نقل سیمگهسی سؤز دونیایمیش...

  
 1. سؤزباز جومله ایشه باشلادی.

 2. آذربایجان سؤزلوگو ؛اسماعیل جعفرلی؛ یایینلانمامیش 2013 (اوچ جیلد)
 3. آذربایجان دیلینین ایضاحلی لغتی؛ علیحئیدر اوروجوف؛ شرق-غرب یاینی؛ باکی 2006 (دؤرد جیلد)
 4. قوشوق دا آرانیر بوگوندن بری. قوشوقلار ساییسی: 1200 دن چوخ
 5. سؤزونوزو یا عرب الفباسیندا و یا لاتین الفباسیندا آختارین.
 6. سؤزجوکلر بیلگی سایار ایله گیریلمیش، عرب الفباسیندا یانلیشلیق احتمالی یوخاری. او اوزدن لاتین الفباسیندا آختارساز داها یاخجی اولار.
 7. اصلی آدرسیمیز:

  https://sozbaz.000webhostapp.com

  . لوطفا بونا لینک وئرین و یا بونو قوللانین.
 8. سؤزبازا گؤره
 9. ‌سؤزبازلا ایلگی‌می؟:

a  b  c  ç  d  e  ə  f  g  ğ  h  i  ı  j  k  l  m  n  o  ö  p  q  r  s  ş  t  u  ü  v  x  y  z

آذربایجان سؤزلوگو - 2013؛ اسماعیل جعفرلیآذربایجان دیلینین ایضاحلی لغتی - باکی، شرق-غرب؛ 2006
-آذربایجاناؤلکه‎سینین ان اسکی لرده‎ اولان آدی ~ ərbaycan
-آذربایجانبؤلگه‎سینینسینیرلاری و دیلی ~ ərbaycan bölgəsinin
-آذربایجا ندیلینینیئنیلاتینالفباسی ~ ərbaycan dilinin yeni
-آذربایجانین اسکی داستانلاری ~ ərbaycanın əski dastanları
-آذربایجانین بیلگین قادینلاری ~ ərbaycanın bilgin
-آذربایجانین قیسا موغاملاری ~ ərbaycanın qısa muğamları
-آذربایجانینیئنی داستانلاری ~ ərbaycanın yeni dastanları
-اَ ~ ə
-ابابیل ~ əbabil
-ابابین ~ əbabin
-اباته‎ ~ əbatə
-اباحه ~ əbahə
-اباحی ~ əbahi
-اَباذر ~ əbazər
-اباطل ~ əbatil
-اباعد ~ əbaid
-` ابتداع ~ əbtda
-ابتر ~ əbtər
-ابجد ~ əbcəd
-ابجد حسابی ~ əbcəd hesabı
-ابحر ~ əbhər
-ابخر ~ əbxər
-ابخره‎ ~ əbxərə
-ابخل ~ əbxəl
-ابد ~ əbəd
-اَبداً ~ əbədən
-ابدال ~ əbdal
-اَبدال ~ əbdal
-ابداُلابد ~ əbədüləbəd
-ابداُلدهر ~ əbədüddəhr
-ابدا للار ~ əbdallar
-ابدان ~ əbdan
-ابدی ~ əbədi
-ابدی لشدیرمک ~ əbədiləşdirmək
-ابدی لشمک ~ əbədiləşmək
-ابدی یوخو ~ əbədi yuxu
-ابدیاً ~ əbədiən
-ابر ~ əbr
-ابر ~ əbər
-اَبراء ~ əbra
-اَبراج ~ əbrac
-اَبرار ~ əbrar
-اَبرَت ~ əbrət
-ابرچ ~ əbrəç
-اَبرَد ~ əbrəd
-ابرش ~ əbrəş
-ابرص ~ əbrəs
-اَبرغان ~ əbərğan
-اَبرَک ~ əbrək
-اَبرَ کتیمور ~ əbrək teymur
-ابرلو ~ əbərlu
-ابرو ~ əbru
-اَبری ~ əbəri
-ابریشم ~ əbrişəm
-ابزار ~ əbzar
-ابصار ~ əbsar
-ابصر ~ əbsər
-اَبطال ~ əbtal
-اَبطح ~ əbtəh
-اَبعاد ~ əbad
-ابعد ~ əbəd
-اَبک ~ əbək
-ابل ~ əbəl
-ابلق ~ əbləq
-اَبللی ~ əbəlli
-ابله ~ əbləh
-ابلهانه ~ əbləhanə
-ابلهج هسینه ~ əbləhcəsinə
-ابنا ~ əbna
-ابنگ ~ əbəng
-اَبنیه‎ ~ əbniə
-ابو ~ əbu
-ابواسحق ابراهیم اصطخری ~ əbuəshəq ibrahım istəxri
-ابوالقاض یبهادرخان ~ əbulqazı bəhadürxan
-ابوجهل قارپیزی ~ əbucəhl qarpızı
-ابوعِین ~ əbueyn
-اَبواب ~ əbvab
-اَبوالبشر ~ əbulbəşər
-ابوالفتح خانطوطی ~ əbulfəth xan tuti
-ابوالفضل حسینی ~ əbulfəzl hüseyni
-ابوالقاسم کامل ~ əbulqasım kamil
-ابوجانلو ~ əbucanlu
-ابوجهل ~ əbucəhl
-ابوحیان ~ əbuhəyyan
-ابوریحان بیرونی ~ əburehan biruni
-ابوعلی سینا ~ əbuəli sina
-اَبولحارث ~ əbulharis
-ابولقاسمف یوضات ~ əbulqasım fiuzat
-اَبوی ~ əbəvi
-ابه‎ ~ əbə
-ابه‎چی ~ əbəçi
-ابه‎چ یلیک ~ əbəçilik
-اَبهر ~ əbhər
-ابهر ~ əbhər
-ابه‎قوشاغی ~ əbəquşağı
-ابه‎قورباغا ~ əbəqurbağa
-ابه‎کومه‎جی ~ əbəküməci
-ابه‎کومه‎جیگیللر ~ əbəküməcigillər
-ابیات ~ əbyat
-ابیجه‎ ~ əbicə
-ابیض ~ əbyəz
-ابیورد ~ əbivərd
- ~ əbivərd
-اپبک ~ əpbək
-اپریتمک ~ əpritmək
-اپریتمه‎ ~ əpritmə
-اپریک ~ əprik
-اپریمک ~ əprimək
-اپریمه‎ ~ əprimə
-اپریمیش ~ əprimiş
-اپسم ~ əpsəm
-اپمک ~ əpmək
-ات ~ ət
-اتآجی ~ ətacı
-ا تآجیلیق ~ ətacılıq
-ا تآسماق ~ ət asmaq
-ا تاؤرپه‎ دن ~ ət ürpədən
-ا تاورپه‎ دیجی ~ ət ürpədici
-ا تباسماق ~ ət basmaq
-ا تباش ~ ətbaş
-اَتباع ~ ətba
-ا تباغلاماق ~ ət bağlamaq
-ا تبالا ~ ətbala
-ا تبالتاسی ~ ət baltası
-ا تتاختاسی ~ ət taxtası
-ا تتوپراق ~ ət topraq
-ا تتؤکمک ~ ət tökmək
-ا تتوتماق ~ ət tutmaq
-اتجه‎ ~ ətcə
-اتجیک ~ ətcik
-اتجیل ~ ətcil
-اتجیللر ~ ətcillər
-اتچی ~ ətçi
-اتچیل ~ ətçil
-اتچیللر ~ ətçillər
-اتچ یلیک ~ ətçilik
-ا تداشی ~ ətdaşı
-ا تدن دوشمک ~ ətdən düşmək
-اتدن قاندان اولماق ~ ətdən qandan olmaq
-ا تدوغرایان ~ ət doğrayan
-ا تدؤیمک ~ ət döymək
-ا تدؤین ~ ət döyən
-ا تدیرناق اولماق ~ ətdırnaq olmaq
-ا تدیرناق کیمی ~ ətdırnaq kimi
-اَتر ~ ətər
-اتراک ~ ətrak
-اترک ~ ətrək
-اَترَک ~ ətrək
-اترنگی ~ ətrəngi
-ا تساتان ~ ətsatan
-اتسِز ~ ətsez
-ا تسویو ~ ətsuyu
-اتسیز ~ ətsiz
-ا تسیزله‎مک ~ ətsizləmək
-ا تسیزلیک ~ ətsizlik
-ا تشورباسی ~ ətşorbası
-ا تقیریمی ~ ətqırımı
-اتک ~ ətək
-ات کآلتی ~ ətəkaltı
-ات کآلتیندان اؤتورمک ~ ətəkaltından ötürmək
-ات کاتک ~ ətəkətək
-ات کاؤپمک ~ ətək öpmək
-ات کبئزی ~ ətək bezi
-اتکباسانلو ~ ətəkbasanlı
-ات کدولوسو ~ ətək dolusu
-ات ککیری ~ ətək kiri
-اتَکگول ~ ətəkgül
-ات کلنمک ~ ətəklənmək
-ات کله‎ ییش ~ ətəkləyiş
-ات کله‎‎مک ~ ətəkləmək
-ات کلی ~ ətəkli
-ات کلیک ~ ətəklik
-ا تکوکوسو ~ ət küküsü
-ا تگلمک ~ ət gəlmək
-اتلز ~ ətləz
-اتلشمک ~ ətləşmək
-اتلنمک ~ ətlənmək
-ا تله‎دیرناقآراسیناگیرمک ~ ətlə dırnaq arasına girmək
-اتله‎‎مک ~ ətləmək
-اتلی ~ ətli
-اتلی بودلو ~ ətli budlu
-اتلی بیتگی ~ ətli bitgi
-اتلی جانلی ~ ətli canlı
-اتلی چیلوو ~ ətli çilov
-اتلی قانلی ~ ətli qanlı
-( اتلی میوه‎(یئمیش ~ ətli mivə(yemiş)
-اتلیک ~ ətlik
-اتلیک پی یلیک ~ ətlik piylik
-اتلیک سوتلوک ~ ətlik sütlük
-اتل یلیک ~ ətlilik
-اتمک ~ ətmək
-اتمک باسماق ~ ətmək basmaq
-اتمه‎ تن ~ ətmətən
-ا تمیلچگی ~ ətmilçəyi
-اَتوم ~ ətom
-( اته‎جانا دولماق (گلمک ~ ətə cana dolmaq (gəlmək)
-اته‎ دؤنمک ~ ətə dönmək
-اته‎ گتیرمک ~ ətə gətirmək
-اته‎نه‎ ~ ətənə
-اته‎نه‎سیز ~ ətənəsiz
-اته‎نه‎لنمک ~ ətənələnmək
-اته‎نه‎لی ~ ətənəli
-اته‎نه‎لیلر ~ ətənəlilər
-اته‎یه‎داش قویدو ~ ətəyə daş qoydu
-اته‎یی دوشوک ~ ətəyi düşük
-اته‎یی کیرلنمک ~ ətəyi kirlənmək
-اته‎یین چکمک ~ ətəyin çəkmək
-اته‎ییندن توتماق ~ ətəyindən tutmaq
-اته‎ییندنی اپیشماق ~ ətəyindən yapışmaq
-اته‎یینه‎ دوشمک ~ ətəyinə düşmək
-اته‎یینی بوراخماق ~ ətəyini buraxmaq
-اتی آچیق ~ əti açıq
-ا تیارانخسته‎لیگی ~ ətyaran xəstəliyi
-ا تیاغ ایچینده‎ بؤیومک ~ ətyağ içində böyümək
-اتی اورپرمک ~ əti ürpərmək
-ا تیئمز ~ ətyeməz
-ا تیئمزلیک ~ ətyeməzlik
-اتی تؤکولمک ~ əti tökülmək
-اتی چیمچشمک ~ əti çimçəşmək
-اتیمیزی تؤکمه‎ ~ ətimizi tökmə
-اتینی دیدمک ~ ətini didmək
-ا تییین ~ ətyiyən
-اثاث ~ əsas
-اثر ~ əsər
-اثربخش ~ əsərbə
-اثرسیز ~ əsərsiz
-اثرلی ~ əsərli
-اَثقال ~ əsqal
-اثقل ~ əsqəl
-اثنا ~ əsna
-اثناعشر ~ əsnəşər
-اَجاز ~ əcaz
-اجانب ~ əcanib
-اجداد ~ əcdad
-اجدان ~ əcdan
-اجر ~ əcr
-اَجر ~ əcər
-اَجرام ~ əcram
-اجرینی چکمک ~ əcrini çəkmək
-اجزا ~ əcza
-اجزاچی ~ əczaçı
-اجزاچیلیق ~ əczaçılıq
-اجزاخانا ~ əczaxana
-اجساد ~ əcsad
-اجسام ~ əcsam
-اجل ~ əcəl
-اَجلاف ~ əclaf
-اجمع ~ əcmə
-اجمل ~ əcməl
-اجنس نگرلی ~ əcən səngərli
-اجنقار اخوجا ~ əcənqaraxoca
-اجن یئلی ~ əcənyeli
-اجناس ~ əcnas
-اجنبی ~ əcnəbi
-اجنّه‎ ~ əcinnə
-اجوو ~ əcuv
-اجه‎ ~ əcə
-اَجههور ~ əcəhur
-اجهل ~ əchəl
-اجیر ~ əcir
-اجیرآوا ~ əcirava
-اجیش بوجوش ~ əcişbücüş
-اَچه‎ ~ əçə
-اچی ~ əçi
-اَچینه‎ ~ əçinə
-احادیث ~ əhadis
-احاسن ~ əhasin
-اَحاطه ~ əhatə
-اَحباب ~ əhbab
-احجار ~ əhcar
-احد ~ əhəd
-احدا فخَمینیا ~ əhəd əfxəminia
-احدگ وهری ~ əhəd gövhəri
-احدیت ~ əhədiyət
-احرار ~ əhrar
-اَحرام ~ əhram
-اَحزاب ~ əhzab
-اَحسن ~ əhəsn
-اَحسنت ~ əhsənt
-اَحشاء ~ əhşa
-اَحشام ~ əhşam
-احفاد ~ əhfad
-اَحکام ~ əhkam
-احمد ~ əhməd
-احمد ~ əhməd
-احمد بگلو ~ əhəd bəyli
-احمدجلیل ~ əhmədcəlil
-احمدجوادآخ وندزاده ~ əhmədcavad axundzadə
-احمدحرامیدا ستانی ~ əhmədhərami dastanı
-احمدر نجبریحیدرباغی ~ əhməd rəncbəri heydərbaği
-احمدع بدی ~ əhməd əbdi
-احمدلو ~ əhmədlu
-احمدیل یلر ~ əhmədililər
-اَحمر ~ əhmər
-اَحمق ~ əhməq
-اَحوال ~ əhval
-اَحوالات ~ əhvalat
-اَحیا ~ əhya
-اَخ ~ əx
-( اَخ داغی(فالی ~ əx dağı(falı)
-اَخّاذ ~ əxxaz
-اَخبار ~ əxbar
-اخباری وجه ~ əxbari vəch
-اختتر ~ əxtətər
-اختر ~ əxtər
-اخته‎ چی ~ əxtəçi
-اخته‎ ~ əxtə
-اخذ ~ əxz
-اَخراج ~ əxrac
-اخضر ~ əxzər
-اَخطار ~ əxtar
-اَخلاط ~ əxlat
-اخلاف ~ əxlaf
-اَخلاق ~ əxlaq
-اخلاقی ~ əxlaqi
-اَخلاقیات ~ əxlaqiat
-اَخَوان ~ əxəvan
-اخوی زاده‎ ~ əxəvizadə
-اخوی ~ əxəvi
-اخی ~ əqi
-اخی ~ əxi
-اخیان ~ əxyan
-اَخیجان ~ əxican
-اخیجاهان ~ əxicahan
-اخیر ~ əxir
-ادا ~ əda
-اداباز ~ ədabaz
-ادات ~ ədat
-ادب ~ ədəb
-ادب گؤزله‎مک ~ ədəb gözləmək
-ادب لنمک ~ ədəblənmək
-ادبستان ~ ədəbistan
-اد بسیز ~ ədəbsiz
-اد بسیزلیک ~ ədəbsizlik
-اد بسیزلیکله‎ ~ ədəbsizliklə
-ادبلی ~ ədəbli
-ادبی ~ ədəbi
-ادبی اثرلر ~ ədəbi əsərlər
-ادبی اوغورلوق ~ ədəbi oğurluq
-ادبیات ~ ədəbiyat
-ادبیات شناس ~ ədəbiyat şinas
-ادبیاتچی ~ ədəbiyatçı
-اَدرقون ~ ədərqon
-اَدره‎میت ~ ədrəmit
-ادعیه‎ ~ ədiyə
-اَدگو ~ ədgü
-ادنا ~ ədna
-ادوات ~ ədəvat
-ادوار ~ ədvar
-ادوک ~ ədük
-ادویات ~ ədviat
-ادویه‎ ~ ədviə
-ادویه‎ پیلوو ~ ədviə pilov
-اده‎ ~ ədə
-اَده‎بالی ~ ədəbalı
-ادهم ~ ədhəm
-اَده‎من ~ ədəmən
-ادی ~ ədi
-ادیان ~ ədyan
-ادیب ~ ədib
-ادیبانه‎ ~ ədibanə
-اَدیز ~ ədiz
-اَدیک ~ ədik
-اَدیگَنه‎ ~ ədigənə
-اَدیگه‎ ~ ədigə
-اذان ~ əzan
-اذان داغی ~ əzandağı
-اذانچی ~ əzançı
-اَذهان ~ əzhan
-اذیت ~ əziyət
-اذی تسیز ~ əziyətsiz
-ار ~ ər
-اَر ~ ər-
-ارآباد ~ ərabad
-اَ رآرواد ~ ərarvad
-اَرآروادلیق ~ ərarvadlıq
-اراجیف ~ əracif
-اراذل ~ ərazil
-اراضی ~ ərazi
-اراک ~ ərak
-ارانج ~ əranc
-اراو ~ ərav
-اراوغلو ~ əroğlu
-اراوغلوار ~ əroğluər
-اربئزی ~ ərbezi
-ارباب ~ ərbab
-اَربات ~ ərbat
-ارباتان ~ ərbatan
-ارباتور ~ ərbatur
-ارباش ~ ərbaş
-اربای ~ ərbay
-اربدیان ~ ərbədyan
-اربست داغی ~ ərbəst dağı
-اربع ~ ərbə
-اربعین ~ ərbəin
-اربیلان ~ ərbilan
-اربیوم ~ ərbiom
-ارپ ~ ərp
-ارپلنمک ~ ərplənmək
-اَرتارقین ~ ərtarqın
-ارتاش ~ ərtaş
-اَرتاشینال ~ ərtaşınal
-ارتان ~ ərtan
-اَرتانا ~ ərtana
-ارتش ~ ərtəş
-ارتک ~ ərtək
-ارتگل ~ ərtəgül
-اَرتَم ~ ərtəm
-ارتنان ~ ərtənan
-اَرتوخوش ~ ərtoxuş
-ارته‎ ~ ərtə
-ارته‎ داغ ~ ərtə dağ
-ارته‎دن ~ ərtədən
-ارته‎سی ~ ərtəsi
-ارته‎قمیش ~ ərtəqəmiş
-ارته‎لنمک ~ ərtələnmək
-ارته‎لنمه‎ ~ ərtələnmə
-ارته‎له‎ نیش ~ ərtələnış
-ارته‎له‎ ییش ~ ərtələyiş
-ارته‎له‎‎مک ~ ərtələmək
-ارته‎له‎مه‎ ~ ərtələmə
-ارتیان ~ ərtiyan
-اَرتیک ~ ərtik
-اَرتیم ~ ərtim
-اَرج ~ ərc
-ارجان ~ ərcan
-ارجانلی ~ ərcanlı
-ارجح ~ ərcəh
-ارجرود ~ ərcrud
-ارجق ~ ərcəq
-ارجل ~ ərcəl
-ارجل قوپماق ~ ərcəl qopmaq
-ارجنک ~ ərcənək
-اَرجنلی ~ ərcənli
-اَرجنی ~ ərcəni
-ارجه‎ ~ ərcə
-ارجه‎ ~ ərcə
-ارجیستان ~ ərcistan
-ارجیک ~ ərcik
-ارجین ~ ərcin
-ارچنگان ~ əəngan
-اَرچل ~ əəl
-اَرچه‎ ~ əə
-اَرچین ~ ərçin
-اَرچیوان ~ ərçivan
-اَرخاشان ~ ərxaşan
-ارداق ~ ərdaq
-اردبیل ~ ərdəbil
-اردبیلق ~ ərdəbiləq
-اردبیللی ~ ərdəbilli
-اردبیللی منزَوی ~ ərdəbilli münzəvi
-اَردش ~ ərdəş
-اردشا ~ ərdəşa
-اَردشه‎ ~ ərdəşə
-اردغان ~ ərdəğan
-اردکان ~ ərdəkan
-اردکانبؤلگه‎سینینداغلاری ~ ərdkan bölgəsinin dağları
-اردلان ~ ərdəlan
-اردلی ~ ərdəli
-اردم ~ ərdəm
-اَردمالپ ~ ərdəmalp
-اَردمچی ~ ərdəmçi
-ارد مسیز ~ ərdəmsiz
-ارد مسیزلیک ~ ərdəmsizlik
-اردملر ~ ərdəmlər
-اردملی ~ ərdəmli
-اردمل یلیک ~ ərdəmlilik
-اردمیر ~ ərdəmir
-اردمین ~ ərdəmin
-اردن ~ ərdən
-اَردنانار ~ ərdənanar
-اردنک ~ ərdənək
-اردنلیک ~ ərdənlik
-اردوغان ~ ərdoğan
-اَردوو ~ ərdov
-اردوهان ~ ərdohan
-اردها ~ ərdəha
-ارده‎جان ~ ərdəcan
-ارده‎رود کنار ~ ərdərud kənar
-ارده‎لان ~ ərdəlan
-اردههین ~ ərdəhin
-اَردی ~ ərdi
-اردیرمک ~ ərdirmək
-اردیشی ~ ərdişi
-اردیشیلیک ~ ərdişilik
-اَردیم ~ ərdim
-اَردین ~ ərdin
-اردین ~ ərədin
-اردینی ~ ərdini
-اَرز ~ ərəz
-ارزاق ~ ərzaq
-ارزانفوت ~ ərzanfut
-اَرزه‎نه‎ ~ ərzənə
-اَرزیقوش ~ ərziquş
-اَرزیل ~ ərzil
-اَرزین ~ ərzin
-ارزینجاه ~ ərzincah
-اَرساری ~ ərsarı
-ارسباران ~ ərəsbaran
-ارسک ~ ərsək
-ارسلان ~ ərsəlan
-ارسنی داغ ~ ərsənidağ
-ارسون ~ ərson
-ارسویو ~ ərsuyu
-اَرسو ~ ərsü
-اَرسه‎ ~ ərsə
-ارسه‎‎مک ~ ərsəmək
-ارسه‎مه‎ ~ ərsəmə
-ارسه‎یه‎ (ارسییه‎) گلمک ~ ərsəyə (ərsiyə) gəlmək
-ارسیز ~ ərsiz
-ارسی زلیک ~ ərsizlik
-ارسین ~ ərsin
-ارسی نله‎‎مک ~ ərsinləmək
-ارش ~ ə
-ارشت ~ əət
-ارشد ~ əəd
-ارشدآ باد ~ əəd abad
-ارشدم حمدی ~ əəd məhəmmdi
-ارشدیت ~ əədiət
-ارشق ~ əəq
-ارشق قالاسی ~ əəq qalası
-ارشقم ئیدانی ~ əəq meydani
-ارشک ~ əək
-ارشلو ~ ərşlu
-ارشن ~ əən
-ارض ~ ərz
-ارغاچ ~ ərğaç
-ارغای ~ ərğay
-ارغَنون ~ əənun
-ارغنه‎خ اتون ~ əənə xatun
-ارغوان ~ əəvan
-ارغوانگیللر ~ ərğuangillər
-ارغوانی ~ əəvani
-ارغین بولاق ~ ərğin bulaq
-ارفسه‎ ~ ərəfsə
-ارفع ~ ərfə
-ارفلو ~ ərəflu
-ارقاآن ~ ərqaan
-ارقاچ ~ ərqaç
-اَرقاشقا ~ ərqaşqa
-ارقام ~ ərqam
-ارقاوون ~ ərqavun
-اَرقتی ~ ərəqəti
-اَرقوش ~ ərquş
-اَرقوما ~ ərqoma
-اَرقون ~ ərqun
-ارک ~ ərk
-ارک ~ ərk
-ار کائله‎مک ~ ərk eləmək
-اَرکارسلان ~ ərkərsəlan
-ارکان ~ ərkan
-ارکان ~ ərkan
-ارکانِ یحرب ~ ərkani hərb
-ار کبیلیم ~ ərəkbilim
-ارکَج ~ ərkəc
-ارکْچیلیک ~ ərəkçilik
-ار کساتما ~ ərksatma
-ارکسل ~ ərəksəl
-ارکسیز ~ ərksiz
-ارکسیزلیک ~ ərksizlik
-ار کعلیشاه ~ ərk əlişah
-ارکک ~ ərkək
-ارککا ورقان ~ ərkək orqan
-ارککا یشی ~ ərkək işi
-ارککپ اخیر ~ ərkək paxır
-ارککجه‎ ~ ərkəkcə
-ارککجیک ~ ərkəkcik
-ارککجیل ~ ərkəkcil
-ارککدمیر ~ ərkəkdəmir
-ارککسی ~ ərkəksi
-ارککفیش ~ ərkəkfiş
-ارککک یمی ~ ərkək kimi
-ارککلشمک ~ ərkəkləşmək
-ارککلنمک ~ ərkəklənmək
-ارککلنمه‎ ~ ərkəklənmə
-ارک کله‎‎مک ~ ərkəkləmək
-ارک کله‎مه‎ ~ ərkəkləmə
-ارک کلی ~ ərkəkli
-ارک کلیک آیقیتی ~ ərkəklik ayqıtı
-ارک کلیک ~ ərkəklik
-ار کلنمک ~ ərkələnmək
-ارکلنمه‎ ~ ərklənmə
-ارکله‎ ~ ərklə
-ار کله‎‎مک ~ ərkləmək
-ار کله‎مه‎ ~ ərkləmə
-ار کلی ~ ərkli
-ارکلیک ~ ərklik
-ارکل یلیک ~ ərklilik
-اَرکمن ~ ərkmən
-ارکَن ~ ərkən
-ارکن بوناما ~ ərkən bunama
-ارکناز ~ ərknaz
-ارکَنجه‎ ~ ərkəncə
-ارکنجه‎ ~ ərkəncə
-ارکَنجی ~ ərkənci
-ارکَندن ~ ərkəndən
-ارکَ نقالخما ~ ərkənqalxma
-اَرکه‎نویان ~ ərkənoyan
-اَرقولداش ~ ərqoldaş
-ارکؤیون ~ ərköyün
-ارکؤیونجه‎سینه‎ ~ ərköyüncəsinə
-ارکؤیونلشمک ~ ərköyünləşmək
-ارکؤیونلوک ~ ərköyünlük
-ارکؤیونله‎‎مک ~ ərköyünləmək
-اَرکوز ~ ərkuz
-اَرکه‎ ~ ərkə
-ارکه‎سولدون ~ ərkəsoldon
-ارکه‎سؤیون ~ ərkəsöyün
-ارکه‎نه‎ ~ ərkənə
-ارکه‎وان ~ ərkəvan
-ارکه‎وین ~ ərkəvin
-ار کیانا ~ ərkyana
-ارکین ~ ərkin
-ارکینجی ~ ərkinci
-ارکینجیلیک ~ ərkincilik
-ارکینلیک ~ ərkinlik
-ارگ ~ ərg
-ارگئج ~ ərgec
-ارگن ~ ərgən
-ارگن ~ ərgən
-ارگن اولماق ~ ərgən olmaq
-اَرگَنَکل ی ~ ərgənəkli
-ارگنلشدیرمک ~ ərgənləşdirmək
-ارگنلشمک ~ ərgənləşmək
-ارگنلیک ~ ərgənlik
-ارگَنه‎چای ~ ərgənəçay
-ارگورمک ~ ərgürmək
-اَرگیل ~ ərgil
-ارگین ~ ərgin
-ارگین ~ ərgin
-ارگینلشمک ~ ərginləşmək
-ارگینلنمک ~ ərginlənmək
-ارگی نله‎‎مک ~ ərginləmək
-ارگی نلیک ~ ərginlik
-ارگی نلیک سینیری ~ ərginlik sınırı
-ارلان چای ~ ərlan çay
-ارلنمک ~ ərlənmək
-ارلی ~ ərli
-ارلیآروادلی ~ ərliarvadlı
-ارلیقادینلا ایلیشگی ~ ərli qadınla ilişgi
-ارلیک ~ ərlik
-ارلیکخان ~ ərlikxan
-ارل یلیک ~ ərlilik
-اَرم ~ ərəm
-ارمئیدانی ~ ərmeydanı
-اَرمان ~ ərman
-ارمغان ~ ərməğan
-ارمغان ائتمه‎ ~ ərməğan etmə
-ارمغانخانا ~ ərməğanxana
-ارمغا نلار ~ ərməğanlar
-ارمغا نلیق ~ ərməğanlıq
-ارمک ~ ərmək
-اَرمک ~ ərmək
-ارمناک ~ ərmənak
-ارمنی ~ ərməni
-ارمه‎ ~ ərmə
-ارمیش ~ ərmiş
-ارمیشلیک ~ ərmişlik
-ارمین ~ ərmin
-ارن ~ ərən
-ارن ~ ərən
-اَرنا ن ~ ərnan
-ارنب یلیمی ~ ərən bilimi
-ارنجیلیک ~ ərəncilik
-ارنس ئورلیک ~ ərən sevərlik
-ارنس للیک ~ ərənəsəllik
-ارند ~ ərənd
-ار نسل ~ ərənsəl
-ارنَک ~ ərnək
-ار نلر ~ ərənlər
-ار نلیک ~ ərənlik
-ارنه‎ ~ ərnə
-اَروو ~ ərov
-اروووش ~ ərovuş
-اروووش ائتمک ~ ərovuş etmək
-اَروز ~ əruz
-ارون ~ ərun
-ارونق ~ ərunəq
-ارواح ~ ərvah
-اروان ~ ərvan
-اَروچ ~ ərüç
-اَرووز ~ ərvüz
-اَروز ~ əruz
-اره‎ ~ ərrə
-اره‎جا ن ~ ərəcan
-اره‎زن ~ ərəzən
-اره‎زین ~ ərəzin
-اره‎غاج ~ ərəğac
-اره‎ گئتمک ~ ərə getmək
-اَره‎لان ~ ərəlan
-ارهمان ~ ərəhman
-اره‎میک ~ ərəmik
-اره‎ وئرمک ~ ərə vermək
-اَره‎ویل ~ ərəvil
-ارههان ~ ərəhan
-اریتدیرمک ~ əritdirmək
-اریتگین ~ əritgin
-اریتمک ~ əritmək
-اریتمه‎ ~ əritmə
-اریتمه‎ پنیر ~ əritmə pənir
-اریتمه‎لی ~ əritməli
-اریتیش ~ əritiş
-اریدن ~ əridən
-اریدیجی ~ əridici
-اریدیلمک ~ əridilmək
-اریدیلمه‎ ~ əridilmə
-اریدیلمیش ~ əridilmiş
-اریرمک ~ ərirmək
-اَریش ~ əriş
-اریش ~ əriş
-اریش ارغاج ~ əriş ərğac
-اریشته‎ ~ əriştə
-اریشته‎ آشی ~ əriştə aşı
-اریشته‎ پیلوو ~ əriştə pilov
-اریشته‎چی ~ əriştəçi
-اریشته‎چیلوو ~ əriştəçilov
-اریشته‎شورباسی ~ əriştəşorbası
-اریشته‎لی ~ əriştəli
-اریشته‎لیک ~ əriştəlik
-اریشدیرمک ~ ərişdirmək
-اَریشَک ~ ərişək
-اریشکین ~ ərişkin
-اریشکی نلیک ~ ərişkinlik
-اریشلو ~ ərişlu
-اری شله‎‎مک ~ ərişləmək
-اری شله‎مه‎ ~ ərişləmə
-اری شلیک ~ ərişlik
-اریشمک ~ ərişmək
-اَریشَن ~ ərişən
-اریشیلمک ~ ərişilmək
-اریشیم ~ ərişim
-اَریک ~ ərik
-اریک راک یسی ~ ərik rakisi
-اریک مارمالادی ~ ərik marmaladı
-اریک مرباسی ~ ərik murabbası
-اَریکبوکو ~ ərikbükü
-اریکلی ~ ərikli
-اری کلیک ~ əriklik
-اَریکمک ~ ərikmək
-اَریکَن ~ ərikən
-اریگین ~ ərigin
-اریگی نلیک ~ əriginlik
-اریل ~ əril
-اریم ~ ərim
-اریمز ~ əriməz
-اریم زلیک ~ əriməzlik
-اریمک ~ ərimək
-اریمه‎ ~ ərimə
-ارینتی ~ ərinti
-ارینج ~ ərinc
-ارینجسیز ~ ərincsiz
-ارینجک ~ ərincək
-ارینج کلیک ~ ərincəklik
-ارینجلی ~ ərincli
-اَرینجه‎لیک ~ ərincəlik
-اَرینجیک ~ ərincik
-ارینگَن ~ əringən
-ارینلیک ~ ərinlik
-ارینمز ~ ərinməz
-ارینمز آرینماز ~ ərinməz arınmaz
-ارینمک ~ ərinmək
-ارینمه‎ ~ ərinmə
-ارینمیش ~ ərinmiş
-ارینیک ~ ərinik
-اریییب چؤپه‎دؤنمک ~ əriyib çöpə dönmək
-اریییجی ~ əriyici
-اریییش ~ əriyiş
-اریییک ~ əriyik
-ازا ~ əza
-ازازیل ~ əzazil
-ازاله‎ ~ əzalə
-ازبر ~ əzbər
-ازبردن ~ əzbərdən
-ازبرله‎‎مک ~ əzbərləmək
-ازبس ~ əzbəs
-ازجمله‎ ~ əzcümlə
-ازداران ~ əzdaran
-ازدارتپه‎ ~ əzdartəpə
-اَزدی ~ əzdi
-ازدیرتمک ~ əzdirtmək
-ازقضا ~ əzqəza
-اَزگو ~ əzgü
-اَزگو تَکین ~ əzgü təkin
-ازگی ~ əzgi
-ازگیج ~ əzgic
-ازگ یسل ~ əzgisəl
-ازگیش ~ əzgiş
-ازگیل ~ əzgil
-ازگ یلشمک ~ əzgiləşmək
-ازگی للیک ~ əzgillik
-ازگ یلی ~ əzgili
-ازگین ~ əzgin
-ازگین اوزگون ~ əzgin üzgün
-ازگین لشمک ~ əzginləşmək
-ازگین لنمک ~ əzginlənmək
-ازگینجه‎ ~ əzgincə
-ازگی نلیک ~ əzginlik
-ازل ~ əzəl
-ازل باشدان ~ əzəl başdan
-ازلجه‎ ~ əzəlcə
-ازلکی ~ əzəlki
-ازلی ~ əzəli
-ازلیت ~ əzəliyət
-ازلیچ ~ əzliç
-ازل یلیک ~ əzəlilik
-ازمره‎ ~ əzmərə
-ازمک ~ əzmək
-ازمه‎ ~ əzmə
-ازمه‎بادیمجان تورشوسو ~ əzmə badımcan turşusu
-ازمه‎چه‎له‎‎مک ~ əzməçələmək
-ازمه‎ کاباب ~ əzmə kabab
-ازمه‎لنمک ~ əzmələnmək
-ازمه‎له‎‎مک ~ əzmələmək
-اَزنا ~ əzna
-ازنا ~ əzna
-ازنه‎ بورت ~ əznə bürt
-ازوای ~ əzvay
-ازوای چیچک لیلر ~ əzvay çiçəklilər
-ازوایلیق ~ əzvaylıq
-ازواییش ~ əzvayış
-ازهر ~ əzhər
-ازیب سویونو چیخارماق ~ əzib suyunu çıxarmaq
-ازیجی ~ əzici
-ازیشدیرمک ~ əzişdirmək
-ازیشدیریلمک ~ əzişədirilmək
-ازیک ~ əzik
-ازیک ازیک ~ əzik əzik
-ازیک ازیک اولماق ~ əzik əzik olmaq
-ازیک اوزوک ~ əzik üzük
-ازیک بوزوک ~ əzik büzük
-ازی کلیک ~ əziklik
-اَزیلگَن ~ əzilgən
-ازیلگن ~ əzilgən
-ازیلمک ~ əzilmək
-ازیلمیش ~ əzilmiş
-ازیله‎ ازیله‎ ~ əzilə əzilə
-ازیله‎ بوزوله‎ ~ əzilə büzülə
-ازیلیب بوزولمک ~ əzilib büzülmək
-ازیم ~ əzim
-اَزیم ~ əzim
-ازیم ازیم ~ əzim əzim
-ازیم ازیم ازمک ~ əzim əzim əzmək
-ازینتی ~ əzinti
-ازینج ~ əzinc
-ازینیک ~ əzinik
-اژداها ~ əjdaha
-اژداها بورجو ~ əjdaha burcu
-اژداها داشی ~ əjdaha daşı
-اژداهاتو ~ əjdhatu
-اژدر ~ əjdər
-اژدرلو ~ əjdərlu
-اژدرها ~ əjdərha
-اژدرها ~ əjdərha
-اس ~ əs
-اس ~ əs
-اساتید ~ əsatid
-اساتیر ~ əsatir
-اسارت ~ əsarət
-اساس ~ əsas
-اساس آلماق ~ əsas almaq
-اساسأ ~ əsasən
-اساس گؤتورمک ~ əsas götürmək
-اساسلاندیرماق ~ əsaslandırmaq
-اسا سلی ~ əsaslı
-اساسنامه‎ ~ əsasnamə
-اساسی ~ əsası
-اساطیر ~ əsatir
-اساطیری ~ əsatiri
-اسامی ~ əsami
-اساوستو ~ əsüstü
-اسباب ~ əsbab
-اسبابلی ~ əsbablı
-اَسبای ~ əsəbay
-اسبق ~ əsbəq
-اَسبول ~ əsbol
-اَسبه‎قَران ~ əsbəqəran
-اَسپرین ~ əspirin
-اَسپیدره‎ ~ əspidərə
-اَستَمال ~ əstəmal
-استول ~ əstol
-اَستی ~ əsti
-اَستی خاقان ~ əstixaqan
-اسد ~ əsəd
-اسدآباد ~ əsədabad
-اسدیرمک ~ əsdirmək
-اسدیریلمک ~ əsdirilmək
-اَسر ~ əsər
-اَسرار ~ əsrar
-اَسرار ~ əsrar
-اَسرار انگیز ~ əsrar əngiz
-اسرار اوتو ~ əsrar otu
-اسرار تبریزی ~ əsrar tbrizi
-اسرع ~ əsrə
-اسروک ~ əsrük
-اسروک لوک ~ əsrüklük
-اسری ~ əsri
-اسریتمک ~ əsritmək
-اسریدیجی ~ əsridici
-اَسریک ~ əsrik
-اَسریک بوغا ~ əsrik buğa
-اسری کلیک ~ əsriklik
-اَسریگون ~ əsrigün
-اسریلنمک ~ əsrilənmək
-اسریمک ~ əsrimək
-اسریمیش ~ əsrimiş
-اسرینمک ~ əsrinmək
-اسریییب کوکره‎مک ~ əsriyib kükrəmək
-اَسطَرخی ~ əstərxi
-اسعد ~ əd
-اس عدتبریزی ~ əd təbrizi
-اسف ~ əsəf
-اَسفار ~ əsfar
-اَسفار ~ əsfar
-اسکرایی ~ əskərayı
-اسکی ~ əski
-اسکی ~ əski
-اسکی شهر داشی ~ əski şəhər daşı
-اسک یاوسکو ~ əskiüskü
-اسک یبئیینلی ~ əskibeyinli
-اسک یبله‎ نیشان ~ əskibələnişan
-اسک یبیلمنی ~ əskibilməni
-اسک یبیلیمی ~ əskibilimi
-اَسکیپارا ~ əskipara
-اسک یپوسکو ~ əskipüskü
-اسکیتمک ~ əskitmək
-اسکیتمه‎ ~ əskitmə
-اسکیتیلمک ~ əskitilmək
-اسکیجه‎ ~ əskicə
-اسکیجی ~ əskici
-اسکیجیلیک ~ əskicilik
-اسک یچاغ ~ əskiçağ
-اسکیچی ~ əskiçi
-اسکیچ یلیک ~ əskiçilik
-اسک یحامام اسکیداش ~ əski hamam əski daş
-اسکیدن ~ əskidən
-اسک یدونیا ~ əskidünya
-اسکیدیلمک ~ əskidilmək
-اسک یسی کیمی ~ əskisi kimi
-اسک یفارسجا ~ əski farsca
-اسکیقاپی اسکیدابان ~ əski qapı əski daban
-اسکیقافالی ~ əskiqafalı
-اسک یقورد ~ əskiqurd
-اسکیک ~ əskik
-اسکیک آرتیق ~ əskuk artıq
-اسکیک ائتمک ~ əskik etmək
-اسکیک اسکیک ~ əskik əskik
-اسکیک اولما ~ əskik olma
-اسکیک اولماماق ~ əskik olmamaq
-اسکیک چکمک ~ əskik çəkmək
-اسکیک چیخارماق ~ əskik çıxarmaq
-اسکیک چیخماق ~ əskik çıxmaq
-اسکیک دئییل ~ əskik deyil
-اسکیک گرَک ~ əskik gərək
-اسکیک گلمک ~ əskik gəlmək
-اسکی کسیز ~ əskiksiz
-اسکی کلنمک ~ əskiklənmək
-اسکی کلی ~ əskikli
-اسکی کلیک ~ əskiklik
-اسکی کلیک گتیرمک ~ əskiklik gətirmək
-اسکی کلیکلر ~ əskikliklər
-اسکی کلیگه‎دوشمک ~ əskikliyə düşmək
-اسکیگ ینی دولدورماق ~ əskiyini doldurmaq
-اسکیلْتمک ~ əskiltmək
-اسکیلتیلمک ~ əskiltilmək
-اسکیلتیلی ~ əskiltili
-اسک یلر ~ əskilər
-اسک یلشمک ~ əskiləşmək
-اسکیلمک ~ əskilmək
-اسک یلنمک ~ əskilənmək
-اَسکیل یکندی ~ əskili kəndi
-اسک یلیش ~ əskiliş
-اسک یلیک ~ əskilik
-اسکیمسی ~ əskimsi
-اسکیمک ~ əskimək
-اسکیمن ~ əskimən
-اسکیمیش ~ əskimiş
-اَسکین ~ əskin
-اسکناس ~ əskinas
-اسکو ~ əskü
-اسکییازی ~ əskiyazı
-اسک ییویان ~ əskiyuyan
-اسک یییش ~ əskiyiş
-اَسلاف ~ əslaf
-اسلان ~ əslan
-اسلان بگلو ~ əslan bəyi
-اسلحه ~ əsləhə
-اَسلَک ~ əslək
-اَسله‎ مز ~ əsləməz
-اسله‎‎مک ~ əsləmək
-اَسلیک ~ əslik
-اَسلینمک ~ əslinmək
-اسمر ~ əsmər
-اسمرخانیم ~ əsmərxanım
-اسمر سویوسونلاری ~ əsmər su yosunları
-اسمر کوف ~ əsmər küf
-اسمر کوف گیللر ~ əsmər kufgillər
-اسمرلشدیرمک ~ əsmərləşdirmək
-اسمرلشمک ~ əsmərləşmək
-اسمرلیک ~ əsmərlik
-اسمرود ~ əsmərüd
-اسمک ~ əsmək
-اسمن ~ əsmən
-اسمه‎ ~ əsmə
-اسمه‎جه‎ ~ əsməcə
-اسمه‎جه‎لی ~ əsməcəli
-اسمه‎خان ~ əsməxan
-اسمه‎ قوواق ~ əsmə qovaq
-اسمه‎ گول ~ əsmə gül
-اسمه‎ گولو ~ əsmə gülü
-اسن ~ əsən
-اَسناد ~ əsnad
-اسنبوغا ~ əsənboğa
-اسنَتمک ~ əsnətmək
-اَسنتِیمور ~ əsənteymur
-اسنجا ن ~ əsəncan
-اَسنجه‎لو ~ əsnəcəli
-اسندمیر ~ əsəndəmir
-اسنَشمک ~ əsnəşmək
-اسنقایا ~ əsənqaya
-اسنقول ~ əsənqul
-اسنک ~ əsnək
-اسنکلتمک ~ əsnəklətmək
-اسنکلشدیرمک ~ əsnəkləşdirmək
-اسنکلشمک ~ əsnəkləşmək
-اسنکلشمه‎ ~ əsnəkləşmə
-اسن کلیک ~ əsnəklik
-اسنگران ~ əsəngəran
-اسنگَلدی ~ əsəngəldi
-اسنلشدیرمک ~ əsənləşdirmək
-اسنلشمک ~ əsənləşmək
-اسنلی ~ əsənli
-اس نله‎‎مک ~ əsənləmək
-اس نلیک ~ əsənlik
-اس نلیکلی ~ əsənlikli
-اسنمانقو ~ əsənmanqu
-اسنه‎پک ~ əsnəpək
-اسنه‎مز ~ əsnəməz
-اسنه‎‎مک ~ əsnəmək
-اسنه‎مه‎ ~ əsnəmə
-اسنه‎یه‎ اسنه‎یه‎ ~ əsnəyə əsnəyə
-اسنه‎ییش ~ əsnəyiş
-اسوشان ~ əsuşan
-اَسوک ~ əsük
-اَسه‎ ~ əsə
-اَسه‎تَکین ~ əsətəkin
-اَسه‎لیک ~ əsəlik
-اسه‎نه‎ ~ əsənə
-اسه‎نه‎ مچیدی ~ əsənə məçidi
-اَسی ~ əsi
-اَسی تَکین ~ əsitəkin
-اسیر ~ əsir
-اسیر اولماق ~ əsir olmaq
-اسیرتگن ~ əsirtgən
-اَسیرکیش ~ əsirkiş
-اَسیرگشمک ~ əsirgəşmək
-اَسیرگَن ~ əsirgən
-اَسیرگَنچ ~ əsirgə
-اسیرگنمک ~ əsirgənmək
-اسیرگنمه‎ ~ əsirgənmə
-اسیرگه‎ مز ~ əsirgəməz
-اسیرگه‎ مزلیک ~ əsirgəməzəlik
-اسیرگه‎ ین ~ əsirgəyən
-اسیرگه‎ ییجی ~ əsirgəyici
-اسیرگه‎ ییش ~ əsirgəyiş
-اسیرگه‎‎مک ~ əsirgəmək
-اسیرگه‎مه‎ ~ əsirgəmə
-اسیرگه‎مه‎دن ~ əsirgəmədən
-اسیرگه‎ییشلی ~ əsirgəyişli
-اسیرلیک ~ əsirlik
-اسیرمک ~ əsirmək
-اسیریئسیر ~ əsiryesir
-اسیریئسیر ائله‎مک ~ əsiryesir eləmək
-اسیریئسیر اولماق ~ əsiryesir olmaq
-اسیش ~ əsiş
-اَسیقارا ~ əsiqara
-اَسیم ~ əsim
-اسیم اسیم ~ əsim əsim
-اسیم اسیم اسمک ~ əsim əsim əsmək
-اَسیمخان ~ əsimxan
-اسین ~ əsin
-اَسین تیمور ~ əsin teymur
-اسین لنمک ~ əsinlənmək
-اَسینالپ ~ əsinalp
-اسینتی ~ əsinti
-اسینت یسیز ~ əsintisiz
-اسینت یلی ~ əsintili
-اَسینجا ن ~ əsincan
-اسی نله‎‎مک ~ əsinləmək
-اَش اسلان ~ əşəslan
-اشان ~ əşan
-اشجار ~ əşcar
-اشخاص ~ əşxas
-اشد ~ əşədd
-اشرار ~ əşrar
-اشراف ~ əşraf
-اشرافی ~ əşrafi
-اشربه‎ ~ əşrəbə
-اشرف ~ əşrəf
-اشرفآباد ~ əşrəfabad
-اشرفدال ~ əşrəfdal
-اشرفن ظرلی ~ əşrəf nəzərli
-اشرفی ~ əşrəfi
-اشعار ~ əşar
-اشعه‎ ~ əşəə
-اَشغال ~ əşğal
-اشقیاء ~ əşqia
-اشک ~ əşk
-اشک ~ əşk
-اَشک میدانی ~ əşk meydanı
-اَشکال ~ əşkal
-اشکانلیلار ~ əşkanlılar
-اشکبار ~ əşkbar
-اَشکوتان ~ əşkutan
-اشکی ~ əşki
-اَشیستان ~ əşistan
-اَشیم ~ əşim
-اصحاب ~ əshab
-اصحابه ~ əshabə
-اصداف ~ əsdaf
-اصغر ~ əər
-اصل ~ əsl
-اصل نسب ~ əsl nəsəb
-اصلاً ~ əslən
-اصلان ~ əslan
-اصلان داغ ~ əslan dağ
-اصلانو ~ əslano
-اصلانیک ~ əslanik
-اصلح ~ əsləh
-اصله‎ ~ əslə
-اصلی ~ əsli
-اصلیباهار ~ əslibahar
-اصلی سایی ~ əsli sayı
-اصلی کندی ~ əsli kəndi
-اصم ~ əsəmm
-اصناف ~ əsnaf
-اَصوات ~ əsvat
-اصیل ~ əsil
-اصیل زاده‎ ~ əsil zadə
-اضداد ~ əzdad
-اضرار ~ əzrar
-اضعاف ~ əzaf
-اضلاع ~ əzla
-اَطباء ~ ətibba
-اطراف ~ ətraf
-اطرافلی ~ ətraflı
-اَطعام ~ ətam
-اَطعمه‎ ~ ətəmə
-اطفال ~ ətfal
-اطلس ~ ətləs
-اطلسچ یچگی ~ ətləs çiçəyi
-اطلس چیچگی گیللر ~ ətləs çiçəyigillər
-اطوار ~ ətvar
-اطول ~ ətvəl
-اطهار ~ əthar
-اطهر ~ əthər
-اظهر ~ əzhər
-اعانت ~ əanət
-اعداء ~ əda
-اعداد ~ ədad
-اَعراب ~ ərab
-اعشار ~ əşar
-اعشاری سایی ~ əşarı sayı
-اعصاب ~ əsab
-اعصا بسویو ~ əsab suyu
-اعضاء ~ əza
-اعظم ~ əzəm
-اعظمیت ~ əzəmiət
-اعقاب ~ əqab
-اعلا ~ əla
-اعلاحضرت ~ əlahəzrət
-اعلالیق ~ əlalıq
-اَعلام ~ əlam
-اعلم ~ əələm
-اعلی ~ əla
-اعم ~ əəmm
-اَعمار ~ əmar
-اَعماق ~ əmaq
-اَعمال ~ əmal
-اَعمی ~ əma
-اَعیاد ~ əyad
-اعیان ~ əyan
-اغذیه‎ ~ əğziyə
-اَغراض ~ əğraz
-اَغرَک ~ əğrək
-اَغریم ~ əğrim
-اغلاط ~ əğlat
-اغلب ~ əğləb
-اغنیا ~ əğnia
-اغیار ~ əğyar
-اَفاضل ~ əfazil
-اَفاعیل ~ əfail
-اَفاغنه‎ ~ əfağinə
-اَفَتلی ~ əfətli
-افجه‎ ~ əfcə
-افخم ~ əfxəm
-افخم آباد ~ əfxəm abad
-افدن پوفدن ~ əfdən püfdən
-افراد ~ əfrad
-افراسیاب ~ əfrasiyab
-افراسیاب داستانی ~ əfrasiyab dastanı
-افراونده‎ ~ əfravəndə
-افزون ~ əfzun
-افسانه‎ ~ əfsanə
-افسانه‎ وی ~ əfsanəvi
-افسر ~ əfsər
-افسوس ~ əfsus
-افسون ~ əfsun
-افسونجو ~ əfsuncu
-افسونکار ~ əfsunkar
-اَفسه‎‎مک ~ əfsəsmək
-افشار ~ əfşar
-افشار ~ əfşar
-افشار اوتو ~ əfşar otu
-افشارجیق ~ əfşarcıq
-افشارلو ~ əfşarlu
-افشان ~ əfşan
-اَفْشورد ~ əfşord
-افشین ~ əfşin
-افضل ~ əfzəl
-افضلیت ~ əfzəliət
-افعال ~ əfal
-افعی ~ əfi
-افغان ~ əfğan
-افغانستان ~ əfğanistan
-افکار ~ əfkar
-افلاطون ~ əflatun
-افلاطون شیروانی ~ əflatun şirvani
-افلاطونی ~ əflatuni
-افلاک ~ əflak
-افندی ~ əfəndi
-افواج ~ əfvac
-افه‎ ~ əfə
-افیون ~ əfyun
-اقارب ~ əqarib
-اقالیم ~ əqalim
-اَقدس ~ əqdəs
-اَقدم ~ əqdəm
-اَقربا ~ əqərba
-اَقساط ~ əqsat
-اقسام ~ əqsam
-اقصا ~ əqsa
-اقطار ~ əqtar
-اقطاع ~ əqta
-اقّل ~ əqəll
-اقلا ~ əqəllən
-اقلام ~ əqlam
-اقلیت ~ əqəliyət
-اقمار ~ əqmar
-اقوام ~ əqvam
-اقویاء ~ əqvia
-اک ~ ək
-اک ~ ək
-ا کآلیر ~ əkalır
-اکابر ~ əkabir
-اکاذب ~ əkazib
-ا کاولاراق ~ əkolaraq
-ا کاویلوم ~ əkoylum
-ا کاؤده‎ نک ~ əködənək
-ا کایش ~ əkiş
-اکبر ~ əkbər
-اکبرامیری ~ əkbərəmiri
-( اکبربزرگامین(جنون ~ əkbərbozorg əmin(cunun)
-ا کبودجه‎ ~ əkbüdcə
-ا کبیلرزیگی ~ əkbilrəziyi
-اکتوآلیته‎ ~ əktualitə
-اکتیو ~ əktiv
-اکتیویته‎ ~ əktivitə
-اکثر ~ əksər
-اکثریت ~ əksəriyət
-اکج ~ əkəc
-اکج اکج ~ əkəc əkəc
-اکجلنمک ~ əkəclənmək
-اک جلیک ~ əkəclik
-اکدیرتمک ~ əkdirtmək
-اکدیرمک ~ əkdirmək
-اکدیریلمک ~ əkdirilmək
-اَکرم ~ əkrəm
-اکرمج لالی ~ əkrəm cəlali
-اکرمخ وشوقتپیرسلطان ~ əkrəm xoşvəqt pirsultan
-( اکرمنجاریکیوی(سارای ~ əkrəm nəcari kivi (saray)
-اَکسوک ~ əksük
-اکسی ~ əksi
-اکسی اوج ~ əksi uc
-اکسی سایی ~ əksi sayı
-اکسیک ~ əksik
-اکسیلمک ~ əksilmək
-اکسیلیش ~ əksiliş
-اکش ~ əkəş
-اَکشی ~ əkşi
-اکک ~ əkək
-اک کؤک ~ ək kök
-ا کگؤرو ~ əkgörəv
-اکلتمک ~ əklətmək
-اکلشدیرمک ~ əkləşdirmək
-اکلشمک ~ əkləşmək
-اکلَشمه‎ ~ əkləşmə
-اکلم ~ əkləm
-اکلمآ یاقلیلار ~ əkləm ayaqlılar
-اکلمب اجاقلیلار ~ əkləm bacaqlılar
-اکلم لنمک ~ əkləmlənmək
-اکل مسیزلر ~ əkləmsizlər
-اکل ملر ~ əkləmlər
-اکل مله‎‎مک ~ əkləmləmək
-اکل مل یلر ~ əkləmlilər
-اکلَنتی ~ əklənti
-اکلَنت یلر ~ əkləntilər
-اکلَنمک ~ əklənmək
-اکلَنمه‎ ~ əklənmə
-اکله‎ ~ əklə
-اکله‎‎مک ~ əkləmək
-اکله‎مه‎ ~ əkləmə
-اکله‎مه‎ لی ~ əkləməli
-اکلی ~ əkli
-اکلی دیل ~ əkli dil
-اکلیک ~ əklik
-اکلیل ~ əklil
-اکمک ~ əkmək
-اکمکآ غاجی ~ əkmək ağacı
-( اکمکاوفاغی (اوووغو ~ əkmək ufağı (ovuğu)
-اکمکپ اراسی ~ əkmək parası
-اکمکت اختاسی ~ əkmək taxtası
-اکمکچی ~ əkməkçi
-اکمکچیلیک ~ əkməkçilik
-اکمکد ادلیسی ~ əkmək dadlısı
-اکمکد ولماسی ~ əkmək dolması
-اکم کسیز ~ əkməksiz
-اکمکق اپیسی ~ əkmək qapısı
-اکمکق اوقاسی ~ əkmək qavqası
-اکمکق ایقیسی ~ əkmək qayqısı
-اکمکک وفو ~ əkmək küfü
-اکم کلیک ~ əkməklik
-اکمکه ئیواسی ~ əkmək heyvası
-اکمل ~ əkməl
-اَکمن ~ əkmən
-اکمه‎لو ~ əkməlu
-اکمه‎ییله‎ اویناماق ~ əkəməyilə oynamaq
-اکمه‎ییندن ائتمک ~ əkməyindən etmək
-اکمه‎ییندن اولماق ~ əkməyindən olmaq
-اکمه‎یینه‎ گؤز قویماق ~ əkməyinə göz qoymaq
-اکمه‎یینه‎ یاغ سورمک ~ əkməyinə yağ sürmək
-اکمه‎یینی چیخارماق ~ əkməyini çıxarmaq
-اکمه‎یینی قازانماق ~ əkəməyini qazanmaq
-اکمه‎یینی یئمک ~ əkməyini yemək
-اکناف ~ əknaf
-اکنلو ~ əkənlu
-ا کوئرگی ~ əkvergi
-اکه‎ ~ əkə
-اکه‎بیکه‎ ~ əkəbikə
-اَکه‎جرَن ~ əkəcərən
-اکه‎جک ~ əkəcək
-اکه‎لنمک ~ əkələnmək
-اکه‎لیک ~ əkəlik
-اَکه‎من ~ əkəmən
-اکه‎نک ~ əkənək
-اکه‎نکبیچه‎ نک ~ əkənək biçənək
-اکه‎نه‎ جک ~ əkənəcək
-اکیب بئجرمک ~ əkib becərmək
-اکیب بئجریلمک ~ əkib becərilmək
-اکیب بیچمک ~ əkib biçmək
-اکیجی ~ əkici
-اکیش ~ əkiş
-اکیلمک ~ əkilmək
-اکیلمیش ~ əkilmiş
-اکیلی ~ əkili
-اکیلیب بیچیلمک ~ əkilib biçilmək
-اکیلیش ~ əkiliş
-اکیم ~ əkim
-اکی ملی ~ əkimli
-اکین ~ əkin
-اکی نآلْتی ~ əkinaltı
-اکی ناکینه‎ جک ~ əkinəkinəcək
-اَکیناوا ~ əkinava
-اکی نبؤجگی ~ əkinböcəgi
-اکی نبیتی ~ əkinbiti
-اکی نبیچین ~ əkinbiçin
-اکینتی ~ əkinti
-اکی نتیکین ~ əkintikin
-اکینچی ~ əkinçi
-اکینچی قازئتی ~ əkinçi qazeti
-اکینچیلیک ~ əkinçilik
-اکینچیلیک باخانلیغی ~ əkinçilik baxanlığı
-اکی نسپین ~ əkinsəpin
-اکی نقاباغی ~ əkinqabağı
-اکی نقارانفیلی ~ əkin qaranfili
-اکی نقارقاسی ~ əkin qarqası
-اکینک ~ əkinək
-اکینلیک ~ əkinlik
-اکینه‎ باخان ~ əkinə baxan
-اکینه‎جک ~ əkinəcək
-اکی نیئری ~ əkinyeri
-اگت ~ əgət
-اگر ~ əgər
-اَگرَک ~ əgrək
-اگرن ~ əgərn
-اگری ~ əgri
-اگریجی ~ əgrici
-اگزما ~ əgzema
-اگلشمک ~ əgləşmək
-اَگلن اوغلو ~ əglən oğlu
-اگلنجه‎ ~ əgləncə
-اگلنمک ~ əglənmək
-اگمک ~ əgmək
-اگمه‎ ~ əgmə
-اگه‎ ~ əgə
-اَگه‎بیگی ~ əgəbigi
-اگه‎له‎‎مک ~ əgələmək
-اگه‎من ~ əgəmən
-اگه‎من اولماق ~ əgəmən olmaq
-اگه‎من لشمک ~ əgəmənləşmək
-اگه‎منلیک ~ əgəmənlik
-اَگیت ~ əgit
-اگیچ ~ əgiç
-اگیر ~ əgir
-اگیر اوتو سوولار ~ əgirotu sovlar
-اگیرمک ~ əgirmək
-اگیک ~ əgik
-اگیکلیک ~ əgiklik
-اگیلمک ~ əgilmək
-اگین ~ əgin
-ال ~ əl
-ا لآپارماق ~ əl aparmaq
-ا لآتماق ~ əlatmaq
-ا لآچماق ~ əlaçmaq
-ا لآچیق ~ əlaçıq
-ا لآچی قلیق ~ əlaçıqlıq
-ا لآراباسی ~ əlarabası
-ا لآغاجی ~ əlağacı
-ا لآلتی ایشچی سی ~ əlaltı işçisi
-ا لآلتی ~ əlaltı
-ا لآلتینجا ~ əlaltınca
-ا لآلتیندا ~ əlaltında
-ا لآلتیندان ~ əlaltından
-ا لآیاسی ~ əlayası
-ا لآیاغا دوشمک ~ əlayağa düşmək
-ا لآیاغا دولاشماق ~ əlayağa dolaşmaq
-ا لآیاغی توتماماق ~ əlayağı tutmamaq
-ا لآیاغی تیتره‎مک ~ əlayağı titrəmək
-ا لآیاغی دوز ~ əlayağı düz
-ا لآیاغی سوستالماق ~ əlayağı sustalmaq
-ا لآیاغی سویوماق ~ əlayağı soyumaq
-ا لآیاغینا دوشمک ~ əlayağına düşmək
-ا لآیاغینی بولاماق ~ əlayağını bulamaq
-ا لآیاغینی توپلاماق ~ əlayağını toplamaq
-ا لآیاغینی کسمک ~ əlayağını kəsmək
-ا لآیاغینیییغیشدیرماق ~ əlayağını yığışdırmaq
-ا لآیاق آچماق ~ əlayaq açmaq
-( ا لآیاق اویناتماق(چالماق ~ əlayaq oynatmaq(çalmaq)
-( ا لآیاق ایچی (آیاسی ~ əlayaq içi (ayası)
-ا لآیاق ترپتمک ~ əlayaq tərpətmək
-ا لآیاق چکیلمک ~ əlayaq çəkilmək
-ا لآیاق ~ əlayaq
-ا لآیاقدا قالماق ~ əlayaqda qalmaq
-ا لآیاقدان دوشمک ~ əlayaqdan düşmək
-ا لآیا قسیز ~ əlayaqsız
-اَلا ~ əla
-ا لائله‎‎مک ~ əl eləmək
-( ا لاتک ائله‎‎مک (اؤپمک ~ əl ətək eləmək (öpmək)
-ا لاتک چکیلمک ~ əl ətək çəkilmək
-ا لاتی ~ əl əti
-ا لارمز گوج یئتمز ~ əl ərməz güc yetməz
-ا لاریمی ~ əl ərimi
-ا لالاوسته‎ دایانماق ~ əl əl üstə dayanmaq
-ا لالاوسته‎ قویماق ~ əl əl üstə qoymaq
-ا لالبت ~ ələlbət
-ا لالدن اوستوندور ~ ələldən üstündür
-ا لالگزمک ~ əl əl gəzmək
-ا لاله‎ ~ əl ələ
-ا لاله‎وئرمک ~ əl ələ vermək
-الامان ~ əlaman
-الامه‎یی ~ əl əməyi
-الان ~ əlan
-ا لاؤپمک ~ əl öpmək
-ا لاؤپنلرین چوخ اولسون ~ əl öpənlərin çox olsun
-ا لاوز سیلن ~ əl üz silən
-ا لاوز ~ əl üz
-ا لاوزاتماق ~ əl uzatmaq
-ا لاوزلوغو ~ əl uzluğu
-ا لاوزمک ~ əl üzmək
-ا لاوستو ~ əl üstü
-ا لاوستونده‎ ال وار ~ əl üstündə əl var
-ا لاوستونده‎ توتماق ~ əl üstündə tutmaq
-ا لاوستونده‎ کیمین الی ~ əl üstündə kimin əli
-ا لاوووشدورماق ~ əl ovuşdurmaq
-ا لاویونو ~ əl oyunu
-ا لایریشمز ~ əl irişməz
-ا لایشلری ~ əl işləri
-ا لایشی ~ əl işi
-ا لایله‎ اؤیرتمک ~ əl ilə öyrətmək
-ا لایله‎ توتولور ~ əl ilə tutulur
-ا لایلیشدیرمک ~ əl ilişdirmək
-ال بئزی ~ əl bezi
-ا لباسماق ~ əl basmaq
-ا لباغلاماق ~ əl bağlamaq
-الباقی ~ əlbaqi
-البت ~ əlbət
-البتده‎ ~ əlbətdə
-البتّه‎ ~ əlbəttə
-اَلبرز ~ əlborz
-ا لبورجو ~ əl borcu
-ا لبورقوسو ~ əl burqusu
-اَلبوغا ~ əlboğa
-البولاق ~ əlbulaq
-ا لبولاماغینا دیمز ~ əl bulamağına dəyməz
-ا لبومباسی ~ əl bombası
-ا لبویدا ~ əl boyda
-ا لبه‎ ال ~ əl bə əl
-ا لبه‎ یاخا ~ əlbəyaxa
-ا لبیر ~ əlbir
-ا لبیردیل بیر ~ əlbir dilbir
-ال بیرلیگی ~ əl birliyi
-البیرلیگی ائتمک ~ əl birliyi etmək
-اَلبیستان ~ əlbistan
-البیسه‎ ~ əlbisə
-الپسک ~ əlpəsək
-اَلَت ~ ələt
-ا لتاپماق ~ əl tapmaq
-ا لتازالاماق ~ əl tazalamaq
-ا لتاسی ~ əltası
-الَتدیرمک ~ ələtdirmək
-الَتدیریلمک ~ ələtdirilmək
-ا لترپتمک ~ əl tərpətmək
-الَتمک ~ ələtmək
-الَتمه‎ ~ ələtmə
-التّوبه‎ ~ əlttobə
-ا لتوپو ~ əl topu
-ا لتوتماق ~ əl tutmaq
-الجک ~ əlcək
-( الجکتیکن(توخویان ~ əlcək tikən(toxuyan)
-اَلجولا ~ əlcula
-الجه‎ ~ əlcə
-الجه‎جیک ~ əlcəcik
-الجیک ~ əlcik
-الجه‎لر ~ əlcələr
-ا لچاتان ~ əlçatan
-ا لچاتماز ~ əlçatmaz
-ا لچاتمازلیق ~ əlçatmazlıq
-( ا لچالماق (وورماق ~ əlçalmaq (vurmaq)
-ا لچانتاسی ~ əlçantası
-ا لچکمک ~ əl çəkmək
-ا لچکمیش ~ əl çəkmiş
-الچه‎ ~ əə
-ا لچیرپماق ~ əl çırpmaq
-ا لچیرکی ~ əlçirki
-الچیم ~ əlçim
-الچین ~ əlçin
-الحاصل ~ əlhasil
-اَلحال ~ əlhal
-الحان ~ əlhan
-الحذر ~ əlhəzər
-الحق ~ əlhəq
-الحمدولله ~ əlhəmdulillah
-ا لخرجی ~ əlxərci
-الخلج ~ əlxələc
-ا لداراغی ~ əldarağı
-الدنآ غیزایاشاماق ~ əldən ağıza yaşamaq
-الدن آلماق ~ əldən almaq
-الدن آیاقدان اولماق ~ əldən ayaqdan olmaq
-الدن آیاقدان دوشمک ~ əldən ayaqdan düşmək
-الدن آیاقدان سالماق ~ əldən ayaqdan salmaq
-الدن آیاقدن گئتمک ~ əldən ayaqdən getmək
-الدن اله‎ دوشمک ~ əldən ələ düşmək
-الدن اله‎ دولاشماق ~ əldən ələ dolaşmaq
-الدن اله‎ گزمک ~ əldən ələ gəzmək
-الدن اله‎ ~ əldən ələ
-الدن بوراخماق ~ əldən buraxmaq
-الدن توتماق ~ əldən tutmaq
-الدن توشموش ~ əldən tüşmüş
-الدن چیخارماق ~ əldən çıxarmaq
-الدن چیخماق ~ əldən çıxmaq
-الدن دوشمک ~ əldən düşmək
-الدن دوشمه‎ ~ əldən düşmə
-الدن دیلدن دوشمک ~ əldən dildən düşmək
-الدن دیلدنسالماق ~ əldən dildən salmaq
-الدن قاچیرماق ~ əldən qaçırmaq
-الدنق ویماق ~ əldən qoymaq
-الدن گئتمک ~ əldən getmək
-الدن گئتمیش ~ əldən getmiş
-الدن گلدیگی قدر ~ əldən gəldiyi qədər
-الدن گلمه‎‎مک ~ əldən gəlməmək
-الدن گلن ~ əldən gələn
-الدن نه‎ گلر ~ əldən nə gələr
-الدن وئرمک ~ əldən vermək
-الدنی اپیشماق ~ əldən yapışmaq
-ا لدوردوراجی ~ əldurduracı
-الده‎ ~ əldə
-الده آووجدا هرنه وارسا ~ əldə avucda hərnə varsa
-الده‎ ائتمک ~ əldə etmək
-الده‎ اؤلمک ~ əldə ölmək
-الده‎ اولماماق ~ əldə olmamaq
-الده‎ بؤیومک ~ əldə böyümək
-الده‎ بسله‎مک ~ əldə bəsləmək
-الده‎ قالمیش ~ əldə qalmış
-( الده‎ قاییرما (قایریلما ~ əldə qayırma (qayrılma)
-الده‎ قویماق ~ əldə qoymaq
-الده‎ کی ~ əldəki
-الده‎ گزدیرمک ~ əldə gəzdirmək
-ا لدیمز ~ əl dəyməz
-ا لدیمک ~ əl dəymək
-ا لدیمه‎ میش ~ əl dəyməmiş
-الدیوان ~ əldivan
-ا لدییرمانی ~ əl dəyirmanı
-ا لدییشدیرمک ~ əl dəyişdirmək
-الَرده‎ ~ ələrdə
-ا لسؤزلوگو ~ əl sözəlüyü
-ا لساتیشی ~ əl satışı
-ا لساخلاماق ~ əl saxlamaq
-الساعه‎ ~ əssaə
-الست ~ ələst
-اَلَست ~ ələst
-السلام ~ əssəlam
-ا لسورتمه‎ ~ əl sürtmə
-ا لسورمک ~ əl sürmək
-ا لسیخماق ~ əl sıxmaq
-ا لسیز ~ əlsiz
-ا لسیزآیا قسیز ~ əlsiz ayaqsız
-الَش ~ ələş
-ا لصابونو ~ əl sabunu
-ا لصنعت لری ~ əl sənətləri
-الطاف ~ əltaf
-الطمغاینا صری ~ əttəmğayi nasiri
-العطش ~ ələtəş
-العفو ~ ələf
-الغرض ~ əərəz
-الغیاث ~ əlğias
-الف ~ əlif
-الفآ باد ~ əlif abad
-الفاظ ~ əlfaz
-ا لفالی ~ əlfalı
-الفبا ~ əlifba
-القا ب ~ əlqab
-ا لقابی ~ əlqabı
-ا لقاتدیم جانیما ~ əlqatdım canıma
-ا لقاتماق ~ əlqatmaq
-( ا لقالدیرماق (قالخیزماق ~ əlqaldırmaq (qalxızmaq)
-ال قدر ~ əl qədər
-القصه‎ ~ əlqissə
-القنا چایی ~ əlqina çayı
-اَلقَناو ~ əlqənav
-ا لقوشو ~ əlquşu
-ا لقول آتماق ~ əlqol atmaq
-ا لقول آچماق ~ əlqol açmaq
-ا لقول ~ əlqol
-ا لقول اؤلچمک ~ əlqol ölçmək
-ا لقولو آچیلماق ~ əlqolu açılmaq
-ا لقولو باغلانماق ~ əlqolu bağlanmaq
-ا لقویما ~ əl qoyma
-ا لقویماق ~ əlquymaq
-اَلقیرمیش ~ əlqırmış
-الک ~ ələk
-الک ~ ələk
-ال کاولک ~ ələkülək
-ا لکتابی ~ əlkitabı
-اَلکچ ی ~ ələkçi
-اَلکچ یلیک ~ ələkçilik
-الکدن گئچیرمک ~ ələkdən geçirmək
-ا لکسری ~ əl kəsəri
-الکل ~ əlkol
-ال کلنمک ~ ələklənmək
-ال کله‎‎مک ~ ələkləmək
-ال کلی ~ ələkli
-ال کلیک ~ ələklik
-اَلکول ~ əlkol
-الکه‎ بولاق ~ əlkə bulaq
-ا لکیری ~ əl kiri
-الکیمیا ~ əlkimia
-ا لگؤتورمک ~ əl götürmək
-ا لگَرمک ~ əl gərmək
-ا لگزدیرمک ~ əl gəzdirmək
-ا لگزمک ~ əl gəzmək
-الگزیر ~ əlgəzir
-اَلگین ~ əlgin
-اللتمک ~ əllətmək
-اللرده‎گ زمک ~ əllərdə gəzmək
-اللر یسوستالماق ~ əlləri sustalmaq
-اللریق یزیلدیر ~ əlləri qızıldır
-ا للرینی اؤلچمک ~ əllərini ölçmək
-ا للرینی ایشه‎ سالماق ~ əllərini işə salmaq
-اللرینی دؤشونه‎ قویماق ~ əllərini döşünə qoymaq
-اللرینی داراق لاماق ~ əllərini daraqlamaq
-اللرینی قالدیر ~ əllərini qaldır
-ا للرینییانینا سالماق ~ əllərini yanına salmaq
-اللری وخاری ~ əllər yuxarı
-اللشدیرمک ~ əlləşdirmək
-اللشدیرمه‎ ~ əlləşdirmə
-اللشدیریلمک ~ əlləşdirilmək
-اللشمک ~ əlləşmək
-اللشمه‎ ~ əlləşmə
-اللم قللم ~ əlləm qəlləm
-اللنمک ~ əllənmək
-اَلله‎ ~ əllə
-ا لله‎‎مک ~ əlləmək
-الله‎مه‎ ~ əlləmə
-اللاهیاری ~ əllahyarı
-اللی ~ əlli
-اللی آیاقلی ~ əllı ayaqlı
-اللیشر ~ əllişər
-ا للیک ~ əllik
-الل یلیک ~ əllilik
-اللینجی ~ əllinci
-اَلم ~ ələm
-الماس ~ əlmas
-المالک و الممالک ~ əlmalik vəlməmalik
-اَلمثنّی ~ əlmüsənna
-المسالِک و الممالِک ~ əlməsalik vəlmmalik
-المکی ~ əlməki
-ا لمنده‎ ~ əlməndə
-ا لمنیم اتک سنین ~ əl mənim ətək sənin
-الَموت ~ ələmut
-اَلنْتی ~ ələnti
-اَلَن ْد ~ ələnd dizəsi
-النگش ~ əlnəgəş
-النگه‎ ~ ələngə
-النمک ~ ələnmək
-الَنمه‎ ~ ələnmə
-الو ~ əlo
-اَلوئر ~ əlver
-اَلوئردی ~ əlverdi
-ا لوئرمک ~ əlvermək
-اَلوئرَن ~ əlverən
-الوئری شسیز ~ əlverişsiz
-الوئری شسی زلیک ~ əlverişsizlik
-ا لوئریشلی ~ əlverişli
-ا لوئریشل یلیک ~ əlverişlilik
-الواح ~ əlvah
-الوار ~ əlvar
-الواط ~ əlvat
-الوا طلیق ~ əlvatlıq
-الوان ~ əlvan
-اَلوجینلی ~ əlocinli
-الوداع ~ əlvida
-الوک ~ əluk
-الوند ~ əlvənd
-الوو ~ əlov
-ا لوورماق ~ əl vurmaq
-اَلوولانما ~ əlovlanma
-اله‎آلماق ~ ələ almaq
-اله‎آووجا سیغماماق ~ ələ avuca sığmamaq
-اله‎اؤیرتمک ~ ələ öyrətmək
-الهادی ~ əlhadi
-ا لهاواسی ~ əl havası
-اله‎باخان ~ ələ baxan
-اله‎باخماق ~ ələ baxmaq
-اله‎تاپشیرماق ~ ələ tapşırmaq
-اله‎خینا قویماق ~ ələ xına qoymaq
-( اله‎دوشمک (گئچمک ~ ələ düşmək(geçmək)
-اله‎دولاماق ~ ələ dolamaq
-اله‎سالماق ~ ələ salmaq
-اله‎گئچیرمک ~ ələ geçirmək
-اله‎گئچمز ~ ələ geçməz
-اله‎گئچمزلیک ~ ələ geçməzlik
-اله‎گئچمک ~ ələ geçmək
-اله‎گئچیرمه‎ ~ ələ geçirmə
-اله‎گتیرمک ~ ələ gətirmək
-اله‎گتیرن ~ ələ gətirən
-اله‎گلمک ~ ələ gəlmək
-اله‎گلمه‎ ~ ələ gəlmə
-اله‎گلن ~ ələ gələn
-اله‎‎مک ~ ələmək
-اله‎مه‎سیناوی ~ ələmə sınavı
-اله‎وئرمک ~ ələ vermək
-اَلههی ~ ələhi
-اله‎یز ~ ələyəz
-ا لیئتمز ~ əl yetməz
-ا لیئتمک ~ əl yetmək
-ا لیئتیرمک ~ əl yetirmək
-الی آچیق ~ əli açıq
-الیآچی قلیق ~ əlaçıqlıq
-ال یآزا وارماماق ~ əli aza varmamaq
-الی آشاغی ~ əli aşağı
-( الیآشاغیاولماق(دوشمک ~ əli aşağı olmaq(düşmək)
-الی آشاغیلیق ~ əli aşağılıq
-الی آغیر ~ əli ağır
-الی آغیرلیق ~ əli ağırlıq
-الیآلتیندا اولماق ~ əli altında olmaq
-الی آلیشماق ~ əli alışmaq
-الیآیاغی باغلی ~ əli ayağı bağlı
-الیآیاغی دولاشماق ~ əli ayağı dolaşmaq
-ال یارمز گوجو یئتمز ~ əli ərməz gücü yetməz
-( ا لیازما(سی ~ əlyazma(sı)
-ا لیازیسی ~ əlyazısı
-ال یاسمک ~ əli əsmək
-الیاف ~ əlyaf
-الیاکمک توتماق ~ əli əkmək tutmaq
-ا لیالین ~ əl yalın
-ال یالینه‎ دیمک ~ əli əlinə dəymək
-ال یاولماق ~ əli olmaq
-ال یاوز ~ əli uz
-ال یاوزون ~ əli uzun
-ال یاوزونلوق ~ əli uzunluq
-الی اوشاقلی ~ əli uşaqlı
-ال یاوزولمک ~ əli üzülmək
-ال یایتی ~ əli iti
-ال یاَیری ~ əli əyri
-ال یاَیر یلیک ~ əli əyrilik
-ال یایستی ~ əli isti
-ال یایش توتماق ~ əli iş tutmaq
-ال یایشده‎ اولماق ~ əli işdə olmaq
-ال یایشه‎یاتماق ~ əli işə yatmaq
-ا لیایلیغی ~ əl yaylığı
-ال یبئلده‎ ~ əli beldə
-الی باتمان ~ əli batman
-الی باغلی ~ əli bağlı
-ال یبرک ~ əli brək
-ال یبوش ~ əli boş
-الی بوشاچیخماق ~ əli boşa çıxmaq
-ال یبوشدؤنمک ~ əli boş dönmək
-ال یبوشگلمک ~ əli boş gəlmək
-ال یبوشلوق ~ əli boşluq
-اَل یبول ~ əli bol
-ال یبوینوندا قالماق ~ əli boynunda qalmaq
-ال یبیر یئره‎ یئتیشمک ~ əli bir yerə yetişmək
-ال یپارا گؤرمک ~ əli para görmək
-الی داش ~ əli daş
-الی تئز ~ əli tez
-ال یتمیز اولماق ~ əli təmiz olmaq
-ال یتوتماق ~ əli tutmaq
-ال یتیتره‎‎مک ~ əli titrəmək
-ال یچابوق ~ əli çabuq
-ال یچاتان ~ əli çatan
-ال یچاتماماق ~ əli çatmamaq
-الی چووقانلی ~ əlı çovqanlı
-الی چیخماق ~ əli çıxmaq
-ال یدار اولماق ~ əli dar olmaq
-الیدرق ~ əlidərəq
-الیدورسا آیاغی دورماز ~ əli dursa ayağı durmaz
-ال یدوعادا ~ əli duada
-ال یدولو ~ əli dolu
-ال یدولولوق ~ əli doluluq
-ال یدینج اوتورماماق ~ əli dinc oturmamaq
-ال یسلاح توتان ~ əli silah tutan
-ال یسویوماق ~ əli soyumaq
-الی سوپالی ~ əli sopalı
-ال یسوستالماق ~ əli sustalmaq
-اَل یسورمه‎ ~ əli sürmə
-الی سیخی ~ əli sıxı
-اَلیش ~ əliş
-الیف ~ əlif
-الی قابارلی ~ əli qabarlı
-ال یقالخماق ~ əli qalxmaq
-الی قامچیلی ~ əli qamçılı
-الی قانداللی ~ əli qandallı
-الی قانلی ~ əli qanlı
-ال یقلم توتان ~ əli qələm tutan
-ال یقلم توتماق ~ əli qələm tutmaq
-ال یقوروسون ~ əli qurusun
-الی قولاغیندا ~ əli qulağında
-ال یقوینوندا ~ əli qoynunda
-ال یقییماق ~ əli qiymaq
-الیک ~ əlik
-اَلیک ~ əlik
-اَلیک ~ əlik
-ال یکاساد ~ əli kasad
-ال یکسیلمک ~ əli kəsilmək
-الیکمن ~ əlikmən
-ال یگئنیش ~ əli geniş
-ال یگتیرمک ~ əli gətirmək
-ال یگتیرن ~ əli gətirən
-ال یگلمه‎‎مک ~ əli gəlməmək
-ال یگودک ~ əli güdək
-ال یگیجیشمک ~ əli gicişmək
-الیمیاخاندا اولسون ~ əlim yaxanda olsun
-الیم یاندی ~ əlim yandı
-الیمین ایچیندن گلیر ~ əlimin içindən gəlir
-الیمین اورتاسیندان گلیر ~ əlimin ortasından gəlir
-الینجه‎ ~ əlincə
-الیندن آلماق ~ əlindən almaq
-الیندن ایش گلمک ~ əlindən iş gəlmək
-الیندن ایش گلن ~ əlindən iş gələn
-الیندن بیر ایش گلمه‎‎مک ~ əlindən bir iş gəlməmək
-الیندن بیر قضا چیخماق ~ əlindən bir qəza çıxmaq
-الیندن توتماق ~ əlindən tutmaq
-الیندن جیلوو گمیرمک ~ əlindən cilov gəmirmək
-الیندن چیخماق ~ əlindən çıxmaq
-الیندن خاطا چیخماق ~ əlindən xata çıxmaq
-الیندن دوشمه‎‎مک ~ əlindən düşməmək
-الیندن زارا گلمک ~ əlindən zara gəlmək
-الیندن قاچماق ~ əlindən qaçmaq
-الیندن قان چیخماق ~ əlindən qan çıxmaq
-الیندن قورتولماق ~ əlindən qurtulmaq
-الیندن گئتمک ~ əlindən getmək
-الیندن گلمک ~ əlindən gəlmək
-الیندن گله‎نی ائتمک ~ əlindən gələni etmək
-الیندنی اپیشماق ~ əlindən yapışmaq
-الینده‎ اؤلمک ~ əlində ölmək
-الینده‎ اویونجاق ائتمک ~ əlində oyuncaq etmək
-الینده‎ قالماق ~ əlində qalmaq
-الینه‎ آلماق ~ əlinə almaq
-الینه‎آیاغینا دوشمک ~ əlinə ayağına düşmək
-الینه‎ اته‎یینه‎ ساریلماق ~ əlinə ətəyinə sarılmaq
-الینه‎بئل وئرمک ~ əlinə bel vermək
-( الینه‎باخماق (بیرینین ~ əlinə baxmaq (birinin)
-الینه‎ چؤبوئرمک ~ əlinə çöb vermək
-الینه‎ دوشمک ~ əlinə düşmək
-الینه‎ ساغلیق ~ əlinə sağlıq
-الینه‎ سالماق ~ əlinə salmaq
-الینه‎ گئچمک ~ əlinə geçmək
-الینی آیاغینی چکمک ~ əlini ayağını çəkmək
-الینی اؤلچمک ~ əlini ölçmək
-الینی الینه‎ وئرمک ~ əlini əlinə vermək
-الینی بند ائله‎‎مک ~ əlini bənd eləmək
-الینی چابوق توتماق ~ əlini çabuq tutmaq
-الینی دیزینه‎ وورماق ~ əlini dizinə vurmaq
-الینی قولاغینا قویماق ~ əlini qulağına qoymaq
-ال یوارماق ~ əli varmaq
-ال یوارماماق ~ əli varmamaq
-الیوردام ایله‎ ~ əl yordam ilə
-ال ییئتیشمک ~ əli yetişmək
-الی یاتماق ~ əli yatmaq
-ال ییخاماق ~ əl yıxamaq
-ال ییوخا ~ əli yoxa
-ال ییونگول ~ əli yüngül
-ام ~ əm
-اَمارات ~ əmarat
-اَماکن ~ əmakin
-امانت ~ əmanət
-امانتی ~ əmanəti
-امانی ~ əmani
-امانی ~ əmani
-امبریون ~ əmbrion
-اَمپئرسیونیست ~ əmpersionist
-امپئرسیونیزم ~ əmpersionizm
-امپئریالیزم ~ əmperyalizm
-امپئریالیست ~ əmperyalist
-امپوزه‎ ~ əmpozə
-اَمت ~ əmət
-امتعه‎ ~ əmtəə
-اَم تلر ~ əmətlər
-امثال ~ əmsal
-امج ~ əməc
-امجک ~ əmcək
-امجک آلتی ~ əmcək altı
-امجک اوشاغی ~ əmcək uşağı
-امجک ساللانماسی ~ əmcək sallanması
-امجک لی ~ əmcəkli
-امج کدن کسمک ~ əmcəkdən kəsmək
-امجکل یلر ~ əmcəklilər
-امجیک ~ əmcik
-اَمچی ~ əmçi
-اَمچه‎لی ~ əəli
-اَمچیاتا ~ əmçiata
-امدیرتمک ~ əmdirtmək
-امدیرمک ~ əmdirmək
-امدیریتمک ~ əmdiritmək
-امدیریلمک ~ əmdirilmək
-امر ~ əmər
-امرآباد ~ əmrabad
-امراض ~ əmraz
-امراُللاه ~ əmrullah
-امراه لو ~ əmrahlu
-امرن ~ əmrən
-امرنامه‎ ~ əmrnamə
-امرود ~ əmrud
-امرودک ~ əmrudək
-امره‎ ~ əmrə
-امزیرتمک ~ əmzirtmək
-امزیرمک ~ əmzirmək
-امزیریلمک ~ əmzirilmək
-امزیک ~ əmzik
-امزیک لَنمک ~ əmziklənmək
-امزی کسیز ~ əmziksiz
-امزی کله‎مک ~ əmzikləmək
-امزی کلی ~ əmzikli
-اَمسته‎جا ن ~ əməstəcan
-اَمش ~ əməş
-اَمشن ~ əən
-امعاء ~ əma
-امقین ~ əməqin
-امک ~ əmək
-امک وئرمک ~ əmək vermək
-ام کآلَتی ~ əmək aləti
-ام کاوردوسو ~ əmək ordusu
-ام کپرور ~ əmək pərvər
-ام کتربیه‎ سی ~ əmək tərbiəsi
-ام کچکمک ~ əmək çəkmək
-امکچی ~ əməkçi
-امکچیلیک ~ əməkçilik
-ام کحاقّی ~ əmək haqqı
-امکدار ~ əməkdar
-امکدارلیق ~ əməkdarlıq
-امکداش ~ əməkdaş
-امکداشلیق ~ əməkdaşlıq
-امکداشلیق ائتمک ~ əməkdaşlıq etmək
-ام کسئور ~ əməksevər
-ام کسئورلیک ~ əməksevərlik
-ام کسیز ~ əməksiz
-ام کقابلیتی ~ əmək qabliəti
-ام کقارشیسی ~ əmkqarşısı
-ام کگون ~ əməkgün
-امکلی ~ əməkli
-امکلی آیلیغی ~ əməkli aylığı
-امکلی اولماق ~ əməkli olmaq
-امکلی معاشی ~ əməkli maaşı
-امکلیک ~ əməklik
-امکلیلیک ~ əməklilik
-امکلیلیک چاغی ~ əməklilik çağı
-امکَنه‎ ~ əmkənə
-امگک ~ əmgək
-امل ~ əməl
-املاح ~ əmlah
-املاک ~ əmlak
-املش ~ əmləş
-اَملَک ~ əmlək
-املک ~ əmlək
-امله‎‎مک ~ əmləmək
-املیک ~ əmlik
-املیک کیمی ~ əmlik kimi
-اممج ~ əmməc
-اممک ~ əmmək
-اممه‎ ~ əmmə
-اممه‎ باسما تولومبا ~ əmmə basma tulumba
-امن ~ əmən
-امن امانلیق ~ əmn amanlıq
-اَمناوا ~ əmnava
-اَمنبای ~ əmənbay
-امنک ندی ~ əmən kəndi
-اَمنو ~ əməno
-امنیت ~ əmniyət
-امنیتشو راسی ~ əmniyət şurası
-امنی تسیز ~ əmniyətsiz
-امنی تسیزلیک ~ əməniyətsizlik
-امنی تلی ~ əmniyətli
-امنیه‎ ~ əmniyə
-اموات ~ əmvat
-امواج ~ əmvac
-اموال ~ əmval
-امهال ~ əmhal
-اَمه‎جن ~ əməcən
-اَمه‎جنلر ~ əməcənlər
-اَمه‎زک ~ əməzək
-امه‎کؤمه‎ جی ~ əməköməci
-امه‎یی ایتمک ~ əməyi itmək
-امه‎یی گئچمک ~ əməyi geçmək
-امیجی ~ əmici
-( امیجیتوکلر(تئللر ~ əmici tüklər(tellər)
-امیر ~ əmir
-امیرالاُمرا ~ əmirulüməra
-امیرانگه‎ ~ əmirəngə
-امیرجیک ~ əmircik
-امیرخیزلی ~ əmirxizli
-امیر سلطانزاده‎ ~ əmir sultanzadə
-امیر علیشیرنوایی ~ əmir əlişir nəvai
-امیرلو ~ əmirlu
-امیرلیک ~ əmirlik
-امیر هدایتالله ~ əmir hidayətulla
-امیزدیریلمک ~ əmizdirilmək
-امیزدیرتمک ~ əmizdirtmək
-امیزدیرمک ~ əmizdirmək
-امیزدیرمه‎ ~ əmizdirmə
-امیزلیک ~ əmizlik
-امیزمک ~ əmizmək
-امیش ~ əmiş
-امیشدیرمک ~ əmişdirmək
-امیشدیریلمک ~ əmişdirilmək
-امیشمک ~ əmişmək
-امیک ~ əmik
-امیلمک ~ əmilmək
-امین ~ əmin
-امین آمانلیق ~ əmin amanlıq
-امینی سرابی ~ əmini sərabi
-ان ~ ən
-ا نآز ~ ənaz
-ا نآز ساپما آچیسی ~ ənaz sapma açısı
-ا نآشاغی ~ ənaşağı
-اناث ~ ənas
-انادی ~ ənadi
-انار ~ ənar
-انارستان ~ ənaristan
-انالوجه‎ ~ ənalucə
-انایی ~ ənayı
-اناییلاشماق ~ ənayılaşmaq
-اناییجا ~ ənayıca
-اناییجاسینا ~ ənayıcasına
-اناییلیق ~ ənayılıq
-انایین ~ ənayın
-انبتد اغی ~ ənbət dağı
-ا نبؤیوک ~ ənböyük
-انبی ~ ənbi
-انبیا ~ ənbia
-انبیر ~ ənbir
-انبیق ~ ənbiq
-اَنبیلگؤل ~ ənbilgöl
-انتاج ~ əntac
-انتیق ~ əntiq
-انتیقه‎ ~ əntiqə
-انجام ~ əncam
-انجام تاپماق ~ əncam tapmaq
-( انجامقیلماق(وئرمک ~ əncam qılmaq(vermək)
-انجم آباد ~ əncəm abad
-انجمن ~ əncümən
-انجمن ~ əncümən
-انجیقار ا ~ ənciqara
-انجیر ~ əncir
-انجیر قوشو ~ əncir quşu
-انجیر مرباسی ~ əncir murabbası
-انجیرلیک ~ əncirlik
-انجیل ~ əncil
-انجیل ~ əncil
-اَنَچ ~ ənəç
-اَنچو ~ ənçu
-انحاء ~ ənha
-اندآباد ~ əndabad
-اَنداب ~ əndab
-انداده‎ ~ əndadə
-اندازه‎ ~ əndazə
-اندازه‎سیز ~ əndazəsiz
-اندازه‎لی ~ əndazəli
-انداق ~ əndaq
-اندام ~ əndam
-اندا ملی ~ əndamlı
-اندبیل ~ əndəbil
-اَندرآب ~ əndərab
-اندرجین ~ əndərcin
-اندردؤندر ائله‎‎مک ~ əndər döndər eləmək
-اندرزی ~ əndərzi
-اندرمک ~ əndərmək
-اندرون ~ əndərun
-انده‎ریلمک ~ əndərilmək
-اَندیجان ~ əndican
-اَندیرگان ~ əndirgan
-اندیریلمک ~ əndirilmək
-اَندیس ~ əndis
-اندیشه‎ ~ əndişə
-( اندیشه‎ ائتمک (چکمک ~ əndişə etmək (çəkmək)
-انذار ~ ənzar
-اَنَرجان ~ ənərcan
-( انَز (انَزه‎ ~ ənəz (ənəzə)
-انزاب ~ ənzab
-انزالی ~ ənzalı
-انزان ~ ənzan
-اَنَزان ~ ənəzan
-انزانلار ~ ənzanlar
-انزر ~ ənzər
-انزَلی ~ ənzəli
-ان زلی ~ ənzəli
-انزَلی ~ ənzəli
-انزه‎ ~ ənzə
-انَزه‎لشمک ~ ənzələşmək
-انزیل ~ ənzil
-انژئکتور ~ ənjektor
-انژئکسیون ~ ənjeksion
-انسولین ~ ənsolin
-انسه‎ ~ ənsə
-انسه‎قوجا ~ ənsəqoca
-انسیکلوپئدیا ~ ənsiklopedia
-انشانلار ~ ənşanlar
-انشیشمک ~ ənşişmək
-انصار ~ ənsar
-انظار ~ ənzar
-اَنعام ~ ənam
-انفاد ~ ənfad
-انفاذ ~ ənfaz
-انفاق ~ ənfaq
-انفال ~ ənfal
-انفورماسیون ~ ənformasion
-انفیه‎ ~ ənfiə
-انقاض ~ ənqaz
-انقوت ~ ənqut
-انقوت ~ ənqut
-اَنقوشتاجان ~ ənquştacan
-انک ~ ənək
-انکرمنکر ~ ənkərmünkər
-انکَکوان ~ ənkəkvan
-ا نکیچیک اورتاق چارپی ~ ən kiçik ortaq çarpı
-اَنکیش ~ ənkiş
-انگ ~ əng
-انگبو ~ əngəbu
-انگج ~ əngəc
-انگدوش ~ əngəduş
-انگل ~ əngəl
-انگلا ولماق ~ əngəl olmaq
-انگلب الیغی ~ əngəl balığı
-انگلبیتگ یلر ~ əngəl bitgilər
-انگلب یلیمی ~ əngəl bilimi
-( انگلچیخارماق(تؤرتمک ~ əngəl çıxarmaq(törətmək)
-( انگلچیخماق(تؤرنمک ~ əngəl çıxmaq(törənmək)
-انگ لسیز ~ əngəlsiz
-انگللنمک ~ əngəllənmək
-انگ لله‎ ییش ~ əngəlləyiş
-انگ لله‎‎مک ~ əngəlləmək
-انگ للی ~ əngəlli
-انگله‎ دوشمک ~ əngələ düşmək
-انگله‎ سالماق ~ əngələ salmaq
-انگَن ~ əngən
-انگومان ~ ənguman
-اَنگور ~ əngür
-انگوران ~ əngüran
-انگه‎بنگه‎ ~ əngəbəngə
-انگه‎به‎ ~ əngəbə
-انگه‎به‎سیز ~ əngəbəsiz
-انگه‎به‎لی ~ əngəbəli
-انگه‎به‎لیک ~ əngəbəlik
-انگه‎دوش ~ əngəduş
-انگه‎رک ~ əngərək
-انگه‎رک اوتو ~ əngərək otu
-انگه‎رک گیللر ~ əngərək gıllər
-انگه‎خاران ~ əngəxaran
-انگه‎ره‎ ~ əngərə
-انگه‎نک ~ əngənək
-انگه‎نه‎ ~ əngənə
-انگی بوش ~ əngi boş
-انگی داغی ~ əngi dağı
-انگی قیزیشماق ~ əngi qızışmaq
-انگیران ~ əngiran
-اَنگی ز ~ əngiz
-انگیزاسیون ~ əngizasion
-انگیل ~ əngil
-انگین ~ əngin
-انگینار ~ ənginar
-انگی نلشمک ~ ənginləşmək
-انگی نلیک ~ ənginlik
-انگینه‎ وئرمک ~ ənginə vermək
-انگینی یورماق ~ əngini yormaq
-انلیک ~ ənlik
-انلیک کیریشان ~ ənlik kirişan
-انلی کلی ~ ənlikli
-انلی کلیکیریشا نلی ~ ənlikli kirişanli
-انَنمک ~ ənənmək
-اننی ق ~ ənniq
-اننیک ~ ənnik
-انواع ~ ənva
-انوئی ~ ənvey
-انور ~ ənvər
-انور علیبیگی ~ ənvr əlibeygi
-انور محمدخانلی ~ ənvər məmmədxanlı
-اَنوش ~ ənuş
-انُوش تیگین ~ ənuş tigin
-اَنوشتَکین ~ ənuştəkin
-اَنوشخان ~ ənuşxan
-اَنوک ~ ənük
-اَنو کسنگون ~ ənük səngün
-انهار ~ ənhar
-انهر ~ ənhər
-اَنه‎شوش ~ ənəşüş
-انه‎‎مک ~ ənəmək
-انه‎مه‎ ~ ənəmə
-انه‎مه‎ ~ ənəmə
-انی قایاسی ~ əni qayası
-ا نیاخجی ~ ənyaxcı
-اَنیجوق ~ ənicuq
-انیر ~ ənir
-انیزه‎ چای ~ ənizə çay
-اَنیسولوم ~ ənisolum
-اَنیش ~ əniş
-انیشته‎ ~ əniştə
-اَنیک ~ ənik
-اَنی کله‎‎مک ~ ənikləmək
-اَنیمئیشین ~ ənimeyşın
-اَنین ~ ənin
-اَواخر ~ əvaxir
-اَواسط ~ əvasit
-اَوامر ~ əvamir
-اَوایل ~ əvail
-اَوده‎لان ~ əvdəlan
-اَودی ~ əvdi
-اَورق ~ əvrəq
-اَورنگ ~ əvrəng
-اَورنه‎ ~ əvərnə
-اَورین داغی ~ əvrin dağı
-اَوستا ~ əvista
-اَوسر ~ əvsər
-اَوسه‎‎مک ~ əvsəmək
-اَوعلی ~ əvəli
-اَول ~ əvvəl
-اَولا ~ əvvələn
-اَولان ~ əvlan
-اَولجه‎ ~ əvvəlcə
-اَولدن ~ əvvəldən
-اَولکی ~ əvvəlki
-اَوللر ~ əvvəllər
-اَولیخانلو ~ əvlixanlu
-اَوه‎دتمک ~ əvədətmək
-اَوه‎دشمک ~ əvədəşmək
-اَوه‎ده‎‎مک ~ əvədəmək
-اَوه‎لیک ~ əvəlik
-اَوه‎لیکپیلوو ~ əvəlik pilov
-اَوه‎لیکسوولار ~ əvəliksovlar
-اَوه‎لی کلی ~ əvəlikli
-اَویک ~ əvik
-اَوین چای ~ əvin çay
-اَویندین ~ əvindin
-اور هی یبیرتهر (جور) اولماق ~ əyi bir təhər (cür) olmaq
-( اوره‎ییجییاریقانادؤنمک(قاناولماق ~ əyi ciyarı qana
-( اوره‎ی یداشدان (دمیردن ~ əyi daşdan
-اوره‎ییسوغان قابیغی کیمی سویولماق ~ əyi soğan qabığı kimi
-اوره‎ی ینانه‎ کیمی (نعناع کیمی) اسمک ~ əyi nanə kimi (nəna
-( اوره‎یینی چکمک (چوروتمک ~ əyini çəkmək (çürütmək)
-( اوره‎یینی سرین لتمک (سویوتماق ~ əyini sərinlətmək
-( اوره‎یینی یارالاماق (یارماق، قوپارماق ~ əyini yaralamaq
-( اوره‎یینیپارتلاتماق(پارچالاماق ~ əyini partlatmaq
-اوره‎یینین باشی (اوجو) آغریماق ~ əyinin başı (ucu)
-اوره‎یینین تئل لری اسمک ~ əyinin telləri
-اوره‎یینین ساپی اوزولمک ~ əyinin sapı
-اوره‎یینین قوردونو اؤلدورمک ~ əyinin qurdunu
-اوره‎یینینیاغی (پییی) اریمک ~ əyinin yağı (piyi)
-اوره‎یینینیاغینی (پییینی) اریتمک ~ əyinin yağını (piyini)
-اوره‎یینینیاغینی (پییینی)یئمک ~ əyinin yağını (piyini)
-اوره‎یینینیاغی نییئدیرتمک ~ əyinin yağını
-اَه ~ əh
-اَهالی ~ əhaliı
-اهانت ~ əhanət
-اَهرام ~ əhram
-اَهرُم ~ əhrom
-اَهری ~ əhəri
-اهمیت ~ əhəmmiyət
-اَهنگ ~ əhəng
-اهواز ~ əhvaz
-اَههمنیلر ~ əhəmənilər
-اَیار ~ əyar
-اَیبک آباد ~ əybək abad
-اَیبگ ~ əybəg
-اَیدم ~ əydəm
-اَیدیرمک ~ əydirmək
-اَیدیریش ~ əydiriş
-اَیدیگوز ~ əydigüz
-اَیر ~ əyər
-اَیرَلتی ~ əyrəlti
-اَیرَلتی اوتو گیللر ~ əyrəlti otugillər
-اَیرَمجه‎ ~ əyrəmcə
-اَیرملی ~ əyrəmli
-ایره‎ ل یسینی گئر یسینی دوشونمک ~ əlisini gerisini
-اَیری ~ əyri
-اَیری ~ əyri
-اَیر یاسگیک ~ əyri əsgik
-اَیریاوتوروب دوز دانیشماق ~ əyri oturub düz danışmaq
-( اَیر یاوغرو (اَیری اویرو ~ əyri oğru (əyri üyrü)
-اَیر یاویرو ~ əyri üyrü
-اَیر یبئل ~ əyribel
-اَیر یباخماق ~ əyri baxmaq
-اَیر یبولاماج ~ əyri bulamac
-اَیر یبویرو ~ əyri büyrü
-اَیریتمک ~ əyritmək
-اَیریجه‎ ~ əyricə
-اَیریجه‎ ~ əyricə
-اَیر یدانیشماق ~ əyri danışmaq
-اَیر یدولانباج ~ əyri dolanbac
-اَیر یسؤز ~ əyri söz
-اَیر یسیز ~ əyrisiz
-اَیر یسینه‎ ~ əyrisinə
-اَیریک ~ əyrik
-اَیر یگئتمک ~ əyri getmək
-اَیر یگؤز ~ əyri göz
-اَیر یگؤزله‎ باخماق ~ əyri gözlə baxmaq
-اَیر یگؤوده‎لی ~ əyri gövdəli
-اَیریلَتمک ~ əyrilətmək
-اَیر یلشمک ~ əyriləşmək
-اَیریلمک ~ əyrilmək
-اَیریلن ~ əyriln
-اَیر یلنمک ~ əyrilənmək
-اَیریله‎بیلر ~ əyriləbilər
-اَی ریلی ~ əyrili
-اَیریلیش ~ əyriliş
-اَیریلیش تیتره‎ ییشی ~ əyriliş titərəyişi
-اَیریلیک ~ əyrilik
-اَیریم ~ əyrim
-اَیریم اویروم ~ əyrim üyrüm
-اَیریم اَیریم ~ əyrim əyrim
-اَیریمجه‎ ~ əyrimcə
-اَیریمچه‎ ~ əyrimçə
-اَیریملی ~ əyrimli
-اَیسی ~ əysi
-اَیگی ~ əygi
-اَیگیش ~ əygiş
-اَیلَتمک ~ əylətmək
-اَیلج ~ əyləc
-اَیلشدیرمک ~ əyləşdirmək
-اَیلشدیریلمک ~ əyləşdirilmək
-اَیلشمک ~ əyləşmək
-اَیلَک ~ əylək
-اَیلَنتی ~ əylənti
-اَیلَنج ~ əylənc
-اَیلنجه‎ ~ əyləncə
-اَیلنجه‎ چی ~ əyləncəçi
-اَیلنجه‎سیز ~ əyləncəsiz
-اَیلنجه‎ یئری ~ əyləncə yeri
-اَیلنجه‎لی ~ əyləncəli
-اَیلَنجه‎لیک ~ əyləncəlik
-اَیلندیرمک ~ əyləndirmək
-اَیلندیرن ~ əyləndirən
-اَیلَندیری ~ əyləndiri
-اَیلندیریجی ~ əyləndirici
-اَیلَندیریش ~ əyləndiriş
-اَیلندیریلمک ~ əyləndirilmək
-اَیلنمک ~ əylənmək
-اَیلنمه‎ ~ əylənmə
-اَیلنمه‎ یئری ~ əylənmə yeri
-اَیله‎تور ~ əylətür
-اَیله‎توربوغا ~ əylətürboğa
-اَیله‎شیک ~ əyləşik
-اَیله‎مک ~ əyləmək
-اَیله‎نه‎رک ~ əylənərək
-اَیله‎نیش ~ əyləniş
-اَیله‎نیلمک ~ əylənilmək
-اَیلیج ~ əylic
-اَیمج ~ əyməc
-اَیمجلی ~ əyməcli
-اَیمک ~ əymək
-اَیمه‎ ~ əymə
-اَیمه‎ جی ~ əyməci
-اَیمه‎ جیلیک ~ əyməcilik
-اَیمه‎لی ~ əyməli
-اَین ~ əyən
-ایوب انصار ~ əyyub ənsar
-ایوبب اکی ~ əyyub bakı
-اَیه‎ ~ əyə
-اَیه‎ ~ əyə
-اَیه‎گو ~ əyə
-اَیه‎لنمک ~ əyələnmək
-اَیه‎له‎‎مک ~ əyələmək
-اَییج ~ əyic
-اَییر ~ əyir
-اَییرتدیرمک ~ əyirtdirmək
-اَییرتمک ~ əyirtmək
-اَییردک ~ əyirdək
-اَییردیلمک ~ əyirdilmək
-اَییرکؤکو ~ əyirkökü
-اَییرما ن ~ əyirman
-اَییرمک ~ əyirmək
-اَییرمن ~ əyirmən
-اَییرمه‎ اؤلچن ~ əyirmə ölçən
-اَییریجی ~ əyirici
-اَییریج یلیک ~ əyiricilik
-اَییریلمک ~ əyirilmək
-اَییریلمیش ~ əyirilmiş
-اَییش ~ əyiş
-اَییش اویوش ~ əyiş üyüş
-اَییک ~ əyik
-اَیی کاؤلچن ~ əyik ölçən
-اَیی کلیک ~ əyiklik
-اَیی کیازی ~ əyik yazı
-اَییلْتمک ~ əyiltmək
-اَییلگن ~ əyilgən
-اَییلگ نلیک ~ əyilgənlik
-اَییلمز ~ əyilməz
-اَییلمک ~ əyilmək
-اَییلمه‎ ~ əyilmə
-اَییلمیش ~ əyilmiş
-اَییله‎ بیلرلیک ~ əyiləbilərlik
-اَییله‎ بیلن ~ əyiləbilən
-اَییلی ~ əyili
-اَییلیش ~ əyiliş
-اَییلیم ~ əyilim
-اَییلی ملی ~ əyilimli
-اَییم ~ əyim
-اَییم اؤلچر ~ əyim ölçər
-اَیی مسیز ~ əyimsiz
-اَیی ملی ~ əyimli
-اَیین ~ əyin
-اَیین باش ~ əyin baş
-اَیینتی ~ əyinti
-اَیینتی اؤلچر ~ əyinti ölçər
-اَیینچ ~ əyinç
-اَییندیریک ~ əyindirik
-اَیی نسل ~ əyinsəl
-اَیینمک ~ əyinmək
-اَیینیک ~ əyinik
-پروژه‎ ~ ərojə
-عبادتگاه ~ əbadətgah
-عبث ~ əbəs
-عبد ~ əbd
-عبدالاحدب هراد ~ əbdüləhəd behrad
-عبداُلرحمان دیلبازاوغلو ~ əbdürrəhman dilbazoğlu
-عبداُلرحمان کواکبی ~ əbdürrəhman kəvakibi
-عبداُلرحمنآ غاشاعر ~ əbdürrəhman ağaşar
-عبداُلرزاقب گدونبولو ~ əbdürrəzzaq bəy dünbülü
-عبداُلرسول فنا ~ əbdürrəsul fəna
-عبداُلعلیخا نخالخالی ~ əbdüləlixan xalxalı
-عبداُلغنی باکیلی ~ əbdülğəni bakılı
-عبداُلقادر مراغه‎ ای ~ əbdülqadir mərağei
-عبدالاحدب هراد ~ əbdüləhəd behrad
-عبداُلمؤمن ~ əbdülmömün
-عبداُلواس عشهیدی ~ əbdülvase şəhidi
-عبدلآ باد ~ əbdil abad
-عبدیللی ~ əbdilli
-عبدی بگ ~ əbdi bəy
-عبیر ~ əbir
-عتبات ~ ətəbat
-عتبهالحقایق ~ ətəbətülhəqaiq
-عتیق ~ ətiq
-عتیقه‎ ~ ətiqə
-عتیقی زنجانی ~ ətiqə zəncani
-عجایب ~ əcaib
-عجب ~ əcəb
-عجبا ~ əcəba
-عجبشئر ~ əcəbşer
-عجز ~ əcz
-عجله‎ ~ əcələ
-عجم ~ əcəm
-عجم آشیران ~ əcəm aşıran
-عجم بوسه‎ لیک ~ əcəm busəlik
-عجم کوردو ~ əcəm kürdü
-عجملو ~ əcəmlu
-عجمی ~ əcəmi
-عجمی ~ əcəmi
-عجمی کوله‎ بوز ~ əcəmi külə boz
-عجوزه‎ ~ əcuzə
-عجول ~ əcul
-عجیب ~ əcib
-عد ~ ədd
-عدالت ~ ədalət
-عدالت ~ ədalət
-عدالتپ رور ~ ədalət pərvər
-عدالتد یوانی ~ ədalət divanı
-عدال تسیز ~ ədalətsiz
-عدال تسیزلیک ~ ədalətsizlik
-عداوت ~ ədavət
-عدد ~ ədəd
-عدد اویونو ~ ədəd oyunu
-عددِ مرتّب ~ ədədi mürəttəb
-عددجه‎ ~ ədədcə
-عددی ~ ədədi
-عدس ~ ədəs
-عدسی ~ ədəsi
-عدل ~ ədl
-عد لسیز ~ ədlsiz
-عدلیه‎ ~ ədliə
-عدلیه‎ چی ~ ədliəçi
-عدم ~ ədəm
-عدمِ مرکزیت ~ ədəmi mərkəziət
-عدمِ مرکزیتچی ~ ədəmi mərkəziətçi
-عدمیت ~ ədəmiət
-عدن ~ ədən
-عدو ~ əduv
-عذاب ~ əzab
-عذاب کندی ~ əzab kəndi
-عرّاده‎ ~ ərradə
-عرّاس ~ ərras
-عراق ~ əraq
-عرایض ~ əraiz
-عرب ~ ərəb
-عر بچیلیک ~ ərəbçilik
-عر بدوشانی ~ ərəbdovşanı
-عربده‎ ~ ərbədə
-عر بساچی ~ ərəbsaçı
-عربستان دفنه‎ سی ~ ərəbistan dəfnəsi
-عربشاه ~ ərəbşah
-عر بصمغی آغاجی ~ ərəbəsəmği ağacı
-عربگیرلو ~ ərəbgirli
-عر بلشمیش ~ ərəbləşmiş
-عربلو ~ ərəblu
-عربی ~ ərbi
-عربی آیلاری ~ ərəbi ayları
-عرش ~ ə
-عرشه‎ ~ əə
-عرشه‎ چای ~ əə çay
-عرشه‎ چی ~ əəçi
-عرَصات ~ ərəsat
-عرصه‎ ~ ərsə
-عرصه‎ واعیان ~ ərsə və əyan
-عرض ~ ərz
-عرَض ~ ərəz
-عرْضِ حال ~ ərzi hal
-عرض سونما ~ ərz sunma
-عرضه‎ ~ ərzə
-عرعر ~ ərər
-عرفات ~ ərəfat
-عرفه‎ ~ ərəfə
-عرَق ~ ərəq
-عروس ~ ərus
-عروض ~ əruz
-عریضه‎ ~ ərizə
-عزا ~ əza
-عزادار ~ əzadar
-عزب ~ əzəb
-عزراییل ~ əzrayıl
-عزل ~ əzl
-عزم ~ əzm
-عزیز ~ əziz
-عزی زگِرامی ~ əzizgirami
-عزیزله‎مک ~ əzizləmək
-عزیزله‎ مه‎ ~ əzizləmə
-عزیمت ~ əzimət
-عسس ~ əsəs
-عسگر ~ əsgər
-عسگر ~ əsgər
-عسگری ~ əsgəri
-عسل ~ əsəl
-عشایر ~ əşair
-عشر ~ əşər
-عشَقه‎ ~ əşəqə
-عشیره‎ ~ əşirə
-عشیلو ~ əşilu
-عصا ~ əsa
-عصب ~ əsəb
-عصبانی ~ əsəbani
-عصبی ~ əsəbi
-عصبیلشمک ~ əsəbiləşmək
-عصبیت ~ əsəbiət
-عصبیم زاج ~ əsəbi məzac
-عصر ~ əsr
-عضلات ~ əzulat
-عضلانی ~ əzulani
-عضُله‎ ~ əzulə
-عطا ~ əta
-عطّار ~ əttar
-عطّاری ~ əttari
-عطالت ~ ətalət
-عطر ~ ətr
-عطریات ~ ətriat
-عطش ~ ətəş
-عطشان ~ ətşan
-عطف ~ ətf
-عطیر ~ ətir
-عطیر چیچگی ~ ətir çiçəyi
-عطیر شاه ~ ətirşah
-عطیر عنبر ~ ətir ənbər
-عطیرچیلیک ~ ətirçilik
-عطیرله‎مک ~ ətirləmək
-عظمت ~ əzəmət
-عظم تلی ~ əzəmətli
-عظیم ~ əzim
-عظیم الجثه‎ ~ əzimüccüssə
-عظیم الشأن ~ əzimüşşən
-عظیم خانلی ~ əzim xanlı
-عظی م ~ əzim
-عفو ~ əfv
-عفو ائتمک ~ əfv etmək
-عفو ائدیلمه‎ ~ əfv edilmə
-عفو دیله‎‎مک ~ əf diləmək
-عفیف ~ əfif
-عفیفه‎ ~ əfifə
-عقاید ~ əqaid
-عقد ~ əqd
-عقرب ~ əqrəb
-عقرب چیچگی ~ əqrəb çiçəyi
-عقربلر ~ əqrəblər
-عقربه‎ ~ əqrəbə
-عقل ~ əql
-عقْلاً ~ əqlən
-عقلی ~ əqli
-عقلیون ~ əqliun
-عقلیه‎ ~ əqliə
-عقیده‎ ~ əqidə
-عقیق ~ əqiq
-عقیل ~ əqil
-عقیل آباد ~ əqil abad
-عقیم ~ əqim
-عکّاس ~ əkkas
-عکاسی ~ əkkasi
-عکس ~ əks
-عکس العمل ~ əksüləməl
-عکسینه‎ ~ əksinə
-علائق ~ əlaiq
-علاالدین ~ əlaəddin
-علاج ~ əlac
-علاحده ~ əlahiddə
-علارود ~ əlarud
-علّاف ~ əllaf
-علاقه‎ ~ əlaqə
-علاقه‎ جنبان ~ əlaqə cunban
-علاقه‎ دار ~ əlaqədar
-علامات ~ əlamat
-علامت ~ əlamt
-علامت اختصاری ~ əlamti ixtisari
-علّامه‎ ~ əllamə
-علّامه‎ طباطبایی ~ əllamə təbatəbai
-علّامه‎لیک ~ əllaməlik
-علاوه‎ ~ əlavə
-علایی ~ əlai
-علَف ~ ələf
-علَفیات ~ ələfiat
-علَم ~ ələm
-علَم ~ ələm
-علَمدار ~ ələmdar
-علَناً ~ ələnən
-علنی ~ ələni
-علنیت ~ ələniət
-علی ~ əli
-علیآقا کورچایلی ~ əliağa kürçaylı
-عل یآقا واحد ~ əliağa vahid
-علی اکبرغافل ~ əli əkbər ğafil
-عل یالحساب ~ ələlhesab
-عل یالخُصوص ~ ələlxusus
-عل یالدوام ~ ələddəvam
-عل یالسویه‎ ~ ələssəviə
-عل یالطلوع ~ ələttulu
-عل یالظاهر ~ ələzzahir
-علیاللاهی ~ əliəllahı
-علیان ~ əlyan
-عل یاَیحال ~ əlaəyyuhal
-علی بایراملی ~ əli bayramlı
-علی بابالو ~ əli babalu
-علی بگلی ~ əli bəgyli
-عل یتوده‎ ~ əlitudə
-علیبگح سینزاده ~ əlibəy hüsenzadə
-علیبگق الاسی ~ əlibəy qalası
-علی خلیلاوغلو ~ əly xəliloğlu
-علی خوارزمی ~ əli xarəzmi
-علیرضان وریپشتگل ~ əliriza nuri poştgöl
-علیرضاص رّافی ~ əliriza sərrafi
-علی رضایی ~ əli rizai
-عل یرغم ~ əlarəğm
-علیشاه‎ ~ əlişə
-علیشاهعوض ~ əlişahəvəz
-علی شُجاع ~ əli şuca
-علیشیر نوایی ~ əlişir nəvai
-علی صدری ~ əli sədri
-عل یفطرت ~ əli fitrət
-علی قنبری ~ əli qənbəri
-علیقوردلو ~ əliqurdlu
-عل یقوشچو ~ əliquşçu
-علی قیشلاقلی ~ əli qışlaqlı
-علِیک السلام ~ əleykəssəlam
-عل یکریم ~ əlikərim
-علیل ~ əlil
-علی مشکینی ~ əli mişkini
-علی میسیو ~ əli misiyo
-علی نشانی ~ əli nişani
-عل ینظمی ~ əli nəzmi
-عل یولیئف ~ əli vəlyef
-علیه ~ əleyh
-علیه‎ ~ əliə
-عل یهذا ~ əlahaza
-علی یئکانلی ~ əli yekanlı
-عمامه‎ ~ əmmamə
-عمان ~ əman
-ع ماوغلو ~ əmoğlu
-عمد ~ əmd
-عمداً ~ əmdən
-ع مقیزی ~ əmqızı
-عمل ~ əməl
-عمل اوتاغی ~ əməl otağı
-عمله‎ ~ əmələ
-عمله‎ ~ əmələ
-عمله‎ جات ~ əmələcat
-عملی ~ əməli
-عملیات ~ əməliyat
-عمواوغلو ~ əmuoğlu
-عمود ~ əmud
-عمودقالخان ~ əmudqalxan
-عمودی ~ əmudi
-عمه‎ ~ əmmə
-عمه‎ اوغلو ~ əmmə oğlu
-عمی ~ əmi
-عمی آروادی ~ əmi arvadı
-عمی اوغلو ~ əmi oğlu
-عمیخانزی ~ əmixanzı
-عمی قیزی ~ əmi qızı
-عمی کندی ~ əmi kəndi
-عمی نوه‎ سی ~ əmi nəvəsi
-عمید ~ əmid
-عمیدآباد ~ əmidabad
-عمیق ~ əmiq
-عنّاب ~ ənnab
-عنّاب سوولار ~ ənnabsovlar
-عنّابلو ~ ənnablu
-عنّابی ~ ənnabi
-عنّابی رقصی ~ ənnabi rəqsi
-عناصر ~ ənasür
-عنانت ~ ənanət
-عنب ~ ənəb
-عنبر ~ ənbər
-عنبرآباد ~ ənbərabad
-عنبرآغاجی ~ ənbərağacı
-عنبران ~ ənbəran
-عنبراوغلو ~ ənbəroğlu
-عنبربالیغی ~ ənbərbalığı
-عنبرگولو ~ ənbərgülü
-عنبرل و ~ ənbərli
-عنتر ~ əntər
-عنترک ندی ~ əntər kəndi
-عندلیب ~ əndəlib
-عندلیبق اراجاداغلی ~ əndəlib qaracadağlı
-عندلیبی ~ əndəlibi
-عنعنه‎ وی ~ ənənəvi
-عنعنه‎ ~ ənənə
-عنقا ~ ənqa
-عنقریب ~ ənqərib
-عنکبوت ~ ənkəbut
-عوارض ~ əvariz
-عواطف ~ əvatif
-عواقب ~ əvaqib
-عوالم ~ əvalim
-عوام ~ əvam
-عوام النّاس ~ əvamunnas
-عوام پسند ~ əvam pəsənd
-عوامل ~ əvamil
-عوضینده‎ ~ əvəzində
-عهد ~ əhd
-عهد ائتمک ~ əhd etmək
-عهدِ جدید ~ əhədi cədid
-عهدِ عتیق ~ əhədi ətiq
-عینَالروم ~ əynərrum
-ه‎ ~ ə
-ا1 ~ Ə1
-ا2 ~ Ə2
-ابا ~ ƏBA
-ابا‌لی ~ ƏBALI
-ابابیل ~ ƏBABİL
-ابجد ~ ƏBCƏD
-ابد ~ ƏBD
-اب1 ~ ƏBƏ1
-اب2 ~ ƏBƏ2
-ابچی ~ ƏBƏÇİ
-ابچی‌لیک ~ ƏBƏÇİLİK
-ابد ~ ƏBƏD
-ابهدا ~ ƏBƏDA
-ابه‌دن ~ ƏBƏDƏN
-ابه‌دی ~ ƏBƏDİ
-ابدیلشدیریلمه ~ ƏBƏDİLƏŞDİRİLMƏ
-ا ~ Ə
-ابدیلشدیریلمک ~ ƏBƏDİLƏŞDİRİLMƏK
-ابدیلشدیرمه ~ ƏBƏDİLƏŞDİRMƏ
-ابه‌دی‌لش‌دیرمک ~ ƏBƏDİLƏŞDİRMƏK
-ابدیلشمه ~ ƏBƏDİLƏŞMƏ
-ابه‌دی‌لشمک ~ ƏBƏDİLƏŞMƏK
-ابه‌دی‌لیک ~ ƏBƏDİLİK
-ابدین ~ ƏBƏDİYYƏN
-ابدیت ~ ƏBƏDİYYƏT
-ابکؤمچی ~ ƏBƏKÖMƏÇİ
-ابس ~ ƏBƏS
-ابوئین ~ ƏBƏVEYN
-ابیر ~ ƏBİR
-ابله ~ ƏBLƏH
-ابلهجه‌سینه ~ ƏBLƏHCƏSİNƏ
-ابدیلشدیریلمک ~ ƏBƏDİLƏŞDİRİLMƏK
-ابله‌لیک ~ ƏBLƏHLİK
-ابلق ~ ƏBLƏQ
-ابلق‌لیک ~ ƏBLƏQLİK
-ابنا ~ ƏBNA
-ابر ~ ƏBR
-ابرش ~ ƏBRƏŞ
-ابریشیم ~ ƏBRİŞİM
-ابرو ~ ƏBRU
-ابوجهل ~ ƏBUCƏHL
-ابیز ~ ƏBYƏZ
-اجایب ~ ƏCAİB
-اجایب‌خانا ~ ƏCAİBXANA
-اجایب‌لیک ~ ƏCAİBLİK
-اجداد ~ ƏCDAD
-اجب ~ ƏCƏB
-ابله‌لیک ~ ƏBLƏHLİK
-عجبا ~ ƏCƏBA
-اجبجه ~ ƏCƏBCƏ
-اجل ~ ƏCƏL
-اجه‌له ~ ƏCƏLƏ
-اجه‌له‌لی ~ ƏCƏLƏLİ
-اجلمایاللاق ~ ƏCƏLMAYALLAQ
-اجلموللق ~ ƏCƏLMÜƏLLƏQ
-اجل‌سیز ~ ƏCƏLSİZ
-عجبا ~ ƏCƏBA
-اجم ~ ƏCƏM
-اجمی ~ ƏCƏMİ
-اجر ~ ƏCƏR
-اجری ~ ƏCƏRİ
-اجرلی ~ ƏCƏRLİ
-اجیننه ~ ƏCİNNƏ
-اجلاف ~ ƏCLAF
-اجلافلیق ~ ƏCLAFLIQ
-اجنبی ~ ƏCNƏBİ
-اجر ~ ƏCR
-اجوزه ~ ƏCUZƏ
-اجز ~ ƏCZ
-اجزا ~ ƏCZA
-اجم ~ ƏCƏM
-اجزاچی ~ ƏCZAÇI
-اجزاچیلیق ~ ƏCZAÇILIQ
-اجزا‌خانا ~ ƏCZAXANA
-ادا1 ~ ƏDA1
-ادا2 ~ ƏDA2
-اداباز ~ ƏDABAZ
-ادابازجاسینا ~ ƏDABAZCASINA
-ادابازلیق ~ ƏDABAZLIQ
-عدالت ~ ƏDALƏT
-اجزاچی ~ ƏCZAÇI
-عدالت‌خانا ~ ƏDALƏTXANA
-عدالت‌لی ~ ƏDALƏTLİ
-عدالت‌لی‌لیک ~ ƏDALƏTLİLİK
-عدالت‌پرور ~ ƏDALƏTPƏRVƏR
-عدالت‌پرورلیک ~ ƏDALƏTPƏRVƏRLİK
-عدالت‌سیز ~ ƏDALƏTSİZ
-عدالت‌سیزلیک ~ ƏDALƏTSİZLİK
-ادا‌لی ~ ƏDALI
-ادالیلیق ~ ƏDALILIQ
-ادا‌سیز ~ ƏDASIZ
-اداسیزلیق ~ ƏDASIZLIQ
-ادات ~ ƏDAT
-اداوت ~ ƏDAVƏT
-عدالت‌خانا ~ ƏDALƏTXANA
-اداوت‌لی ~ ƏDAVƏTLİ
-اداوت‌لی‌لیک ~ ƏDAVƏTLİLİK
-اداوت‌سیز ~ ƏDAVƏTSİZ
-ادد ~ ƏDD
-اده ~ ƏDƏ
-ادب ~ ƏDƏB
-ادبی ~ ƏDƏBİ
-اداوت‌لی ~ ƏDAVƏTLİ
-ادبیلشدیریلمه ~ ƏDƏBİLƏŞDİRİLMƏ
-ادبیلشدیریلمک ~ ƏDƏBİLƏŞDİRİLMƏK
-ادبیلشدیرمه ~ ƏDƏBİLƏŞDİRMƏ
-ادبی‌لش‌دیرمک ~ ƏDƏBİLƏŞDİRMƏK
-ادبیستان ~ ƏDƏBİSTAN
-ادبیات ~ ƏDƏBİYYAT
-ادبیاتباز ~ ƏDƏBİYYATBAZ
-ادبیاتبازلیق ~ ƏDƏBİYYATBAZLIQ
-ادبیاتچی ~ ƏDƏBİYYATÇI
-ادبیاتچیلیق ~ ƏDƏBİYYATÇILIQ
-ادبیاتشوناس ~ ƏDƏBİYYATŞÜNAS
-ادبیاتشوناسلیق ~ ƏDƏBİYYATŞÜNASLIQ
-ادبلندیرمه ~ ƏDƏBLƏNDİRMƏ
-ادبلن‌دیرمک ~ ƏDƏBLƏNDİRMƏK
-ادبلنمه ~ ƏDƏBLƏNMƏ
-ادبلنمک ~ ƏDƏBLƏNMƏK
-ادب‌لی ~ ƏDƏBLİ
-ادب‌لیجه‌سینه ~ ƏDƏBLİCƏSİNƏ
-ادبیلشدیریلمه ~ ƏDƏBİLƏŞDİRİLMƏ
-ادب‌لی‌لیک ~ ƏDƏBLİLİK
-ادب‌سیز ~ ƏDƏBSİZ
-ادب‌سیزجه‌سینه ~ ƏDƏBSİZCƏSİNƏ
-ادب‌سیزلیک ~ ƏDƏBSİZLİK
-ادد ~ ƏDƏD
-اده‌دی ~ ƏDƏDİ
-اددسیز ~ ƏDƏDSİZ
-ادم ~ ƏDƏM
-ادمگاه ~ ƏDƏMGAH
-اده‌سه ~ ƏDƏSƏ
-اده‌سه‌لی ~ ƏDƏSƏLİ
-ادیب ~ ƏDİB
-ادیبانه ~ ƏDİBANƏ
-ادیبجه‌سینه ~ ƏDİBCƏSİNƏ
-ادیب‌لیک ~ ƏDİBLİK
-ادل ~ ƏDL
-عدلیه ~ ƏDLİYYƏ
-ادنا ~ ƏDNA
-ادنالیق ~ ƏDNALIQ
-ادو ~ ƏDU
-ادوه ~ ƏDVƏ
-ادوجات ~ ƏDVƏCAT
-ادویات ~ ƏDVİYYAT
-ادویات‌لی ~ ƏDVİYYATLI
-ادویه ~ ƏDVİYYƏ
-ادویه‌لمه ~ ƏDVİYYƏLƏMƏ
-ادویه‌لمک ~ ƏDVİYYƏLƏMƏK
-ادویلنمه ~ ƏDVİYYƏLƏNMƏ
-ادویه‌لنمک ~ ƏDVİYYƏLƏNMƏK
-ادویه‌لی ~ ƏDVİYYƏLİ
-ادیال ~ ƏDYAL
-ادیان ~ ƏDYAN
-ادیبانه ~ ƏDİBANƏ
-افل ~ ƏFƏL
-افللمه ~ ƏFƏLLƏMƏ
-افللمک ~ ƏFƏLLƏMƏK
-افللشدیرمه ~ ƏFƏLLƏŞDİRMƏ
-افللش‌دیرمک ~ ƏFƏLLƏŞDİRMƏK
-افللشمه ~ ƏFƏLLƏŞMƏ
-افللشمک ~ ƏFƏLLƏŞMƏK
-افل‌لیک ~ ƏFƏLLİK
-افندی ~ ƏFƏNDİ
-افندی‌لیک ~ ƏFƏNDİLİK
-افغان ~ ƏFĞAN
-افی ~ ƏFİ
-افکار ~ ƏFKAR
-افل ~ ƏFƏL
-افقان ~ ƏFQAN
-افقانیستان‌لی ~ ƏFQANISTANLI
-افلاک ~ ƏFLAK
-افلاتون ~ ƏFLATUN
-افلاتونی ~ ƏFLATUNİ
-افراد ~ ƏFRAD
-افسانه ~ ƏFSANƏ
-افسانچی ~ ƏFSANƏÇİ
-افسانه‌لی ~ ƏFSANƏLİ
-افسانوی ~ ƏFSANƏVİ
-افسانوی‌لیک ~ ƏFSANƏVİLİK
-افسر ~ ƏFSƏR
-افقان ~ ƏFQAN
-افسون ~ ƏFSUN
-افسونچو ~ ƏFSUNÇU
-افسونچولوق ~ ƏFSUNÇULUQ
-افسونکار ~ ƏFSUNKAR
-افسونکارلیق ~ ƏFSUNKARLIQ
-افسونلاما ~ ƏFSUNLAMA
-افسونلاماق ~ ƏFSUNLAMAQ
-افسونلانما ~ ƏFSUNLANMA
-افسونلانماق ~ ƏFSUNLANMAQ
-افسون‌لو ~ ƏFSUNLU
-افسوس ~ ƏFSUS
-افشان ~ ƏFŞAN
-افو ~ ƏFV
-افوئدیلمز ~ ƏFVEDİLMƏZ
-افیون ~ ƏFYUN
-افسون ~ ƏFSUN
-افیونچو ~ ƏFYUNÇU
-افیون‌لو ~ ƏFYUNLU
-افزا ~ ƏFZA
-افضل ~ ƏFZƏL
-افزلیت ~ ƏFZƏLİYYƏT
-افزون ~ ƏFZUN
-اگر1 ~ ƏGƏR1
-اگر2 ~ ƏGƏR2
-اگرچی ~ ƏGƏRÇİ
-اغلب ~ ƏĞLƏB
-اغنیا ~ ƏĞNİYA
-اغیار ~ ƏĞYAR
-اغیارلیق ~ ƏĞYARLIQ
-اه ~ ƏH
-اها‌لی ~ ƏHALİ
-افیونچو ~ ƏFYUNÇU
-اها‌لی‌سیز ~ ƏHALİSİZ
-اها‌لی‌سیزلیک ~ ƏHALİSİZLİK
-اهاته ~ ƏHATƏ
-اهاتئدیجی ~ ƏHATƏEDİCİ
-اهاته‌لمه ~ ƏHATƏLƏMƏ
-اهاته‌لمک ~ ƏHATƏLƏMƏK
-اهاتلنمه ~ ƏHATƏLƏNMƏ
-اهاته‌لنمک ~ ƏHATƏLƏNMƏK
-اهاته‌لی ~ ƏHATƏLİ
-اهاته‌لی‌لیک ~ ƏHATƏLİLİK
-اهد ~ ƏHD
-اها‌لی‌سیز ~ ƏHALİSİZ
-اهدلشمه ~ ƏHDLƏŞMƏ
-اهدلشمک ~ ƏHDLƏŞMƏK
-اهدنامه ~ ƏHDNAMƏ
-اهئی ~ ƏHEY
-اهد: ~ ƏHƏD:
-اهمیت ~ ƏHƏMİYYƏT
-اهمیت‌لی ~ ƏHƏMİYYƏTLİ
-اهمیت‌لی‌لیک ~ ƏHƏMİYYƏTLİLİK
-اهمیت‌سیز ~ ƏHƏMİYYƏTSİZ
-اهمیت‌سیزلیک ~ ƏHƏMİYYƏTSİZLİK
-اهنگ ~ ƏHƏNG
-اهنگچی ~ ƏHƏNGÇİ
-اهنگداشی ~ ƏHƏNGDAŞI
-اهنگلمه ~ ƏHƏNGLƏMƏ
-اهنگلمک ~ ƏHƏNGLƏMƏK
-اهنگلنمه ~ ƏHƏNGLƏNMƏ
-اهنگلنمک ~ ƏHƏNGLƏNMƏK
-اهنگلشمه ~ ƏHƏNGLƏŞMƏ
-اهنگلشمک ~ ƏHƏNGLƏŞMƏK
-اهنگلتدیرمه ~ ƏHƏNGLƏTDİRMƏ
-اهنگلت‌دیرمک ~ ƏHƏNGLƏTDİRMƏK
-اهنگلتمه ~ ƏHƏNGLƏTMƏ
-اهنگلتمک ~ ƏHƏNGLƏTMƏK
-اهنگ‌لی ~ ƏHƏNGLİ
-اهنگو ~ ƏHƏNGO
-اهنگساتان ~ ƏHƏNGSATAN
-اهنگسپن ~ ƏHƏNGSƏPƏN
-اهنگسؤن‌دورن ~ ƏHƏNGSÖNDÜRƏN
-اهنگیان‌دیران ~ ƏHƏNGYANDIRAN
-اهکام ~ ƏHKAM
-اهمیت‌لی ~ ƏHƏMİYYƏTLİ
-اهکامجاسینا ~ ƏHKAMCASINA
-اهکامچی ~ ƏHKAMÇI
-اهکامچیلیق ~ ƏHKAMÇILIQ
-اهکاملاشدیریلما ~ ƏHKAMLAŞDIRILMA
-اهکاملاشدیریلماق ~ ƏHKAMLAŞDIRILMAQ
-اهکاملاشدیرما ~ ƏHKAMLAŞDIRMA
-اهکاملاش‌دیرماق ~ ƏHKAMLAŞDIRMAQ
-اهل ~ ƏHL
-اهکامجاسینا ~ ƏHKAMCASINA
-اهلی ~ ƏHLİ
-اهلیلنمه ~ ƏHLİLƏNMƏ
-اهلیلنمک ~ ƏHLİLƏNMƏK
-اهلیلشدیریلمه ~ ƏHLİLƏŞDİRİLMƏ
-اهلیلشدیریلمک ~ ƏHLİLƏŞDİRİLMƏK
-اهلیلشدیریلمیش ~ ƏHLİLƏŞDİRİLMİŞ
-اهلیلشدیرمه ~ ƏHLİLƏŞDİRMƏ
-اهلی‌لش‌دیرمک ~ ƏHLİLƏŞDİRMƏK
-اهل ~ ƏHL
-اهلیلشمه ~ ƏHLİLƏŞMƏ
-اهلی‌لشمک ~ ƏHLİLƏŞMƏK
-اهلیلشمیش ~ ƏHLİLƏŞMİŞ
-اهلیت ~ ƏHLİYYƏT
-اهمق ~ ƏHMƏQ
-اهمر ~ ƏHMƏR
-اهرام ~ ƏHRAM
-اهرامواری ~ ƏHRAMVARİ
-اهریمن ~ ƏHRİMƏN
-اهسن ~ ƏHSƏN
-اهوال ~ ƏHVAL
-اهلیلشمه ~ ƏHLİLƏŞMƏ
-اهوالات ~ ƏHVALAT
-اهواللاشما ~ ƏHVALLAŞMA
-اهواللاشماق ~ ƏHVALLAŞMAQ
-اهوال‌لی ~ ƏHVALLI
-اهوالپورسان ~ ƏHVALPÜRSAN
-اهوالپورسانلیق ~ ƏHVALPÜRSANLIQ
-اهیا ~ ƏHYA
-اهوالات ~ ƏHVALAT
-اهیانا ~ ƏHYANA
-اخبار ~ ƏXBAR
-اخوی ~ ƏXƏVİ
-اخوی‌زاده ~ ƏXƏVİZADƏ
-اخی ~ ƏXİ
-اخلاق ~ ƏXLAQ
-اخلاقی ~ ƏXLAQİ
-اخلاقیات ~ ƏXLAQİYYAT
-اخلاق‌لی ~ ƏXLAQLI
-اخلاقلیلیق ~ ƏXLAQLILIQ
-اخلاق‌سیز ~ ƏXLAQSIZ
-اخلاقسیزلیق ~ ƏXLAQSIZLIQ
-اختر ~ ƏXTƏR
-اخز ~ ƏXZ
-اهیانا ~ ƏHYANA
-اژداها ~ ƏJDAHA
-اژدر ~ ƏJDƏR
-اکدیریلمه ~ ƏKDİRİLMƏ
-اکدیریلمک ~ ƏKDİRİLMƏK
-اکدیرمه ~ ƏKDİRMƏ
-اکدیرمک1 ~ ƏKDİRMƏK1
-اکدیرمک2 ~ ƏKDİRMƏK2
-اکدیرتمه ~ ƏKDİRTMƏ
-اکدیرتمک ~ ƏKDİRTMƏK
-اکه ~ ƏKƏ
-اکج ~ ƏKƏC
-اکجلنمه ~ ƏKƏCLƏNMƏ
-اکجلنمک ~ ƏKƏCLƏNMƏK
-اکج‌لیک ~ ƏKƏCLİK
-اکه‌لیک ~ ƏKƏLİK
-اکلنمه ~ ƏKƏLƏNMƏ
-اکه‌لنمک ~ ƏKƏLƏNMƏK
-اکنه‌جک ~ ƏKƏNƏCƏK
-اکنک ~ ƏKƏNƏK
-اژداها ~ ƏJDAHA
-اکی‌لی ~ ƏKİLİ
-اکیلیش ~ ƏKİLİŞ
-اکیلم1 ~ ƏKİLMƏ1
-اکیلم2 ~ ƏKİLMƏ2
-اکیلمک1 ~ ƏKİLMƏK1
-اکیلمک2 ~ ƏKİLMƏK2
-اکیلمیش ~ ƏKİLMİŞ
-اکیم‌لی ~ ƏKİMLİ
-اکین ~ ƏKİN
-اکینالتی: ~ ƏKİNALTI:
-اکینچی ~ ƏKİNÇİ
-اکینچی‌لیک ~ ƏKİNÇİLİK
-اکینباخان ~ ƏKİNƏBAXAN
-اکینه‌جک ~ ƏKİNƏCƏK
-اکینقاباغی ~ ƏKİNQABAĞI
-اکی‌لی ~ ƏKİLİ
-اکین‌لیک ~ ƏKİNLİK
-اکیش ~ ƏKİŞ
-اکیز ~ ƏKİZ
-اکیزلیک ~ ƏKİZLİK
-اکیزتای‌لی ~ ƏKİZTAYLI
-اککاس ~ ƏKKAS
-اککاس‌خانا ~ ƏKKASXANA
-اکلیل ~ ƏKLİL
-اکمه ~ ƏKMƏ
-اکمک1 ~ ƏKMƏK1
-اکمک2 ~ ƏKMƏK2
-اکمک3 ~ ƏKMƏK3
-اکناف ~ ƏKNAF
-اکرم ~ ƏKRƏM
-عکس ~ ƏKS
-اکسئتدیریجی ~ ƏKSETDİRİCİ
-اکسئتمه ~ ƏKSETMƏ
-اکثر ~ ƏKSƏR
-اکثرن ~ ƏKSƏRƏN
-اکثریت ~ ƏKSƏRİYYƏT
-اکسیک ~ ƏKSİK
-عکسینه ~ ƏKSİNƏ
-اکسینقیلاب ~ ƏKSİNQİLAB
-اکسینقیلابچی ~ ƏKSİNQİLABÇI
-اکسینقیلابچیلیق ~ ƏKSİNQİLABÇILIQ
-اکسینقیلابی ~ ƏKSİNQİLABİ
-عکس‌لیک ~ ƏKSLİK
-اقالیم ~ ƏQALİM
-اقایید ~ ƏQAYİD
-اقد ~ ƏQD
-اقدم ~ ƏQDƏM
-اقدس ~ ƏQDƏS
-اقدخان ~ ƏQDXAN
-اقدخانلیق ~ ƏQDXANLIQ
-اقدنامه ~ ƏQDNAMƏ
-اقلیت ~ ƏQƏLİYYƏT
-اقلل ~ ƏQƏLL
-اقللن ~ ƏQƏLLƏN
-اقیده ~ ƏQİDƏ
-اقیده‌لی ~ ƏQİDƏLİ
-اقیده‌سیز ~ ƏQİDƏSİZ
-اقیق ~ ƏQİQ
-اقیل‌لی ~ ƏQİLLİ
-اقیل‌سیز ~ ƏQİLSİZ
-اقل ~ ƏQL
-اقلن ~ ƏQLƏN
-اقلی ~ ƏQLİ
-اقرب1 ~ ƏQRƏB1
-اقرب2 ~ ƏQRƏB2
-اقربا ~ ƏQRƏBA
-اقربا‌لی ~ ƏQRƏBALI
-اقربالیق ~ ƏQRƏBALIQ
-اقربالیلیق ~ ƏQRƏBALILIQ
-اقربا‌سیز ~ ƏQRƏBASIZ
-اقرباسیزلیق ~ ƏQRƏBASIZLIQ
-اقرب‌لی ~ ƏQRƏBLİ
-اقسا ~ ƏQSA
-اقسام ~ ƏQSAM
-اقوام ~ ƏQVAM
-اقل ~ ƏQL
-ال ~ ƏL
-ال ~ ƏL
-ال ~ ƏL
-ال ~ ƏL
-ال ~ ƏL
-ال ~ ƏL
-ال ~ ƏL
-ال ~ ƏL
-ال ~ ƏL
-الا ~ ƏLA
-الاج ~ ƏLAC
-الاج‌لی ~ ƏLACLI
-الاجپزیر ~ ƏLACPƏZİR
-الاجپزیرلیک ~ ƏLACPƏZİRLİK
-الاج‌سیز ~ ƏLACSIZ
-الاج ~ ƏLAC
-الاجسیزلیق ~ ƏLACSIZLIQ
-الاچی ~ ƏLAÇI
-الاچیلیق ~ ƏLAÇILIQ
-الاهزرت ~ ƏLAHƏZRƏT
-الاهیدده ~ ƏLAHİDDƏ
-الاهیددلشمه ~ ƏLAHİDDƏLƏŞMƏ
-الاهیدده‌لشمک ~ ƏLAHİDDƏLƏŞMƏK
-الاهیدده‌لیک ~ ƏLAHİDDƏLİK
-علاقه ~ ƏLAQƏ
-الاقچی ~ ƏLAQƏÇİ
-علاقه‌دار ~ ƏLAQƏDAR
-الاجسیزلیق ~ ƏLACSIZLIQ
-الاقدارلیق ~ ƏLAQƏDARLIQ
-الاقلندیریلمه ~ ƏLAQƏLƏNDİRİLMƏ
-الاقلندیریلمک ~ ƏLAQƏLƏNDİRİLMƏK
-الاقلندیرمه ~ ƏLAQƏLƏNDİRMƏ
-علاقه‌لن‌دیرمک ~ ƏLAQƏLƏNDİRMƏK
-الاقلنمه ~ ƏLAQƏLƏNMƏ
-علاقه‌لنمک ~ ƏLAQƏLƏNMƏK
-علاقه‌لی ~ ƏLAQƏLİ
-علاقه‌لی‌لیک ~ ƏLAQƏLİLİK
-علاقه‌سیز ~ ƏLAQƏSİZ
-علاقه‌سیزلیک ~ ƏLAQƏSİZLİK
-الالیق ~ ƏLALIQ
-الالتی ~ ƏLALTI
-الالتینجا ~ ƏLALTINCA
-الامان ~ ƏLAMAN
-الاقدارلیق ~ ƏLAQƏDARLIQ
-علامت ~ ƏLAMƏT
-علامتدار ~ ƏLAMƏTDAR
-الامتدارلیق ~ ƏLAMƏTDARLIQ
-الان ~ ƏLAN
-علاوه ~ ƏLAVƏ
-علاوه‌سیز ~ ƏLAVƏSİZ
-علاوه‌سیز ~ ƏLAVƏSİZ
-الباقی ~ ƏLBAQİ
-البل ~ ƏLBƏƏL
-البه‌سه ~ ƏLBƏSƏ
-البه‌سه‌لی ~ ƏLBƏSƏLİ
-البه‌سه‌لیک ~ ƏLBƏSƏLİK
-البت ~ ƏLBƏT
-البته ~ ƏLBƏTTƏ
-البیاخا ~ ƏLBƏYAXA
-البیر ~ ƏLBİR
-البومباسی ~ ƏLBOMBASI
-البورجو ~ ƏLBORCU
-الجه ~ ƏLCƏ
-الججیک ~ ƏLCƏCİK
-الجک ~ ƏLCƏK
-البته ~ ƏLBƏTTƏ
-الچاتان ~ ƏLÇATAN
-الچاتماز ~ ƏLÇATMAZ
-الچاتمازلیق ~ ƏLÇATMAZLIQ
-الداراغی ~ ƏLDARAĞI
-الدبیر ~ ƏLDƏBİR
-الدکی ~ ƏLDƏKİ
-الدن ~ ƏLDƏN
-الدییرمانی ~ ƏLDƏYİRMANI
-الدیممیش ~ ƏLDƏYMƏMİŞ
-الدیمز ~ ƏLDƏYMƏZ
-الئیه ~ ƏLEYH
-الئیهدار ~ ƏLEYHDAR
-الئیهدارلیق ~ ƏLEYHDARLIQ
-الئیهقاز ~ ƏLEYHQAZ
-الف ~ ƏLƏF
-الفیات ~ ƏLƏFİYYAT
-الفیاتچی ~ ƏLƏFİYYATÇI
-الگه‌لن ~ ƏLƏGƏLƏN
-الک ~ ƏLƏK
-الکچی ~ ƏLƏKÇİ
-الکچی‌لیک ~ ƏLƏKÇİLİK
-الکئچمز ~ ƏLƏKEÇMƏZ
-الکئچمزلیک ~ ƏLƏKEÇMƏZLİK
-الکلمه ~ ƏLƏKLƏMƏ
-الکلمک ~ ƏLƏKLƏMƏK
-الکلنمه ~ ƏLƏKLƏNMƏ
-الکلنمک ~ ƏLƏKLƏNMƏK
-الک‌لی ~ ƏLƏKLİ
-اللخوسوس ~ ƏLƏLXÜSUS
-الئیهدارلیق ~ ƏLEYHDARLIQ
-الم1 ~ ƏLƏM1
-الم2 ~ ƏLƏM2
-المان ~ ƏLƏMAN
-المدار ~ ƏLƏMDAR
-المدارلیق ~ ƏLƏMDARLIQ
-المه ~ ƏLƏMƏ
-المک ~ ƏLƏMƏK
-الم‌لی ~ ƏLƏMLİ
-الم‌لی‌لیک ~ ƏLƏMLİLİK
-المناک ~ ƏLƏMNAK
-النگه ~ ƏLƏNGƏ
-النمه ~ ƏLƏNMƏ
-النمک ~ ƏLƏNMƏK
-التدیریلمه ~ ƏLƏTDİRİLMƏ
-التدیریلمک ~ ƏLƏTDİRİLMƏK
-التدیرمه ~ ƏLƏTDİRMƏ
-الت‌دیرمک ~ ƏLƏTDİRMƏK
-التمه ~ ƏLƏTMƏ
-التمک ~ ƏLƏTMƏK
-الفجین ~ ƏLFƏCİN
-الهال ~ ƏLHAL
-الهان ~ ƏLHAN
-الهاسیل ~ ƏLHASİL
-الهاواسی ~ ƏLHAVASI
-الهای ~ ƏLHAY
-الهد: ~ ƏLHƏD:
-الم ~ ƏLƏM
-الهق ~ ƏLHƏQ
-الهمدوللاه ~ ƏLHƏMDÜLLAH
-الهزر ~ ƏLHƏZƏR
-الیاچیق ~ ƏLİAÇIQ
-الیاچیقلیق ~ ƏLİAÇIQLIQ
-الیاغیر ~ ƏLİAĞIR
-الیاغیرلیق ~ ƏLİAĞIRLIQ
-الیاللاهی ~ ƏLİALLAHI
-الیاللاهیلیق ~ ƏLİALLAHILIQ
-الیاشاغی ~ ƏLİAŞAĞI
-الیاشاغیلیق ~ ƏLİAŞAĞILIQ
-الیباغ‌لی ~ ƏLİBAĞLI
-الیبوش ~ ƏLİBOŞ
-الیبوشلوق ~ ƏLİBOŞLUQ
-الیدولو ~ ƏLİDOLU
-الییری ~ ƏLİƏYRİ
-الهق ~ ƏLHƏQ
-الییری‌لیک ~ ƏLİƏYRİLİK
-الیف1 ~ ƏLİF1
-الیف2 ~ ƏLİF2
-الیفبا ~ ƏLİFBA
-الیفبئی ~ ƏLİFBEY
-الیگتیرن ~ ƏLİGƏTİRƏN
-الیگؤدک ~ ƏLİGÖDƏK
-الییستی ~ ƏLİİSTİ
-الییتی ~ ƏLİİTİ
-الیک ~ ƏLİK
-الیکاساد ~ ƏLİKASAD
-الیکاسادلیق ~ ƏLİKASADLIQ
-الیقابارلی ~ ƏLİQABARLI
-الیقامچی‌لی ~ ƏLİQAMÇILI
-الیقاندال‌لی ~ ƏLİQANDALLI
-الیقان‌لی ~ ƏLİQANLI
-الییری‌لیک ~ ƏLİƏYRİLİK
-علیل ~ ƏLİL
-علیل‌لیک ~ ƏLİLLİK
-الیمیاندی ~ ƏLİMYANDI
-الیریشمز ~ ƏLİRİŞMƏZ
-الیوشاق‌لی ~ ƏLİUŞAQLI
-الیوزون ~ ƏLİUZUN
-الیوزونلوق ~ ƏLİUZUNLUQ
-الیالین ~ ƏLİYALIN
-الیوخا ~ ƏLİYUXA
-الیونگول ~ ƏLİYÜNGÜL
-الیونگوللوک ~ ƏLİYÜNGÜLLÜK
-الکیمیا ~ ƏLKİMYA
-الکیمیاچی ~ ƏLKİMYAÇI
-القابی ~ ƏLQABI
-القرز ~ ƏLQƏRƏZ
-القیسسه ~ ƏLQİSSƏ
-علیل ~ ƏLİL
-القوشو ~ ƏLQUŞU
-اللاف ~ ƏLLAF
-اللامه ~ ƏLLAMƏ
-اللامه‌لیک ~ ƏLLAMƏLİK
-اللم1 ~ ƏLLƏMƏ1
-اللم2 ~ ƏLLƏMƏ2
-اللمک ~ ƏLLƏMƏK
-اللنمه ~ ƏLLƏNMƏ
-اللنمک ~ ƏLLƏNMƏK
-اللشدیریلمه ~ ƏLLƏŞDİRİLMƏ
-اللشدیریلمک ~ ƏLLƏŞDİRİLMƏK
-اللشدیرمه ~ ƏLLƏŞDİRMƏ
-اللش‌دیرمک ~ ƏLLƏŞDİRMƏK
-اللشمه ~ ƏLLƏŞMƏ
-اللشمک ~ ƏLLƏŞMƏK
-القوشو ~ ƏLQUŞU
-اللتمه ~ ƏLLƏTMƏ
-اللتمک ~ ƏLLƏTMƏK
-اللی1 ~ ƏLLİ1
-اللی2 ~ ƏLLİ2
-اللیک ~ ƏLLİK
-اللیقراملیق ~ ƏLLİQRAMLIQ
-اللی‌لیک ~ ƏLLİLİK
-اللیماناتلیق ~ ƏLLİMANATLIQ
-اللینجی ~ ƏLLİNCİ
-المنده ~ ƏLMƏNDƏ
-الموزدو ~ ƏLMUZDU
-السیز ~ ƏLSİZ
-التوپو ~ ƏLTOPU
-الوستو ~ ƏLÜSTÜ
-الوزسیلن ~ ƏLÜZSİLƏN
-الوزیویان ~ ƏLÜZYUYAN
-الوان1 ~ ƏLVAN1
-اللتمه ~ ƏLLƏTMƏ
-الوان2 ~ ƏLVAN2
-الوانبولبول ~ ƏLVANBÜLBÜL
-الوانچی‌راق ~ ƏLVANÇIRAQ
-الوانلیق ~ ƏLVANLIQ
-الوئریش‌لی ~ ƏLVERİŞLİ
-الوئریش‌لی‌لیک ~ ƏLVERİŞLİLİK
-الوئریش‌سیز ~ ƏLVERİŞSİZ
-الوئریش‌سیزلیک ~ ƏLVERİŞSİZLİK
-الویدا ~ ƏLVİDA
-الیازی‌سی ~ ƏLYAZISI
-الیئتمز ~ ƏLYETMƏZ
-الیؤوم ~ ƏLYÖVM
-الزم ~ ƏLZƏM
-امان ~ ƏMAN
-امانت ~ ƏMANƏT
-الوان ~ ƏLVAN
-امانتچی ~ ƏMANƏTÇİ
-امانتدار ~ ƏMANƏTDAR
-امانتن ~ ƏMANƏTƏN
-امانتی ~ ƏMANƏTİ
-امبیز ~ ƏMBİZ
-امجک ~ ƏMCƏK
-امجک‌لی ~ ƏMCƏKLİ
-امدیریلمه ~ ƏMDİRİLMƏ
-امدیریلمک ~ ƏMDİRİLMƏK
-امدیرمه ~ ƏMDİRMƏ
-امدیرمک ~ ƏMDİRMƏK
-امک ~ ƏMƏK
-امانتچی ~ ƏMANƏTÇİ
-امکچی ~ ƏMƏKÇİ
-امکچی‌لیک ~ ƏMƏKÇİLİK
-امکدار ~ ƏMƏKDAR
-امکدارلیق ~ ƏMƏKDARLIQ
-امکداش ~ ƏMƏKDAŞ
-امکداشلیق ~ ƏMƏKDAŞLIQ
-امکگون ~ ƏMƏKGÜN
-امکؤمچی ~ ƏMƏKÖMƏÇİ
-امک‌پرور ~ ƏMƏKPƏRVƏR
-امکسئون ~ ƏMƏKSEVƏN
-امکسئون‌لیک ~ ƏMƏKSEVƏNLİK
-امکچی ~ ƏMƏKÇİ
-امک‌سئور ~ ƏMƏKSEVƏR
-امک‌سئورلیک ~ ƏMƏKSEVƏRLİK
-امک‌سیز ~ ƏMƏKSİZ
-امل1 ~ ƏMƏL1
-امل2 ~ ƏMƏL2
-املباز ~ ƏMƏLBAZ
-املبازلیق ~ ƏMƏLBAZLIQ
-عملداش ~ ƏMƏLDAŞ
-عمله ~ ƏMƏLƏ
-امک‌سئور ~ ƏMƏKSEVƏR
-املجات ~ ƏMƏLƏCAT
-املگلمه ~ ƏMƏLƏGƏLMƏ
-عملی ~ ƏMƏLİ
-املیسالئه ~ ƏMƏLİSALEH
-عملیات ~ ƏMƏLİYYAT
-عمل‌لی ~ ƏMƏLLİ
-عمل‌لیجه ~ ƏMƏLLİCƏ
-املجات ~ ƏMƏLƏCAT
-عمل‌پرور ~ ƏMƏLPƏRVƏR
-عمل‌سیز ~ ƏMƏLSİZ
-امزک ~ ƏMƏZƏK
-امگک ~ ƏMGƏK
-عمی ~ ƏMİ
-امیاروادی ~ ƏMİARVADI
-امیجی ~ ƏMİCİ
-امیدوستو ~ ƏMİDOSTU
-امیگلینی ~ ƏMİGƏLİNİ
-امیک ~ ƏMİK
-امیقیزی ~ ƏMİQIZI
-امیلمه ~ ƏMİLMƏ
-امیلمک ~ ƏMİLMƏK
-عمین ~ ƏMİN
-عمل‌پرور ~ ƏMƏLPƏRVƏR
-امینوه‌سی ~ ƏMİNƏVƏSİ
-امینلشمه ~ ƏMİNLƏŞMƏ
-امینلشمک ~ ƏMİNLƏŞMƏK
-عمین‌لیک ~ ƏMİNLİK
-امیوغ‌لو ~ ƏMİOĞLU
-امیر ~ ƏMİR
-امیراخور ~ ƏMİRAXUR
-امیری ~ ƏMİRİ
-امیرلیک ~ ƏMİRLİK
-امیرولومرا ~ ƏMİRÜLÜMƏRA
-امیش ~ ƏMİŞ
-امیشدیریلمه ~ ƏMİŞDİRİLMƏ
-امیشدیریلمک ~ ƏMİŞDİRİLMƏK
-امیشدیرمه ~ ƏMİŞDİRMƏ
-امیش‌دیرمک ~ ƏMİŞDİRMƏK
-امیشمه ~ ƏMİŞMƏ
-امیشمک ~ ƏMİŞMƏK
-امیوشاغی ~ ƏMİUŞAĞI
-عمی‌زاده ~ ƏMİZADƏ
-امیزدیریلمه ~ ƏMİZDİRİLMƏ
-امیزدیریلمک ~ ƏMİZDİRİLMƏK
-امیزدیرمه ~ ƏMİZDİRMƏ
-امیزدیرمک ~ ƏMİZDİRMƏK
-امیزدیرتمه ~ ƏMİZDİRTMƏ
-امیزدیرتمک ~ ƏMİZDİRTMƏK
-امیزمه ~ ƏMİZMƏ
-امیزمک ~ ƏMİZMƏK
-املاک ~ ƏMLAK
-املیک ~ ƏMLİK
-امما ~ ƏMMA
-اممامه ~ ƏMMAMƏ
-اممامه‌دار ~ ƏMMAMƏDAR
-اممامه‌لی ~ ƏMMAMƏLİ
-امم1 ~ ƏMMƏ1
-امم2 ~ ƏMMƏ2
-اممک ~ ƏMMƏK
-امن ~ ƏMN
-امنیه ~ ƏMNİYYƏ
-امنیباشی ~ ƏMNİYYƏBAŞI
-امنیت ~ ƏMNİYYƏT
-امنیت‌لی ~ ƏMNİYYƏTLİ
-امنیت‌سیز ~ ƏMNİYYƏTSİZ
-امنیت‌سیزلیک ~ ƏMNİYYƏTSİZLİK
-امر1 ~ ƏMR1
-امر2 ~ ƏMR2
-امراز ~ ƏMRAZ
-امن ~ ƏMN
-امرنامه ~ ƏMRNAMƏ
-امسال ~ ƏMSAL
-امتهه ~ ƏMTƏƏ
-امتهه‌لیک ~ ƏMTƏƏLİK
-امتشوناس ~ ƏMTƏƏŞÜNAS
-امتشوناسلیق ~ ƏMTƏƏŞÜNASLIQ
-امود ~ ƏMUD
-امودی ~ ƏMUDİ
-اموال ~ ƏMVAL
-امزیک ~ ƏMZİK
-امزیکلمک ~ ƏMZİKLƏMƏK
-امزیک‌لی ~ ƏMZİKLİ
-ان ~ ƏN
-انام ~ ƏNAM
-امرنامه ~ ƏMRNAMƏ
-انبر ~ ƏNBƏR
-انبربار ~ ƏNBƏRBAR
-انبربو ~ ƏNBƏRBU
-انبرچه ~ ƏNBƏRÇƏ
-انبرفشان ~ ƏNBƏRFƏŞAN
-انبره ~ ƏNBƏRƏ
-انبری ~ ƏNBƏRİ
-انبرین ~ ƏNBƏRİN
-انبیر ~ ƏNBİR
-انبیا ~ ƏNBİYA
-انجام ~ ƏNCAM
-انجامه ~ ƏNCAMƏ
-انجیر ~ ƏNCİR
-انجیرلی ~ ƏNCİRLİ
-انجومن ~ ƏNCÜMƏN
-انبر ~ ƏNBƏR
-اندام ~ ƏNDAM
-اندام‌لی ~ ƏNDAMLI
-اندام‌سیز ~ ƏNDAMSIZ
-اندامسیزلیق ~ ƏNDAMSIZLIQ
-اندازه ~ ƏNDAZƏ
-اندازه‌لی ~ ƏNDAZƏLİ
-اندازه‌سیز ~ ƏNDAZƏSİZ
-اندلیب ~ ƏNDƏLİB
-اندریلمه ~ ƏNDƏRİLMƏ
-اندریلمک ~ ƏNDƏRİLMƏK
-اندرقلیب: ~ ƏNDƏRQƏLİB:
-اندرمه ~ ƏNDƏRMƏ
-اندرمک ~ ƏNDƏRMƏK
-اندام ~ ƏNDAM
-اندرون ~ ƏNDƏRUN
-اندرونی ~ ƏNDƏRUNİ
-اندرز ~ ƏNDƏRZ
-اندیشه ~ ƏNDİŞƏ
-اندیشه‌لی ~ ƏNDİŞƏLİ
-اندیشه‌لی‌لیک ~ ƏNDİŞƏLİLİK
-اندیشه‌سیز ~ ƏNDİŞƏSİZ
-اندیشه‌سیزلیک ~ ƏNDİŞƏSİZLİK
-اندوه ~ ƏNDUH
-انک ~ ƏNƏK
-عنعنه ~ ƏNƏNƏ
-اننچی ~ ƏNƏNƏÇİ
-اننچی‌لیک ~ ƏNƏNƏÇİLİK
-عنعنه‌پرست ~ ƏNƏNƏPƏRƏST
-عنعنه‌پرست‌لیک ~ ƏNƏNƏPƏRƏSTLİK
-اننوی ~ ƏNƏNƏVİ
-اننوی‌لیک ~ ƏNƏNƏVİLİK
-انفییه ~ ƏNFİYƏ
-انفییه‌دان ~ ƏNFİYƏDAN
-انفوسی ~ ƏNFÜSİ
-انگ ~ ƏNG
-انگالتی ~ ƏNGALTI
-انگبنگه ~ ƏNGƏBƏNGƏ
-انگبو ~ ƏNGƏBU
-انگج ~ ƏNGƏC
-انگدوش ~ ƏNGƏDUŞ
-انگل ~ ƏNGƏL
-انگللمک ~ ƏNGƏLLƏMƏK
-انگل‌لی ~ ƏNGƏLLİ
-انگل‌سیز ~ ƏNGƏLSİZ
-انگنک ~ ƏNGƏNƏK
-انگیبوش ~ ƏNGİBOŞ
-انگین ~ ƏNGİN
-انفییه ~ ƏNFİYƏ
-انگین‌لیک ~ ƏNGİNLİK
-انهار ~ ƏNHAR
-انیک ~ ƏNİK
-انین ~ ƏNİN
-انیس ~ ƏNİS
-انکبوت ~ ƏNKƏBUT
-انقا ~ ƏNQA
-انقاز ~ ƏNQAZ
-انقریب ~ ƏNQƏRİB
-انلیک ~ ƏNLİK
-انلیک‌لی ~ ƏNLİKLİ
-انؤو ~ ƏNÖV
-انتر ~ ƏNTƏR
-انتیق ~ ƏNTİQ
-انتیقه ~ ƏNTİQƏ
-انتیقباز ~ ƏNTİQƏBAZ
-انتیقبازلیق ~ ƏNTİQƏBAZLIQ
-انگین‌لیک ~ ƏNGİNLİK
-انتیقچی ~ ƏNTİQƏÇİ
-انتیقچی‌لیک ~ ƏNTİQƏÇİLİK
-انتیقه‌فوروش ~ ƏNTİQƏFÜRUŞ
-انتیقفوروشلوق ~ ƏNTİQƏFÜRUŞLUQ
-انوا ~ ƏNVA
-انوار ~ ƏNVAR
-انور ~ ƏNVƏR
-انزار ~ ƏNZAR
-انزه‌لی ~ ƏNZƏLİ
-اپپک ~ ƏPPƏK
-اپپک‌لی ~ ƏPPƏKLİ
-اپریمه ~ ƏPRİMƏ
-اپریمک ~ ƏPRİMƏK
-اپریمیش ~ ƏPRİMİŞ
-ار ~ ƏR
-اراف ~ ƏRAF
-اراق ~ ƏRAQ
-انتیقچی ~ ƏNTİQƏÇİ
-اراضی ~ ƏRAZİ
-ارباب ~ ƏRBAB
-اربهین ~ ƏRBƏİN
-ارجان‌لی ~ ƏRCANLI
-ارجیک ~ ƏRCİK
-اردم ~ ƏRDƏM
-اردو1 ~ ƏRDO1
-اردو2 ~ ƏRDO2
-عرب ~ ƏRƏB
-عربجه ~ ƏRƏBCƏ
-اربجلشدیریلمه ~ ƏRƏBCƏLƏŞDİRİLMƏ
-اربجلشدیریلمک ~ ƏRƏBCƏLƏŞDİRİLMƏK
-اربجلشدیریلمیش ~ ƏRƏBCƏLƏŞDİRİLMİŞ
-اربجلشدیرمه ~ ƏRƏBCƏLƏŞDİRMƏ
-عربجه‌لش‌دیرمک ~ ƏRƏBCƏLƏŞDİRMƏK
-اربجلشمه ~ ƏRƏBCƏLƏŞMƏ
-عربجه‌لشمک ~ ƏRƏBCƏLƏŞMƏK
-اربچی‌لیک ~ ƏRƏBÇİLİK
-اربدوشانی ~ ƏRƏBDOŞANI
-عربی ~ ƏRƏBİ
-اربیست ~ ƏRƏBİST
-اربیستیکا ~ ƏRƏBİSTİKA
-اربیزم ~ ƏRƏBİZM
-اربلشدیریلمه ~ ƏRƏBLƏŞDİRİLMƏ
-اربلشدیریلمک ~ ƏRƏBLƏŞDİRİLMƏK
-اربلشدیرمه ~ ƏRƏBLƏŞDİRMƏ
-اربلش‌دیرمک ~ ƏRƏBLƏŞDİRMƏK
-اربلشمه ~ ƏRƏBLƏŞMƏ
-اربلشمک ~ ƏRƏBLƏŞMƏK
-اربشوناس ~ ƏRƏBŞÜNAS
-اربشوناسلیق ~ ƏRƏBŞÜNASLIQ
-ارفه ~ ƏRƏFƏ
-ارغاج ~ ƏRƏĞAC
-ارق ~ ƏRƏQ
-ارمیک ~ ƏRƏMİK
-ارن ~ ƏRƏN
-اربدوشانی ~ ƏRƏBDOŞANI
-ارسات ~ ƏRƏSAT
-ارش ~ ƏRƏŞ
-ارووش ~ ƏRƏVÜŞ
-ارزن ~ ƏRƏZƏN
-ارگن ~ ƏRGƏN
-ارگن‌لیک ~ ƏRGƏNLİK
-ارگین ~ ƏRGİN
-ارگین‌لیک ~ ƏRGİNLİK
-ارغنون ~ ƏRĞƏNUN
-اریدیجی ~ ƏRİDİCİ
-اریدیلمه ~ ƏRİDİLMƏ
-اریدیلمک ~ ƏRİDİLMƏK
-اریک ~ ƏRİK
-اریکگولو ~ ƏRİKGÜLÜ
-اریک‌لی ~ ƏRİKLİ
-اریک‌لیک ~ ƏRİKLİK
-اریمه ~ ƏRİMƏ
-اریمک ~ ƏRİMƏK
-اریمزلیک ~ ƏRİMƏZLİK
-ارینجک ~ ƏRİNCƏK
-ارینجک‌لیک ~ ƏRİNCƏKLİK
-ارینگن ~ ƏRİNGƏN
-ارینیک ~ ƏRİNİK
-ارینمه ~ ƏRİNMƏ
-ارینمک ~ ƏRİNMƏK
-ارینمز ~ ƏRİNMƏZ
-ارینمیش ~ ƏRİNMİŞ
-ارینتی ~ ƏRİNTİ
-اریش ~ ƏRİŞ
-اریشلمه ~ ƏRİŞLƏMƏ
-اریشلمک ~ ƏRİŞLƏMƏK
-اریش‌لیک ~ ƏRİŞLİK
-اریشمک ~ ƏRİŞMƏK
-اریشته ~ ƏRİŞTƏ
-اریشتچی ~ ƏRİŞTƏÇİ
-اریشتچیلوو ~ ƏRİŞTƏÇİLOV
-اریشته‌لی ~ ƏRİŞTƏLİ
-اریشته‌لیک ~ ƏRİŞTƏLİK
-اریشتپلوو ~ ƏRİŞTƏPLOV
-اریتدیرمه ~ ƏRİTDİRMƏ
-اریت‌دیرمک ~ ƏRİTDİRMƏK
-اریتمه ~ ƏRİTMƏ
-اریتمک ~ ƏRİTMƏK
-اریگیجی ~ ƏRİYİCİ
-اریزه ~ ƏRİZƏ
-اریزباز ~ ƏRİZƏBAZ
-اریزبازلیق ~ ƏRİZƏBAZLIQ
-اریزچی ~ ƏRİZƏÇİ
-اریشمک ~ ƏRİŞMƏK
-اریزچی‌لیک ~ ƏRİZƏÇİLİK
-اریزیازان ~ ƏRİZƏYAZAN
-ارک1 ~ ƏRK1
-ارک2 ~ ƏRK2
-ارکان ~ ƏRKAN
-ارکان‌لی ~ ƏRKANLI
-ارکان‌سیز ~ ƏRKANSIZ
-ارکه ~ ƏRKƏ
-ارکسؤیون ~ ƏRKƏSÖYÜN
-ارکوان ~ ƏRKƏVAN
-ارکلمه ~ ƏRKLƏMƏ
-ارکلمک ~ ƏRKLƏMƏK
-ارکلنمه ~ ƏRKLƏNMƏ
-ارکلنمک ~ ƏRKLƏNMƏK
-ارک‌لیک ~ ƏRKLİK
-ارکناز ~ ƏRKNAZ
-ارکؤیون ~ ƏRKÖYÜN
-ارکؤیونجه‌سینه ~ ƏRKÖYÜNCƏSİNƏ
-ارکؤیونلشمه ~ ƏRKÖYÜNLƏŞMƏ
-ارکؤیونلشمک ~ ƏRKÖYÜNLƏŞMƏK
-ارکؤیونلوک ~ ƏRKÖYÜNLÜK
-ارکیانا ~ ƏRKYANA
-ارقوان ~ ƏRQƏVAN
-ارقوانی ~ ƏRQƏVANİ
-ارلی ~ ƏRLİ
-ارلیک ~ ƏRLİK
-ارلی‌لیک ~ ƏRLİLİK
-ارمغان ~ ƏRMƏĞAN
-اروو ~ ƏROV
-ارپ ~ ƏRP
-ارپلنمه ~ ƏRPLƏNMƏ
-ارپلنمک ~ ƏRPLƏNMƏK
-ارراده ~ ƏRRADƏ
-ارره ~ ƏRRƏ
-اررچی ~ ƏRRƏÇİ
-عرصه ~ ƏRSƏ
-ارکؤیونلوک ~ ƏRKÖYÜNLÜK
-عرصمک ~ ƏRSƏMƏK
-ارسین ~ ƏRSİN
-ارسینلمه ~ ƏRSİNLƏMƏ
-ارسینلمک ~ ƏRSİNLƏMƏK
-ارسینلنمه ~ ƏRSİNLƏNMƏ
-ارسینلنمک ~ ƏRSİNLƏNMƏK
-ارسیز ~ ƏRSİZ
-ارسیزلیک ~ ƏRSİZLİK
-ارش ~ ƏRŞ
-اروس ~ ƏRUS
-اروز ~ ƏRUZ
-ارواه ~ ƏRVAH
-اروز ~ ƏRVƏZ
-ارز1 ~ ƏRZ1
-عرصمک ~ ƏRSƏMƏK
-ارز2 ~ ƏRZ2
-ارز3 ~ ƏRZ3
-ارزاق ~ ƏRZAQ
-عرضن ~ ƏRZƏN
-عرضینده ~ ƏRZİNDƏ
-اسا ~ ƏSA
-اسا‌لی ~ ƏSALI
-اسارت ~ ƏSARƏT
-عرض ~ ƏRZ
-اساس ~ ƏSAS
-اساساً ~ ƏSASƏN
-اساسی ~ ƏSASİ
-اساسلاندیریلما ~ ƏSASLANDIRILMA
-اساسلاندیریلماق ~ ƏSASLANDIRILMAQ
-اساسلاندیرما ~ ƏSASLANDIRMA
-اساسلان‌دیرماق ~ ƏSASLANDIRMAQ
-اساسلانما ~ ƏSASLANMA
-اساسلانماق ~ ƏSASLANMAQ
-اساس‌لی ~ ƏSASLI
-اساس‌لیجا ~ ƏSASLICA
-اساسلیلیق ~ ƏSASLILIQ
-اساسنامه ~ ƏSASNAMƏ
-اساس‌سیز ~ ƏSASSIZ
-اساسسیزلیق ~ ƏSASSIZLIQ
-اساتیر ~ ƏSATİR
-اساتیری ~ ƏSATİRİ
-اسباب ~ ƏSBAB
-اسباب‌لی ~ ƏSBABLI
-اسبه ~ ƏSBƏ
-اسدمی ~ ƏSDƏMİ
-اسدیریلمه ~ ƏSDİRİLMƏ
-اسدیریلمک ~ ƏSDİRİLMƏK
-اسدیرمه ~ ƏSDİRMƏ
-اسدیرمک ~ ƏSDİRMƏK
-اسب ~ ƏSƏB
-اساس‌لیجا ~ ƏSASLICA
-اسبانی ~ ƏSƏBANİ
-اسبی ~ ƏSƏBİ
-اسبیجه‌سینه ~ ƏSƏBİCƏSİNƏ
-اسبیلشدیریجی ~ ƏSƏBİLƏŞDİRİCİ
-اسبیلشدیریجی‌لیک ~ ƏSƏBİLƏŞDİRİCİLİK
-اسبیلشدیریلمه ~ ƏSƏBİLƏŞDİRİLMƏ
-اسبیلشدیریلمک ~ ƏSƏBİLƏŞDİRİLMƏK
-اسبیلشدیرمه ~ ƏSƏBİLƏŞDİRMƏ
-اسبی‌لش‌دیرمک ~ ƏSƏBİLƏŞDİRMƏK
-اسبیلشمه ~ ƏSƏBİLƏŞMƏ
-اسبی‌لشمک ~ ƏSƏBİLƏŞMƏK
-اسبی‌لیک ~ ƏSƏBİLİK
-اسبیمزاج ~ ƏSƏBİMƏZAC
-اسبیمزاجلیق ~ ƏSƏBİMƏZACLIQ
-اسبانی ~ ƏSƏBANİ
-اسبیت ~ ƏSƏBİYYƏT
-اسل ~ ƏSƏL
-اسن ~ ƏSƏN
-اثر ~ ƏSƏR
-اسربخش ~ ƏSƏRBƏXŞ
-اثرلنمک ~ ƏSƏRLƏNMƏK
-اثرلی ~ ƏSƏRLİ
-اثرسیز ~ ƏSƏRSİZ
-عسگر ~ ƏSGƏR
-عسگرجه‌سینه ~ ƏSGƏRCƏSİNƏ
-اسگری1 ~ ƏSGƏRİ1
-اسبیت ~ ƏSƏBİYYƏT
-اسگری2 ~ ƏSGƏRİ2
-عسگرلیک ~ ƏSGƏRLİK
-اسگرسایاغی ~ ƏSGƏRSAYAĞI
-اسگرواری ~ ƏSGƏRVARİ
-اسگی ~ ƏSGİ
-اسگیچی ~ ƏSGİÇİ
-اسگیلشمه ~ ƏSGİLƏŞMƏ
-اسگی‌لشمک ~ ƏSGİLƏŞMƏK
-اسگی‌لیک ~ ƏSGİLİK
-اسگیناس ~ ƏSGİNAS
-اسهاب ~ ƏSHAB
-اسهابه ~ ƏSHABƏ
-اصیل ~ ƏSİL
-اصیللنمک ~ ƏSİLLƏNMƏK
-اسیللشمه ~ ƏSİLLƏŞMƏ
-اسیللشمک ~ ƏSİLLƏŞMƏK
-اصیل‌لی ~ ƏSİLLİ
-اصیل‌سیز ~ ƏSİLSİZ
-اصیل‌سیزلیک ~ ƏSİLSİZLİK
-اصیل‌زاده ~ ƏSİLZADƏ
-اسیر ~ ƏSİR
-اسیرگمه ~ ƏSİRGƏMƏ
-اسیرگمک ~ ƏSİRGƏMƏK
-اسیرگنمه ~ ƏSİRGƏNMƏ
-اسیرگنمک ~ ƏSİRGƏNMƏK
-اسیرلیک ~ ƏSİRLİK
-اسکئش ~ ƏSKEŞ
-اسکی1 ~ ƏSKİ1
-اسیرگمه ~ ƏSİRGƏMƏ
-اسکی2 ~ ƏSKİ2
-اسکیک ~ ƏSKİK
-اسکیک‌لیک ~ ƏSKİKLİK
-اسکیلدیلمه ~ ƏSKİLDİLMƏ
-اسکیلدیلمک ~ ƏSKİLDİLMƏK
-اسکیلمه ~ ƏSKİLMƏ
-اسکیلمک ~ ƏSKİLMƏK
-اسکیلتمه ~ ƏSKİLTMƏ
-اسکیلتمک ~ ƏSKİLTMƏK
-اسکیمه ~ ƏSKİMƏ
-اسکیمک ~ ƏSKİMƏK
-اسکیمیش ~ ƏSKİMİŞ
-اصلا ~ ƏSLA
-اسلهه ~ ƏSLƏHƏ
-اسلهه‌لی ~ ƏSLƏHƏLİ
-اصلن ~ ƏSLƏN
-اسلیباهار ~ ƏSLİBAHAR
-اسمه ~ ƏSMƏ
-اسمه‌جه ~ ƏSMƏCƏ
-اسمه‌جه‌لی ~ ƏSMƏCƏLİ
-اسمک ~ ƏSMƏK
-اسکیلدیلمه ~ ƏSKİLDİLMƏ
-اسمقوواق ~ ƏSMƏQOVAQ
-اسمر ~ ƏSMƏR
-اسمرلشمه ~ ƏSMƏRLƏŞMƏ
-اسمرلشمک ~ ƏSMƏRLƏŞMƏK
-اسمرلیک ~ ƏSMƏRLİK
-اسنا ~ ƏSNA
-اسناف ~ ƏSNAF
-اسنافلیق ~ ƏSNAFLIQ
-اسنگولو ~ ƏSNƏGÜLÜ
-اسنک ~ ƏSNƏK
-اسنمه ~ ƏSNƏMƏ
-اسنمک ~ ƏSNƏMƏK
-اسنشمه ~ ƏSNƏŞMƏ
-اسنشمک ~ ƏSNƏŞMƏK
-اسپه‌رک ~ ƏSPƏRƏK
-عصر ~ ƏSR
-اسرار ~ ƏSRAR
-اسمقوواق ~ ƏSMƏQOVAQ
-اسرارنگیز ~ ƏSRARƏNGİZ
-اسرارنگیزلیک ~ ƏSRARƏNGİZLİK
-اسرارلی ~ ƏSRARLI
-عصردیده ~ ƏSRDİDƏ
-عصری ~ ƏSRİ
-اسریک ~ ƏSRİK
-عصریمه ~ ƏSRİMƏ
-عصریمک ~ ƏSRİMƏK
-اسریمیش ~ ƏSRİMİŞ
-عصرلرجه ~ ƏSRLƏRCƏ
-عصرلیک ~ ƏSRLİK
-اسسالام ~ ƏSSALAM
-اش ~ ƏŞ
-اشار ~ ƏŞAR
-اشدد ~ ƏŞƏDD
-اشر ~ ƏŞƏR
-اشخاس ~ ƏŞXAS
-اشی ~ ƏŞİ
-اشیرت ~ ƏŞİRƏT
-اشک ~ ƏŞK
-اشکال ~ ƏŞKAL
-اشکبار ~ ƏŞKBAR
-اشراف ~ ƏŞRAF
-اشرف ~ ƏŞRƏF
-اشرفی ~ ƏŞRƏFİ
-اشرفی‌لی ~ ƏŞRƏFİLİ
-اشسیز ~ ƏŞSİZ
-اشسیزلیک ~ ƏŞSİZLİK
-اشیا ~ ƏŞYA
-ات ~ ƏT
-اشیرت ~ ƏŞİRƏT
-اتا ~ ƏTA
-اتالت ~ ƏTALƏT
-ات ~ ƏT
-اتالت‌لی ~ ƏTALƏTLİ
-اتبالا ~ ƏTBALA
-اتباش ~ ƏTBAŞ
-اتجه ~ ƏTCƏ
-اتجبالا ~ ƏTCƏBALA
-اتچکن ~ ƏTÇƏKƏN
-اتچی ~ ƏTÇİ
-اتچی‌لیک ~ ƏTÇİLİK
-اتدوغرایان ~ ƏTDOĞRAYAN
-اتدؤین ~ ƏTDÖYƏN
-اتج ~ ƏTƏC
-اتک ~ ƏTƏK
-اتکالتی ~ ƏTƏKALTI
-اتکدولوسو ~ ƏTƏKDOLUSU
-اتکلمه ~ ƏTƏKLƏMƏ
-اتکلمک ~ ƏTƏKLƏMƏK
-اتکلنمه ~ ƏTƏKLƏNMƏ
-اتکلنمک ~ ƏTƏKLƏNMƏK
-اتک‌لی ~ ƏTƏKLİ
-اتک‌لیک ~ ƏTƏKLİK
-اتنه ~ ƏTƏNƏ
-اتنه‌لی ~ ƏTƏNƏLİ
-اتنه‌سیز ~ ƏTƏNƏSİZ
-اتر ~ ƏTƏR
-اتش ~ ƏTƏŞ
-اتف ~ ƏTF
-اتفال ~ ƏTFAL
-اتیاجی ~ ƏTİACI
-اتکالتی ~ ƏTƏKALTI
-اتیاجیلیق ~ ƏTİACILIQ
-اتیاچیق ~ ƏTİAÇIQ
-اتیر ~ ƏTİR
-اتیرلمه ~ ƏTİRLƏMƏ
-اتیرلمک ~ ƏTİRLƏMƏK
-اتیرلندیرمه ~ ƏTİRLƏNDİRMƏ
-اتیرلن‌دیرمک ~ ƏTİRLƏNDİRMƏK
-اتیرلنمه ~ ƏTİRLƏNMƏ
-اتیرلنمک ~ ƏTİRLƏNMƏK
-اتیرلی ~ ƏTİRLİ
-اتیرشاه ~ ƏTİRŞAH
-اتلاس ~ ƏTLAS
-اتلنمه ~ ƏTLƏNMƏ
-اتیاجیلیق ~ ƏTİACILIQ
-اتلنمک ~ ƏTLƏNMƏK
-اتلشمه ~ ƏTLƏŞMƏ
-اتلشمک ~ ƏTLƏŞMƏK
-اتلی ~ ƏTLİ
-اتلیچیلوو ~ ƏTLİÇİLOV
-اتلیک ~ ƏTLİK
-اتلی‌لیک ~ ƏTLİLİK
-اتمک ~ ƏTMƏK
-اتمتن ~ ƏTMƏTƏN
-اطراف ~ ƏTRAF
-اطراف‌لی ~ ƏTRAFLI
-اتلنمک ~ ƏTLƏNMƏK
-اطراف‌لیجا ~ ƏTRAFLICA
-اتراک ~ ƏTRAK
-اترنگی ~ ƏTRƏNGİ
-اتریات ~ ƏTRİYYAT
-اتسیز ~ ƏTSİZ
-اتسیزلمه ~ ƏTSİZLƏMƏ
-اتسیزلمک ~ ƏTSİZLƏMƏK
-اتسیزلیک ~ ƏTSİZLİK
-اتسویو ~ ƏTSUYU
-اتتار ~ ƏTTAR
-اتتارلیق ~ ƏTTARLIQ
-اتتؤوبه ~ ƏTTÖVBƏ
-اتورپردن ~ ƏTÜRPƏRDƏN
-اتورپردیجی ~ ƏTÜRPƏRDİCİ
-اتوار ~ ƏTVAR
-اتیئمز ~ ƏTYEMƏZ
-اتیئین ~ ƏTYEYƏN
-اواخیر ~ ƏVAXİR
-اواخیرده ~ ƏVAXİRDƏ
-اواخیرینده ~ ƏVAXİRİNDƏ
-اوام ~ ƏVAM
-اطراف‌لیجا ~ ƏTRAFLICA
-اواملیق ~ ƏVAMLIQ
-اوامونناس ~ ƏVAMÜNNAS
-اواییل ~ ƏVAYİL
-اوه‌لیک ~ ƏVƏLİK
-اولیکچیلوو ~ ƏVƏLİKÇİLOV
-اوه‌لیک‌لی ~ ƏVƏLİKLİ
-اولیکپلوو ~ ƏVƏLİKPLOV
-اوت ~ ƏVƏT
-اوز ~ ƏVƏZ
-اوزچی ~ ƏVƏZÇİ
-اوزچی‌لیک ~ ƏVƏZÇİLİK
-اوزئدیجی ~ ƏVƏZEDİCİ
-اوزئدیجی‌لیک ~ ƏVƏZEDİCİLİK
-اواملیق ~ ƏVAMLIQ
-اوزئدیلمز ~ ƏVƏZEDİLMƏZ
-اوزئدیلمزلیک ~ ƏVƏZEDİLMƏZLİK
-اوزئتمه ~ ƏVƏZETMƏ
-اوزلمه ~ ƏVƏZLƏMƏ
-اوزلمک ~ ƏVƏZLƏMƏK
-اوزلندیریلمه ~ ƏVƏZLƏNDİRİLMƏ
-اوزلندیریلمک ~ ƏVƏZLƏNDİRİLMƏK
-اوزلندیرمه ~ ƏVƏZLƏNDİRMƏ
-اوزلن‌دیرمک ~ ƏVƏZLƏNDİRMƏK
-اوزلنمه ~ ƏVƏZLƏNMƏ
-اوزلنمک ~ ƏVƏZLƏNMƏK
-اوزلییجی ~ ƏVƏZLƏYİCİ
-اوزلیک ~ ƏVƏZLİK
-اوزولونما ~ ƏVƏZOLUNMA
-اوزولونماز ~ ƏVƏZOLUNMAZ
-اوزولونمازلیق ~ ƏVƏZOLUNMAZLIQ
-اوزسیز ~ ƏVƏZSİZ
-اول ~ ƏVVƏL
-اولا ~ ƏVVƏLA
-اوزئدیلمز ~ ƏVƏZEDİLMƏZ
-اولجه ~ ƏVVƏLCƏ
-اولجه‌دن ~ ƏVVƏLCƏDƏN
-اول‌دن ~ ƏVVƏLDƏN
-اولن ~ ƏVVƏLƏN
-اوولینجی ~ ƏVVƏLİNCİ
-اوولکی ~ ƏVVƏLKİ
-اول‌لر ~ ƏVVƏLLƏR
-اول‌لرده ~ ƏVVƏLLƏRDƏ
-اول‌لری ~ ƏVVƏLLƏRİ
-ایال ~ ƏYAL
-ایالت ~ ƏYALƏT
-ایان1 ~ ƏYAN1
-ایان2 ~ ƏYAN2
-ایانی ~ ƏYANİ
-ایانی‌لیک ~ ƏYANİLİK
-ایانلیق ~ ƏYANLIQ
-ایار ~ ƏYAR
-ایارقابی ~ ƏYARQABI
-ایدم ~ ƏYDƏM
-ایدم‌لی ~ ƏYDƏMLİ
-ایدیرمه ~ ƏYDİRMƏ
-ایدیرمک ~ ƏYDİRMƏK
-ای1 ~ ƏYƏ1
-ای2 ~ ƏYƏ2
-ای3 ~ ƏYƏ3
-ایه‌لمه ~ ƏYƏLƏMƏ
-ایه‌لمک ~ ƏYƏLƏMƏK
-ایلنمه ~ ƏYƏLƏNMƏ
-ایه‌لنمک ~ ƏYƏLƏNMƏK
-اییلمه ~ ƏYİLMƏ
-اییلمک ~ ƏYİLMƏK
-اییلتمه ~ ƏYİLTMƏ
-اییلتمک ~ ƏYİLTMƏK
-ایین ~ ƏYİN
-اییندیریک ~ ƏYİNDİRİK
-ایینتی ~ ƏYİNTİ
-اییردک ~ ƏYİRDƏK
-اییردیلمه ~ ƏYİRDİLMƏ
-اییردیلمک ~ ƏYİRDİLMƏK
-اییریجی ~ ƏYİRİCİ
-اییریجی‌لیک ~ ƏYİRİCİLİK
-اییریلمه ~ ƏYİRİLMƏ
-اییریلمک ~ ƏYİRİLMƏK
-اییریلمیش ~ ƏYİRİLMİŞ
-اییرمه ~ ƏYİRMƏ
-اییرمک ~ ƏYİRMƏK
-اییرمؤلچن ~ ƏYİRMƏÖLÇƏN
-اییرتدیرمه ~ ƏYİRTDİRMƏ
-اییرت‌دیرمک ~ ƏYİRTDİRMƏK
-اییرتمه ~ ƏYİRTMƏ
-اییرتمک ~ ƏYİRTMƏK
-ایلج ~ ƏYLƏC
-ایلمه ~ ƏYLƏMƏ
-ایلمک ~ ƏYLƏMƏK
-ایلنجه ~ ƏYLƏNCƏ
-ایلنجه‌لی ~ ƏYLƏNCƏLİ
-ایلندیریجی ~ ƏYLƏNDİRİCİ
-ایلندیریلم1 ~ ƏYLƏNDİRİLMƏ1
-ایلندیریلم2 ~ ƏYLƏNDİRİLMƏ2
-ایلندیریلمک1 ~ ƏYLƏNDİRİLMƏK1
-ایلندیریلمک2 ~ ƏYLƏNDİRİLMƏK2
-ایلندیرم1 ~ ƏYLƏNDİRMƏ1
-ایلندیرم2 ~ ƏYLƏNDİRMƏ2
-ایلندیرمک1 ~ ƏYLƏNDİRMƏK1
-ایلندیرمک2 ~ ƏYLƏNDİRMƏK2
-ایلنم1 ~ ƏYLƏNMƏ1
-ایلنم2 ~ ƏYLƏNMƏ2
-اییرتدیرمه ~ ƏYİRTDİRMƏ
-ایلنمک1 ~ ƏYLƏNMƏK1
-ایلنمک2 ~ ƏYLƏNMƏK2
-ایلشدیریلمه ~ ƏYLƏŞDİRİLMƏ
-ایلشدیریلمک ~ ƏYLƏŞDİRİLMƏK
-ایلشدیرمه ~ ƏYLƏŞDİRMƏ
-ایلش‌دیرمک ~ ƏYLƏŞDİRMƏK
-ایلشمه ~ ƏYLƏŞMƏ
-ایلشمک ~ ƏYLƏŞMƏK
-ایلتمه ~ ƏYLƏTMƏ
-ایلتمک1 ~ ƏYLƏTMƏK1
-ایلتمک2 ~ ƏYLƏTMƏK2
-ایلیک ~ ƏYLİK
-ایم1 ~ ƏYMƏ1
-ایم2 ~ ƏYMƏ2
-ایمک ~ ƏYMƏK
-ایمه‌لی ~ ƏYMƏLİ
-ایرمجه ~ ƏYRƏMCƏ
-ایرم‌لی ~ ƏYRƏMLİ
-ایری ~ ƏYRİ
-ایریاغیز ~ ƏYRİAĞIZ
-ایریایاق ~ ƏYRİAYAQ
-ایریبئل ~ ƏYRİBEL
-ایریبویون ~ ƏYRİBOYUN
-ایرمجه ~ ƏYRƏMCƏ
-ایریبؤیور ~ ƏYRİBÖYÜR
-ایریبورون ~ ƏYRİBURUN
-ایریبوینوز ~ ƏYRİBUYNUZ
-ایریجه ~ ƏYRİCƏ
-ایریجیزگی‌لی ~ ƏYRİCİZGİLİ
-ایریچیگین ~ ƏYRİÇİYİN
-ایریدیمدیک ~ ƏYRİDİMDİK
-ایریخت‌لی ~ ƏYRİXƏTLİ
-ایریقیچ ~ ƏYRİQIÇ
-ایریقیلچا ~ ƏYRİQILÇA
-ایری‌لی ~ ƏYRİLİ
-ایری‌لیک ~ ƏYRİLİK
-ایریلمه ~ ƏYRİLMƏ
-ایریلمک ~ ƏYRİLMƏK
-ایریم1 ~ ƏYRİM1
-ایریم2 ~ ƏYRİM2
-ایریمچه ~ ƏYRİMÇƏ
-ایریپنجه ~ ƏYRİPƏNCƏ
-ایری‌سینه ~ ƏYRİSİNƏ
-ایری‌سیز ~ ƏYRİSİZ
-ایریتمه ~ ƏYRİTMƏ
-ایریتمک ~ ƏYRİTMƏK
-ایریبؤیور ~ ƏYRİBÖYÜR
-اییام ~ ƏYYAM
-اییار ~ ƏYYAR
-اییارلیق ~ ƏYYARLIQ
-اییاش ~ ƏYYAŞ
-اییاشلیق ~ ƏYYAŞLIQ
-ازا1 ~ ƏZA1
-ازا2 ~ ƏZA2
-ازا3 ~ ƏZA3
-ازاب ~ ƏZAB
-اییام ~ ƏYYAM
-ازاب‌لی ~ ƏZABLI
-ازابلیلیق ~ ƏZABLILIQ
-ازاب‌سیز ~ ƏZABSIZ
-ازابوئریجی ~ ƏZABVERİCİ
-ازادار ~ ƏZADAR
-ازادارلیق ~ ƏZADARLIQ
-اذان ~ ƏZAN
-ازازیل ~ ƏZAZİL
-ازازیلجه‌سینه ~ ƏZAZİLCƏSİNƏ
-ازازیل‌لیک ~ ƏZAZİLLİK
-ازبر ~ ƏZBƏR
-ازبرچی ~ ƏZBƏRÇİ
-ازبرچی‌لیک ~ ƏZBƏRÇİLİK
-ازبردن ~ ƏZBƏRDƏN
-ازبره ~ ƏZBƏRƏ
-ازبرلمه ~ ƏZBƏRLƏMƏ
-ازبرلمک ~ ƏZBƏRLƏMƏK
-ازبرلنمه ~ ƏZBƏRLƏNMƏ
-ازبرلنمک ~ ƏZBƏRLƏNMƏK
-ازبرلتدیرمه ~ ƏZBƏRLƏTDİRMƏ
-ازبرلت‌دیرمک ~ ƏZBƏRLƏTDİRMƏK
-ازبرلتمه ~ ƏZBƏRLƏTMƏ
-ازبرلتمک ~ ƏZBƏRLƏTMƏK
-ازبس ~ ƏZBƏS
-ازجومله ~ ƏZCÜMLƏ
-ازداد ~ ƏZDAD
-ازدیرمه ~ ƏZDİRMƏ
-ازدیرمک ~ ƏZDİRMƏK
-ازل ~ ƏZƏL
-ازلجه ~ ƏZƏLCƏ
-ازل‌دن ~ ƏZƏLDƏN
-ازل1 ~ ƏZƏLƏ1
-ازل2 ~ ƏZƏLƏ2
-ازه‌له‌لی ~ ƏZƏLƏLİ
-ازبره ~ ƏZBƏRƏ
-ازه‌له‌سیز ~ ƏZƏLƏSİZ
-ازه‌لی ~ ƏZƏLİ
-ازه‌لی‌لیک ~ ƏZƏLİLİK
-ازلیت ~ ƏZƏLİYYƏT
-ازلکی ~ ƏZƏLKİ
-ازم ~ ƏZƏM
-عظمت ~ ƏZƏMƏT
-عظمت‌لی ~ ƏZƏMƏTLİ
-ازمی1 ~ ƏZƏMİ1
-ازمی2 ~ ƏZƏMİ2
-ازمیت ~ ƏZƏMİYYƏT
-ازگیل ~ ƏZGİL
-ازگیل‌لیک ~ ƏZGİLLİK
-ازگین ~ ƏZGİN
-ازگینلشمه ~ ƏZGİNLƏŞMƏ
-ازگینلشمک ~ ƏZGİNLƏŞMƏK
-ازگین‌لیک ~ ƏZGİNLİK
-ازیجی ~ ƏZİCİ
-ازه‌له‌سیز ~ ƏZƏLƏSİZ
-ازیک ~ ƏZİK
-ازیک‌لیک ~ ƏZİKLİK
-ازیلمه ~ ƏZİLMƏ
-ازیلمک ~ ƏZİLMƏK
-ازیم ~ ƏZİM
-ازیمت ~ ƏZİMƏT
-ازیموششان ~ ƏZİMÜŞŞAN
-ازینیک ~ ƏZİNİK
-ازینتی ~ ƏZİNTİ
-ازیشدیریلمه ~ ƏZİŞDİRİLMƏ
-ازیشدیریلمک ~ ƏZİŞDİRİLMƏK
-ازیشدیرمه ~ ƏZİŞDİRMƏ
-ازیش‌دیرمک ~ ƏZİŞDİRMƏK
-اذیت ~ ƏZİYYƏT
-اذیت‌لی ~ ƏZİYYƏTLİ
-اذیت‌لی‌لیک ~ ƏZİYYƏTLİLİK
-اذیت‌سیز ~ ƏZİYYƏTSİZ
-اذیت‌سیزلیک ~ ƏZİYYƏTSİZLİK
-عزیز ~ ƏZİZ
-ازیزجیز ~ ƏZİZCİYƏZ
-اذیت‌لی ~ ƏZİYYƏTLİ
-عزیزلمه ~ ƏZİZLƏMƏ
-عزیزلمک ~ ƏZİZLƏMƏK
-ازیزلندیرمه ~ ƏZİZLƏNDİRMƏ
-عزیزلن‌دیرمک ~ ƏZİZLƏNDİRMƏK
-ازیزلنمه ~ ƏZİZLƏNMƏ
-عزیزلنمک ~ ƏZİZLƏNMƏK
-ازیزلشمه ~ ƏZİZLƏŞMƏ
-ازیزلشمک ~ ƏZİZLƏŞMƏK
-ازیزلتمه ~ ƏZİZLƏTMƏ
-ازیزلتمک ~ ƏZİZLƏTMƏK
-عزیزلیک ~ ƏZİZLİK
-ازقزا ~ ƏZQƏZA
-ازل ~ ƏZL
-ازم ~ ƏZM
-ازم1 ~ ƏZMƏ1
-ازم2 ~ ƏZMƏ2
-ازمچه‌لمک ~ ƏZMƏÇƏLƏMƏK
-ازمک ~ ƏZMƏK
-ازمه‌لمه ~ ƏZMƏLƏMƏ
-ازمه‌لمک ~ ƏZMƏLƏMƏK
-ازملنمه ~ ƏZMƏLƏNMƏ
-ازمه‌لنمک ~ ƏZMƏLƏNMƏK
-ازمکار ~ ƏZMKAR
-ازمکارجاسینا ~ ƏZMKARCASINA
-ازمکارلیق ~ ƏZMKARLIQ
-ازم‌لی ~ ƏZMLİ
-ازرایل ~ ƏZRAİL
-ازمه ~ ƏZMƏ
-ازوای ~ ƏZVAY
-ازوایچیچک‌لی‌لر ~ ƏZVAYÇİÇƏKLİLƏR
-ازواییش ~ ƏZVAYİŞ
-ازوایلیق ~ ƏZVAYLIQ
-اززل ~ ƏZZƏL
-اززه‌لی ~ ƏZZƏLİ
-اززلکی ~ ƏZZƏLKİ
-ازوای ~ ƏZVAY
-ا ~ Ə

شعرلر...

  سؤزباز © 1397 / 2018
  بو سیته ده هر بیر یالان و یانلیشلیغا یول وار. بورادا گئدن هر بیر یازیدان، اونون یازاری سوروملودور. چوجوقلار و دوشسل چوجوقلار ایچین ساقینجالی اولابیلر! بورداکی یازیلارا لینک وئرمه دن پایلاشیلماز!
  www.000webhost.com