نقل سیمگهسی سؤز دونیایمیش...

  
 1. سؤزباز جومله ایشه باشلادی.

 2. آذربایجان سؤزلوگو ؛اسماعیل جعفرلی؛ یایینلانمامیش 2013 (اوچ جیلد)
 3. آذربایجان دیلینین ایضاحلی لغتی؛ علیحئیدر اوروجوف؛ شرق-غرب یاینی؛ باکی 2006 (دؤرد جیلد)
 4. قوشوق دا آرانیر بوگوندن بری. قوشوقلار ساییسی: 1200 دن چوخ
 5. سؤزونوزو یا عرب الفباسیندا و یا لاتین الفباسیندا آختارین.
 6. سؤزجوکلر بیلگی سایار ایله گیریلمیش، عرب الفباسیندا یانلیشلیق احتمالی یوخاری. او اوزدن لاتین الفباسیندا آختارساز داها یاخجی اولار.
 7. اصلی آدرسیمیز:

  https://sozbaz.000webhostapp.com

  . لوطفا بونا لینک وئرین و یا بونو قوللانین.
 8. سؤزبازا گؤره
 9. ‌سؤزبازلا ایلگی‌می؟:

a  b  c  ç  d  e  ə  f  g  ğ  h  i  ı  j  k  l  m  n  o  ö  p  q  r  s  ş  t  u  ü  v  x  y  z

آذربایجان سؤزلوگو - 2013؛ اسماعیل جعفرلیآذربایجان دیلینین ایضاحلی لغتی - باکی، شرق-غرب؛ 2006
-( آ(آآ، آی ~ ay)
-آئرودینامیک ~ aerodinamik
-آئروستات ~ aerostat
-آئورت ~ aort
-آب ~ ab
-آب ~ ab
-آبا ~ aba
-آباتئی ~ abatey
-آباتای ~ abatay
-آباجالی ~ abaca
-آباجی ~ aba
-آباخیل ~ abaxıl
-آباد ~ abad
-آباد ~ abad
-آبادان ~ abadan
-آبادان ~ abadan
-آبادانلیق ~ abadanlıq
-آبادچی ~ abadçı
-آبادلاشدیرماق ~ abadlaşdırmaq
-آبادلاشدیریلماق ~ abadlaşdırılmaq
-آبادلاشماق ~ abadlaşmaq
-آبادلیق ~ abadlıq
-آباده‎ ~ aba
-آبار ~ abar
-آبارا باشی ~ abara başı
-آبارتما ~ abartma
-آبارتماجی ~ abartma
-آبارتماجیلیق ~ abartmacılıq
-آبارتماسیز ~ abartmasız
-آبارتماق ~ abartmaq
-آبارتمالی ~ abartma
-آبارتی ~ abartı
-آبارتیجی ~ abartıcı
-آبارتیجیلیق ~ abartıcılıq
-آبارتیسیز ~ abartısız
-آبارتیش ~ abartış
-آبارتیلما ~ abartılma
-آبارتیلماق ~ abartılmaq
-آبارتیلی ~ abartılı
-آبازا ~ abaza
-آباژور ~ abajor
-آباژورچو ~ abajorçu
-آباژورچولوق ~ abajorçuluq
-آباژورلو ~ abajorlu
-آباسبه‎یی ~ abasəbəyi
-آباسی ~ aba
-آباش ~ abaş
-آباق ~ abaq
-آباقا ~ abaqa
-آباقان ~ abaqan
-آباقای ~ abaqay
-آباقلی ~ Abaklı
-آباقی ~ aba
-آباقیر ~ abaqır
-آباقیزیل ~ abaqızıl
-آباقییمیش ~ abaqıymış
-آباکان تاتارلاری ~ abakan tatarla
-آباکبگیم ~ abakbəyim
-آباکلی ~ abaklı
-آبالی ~ aba
-آباندیرما ~ abandırma
-آباندیرماق ~ abandırmaq
-آبانگ ~ abang
-آبانما ~ abanma
-آبانماق ~ abanmaq
-آبانوز ~ abanoz
-آبای ~ abay
-آبایی ~ aba
-آبئشیک ~ abeşık
-آبباریک ~ abbarık
-آبپاش ~ abpaş
-آبتال ~ abtal
-آبتالجاسینا ~ abtalcasına
-آبتاللاشما ~ abtallaşma
-آبتاللاشماق ~ abtallaşmaq
-آبتاللیق ~ abtallıq
-آبجِ ~ abece
-( آبجسل (آبئ جئ سل ~ abe ce səl
-آبجو ~ abco
-آبجی ~ abcı
-آبچار ~ aar
-آبخازیا ~ abxazia
-آبخولو ~ abxolu
-آبخور ~ abxor
-آبخوره‎ ~ abxorə
-آبخوری ~ abxori
-آبدار ~ abdar
-آبدارلی ~ abdarlı
-آبدال ~ abdal
-آبداللار ~ abdallar
-آبدان ~ abdan
-آب درمانی ~ ab dərmani
-آبدست ~ abdəst
-آبدست پوزان ~ abdəst pozan
-آبدست پوزان اوتو ~ abdəst pozan otu
-آبدستخ انا ~ abdəst xana
-آبدستلی ~ abdəstlı
-آبدستلیک ~ abdəstlik
-آبدوغ ~ abduğ
-آبرئویاتورا ~ abreviatora
-آبراش ~ abraş
-آبرای ~ abray
-آبرایلی ~ abraylı
-آبرو ~ abru
-آبریز ~ abriz
-آبریخ ~ abrix
-آبزاس ~ abzas
-آبستراکت ~ abstrakt
-آبستراکسیا ~ abstraksia
-آبستراکسیونیزم ~ abstraksıonızm
-آبستره‎ ~ abstrə
-آبستره‎ سایی ~ abstrə sa
-آبسقون ~ abısqun
-آبسی داغی ~ absı dağı
-آبشارای ~ aaray
-آبشرون ~ abşron
-آبشوری ~ abşuri
-آبقورا ~ abqora
-آبقورا آشی ~ abqora aşı
-آبکِش ~ abkeş
-آبگردان ~ abgərdan
-آبگوشت ~ abguşt
-آبلا ~ abla
-آبلالیق ~ ablalıq
-آبلاوت ~ ablavut
-آبلوکا ~ abluka
-آبنبات ~ ababnat
-آبنوس ~ abnus
-آبوقس ابوق ~ abuoq sabuoq
-آبول ~ abul
-آبونمان ~ abunman
-آبونه‎ ~ abunə
-آب هاوا ~ ab hava
-آبی بگلو ~ abı bəyli
-آبی ~ a
-آبی ~ a
-آب یبقاء ~ abebqa
-آبیتای ~ abıtay
-آبیچ ~ abıç
-آبِیحیئوان ~ abeheyvan
-آب یحیات ~ abi yat
-آب یحیات ایچمیش ~ abi həyat içmiş
-آبیدال ~ abıdal
-آبیدان ~ abıdan
-آبیده‎ ~ abidə
-آبیده‎وی ~ abidəvi
-آبیده‎لشمک ~ abıdələşmək
-آبیر ~ abır
-آبیر قویماماق ~ abır qoymamaq
-آبیرحیا ~ abırhəya
-آبیرسیز ~ abırsız
-آبیرسیزلیق ~ abırsızlıq
-آبیرلاما ~ abırlama
-آبیرلاماق ~ abırlamaq
-آبیرلی ~ abırlı
-آبیز ~ abız
-آبیش ~ abış
-آبیش احمد ~ abış əhməd
-آبیش اَکمه‎ ~ abış əkmə
-آبیشقا ~ abışqa
-آبیش کمری ~ abış kəməri
-آبیشلی ~ abışlı
-آبیق ~ abıq
-آبیقان ~ abıqan
-آبیقای ~ abıqay
-آبیک ~ abyek
-آبی کوثر ~ abe kösər
-آبیکه‎ ~ abikə
-آبیل ~ abıl
-آبیلاق ~ abılaq
-آبیلای ~ abılay
-آبیماق ~ abımaq
-آبین ~ abın
-آبیناق ~ abınaq
-آبی نئیسان ~ abe neysan
-آبینچ ~ abınç
-آبینچو ~ abınçu
-آپ ~ ap
-آپ آجی ~ ap a
-آپ آچیق ~ ap açıq
-آپآچیق لیق ~ apaçıqlıq
-آپآز ~ apaz
-آپآغ ~ apağ
-آپآلاجا ~ apalaca
-آپآنسیز ~ apansız
-آپآیدین ~ apaydın
-آپآیری ~ apayrı
-آپا ~ apa
-آپاایشبارایابقو ~ apaişbarayabqu
-آپاتولوخاقان ~ apatuluxaqan
-آپاخاقان ~ apaxaqan
-آپار ~ apar
-آپارات ~ aparat
-آپارتماق ~ apartmaq
-آپارتمان ~ apartman
-آپارتوپار ~ apartopar
-آپارماق ~ aparmaq
-آپاریجی ~ aparıcı
-آپاریجی قوه‎لر ~ Aparıcı quvvələr
-آپاریلماق ~ aparılmaq
-آپاز ~ apaz
-آپازلاماق ~ apazlamaq
-آپاغ ~ apağ
-آپاغبگیم ~ apağbəyim
-آپاقان ~ apaqan
-آپالاق ~ apalaq
-آپاندیس ~ apandis
-آپبا ~ apba
-آپپاق ~ Appak
-آپریور ~ aprior
-آپریوری ~ apriori
-آپستروف ~ apstrof
-آپسو ~ apsu
-آپسه‎ ~ apsə
-آپلان ~ aplan
-آپور ساپور ~ apur sapur
-آپوبند ~ apobənd
-آپوستریوری ~ apostriori
-آپوکوپا ~ apokopa
-آپول آپول ~ apul apul
-آپی ~ a
-آپیش ~ apış
-آپیشما ~ apışma
-آپیشماق ~ apışmaq
-آپیلاماق ~ apılamaq
-آت ~ at
-آتآت ~ atat
-آت آغیزلیاوروز ~ at ağızlı oruz
-آتا ~ ata
-آتاإ ~ ata
-آتا آنا ~ ata ana
-آتا آناسیز ~ ata anasız
-آتا آنالی ~ ata ana
-آتا ارکیل ~ ata ərkil
-آت اؤلن ~ at ölən
-آتا اوشاغی ~ Ataağı
-آتا بابا ~ ata baba
-آتابابادان قالما ~ ata babadan qalma
-آتا بالا ~ ata bala
-آتابای ~ atabay
-آتابای ~ atabay
-آتابگ ~ atabəy
-آتابگلر ~ atabəylər
-آتابگلیک ~ atabəylik
-آتا بوغان ~ ata boğan
-آتابولاغی ~ atabulağı
-آتابیر ~ atabir
-آتاتورک ~ atatürk
-آتاچ ~ ataç
-آتاجان ~ atacan
-آتاجیلیق ~ atacılıq
-آتاچای ~ ataçay
-آتاخان ~ ataxan
-آتادان ~ atadan
-آتادان بیر ~ atadan bir
-آتادان قالما ~ atadan qalma
-آتار توتار ~ atar tutar
-آتار دامار ~ atar damar
-آتاَری ~ ataəri
-آتاسؤزو ~ atasözü
-آتاساغون ~ atasağun
-آتاسال ~ atasal
-آتاسای ~ atasay
-آتاسی یانماق ~ atası yanmaq
-آتاسیز آناسیز ~ atasız anasız
-آتاسیز ~ atasız
-آتاسینا اود وورماق ~ atasına od vurmaq
-آتاسینی یاندیرماق ~ atasını yandırmaq
-آتاش ~ ataş
-آتاق ~ ataq
-آتاقارداشلی ~ ataqardaşlı
-آتاقان ~ ataqan
-آتاقای ~ ataqay
-آتاقلیق ~ ataqlıq
-آتاقول ~ ataqul
-آتا کیمی ~ ata kimi
-آتاگوج ~ atagüc
-آتالا ~ atala
-آتالار ~ atalar
-آتالار سؤزو ~ atalar sözü
-آتالان ~ atalan
-آتالای ~ atalay
-آت آلماسی ~ at alma
-آتالمیش ~ atalmış
-آتالی ~ Ata
-آتالی ~ ata
-آتالی آنالی ~ ataana
-آتالی بالالی ~ atalı bala
-آتالیق ~ atalıq
-آتالیق ائتمک ~ atalıq etmək
-آتامان ~ ataman
-آتامانلیق ~ atamanlıq
-آتامبگ ~ atambəy
-آتاموی ~ atamoy
-آتان ~ atan
-آتان داش ~ atan daş
-( آتاوستو ایش(گؤرمک ~ at üstü iş görmək
-آتااوقای ~ ataoqay
-آتاوه‎لیگی ~ at əvəliyi
-آتاویزم ~ atavizm
-آت اویناتماق ~ at oynatmaq
-آت اویونو ~ at oyunu
-آتاوت ~ ataut
-آتای ~ atay
-آتایانا ~ atayana
-آتایورد ~ atayurd
-آتئرینا ~ aterina
-آتئیزم ~ ateizm
-آتئیست ~ ateist
-آتباتان ~ atbatan
-آت باز ~ at baz
-آت بازلیق ~ at bazlıq
-آتباشی گئتمک ~ at başı getmək
-آت باقلاسی ~ at baqla
-آت بالیغی ~ at balığı
-آتبولاق ~ atbulaq
-آت پیتراغی ~ at pıtrağı
-آت توتان ~ at tutan
-آتتیس ~ att
-آتجیل ~ atcıl
-آتجی للار ~ atcıllar
-آت چاپان ~ at çapan
-آت چاپدی ~ at çapdı
-آت چاپدیرما ~ at çapdırma
-آت چاپدیرماق ~ at çapdırmaq
-آت چاپماق ~ at çapmaq
-آت چاپیتماق ~ at çapıtmaq
-آت چکَنلر ~ at çəkənlər
-آتچی ~ atçı
-آت چیبینی ~ at çibini
-آتچیلیق ~ atçılıq
-آتدانماق ~ atdanmaq
-آت دره‎سی ~ at dərəsi
-آتدیرماق ~ atdırmaq
-آتدیریلماق ~ atdırılmaq
-آتراکسیون ~ atraksion
-آترانوچ ~ atranoç
-آتَرْک ~ atərk
-آتروپاتئن ~ atropaten
-آتروپین ~ atropin
-آتریبوت ~ atribot
-آتساق ~ atsaq
-آت سورمه‎ ~ at sürmə
-آت سورن ~ at sürən
-آت سوولار ~ at sovlar
-آتسیز ~ atsız
-آتسیزخان ~ atsızxan
-آتش ~ atəş
-آت شآچماق ~ atəş açmaq
-آتش اپالیدی ~ aa palıdı
-آتش اپالیدی گیللر ~ aa palıdıgillər
-آت شبؤج کلری ~ atəş böcəkləri
-آت شبؤجگی ~ atəş böcəyi
-آتشبار ~ atəşbar
-آتشباز ~ atəşbaz
-آتشبازلیق ~ atəşbazlıq
-آتشب گ ~ atəş bəy
-آتشپاره‎ ~ atəşpara
-آت شپرست ~ atəşpərəst
-آت شچیچگی ~ atəşçiçəyi
-آت شحدی ~ atəşhddı
-آتشخانا ~ atəşxana
-آت شخطی ~ atəşxtı
-آت شدیبی ~ atəşdıbı
-آتشرنگ ~ atəşrəng
-آتشفشان ~ atəşfişan
-آت شقوردو ~ atəşqurdu
-آتشکده‎ ~ atəşkədə
-آت شکس ~ atəşkəs
-آتشگاه ~ atəşgah
-آتشگاه ~ atəşgah
-آتشلاندیرماق ~ ataşlandırmak
-آتشله‎مک ~ atəşləmak
-آتشلی ~ atəşli
-آت شلیک ~ atəşlik
-آتشل یلیک ~ atəşlilik
-آتشناک ~ aətşnak
-آتشه‎ توتماق ~ atəşə tutmaq
-آتشیش یروانی ~ atəşi şirvani
-آتشیم راغه‎ای ~ atəşi mərağei
-آتشین ~ atəşin
-آت صفت ~ at sifət
-آتقاق ~ atqaq
-آت قایتاران ~ at qaytaran
-آت قَجلی ~ at qəcəli
-آتقوجو ~ atqucu
-آت قولانجاری ~ at qulanca
-آت قووماق ~ at qovmaq
-آت قویروغو ~ at quyruğu
-آت قویروغوگیللر ~ at quyruğugillər
-آتقی ~ atqı
-آتقی ایپلیک ~ atqı iplik
-آتقیلاما ~ atqılama
-آتقیلاماق ~ atqılamaq
-آتقیلی ~ atqılı
-آتکستانه‎ سی ~ at kəstanəsi
-آتکستانه‎سی گیللر ~ at kəstanəsigillər
-آتَکه‎ ~ atəkə
-آت گؤزلوگو ~ at gözlüyü
-آت گتیرن ~ at gətirən
-آت گوجو ~ at gücü
-آتگون داغ ~ atgün dağ
-آتلاتما ~ atlatma
-آتلاتماق ~ atlatmaq
-آتلاتیلماق ~ atlatılmaq
-آتلاز ~ atlaz
-آتلاما ~ atlama
-آتلاماج ~ atlamac
-آتلاماداشی ~ atlamadaşı
-آتلاماق ~ atlamaq
-آتلامباج ~ atlambac
-آتلانباج ~ atlanbac
-آتلاندیرما ~ atlandırma
-آتلاندیرماق ~ atlandırmaq
-آتلانقیچ ~ atlanqıç
-آتلانما ~ atlanma
-آتلانماج ~ atlanmac
-آتلانماق ~ atlanmaq
-آتلانیب دوشمه‎ ~ atlanıb düşmə
-آتلانیش ~ atlanış
-آتلی ~ atlı
-آتلی آغاج ~ atlı ağac
-آتلی قاریشقا ~ atlı qarışqa
-آت مئیدانی ~ at meyda
-آتما ~ atma
-آتما سؤز ~ atma söz
-آتماجا ~ atmaca
-آتماجا آتماق ~ atmaca atmaq
-آتماجالاماق ~ atmacalamaq
-آتماجالی ~ atmaca
-آتماق ~ atmaq
-آتموسفئر ~ atmosfer
-آتمیان ~ atmiyan
-آتمیانلی ~ atmiyanlı
-آتمیش ~ atmış
-آتمیش ~ atmış
-آتمیق ~ atmıq
-آتمیلچه‎یی ~ at miılçəyi
-آت مینمه‎ ~ at minmə
-آت مینن ~ at minən
-آتوق ~ atuq
-آتولییه‎ ~ atoliyə
-آتوم ~ atom
-آتوم بومباسی ~ atom bomba
-آتوم بومبو ~ atum bombu
-آتومچو ~ atomçu
-آتومسال ~ atomsal
-آتومسال رآکتور ~ atomsal reaktor
-آتوم ساواشی ~ atom savaşı
-آتوم ساییسی ~ atom sayısı
-آتوم گوجو ~ atom gücü
-آتومیزم ~ atomizm
-آتومیستیک ~ atomistik
-آتی ~ ati
-آتیالداغ ~ atyaldağ
-آت یئمز ~ at yeməz
-آتیب توتماق ~ atıb tutmaq
-آتیج ~ atıc
-آتیجی ~ atıcı
-آتیجیلیق ~ atıcılıq
-آتیز ~ atız
-آتیزلاما ~ atızlama
-آتیزلاماق ~ atızlamaq
-آتیش ~ atış
-آتیش بیلیمی ~ atış bilimi
-آتیش یئری ~ atış yeri
-آتیش ~ atış
-آتیشدیرما ~ atışdırma
-آتیشدیرماق ~ atışdırmaq
-آتیشما ~ atışma
-آتیشماق ~ atışmaq
-آتیق ~ atıq
-آتیقای ~ Atıgay
-آتیلا ~ atila
-آتیلای ~ atilay
-آتیلقان ~ atılqan
-آتیلقانلیق ~ atılqanlıq
-آتیللا ~ atilla
-آتیلماق ~ atılmaq
-آتیلمیش ~ atılmış
-آتیلیب دوشمک ~ atılıb düşmək
-آتیلیش ~ atılış
-آتیلیم ~ atılım
-آتیلی مجی ~ atılımcı
-آتیم ~ atım
-آتیم آتیم ~ atım atım
-آتیمجی ~ atımcı
-آتیمجیلیق ~ atımcılıq
-آتیملیق ~ atımlıq
-آثار ~ asar
-آج ~ ac
-آج آیی اویناماز ~ ac ayı oynamaz
-آجآجیق قالماق ~ ac acıq qalmaq
-آجآجینا ~ acacına
-آجابای ~ acabay
-آجابوغا ~ acabuğa
-آجاتای ~ acatay
-آجاخان ~ acaxan
-آجار ~ acar
-- آجار ~ acar
-آجارلاشماق ~ Acarlaşmaq
-آجالماق ~ acalmaq
-آجان ~ acan
-آجان ~ acan
-آجای ~ acay
-آج بوراخماق ~ ac buraxmaq
-آجدره‎ ~ acdərə
-آجدیران ~ acdıran
-آجدیرماق ~ acdırmaq
-آجیریق ~ acırıq
-آج ساخلاماق ~ ac saxlamaq
-آجسوسوز ~ acsusuz
-آجقارنینا ~ acqarnına
-آجقارین ~ acqarın
-آج قویماق ~ ac qoymaq
-آجگؤدن ~ acgödən
-آجگؤز ~ acgöz
-آجگؤزلو ~ acgözlü
-آجگؤزلوک ~ acgözlük
-آجگؤزلولوک ~ acgözlülük
-آجلان ~ aclan
-آجلیغی اؤلدورمک ~ aclığı öldürmək
-آجلیق ~ aclıq
-آجلیق اعلان ائتمک ~ aclıq elan etmək
-آجلیق چکمک ~ aclıq çəkmək
-آجلیق دوشمک ~ aclıq düşmək
-آجلیق قرئوی ~ aclıq qrevi
-آجلیق گئدرمک ~ aclıq gedərmək
-آجلیقدان اؤلمک ~ aclıqdan ölmək
-آجماق ~ acmaq
-آجواج ~ acvac
-آجو ~ acu
-آجوبای ~ acubay
-آجوخان ~ acuxan
-آجودان باشی ~ acudan başı
-آجور ~ acur
-آجورلو ~ acurlu
-آجودان آباد ~ acudan abad
-آجومان ~ acuman
-آجی ~ a
-آجیآجی ~ aa
-آجیآغاج ~ aağac
-آجیآلاق ~ aalaq
-آجیآلما ~ aalma
-آجی اریک ~ acı ərik
-آجیالاواج ~ acyalavac
-آجیالاواج قویماق ~ acyalavac qoymaq
-آجی اوت ~ acı ot
-آجیاوتگیللر ~ acıotgillər
-آجیاوووق ~ acıovuq
-آجیایتیمی ~ acıitimi
-( آجیایستی اوت (ایستوت ~ acıistiot (istot)
-آجیبادام ~ acıbadam
-آجیباغیرساق ~ acıbağırsaq
-آجیباقلا ~ acıbaqla
-آجیبالدیرقان ~ acıbaldırqan
-آجیبالیق ~ acıbalıq
-آجی بگ ~ acı bəy
-آجی بوغو ~ acı buğu
-آجیبیان ~ acıbian
-آجی بیشه‎ ~ aci bişə
-آجیپاخلا ~ acıpaxla
-آجیتره‎ ~ acıtərə
-آجیتقان ~ acıtqan
-آجیتما ~ acıtma
-آجیتماق ~ acıtmaq
-آجیتمالی ~ acıtma
-آجیتمالیق ~ acıtmalıq
-آجیتهر ~ acıtəhər
-آجیدیش ~ acıdış
-آجیجا ~ acıca
-آجی چای ~ acı çay
-آجی چکمک ~ acı çəkmək
-آجی چیچک ~ acı çiçək
-آجی چیچکسوولار ~ acı çiçək sovlar
-آجیچیغیدم ~ acıçiyıdəm
-آجیخدیرماق ~ acıxdırmaq
-آجیخماق ~ acıxmaq
-آجیخمره‎ ~ acıxumrə
-آجیخیار ~ acıxiar
-آجیدادلی ~ acıdadlı
-آجی دانیشماق ~ acı danışmaq
-آجی دویماق ~ acı duymaq
-آجیدویه‎لک ~ acıdüyələk
-( آجیدیل (دیللی ~ acıdil (dilli)
-آجیدیللیلیک ~ acıdillilik
-آجیراق ~ acıraq
-آجیرقا ~ acırqa
-آجیرماق ~ acırmaq
-آجیزیتون ~ acızeytun
-آجیساققیز ~ acısaqqız
-آجیسو ~ acısu
-آجیسو ~ acısu
-آجیسؤز ~ acısöz
-آجیسیز ~ acısız
-آجیشدیرماق ~ acışdırmaq
-آجیشدیریجی ~ acışdırıcı
-آجیشما ~ acışma
-آجیشماق ~ acışmaq
-آجیغا دوشمک ~ acığa düşmək
-آجیغا سالماق ~ acığa salmaq
-آجیغی توتماق ~ acığı tutmaq
-آجیغی سویوماق ~ acığı soyumaq
-آجیغی یاتماق ~ acığı yatmaq
-آجیغینی توتدورماق ~ acığını tutdurmaq
-آجیغینی چیخارماق ~ acığını çıxarmaq
-آجیغینی یئمک ~ acığını yemək
-آجیق ~ acıq
-آجیق قیجیق ~ acıq qıcıq
-آجی قآلماق ~ acıq almaq
-آجی قائله‎مک ~ acıq eləmək
-آجی قاباق ~ acı qabaq
-آجی قارپیز ~ acı qarpız
-آجیقاواق ~ acıqavaq
-آجیقایماق چیچگی ~ acıqaymaq çiçəyi
-آجی قچکمک ~ acıq çəkmək
-آجی قچیخارماق ~ acıq çıxarmaq
-آجیقدیرماق ~ acıqdırmaq
-آجی قلا ~ acıqla
-آجی قلاندیرماق ~ acıqlandırmaq
-آجی قلانما ~ acıqlanma
-آجی قلانماق ~ acıqlanmaq
-آجی قلی آجی قلی ~ acıqlı acıqlı
-آجی قلیکومئدی ~ acıqlı komedi
-آجی قلی لیق ~ acıqlılıq
-آجی قلی ~ acıqlı
-آجیقماق ~ acıqmaq
-آجیقمیش ~ acıqmış
-آجی قوووق ~ acı qovuq
-آجی قووون ~ acı qovun
-آجی قوئرمک ~ acıq vermək
-آجی قوئرمه‎ ~ acıq vermə
-آجیقیجی ~ acıqıcı
-( آجیقیجی(آجیق قیجیق ~ acı qıcı(acıqqıcıq)
-آجیقیجیق وئرمک ~ acıqıcıq vermək
-آجی کاهو ~ acı ka
-آجی گولوش ~ acı gülüş
-آجیلاتماق ~ acılatmaq
-آجیلاشدیرماق ~ acılaşdırmaq
-آجیلاشدیریلماق ~ acılaşdırılmaq
-آجیلاشماق ~ acılaşmaq
-آجیلاماق ~ acılamaq
-آجیلانماق ~ acılanmaq
-آجیلی ~ acılı
-آجیلی اوت ~ acılı ot
-آجیلی لیق ~ acılılıq
-آجیلیجا ~ acılıca
-آجیلیق ~ acılıq
-آجیلیقسوولار ~ acılıqsovlar
-آجیما ~ acıma
-آجیمارول ~ acımarul
-آجیماسیز ~ acımasız
-آجیماسیزجا ~ acımasızca
-آجیماسیزلیق ~ acımasızlıq
-آجیماق ~ acımaq
-آجیمالی ~ acıma
-آجیمتیراق ~ acımtıraq
-آجیمتیل ~ acımtıl
-آجی مرجیمک ~ acı mərcimək
-آجیمسی ~ acımsı
-آجیمیان ~ acımian
-آجیمیش ~ acımış
-آجیمیق ~ acımıq
-آجیمیق سوولار ~ acımıqsovlar
-آجین ~ acın
-( آجیناجاق(لی ~ acınacaq(lı)
-آجیندان اؤلمک ~ acından ölmək
-آجیندیرماق ~ acındırmaq
-آجیندیریجی ~ acındırıcı
-آجینماق ~ acınmaq
-آجینیش ~ acınış
-آجینیلاجاق ~ acınılacaq
-آجینیلماق ~ acınılmaq
-آجییان ~ acıyan
-آجییاوشان ~ acıyaan
-آجییونجا ~ acıyonca
-آجیییجی ~ acıyıcı
-آجیییش ~ acıyış
-آچئلییا ~ açeliya
-آچا ~ aça
-آچاج سال ~ açacsal
-آچاجاق ~ açacaq
-آچاچی ~ açaçı
-آچار ~ açar
-آچارچیلیق ~ açarçılıq
-آچارچی ~ açarçı
-آچار سالماق ~ açar salmaq
-آچارفرانسه‎ ~ açarfəransə
-آچارلی ~ açarlı
-آچاگون ~ açagün
-آچالیا ~ açalia
-آچامای ~ açamay
-آچامایلی ~ Açamaylı
-آچان ~ açan
-آچانگول ~ açangül
-آچدیرماق ~ açdırmaq
-آچغوجو ~ açğucu
-آچقی ~ açqı
-آچقیچی ~ açqıçı
-آچقیسیز ~ açqısız
-آچقیلاتماق ~ açqılatmaq
-آچقیلاماق ~ açqılamaq
-آچقیلانماق ~ açqılanmaq
-آچقیلی ~ açqılı
-آچقینگول ~ açqıngül
-آچماز ~ açmaz
-آچماز دوشمک ~ açmaz düşmək
-آچمازلیق ~ açmazlıq
-آچماق ~ açmaq
-آچمالیق ~ açmalıq
-آچمیزان ~ açmızan
-آچون ~ açun
-- آچون ~ açun
-آچه‎ داغ ~ Açə dağ
-آچی ~ açı
-آچی اؤلچر ~ açı ölçər
-آچی اورتالایان ~ açı ortalayan
-آچی بآغارتماق ~ açıbağartmaq
-آچیت ~ açıt
-آچیجی سؤزلر ~ açıcı sözlər
-آچیجی ~ açıcı
-آچیسال ~ açısal
-آچیسال اوزاقلیق ~ açısal uzaq lıq
-آچیسال تاو ~ açısal tav
-( آچیسالیئهینلیک(هیز ~ açısal yehinlik(hız)
-آچیسیندان ~ açısından
-آچیش ~ açış
-آچیغ ~ açığ
-آچیغا چیخارماق ~ açığa çıxarmaq
-آچیغا وورماق ~ açığa vurmaq
-آچیغاچیخماق ~ açığaçıxmaq
-آچیق ~ açıq
-آچی قاؤنَرمه‎ ~ açıq önərmə
-آچی قاؤیرَنمه‎ ~ açıq öyrənmə
-آچیق اؤیره‎تیم ~ açıq öyrətim
-آچی قآچی ~ açıq açı
-آچی قآچیغینا ~ açıq açığına
-آچی قآچیق ~ açıq açıq
-آچی قآدام ~ açıq adam
-آچی قآرتیرما ~ açıq artırma
-آچی قاسکیتمه‎ ~ açıq əskitmə
-آچی قآشکارا ~ açıq aşkara
-آچی قاعتبار ~ açıq ətibar
-آچی قآغیز ~ açıq ağız
-آچی قآغیزلی ~ açıq ağızlı
-آچی قآغیل ~ açıq ağıl
-( آچیق ال (لی ~ açıq əl(li)
-آچی قاللیلیک ~ açıq əllilik
-آچی قآلینلی ~ açıq alınlı
-آچی قآنلاتماق ~ açıq anlatmaq
-آچی قاوتوروم ~ açıq oturum
-آچی قاورکلی ~ açıq ürəkli
-آچی قاورکلیلیک ~ açıq ürəklilik
-آچی قاوزلو ~ açıq üzlü
-آچی قاولماق ~ açıq olmaq
-آچی قاوی ~ açıq oy
-آچی قاویلاما ~ açıq oylama
-آچی قآیدین ~ açıq aydın
-آچی قایشلَتمه‎ ~ açıq işlətmə
-آچی قبؤلگه‎ ~ açıq bölgə
-آچی قبازار ~ açıq bazar
-آچی قبلگه‎ ~ açıq bəlgə
-آچی قبلیط ~ açıq bilit
-آچی قتاماشا ~ açıq tamaşa
-آچی قتوتقون ~ açıq tutqun
-آچی قتوخوملولار ~ açıq toxumlular
-آچی قجا ~ açıqca
-آچی قجاسی ~ açıqca
-آچی قجاسینا ~ açıqcasına
-آچی قجلَسه‎ ~ açıq cələsə
-آچی قچئک ~ açıq çek
-آچی قحساب ~ açıq hesab
-آچی قداشیت ~ açıq daşıt
-آچی قدان آچیغا ~ açıqdan açığa
-آچی قدان ~ açıqdan
-آچی قدانالیلار ~ açıq danalılar
-آچی قدانیشان ~ açıq danışan
-آچی قدانیشیق ~ açıq danışıq
-آچی قدلیل ~ açıq dəlil
-آچی قدنیز ~ açıq dəniz
-آچی قدوروشما ~ açıq duruşma
-آچی قدوشمه‎ ~ açıq düşmə
-آچی قراق ~ açıqraq
-آچی قرئژیم ~ açıq rejim
-آچی قرنگ ~ açıq rəng
-آچی قرنگلی ~ açıq rəngli
-آچی قسئچکی ~ açıq seçki
-آچی قسئچیک ~ açıq seçik
-آچی قسؤز ~ açıq söz
-آچی قسؤزلو ~ açıq sözlü
-آچی قسؤزلولوک ~ açıq sözlülük
-آچی قسؤیله‎مک ~ açıq söyləmək
-آچی قساچیق ~ açıq saçıq
-آچی قساری ~ açıq sa
-آچی قساییم ~ açıq sayım
-آچی قسس ~ açıq səs
-آچی قسسلی ~ açıq səsli
-آچی قشهر ~ açıq şəhər
-آچی قصفت ~ açıq sifət
-آچی قفیکیرلی ~ açıq fikirliı
-آچی قفیکیرلیک ~ açıq fikirlik
-آچی قفیکیرلی لیک ~ açıq fikirlilik
-آچی ققاپی ~ açıq qa
-آچیق قاپیسیاستی ~ açıq qapı siasəti
-آچی ققاش ~ açıq qaş
-آچی ققونوشماق ~ açıq qonuşmaq
-آچی ققیرمیزی ~ açıq qırmızı
-آچی قکرئدی ~ açıq kredi
-آچی قکرِم رنگی ~ açıq krem rəngi
-آچی قگؤروشلو ~ açıq görüşlü
-( آچی قگؤز(لو ~ açıq göz(lu)
-آچی قگؤزله‎ باخماق ~ açıq gözlə baxmaq
-آچی قگؤزلولوک ~ açıq gözlülük
-آچی قگزن ~ açıq gəzən
-آچی قلاتماق ~ açıqlatmaq
-آچیقلاشدیرماق ~ açıqlaşdırmaq
-آچی قلاشماق ~ açıqlaşmaq
-آچی قلاما ~ açıqlama
-آچی قلاماق ~ açıqlamaq
-آچی قلامالی ~ açıqlama
-آچی قلانان ~ açıqlanan
-آچی قلانما ~ açıqlanma
-آچی قلانماق ~ açıqlanmaq
-آچی قلایان ~ açıqlayan
-آچی قلاییجی ~ açıqlayıcı
-آچی قلاییش ~ açıqlayış
-آچی قلی قویولو ~ açıqlı qoyulu
-آچی قلیغا چیخماق ~ açıqlığa çıxmaq
-آچیقلیق ~ açıqlıq
-آچیقلیق اؤلچر ~ açıqlıq ölçər
-آچیقلیق قازاندیرماق ~ açıqlıq qazandırmaq
-آچیقلیق قازانماق ~ açıqlıq qazanmaq
-آچیقلیق گتیرمک ~ açıqlıq gətirmək
-آچیق ماوی ~ açıq ma
-آچیقمکتوب ~ açıq məktub
-آچیق هاوا ~ açıq hava
-آچیق هاواتیاتروسو ~ açıq hava tiatrosu
-آچیق هاوادا ~ açıq havada
-آچیق هاواسینماسی ~ açıq hava sinama
-آچیق هجا ~ açıq həca
-آچیقویا گیزلی اولاراق ~ açıq və ya gizli olaraq
-آچیق یاخا ~ açıq yaxa
-آچیق یارا ~ açıq yara
-آچیق یاشیل ~ açıq yaşıl
-آچیل ~ açıl
-آچیلای ~ açılay
-آچیلاجاق ~ açılacaq
-آچیلان ~ açılan
-آچیلان کؤپرو ~ açılan köprü
-آچیلای ~ açılay
-آچیلماز ~ açılmaz
-آچیلما زامانی ~ açılma zama
-آچیلماق ~ açılmaq
-آچیلمیش ~ açılmış
-آچیلیب باغلانان ~ açılıb bağlanan
-آچیلیش ~ açılış
-آچیلیشماق ~ açılışmaq
-آچیلیم ~ açılım
-آچیم ~ açım
-آچیملاماق ~ açımlamaq
-آچیملانماق ~ açımlanmaq
-آچین ~ açın
-آچیندیرماق ~ açındırmaq
-آچینساماق ~ açınsamaq
-آچینماق ~ açınmaq
-آچینیم ~ açınım
-آخ ~ ax
-آخ ائی ~ ax ey
-آخ توف ~ ax tuf
-آخ وای ~ ax vay
-آخاج ~ axac
-آخاجلاتماق ~ axaclatmaq
-آخاجلاما ~ axaclama
-آخاجلاماق ~ axaclamaq
-آخاجاق ~ axacaq
-آخاخ ~ axax
-آخار ~ axar
-آخارآخار سئل اولار دامار دامار گؤل اولار ~ ar axar sel olar
-آخارباخار ائو ~ axarbaxar ev
-آخارباخار ~ axarbaxar
-آخارباخارلی ~ axarbaxarlı
-آخارجا ~ axarca
-آخارسو ~ axarsu
-آخارسو آدلاری ~ axarsu adla
-آخارسوی ~ axarsoy
-آخار عنبر ~ axar ənbər
-آخارقا ~ axarqa
-آخارقوم ~ axarqum
-آخارلار ~ axarlar
-آخارلی ~ axarlı
-آخارلیق ~ axarlıq
-آخاری ~ axa
-آخاریاخیت ~ axaryaxıt
-آخاق ~ axaq
-آخاقان ~ axaqan
-آخان ~ axan
-آخان اولدوز ~ axan ulduz
-آخاوف ~ axuf
-آختا ~ axta
-آختاائله‎مک ~ axta eləmək
-آختاج ~ axtac
-آختاچی ~ axtaçı
-آختاخانا ~ axtaxana
-آختاخانا ~ axtaxana
-آختارتماق ~ axtartmaq
-آختارما ~ axtarma
-آختارماسیز ~ axtarmasız
-آختارماق ~ axtarmaq
-آختارمالی ~ axtarma
-آختاریجی ~ axtarıcı
-آختاریش ~ axtarış
-آختاریشاداره‎ سی ~ axtarış idarəsi
-آختاریشچی ~ axtarışçı
-آختاریشلی اوچوش ~ axtarışlı uçuş
-آختاریشماق ~ axtarışmaq
-آختاریلان ~ axtarılan
-آختاریلماق ~ axtarılmaq
-آختالاتما ~ axtalatma
-آختالاتماق ~ axtalatmaq
-آختالاما ~ axtalama
-آختالاماق ~ axtalamaq
-آختالانماق ~ axtalanmaq
-آختالانمیش ~ axtalanmış
-آختوف ~ axtüf
-آخچا ~ aa
-آخچاچای ~ aaçay
-آخدیرما ~ axdırma
-آخدیرماق ~ axdırmaq
-آخر ~ axır
-آخراُلامر ~ axərüləmr
-آخرالزّمان ~ axərüzzaman
-آخرت ~ axirət
-آخساتماق ~ axsatmaq
-آخسار ~ axsar
-آخساق ~ axsaq
-آخساقلیق ~ axsaqlıq
-آخساقلار ~ axsaqlar
-آخساماق ~ axsamaq
-آخسانتی ~ axsantı
-آخساییش ~ axsayış
-آخسوم ~ axsum
-آخسوم لاما ~ axsumlama
-آخسوملاماق ~ axsumlamaq
-آخسونگ ~ axsung
-آخشام ~ aam
-آخشام ائله‎مک ~ aam eləmək
-آخشام اولدو ~ aam oldu
-آخشام اولدوزو ~ aam ulduzu
-آخشام اوزه‎ ری ~ aam üzəri
-آخشام اوستو ~ aam üstü
-آخشام بازاری ~ aam baza
-آخشام چاغی ~ aam çağı
-آخشامدان ~ aamdan
-آخشامدان آخشاما ~ aamdan aama
-آخشام دوشمک ~ aam düşmək
-آخشام قوووشماق ~ aam qovuşmaq
-آخشام سحر ~ aam səhər
-آخشام صفاسی ~ aam səfa
-آخشام طرفی ~ aam tərəfi
-آخشام قاباغی ~ aam qabağı
-آخشام قارانلیغی ~ aam qaranlığı
-آخشامکی ~ aamkı
-آخشام گونشی ~ aam günəşi
-آخشاملاتماق ~ aamlatmaq
-آخشاملاماق ~ aamlamaq
-آخشاملایان ~ aamlayan
-آخشاملیق ~ aamlıq
-آخشام نامازی ~ aam nama
-آخشام یئلی ~ aam yeli
-آخشام یئمه‎یی ~ aam yeməyi
-آخشاملاری ~ aamla
-آخشامین خئیر ~ aamin xeyir
-آخشامین دارچاغی ~ aamın daağı
-آخشامینیز خئیر ~ aamınız xeyir
-آخشید ~ axşid
-آخشیدلر ~ Axşidlər
-آخشین ~ axşin
-آخلیم ~ axlım
-آخلیملاما ~ axlımlama
-آخلیملاماق ~ axlımlamaq
-آخما ~ axma
-آخماز ~ axmaz
-آخم اسینیری ~ axma sınırı
-آخماق ~ axmaq
-آخماقایا ~ axmaqaya
-( آخما قجا(سینا ~ axmaqca(sına)
-آخما قلاشماق ~ axmaqlaşmaq
-آخما قلاماق ~ axmaqlamaq
-آخما قلیق ~ axmaqlıq
-آخم انُقطه‎ سی ~ axma nuqtəsi
-آخمود قیشلاغی ~ axmud qışlağı
-آخناشما ~ axnaşma
-آخناشماق ~ axnaşmaq
-آخور ~ axur
-آخورا ~ axura
-آخورلو ~ axurlu
-آخوز ~ axuz
-آخون ~ axun
-آخوند ~ axund
-آخوندزاده‎ ~ axundza
-آخوندقیشلاق ~ axundqışlaq
-آخوندلوق ~ axundluq
-آخوندوف ~ axundof
-آخوندوفمکتبی ~ axundof məktəbi
-آخولا ~ axula
-آخی ~ a
-آخیتاج ~ axıtac
-آخیتدیرما ~ axıtdırma
-آخیتدیرماق ~ axıtdırmaq
-آخیتما ~ axıtma
-آخیتماق ~ axıtmaq
-آخیتمالی ~ axıtma
-آخیجان ~ axıcan
-آخیجی ~ axıcı
-آخیجی سسسیز حرف ~ axıcı səssiz hərf
-آخیجیلیق ~ axıcılıq
-آخیجیلیق اؤلچر ~ axıcılıq ölçər
-آخیداج ~ axıdac
-آخیدیلماق ~ axıdılmaq
-آخیر ~ axır
-آخیر ~ axır
-آخیرا یئتیرمک ~ axıra yetirmək
-آخیرآخیردا ~ axıraxırda
-آخیرتسیز ~ axırətsız
-آخیر چرشنبه‎ ~ axır çərşənbə
-آخیری بیریاناچیخماق ~ axırı bir yana çıxmaq
-آخیری خئیر اولسون ~ axırı xeyr olsun
-آخیرینا داش آتماق ~ axırına daş atmaq
-آخیرینجی ~ axırıncı
-آخیزدیرماق ~ axızdırmaq
-آخیزدیریلماق ~ axızdırılmaq
-آخیزماق ~ axızmaq
-آخیسقا ~ axısqa
-آخیسقا تورکلری ~ axısqa türkləri
-آخیش ~ axış
-آخیش اؤلچر ~ axış ölçər
-آخیشقان ~ axışqan
-آخیشقانلاشدیرماق ~ axışqanlaşdırmaq
-آخیشقانلاشدیریجی ~ axışqanlaşdırıcı
-آخیشقانلاشدیریجیلیق ~ axışqanlaşdırıcılıq
-آخیشقانلاشماق ~ axışqanlaşmaq
-آخیشقانلیق ~ axışqanlıq
-آخیشما ~ axışma
-آخیشماز ~ axışmaz
-آخیشمازلیق ~ axışmazlıq
-آخیشماق ~ axışmaq
-آخیشمالی ~ axışma
-آخیلقان ~ axılqan
-آخیلیق ~ axılıq
-آخیم ~ axım
-آخیم اؤلچر ~ axım ölçər
-آخیم توپلار ~ axım toplar
-آخیمجی ~ axımcı
-آخیم لیق ~ axımlıq
-آخیم یوغونلوغو ~ axım yoğunluğu
-آخین ~ axın
-- آخین ~ axın
-آخین آخین ~ axın axın
-آخین اؤلچر ~ axın ölçər
-آخینا قوشولماق ~ axına qoşulmaq
-آخینای ~ axınay
-آخینتی ~ axıntı
-آخینتی اؤلچر ~ axıntı ölçər
-آخینتی بیلیمی ~ axıntı bilimi
-آخینتییا کورک چکمک ~ axıntı ya kürək çəkəmək
-آخینتیلی ~ axıntılı
-آخینجا ~ axınca
-آخینجی ~ axıncı
-آخینجی لیق ~ axıncılıq
-آخیندیریق ~ axındırıq
-آخین قایاسی ~ axın qaya
-آد ~ ad
-آد آرار ~ ad arar
-( آدآلماق (چیخارماق ~ ad almaq (çıxarmaq)
-آد اولماق ~ ad olmaq
-آد با آد ~ ad ba ad
-آد گؤوده‎ سی ~ ad gövdəsi
-آدئرنالین ~ adernalin
-آدآلان ~ adalan
-آدا ~ ada
-آدا اؤکه‎ ~ ada ökə
-آدا ئدیلمک ~ ada edilmək
-آدا ئله‎مک ~ ada eləmək
-آداب ~ adab
-آدا بالیغی ~ ada balığı
-آدابو معاشرت ~ adab u moaşirət
-آداپات ~ adapat
-آداپتا ~ adapta
-آداپتاسیون ~ adaptasion
-آداپتور ~ adaptor
-آداتماق ~ adatmaq
-آداجیق ~ adacıq
-آداچایی ~ adaça
-آداد ~ adad
-آدا دووشانی ~ ada dovşa
-آدار ~ adar
-آدار ~ adar
-آداراَمند ~ adarəmənd
-آداژیو ~ adajio
-آدا سوغانی ~ ada soğa
-آداش ~ adaş
-آداشلیق ~ adaşlıq
-آداغان ~ adağan
-آداق ~ adaq
-آداق ~ Adak
-آداق آداق ~ adaq adaq
-آداق آداماق ~ adaq adamaq
-آداق دورماق ~ adaq durmaq
-آدا قسیز ~ adaqsız
-آداققبول اولماق ~ adaq qəbul olmaq
-آداقلاما ~ adaqlama
-آداقلاماق ~ adaqlamaq
-آداقلاندیرماق ~ adaqlandırmaq
-آداقلانما ~ adaqlanma
-آداقلانماق ~ adaqlanmaq
-آداقلی ~ adaqlı
-آداقلی بازلیق ~ adaqlı bazlıq
-آداقلیق ~ adaqlıq
-آداقلیلیق ~ adaqlılıq
-آداقوچو ~ adaqoçu
-آدا گئییکی ~ ada geyiki
-آدال ~ adal
-آدالار توپلولوغو ~ adalar topluluğu
-آدالدی ~ adaldı
-آدالمیش ~ adalmış
-آدالیر ~ adalır
-آدام ~ adam
-آدام ائتمک ~ adam etmək
-آدام ائله‎مک ~ adam eləmək
-آدا مآزمانی ~ adam azma
-آدا مآلدادان ~ adam aldadan
-آداما اوخشاماز ~ adama oxşamaz
-آداما اوخشامازلیق ~ adama oxşamazlıq
-آدامانلی ~ adamanlı
-آداما یوووشماز ~ adama yovuşmaz
-آداما یوووشمازلیق ~ adama yovuşmazlıq
-آداماق ~ adamaq
-آدا ماوتو ~ adam otu
-آدا ماوغلو ~ adam oğlu
-آدا ماولماق ~ adam olmaq
-آدا ماوینادان ~ adam oynadan
-آدا ماؤلدورمه‎ ~ adam öldürmə
-آدا ماؤلدورن ~ adam öldürən
-آدا مایچینه‎ چیخماق ~ adam içinə çıxmaq
-آدا مایچینه‎ قاریشماق ~ adam içinə qarışmaq
-آدا مبابا ~ adambaba
-آدا مباشی ~ adambaşı
-آدا مباشینا ~ adambaşına
-آدا مبویو ~ adamboyu
-آدا مبویو ~ adamboyu
-آدامجا ~ adamca
-آدامجاسینا ~ adamcasına
-آدامجاغیز ~ adamcağız
-آدامجیغاز ~ adamcığaz
-آدامجیق ~ adamcıq
-آدامجیل ~ adamcıl
-آدامجیل لیق ~ adamcıllıq
-آدا محسابینا قویماق ~ adam hesabına qoymaq
-آدام داشه‎ ~ adam daşə
-آدامدان سایماق ~ adamdan saymaq
-آدامدان قاچان ~ adamdan qaçan
-آدامدره‎ سی ~ adam dərəsi
-آدامس ~ adams
-آدا مسئومز ~ adamsevməz
-آدا مسئومزلیک ~ adamsevməzlik
-آدا مساتان ~ adamsatan
-آدا مسایماق ~ adamsaymaq
-آدا مسیز ~ adamsız
-آدا مسیزلیق ~ adamsızlıq
-آدا مصرّافی ~ adam sərra
-آدا مقیتلیغی ~ adam qıtlığı
-آدامکؤکو ~ adamkökü
-( آدامکیمی (گیبی ~ adam kimi (gibi)
-آدا مگؤرمک ~ adam görmək
-آداملی ~ adamlı
-آدا ملیق ~ adamlıq
-آدامی ~ ada
-آدا میئرینه‎ قویماق ~ adam yerinə qoymaq
-آدا میانا ~ adamyana
-آدامینا گؤره‎ ~ adamına görə
-آدا مییین ~ adam yiyən
-آدان ~ adan
-آدانماق ~ adanmaq
-آدانمیش ~ adanmış
-آدانیر ~ adanır
-آدای ~ aday
-آدای گؤسترمک ~ aday göstərmək
-آدا یئرله‎شیمج یسی ~ ada yerləşimcisi
-آدایلیق ~ adaylıq
-آد باتیرماق ~ ad batırmaq
-آدبان ~ Adban
-آدبای ~ adbay
-آدبریلگَن ~ adbərilgən
-آد بیلیمی ~ ad bilimi
-آد تاخماق ~ ad taxmaq
-آد توتماق ~ ad tutmaq
-آدجمله‎ سی ~ ad cümləsi
-آد چکمک ~ ad çəkmək
-آدچکمه‎یه‎ گیرمک ~ ad çəkməyə girmək
-آد چکیمی ~ ad çəkimi
-آد چیخارماق ~ ad çıxarmaq
-آدچیلیق ~ adçılıqq
-آدحال اکلری ~ ad hal əkləri
-آددا بوددا ~ adda budda
-آددا بوددالیق ~ adda buddalıq
-آدداش ~ addaş
-آدداماق ~ addamaq
-آددان تؤره‎مه‎ فعل ~ addan törəmə fəil
-آددیم ~ addım
-آددیم آتماق ~ addım atmaq
-آددیم آتماماق ~ addım atmamaq
-آددیم آچماق ~ addım açmaq
-آددیم آددیم ~ addım addım
-آددیم آددیمایزله‎مک ~ addım addım izləmək
-آددیم آددیم دولاشماق ~ addım addım dolaşmaq
-آددیم اؤلچر ~ addım ölçər
-آددیم باآددیم ~ addım ba addım
-آددیم باشی ~ addım başı
-آددیم سایار ~ addım sayar
-آددیم گؤتورمک ~ addım götürmək
-آددیملاتماق ~ addımlatmaq
-آددیم لاماق ~ addımlamaq
-آددیم لیق ~ addımlıq
-آددی ملی ~ addımlı
-آدران ~ adıran
-آدرئس ~ adres
-آدرنالین ~ adırnalın
-آدسال ~ adsal
-آدسال آد ~ adsal ad
-آدسال فعل ~ adsal fəil
-آدسان ~ adsan
-آدسان قازانماق ~ adsan qazanmaq
-آدسای ~ adsay
-آدسیز ~ adsız
-آدسیز بارماق ~ adsız barmaq
-آدسیز سانسیز ~ adsız sansız
-آدسیزلیق ~ adsızlıq
-آد قازانما ~ ad qazanma
-آد قازانماق ~ ad qazanmaq
-آد قویدو ~ ad qoydu
-آد قویما ~ ad qoyma
-آد قویماق ~ ad qoymaqq
-آدقیر ~ adqır
-آدکؤکو ~ adkökü
-آدلاشدیرماق ~ adlaşdırmaq
-آدلاشماق ~ adlaşmaq
-آدلاماق ~ adlamaq
-آدلاندیرماق ~ adlandırmaq
-آدلاندیریلماق ~ adlandırılmaq
-آدلانما ~ adlanma
-آدلانماج ~ adlanmac
-آدلانمانج ~ adlanmanc
-آدلانماق ~ adlanmaq
-آدلانمیش ~ adlanmış
-آدلی سانلی ~ adlı sanlı
-آدلی ~ adlı
-آدلیق ~ adlıq
-آدلیق حال ~ adlıq hal
-آدلیم ~ adlım
-آدم اوغلو ~ adəm oğlu
-آدم ~ adəm
-آدمان ~ adman
-آدمیت ~ adəmiət
-آدمیرال ~ admiral
-آدمیراللیق ~ admirallıq
-آدمیش ~ admış
-آدناز ~ adnaz
-آدنالی ~ adna
-آد وئرمک ~ ad vermək
-آد وئریلمیش ~ ad verilmiş
-آدور ~ adur
-- آدی ~ a
-آدی اوستونده‎ ~ adı üstündə
-آدیقتی ~ adıqtı
-( آدیآنیلماق (سؤیلَنمک ~ aanılmaq (söylənmək)
-آد یازدیرما ~ ad yazdırma
-آدیال ~ adyal
-آدی اولماق ~ adı olmaq
-آدیبئله‎ اوخونماماق ~ adı belə oxunmamaq
-آدی باتاسی ~ adı bata
-آدی باتماق ~ adı batmaq
-آدی بلیرسیز ~ adı bəlirsiz
-آدی بیلینمز ~ adı bilinməz
-آدیپیس چیخماق ~ adı pis çıxmaq
-آدی پیسه‎(کؤتویه‎)چیخماق ~ adı pisə (kötüyə) çıxmaq
-آدی چکیلمک ~ adı çəkilmək
-آدی چکیلن ~ adı çəkilən
-آدی چیخماق ~ adı çıxmaq
-آدی دلیبنگ ~ adı dəlibəng
-آدیدیللرده‎ سؤیلَنمک ~ adı dillərdə söylənmək
-آدی دیللره‎دوشمک ~ adı dillərə düşmək
-آدیر ~ adır
-آدیقارا گلمک ~ adı qara gəlmək
-آدی قاریشماق ~ adı qarışmaq
-آدی قالدیریلماق ~ adı qaldırılmaq
-آدی قالماق ~ adı qalmaq
-آدیکیمی بیلمک ~ adı kimi bilmək
-آد یگئچمک ~ adi geçmək
-آد یگئچن ~ adi geçən
-آدیل ~ adıl
-آدیلا سانیلا ~ adıyla sanıyla
-آدین باتسین ~ adın batsın
-آدینه‎ ~ adinə
-آدینیآغزینا آلماماق ~ adını ağzına almamaq
-آدینی آلماق ~ adını almaq
-آدینی آنماق ~ adını anmaq
-آدینی داشیماق ~ adını daşımaq
-آدینی کیرلتمک ~ adını kirlətmək
-آدینی وئرمک ~ adını vermək
-آدیوار ~ adıvar
-آدیوار اؤزویوخ ~ adıvar özü yox
-آدیوایقانلی ~ adıvayqanlı
-آدی یامان ~ adı yaman
-آدییانماق ~ adıyanmaq
-آذ ~ az
-آذر ~ azər
-آذربایجان ~ Azərbaycan
-آذربایجان ~ Azərbaycan
-آذربایجان ~ Azərbaycan
-آذربایجان ~ Azerbaycan
-آذربایجانجا ~ Azərbaycanca
-آذربایجانر قصلری ~ azərbaycan rəqsləri
-آذربایجانع اشیقلاری ~ azərbaycan aşıqla
-آذربایجانلی ~ Azərbaycanlı
-آذربایجانلی ~ Azərbaycanlı
-آذربایجانم لّتی ~ azərbaycan milləti
-آذربایجانم وغاملاری ~ azərbaycan muğamla
-آذربایجانی ئرآدلاری ~ azərbaycan yer adla
-آذربایجانینآ غیرگونو ~ azərbaycanın ağırgünü
-آذرشهر ~ azərşəhr
-آذری ~ azəri
-آذرقاسمیتو رکان ~ azərqasimi türkan
-آذریتورکجه‎ سی ~ azəri türkcəsi
-آذریجه‎ ~ azəricə
-آذریک ؤکنلی ~ azəri kökənli
-آذوقه‎ ~ azuqə
-آذیق ~ azıq
-( آر (ار ~ ar(ər)
-آرآچون ~ araçun
-آرا ~ ara
-آرا آچماق ~ ara açmaq
-آرا آی ~ ara ay
-آرا اؤلچر ~ ara ölçər
-آرابا ~ araba
-آرابا آرابا ~ araba araba
-آرابا ایله‎دووشانتوتماق ~ araba iylə dovşan tutmaq
-آراباجیق ~ arabacıq
-آراباچی ~ arabaçı
-آراباچیلیق ~ arabaçılıq
-آرابالیق ~ arabalıq
-آرابره‎ ~ arabərə
-آرابوغا ~ arabuğa
-آرابیر ~ arabir
-آراپال ~ arapal
-آراپوزان ~ arapozan
-آرا پوزانلیق ~ ara pozanlıq
-آرا پوزما ~ ara pozma
-آرا پوزماق ~ ara pozmaq
-آرا پوزوجو ~ ara pozucu
-آرا پوزوجولوق ~ ara puzuculuq
-آرا پوزولماق ~ ara puzulmaq
-آرات ~ arat
-آرات ائله‎مک ~ arat eləmək
-آراتا قویماق ~ arata qoymaq
-آرات قویماق ~ arat qoymaq
-آراتلاماق ~ aratlamaq
-آراتی چیخماق ~ aratı çıxmaq
-آراتی قاچماق ~ aratı qaçmaq
-آراتیمور ~ arateymur
-آراج ~ arac
-آرا جسیز ~ aracsız
-آرا جلار ~ araclar
-آرا جمله‎ ~ ara cümlə
-آراچ ~ araç
-آراچادزور ~ araçadzor
-آرا چالقی ~ ara çalqı
-آراچان ~ araçan
-آراچای ~ araçay
-آراچی ~ araçı
-آراچی دیل ~ araçı dil
-آراچیسیز ~ araçısız
-آراچیلیق ~ araçılıq
-آراچیلیق ائتمک ~ araçılıq etmək
-آراچیلیق ایلا ~ araçılıq iylə
-آرا حکیمی ~ ara həkimi
-آرا خط ~ ara xət
-آرادا ~ arada
-آراداغ ~ aradağ
-آرادا قالماق ~ arada qalmaq
-آرادا گزمک ~ arada gəzmək
-آرادال ~ aradal
-آرادان آپارما ~ aradan aparma
-آرادان آپارماق ~ aradan aparmaq
-آرادان اکیلمک ~ aradan əkilmək
-آرادان چیخارماق ~ aradan çıxarmaq
-آرادان چیخماق ~ aradan çıxmaq
-( آرادان قالدیرماق (گؤتورمک ~ adan qaldırmaq (götürmək)
-آرادان گئتمک ~ aradan getmək
-آرادان گئتمه‎ ~ aradan getmə
-آرادان قالدیرما ~ aradan qaldırma
-آرادان گئتمیش ~ aradan getmiş
-آرادا ووردو ~ arada vurdu
-آرا دنیز ~ ara dəniz
-( آرادوزلتمک(سازلاماق ~ ara düzəltmək
-آرا دوزلدن ~ ara düzəldən
-آرا دیمک ~ ara dəymək
-آرارات ~ ararat
-آراز ~ araz
-آراز ~ araz
-آرازبار ~ arazbar
-آرازباری ~ arazba
-آراس ~ aras
-آرا سئچیم ~ ara seçim
-آرا سؤز ~ ara söz
-آرا سازلاماق ~ ara sazlamaq
-آرا سایخاشماق ~ ara sayxaşmaq
-آراسته‎ ~ arastə
-آراسلان ~ araslan
-آراسنج ~ arasənc
-آرا سویوماق ~ ara soyumaq
-آراسی آچیلماق ~ araaçılmaq
-آراسی اولماق ~ arası olmaq
-آراسی اولماماق ~ arası olmamaq
-آراسی دیمک ~ arasi dəymək
-آراسیرا ~ arasıra
-آراسیز ~ arasız
-آراسیساز(کؤک) اولماق ~ arası saz(kök) olmaq
-آراسی کسیلمز ~ arası kəsilməz
-آراسی کسیلمزلیک ~ arası kəsilməzlik
-آراسی کسیلمک ~ arası kəsilmək
-آراسیکسیلمه‎دن ~ arası kəsilmədən
-آراسیناو ~ arasınav
-آراشدیرما ~ araşdırma
-آراشدیرماجی ~ araşdırma
-آراشدیرماجیلیق ~ araşdırmacılıq
-آراشدیرماق ~ araşdırmaq
-آراشدیرمان ~ araşdırman
-آراشدیری ~ araşdırı
-آراشدیریجی ~ araşdırıcı
-آراشدیریجی لیق ~ araşdırıcılıq
-آراشدیریلما ~ araşdırılma
-آراشدیریلماق ~ araşdırılmaq
-آراشقین ~ araşqın
-آراشماق ~ araşmaq
-آراشیت ~ araşit
-آرافات ~ arafat
-آراق ~ araq
-آراقاپی ~ araqa
-آراقاتماق ~ araqatmaq
-آرا قاریشدیران ~ ara qarışdıran
-آرا قاریشدیرماق ~ ara qarışdırmaq
-آرا قاریشماق ~ ara qarışmaq
-آراقاریشیب مسب (مذه‎ب) ایتمک ~ a qarışıb məssəb
-آراقالا ~ araqala
-آرا قچاخیر ~ araaxır
-آرا قچکن ~ araq çəkən
-آراقچی ~ araqçı
-آراقچین ~ araqçın
-آراقچی نلی ~ araqçınlı
-آرا قلاماق ~ araqlamaq
-آرا قوناقچی ~ ara qonaqçı
-آرا قیرماق ~ ara qırmaq
-آراکسمه‎ یه‎ سالماق ~ ara kəsmə yə salmaq
-آرا کسمه‎ ~ ara kəsmə
-آرا کسیت ~ ara kəsıt
-آراگول ~ aragül
-آرال ~ aral
-آرالاقالاسی داغ ~ arala qalası dağ
-آرالاتدیرماق ~ aralatdırmaq
-آرالاتماق ~ aralatmaq
-آرالاری دیمک ~ araları dəymək
-آرالاریندان قیلکئچمه‎مک ~ aralarından qıl keçməmək
-آرالاشدیرماق ~ aralaşdırmaq
-آرالاشدیریلماق ~ aralaşdırılmaq
-آرالاشما ~ aralaşma
-آرالاشماق ~ aralaşmaq
-آرالاماق ~ aralamaq
-آرالانان ~ aralanan
-آرالاندیرماق ~ aralandırmaq
-آرالانما ~ aralanma
-آرالانماق ~ aralanmaq
-آراللی ~ arallı
-آراللی ~ arallı
-آرالی ~ ara
-آرالیغا آتماق ~ aralığa atmaq
-آرالیغا آلماق ~ aralığa almaq
-آرالیغا تؤکمک ~ aralığa tökmək
-آرالیغا سؤز قاتماق ~ aralığa söz qatmaq
-آرالیغا گتیرمک ~ aralığa gətirmək
-آرالیغا گلمک ~ aralığa gəlmək
-آرالیق ~ aralıq
-آرالیق آدامی ~ aralıq ada
-آرالیق آیی ~ aralıq a
-آرالیق اؤلچر ~ aralıq ölçər
-آرالیق اویونو ~ aralıq oyunu
-آرالیقچی ~ aralıqçı
-آرالیقدا قالماق ~ aralıqda qalmaq
-آرالیقدا ~ aralıqda
-آرالیق سؤزو ~ araliq sözü
-آرالیقساری بگلو ~ aralıq sarı bəyli
-آرالی قسیز ~ aralıqsız
-آرالیق قاریشماق ~ aralıq qarışmaq
-آرالیق قای ~ aralıq qay
-آرالی قلی ~ aralıqlı
-آرالیق وورماق ~ aralıq vurmaq
-آرام ~ aram
-آرام ائتمک ~ aram etmk
-آرا مآرام ~ aram aram
-آراما ~ arama
-آراماق ~ aramaq
-آرامال ~ aramal
-آرا ماولماق ~ aram olmaq
-آرا مسیز ~ aramsız
-آرا مسیزلیق ~ aramsızlıq
-آرامگاه ~ aramgah
-آرا ملیق ~ aramlıq
-آراموت ~ aramut
-آران ~ aran
-آرانتی ~ arantı
-آرانچی لیق ~ arançılıq
-آرانچی ~ arançı
-آرانژمان ~ aranjman
-آرانژور ~ aranjur
-آرانلی ~ aranlı
-آرانلیق ~ aranlıq
-آرانما ~ aranma
-آرانماق ~ aranmaq
-آرانیساز ائله‎مک ~ aranı saz eləmək
-( آرانی وورماق (کسمک ~ aranı vurmaq (kəsmək)
-آرانیلما ~ aranılma
-آرانیلماق ~ aranılmaq
-آرا وئرمک ~ ara vermək
-آرا ووران ~ ara vuran
-آرا وورماق ~ ara vurmaq
-آراه ~ arah
-آرای ~ aray
-آرایؤن ~ arayön
-آرایا آتماق ~ araya atmaq
-آرایا آلماق ~ araya almaq
-آرایاتی ~ araya
-( آرایادوشمک (گیرمک ~ arayaduşmək (girmək)
-آرایا سوخولماق ~ araya soxulmaq
-آرایاسؤز سالماق ~ araya söz salmaq
-آرایا قویماق ~ araya qoymaq
-آرایا گتیرمه‎ ~ araya gətirmə
-آرایا گیرمک ~ araya girmək
-آرایش ~ arayiş
-آرایلی ~ araylı
-آرایول ~ arayol
-آراییب آختارماق ~ arayıb axtarmaq
-آراییجی ~ arayıcı
-آراییش ~ arayış
-آراییشخان ~ arayışxan
-آرئال ~ areall
-آرئنا ~ arena
-آرباتا ~ arbata
-آرباد ~ arbad
-آرباش ~ arbaş
-آربا ت ~ arbat
-آرباغ ~ arbağ
-آرباغوجو ~ arbağucu
-آرباما ~ arbama
-آرباماق ~ arbamaq
-آربای ~ arbay
-آربوز ~ arbuz
-آربیش ~ arbış
-آربینار ~ arbınar
-آرپئچیو ~ arpeçio
-آرپا ~ arpa
-آرپاتپه‎ ~ arpatəpə
-آرپاجیق ~ arpacıq
-آرپاجیق سوغانی ~ arpacıq soğa
-آرپاچ چوخور ~ arpaç çuxur
-آرپاچؤره‎یی ~ arpa çörəyi
-آرپا چای ~ arpa çay
-آرپاچی ~ arpaçı
-آرپاچیلیق ~ arpaçılıq
-آرپاخان ~ arpaxan
-آرپاد ~ arpad
-آرپادره‎ سی ~ arpa dərəsi
-آرپازمی سی ~ arpa zəmisi
-آرپاسامان ~ arpasaman
-آرپاسویو ~ arpasuyu
-آرپاسی آرتیق دوشمک ~ arpaartıq düşmək
-آرپاشیل ~ arpaşil
-آرپاغان ~ arpağan
-آرپاگووه‎ سی ~ arpa güvəsi
-آرپالاما ~ arpalama
-آرپالاماق ~ arpalamaq
-آرپالانماق ~ arpalanmaq
-آرپالی ~ Arpa
-آرپالیق ~ arpalıq
-آرپایا دوشمک ~ arpaya düşmək
-آرپایلخان ~ arpayılxan
-آرتابای ~ artabay
-آرتابولاق ~ artabulaq
-آرتار ~ artar
-آرتاش ~ artaş
-آرتاغان ~ artağan
-آرتاغانلیق ~ artağanlıq
-آرتام ~ artam
-آرتاماق ~ artamaq
-آرتان ~ artan
-آرتانلار ~ artanlar
-آرتای ~ artay
-آرتئل ~ artel
-آرتپه‎ ~ artəpə
-آرتچی ~ artçı
-آرتروز ~ artroz
-آرتریت ~ artrit
-آرتزین ~ artziyən
-آرتساخ ~ artsax
-آرتما ~ artma
-آرتماق ~ artmaq
-آرتوت ~ artut
-آرتوج ~ artuc
-آرتور ~ artur
-آرتورو ~ arturu
-آرتوشو ~ artuşu
-آرتوق ~ artuq
-آرتوقدوغان ~ artuqduğan
-آرتوم ~ artum
-آرتون ~ artun
-آرتی ~ artı
-آرتیاوج ~ artıuc
-آرتیجاق ~ artıcaq
-آرتیجان ~ artıcan
-آرتیرما حرف ~ artırma hərf
-آرتیرما ~ artırma
-آرتیرماق ~ artırmaq
-آرتیریلما ~ artırılma
-آرتیریلماق ~ artırılmaq
-آرتیریلمیش ~ artırılmış
-آرتیریلمی شلار ~ artırılmışlar
-آرتیریم ~ artırım
-آرتیریملاماق ~ artırımlamaq
-آرتیریملیق ~ artırımlıq
-آرتیسایی ~ artısa
-آرتیست ~ artıst
-آرتیس تلیک ~ artistlik
-آرتیش ~ artış
-آرتیش ~ artış
-آرتیق ~ artıq
-آرتیق آرتیق ~ artıq artıq
-آرتیق اسکیک ~ artıq əskik
-آرتیقاسکی کسیز ~ artıq əskiksiz
-آرتیق ایل ~ artıq il
-آرتیق بیلمک ~ artıq bilmək
-آرتیق تاماه ~ artıq tamah
-آرتیق تاماهلیق ~ artıq tamahlıq
-آرتیق توتماق ~ artıq tutmaq
-آرتیق دانیشماق ~ artıq danışmaq
-آرتیق دیر ~ artıq dəyər
-آرتیقراق ~ artıqraq
-آرتیق قالمیش ~ artıq qalmış
-آرتیق گون ~ artıq gün
-آرتیقلاشا ~ artıqlaşa
-آرتیقلاما ~ artıqlama
-آرتیقلاماق ~ artıqlamaq
-آرتیقلیغینجا ~ artıqlığınca
-آرتیقلیق ~ artıqlıq
-آرتیکولاسیا ~ artıkulasia
-آرتیکیل ~ artikıl
-آرتیم ~ artım
-آرتیماج ~ artımac
-آرتیمبای ~ artımbay
-آرتیمجیل ~ artımcıl
-آرتی مسیز ~ artımsız
-آرتی ملی ~ artımlı
-آرتْیوم ~ artyum
-آرتیونآ قومئر ~ artiyun aqümer
-آرتیی ~ Artyi
-آرجا ~ arca
-آرچا ~ aa
-آرچابوی ~ aaboy
-آرچین ~ arçın
-آرخ ~ arx
-آرخا ~ arxa
-آرخا ~ arxa
-آرخاآرخایا وئرمک ~ arxa arxaya vermək
-آرخا آرخایا ~ arxa arxaya
-آرخا باآرخا ~ arxa ba arxa
-آرخا باخچا ~ arxa baa
-آرخاج ~ arxac
-آرخاجلاماق ~ arxaclamaq
-آرخاج لانماق ~ arxaclanmaq
-آرخا دؤندرمک ~ arxa döndərmək
-آرخادا قالماق ~ arxada qalmaq
-آرخاداش ~ arxadaş
-آرخاداشجا ~ arxadaşca
-آرخاداشلیق ~ arxadaşlıq
-آرخا داماق س سسیز حرفی ~ arxa damaq səssiz hərfi
-آرخادان ~ arxadan
-آرخادان آرخایا ~ arxadan arxaya
-آرخادان گلن ~ arxadan gələn
-آرخادان وورماق ~ arxadan vurmaq
-آرخا دؤیوشچولری ~ arxa döyüşçüləri
-آرخادورما ~ arxadurma
-آرخادورماق ~ arxadurmaq
-آرخار ~ arxar
-آرخازلو ~ arxazlu
-آرخاسی کسیلمک ~ arxası kəsilmək
-آرخاسییئره‎ دیمک ~ arxası yerə dəymək
-آرخاسییئره‎ گلمک ~ arxası yerə gəlmək
-آرخاسیجا ~ arxasıca
-آرخاسینجا ~ arxasınca
-آرخاسیز ~ arxasız
-آرخاسیزلیق ~ arxasızlıq
-آرخاسینیئره‎ قویماق ~ arxasın yerə qoymaq
-آرخاسینا دوشمک ~ arxasına düşmək
-آرخاسینجا ~ arxasınca
-آرخاشلار ~ arxaşlar
-آرخالاماق ~ arxalamaq
-آرخالانما ~ arxalanma
-آرخالانماق ~ arxalanmaq
-آرخالی ~ arxa
-آرخالیج ~ arxalıc
-آرخالیق ~ arxalıq
-آرخالی قلی ~ arxalıqlı
-آرخان ~ arxan
-آرخاوئرمک ~ arxavermək
-آرخاییزم ~ arxayizm
-آرخایین ~ arxayın
-آرخایین اولماق ~ arxayın olmaq
-آرخایینجا ~ arxayınca
-آرخایینچیلیق ~ arxayınçılıq
-آرخایینلاتماق ~ arxayınlatmaq
-آرخایینلاشدیرماق ~ arxayınlaşdırmaq
-آرخایینلاشماق ~ arxayınlaşmaq
-آرخایینلاماق ~ arxayınlamaq
-آرخایینلانماق ~ arxayınlanmaq
-آرخایینلیغا چیخماق ~ arxayınlığa çıxmaq
-آرخایینلیق ~ arxayınlıq
-آرخایینلیقلا ~ arxayınlıqla
-آرخئتیپ ~ arxetip
-آرخئولوژی ~ arxeoloji
-آر خقازان ~ arxqazan
-آر خلاما ~ arxlama
-آر خلاماق ~ arxlamaq
-آرخلیم ~ arxlım
-آرخیپئلاق ~ arxipelaq
-آرخیو ~ arxiv
-آرد ~ ard
-آردآردا ~ ardarda
-آردآوورت ~ ardavurt
-آردا ~ arda
-آردالا ن ~ ardalan
-آردالی ~ arda
-آرداها ~ ardaha
-آردای ~ Arday
-آردچی ~ ardçı
-آردلاشماق ~ ardlaşmaq
-آردمین قالاسی ~ ardmin qala
-آردوشان ~ ardoşan
-آردوش دوغ ~ arduş duğ
-آردوج ~ arduc
-آردی ~ ardı
-آردی آتماق ~ ardı atmaq
-آردی آچیلماق ~ ardı açılmaq
-آردیآردینا ~ ardıardına
-آردی بورولماق ~ ardı burulmaq
-آردیج ~ ardıc
-آردیجا ~ ardıca
-آردیج اوتو ~ ardıc otu
-آردیج سوولار ~ ardıc sovlar
-آردیج قوشو ~ ardıc quşu
-آردیجیل ~ ardıcıl
-آردیجیللیق ~ ardıcıllıq
-آردیچیخماق ~ ardıçıxmaq
-آردیس ~ ardıs
-آردیسیرا ~ ardısıra
-آردیشیق ~ ardışıq
-آردیشیق یوک ~ ardışıq yük
-آردی کسیلمز ~ ardı kəsilməz
-آردی کسیلمک ~ ardı kəsilmək
-آردیل ~ ardıl
-آردیل گؤرونتو ~ ardıl görüntü
-آردینا دوشمه‎ ~ ardına düşmə
-آردینجا ~ ardınca
-آردینی ~ ardini
-آرزاناخ ~ arzanax
-آرزو ~ arzu
-آرزوسوز ~ arzusuz
-آرزوسونا چاتماق ~ arzusuna çatmaq
-آرزوسوندا اولماق ~ arzusunda olmaq
-آرزولاماق ~ arzulamaq
-آرزولانماق ~ arzulanmaq
-آرزولو ~ arzulu
-آرزومان ~ arzuman
-آرزومند ~ arzumənd
-آرزومند ~ arzumənd
-آرزیق ~ arzıq
-آرزی ~ arzı
-آرزین ~ arzın
-آرسارو ~ arsaru
-آرساق ~ arsaq
-آرساقلی ~ arsaqlı
-آرساکای ~ arsakay
-آرسال ~ arsal
-آرسالان ~ arsalan
-آرسالیق ~ arsalıq
-آرسان ~ arsan
-آرسان دولای ~ arsan dolay
-آرسای ~ arsay
-آرسلان ~ arslan
-آرسلان آپا ~ Arslan apa
-آرسوی ~ arsoy
-آرسو ~ arsu
-آرسون ~ arsun
-آرسیتا ~ arsita
-آرسیز ~ arsız
-آرسیز آرسیز ~ arsız arsız
-آرسیزجا ~ arsızca
-آرسیزلاشماق ~ arsızlaşmaq
-آرسیزلانماق ~ arsızlanmaq
-آرسیزلیق ~ arsızlıq
-آرسیل ~ arsıl
-آرسیمئلا ~ arsimela
-آرسین ~ arsın
-آرش ~ arəş
-آرشاق ~ aaq
-آرشه‎ ~ arşə
-آرشیتئکت ~ arşitekt
-آرشین ~ arşın
-آرشینچی ~ arşınçı
-آرشین لاماق ~ arşınlamaq
-آرشین لانماق ~ arşınlanmaq
-آرشین لیق ~ arşınlıq
-آرشین مالچی ~ arşın malçı
-آرشین مالچی لیق ~ arşın malçılıq
-آرشین مالی ~ arşın ma
-آرشینبگ ~ arşınbəy
-آرشیو ~ arşiv
-آرشیوچی ~ arşivçi
-آرغاج ~ aac
-آرغاج گئچمک ~ aac geçmək
-آرغاج لاماق ~ aaclamaq
-آرغاج لانماق ~ aaclanmaq
-آرغاج لیق ~ aaclıq
-آرغاز ~ aaz
-آرغالی ~ aa
-آرغو ~ arğu
-آرغوشتک ~ arğuştək
-آرغون ~ arğun
-آرغین ~ arğın
-آرغینلیق ~ arğınlıq
-آرفا ~ arfa
-آرقا ~ arqa
-آرقاتو ~ arqatu
-آرقاچ ~ arqaç
-آرقار ~ arqar
-آرقالی ~ arqa
-آرقاماق ~ arqamaq
-آرقان ~ arqan
-آرقانا ~ arqana
-آرقو ~ arqo
-آرقوتیزم ~ arqotizm
-آرقوُ ~ arqu
-آرقوت ~ arqut
-آرقوچ ~ arquç
-آرقوخ ~ arqux
-آرقورو ~ arquru
-آرقوز ~ arquz
-آرقوش ~ arquş
-آرقولاماق ~ arqulamaq
-آرقون ~ arğun
-آرقون آغاجی ~ arqun ağa
-آرقونلار ~ arqunlar
-آرقونویان ~ arqunuyan
-آرقوی ~ arquy
-آرقومان ~ arquman
-آرقیت ~ arqıt
-آرقیرماق ~ arqırmaq
-آرقیش ~ arqış
-آرقین ~ arqın
-آرقین یورقون ~ arqın yurqun
-آرقینلیق ~ arqınlıq
-آرکئوپئتریک ~ arkeopetrik
-آرکئوقراف ~ arkeoqraf
-آرکئوقرافی ~ arkeoqrafi
-آرکئولوژی ~ arkeoloji
-آرکئولوق ~ arkeoloq
-آرکاییزم ~ arkayizm
-آرکاییک ~ arkayik
-آرکتیک ~ arktik
-آرکهو ~ arkhu
-آرگودر ~ argüdər
-آرگودن ~ argüdən
-آرگون ~ argün
-آرگومان ~ arguman
-آرگونش ~ argünəş
-آرلات ~ arlat
-آرلاتلار ~ Arlatlar
-آرلاغ ~ arlağ
-آرلیغ ~ arlığ
-آرما ~ arma
-آرماتور ~ armator
-آرماتورچو ~ armatorçu
-آرماتیان ~ armatian
-آرمار ~ armar
-آرماغان ~ armağan
-آرماق ~ armaq
-آرمالو ~ armalu
-آرمان ~ arman
-آرمان ~ arman
-آرمود ~ armud
-آرمود ~ armud
-آرمودبوغاز ~ armudbuğaz
-آرمودقاباغی ~ armudqabağı
-آرمودگولو ~ armudgülü
-آرمودلوق ~ armudluq
-آرمودو ~ armudu
-آرمیچر ~ armiçer
-آرنا ~ arna
-آرنابوس ~ arnabus
-آرناسا ~ arnasa
-آروا ~ arva
-آرواد ~ arvad
-آرواد آراسی ~ arvad ara
-( آرواد آغیز (لی ~ arvad ağız (lı)
-آرواد اوشاق ~ arvad uşaq
-آرواد اوزلو ~ arvad üzlü
-آروادباز ~ arvadbaz
-آروادبازلیق ~ arvadbazlıq
-آروادجیل ~ arvadcıl
-آروادلاشماق ~ arvadlaşmaq
-آروادلانماق ~ arvadlanmaq
-آروادلی ~ arvadlı
-آروادلیق ~ arvadlıq
-آرواش ~ arvaş
-آرواشماق ~ arvaşmaq
-آرواما ~ arvama
-آرواماق ~ arvamaq
-آروان ~ ar
-آروانا ~ ar
-آروانبگ ~ arvanbəy
-آرویش ~ arvış
-آروخلو ~ aruxlu
-آرورو ~ aruru
-آروز ~ aruz
-آروق ~ aruq
-آروق توروق ~ aruq turuq
-آروقخاتون ~ aruqxatun
-آرون ~ arun
-آرونا ~ aruna
-آروناس ~ arunas
-آره‎ کمر ~ arə kəmər
-آرهون ~ arhun
-آری ~ a
-آری ~ ari
-آریا ~ arya
-آریاچی ~ aryaçı
-آریالار ~ aryalar
-آریانچی ~ aryançıı
-آریانیزم ~ aryanizm
-آریاوتو ~ arıotu
-آریبگی ~ arıbəyi
-آریپته‎یی ~ arıpətəyi
-آریتال ~ arıtal
-آریتان ~ arıtan
-آریتدیرماق ~ arıtdırmaq
-آریتک ~ arıtk
-آریتلاما ~ arıtlama
-آریتلاماق ~ arıtlamaq
-آریتلانما ~ arıtlanma
-آریتلانماق ~ arıtlanmaq
-آریتمئتیک ~ aritmetik
-آریتما ~ arıtma
-آریتماق ~ arıtmaq
-آریتیلما ~ arıtılma
-آریتیلمیش ~ arıtılmış
-آریتیم ~ arıtım
-آریتیم ائوی ~ arıtım evi
-آریتیم لاما ~ arıtımlama
-آریتیم لاماق ~ arıtımlamaq
-آریجا ~ arıca
-آریچ ~ arıç
-آریچی ~ arıçı
-آریچی لیق ~ arıçılıq
-آریخاقان ~ arıxaqan
-آریخانا ~ arıxana
-آریخ ~ Arık
-آریخلی ~ Arıklı
-: آریداج ~ arıdac
-آریدالاغی ~ arıdalağı
-آریدیجی ~ arıdıcı
-آریدیش ~ arıdış
-آریدیل ~ arıdıl
-آریدیلماق ~ arıdılmaq
-آریدیلمیش ~ arıdılmış
-آریس ~ arıs
-آریستوتئلئسچیلیک ~ aristotelesçilik
-آریستوکرات ~ aristokrat
-آریستوکراسی ~ aristokrasi
-آریش ~ arış
-آریشلاماق ~ arışlamaq
-آریش لیق ~ arışlıq
-آریق ~ arıq
-آریق ~ arıq
-آریق اوروق ~ arıq uruq
-آریقجا ~ arıqca
-آریقلاتماق ~ arıqlatmaq
-آریقلاشماق ~ arıqlaşmaq
-آریقلاماق ~ arıqlamaq
-آریقلیق ~ arıqlıq
-آریقوشلاری ~ arıquşla
-آریقوشو ~ arıquşu
-آریقووان ~ arıqovan
-آری قیران ~ arı qıran
-آریل ~ arıl
-آریلار ~ arılar
-آریلاشماق ~ arılaşmaq
-آریلاماق ~ arılamaq
-آریلانماق ~ arılanmaq
-آریماق ~ arımaq
-آرین ~ arın
-آرین ~ arın
-آری ناتکلی ~ arın ətəkli
-آرینچ ~ arınç
-آریندیرماق ~ arındırmaq
-آری نلاشماق ~ arınlaşmaq
-آری نلاما ~ arınlama
-آری نلاماق ~ arınlamaq
-آری نلیق ~ arınlıq
-آرینما ~ arınma
-آرینماق ~ arınmaq
-آرینمیش ~ arınmış
-آریننا ~ arınna
-آرینود ~ arınod
-آرینیش ~ arınış
-آرینیق ~ arınıq
-آرییوواسینا چؤب سوخماق ~ arı yuvasına çöb soxmaq
-آز ~ az
-آزآز ~ azaz
-آزا ~ aza
-آزاجیق ~ azacıq
-آزاد ~ azad
-آزاد ~ azad
-آزادشهر ~ azadşəhr
-آزادفیکیرلی ~ azadfikirli
-آزاده‎ ~ aza
-آزاده‎ بالاشاووا ~ azadə balaş ova
-آزاده‎ دارایی ~ azadə dara
-آزادی ~ azadi
-آزادی ~ azadi
-آزادیخواه ~ azadixah
-آزار ~ azar
-آزار آزار ~ azar azar
-آزار بئزار ~ azar bezar
-آزار قلیج مهراب ~ azar qılıc məhrab
-آزارگزدیرن ~ azargəzdirən
-آزار گزمک ~ azar gəzmək
-آزار محمد آخوند ~ azar məmməd axund
-آزار وئرمک ~ azar vermək
-آزارا دوشمک ~ azara düşmək
-آزارا سالماق ~ azara salmaq
-آزاراق ~ azaraq
-آزارتوتماق ~ azartutmaq
-آزارخانا ~ azarxana
-آزاردان قالخماق ~ azardan qalxmaq
-آزارسیز ~ azarsız
-آزارلاتماق ~ azarlatmaq
-آزارلاماق ~ azarlamaq
-آزارلانماق ~ azarlanmaq
-آزارلی ~ azarlı
-( آزاری توتماق(قالخماق ~ azarı tutmaq(azarı qalxmaq)
-آزارینی چکمک ~ azarını çəkmək
-آزاق ~ azaq
-آزالار ~ azalar
-آزالتما ~ azaltma
-آزالتماق ~ azaltmaq
-آزالدیجی ~ azaldıcı
-آزالدیلماق ~ azaldılmaq
-آزالما ~ azalma
-آزالماق ~ azalmaq
-آزالمیش ~ azalmış
-آزالیا ~ azalia
-آزانبار ~ azanbar
-آزاوشاقلی ~ azuşaqlı
-آزای ~ azay
-آزایشلَک سون اکلر ~ az işlək son əklər
-آزایشله‎نن ~ az işlənən
-آزایلانماق ~ azaylanmaq
-آزبئست ~ azbest
-آزبوی ~ azboy
-آزپالار ~ azpalar
-آزتاپیلان ~ aztapılan
-آزتک ~ aztək
-آزتَکین ~ aztəkin
-آزتوتوملو ~ aztutumlu
-آزجا ~ azca
-آزجا آزجا ~ azca azca
-آزچوخ ~ azçox
-آز داغی ~ az dağı
-آزدان چوخدان ~ azdan çoxdan
-آزدانیشان ~ azdanışan
-آزدیرتماق ~ azdırtmaq
-آزدیرماق ~ azdırmaq
-آزدیریلماق ~ azdırılmaq
-آزراق ~ azraq
-آززامان ~ azzaman
-آزساما ~ azsama
-آزغا ن ~ aan
-آزغان ~ aan
-آزقالدی ~ azqaldı
-آزقالمیش ~ azqalmış
-آزقان ~ azqan
-آزقانلیلیق ~ azqanlılıq
-آزقانلی ~ azqanlı
-آز قوومو ~ az qovmu
-آزقین ~ azqın
-آزقینلاشما ~ azqınlaşma
-آزقینلاشماق ~ azqınlaşmaq
-آزقینلیق ~ azqınlıq
-آز گلیشمیش ~ az gəlişmiş
-آزگوجلو ~ azgüclu
-آزلیق ائتمک ~ azlıq etmək
-آزلو ~ azlu
-آزلیق ~ azlıq
-آزما ~ azma
-آزماز ~ azmaz
-آزماق ~ azmaq
-آزمان ~ azman
-آزمانلاشماق ~ azmanlaşmaq
-آزمانلیق ~ azmanlıq
-آزمیش ~ azmış
-آزناوسر ~ aznavsr
-آزناوور ~ aznavur
-آزوانا ~ azvana
-آزوانا وورماق ~ azvana vurmaq
-آزوای ~ az
-آزوت ~ azot
-آزوخ ~ azox
-آزور ~ azur
-آزورده‎ ~ azurdə
-آزوغا ~ azuğa
-آزوق ~ azuq
-آزی ~ a
-آزی دیشی ~ azı dişi
-آزیاشلی ~ azyaşlı
-آزیتماق ~ azıtmaq
-آزیتقا ن ~ azıtqan
-آزیخماق ~ azıxmaq
-آزیشدیرماق ~ azışdırmaq
-آزیشماق ~ azışmaq
-آزیق ~ azıq
-آزیق لیق ~ azıqlıq
-آزی قلی ~ azıqlı
-آزیماق ~ azımaq
-آزیموت ~ azımut
-آزینتی ~ azıntı
-آزینج ~ azınc
-آزینلیق ~ azınlıq
-آزینلیق حکومتی ~ azınlıq höküməti
-آژان ~ ajan
-آژانس ~ ajans
-آژانس لیق ~ ajanslıq
-آژماق ~ ajmaq
-آژون ~ ajun
-آژیر ~ ajır
-آس ~ as
-آس ~ as
-آسارماق ~ asarmaq
-آساق ~ Asak
-آسالاق بیلیمی ~ asalaq bilimi
-آسالاق لاشماق ~ asalaqlaşmaq
-آسالاق لیق ~ asalaqlıq
-آسالاق ~ asalaq
-آسالیم ~ asalım
-آسان ~ asan
-آسان ~ asan
-آسانا ~ asana
-آساناتا ~ asanata
-آسانتای ~ asantay
-آسانجا ~ asanca
-آسانجاسینا ~ asancasına
-آسانلاتماق ~ asanlatmaq
-آسانلاشدیرما ~ asanlaşdırma
-آسانلاشدیرماق ~ asanlaşdırmaq
-آسانلاشدیریلماق ~ asanlaşdırılmaq
-آسان لاشما ~ asanlaşma
-آسانلاشماق ~ asanlaşmaq
-آسانلیق ~ asanlıq
-آسانلیقلا ~ asanlıqla
-آساییش ~ asayiş
-آساییش ~ asayış
-آسئپتیک ~ aseptik
-آسئنا ~ asena
-آسئناتوغجو ~ asenatuğcu
-آسئناقوتلوغ ~ asenaqutluğ
-آسئنکرون ~ asenkron
-آسپار ~ aspar
-آسپارای ~ asparay
-آسپاروخ خان ~ asparux xan
-آسپاس ~ aspas
-آسپرین ~ asprin
-آسپور ~ aspur
-آسپیدیسترا ~ aspidistra
-آست ~ ast
-آست باشقان ~ ast başqan
-آست قات ~ ast qat
-آست یؤن ~ ast yön
-آستا ~ asta
-آستا آستا ~ asta asta
-آستاجا ~ astaca
-آستادان ~ astadan
-آستار ~ astar
-آستارا ~ astara
-آستاراخان ~ astaraxan
-آستارتئ ~ astarte
-آستارخان ~ astarxan
-آستارسیز ~ astarsız
-آستارلاتما ~ astarlatma
-آستارلاتماق ~ astarlatmaq
-آستارلاما ~ astarlama
-آستارلاماق ~ astarlamaq
-آستارلانماق ~ astarlanmaq
-آستارلی ~ astarlı
-آستارلی ~ astarlı
-آستارلیق ~ astarlıq
-آستاری چیخماق ~ astarı çıxmaq
-آستاقاچان ~ astaqaçan
-آستا قاراباغی ~ asta qarabağı
-آستاگل ~ astagəl
-آستالاتماق ~ astalatmaq
-آستالاشدیرماق ~ astalaşdırmaq
-آستالاشماق ~ astalaşmaq
-آستالیق ~ astalıq
-آستامال ~ astamal
-آستانا ~ astana
-آستانا ~ astana
-آستانئیین ~ astaneyin
-آستراخان بازار ~ astraxan bazar
-آستروفیزیک ~ astrofizik
-آسترولوق ~ astroloq
-آسترونات ~ astronat
-آسترونوم ~ astronom
-آسترونومیک ~ astronomik
-آستما ~ astma
-آستیرخان خانلیغی ~ astırxan xanlığı
-آستیغ ~ astığ
-آستین ~ astin
-آسخاناکِران ~ asxanakeran
-آس داشلاری ~ as daşla
-آسدیرما ~ asdırma
-آسدیرماق ~ asdırmaq
-آسدیریلماق ~ asdırılmaq
-آسرا ~ asra
-آسراغی ~ asrağı
-آسراق ~ asraq
-آسری ~ asrı
-آسسی ~ assı
-آسفالت ~ asfalt
-آسفالتلاما ~ asfaltlama
-آسفالتلاماق ~ asfaltlamaq
-آسفالتلانماق ~ asfaltlanmaq
-آسفال تلی ~ asfaltlı
-آسغور ~ asğur
-آسقی ~ asqı
-آسقیلیق ~ asqılıq
-آسقیرتماق ~ asqırtmaq
-آسقیرتی ~ asqırtı
-آسقیردیجی ~ asqırdıcı
-آسقیرما ~ asqırma
-آسقیرماق ~ asqırmaq
-آسقیریش ~ asqırış
-آسقیریق ~ asqırıq
-آسقیریق اوتو ~ asqırıq otu
-آسقیریقلی ~ asqırıqlı
-آسقیریقلی تیسقیریقلی ~ asqırıqlı tısqırıqlı
-آسقیلی ~ asqılı
-آسقین ~ asqın
-آسکارید ~ askarid
-آسگولو ~ asgülü
-آسلاق ~ aslaq
-آسلان ~ aslan
-آسلان آغزی ~ aslan ağzı
-آسلان آیاغی ~ aslan ayağı
-آسلان اورکلی ~ aslan ürəkli
-آسلان پایی ~ aslan pa
-آسلانپنجه‎ سی ~ aslan pncəsi
-آسلانجا ~ aslanca
-آسلانسوولار ~ aslansovlar
-آسلان قالاسی ~ aslan qala
-آسلان قولاغی ~ aslan qulağı
-آسلان قویروغو ~ aslan quyruğu
-آسلا نلیق ~ aslanlıq
-آسلانتاش ~ aslantaş
-آسلی کیشی ~ aslı kişi
-آسم ~ asm
-آسما ~ asma
-آسم ااودا ~ asma oda
-آسم اباخچا ~ asmabaa
-آسم ابیتی ~ asmabiti
-آسم ادیرک ~ asmadirək
-آسماق ~ asmaq
-آسم اقاپان ~ asmaqapan
-آسم اقات ~ asmaqat
-آسما کسمه‎ ~ asmakəsmə
-آسم اکؤپرو ~ asmaköprü
-آسم اکیلید ~ asmakilid
-آسم اگولو ~ asmagülü
-آسم اگیللر ~ asmagillər
-آسمالی ~ asma
-آسمالیق ~ asmalıq
-آسمان ~ asiman
-آسمان بولاغی ~ asman bulağı
-آسمان خراش ~ asiman xəraş
-آسمانی ~ asima
-آسملی ~ asmlı
-آسمه‎ چال ~ asəmə çal
-آسوتای ~ asutay
-آسودای ~ asuday
-آسوده‎ ~ asudə
-آسوده‎ چیلیک ~ asudəçilik
-آسوده حال ~ asudə hal
-آسوده‎لشمک ~ asudələşmək
-آسوده‎لیک ~ asudəlik
-آسوریلر ~ asurilər
-آسیبولدو ~ asıbuldu
-آسیغ ~ asığ
-آسیغتارکان ~ asığtarkan
-آسیغتای ~ asığtay
-آسیغتَکین ~ asığtəkin
-آسیغلی ~ asığlı
-آسیا ~ asya
-آسیاهونلاری ~ asyahunla
-آسیاب ~ asyab
-آسیان ~ asyan
-آسی بولاق ~ ası bulaq
-آسیرقال ~ asırqal
-آسیستان ~ asistan
-آسیق ~ asıq
-آسیق ~ Asık
-آسیلاجاق ~ asılacaq
-آسیلتاج ~ asıltac
-آسیلتی ~ asıltı
-آسیلقان ~ asılqan
-آسیلماق ~ asılmaq
-آسیلمیش ~ asılmış
-آسیلمیش آدام ~ asılmış adam
-آسیلی ~ asılı
-آسیلی اولماق ~ asılı olmaq
-آسیلیلیق ~ asılılıq
-آسیم ~ asım
-آسیمپتوت ~ asımptut
-آسیم آسیم ~ asım asım
-آسیم تاخیم ~ asım taxım
-آسیمیلاتور ~ asimilator
-آسیمیلاسیون ~ asimilasion
-آسیمیله‎ ~ asimilə
-آسیمیله‎ ائتمک ~ asimilə etmək
-آسینتی ~ asıntı
-آش ~ aş
-آشا ~ aşa
-آش ائوی ~ aş evi
-آشاتاچای ~ aşataçay
-آشاتماق ~ aşatmaq
-آشاج ~ aşac
-آشار ~ aşar
-آشاغی ~ aşağı
-آشاغی باش ~ aşağı baş
-آشاغی بیتگیلر ~ aşağı bitgilər
-آشاغی داکی ~ aşağıda
-آشاغی دوشمک ~ aşağı düşmək
-آشاغی دوشمه‎ ~ aşağı düşmə
-آشاغی سالماق ~ aşağı salmaq
-آشاغی لاتماق ~ aşağılatmaq
-آشاغی لاتماق ~ aşağılatmaq
-آشاغی لاشماق ~ aşağılaşmaq
-آشاغی لاما ~ aşağılama
-آشاغی لاماق ~ aşağılamaq
-آشاغی لاییجی ~ aşağılayıcı
-آشاغیلییوخاری لی ~ aşağılı yuxarılı
-آشاغیلیق ~ aşağılıq
-آشاغیلیق دویقوسو ~ aşağılıq duyqusu
-آشاغی یؤن ~ aşağı yön
-آشاغی یوخاری ~ aşağı yuxa
-آشاق ~ aşaq
-آشاگولو ~ aşagülü
-آشالیق ~ aşalıq
-آشام ~ aşam
-آشاما ~ aşama
-آشاماق ~ aşamaq
-آشامالار ~ aşamalar
-آشان ~ aşan
-آش اوجاغی ~ aş ocağı
-آشبار ~ aşbar
-آشباشی ~ aşbaşı
-آشپاز ~ aşpaz
-آشپازباشی ~ aşpazbaşı
-آشپازخانا ~ aşpazxana
-آشپازلیق ~ aşpazlıq
-آشپیشیرمک ~ aşpışırmək
-آشتابی ~ aşta
-آشتال ~ aştal
-آشچان ~ aşçan
-آشچی ~ aşçı
-آشچی باشی ~ aşçı başı
-آشچیلیق ~ aşçılıq
-آشخانا ~ aşxana
-آشدامی ~ aşda
-آشدوق ~ aşduq
-آشدویوسو ~ aşdüyüsü
-آشدی بولاق ~ aşdı bulaq
-آش دیبی ~ aş dibi
-آشدیرماق ~ aşdırmaq
-آش سوزن ~ aş süzən
-آشقار ~ aşqar
-آشقارسیز ~ aşqarsız
-آشقارلی ~ aşqarlı
-آش قاشیغی ~ aş qaşığı
-آشقال ~ aşqal
-آشقاللانماق ~ aşqallanmaq
-آشقین ~ aşqın
-آشکار ~ aşkar
-آشکارا ~ aşkara
-آشکاساسی ~ aşkasa
-آشکئساپا ~ aşkesapa
-آش گؤیو ~ aş göyü
-آشلاما ~ aşlama
-آشلاماق ~ aşlamaq
-آشلانماق ~ aşlanmaq
-آشلاو ~ aşlav
-آشلون ~ aşlun
-آشلی ~ aşlı
-آشلیق ~ aşlıq
-آشماق ~ aşmaq
-آشمیش ~ aşmış
-آشنا ~ aşina
-آشناباز ~ aşinabaz
-آشنابازلیق ~ aşinabazlıq
-آشناس ~ aşnas
-آشناق ~ aşnaq
-آشنالیق ~ aşinalıq
-آشنو ~ aşnu
-آشنی ~ aşnı
-آشوت ~ aşut
-آشور ~ aşur
-آشورآدا ~ aşurada
-آشوش ~ aşuş
-آشوق ~ aşuq
-آشولا ~ aşula
-آشوفته‎ ~ aşüftə
-آشور ~ aşur
-آشی ~ aşı
-آشی ~ aşı
-آشی گولان ~ aşı golan
-آشیت ~ aşut
-آشیان ~ aşian
-آشیانه‎ ~ aşia
-آشیب داشماق ~ aşıb daşmaq
-آشی پیشمک ~ aşı pişmək
-آشیچی ~ aşıçı
-آشیرتماق ~ aşırtmaq
-آشیرما ~ aşırma
-آشیرما آتش ~ aşırma atəş
-آشیرماجی ~ aşırma
-آشیرماجیلیق ~ aşırmacılıq
-آشیرماق ~ aşırmaq
-آشیرماقاتار ~ aşırmaqatar
-آشیرماقاییش ~ aşırmaqayış
-آشیری ~ aşırı
-آشیری اولماق ~ aşırı olmaq
-آشیریچی ~ aşırıçı
-آشیریچیلیق ~ aşırıçılıq
-آشیری کیچیتمه‎ ~ aşırı kiçitmə
-آشیریلماق ~ aşırılmaq
-آشیریلیق ~ aşırılıq
-آشیریم ~ aşırım
-آشیرینتی ~ aşırıntı
-آشیرییورد سئور ~ aşırı yurd sevər
-آشیسیز ~ aşısız
-آشیشماق ~ aşışmaq
-آشیغی آلچی دورماق ~ aşığı alçı durmaq
-آشیق ~ aşıq
-آشیق آتماق ~ aşıq atmaq
-آشیق آشیق ~ aşıq aşıq
-آشیق بویلو ~ aşıq boylu
-آشیق سایاغی ~ aşıq sayağı
-آشیق قوز ~ aşıq qoz
-آشیقلاماق ~ aşıqlamaq
-آشیقلی ~ aşıqlı
-آشی قلیق ~ aşıqlıq
-آشیقماق ~ aşıqmaq
-آشیق هنگی ~ aşıq həngi
-آشیلاما ~ aşılama
-آشیلاماق ~ aşılamaq
-آشیلانماق ~ aşılanmaq
-آشیلانمیش ~ aşılanmış
-آشیلانیمش دری ~ aşılanımş dəri
-آشیلاییجی ~ aşılayıcı
-آشیلماز ~ aşılmaz
-آشیلماق ~ aşılmaq
-آشیلی ~ aşılı
-آشیم ~ aşım
-آشینا سو قاتماق ~ aşına su qatmaq
-آشینا ~ aşına
-آشینتی ~ aşıntı
-آشیندیرماق ~ aşındırmaq
-آشیندیریجی ~ aşındırıcı
-آشیندیریلما ~ aşındırılma
-آشیندیریلماق ~ aşındırılmaq
-آشینما ~ aşınma
-آشینماق ~ aşınmaq
-آشینیم ~ aşınım
-آشیییجی ~ aşıyıcı
-آصف ~ asif
-آصفل نبرانی ~ asif lənbərani
-آصلا ~ asla
-آصلان ~ aslan
-آصلاندوز ~ aslanduz
-آصلانلو ~ aslanlu
-آغ ~ ağ
-- آغ ~ ağ
-آغآپباغ ~ Ağapbağ
-آغ آتماق ~ ağ atmaq
-آغآسما ~ ağasma
-آغآغاج ~ ağağac
-آغا ~ ağa
-آغا ~ Ağa
-آغاائله‎مک ~ ağa eləmək
-آغاآغ قارایا قارا دئمک ~ ağa ağ qaraya qara demək
-آغابابا ~ ağababa
-آغاباجی ~ ağaba
-آغابالا ~ ağabala
-آغابانی ~ ağaba
-آغابگ ~ ağabg
-آغابگیم ~ ağabəyim
-آغابگیمآغا ~ ağabəyimağa
-آغابگیمج اوانشیر ~ ağabəyim cavanşir
-آغابیلیک ~ ağabəylik
-آغاپبا ~ ağapba
-آغات ~ ağat
-آغاج ~ ağac
-آغاج آتما ~ ağac atma
-آغاج آریسی ~ ağac arısı
-آغاجآغاجا قویماق ~ ağac ağaca qoymaq
-آغاجآغاجا گلمک ~ ağac ağaca gəlmək
-آغاج آیاق ~ ağac ayaq
-آغاجا دؤنمک ~ ağaca dönmək
-آغاج ائشن ~ ağac aeşn
-آغاجاَبه‎کؤمه‎ جی ~ ağac əbəköməci
-آغاجاری ~ ağacari
-آغجاقویونلو ائلی ~ ağcaqoyunlu eli
-آغاج اکنی ~ ağac akəni
-آغاجان ~ ağacan
-آغاج اوغاج ~ ağac uğac
-آغاج اولماق ~ ağac olmaq
-آغاج اووان ~ ağac ovan
-آغاج اویما ~ ağac oyma
-آغاج اویماجیلیغی ~ ağac oymacılığı
-آغاج بالی ~ ağac ba
-آغاج بیتی ~ ağac biti
-آغاج پوسو ~ ağac püsü
-آغاج تیکمک ~ ağac tikmək
-آغاج تیکیمی ~ ağac tikimi
-آغاججیق ~ ağaccıq
-آغاج چییه‎له‎یی ~ ağac çiyələyi
-آغاجخان ~ ağacxan
-آغاج دئشن ~ ağac deşn
-آغاج دالی ~ ağac da
-آغاج دلن ~ ağac dələn
-آغاج دوغرایان ~ ağac doğrayan
-آغاجری ~ ağacəri
-آغاج ساققیزی ~ ağac saqqızı
-آغاج سانساری ~ ağac sansa
-آغاج سوغانی ~ ağac soğa
-آغاجسوو ~ ağacsov
-آغاجسی ~ ağacsı
-آغاجسیز ~ ağacsız
-آغاجقاقان ~ ağacqaqan
-آغاج قاوونو ~ ağac qavunu
-آغاج قورباغاسی ~ ağac qurbağa
-آغاج قوردو ~ ağac qurdu
-آغاج کؤپرو ~ ağac köprü
-آغاج کؤتوگو ~ ağac kötüyü
-آغاجکؤمه‎ جی ~ ağac köməci
-آغاج کپه‎نگی ~ ağac kəpənəyi
-آغاج کسن ~ ağac kəsən
-آغاج کؤپوگو ~ ağac köpüyü
-آغاجکوپه‎ سی ~ ağac küpəsi
-آغاج کوفو ~ ağac küfü
-آغاجلاشماق ~ ağaclaşmaq
-آغاجلاماق ~ ağaclamaq
-آغاجلاندیرما ~ ağaclandırma
-آغاجلاندیرماق ~ ağaclandırmaq
-آغاجلاندیریلماق ~ ağaclandırılmaq
-آغاجلانماق ~ ağaclanmaq
-آغاجلانمیش ~ ağaclanmış
-آغاجلی ~ ağaclı
-آغاجلی داغ ~ ağaclı dağ
-آغا جلیق ~ ağaclıq
-آغا جلیق لی ~ ağaclıqlı
-آغاج مانتاری ~ ağac manta
-آغاج موبیلییا ~ ağac mobilia
-آغاج میناسی ~ ağac mina
-آغاجواری ~ ağacva
-آغاچا ~ ağaça
-آغاخان ~ ağaxan
-آغادا ~ ağada
-آغاداداش ~ ağadadaş
-آغاداداش ثریا ~ ağadadaş sürəyya
-آغادایی ~ ağada
-آغار ~ ağar
-آغاران ~ ağaran
-آغارانتی ~ ağarantı
-آغارتدیرما ~ ağartdırma
-آغارتدیرماق ~ ağartdırmaq
-آغارتقو ~ ağartqu
-آغارتما ~ ağartma
-آغارتماق ~ ağartmaq
-آغارتمیش ~ ağartmış
-آغارتی ~ ağartı
-آغارتیلماق ~ ağartılmaq
-آغارجا ~ ağarca
-آغارجیق ~ ağarcıq
-آغاردیجی ~ ağardıcı
-آغاردیلماق ~ ağardılmaq
-آغاردیلمیش ~ ağardılmış
-آغارلار ~ ağarlar
-آغارماق ~ ağarmaq
-آغارمیش ~ ağarmış
-آغاریشماق ~ ağarışmaq
-آغاریق ~ ağarıq
-آغاز ~ ağaz
-آغازاده‎ ~ ağaza
-آغازامان ~ ağazaman
-آغاسوی ~ ağasoı
-آغاسی ~ ağa
-آغاش ~ ağaş
-آغاشجیق ~ ağaşcıq
-آغاشچی ~ ağaşçı
-آغاش چیلگی ~ ağaş çılgı
-آغاشچیلیق ~ ağaşçılıq
-آغاشلیق ~ ağaşlıq
-آغاعمی ~ ağəmi
-آغاکیمی ~ ağakimi
-آغالانماق ~ ağalanmaq
-آغالبای ~ ağalbay
-آغالچای ~ ağaay
-آغالیق ~ ağalıq
-آغالیق ائتمک ~ ağalıq etmək
-آغالی کند ~ ağalı knd
-آغالین ~ ağalın
-آغامایلی ~ ağamaylı
-آغان ~ ağan
-آغاند ~ ağand
-آغاننه‎ ~ ağanənə
-آغانوس ~ ağanus
-آغاوت ~ ağot
-آغاولدوز ~ ağulduz
-آغاورک ~ ağürək
-آغاوزلو ~ ağüzlü
-آغای ~ ağay
-آغایانا ~ ağayana
-آغایپک ~ ağipək
-آغایدین ~ ağaydın
-آغایرق ~ ağırq
-آغ ایینه‎سی ~ ağ iynəsi
-آغبؤرو ~ ağbörü
-آغبؤری ~ ağböri
-آغبابا ~ ağbaba
-آغ باباگیللر ~ ağ babagillər
-آغ باسماق ~ ağ basmaq
-آغباش ~ ağbaş
-آغباش قوش ~ ağbaş quş
-آغباشلی ~ ağbaşlı
-آغباغیر ~ ağbağır
-آغباقلا ~ ağbaqla
-آغباقلاگیللر ~ ağbaqlagillər
-آغبال ~ ağbal
-آغبالا ~ ağbala
-آغباللی بابا ~ ağballıbaba
-آغبالیق ~ ağbalıq
-آغبالیق ~ ağbalıq
-آغبالیقجیل ~ ağbalıqcıl
-آغبایراق قالدیرماق ~ ağbayraq qaldırmaq
-آغببک ~ ağbəbək
-آغبخت ~ ağbəxt
-آغبرگو ~ ağbərgü
-آغبل ~ ağbəl
-آغبنک ~ ağbənək
-آغبورچاق ~ ağburçaq
-آغبوغدا ~ ağbuğda
-آغبیرچک ~ Ağbırçək
-آغبیرچکلی ~ Ağbırçəkli
-آغبیرچکلیک ~ ağbırçəklik
-آغبیغ ~ ağbığ
-آغپاس ~ ağpas
-آغ پول ~ ağ pul
-آغ تَوه‎ره‎ ~ ağ təvərə
-آغتوت ~ ağtut
-آغتورپاق ~ ağtorpaq
-آغتوزلوجا ~ ağtozluca
-آغتوغای ~ ağtuğay
-آغتویون ~ ağtuyun
-آغتَوه‎ره‎ ~ ağtəvərə
-آغتیکان ~ ağtikan
-آغجا ~ ağca
-آغجاآرمود ~ Ağcaarmud
-آغجاآغاج ~ ağcaağac
-آغجاباخچا ~ ağcabaa
-آغجاباش ~ ağcabaş
-آغجابدی ~ ağcabədi
-آغجاریش ~ ağcarış
-آغجاسیز ~ ağcasız
-آغجاقالا ~ ağcaqala
-آغجاقاناد ~ ağcaqanad
-آغجاقاواق ~ ağcaqavaq
-آغجاقایین ~ ağcaqayın
-آغجاقیز ~ ağcaqız
-آغجاگیللر ~ ağcagillər
-آغجالی ~ ağca
-آغجالیق ~ ağcalıq
-آغجاماتان ~ ağcamatan
-آغجامایا ~ ağcamaya
-آغجان ~ ağcan
-آغجاواز ~ ağcavaz
-آغجایئل ~ ağcayel
-آغجبه‎ ~ ağcəbə
-آغجریش ~ ağcəriş
-آغجیق ~ ağcıq
-آغجیوان اوتو ~ ağcıvan otu
-آغجییار ~ ağciyar
-آغجییارلیلار ~ ağciyarlılar
-آغچا ~ ağça
-آغچاقیر ~ ağçaqır
-آغچاقویونلو ~ ağçaqoyunlu
-آغچالار ~ ağçalar
-آغچالانماق ~ ağçalanmaq
-آغچالماز ~ ağçalmaz
-آغچالی ~ ağça
-آغچام ~ ağçam
-آغچای ~ ağçay
-آغچئک ~ ağçek
-آغچری ~ ağçəri
-آغچؤپله‎مه‎ ~ ağçöpləmə
-آغچورا ~ ağçora
-آغچورومه‎ ~ ağçürümə
-آغچی ~ ağçı
-آغچیستار ~ Akçıstar
-آغچیل ~ ağçıl
-آغچیلیق ~ ağçılıq
-آغچین ~ ağçın
-آغخان ~ ağxan
-آغخردل ~ ağxərdəl
-آغدا ~ ağda
-آغدا چیچگی ~ ağda çiçəyi
-آغدار ~ ağdar
-آغداری ~ ağda
-آغداش ~ ağdaş
-آغداش-آیاق ~ ağdaşayaq
-آغدام ~ ağdam
-آغداوشان ~ ağdaan
-آغدریلی ~ ağdərili
-آغدمیر ~ ağdəmir
-آغدن ~ ağdən
-آغدنیز ~ ağdəniz
-آغدوشمک ~ ağdüşmək
-آغدوغان ~ ağdoğan
-آغدیرماق ~ ağdırmaq
-آغدیش ~ ağdiş
-آغراق ~ ağraq
-آغروق ~ ağruq
-آغری ~ ağrı
-آغریآجی ~ ağrıa
-آغریآجیسیز ~ ağrıacısız
-آغریتماق ~ ağrıtmaq
-آغریتمیش ~ ağrıtmış
-آغریتوتماق ~ ağrıtutmaq
-آغریدیجی ~ ağrıdıcı
-آغریسیز ~ ağrısız
-آغریسیزلاشدیرماق ~ ağrısızlaşdırmaq
-آغریسیزلاشدیریجی ~ ağrısızlaşdırıcı
-آغریسیزلاشدیریلماق ~ ağrısızlaşdırılmaq
-آغریسیزلاشدیریلمیش ~ ağrısızlaşdırılmış
-آغریسیزلیق ~ ağrısızlıq
-آغریسیزی ~ ağrısızı
-آغریشماق ~ ağrışmaq
-آغریکسن ~ ağrıkəsən
-آغریکسیجی ~ ağrıkəsici
-آغریکسیمی ~ ağrıkəsimi
-آغریلی ~ ağrılı
-آغریما ~ ağrıma
-آغریما آسالاقلاری ~ ağrıma asalaqla
-( آغریماز (باش ~ ağrımaz (baş)
-آغریماق ~ ağrımaq
-آغری ماوره‎یینه‎ ~ ağrım ürəyinə
-آغرین ~ ağrın
-آغری ناوره‎ییمه‎ ~ ağrın ürəyimə
-آغرینماق ~ ağrınmaq
-آغرییان ~ ağrıyan
-آغزار ~ ağzar
-آغزنبق ~ ağzənbəq
-آغزوج ~ ağzuc
-آغزهیر ~ ağzəhir
-آغزی ~ ağzı
-آغزی آچیق ~ ağzı açıq
-آغزی آچیققالماق ~ ağzı açıq qalmaq
-آغزیآچی قلیق ~ ağzıaçıqlıq
-آغزیآچیلماق ~ ağzıaçılmaq
-آغزیآیریلا (آچیلا) قالماق ~ ağzı ayrıla (açıla) qalmaq
-آغزی اودلو ~ ağzı odlu
-آغزی اویناماق ~ ağzı oynamaq
-آغزی اَیری ~ ağzı əyri
-آغزیایله‎ قوش توتماق ~ ağzı ilə quş tutmaq
-( آغزیبوتؤو (بوتون ~ ağzı bütöv (bütün)
-آغزی بوتؤولوک ~ ağzı bütövlük
-آغزیبورنو دوشموش ~ ağzı burnu düşmüş
-آغزی بورنویئرینده‎ ~ ağzı burnu yerində
-آغزی بوش ~ ağzı boş
-آغزی بوشلوق ~ ağzı boşluq
-آغزی بیر ~ ağzı bir
-آغزی بیرلیک ~ ağzı birlik
-آغزی پرتؤو ~ ağzı prtöv
-آغزی پرتؤولوک ~ ağzı pərtövlük
-آغزی پوزوق ~ ağzı pozuq
-آغزی پوسته‎ ~ ağzı püstə
-آغزیپولاد ~ ağzıpulad
-آغزی جیریق ~ ağzı cırıq
-آغزی دئییل ~ ağzı deyil
-آغزی داغینیق ~ ağzı dağınıq
-آغزیداغینی قلیق ~ ağzı dağınıqlıq
-آغزی دوعالی ~ ağzı dua
-آغزی دولو ~ ağzı dolu
-آغزیدیلی باغلانماق ~ ağzı dili bağlanmaq
-آغزیدیلی توتولماق ~ ağzı dili tutulmaq
-آغزیدیلی قوروماق ~ ağzı dili qurumaq
-آغزی سؤیوشلو ~ ağzı söyüşlü
-آغزیسوت اییی سی وئرمک ~ ağzı süt iyisi vermək
-آغزیسوت قوخماق ~ ağzı süt qoxumaq
-آغزی سوروشمک ~ ağzı sürüşmək
-آغزی سولانماق ~ ağzı sulanmaq
-آغزی سیخی ~ ağzı sıxı
-آغزیقارا ~ ağzıqara
-آغزی قشنگ ~ ağzı qəşng
-آغزی قوروسون ~ ağzı qorusun
-آغزی قوروماق ~ ağzı qorumaq
-آغزی قولاقلارینایئتیشمک ~ ağzı qulaqlarına yetişmək
-آغزی قولاقلاریندا ~ ağzı qulaqlarında
-آغزیکؤپوک لنمک ~ ağzı köpüklənmək
-آغزی کؤپوکلو ~ ağzı köpüklü
-آغزی کسرلی ~ ağzı kəsərli
-( آغزیکنتلی (کیلیدلی ~ ağzı kənətli (kilidli)
-آغزی گئن ~ ağzı gen
-آغزی گؤیچک ~ ağzı göyçək
-آغزیگؤیچ کلیک ~ ağzı göyçəklik
-آغزیگنگ ~ ağzıgəng
-آغزی گوشک ~ ağzı gəvşək
-آغزیگونه‎ بوراخماق ~ ağzı günə buraxmaq
-آغزیگونه‎ قالماق ~ ağzı günə qalmaq
-آغزین قایتارماق ~ ağzın qaytarmaq
-آغزینا آتماق ~ ağzına atmaq
-آغزینا آغیز وئرمک ~ ağzına ağız vermək
-آغزینا آلماق ~ ağzına almaq
-آغزینا آلماماق ~ ağzına almamaq
-آغزینا باخا قالماق ~ ağzına baxa qalmaq
-آغزینا باخدیرماق ~ ağzına baxdırmaq
-آغزینا بیر سؤز قویماق ~ ağzına bir söz qoymaq
-آغزینا دیل وئرمک ~ ağzına dil vermək
-آغزینا ساغلیق ~ ağzına sağlıq
-آغزینا سوموک آتماق ~ ağzına sümük atmaq
-آغزینا قورد دوشمک ~ ağzına qurd düşmək
-آغزینا قوووت وئرنیوخدور ~ ağzına qovut verən yoxdur
-آغزینا گؤتورمک ~ ağzına götürmək
-آغزینا لاییق ~ ağzına layiq
-آغزینا وورماق ~ ağzına vurmaq
-آغزینا باخماق ~ ağzına baxmaq
-آغزیندا دیلییوخ ~ ağzında dili yox
-آغزیندا گوه‎له‎مک ~ ağzında gəvələmək
-آغزیندان چیخماق ~ ağzından çıxmaq
-آغزیندان دوشمه‎مک ~ ağzından düşməmək
-آغزیندان قاپماق ~ ağzından qapmaq
-آغزیندان قاچیرماق ~ ağzından qaçırmaq
-آغزیندان وورماق ~ ağzından vurmaq
-آغزینی آچدیرماق ~ ağzını açdırmaq
-آغزینی آچماق ~ ağzını açmaq
-آغزینی آرالاماق ~ ağzını aralamaq
-آغزینی اؤپه‎ریم ~ ağzını öpərim
-آغزینی ازمک ~ ağzını əzmək
-آغزینی اووماق ~ ağzını ovmaq
-آغزینی اَیمک ~ ağzıni əymək
-آغزینی پوزماق ~ ağzını pozmaq
-آغزینیپیچاق آچماماق ~ ağzını pıçaq açmamaq
-آغزینیتمیز ساخلاماق ~ ağzını təmiz saxlamaq
-آغزینی توپلاماق ~ ağzını toplamaq
-آغزینی توتماق ~ ağzını tutmaq
-آغزینیخئیره‎ آچماق ~ ağzıni xeyrə açmaq
-آغزینی داغیتماق ~ ağzını dağıtmaq
-آغزینی ساخلاماق ~ ağzını saxlamaq
-آغزینی سورومک ~ ağzını sürümək
-آغزینی سولاندیرماق ~ ağzını sulandırmaq
-آغزینی قایتارماق ~ ağzını qaytarmaq
-آغزینی قوخولاماق ~ ağzını qoxulamaq
-آغزینیگؤیه‎ آچماق ~ ağzını göyə açmaq
-آغزینینپایینی وئرمک ~ ağzının payını vermək
-آغزینیندادینی بیلمک ~ ağzının dadını bilmək
-آغزینینسؤزونو بیلمک ~ ağzının sözünü bilmək
-آغزینینسویو آخماق ~ ağzının suyu axmaq
-آغزینینسویونو آخیتماق ~ ağzının suyunu axıtmaq
-آغزینییابانا قویماق ~ ağzını yabana qoymaq
-آغزینی یوخلاماق ~ ağzını yoxlamaq
-آغزینی یورماق ~ ağzını yormaq
-آغزینی یومماق ~ ağzını yummaq
-آغزیوار دیلییوخ ~ ağzıvar dili yox
-آغزیوای ~ ağzıvay
-آغزیوایلیق ~ ağzıvaylıq
-آغزیهئیوه ره ~ ağzıheyvərə
-آغزیهاوادا ~ ağzıhavada
-آغزیهد هلی ~ ağzıhədəhli
-آغزییئللی ~ ağzıyelli
-آغزییاریق ~ ağzıyarıq
-آغزییاستی ~ ağzıyastı
-آغزییانماق ~ ağzıyanmaq
-آغزییاوا ~ ağzıyava
-آغزییاوالیق ~ ağzıyavalıq
-آغزیییرتیق ~ ağzıyırtıq
-آغسئل ~ ağsel
-آغسؤیود ~ ağsöyüd
-آغسا ~ ağsa
-آغسار ~ ağsar
-آغسارای ~ ağsaray
-آغساچلی ~ ağsaçlı
-آغسارای ~ ağsaray
-آغ سارماشیق ~ ağ sarmaşıq
-آغساققال ~ ağsaqqal
-آغساققال ~ ağsaqqal
-آغساققاللیق ~ ağsaqqallıq
-آغساققاللیق ائتمک ~ ağsaqqallıq etmək
-آغسال ~ ağsal
-آغسالور ~ ağsalur
-آغساماق ~ ağsamaq
-آغسای ~ ağsay
-آغستافا ~ ağstafa
-آغسروی ~ ağsərvi
-آغسو ~ ağsu
-آغسوسن ~ ağsusən
-آغسوسنبر ~ ağsüsənbər
-آغسونقور ~ ağsunqur
-آغسونقورلار ~ ağsunqurlar
-آغسووار ~ ağsuvar
-آغسوواق ~ ağsuvaq
-آغسویروک ~ ağsüyrük
-آغسویک ~ ağsüyək
-آغسینک ~ ağsinək
-آغَش ~ ağəş
-آغشامان ~ ağşaman
-آغشت ~ ağəşt
-آغشور ~ ağşur
-آغشورای ~ ağşuray
-آغشیرای ~ ağşıray
-آغشین ~ ağşin
-آغشی نلیک ~ ağşinlik
-آغصفت ~ ağsifət
-آغصوفی ~ ağsofu
-آغطبقه‎ ~ ağtəbəqə
-آغقاباق ~ ağqabaq
-آغقارا ~ ağqara
-آغقارامان ~ ağqaraman
-آغقاریشقا ~ ağqarışqa
-آغقاریشقالار ~ ağqarışqalar
-آغقاش تورکمنلری ~ akkaş
-آغقالا ~ ağqala
-آغقان ~ ağqan
-آغقانادلی ~ ağqanadlı
-آغقان یانقیسی ~ ağqan yanqısı
-آغقاواق ~ ağqavaq
-آغقور ~ ağqur
-آغقورد ~ ağqurd
-آغ قوزولو ~ ağ quzulu
-آغقوش ~ ağquş
-آغقویروق ~ ağquyruq
-آغقویونلولار ~ ağqoyunlular
-آغقویونلو بویلاری ~ ağqoyunlu boyla
-آغقیزیل ~ ağqızıl
-آغقییال ~ ağqıyal
-آغکؤمور ~ ağkömür
-آغکؤینک دسته‎ سی ~ ağköynək dəstəsi
-آغکپه‎ نک ~ ağkpənək
-آغکفال ~ ağkəfal
-آغکند ~ ağkənd
-آغکؤک ~ ağkök
-( آغکیرپیک (آغکیپریک ~ ağkirpik (ağkiprik)
-آغگؤبه‎لک ~ ağgöbələk
-آغگؤبه‎ل کلر ~ ağgöbələklər
-آغگئجه‎لر ~ ağgecələr
-آغگؤز ~ ağgöz
-آغگؤزلو ~ ağgözlü
-آغگؤزلوک ~ ağgözlük
-آغگورکن آغاجی ~ ağgürkən ağa
-آغگون ~ ağgün
-آغگون آغلاماق ~ ağgün ağlamaq
-آغگونلو اولماق ~ ağgünlü olmaq
-آغگونلو ~ ağgünlü
-آغگونه‎ چیخماق ~ ağgünə çıxmaq
-آغَل ~ ağəl
-آغلا باتان ~ ağla batan
-آغلا باتماز ~ ağla batmaz
-آغلا باتمازلیق ~ ağla batmazlıq
-( آغلاباتماق (سیغماق ~ ağla batmaq (sığmaq)
-آغلاتماق ~ ağlatmaq
-آغلاتی ~ ağla
-آغلاجاسینا ~ ağlacasına
-آغلا چاتماق ~ ağla çatmaq
-آغلادا آغلادا ~ ağlada ağlada
-آغلادیجی ~ ağladıcı
-آغلادیش ~ ağladış
-آغلار ~ ağlar
-آغلارجاسینا ~ ağlarcasına
-( آغلاسیغان (سیغیشان ~ ağla sığan (sığışan)
-آغلا سیغماز ~ ağla sığmaz
-آغلا سیغمازلیق ~ ağla sığmazlıq
-آغلاشدیرماق ~ ağlaşdırmaq
-( آغلاشما آچماق (قورماق ~ ağlaşma açmaq (qurmaq)
-آغلاشماق ~ ağlaşmaq
-آغلاغان ~ ağlağan
-آغلاغان چای ~ ağlağan çay
-آغلاغا نلیق ~ ağlağanlıq
-آغلاق ~ ağlaq
-آغلا گلمز ~ ağla gəlməz
-آغلاما ~ ağlama
-آغلاماق ~ ağlamaq
-آغلامالی ~ ağlama
-آغلامسی ~ ağlamsı
-آغلامسیماق ~ ağlamsımaq
-آغلامسینان ~ ağlamsınan
-آغلامسینماق ~ ağlamsınmaq
-آغلامیش ~ ağlamış
-آغلان ~ ağlan
-آغلانتی ~ ağlantı
-آغلانماق ~ ağlanmaq
-آغلایا آغلایا ~ ağlaya ağlaya
-آغلایان ~ ağlayan
-آغلایی بسیزلاماق ~ ağlayıb sızlamaq
-آغلاییجی ~ ağlayıcı
-آغلاییش ~ ağlayış
-آغلایییب اینله‎مک ~ ağlayyıb inləmək
-آغلک ~ ağlək
-آغلی ~ ağlı
-آغلی آزماق ~ ağlı azmaq
-آغلیآلا قایادا ~ ağlı ala qayada
-آغلیان ~ ağlyan
-آغلیباشینا گلمک ~ ağlı başına gəlmək
-آغلی باشیندا ~ ağlı başında
-آغلیباشیندان گئتمک ~ ağlı başından getmək
-آغلی توپوغوندا ~ ağlı topuğunda
-آغلیجا ~ ağlıca
-آغلی چاشماق ~ ağlı çaşmaq
-آغلیق ~ ağlıq
-آغلی قارالی ~ ağlı qara
-آغلی کسمز ~ ağlı kəsməz
-آغلی کسمک ~ ağlı kəsmək
-آغلیکسمه‎مک ~ ağlı kəsməmək
-آغلی گونئی ~ ağlı güney
-آغلینا باتماق ~ ağlına batmaq
-آغلینا چاتماق ~ ağlına çatmaq
-آغلینا گتیرمک ~ ağlına gətirmək
-آغلینی ایتیرمک ~ ağlını itirmək
-آغلینی باشیناییغماق ~ ağlını başına yığmaq
-آغلییا آغلییا ~ ağlıya ağlıya
-آغما ~ ağma
-آغماتان ~ ağmatan
-آغمارال ~ ağmaral
-آغماق ~ ağmaq
-آغمالا ~ ağmala
-آغمان ~ ağman
-آغمانتار ~ ağmantar
-آغمانتارلار ~ ağmantarlar
-آغمانقو ~ ağmanqu
-آغمایا ~ ağmaya
-آغمیون ~ ağmiun
-آغمیق ~ ağmıq
-آغمیکا ~ ağmika
-آغمیلچک ~ ağmilçək
-آغناتما ~ ağnatma
-آغناتماق ~ ağnatmaq
-آغناشماق ~ ağnaşmaq
-آغناغاز ~ ağnağaz
-آغناغاز اویوتمک ~ ağnağaz üyütmək
-آغناق ~ ağnaq
-آغناما ~ ağnama
-آغناماق ~ ağnamaq
-آغناواز ~ ağnavaz
-آغنیلوفر ~ ağnilufər
-آغوئرن ~ ağverən
-آغوالدین ~ ağvaldeyn
-آغوبا ~ ağoba
-آغو ~ ağu
-آغواوتو ~ ağuotu
-آغوتمان ~ ağutman
-آغوتور ~ ağutur
-آغوز ~ ağuz
-آغوزبون ~ ağuzbon
-آغوزلو ~ ağuzlu
-آغوش ~ ağuş
-آغوق ~ ağuq
-آغول ~ ağul
-آغولاشما ~ ağulaşma
-آغولاشماق ~ ağulaşmaq
-آغولاما ~ ağulama
-آغولاماق ~ ağulamaq
-آغولاندیرما ~ ağulandırma
-آغولاندیرماق ~ ağulandırmaq
-آغولانما ~ ağulanma
-آغولانماق ~ ağulanmaq
-آغولانمیش ~ ağulanmış
-آغولو ~ ağulu
-آغونا ~ ağuna
-آغون ~ ağün
-آغوز ~ ağüz
-آغهؤرمک ~ ağhörmək
-آغهونلار ~ ağhunlar
-آغهون خاقانلیغی ~ ağhun xaqanlığı
-آغی ~ ağı
-آغی ~ Akı
-آغی آغاجی ~ ağı ağa
-آغیاپا ~ ağyapa
-آغیاپراقلی ~ ağyapraqlı
-آغیاتاق ~ ağyataq
-آغییا دوشمک ~ ağıya düşmək
-آغییا سالماق ~ ağıya salmaq
-آغیارپاقلی ~ ağyarpaqlı
-آغیازی ~ ağya
-آغیاغیز ~ ağyağız
-آغی اوتو ~ ağı avtu
-آغیبای ~ ağıbay
-آغی بیلمنی ~ ağı bilməni
-آغی بیلیمی ~ ağı bilimi
-آغیت ~ ağıt
-آغیتلاما ~ ağıtlama
-آغیتلاماق ~ ağıtlamaq
-آغیت یاخماق ~ ağıt yaxmaq
-آغیتای ~ ağıtay
-آغیتبای ~ ağıtbay
-آغیتچی ~ ağıtçı
-آغیتچیلیق ~ ağıtçılıq
-آغیتماق ~ ağıtmaq
-آغیچ ~ ağıç
-آغیچی ~ ağıçı
-آغی چیچگی ~ ağı çiçəyi
-آغیچیچگی گیللر ~ ağı çiçəyigillər
-آغیخان ~ ağıxan
-آغیر ~ ağır
-آغیرآخساق گئتمک ~ ağıraxsaq getmək
-آغیرآخساق یئریمک ~ ağıraxsaq yerimək
-( آغیرآراج(لار ~ ağırarac(lar)
-آغیرآغیر ~ ağırağır
-آغیرآیاق ~ ağırayaq
-آغیر ائشیتمک ~ ağır eşitmək
-آغیر ازگی ~ ağır əzgi
-آغیر اللی ~ ağır əllı
-آغیراللی لیک ~ ağır əllilik
-آغیر اوتورماق ~ ağır oturmaq
-آغیر اول ~ Ağır ol
-آغیر ایش ~ ağır iş
-آغیر باسماق ~ ağır basmaq
-آغیرباش ~ ağırbaş
-آغیرباشلی ~ ağırbaşlı
-آغیرباشلیلیق ~ ağırbaşlılıq
-آغیربای ~ ağırbay
-آغیرپارا جزاسی ~ ağırpara cəza
-آغیرتاختالی ~ ağırtaxta
-آغیرتاش ~ ağırtaş
-آغیر ترپشمک ~ ağır tərpəşmək
-آغیر ترپنمک ~ ağır tərpənmək
-آغیرترپه‎نن ~ ağır tərpənən
-آغیرترپه‎نیشلی ~ ağır tərpənişli
-( آغیرتوپ (آدام ~ ağırtop (adam)
-آغیر توتساق ~ ağır tutsaq
-آغیرجا ~ ağırca
-آغیرجاچایی ~ ağırcaça
-آغیرجانلی ~ ağırcanlı
-آغیرجانلیلیق ~ ağırcanlılıq
-آغیر جزا ~ ağır cəza
-آغیر چکمک ~ ağır çəkmək
-آغیرچکیلی ~ ağırçəkılı
-آغیرحپیس جزاسی ~ ağır həpis cəza
-آغیرخاصیت لی ~ ağır xasiətli
-آغیرخسته‎لیک ~ ağır xəstəlik
-آغیردان ~ ağırdan
-آغیر دورماق ~ ağır durmaq
-آغیر زهملی ~ ağır zəhmli
-آغیرسؤز ~ ağırsöz
-آغیرسؤیله‎مک ~ ağır söyləmək
-آغیرساتماق ~ ağırsatmaq
-آغیرساتیجی ~ ağırsatıcı
-آغیرساما ~ ağırsama
-آغیرساماق ~ ağırsamaq
-آغیرسلاح ~ ağırsilah
-آغیرسو ~ ağırsu
-آغیرسیماق ~ ağırsımaq
-آغیرشاق ~ ağırşaq
-آغیر صنایع ~ ağır sənaye
-آغیرطبیعت لی ~ ağır təbiətli
-آغیر قاراداغی ~ ağıqaradağı
-آغیرقانلی ~ ağırqanlı
-آغیرکوره‎ ~ ağırkürə
-آغیر گلمک ~ ağır gəlmək
-آغیرلاتماق ~ ağırlatmaq
-آغیرلاشدیرماق ~ ağırlaşdırmaq
-آغیرلاشدیریلماق ~ ağırlaşdırılmaq
-آغیرلاشماق ~ ağırlaşmaq
-آغیرلاما ~ ağırlama
-آغیرلاماق ~ ağırlamaq
-آغیرلانما ~ ağırlanma
-آغیرلانماق ~ ağırlanmaq
-آغیرلیق ~ ağırlıq
-آغیرلیق اولماق ~ ağırlıq olmaq
-( آغیرلیقباسماق (چکمک ~ ağırlıq basmaq (çəkmək)
-آغیرلیق ساتماق ~ ağırlıq satmaq
-آغیرلی قسیز ~ ağırlıqsız
-آغیرلی قلی ~ ağırlıqlı
-آغیرلیق مرکزی ~ ağırlıq mərkəzi
-آغیرمان ~ ağırman
-آغیرو سرت دیلله‎ ~ ağır və sərt dillə
-آغیر وسایط ~ ağır vəsait
-آغیر هیدروژئن ~ ağır hidrojen
-آغیریئری شلی ~ ağır yerişli
-آغیر یاغ ~ ağır yağ
-آغیریانا ~ ağıryana
-آغیرینا گئتمک ~ ağırına getmək
-آغیر یوخو ~ ağır yuxu
-آغیر یوکلو ~ ağır yüklü
-آغیریونگول ائله‎مک ~ ağır yüngül eləmək
-آغیر یونگول ~ ağır yüngül
-آغیز ~ ağız
-آغیز آچماق ~ ağız açmaq
-آغیز آغیز ~ ağız ağız
-آغیز آغیزاوئرمک ~ ağız ağıza vermək
-آغیزا آلینماز ~ ağıza alınmaz
-آغیزا باخان ~ ağıza baxan
-آغیزا دوشمک ~ ağıza düşmək
-آغیز اوتو ~ ağız otu
-آغیز اوجو ~ ağız ucu
-آغیز اَیمه‎ ~ ağız əymə
-آغیزباآغیز ~ ağızbaağız
-آغیز بورماق ~ ağız burmaq
-آغیزبورون اَیمک ~ ağız burun əymək
-آغیزبورون ~ ağızburun
-آغیزبورونلو ~ ağızburunlu
-آغیزبوشلوغو ~ ağızboşluğu
-آغیزبیر ~ ağızbir
-آغیزبیر ائتمک ~ ağızbir etmək
-آغیز بیرلیگی ~ ağız birliyi
-آغیزبیرلیگی ائتمک ~ ağızbırliyi etmək
-آغیزتیخماق ~ ağıztıxmaq
-آغیزجیق ~ ağızcıq
-آغیزدا داغیلماق ~ ağızda dağılmaq
-آغیزدادیلا ~ ağızdadıla
-آغیزدان ~ ağızdan
-آغیزدان آغیزا ~ ağızdan ağıza
-آغیزدان اولماق ~ ağızdan olmaq
-آغیزدان ایتی ~ ağızdan iti
-آغیزدان بوش ~ ağızdan boş
-آغیزدان بیلمک ~ ağızdan bilmək
-آغیزدان چیخماق ~ ağızdan çıxmaq
-آغیزدان دولما ~ ağızdan dolma
-( آغیزدان دیری (ایتی ~ ağızdan diri (iti)
-آغیزدان قاپماق ~ ağızdan qapmaq
-آغیز دولوسو ~ ağız dolusu
-آغیز دییشدیرمک ~ ağız dəyişdirmək
-آغیزسؤزو ~ ağızsözü
-آغیز ساتماق ~ ağız satmaq
-آغیزسانباللی ~ ağızsanballı
-آغیزس سسیز حرفی ~ ağız səssiz hərfi
-آغیزسسلی حرفی ~ ağız səsli hərfi
-آغیزسوروتمه‎ سی ~ ağız sürütməsi
-آغیزسویو ~ ağızsuyu
-آغیزسیز ~ ağızsız
-آغیزسیزلیق ~ ağızsızlıq
-آغیزسیل ~ ağızsıl
-آغیزشاقاسی ~ ağızşaqa
-آغیزقاوقاسی ~ ağızqavqa
-آغیزلارا دوشمک ~ ağızlara düşmək
-آغیزلاردا ساققیز اولماق ~ ağızlarda saqqız olmaq
-آغیزلاشماق ~ ağızlaşmaq
-آغیزلاماق ~ ağızlamaq
-آغیزلی ~ ağızlı
-آغیزلیق ~ ağızlıq
-آغیزلیقچی ~ ağızlıqçı
-آغیز نشانی ~ ağız nişa
-آغیزی پوزوق ~ ağızı pozuq
-آغیز یایماق ~ ağız yaymaq
-آغیزینا کیلید وورماق ~ ağızına kilid vurmaq
-آغی سپمه‎ ~ ağı səpmə
-آغی سپن ~ ağı səpən
-آغیسیز ~ ağısız
-آغیش ~ ağış
-آغیشماق ~ ağışmaq
-آغیقارادان سئچمک ~ ağı qaradan seçmək
-آغیل ~ ağıl
-آغیل آغیلا وئرمک ~ ağıl ağıla vermək
-آغیل ائله‎مک ~ ağıl eləmək
-آغیل چاتماز ~ ağıl çatmaz
-آغیل دیشی ~ ağıl dişi
-آغیل لاندیرماق ~ ağıllandırmaq
-آغیل لانماق ~ ağıllanmaq
-آغیل وئرمک ~ ağıl vermək
-آغیل یانا ~ ağıl yana
-آغیلاشماق ~ ağılaşmaq
-آغیلاماق ~ ağılamaq
-آغیلاندیرماق ~ ağılandırmaq
-آغیلانماق ~ ağılanmaq
-آغیلدان کاسیب ~ ağıldan kasıb
-آغیلسیز ~ ağılsız
-آغیلسیزلاشماق ~ ağılsızlaşmaq
-آغیلقات ~ ağılqat
-آغی للی ~ ağıllı
-آغی للی باشلی ~ ağıllı başlı
-آغی للی لیق ~ ağıllılıq
-آغیلی ~ ağılı
-آغیلی بؤجک ~ ağılı böcək
-آغیم ~ ağım
-آقامایلی ~ agamaylı
-آغیمتیل ~ ağımtıl
-آغیمتی للیق ~ ağımtıllıq
-آغیمسوو ~ ağımsov
-آغیملی ~ ağımlı
-آغین ~ ağın
-آغینا بوزونا باخماق ~ Ağına buzuna baxmaq
-آغینبای ~ ağınbay
-آغینماق ~ ağınmaq
-آغی وئرَن ~ ağı verən
-آغیول ~ ağyul
-آغیول ~ ağıvl
-آغیونجا ~ ağyunca
-آغیؤن ~ ağyön
-آغیووار ~ ağyuvar
-آفات ~ afat
-آفاق ~ afaq
-آفان ~ afan
-آفت ~ afət
-آفتز ده‎ ~ afət zədə
-آفت وورموش ~ aft vurmuş
-آفتاب ~ aftab
-آفتافا ~ aftafa
-آفتافا لَگن ~ aftafa ləgən
-آفتالی تلر ~ aftalitlər
-آفریقا چکیرگه‎ سی ~ afrıqa çəkirgəsi
-آفریقا ~ afrıqa
-آفریقادوغوزو ~ afrıqadoğuzu
-آفرین ~ afərin
-آفساید ~ afsayd
-آفشار ~ aar
-آفشین ~ afşın
-آفوریزم ~ aforizm
-آفورجا ~ afurca
-آفی ~ a
-آفیس ~ afis
-آفیش ~ afiş
-آق ~ aq
-آق بولاققارابولاق ~ aq bulaq qarabulaq
-آق سو ~ aq su
-آق یئل ~ aq yel
-آقا ~ aqa
-آقاقیا ~ aqaqya
-آقراندیزور ~ aqrandizor
-آقراندیسمان ~ aqrandisman
-آقرو ~ aqro
-آقروبیولوژی ~ aqrobioloji
-آقروتئکنیک ~ aqroteknik
-آقروکیمیا ~ aqrokimia
-آقرونوم ~ aqronom
-آقرونومی ~ aqronomi
-آققیشقا ~ aqqışqa
-آقلوتیناتیو ~ aqlotinativ
-آقلوتیناسیون ~ aqlotinasion
-آقلوتینین ~ aqlotinin
-آقنوزی ~ aqnozi
-آقنوستیسیزم ~ aqnostisizm
-آقنوستیک ~ aqnostik
-آقوالدین ~ aqvaldeyn
-آقیش ~ Agış
-آقیشلی ~ aqışlı
-آکادئمی ~ akademi
-آکادئمیسین ~ akademisiən
-آکادئمیک ~ akademik
-آکاردئون ~ akardeon
-آکاسیا ~ akasia
-آکای ~ akay
-آکتریس ~ aktris
-آکت ~ akt
-آکتور ~ aktor
-آکتوئل ~ aktuel
-آکتوآلیته‎ ~ aktualitə
-آکتوآلیزم ~ aktualizm
-آکتینولوژی ~ aktinoloji
-آکتینیت ~ aktinit
-آکتیو ~ aktiv
-آکرئدیتیف ~ akreditif
-آکروبات ~ akrobat
-آکروباتیک ~ akrobatik
-آکروپول ~ akropol
-آکسارای ~ aksaray
-آکسوُ ~ aksu
-آکسیوم ~ aksiom
-آکسیون ~ aksion
-آکورد ~ akord
-آکوردئون ~ akordeon
-آکوستیک ~ akostik
-آکومولاتور ~ akomilatur
-آکونیتین ~ akonitin
-آکوارئل ~ akvarel
-آکواریوم ~ akvariom
-آکین ~ akın
-آگئت ~ aget
-آگاه ~ agah
-آگاه قیلماق ~ agah qılmaq
-آگنوستیسیزم ~ agnostisizm
-آگوستوس بؤجگی ~ agostos böcəyi
-آگهی ~ agəhi
-آل ~ al
-آلآلتی ایشین ~ al altı işın
-آلا ~ ala
-آلابات ~ alabat
-آلابا تلیق ~ alabatlıq
-آلاباختا ~ alabaxta
-آلاباد ~ alabad
-آلاباش ایت ~ alabaş it
-آلاباش کلم ~ alabaş kələm
-آلاباشلی ~ alabaşlı
-آلابالیق ~ alabalıq
-آلابالیق گیللر ~ alabalıqgillər
-آلابان ~ alaban
-آلابانچیلیق ~ alabançılıq
-آلابانچی ~ alabançı
-آلابایداق ~ alabaydaq
-آلابایداق ائتمک ~ alabaydaq etmək
-آلابزک ~ alabəzək
-آلابزک بنؤوشه‎ ~ alabəzək bənövşə
-آلابز کلیک ~ alabəzəklik
-آلابوغا ~ alabuğa
-آلابولا ~ alabula
-آلابولا چالماق ~ alabula çalmaq
-آلابولالیق ~ alabulalıq
-آلابولانلیق ~ alabulanlıq
-آلابیلدیگینه‎ ~ alabildiyinə
-آلاپاچا ~ alapaça
-آلاپارس ~ alapars
-آلاپلنگی ~ alapələngi
-آلاپؤرتو ~ alapörtü
-آلاپیسراق ~ alapısraq
-آلاپیشمیش ~ alapişmiş
-آلاتاش ~ alataş
-آلاتالا ~ alatala
-آلاتپه‎ ~ alatpə
-آلاتَمی ر ~ alatəmir
-آلاتَن ~ alatən
-آلاتوبا ~ alatuba
-آلاتوران ~ alaturan
-آلاتورانلیق ~ alaturanlıq
-آلاتورکا ~ alaturka
-آلاتوغان ~ alatuğan
-آلاج ~ Alac
-آلاجا ~ alaca
-آلاجا ایبیق ~ alaca ıbıq
-آلاجاباش ~ Alacabaş
-آلاجا بالیقجیل ~ alaca balıqcıl
-آلاجا بایقوش ~ alaca bayquş
-آلاجا بولاجا ~ alaca bulaca
-آلاجا سئرچه‎ ~ alaca serçə
-آلاجاسیغیرجیق ~ alacasığırcıq
-آلاجاق ~ alacaq
-آلاجا قارانلیق ~ alaca qaranlıq
-آلاجا قارقا ~ alaca qarqa
-آلاجا قاناد ~ alaca qanad
-آلاجا قلی ~ alacaqlı
-آلاجاقلیلیق ~ alacaqlılıq
-آلاجا قوئره‎ جک ~ alacaq verəcək
-آلاجا گئییک ~ alaca geyik
-آلاجالاماق ~ alacalamaq
-آلاجالاندیرماق ~ alacalandırmaq
-آلاجالانماق ~ alacalanmaq
-آلاجالی ~ alaca
-آلاجالی بولاجالی ~ alacalı bulaca
-آلاجالیق ~ alacalıq
-آلاجا منَقشه‎ ~ alaca mənəqşə
-آلاجئهره ~ alacehrə
-آلاجیگی ~ alacigi
-آلاچ ~ alaç
-آلاچا ~ alaça
-آلاچارپاز ~ alaçarpaz
-آلاچالپوو ~ alaçalpuv
-آلاچام ~ alaçam
- ~ alaçərpov
-آلاچوق ~ alaçuq
-آلاچی ~ alaçı
-آلاچیق ~ alaçıq
-آلاچیق تپه‎ سی ~ alaçıq təpəsi
-آلاچیمن ~ alaçimən
-آلاچیی ~ alaçiy
-آلاخ بولاخ ~ alax bulax
-آلاخئی ~ alaxey
-آلاداد ~ aladad
-آلاداش ~ aladaş
-آلاداغ ~ aladağ
-آلاداغلو ~ aladağlu
-آلادوداق ~ aladodaq
-آلادوغان ~ aladoğan
-آلادون ~ aladon
-آلادو ~ aladu
-آلادوشمک ~ aladüşmək
-آلادیر ~ aladır
-آلادیزگه‎ جنگلی ~ aladizgə cəngəli
-آلادیزگه‎ ~ aladizgə
-آلادیمیش ~ aladəymiş
-آلار ~ alar
-آلارد ~ alard
-آلارم ~ alarm
-آلارم وئرمک ~ alarm vermək
-آلارما ~ alarma
-آلارماق ~ alarmaq
-آلارود ~ alarod
-آلاز ~ alaz
-آلاز آلاز ~ alaz alaz
-آلازار ~ alazar
-آلازلاما ~ alazlama
-آلازلاماق ~ alazlamaq
-آلازلانماق ~ alazlanmaq
-آلازود ~ alazod
-آلاس ~ alas
-آلاسئیرک ~ alaseyrək
-آلاساققال ~ alasaqqal
-آلاسایوان ~ alasayvan
-آلاس باتیر ~ alas batır
-آلاسندل ~ alasəndəl
-آلاسولو ~ alasulu
-آلاسوتول ~ alasütül
-آلاسی ~ ala
-آلاسییا ~ alasiya
-آلاش ~ alaş
-آلاشا ~ alaşa
-آلاشاربورووار ~ alaşarburovar
-آلاشیق دولاشیق ~ alaşıq dolaşıq
-آلاشیم ~ alaşım
-آلاغاج ~ alağac
-آلافا ~ alafa
-آلافرانقا ~ alafranqa
-آلافیرنگ ~ alafirəng
-آلاق ~ alaq
-آلاق بولاق ~ alaq bulaq
-آلاقارقا ~ alaqarqa
-آلاقایا ~ alaqaya
-آلاق درن ~ alaq dərən
-آلاقوش ~ alaquş
-آلاق وورماق ~ alaq vurmaq
-آلاقاپی ~ alaqa
-آلاقارانلیق ~ alaqaranlıq
-آلاقارساق ~ alaqarsaq
-آلاقارقا ~ alaqarqa
-آلاقارین ~ alaqarın
-آلاقالی ~ alaqa
-آلاقان ~ alaqan
-آلاقاناد ~ alaqanad
-آلاقانقال ~ alaqanqal
-آلاقایا ~ alaqaya
-آلاقچی ~ alaqçı
-آلاقچین ~ alaqçın
-آلا قچیلیق ~ alaqçılıq
-آلاقچین ~ alaqçın
-آلا قلاما ~ alaqlama
-آلا قلاماق ~ alaqlamaq
-آلا قلانماق ~ alaqlanmaq
-آلاقلی ~ alaqlı
-آلا قلیق ~ alaqlıq
-آلاقنویان ~ alaqnoyan
-آلاقورا ~ alaqora
-آلاقولای ~ alaqolay
-آلاقولایلیق ~ alaqolaylıq
-آلاقوللو ساپان ~ alaqollu sapan
-آلاخان ~ alaxan
-آلاقاش ~ alaqaş
-آلاقیری ~ alaqırı
-آلاکول ~ alakol
-آلاکؤلگه‎ ~ alakölgə
-آلاکؤلونگ ~ alakölüng
-آلاکوزه‎ ~ alaküzə
-آلاگؤز ~ alagöz
-آلاگؤز ~ alagöz
-آلاگؤزلو ~ alagözlü
-آلاگؤزلر ~ alagözlər
-آلاگؤل ~ alagöl
-آلاگؤل ~ alagöl
-آلاگؤللر ~ alagöllər
-آلاگؤللوک ~ alagöllük
-آلاگون ~ alagün
-آلاگون ~ alagün
-آلالا ~ alala
-آلالازانی اَیریچای ~ alalazanı əyrı çay
-آلالاماق ~ alalamaq
-آلالان ~ alalan
-آلالانماق ~ alalanmaq
-آلالماق ~ alalmaq
-آلالیق ~ alalıq
-آلالوان ~ aləlvan
-آلالی ~ ala
-آلامان ~ alaman
-آلامانچی ~ alamançı
-آلامانچیلیق ~ alamançılıq
-آلامرزه‎ ~ alamərzə
-آلامسسب ~ alaməssəb
-آلامذهب ~ alaməzhəb
-آلان ~ alan
-آلان ~ alan
-آلانا ~ alana
-آلانار ~ alanar
-آلانآس ~ alanas
-آلا نتالان ~ alantalan
-آلا نتالان ائتمک ~ alantalan etmək
-آلانتای ~ alantay
-آلا نتوپو ~ alantopu
-آلانچا ~ alaa
-آلاندورماق ~ alandurmaq
-آلانغیر ~ alanğır
-آلانقو ~ alanqu
-آلا نقورخوسو ~ alan qorxusu
-آلانقووا ~ alanqova
-آلانقوش ~ alanquş
-آلانکش ~ alankeş
-آلانگ ~ alang
-آلانم ~ alanəm
-آلانهوآ ~ alanhoa
-آلاو ~ alav
-آلاوان ~ alavan
-آلاولاندیرما ~ alavlandırma
-آلاولاندیرماق ~ alavlandırmaq
-آلاولانما ~ alavlanma
-آلاولانماق ~ alavlanmaq
-آلاهی ~ ala
-آلای ~ alay
-آلای آلای ~ alay alay
-آلای ائتمک ~ alay etmək
-آلا یئمیش ~ ala yemiş
-( آلایاریم (چیق ~ alayarım(çıq)
-آلایاریم چی قلیق ~ alayarımçıqlıq
-آلایبانی ~ alayba
-آلای بی ~ alay bəy
-آلای پوزان ~ alay pozan
-آلایجی ~ alaycı
-آلایلی ~ alaylı
-آلایونجا ~ alayonca
-آلایونت ~ alayunt
-آلایونتلو ~ alayuntlu
-آلئرژی ~ alerji
-آلئرژیک ~ alerjik
-آلئقرو ~ aleqro
-آلئگرو ~ alegro
-آلئو ~ alev
-آلئیبانی ~ aleyba
-آلئیوان ~ aleyvan
-آلبا ~ alba
-آلباتروس ~ albatros
-آلباتو ~ albatu
-آلبار ~ albar
-آلباغ ~ albağ
-آلباقا ~ albaqa
-آلبال ~ albal
-آلبالی ~ alba
-آلبالی رنگلی ~ albalı rəngli
-آلبالیلیق ~ albalılıq
-آلبان ~ alban
-آلبان بارای ~ alban baray
-آلبانجا ~ albanca
-آلبانلارباشی ~ albanlarbaşı
-آلبالی سایاغی ~ albalı sayağı
-آلبای ~ albay
-آلبند ~ albənd
-آلبنی ~ albəni
-آلبوم ~ albom
-آلبوخارا ~ albuxara
-آلبومین ~ albomin
-آلبینوس ~ albinos
-آلبینیزم ~ albinizm
-آلپ ~ alp
-آلپارتونقا داستانی ~ Alp artunqa dasta
-آلپ ارسلان ~ alp ərsəlan
-آلپاغوت ~ alpağut
-آلپاووت ~ alpavut
-آلپاقا ~ alpaqa
-آلپان ~ alpan
-آل پاولدوزو ~ alpulduzu
-آلپاووت ~ alpavut
-آلپایا ~ alpaya
-آلپتَکین ~ alptəkin
-آلپتیگین ~ alptigin
-آلپرَن ~ alpərən
-آلپ کیچیکبیلگه‎خان ~ alp kiçik bilgəxan
-آلپلو ~ alplu
-آلپوروز ~ alporuz
-آلپوووت ~ alpovut
-آلپینیست ~ alpinist
-آلَت ~ alət
-آلْت ~ alt
-آل تآغیز ~ altağız
-آل تآلتا ~ altalta
-آلتاج ~ altac
-آلتاچو ~ altaçu
-آلتاچ ~ altaç
-آلتامیش ~ altamış
-آلتامیشخان ~ Altamışxan
-آلتان ~ altan
-آلتان سابارای ~ altan sabaray
-آل تاوست ~ altüst
-آل تاوست ائتمک ~ altüst etmək
-آل تاوست ائتمه‎ ~ altüst etmə
-آل تاوست اولماق ~ altüst olmaq
-آلتای ~ altay
-آلتایجا ~ altayca
-آلتایخان ~ altayxan
-آل تایرق ~ altırq
-آلتای تورکلری ~ Altay
-آلتای کیشیلر ~ AltayKişiler
-آلتایستیک ~ altaistik
-آلتاییست ~ altaist
-آل تاَیین ~ altəyin
-آلتئرناتیو ~ alternativ
-آلتئل ~ altel
-آل تبؤلوم ~ altbölüm
-آل تبیلینج ~ altbilinc
-آل تتاقیم ~ alttaqım
-آل تتور ~ alttür
-آل تتیکی ~ alttiki
-آلتجی ~ altcı
-آل تچنه‎ ~ altçənə
-آلتدا قالماق ~ altda qalmaq
-آلتداکی ~ altda
-آل تداماق ~ altdamaq
-آلتدان ~ altdan
-آلتدان آلتدان ~ altdan altdan
-آلتدان اوستدن ~ altdan üstdən
-آلتدان یوخاری ~ altdan yuxa
-آل تدری ~ altdəri
-آل تشعبه‎ ~ altşöbə
-آل تشلوار ~ altşalvar
-آل تفامیلیا ~ altfamilia
-آل تقاتمان ~ altqatman
-آل تکؤینک ~ altköynək
-آل تگئچیت ~ altgeçit
-آل تگئییم ~ altgeyim
-آل تگؤوده‎ ~ altgövdə
-آل تلاما ~ altlama
-آل تلاماق ~ altlamaq
-آلتلی اوستلو ~ altlı üstlü
-آلتلیق ~ altlıq
-آلتَمور ~ altəmur
-آلتَمیر ~ altəmir
-آلتمی شلیق ~ altmışlıq
-آلتمیش ~ altmış
-آلتمیشینجی ~ altmışıncı
-آلتمیشقارا ~ altmışqara
-آلتو ~ altu
-آلتوغ ~ altuğ
-آلتوغان ~ altuğan
-آلتوقا ~ altuqa
-آلتون ~ altun
-آلتونداغ ~ Altundağ
-آلتونآغاج ~ altunağac
-آلتونآغاجسوولار ~ altunağacsovlar
-آلتون آیاق ~ altun ayaq
-آلتوناورد وبویلاری ~ altunordu biyla
-آلتونایشلملی ~ altunişləmli
-آلتونایل ~ altunil
-آلتونباش ~ altunbaş
-آلتونبولاق ~ altunbulaq
-آلتونپاتلار ~ altunpatlar
-آلتونتَریم ~ altuntərim
-آلتونتوپ ~ altuntop
-آلتونتوخولو ~ altuntoxulu
-آلتونجو ~ altuncu
-آلتونجو ~ altuncu
-آلتونچاغ ~ altunçağ
-آلتونچکیملی ~ altunçəkimli
-آلتونساریسی ~ altunsarısı
-آلتونسو ~ altunsu
-آلتون قیلینج ~ altun qılınc
-آلتونکئش چای ~ altun keş çay
-آلتونکؤکو ~ altunkökü
-آلتونکش ~ altunkeş
-آلتونگئییملی آدام ~ altun geyimli adam
-آلتو نلا بزه‎مه‎ ~ altunla bəzəmə
-آلتونلاشماق ~ altunlaşmaq
-آلتونلاماق ~ altunlamaq
-آلتونلوجا ~ altunluca
-آلتی ناوستونه‎ چئویرمک ~ altın üstünə çevirmək
-آلتون توخماق ~ altun toxmaq
-آلتی ~ altı
-آلتی آچیق ~ altı açıq
-آلتی آچیلان ~ altı açılan
-آلتی آغاج ~ altı ağac
-آلتی آلتی ~ altı altı
-آلتی آوارلی ~ altı avarlı
-آلتی آیاق ~ Altı ayak
-آلتی آیلیق ~ altı aylıq
-آل تیاپی ~ altya
-آل تیازی ~ altya
-آل تیازیلاماق ~ altyazılamaq
-آل تیازیلی ~ altyazılı
-آل تیازییازما ~ altyazı yazma
-آلتی اوزلو ~ altı üzlü
-آلتی بارماق ~ altı barmaq
-آلتی بوجاق ~ altı bucaq
-آلتی بوجاقلی ~ altı bucaqlı
-آلتی چای ~ altı çay
-آلتیز ~ altız
-آلتی قات ~ altı qat
-آلتی قاتلی ~ altı qatlı
-آلتی قارداش ~ altı qardaş
-آلتی قول ~ altı qol
-آلتیگوللوک ~ altıgüllük
-آلتیلی ~ altılı
-آلتیلیق ~ altılıq
-آلتیمور ~ altimur
-آلتین ~ altın
-آلتینا آلماق ~ altına almaq
-آلتینتاختا ~ altıntaxta
-آلتینجی ~ altıncı
-آلتینجی دویو ~ altıncı duyu
-آلتین چکمک ~ altın çəkmək
-آلتیندان چیخماق ~ altından çıxmaq
-آلتینی اوستونو اؤلچمک ~ altını üstünü ölçmək
-آلتی یاشار ~ altı yaşar
-آلتی یاشلی ~ altı yaşlı
-آلتی یانلی ~ altı yanlı
-آلتییوز ~ altıyüz
-آلجا ~ alca
-آلجو ~ alcu
-آلچا ~ aa
-آلچاجیق ~ aacıq
-آلچاق ~ aaq
-آلچاقباسینج هاوا ~ aaq basınc hava
-( آلچاقبوی (لو ~ aaq boy (lu)
-آلچاقتپه‎لی ~ aaq təpəli
-آلچاقجا ~ aaqca
-آلچاقجاسینا ~ aaqcasına
-آلچاقدان ~ aaqdan
-آلچاق سایما ~ aaq sayma
-آلچاق کؤنوللو ~ aaq könüllü
-آلچاقلاتماق ~ aaqlatmaq
-آلچاقلاشدیرماق ~ aaqlaşdırmaq
-آلچاقلاشماق ~ aaqlaşmaq
-آلچاقلاماق ~ aaqlamaq
-آلچاق لاندیرماق ~ aaqlandırmaq
-آلچا قلیق ~ aaqlıq
-آلچا گولو ~ aagülü
-آلچالان وورقو ~ aalan vurqu
-آلچالتما ~ aaltma
-آلچالتماق ~ aaltmaq
-آلچالدیلماق ~ aaldılmaq
-آلچاللو ~ aallu
-آلچالما ~ aalma
-آلچالماق ~ aalmaq
-آلچالی ~ aa
-آلچالیش ~ aalış
-آلچالیق ~ aalıq
-آلچا مرباسی ~ aa murabba
-آلچامولک ~ aamülk
-آلچوُ ~ alçu
-آلچوبای ~ alçubay
-آلچونویان ~ alçunoyan
-آلچی ~ alçı
-آلچیجی ~ alçıcı
-آلچی داشی ~ alçı daşı
-آلچیگیو ~ alçıgiv
-آلچیلاماق ~ alçılamaq
-آلچیچک ~ alçiçək
-آلچین ~ alçın
-آلخا ~ alxa
-آلخاسلی ~ alxaslı
-آلخان ~ alxan
-آلخان تپه‎ ~ alxan təpə
-آلدا ~ alda
-آلداتما ~ aldatma
-آلداتماجا ~ aldatmaca
-آلداتماق ~ aldatmaq
-آلداتیجی ~ aldatıcı
-آلداتیجیلیق ~ aldatıcılıq
-آلداتیلماق ~ aldatılmaq
-آلداتیلمیش ~ aldatılmış
-آلداجی ~ alda
-آلدادیجی ~ aldadıcı
-آلدادیجیلیق ~ aldadıcı
-آلداشین ~ aldaşın
-آلداغ ~ aldağ
-آلداغان ~ aldağan
-آلدانج ~ aldanc
-آلدانجا ~ aldanca
-آلدانقیج ~ aldanqıc
-آلدانما ~ aldanma
-آلدانماق ~ aldanmaq
-آلدانمیش ~ aldanmış
-آلدانیش ~ aldanış
-آلداواج ~ aldavac
-آلدمیر ~ aldəmir
-آلدوغان ~ alduğan
-آلدونلار ~ aldunlar
-آلدور ~ aldur
-آلدوزماق ~ alduzmaq
-آلدی ~ aldı
-آلدیبای ~ aldıbay
-آلدیبگ ~ aldıbəy
-آلدیقاچدی ~ aldıqaçdı
-آلدییورویو وئردی ~ aldı yürüyü verdi
-آلدیقای ~ aldıqay
-آلدیرماز ~ aldırmaz
-آلدیرمازلیق ~ aldırmazlıq
-آلدیرماق ~ aldırmaq
-آلدیرماماق ~ aldırmamaq
-آلدیریش ~ aldırış
-آلدیل ~ aldıl
-آلدییشیک ~ aldəyişik
-آلرژی ~ alerji
-آلزایمئر ~ alzaymer
-آلساتچی ~ alsatçı
-آلساچ ~ alsaç
-آلساچی ~ alsaçı
-آلساناز ~ alsanaz
-آلسو ~ alsu
-آلشراب ~ alşərab
-آلشیرای ~ alşıray
-آلغاساماق ~ aasamaq
-آلغان ~ aan
-آلفا ~ alfa
-آلفابه‎ ~ alfa
-آلفاتراپی ~ alfatrapi
-آلقا ~ alqa
-آلقابؤلوک ~ alqabölük
-آلقاجی ~ alqa
-آلقار ~ alqar
-آلقازین ~ alqazın
-آلقاش ~ alqaş
-آلقاما ~ alqama
-آلقاماق ~ alqamaq
-آلقان ~ alqan
-آلقان ~ alqan
-آلقانلی ~ alqanlı
-آل قئیسی ~ al qeysi
-آلقوریتم ~ alqoritm
-آلقو ~ alqu
-آلقوت ~ alqut
-آلقور ~ alqur
-آلقورای ~ alquray
-آلقوشاقلی ~ alquşaqlı
-آلقون ~ alqun
-آلقویروق ~ alquyruq
-آلقوق ~ alquq
-آلقی ~ alqı
-آلقیپیچاغی ~ alqıpıçağı
-آلقیر ~ alqır
-آلقیرمیزی ~ alqırmızı
-آلقیساتقی ~ alqısatqı
-آلقیسیز ~ alqısız
-آلقیش ~ alqış
-آلقیشای ~ alqışay
-آلقی شجی ~ alqışcı
-آلقی شلار اولسون ~ alqışlar olsun
-آلقی شلار و قارقیش لار ~ alqışlar və qarqışlar
-آلقیشلاقی ~ alqışla
-آلقی شلاما ~ alqışlama
-آلقی شلاماق ~ alqışlamaq
-آلقی شلانما ~ alqışlanma
-آلقی شلانماق ~ alqışlanmaq
-آلقیلاتماق ~ alqılatmaq
-آلقیلاما ~ alqılama
-آلقیلاماق ~ alqılamaq
-آلقیلانماق ~ alqılanmaq
-آلقیلاییجی ~ alqılayıcı
-آلقیلاییش ~ alqılayış
-آلقیم ~ alqım
-آلقیمای ~ alqımay
-آلقین ~ alqın
-آلقینای ~ alqınay
-آلقییان ~ alqyıan
-آلَک ~ alək
-آلکاوا ~ alkava
-آلکول ~ alkul
-( آلکولی (آلکولیک ~ alkolı (alkolik)
-آلگناف ~ algnaf
-آلگوریتم ~ algurıtm
-آلگون ~ algün
-آللئقرو ~ alleqro
-آللات ~ allat
-آللاتمان ~ allatman
-آللاشدیرماق ~ allaşdırmaq
-آللاشدیریلماق ~ allaşdırılmaq
-آللاق ~ allaq
-آللاله‎ ~ alla
-آللار ~ allar
-آللالی ~ alla
-آللانماق ~ allanmaq
-آللاه‎ ~ allaə
-آللاها آند اولسون ~ Allaha and ulsun
-آللا هآمانیندا ~ allahamanında
-آللاها باخ ~ allaha bax
-آللاها دایان ~ allaha dayan
-آللاها شوکور ~ allaha şükür
-آللا هائیله سین ~ allah eyləsin
-آللا هایستهسه ~ allah istəsə
-آللا هبیلیر ~ allahbilir
-آللا هجانین آلسین ~ allah canın alsın
-آللاهح ق ~ allah həq
-آللا هرحمتینه گئتمک ~ allah rəhmtinə getmək
-آللا هساخلاسین ~ allah saxlasın
-آللا هسیز ~ allahsız
-آللا هطرفی ~ allahtərəfi
-آللا هقویسا ~ allah qoysa
-آللا هقولو ~ allahqulu
-آللا هقووت وئرسین ~ allah quvvət versin
-آللا هکؤمک اولسون ~ allah kömək olsun
-آللاه گؤسترمه سین ~ allah göstərməsin
-آللا هلیق ~ allahlıq
-آللا همبارک ائله سین ~ allah mubarək eləsin
-آللا هوئردی ~ allahverdi
-آللاهوئردی ~ allahverdi
-آللاهیان ~ allahian
-آللاهین آدیلا ~ allahın adıla
-آللاهیاد ~ Allahyad
-آللا هیولوندا ساواش ~ allah yulunda savaş
-آللی ~ allı
-آللی الوانلی ~ allı əlvanlı
-آللی شاللی ~ allı şallı
-آللی گوللو ~ allı güllü
-آللیق ~ allıq
-آلما ~ alma
-آلما آرمودلوق ~ alma armudluq
-آلماباش ~ almabaş
-آلمات ~ Almat
-آلماج ~ almac
-آلماجیق ~ almacıq
-آلماجیق سوموگو ~ almacıq sümüyü
-آلماچی ~ almaçı
-آلماچیلیق ~ almaçılıq
-آلماده‎ ~ alma
-آلماز ~ almaz
-آلماس ~ almas
-آلماس ~ almas
-آلماس کؤپروسو ~ almas köprüsü
-آلما سویو ~ alma suyu
-آلماش ~ almaş
-آلماشیق ~ almaşıq
-آلماشیق یاپراقلار ~ almaşıq yapraqlar
-آلماق ~ almaq
-آلماقای ~ almaqay
-آلماکیمی قیپ قیرمیزی ~ alma kimi qıp qırmızı
-آلما گووه‎سی ~ alma güvəsi
-آلمالی ~ alma
-آلمالوقخان ~ almaluqxan
-آلمالیق ~ almalıq
-آلماماز ~ almamaz
-آلمامازلیق ~ almamazlıq
-آلما مرباسی ~ alma murabba
-آلمان ~ alman
-آلماناق ~ almanaq
-آلمانیا ~ almania
-آلمایاناق ~ almayanaq
-آلمسته‎ ~ alməstə
-آلممبت ~ alməmbət
-آلموقولاغ ~ almuqulağ
-آلمیت ~ almıt
-آلمیلا ~ almıla
-آلْن ~ aln
-آلنار ~ alnar
-آلنوق ~ alnuq
-آلنی آچیق ~ alnı açıq
-آلوار ~ alvar
-آلوار ~ alvar
-آلوارس ~ alvars
-آلوارلو ~ alvarlu
-آلواج ~ alvac
-آلواز ~ aluaz
-آلواچ ~ alvaç
-آلوان ~ alvan
-آلوان ~ alvan
-آلوئر ~ alver
-آلوئرچی ~ alverçi
-آلوئرچ یلیک ~ alverçilik
-آلورد ~ alvərd
-آلو ~ alu
-آلومین ~ alomin
-آلومین داشی ~ alomin daşı
-آلومینیوم ~ alominiom
-آلوو ~ alov
-آلوو ساچان ~ alov saçan
-آلوو گؤزلو ~ alov gözlü
-آلوولاتماق ~ alovlatmaq
-آلوولاندیرماق ~ alovlandırmaq
-آلوولاندیریلماق ~ alovlandırılmaq
-آلوولانماق ~ alovlanmaq
-آلوولانمیش ~ alovlanmış
-آلوولو ~ alovlu
-آلوولولوق ~ alovluluq
-آلو ~ alu
-آلو ~ alu
-آلوچ ~ aluç
-آلوچان ~ aluçan
-آلوچه‎ ~ aluçə
-آلوچین ~ aluçin
-آلودر ~ aludər
-آلوده‎ ~ aludə
-آلوده‎لیک ~ aludəlik
-آلوزولن ~ aluzulən
-آلوسان ~ alusan
-آلوش ~ aluş
-آلوقو ~ aluqu
-آلوله‎ ~ alulə
-آلونقان ~ alunqan
-آلونور ~ alunur
-آلی ~ a
-آلیاشیل ~ alyaşıl
-آلیان ~ alyan
-( آلیاناق (لی ~ alyanaq(lı)
-آلیب آلاجاق ~ alıb alacaq
-آلیب آلداتماق ~ alıb aldatmaq
-آلی بالتا ~ alı balta
-آلیب ساتما ~ alıb satma
-آلیب ساتماق ~ alıb satmaq
- ~ Alıbeklu
-آلیبوئره‎ جک ~ alıb verəcək
-آلیب وارماق ~ alıb varmaq
-آلیتماق ~ alıtmaq
-آلیجان ~ alıcan
-آلیجی ~ alıcı
-آلیجیلیق ~ alıcılıq
-آلیچ ~ alıç
-آلیچ آغاجی ~ alıç ağa
-آلیچالی ~ alıça
-آلیچین ~ alıçın
-آلیر ~ alır
-آلیر اولماق ~ alır olmaq
-آلیرچی ~ alırçı
-آلیرلیق ~ alırlıq
-آلیز ~ alız
-آلیز ~ Alız
-آلیزلاماق ~ alızlamaq
-آلیساتی ~ alısa
-آلیش ~ alış
-آلیش آوار ~ alış avar
-آلیشابیلیر ~ alışabilir
-آلیشان ~ alışan
-آلیشدیرما ~ alışdırma
-آلیشدیرماق ~ alışdırmaq
-آلیشدیریلماق ~ alışdırılmaq
-آلیشدیم یاندیم ~ alışdım yandım
-آلیشقان ~ alışqan
-آلیشقانلیق ~ alışqanlıq
-آلیشقی ~ alışqı
-آلیشقین ~ alışqın
-آلیشما ~ alışma
-آلیشماق ~ alışmaq
-آلیشمالیق ~ alışmalıq
-آلیشمیش ~ alışmış
-آلی شوئریش ~ alışveriş
-آلی شوئریشچی ~ alışverişçi
-آلیشی بوئریشمک ~ alışıbverişmək
-آلیشیق اولماق ~ alışıq olmaq
-آلیشیق ~ alışıq
-آلیشیق ~ alışıq
-آلیشی قلیق ~ alışıqlıq
-آلیشیلما ~ alışılma
-آلیشیلماق ~ alışılmaq
-آلیغین آشیرماق ~ alığın aşırmaq
-آلیق ~ alıq
-آلیق لاشدیرماق ~ alıqlaşdırmaq
-آلیق لاشماق ~ alıqlaşmaq
-آلیق لاماق ~ alıqlamaq
-آلیق آلیق ~ alıq alıq
-آلی قلیق ~ alıqlıq
-آلیقماق ~ alıqmaq
-آلیکان ~ alıkan
-آلی کندی ~ alı kəndi
-آلیم ~ alım
-آلیم ~ alım
-آلیمئنت ~ alıment
-آلیماق ~ alımaq
-آلیماوغل و ~ Alımoğlu
-آلیمجی ~ alımcı
-آلی مساتیم ~ alımsatım
-آلی مسیز ~ alımsız
-آلی مسیزلیق ~ alımsızlıq
-آلیمقا ~ alımqa
-آلیمقا ~ alımqa
-آلیملی ~ alımlı
-آلی مورباسی ~ alı murabba
-آلین ~ alın
-آلیناق ~ alınaq
-آلی نتریله‎ قازانماق ~ alın tərilə qazanmaq
-آلی نتری تؤکمک ~ alın təri tökmək
-آلی نتری ~ alın təri
-آلینتی ~ alıntı
-آلینتی سؤز ~ alıntı söz
-آلینتی لاماق ~ alıntılamaq
-آلینجاخان ~ alıncaxan
-آلینجاقالاسی ~ alıncaqala
-آلینجاکندی ~ alıncakəndi
-آلینجوق ~ alıncuq
-آلینچا ~ alınça
-آلی نچاتی ~ alınça
-آلینچاق ~ alınçaq
-آلینچاقخان ~ alınçaqxan
-آلیندی ~ alındı
-آلینقان ~ alınqan
-آلینقان ~ alınqan
-آلی نلیق ~ alınlıq
-آلینما ~ alınma
-آلینماز ~ alınmaz
-آلینمازلیق ~ alınmazlıq
-آلینماق ~ alınmaq
-آلینمیش ~ alınmış
-آلی نیازیسی ~ alınyazısı
-آلیووارلار ~ alyuvarlar
-آم ~ am
-( آمئریکا(آمریکا ~ amerika(amerika)
-آمئریکالی ~ amerika
-آمئریکانیزم ~ amerikanizm
-آما ~ amma
-آما ~ ama
-آماتور ~ amator
-آماج ~ amac
-آماجا چاتما ~ amaca çatma
-آماجسیز ~ amacsız
-آماجسیزلیق ~ amacsızlıq
-آماجلاما ~ amaclama
-آماجلاماق ~ amaclamaq
-آماجلانما ~ amaclanma
-آماجلانماق ~ amaclanmaq
-آماجلی ~ amaclı
-آماجلیلیق ~ amaclılıq
-آماجمنگو ~ amacməngü
-آماده‎ ~ ama
-آماد هلیک ~ amadhlik
-آمازون ~ amazon
-آماغان ~ amağan
-آماقات ~ amaqat
-آمال ~ amal
-آمال ~ amal
-آمالئ ~ Amale
-آمان ~ aman
-آمان ~ aman
-آما نائوی ~ aman evi
-آمانای ~ amanay
-آمانبگ ~ amanbəy
-آمانتور ~ amantur
-آمانجول ~ Amancul
-آمان خوجا ~ aman xoca
-آما نزامان ~ amanzaman
-آما نسیز ~ amansız
-آما نسیزجاسینا ~ amansızcasına
-آما نسیزلیق ~ amansızlıq
-آمانقول ~ amanqul
-آمانوخ ~ amanox
-( آمانی کسیلمک (قیریلماق ~ amanı kəsilmək (qırılmaq)
-آمبار ~ ambar
-آمبالاژ ~ ambalaj
-آمبالاژ ائتمک ~ ambalaj etmək
-آمبالاژلاماق ~ ambalajlamaq
-آمبالئم ~ ambalem
-آمبولانس ~ ambulans
-آمپار ~ ampar
-آمپئر ~ amper
-آمپئرمتر ~ ampermetr
-آمپلیتود ~ amplitiud
-آمپلیفیکاتور ~ amplifiıkator
-آمپوتاسیون ~ amputasion
-آمپول ~ ampul
-آمپیریست ~ ampirist
-آمجا ~ amca
-آمرانه‎ ~ amra
-آمراق ~ amraq
-آمرود ~ amrud
-آمره‎ ~ amrə
-آمریکا ~ amerika
-آمسار ~ amsar
-آمشوی ~ amşuy
-آمفیتئاتر ~ amfiteatr
-آمفیبی ~ amfibi
-آمقاق ~ amqaq
-آمل ~ amul
-آمما ~ amma
-آممئززاددو ~ ammezzaddu
-آممون ~ ammun
-آمودریا ~ amudərya
-آمورتماق ~ amurtmaq
-آمورتیزور ~ amortizor
-آمورف ~ amorf
-آمورف دیللر ~ amorf dillər
-آمول ~ amul
-آمونکی ~ amunki
-آمونیاک ~ amuniak
-آمونیوم ~ amuniom
-آمیب ~ amib
-آمی بلر ~ amiblər
-آمیتیدا ~ amitida
-آمیر ~ amir
-آمیرانه‎ ~ amira
-آمین ~ amin
-آن ~ an
-آنآن ~ anan
-آنئکدوت ~ anekdot
-آنئمون ~ anemon
-آنئمی ~ anemi
-آنئمیک ~ anemik
-آنا ~ ana
-آناً ~ anən
-آنا آتا ~ ana ata
-آناآتار دامار ~ ana atar damar
-آنا آری ~ ana a
-آنا اثر ~ ana əsər
-آنا اؤزللیک ~ ana özəllik
-آنااور گی ~ ana ürəyi
-آنا اوشاغی ~ anaağı
-آنابابا بیر ~ anababa bir
-آناباجی ~ anaba
-آنابارداق ~ anabardaq
-آنابالا ائیله‎مک ~ ana bala eyləmək
-آنابالا اولماق ~ ana bala olmaq
-آنابالا کیمی ~ ana bala kimi
-آنا بالا ~ ana bala
-آنا بطنی ~ ana bətni
-آنا بگلیک ~ ana bəylik
-آنابولاغی ~ anabulağı
-آنابیر ~ anabır
-آنا بیلگی ~ Ana bilgi
-آناپا ~ anapa
-آنات ~ anat
-آنا توپراق ~ ana topraq
-آناتوپلار دامار ~ ana toplar damar
-آناتومی ~ anatomi
-آناتو ~ anatu
-آناج ~ anac
-آناج ~ anac
-آناجا ~ anaca
-آناجان ~ anacan
-آناجلانماق ~ anaclanmaq
-آناجلیق ~ anaclıq
-آناجیغاز ~ anacığaz
-آناجیق ~ anacıq
-آناجیل ~ anacıl
-آناخاتون ~ anaxatun
-آناختار ~ anaxtar
-آنا خط ~ ana xət
-آنا دامار ~ ana damar
-آنادان بیر ~ anadan bir
-آنادان دوغما ~ anadan duğma
-آنادان گلمه‎ ~ anadan gəlmə
-آنادانگلمه‎ اولماق ~ anadan gəlmə olmaq
-آنا دنیز ~ ana dəniz
-آنادولو ~ anadolu
-آنادولو ~ anadolu
-آنا دوشونجه‎ ~ ana düşüncə
-آنادیل ~ anadil
-آنار ~ anar
-آنارشی ~ anarşı
-آنارشیزم ~ anarşizm
-آنارشیست ~ anarşist
-آنارقای ~ anarqay
-آناز ~ anaz
-آناس ~ anas
-آناساو ~ anasav
-آناستازی ~ anasta
-آناسون ~ anasun
-آناسوتو کیمی ~ ana sütü kimi
-آناسی وایینا اوتورماق ~ anası vayına uturmaq
-آناسی اوغلو ~ anası oğlu
-( آناسیاؤلموش(اؤلسون ~ anası ölmüş (ölsün)
-آناسیز ~ anasız
-آناسیزلیق ~ anasızlıq
-آناسیملر قالماق ~ anası mələr qalmaq
-آناسینی آغلاتماق ~ anasını ağlatmaq
-آناسینی آغلارقویماق ~ anasını ağlar qoymaq
-آناسینی آغلارقویماق ~ anasını ağlar qoymaq
-آناسینینامجه‎یینکسن ~ anasının əmcəyin kəsən
-آناشا ~ anaşa
-آناشا چکن ~ anaşa çəkən
-آناشاچی ~ anaşaçı
-آناطولی ~ anatoli
-آنافور ~ anafor
-آنا قارا ~ ana qara
-آناقای ~ anaqay
-آنا قورشاق ~ ana qurşaq
-آناقورول ~ anaqurul
-آناقیز ~ anaqız
-آناکرونیک ~ anakrunık
-آناکند ~ anakənd
-آناگول ~ anagül
-آنالاشدیرماق ~ analaşdırmaq
-آنالوژی ~ analoji
-آنالوله‎ ~ analulə
-آنالی آتالی ~ anaata
-آنالی بابالی ~ analı baba
-آنالی ~ ana
-آنالیتیک ~ analitik
-آنالیتیک دیللر ~ analitik dillər
-آنالیز ~ analiz
-آنالیست ~ analist
-آنالیق ~ analıq
-آناماسلی ~ anamaslı
-آنامایقیل ~ anamayqıl
-آنامال ~ anamal
-آنان اؤلسون ~ anan ölsün
-آنان ~ anan
-آناناس سوولار ~ ananas sovlar
-آناناس ~ ananas
-آناهتار ~ anahtar
-آناهیتا ~ anahita
-آنایار ~ anayar
-آنایاسا ~ anayasa
-آنایاساچی ~ anayasaçı
-آنایاسال ~ anayasal
-آنایایلا ~ anayayla
-آنایول ~ anayol
-آنایولو ~ anayolu
-آنایؤنلر ~ anayönlər
-آنایورد ~ anayurd
-آن باآن ~ an ba an
-آنبار ~ anbar
-آنبار ~ anbar
-آنبارا وورماق ~ anbara vurmaq
-آنبارچی ~ anbarçı
-آنبارچیلیق ~ anbarçılıq
-آنباردان ~ anbardan
-آنبارقو ~ anbarqo
-آنبارگووه‎ سی ~ anbar güvəsi
-آنبارلار ~ anbarlar
-آنبارلاما ~ anbarlama
-آنبارلاماق ~ anbarlamaq
-آنبارماران ~ anbarmaran
-آنبازوق ~ anbazuq
-آنباس ~ anbas
-آنباستیق ~ anbastıq
-آنباق ~ anbaq
-آنبال ~ anbal
-آنبور ~ anbur
-آنت ~ ant
-آنتئپ فیسدیغی ~ antep fısdığı
-آنتئن ~ anten
-آنتارکتیک ~ antarktik
-آنتارکتیکا ~ antarktika
-آنتاقونیزم ~ antaqonizm
-آنتاقونیست ~ antaqonist
-آنتالوژی ~ antaloji
-آنتانت ~ antant
-آنتراسیت ~ antrasit
-آنتراکت ~ antrakt
-آنتره‎ ~ antrə
-آنتروپولوژی ~ antropolojo
-آنتروپولوژیست ~ antropolojist
-آنتروپونیم ~ antropinim
-آنتروپوسانتیریزم ~ antroposantrizm
-آنتروتوپونیم ~ antrotoponim
-آنتریت ~ antrit
-آنتن ~ anten
-آنتولوژی ~ antoloji
-آنتون ~ anton
-آنتونیم ~ antonim
-آنتو ~ antu
-آنتوم ~ antum
-آنتی ~ anti
-آنتی بیوتیک ~ anti biutik
-آنتیپاتی ~ antipati
-آنتیپاتی دویماق ~ antipati duymaq
-آنتیپاتیک ~ antipatik
-آنتیتئز ~ antitez
-آنتیتوکسین ~ antitoksin
-آنتیدامپینگ ~ antidamping
-آنتیسئپتی ~ antisepti
-آنتیسئپتیک ~ antiseptik
-آنتیسئمیت ~ antisemit
-آنتیساوئت ~ antisavet
-آنتیفاشیست ~ antifaşist
-آنتیفریز ~ antifriz
-آنتیک ~ antik
-آنتیلوپ ~ antilop
-آنجا ~ anca
-آنجازین ~ ancazin
-آنجاق آنجاق ~ ancaq ancaq
-آنجاق ~ ancaq
-آند ~ and
-آندآمان ائله‎مک ~ andaman eləmək
-آندا ~ anda
-آنداچ ~ andaç
-آنداچای ~ andaçay
-آندارکان ~ andarkan
-آندار ~ andar
-آندارجای ~ Andarcay
-آنداری ~ anda
-آنداریمان ~ andarıman
-آنداش ~ andaş
-آنداق ~ andaq
-آندال ~ andal
-آندان ~ andan
-آندای ~ anday
-آند ایچدیرمک ~ and içdirmək
-آند ایچمک ~ and içmək
-آند ایچمه‎ ~ and içmə
-آند ایچن ~ and içən
-آند بلگه‎ ~ and bəlgə
-آندچی ~ andçı
-آندداش ~ anddaş
-آندره‎ ~ andərə
-آندریان چای ~ andəryan çay
-آندقارماق ~ andqarmaq
-آندقای ~ andqay
-آندقیرما ~ andqırma
-آندلاشما ~ andlaşma
-آندلاشماق ~ andlaşmaq
-آندلی ~ andlı
-آند وئرمک ~ and vermək
-آندوز ~ anduz
-آندوزاوی ~ anduzavi
-آندوق ~ anduq
-آندیر ~ andır
-آندیرا ~ andıra
-آندیریجی ~ andırıcı
-آندیرما ~ andırma
-آندیرماق ~ andırmaq
-آندیریش ~ andırış
-آندیریشما ~ andırışma
-آندیریشماق ~ andırışmaq
-آندیز اوتو ~ andız otu
-آندیزلیق ~ andızlıq
-آندیغ ~ andığ
-آندیق ~ andıq
-آندیل ~ andıl
-آندیللی یوردو ~ andilli yurdu
-آندیندان دؤنمک ~ andından dönmək
-آندینی پوزماق ~ andını pozmaq
-آنراماق ~ anramaq
-آنری ~ anrı
-آنری بریائتمک ~ anrı bəri etmək
-آنری بریچکمک ~ anrı bəri çəkəmək
-آنزا ~ anza
-آنزالی ~ anza
-آنزور ~ anzor
-آنزیم ~ anzim
-آنژین ~ anjin
-آنژیولوژی ~ anjioloji
-آنژیو ~ anjio
-آنژیوقرافی ~ anjioqrafi
-آنساق ~ ansaq
-آنساماق ~ ansamaq
-آنسامبل ~ ansambıl
-آنسین ~ ansın
-آنسیز ~ ansız
-آنسیزلیق ~ ansızlıq
-آنسیزین ~ ansızın
-آنشهار ~ anşhar
-آنفارکتوس ~ anfarktus
-آنق ~ Anq
-آنقا ~ anqa
-آنقارا ~ anqara
-آنقاژمان ~ anqajman
-آنقوت ~ anqut
-آنقوت بوغاز ~ anqut boğaz
-آنقوت کیمی اودماق ~ anqut kimi udmaq
-آنقوتا دؤنمک ~ anquta dönmək
-آنقوتو چیخماق ~ anqutu çıxmaq
-آنقی ~ anqı
-آنقیش ~ anqış
-آنقیم ~ anqım
-آنقین ~ anqın
-آنقیرتماق ~ anqırtmaq
-آنقیردان ~ anqırdan
-آنقیرتی ~ anqırtı
-آنقیرما ~ anqırma
-آنقیرماق ~ anqırmaq
-آنقیریشماق ~ anqırışmaq
-آنک ~ ank
-آنکئت ~ anket
-آنکی ~ anki
-آنگرئن ~ angren
-آنگلوساکسون ~ anglosakson
-آنلاتدیرماق ~ anlatdırmaq
-آنلاتما ~ anlatma
-آنلاتماق ~ anlatmaq
-آنلاتی ~ anla
-آنلاتیش ~ anlatış
-آنلاتیلما ~ anlatılma
-آنلاتیلماق ~ anlatılmaq
-آنلاتیم بیلیم ~ anlatım bilim
-آنلاتیم جی ~ anlatımcı
-آنلاتیم سال ~ anlatımsal
-آنلاتیم ~ anlatım
-آنلاتی ملی ~ anlatımlı
-آنلادیجی ~ anladıcı
-آنلادیلماق ~ anladılmaq
-آنلاشدیرماق ~ anlaşdırmaq
-آنلاشما بلگه‎ سی ~ anlaşma bəlgəsi
-آنلاشما پوزان ~ anlaşma pozan
-آنلاشما پوزماق ~ anlaşma pozmaq
-آنلاشما ~ anlaşma
-آنلاشماجا ~ anlaşmaca
-آنلاشماچی ~ anlaşmaçı
-آنلاشماچیلیق ~ anlaşmaçılıq
-آنلاشماق ~ anlaşmaq
-آنلاشماقلا ~ anlaşmaqla
-آنلاشمالی ~ anlaşma
-آنلاشیق ~ anlaşıq
-آنلاشی قلی ~ anlaşıqlı
-آنلاشیلان ~ anlaşılan
-آنلاشیلماز ~ anlaşılmaz
-آنلاشیلمازلیق ~ anlaşılmazlıq
-آنلاشیلماق ~ anlaşılmaq
-آنلاشیم بلگه‎ ~ anlaşım bəlgə
-آنلاغان ~ anlağan
-آنلاق ~ anlaq
-آنلاقسی ز ~ anlaqsız
-آنلاقسیزلیق ~ anlaqsızlıq
-آنلاقلی ~ anlaqlı
-آنلام ~ anlam
-آنلا مآد ~ anlam ad
-آنلامادوق ~ anlamaduq
-آنلاماز ~ anlamaz
-آنلامازلیق ~ anlamazlıq
-آنلاماق ~ anlamaq
-آنلامامازلیق ~ anlamamazlıq
-آنلا مبیلیم ~ anlambilim
-آنلا مداش ~ anlamdaş
-آنلا مداشلیق ~ anlamdaşlıq
-آنلا مسال ~ anlamsal
-آنلا مساللیق ~ anlamsallıq
-آنلا مسیز ~ anlamsız
-آنلا مسیزلاشماق ~ anlamsızlaşmaq
-آنلا مسیزلیق ~ anlamsızlıq
-آنلا ملاندیرماق ~ anlamlandırmaq
-آنلا ملیلیق ~ anlamlılıq
-آنلا ملی ~ anlamlı
-آنلاین ~ anlayn
-آنلاییش ~ anlayış
-آنلایی شسیزلیق ~ anlayışsızlıq
-آنلاییش گؤسترمک ~ anlayış göstərmək
-آنلاییشلی ~ anlayışlı
-آنلاییشلیلیق ~ anlayışlılıq
-آنلی ~ anlı
-آنلیق چیلیق ~ anlıqçılıq
-آنلیق ~ anlıq
-آنما ~ anma
-آنماز ~ anmaz
-آنماق ~ anmaq
-آنمالیق ~ anmalıq
-آننا ~ anna
-آنناق ~ annaq
-آننه‎ ~ annə
-آنو ~ anu
-آنود ~ anod
-آنورما للیق ~ anormallıq
-آنورمال ~ anormal
-آنوفئل ~ anofel
-آنومالی ~ anoma
-آنومومیتیر ~ anomomitır
-آنونس ~ anons
-آنونیم ~ anonim
-آنونیم اورتا قلیغی ~ anonim ortaqlığı
-آنو ~ anu
-آنوتماق ~ anutmaq
-آنوچور ~ anuçur
-آنوش ~ anuş
-آنوشتَکین ~ anuştəkin
-آنوق ~ anuq
-آنوما ~ anuma
-آنوق ~ anuq
-آنونما ~ anunma
-آنونماق ~ anunmaq
-آنونناکی ~ anunnai
-آنوننی ~ anunni
-آنی ~ a
-آنیت ~ anıt
-آنیتسال ~ anıtsal
-آنیتقان ~ anıtqan
-آنیتقبیر ~ anıtqəbir
-آنیتلاشماق ~ anıtlaşmaq
-آنیتماق ~ anıtmaq
-آنیخ ~ anıx
-آنیدریت ~ anidrit
-( آنیر(لی ~ anır(lı)
-آنیز ~ anız
-آنیزپوزماق ~ anızpozmaq
-آنیسیز ~ anısız
-آنیش ~ anış
-آنیشدیرماق ~ anışdırmaq
-آنیق ~ anıq
-آنیقلاشماق ~ anıqlaşmaq
-آنیقلاماق ~ anıqlamaq
-آنیک ~ anik
-آنیل ~ anil
-آنیلار ~ anılar
-آنیلان ~ anılan
-آنیلای ~ anılay
-آنیلتی ~ anıltı
-آنیلماق ~ anılmaq
-آنیلی ~ anılı
-آنیماتور ~ animator
-آنیمساماق ~ anımsamaq
-آنیماسیون ~ animasion
-آنیمیزیم ~ animizm
-آنین ~ anin
-آنیورد ~ anıyurd
-آو ~ av
-آوا ~ ava
-آوا ~ ava
-آواتماق ~ avatmaq
-آواجیق ~ avacıq
-آوادانلیق ~ avadanlıq
-آوار ~ avar
-آوارا ~ avara
-آوارا ائتمک ~ avara etmək
-آوارا اولماق ~ avara olmaq
-( آوارا دولانماق (گزمک ~ avara dolanmaq (gəzmək)
-آوارا دوشمک ~ avara düşmək
-آوارا سالماق ~ avara salmaq
-آوارا قْویماق ~ avara qoymaq
-آواراچیلیق ~ avaraçılıq
-آوارالاشماق ~ avaralaşmaq
-آوارالانماق ~ avaralanmaq
-آوارالیق ~ avaralıq
-آوارالیق ائتمک ~ avaralıq etmək
-آواران ~ avaran
-آوارایر ~ avarir
-آوارچی ~ avarçı
-آوار خاقانلیغی ~ avar xaqanlığı
-آواردیم ~ avardim
-آوارس ~ avars
-آوارسین ~ avarsin
-آوارسین قالاسی ~ avarsin qala
-آوارلاماق ~ avarlamaq
-آوارلی ~ avarlı
-آواری ~ ava
-آواره‎ ~ ava
-آواز ~ avaz
-آوازات ~ avazat
-آوازه‎ ~ ava
-آوازیماق ~ avazımaq
-آواش ~ avaş
-آواقویو ~ avaquyu
-آوال ~ aval
-آوالان ~ avalan
-آوان ~ avan
-آواناق ~ avanaq
-آوانتا ~ avanta
-آوانتاژ ~ avantaj
-آوانتورا ~ avantora
-آوانتوراچی ~ avantoraçı
-آواند ~ avand
-آواندلاشماق ~ avandlaşmaq
-آواندلاماق ~ avandlamaq
-آوانس ~ avans
-آوانسار ~ avansar
-آوانقارد ~ avanqard
-آوانقاردلیق ~ avanqardlıq
-آو ایتی ~ av iti
-آو باشی ~ av başı
-آوتَنگیز ~ avtəngiz
- ~ avəc
-آوجار ~ avcar
-آوج ~ avəc
-آوج چایی ~ avəc ça
-آوجی ~ avcı
-آوجی ~ avcı
-آوجیل ~ avcıl
-آوچی اوتو ~ avçı otu
-آوچی اوچاغی ~ avçı uçağı
-آوچی قوشلار ~ avçı quşlar
-آوچیلیق ~ avçılıq
-آو دؤنَمی ~ av dönəmi
-آودوق ~ avduq
-آوراد ~ avrad
-آوراسیا ~ avrasiya
-آوران ~ avran
-آورانتی ~ avrantı
-آوروپا ~ avrupa
-آوروپالی ~ avrupa
-آوروپا هونلاری ~ avrupa hunla
-آوریق ~ avrıq
-آوریل ~ avril
-آوریلماق ~ avrılmaq
-آوزوری ~ avzurı
-آوشار ~ aar
-آوشارای ~ aaray
-آوشارلار ~ aarlar
-آوشیل ~ avşıl
-آوقار ~ avqar
-آوقان ~ avqan
-آوقان داغ ~ avqan dağ
-آوقوش ~ avquş
-آو قوشو ~ av quşu
-آوقین ~ avqın
-آوکؤپه‎یی ~ av köpəyi
-آوگون ~ avgün
-آولاق ~ avlaq
-آولاما ~ avlama
-آولاماق ~ avlamaq
-آولانماق ~ avlanmaq
-آولیق ~ avlıq
-آوماق ~ avmaq
-آونجان ~ avncan
-آووتما ~ avutma
-آووتماق ~ avutmaq
-آووتموش ~ avutmuş
-آووتولماق ~ avutulmaq
-آووج ~ avuc
-آووج آچماق ~ avuc açmaq
-آووج آووج ~ avuc avuc
-آووج ایچی ~ avuc içi
-آووج دولوسو ~ avuc dolusu
-آووج لاماق ~ avuclamaq
-آوورت ~ avurt
-آوودوجو ~ avuducu
-آوورتا ~ avurta
-آوورد ~ avurd
-آووردا ~ avurda
-آووژغون ~ avujğun
-آووستوس بوجگی ~ avustos bucəyi
-آووس ~ avus
-آووش چایی ~ avuş ça
-آووقمان ~ avuqman
-آووکات ~ avukat
-آووکاتلیق ~ avukatlıq
-آوول ~ avul
-آوونا بیلر ~ avunabilər
-آوونا بیلمز ~ avunabilməz
-آوونتو ~ avuntu
-آوونج ~ avunc
-آووندوک ~ avunduk
-آووندورما ~ avundurma
-آووندورماق ~ avundurmaq
-آووندوروجو ~ avundurucu
-( آوونماق (اووونماق ~ avunmaq (ovunmaq)
-آوه‎ چای ~ avə çay
-آویتامینوز ~ avitaminoz
-آویز ~ aviz
-آویزآغاجی ~ avizağa
-آویزچیچگی ~ avizçiçəyi
-آویزه‎ ~ avizə
-آویق ~ avıq
-آوینه‎ ~ avinə
-آویلقو ~ avılqu
-آورتا ~ aorta
-آه ~ ah
-آها ~ ahan
-آهار ~ ahar
-آهارا ~ ahara
-آهارمشکین ~ aharmişkin
-آهان ~ ahan
-آهای ~ ahay
-آه چکمک ~ ah çəkmək
-آهزار ~ ahzar
-آهسته ~ ahistə
-آهستهآ هسته ~ ahistə ahistə
-آهک ~ ahək
-آهلات ~ ahlat
-آهلاماق ~ ahlamaq
-آهن ~ ahən
-آه ناله ~ ah na
-آهنربا ~ ahənruba
-آهنگ ~ ahəng
-آهنگدار ~ ahəngdar
-آهنگدارلیق ~ ahəngdarlıq
-آهن گسیز ~ ahəngsiz
-آهنگق انونو ~ ahəng qanunu
-آهن گلشدیرمک ~ ahəngləşdirmək
-آهن گلندیرمک ~ ahəngləndirmək
-آهن گلی ~ ahəngli
-آهن گل یلیک ~ ahənglilik
-آه وای ~ ah vay
-آهوای چی ~ ah vayçı
-آهوای ~ ahvay
-آهو ~ ahu
-آهوداغ ~ ahudağ
-آهودودو ~ ahududu
-آهوگؤزلو ~ ahugözlü
-آهوه ~ ahoh
-آهویی ختا ~ ahuyi xəta
-آهو یئریشلی ~ ahu yerişli
-آهی گؤیلره قالخماق ~ ahı göylərə qalxmaq
-آهی گؤیه چیخماق ~ ahı göyə çıxmaq
-آهییئرده قالماماق ~ ahı yerdə qalmamaq
-آهیل ~ ahıl
-آهیللاشماق ~ ahıllaşmaq
-آهیللانماق ~ ahıllanmaq
-آی ~ ay
-آیآلانی ~ ayala
-آیآللاهم ~ ayallahım
-آیا ~ aya
-آیا ~ aya
-آی ائوی ~ ay evi
-آیابا ~ ayaba
-آیابؤر ~ ayabör
-آیات ~ ayat
-آیاتا ~ ayata
-آیاریغ ~ ayarığ
-آیاز ~ ayaz
-آیاز ~ ayaz
-آیازخانلی ~ ayazxanlı
-آیازلاتماق ~ ayazlatmaq
-آیازلاماق ~ ayazlamaq
-آیازلاندیرماق ~ ayazlandırmaq
-آیازلانماق ~ ayazlanmaq
-آیازلیلیق ~ ayazlılıq
-آیازلی ~ ayazlı
-آیازلیق ~ ayazlıq
-آیازمند ~ ayazmənd
-آیازیتماق ~ ayazıtmaq
-آیازیماق ~ ayazımaq
-آیاس ~ ayas
-آیاش ~ ayaş
-آیاش ~ ayaş
-آیاغ ~ ayağ
-آیاغا آتیلماق ~ ayağa atılmaq
-آیاغا باغلانماق ~ ayağa bağlanmaq
-آیاغا چیخماق ~ ayağa çıxmaq
-آیاغا دولاشان ~ ayağa dulaşan
-آیاغا دولاشماق ~ ayağa dulaşmaq
-آیاغا دؤشنمک ~ ayağa döşənmək
-( آیاغا دورما (قالخما ~ ayağa durma (qalxma)
-( آیاغا دورماق (قالخماق ~ ayağa durmaq (qalxmaq)
-آیاغا دوشمک ~ ayağa düşmək
-آیاغا سالماق ~ ayağa salmaq
-آیاغا قالخماق ~ ayağa qalxmaq
-آیاغا قالدیرماق ~ ayağa qaldırmaq
-آیاغا وئرمک ~ ayağa vermək
-آیاغی آچیلما ~ ayağı açılma
-آیاغی آچیلماق ~ ayağı açılmaq
-آیاغی آغیر ~ ayağı ağır
-آیاغی اوغورلو ~ ayağı uğurlu
-( آیاغی ایشله‎مک (آچیلماق ~ ayağı işləmək (açılmaq)
-آیاغی ایله‎ گلمک ~ ayağıilə gəlmək
-آیاغی پرده‎لی ~ ayağı pərdəli
-آیاغی دولاشماق ~ ayağı dulaşmaq
-آیاغی دوشمک ~ ayağı düşmək
-آیاغی سوروشگن ~ ayağı sürüşgən
-آیاغی سوروشمک ~ ayağı sürüşmək
-آیاغی قبیرده‎ ~ ayağı qəbirdə
-آیاغی کسیلمک ~ ayağı kəsilmək
-آیاغی نی چکمک ~ ayağını çəkmək
-آیاغییئر آلماق ~ ayağı yer almaq
-آیاغییئر توتان ~ ayağı yer tutan
-آیاغییئر توتماق ~ ayaği yer tutmaq
-آیاغی یانماق ~ ayağı yanmaq
-آیاغی یونگول ~ ayağı yüngül
-آیاغی یونگوللوک ~ ayağı yüngüllük
-آیاغینا آپارماق ~ ayağına aparmaq
-آیاغینا چاغیرماق ~ ayağına çağırmaq
-آیاغینا دوشمک ~ ayağına düşmək
-( آیاغینا قالخماق (دورماق ~ ayağına qalxmaq (durmaq)
-آیاغینا گئتمک ~ ayağına getmək
-آیاغینا گلمک ~ ayağına gəlmək
-آیاغینا یازماق ~ ayağına yazmaq
-آیاغیندا قالماق ~ ayağında qalmaq
-آیاغیندان چکمک ~ ayağından çəkmək
-آیاغینییئره‎ دیره‎مک ~ ayağını yerə dirəmək
-آیاغینین آلتینی اؤپمک ~ ayağının altını öpmək
-آیاغینین آلتینی قازماق ~ ağının altını qazmaq
-آیاغینین اوجوندا ~ ayağının ucunda
-آیاق ~ ayaq
-( آیا قآچدی(آشما ~ ayaqaçdı(aşma)
-آیا قآچماق ~ ayaqaçmaq
-آیا قآغریسی ~ ayaqağrısı
-آیا قآلتی ~ ayaqaltı
-( آیا قآلتینا آلماق (سالماق ~ aq altına almaq (salmaq)
-( آیا قآلتینا دوشمک (سالینماق ~ aq altına düşmək (salınmaq)
-آیا قآلتیندا قالماق ~ ayaq altında qalmaq
-آیا قآلماق ~ ayaq almaq
-آیا قآیاغا ~ ayaq ayağa
-آیا قاولماق ~ ayaq olmaq
-آیا قاویونو ~ ayaq oyunu
-آیا قاوجو ~ ayaq ucu
-آیا قاوزه‎ ری ~ ayaq üzəri
-آیا قاوستو ~ ayaq üstü
-آیا قاوستولوک ~ ayaq üstülük
-آیا قاوسته‎ دورا بیلمه‎مک ~ ayaq üstə dura bilməmək
-آیا قاوستویارقیلاما ~ ayaq üstü yarqılama
-آیا قاوسته‎ قالماق ~ ayaq üstə qalmaq
-آیا قایزی ~ ayaq izi
-آیا قایشی ~ ayaq işi
-آیا قباسدی ~ ayaq basdı
-آیا قباسما ~ ayaq basma
-( آیا قباسماق (قویماق ~ ayaq basmaq (qoymaq)
-( آیا قباسماماق (قویماماق ~ aq basmamaq (qoymamaq)
-آیا قباغی ~ ayaq bağı
-آیا قپاراسی ~ ayaq para
-آیا قتری ~ ayaq təri
-آیا قتوپو ~ ayaqtopu
-آیا قتوتماق ~ ayaq tutmaq
-آیاقجیق ~ ayaqcıq
-آیا قچکمک ~ ayaq çəkmək
-آیاقچی ~ ayaqçı
-آیاقچی ~ ayaqçı
-آیاقچین ~ ayaqçın
-آیاقدا سورونمک ~ ayaqda sürünmək
-آیاقدا قالماق ~ ayaqda qalmaq
-آیاقدا ~ ayaqda
-آیاقداش ~ ayaqdaş
-آیا قداشی ~ ayaqdaşı
-آیاقدان اولماق ~ ayaqdan olmaq
-آیاقدان دوشمک ~ ayaqdan düşmək
-آیاقدان دیرناقدان دوشمک ~ aqdan dırnaqdan düşmək
-( آیاقداندیری(آیاغیدیری ~ ayaqdan diri(ayağı diri)
-آیاقدان سالماق ~ ayaqdan salmaq
-آیا قچالماق ~ ayaq çalmaq
-آیا قدؤیمک ~ ayaq döymk
-آیا قدوزاغی ~ ayaq duzağı
-آیا قدیره‎مک ~ ayaq dirəmək
-آیا قسئیری ~ ayaq seyri
-آیا قساتیجیسی ~ ayaq satıcısı
-آیا قساخلاما ~ ayaq saxlama
-آیا قساخلاماق ~ ayaq saxlamaq
-آیا قسورمک ~ ayaq sürmək
-آیا قسورومک ~ ayaq sürümək
-آیاقسیز ~ ayaqsız
-آیاقسیزلار ~ ayaqsızlar
-آیا ققابی ~ ayaqqa
-آیا ققابیچی ~ ayaqqabıçı
-آیا ققابیچیلیق ~ ayaqqabıçılıq
-آیا ققویماق ~ ayaq qoymaq
-آیا قکسری ~ ayaqkəsəri
-( آیا قکسمک (چکمک ~ ayaq kəsmək (çəkmək)
-آیا قکسیلمک ~ ayaq kəsilmək
-آیا قکیراسی ~ ayaq kıra
-آیا قگؤتورمک ~ ayaq götürmək
-آیا قلاتماق ~ ayaqlatmaq
-آیا قلاری دالیجا سورونمک ~ ayaqları dalıca sürünmək
-آیا قلاری نی اوزاتماق ~ ayaqlarını uzatmaq
-آیا قلاشماق ~ ayaqlaşmaq
-آیا قلاماق ~ ayaqlamaq
-آیا قلاندیرماق ~ ayaqlandırmaq
-آیا قلانما ~ ayaqlanma
-آیا قلانماق ~ ayaqlanmaq
-آیا قلی ~ ayaqlı
-آیا قلی ترپنمک ~ ayaqlı tərpənmək
-آیا قلیق ~ ayaqlıq
-آیا قوورماق ~ ayaq vurmaq
-آیا قوورشو ~ ayaq vurşu
-آیا قیئری ~ ayaq yeri
-آیا قیالین ~ ayaqyalın
-آیا قیولو ~ ayaqyulu
-آیالاماق ~ ayalamaq
-آیالقا ~ ayalqa
-آیاما ~ ayama
-آیاماق ~ ayamaq
-آیان ~ ayan
-آیان ~ Ayan
-آیانا ~ ayana
-آیانماق ~ ayanmaq
-آیاولدوز ~ ayulduz
-آیاولدوزلو ~ ayulduzlu
-آیاوزلو ~ ayüzlu
-آیایشیغی ~ ayışığı
-آیایلی ~ ayili
-آیبا آی ~ ayba ay
-آیبا ~ ayba
-آیباتاُلحقایق ~ aybatülhəqaiq
-آی بری باخ ~ aybəribax
-آیبگ ~ aybəg
-آیباد ~ aybad
-آیبار ~ aybar
-آیبارس ~ aybars
-آیباستی ~ aybastı
-آیباشی ~ aybaşı
-آیبالتا ~ aybalta
-آیبالیغی گیللر ~ aybalığıgillər
-آیبالیغی ~ aybalığı
-آیبان ~ ayban
-آیباندی ~ aybandı
-آیبک ~ aybək
-آیبنیز ~ aybəniz
-آیبوغا ~ ayboğa
-آیبیتیگ ~ aybitig
-آیپا ~ aypa
-( آیپارا (پارچاسی ~ aypara (paası)
-آیپارالی ~ aypara
-آیپارچاسی ~ aypaa
-آیت ~ ayət
-آیتاخلی ~ aytaxlı
-آیتار ~ aytar
-آیتاق ~ aytaq
-آیتال ~ aytal
-آیتان ~ aytan
-آیتک ~ aytək
-آیتَکین ~ aytəkin
-آیتَمر ~ aytəmər
-آیتولو ~ aytolu
-آیتوق ~ aytuq
-آیتوتولماسی ~ aytutulma
-آی توتولماق ~ ay tutulmaq
-آیتوس اوولاغی ~ aytus uvlağı
-آیتیش ~ aytış
-آیتیشان ~ aytışan
-آیتیشماق ~ aytışmaq
-آیچا ~ aa
-آیچونقال ~ ayçonqal
-آیچؤره‎یی ~ ayçörəyi
-آیچی ~ ayçı
-آیچیچگی ~ ayçiçəyi
-آیخاتون ~ ayxatun
-آیدا ~ ayda
-آیدابول ~ Aydabul
-آیداچی ~ aydaçı
-آیدار ~ aydar
-آیدریش ~ Aydəriş
-آیدرویش ~ aydərviş
-آیدمیر ~ aydəmir
-آیدمیر ~ aydəmir
-آیدوغدو ~ aydoğdu
-آیدوغماق ~ aydoğmaq
-آیدوغموش ~ aydoğmuş
-آیدولون ~ aydolun
-آیدؤنومو ~ aydönümü
-آیدورگاز ~ Aydurgaz
-آیدیرماق ~ aydırmaq
-آیدیشا ~ aydışa
-آیدین ~ aydın
-آیدینَر ~ aydinər
-آیدی نائتمک ~ aydin etmək
-آیدینالپ ~ aydınalp
-آیدی ناوسلو ~ aydınuslu
-آیدی ناولماق ~ aydın olmaq
-آیدینای ~ aydınay
-آیدی نجا ~ aydınca
-آیدی نجاسینا ~ aydıncasına
-آیدینچی ~ aydınçı
-آیدی ندوشونجه‎لی ~ aydındüşüncəli
-آیدینسال ~ aydınsal
-آیدینساللیق ~ aydınsallıq
-آیدینسوو ~ aydınsov
-آیدی نگون ~ aydıngün
-آیدی نگونه‎ چیخماق ~ aydın günə çıxmaq
-آیدی نلاتماق ~ aydınlatmaq
-آیدی نلادان باغلاییجی ~ aydınladan bağlayıcı
-آیدی نلادان ~ aydınladan
-آیدی نلادیجی ~ aydınladıcı
-آیدی نلاشدیرما ~ aydınlaşdırma
-آیدی نلاشدیرماق ~ aydınlaşdırmaq
-آیدی نلاشدیریلماق ~ aydınlaşdırılmaq
-آیدی نلاشماق ~ aydınlaşmaq
-آیدی نلاما ~ aydınlama
-آیدی نلاماق ~ aydınlamaq
-آیدی نلانماق ~ aydınlanmaq
-آیدینلو ~ aydınlu
-آیدی نلیغا چیخاسان ~ aydınlığa çıxasan
-آیدی نلیغا چیخماق ~ aydınlığa çıxmaq
-آیدی نلیق ~ aydınlıq
-آیدی نلیقاؤلچر ~ aydınlıq aölçər
-آیدی نلیق اولماق ~ aydınlıq olmaq
-آیراج ~ ayrac
-آیرال ~ ayral
-آیران ~ ayran
-آیران آشی ~ ayranaşı
-آیران آغیزلی ~ ayran ağızlı
-آیران تؤکن ~ ayran tökən
-آیران جی ~ ayrancı
-آیران چیلوو ~ ayran çilov
-آیران دره‎ سی ~ ayran dərəsi
-آیران دیبی ~ ayran dibi
-آیران لاشماق ~ ayranlaşmaq
-آیرا نلیق ~ ayranlıq
-آیرو ~ ayro
-آیروپلان ~ ayroplan
-آیروپورت ~ ayroport
-آیروتئرمیک ~ ayrotermik
-آیرودینامیک ~ ayrodinamik
-آیرودینامیک جیسیم ~ ayrodinamik cisim
-آیروفوتوقرافی ~ ayrofotoqra
-آیروکلوپ ~ ayroklup
-آیرولوژی ~ ayroloji
-آیرونات ~ ayronat
-آیروتئرمودینامیک ~ ayrotermodinamik
-آیروداملو ~ ayrudamlu
-آیروق ~ ayruq
-آیروق ~ ayruq
-آیری ~ ayrı
-آیریآیری ~ ayrıayrı
-آیری آیریلیقدا ~ ayrı ayrılıqda
-آیریت ~ ayrıt
-آیری تاجیاپراقلیلار ~ ayrı tac yapraqlılar
-آیری تورلو ~ ayrı türlü
-آیریج ~ ayrıc
-آیریجا ~ ayrıca
-آیریجاسیز ~ ayrıcasız
-آیریجالی ~ ayrıca
-آیریجالیق ~ ayrıcalıq
-آیریجالی قسیز ~ ayrıcalıqsız
-آیریجالیق لی ~ ayrıcalıqlı
-آیری چاناقیاپراقلیلار ~ ayrı çanaq yapraqlılar
-آیری دوشمک ~ ayrı düşmək
-آیری سئچگی ~ ayrı seçgi
-آیری سئچگیلیک ~ ayrı seçgilik
-آیری سالماق ~ ayrı salmaq
-آیریسی ~ ayrısı
-آیریش ~ ayrış
-آیریشدیرما ~ ayrışdırma
-آیریشدیرماق ~ ayrışdırmaq
-آیریشق اؤزکلی ~ ayrışq özəkli
-آیریشما ~ ayrışma
-آیریشماق ~ ayrışmaq
-آیریشمالار ~ ayrışmalar
-آیریشیق بیچیم لی ~ ayrışıq biçimli
-آیریشیق قوللو ~ ayrışıq qollu
-آیریشیق ~ ayrışıq
-آیریشیم ~ ayrışım
-آیریق ~ ayrıq
-آیریق اوتو ~ ayrıq otu
-آیریقچا ~ ayrıqça
-آیری قسیز ~ ayrıqsız
-آیری ققوچو ~ ayrıqquçu
-آیری ققویونو ~ ayrıq qoyunu
-آیریق کوما ~ ayrıq koma
-آیری قلی ~ ayrıqlı
-آیری قلیق ~ ayrıqlıq
-آیری قوبوآخماز ~ ayrı qobu axmaz
-آیریلا بیلر ~ ayrılabilər
-آیریلا بیلمز ~ ayrılabilməz
-آیریلا قالماق ~ ayrıla qalmaq
-آیریلاشماق ~ ayrılaşmaq
-آیریلان ~ ayrılan
-آیریلانما ~ ayrılanma
-آیریلانماق ~ ayrılanmaq
-آیریلما ~ ayrılma
-آیریلماز ~ ayrılmaz
-آیریلمازلیق ~ ayrılmazlıq
-آیریلماق ~ ayrılmaq
-آیریلمیش ~ ayrılmış
-آیریلی ~ ayrılı
-آیریلیش ~ ayrılış
-آیریلی شلی ~ ayrılışlı
-آیریلیشماق ~ ayrılışmaq
-آیریلیق ~ ayrılıq
-آیریلیقدا ~ ayrılıqda
-آیریم ~ ayrım
-آیریم جیلیق ائتمک ~ ayrımcılıq etmək
-آیریم لاشماق ~ ayrımlaşmaq
-آیریم لاماق ~ ayrımlamaq
-آیری مسیز ~ ayrımsız
-آیری مسیزلیق ~ ayrımsızlıq
-آیریملی ~ ayrımlı
-آیریملی ~ ayrımlı
-آیری ملیدیللر ~ ayrımlı dillər
-آیری ملیق ~ ayrımlıq
-آیری ملیلیق ~ ayrımlılıq
-آیرینتی ~ ayrıntı
-آیرینتیلار ~ ayrıntılar
-آیرینتیلارلا ~ ayrıntılarla
-آیرینتیلی ~ ayrıntılı
-آیری یاپراقلی ~ ayrı yapraqlı
-آیزیت ~ ayzıt
-آیسال ~ aysal
-آیسال ایل ~ aysal il
-آیسلیگ ~ aysəlig
-آیسیز ~ aysız
-آیش ~ ayiş
-آیشه‎ قادین ~ ayşə qadın
-آیغیر ~ ayğır
-( آیقاباق (لی ~ ayqabaq (lı)
-آیقاچ ~ ayqaç
-آیقار اوولاغی ~ ayqar ovlağı
-آیقارانلیغی ~ ayqaranlığı
-آیقارانلیق لاماق ~ ayqaranlıqlamaq
-آیقاقلیق ~ ayqaqlıq
-آیقالا ~ ayqala
-آیقان ~ ayqan
-آیقای ~ ayqay
-آیقویون ~ ayqoyun
-آیقوت ~ ayqut
-آیقوتلوغ ~ ayqutluğ
-آیقوجو ~ ayqucu
-آیقولی ~ ayqulı
-آیقیت ~ ayqıt
-آیقیر ~ ayqır
-آیقیراق ~ ayqıraq
-آیقیرت دویقویرت ~ ayqırt duyquyrt
-آیقیرچای ~ ayqırçay
-آیقیرچیمن ~ ayqırçimən
-آیقیری ~ ayqırı
-آیقیری لاشماق ~ ayqırılaşmaq
-آیقیری لاماق ~ ayqırılamaq
-آیقیری لیق ~ ayqırılıq
-آیقین ~ ayqın
-آیقیش ~ ayqış
-آیقین بایقین ~ ayqın bayqın
-آی گؤرونمک ~ ay görünmək
-آیلا ~ ayla
-آیلار ~ aylar
-آیلار ~ aylar
-آیلارجا ~ aylarca
-آیلاق ~ aylaq
-آیلاقچی ~ aylaqçı
-آیلاقچیلیق ~ aylaqçılıq
-آیلام ~ aylam
-آیلاماق ~ aylamaq
-آیلاندیرماق ~ aylandırmaq
-آیلاندیز ~ aylandız
-آیلانماق ~ aylanmaq
-آیلو ~ Aylu
-آیلی اولدوزلو ~ aylı ulduzlu
-آیلی ~ aylı
-آیلیداغ ~ aylıdağ
-آیلیق ~ aylıq
-آیلیقچی ~ aylıqçı
-آیلیقچیلیق ~ aylıqçılıq
-آیلی قلی ~ aylıqlı
-آیلین ~ aylın
-آیما ~ ayma
-آیماز ~ aymaz
-آیمازلیق ~ aymazlıq
-آیماق ~ aymaq
-آین ~ ayn
-آینا ~ ayna
-آیناتوتان ~ aynatutan
-آیناجیق ~ aynacıq
-آیناچی ~ aynaçı
-آیناچیلیق ~ aynaçılıq
-آینادون ~ aynadun
-آیناسی آچیق ~ aynaaçıq
-آیناسی آچیلماق ~ aynaaçılmaq
-آیناقو ~ aynaqu
-آینالاتماق ~ aynalatmaq
-آینالار ~ aynalar
-آینالاما ~ aynalama
-آینالاماق ~ aynalamaq
-آینالانما ~ aynalanma
-آینالانماق ~ aynalanmaq
-آینالی ~ ayna
-آینالی توفنگ ~ aynalı tüfəng
-آیناما ~ aynama
-آیناماق ~ aynamaq
-آینه‎ ~ aynə
-آیواتلو ~ ayvatlu
-آیؤکه‎ ~ ayökə
-آیور ~ ayur
-آیوق ~ ayuq
-آیون ~ ayün
-آیوا ~ ayva
-آیوا چیچک ~ ayva çiçək
-آیواز ~ ayuaz
-آیواگول ~ ayvagül
-آیه‎ ~ a
-آیهای ~ ayhay
-آیی ~ a
-آییانار ~ aanar
-آیی اوزومو ~ ayı üzümü
-آیی اوینادان ~ ayı oynadan
-آییبالاسی ~ ayıbala
-آییبالدیرقانی ~ ayıbaldırqa
-آییبالیغی ~ ayıbalığı
-آییبوغان ~ ayıboğan
-آیی پوزان ~ ayı pozan
-آییت ~ ayıt
-آییت ~ Ayıt
-آییتماق ~ ayıtmaq
-آییتمیش ~ Ayıtmış
-آیی جیرناغی ~ ayı cırnağı
-آیی جیرناغیسوولار ~ ayı cırnağısovlar
-آییچی ~ ayıçı
-آییچیلیق ~ ayıçılıq
-آییچینقیللی ~ ayıçınqıllı
-آییدره‎ سی ~ ayıdrəsi
-آییدؤشه‎یی ~ ayıdöşəyi
-آییداناسی ~ ayıdana
-آییدودویو ~ ayıdüdüyü
-آییر ~ ayır
-آییراج ~ ayırac
-آییران ~ ayıran
-آییرباش ~ ayırbaş
-آییرتی ~ ayırtı
-آییرتلاماق ~ ayırtlamaq
-آییرتیم ~ ayırtım
-آییرد ~ ayırd
-آییرد ائتمک ~ ayyrd etmək
-آییرد ائدیلمک ~ ayyrd edilmək
-آییرما ~ ayırma
-آییرماج ~ ayırmac
-آییرماق ~ ayırmaq
-آییرمان ~ ayırman
-آییریجی ~ ayırıcı
-آییریشماق ~ ayırışmaq
-آییریم ~ ayırım
-آییریم سالماق ~ ayırım salmaq
-آییریملاماق ~ ayırımlamaq
-آییسوغانی ~ ayısoğa
-آییشماق ~ ayışmaq
-آییق ~ ayıq
-آییق اول ~ ayıq ol
-آییق سالماق ~ ayıq salmaq
-آییق ساییق ~ ayıq sayıq
-آییقلاماق ~ ayıqlamaq
-آییق یاتان ~ ayıq yatan
-آیی قلیق ~ ayıqlıq
-آییقولاغی ~ ayıqulağı
-آییگولو ~ ayıgülü
-آییگیللر ~ ayıgillər
-آییلار ~ ayılar
-آییلتماق ~ ayıltmaq
-آییلتی ~ ayıltı
-آییلما ~ ayılma
-آییلماق ~ ayılmaq
-آییلیق ~ ayılıq
-آییم ~ ayım
-آییمچا ~ ayımça
-آیین ~ ayın
-آیین اویون ~ ayın oyun
-( آیینبایین(اولماق ~ ayın bayın(olmaq)
-آیینتاپ ~ ayıntap
-آیین شایین ~ ayın şayın
-آیینه‎ ~ ayinə
-اَجلئ معلّق ~ aəcəl i müəlləq
-اَرکیوان ~ aərkivan
-اروانا ~ arvana
- ~ Aşrəflu
-اما ~ amma
-اوجاق یانماسا توستو چیخماز ~ aq yanmasa tüstü
-اورال آلتای دیللرینین اؤز للیکلری ~ al altay dillərinin
-اوسترالیا ~ avustralia
-اهداف ~ ahdaf
-اهر ~ ahər
-اهرچای ~ ahərçay
-اهریمن ~ ahrimən
-ایرانتورکلرینین اسکی تاریخی ~ an türklərinin əski
-ای لانالیندن(آغزیندان)قورتارماق ~ an əlindən(ağzından)
-باتیر ~ a
-باتیقان ~ a
-باریق ~ a
-بؤیو ک-آچین ~ Açın
-تؤ رت-آس ~ as
-جرجه‎نه‎یینیآییرماق ~ ayırmaq
-( جمالعباسزاده‎(صدرا ~ abbas zadə (sədra)
-چوبانآلدادا نگیللر ~ aldadangillər
-چوجوقآلدیرماق ~ aldırmaq
-حسناورومچوافشار ~ aar
-خِیرشرینیآنلاماق ~ anlamaq
-دؤکچئ-آغا ~ aga
-دینآجی ~ a
-شریفدلجویی-آدسیز ~ adsız
-عائله‎ ~ ailə
-عاباچی ~ abaçı
-عابباس ~ abbas
-عاببا سبزرگامین ~ Abbas büzürg əmin
-عاببا سجاوانشیر ~ abbas cavanşir
-عاببا سصئحت ~ abbas sehhət
-عابباسقولو یحیوی ~ abbas qulu yəhyəvi
-عاببا سمحزوناورمیهای ~ abbas məhzun urmiyeyi
-عاببا سمیرزا ~ abbas mirza
-عاببا سواثق ~ abbas vasiq
-عابباسی ~ abbasi
-عابد ~ abid
-عابدانه‎ ~ abida
-عابر ~ abir
-عاجز ~ aciz
-عاجزانه‎ ~ aciza
-عاجل یاردیم ~ acil yardım
-عادت ~ adət
-عادتاً ~ adətən
-عادل ~ adil
-عادل ارشادیفر ~ adil irşadifər
-عادل بابایوف ~ adil babayof
-عادل لشمک ~ adilləşmək
-عادلانه‎ ~ adila
-عاد لباقریبسطامی ~ adil baqiri bəstami
-عاد للیک ~ adillik
-عادی ~ adi
-عار ~ ar
-عارسیز ~ arsız
-عارض ~ ariz
-عارضه‎ ~ arizə
-عارف آباد ~ arif abad
-عارفانه‎ ~ arifa
-عارف تبریزی ~ arif təbrizi
-عارف مصطفیآغا ~ arif mustafa ağa
-عاریت ~ ariyət
-عاری ~ ari
-عاریتاً ~ aritən
-عاریتی ~ ariyəti
-عاریه‎ ~ ariyə
-عازم ~ azim
-عاشق ~ aşıq
-عاشق ~ aşiq
-عاشقانه‎ ~ aşiqa
-عاشق بستی ~ aşıq bəsti
-عاشق پری ~ aşıq pəri
-عاشق چنگیز ~ aşıq çəngiz
-عاشق حصار ~ aşıq hisar
-عاشق حمایل ~ aşıq həmayil
-عاشق سایاغی ~ aşıq sayağı
-عاشق ساواد ~ aşıq savad
-عاشق سونا ~ aşıq sona
-عاشق رضاباهارلی ~ aşıq riza baharlı
-عاشقشعرینین نوعلاری ~ aşıq şeirinin nula
-عاشقلار ~ aşıqlar
-عاشقلاماق ~ aşıqlamaq
-عاش قلیق ~ aşıqlıq
-عاش قلیک ~ aşiqlik
-عاشق مصطفی ~ aşıq mustafa
-عاشق معشوق ~ aşıq məşuq
-عاشی قنابات ~ aşıq nabat
-عاشق واله ~ aşıq valəh
-عاشق هنگی ~ aşıq həngi
-عاشورا ~ aşura
-عاشق بولاغی ~ aşıq bulağı
-عاصم ~ asim
-عاصم آباد ~ asim abad
-عاصی ~ asi
-عاطف ~ atif
-عاطف زیناللی ~ atif zeynallı
-عاطف هلی ~ atifhli
-عاطل ~ atil
-عاغلی باشینا گلمک ~ ağlı başına gəlmək
-( عاغلی باشیندا (اولماق ~ ağlı başında (olmaq)
-عاغلی کسمک ~ ağlı kəsmək
-عاغلیجا ~ ağlıca
-عاغلینا باتماق ~ ağlına batmaq
-عاغلینا گتیرمک ~ ağlına gətirmək
-عاغلینی ایتیرمک ~ ağlını itirmək
-عاغلینی باشیناییغماق ~ ağlını başına yığmaq
-عاغیل ~ ağıl
-عاغی لچاتماز ~ ağıl çatmaz
-عاغیلچیلیق ~ ağılçılıq
-عاغی لدریاسی ~ ağıl dərya
-عاغیلدیشی ~ ağıldışı
-عاغی لسیز ~ ağılsız
-عاغیلسیزلاشماق ~ ağılsızlaşmaq
-عاغیل کسن ~ ağıl kəsən
-عاغیللاندیرماق ~ ağıllandırmaq
-عاغیللانماق ~ ağıllanmaq
-عاغی للی ~ ağıllı
-عاغی للی باشلی ~ ağıllı başlı
-عاغی لیانا ~ ağıl yana
-عافیت ~ afiyət
-عاق ~ aq
-عاقبت ~ aqibət
-عاقد ~ aqid
-عاقل ~ aqil
-عاقلانه‎ ~ aqila
-عالَم ~ aləm
-عالَ مآرا ~ aləm ara
-عالَ مآشکار ~ aləm aşkar
-عالَ مافروز ~ aləm əfruz
-عالِمانه‎ ~ alima
-عالَمتاب ~ aləmtab
-عالَ مشُمول ~ aləm şumul
-عالَ مگیر ~ aləmgir
-عالی ~ ali
-عالیبولاق ~ alıbulaq
-عالیجاه‎ ~ alicə
-عالیجاه‎ ~ alıca
-عالیجناب ~ alicənab
-عالیشأن ~ alişən
-عالیشان ~ alışan
-عالیه‎ ~ aliyə
-عام ~ am
-عام ~ am
-عامل ~ amil
-عامه‎ ~ ammə
-عامیانه‎ ~ amiya
-عاید ~ aid
-عایدات ~ aidat
-عایدلیک ~ aidlik
-عایدیت ~ aidiət
-عایدیتی اوزه‎ ره‎ ~ aidiəti üzərə
-عایله‎ ~ ailə
-عایله‎ آدی ~ aa
-عایله‎ اوجاغی ~ ailə ocağı
-عایله‎ باخجاسی ~ ailə baxca
-عایله‎ بودجه‎ سی ~ ailə büdcəsi
-عایله‎ جانلی ~ ailə canlı
-عایله‎ چی ~ ailəçi
-عایله‎ چ یلیک ~ ailəçilik
-عایله‎سیز ~ ailəsiz
-عایله‎ وی ~ ailəvi
-عایله‎یولداشی ~ ailə yoldaşı
-عاییب ~ ayıb
-( عاییبتوتماق(سایماق ~ ayıb tutmaq(saymaq)
-عایی بسیز ~ ayıbsız
-عایی بسیزلیق ~ ayıbsızlıq
-عاییب لاماق ~ ayıblamaq
-عاییب لانماق ~ ayıblanmaq
-عایی بلی ~ ayıblı
-عاییب یآچیلماق ~ ayıbı açılmaq
-عاییب یاؤرتولمک ~ ayıbı örtülmək
-عاییبیچؤله‎ دوشمک ~ ayıbı çölə düşmək
-عاییبینی آچماق ~ ayıbını açmaq
-عاییبینی اؤرتمک ~ ayıbını örtmək
-عاییبینی اوزونه‎ وورماق ~ ayıbını üzünə vurmaq
-عبا ~ aba
-عباچی ~ abaçı
-عباس ~ abbas
-عبداُلله‎ ~ abdılla
-عبدالله‎ اوغلو ~ abdılla oğlu
-عبداُلله‎بگعاصی ~ abdılla bəy asi
-عبداُلل هحیدری ~ abdılla heydəri
-کولآبی ~ Abı
-آ2 ~ A2
-آ ~ A
-آ ~ A
-آب ~ AB
-آبا1 ~ ABA1
-آبا2 ~ ABA2
-آباد ~ ABAD
-آبا‌دان ~ ABADAN
-آبا‌دانلانماق ~ ABADANLANMAQ
-آبادانلاشدیریلما ~ ABADANLAŞDIRILMA
-آبادانلاشدیریلماق ~ ABADANLAŞDIRILMAQ
-آبادانلاشدیرما ~ ABADANLAŞDIRMA
-آبادانلاش‌دیرماق ~ ABADANLAŞDIRMAQ
-آبادانلاشما ~ ABADANLAŞMA
-آبادانلاشماق ~ ABADANLAŞMAQ
-آبادانلیق ~ ABADANLIQ
-آبادلاشدیریلما ~ ABADLAŞDIRILMA
-آبادلاشدیریلماق ~ ABADLAŞDIRILMAQ
-آبادلاشدیرما ~ ABADLAŞDIRMA
-آبادلاش‌دیرماق ~ ABADLAŞDIRMAQ
-آبادلاشما ~ ABADLAŞMA
-آبادلاشماق ~ ABADLAŞMAQ
-آبادلیق ~ ABADLIQ
-آبا ~ ABA
-آباژجر ~ ABAJCR
-آباژورلو ~ ABAJURLU
-آببک ~ ABBK
-آبا‌لی ~ ABALI
-آباسبیی ~ ABASBƏYİ
-عباسی‌لر ~ ABBASİLƏR
-آبجو ~ ABCO
-آبدال ~ ABDAL
-آبداللاشماق ~ ABDALLAŞMAQ
-آبداللیق ~ ABDALLIQ
-آبدار ~ ABDAR
-آبدارلیق ~ ABDARLIQ
-آبدست ~ ABDƏST
-آبدست‌خانا ~ ABDƏSTXANA
-آبدوق ~ ABDUQ
-آبئرربسیا ~ ABERRBSİYA
-آبگردن ~ ABGƏRDƏN
-آباژور ~ ABAJUR
-آبگوشت ~ ABGÜŞT
-آبخاز ~ ABXAZ
-آبخور ~ ABXOR
-آبی ~ ABI
-آبیر ~ ABIR
-آبیرلاما ~ ABIRLAMA
-آبیرلاماق ~ ABIRLAMAQ
-آبیرلانماق ~ ABIRLANMAQ
-آبیرلی ~ ABIRLI
-آبیرسیز ~ ABIRSIZ
-آبیرسیزلیق ~ ABIRSIZLIQ
-آبگوشت ~ ABGÜŞT
-عابد ~ ABİD
-آبی‌دانه ~ ABİDA
-عابده ~ ABİDƏ
-آبیدلشمه ~ ABİDLƏŞMƏ
-آبیدلشمک ~ ABİDLƏŞMƏK
-عابدلیک ~ ABİDLİK
-آبیوگینئز ~ ABİOGYNEZ
-آبیسسبل ~ ABİSSBL
-آبیتورینت ~ ABİTURİYYNT
-آبقورا ~ ABQORA
-آبوردبژ ~ ABORDBJ
-آبوریگین ~ ABORİGYN
-آبورت ~ ABURT
-آبپاش ~ ABPAŞ
-آبربزیا ~ ABRBZİYA
-آبرئویاتجرا ~ ABREVİATCRA
-آبریز ~ ABRİZ
-آبرو ~ ABRU
-آبسیس ~ ABSYS
-آبسولیجت ~ ABSOLYCT
-آبسوربسیا ~ ABSURBSİYA
-آبستینینسیا ~ ABSTİNYNSİYA
-آبستربکسیا ~ ABSTRBKSİYA
-عابد ~ ABİD
-آبستربکت ~ ABSTRBKT
-آبستراکتلاشدیریلما ~ ABSTRAKTLAŞDIRILMA
-آبستراکتلاشدیریلماق ~ ABSTRAKTLAŞDIRILMAQ
-آبستراکتلاشدیرما ~ ABSTRAKTLAŞDIRMA
-آبستراکتلاش‌دیرماق ~ ABSTRAKTLAŞDIRMAQ
-آبستراکتلاشما ~ ABSTRAKTLAŞMA
-آبستراکتلاشماق ~ ABSTRAKTLAŞMAQ
-آبسورد ~ ABSURD
-آبونه ~ ABUNƏ
-آبونچی ~ ABUNƏÇİ
-آج ~ AC
-آجار ~ ACAR
-آجدیران ~ ACDIRAN
-آجدیرما ~ ACDIRMA
-آجدیرماق ~ ACDIRMAQ
-آجگؤدن ~ ACGÖDƏN
-آجگؤزلوک ~ ACGÖZLÜK
-آجی ~ ACI
-آجیبالدیرغان ~ ACIBALDIRĞAN
-آجیبیان ~ ACIBİYAN
-آجیجا ~ ACICA
-آجیچیچک ~ ACIÇİÇƏK
-آجیخمره ~ ACIXƏMRƏ
-آجییستیوت ~ ACIİSTİOT
-آجیق ~ ACIQ
-آجی ~ ACI
-آجیقارپیز ~ ACIQARPIZ
-آجیق‌دیرماق ~ ACIQDIRMAQ
-آجیقیجی ~ ACIQICI
-آجیقلاندیرما ~ ACIQLANDIRMA
-آجیقلان‌دیرماق ~ ACIQLANDIRMAQ
-آجیقلانما ~ ACIQLANMA
-آجیقلانماق ~ ACIQLANMAQ
-آجیق‌لی ~ ACIQLI
-آجیق ~ ACIQ
-آجیقلیلیق ~ ACIQLILIQ
-آجیقماق ~ ACIQMAQ
-آجیقوووق ~ ACIQOVUQ
-آجیقووون ~ ACIQOVUN
-آجیلاما ~ ACILAMA
-آجیلاماق ~ ACILAMAQ
-آجیلاشدیریلما ~ ACILAŞDIRILMA
-آجیلاشدیریلماق ~ ACILAŞDIRILMAQ
-آجیلاشدیرما ~ ACILAŞDIRMA
-آجیلاش‌دیرماق ~ ACILAŞDIRMAQ
-آجیلاشما ~ ACILAŞMA
-آجیلاشماق ~ ACILAŞMAQ
-آجیلاتماق ~ ACILATMAQ
-آجی‌لی ~ ACILI
-آجی‌لیجا ~ ACILICA
-آجیلیق ~ ACILIQ
-آجیلیقوتو ~ ACILIQOTU
-آجیما1 ~ ACIMA1
-آجیما2 ~ ACIMA2
-آجیماق1 ~ ACIMAQ1
-آجیماق2 ~ ACIMAQ2
-آجیمیش ~ ACIMIŞ
-آجیقلیلیق ~ ACIQLILIQ
-آجیندیریجی ~ ACINDIRICI
-آجین‌دیرماق ~ ACINDIRMAQ
-آجینماق ~ ACINMAQ
-آجیشدیریجی ~ ACIŞDIRICI
-آجیشدیرما ~ ACIŞDIRMA
-آجیش‌دیرماق ~ ACIŞDIRMAQ
-آجیشما ~ ACIŞMA
-آجیشماق ~ ACIŞMAQ
-آجیتهر ~ ACITƏHƏR
-آجیتما ~ ACITMA
-آجیتماق1 ~ ACITMAQ1
-آجیتماق2 ~ ACITMAQ2
-آجیتما‌لی ~ ACITMALI
-آجیتمالیق ~ ACITMALIQ
-آجیونجا ~ ACIYONCA
-آجیووشان ~ ACIYOVŞAN
-آجیز ~ ACİZ
-آجیزانه ~ ACİZA
-آجیزلشدیرمه ~ ACİZLƏŞDİRMƏ
-آجیزلش‌دیرمک ~ ACİZLƏŞDİRMƏK
-آجیزلشمه ~ ACİZLƏŞMƏ
-آجیزلشمک ~ ACİZLƏŞMƏK
-آجیزلیک ~ ACİZLİK
-آجقارینا ~ ACQARINA
-آجلیق ~ ACLIQ
-آجما ~ ACMA
-آجماق ~ ACMAQ
-آچار ~ AÇAR
-آجیزلشدیرمه ~ ACİZLƏŞDİRMƏ
-آچارچی ~ AÇARÇI
-آچارچیلیق ~ AÇARÇILIQ
-آچارلی ~ AÇARLI
-آچدیرما ~ AÇDIRMA
-آچدیرماق ~ AÇDIRMAQ
-آچیق ~ AÇIQ
-آچیقجا ~ AÇIQCA
-آچیقجاسینا ~ AÇIQCASINA
-آچیق‌دان ~ AÇIQDAN
-آچیقفیکیرلی ~ AÇIQFİKİRLİ
-آچیقفیکیرلی‌لیک ~ AÇIQFİKİRLİLİK
-آچیقگزن ~ AÇIQGƏZƏN
-آچیقگؤزلولوک ~ AÇIQGÖZLÜLÜK
-آچیقلیق ~ AÇIQLIQ
-آچیق‌راق ~ AÇIQRAQ
-آچیقرنگ‌لی ~ AÇIQRƏNGLİ
-آچیقورک‌لی ~ AÇIQÜRƏKLİ
-آچیقورک‌لی‌لیک ~ AÇIQÜRƏKLİLİK
-آچیلا‌جاق ~ AÇILACAQ
-آچیلان ~ AÇILAN
-آچیلیش ~ AÇILIŞ
-آچیلیشما ~ AÇILIŞMA
-آچیلیشماق ~ AÇILIŞMAQ
-آچیلما ~ AÇILMA
-آچیلماق ~ AÇILMAQ
-آچیلماق ~ AÇILMAQ
-آچیلماز ~ AÇILMAZ
-آچیم ~ AÇIM
-آچیش ~ AÇIŞ
-آچما ~ AÇMA
-آچماق ~ AÇMAQ
-آچیلماز ~ AÇILMAZ
-آچون ~ AÇUN
-آد ~ AD
-آچماق ~ AÇMAQ
-آدا ~ ADA
-آداب ~ ADAB
-آداجیق ~ ADACIQ
-آدادووشانی ~ ADADOVŞANI
-آداخ ~ ADAX
-آداخلاما ~ ADAXLAMA
-آداخلاماق ~ ADAXLAMAQ
-آداخلاندیرما ~ ADAXLANDIRMA
-آداخلان‌دیرماق ~ ADAXLANDIRMAQ
-آداخلانما ~ ADAXLANMA
-آد ~ AD
-آداخلانماق ~ ADAXLANMAQ
-آداخ‌لی ~ ADAXLI
-آداخلیبازلیق ~ ADAXLIBAZLIQ
-آداخلیلیق ~ ADAXLILIQ
-آدبژیو ~ ADBJİO
-آداق1 ~ ADAQ1
-آداق2 ~ ADAQ2
-آداقلاماق ~ ADAQLAMAQ
-آداقلانماق ~ ADAQLANMAQ
-آداق‌لی ~ ADAQLI
-آدام ~ ADAM
-آداخلانماق ~ ADAXLANMAQ
-آداماغیل‌لی ~ ADAMAĞILLI
-آدامالدا‌دان ~ ADAMALDADAN
-آداماوخشاماز ~ ADAMAOXŞAMAZ
-آداماوخشامازلیق ~ ADAMAOXŞAMAZLIQ
-آدامایوووشان ~ ADAMAYOVUŞAN
-آدامایوووشماز ~ ADAMAYOVUŞMAZ
-آدامایوووشمازلیق ~ ADAMAYOVUŞMAZLIQ
-آدامبویو ~ ADAMBOYU
-آدامجاسینا ~ ADAMCASINA
-آدامجیغاز ~ ADAMCIĞAZ
-آدامجیل ~ ADAMCIL
-آدامجیللیق ~ ADAMCILLIQ
-آدامدانقاچان ~ ADAMDANQAÇAN
-آدام‌لی ~ ADAMLI
-آداملیق ~ ADAMLIQ
-آداموینا‌دان ~ ADAMOYNADAN
-آدامساتان ~ ADAMSATAN
-آدامسئومز ~ ADAMSEVMƏZ
-آدامسئومزلیک ~ ADAMSEVMƏZLİK
-آدام‌سیز ~ ADAMSIZ
-آدامسیزلیق ~ ADAMSIZLIQ
-آدامیانا ~ ADAMYANA
-آدامیئین ~ ADAMYEYƏN
-آداپتبسیا ~ ADAPTBSİYA
-آدبپتئر ~ ADBPTER
-آداش ~ ADAŞ
-آداشلیق ~ ADAŞLIQ
-آدات ~ ADAT
-آدبااد ~ ADBAAD
-آدداما ~ ADDAMA
-آدداماق ~ ADDAMAQ
-آددیم ~ ADDIM
-آدامیئین ~ ADAMYEYƏN
-آددیمبااددیم ~ ADDIMBAADDIM
-آددیمباشی ~ ADDIMBAŞI
-آددیملاما ~ ADDIMLAMA
-آددیملاماق ~ ADDIMLAMAQ
-آددیملاتماق ~ ADDIMLATMAQ
-آددیم‌لی ~ ADDIMLI
-آددیملیق ~ ADDIMLIQ
-آددیمؤلچن ~ ADDIMÖLÇƏN
-آدئکوبت ~ ADEKVBT
-آدئنوما ~ ADENUMA
-آده ~ A
-آدم ~ ADƏM
-عادت ~ ADƏT
-عادتا ~ ADƏTA
-عادتن ~ ADƏTƏN
-آدتکر ~ ADƏTKƏR
-آدتکرده ~ ADƏTKƏRDƏ
-آدتکرده‌لیک ~ ADƏTKƏRDƏLİK
-آدهئزیا ~ ADHEZİYA
-آدی ~ ADI
-آدیبدنام ~ ADIBƏDNAM
-آدیبدناملیق ~ ADIBƏDNAMLIQ
-آدیبیلینمز ~ ADIBİLİNMƏZ
-آدیگئی ~ ADIGEY
-آدیگئیجه ~ ADIGEYCƏ
-آدینالیق ~ ADINALIQ
-آدیوایقان‌لی ~ ADIVAYQANLI
-آدی ~ A
-عادیل ~ ADİL
-عادیلانه ~ ADİLA
-آدیلشدیریلمه ~ ADİLƏŞDİRİLMƏ
-آدیلشدیریلمک ~ ADİLƏŞDİRİLMƏK
-آدیلشدیرمه ~ ADİLƏŞDİRMƏ
-آدی‌لش‌دیرمک ~ ADİLƏŞDİRMƏK
-آدیلشمه ~ ADİLƏŞMƏ
-آدی‌لشمک ~ ADİLƏŞMƏK
-آدی‌لیک ~ ADİLİK
-عادیل‌لیک ~ ADİLLİK
-آدینه ~ ADİNƏ
-آدلاما ~ ADLAMA
-آدلاماق ~ ADLAMAQ
-آدلاندیریلما ~ ADLANDIRILMA
-آدلاندیریلماق ~ ADLANDIRILMAQ
-آدلاندیرما ~ ADLANDIRMA
-آدلان‌دیرماق ~ ADLANDIRMAQ
-آدلانما ~ ADLANMA
-آدلانماق ~ ADLANMAQ
-آدلی ~ ADLI
-آدلیق: ~ ADLIQ:
-آدمیربل ~ ADMİRBL
-آدمیراللیق ~ ADMİRALLIQ
-آدرئسبت ~ ADRESBT
-آدلاما ~ ADLAMA
-آدسیز ~ ADSIZ
-آدسیزلیق ~ ADSIZLIQ
-آدووکبت ~ ADVOKBT
-آدووکاتلیق ~ ADVOKATLIQ
-آدیبل ~ ADYBL
-آدیوتبنت ~ ADYUTBNT
-آدیوتانتلیق ~ ADYUTANTLIQ
-آئرودینبمیکا ~ AERODİNBMİKA
-آئرودروم ~ AERODRUM
-آئروفوتوقربفیا ~ AEROFOTOQRBFİYA
-آئروخیزک ~ AEROXİZƏK
-آئروکلجب ~ AEROKLCB
-آئرولوگیا ~ AEROLUGİYA
-آئرونبوت ~ AERONBVT
-آئرونبوتیکا ~ AERONBVTİKA
-آئروپلبن ~ AEROPLBN
-آئروپورت ~ AEROPURT
-آئروسپین ~ AEROSƏPİN
-آئروستبت ~ AEROSTBT
-آدسیز ~ ADSIZ
-آفاق ~ AFAQ
-آفات ~ AFAT
-آفرین ~ AFƏRİN
-آفت ~ AFƏT
-آفتزه‌ده ~ AFƏTZƏDƏ
-آففایی ~ AFFAYI
-آففیکت ~ AFFYKT
-آففریکبت ~ AFFRİKBT
-آفیت ~ AFİYƏT
-آفوریزم‌لی ~ AFORİZMLİ
-آفریکا‌لی ~ AFRİKALI
-آفتاب ~ AFTAB
-آفاق ~ AFAQ
-آفتابا ~ AFTABA
-آفتافا ~ AFTAFA
-آگاه ~ AGAH
-آگاهلیق ~ AGAHLIQ
-آگینت ~ AGYNT
-آگئنت‌لیک ~ AGENTLİK
-آگئنتجرا ~ AGENTCRA
-آگه ~ AGƏH
-آغ1 ~ AĞ1
-آغلار ~ AĞLAR
-آفتابا ~ AFTABA
-آغ2 ~ AĞ2
-آغ3 ~ AĞ3
-آغ4 ~ AĞ4
-آغا ~ AĞA
-آغاباجی ~ AĞABACI
-آغاج ~ AĞAC
-آغ ~ AĞ
-آغاجان ~ AĞACAN
-آغاجاتما ~ AĞACATMA
-آغاجایاق ~ AĞACAYAQ
-آغاجدوغرایان ~ AĞACDOĞRAYAN
-آغاجکپنیی ~ AĞACKƏPƏNƏYİ
-آغاجقورباغاسی ~ AĞACQURBAĞASI
-آغاجقوردو ~ AĞACQURDU
-آغاجلاماق ~ AĞACLAMAQ
-آغاجلاشما1 ~ AĞACLAŞMA1
-آغاجلاشما2 ~ AĞACLAŞMA2
-آغاجلاشماق1 ~ AĞACLAŞMAQ1
-آغاجلاشماق2 ~ AĞACLAŞMAQ2
-آغاج‌لی ~ AĞACLI
-آغاجلیق ~ AĞACLIQ
-آغاجمیشارلایان ~ AĞACMİŞARLAYAN
-آغاجووان ~ AĞACOVAN
-آغاجواری ~ AĞACVA
-آغاداداش ~ AĞADADAŞ
-آغادایی ~ AĞADAYI
-آغامی ~ AĞAƏMİ
-آغالانما ~ AĞALANMA
-آغالانماق ~ AĞALANMAQ
-آغالیق ~ AĞALIQ
-آغاجان ~ AĞACAN
-آغاننه ~ AĞANƏNƏ
-آغاپپاق ~ AĞAPPAQ
-آغاران ~ AĞARAN
-آغارانتی ~ AĞARANTI
-آغاردیجی ~ AĞARDICI
-آغاردیلما ~ AĞARDILMA
-آغاردیلماق ~ AĞARDILMAQ
-آغاردیلمیش ~ AĞARDILMIŞ
-آغاریشماق ~ AĞARIŞMAQ
-آغارما ~ AĞARMA
-آغارماق ~ AĞARMAQ
-آغارمیش ~ AĞARMIŞ
-آغاننه ~ AĞANƏNƏ
-آغارتدیرما ~ AĞARTDIRMA
-آغارت‌دیرماق ~ AĞARTDIRMAQ
-آغارتی ~ AĞARTI
-آغارتما ~ AĞARTMA
-آغارتماق ~ AĞARTMAQ
-آغایانا ~ AĞAYANA
-آغاز ~ AĞAZ
-آغباغیر ~ AĞBAĞIR
-آغبالیق ~ AĞBALIQ
-آغباش ~ AĞBAŞ
-آغباش‌لی ~ AĞBAŞLI
-آغبخت ~ AĞBƏXT
-آغبه‌نیز ~ AĞBƏNİZ
-آغارتدیرما ~ AĞARTDIRMA
-آغبیرچک ~ AĞBİRÇƏK
-آغبیرچک‌لی ~ AĞBİRÇƏKLİ
-آغبیرچک‌لیک ~ AĞBİRÇƏKLİK
-آغجا ~ AĞCA
-آغجاقاناد ~ AĞCAQANAD
-آغجاقایین ~ AĞCAQAYIN
-آغجاقایینلیق ~ AĞCAQAYINLIQ
-آغجاقوواق ~ AĞCAQOVAQ
-آغجا‌لی ~ AĞCALI
-آغجالیق ~ AĞCALIQ
-آغجاماتان ~ AĞCAMATAN
-آغجامایا ~ AĞCAMAYA
-آغجا‌سیز ~ AĞCASIZ
-آغجیر ~ AĞCİYƏR
-آغجیرلیک ~ AĞCİYƏRLİK
-آغداش ~ AĞDAŞ
-آغدری‌لی ~ AĞDƏRİLİ
-آغدیش ~ AĞDİŞ
-آغگؤز ~ AĞGÖZ
-آغگؤزلوک ~ AĞGÖZLÜK
-آغبیرچک ~ AĞBİRÇƏK
-آغی1 ~ AĞI1
-آغی2 ~ AĞI2
-آغیچی ~ AĞIÇI
-آغیل1 ~ AĞIL1
-آغی ~ AĞI
-آغیل2 ~ AĞIL2
-آغیلاما ~ AĞILAMA
-آغیلاماق ~ AĞILAMAQ
-آغیلانما ~ AĞILANMA
-آغیلانماق ~ AĞILANMAQ
-آغیلچاتماز ~ AĞILÇATMAZ
-آغی‌لی ~ AĞILI
-آغیلکه‌سن ~ AĞILKƏSƏN
-آغیللاندیریلماق ~ AĞILLANDIRILMAQ
-آغیللاندیرما ~ AĞILLANDIRMA
-آغیللان‌دیرماق ~ AĞILLANDIRMAQ
-آغیللانما ~ AĞILLANMA
-آغیللانماق ~ AĞILLANMAQ
-آغیل‌لی ~ AĞILLI
-آغیللیلیق ~ AĞILLILIQ
-آغیل‌سیز ~ AĞILSIZ
-آغیلسیزلاشماق ~ AĞILSIZLAŞMAQ
-آغیلسیزلیق ~ AĞILSIZLIQ
-آغیلومولماز ~ AĞILUMULMAZ
-آغیلیانا ~ AĞILYANA
-آغیمسوو ~ AĞIMSOV
-آغیمتیل ~ AĞIMTIL
-آغیمتیللیق ~ AĞIMTILLIQ
-آغیر ~ AĞIR
-آغیر ~ AĞIR
-آغیرایاق ~ AĞIRAYAQ
-آغیرباش‌لی ~ AĞIRBAŞLI
-آغیرلاما ~ AĞIRLAMA
-آغیرلاماق ~ AĞIRLAMAQ
-آغیرلاشدیریلما ~ AĞIRLAŞDIRILMA
-آغیرلاشدیریلماق ~ AĞIRLAŞDIRILMAQ
-آغیرلاشدیرما ~ AĞIRLAŞDIRMA
-آغیرلاش‌دیرماق ~ AĞIRLAŞDIRMAQ
-آغیرلاشما ~ AĞIRLAŞMA
-آغیرلاشماق ~ AĞIRLAŞMAQ
-آغیرایاق ~ AĞIRAYAQ
-آغیرلیق ~ AĞIRLIQ
-آغیرسانبال‌لی ~ AĞIRSANBALLI
-آغیرسنگین ~ AĞIRSƏNGİN
-آغیرسیماق ~ AĞIRSIMAQ
-آغیرتاختا‌لی ~ AĞIRTAXTALI
-آغیرترپنن ~ AĞIRTƏRPƏNƏN
-آغیرترپنیش‌لی ~ AĞIRTƏRPƏNİŞLİ
-آغیریانا ~ AĞIRYANA
-آغیریوک‌لو ~ AĞIRYÜKLÜ
-آغیرزهم‌لی ~ AĞIRZƏHMLİ
-آغیز1 ~ AĞIZ1
-آغیرلیق ~ AĞIRLIQ
-آغیز ~ AĞIZ
-آغیز ~ AĞIZ
-آغیز ~ AĞIZ
-آغیز2 ~ AĞIZ2
-آغیزاالینماز ~ AĞIZAALINMAZ
-آغیزاباخان ~ AĞIZABAXAN
-آغیزبااغیز ~ AĞIZBAAĞIZ
-آغیزجیق ~ AĞIZCIQ
-آغیزدان ~ AĞIZDAN
-آغیزداندولما ~ AĞIZDANDOLMA
-آغیزدولوسو ~ AĞIZDOLUSU
-آغیزلاماق ~ AĞIZLAMAQ
-آغیزلاشما ~ AĞIZLAŞMA
-آغیزلاشماق ~ AĞIZLAŞMAQ
-آغیزلی ~ AĞIZLI
-آغیز ~ AĞIZ
-آغیزلیق ~ AĞIZLIQ
-آغیزوتلوق ~ AĞIZOTLUQ
-آغیزوتو ~ AĞIZOTU
-آغیزسیز ~ AĞIZSIZ
-آغیزسیزلیق ~ AĞIZSIZLIQ
-آغیزسوروتمه‌سی ~ AĞIZSÜRÜTMƏSİ
-آغیزوجو ~ AĞIZUCU
-آغکیرپیک ~ AĞKİRPİK
-آغقانادلی ~ AĞQANADLI
-آغقیزیل ~ AĞQIZIL
-آغقویون‌لولار ~ AĞQOYUNLULAR
-آغقواردیاچی ~ AĞQVARDİYAÇI
-آغلاباتان ~ AĞLABATAN
-آغلاباتماز ~ AĞLABATMAZ
-آغلاباتمازلیق ~ AĞLABATMAZLIQ
-آغلادیجی ~ AĞLADICI
-آغلاگلمز ~ AĞLAGƏLMƏZ
-آغلاغان ~ AĞLAĞAN
-آغیزلیق ~ AĞIZLIQ
-آغلاغانلیق ~ AĞLAĞANLIQ
-آغلاما ~ AĞLAMA
-آغلاماق ~ AĞLAMAQ
-آغلاما‌لی ~ AĞLAMALI
-آغلار ~ AĞLAR
-آغلارجاسینا ~ AĞLARCASINA
-آغلاسیغماز ~ AĞLASIĞMAZ
-آغلاسیغمازلیق ~ AĞLASIĞMAZLIQ
-آغلاشما ~ AĞLAŞMA
-آغلاشماق ~ AĞLAŞMAQ
-آغلاتما ~ AĞLATMA
-آغلاتماق ~ AĞLATMAQ
-آغلایان ~ AĞLAYAN
-آغلاییجی ~ AĞLAYICI
-آغلاییش ~ AĞLAYIŞ
-آغلی: ~ AĞLI:
-آغلیکسمز ~ AĞLIKƏSMƏZ
-آغلیق ~ AĞLIQ
-آغمالا ~ AĞMALA
-آغماتان ~ AĞMATAN
-آغمایا ~ AĞMAYA
-آغناغاز ~ AĞNAĞAZ
-آغناق ~ AĞNAQ
-آغناما ~ AĞNAMA
-آغناماق ~ AĞNAMAQ
-آغناشما ~ AĞNAŞMA
-آغناشماق ~ AĞNAŞMAQ
-آغناتماق ~ AĞNATMAQ
-آغناواز ~ AĞNAVAZ
-آغری ~ AĞRI
-آغلاتما ~ AĞLATMA
-آغری‌لی ~ AĞRILI
-آغریما ~ AĞRIMA
-آغریماق ~ AĞRIMAQ
-آغری‌سیز ~ AĞRISIZ
-آغریسیزلاشدیریجی ~ AĞRISIZLAŞDIRICI
-آغریسیزلاشدیریلماق ~ AĞRISIZLAŞDIRILMAQ
-آغریسیزلاشدیریلمیش ~ AĞRISIZLAŞDIRILMIŞ
-آغریسیزلاشدیرما ~ AĞRISIZLAŞDIRMA
-آغریسیزلاش‌دیرماق ~ AĞRISIZLAŞDIRMAQ
-آغریسیزلیق ~ AĞRISIZLIQ
-آغریتما ~ AĞRITMA
-آغریتماق ~ AĞRITMAQ
-آغریان ~ AĞRIYAN
-آغساققال ~ AĞSAQQAL
-آغساققاللیق ~ AĞSAQQALLIQ
-آغسیفت ~ AĞSİFƏT
-آغسول ~ AĞSOL
-آغسو ~ AĞSU
-آغشین ~ AĞŞIN
-آغتیکان ~ AĞTİKAN
-آغتیکانلیق ~ AĞTİKANLIQ
-آغو ~ AĞU
-آغولاما ~ AĞULAMA
-آغولاماق ~ AĞULAMAQ
-آغولانما ~ AĞULANMA
-آغولانماق ~ AĞULANMAQ
-آغولو ~ AĞULU
-آغوش ~ AĞUŞ
-آغوز ~ AĞUZ
-آغورک ~ AĞÜRƏK
-آغوزلو ~ AĞÜZLÜ
-آغوالیدئین ~ AĞVALİDEYN
-آغیاغیز ~ AĞYAĞIZ
-آغساققاللیق ~ AĞSAQQALLIQ
-آغیال ~ AĞYAL
-آغیانیز ~ AĞYANIZ
-آغیارپاق ~ AĞYARPAQ
-آغیارپاق‌لی ~ AĞYARPAQLI
-آغیول ~ AĞYOL
-آغیونجا ~ AĞYONCA
-آغزیاچیق ~ AĞZIAÇIQ
-آغزیاچیقلیق ~ AĞZIAÇIQLIQ
-آغزیبیر1 ~ AĞZIBİR1
-آغزیبیر2 ~ AĞZIBİR2
-آغزیبیرلیک ~ AĞZIBİRLİK
-آغزیبوش ~ AĞZIBOŞ
-آغزیبوشلوق ~ AĞZIBOŞLUQ
-آغزیجیریق ~ AĞZICIRIQ
-آغزیداغینیق ~ AĞZIDAĞINIQ
-آغزیداغینیقلیق ~ AĞZIDAĞINIQLIQ
-آغزیدوا‌لی ~ AĞZIDUALI
-آغزییری ~ AĞZIƏYRİ
-آغزیگئن ~ AĞZIGEN
-آغزیهئیوره ~ AĞZIHEYVƏRƏ
-آغزیهه‌ده‌لی ~ AĞZIHƏDƏLİ
-آغزیکسرلی ~ AĞZIKƏSƏRLİ
-آغزیکؤپوک‌لو ~ AĞZIKÖPÜKLÜ
-آغیال ~ AĞYAL
-آغزیقارا ~ AĞZIQARA
-آغزیقشنگ ~ AĞZIQƏŞƏNG
-آغزیموای ~ AĞZIMVAY
-آغزیموایلیق ~ AĞZIMVAYLIQ
-آغزیودلو ~ AĞZIODLU
-آغزیپرتؤو ~ AĞZIPƏRTÖV
-آغزیپرتؤولوک ~ AĞZIPƏRTÖVLÜK
-آغزیپوزوق ~ AĞZIPOZUQ
-آغزیپوسته ~ AĞZIPÜSTƏ
-آغزیسؤیوش‌لو ~ AĞZISÖYÜŞLÜ
-آغزیاری ~ AĞZIYARI
-آغزیاریق ~ AĞZIYARIQ
-آغزیاستی ~ AĞZIYASTI
-آغزیاوا ~ AĞZIYAVA
-آغزیاوالیق ~ AĞZIYAVALIQ
-آغزیئل‌لی ~ AĞZIYELLİ
-آغزیگیرتیق ~ AĞZIYIRTIQ
-آغزیگیرتیقلیق ~ AĞZIYIRTIQLIQ
-آغزیوخاری ~ AĞZIYUXARI
-آه ~ AH
-آها ~ AHA
-آهال ~ AHAL
-آهاللاشما ~ AHALLAŞMA
-آهاللاشماق ~ AHALLAŞMAQ
-آهن ~ AHƏN
-آهنگ ~ AHƏNG
-آهنگدار ~ AHƏNGDAR
-آهنگدارلیق ~ AHƏNGDARLIQ
-آها ~ AHA
-آهنگلندیرمه ~ AHƏNGLƏNDİRMƏ
-آهنگلن‌دیرمک ~ AHƏNGLƏNDİRMƏK
-آهنگلشدیرمه ~ AHƏNGLƏŞDİRMƏ
-آهنگلش‌دیرمک ~ AHƏNGLƏŞDİRMƏK
-آهنگ‌لی ~ AHƏNGLİ
-آهنگ‌لی‌لیک ~ AHƏNGLİLİK
-آهنگ‌سیز ~ AHƏNGSİZ
-آهنگ‌سیزلیک ~ AHƏNGSİZLİK
-آهنروبا ~ AHƏNRÜBA
-آهسته ~ AHƏSTƏ
-آهسته‌جه ~ AHƏSTƏCƏ
-آهیل ~ AHIL
-آهیللانما ~ AHILLANMA
-آهیللانماق ~ AHILLANMAQ
-آهیللاشما ~ AHILLAŞMA
-آهیللاشماق ~ AHILLAŞMAQ
-آهیللیق ~ AHILLIQ
-آهو ~ AHU
-آهوباخیش‌لی ~ AHUBAXIŞLI
-آهوگؤزلو ~ AHUGÖZLÜ
-آهویئریش‌لی ~ AHUYERİŞLİ
-آخ ~ AX
-آخان ~ AXAN
-آخار ~ AXAR
-آهوباخیش‌لی ~ AHUBAXIŞLI
-آخارلی ~ AXARLI
-آخارلیق ~ AXARLIQ
-آخچا ~ AA
-آخچا‌سیز ~ AASIZ
-آخدیرماق ~ AXDIRMAQ
-آخی ~ AXI
-آخیجی ~ AXICI
-آخیجیلیق ~ AXICILIQ
-آخیدیلما ~ AXIDILMA
-آخیدیلماق ~ AXIDILMAQ
-آخیم ~ AXIM
-آخین ~ AXIN
-آخینؤلچن ~ AXINÖLÇƏN
-آخینتی ~ AXINTI
-آخینتی‌لی ~ AXINTILI
-آخیر ~ AXIR
-آخیردا ~ AXIRDA
-آخیری ~ AXIRI
-آخیرینجی ~ AXIRINCI
-آخیرسیز ~ AXIRSIZ
-آخیرسیزلیق ~ AXIRSIZLIQ
-آخیرزامان ~ AXIRZAMAN
-آخیش ~ AXIŞ
-آخیشما ~ AXIŞMA
-آخیشماق ~ AXIŞMAQ
-آخیتدیرما ~ AXITDIRMA
-آخیت‌دیرماق ~ AXITDIRMAQ
-آخیتما ~ AXITMA
-آخیتماق ~ AXITMAQ
-آخیزدیریلماق ~ AXIZDIRILMAQ
-آخیزدیرماق ~ AXIZDIRMAQ
-آخیزماق ~ AXIZMAQ
-آخیرت ~ AXİRƏT
-آخیرت‌لیک ~ AXİRƏTLİK
-آخیرت‌سیز ~ AXİRƏTSİZ
-آخیرولمر ~ AXİRÜLƏMR
-آخما ~ AXMA
-آخماق1 ~ AXMAQ1
-آخماق2 ~ AXMAQ2
-آخیزدیریلماق ~ AXIZDIRILMAQ
-آخماقلاما ~ AXMAQLAMA
-آخماقلاماق ~ AXMAQLAMAQ
-آخماقلاشماق ~ AXMAQLAŞMAQ
-آخماقلیق ~ AXMAQLIQ
-آخماز ~ AXMAZ
-آخناشماق ~ AXNAŞMAQ
-آخساق ~ AXSAQ
-آخساقلیق ~ AXSAQLIQ
-آخساقولاق ~ AXSAQULAQ
-آخساما ~ AXSAMA
-آخساماق ~ AXSAMAQ
-آخسار ~ AXSAR
-آخساتما ~ AXSATMA
-آخساتماق ~ AXSATMAQ
-آخشام ~ AAM
-آخشامچاغی ~ AAAĞI
-آخشامکی ~ AAMKI
-آخشامقاباغی ~ AAMQABAĞI
-آخشاملاما ~ AAMLAMA
-آخشاملاماق ~ AAMLAMAQ
-آخشاملیق ~ AAMLIQ
-آخشامولدو ~ AAMOLDU
-آخشامترفی ~ AAMTƏRƏFİ
-آخشاموستو ~ AAMÜSTÜ
-آختا ~ AXTA
-آختاچی ~ AXTAÇI
-آختا‌خانا ~ AXTAXANA
-آختالاما ~ AXTALAMA
-آختالاماق ~ AXTALAMAQ
-آختالانما ~ AXTALANMA
-آخشامچاغی ~ AAAĞI
-آختالانماق ~ AXTALANMAQ
-آختالانمیش ~ AXTALANMIŞ
-آختالاتما ~ AXTALATMA
-آختالاتماق ~ AXTALATMAQ
-آختاریلان ~ AXTARILAN
-آختاریلما ~ AXTARILMA
-آختاریلماق ~ AXTARILMAQ
-آختاریش ~ AXTARIŞ
-آختاریشچی ~ AXTARIŞÇI
-آختاریشما ~ AXTARIŞMA
-آختاریشماق ~ AXTARIŞMAQ
-آختارما ~ AXTARMA
-آختارماق ~ AXTARMAQ
-آختارتماق ~ AXTARTMAQ
-آخوند ~ AXUND
-آخوندلوق ~ AXUNDLUQ
-آخور ~ AXUR
-عاید ~ AİD
-آیدیت ~ AİDİYYƏT
-عایدلیک ~ AİDLİK
-عائله ~ AİLƏ
-آیلباز ~ AİLƏBAZ
-آیلبازلیق ~ AİLƏBAZLIQ
-عائله‌جان‌لی ~ AİLƏCANLI
-آیلچی‌لیک ~ AİLƏÇİLİK
-عائله‌لی ~ AİLƏLİ
-عائله‌پرست ~ AİLƏPƏRƏST
-عائله‌پرست‌لیک ~ AİLƏPƏRƏSTLİK
-عائله‌سیز ~ AİLƏSİZ
-عائله‌سیزلیک ~ AİLƏSİZLİK
-آیلوی ~ AİLƏVİ
-آخور ~ AXUR
-آژبن ~ AJBN
-آژجر ~ AJCR
-آکادیمیک ~ AKADYMİK
-آکادیمیا ~ AKADYMİYA
-آکبسیا ~ AKBSİYA
-آکین ~ AKIN
-آککورد ~ AKKURD
-آککوردئون ~ AKKORDEUN
-آککوردئونچو ~ AKKORDEONÇU
-آککومولیبسیا ~ AKKUMULYBSİYA
-آککومولیبتور ~ AKKUMULYBTOR
-آکر ~ AKR
-آکروببت ~ AKROBBT
-آکروببتیکا ~ AKROBBTİKA
-آکروباتلیق ~ AKROBATLIQ
-آکروپول ~ AKRUPOL
-آکسئلببنت ~ AKSELBBNT
-آژان ~ AJAN
-آکسیوم ~ AKSİUM
-آکسیونیر ~ AKSİONYR
-آکسیا2 ~ AKSİYA2
-آکسیز ~ AKSİZ
-آکت ~ AKT
-آکتیولشدیریلمه ~ AKTİVLƏŞDİRİLMƏ
-آکتیولشدیریلمک ~ AKTİVLƏŞDİRİLMƏK
-آکتیولشدیرمه ~ AKTİVLƏŞDİRMƏ
-آکتیولش‌دیرمک ~ AKTİVLƏŞDİRMƏK
-آکتیولشمه ~ AKTİVLƏŞMƏ
-آکتیولشمک ~ AKTİVLƏŞMƏK
-آکتیو‌لیک ~ AKTİVLİK
-آکتوبل ~ AKTUBL
-آکتواللیق ~ AKTUALLIQ
-آکتیور ~ AKTYUR
-آکتیورلوق ~ AKTYORLUQ
-آکوله ~ AKULƏ
-آکجستیکا ~ AKCSTİKA
-آکوشکا ~ AKUŞKA
-آکواریل ~ AKVARYL
-آکسیوم ~ AKSİOM
-آکوارئلچی ~ AKVARELÇİ
-آکوبریوم ~ AKVBRİUM
-آق ~ AQ
-آقاوا ~ AQAVA
-آقیبت ~ AQİBƏT
-آقیبت‌لی ~ AQİBƏTLİ
-آقیبت‌سیز ~ AQİBƏTSİZ
-آقیبت‌سیزلیک ~ AQİBƏTSİZLİK
-آقیل ~ AQİL
-آقیلانه ~ AQİLA
-آقنوستیک ~ AQNUSTİK
-آقربر ~ AQRBR
-آقربری ~ AQRBRİ
-آقرئقبت1 ~ AQREQBT1
-آقرئقبت2 ~ AQREQBT2
-آقرئقاتچی ~ AQREQATÇI
-آقروبیولوگیا ~ AQROBİOLUGİYA
-آقروکیمیا ~ AQROKİMYA
-آقروکیمیوی ~ AQROKİMYƏVİ
-آقرومنتقه ~ AQROMƏNTƏQƏ
-آقرونوم ~ AQRONUM
-آقرونومیا ~ AQRONUMİYA
-آقرونوملوق ~ AQRONOMLUQ
-آقروشهر ~ AQROŞƏHƏR
-آقروتیخنیکا ~ AQROTYXNİKA
-آل1 ~ AL1
-آل2 ~ AL2
-آل3 ~ AL3
-آلا1 ~ ALA1
-آقروکیمیوی ~ AQROKİMYƏVİ
-آلا2 ~ ALA2
-آلا3 ~ ALA3
-آلاباختا ~ ALABAXTA
-آلابالیق ~ ALABALIQ
-آلابانچی ~ ALABANÇI
-آلابانچیلیق ~ ALABANÇILIQ
-آلاباش ~ ALABAŞ
-آلابایداق ~ ALABAYDAQ
-آلابزگک ~ ALABƏZGƏK
-آلابوغا ~ ALABUĞA
-آلاجا1 ~ ALACA1
-آلاجا2 ~ ALACA2
-آلا‌جاق ~ ALACAQ
-آلاجاقاناد ~ ALACAQANAD
-آلا‌جاق‌لی ~ ALACAQLI
-آلا ~ ALA
-آلاجالانما ~ ALACALANMA
-آلاجالانماق ~ ALACALANMAQ
-آلاجا‌لی ~ ALACALI
-آلاجالیق ~ ALACALIQ
-آلاجهر1 ~ ALACƏHRƏ1
-آلاجهر2 ~ ALACƏHRƏ2
-آلاچی ~ ALAÇI
-آلاچیق ~ ALAÇIQ
-آلاداغ ~ ALADAĞ
-آلادوداق ~ ALADODAQ
-آلاف ~ ALAF
-آلافا ~ ALAFA
-آلافیرنگی ~ ALAFİRƏNGİ
-آلافلاما ~ ALAFLAMA
-آلافلاماق ~ ALAFLAMAQ
-آلافرانقب ~ ALAFRANQB
-آلاگؤل ~ ALAGÖL
-آلاگوللوک ~ ALAGÜLLÜK
-آلاغاج ~ ALAĞAC
-آلاهی ~ ALAHI
-آلاکئش1 ~ ALAKEŞ1
-آلاکئش2 ~ ALAKEŞ2
-آلاکؤلگه ~ ALAKÖLGƏ
-آلاکولونگ ~ ALAKÜLÜNG
-آلاق ~ ALAQ
-آلاقاناد ~ ALAQANAD
-آلاقانقال ~ ALAQANQAL
-آلاقاپی ~ ALAQAPI
-آلاقارانلیق ~ ALAQARANLIQ
-آلاقارغا ~ ALAQAA
-آلاقارین ~ ALAQARIN
-آلاقچی ~ ALAQÇI
-آلاقچیلیق ~ ALAQÇILIQ
-آلاقچین ~ ALAQÇİN
-آلاقدرن ~ ALAQDƏRƏN
-آلاقلاما ~ ALAQLAMA
-آلاقلاماق ~ ALAQLAMAQ
-آلاقلانما ~ ALAQLANMA
-آلاقلانماق ~ ALAQLANMAQ
-آلاق‌لی ~ ALAQLI
-آلاقلیق ~ ALAQLIQ
-آلالانما ~ ALALANMA
-آلالانماق ~ ALALANMAQ
-آلا‌لی ~ ALALI
-آلام ~ ALAM
-آلامان ~ ALAMAN
-آلامانچی ~ ALAMANÇI
-آلامانچیلیق ~ ALAMANÇILIQ
-آلامزهب ~ ALAMƏZHƏB
-آلاکولونگ ~ ALAKÜLÜNG
-آلانا ~ ALANA
-آلانی ~ ALANI
-آلانقو ~ ALANQU
-آلاپاچا ~ ALAPAÇA
-آلاپارس ~ ALAPARS
-آلاپیس‌راق ~ ALAPISRAQ
-آلاش ~ ALAŞ
-آلاشا ~ ALAŞA
-آلای ~ ALAY
-آلانا ~ ALANA
-آلایونجا ~ ALAYONCA
-آلازلاماق ~ ALAZLAMAQ
-آلازلانماق ~ ALAZLANMAQ
-آلبا‌لی ~ ALBALI
-آلبالیلیق ~ ALBALILIQ
-آلبان ~ ALBAN
-آلبانجا ~ ALBANCA
-آلبینوس ~ ALBİNUS
-آلبوم ~ ALBUM
-آلبوخارا ~ ALBUXARA
-آلچا ~ AA
-آلچاجیق ~ AACIQ
-آلچاق ~ AAQ
-آلچاقجا ~ AAQCA
-آلچاقجاسینا ~ AAQCASINA
-آلچاق‌دان ~ AAQDAN
-آلچاقلان‌دیرماق ~ AAQLANDIRMAQ
-آلچاقلانماق ~ AAQLANMAQ
-آلچاقلاش‌دیرماق ~ AAQLAŞDIRMAQ
-آلچاقلاتماق ~ AAQLATMAQ
-آلچاقلیق ~ AAQLIQ
-آلچاقتپه‌لی ~ AAQTƏPƏLİ
-آلچالدیلما ~ AALDILMA
-آلچالدیلماق ~ AALDILMAQ
-آلچالیق ~ AALIQ
-آلچالما ~ AALMA
-آلچالماق ~ AALMAQ
-آلچالتما ~ AALTMA
-آلچالتماق ~ AALTMAQ
-آلچی ~ ALÇI
-آلچیداشی ~ ALÇIDAŞI
-آلدادیجی ~ ALDADICI
-آلچاقلاش‌دیرماق ~ AAQLAŞDIRMAQ
-آلدادیجیلیق ~ ALDADICILIQ
-آلدادیلما ~ ALDADILMA
-آلدادیلماق ~ ALDADILMAQ
-آلدانیش ~ ALDANIŞ
-آلدانما ~ ALDANMA
-آلدانماق ~ ALDANMAQ
-آلداتما ~ ALDATMA
-آلداتماق ~ ALDATMAQ
-آلدییشیک ~ ALDƏYİŞİK
-آلدیرما ~ ALDIRMA
-آلدیرماق ~ ALDIRMAQ
-آلدیرماماق ~ ALDIRMAMAQ
-آلئببستر ~ ALEBBSTR
-آلئجت ~ ALECT
-عالم ~ ALƏM
-آلدادیجیلیق ~ ALDADICILIQ
-آلمفروز ~ ALƏMƏFRUZ
-آلمگیر ~ ALƏMGİR
-آلمشومول ~ ALƏMŞÜMUL
-آلمتاب ~ ALƏMTAB
-آلت ~ ALƏT
-عالم ~ ALƏM
-آلتچی ~ ALƏTÇİ
-آلغی ~ ALĞI
-آلی ~ ALI
-آلیجی1 ~ ALICI1
-آلیجی2 ~ ALICI2
-آلیجیلیق ~ ALICILIQ
-آلیق ~ ALIQ
-آلیقلاما ~ ALIQLAMA
-آلیقلاماق ~ ALIQLAMAQ
-عالیم ~ ALIM
-آلین ~ ALIN
-آلینلیق ~ ALINLIQ
-آلینما ~ ALINMA
-آلینماق1 ~ ALINMAQ1
-آلینماق2 ~ ALINMAQ2
-آلینماز ~ ALINMAZ
-آلینمازلیق ~ ALINMAZLIQ
-آلیش ~ ALIŞ
-آلیشدیمیاندیم ~ ALIŞDIMYANDIM
-آلیشدیریلما ~ ALIŞDIRILMA
-آلیشدیریلماق1 ~ ALIŞDIRILMAQ1
-آلیشدیریلماق2 ~ ALIŞDIRILMAQ2
-آلیشدیرما1 ~ ALIŞDIRMA1
-آلیشدیرما2 ~ ALIŞDIRMA2
-آلیشدیرماق1 ~ ALIŞDIRMAQ1
-آلیشدیرماق2 ~ ALIŞDIRMAQ2
-آلیشیق1 ~ ALIŞIQ1
-آلیشیق2 ~ ALIŞIQ2
-آلیشقان1 ~ ALIŞQAN1
-آلینما ~ ALINMA
-آلیشقان2 ~ ALIŞQAN2
-آلیشقانلیق ~ ALIŞQANLIQ
-آلیشما1 ~ ALIŞMA1
-آلیشما2 ~ ALIŞMA2
-آلیشما3 ~ ALIŞMA3
-آلیشماق1 ~ ALIŞMAQ1
-آلیشماق2 ~ ALIŞMAQ2
-آلیشمالیق ~ ALIŞMALIQ
-آلی ~ A
-آلیجاه ~ ALİCAH
-آلیجناب ~ ALİCƏNAB
-آلیشقان ~ ALIŞQAN
-آلیجنابلیق ~ ALİCƏNABLIQ
-آلیگؤوهر ~ ALİGÖVHƏR
-عالیم ~ ALİM
-عالیمانه ~ ALİMA
-عالیمجه‌سینه ~ ALİMCƏSİNƏ
-آلیمئنت ~ ALİMENT
-آلیمکان ~ ALİMƏKAN
-آلیمقام ~ ALİMƏQAM
-آلیمنسب ~ ALİMƏNSƏB
-عالیم‌لیک ~ ALİMLİK
-آلی