ~ dolab qurmaq
-دولاب گلمک ~ dolab glmək
-دولابلی ~ dolablı
-دولاپسان ~ dolapsan
-دولار ~ dolar
-دولاش ~ dolaş
-دولاشا ~ dolaşa
-دولاشدیرماق ~ dolaşdırmaq
-دولاشدیریلماق ~ dolaşdırılmaq
-دولاشقان ~ dolaşqan
-دولاشماق ~ dolaşmaq
-دولاشمیش ~ dolaşmış
-دولاشیغا دوشمک ~ dolaşığa düşmək
-دولاشیق ~ dolaşıq
-دولاشیق دوشمک ~ dolaşıq düşmək
-دولاشیق سالماق ~ dolaşıq salmaq
-دولاشی قلی ~ dolaşıqlı
-دولاشی قلیق ~ dolaşıqlıq
-دولاشیلماق ~ dolaşılmaq
-دولاشیم ~ dolaşım
-دولاق ~ dolaq
-دولاقلاماق ~ dolaqlamaq
-دولاقلانماق ~ dolaqlanmaq
-دولاقلیق ~ dolaqlıq
-دولام ~ dolam
-دولاما ~ dolama
-دولاما ~ dolama
-دولاما اوتو ~ dolama otu
-دولاما اوتگیللر ~ dolama otugillər
-دولاما تکر ~ dolama təkər
-دولاماخسته‎لیگی ~ dolama xəstəliyi
-دولاماق ~ dolamaq
-دولامباج ~ dolambac
-دولام دولاشیق ~ dolam dolaşıq
-دولام دولام ~ dolam dolam
-دولامیخ ~ dolamıx
-دولان ~ dolan
-دولانا دولانا ~ dolana dolana
-دولاناب ~ dolanab
-دولاناجاق ~ dolanacaq
-دولاناق ~ dolanaq
-دولانان ~ dolanan
-دولانباج ~ dolanbac
-دولانتی ~ dolantı
-دولانداشی ~ dolandaşı
-دولاندی ~ dolandı
-دولاندیبگ ~ dolandıbəy
-دولاندیرماق ~ dolandırmaq
-دولاندیریجی ~ dolandırıcı
-دولاندیریجیلیق ~ dolandırıcılıq
-دولاندیریش ~ dolandırış
-دولاندیریلماق ~ dolandırılmaq
-دولاندیریلیش ~ dolandırılış
-دولانما یئری ~ dolanma yeri
-دولانما ~ dolanma
-دولانماق ~ dolanmaq
-دولانیش ~ dolanış
-دولانیشاجاق ~ dolanışacaq
-دولانیشیق ~ dolanışıq
-دولانیم ~ dolanım
-دولاو ~ dolav
-دولای ~ dolay
-دولایا ~ dolaya
-دولایی ~ dolayı
-دولاییسیلا ~ dolayısıyla
-دولچا ~ dolça
-دولدای ~ dolday
-دولدورتماق ~ doldurtmaq
-دولدوروجو ~ doldurucu
-دولدوراج ~ doldurac
-دولدورما ~ doldurma
-دولدورماق ~ doldurmaq
-دولدوروش ~ dolduruş
-دولدورولماق ~ doldurulmaq
-دولدورولموش ~ doldurulmuş
-دول دول ~ dol dol
-دول دیزه‎ ~ dol dizə
-دولغون ~ dolğun
-دولغونماق ~ dolğunmaq
-دولفین ~ dolfin
-دولقو ~ dolqu
-دولقو سد ~ dolqu sədd
-دولقولاما ~ dolqulama
-دولقولاماق ~ dolqulamaq
-دولقون ~ dolqun
-دولقونجا ~ dolqunca
-دولقون گؤزلرله‎ ~ dolqun gözlərlə
-دولقونلاشماق ~ dolqunlaşmaq
-دولقونلوق ~ dolqunluq
-دولقونماق ~ dolqunmaq
-دولما ~ dolma
-دولما ~ dolma
-دولما اوتو ~ dolma otu
-دولمااوت وگیللر ~ dolma otugillər
-دولما بیبار ~ dolma bibar
-دولماق ~ dolmaq
-دولما قلم ~ dolma qələm
-دولمالیق ~ dolmalıq
-دولموش ~ dolmuş
-دولموش اوچاق ~ dolmuş uçaq
-دولموش دوراغی ~ dolmuş durağı
-دولموشچو ~ dolmuşçu
-دولموشچولوق ~ dolmuşçuluq
-دولو ~ dolu
-دولو ~ dolu
-دولوب بوشالماق ~ dolub boşalmaq
-دولو بوینوزلولار ~ dolu buynuzlular
-دولوجا ~ doluca
-دولوخساماق ~ doluxsamaq
-دولوخسوماق ~ doluxsumaq
-دولوخسونماق ~ doluxsunmaq
-دولوخسونموش ~ doluxsunmuş
-دولوخماق ~ doluxmaq
-دولو دؤیمه‎ ~ dolu düymə
-دولودولو ~ doludolu
-دولوس ~ dolus
-دولوسو ~ dolusu
-دولوش ~ doluş
-دولوشدورماق ~ doluşdurmaq
-دولوشماق ~ doluşmaq
-دولوقاتیر ~ doluqatır
-دولو کیمی ~ dolu kimi
-دولولوق ~ doluluq
-دولوم ~ dolum
-دولون ~ dolun
-دولونای ~ dolunay
-دولونتو ~ doluntu
-دولو وورما ~ dolu vurma
-دولویاناق ~ doluyanaq
-دوم دومقورشونو ~ dom dom qurşunu
-دوماتئس ~ domates
-دومالان ~ domalan
-دومالماق ~ domalmaq
-دومالیج ~ domalıc
-دومالیش ~ domalış
-دومب ~ domb
-دومبا ~ domba
-دومبالاق ~ dombalaq
-دومبالاق آشماق ~ dombalaq aşmaq
-دومبالاق لاماق ~ dombalaqlamaq
-دومبالاقلانماق ~ dombalaqlanmaq
-دومبالاق وورماق ~ dombalaq vurmaq
-دومبالان ~ dombalan
-دومبالان گؤز ~ dombalan göz
-دومبالْتماق ~ dombaltmaq
-دومبالماق ~ dombalmaq
-دومبالیش ~ dombalış
-دومبالیق ~ dombalıq
-دومبای ~ dombay
-دومبرا ~ dombra
-دومبک ~ dombək
-دومبوز ~ dombuz
-دومبول ~ dombul
-دومجا ~ domca
-دومجا چیراق ~ domca çıraq
-دومجالاماق ~ domcalamaq
-دومجالانماق ~ domcalanmaq
-دوموخماق ~ domuxmaq
-دومو ~ domu
-دومور ~ domur
-دوموز ~ domuz
-دوموز آیریق اوتو ~ domuz ayrıq otu
-دوموز اوتو ~ domuz otu
-دوموزاوتن ~ domuzütən
-دوموز اوزومو ~ domuz üzümü
-دوموز بالیغی ~ domuz balığı
-دوموز تیکانی ~ domuz tikanı
-دوموزگیللر ~ domuzgillər
-دوموزلان ~ domuzlan
-دوموشماق ~ domuşmaq
-دوموشوق ~ domuşuq
-دومولماق ~ domulmaq
-دومینانت ~ domınant
-دومینو ~ domino
-دون ~ don
-دون وورما ~ don vurma
-دون وورماق ~ don vurmaq
-دونا دوشمک ~ dona düşmək
-دونا قالماق ~ dona qalmaq
-دون اگیرمک ~ dona girmək
-دونات ~ donat
-دوناتدیرماق ~ donatdırmaq
-دوناتما ~ donatma
-دوناتماق ~ donatmaq
-دوناتی ~ donatı
-دوناتیش ~ donatış
-دوناتیلماق ~ donatılmaq
-دوناتیم ~ donatım
-دوناتیم جی ~ donatımcı
-دونام ~ donam
-دوناماق ~ donamaq
-دونانماچی ~ donanmaçı
-دونانماق ~ donanmaq
-دونانمیش ~ donanmış
-دونانیم ~ donanım
-دونبالان ~ donbalan
-دونبالان پیس ~ Donbalan pıs
-دونبالان پیستان ~ donbalan pıstan
-دونبالماق ~ donbalmaq
-دوندار ~ dondar
-دوندارلار ~ dondarlar
-دوندارلو ~ dondarlu
-دوندارماق ~ dondarmaq
-دونداندون اگیرمک ~ dondan dona girmək
-دوندوراج ~ dondurac
-دوندورما ~ dondurma
-دوندورما شوخومو ~ dondurma şoxumu
-دوندورماچی ~ dondurmaçı
-دوندورماچیلیق ~ dondurmaçılıq
-دوندورماق ~ dondurmaq
-دوندوروجو ~ dondurucu
-دوندورولماق ~ dondurulmaq
-دونژوآن ~ donjuan
-دونسوز ~ donsuz
-دونقا ~ donqa
-دونقا بئل ~ donqa bel
-دونقا بورون ~ donqa burun
-دونقار ~ donqar
-دونقارلاشماق ~ donqarlaşmaq
-دونقاز ~ donqaz
-دونقازلیق ~ donqazlıq
-دونقالاماق ~ donqalamaq
-دونقالی ~ donqalı
-دونقوز ~ donquz
-دونقوز ~ donquz
-دونقولتو ~ donqultu
-دونقولداتماق ~ donquldatmaq
-دونقولداشماق ~ donquldaşmaq
-دونقولداما ~ donquldama
-دونقولداماق ~ donquldamaq
-دونقولدانماق ~ donquldanmaq
-دونکیشوت ~ donkişot
-دونکیشوتلوق ~ donkişotluq
-دو نگئیدیرمک ~ don geydirmək
-دونلو ~ donlu
-دونلوق ~ donluq
-دونما ~ donma
-دونما نُقطه‎ سی ~ donma nuqtəsi
-دونماق ~ donmaq
-دونموش ~ donmuş
-دونوخدورماق ~ donuxdurmaq
-دونوخماق ~ donuxmaq
-دونوخوب قالماق ~ donuxub qalmaq
-دونوز ~ donuz
-دونوز قیلیجی ~ donuz qılıcı
-دونوش ~ donuş
-دونوشماق ~ donuşmaq
-دونوق ~ donuq
-دونوقدونوق ~ donuqdonuq
-دونوقلاشدیرماق ~ donuqlaşdırmaq
-دونوقلاشماق ~ donuqlaşmaq
-دونوقلوق ~ donuqluq
-دونولابیلیر ~ donulabilir
-دونون اگیرمک ~ donuna girmək
-دونونو دییشمک ~ donunu dəyişmək
-دونیاغی ~ donyağı
-دوو ~ dov
-دوو گلمک ~ dov gəlmək
-دووداق ~ dovdaq
-دوودان ~ dovdan
-دووران ~ douran
-دووران ~ dovran
-دووری ~ dovri
-دووشان ~ dovşan
-دووشان ~ dovşan
-دووشان آلماسی ~ dovşan alması
-دووشاناوره‎ کلی ~ dovşan ürəkəli
-دووشان تپل ~ dovşan təpəl
-دووشانجیغاز ~ dovşancığaz
-دووشانجیق ~ dovşancıq
-دووشانجیل ~ dovşancıl
-دووشانچی ~ dovşançı
-دووشان دوداق ~ dovşan dodaq
-دووشان قولاغی ~ dovşan qulağı
-دووشانلو ~ douvanlu
-دووشان یاتیشی ~ douşan yatışı
-دووشان یوخوسو ~ douşan yuxusu
-دووطلب ~ dovtələb
-دووغا ~ dovğa
-دووغالیق ~ dovğalıq
-دوولا ~ dovla
-دوولالی ~ dovlalı
-دوووخماق ~ dovuxmaq
-دووول ~ dovul
-دوویل ~ dovıl
-دووین ~ dovin
-دوهارلو ~ doharlu
-دویادویا ~ doyadoya
-دویاسییا ~ doyasyıa
-دویدورماق ~ ddurmaq
-دویدوروجو ~ ddurucu
-دویدورولماق ~ doydurulmaq
-دویدوق ~ doyduq
-دویران ~ doyran
-دویقو ~ doyqu
-دویقون ~ doyqun
-دویقون بوغلو ~ doyqun buğlu
-دویقون بوخارلی ~ doyqun buxarlı
-دویقونلاشماق ~ doyqunlaşmaq
-دویقونلوق ~ doyqunluq
-دویلات ~ Doyat
-دویماج ~ doymac
-دویمادیق ~ doymadıq
-دویماز ~ doymaz
-دویمازلیق ~ doymazlıq
-دویماق ~ doymaq
-دویمامازلیق ~ doymamazlıq
-دویمامیش ~ doymamış
-دویموش ~ doymuş
-دویوران ~ doyuran
-دویورماق ~ doyurmaq
-دویوروجو ~ doyurucu
-دویوروش ~ doyuruş
-دویورولماق ~ doyurulmaq
-دویوروم ~ doyurum
-دویوزدورماق ~ doyuzdurmaq
-دویوزدورولماق ~ doyuzdurulmaq
-دویوش ~ doyuş
-دویوشماق ~ doyuşmaq
-دویولماق ~ doyulmaq
-دویوم ~ doyum
-دویوم ائوی ~ doyum evi
-دویوملو ~ doyumlu
-دویوملوق ~ doyumluq
-دویونجا ~ douunca
-دویونماق ~ douunmaq
-دؤرد ~ dörd
-دؤرد ~ dörd
-دؤر دآشیق ~ dördaşiq
-دؤر دآیاق ~ dörd ayaq
-دؤرد آیاقلی ~ dörd ayaqli
-دؤر دآیاقلیلار ~ dörd ayaqlılar
-دؤر دالله‎ ~ dörd əllə
-دؤر داللی ~ dörd əlli
-دؤر داوزلو ~ dörd üzlü
-دؤر دایشلم ~ dörd işləm
-دؤر دبؤیرک ~ dörd böyrək
-دؤر دبوجاقلی ~ dörd bucaqlı
-دؤر دبوینوز ~ dörd buynuz
-دؤر دبوجاق ~ dörd bucaq
-دؤر دبیر ~ dördbir
-دؤر دبیریان ~ dörd bir yan
-دؤرد تپه‎ ~ dörd təpə
-دؤر دتکرلی ~ dörd təkərli
-دؤر دجه‎ ~ dörd
-دؤرددک ~ dörddək
-دؤر دده‎ بیر ~ dörddəbir
-دؤردر ~ dördər
-دؤر دقانادلی ~ dörd qanad
-دؤر دقول ~ dördqol
-دؤر دکسیجی دیشل یلر ~ dörd kəsici dişlilər
-دؤر دگن ~ dördgən
-دؤر دگؤز ائتمک ~ dördgöz etmək
-دؤر دگؤز اولماق ~ dördgöz olmaq
-دؤر دگؤزله‎ ~ dördgözlə
-دؤر دلشمک ~ dördləşmək
-دؤردلو ~ dörd
-دؤردلوک ~ dördlük
-دؤردله‎‎مک ~ dördləmək
-دؤردله‎مه‎ ~ dördləmə
-دؤردم ~ dördəm
-دؤردنال ~ dördnal
-دؤردؤشک ~ dördöşək
-دؤردوز ~ dördüz
-دؤردول ~ dördül
-دؤردون ~ dördün
-دؤردونجو ~ dördüncü
-دؤردونجو چاغ ~ dördüncü çağ
-دؤرده‎مه‎ ~ dördəmə
-دؤر دیاشار ~ dördyaşar
-دؤر دیانینا باخماق ~ dörd yanına baxmaq
-دؤر دیانینا بویلانماق ~ dörd yanina boylanmaq
-دؤردیول ~ dördyol
-دؤردیول آغزی ~ dördyol ağzı
-دؤریانلی ~ döryanlı
-دؤزدورمک ~ dözdürmək
-دؤزمک ~ dözmək
-دؤزوش ~ dözüş
-دؤزولمز ~ dözülməz
-دؤزولمزلیک ~ dözülməzlik
-دؤزولمک ~ dözülmək
-دؤزوم ~ dözüm
-دؤزومسوز ~ dözümsüz
-دؤزومسوزلوک ~ dözümsüzlük
-دؤزوملو ~ dözümlü
-دؤزوملولوک ~ dözümlülük
-دؤسته‎لیک ~ Döstelik
-دؤش ~ döş
-دؤشآلتی ~ döşalti
-دؤشاوتو ~ döş otu
-دؤشباش ~ döşbaş
-دؤشباغی ~ döşbaği
-دؤشتدیرمک ~ döşətdirmək
-دؤشتدیریلمک ~ döşətdirilmək
-دؤشتمک ~ döşətmək
-دؤشتومورو ~ döştomuru
-دؤشدن ~ döşdən
-دؤشدن آییرماق ~ döşdən ayırmaq
-دؤشدولوسو ~ döşdolusu
-دؤشدؤشه‎ گلمک ~ döşdöşə gəlmək
-دؤشدوشه‎ ~ döşdüşə
-دؤشدیمیش ~ döşdəymiş
-دؤششیشمه‎ سی ~ döş şişməsi
-دؤشک ~ döşək
-دؤشک آغی ~ döşək ağı
-دؤشک اوزو ~ döşək üzü
-دؤشک اوزلوگو ~ döşək üzlüyü
-دؤشکجه‎ ~ döşəkcə
-دؤشکده‎ یاتماق ~ döşəkdə yatmaq
-دؤش کندی ~ döş kəndi
-دؤش کلیک ~ döşəklik
-دؤش گرمک ~ döş gərmək
-دؤش گؤمو ~ döş gömü
-دؤشه‎یه‎ دوشمک ~ döşəyə düşmək
-دؤشلشمک ~ döşləşmək
-دؤشلو ~ döşlü
-دؤشلوک ~ döşlük
-دؤشله‎‎مک ~ döşləmək
-دؤشَم ~ döşəm
-دؤشَمچی ~ döşəmçi
-دؤشَنتی ~ döşənti
-دؤشنمک ~ döşənmək
-دؤشنمیش ~ döşənmiş
-دؤشوئرمک ~ döş vermək
-دؤشوآچیق ~ döşüaçıq
-دؤشو اودلو ~ döşü odlu
-دؤشو دولو ~ döşü dolu
-دؤشورمک ~ döşürmək
-دؤشورولمک ~ döşürülmək
-دؤشوضعیف ~ döşüzəif
-دؤشوقارا ~ döşüqara
-دؤشوگلمک ~ döşügəlmək
-دؤشونه‎ چکمک ~ döşünə çəkmək
-دؤشونه‎ دوشمک ~ döşünə düşmək
-دؤشونه‎ سالماق ~ döşünə salmaq
-دؤشونه‎ قاتماق ~ döşünə qatmaq
-دؤشونه‎ وورماق ~ döşünə vurmaq
-دؤشونه‎ یاتماق ~ döşünə yatmaq
-دؤشه‎ تیلمک ~ döşətilmək
-دؤشه‎ سالماق ~ döşə salmaq
-دؤشه‎‎مک ~ döşəmək
-دؤشه‎لی ~ döşəli
-دؤشه‎مه‎ ~ döşəmə
-دؤشه‎مه‎ پیلوو ~ döşəmə pilov
-دؤشه‎مه‎ چی ~ döşəməçi
-دؤشه‎مه‎ چ یلیک ~ döşəməçilik
-دؤشه‎مه‎ سیلن ~ döşəmə silən
-دؤشه‎مه‎ سورتن ~ döşəmə sürtən
-دؤش هم هسیز ~ döşəhməsiz
-دؤشه‎مه‎لی ~ döşəməli
-دؤشه‎مه‎لیک ~ döşəməlik
-دؤشه‎نک ~ döşənək
-دؤشه‎نکلی ~ döşənəkli
-دؤشه‎نه‎ جک ~ döşənəcək
-دؤشه‎نه‎ جکلی ~ döşənəcəkli
-دؤشه‎نیش ~ döşəniş
-دؤشه‎نیلمک ~ döşənilmək
-دؤشه‎ یاتان ~ döşə yatan
-دؤشه‎ییجی ~ döşəyici
-دؤشه‎ییش ~ döşəyiş
-دؤگر ~ dögər
-دؤل ~ döl
-دؤل آیی ~ döl ayı
-دؤلائشی ~ döl eşi
-دؤلچو ~ dölçü
-دؤلچولوک ~ dölçülük
-دؤلدؤش ~ döldöş
-دؤلدؤشصاحبیاولماق ~ döldöş sahibi olmaq
-دؤلل ودؤشلو ~ döllüdöşlü
-دؤلدوشمک ~ döl düşmək
-دؤل سالماق ~ döl salmaq
-دؤلسوز ~ dölsüz
-دؤلسوزلشدیرمک ~ dölsüzləşdirmək
-دؤلسوزلشدیریلمک ~ dölsüzləşdirilmək
-دؤلسوزلشمک ~ dölsüzləşmək
-دؤلسوزلندیریلمک ~ dölsüzləndirilmək
-دؤلسوزلنمک ~ dölsüzlənmək
-دؤلسوزلوک ~ dölsüzlük
-دؤلک ~ dölək
-دؤللندیرمک ~ dölləndirmək
-دؤللندیریلمک ~ dölləndirilmək
-دؤللنمک ~ döllənmək
-دؤللوک ~ döllük
-دؤلله‎‎مک ~ dölləmək
-دؤلله‎نیش ~ dölləniş
-دؤلله‎مه‎ ~ dölləmə
-دؤلَن ~ dölən
-دؤلوئریج یلیک ~ döl vericilik
-دؤلوت ~ dölüt
-دؤل یاتاغی ~ döl yataği
-دؤل یولو ~ döl yolu
-دؤنبابا ~ dönbaba
-دؤنَج ~ dönəc
-دؤندر ~ döndər
-دؤندرتمک ~ döndərtmək
-دؤندرمک ~ döndərmək
-دؤندرمه‎ ~ döndərmə
-دؤندو ~ döndü
-دؤندورمک ~ döndürmək
-دؤنده‎ریش ~ döndəriş
-دؤنده‎ریلمک ~ döndərilmək
-دؤنده‎رن ~ döndərən
-دؤنده‎ریجی ~ döndərici
-دؤنر ~ dönər
-دؤنَرالپ ~ dönəralp
-دؤنرس رمایه‎ ~ dönər sərmayə
-دؤنرص حنه ~ dönər səhnə
-دؤنرق اپی ~ döənr qapI
-دؤنرک اباب ~ dönər kabab
-دؤنرگه‎ ~ dönrəgə
-دؤنرلیک ~ dönərlik
-دؤنک ~ dönək
-دؤنکجه‎ ~ dönəkcə
-دؤنکلیک ~ dönəklik
-دؤنگل ~ döngəl
-دؤنگَل ~ döngəl
-دؤنگل اوروجو ~ döngəl orucu
-دؤنگو ~ döngü
-دؤنگون ~ döngün
-دؤنگول ~ döngül
-دؤنگه‎ ~ döngə
-دؤنگه‎ ~ döngə
-دؤنگه‎له‎‎مک ~ döngələmək
-دؤنگه‎له‎لی ~ döngələli
-دؤنگه‎لی ~ döngəli
-دؤنل ~ dönəl
-دؤنَلمک ~ dönəlmək
-دؤنم ~ dönəm
-دؤنمز ~ dönməz
-دؤنمزَر ~ dönməzər
-دؤنمزلیک ~ dönməzlik
-دؤنمک ~ dönmək
-دؤنم کسیزین ~ dönməksizin
-دؤنموش ~ dönmüş
-دؤنمه‎ ~ dönmə
-دؤنمه‎دن ~ dönmədən
-دؤنمه‎لی ~ dönməli
-دؤنمه مئحوری ~ dönmə mehVəri
-دؤنن ~ dönən
-دؤنَنجل ~ dönəncəl
-دؤنَنجلآ ی ~ dönəncəl ay
-دؤننجه‎ ~ dönəncə
-دؤننجه‎ ایل ~ dönəncə il
-دؤنَنمک ~ dönənmək
-دؤنوب دولاشماق ~ dönüb dolaşmaq
-دؤنوزلو ~ dönüzlü
-دؤنوش ~ dönüş
-دؤنوش آچیسی ~ dönüş açısı
-دؤنوش اؤلچر ~ dönüş ölçər
-دؤنوشدورمک ~ dönüşdürmək
-دؤنوشدوروجو ~ dönüşdürücü
-دؤنوشدورولمک ~ dönüşdürülmək
-دؤنوشدوروم ~ dönüşdürüm
-دؤنوشسوز ~ dönüşsüz
-دؤنوشَک ~ dönüşək
-دؤنوشلو ~ dönüşlü
-دؤنوشلو ائیلم ~ dönüşlü eyləm
-دؤنوشلو چاتی ~ dönüşlü çatı
-دؤنوشلو ضمیر ~ dönüşlü zəmir
-دؤنوشلولوک ~ dönüşlülük
-دؤنوشمک ~ dönüşmək
-دؤنوش نقطه‎سی ~ dönüş nuqtəsi
-دؤنوشوم ~ dönüşüm
-دؤنوشومجو ~ dönüşümcü
-دؤنوشومجولوک ~ dönüşümcülük
-دؤنوشوملو ~ dönüşümlü
-دؤنوک ~ dönük
-دؤنوک لوک ~ dönüklük
-دؤنولمز ~ dönülməz
-دؤنولمک ~ dönülmək
-دؤنوله‎ بیلر ~ dönüləbilər
-دؤنوم ~ dönüm
-دؤنوم نُقطه‎ سی ~ dönüm nuqtəsi
-دؤنوملر ~ dönümlər
-دؤنوملوک ~ dönümlük
-دؤنه‎ ~ dönə
-دؤنه‎ جک ~ dönəcək
-دؤنه‎ دؤنه‎ ~ dönə dönə
-دؤنه‎ له‎‎مک ~ dönələmək
-دؤنه‎مج ~ dönəməc
-دؤنه‎ م جلی ~ dönəməcli
-دؤور ~ dövr
-دؤور آشیری ~ dövr aşırı
-دؤور ائتمک ~ dövr etmək
-دؤوران ~ dövran
-دؤوران دولانماق ~ dövran dolanmaq
-دؤوران سورمک ~ dövran sürmək
-دؤوران قورماق ~ dövran qurmaq
-دؤوران وورماق ~ dövran vurmaq
-دؤوره‎ ~ dövrə
-دؤوره‎ چیخماق ~ dövrə çıxmaq
-دؤوره‎ وی ~ dövrəvi
-دؤوره‎لنمک ~ dövrələnmək
-دؤوره‎له‎‎مک ~ dövrələmək
-دؤوری ~ dövri
-دؤوریلیک ~ dövrilik
-دؤوریه‎ ~ dövriə
-دؤولت ~ dövlət
-دؤولتآ باد ~ dövlət abad
-دؤولتچی ~ dövlətçi
-دؤولتچیلیک ~ dövlətçilik
-دؤولتشاه ~ DevletŞah
-دؤولتق وشو ~ dövlət qüşü
-دؤولَتوند ~ dövlətvənd
-دؤولتی ~ dövləti
-دؤولتیارلی ~ dövlətyarlı
-دؤووز ~ dövüz
-دؤهول ~ döhül
-دؤیج ~ döyəc
-دؤیجچی ~ döyəcçi
-دؤیج داشی ~ döyəc daşı
-دؤیج لنمک ~ döyəclənmək
-دؤی جله‎‎مک ~ döyəcləmək
-دؤیجه‎ ~ döycə
-دؤیجه‎لنمک ~ döycələnmək
-دؤیجه‎له‎‎مک ~ döycələmək
-دؤیدورتمک ~ döydürtmək
-دؤیدورمک ~ döydürmək
-دؤیرلی ~ döyəri
-دؤیران ~ döyran
-دؤیسیندیر ~ döysındır
-دؤیسیندی رائله‎مک ~ döysıdır eləmək
-دؤیمج ~ döyməc
-دؤیمک ~ döymək
-دؤیمه‎ ~ döymə
-دؤیمه‎ جه‎ ~ döyməcə
-دؤیمه‎ چی ~ döyməçi
-دؤیمه‎ چ یلیک ~ döyməçilik
-دؤیمه‎ دؤشه‎مه‎ ~ döymə döşəmə
-دؤیمه‎ قییمه‎ ~ döymə qiymə
-دؤیمه‎ کاباب ~ döyəmə kabab
-دؤیمه‎لیک ~ döyməlik
-دؤین ~ döyən
-دؤینچی ~ döyənçi
-دؤیوش ~ döyüş
-دؤیوشچو ~ döyüşçü
-دؤیوشچولوک ~ döyüşçülük
-دؤیوشدورمک ~ döyüşdürmək
-دؤیوشدورولمک ~ döyüşədürülmək
-دؤیو شسؤیوش ~ döyüş söyüş
-دؤیوشسوز ~ döyüşsüz
-دؤیو شقاباغی ~ döyüş qabağı
-دؤیوشکن ~ döyüşkən
-دؤیوشک نلر ~ döyüşkənlər
-دؤیوشک نلیک ~ döyüşkənlik
-دؤیوشگمیسی ~ döyüşgəmisi
-دؤیوشمک ~ döyüşmək
-دؤیوشن ~ döyüşən
-دؤیوشیئری ~ döyüşyeri
-دؤیوک ~ döyük
-دؤیوکدورمک ~ döyükdürmək
-دؤیوکمک ~ döyükmək
-دؤیوکموش ~ döyükmüş
-دؤیول ~ döyül
-دؤیولگن ~ döyülgən
-دؤیولگ نلیک ~ döyülgənlik
-دؤیولمک ~ döyülmək
-دؤیولموش ~ döyülmüş
-دؤیولموش دمیر ~ döyülmüş dəmir
-دؤیولموش دویو ~ döyülmüş düyü
-دؤیولوش ~ döyülüş
-دؤیوم ~ döyüm
-دؤیون ~ döyün
-دؤیونتو ~ döyüntü
-دؤیونچو ~ döyünçü
-دؤیوندورمک ~ döyündürmək
-دؤیونمک ~ döyünmək
-دؤیونوش ~ döyünüş
-دؤیه‎جک ~ döyəcək
-دؤیه‎نک ~ döyənək
-دؤیه‎نک اوتو ~ döyənək otu
-دؤیه‎نک اولماق ~ döyənək olmaq
-دؤیه‎نکلی ~ döyənəkəli
-دؤیه‎نه‎یینی آیاقلاماق ~ döyənəyini ayaqlamaq
-دوآلیزم ~ dualizm
-دوئل ~ duel
-دوبا ~ duba
-دوباننی ~ dubannı
-دوباره‎ ~ dubarə
-دوبل ~ dubl
-دوبلئت ~ dublet
-دوبلئکس دایره‎ ~ dubleks dairə
-دوبلاژ ~ dublaj
-دوبلور ~ dublor
-دوبلورلوق ~ dublorluq
-دوبله‎ ~ dublə
-دوبون ~ dubun
-دوپ دورو ~ dup duru
-دوتساق ~ dutsaq
-دوچار ~ düçar
-دوخان ~ duxan
-دود ~ dud
-دودانلو ~ dudanlu
-دودکش ~ dudkəş
-دودمان ~ dudman
-دوده‎ ~ dudə
-دور ~ dur
-دورآغاجی ~ durağacı
-دورا ~ dura
-دورابگه‎ ~ durabəgə
-دوراتیمور ~ durateymur
-دوراج ~ durac
-دوراجاق ~ duracaq
-دوراخانی ~ duraxanı
-دوراغان ~ durağan
-دوراغان الکتریک ~ durağan iliktrik
-دوراغانلاشماق ~ durağanlaşmaq
-دوراغانلیق ~ durağanlıq
-دوراق ~ duraq
-دوراقساماق ~ duraqsamaq
-دوراقساییش ~ duraqsayış
-دوراقسیز ~ duraqsız
-دوراقلاتماق ~ duraqlatmaq
-دوراقلاماق ~ duraqlamaq
-دوراقلاییش ~ duraqlayış
-دوراقلی ~ duraqlı
-دوراقلی دالغا ~ duraqlı dalğa
-دوراقلیق ~ duraqlıq
-دورال ~ dural
-دوران ~ duran
-دوران ~ duran
-دوراندیش ~ durandış
-دورباش ~ durbaş
-دوربین ~ durbin
-دورجین ~ durcin
-دوردو ~ durdu
-دوردوراج ~ durdurac
-دوردورتماق ~ durdurtmaq
-دوردورماق ~ durdurmaq
-دوردوروش ~ durduruş
-دوردورولماق ~ durdurulmaq
-دوردورولموش ~ durdurulmuş
-دورزان ~ durzan
-دورسون ~ dursun
-دورغو ~ durğu
-دورغوزدورماق ~ durğuzdurmaq
-دورغون ~ durğun
-دورقاچ ~ durqaç
-دورقو ~ durqu
-دورقو اشاره‎لری ~ durqu işarələri
-دورقوزدورماق ~ durquzdurmaq
-دورقوزما ~ durquzma
-دورقوزماق ~ durquzmaq
-دورقون ~ durqun
-دورقون الکتریک ~ durqun alktrık
-دورقون شیشکینلیک ~ durqun şişkinlik
-دورقونلاشدیرماق ~ durqunlaşdırmaq
-دورقونلاشماق ~ durqunlaşmaq
-دورقونلوق ~ durqunluq
-دورما ~ durma
-دورمادان ~ durmadan
-دورماز ~ durmaz
-دورماق ~ durmaq
-دورماقاچ ~ durmaqaç
-دورماقسیزین ~ durmaqsızın
-دورما گلدیم ~ durma gəldım
-دورمان ~ durman
-دورموش ~ durmuş
-دورموش حاجیلو ~ durmuş hacılu
-دورموشکان ~ durmuşkan
-دورموشکانلی ~ durmuşkanlı
-دورموشکانلی ~ durmuşkanlı
-دورنا ~ durna
-دورنا آیاغی ~ durna ayağı
-دورنا بالیغی ~ durna balığı
-دورنا بالی قگیللر ~ durnabalığıgillər
-دورنا بوغاز ~ durna boğaz
-دورنا بوغازلی ~ durna boğazlı
-دورنا دیمدیگی ~ durna dimdiyi
-دورنا قاتاری ~ durna qatarı
-دورنا قیری ~ durna qırı
-دورنا گئچیتی ~ durna geçiti
-دورنا گؤز ~ durna göz
-دورن اگیللر ~ durnagillər
-دورنا ووردو ~ durna vurdu
-دورناچی ~ durnaçı
-دورو ~ duru
-دورو ~ duru
-دورو ~ duru
-دورو یئریندن ~ duru yerindən
-دوروب اوتورماق ~ durub oturmaq
-دوروپ دوروپ ~ durup durup
-دوروجاچای ~ durucaçay
-دوروخا دوروخا ~ duruxa duruxa
-دوروخدورماق ~ duruxdurmaq
-دوروخسونماق ~ duruxsunmaq
-دوروخما ~ duruxma
-دوروخماق ~ duruxmaq
-دوروسوندان ~ durusundan
-دوروش ~ duruş
-دوروش اوتوروش ~ duruş oturuş
-دوروشما ~ duruşma
-دوروشماق ~ duruşmaq
-دوروشوق ~ duruşuq
-دوروغا ~ duruğa
-دوروق ~ duruq
-دوروق اولدوزلار ~ duruq ulduzlar
-دوروقسون ~ duruqsun
-دوروقلوق ~ duruqluq
-دورول ~ durul
-دورولاشدیرماق ~ durulaşdırmaq
-دورولاشدیریلماق ~ durulaşdırılmaq
-دورولاشماق ~ durulaşmaq
-دورولاماق ~ durulamaq
-دورولانماق ~ durulanmaq
-دورولتماق ~ durultmaq
-دورولجا ~ durulca
-دورولدوجو ~ durulducu
-دورولدولماق ~ duruldulmaq
-دورولدولموش ~ duruldulmuş
-دورولماز ~ durulmaz
-دورولماق ~ durulmaq
-دورولموش ~ durulmuş
-دورولوق ~ duruluq
-دوروم ~ durum
-دوروم آلماق ~ durum almaq
-دوروم اکی ~ durum əki
-دوروم وضعیتی ~ durum vəziəti
-دورومجا ~ durumca
-دوروملو ~ durumlu
-دوروملولوق ~ durumluluq
-دورومو پوزولماق ~ durumu pozulmaq
-دورومو دوزلمک ~ durumu düzəlmək
-دورویا چیخارماق ~ duruya çıxarmaq
-دوز ~ duz
-دوز چؤرک ~ duzçörək
-دوزا قویماق ~ duza qoymaq
-دوزاق ~ duzaq
-دوزاق قورماق ~ duzaq qurmaq
-دوزاقچی ~ duzaqçı
-دوزاقلاماق ~ duzaqlamaq
-دوزاقلانماق ~ duzaqlanmaq
-دوزال ~ duzal
-دوزان ~ duzan
-دوزان ~ duzan
-دوزاولوم ~ duzolum
-دوزجول ~ duzcul
-دوزچو ~ duzçu
-دوزچؤرک ~ duzçörək
-دوزچؤرک ایتیرمک ~ duzçörək itirmək
-دوزچؤرک ایتیرن ~ duzçörək itirən
-دوزچؤرک باسماق ~ duzçörək basmaq
-دوزچؤرک حاققی ~ duzçörək haqqı
-دوزچؤرک کسمک ~ duzçörək kəsmək
-دوزچؤرک گؤزوندن گلسین ~ duzçörək gözündən gəlsin
-دوزچولوق ~ duzçuluq
-دوزخ ~ duzəx
-دوزخانا ~ duzxana
-دوزدارتان ~ duzdartan
-دوزداغی ~ duzdağı
-دوزداغ ~ duzd
-دوزداق ~ duzdaq
-دوزدوزان ~ duzduzan
-دوز سپن ~ duz səpən
-دوزسوز ~ duzsuz
-دوزسوزلاشدیرماق ~ duzsuzlaşdırmaq
-دوزسوزلاشدیریلماق ~ duzsuzlaşdırılmaq
-دوزسوزلاشماق ~ duzsuzlaşmaq
-دوزسوزلانماق ~ duzsuzlanmaq
-دوزسوزلوق ~ duzsuzluq
-دوزقابی ~ duzqabı
-دوزقیران ~ duzqıran
-دوزکند ~ duzkənd
-دوزکیمی یالاماق ~ duz kimi yalamaq
-دوزلا ~ duzla
-دوزلاتماق ~ duzlatmaq
-دوزلادیلماق ~ duzladılmaq
-دوزلاشدیرماق ~ duzlaşdırmaq
-دوزلاشدیریلماق ~ duzlaşdırılmaq
-دوزلاق ~ duzlaq
-دوزلاق ~ duzlaq
-دوزلاق چوغانی ~ duzlaq çoğanı
-دوزلاما ~ duzlama
-دوزلاماق ~ duzlamaq
-دوزلاندیرماق ~ duzlandırmaq
-دوزلاندیریلماق ~ duzlandırılmaq
-دوزلاندیریلمیش ~ duzlandırılmış
-دوزلانماق ~ duzlanmaq
-دوزلانمیش ~ duzlanmış
-دوزلانیش ~ duzlanış
-دوزلاییجی ~ duzlayıcı
-دوزلاییش ~ duzlayış
-دوزلو ~ duzlu
-دوزلوآخماز ~ duzluaxmaz
-دوزلو بلغم ~ duzlu bəlğəm
-دوزلوجا ~ duzluca
-دوزلوق ~ duzluq
-دوزلولوق ~ duzəlülüq
-دوزلولوق اؤلچن ~ duzluluq ölçən
-دوزونو دادماق ~ duzunu dadmaq
-دوزونو قاچیرماق ~ duzunu qaçırmaq
-دوستاق ~ dustaq
-دوستاق ائتمک ~ dustaq etmək
-دوستاق اولماق ~ dustaq olmaq
-دوستاقچی ~ dustaqçı
-دوستاقخانا ~ dustaqxana
-دوستاق لیق ~ dustaqlıq
-دوستاقچیلیق ~ dustaqçılıq
-دوستاقلی ~ dustaqlı
-دوستان ~ dustan
-دوستانه‎ ~ dustanə
-دوستاییر ~ dustayır
-دوش ~ d
-دوشاق ~ duşaq
-دوشاقلاماق ~ duşaqlamaq
-دوغاب ~ duğab
-دوغان ~ duğan
-دوغائی ~ duğaey
-دوغلات ~ duğlat
-دول ~ dul
-دو لآپتال او تگیللر ~ dulaptal otugillər
-دو لآپتالاوتو ~ dulaptal otu
-دو لآرواد اوتو ~ dularvad otu
-دولاق ~ dulaq
-دولانقیر ~ dulanqır
-دولجا ~ dulca
-دولجیغاز ~ dulcığaz
-دولَجین ~ duləcin
-دول حاصار ~ dul hasar
-دولزاغا ~ dulzağa
-دولقالماق ~ dulqalmaq
-دولقیشلاغی ~ dulqışlağı
-دو لقویماق ~ dul qoymaq
-دولک ~ dulək
-دوللاشماق ~ dullaşmaq
-دوللوجا ~ dulluca
-دوللوق ~ dulluq
-دولوس ~ dulus
-دولوسچو ~ dulusçu
-دوله‎ ~ dulə
-دوم دوم ~ dum dum
-دومان ~ duman
-دومان ~ Duman
-دومان رنگی ~ duman rəngi
-دومانسیز ~ dumansız
-دومانسیزلیق ~ dumansızlıq
-( دومانکیمی(گؤرمک ~ duman kimi (görmək)
-دومانلاتماق ~ dumanlatmaq
-دومانلاشماق ~ dumanlaşmaq
-دومانلاماق ~ dumanlamaq
-دومانلاندیرماق ~ dumanlandırmaq
-دومانلانماق ~ dumanlanmaq
-دومانلی ~ dumanlı
-دومانلی چیسگی نلی ~ dumanlı çisginli
-دومانلیلیق ~ dumanlılıq
-دومانلیق ~ dumanlıq
-دومبول ~ dumbul
-دومبول چو ~ dumbulçu
-دومبول چولوق ~ dumbulçuluq
-دومدورو ~ dumduru
-دومدورولوق ~ dumduruluq
-دومدوما ~ dumduma
-دومروجوق ~ dumrucuq
-دومروق ~ dumruq
-دومروقلاشماق ~ dumruqlaşmaq
-دومورجوق ~ dumurcuq
-دومورجوق دومورجوق ~ dumurcuq dumurcuq
-دوموزی ~ dumuzı
-دوموشماق ~ Dumuşmaq
-دوموشوق ~ dumuşuq
-دون ~ dun
-دونگوزدوخ ~ dunguzədux
-دووا ~ duva
-دووار ~ duvar
-دووار ایشکافی ~ duvar işkafı
-دووار بیلدیری سی ~ duvar bildirisi
-دووار پاسی ~ duvar pası
-دووارجیق ~ duvarcıq
-دووار چکمک ~ duvar çəkmək
-دووار دایاغی ~ duvar dayağı
-دووار دیشی ~ duvar dişi
-دووار سارماشیغی ~ duvar sarmaşığı
-دووار ساریمساغی ~ duvar sarımsağı
-دووار ساعاتی ~ duvarsaatı
-دووار سوباسی ~ duvar sobası
-دووار صدفی ~ duvar sədəfi
-دووار قازئتی ~ duvar qazeti
-دووار قالیسی ~ duvar qalısı
-دووارکاغاذی ~ duvarkağazı
-دووارلیق ~ duvarlıq
-دووارا دیره‎‎مک ~ duvara dirəmək
-دووارا قیسناماق ~ duvara qısnamaq
-دووارا ووردو ~ duvara vurdu
-دوواق ~ duvaq
-دوواق دوشگونو ~ duvaq düşgünü
-دوواق قاپما ~ duvaq qapma
-دوواقچی ~ duvaqçı
-دوواقچیلیق ~ duvaqçılıq
-دوواقلاماق ~ duvaqlamaq
-دوواقلانماق ~ duvaqlanmaq
-دووان ~ duvan
-دوورالا ~ duvrala
-دوی پریز ~ duy priz
-دویاج ~ duyac
-دویار ~ duyar
-دویارسیز ~ duyarsız
-دویارسیزلاشدیرماق ~ duyarsızlaşdırmaq
-دویارسیزلاشدیریلماق ~ duyarsızlaşdırılmaq
-دویارسیزلاشماق ~ duyarsızlaşmaq
-دویارسیزلیق ~ duyarsızlıq
-دویارقا ~ duyarqa
-دویارقالیلار ~ duyarqalılar
-دویارلی ~ duyarlı
-دویارلیلیق ~ duyarlılıq
-دویارلیق ~ duyarlıq
-دویارلیقلی ~ duyarlıqlı
-دویاری ~ duyarı
-دویال ~ duyal
-دویان ~ duyan
-دویدورما ~ duydurma
-دویدورماق ~ duydurmaq
-دویسال ~ duysal
-دویقان ~ duyqan
-دویقو ~ duyqu
-دویقو اویاندیرماق ~ duyqu oyandırmaq
-دویقوجا ~ duyquca
-دویقوداش ~ duyqud
-دویقوداشلیق ~ duyqudaşlıq
-دویقوسال ~ duyqusal
-دویقوسال دوشونمه‎ ~ duyqusal düşünmə
-دویقوسا للیق ~ duyqusallıq
-دویقوسوز ~ duyqusuz
-دویقوسوزلوق ~ duyqusuzluq
-دویقولار ~ duyqular
-دویقولاری آچیغا وورماق ~ duyquları açığa vurmaq
-دویقولاندیرماق ~ duyqulandırmaq
-دویقولانماق ~ duyqulanmaq
-دویقولانیش ~ duyqulanış
-دویقولانیم ~ duyqulanım
-دویقولو ~ duyqulu
-دویقولولوق ~ duyqululuq
-دویقون ~ duyqun
-دویقون لاشدیرما ~ duyqunlaşdırma
-دویقون لاشماق ~ duyqunlaşmaq
-دویقون لوق ~ duyqunluq
-دویلوق ~ duyluq
-دویما ~ duyma
-دویماز ~ duymaz
-دویمازلیق ~ duymazlıq
-دویماق ~ duymaq
-دویمالی ~ duymalı
-دویمامازلیق ~ duymamazlıq
-دویناق ~ duynaq
-دویو ~ duyu
-دویو اوستو ~ duyu üstü
-دویوجو ~ duyucu
-دویوچولوک ~ duyuçuluk
-دویوخماق ~ duyuxmaq
-دویورماق ~ duyurmaq
-دویورو ~ duyuru
-دویورو تاختاسی ~ duyuru taxtası
-دویوروجو ~ duyurucu
-دویورولماق ~ duyurulmaq
-دویوروم ~ duyurum
-دویوسال ~ duyusal
-دویوسوز ~ duyusuz
-دویوسوزلوق ~ duyusuzluq
-دویوش ~ duyuş
-دویوشان ~ duyuşan
-دویوشماق ~ duyuşmaq
-دویوق ~ duyuq
-دویوق دوشمک ~ duyuq düşmək
-دویوق سالماق ~ duyuq salmaq
-دویوقسوز ~ duyuqsuz
-دویوقلوق ~ duyuqluq
-دویولار ~ duyular
-دویولماز ~ duyulmaz
-دویولماق ~ duyulmaq
-دویولمامیش ~ duyulmamış
-دویولور ~ duyulur
-دویولور دویولماز ~ duyulur duyulmaz
-دویوم ~ duyum
-دویوم اؤلچر ~ duyum ölçər
-دویوم ایتیمی ~ duyum itimi
-دویومجو ~ duyumcu
-دویومجولوق ~ duyumculuq
-دویومساتماق ~ duyumsatmaq
-دویومسال ~ duyumsal
-دویومسامازلیق ~ duyumsamazlıq
-دویومساماق ~ duyumsamaq
-دویومسوز ~ duyumsuz
-دویومسوز لوق ~ duyumsuzluq
-دویوملو ~ duyumlu
-دوببه‎ ~ dübbə
-دوببه‎لیک ~ dübbəlik
-دوبدوز ~ dübdüz
-دوبرار ~ dübrar
-دوبرْد ~ dübərd
-دوبرْدینی داغیتماق ~ dübərdini dağıtmaq
-دوبندی ~ dübəndi
-دوبور ~ dübür
-دوبیر ~ dübir
-دوپه‎ دوز ~ düpədüz
-دوجون ~ dücün
-دودک ~ düdək
-دودو ~ düdü
-دودوک ~ düdük
-دودوک وئرمک ~ düdük vermək
-دودوکچو ~ düdükçü
-دودوکچولوک ~ düdükçülük
-دودوکله‎‎مک ~ düdükləmək
-دودوله‎‎مک ~ düdüləmək
-دوده‎مه‎ ~ düdəmə
-دور ~ dür
-دوربون ~ dürbün
-دورتمک ~ dürtmək
-دورتمک لنمک ~ dürtməklənmək
-دورتم کله‎‎مک ~ dürtməkləmək
-دورتمه‎لنمک ~ dürtmələnmək
-دورتمه‎له‎مک ~ dürtmələmək
-دورتو ~ dürtü
-دورتوش ~ dürtüş
-دورتوشدورمک ~ dürtüşdürmək
-دورتوشدورولمک ~ dürtüşdürülmək
-دورتوشله‎‎مک ~ dürtüşləmək
-دورتوشمک ~ dürtüşmək
-دورتوک ~ dürtük
-دورتوکله‎‎مک ~ dürtükləmək
-دورتولمک ~ dürtülmək
-دورتونمک ~ dürtünmək
-دورته‎ ~ dürtə
-دورته‎له‎‎مک ~ dürtələmək
-دورجک ~ dürcək
-دوردانه‎ ~ dürdanə
-دوردویون ~ dürdüyün
-دوردویونچه‎ ~ dürdüyünçə
-دورگو ~ dürgü
-دورگه‎ ~ dürgə
-دورگه‎له‎‎مک ~ dürgələmək
-دورگه‎لی ~ dürgəli
-دورلو ~ dürlü
-دورلودورلو ~ dürlüdürlü
-دورلوگونلر ~ dürlügünlər
-دورمج ~ dürməc
-دورمک ~ dürmək
-دورمکلنمک ~ dürməklənmək
-دورم کله‎‎مک ~ dürməkləmək
-دورمک وورماق ~ dürmək vurmaq
-دورمنج ~ dürmənc
-دورمه‎جه‎ ~ dürməcə
-دورمه‎لنمک ~ dürmələnmək
-دورمه‎لنمیش ~ dürmələnmiş
-دورمه‎له‎‎مک ~ dürmələmək
-دورو ~ dürü
-دوروست ~ dürüst
-دوروشت ~ dürüşt
-دوروم ~ dürüm
-دوز ~ düz
-دوز ~ Düz
-دوزاغا ~ düzağa
-دوز اولاراق ~ düz olaraq
-دوزاولماق ~ düzolmaq
-دوز اورکلی ~ düz ürəkli
-دوز اونلو ~ düz ünlü
-دوزئی ~ düzey
-دوزئ یسیز ~ düzeysiz
-دوزئ یسیزلیک ~ düzeysizlik
-دوزئ یلر ~ düzeylər
-دوزئ یلی ~ düzeyli
-دوزباسقی ~ düzbasqı
-دوزباغیرساق ~ düzbağırsaq
-دوزبوجاق ~ düzbucaq
-دوزبوجاقلی ~ düzbucaqlı
-دوزبه‎دوز ~ düzbədüz
-دوزبیلیجی ~ düzbilici
-دوزج ~ düzəc
-دوز جله‎‎مک ~ düzəcləmək
-دوزجوک ~ düzcük
-دوزجه‎ ~ düzcə
-دوزجیرده‎خان ~ düzcirdəxan
-دوزجیزیقلی ~ düzcızıqlı
-دوزخطلی ~ düzxətli
-دوزداغ ~ düzd
-دوزدانیشان ~ düzdanışan
-دو زدوداق سسلی حرف ~ düzdodaq səsli hərf
-دوزدوغرو ~ düzdoğru
-دوزدؤردقول ~ düzdördqol
-دوزدوزونه‎ ~ düzdüzünə
-دوزدونیا ~ düzdünya
-دوزدور ~ düzdür
-دوزدورمک ~ düzdürmək
-دوزدورولمک ~ düzdürülmək
-دوزده‎(دوزلرده‎)قالماق ~ düzdə(düzlərdə)qalmaq
-دو زسایی ~ düz sayı
-دوزسسلی حرفلر ~ düz səsli hərflər
-دوز عمللی ~ düz əməlli
-دوزقانادلیلار ~ düzqanadlılar
-دوز قلبلی ~ düz qəlbli
-دوزقیریخلی ~ düzqırıxlı
-دوزقیشلاق ~ düzqışlaq
-دوزک ~ düzək
-دو زگئتمه‎‎مک ~ düz getməmək
-دو زگتیرمه‎مک ~ düz gətirməmək
-دوزگَرلی ~ düzgərli
-دوز گلمک ~ düz gəlmək
-دوزگلمه‎‎مک ~ düz gəlməmək
-دوزگو ~ düzgü
-دوزگوجو ~ düzgücü
-دوزگوجولوک ~ düzgücülük
-دوزگوسل ~ düzgüsəl
-دوزگوسوز ~ düzgüsüz
-دوزگوسوزلوک ~ düzgüsüzlük
-دوزگولو ~ düzgülü
-دوزگون ~ düzgün
-دوزگون ~ düzgün
-دوزگون لشدیریلمک ~ düzgünləşdirilmək
-دوزگون لشمک ~ düzəgünləşmək
-دوزگون لنمک ~ düzgünlənmək
-دوزگون لوک ~ düzgünlük
-دوزگونله‎‎مک ~ düzgünləmək
-دوزگونسوز ~ düzgünsüz
-دوزگونلر ~ düzgünlər
-دوزگو یئری ~ düzgü yeri
-دوزگه‎ ~ düzgə
-دوزگه‎سیز ~ düzgəsiz
-دوزگه‎لی ~ düzgəli
-دوزلَتدیرمک ~ düzlətdirmək
-دوزلتدیریلمک ~ düzltədirilmək
-دوزلتمک ~ düzəltmək
-دوزلتمن ~ düzəltmən
-دوزلتمه‎ ~ düzəltmə
-دوزلتمه‎ ائیلم ~ düzəltmə eyləm
-دوزلتمه‎ ایپک ~ düzltmə ipək
-دوزلتمه‎ فیبر ~ düzltmə fibr
-دوزلتی ~ düzəlti
-دوزلتیم ~ düzəltim
-دوزلدیجی ~ düzəldici
-دوزلدیج یلیک ~ düzəldicilik
-دوزلدیلمز ~ düzəldilməz
-دوزلدیلمزلیک ~ düzəldilməzlik
-دوزلدیلمک ~ düzəldilmək
-دوزلشدیرمک ~ düzləşdirmək
-دوزلشدیریلمک ~ düzləşdirilmək
-دوزلشمک ~ düzləşmək
-دوزلَم ~ düzləm
-دوزلم کوره‎ ~ düzləm kürə
-دوزل مسل ~ düzləlmsəl
-دوزلمک ~ düzəlmək
-دوزل مله‎‎مک ~ düzləmləmək
-دوزلمه‎ ~ düzəlmə
-دوزلمیش ~ düzəlmiş
-دوزلمی شلر ~ düzəlmişlər
-دوزلَندیرمک ~ düzləndirmək
-دوزلَندیریجی ~ düzləndirici
-دوزلندیریلمک ~ düzləndirilmək
-دوزلَنمک ~ düzlənmək
-دوزلوک ~ düzlük
-دوزلوک موغامی ~ düzlük muğamı
-دوزله‎‎مک ~ düzləmək
-دوزم ~ düzəm
-دوزمک ~ düzmək
-دوزمه‎ ~ düzəmə
-دوزمه‎جه‎ ~ düzəməcə
-دوزمه‎جی ~ düzməci
-دوزمه‎جیلیک ~ düzməcilik
-دوزمه‎ کرپیچ ~ düzmə kərpiç
-دوزمه‎ ییغما ~ düzmə yığma
-دوزمه‎له‎مه‎ ~ düzmələmə
-دوزن ~ düzən
-دوزنباز ~ düzənbaz
-دوزنب اغی ~ düzən bağı
-دوزنت کر ~ düzən təkər
-دوزنتی ~ düzənti
-دوزنجه‎ ~ düzəncə
-دوزنچی ~ düzənçi
-دوزنچیلیک ~ düzənçilik
-دوزنداش ~ düzənd
-دوز نسیز ~ düzənsiz
-دوز نسیزلیک ~ düzənsizlik
-دوزنقَج ~ düzənqəc
-دوزنق ولو ~ düzən qulu
-دوزنگاه ~ düzəngah
-دوزنگاهلیق ~ düzngahlıq
-دوزنلَتمک ~ düzənlətmək
-دوزنلَنمک ~ düzənlənmək
-دوزنله‎شیک ~ düzənləşik
-دوزنله‎شیم ~ düzənləşim
-دوزنله‎‎مک ~ düzənləmək
-دوزنله‎مه‎ ~ düzənləmə
-دوزنله‎مه‎چی ~ düzənləməçi
-دوزنله‎ین ~ düzənləyən
-دوزنله‎ییجی ~ düzənləyici
-دوزنلی اوردو ~ düzənli ordu
-دوزنلی ~ düzənli
-دوزنلیک ~ düzənlik
-دوزنل یلیک ~ düzənlilik
-دوزنمک ~ düzənmək
-دوزو ~ düzü
-دوزو اَیری گؤرمک ~ düzü əyri görmək
-دوزوجو ~ düzücü
-دوزوش ~ düzüş
-دوزوشدورمک ~ düzüşdürmək
-دوزوشمک ~ düzüşmək
-دوزوک ~ düzük
-دوزولمک ~ düzülmək
-دوزولموش ~ düzülmüş
-دوزولو ~ düzülü
-دوزولوش ~ düzülüş
-دوزولوشمک ~ düzülüşmək
-دوزوم ~ düzüm
-دوزوم دوزوم ~ düzüm düzüm
-دوزومسوز ~ düzümsüz
-دوزومسوزلوک ~ düzümsüzlük
-دوزومله‎‎مک ~ düzümləmək
-دوزوملو ~ düzümlü
-دوزومله‎مه‎ ~ düzümləmə
-دوزومه‎ سالماق ~ düzümə salmaq
-دوزون ~ düzün
-دوزون اورتاسیندا قالماق ~ düzün ortasında qalmaq
-دوزونبگ ~ düzünbəy
-دوزونبولاق ~ düzünbulaq
-دوزونتو ~ düzüntü
-دوزونتولو ~ düzüntülü
-دوزونه‎ ~ düzünə
-دوزه‎ ~ düzə
-دوزه‎نک ~ düzənək
-دوزه‎لیش ~ düzəliş
-دوزه‎لیشدیرمک ~ düzəlişdirmək
-دوزه‎لیشمک ~ düzəlişmək
-دوزه‎لیشمه‎ ~ düzəlişmə
-دوزه‎نه‎ ~ düzənə
-دوزیازی ~ düzyazı
-دوزیانا ~ düzyana
-دوزیول گئدن ~ düz yol gedən
-دوش ~ düş
-دوش قورماق ~ düş qurmaq
-دوش گؤرمک ~ düş görmək
-دوش ها دوش ~ düş ha düş
-دوشئی ~ düşey
-دوشئ یلیک ~ düşeylik
-دوشبه‎ره‎ ~ düşbərə
-دوشبه‎ره‎ خانا ~ düşbərə xana
-دوشچو ~ düşçu
-دوشچولوک ~ düşçülük
-دوشدورمک ~ düşdürmək
-دوشدوکجه‎ ~ düşdükcə
-دوشر ~ düşər
-دوشرجه‎ ~ düşərcə
-دوشرد وشمز ~ düşər düşməz
-دوشردوشمزی اولار ~ düşər düşməzi olar
-دوشرگه‎ ~ düşərgə
-دوشرلی ~ düşərli
-دوشَری ~ düşəri
-دوشَریچی ~ düşəriçi
-دوشَرینه‎ ~ düşərinə
-دوشسل ~ düşsəl
-دوشسوز ~ düşsüz
-دوشسه‎ ~ düşsə
-دوشکون ~ düşkün
-دوشکون اولماق ~ düşkün olmaq
-دوشکون لشمک ~ düşkünləşmək
-دوشکون لشمیش ~ düşkünləşmiş
-دوشکون لوک ~ düşkünlük
-دوشکونلر ~ düşkünlər
-دوشکو نلر ائوی ~ düşkünlər evi
-دوشکو نلر یوردو ~ düşkünlər yurdu
-دوشگون ~ düşgün
-دوشل ~ düşəl
-دوشَلگه‎ ~ düşəlgə
-دوشله‎‎مک ~ düşləmək
-دوشمک ~ düşmək
-دوشمن ~ düşmən
-دوشمن چیلیک ~ düşmənçilik
-دوشمنانه‎ ~ düşmənanə
-دوشمنجه‎ ~ düşməncə
-دوشمنجه‎سینه‎ ~ düşməncəsinə
-دوشم نلیک ~ düşmənlik
-دوشمه‎ ~ düşmə
-دوشمه‎لی ~ düşməli
-دوشنبه‎ ~ düşənbə
-دوشنده‎ ~ düşəndə
-دوشورگو ~ düşürgü
-دوشورگون ~ düşürgün
-دوشونگو ~ düşüngü
-دوشوان ~ düşvan
-دوشوت ~ düşüt
-دوشورتمک ~ düşürtmək
-دوشوردولمک ~ düşürdülmək
-دوشورمک ~ düşürmək
-دوشوروش ~ düşürüş
-دوشورولمک ~ düşürülmək
-دوشوروم ~ düşürüm
-دوشوش ~ düşüş
-دوشوشمک ~ düşüşmək
-دوشوک ~ düşük
-دوشوکلوک ~ Düşüklük
-دوشوم ~ düşüm
-دوشومسوزلوک ~ düşümsüzlük
-دوشوملو هؤرگو ~ düşümlü hörgü
-دوشوملو یازی ~ düşümlü yazı
-دوشوملولوک ~ düşümlülük
-دوشون ~ düşün
-دوشونتو ~ düşüntü
-دوشونتوسل ~ düşüntüsl
-دوشونجل ~ düşüncəl
-دوشونج للیک ~ düşüncəllik
-دوشونجه‎ ~ düşüncə
-دوشونجه‎ اؤزگورلویو ~ düşüncə özgürlüyü
-دوشونجه‎ جایماسی ~ düşüncə cayması
-دوشونجه‎سیز ~ düşüncəsiz
-دوشونجه‎سیزلیک ~ düşüncəsizlik
-دوشونجه‎ گوونلیگی ~ düşüncə güvənliyi
-دوشونجه‎لر ~ düşüncələr
-دوشونجه‎لی ~ düşüncəli
-دوشونجه‎ل یلیک ~ düşüncəlilik
-دوشونداش ~ düşünd
-دوشوندش ~ düşündəş
-دوشوندورتمک ~ düşündürtmək
-دوشوندورمک ~ düşündürmək
-دوشوندورمه‎ ~ düşündürmə
-دوشوندورم هلیک ~ düşündürməhlik
-دوشوندوروجو ~ düşündürücü
-دوشونسل ~ düşünsəl
-دوشونمک ~ düşünmək
-دوشونمه‎ ~ düşünmə
-دوشونن ~ düşünən
-دوشونوب داشینماق ~ düşünüb daşınmaq
-دوشونوجو ~ düşünücü
-دوشونور ~ düşünür
-دوشونورلوک ~ düşünürlük
-دوشونوش ~ düşünüş
-دوشونوشسل ائیل ملر ~ düşünüşsəl eyləmlər
-دوشونوشمک ~ düşünüşmək
-دوشونولمک ~ düşünülmək
-دوشونولموش ~ düşünülmüş
-دوشونوم ~ düşünüm
-دوشه‎رینه‎ ~ düşərinə
-دوغون ~ düğun
-دوکان ~ dükan
-دوکجه‎ ~ dükcə
-دوگمه‎ ~ dügmə
-دوگمه‎ اوتو ~ dügmə otu
-دوگون ~ dügün
-دوگونچی ~ dügünçı
-دوگه‎ ~ dügə
-دولبرچین ~ dülbərçin
-دولدول ~ düldül
-دولک ~ dülək
-دول کندی ~ dül kəndi
-دولگر ~ dülgər
-دولگر بالیغی ~ dülgər balığı
-دولگرخانا ~ dülgərxana
-دولگرلیک ~ dülgərlik
-دولیام ~ dülyam
-دوم ~ düm
-دومبک ~ dümbək
-دومبکچی ~ dümbəkçi
-دومبکچ یلیک ~ dümbəkçilik
-دومبول ~ dümbül
-دومبولچولوک ~ dümbülçülük
-دومبه‎لک ~ dümbələk
-دومبه‎لکچی ~ dümbələkçi
-دومدوز ~ dümdüz
-دومرو ~ dümrü
-دومرول ~ dümrül
-دومسک ~ dümsək
-دومسوک ~ dümsük
-دومسوک لنمک ~ dümsüklənmək
-دومسوکله‎‎مک ~ dümsükləmək
-دومقارا ~ dümqara
-دوملنمک ~ dümlənmək
-دومؤولو ~ dümövlü
-دوموش ~ dümüş
-دوموشمک ~ dümüşmək
-دوموک ~ dümük
-دوموک اولماق ~ dümük olmaq
-دوموکلنمک ~ dümüklənmək
-دوموکلوک ~ dümüklük
-دوموکله‎‎مک ~ dümükləmək
-دومه‎لنمک ~ dümələnmək
-دون ~ dün
-دونبک ~ dünbək
-دونبک چی ~ dünbəkçi
-دونبکی ~ dünbəki
-دونبولو ~ dünbülü
-دوندن ~ dündən
-دونکو ~ dünkü
-دونگئجه‎ ~ düngecə
-دونگون ~ düngün
-دونن ~ dünən
-دونن گئجه‎ ~ dünən gecə
-دوننکی ~ dünənki
-دوننو ~ dünnu
-دونور ~ dünür
-دونورجو ~ dünürcü
-دونوشگه‎ ~ dünüşgə
-دونیا ~ dünya
-دونیا اهلی ~ dünya əhli
-دونیا ایشیغی گؤرمک ~ dünya ışığı görmək
-دونیا ایشیغی گؤرمه‎‎مک ~ dünya ışığı görməmək
-دونیا باخیشی ~ dünya baxışı
-دونیا بیربیرینه‎ دیمک ~ dünya birbirinə dəymək
-دونیا پرست ~ dünya pərsət
-دونیا پست بیرلیگی ~ dünya post birliyi
-دونیا سئور ~ dünya sevər
-دونیا قدر ~ dünya qədər
-دونیا کدری ~ dünya kədəri
-دونیا گؤرموش ~ dünya görmüş
-دونیا گؤروشو ~ dünya görüşü
-دونیا گؤزلی ~ dünya gözəli
-دونیادا داغیلسا ~ dünyada dağılsa
-دونیادا دورماق ~ dünyada durmaq
-دونیادان ال چکمک ~ dünyadan əl çəkmək
-دونیادان خبرسیز ~ dünyadan xəbərsiz
-دونیادان کؤچمک ~ dünyadan köçmək
-دونیادان گئتمیش ~ dünyadan getmiş
-دونیاگیر ~ dünygr
-دونیالار قدر ~ dünyalar qədər
-دونیالارا دیر ~ dünyalara dəyər
-دونیالارا سیغمایان ~ dünyalara sığmayan
-دونیالارجا ~ dünyalarca
-دونیالیق ~ dünyalıq
-دونیانی آلان ~ dünyanı alan
-دونیانی توتماق ~ dünyanı tutmaq
-دونیایا گلمک ~ dünyaya gəlmək
-دونیوی ~ dünyəvi
-دووه‎ ~ düvə
-دووه‎جی ~ düvəci
-دویلون ~ düylün
-دویمک ~ düymək
-دویمه‎ ~ düymə
-دویمه اوتو ~ düymh otu
-دویمه‎ باغلاماق ~ düymə bağlamaq
-دویمه‎ جه‎ ~ düyməcə
-دویمه‎ جیک ~ düyməcik
-دویمه‎ چه‎ ~ düyməçə
-دویمه‎ چه‎ لتمک ~ düyməçələtmək
-دویمه‎ چه‎لنمک ~ düyməçələnmək
-دویمه‎ چه‎لی ~ düyməçəli
-دویمه‎ چی ~ düyməçi
-دویمه‎ چ یلیک ~ düyməçilik
-دویمه‎سیز ~ düyməsiz
-دویمه‎ یاریملیق ~ düymə yarımlıq
-دویمه‎لنمک ~ düymələnmək
-دویمه‎له‎‎مک ~ düymələmək
-دویمه‎لی ~ düyməli
-دویو ~ düyu
-دویو آریدان ~ düyü arıdan
-دویو اونو تره‎یی ~ düyü unu tərəyi
-دویو حلیمی ~ düyü həlimi
-دویوجوک ~ düyücük
-دویوچو ~ düyüçü
-دویورد ~ düyürd
-دویوش ~ düyüş
-دویوشو ~ düyüşü
-دویولمک ~ düyülmək
-دویوم ~ düyüm
-دویوملنمک ~ düyümlənmək
-دویوملو ~ düyümlü
-دویومله‎‎مک ~ düyümləmək
-دویون ~ düyün
-دویون آتماق ~ düyün atmaq
-دویون ائوی ~ düyün evi
-دویون باشی ~ düyün başı
-دویون پیلووو ~ düyün pilovu
-دویونجو ~ Doyüncü
-دویونجوک ~ düyüncük
-دویونچو ~ düyünçü
-دویونچوباشی ~ düyünçübaşı
-دویونچه‎ ~ düyünçə
-دویونچه‎لنمک ~ düyünçələnmək
-دویونچه‎له‎‎مک ~ düyünçələmək
-دویونچیچ کگیللر ~ düyün çiçəkgillər
-دویون چیچگی ~ düyün çiçəyi
-دویون حامامی ~ düyün hamamı
-دویون درنک ~ düyün dərnək
-دویون دوشمک ~ düyün düşmək
-دویون دویون ~ düyün düyün
-دویون سالماق ~ düyün salmaq
-دویون سالونو ~ düyün salonu
-دویون سوز ~ düyün süz
-دویونلَنمک ~ düyünlənmək
-دویونلَنمه‎ ~ düyünlənmə
-دویونلو ~ düyünlü
-دویونله‎‎مک ~ düyünləmək
-دویونو آچیلماق ~ düyünü açılmaq
-دویونونو آچماق ~ düyününü açmaq
-دویه‎ ~ düyə
-دویه‎ چه‎ ~ düyəçə
-دویه‎لک ~ düyələk
-دویه‎لکچی ~ düyələkçı
-دویه‎لکچ یلیک ~ düyələkçilik
-ده‎ ~ de
-دهد ه ~ dəh dəh
-دها ~ dəha
-دهاش ~ dəhaş
-دهان ~ dəhan
-دهانی ~ dəhani
-دِهباشی ~ dehbaşı
-دهتلهمک ~ dəhətləmək
-دهر ~ dəhr
-دهره ~ dəhrə
-دهره بورون ~ dəhrə burun
-دهره ~ dəhərə
-دهری ~ dəhri
-دهر هلهمک ~ dəhrələmək
-دهریلیک ~ dəhrilik
-دهشت ~ dəhşət
-دِهقان ~ dehqan
-دهلنمک ~ dəhlənmək
-دهله‎مک ~ dəhləmək
-دِهلیز ~ dehliz
-دهمرله‎مک ~ dəhmərləmək
-دهن ~ dəhən
-دهنه ~ dəhənə
-دی ~ di
-دیبیر ~ dıbır
-دیبیردیبیر ~ dıbırdıbır
-دیبیریق ~ dıbırıq
-دیراچلو ~ dıraçlu
-دیردیر ~ dırdır
-دیرماشا دیرماشا ~ dırmaşa dırmaşa
-دیرماشانلار ~ dırmaşanlar
-دیرماشدیرماق ~ dırmaşdırmaq
-دیرماشما ~ dırmaşma
-دیرماشماق ~ dırmaşmaq
-دیرماشیق ~ dırmaşıq
-دیرماق ~ dırmaq
-دیرماقلانماق ~ dırmaqlanmaq
-دیرمالاماق ~ dırmalamaq
-دیرمانان ~ dırmanan
-دیرمانان بیتگیلر ~ dırmanan bitgilər
-دیرمانانلار ~ dırmananlar
-دیرماندیرماق ~ dırmandırmaq
-دیرمانماق ~ dırmanmaq
-دیرمانیش ~ dırmanış
-دیرمیق ~ dırmıq
-دیرمیق چی ~ dırmıqçı
-دیرمیق لاماق ~ dırmıqlamaq
-دیرمیق لانماق ~ dırmıqlanmaq
-دیرناغی ایله‎ چالیشماق ~ dırnağı ilə çalışmaq
-دیرناغیدا اولا بیلمز ~ dırnağıda ola bilməz
-دیرناغیدا دییل ~ dırnağıda dəyil
-دیرناق ~ dırnaq
-دیرناق آراسی ~ dırnaq arası
-دیرناق اشارتی ~ dırnaq işarətı
-دیرناق اوووجا باتماق ~ dırnaq ovuca batmaq
-دیرناق ایچی ~ dırnaq içı
-دیرناق ایلیشدیرمک ~ dırnaq ilişdirmək
-دیرناق باغاسی ~ dırnaq bağası
-دیرناق توتان ~ dırnaq tutan
-دیرناق دیبی ~ dırnaq dibi
-دیرناق قدر ~ dırnaq qədər
-دیرناق گؤسترمه‎ین ~ dırnaq göstərməyən
-دیرناق یئری ~ dırnaq yeri
-دیرناقیئری آختارماق ~ dırnaq yeri axtarmaq
-دیرناقجیق ~ dırnaqcıq
-دیرناقچی ~ Dırnaqçı
-دیرناقسی ~ dırnaqsı
-دیرناقسیز ~ dırnaqsız
-دیرناقلاتماق ~ dırnaqlatmaq
-دیرناقلاشماق ~ dırnaqlaşmaq
-دیرناقلاماق ~ dırnaqlamaq
-دیرناقلانماق ~ dırnaqlanmaq
-دیرناقلی ~ dırnaqlı
-دیرناقلی حئیوانلار ~ dırnaqlı heyvanlar
-دیرناقلیلار ~ dırnaqlılar
-دیرناقلیق ~ dırnaqlıq
-دیرنیس ~ dırnıs
-دیریلتی ~ dırıltı
-دیریلداماق ~ dırıldamaq
-دیز ~ dız
-دیزدیز ~ dızdız
-دیزدیلیق ~ dızdılıq
-دیزقاخ ~ dızqax
-دیزلاق ~ dızlaq
-دیزمان ~ dızman
-دیزمیرلیق ~ dızmırlıq
-دیزیخما ~ dızıxma
-دیزیخماق ~ dızıxmaq
-دیزیل دیزیل ~ dızıl dızıl
-دیزیلتی ~ dızıltı
-دیزیلداماق ~ dızıldamaq
-دیش ~ dış
-دیش آچی ~ dış açı
-دیش آلیم ~ dış alım
-دیشاب ~ dışab
-دیشا دؤنوک ~ dışa dönük
-دیشاری ~ dışarı
-دیشارتی ~ dışartı
-دیشاری داکی ~ dışarıdakı
-دیش اوغوزلار ~ dış oğuzlar
-دیش ایشیلری ~ dış işləri
-دیش ایشلریباخانلیغیی ~ dış işləri baxanlığı
-دیش بوکئی ~ dış bükey
-دیش بوکئیلیک ~ dış bükeylik
-دیش تجارت ~ dış ticarət
-دیشَرتی ~ dışərti
-دیش ساتیجی ~ dış satıcı
-دیش ساتیش ~ dış satış
-دیش ساتیم ~ dış satım
-دیش سطیح ~ dış sətih
-دیشقاری ~ dışqarı
-دی شقولاق ~ dış qulaq
-دیشقی ~ dışqı
-دیشقی سئور ~ dışqı sevər
-دیشقیلاماق ~ dışqılamaq
-دیشقیلیق ~ dışəqılıq
-دیشلا ~ dışla
-دیشلاماق ~ dışlamaq
-دیشلانماق ~ dışlanmaq
-دیغ ~ dığ
-دیغ دیغ ~ dığ dığ
-دیغا ~ dığa
-دیغال ~ dığal
-دیغان ~ dığan
-دیغدیغا ~ dığdığa
-دیغدیغی ~ dığdığı
-دیغدیغان ~ dığdığan
-دیغلاتماق ~ dığlatmaq
-دیغلاما ~ dığlama
-دیغلاماق ~ dığlamaq
-دیغلانماق ~ dığlanmaq
-دیغیر ~ dığır
-دیغیرجاق ~ dığırcaq
-دیغیرلاتماق ~ dığırlatmaq
-دیغیرلاق ~ dığırlaq
-دیغیرلاندیرماق ~ dığırlandırmaq
-دیغیرلانماق ~ dığırlanmaq
-دیغیلتی ~ dığıltı
-دیغیلداماق ~ dığıldamaq
-دیققیلتی ~ dıqqıltı
-دیققیلداماق ~ dıqqıldamaq
-دیقیر ~ dıqır
-دیلاق ~ dılaq
-دیلغیر ~ dılğır
-دیلغیرلاماق ~ dılğırlamaq
-دیلغیرلیق ~ dılğırlıq
-دیلقیر ~ dılqır
-دیللاق ~ dıllaq
-دیمبیرتی ~ dımbırtı
-دیمبیرداماق ~ dıməbirdamaq
-دیمبیلتی ~ dımbıltı
-دیمبیلداماق ~ dımbıldamaq
-دیمدیزلاق ~ dımdızlaq
-دیمدیم ~ dımdım
-دیمیق ~ dımıq
-دینبیز ~ dınbız
-دیندیق ~ dındıq
-دینق ~ dınq
-دینقا دیرینق ~ dınqa dırınq
-دینقیرداماق ~ dınqırdamaq
-دینقیلتی ~ dınqıltı
-دینقیلداتماق ~ dınqıldatmaq
-دینقیلداماق ~ dınqıldamaq
-دینقیلی ~ dınqılı
-دیوراق ~ dıvraq
-دیییرلاتماق ~ dıyırlatmaq
-دیییلتی ~ dıyıltı
-دیییلداماق ~ dıyıldamaq
-دیابئت ~ diabet
-دیاپازون ~ diapazon
-دیاتونیک ~ diatonık
-دیار ~ diyar
-دیارئ قوربت ~ diyari qurbət
-دیازپورا ~ dyazpora
-دیاستاز ~ dyastaz
-دیافراقم ~ dyafraqm
-دیاقرام ~ dyaqram
-دیاقنوز ~ dyaqnoz
-دیاقنوز قویماق ~ dyaqnoz qoymaq
-دیاقنوستیک ~ dyaqnostik
-دیاقونال ~ dyaqonal
-دیاکریتیک ~ diakritik
-دیاگرام ~ diagram
-دیالئکت ~ dialekt
-دیالئکتیک ~ dialektik
-دیالئکتولوژی ~ dialektolüji
-دیالوژی ~ dialoji
-دیالوق ~ dialoq
-دیالیز ~ dializ
-دیامئتیر ~ diametir
-دیانت ~ dianət
-دیانت ایشلری ~ dianət işləri
-دیب ~ dib
-دیب آغی ~ dib ağı
-دیبا ~ diba
-دیباچه‎ ~ dibaçə
-دی باؤلچر ~ dibölçər
-دی باَیری ~ dibəyri
-دیبتلی ~ dibətli
-دیبجک ~ dibcək
-دیبجک واری ~ dibcəkvarı
-دیبجیک ~ dibcik
-دیبجیک لنمک ~ dibciklənmək
-دیبجی کله‎‎مک ~ dibcikləmək
-دیبچک ~ dibçək
-دی بدام ~ dibdam
-دی بدده‎ ~ dibdədə
-دیبدن چیخما ~ dibdən çıxma
-دیبدن دوشمه‎ ~ dibdən düşmə
-دی بدوروق ~ dibdoruq
-دی بدولدوران ~ dibdolduran
-دی بدیبه‎ ~ dibdibə
-دیبسیز ~ dibsiz
-دیبک ~ dibək
-دیبک ~ dibək
-دیبکجه‎ ~ dibəkcə
-دیبکق افالی ~ dıbək qafalı
-دیبله‎ ~ diblə
-دیبله‎‎مک ~ dibləmək
-دیبلی ~ dibli
-دیبلیک ~ diblik
-دی بنوت ~ dibnot
-دیب یابقوخان ~ dib yabquxan
-دیبی باغلی ~ dibi bağlı
-دیبیر ~ dibir
-دیبیریک ~ dibirik
-دیبیندن بالتالاماق ~ dibindən baltalamaq
-دیبینه‎ داری اکمک ~ dibinə darı əkmək
-دیبینه‎ داش آتماق ~ dibinə daş atmaq
-دیپ ~ dip
-دیپ باکوی ~ dpbakuy
-دیپچین ~ dipçin
-دی پدیری ~ dipdiri
-دی پدینج ~ dipdinc
-دیپلومات ~ diplomat
-دیپلوید ~ diploid
-دیپلوم ~ diplom
-دیپلوما ~ diplom
-دیپلومات ~ diplomat
-دیپلوماتیک ~ diplomatik
-دیپلوماسی ~ diplomasi
-دیتدیلی ~ ditdili
-دیجویجین ~ dicvicin
-دیجیتال ~ dicital
-دیدار ~ didar
-دیداکتیک ~ didaktik
-دیدان ~ didan
-دیددیرمک ~ diddirmək
-دیدرگین ~ didərgin
-دیدرگین دوشمک ~ didərgin düşmək
-دیدرگین سالماق ~ didərgin salmaq
-دیدرگین لشمک ~ didərgin ləşmək
-دیدرگی نلیک ~ didərginlik
-دیدک ~ didək
-دیدمک ~ didmək
-دیدمه‎له‎‎مک ~ didəmələmək
-دیده‎ ~ didə
-دیده‎ ~ didə
-دیده‎ا یگیریان ~ dide i giryan
-دیده‎بان ~ didəban
-دیده‎ تبریزی ~ didə təbrizi
-دیده‎له‎‎مک ~ didələmək
-دیدیرمک ~ dəydirmək
-دیدیریش ~ dəydiriş
-دیدیشدیرمک ~ diddirmək
-دیدیشدیریلمک ~ diddirilmək
-دیدیشگن ~ didişgən
-دیدیشمک ~ didişmək
-دیدیشمه‎ دوشمک ~ didişmə düşmək
-دیدیشمه‎ سالان ~ didişmə salan
-دیدیشیم ~ didişim
-دیدیشیم جیلیک ~ didişimcilik
-دیدیشیمه‎ دوشمک ~ didişimə düşmək
-دیدیک ~ didik
-دیدیک دیدیک ~ didik didik
-دیدی کله‎نیش ~ didikləniş
-دیدیکلنمک ~ didiklənmək
-دیدیکله‎‎مک ~ didikləmək
-دیدیکله‎نیش ~ didikləniş
-دیدیلمک ~ didilmək
-دیدیلمیش ~ didilmiş
-دیدیم ~ didim
-دیدیم دیدیم ~ didim didim
-دیدینتی ~ didinti
-دیدینمک ~ didinmək
-دیدینیش ~ didiniş
-دیر ~ dəyər
-دیر بیچمک ~ dəyər biçmək
-دِیر ~ deyr
-دیرئکت ~ direkt
-دیرئکتور ~ direktor
-دیرئکتیو ~ direktiv
-دیرئکسیون ~ direksion
-دیرئی ~ direy
-دیرآر تیرما ~ dəyər artırma
-دیرآز الماسی ~ dəyər azalması
-دیرآن الیزی ~ dəyər analizi
-دیراب ~ drab
-دیربی لر ~ dəyər bilər
-دیربی لمز ~ dəyər bilməz
-دیربیلم زلیک ~ dəyər bilməzlik
-دیربی لمه‎ ~ dəyər bilmə
-دیربی لن ~ dəyər bilən
-دیربی لیر ~ dəyər bilir
-دیربی لیرلیک ~ dəyər bilirlik
-دیرَتمک ~ dirətmək
-دیرچتمک ~ dirçətmək
-دیرچک ~ dirçək
-دیرچلتمک ~ dirçəltmək
-دیرچلدیرمک ~ dirçəldirmək
-دیرچلدیلمک ~ dirçəldilmək
-دیرچلمک ~ dirçəlmək
-دیرچه‎لنمک ~ dirçələnmək
-دیرچه‎لیش ~ dirçəliş
-دیرچی ~ dəyərçi
-دیردو شورمو ~ dəyər düşürmü
-دیردو شورمه‎ ~ dəyər düşürmə
-دیردیرلیک ~ dirdirlik
-دیردیرریک ~ dirdirrik
-دیردی مزینه‎ ~ dəyər dəyməzinə
-دیرریک ~ dirrik
-دیرریکچی ~ dirrikçi
-دیرریکچ یلیک ~ dirrikçilik
-دیرسک ~ dirsək
-دیرسک جیک ~ dirsəkcik
-دیرسک سوموگو ~ dirsək sümügü
-دیرسک گؤسترمک ~ dirsək göstərmək
-دیرسک لنمک ~ dirsəklənmək
-دیرس کله‎‎مک ~ dirsəkləmək
-دیرسک واری ~ dirsəkvari
-دیرس کلی ~ dirsəkli
-دیرس کلیک ~ dirsəklik
-دیرسه‎ ~ dirsə
-دیرسیز ~ dəyərsiz
-دیرسیز مال ~ dəyərsiz mal
-دیرسیزلیک ~ dəyərsizlik
-دیرَشدیرمک ~ dirəşdirmək
-دیرَشکن ~ dirəşkən
-دیرَشمک ~ dirəşmək
-دیرقو رامی ~ dəyər quramı
-دیرَک ~ dirək
-دیرک اولماق ~ dirək olmaq
-دیرک باشی ~ dirək başı
-دیرَک تَکور ~ dirək təkür
-دیرک جیک ~ dirəkcik
-دیرک چی ~ dirəkçi
-دیرک کیمی ~ dirək kimi
-دیرک لتمک ~ dirəklətmək
-دیرک لنمک ~ dirəklənmək
-دیر کله‎‎مک ~ dirəkləmək
-دیرَکچه‎ ~ dirəkçə
-دیرکچی ~ dirəkçi
-دیرکسیز ~ dirəksiz
-دیرکلو ~ dirəklu
-دیر کلی ~ dirəkli
-دیر کلیک ~ dirəklik
-دیرگن ~ dirgən
-دیرگ نله‎‎مک ~ dirgənləmək
-دیرْگی ~ dirgi
-دیرْگ یبیلمنی ~ dirgi bilməni
-دیرگی بیلیمی ~ dirgi bilimi
-دیرلندیرمک ~ dəyərləndirmək
-دیرلندیرمه‎ ~ dəyərləndirmə
-دیرلندیریجی ~ dəyərləndirici
-دیرلندیریلمک ~ dəyərləndirilmək
-دیرلنمک ~ dəyərlənmək
-دیرله‎‎مک ~ dəyərləmək
-دیرلی ~ dəyərli
-دیرلیاو لماق ~ dəyərli olmaq
-دیرلیگؤرمک ~ dəyərli görmək
-دیرلیک ~ dirlik
-دیرلیک ~ dirlik
-دیرلیک دوزنلیک ~ dirlik düzənlik
-دیرلیک سویو ~ dirlik suyu
-دیرلی کسیز ~ dirliksiz
-دیرلی کسیزلیک ~ dirliksizlik
-دیرلیک وئرمک ~ dirlik vermək
-دیرل یلیک ~ dəyərlilik
-دیرَن ~ dirən
-دیرَنج ~ dirənc
-دیرن جسیز ~ dirnəcsiz
-دیرن جلی ~ dirəncli
-دیرَنگَچ ~ dirəngəç
-دیرَنگن ~ dirəngən
-دیرَنگ نلیک ~ dirəngənlik
-دیرَنمک ~ dirənmək
-دیرَنمه‎ ~ dirənmə
-دیره‎ توتماق ~ dirə tutmaq
-دیره‎ چکمک ~ dirə çəkmək
-دیره‎گی قیزیلدان اولماق ~ dirəyi qızıldan olmaq
-دیره‎‎مک ~ dirəmək
-دیره‎نن ~ dirənən
-دیره‎نیش ~ dirəniş
-دیره‎نیشچی ~ dirənişçi
-دیره‎نیم ~ dirənim
-دیرهم ~ dirhəm
-دیره‎وان ~ dırəvan
-دیری ~ diri
-دیری دیری ~ diri diri
-دیریئ ندیرمه‎ ~ dəyər yendirmə
-دیریئ نیمی ~ dəyər yenimi
-دیریا رقیسی ~ dəyər yarqısı
-دیر یاؤرتو ~ diri örtü
-دیر یباش ~ diribaş
-دیریباشلیق ~ diribaşlıq
-دیریتمک ~ diritmək
-دیریجه‎ ~ diricə
-دیر یسویان ~ dirisoyan
-دیریش ~ diriş
-دیریک ~ dirik
-دیریکسل ~ diriksəl
-دیریکسل ایسی ~ diriksəl ısı
-دیر یگؤزلو ~ dirigözlü
-دیریل ~ diril
-دیریلتمک ~ diriltmək
-دیریلدن ~ dirildən
-دیریلدیجی ~ dirildici
-دیریلر ~ dirilər
-دیر یلشمک ~ diriləşmək
-دیریلمک ~ dirilmək
-دیریلیش ~ diriliş
-دیریلیک ~ dirilik
-دیریلیک سویو ~ dirilik suyu
-دیریلیک وئرمک ~ dirilik vermək
-دیریم ~ dirim
-دیریم بیلیمجی ~ dirim bilimci
-دیریمبیلیمج یلیک ~ dirim bilimcilik
-دیریم بیلیمسل ~ dirim bilimsəl
-دیریم بیلیمی ~ dirim bilimi
-دیریمسل ~ dirimsəl
-دیری مسل ~ dirimsəl
-دیریمس لجیلیک ~ dirimsəlcilik
-دیریم سویو ~ dirim suyu
-دیریم قورقو ~ dirim qurqu
-دیری ملی ~ dirimli
-دیری ملیک ~ dirimlik
-دیرین ~ dirin
-دیرینگه‎ ~ diringə
-دیرینگی ~ diringi
-دیز ~ diz
-دیز ~ diz
-دیزابار ~ dizabar
-دیزآغیرشاغی ~ dizağırşağı
-دیزآلتی ~ dizaltı
-دیزان ~ dizan
-دیزانتری ~ dizantri
-دیز اوتو ~ diz otu
-دیزاوسته‎ چؤکمک ~ diz üstə çökmək
-دیز اوسته‎ ~ diz üstə
-دیز اویناغی ~ diz oynağı
-دیزاین ~ dizayn
-دیزئل ~ dizel
-دیزباغی ~ dizbağı
-دیز بویو ~ diz boyu
-دیزبه‎ دیز ~ diz bə diz
-دیزبین ~ dizbin
-دیزجک ~ dizcək
-دیز چؤکدورمک ~ diz çökdürmək
-دیز چؤکمک ~ diz çökmək
-دیزدیرمک ~ dizdirmək
-دیزدیزه‎ ~ dizədizə
-دیزدیزی ~ dizdizi
-دیزدیزین ~ dizdizin
-دیزرویین ~ dizruyin
-دیز قاپاغی ~ diz qapağı
-دیزقاخ ~ dizqax
-دیزک ~ dizək
-دیز گؤوون ~ diz gövün
-دیزگاه ~ dizgah
-دیزگه‎ ~ dizgə
-دیزگی ~ dizgi
-دیزگین ~ dizgin
-دیزلرینه‎ دؤشنمک ~ dizəlrinə döşənmək
-دیزلرینه‎ قاپانماق ~ dizəlrinə qapanmaq
-دیزلرینی قوجماق ~ dizlərini qucmaq
-دیزلَک ~ dizlək
-دیزلنمک ~ dizlənmək
-دیزله‎‎مک ~ dizləmək
-دیزلیک ~ dizlik
-دیزم ~ dizəm
-دیزمار ~ dizmar
-دیزماری ~ dizmarı
-دیزمان ~ dizman
-دیزَمسیز ~ dizəmsiz
-دیزمک ~ dizmək
-دیزَملی ~ dizəmli
-دیزمن ~ dizmən
-دیزناب ~ diznab
-دیزه‎ ~ dizə
-دیزه‎ ~ dizə
-دیزه‎ چؤکمک ~ dizə çökmək
-دیزه‎ چیخماق ~ dizə çıxmaq
-دیزه‎وند ~ dizəvənd
-دیزی ~ dizi
-دیزیش ~ diziş
-دیزیلمک ~ dizilmək
-دیز یله‎مک ~ diziləmək
-دیزیم ~ dizim
-دیزین ~ dizin
-دیزینه‎ دؤیمک ~ dizinə döymək
-دیس ~ dis
-دیسپانسئر ~ dispanser
-دیس پلئییر ~ dis pleyir
-دیسک جوکئی ~ disk cokey
-دیسپوت ~ dispot
-دیسپونیبیلیته‎ ~ disponibilitə
-دیستریبیوتر ~ distəribiutər
-دیسک ~ disk
-دیسکئت ~ disket
-دیسکله‎مک ~ diskləmək
-( دیسکو(دیسکوتئک ~ disko(diskotek)
-دیسکینتی ~ diskinti
-دیسکیندیرمک ~ diskindirmək
-دیسکینمک ~ diskinmək
-دیسکینیش ~ diskiniş
-دیسکینیلمک ~ diskinilmək
-دیسیپلین ~ disiplin
-دیسیمیلاسیون ~ disimilasion
-دیش ~ d
-دیش دولدورماق ~ ddoldurmaq
-دیش دیرناق ایله‎ ~ ddırnaq ilə
-دیش کیراسی ~ diş kirası
-دیش هدیگی ~ diş hədiyi
-دیش یئری ~ diş yeri
-دی شآچان ~ dişaçan
-دی شآراسیس سسیزحرفی ~ diş arası səssiz hərfi
-دی شآرخاسی ~ dişarxası
-دی شآرخاسی حرفلر ~ diş arxası hərflər
-دی شآغارتماق ~ diş ağartmaq
-دی شآغریسی ~ diş ağrısı
-دی شاتی ~ diş əti
-دی شاتی داماق س سسیز حرفی ~ diş əti damaq səssiz hərfi
-دی شاتی دوداق س سسیز حرفی ~ diş əti dodaq səssiz hərfi
-دی شاتی س سسیز حرفی ~ diş əti səssiz hərfi
-دی شاوتو ~ dişotu
-دی شاوتوگیللر ~ dişotugillər
-دی شاوستو س سسیز حرفی ~ diş üstü səssiz hərfi
-دی شایت یله‎‎مک ~ diş itiləmək
-دی شباتان ~ diş batan
-دی شباتماز ~ diş batmaz
-دی شباتمازلیق ~ diş batmazlıq
-دی شبادامی ~ diş badamı
-دی شبوداق ~ diş budaq
-دی شبوغدایی ~ diş buğdayı
-دی شبیلیمی ~ diş bilimi
-دی شتاجی ~ diştacı
-دی شتاققیلداتماق ~ diş taqqıldatmaq
-دیشَتدیرمک ~ dişətdirmək
-دیشَتمک ~ dişətmək
-دیشجیک ~ dişcik
-دیشجیکلی ~ dişcikli
-دی شچکمک ~ diş çəkmək
-دی شچکن ~ diş çəkən
-دی شچکیمی ~ diş çəkimi
-دی شچؤپو ~ diş çöpü
-دیشچی ~ dişçı
-دی شچیلیک ~ dişçilik
-دی شحکیمی ~ diş həkimi
-دی شدادماق ~ ddadmaq
-دی شداشی ~ ddaşı
-دی شداماق س سسیز حرفی ~ ddamaq səssiz hərfi
-دیشدک ~ ddək
-دیشدن آرتیرماق ~ ddən artırmaq
-دی شدوداق سسی ~ ddodaq səsi
-دی شدوکتورو ~ ddoktoru
-دی شدیر ~ ddəyər
-دی شدیش ~ dd
-دی شدیش اولماق ~ ddiş olmaq
-دی شدیشه‎‎مک ~ ddişəmək
-دی شدییشمک ~ ddəyişmək
-دیشَرمک ~ dişərmək
-دیشره‎ ~ dişrə
-دی شسالماق ~ diş salmaq
-دی شس سسیزحرفی ~ diş səssiz hərfi
-دی شسسی ~ diş səsi
-دی شسورتگوسو ~ diş sürtgüsü
-دی شسیز ~ dişsiz
-دی شسیزلر ~ dişsizlər
-دی شسیزلیک ~ dişsizlik
-دی شفیرچاسی ~ dişfırçası
-دی شقوز ~ dişqoz
-دیش قیجاتماق ~ diş qıcatmaq
-دی شقیجیرتماق ~ diş qıcırtmaq
-دیشَک ~ dişək
-دیشَک دیشَک ~ dişək dişək
-دیشَک دیشَک ائتمک ~ dişək dişək etmək
-دیشَکلی ~ dişəkli
-دی شگئچیرمک ~ diş geçirmək
-دیشگَدیگ ی ~ diş gədiyi
-دی شگؤسترمک ~ diş göstərmək
-دیشه‎یی ~ dişeyi
-دیشگیل ~ dişəgil
-دیشلَتمک ~ dişlətmək
-دیشلَری بیربیرینه‎ دیمک ~ dişləri birbirinə dəymək
-دیشلَری تؤکولمک ~ dişləri tökülmək
-دیشلک ~ dişlək
-دیشلک دیشلک ~ dişlək dişlək
-دیشلک گؤتورمک ~ dişlək götürmək
-دیشلک وورماق ~ dişlək vurmaq
-دیشلم ~ dişləm
-دیشلم دیشلم ~ dişləm dişləm
-دیشلَملیک ~ dişləmlik
-دیشلَنمک ~ dişlənmək
-دیشلنمیش ~ dişlənmiş
-دیشله‎‎مک ~ dişləmək
-دیشله‎مه‎ ~ dişləmə
-دیشله‎مه‎ چای ~ dişləmə çay
-دیشلی ~ dişli
-دیشلیجه‎ ~ dişlicə
-دیشلیک ~ dişlik
-دیشل یلیک ~ dişlilik
-دیشَنمک ~ dişənmək
-دیشه‎ ~ dişə
-دیشه‎ دیله‎ دوشمک ~ dişə dilə düşmək
-دیشه‎‎مک ~ dişəmək
-دیشه‎ وورماق ~ dişə vurmaq
-دیشه‎له‎‎مک ~ dişləmək
-دیشی ~ dişi
-دیشی اورقان ~ dişi orqan
-دیشی باتماماق ~ dişi batmamaq
-دیشی پاخیر ~ dişi paxır
-دیشیجیک ~ dişick
-دیشی جی کسیز ~ dişiciksiz
-دیشی جیکلی ~ dişicikli
-دیشی دمیر ~ dişi dəmir
-دیشی دیرناغی ایله‎ ~ dişi dirnağı ilə
-دیشی دیلینه‎ دیمک ~ dişi dilinə dəymək
-دیشی قارنیندا اولان ~ dişi qarnında olan
-دیشی کلیشه‎ ~ dişi klişə
-دیشی لشدیرمک ~ dişiləşdirmək
-دیشی لشمک ~ dişiləşmək
-دیش یسل ~ dişisəl
-دیشیل ~ dişil
-دیشیل لشدیرمک ~ dişilləşdirmək
-دیشی للیک ~ dişillik
-دیشیله‎ دیرناغیله‎ ~ dişi ilə dırnağı ilə
-دیش یلیک ~ dişilik
-دیشینده‎ شیره‎ قالماق ~ dişində şirə qalmaq
-دیشیندیریک ~ dişindirik
-دیشینه‎ گؤره‎ ~ dişinə görə
-دیشینه‎ وورماق ~ dişinə vurmaq
-دیشینی آغارتماق ~ dişini ağartmaq
-دیشینی دیرناغینا تاخماق ~ dişini dırnağına taxmaq
-دیشینی دیشینه‎ قیجاماق ~ dişini dişinə qıcamaq
-دیشینی سؤکمک ~ dişini sökmək
-دیشینی قیجاماق ~ dişini qıcamaq
-دیشینی دولدورماق ~ dişini doldurmaq
-دیشینی سیخماق ~ dişini sıxmaq
-دیفتونق ~ diftonq
-دیفتونق لاشماق ~ diftonqlaşmaq
-دیفتیری ~ diftiri
-دیفراکسیون ~ difraksion
-دیفرانسیئل ~ difransiel
-دیفوزیون ~ difozion
-دیقلان ~ diqlan
-دیک ~ dik
-دیکئی ~ Dikey
-دیکئی سوو ~ dikey sov
-دیکئ یلیک ~ dikeylik
-دی کآتیلماق ~ dik atılmaq
-دی کآچی ~ dikaçı
-دی کاوچگن ~ diküçgən
-دی کبئل ~ dikbel
-دی کباخماق ~ dikbaxmaq
-دیکباش ~ dikbaş
-دی کباشلی ~ dikbaşlı
-دیکباشلیق ~ dikbaşlıq
-دی کباشلیقلا ~ dikbaşlıqla
-دی کبوجاق ~ dikbucaq
-دی کبورون ~ dikburun
-دی کبیغ ~ dikbığ
-دیک پیلله‎کان ~ dik pilləkan
-دیکتاتور ~ diktator
-دیکتاتورلوق ~ diktaturluq
-دیکتافون ~ diktafon
-دیکته‎ ~ diktə
-دیکَج ~ dikəc
-دیکجه‎ ~ dikcə
-دی کدابان ~ dikdaban
-دیکداش ~ dikd
-دی کدؤردگن ~ dikdördgən
-دی کدؤردقول ~ dik dördqol
-دی کدورماق ~ dik durmaq
-دیکدیر ~ dikdir
-دیک دیک باخماق ~ dik dik baxmaq
-دیک سیلیندیر ~ dik silindir
-دیکسینتی ~ diksinti
-دیکسیندیرمک ~ diksindirmək
-دیکسیندیریجی ~ diksindirici
-دیکسینش ~ diksinş
-دیکسینمک ~ diksinmək
-دیکسینمیش ~ diksinmiş
-دیکسینیش ~ diksiniş
-دیکسینیلمک ~ diksinilmək
-دیکسیون ~ diksion
-دی کقافالی ~ dikqafalı
-دیک قالخماق ~ dik qalxmaq
-دیکقان ~ dikqan
-دی کقولاق ~ dikqulaq
-دی کقویروق ~ dikquyruq
-دیکگَن ~ dikgən
-دیکل ~ dikəl
-دیکلَتدیرمک ~ diklətdirmək
-دیکلَتمک ~ diklətmək
-دیکَلدیلمک ~ dikəldilmək
-دیکلَشدیرمک ~ dikləşdirmək
-دیکلَشمک ~ dikləşmək
-دیکلَم ~ dikləm
-دیکَلْمک ~ dikəlmək
-دیکلَندیرمک ~ dikləndirmək
-دیکلَنمک ~ diklənmək
-دیکله‎ ~ diklə
-دیکْله‎مک ~ dikləmək
-دیکله‎مه‎سینه‎ ~ dikləməsinə
-دیکلی ~ dikli
-دی کلیک ~ diklik
-دیکْمک ~ dikmək
-دیکمن ~ dikmən
-دی کیاپراق ~ dikyapraq
-دی کیاپراقلی ~ dikyapraqlı
-دی کیاموق ~ dikyamuq
-دیکیت ~ dikit
-دیکیلمک ~ dikilmək
-دیکیلی ~ dikili
-دیکینه‎ ~ dikinə
-دیگچه‎ ~ digçə
-دیگر ~ digər
-دیگرکام ~ digərkam
-دیگرگون ~ digərqun
-دیگه‎ ~ digə
-دیگه‎ ~ digə
-دیگین ~ dəygin
-دیل ~ dil
-دی لآجی ~ dilacı
-دی لآجیلیق ~ dilacılıq
-دی لآچماق ~ dilaçmaq
-دی لآرام ~ dilaram
-دی لآرخاسی حرفلر ~ dil arxası hərflər
-دی لآزار ~ dilazar
-دیلآغاردا ~ dilağarda
-دی لآغزی قوروماق ~ dil ağzı qurumaq
-دی لآغیزا سالماق ~ dil ağıza salmaq
-دی لآغیزا سالماماق ~ dil ağıza salmamaq
-دی لآغیزائتمک ~ dil ağız etmək
-دی لآلتی ~ dilaltı
-دی لآوجیسی ~ dilavcısı
-دی لآویز ~ dilaviz
-دی لآیری ~ dilayrı
-دی لاؤنوس سسیزحرف ~ dil önü səssiz hərf
-دی لاؤنوسسلیحرفی ~ dil önü səsli hərfi
-دیلاتومتر ~ dilatometr
-دی لازبری ~ dil əzbəri
-دی لافروز ~ diləfruz
-دی لاقربالیغی ~ dil əqrəbalığı
-دیلانچی آرخی ~ dilançı arxı
-دی لاوتو یئمک ~ dil otu yemək
-دی لاورتاسیس سسیزحرف ~ dil ortası səssiz hərf
-دی لاورتاسی سسلی حرف ~ dil ortası səsli hərf
-دی لاوغلانی ~ diloğlanı
-دی لاولماق ~ dil olmaq
-دی لاوجو ~ dilucu
-دی لاوزاتماق ~ dil uzatmaq
-دی لاوستاسی ~ dilustası
-دی لاوستو سس سیزحرفی ~ dil üstü səssiz hərfi
-دی لاوستو سسلی حرف ~ dil üstü səsli hərf
-دی لایله‎ وورماق ~ dil ilə vurmaq
-دی لباز ~ dilbaz
-دی لباسان ~ dilbasan
-دیلباش ~ dilbaş
-دی لبالیغی ~ dilbalığı
-دیلبان ~ dilban
-دیلبند ~ dilbənd
-دیلبئری ~ Dilberi
-دیل بلاسی ~ dil bəlası
-دیلبوغازا قویماق ~ dil boğaza qoymaq
-دیل بولاماق ~ dil bulamaq
-دی لبیر ~ dilbir
-دی لبیرلیگی ~ dilbirliyi
-دی لبیلگ یسی ~ dilbilgisi
-دی لبیلمز ~ dilbilməz
-دیل بیلمز ~ dil bilməz
-دیل بیلمز ~ dil bilməz
-دی لبیلمزلیک ~ dilbilməzlik
-دی لبیلن ~ dilbilən
-دی لبیلیمجی ~ dilbilimci
-دی لبیلیمی ~ dilbilimi
-دی لپنیری ~ dilpəniri
-دی لپهلَوانی ~ dil pəhləvanı
-دی لتؤکمک ~ dil tökmək
-دی لتؤکن ~ dil tökən
-دی لترپتمک ~ dil tərpətmək
-دی لترپنمز ~ dil tərpənməz
-دی لتوتوقلوغو ~ dil tutuqluğu
-دیل جاوابی ~ dil cavabı
-دیلچک ~ dilçək
-دیلچه‎یی گلمک ~ dilçəyi gəlmək
-دیلچه‎ ~ dilçə
-دیلچی ~ dilçi
-دی لچیخارماق ~ dil çıxarmaq
-دیلچیک واری ~ dilçikvarı
-دیلچیک ~ dilçik
-دیلچ یلیک ~ dilçlik
-دی لدؤنمز ~ dil dönməz
-دی لدئییب آغلاماق ~ dil deyib ağlamaq
-دیلداش ~ dild
-دی لدالاشی ~ dildalaşı
-دی لدالایان ~ dildalayan
-دیلدن آغیزدان دوشمک ~ dildən ağızdan düşmək
-دیلدن آغیزدان اولماق ~ dildən ağızdan olmaq
-دیلدن دوشمک ~ dildən düşmək
-دیلدن اولماق ~ dildən olmaq
-دیلدن دوشمه‎مک ~ dildən düşməmək
-دیلدن دیله‎ دوشمک ~ dildən dilə düşmək
-دیلدن دیله‎ دولاشماق ~ dildən dilə dolaşmaq
-دیلدن دیله‎ ~ dildən dilə
-دیلدن سالماق ~ dildən salmaq
-دیلدوداغی قوروماق ~ dil dodağı qurumaq
-دیلدوداغی کیلیدلنمک ~ dil dodağı kilidəlnmək
-دیل دوداغییانماق ~ dil dodağı yanmaq
-دیلدوداغینی گمیرمک ~ dil dodağını gəmirmək
-دیل دوداق ~ dil dodaq
-دیلدوداق آچماق ~ dil dodaq açmaq
-دیلدوداق گمیرمک ~ dil dodaq gəmirmək
-دیلده‎ آغیزدا گزمک ~ dildə ağızda gəzmək
-دیلده‎ توک بیتمک ~ dildə tük bitmək
-دیل دیش ~ dil d
-دی لدیشه‎ دوشمک ~ dil dişə düşmək
-دی لدیشه‎ سالماق ~ dildişə salmaq
-دی لدیل اؤتمک ~ dildil ötmək
-دیلَر ~ dilər
-دی لسئور ~ dilsevər
-دیلسل ~ dilsəl
-دیلسورچمه‎ سی ~ dil sürçməsi
-دیلسیز آغیزسیز ~ dilsiz ağızsız
-دیلسیز ~ dilsiz
-دیلسیزلیک ~ dilsizlik
-دیل شاقاسی ~ dil şaqası
-دیلَشمک ~ diləşmək
-دیلفلسفه‎ سی ~ dil fəlsəfəsi
-دی لقانادان ~ dilqanadan
-دی لقانان ~ dilqanan
-دیلقاناو ~ dilqanav
-دی لقاوقاسی ~ dil qavqası
-دی لقوللاری ~ dil qolları
-دی لقوهوملوغو ~ dil qohumluğu
-دیلقه‎ ~ dilqə
-دیلک ایسته‎مک ~ dilək istəmək
-دیلک ~ dilək
-دیلکجه‎ ~ diləkcə
-دیلکجه‎چی ~ diləkcəçi
-دیلکجه‎لر ~ diləkcələr
-دیلکدیله‎‎مک ~ dilək diləmək
-دیلکسیز ~ diləksiz
-دیلکسیزلیک ~ diləksizlik
-دیلکک یپی ~ dilək kipi
-دیلکْله‎ ~ diləklə
-دیلکلی ~ diləkli
-دیلکلیلیک ~ diləklilik
-دیلَک وئردی ~ dilək verdi
-دی لگؤسترمک ~ dil göstərmək
-دیللرده‎ ازبر اولماق ~ dillərdə əzbər olmaq
-دیللرده‎ داستان اولماق ~ dillərdə dastan olmaq
-دیللرده‎ سؤیلنمک ~ dillərdə söyəlnmək
-دیللرده‎ گزمک ~ dillərdə gəzəmək
-دیللره‎ دوشمک ~ dillərə düşmək
-دیللره‎ سالماق ~ dillərə salmaq
-دیللره سالماق ~ dillrh salmaq
-دی للرین چؤکوشو ~ dillərin çöküşü
-دی للرین مورفولوژیک بیچیمی ~ dillərin morfolojik biçimi
-دی للرین مورفولوژیک نو علاری ~ dillərin morfolojik noları
-دی للشمک ~ dilləşmək
-دیللَک ~ dillək
-دیللندیرمک ~ dilləndirmək
-دیللندیریلمک ~ dilləndirilmək
-دیللنمک ~ dillənmək
-دیلله‎وی ~ dilləvi
-دیللی ~ dilli
-دیللی آغیزلی ~ dilli ağızlı
-دیللی دلاور ~ dilli dilavər
-دیللی دودوک ~ dilli düdük
-دیلل یلیک ~ dillilik
-دِیلَم ~ deyləm
-دیلماج ~ dilmac
-دیلماجلیق ~ dilmaclıq
-دیلمانج ~ dilmanc
-دیلمانجلیق ~ dilmanclıq
-دیلمانجی ~ dilmancı
-دیلْمک ~ dilmək
-دیلمن ~ dilmən
-دیلناز ~ dilnaz
-دیلنچی پایی ~ dilnçi payı
-دیلنچی چاناغی ~ dilnçi çanağı
-دیلنچی لشدیرمک ~ dilnçləşdirmək
-دیلنچی لشدیریلمک ~ dilnçiləşdirilmək
-دیلنچی لشمک ~ dilnçiləşmək
-دیلنچی ~ dilnçi
-دیلنچ یلیک ~ dilənçilik
-دیلندیرمک ~ diləndirmək
-دیلنمک ~ dilənmək
-دیلنمه‎ ~ dilənmə
-دی لوئرمک ~ dil vermək
-دی لوئرمه‎‎مک ~ dil verməmək
-دیل واری ~ dil varı
-دی لوورماق ~ dil vurmaq
-دیله‎ ~ dilə
-دیله‎آغیزا دوشمک ~ dil ağıza düşmək
-دیله‎باسماق ~ dil basmaq
-دیله‎ توتماق ~ dilə tutmaq
-دیله‎ دویوندوشمک ~ dilə düyün düşmək
-دیله‎دیشه‎ دوشمک ~ dilə dişə düşmək
-دیله‎زی ~ diləzi
-دیله‎سؤزه‎ توتماق ~ dilə sözə tutmaq
-دیله‎ گتیرمک ~ dilə gətirmək
-دیله‎ گلمک ~ dilə gəlmək
-دیله‎‎مک ~ diləmək
-دیله‎مه‎ ~ diləmə
-دیله‎نیش ~ diləniş
-دیله‎ وئرمک ~ dilə vermək
-دیلهیران ~ dilhiran
-دیله‎ییجی ~ diləyici
-دیله‎ییش ~ diləyiş
-دیل یئتیرمک ~ dil yetirmək
-دیلی آجی ~ dili acı
-دیلی آچیلماق ~ dili açılmaq
-دیلیآغزی توتولماق ~ dili ağzı tutulmaq
-دیلیآغزی قوروماق ~ dili ağzı qurumaq
-دیلیآغزینا سیغماماق ~ dili ağzına sığmamaq
-دیلی آغیرلاشماق ~ dili ağırlaşmaq
-دیلی آلیشماق ~ dili alışmaq
-دی لیاراسی ~ dilyarası
-دی لیانیس سسیزحرفی ~ dilyanı səssiz hərfi
-دیلی اوزاماق ~ dili uzamaq
-دیلیاوزون اولماق ~ dili uzun olmaq
-دیلیاوزون لوق ~ dili uzunluq
-دیلی اوزون ~ dili uzun
-دیلیاوزونلوق ائتمک ~ dili uzunluq etmək
-دیلی باتماق ~ dili batmaq
-دیلیبودره‎‎مک ~ dili büdrəmək
-دیلی بوز ~ dili boz
-دیلیبوغازینا آخماق ~ dili boğazına axmaq
-دیلی پوزوق ~ dili pozuq
-دیلیتوپوق وورماق ~ dili topuq vurmaq
-دیلیتوپوق چالماق ~ dili topuq çalmaq
-دیلی توتماماق ~ dili tutmamaq
-دیلی توتوق ~ dili tutuq
-دیلی توتوق ~ dili tutuq
-دیلی توتولماق ~ dili tutulmaq
-دیلی چؤزولمک ~ dili çözülmək
-دیلیدؤندوگو قدر ~ dili döndüyü qədər
-دیلیدؤنمه‎‎مک ~ dili dönməmək
-دیلی دورماق ~ dilı durmaq
-دیلی دورماماق ~ dilı durmamaq
-دیلی دولاشماق ~ dili dolaşmaq
-دیلی چالماق ~ dili çalmaq
-دیلیسؤز توتماماق ~ dili söz tutmamaq
-دیلی شیرین ~ dili şirin
-دیلیشیری نلیک ~ dili şirinlik
-دیلی قوروسون ~ dili qurusun
-دیلی قوروماق ~ dili qurumaq
-دیلی قیسا ~ dili qısa
-دیلیقیسا اولماق ~ dili qısa olmaq
-دیلی قیسالماق ~ dili qısalmaq
-دیلی قیسالیق ~ dili qısalıq
-دیلیقیلیج دان کسگین ~ dili qılıcdan kəsgin
-دیلیک ~ dilik
-دیلیکدیلیک اولماق ~ dilik dilik olmaq
-دیلیک دیلیک ~ dilik dilik
-دیلی کسیک ~ dili kəsik
-دیلیک لتمک ~ dilik lətmək
-دیلیکلنمک ~ diliklənmək
-دیلی کله‎‎مک ~ dilikləmək
-دیلی کلی ~ dilikli
-دیلیگلمه‎‎مک ~ dili gəlməmək
-دیلی گودک ~ dili güdək
-دیلیگود کلیک ~ dili güdəklik
-دیلیگودوک اولماق ~ dili güdük olmaq
-دیلی گیجیشمک ~ dili gicişmək
-دیلیله‎ توتولماق ~ dililə tutulmaq
-دیلیله‎ وورماق ~ dililə vurmaq
-دیلیم ~ dilim
-دیلَمشاه ~ diləmşah
-دیلیم دیلیم ~ dilim dilim
-دیلیمدیلیم اولاسان ~ dilim dilim olasan
-دیلیملتمک ~ dilimlətmək
-دیلیملنمک ~ dilimlənmək
-دیلی مله‎‎مک ~ dilimləmək
-دیلی مله‎نیش ~ dilimləniş
-دیلی ملی ~ dilimli
-دیلیمین اوجوندادیر ~ dilimin ucundadır
-دیلین آغزین قوروسون ~ dilin ağzın qurusun
-دیلیندندوشمه‎‎مک ~ dilindən düşməmək
-دیلیندنق اچیرماق ~ dilindən qaçırmaq
-دیلیندن قورتولاماماق ~ dilndən qurtulamamaq
-دیلیندنقیفیل گؤتورمک ~ dilindən qıfıl götürmək
-دیلینده‎توک بیتمک ~ dilində tük bitmək
-دیلینسوموگو یوخ ~ dilin sümüyü yox
-دیلین قوروسون ~ dilin qurusun
-دیلینمک ~ dilinmək
-دیلینه‎ پایچیخماق ~ dilinə pay çıxmaq
-دیلینه‎ تاخماق ~ dilinə taxmaq
-دیلینه‎ دولاماق ~ dilinə dolamaq
-دیلینه‎دویون دوشمک ~ dilinə düyün düşmək
-دیلینه‎ سالماق ~ dilinə salmaq
-دیلینه‎قیفیل وورماق ~ dilinə qıfıl vurmaq
-دیلینه‎قیفیل وورولماق ~ dilinə qıfıl vurulmaq
-دیلینه‎ گتیرمک ~ dilinə gətirmək
-دیلینه‎ وورماق ~ dilinə vurmaq
-دیلینه‎ وورماماق ~ dilinə vurmamaq
-دیلینیآغزینی باغلاماق ~ dilini ağzını bağlamaq
-دیلین قوروسون ~ dilin qurusun
-دیلین یانسین ~ dilin yansın
-دیلینی باغلاماق ~ dilini bağlamaq
-دیلینی تاپماق ~ dilini tapmaq
-دیلینیدیشله‎‎مک ~ dilini dişləmək
-دیلینیقارنینا قویماق ~ dilini qarnına qoymaq
-دیلینی کسمک ~ dilini kəsmək
-دیلینیم ~ dilinim
-دیلینین جزاسینی چکمک ~ dilinin cəzasını çəkmək
-دیلی یاتقین ~ dili yatqın
-دیل ییانماق ~ dili yanmaq
-دیم دیری ~ dimdirı
-دیمده‎له‎‎مک ~ dimdələmək
-دیمدیک ~ dimdik
-دیمدیک آیاقدا دورماق ~ dimdik ayaqda durmaq
-دیمدیک بورون ~ dimdik burun
-دیمدیک دیبی ~ dimdik dibi
-دیمدیک لشمک ~ dimdikləşmək
-دیمدیک لنمک ~ dimdiklənmək
-دیمدی کله‎‎مک ~ dimdikləmək
-دیمدی کلی ~ dimdikli
-دیمدیکلی ممه‎لیلر ~ dimdikli məməlilər
-دیمدی کلیمم هلی ~ dimədikli məməhli
-دیمز ~ dəyməz
-دیمک ~ dəymək
-دیمه‎ ~ dəymə
-دیمه‎دو ش ~ dəyəmə düş
-دیمهدوش ر ~ dəyəməh düşər
-دیمه‎دو شرلیک ~ dəyəmə düşərlik
-دیمه‎ق اچ ~ dəymə qaç
-دیمه‎میش ~ dəyməmiş
-دِیمی ~ deymi
-دیمیش ~ dəymiş
-دین ~ din
-دینار ~ dinar
-دینارآباد ~ dinarabad
-دینام ~ dinam
-دینامو ~ dinamo
-دینامومتر ~ dinamometr
-دینامیت ~ dinamit
-دینامیزم ~ dinamizm
-دینامیک ~ dinamik
-دیناوا ~ dinava
-دین اوغلو ~ din oğlu
-دی نبیلگی نلری ~ din bilginləri
-دی نپرست ~ dinpərəst
-دینج ~ dinc
-دین جائدیجی ~ Dinc edici
-دین جدورماق ~ dinc durmaq
-دین جدورماماق ~ dinc durmamaq
-دین جاوتورماماق ~ dincoturmamaq
-دین جدینمز ~ dinc dinməz
-دین جلتمک ~ dinclətmək
-دینجلتمک ~ dincəltmək
-دینجلدیجی ~ dincəldici
-دینجلَشدیرمک ~ dincləşdirmək
-دینجلَشدیریلمک ~ dincləşdirilmək
-دینجلَشمک ~ dincləşmək
-دینجلمز ~ dincəlməz
-دینجلمک ~ dincəlmək
-دینجلمه‎ ~ dincəlmə
-دینجلمه‎ ائوی ~ dincəlmə evi
-دینجلمیش ~ dincəlmiş
-دینجلَنمک ~ dinclənmək
-دینجله‎‎مک ~ dincləmək
-دینجلیک ~ dinclik
-دینجلیکبیلمه‎‎مک ~ dinclik bilməmək
-دینجلیک وئرمه‎مک ~ dinclik verməmək
-دینجلیگی توتماماق ~ dincliyi tutmamaq
-دینجه‎ قویماق ~ dincə qoymaq
-دینجه‎ قویولماق ~ dincə qoyulmaq
-دینجه‎لیش ~ dincəliş
-دینج ینی آلماق ~ dincini almaq
-دینچ یلیک ~ dinçilik
-دینخه‎ ~ dinxə
-دینداش ~ dind
-دینداشلیق ~ dindaşlıq
-دیندن دؤنموش ~ dindən dönmüş
-دیندیداغ ~ dindid
-دیندیرمک ~ dindirmək
-دیندیرَن ~ dindirən
-دیندیریش ~ dindirış
-دیندیریلمک ~ dindirilmək
-دیندیریلن ~ dindiriln
-دینسل ~ dinsəl
-دی نسیز ~ dinsiz
-دی نسیزلیک ~ dinsizlik
-دینَک ~ dinək
-دینک ~ dink
-دینک ~ dink
-دینَکلیک ~ dinəklik
-دینکیز ~ dinkiz
-دینْگ ~ ding
-دینگچی ~ dingçı
-دینگ داشی ~ ding daşı
-دینگه‎ ~ dingə
-دینگه‎لن ~ dingələn
-دینگی ~ dingi
-دی نگیزک ~ dingizək
-دینگیل ~ dingil
-دینگیلتی ~ dingilti
-دینگیلدتمک ~ dingildətmək
-دینگیلدشمک ~ dingildəşmək
-دینگیلدک ~ dingildək
-دینگیلد کلیک ~ dingildəklik
-دینگیلده‎‎مک ~ dingildəmək
-دینگیل دیشو ~ dingil dişo
-دینگیلدینگیل دینگیلده‎‎مک ~ dingil dingil dingildəmək
-دینگیللی ~ dingilli
-دینگی للیک ~ dingillik
-دینگیلیش ~ dingiliş
-دینگین ~ dingın
-دینگین جیلیک ~ dingincilik
-دینگین لشدیرمک ~ dinginləşdirmək
-دینگین لشمک ~ dinginləşmək
-دینگین لیک ~ dinginlk
-دینلَتمک ~ dinlətmək
-دینلَر ~ dinlər
-دینلَنتی ~ dinlənti
-دینلَنجه‎ ~ dinləncə
-دینلَندیرمک ~ dinləndirmək
-دینلَندیریجی ~ dinləndirici
-دینلَنمک ~ dinlənmək
-دینله‎تی ~ dinləti
-دینله‎‎مک ~ dinləmək
-دینله‎مه‎ ~ dinləmə
-دینله‎نیلمک ~ dinlənilmək
-دینله‎ین ~ dinləyən
-دینله‎ییجی ~ dinləyici
-دینله‎ییج یلیک ~ dinləyicilik
-دینله‎ییش ~ dinləyiş
-دینمز ~ dinməz
-دینمزجه‎ ~ dinməzcə
-دینمزلیک ~ dinməzlik
-دینمک ~ dinmək
-دینمه‎ مزلیک ~ dinməməzlik
-دینمه‎ وئر ~ dinmə ver
-دینوزور ~ dinozor
-دینوچای ~ dinoçay
-دینه‎ کبود ~ dinəkəbud
-دینه‎ور ~ dinəvər
-دینی ~ dini
-دینی پوزوق ~ dini pozuq
-دینیب دانیشماق ~ dinib danışmaq
-دینیب دانیشماماق ~ dinib danışmamaq
-دینیبک ~ dinibək
-دینیش ~ diniş
-دینیگ ~ dinig
-دیو ~ div
-دیوث ~ dəyyus
-دیوار ~ divar
-دیوان ~ divan
-دیوان ائتمک ~ divan etmək
-دیوان ادبیاتی ~ divan ədəbiatı
-دیوانِ اعلا ~ divani əla
-دیوان بگلیک ~ divan bəylik
-دیوان بگی ~ divan bəyi
-دیوان توتماق ~ divan tutmaq
-دیوانچا ~ divança
-دیوانِ حکمت ~ divani himət
-دیوانخانا ~ divanxana
-دیوانخانا ~ divanxana
-دیواندره‎ ~ divandərə
-دیوان قالاسی ~ divan qalası
-دیوان قورماق ~ divan qurmaq
-دیوان قورولماق ~ divan qurulmaq
-دیوانل غاتالتّورک ~ divani lüğatüttürk
-دیوانه‎ ~ divanə
-دیوانه‎لشمک ~ divanələnmək
-دیوان هلنمک ~ divanhlnmək
-دیوان هلیک ~ divanhlik
-دیوانِ همایون ~ divani humayun
-دیوانی ~ divani
-دیوانینی ائتمک ~ divanını etmək
-دیوانینی کسمک ~ divanını kəsmək
-دیولَک ~ divlək
-دیوله‎ ~ divlə
-دیویک ~ divik
-دیه‎ ~ dəyə
-دیه‎ ~ d
-دیه‎جیک ~ dəyəcik
-دیه‎لیک ~ dəyəlik
-دی هلیک ~ dihlik
-دیهنک ~ dəyəh nk
-دیه‎نک آیاقلیلار ~ dəyənək ayaqlılar
-دیه‎نَکچی ~ dəyənəkçi
-دیه‎نکچ یلیک ~ dəyənəkçilik
-دیه‎نکله‎مک ~ dəyənəkələmək
-دیه‎نکلی ~ dəyənəkli
-دییاللی ~ diyllı
-دییرلنمک ~ diyirlənmək
-دییرمان ~ dəyirman
-دییرمان ~ dyirman
-دییرمانچی ~ dəyirmançı
-دییرما نچیلیق ~ dəyirmançılıq
-دییرمانخ وروزو ~ dəyırman xoruzu
-دییرماند اشی ~ dəyirman daşı
-دییرمان دییرمان ~ dyirman dyirman
-دییرمانش اهادی ~ dəyirman şahadi
-دییرمانلیق ~ dəyimanlıq
-دییرمک ~ dəyirmək
-دییرمی ~ dəyirmi
-دییرمیدوداقسؤیله‎نیشی ~ dəyirmi dodaq söylənişi
-دییرمی ساققال ~ dəy rmi saqqal
-دییرمی سوو ~ dəyirmisov
-دییرمی لتمک ~ dəyirmilətmək
-دییرمی لشدیریلمک ~ dəyirmiləşdirilmək
-دییرمی لنمک ~ dəyirmilənmək
-دییرمی لشمک ~ dəyirmiləşmək
-دییرم یله‎‎مک ~ dəyirmiləmək
-دییرمیلشدیرمک ~ dəyirmiləşdirmək
-دییرم یلیک ~ dəyirmilik
-دییش ~ dəyiş
-دییش دؤیوش ~ dəyiş döyüş
-دییش توخوش ~ dəyiş toxuş
-دییشب گ ~ dəyiş bəy
-دییشتیرج ~ dəyiştirəc
-دییشتیرمه‎ ~ dəyiştirmə
-دییشدیرتمک ~ dəyişdirtmək
-دییشدیرگج ~ dəyişdirgəc
-دییشدیرگه‎ ~ dəyişdirgə
-دییشدیرمک ~ dəyişdirmək
-دییشدیرمه‎ ایستیلییی ~ dəyişdirmə istiliyı
-دییشدیریجی ~ dəyişdirici
-دییشدیریلمز ~ dəyişdirilməz
-دییشدیریلمک ~ dəyişdirilmək
-دییشدیریلیش ~ dəyişdiriliş
-دییشدیریم ~ dəyişdirim
-دییشکن ~ dəyişkən
-دییشکن اک ~ dəyişkən ək
-دییشک نلیک ~ dəyişkənlik
-دییشکین ~ dəyişkin
-دییشکی نلیک ~ dəyişkinlik
-دییشگه‎ ~ dəyişgə
-دییشمز ~ dəyişməz
-دییشمز اولدوزلار ~ dəyişməz ulduzlar
-دییشمزلیک ~ dəyişməzlik
-دییشمک ~ dəyişmək
-دییشمه‎ ~ dəyişmə
-دییشمه‎ مزلیک ~ dəyişməməzlik
-دییشن ~ dəyişən
-دییشن اولدوز ~ dəyişən ulduz
-دییشن سس ~ dəyişən səs
-دییشه‎بیلیر ~ dəyişəbilir
-دییشه‎ بیلیرلیک ~ dəyişəbilirlik
-دییشه‎ جک ~ dəyişəcək
-دییشیجی ~ dəyişici
-دییشیش ~ dəyişiş
-دییشیک ~ dəyişik
-دییشیک تیکن ~ dəyişik tikən
-دییشیکچی ~ dəyişikçi
-دییشیک دوشمک ~ dəyişik düşmək
-دییشیک سالماق ~ dəyişik salmaq
-دییشی کلی ~ dəyişikli
-دییشی کلیک ~ dəyişiklik
-دییشیلمز ~ dəyişilməz
-دییشیلمک ~ dəyişilmək
-دییشیلمه‎ ~ dəyişilmə
-دییشیلمه‎ ین ~ dəyişilməyən
-دییشیله‎ بیلر ~ dəyişiləbilir
-دییشیله‎ بیلمز ~ dəyişiləbilməz
-دییشیم ~ dəyişim
-دییشی مسیزلیک ~ dəyişimsizlik
-دییشی ملی س سسیز حرفلر ~ dəyişimli səssiz hərflər
-دییشیم یؤنتَمی ~ dəyişim yöntəmi
-دییشی ملی ~ dəyişimli
-دییشینیم ~ dəyişinim
-دییشینیم جی ~ dəyişinimci
-دییشینیم ج یلیک ~ dəyişinimcilik
-دییک کی ~ diyəkki
-دییل ~ dəyil
-دیین گولن ~ diyən gülən
-دیینتی ~ dəyinti
-دیینمک ~ dəyinmək
-دیینیش ~ dəyiniş
-دیییرجک ~ diyircək
-دیییرلک ~ diyirlək
-دیییرله‎‎مک ~ diyirləmək
-دییین ~ diyin
-سی.دیر ~ dır
-سی.دیرمک ~ dırmək
-علیرحمانی-درویش ~ dərviş
-دؤرتگن ~ dörtgən
-( گئدیب گلمه‎ (گئدیش دؤنوش ~ dib gəlmə (geddönüş)
-وعد ~ d
-وعده‎ ~ də
-( یادگره‎کیرجی(یادگره‎ییرجی ~ d gərəkirci (yad gərəyirci)
-( یادگره‎کیرجیلیک(یادگره‎ییرجیلیک ~ d gərəkircilik (yad
-یئد دیقیفیلآلتینداساخلانماق ~ ddi qıfıl altinda saxlanmaq
-د ~ D
-دا1 ~ DA1
-د ~ D
-دا ~ DA
-دا2 ~ DA2
-داباق ~ DABAQ
-دابان ~ DABAN
-دا ~ DA
-دابانا ~ DABANA
-دابانبالیغی ~ DABANBALIĞI
-دابانباسا ~ DABANBASA
-دابانباسا‌راق ~ DABANBASARAQ
-دابانباسما ~ DABANBASMA
-دابانجیق ~ DABANCIQ
-دابانداشی ~ DABANDAŞI
-دابانیچاتلاق ~ DABANIÇATLAQ
-دابانیقالخیق ~ DABANIQALXIQ
-دابانیقارا ~ DABANIQARA
-دابانلاما ~ DABANLAMA
-دابانلاماق ~ DABANLAMAQ
-دابان‌لی ~ DABANLI
-دابان‌سیز ~ DABANSIZ
-دابباغ ~ DABBAĞ
-دابباغ‌خانا ~ DABBAĞXANA
-دابباغلیق ~ DABBAĞLIQ
-داد1 ~ DAD1
-دابانا ~ DABANA
-داد2 ~ DAD2
-داد3 ~ DAD3
-دادامال ~ DADAMAL
-داداناق ~ DADANAQ
-داداندیریلما ~ DADANDIRILMA
-داداندیریلماق ~ DADANDIRILMAQ
-داداندیرما ~ DADANDIRMA
-دادان‌دیرماق ~ DADANDIRMAQ
-دادانیق ~ DADANIQ
-دادانما ~ DADANMA
-دادانماق ~ DADANMAQ
-دادانمیش ~ DADANMIŞ
-داد ~ DAD
-داداش ~ DAD
-دادبیلمه ~ DADBİLMƏ
-دادبیلمزلیک ~ DADBİLMƏZLİK
-داددیرما ~ DADDIRMA
-داددیرماق ~ DADDIRMAQ
-دادیجی ~ DADICI
-دادیخما ~ DADIXMA
-دادیخماق ~ DADIXMAQ
-دادیلما ~ DADILMA
-دادیلماق ~ DADILMAQ
-دادیملیق ~ DADIMLIQ
-دادیشماق ~ DADIŞMAQ
-دادیزدیریلما ~ DADIZDIRILMA
-دادیزدیریلماق ~ DADIZDIRILMAQ
-دادیزدیرما ~ DADIZDIRMA
-دادیزدیرماق ~ DADIZDIRMAQ
-دادیزما ~ DADIZMA
-دادیزماق ~ DADIZMAQ
-دادلاندیرما ~ DADLANDIRMA
-دادلان‌دیرماق ~ DADLANDIRMAQ
-دادلانما ~ DADLANMA
-دادلانماق ~ DADLANMAQ
-دادلی ~ DADLI
-داداش ~ DAD
-دادلیجا ~ DADLICA
-دادلیلیق ~ DADLILIQ
-دادما ~ DADMA
-دادماق ~ DADMAQ
-دادما‌لی ~ DADMALI
-دادرس ~ DADRƏS
-دادسیز ~ DADSIZ
-دادسیزلیق ~ DADSIZLIQ
-دادوئریجی ~ DADVERİCİ
-داغ1 ~ DAĞ1
-دادلیجا ~ DADLICA
-داغ2 ~ DAĞ2
-داغال ~ DAĞAL
-داغاللیق ~ DAĞALLIQ
-داغار ~ DAĞAR
-داغارجیق ~ DAĞARCIQ
-داغ ~ D
-داغایی‌سی ~ DAĞAYISI
-داغباسار ~ DAĞBASAR
-داغبیی ~ DAĞBƏYİ
-داغبویاناسی ~ DAĞBOYANASI
-داغداغا1 ~ DDAĞA1
-داغداغا2 ~ DDAĞA2
-داغداغان ~ DDAĞAN
-داغداغانلیق ~ DDAĞANLIQ
-داغایی‌سی ~ DAĞAYISI
-داغدیبی ~ DDİBİ
-داغدؤشو ~ DDÖŞÜ
-داغتیی ~ DAĞƏTƏYİ
-داغیدیجی ~ DAĞIDICI
-داغیدیجیلیق ~ DAĞIDICILIQ
-داغیدیلما ~ DAĞIDILMA
-داغیدیلماق ~ DAĞIDILMAQ
-داغیدیلماز ~ DAĞIDILMAZ
-داغیدیلمازلیق ~ DAĞIDILMAZLIQ
-داغیلیشما ~ DAĞILIŞMA
-داغیلیشماق ~ DAĞILIŞMAQ
-داغیلما ~ DAĞILMA
-داغیلماق ~ DAĞILMAQ
-داغیلمیش ~ DAĞILMIŞ
-داغدیبی ~ DDİBİ
-داغینیق ~ DAĞINIQ
-داغینیقلیق ~ DAĞINIQLIQ
-داغینتی ~ DAĞINTI
-داغینتیلیق ~ DAĞINTILIQ
-داغیستان‌لی ~ DAĞISTANLI
-داغیتدیرما ~ DAĞITDIRMA
-داغیت‌دیرماق ~ DAĞITDIRMAQ
-داغیتما ~ DAĞITMA
-داغیتماق ~ DAĞITMAQ
-داغکئچی‌سی ~ DAĞKEÇİSİ
-داغکئشنیشی ~ DAĞKEŞNİŞİ
-داغکه‌لی ~ DAĞKƏLİ
-داغقوچو ~ DAĞQOÇU
-داغلاله‌سی ~ DAĞLALƏSİ
-داغلاما ~ DAĞLAMA
-داغلاماق ~ DAĞLAMAQ
-داغلانما ~ DAĞLANMA
-داغلانماق ~ DAĞLANMAQ
-داغلاتدیرما ~ DAĞLATDIRMA
-داغلات‌دیرماق ~ DAĞLATDIRMAQ
-داغلاتما ~ DAĞLATMA
-داغلاتماق ~ DAĞLATMAQ
-داغلی1 ~ DAĞLI1
-داغلی2 ~ DAĞLI2
-داغلیق ~ DAĞLIQ
-داغلیلیق ~ DAĞLILIQ
-داغنووروزو ~ DAĞNOVRUZU
-داغساققیزی ~ DAĞSAQQIZI
-داغترخونو ~ DAĞTƏRXUNU
-داغتورپو ~ DAĞTURPU
-داغوستو ~ DAĞÜSTÜ
-داها ~ DAHA
-داهان ~ DAHAN
-داهی ~ DAHİ
-داهیجه‌سینه ~ DAHİCƏSİNƏ
-داهی‌لیک ~ DAHİLİK
-داهیانه ~ DAHİYANƏ
-داخال ~ DAXAL
-داخالچا ~ DAXALÇA
-داخیل ~ DAXIL
-داغترخونو ~ DAĞTƏRXUNU
-داخیلدار ~ DAXILDAR
-داخیلدارلیق ~ DAXILDARLIQ
-داخیل ~ DAXİL
-داخیلن ~ DAXİLƏN
-داخی‌لی ~ DAXİLİ
-داخیلیه ~ DAXİLİYYƏ
-داخما ~ DAXMA
-داخیلدار ~ DAXILDAR
-داخماجیق ~ DAXMACIQ
-دایمی ~ DAİMİ
-دایمیلشدیریلمک ~ DAİMİLƏŞDİRİLMƏK
-دایمیلشدیرمه ~ DAİMİLƏŞDİRMƏ
-دایمی‌لش‌دیرمک ~ DAİMİLƏŞDİRMƏK
-دایمیلشمه ~ DAİMİLƏŞMƏ
-دایمی‌لشمک ~ DAİMİLƏŞMƏK
-دایمی‌لیک ~ DAİMİLİK
-دایر ~ DAİR
-دایره ~ DAİRƏ
-داخماجیق ~ DAXMACIQ
-دایرجیک ~ DAİRƏCİK
-دایرلنمه ~ DAİRƏLƏNMƏ
-دایره‌لنمک ~ DAİRƏLƏNMƏK
-دایرواری ~ DAİRƏVARİ
-دایروی ~ DAİRƏVİ
-دایروی‌لیک ~ DAİRƏVİLİK
-داققا ~ DAQQA
-داققاقارین ~ DAQQAQARIN
-دال1 ~ DAL1
-دایرجیک ~ DAİRƏCİK
-دال2 ~ DAL2
-دال3 ~ DAL3
-دالاب ~ DALAB
-دالاق ~ DALAQ
-دالاما ~ DALAMA
-دالاماق ~ DALAMAQ
-دال ~ DAL
-دالان ~ DALAN
-دالاندار ~ DALANDAR
-دالاندارلیق ~ DALANDARLIQ
-دالانما ~ DALANMA
-دالانماق ~ DALANMAQ
-دالاشدیریلما ~ DALAŞDIRILMA
-دالاشدیریلماق ~ DALAŞDIRILMAQ
-دالاشدیرما ~ DALAŞDIRMA
-دالاش‌دیرماق ~ DALAŞDIRMAQ
-دالاشقان ~ DALAŞQAN
-دالاشقانلیق ~ DALAŞQANLIQ
-دالاشما ~ DALAŞMA
-دالاشماق ~ DALAŞMAQ
-دالایان ~ DALAYAN
-دالاییجی ~ DALAYICI
-دالبادال ~ DALBADAL
-دالدا ~ DALDA
-دالان ~ DALAN
-دالدالاما ~ DALDALAMA
-دالدالاماق ~ DALDALAMAQ
-دالدا‌لانا‌جاق ~ DALDALANACAQ
-دالدالاندیرما ~ DALDALANDIRMA
-دالدالان‌دیرماق ~ DALDALANDIRMAQ
-دالدالانما ~ DALDALANMA
-دالدالانماق ~ DALDALANMAQ
-دالدالانما‌لی ~ DALDALANMALI
-دالدالاتما ~ DALDALATMA
-دالدالاتماق ~ DALDALATMAQ
-دالدالاییجی ~ DALDALAYICI
-دالدا‌لی ~ DALDALI
-دالدالیق ~ DALDALIQ
-دال‌دان ~ DALDAN
-دالدئی ~ DALDEY
-دالدیرما ~ DALDIRMA
-دال‌دیرماق ~ DALDIRMAQ
-دالغا ~ DALĞA
-دالغاجیق ~ DALĞACIQ
-دالغادؤین ~ DALĞADÖYƏN
-دالغاکه‌سن ~ DALĞAKƏSƏN
-دالغاقیران ~ DALĞAQIRAN
-دالغالاندیریلما ~ DALĞALANDIRILMA
-دالغالاندیریلماق ~ DALĞALANDIRILMAQ
-دالغالاندیرما ~ DALĞALANDIRMA
-دالغالان‌دیرماق ~ DALĞALANDIRMAQ
-دالغالانما ~ DALĞALANMA
-دالغالانماق ~ DALĞALANMAQ
-دالغالاتما ~ DALĞALATMA
-دالغالاتماق ~ DALĞALATMAQ
-دالغا‌لی ~ DALĞALI
-دالغاؤلچن ~ DALĞAÖLÇƏN
-دالغاسین‌دیران ~ DALĞASINDIRAN
-دالغا‌سیز ~ DALĞASIZ
-دالغاسیزلیق ~ DALĞASIZLIQ
-دالغاواری ~ DALĞAVARİ
-دالغاووران ~ DALĞAVURAN
-دالغایابنزر ~ DALĞAYABƏNZƏR
-دالغایابنزرلیک ~ DALĞAYABƏNZƏRLİK
-دالغایاوخشار ~ DALĞAYAOXŞAR
-دالغایاوخشارلیق ~ DALĞAYAOXŞARLIQ
-دالغایاران ~ DALĞAYARAN
-دالغیج ~ DALĞIC
-دالغیجلیق ~ DALĞICLIQ
-دالغین ~ DALĞIN
-دالغاجیق ~ DALĞACIQ
-دالغینلاشما ~ DALĞINLAŞMA
-دالغینلاشماق ~ DALĞINLAŞMAQ
-دالغینلیق ~ DALĞINLIQ
-دالی ~ DALI
-دالینجا ~ DALINCA
-دالی‌سی ~ DALISI
-دالی‌سینجا ~ DALISINCA
-دالقلسمه‌لی‌لر ~ DALQƏLSƏMƏLİLƏR
-دال‌لی ~ DALLI
-داللیق ~ DALLIQ
-دالما ~ DALMA
-دالماق ~ DALMAQ
-دالتونیک ~ DALTUNİK
-دام1 ~ DAM1
-دام2 ~ DAM2
-داما ~ DAMA
-داماجیق ~ DAMACIQ
-داماجیق‌لی ~ DAMACIQLI
-داماد ~ DAMAD
-دامادلیق ~ DAMADLIQ
-داماق1 ~ DAMAQ1
-داماق2 ~ DAMAQ2
-داماقارخاسی ~ DAMAQARXASI
-داماقلانما ~ DAMAQLANMA
-داماقلانماق ~ DAMAQLANMAQ
-داماق‌لی ~ DAMAQLI
-داماقلیلیق ~ DAMAQLILIQ
-داماقورتاسی ~ DAMAQORTASI
-داماقؤنو ~ DAMAQÖNÜ
-داماق‌سیز ~ DAMAQSIZ
-داماقسیزلیق ~ DAMAQSIZLIQ
-دامالاما ~ DAMALAMA
-دامالاماق ~ DAMALAMAQ
-دامالانما ~ DAMALANMA
-دامالانماق ~ DAMALANMAQ
-داما‌لی ~ DAMALI
-دامار ~ DAMAR
-داماقارخاسی ~ DAMAQARXASI
-دامارالتی ~ DAMARALTI
-داماراوخشار ~ DAMARAOXŞAR
-داماراوخشارلیق ~ DAMARAOXŞARLIQ
-دامارجیق ~ DAMARCIQ
-دامارجیق‌لی ~ DAMARCIQLI
-داماریبوش ~ DAMARIBOŞ
-داماریبوشلوق ~ DAMARIBOŞLUQ
-داماریقیریق ~ DAMARIQIRIQ
-دامارلاما ~ DAMARLAMA
-دامارلاماق ~ DAMARLAMAQ
-دامارلانما ~ DAMARLANMA
-دامارلانماق ~ DAMARLANMAQ
-دامارلی ~ DAMARLI
-دامارلیلیق ~ DAMARLILIQ
-دامارسیز ~ DAMARSIZ
-دامارسیزلیق ~ DAMARSIZLIQ
-داماروستو ~ DAMARÜSTÜ
-دامازلیق ~ DAMAZLIQ
-دامبا ~ DAMBA
-دامبات ~ DAMBAT
-دامباتلاشماق ~ DAMBATLAŞMAQ
-دامباتلیق ~ DAMBATLIQ
-دامبیتی ~ DAMBİTİ
-دامجی ~ DAMCI
-دامجیجیق ~ DAMCICIQ
-دامجیلاما ~ DAMCILAMA
-دامجیلاماق ~ DAMCILAMAQ
-دامجیلاندیرما ~ DAMCILANDIRMA
-دامجیلان‌دیرماق ~ DAMCILANDIRMAQ
-دامجیلانما ~ DAMCILANMA
-دامجیلانماق ~ DAMCILANMAQ
-دامجیلاتدیرما ~ DAMCILATDIRMA
-دامجیلات‌دیرماق ~ DAMCILATDIRMAQ
-دامجیلاتما ~ DAMCILATMA
-دامجیلاتماق ~ DAMCILATMAQ
-دامجیلاییجی ~ DAMCILAYICI
-دامجیلیق ~ DAMCILIQ
-دامجیسالان ~ DAMCISALAN
-دامجیسایان ~ DAMCISAYAN
-دامجیتؤکن ~ DAMCITÖKƏN
-دامجیواری ~ DAMCIVARİ
-دامداباجا ~ DAMDABACA
-دامبا ~ DAMBA
-دامداندوشمه ~ DAMDANDÜŞMƏ
-دامدیرما ~ DAMDIRMA
-دام‌دیرماق ~ DAMDIRMAQ
-دامن ~ DAMƏN
-دامنه ~ DAMƏNƏ
-دامغا ~ DAMĞA
-دامغاچی ~ DAMĞAÇI
-دامغالاما ~ DAMĞALAMA
-دامغالاماق ~ DAMĞALAMAQ
-دامغالانما ~ DAMĞALANMA
-دامغالانماق ~ DAMĞALANMAQ
-دامغالانمیش ~ DAMĞALANMIŞ
-دامغالاتما ~ DAMĞALATMA
-دامغالاتماق ~ DAMĞALATMAQ
-دامغا‌لی ~ DAMĞALI
-دامغا‌سیز ~ DAMĞASIZ
-دامیزدیریلما ~ DAMIZDIRILMA
-دامیزدیریلماق ~ DAMIZDIRILMAQ
-دامیزدیرما ~ DAMIZDIRMA
-دامیزدیرماق ~ DAMIZDIRMAQ
-دامیزما ~ DAMIZMA
-دامیزماق ~ DAMIZMAQ
-داملا ~ DAMLA
-داملاجیق ~ DAMLACIQ
-داملاماق1 ~ DAMLAMAQ1
-داملاماق2 ~ DAMLAMAQ2
-داملانما ~ DAMLANMA
-داملانماق ~ DAMLANMAQ
-داملاتدیریلما ~ DAMLATDIRILMA
-داملاتدیریلماق ~ DAMLATDIRILMAQ
-داملاتدیرما ~ DAMLATDIRMA
-داملات‌دیرماق ~ DAMLATDIRMAQ
-داملاتما ~ DAMLATMA
-داملاتماق ~ DAMLATMAQ
-دامما ~ DAMMA
-دامماق ~ DAMMAQ
-داموتو ~ DAMOTU
-دان ~ DAN
-دامیزدیرما ~ DAMIZDIRMA
-دانا ~ DANA
-دانا1 ~ DANA1
-دانا2 ~ DANA2
-داناایاغی ~ DANAAYAĞI
-داناباش ~ DANABAŞ
-داناباشلیق ~ DANABAŞLIQ
-دانابورنو ~ DANABURNU
-داناچا ~ DANAÇA
-دانادیشی ~ DANADİŞİ
-داناگاوا‌لی ~ DANAGAVALI
-داناقیران ~ DANAQIRAN
-دانالوبیا ~ DANALOBYA
-دان‌دیرماق ~ DANDIRMAQ
-دان1 ~ DANƏ1
-دان2 ~ DANƏ2
-داننده ~ DANƏNDƏ
-دانا ~ DANA
-دانیلما ~ DANILMA
-دانیلماق ~ DANILMAQ
-دانیشدیریلما ~ DANIŞDIRILMA
-دانیشدیریلماق ~ DANIŞDIRILMAQ
-دانیشدیرما ~ DANIŞDIRMA
-دانیش‌دیرماق ~ DANIŞDIRMAQ
-دانیشیق ~ DANIŞIQ
-دانیشیق‌سیز ~ DANIŞIQSIZ
-دانیشیلما ~ DANIŞILMA
-دانیشیلماق ~ DANIŞILMAQ
-دانیشقان ~ DANIŞQAN
-دانیشقانلیق ~ DANIŞQANLIQ
-دانیشما ~ DANIŞMA
-دانیشماق ~ DANIŞMAQ
-دانیلما ~ DANILMA
-دانیشمامازلیق ~ DANIŞMAMAZLIQ
-دانیمارکا‌لی ~ DANİMARKALI
-دانیش ~ DANİŞ
-دانیشمند ~ DANİŞMƏND
-دانیا‌لی ~ DANİYALI
-دانق ~ DANQ
-دانقا1 ~ DANQA1
-دانقا2 ~ DANQA2
-دانقالیق ~ DANQALIQ
-دانقاز ~ DANQAZ
-دانقازلیق ~ DANQAZLIQ
-دانقیلداما ~ DANQILDAMA
-دانقیلداماق ~ DANQILDAMAQ
-دانقیلداتما ~ DANQILDATMA
-دانقیلداتماق ~ DANQILDATMAQ
-دانقیلتی ~ DANQILTI
-دانقیر ~ DANQIR
-دانقیرداما ~ DANQIRDAMA
-دانقیرداماق ~ DANQIRDAMAQ
-دانقیرتی ~ DANQIRTI
-دانقیش ~ DANQIŞ
-دانقوشو ~ DANQUŞU
-دانلاق ~ DANLAQ
-دانلاق‌لی ~ DANLAQLI
-دانیشمامازلیق ~ DANIŞMAMAZLIQ
-دانلاما ~ DANLAMA
-دانلاماق ~ DANLAMAQ
-دانلانج ~ DANLANC
-دانلانما ~ DANLANMA
-دانلانماق ~ DANLANMAQ
-دانلاتما ~ DANLATMA
-دانلاتماق ~ DANLATMAQ
-دانما ~ DANMA
-دانماق ~ DANMAQ
-دانساق ~ DANSAQ
-دانسیق ~ DANSIQ
-دار1 ~ DAR1
-دانلاما ~ DANLAMA
-دار2 ~ DAR2
-دار3 ~ DAR3
-دارابا ~ DARABA
-داراغاوخشار ~ DARAĞAOXŞAR
-داراق ~ DARAQ
-داراقاغزی ~ DARAQAĞZI
-داراقباتماز ~ DARAQBATMAZ
-داراقجیق ~ DARAQCIQ
-داراقچی ~ DARAQÇI
-دار ~ DAR
-داراقچیلیق ~ DARAQÇILIQ
-داراقدیشی ~ DARAQDİŞİ
-داراقلاما ~ DARAQLAMA
-داراقلاماق ~ DARAQLAMAQ
-داراقلانما ~ DARAQLANMA
-داراقلانماق ~ DARAQLANMAQ
-داراقلاتما ~ DARAQLATMA
-داراقلاتماق ~ DARAQLATMAQ
-داراق‌لی ~ DARAQLI
-داراقلیق ~ DARAQLIQ
-داراقوتو ~ DARAQOTU
-داراقواری ~ DARAQVARİ
-دارالدیجی ~ DARALDICI
-دارالدیلما ~ DARALDILMA
-دارالدیلماق ~ DARALDILMAQ
-دارالما ~ DARALMA
-دارالماق ~ DARALMAQ
-دارالتما ~ DARALTMA
-دارالتماق ~ DARALTMAQ
-دارام ~ DARAM
-داراما ~ DARAMA
-داراماق ~ DARAMAQ
-داراملیق ~ DARAMLIQ
-دارانیق ~ DARANIQ
-دارانق ~ DARANQ
-دارانقی ~ DARANQI
-دارانقیلتی ~ DARANQILTI
-دارانما ~ DARANMA
-دارانماق ~ DARANMAQ
-دارانمیش ~ DARANMIŞ
-داراشدیرما ~ DARAŞDIRMA
-داراش‌دیرماق ~ DARAŞDIRMAQ
-داراشما ~ DARAŞMA
-داراشماق ~ DARAŞMAQ
-داراتدیرما ~ DARATDIRMA
-دارات‌دیرماق ~ DARATDIRMAQ
-داراتما ~ DARATMA
-داراتماق ~ DARATMAQ
-دارایی ~ DARAYI
-دارباداغین ~ DARBADAĞIN
-داربالاق ~ DARBALAQ
-دارجا ~ DARCA
-دارچی ~ DARÇI
-دارچین ~ DARÇIN
-دارچینی ~ DARÇINI
-دارچین‌لی ~ DARÇINLI
-داردوشونجه‌لی ~ DARDÜŞÜNCƏLİ
-داردوشونجه‌لی‌لیک ~ DARDÜŞÜNCƏLİLİK
-دارفیکیرلی ~ DARFİKİRLİ
-دارفیکیرلی‌لیک ~ DARFİKİRLİLİK
-دارغا ~ DARĞA
-دارغاباشی ~ DARĞABAŞI
-دارغالیق ~ DARĞALIQ
-دارغان ~ DARĞAN
-دارغین ~ DARĞIN
-داربالاق ~ DARBALAQ
-دارغینلیق ~ DARĞINLIQ
-دارخت‌لی ~ DARXƏTLİ
-داری ~ DARI
-داریخدیریجی ~ DARIXDIRICI
-داریخدیریجیلیق ~ DARIXDIRICILIQ
-داریخدیرما ~ DARIXDIRMA
-داریخ‌دیرماق ~ DARIXDIRMAQ
-داریخما ~ DARIXMA
-داریخماق ~ DARIXMAQ
-داریخسینما ~ DARIXSINMA
-داریخسینماق ~ DARIXSINMAQ
-داریلما ~ DARILMA
-داریلماق ~ DARILMAQ
-داریماق1 ~ DARIMAQ1
-داریماق2 ~ DARIMAQ2
-داریماق3 ~ DARIMAQ3
-داریوتو ~ DARIOTU
-داریسقال ~ DARISQAL
-داریسقاللاشدیریلما ~ DARISQALLAŞDIRILMA
-داریسقاللاشدیریلماق ~ DARISQALLAŞDIRILMAQ
-داریسقاللاشدیرما ~ DARISQALLAŞDIRMA
-داریسقاللاش‌دیرماق ~ DARISQALLAŞDIRMAQ
-داریسقاللاشما ~ DARISQALLAŞMA
-داریسقاللاشماق ~ DARISQALLAŞMAQ
-داریسقاللیق ~ DARISQALLIQ
-داریش‌دیرماق ~ DARIŞDIRMAQ
-داریشلیق ~ DARIŞLIQ
-داریشما ~ DARIŞMA
-داریشماق ~ DARIŞMAQ
-دارکئش‌لیک ~ DARKEŞLİK
-دارقورساقلیق ~ DARQURSAQLIQ
-دارلاشدیریلما ~ DARLAŞDIRILMA
-دارلاشدیریلماق ~ DARLAŞDIRILMAQ
-دارلاشدیرما ~ DARLAŞDIRMA
-دارلاش‌دیرماق ~ DARLAŞDIRMAQ
-دارلاشما ~ DARLAŞMA
-دارلاشماق ~ DARLAŞMAQ
-دارلیق ~ DARLIQ
-دارماجال ~ DARMACAL
-دارماداغین: ~ DARMADAĞIN:
-داریوتو ~ DARIOTU
-دارتای ~ DARTAY
-دارتایچی ~ DARTAYÇI
-دارتایچیلیق ~ DARTAYÇILIQ
-دارتایلاما ~ DARTAYLAMA
-دارتایلاماق ~ DARTAYLAMAQ
-دارتهر ~ DARTƏHƏR
-دارتی ~ DARTI
-دارتیجی ~ DARTICI
-دارتی‌لی ~ DARTILI
-دارتیلما ~ DARTILMA
-دارتیلماق ~ DARTILMAQ
-دارتیلمیش ~ DARTILMIŞ
-دارتیم ~ DARTIM
-دارتینج ~ DARTINC
-دارتینما ~ DARTINMA
-دارتینماق ~ DARTINMAQ
-دارتیشدیریلما ~ DARTIŞDIRILMA
-دارتیشدیریلماق ~ DARTIŞDIRILMAQ
-دارتیشدیرما ~ DARTIŞDIRMA
-دارتیش‌دیرماق ~ DARTIŞDIRMAQ
-دارتیشما ~ DARTIŞMA
-دارتیشماق ~ DARTIŞMAQ
-دارتما ~ DARTMA
-دارتماق ~ DARTMAQ
-دارتای ~ DARTAY
-داروقه ~ DARUQƏ
-دارولئلم ~ DARÜLELM
-دارولدب ~ DARÜLƏDƏB
-دارولمان ~ DARÜLƏMAN
-دارولفونون ~ DARÜLFÜNUN
-دارولموللیمات ~ DARÜLMÜƏLLİMAT
-دارورک‌لی ~ DARÜRƏKLİ
-دارورک‌لی‌لیک ~ DARÜRƏKLİLİK
-داروششفا ~ DARÜŞŞƏFA
-داروازا ~ DARVAZA
-داروازاچی ~ DARVAZAÇI
-داروازا‌لی ~ DARVAZALI
-داروینچی ~ DARVİNÇİ
-داروینیست ~ DARVİNİST
-داروینیزم ~ DARVİNİZM
-داسیت ~ DASİT
-داستان ~ DASTAN
-داستانچی ~ DASTANÇI
-داستانچیلیق ~ DASTANÇILIQ
-داش ~ D
-داروینچی ~ DARVİNÇİ
-داش ~ D
-داشادؤین ~ DAŞADÖYƏN
-داشادؤیمه ~ DAŞADÖYMƏ
-داشاگیرن ~ DAŞAGİRƏN
-داشاخور ~ DAŞAXOR
-داشارمودو ~ DAŞARMUDU
-داشاتان ~ DAŞATAN
-داشبادام ~ DAŞBADAM
-داشباش ~ DAŞBAŞ
-داشباشچی ~ DAŞBAŞÇI
-داشباشچیلیق ~ DAŞBAŞÇILIQ
-داشچی ~ DAŞÇI
-داشچیخاران ~ DAŞÇIXARAN
-داشچیلیق ~ DAŞÇILIQ
-داشده‌لن ~ DDƏLƏN
-داشدیریلما ~ DDIRILMA
-داشدیریلماق ~ DDIRILMAQ
-داشدیرما ~ DDIRMA
-داش‌دیرماق ~ DDIRMAQ
-داشدوغرایان ~ DDOĞRAYAN
-داشدؤشه‌ین ~ DDÖŞƏYƏN
-داشدؤین ~ DDÖYƏN
-داشدوز ~ DDUZ
-داشپپیی ~ DAŞƏPPƏYİ
-داشگردیشی ~ DAŞGƏRDİŞİ
-داشخیناسی ~ DAŞXINASI
-داشخیردالایان ~ DAŞXIRDALAYAN
-داشیق ~ DAŞIQ
-داشیقچی ~ DAŞIQÇI
-داشیقچیلیق ~ DAŞIQÇILIQ
-داشیما ~ DAŞIMA
-داشیماق ~ DAŞIMAQ
-داشیندیرما ~ DAŞINDIRMA
-داشین‌دیرماق ~ DAŞINDIRMAQ
-داشینما1 ~ DAŞINMA1
-داشینما2 ~ DAŞINMA2
-داشینماق1 ~ DAŞINMAQ1
-داشینماق2 ~ DAŞINMAQ2
-داشینتی1 ~ DAŞINTI1
-داشینتی2 ~ DAŞINTI2
-داشیرقاماق ~ DAŞIRQAMAQ
-داشیرما ~ DAŞIRMA
-داشیرماق ~ DAŞIRMAQ
-داشیتدیرما ~ DAŞITDIRMA
-داشیت‌دیرماق ~ DAŞITDIRMAQ
-داشیتما ~ DAŞITMA
-داشیتماق ~ DAŞITMAQ
-داشیگیجی ~ DAŞIYICI
-داشکا ~ DAŞKA
-داشکه‌سن ~ DAŞKƏSƏN
-داشقالاق ~ DAŞQALAQ
-داشقلب‌لی ~ DAŞQƏLBLİ
-داشقلب‌لی‌لیک ~ DAŞQƏLBLİLİK
-داشقین ~ DAŞQIN
-داشقینلیق ~ DAŞQINLIQ
-داشقیران ~ DAŞQIRAN
-داشقووونو ~ DAŞQOVUNU
-داشقورای ~ DAŞQURAY
-داشلاما ~ DAŞLAMA
-داشلاماق ~ DAŞLAMAQ
-داشیت‌دیرماق ~ DAŞITDIRMAQ
-داشلاندیرما ~ DAŞLANDIRMA
-داشلان‌دیرماق ~ DAŞLANDIRMAQ
-داشلانما1 ~ DAŞLANMA1
-داشلانما2 ~ DAŞLANMA2
-داشلانماق1 ~ DAŞLANMAQ1
-داشلانماق2 ~ DAŞLANMAQ2
-داشلاشما1 ~ DAŞLAŞMA1
-داشلاشما2 ~ DAŞLAŞMA2
-داشلاشماق1 ~ DAŞLAŞMAQ1
-داشلاشماق2 ~ DAŞLAŞMAQ2
-داشلاتما ~ DAŞLATMA
-داشلاتماق ~ DAŞLATMAQ
-داش‌لی ~ DAŞLI
-داشلیق ~ DAŞLIQ
-داشما1 ~ DAŞMA1
-داشما2 ~ DAŞMA2
-داشماق ~ DAŞMAQ
-داشمالیق ~ DAŞMALIQ
-داشمیشارلایان ~ DAŞMİŞARLAYAN
-داشناک ~ DAŞNAK
-داشلاندیرما ~ DAŞLANDIRMA
-داشوینا‌دان ~ DAŞOYNADAN
-داشتولک ~ DAŞTÜLƏK
-داشورک‌لی ~ DAŞÜRƏKLİ
-داشورک‌لی‌لیک ~ DAŞÜRƏKLİLİK
-داشیونان ~ DAŞYONAN
-داوا1 ~ DAVA1
-داوا2 ~ DAVA2
-داواجات ~ DAVACAT
-داواجات‌خانا ~ DAVACATXANA
-داواجیل ~ DAVACIL
-داواچی ~ DAVAÇI
-داواچی ~ DAVAÇI
-داوا‌خانا ~ DAVAXANA
-داواکار ~ DAVAKAR
-داواکارلیق ~ DAVAKARLIQ
-داوالاما ~ DAVALAMA
-داوالاماق ~ DAVALAMAQ
-داوالانما ~ DAVALANMA
-داوالانماق ~ DAVALANMAQ
-داوالاتما ~ DAVALATMA
-داوالاتماق ~ DAVALATMAQ
-داوا‌لی ~ DAVALI
-داوا‌لی ~ DAVALI
-داوام ~ DAVAM
-داوامچی ~ DAVAMÇI
-داوامئتدیریجی ~ DAVAMETDİRİCİ
-داوامیت ~ DAVAMİYYƏT
-داوام‌لی ~ DAVAMLI
-داواملیلیق ~ DAVAMLILIQ
-داوام‌سیز ~ DAVAMSIZ
-داوامسیزلیق ~ DAVAMSIZLIQ
-داوار ~ DAVAR
-داوامچی ~ DAVAMÇI
-داوارچیلیق ~ DAVARÇILIQ
-داوارلی ~ DAVARLI
-داواسیز1 ~ DAVASIZ1
-داواسیز2 ~ DAVASIZ2
-داواسیزلیق ~ DAVASIZLIQ
-داوات ~ DAVAT
-داولا ~ DAVLA
-داورانیش ~ DAVRANIŞ
-داورانیش‌لی ~ DAVRANIŞLI
-داورانما ~ DAVRANMA
-داورانماق ~ DAVRANMAQ
-داوول ~ DAVUL
-داوولچو ~ DAVULÇU
-داووش ~ DAVUŞ
-دای1 ~ DAY1
-دای2 ~ DAY2
-دایا ~ DAYA
-دایاق ~ DAYAQ
-دایاقلاما ~ DAYAQLAMA
-دایاقلاماق ~ DAYAQLAMAQ
-دایاقلانما ~ DAYAQLANMA
-دایاقلانماق ~ DAYAQLANMAQ
-دایاق‌لی ~ DAYAQLI
-دایاقلیق ~ DAYAQLIQ
-دایاق‌سیز ~ DAYAQSIZ
-دایاقسیزلیق ~ DAYAQSIZLIQ
-دایالیق ~ DAYALIQ
-دایاما ~ DAYAMA
-دایاماق ~ DAYAMAQ
-دایانا‌جاق ~ DAYANACAQ
-دایاندیریجی ~ DAYANDIRICI
-دایاندیریلما ~ DAYANDIRILMA
-دایاندیریلماق ~ DAYANDIRILMAQ
-دایاندیریلماز ~ DAYANDIRILMAZ
-دایاندیرما ~ DAYANDIRMA
-دایان‌دیرماق ~ DAYANDIRMAQ
-دایانیق ~ DAYANIQ
-دایانیقلاشدیریلماق ~ DAYANIQLAŞDIRILMAQ
-دایانیقلاشدیرما ~ DAYANIQLAŞDIRMA
-دایانیقلاش‌دیرماق ~ DAYANIQLAŞDIRMAQ
-دایانیق‌لی ~ DAYANIQLI
-دایانیقلیق ~ DAYANIQLIQ
-دایانیق‌سیز ~ DAYANIQSIZ
-دایانیقسیزلیق ~ DAYANIQSIZLIQ
-دایانیش ~ DAYANIŞ
-دایانما1 ~ DAYANMA1
-دایانما2 ~ DAYANMA2
-دایانما‌دان ~ DAYANMADAN
-دایانماق1 ~ DAYANMAQ1
-دایانماق2 ~ DAYANMAQ2
-دایانماز ~ DAYANMAZ
-دایانمازلیق ~ DAYANMAZLIQ
-دایاز ~ DAYAZ
-دایازجا ~ DAYAZCA
-دایازفیکیرلی ~ DAYAZFİKİRLİ
-دایازفیکیرلی‌لیک ~ DAYAZFİKİRLİLİK
-دایازلاما ~ DAYAZLAMA
-دایازلاماق ~ DAYAZLAMAQ
-دایازلاندیریلما ~ DAYAZLANDIRILMA
-دایازلاندیریلماق ~ DAYAZLANDIRILMAQ
-دایازلاندیرما ~ DAYAZLANDIRMA
-دایازلان‌دیرماق ~ DAYAZLANDIRMAQ
-دایازلانما ~ DAYAZLANMA
-دایازلانماق ~ DAYAZLANMAQ
-دایازلانمیش ~ DAYAZLANMIŞ
-دایازلاش‌دیرماق ~ DAYAZLAŞDIRMAQ
-دایازلاشما ~ DAYAZLAŞMA
-دایازلاشماق ~ DAYAZLAŞMAQ
-دایازلاشمیش ~ DAYAZLAŞMIŞ
-دایازلاتما ~ DAYAZLATMA
-دایازلاتماق ~ DAYAZLATMAQ
-دایازلیق ~ DAYAZLIQ
-دایچا ~ DAYÇA
-دایچا‌لی ~ DAYÇALI
-دایدای ~ DAYDAY
-دایه ~ DAYƏ
-دایه‌لیک ~ DAYƏLİK
-دایی ~ DAYI
-داییاروادی ~ DAYIARVADI
-داییدوستو ~ DAYIDOSTU
-داییگلینی ~ DAYIGƏLİNİ
-داییقیزی ~ DAYIQIZI
-داییقیزیلیق ~ DAYIQIZILIQ
-دایی‌لی ~ DAYILI
-داییلیق ~ DAYILIQ
-دایینوه‌سی ~ DAYINƏVƏSİ
-داییوغ‌لو ~ DAYIOĞLU
-داییوغلولوق ~ DAYIOĞLULUQ
-داییوشاغی ~ DAYIUŞAĞI
-دایلاق ~ DAYLAQ
-دایلاق‌لی ~ DAYLAQLI
-داینا ~ DAYNA
-داز ~ DAZ
-دازباش ~ DAZBAŞ
-دازی ~ DAZI
-دازلانما ~ DAZLANMA
-دازلانماق ~ DAZLANMAQ
-دازلاشدیرما ~ DAZLAŞDIRMA
-دازلاش‌دیرماق ~ DAZLAŞDIRMAQ
-دازلاشما ~ DAZLAŞMA
-دازلاشماق ~ DAZLAŞMAQ
-دازلاشمیش ~ DAZLAŞMIŞ
-دازلیق ~ DAZLIQ
-دئ1 ~ DE1
-دئ2 ~ DE2
-دیبئت ~ DYBET
-دایه‌لیک ~ DAYƏLİK
-دئبیت‌لی ~ DEBİTLİ
-دئبیتور ~ DEBİTOR
-دئبوتبنت ~ DEBÜTBNT
-دئدیکجه ~ DEDİKCƏ
-دئدیرتمه ~ DEDİRTMƏ
-دئدیرتمک ~ DEDİRTMƏK
-دئدوکسیا ~ DEDUKSİYA
-دئفیسیت‌لی ~ DEFİSİTLİ
-دئفیسیت‌لیک ~ DEFİSİTLİK
-دئفیسیت‌سیز ~ DEFİSİTSİZ
-دئفورمبسیا ~ DEFORMBSİYA
-دئگئنئربسیا ~ DEGENERBSİYA
-دئگئنئربت ~ DEGENERBT
-دئهادئ ~ DEHADE
-دئهقان ~ DEHQAN
-دئهقانلیق ~ DEHQANLIQ
-دئکببر ~ DEKBBR
-دئکبدا ~ DEKBDA
-دئکادینت ~ DEKADYNT
-دئکادئنت‌لیک ~ DEKADENTLİK
-دئکبن ~ DEKBN
-دئکانبت ~ DEKANBT
-دئکانلیق ~ DEKANLIQ
-دئکلامبسیا ~ DEKLAMBSİYA
-دئکلامبتور ~ DEKLAMBTOR
-دئکلاماتورلوق ~ DEKLAMATORLUQ
-دئکلاربسیا ~ DEKLARBSİYA
-دئکولتی ~ DEKOLTY
-دئکور ~ DEKUR
-دئکوربسیا ~ DEKORBSİYA
-دئکوراسیاچی ~ DEKORASİYAÇI
-دئکوربتور ~ DEKORBTOR
-دئکورچو ~ DEKORÇU
-دئکریت ~ DEKRYT
-دئقازبسیا ~ DEQAZBSİYA
-دئقازبتور ~ DEQAZBTOR
-دئقوستبسیا ~ DEQUSTBSİYA
-دئقوستبتور ~ DEQUSTBTOR
-دئلئقبت ~ DELEQBT
-دیلتا1 ~ DYLTA1
-دیلتا2 ~ DYLTA2
-دئماقوگیا ~ DEMAQUGİYA
-دئماقوق ~ DEMAQUQ
-دئماقوقجاسینا ~ DEMAQOQCASINA
-دئماقوقلاشماق ~ DEMAQOQLAŞMAQ
-دئماقوقلوق ~ DEMAQOQLUQ
-دئمارکبسیا ~ DEMARKBSİYA
-دئمبرش ~ DEMBRŞ
-دئمبلوک ~ DEMBLOK
-دئم1 ~ DEMƏ1
-دئم2 ~ DEMƏ2
-دئمک1 ~ DEMƏK1
-دئقوستاتور ~ DEQUSTATOR
-دئمک2 ~ DEMƏK2
-دئملی1 ~ DEMƏLİ1
-دئملی2 ~ DEMƏLİ2
-دئمی ~ DEMİ
-دئمک ~ DEMƏK
-دئمیجرق ~ DEMİCRQ
-دئموکربت ~ DEMOKRBT
-دئموکراتیکلشدیریلمه ~ DEMOKRATİKLƏŞDİRİLMƏ
-دئموکراتیکلشدیریلمک ~ DEMOKRATİKLƏŞDİRİLMƏK
-دئموکراتیکلشدیریلمیش ~ DEMOKRATİKLƏŞDİRİLMİŞ
-دئموکراتیکلشدیرمه ~ DEMOKRATİKLƏŞDİRMƏ
-دئموکراتیکلش‌دیرمک ~ DEMOKRATİKLƏŞDİRMƏK
-دئموکراتیکلشمه ~ DEMOKRATİKLƏŞMƏ
-دئموکراتیکلشمک ~ DEMOKRATİKLƏŞMƏK
-دئموکراتیک‌لیک ~ DEMOKRATİKLİK
-دئموکربتیا ~ DEMOKRBTİYA
-دئموکراتلاشما ~ DEMOKRATLAŞMA
-دئموکراتلاشماق ~ DEMOKRATLAŞMAQ
-دئموکراتلیق ~ DEMOKRATLIQ
-دئموقربفیا ~ DEMOQRBFİYA
-دیمپینق ~ DYMPİNQ
-دئناتوربت ~ DENATURBT
-دئندراری ~ DENDRARİ
-دئپارتبمئنت ~ DEPARTBMENT
-دئپیشا ~ DEPYŞA
-دئپو ~ DEPU
-دئپونینت ~ DEPONYNT
-دئپورتاسیا ~ DEPORTASİYA
-دئپریسسیا1 ~ DEPRYSSİYA1
-دئپرئسسیا2 ~ DEPRESSİYA2
-دئپوتبت ~ DEPUTBT
-دئپوتاتلیق ~ DEPUTATLIQ
-دئرماتولوگیا ~ DERMATOLUGİYA
-دئرماتولوق ~ DERMATOLOQ
-دئسبنت ~ DESBNT
-دئسانتچی ~ DESANTÇI
-دئسیرت ~ DESYRT
-دیسپوت ~ DYSPOT
-دئسپوتجاسینا ~ DESPOTCASINA
-دئسپوتلوق ~ DESPOTLUQ
-دئپئشا ~ DEPEŞA
-دئشدیریلمه ~ DDİRİLMƏ
-دئشدیریلمک ~ DDİRİLMƏK
-دئشدیرمه ~ DDİRMƏ
-دئش‌دیرمک ~ DDİRMƏK
-دئشیجی ~ DEŞİCİ
-دئشیک ~ DEŞİK
-دئشیکاچان ~ DEŞİKAÇAN
-دئشیک‌لی ~ DEŞİKLİ
-دئشیلمه ~ DEŞİLMƏ
-دئشیلمک ~ DEŞİLMƏK
-دئشیلمیش ~ DEŞİLMİŞ
-دئشمه ~ DEŞMƏ
-دئشمک ~ DEŞMƏK
-دئتال ~ DETAL
-دئتاللاشدیریلما ~ DETALLAŞDIRILMA
-دئتاللاشدیریلماق ~ DETALLAŞDIRILMAQ
-دئتاللاشدیرما ~ DETALLAŞDIRMA
-دئتاللاش‌دیرماق ~ DETALLAŞDIRMAQ
-دئتیکتور ~ DETYKTOR
-دئوالوبسیا ~ DEVALVBSİYA
-دئویک ~ DEVİK
-دئویکمه ~ DEVİKMƏ
-دئویکمک ~ DEVİKMƏK
-دئویرمه ~ DEVİRMƏ
-دئویرمک ~ DEVİRMƏK
-دئور ~ DEVR
-دئوریلیش ~ DEVRİLİŞ
-دئوریلمه ~ DEVRİLMƏ
-دئوریلمک ~ DEVRİLMƏK
-دئیه ~ DEYƏ
-دئیک ~ DEYƏK
-دئین ~ DEYƏN
-دئیه‌سن ~ DEYƏSƏN
-دئییجی ~ DEYİCİ
-دئییجی‌لیک ~ DEYİCİLİK
-دئویرمک ~ DEVİRMƏK
-دئییکلمه ~ DEYİKLƏMƏ
-دئییکلمک ~ DEYİKLƏMƏK
-دئییک‌لی ~ DEYİKLİ
-دئییک‌لی‌لیک ~ DEYİKLİLİK
-دئییل ~ DEYİL
-دئییلن ~ DEYİLƏN
-دئییلیش ~ DEYİLİŞ
-دئییلمه ~ DEYİLMƏ
-دئییلمک ~ DEYİLMƏK
-دئییلمیش ~ DEYİLMİŞ
-دئیین1 ~ DEYİN1
-دئیین2 ~ DEYİN2
-دئییندیرمه ~ DEYİNDİRMƏ
-دئیین‌دیرمک ~ DEYİNDİRMƏK
-دئیینن ~ DEYİNƏN
-دئیینگن ~ DEYİNGƏN
-دئیینگن‌لیک ~ DEYİNGƏNLİK
-دئیینمه ~ DEYİNMƏ
-دئیینمک ~ DEYİNMƏK
-دئیینتی ~ DEYİNTİ
-دئیینتی‌لی ~ DEYİNTİLİ
-دئییش ~ DEYİŞ
-دئییشدیرمه ~ DEYİŞDİRMƏ
-دئییش‌دیرمک ~ DEYİŞDİRMƏK
-دئییشمه ~ DEYİŞMƏ
-دئییشمک ~ DEYİŞMƏK
-دئییکلمه ~ DEYİKLƏMƏ
-دئیر ~ DEYR
-دئزئرتیرلیک ~ DEZERTİRLİK
-دئزینفیکسیا ~ DEZİNFYKSİYA
-دئزینفیکسیاچی ~ DEZİNFYKSİYAÇI
-ده ~ DƏ
-دب ~ DƏB
-دبب1 ~ DƏBBƏ1
-دبب2 ~ DƏBBƏ2
-دببچی ~ DƏBBƏÇİ
-دببچی‌لیک ~ DƏBBƏÇİLİK
-دببکار ~ DƏBBƏKAR
-دببه‌لمه ~ DƏBBƏLƏMƏ
-دببه‌لمک ~ DƏBBƏLƏMƏK
-دبدبه ~ DƏBDƏBƏ
-دئیر ~ DEYR
-دبدبه‌لی ~ DƏBDƏBƏLİ
-دبه ~ DƏBƏ
-دبردیلمه ~ DƏBƏRDİLMƏ
-دبردیلمک ~ DƏBƏRDİLMƏK
-دبرگؤز ~ DƏBƏRƏGÖZ
-دبریلمه ~ DƏBƏRİLMƏ
-دبریلمک ~ DƏBƏRİLMƏK
-دبریشمه ~ DƏBƏRİŞMƏ
-دبریشمک ~ DƏBƏRİŞMƏK
-دبرمه ~ DƏBƏRMƏ
-دبرمک ~ DƏBƏRMƏK
-دبرتمه ~ DƏBƏRTMƏ
-دبرتمک ~ DƏBƏRTMƏK
-دبیلقه ~ DƏBİLQƏ
-دبیلقه‌لی ~ DƏBİLQƏLİ
-دبیر ~ DƏBİR
-دج ~ DƏC
-دججال ~ DƏCCAL
-دجل ~ DƏCƏL
-دبدبه‌لی ~ DƏBDƏBƏLİ
-دجه‌له ~ DƏCƏLƏ
-دجللشمه ~ DƏCƏLLƏŞMƏ
-دجللشمک ~ DƏCƏLLƏŞMƏK
-دجل‌لیک ~ DƏCƏLLİK
-دجلمه ~ DƏCLƏMƏ
-دجلمک ~ DƏCLƏMƏK
-دجلنمه ~ DƏCLƏNMƏ
-دجلنمک ~ DƏCLƏNMƏK
-دده ~ DƏDƏ
-دده‌لی ~ DƏDƏLİ
-دده‌لیک ~ DƏDƏLİK
-ددما‌لی ~ DƏDƏMALI
-دده‌سیز ~ DƏDƏSİZ
-ددوئردی ~ DƏDƏVERDİ
-دف1 ~ DƏF1
-دف2 ~ DƏF2
-دف3 ~ DƏF3
-دفچالان ~ DƏFÇALAN
-دفچی ~ DƏFÇİ
-دفچی‌لیک ~ DƏFÇİLİK
-دفعه ~ DƏFƏ
-دفات ~ DƏFƏAT
-دفعه‌لرله ~ DƏFƏLƏRLƏ
-دفتن ~ DƏFƏTƏN
-دفینه ~ DƏFİNƏ
-دفینه‌لی ~ DƏFİNƏLİ
-دفن ~ DƏFN
-دفنه ~ DƏFNƏ
-دفتر ~ DƏFTƏR
-دفترچه ~ DƏFTƏRÇƏ
-دفترچی ~ DƏFTƏRÇİ
-دفترچی‌لیک ~ DƏFTƏRÇİLİK
-دفتردار ~ DƏFTƏRDAR
-دفتردارلیق ~ DƏFTƏRDARLIQ
-دفترخانا ~ DƏFTƏRXANA
-دفترخاناچی ~ DƏFTƏRXANAÇI
-دفترخاناچیلیق ~ DƏFTƏRXANAÇILIQ
-دفترقازی ~ DƏFTƏRQAZI
-دغدغه ~ DƏĞDƏĞƏ
-دفنه ~ DƏFNƏ
-دغدغچی ~ DƏĞDƏĞƏÇİ
-دغدغه‌لی ~ DƏĞDƏĞƏLİ
-دهان ~ DƏHAN
-دهباشی ~ DƏHBAŞI
-دهن ~ DƏHƏN
-دهلمه ~ DƏHLƏMƏ
-دهلمک ~ DƏHLƏMƏK
-دهلیز ~ DƏHLİZ
-دهلیزجیک ~ DƏHLİZCİK
-دهن1 ~ DƏHNƏ1
-دهن2 ~ DƏHNƏ2
-دهنه‌لمه ~ DƏHNƏLƏMƏ
-دهنه‌لمک ~ DƏHNƏLƏMƏK
-دهنلنمه ~ DƏHNƏLƏNMƏ
-دهنه‌لنمک ~ DƏHNƏLƏNMƏK
-دهنه‌لی ~ DƏHNƏLİ
-دهر ~ DƏHR
-دهره ~ DƏHRƏ
-دهربورنو ~ DƏHRƏBURNU
-دهربورون ~ DƏHRƏBURUN
-دهرقویروق ~ DƏHRƏQUYRUQ
-دهره‌لمه ~ DƏHRƏLƏMƏ
-دغدغچی ~ DƏĞDƏĞƏÇİ
-دهره‌لمک ~ DƏHRƏLƏMƏK
-دهرلنمه ~ DƏHRƏLƏNMƏ
-دهره‌لنمک ~ DƏHRƏLƏNMƏK
-دهرلتمه ~ DƏHRƏLƏTMƏ
-دهرلتمک ~ DƏHRƏLƏTMƏK
-دهره‌لی ~ DƏHRƏLİ
-دهرشکیل‌لی ~ DƏHRƏŞƏKİLLİ
-دهشت ~ DƏHŞƏT
-دهشتامیز ~ DƏHŞƏTAMİZ
-دهشتنگیز ~ DƏHŞƏTƏNGİZ
-دهشتلندیرمه ~ DƏHŞƏTLƏNDİRMƏ
-دهشتلن‌دیرمک ~ DƏHŞƏTLƏNDİRMƏK
-دهشتلنمه ~ DƏHŞƏTLƏNMƏ
-دهشتلنمک ~ DƏHŞƏTLƏNMƏK
-دهشت‌لی ~ DƏHŞƏTLİ
-دهشتناک ~ DƏHŞƏTNAK
-دهیئک ~ DƏHYEK
-دخالت ~ DƏXALƏT
-دخی ~ DƏXİ
-دهره‌لمک ~ DƏHRƏLƏMƏK
-دخیل ~ DƏXİL
-دخل ~ DƏXL
-دککه ~ DƏKKƏ
-دقیق ~ DƏQİQ
-دقیقه ~ DƏQİQƏ
-دقیقباشی ~ DƏQİQƏBAŞI
-دقیقبدقیقه ~ DƏQİQƏBƏDƏQİQƏ
-دقیقه‌لیک ~ DƏQİQƏLİK
-دقیقشومار ~ DƏQİQƏŞÜMAR
-دقیقلشدیریجی ~ DƏQİQLƏŞDİRİCİ
-دقیقلشدیریلمه ~ DƏQİQLƏŞDİRİLMƏ
-دقیقلشدیریلمک ~ DƏQİQLƏŞDİRİLMƏK
-دقیقلشدیرمه ~ DƏQİQLƏŞDİRMƏ
-دقیقلش‌دیرمک ~ DƏQİQLƏŞDİRMƏK
-دقیقلشمه ~ DƏQİQLƏŞMƏ
-دقیقلشمک ~ DƏQİQLƏŞMƏK
-دقیق‌لیک ~ DƏQİQLİK
-دقیقشوناس ~ DƏQİQŞÜNAS
-دققولباب ~ DƏQQÜLBAB
-دلالت ~ DƏLALƏT
-دلبند ~ DƏLBƏND
-دلدیریلمه ~ DƏLDİRİLMƏ
-دلدیریلمک ~ DƏLDİRİLMƏK
-دلدیرمه ~ DƏLDİRMƏ
-دل‌دیرمک ~ DƏLDİRMƏK
-دله ~ DƏLƏ
-دلدوز ~ DƏLƏDUZ
-دلدوزجاسینا ~ DƏLƏDUZCASINA
-دلدوزلوق ~ DƏLƏDUZLUQ
-دلگئی ~ DƏLƏGEY
-دلگئی‌لیک ~ DƏLƏGEYLİK
-دلقارین ~ DƏLƏQARIN
-دلقارینلیق ~ DƏLƏQARINLIQ
-دلمه ~ DƏLƏMƏ
-دقیقلشدیریلمک ~ DƏQİQLƏŞDİRİLMƏK
-دلملندیریلمه ~ DƏLƏMƏLƏNDİRİLMƏ
-دلملندیریلمک ~ DƏLƏMƏLƏNDİRİLMƏK
-دلملندیرمه ~ DƏLƏMƏLƏNDİRMƏ
-دلمه‌لن‌دیرمک ~ DƏLƏMƏLƏNDİRMƏK
-دلملنمه ~ DƏLƏMƏLƏNMƏ
-دلمه‌لنمک ~ DƏLƏMƏLƏNMƏK
-دلنچیک ~ DƏLƏNÇİK
-دلنگاواز ~ DƏLƏNGAVAZ
-دله‌ین ~ DƏLƏYƏN
-دلی ~ DƏLİ
-دلیباش ~ DƏLİBAŞ
-دلیباشلیق ~ DƏLİBAŞLIQ
-دلیبنگ ~ DƏLİBƏNG
-دلیبؤیورتکن ~ DƏLİBÖYÜRTKƏN
-دلیجه ~ DƏLİCƏ
-دلملندیریلمه ~ DƏLƏMƏLƏNDİRİLMƏ
-دلیجه‌سینه ~ DƏLİCƏSİNƏ
-دلیجی ~ DƏLİCİ
-دلیگیلاس ~ DƏLİGİLAS
-دلی‌خانا ~ DƏLİXANA
-دلیخک ~ DƏLİXƏK
-دلیخک‌لیک ~ DƏLİXƏKLİK
-دلیک ~ DƏLİK
-دلیکچیچک ~ DƏLİKÇİÇƏK
-دلیک‌لی ~ DƏLİKLİ
-دلیقان‌لی ~ DƏLİQANLI
-دلیقانلیلیق ~ DƏLİQANLILIQ
-دلیجه‌سینه ~ DƏLİCƏSİNƏ
-دلیل ~ DƏLİL
-دلیلشمه ~ DƏLİLƏŞMƏ
-دلی‌لشمک ~ DƏLİLƏŞMƏK
-دلی‌لیک ~ DƏLİLİK
-دلیللشدیریلمه ~ DƏLİLLƏŞDİRİLMƏ
-دلیللشدیریلمک ~ DƏLİLLƏŞDİRİLMƏK
-دلیللشدیرمه ~ DƏLİLLƏŞDİRMƏ
-دلیللش‌دیرمک ~ DƏLİLLƏŞDİRMƏK
-دلیللشمه ~ DƏLİLLƏŞMƏ
-دلیللشمک ~ DƏLİLLƏŞMƏK
-دلیل‌لی ~ DƏLİLLİ
-دلیل‌سیز ~ DƏLİLSİZ
-دلیل‌سیزلیک ~ DƏLİLSİZLİK
-دلینمه ~ DƏLİNMƏ
-دلینمک ~ DƏLİNMƏK
-دلیسوو ~ DƏLİSOV
-دلیسوولوق ~ DƏLİSOVLUQ
-دلیسوی ~ DƏLİSOY
-دلیسویلوق ~ DƏLİSOYLUQ
-دلیتهر ~ DƏLİTƏHƏR
-دلیتره ~ DƏLİTƏRƏ
-دللال ~ DƏLLAL
-دللالباشی ~ DƏLLALBAŞI
-دللالهاققی ~ DƏLLALHAQQI
-دللاللیق ~ DƏLLALLIQ
-دللک ~ DƏLLƏK
-دللک‌خانا ~ DƏLLƏKXANA
-دللک‌لیک ~ DƏLLƏKLİK
-دلمه ~ DƏLMƏ
-دلمک ~ DƏLMƏK
-دلمکچه ~ DƏLMƏKÇƏ
-دم1 ~ DƏM1
-دم2 ~ DƏM2
-دم3 ~ DƏM3
-دمادم ~ DƏMADƏM
-دماغاج ~ DƏMAĞAC
-دمبه‌دم ~ DƏMBƏDƏM
-دمبر ~ DƏMBƏR
-دمبره ~ DƏMBƏRƏ
-دمبرگؤز ~ DƏMBƏRƏGÖZ
-دمچی ~ DƏMÇİ
-دمچی‌لیک ~ DƏMÇİLİK
-دمدمکی ~ DƏMDƏMƏKİ
-دمدمکی‌لیک ~ DƏMDƏMƏKİLİK
-دمک ~ DƏMƏK
-دملک ~ DƏMƏLƏK
-دمت ~ DƏMƏT
-دمگیل ~ DƏMGİL
-دمگوزار ~ DƏMGÜZAR
-دم‌خانا ~ DƏMXANA
-دمی ~ DƏMİ
-دمین ~ DƏMİN
-دمیر ~ DƏMİR
-دم ~ DƏM
-دمیراغاج ~ DƏMİRAĞAC
-دمیربند ~ DƏMİRBƏND
-دمیرچی ~ DƏMİRÇİ
-دمیرچی‌خانا ~ DƏMİRÇİXANA
-دمیرچی‌لیک ~ DƏMİRÇİLİK
-دمیردون‌لو ~ DƏMİRDONLU
-دمیربنزر ~ DƏMİRƏBƏNZƏR
-دمیرخانا ~ DƏMİRXANA
-دمیری ~ DƏMİRİ
-دمیرکه‌سن ~ DƏMİRKƏSƏN
-دمیراغاج ~ DƏMİRAĞAC
-دمیرقارا ~ DƏMİRQARA
-دمیرلشدیریلمه ~ DƏMİRLƏŞDİRİLMƏ
-دمیرلشدیریلمک ~ DƏMİRLƏŞDİRİLMƏK
-دمیرلشدیرمه ~ DƏMİRLƏŞDİRMƏ
-دمیرلش‌دیرمک ~ DƏMİRLƏŞDİRMƏK
-دمیرلشمه ~ DƏMİRLƏŞMƏ
-دمیرلشمک ~ DƏMİRLƏŞMƏK
-دمیرلی ~ DƏMİRLİ
-دمیرتیکان ~ DƏMİRTİKAN
-دمیرتیکانلیق ~ DƏMİRTİKANLIQ
-دمیریایان ~ DƏMİRYAYAN
-دمیریول ~ DƏMİRYOL
-دمیریولچو ~ DƏMİRYOLÇU
-دمیریونان ~ DƏMİRYONAN
-دمکئش ~ DƏMKEŞ
-دمکئش‌لیک ~ DƏMKEŞLİK
-دملمه ~ DƏMLƏMƏ
-دملمک ~ DƏMLƏMƏK
-دملندیرمه ~ DƏMLƏNDİRMƏ
-دملن‌دیرمک ~ DƏMLƏNDİRMƏK
-دملنمه ~ DƏMLƏNMƏ
-دملنمک ~ DƏMLƏNMƏK
-دملنمیش ~ DƏMLƏNMİŞ
-دملتمه ~ DƏMLƏTMƏ
-دملتمک ~ DƏMLƏTMƏK
-دم‌لی ~ DƏMLİ
-دم‌لیک ~ DƏMLİK
-دم‌رک ~ DƏMRƏK
-دمروو‌لو ~ DƏMROVLU
-دمروووتو ~ DƏMROVOTU
-دمساز ~ DƏMSAZ
-دمسازلیق ~ DƏMSAZLIQ
-دم‌سیز ~ DƏMSİZ
-دم‌سیزلیک ~ DƏMSİZLİK
-دمتوتان ~ DƏMTUTAN
-دمیه ~ DƏMYƏ
-دمیچی ~ DƏMYƏÇİ
-دمیچی‌لیک ~ DƏMYƏÇİLİK
-دمیه‌لیک ~ DƏMYƏLİK
-دن ~ DƏN
-دملتمک ~ DƏMLƏTMƏK
-دناب ~ DƏNAB
-دنجیک ~ DƏNCİK
-دن‌دان ~ DƏNDAN
-دنده ~ DƏNDƏ
-دن‌دنه ~ DƏNDƏNƏ
-دن‌دنه‌لمه ~ DƏNDƏNƏLƏMƏ
-دن‌دنه‌لمک ~ DƏNDƏNƏLƏMƏK
-دندنلنمه ~ DƏNDƏNƏLƏNMƏ
-دن‌دنه‌لنمک ~ DƏNDƏNƏLƏNMƏK
-دن‌دنه‌لی ~ DƏNDƏNƏLİ
-دنه ~ DƏNƏ
-دنجیک ~ DƏNƏCİK
-دنجیک‌لی ~ DƏNƏCİKLİ
-دنه‌لمه ~ DƏNƏLƏMƏ
-دنه‌لمک ~ DƏNƏLƏMƏK
-دنلنمه ~ DƏNƏLƏNMƏ
-دنه‌لنمک ~ DƏNƏLƏNMƏK
-دنلتدیریلمه ~ DƏNƏLƏTDİRİLMƏ
-دنلتدیریلمک ~ DƏNƏLƏTDİRİLMƏK
-دنلتدیرمه ~ DƏNƏLƏTDİRMƏ
-دنلت‌دیرمک ~ DƏNƏLƏTDİRMƏK
-دنلتمه ~ DƏNƏLƏTMƏ
-دنلتمک ~ DƏNƏLƏTMƏK
-دنه‌لی ~ DƏNƏLİ
-دنموزد ~ DƏNƏMUZD
-دنور ~ DƏNƏVƏR
-دنورلندیریلمه ~ DƏNƏVƏRLƏNDİRİLMƏ
-دنورلندیریلمک ~ DƏNƏVƏRLƏNDİRİLMƏK
-دنورلنمه ~ DƏNƏVƏRLƏNMƏ
-دنورلنمک ~ DƏNƏVƏRLƏNMƏK
-دنورلشدیریلمه ~ DƏNƏVƏRLƏŞDİRİLMƏ
-دنورلشدیریلمک ~ DƏNƏVƏRLƏŞDİRİLMƏK
-دنورلشدیرمه ~ DƏNƏVƏRLƏŞDİRMƏ
-دنورلش‌دیرمک ~ DƏNƏVƏRLƏŞDİRMƏK
-دنورلشمه ~ DƏNƏVƏRLƏŞMƏ
-دنورلشمک ~ DƏNƏVƏRLƏŞMƏK
-دنورلیک ~ DƏNƏVƏRLİK
-دنزن ~ DƏNƏZƏN
-دنگ1: ~ DƏNG1:
-دنگ2 ~ DƏNG2
-دنگنه ~ DƏNGƏNƏ
-دنلنمه ~ DƏNƏLƏNMƏ
-دنگسر: ~ DƏNGƏSƏR:
-دنگیل ~ DƏNGİL
-دنگولوش ~ DƏNGÜLÜŞ
-دنخیردالایان ~ DƏNXIRDALAYAN
-دنی ~ DƏNİ
-دنیز ~ DƏNİZ
-دنیزاری‌دان ~ DƏNİZARIDAN
-دنیزاشیری ~ DƏNİZAŞIRI
-دنیزاتی ~ DƏNİZATI
-دنیزایغیری ~ DƏNİZAYĞIRI
-دنیزجیک ~ DƏNİZCİK
-دنیزچی ~ DƏNİZÇİ
-دنیزچی‌لیک ~ DƏNİZÇİLİK
-دنیزخیاری ~ DƏNİZXİYARI
-دنیزکناری ~ DƏNİZKƏNARI
-دنیزکیرپی‌سی ~ DƏNİZKİRPİSİ
-دنیز ~ DƏNİZ
-دنیزقیراغی ~ DƏNİZQIRAĞI
-دنیزوتو ~ DƏNİZOTU
-دنگسر ~ DƏNGƏSƏR
-دنیزپری‌سی ~ DƏNİZPƏRİSİ
-دنیزپیشیگی ~ DƏNİZPİŞİYİ
-دنیزسوغانی ~ DƏNİZSOĞANI
-دنیزشئیتانی ~ DƏNİZŞEYTANI
-دنیزتیسباغاسی ~ DƏNİZTISBAĞASI
-دنیزولدوزو ~ DƏNİZULDUZU
-دنیززانباغی ~ DƏNİZZANBAĞI
-دنقورودان ~ DƏNQURUDAN
-دنلمه ~ DƏNLƏMƏ
-دنلمک ~ DƏNLƏMƏK
-دنلنمه ~ DƏNLƏNMƏ
-دنلنمک ~ DƏNLƏNMƏK
-دنلشمه ~ DƏNLƏŞMƏ
-دنلشمک ~ DƏNLƏŞMƏK
-دنلتدیرمه ~ DƏNLƏTDİRMƏ
-دنلت‌دیرمک ~ DƏNLƏTDİRMƏK
-دنلتمه ~ DƏNLƏTMƏ
-دنلتمک ~ DƏNLƏTMƏK
-دن‌لی ~ DƏNLİ
-دن‌لیک ~ DƏNLİK
-دن‌لی‌لیک ~ DƏNLİLİK
-دن‌سیز ~ DƏNSİZ
-دنسیزلنمه ~ DƏNSİZLƏNMƏ
-دن‌سیزلنمک ~ DƏNSİZLƏNMƏK
-دن‌سیزلیک ~ DƏNSİZLİK
-دنیزپری‌سی ~ DƏNİZPƏRİSİ
-دنیئین ~ DƏNYEYƏN
-دراغوش ~ DƏRAĞUŞ
-درامد1 ~ DƏRAMƏD1
-درامد2 ~ DƏRAMƏD2
-درامدلی ~ DƏRAMƏD
-دربان ~ DƏRBAN
-دربار ~ DƏRBAR
-دربه ~ DƏRBƏ
-دربچه ~ DƏRBƏÇƏ
-دربدر ~ DƏRBƏDƏR
-دربند ~ DƏRBƏND
-دربندی ~ DƏRBƏNDİ
-دربره ~ DƏRBƏRƏ
-دربسته ~ DƏRBƏSTƏ
-دنتوتان ~ DƏNTUTAN
-درج ~ DƏRC
-درد ~ DƏRD
-درج ~ DƏRC
-دردبیلن ~ DƏRDBİLƏN
-دردبیلمز ~ DƏRDBİLMƏZ
-درد ~ DƏRD
-دردجر ~ DƏRDƏCƏR
-دردسر ~ DƏRDƏSƏR
-دردسرلی ~ DƏRDƏSƏRLİ
-دردست ~ DƏRDƏST
-دردیمند ~ DƏRDİMƏND
-دردیریلمه ~ DƏRDİRİLMƏ
-دردیریلمک ~ DƏRDİRİLMƏK
-دردیرمه ~ DƏRDİRMƏ
-دردیرمک ~ DƏRDİRMƏK
-دردکئش ~ DƏRDKEŞ
-دردلندیریجی ~ DƏRDLƏNDİRİCİ
-دردلندیرمه ~ DƏRDLƏNDİRMƏ
-دردلن‌دیرمک ~ DƏRDLƏNDİRMƏK
-دردلنمه ~ DƏRDLƏNMƏ
-دردلنمک ~ DƏRDLƏNMƏK
-دردلشمه ~ DƏRDLƏŞMƏ
-دردلشمک ~ DƏRDLƏŞMƏK
-دردلتمه ~ DƏRDLƏTMƏ
-دردلتمک ~ DƏRDLƏTMƏK
-دردلی ~ DƏRD
-دردلی‌لیک ~ DƏRDLİLİK
-دردمند ~ DƏRDMƏND
-دردناک ~ DƏRDNAK
-دردسیز ~ DƏRDSİZ
-دردسیزلیک ~ DƏRDSİZLİK
-دردوئریجی ~ DƏRDVERİCİ
-دره ~ DƏRƏ
-درجه ~ DƏRƏCƏ
-درجه‌لمه ~ DƏRƏCƏLƏMƏ
-درجه‌لمک ~ DƏRƏCƏLƏMƏK
-درجلنمه ~ DƏRƏCƏLƏNMƏ
-درجه‌لنمک ~ DƏRƏCƏLƏNMƏK
-درجه‌لی ~ DƏRƏCƏLİ
-درجه‌سیز ~ DƏRƏCƏSİZ
-درجیک ~ DƏRƏCİK
-درک ~ DƏRƏK
-دره‌لیک ~ DƏRƏLİK
-درموم ~ DƏRƏMUM
-درجه‌لمه ~ DƏRƏCƏLƏMƏ
-درهال ~ DƏRHAL
-درهقیقت ~ DƏRHƏQİQƏT
-دری ~ DƏRİ
-دریالتی ~ DƏRİALTI
-دریاشیلایان ~ DƏRİAŞILAYAN
-دریبیچن ~ DƏRİBİÇƏN
-دریبویایان ~ DƏRİBOYAYAN
-دریجیک ~ DƏRİCİK
-دریچه ~ DƏRİÇƏ
-دریچی ~ DƏRİÇİ
-دریچی‌لیک ~ DƏRİÇİLİK
-دری‌خانا ~ DƏRİXANA
-دری‌لی ~ DƏRİLİ
-دری‌لیک ~ DƏRİLİK
-دریلمه ~ DƏRİLMƏ
-دریلمک ~ DƏRİLMƏK
-درین ~ DƏRİN
-درین‌دن ~ DƏRİNDƏN
-دریلمه ~ DƏRİLMƏ
-دریندوشونجه‌لی ~ DƏRİNDÜŞÜNCƏLİ
-دریندوشونجه‌لی‌لیک ~ DƏRİNDÜŞÜNCƏLİLİK
-درینفیکیرلی ~ DƏRİNFİKİRLİ
-درینفیکیرلی‌لیک ~ DƏRİNFİKİRLİLİK
-درینلشدیریجی ~ DƏRİNLƏŞDİRİCİ
-درینلشدیریلمه ~ DƏRİNLƏŞDİRİLMƏ
-درینلشدیریلمک ~ DƏRİNLƏŞDİRİLMƏK
-درینلشدیرمه ~ DƏRİNLƏŞDİRMƏ
-درینلش‌دیرمک ~ DƏRİNLƏŞDİRMƏK
-درینلشمه ~ DƏRİNLƏŞMƏ
-درینلشمک ~ DƏRİNLƏŞMƏK
-درینلتمه ~ DƏRİNLƏTMƏ
-درینلتمک ~ DƏRİNLƏTMƏK
-درین‌لیک ~ DƏRİNLİK
-دریندوشونجه‌لی ~ DƏRİNDÜŞÜNCƏLİ
-درینلیکؤلچن ~ DƏRİNLİKÖLÇƏN
-دریسیقارا ~ DƏRİSİQARA
-دریسیتیکان‌لی‌لار ~ DƏRİSİTİKANLILAR
-دریسویان ~ DƏRİSOYAN
-دریشدیرمه ~ DƏRİŞDİRMƏ
-دریش‌دیرمک ~ DƏRİŞDİRMƏK
-دریوست‌لوگو ~ DƏRİÜSTLÜYÜ
-درک ~ DƏRK
-درکال ~ DƏRKAL
-درکار ~ DƏRKAR
-درکئدیلمز ~ DƏRKEDİLMƏZ
-درکئدیلمزلیک ~ DƏRKEDİLMƏZLİK
-درکنار ~ DƏRKƏNAR
-درمان ~ DƏRMAN
-درمانچی ~ DƏRMANÇI
-درمان‌خانا ~ DƏRMANXANA
-درمانلاما ~ DƏRMANLAMA
-درینلیکؤلچن ~ DƏRİNLİKÖLÇƏN
-درمانلاماق ~ DƏRMANLAMAQ
-درمانلانما ~ DƏRMANLANMA
-درمانلانماق ~ DƏRMANLANMAQ
-درمانلاتما ~ DƏRMANLATMA
-درمانلاتماق ~ DƏRMANLATMAQ
-درمانلاییجی ~ DƏRMANLAYICI
-درمان‌لی ~ DƏRMANLI
-درمانپزیر ~ DƏRMANPƏZİR
-درمان‌سیز ~ DƏRMANSIZ
-درمانسیزلیق ~ DƏRMANSIZLIQ
-درمه ~ DƏRMƏ
-درمه‌دیرلیک ~ DƏRMƏDİRLİK
-درمک ~ DƏRMƏK
-درمیان ~ DƏRMİYAN
-درن1 ~ DƏRNƏ1
-درن2 ~ DƏRNƏ2
-درنک ~ DƏRNƏK
-درنکچی ~ DƏRNƏKÇİ
-درنکچی‌لیک ~ DƏRNƏKÇİLİK
-درو ~ DƏRO
-دروسر ~ DƏROSƏR
-درراکه ~ DƏRRAKƏ
-درمانلاماق ~ DƏRMANLAMAQ
-درراکه‌لی ~ DƏRRAKƏLİ
-درراکه‌لی‌لیک ~ DƏRRAKƏLİLİK
-درراکه‌سیز ~ DƏRRAKƏSİZ
-درراکه‌سیزلیک ~ DƏRRAKƏSİZLİK
-درس ~ DƏRS
-درساراسی ~ DƏRSARASI
-درسدنکنار ~ DƏRSDƏNKƏNAR
-درس‌لی ~ DƏRSLİ
-درس‌لیک ~ DƏRSLİK
-درس‌سیز ~ DƏRSSİZ
-درون ~ DƏRUN
-درونی ~ DƏRUNİ
-دروازا ~ DƏRVAZA
-درراکه‌لی ~ DƏRRAKƏLİ
-درویش ~ DƏRVİŞ
-درویشانه ~ DƏRVİŞANƏ
-درویش‌لیک ~ DƏRVİŞLİK
-دریا ~ DƏRYA
-دریاجا ~ DƏRYACA
-دریاچا ~ DƏRYAÇA
-دریاز ~ DƏRYAZ
-دریازلاما ~ DƏRYAZLAMA
-دریازلاماق ~ DƏRYAZLAMAQ
-دریازلانما ~ DƏRYAZLANMA
-دریازلانماق ~ DƏRYAZLANMAQ
-درز ~ DƏRZ
-درزباغلایان ~ DƏRZBAĞLAYAN
-درزداشیان ~ DƏRZDAŞIYAN
-درزلاه ~ DƏRZƏLAH
-درزنک ~ DƏRZƏNƏK
-درزی ~ DƏRZİ
-درویش ~ DƏRVİŞ
-درزی‌خانا ~ DƏRZİXANA
-درزیقوشو ~ DƏRZİQUŞU
-درزی‌لیک ~ DƏRZİLİK
-درزلمه ~ DƏRZLƏMƏ
-درزلمک ~ DƏRZLƏMƏK
-درزلنمه ~ DƏRZLƏNMƏ
-درزلنمک ~ DƏRZLƏNMƏK
-درزلیک ~ DƏRZLİK
-درزییغان ~ DƏRZYIĞAN
-دساییس ~ DƏSAYİS
-دسگاه ~ DƏSGAH
-دسگاه‌لی ~ DƏSGAHLI
-دسگیره ~ DƏSGİRƏ
-دسخوش ~ DƏSXOŞ
-دسیسه ~ DƏSİSƏ
-دسمال ~ DƏSMAL
-درزی‌خانا ~ DƏRZİXANA
-دسمالاسان ~ DƏSMALASAN
-دسما‌لی ~ DƏSMALI
-دسماللاما ~ DƏSMALLAMA
-دسماللاماق ~ DƏSMALLAMAQ
-دسماللانما ~ DƏSMALLANMA
-دسماللانماق ~ DƏSMALLANMAQ
-دست1 ~ DƏST1
-دست2 ~ DƏST2
-دستان ~ DƏSTAN
-دستار ~ DƏSTAR
-دستاووز ~ DƏSTAVÜZ
-دستبند ~ DƏSTBƏND
-دستدیراز ~ DƏSTDİRAZ
-دستدیرازلیق ~ DƏSTDİRAZLIQ
-دست1 ~ DƏSTƏ1
-دسمالاسان ~ DƏSMALASAN
-دست2 ~ DƏSTƏ2
-دست3 ~ DƏSTƏ3
-دستباشچی ~ DƏSTƏBAŞÇI
-دستباشچیلیق ~ DƏSTƏBAŞÇILIQ
-دستباشی ~ DƏSTƏBAŞI
-دستباشیلیق ~ DƏSTƏBAŞILIQ
-دستباز ~ DƏSTƏBAZ
-دستبازلیق ~ DƏSTƏBAZLIQ
-دستبدسته ~ DƏSTƏBƏDƏSTƏ
-دستچی ~ DƏSTƏÇİ
-دستچین ~ DƏSTƏÇİN
-دستک ~ DƏSTƏK
-دستکلمه ~ DƏSTƏKLƏMƏ
-دستکلمک ~ DƏSTƏKLƏMƏK
-دستکلنمه ~ DƏSTƏKLƏNMƏ
-دستکلنمک ~ DƏSTƏKLƏNMƏK
-دستکلتمه ~ DƏSTƏKLƏTMƏ
-دستکلتمک ~ DƏSTƏKLƏTMƏK
-دستک‌لی ~ DƏSTƏKLİ
-دستک‌لیک ~ DƏSTƏKLİK
-دستک‌سیز ~ DƏSTƏKSİZ
-دسته‌لمه ~ DƏSTƏLƏMƏ
-دسته‌لمک ~ DƏSTƏLƏMƏK
-دسته ~ DƏSTƏ
-دستلندیرمه ~ DƏSTƏLƏNDİRMƏ
-دسته‌لن‌دیرمک ~ DƏSTƏLƏNDİRMƏK
-دستلنمه ~ DƏSTƏLƏNMƏ
-دسته‌لنمک ~ DƏSTƏLƏNMƏK
-دستلشمه ~ DƏSTƏLƏŞMƏ
-دسته‌لشمک ~ DƏSTƏLƏŞMƏK
-دستلتدیرمه ~ DƏSTƏLƏTDİRMƏ
-دستلت‌دیرمک ~ DƏSTƏLƏTDİRMƏK
-دستلتمه ~ DƏSTƏLƏTMƏ
-دستلتمک ~ DƏSTƏLƏTMƏK
-دسته‌لی ~ DƏSTƏLİ
-دستماز ~ DƏSTƏMAZ
-دستمازلی ~ DƏSTƏMAZLI
-دستمیج ~ DƏSTƏMİC
-دستموزد ~ DƏSTƏMUZD
-دسته‌رک ~ DƏSTƏRƏK
-دسترخان ~ DƏSTƏRXAN
-دستفرمان ~ DƏSTFƏRMAN
-دستگاه ~ DƏSTGAH
-دستگیر ~ DƏSTGİR
-دستگیره ~ DƏSTGİRƏ
-دستلندیرمه ~ DƏSTƏLƏNDİRMƏ
-دستی1 ~ DƏSTİ1
-دستی2 ~ DƏSTİ2
-دست‌پرورده ~ DƏSTPƏRVƏRDƏ
-دسترس ~ DƏSTRƏS
-دستور ~ DƏSTUR
-دستورولمل ~ DƏSTURÜLƏMƏL
-دشنه ~ DƏŞNƏ
-دشت ~ DƏŞT
-دشتی ~ DƏŞTİ
-دوا ~ DƏVA
-دوا ~ DƏVA
-دوام ~ DƏVAM
-دوات ~ DƏVAT
-دوه ~ DƏVƏ
-دستی ~ DƏSTİ
-دوجر ~ DƏVƏCƏR
-دوجیک ~ DƏVƏCİK
-دوچی ~ DƏVƏÇİ
-دوچی‌لیک ~ DƏVƏÇİLİK
-دودابانی ~ DƏVƏDABANI
-دودللیی ~ DƏVƏDƏLLƏYİ
-دوفیندیغی ~ DƏVƏFINDIĞI
-دوگؤتورمز ~ DƏVƏGÖTÜRMƏZ
-دوقیران ~ DƏVƏQIRAN
-دوقیرخان ~ DƏVƏQIRXAN
-دوقولاغی ~ DƏVƏQULAĞI
-دوقوشو ~ DƏVƏQUŞU
-دوه‌لی ~ DƏVƏLİ
-دووتو ~ DƏVƏOTU
-دورگؤز ~ DƏVƏRƏGÖZ
-دعوت ~ DƏVƏT
-دوتئدیجی ~ DƏVƏTEDİCİ
-دوتیکانی ~ DƏVƏTİKANI
-دعوت‌لی ~ DƏVƏTLİ
-دوتنامه ~ DƏVƏTNAMƏ
-دویونو ~ DƏVƏYUNU
-دیانت ~ DƏYANƏT
-دیانت‌لی ~ DƏYANƏTLİ
-دوجر ~ DƏVƏCƏR
-دیانت‌لی‌لیک ~ DƏYANƏTLİLİK
-دیانت‌سیز ~ DƏYANƏTSİZ
-دیانت‌سیزلیک ~ DƏYANƏTSİZLİK
-دی‌دیرمک ~ DƏYDİRMƏK
-دیه ~ DƏYƏ
-دیجیک ~ DƏYƏCİK
-دیه‌لیک ~ DƏYƏLİK
-دینک ~ DƏYƏNƏK
-دینکایاق‌لی‌لار ~ DƏYƏNƏKAYAQLILAR
-دینکلمه ~ DƏYƏNƏKLƏMƏ
-دینکلمک ~ DƏYƏNƏKLƏMƏK
-دینک‌لی ~ DƏYƏNƏKLİ
-دیر ~ DƏYƏR
-دیرلی ~ DƏYƏRLİ
-دیرلی‌لیک ~ DƏYƏRLİLİK
-دیرسیز ~ DƏYƏRSİZ
-دیرسیزلیک ~ DƏYƏRSİZLİK
-دییرمان ~ DƏYİRMAN
-دیانت‌لی‌لیک ~ DƏYANƏTLİLİK
-دییرمانچی ~ DƏYİRMANÇI
-دییرمانچیلیق ~ DƏYİRMANÇILIQ
-دییرمانداشی ~ DƏYİRMANDAŞI
-دییرمان‌خانا ~ DƏYİRMANXANA
-دییرمانلیق ~ DƏYİRMANLIQ
-دییرمه ~ DƏYİRMƏ
-دییرمی ~ DƏYİRMİ
-دییرمیجه ~ DƏYİRMİCƏ
-دییرمیلمه ~ DƏYİRMİLƏMƏ
-دییرمیلمک ~ DƏYİRMİLƏMƏK
-دییرمیلنمه ~ DƏYİRMİLƏNMƏ
-دییرمیلنمک ~ DƏYİRMİLƏNMƏK
-دییرمیلشدیریلمه ~ DƏYİRMİLƏŞDİRİLMƏ
-دییرمیلشدیریلمک ~ DƏYİRMİLƏŞDİRİLMƏK
-دییرمیلشدیرمه ~ DƏYİRMİLƏŞDİRMƏ
-دییرمی‌لش‌دیرمک ~ DƏYİRMİLƏŞDİRMƏK
-دییرمیلشمه ~ DƏYİRMİLƏŞMƏ
-دییرمی‌لشمک ~ DƏYİRMİLƏŞMƏK
-دییرمیلتمه ~ DƏYİRMİLƏTMƏ
-دییرمیلتمک ~ DƏYİRMİLƏTMƏK
-دییرمی‌لیک ~ DƏYİRMİLİK
-دییرمیسیفت ~ DƏYİRMİSİFƏT
-دییرمیسوو ~ DƏYİRMİSOV
-دییشدیریجی ~ DƏYİŞDİRİCİ
-دییشدیریلمه ~ DƏYİŞDİRİLMƏ
-دییشدیریلمک ~ DƏYİŞDİRİLMƏK
-دییشدیریلمز ~ DƏYİŞDİRİLMƏZ
-دییرمانچی ~ DƏYİRMANÇI
-دییشدیرمه ~ DƏYİŞDİRMƏ
-دییش‌دیرمک ~ DƏYİŞDİRMƏK
-دییشدیرتمه ~ DƏYİŞDİRTMƏ
-دییشدیرتمک ~ DƏYİŞDİRTMƏK
-دییشه‌جک ~ DƏYİŞƏCƏK
-دییشک ~ DƏYİŞƏK
-دییشکچی ~ DƏYİŞƏKÇİ
-دییشک‌لی ~ DƏYİŞƏKLİ
-دییشک‌لیک ~ DƏYİŞƏKLİK
-دییشکتیکن ~ DƏYİŞƏKTİKƏN
-دییشن ~ DƏYİŞƏN
-دییشیک ~ DƏYİŞİK
-دییشیک‌لیک ~ DƏYİŞİKLİK
-دییشیلمه ~ DƏYİŞİLMƏ
-دییشیلمک ~ DƏYİŞİLMƏK
-دییشدیرمه ~ DƏYİŞDİRMƏ
-دییشیلمه‌ین ~ DƏYİŞİLMƏYƏN
-دییشیلمز ~ DƏYİŞİLMƏZ
-دییشکن ~ DƏYİŞKƏN
-دییشکن‌لیک ~ DƏYİŞKƏNLİK
-دییشمه ~ DƏYİŞMƏ
-دییشمک ~ DƏYİŞMƏK
-دییشممزلیک ~ DƏYİŞMƏMƏZLİK
-دییشمز ~ DƏYİŞMƏZ
-دییشمزلیک ~ DƏYİŞMƏZLİK
-دیمه ~ DƏYMƏ
-دیمه ~ DƏYMƏ
-دیمدوشر ~ DƏYMƏDÜŞƏR
-دیمدوشرلیک ~ DƏYMƏDÜŞƏRLİK
-دیمک1 ~ DƏYMƏK1
-دییشیلمه‌ین ~ DƏYİŞİLMƏYƏN
-دیمک2 ~ DƏYMƏK2
-دیمقاچ ~ DƏYMƏQAÇ
-دیممیش ~ DƏYMƏMİŞ
-دیمز ~ DƏYMƏZ
-دیمیش ~ DƏYMİŞ
-دییوس ~ DƏYYUS
-دییوسلوق ~ DƏYYUSLUQ
-دزگاه ~ DƏZGAH
-دزگاهالتی ~ DƏZGAHALTI
-دزگاهچی ~ DƏZGAHÇI
-دزگاهقاییران ~ DƏZGAHQAYIRAN
-دزگاهقاییرما ~ DƏZGAHQAYIRMA
-دزگاه‌لی ~ DƏZGAHLI
-دزگاهسازلایان ~ DƏZGAHSAZLAYAN
-دیبیر ~ DIBIR
-دیبیریق ~ DIBIRIQ
-دیغ ~ D
-دیغا ~ DIĞA
-دیغدیغ ~ DD
-دیغدیغا ~ DDIĞA
-دیغدیغی ~ DDIĞI
-دیغیلداما ~ DIĞILDAMA
-دیغیلداماق ~ DIĞILDAMAQ
-دیغیلتی ~ DIĞILTI
-دیغیر ~ DIĞIR
-دیغیرلادیلما ~ DIĞIRLADILMA
-دیغیرلادیلماق ~ DIĞIRLADILMAQ
-دیغیرلاما ~ DIĞIRLAMA
-دیغیرلاماق ~ DIĞIRLAMAQ
-دیغیرلانما ~ DIĞIRLANMA
-دیغیرلانماق ~ DIĞIRLANMAQ
-دیغیرلاتما ~ DIĞIRLATMA
-دیغیرلاتماق ~ DIĞIRLATMAQ
-دیغلاما ~ DIĞLAMA
-دیغلاماق ~ DIĞLAMAQ
-دیغلانما ~ DIĞLANMA
-دیغلانماق ~ DIĞLANMAQ
-دیغلاتما ~ DIĞLATMA
-دیغلاتماق ~ DIĞLATMAQ
-دیققا ~ DIQQA
-دیققی ~ DIQQI
-دیققیلداتما ~ DIQQILDATMA
-دیققیلداتماق ~ DIQQILDATMAQ
-دیققی‌لی ~ DIQQILI
-دیققیلتی ~ DIQQILTI
-دیلغیر ~ DILĞIR
-دزگاهقاییران ~ DƏZGAHQAYIRAN
-دیلغیرلاماق ~ DILĞIRLAMAQ
-دیلغیرلیق ~ DILĞIRLIQ
-دیمیق ~ DIMIQ
-دینبیز ~ DINBIZ
-دینق ~ DINQ
-دینقادیرینق ~ DINQADIRINQ
-دینقیلداما ~ DINQILDAMA
-دینقیلداماق ~ DINQILDAMAQ
-دینقیلداتما ~ DINQILDATMA
-دینقیلداتماق ~ DINQILDATMAQ
-دینقی‌لی ~ DINQILI
-دینقیلتی ~ DINQILTI
-دینقیر ~ DINQIR
-دیریلداماق ~ DIRILDAMAQ
-دیرماقلاماق ~ DIRMAQLAMAQ
-دیرماقلانما ~ DIRMAQLANMA
-دیرماقلانماق ~ DIRMAQLANMAQ
-دیرمالاما ~ DIRMALAMA
-دیرمالاماق ~ DIRMALAMAQ
-دیرمان‌دیرماق ~ DIRMANDIRMAQ
-دیرمانما ~ DIRMANMA
-دیرمانماق ~ DIRMANMAQ
-دیرماشدیرما ~ DIRMAŞDIRMA
-دیرماش‌دیرماق ~ DIRMAŞDIRMAQ
-دیرماشما ~ DIRMAŞMA
-دیرماشماق ~ DIRMAŞMAQ
-دیرمیق ~ DIRMIQ
-دیرمیقچی ~ DIRMIQÇI
-دیرمیقلاما ~ DIRMIQLAMA
-دیرمیقلاماق ~ DIRMIQLAMAQ
-دیرمیقلانما ~ DIRMIQLANMA
-دیرمیقلانماق ~ DIRMIQLANMAQ
-دیرناغاوخشار ~ DIRNAĞAOXŞAR
-دیرناق ~ DIRNAQ
-دیرناقاراسی ~ DIRNAQARASI
-دیرناقباغاسی ~ DIRNAQBAĞASI
-دیرناقجیق ~ DIRNAQCIQ
-دیرناقدیبی ~ DIRNAQDİBİ
-دیرناقلاما ~ DIRNAQLAMA
-دیرناقلاماق ~ DIRNAQLAMAQ
-دیرناقلانما ~ DIRNAQLANMA
-دیرناقلانماق ~ DIRNAQLANMAQ
-دیرناقلاشما ~ DIRNAQLAŞMA
-دیرمیق ~ DIRMIQ
-دیرناقلاشماق ~ DIRNAQLAŞMAQ
-دیرناق‌لی ~ DIRNAQLI
-دیرناق‌لی‌لار ~ DIRNAQLILAR
-دیرناق‌سیز ~ DIRNAQSIZ
-دیرناقشکیل‌لی ~ DIRNAQŞƏKİLLİ
-دیرناقتوتان ~ DIRNAQTUTAN
-دیش ~ D
-دیشاری ~ DIŞARI
-دیزیخماق ~ DIZIXMAQ
-دیزیلداماق ~ DIZILDAMAQ
-دیزیلتی ~ DIZILTI
-دیزقاخ ~ DIZQAX
-دی ~ Dİ
-دیابیت ~ DİABYT
-دیابئت‌لی ~ DİABETLİ
-دیافربقما ~ DİAFRBQMA
-دیافراقما‌لی ~ DİAFRAQMALI
-دیاقنوست ~ DİAQNUST
-دیاقنوستیکا ~ DİAQNUSTİKA
-دیبقنوز ~ DİBQNOZ
-دیاقونبل ~ DİAQONBL
-دیاقربم ~ DİAQRBM
-دیالیکت ~ DİALYKT
-دیالئکتبل ~ DİALEKTBL
-دیالیکتیک ~ DİALYKTİK
-دیالیکتیکا ~ DİALYKTİKA
-دیالئکتولوگیا ~ DİALEKTOLUGİYA
-دیالئکتولوق ~ DİALEKTULOQ
-دیالوق ~ DİALUQ
-دیامبت ~ DİAMBT
-دیبمئتر ~ DİBMETR
-دیامئتربل ~ DİAMETRBL
-دیامئترلی ~ DİAMETRLİ
-دیاپازون ~ DİAPAZUN
-دیاپازون‌لو ~ DİAPAZONLU
-دیاسپور ~ DİASPOR
-دیاتیز ~ DİATYZ
-دیاتونیک ~ DİATONİK
-دیب ~ DİB
-دیبا ~ DİBA
-دیامئترال ~ DİAMETRAL
-دیباچه ~ DİBAÇƏ
-دیبجیک ~ DİBCİK
-دیبچک ~ DİBÇƏK
-دیبچکواری ~ DİBÇƏKVARİ
-دیبدنچیخما ~ DİBDƏNÇIXMA
-دیبدندوشمه ~ DİBDƏNDÜŞMƏ
-دیبدول‌دوران ~ DİBDOLDURAN
-دیبک ~ DİBƏK
-دیبیر ~ DİBİR
-دیبیاستی ~ DİBİYASTI
-دیب‌لی ~ DİBLİ
-دیب‌لیک ~ DİBLİK
-دیبؤلچن ~ DİBÖLÇƏN
-دیب‌سیز ~ DİBSİZ
-دیدبکتیکا ~ DİDBKTİKA
-دیدار ~ DİDAR
-دیددیرمه ~ DİDDİRMƏ
-دیددیرمک ~ DİDDİRMƏK
-دیده ~ DİDƏ
-دیده‌لمه ~ DİDƏLƏMƏ
-دیده‌لمک ~ DİDƏLƏMƏK
-دیدرگین ~ DİDƏRGİN
-دیباچه ~ DİBAÇƏ
-دیدرگین‌لیک ~ DİDƏRGİNLİK
-دیدیک ~ DİDİK
-دیدیکلمه ~ DİDİKLƏMƏ
-دیدیکلمک ~ DİDİKLƏMƏK
-دیدیکلنمه ~ DİDİKLƏNMƏ
-دیدیکلنمک ~ DİDİKLƏNMƏK
-دیدیکلنمیش ~ DİDİKLƏNMİŞ
-دیدیلمه ~ DİDİLMƏ
-دیدیلمک ~ DİDİLMƏK
-دیدینمه ~ DİDİNMƏ
-دیدینمک ~ DİDİNMƏK
-دیدینتی ~ DİDİNTİ
-دیدیشدیریلمه ~ DİDİŞDİRİLMƏ
-دیدیشدیریلمک ~ DİDİŞDİRİLMƏK
-دیدیشدیرمه ~ DİDİŞDİRMƏ
-دیدیش‌دیرمک ~ DİDİŞDİRMƏK
-دیدیشمه ~ DİDİŞMƏ
-دیدیشمک ~ DİDİŞMƏK
-دیدیشمهسالان ~ DİDİŞMƏSALAN
-دیدمه ~ DİD
-دیدمک ~ DİDMƏK
-دیدمه‌لمه ~ DİDMƏLƏMƏ
-دیدمه‌لمک ~ DİDMƏLƏMƏK
-دیفئرئنسیبل ~ DİFERENSİBL
-دیفئرئنسیبسیا ~ DİFERENSİBSİYA
-دیففجز ~ DİFFCZ
-دیفتونق ~ DİFTUNQ
-دیفتونقلاشما ~ DİFTONQLAŞMA
-دیفتونقلاشماق ~ DİFTONQLAŞMAQ
-دیفتونقلوق ~ DİFTONQLUQ
-دیفتونقواری ~ DİFTONQVARİ
-دیگه ~ DİGƏ
-دیگر ~ DİGƏR
-دیگرگون ~ DİGƏRGUN
-دیک ~ DİK
-دیدیشمهسالان ~ DİDİŞMƏSALAN
-دیکباش ~ DİKBAŞ
-دیکباشلیق ~ DİKBAŞLIQ
-دیکبیغ ~ DİKBIĞ
-دیکبورون ~ DİKBURUN
-دیکجه ~ DİKCƏ
-دیکدابان ~ DİKDABAN
-دیک‌دیر ~ DİKDİR
-دیکلدیلمه ~ DİKƏLDİLMƏ
-دیکلدیلمک ~ DİKƏLDİLMƏK
-دیکلمه ~ DİKƏLMƏ
-دیکلمک ~ DİKƏLMƏK
-دیکلتمه ~ DİKƏLTMƏ
-دیکلتمک ~ DİKƏLTMƏK
-دیکی‌لی ~ DİKİLİ
-دیکیلمه ~ DİKİLMƏ
-دیکیلمک ~ DİKİLMƏK
-دیکینه ~ DİKİNƏ
-دیکقولاق ~ DİKQULAQ
-دیکلمه ~ DİKLƏMƏ
-دیکلمک ~ DİKLƏMƏK
-دیکلندیرمه ~ DİKLƏNDİRMƏ
-دیکلن‌دیرمک ~ DİKLƏNDİRMƏK
-دیکلنمه ~ DİKLƏNMƏ
-دیکلنمک ~ DİKLƏNMƏK
-دیکلشدیرمه ~ DİKLƏŞDİRMƏ
-دیکلش‌دیرمک ~ DİKLƏŞDİRMƏK
-دیکلشمه ~ DİKLƏŞMƏ
-دیکلشمک ~ DİKLƏŞMƏK
-دیکلت‌دیرمک ~ DİKLƏTDİRMƏK
-دیکلتمه ~ DİKLƏTMƏ
-دیکلتمک ~ DİKLƏTMƏK
-دیک‌لی ~ DİKLİ
-دیک‌لیک ~ DİKLİK
-دیکمه ~ DİKMƏ
-دیکمک1 ~ DİKMƏK1
-دیکمک2: ~ DİKMƏK2:
-دیکسیندیرمه ~ DİKSİNDİRMƏ
-دیکسین‌دیرمک ~ DİKSİNDİRMƏK
-دیکسینیش ~ DİKSİNİŞ
-دیکسینمه ~ DİKSİNMƏ
-دیکسینمک ~ DİKSİNMƏK
-دیکتبت ~ DİKTBT
-دیکتبتور ~ DİKTBTOR
-دیکتاتورلوق ~ DİKTATORLUQ
-دیکتاتجرا ~ DİKTATCRA
-دیکته ~ DİKTƏ
-دیکتورلوق ~ DİKTORLUQ
-دقت ~ DİQQƏT
-دیکقولاق ~ DİKQULAQ
-دیققتجیل ~ DİQQƏTCİL
-دیققتجیل‌لیک ~ DİQQƏTCİLLİK
-دیققتلاییق ~ DİQQƏTƏLAYİQ
-دیققتشایان ~ DİQQƏTƏŞAYAN
-دقت‌لی ~ DİQQƏTLİ
-دقت‌لی‌لیک ~ DİQQƏTLİLİK
-دقت‌سیز ~ DİQQƏTSİZ
-دقت‌سیزجه‌سینه ~ DİQQƏTSİZCƏSİNƏ
-دقت‌سیزلیک ~ DİQQƏTSİZLİK
-دیل1 ~ DİL1
-دیل ~ DİL
-دیل ~ DİL
-دیل ~ DİL
-دیل ~ DİL
-دیل2 ~ DİL2
-دیلالتی ~ DİLALTI
-دیلارا ~ DİLARA
-دیلارام ~ DİLARAM
-دیلارخاسی ~ DİLARXASI
-دیلاور ~ DİLAVƏR
-دیلاورانه ~ DİLAVƏRANƏ
-دیلاورجه‌سینه ~ DİLAVƏRCƏSİNƏ
-دیلاورلنمه ~ DİLAVƏRLƏNMƏ
-دیلاورلنمک ~ DİLAVƏRLƏNMƏK
-دیلاورلشمک ~ DİLAVƏRLƏŞMƏK
-دیلاورلیک ~ DİLAVƏRLİK
-دیلاویز ~ DİLAVİZ
-دیلایری ~ DİLAYRI
-دیلازار ~ DİLAZAR
-دیلازارلیق ~ DİLAZARLIQ
-دیلباش ~ DİLBAŞ
-دیلباز ~ DİLBAZ
-دیلبدیل ~ DİLBƏDİL
-دیلبر ~ DİLBƏR
-دیلبرانه ~ DİLBƏRANƏ
-دیلبرجه‌سینه ~ DİLBƏRCƏSİNƏ
-دیلبرلیک ~ DİLBƏRLİK
-دیلبسته ~ DİLBƏSTƏ
-دیلبیلن ~ DİLBİLƏN
-دیلبیلمز ~ DİLBİLMƏZ
-دیلبیلمزلیک ~ DİLBİLMƏZLİK
-دیلبیر ~ DİLBİR
-دیلبیرلیک ~ DİLBİRLİK
-دیلجاوابی ~ DİLCAVABI
-دیلجیک ~ DİLCİK
-دیلجیکواری ~ DİLCİKVARİ
-دیلچه ~ DİLÇƏ
-دیلچک ~ DİLÇƏK
-دیلچی ~ DİLÇİ
-دیلچی‌لیک ~ DİLÇİLİK
-دیلداده ~ DİLDADƏ
-دیلدالایان ~ DİLDALAYAN
-دیلدار ~ DİLDAR
-دیلدارلیق ~ DİLDARLIQ
-دیلداش ~ DİLD
-دیلبیرلیک ~ DİLBİRLİK
-دیلدؤنمز ~ DİLDÖNMƏZ
-دیلیمما ~ DİLYMMA
-دیلئتبنت ~ DİLETBNT
-دیلئتانتلیق ~ DİLETANTLIQ
-دیلفکار ~ DİLƏFKAR
-دیلفروز ~ DİLƏFRUZ
-دیلک ~ DİLƏK
-دیلک‌لی ~ DİLƏKLİ
-دیلک‌سیز ~ DİLƏKSİZ
-دیلک‌سیزلیک ~ DİLƏKSİZLİK
-دیلمه ~ DİLƏMƏ
-دیلمک ~ DİLƏMƏK
-دیلنچی ~ DİLƏNÇİ
-دیلنچیلشدیریلمه ~ DİLƏNÇİLƏŞDİRİLMƏ
-دیلنچیلشدیریلمک ~ DİLƏNÇİLƏŞDİRİLMƏK
-دیلنچیلشدیرمه ~ DİLƏNÇİLƏŞDİRMƏ
-دیلنچی‌لش‌دیرمک ~ DİLƏNÇİLƏŞDİRMƏK
-دیلنچیلشمه ~ DİLƏNÇİLƏŞMƏ
-دیلنچی‌لشمک ~ DİLƏNÇİLƏŞMƏK
-دیلنچی‌لیک ~ DİLƏNÇİLİK
-دیلنچیپایی ~ DİLƏNÇİPAYI
-دیلندیرمه ~ DİLƏNDİRMƏ
-دیلن‌دیرمک ~ DİLƏNDİRMƏK
-دیلنمه ~ DİLƏNMƏ
-دیلنمک ~ DİLƏNMƏK
-دیلدؤنمز ~ DİLDÖNMƏZ
-دیلفیکار ~ DİLFİKAR
-دی