نقل سیمگهسی سؤز دونیایمیش...

  
 1. سؤزباز جومله ایشه باشلادی.

 2. آذربایجان سؤزلوگو ؛اسماعیل جعفرلی؛ یایینلانمامیش 2013 (اوچ جیلد)
 3. آذربایجان دیلینین ایضاحلی لغتی؛ علیحئیدر اوروجوف؛ شرق-غرب یاینی؛ باکی 2006 (دؤرد جیلد)
 4. قوشوق دا آرانیر بوگوندن بری. قوشوقلار ساییسی: 1200 دن چوخ
 5. سؤزونوزو یا عرب الفباسیندا و یا لاتین الفباسیندا آختارین.
 6. سؤزجوکلر بیلگی سایار ایله گیریلمیش، عرب الفباسیندا یانلیشلیق احتمالی یوخاری. او اوزدن لاتین الفباسیندا آختارساز داها یاخجی اولار.
 7. اصلی آدرسیمیز:

  https://sozbaz.000webhostapp.com

  . لوطفا بونا لینک وئرین و یا بونو قوللانین.
 8. سؤزبازا گؤره
 9. ‌سؤزبازلا ایلگی‌می؟:

a  b  c  ç  d  e  ə  f  g  ğ  h  i  ı  j  k  l  m  n  o  ö  p  q  r  s  ş  t  u  ü  v  x  y  z

آذربایجان سؤزلوگو - 2013؛ اسماعیل جعفرلیآذربایجان دیلینین ایضاحلی لغتی - باکی، شرق-غرب؛ 2006
-آغچوو اق ~ çuvak
-( آلچاقکؤنوللولوک (آلچاق گؤیولولوک ~ çaq könüllülük (alçaq
-( آلچیدورماق (آشیغی آلچی دورماق ~ çı durmaq (aşığı alçı
-بای-ج یکئت ~ Ciket
-تونتئی-چورا ~ Çura
-ج ~ C
-جاب ~ cab
-جابا ~ caba
-جاباجی ~ Cabacı
-جاباداق ~ cabadaq
-جابالاق ~ cabalaq
-جابالاماق ~ cabalamaq
-جابان ~ caban
-جابانی ~ cabanı
-جابجا ائیله‎مک ~ cabeca eyləmək
-جاپالاق ~ Capalaq
-جاپجانلی ~ capcanlı
-جاتاق ~ cataq
-جاجا ن ~ cacan
-جاجیق ~ cacıq
-جاد ~ cad
-جادارجادار ~ cadarcadar
-جادارجادار اولماق ~ cadarcadar olmaq
-جادارلانماق ~ cadarlanmaq
-جادارلوز ~ cadarloz
-جادای ~ caday
-جادو ~ cadu
-جادوگر ~ cadugər
-جاده‎ ~ caddə
-جادی ~ cadı
-جادیچی ~ cadıçı
-جادیچیلیق ~ cadıçılıq
-جادی سوپورگه‎سی ~ cadi süpürgəsi
-جادیق ~ Cadık
-جادیلاماق ~ cadılamaq
-جادی یازان ~ cadı yazan
-جاذب ~ cazib
-جاذبه‎ ~ cazibə
-جاذبه‎لی ~ cazibəli
-جار ~ car
-جارایلی ~ carili
-جارت ~ cart
-جارت جارتائتمک ~ cart cart etmək
-جارت جورت ~ cart curt
-( جارتاداق (جارتادان ~ cartadaq (cartadan)
-جارجار ~ carcar
-جارجور ~ carcur
-جارجور ائتمک ~ carcur etmək
-جارچای ~ carçay
-جار چکمک ~ car çəkmək
-جارچی ~ carçı
-جارچیلی ~ carçılı
-جارخاچی ~ carxaçı
-جاردام ~ cardam
-جاردین ~ cardın
-جافالی ~ cafalı
-جارلاتماق ~ carlatmaq
-جارلاماق ~ carlamaq
-جارلی ~ carlı
-جارلیق ~ carlıq
-جارمو ~ carmu
-جاری ~ carı
-جاری آچیق ~ carı açıq
-جاری حساب ~ cari hesab
-جاریقلار ~ Carıklar
-جاریلداشماق ~ carıldaşmaq
-جاری مصرف ~ cari məsrəf
-جاریه‎ ~ cariyə
-جاز ~ caz
-جازیرتی ~ cazırtı
-جازیرجازیر ~ cazırcazır
-جازیرجوزور ~ cazırcuzur
-جازیرداماق ~ cazırdamaq
-جاسجاولاق ~ cascavlaq
-جاسوس ~ casus
-جاشیران ~ caşıran
-جاغ ~ cağ
-جاغلاماق ~ cağlamaq
-جاغلانماق ~ cağlanmaq
-جاغلی ~ cağlı
-جاغیلتی ~ cağıltı
-جاغیلداماق ~ cağıldamaq
-جاف جاف ~ caf caf
-جاقایبایلی ~ Caqaybaylı
-جاقوار ~ caqvar
-جاکئت ~ caket
-جاکشی ~ cakşı
-جاکیرلو ~ cakırlu
-جالا ~ cala
-جالاتدیرماق ~ calatdırmaq
-جالاتماق ~ calatmaq
-جالاشدیرماق ~ calaşdırmaq
-جالاشماق ~ calaşmaq
-جالاشیق ~ calaşıq
-جالاق ~ calaq
-جالاق آلتی ~ calaq altı
-جالاق ائتمک ~ calaq etmək
-جالاقچی ~ calaqçı
-جالاق لاتدیرماق ~ calaq latdırmaq
-جالاق لاتماق ~ calaqlatmaq
-جالاق لاشدیرماق ~ calaqlaşdırmaq
-جالاقلاما ~ calaqlama
-جالاق لاماق ~ calaqlamaq
-جالاق لانماق ~ calaqlanmaq
-جالاق وورماق ~ calaq vurmaq
-جالاق یئری ~ calaq yeri
-جالاقچی ~ calaqçı
-جالاقچیلیق ~ calaqçılıq
-جالا قلی ~ calaqlı
-جالالیلو ~ Calalilu
-جالاماق ~ calamaq
-جالانماق ~ calanmaq
-جالایر ~ calayır
-جالاییر ~ calayır
-جالاییر ~ calayır
-جالاییر ~ calayır
-جالب ~ calib
-جالغا ~ calğa
-جالق ~ calq
-جالمان ~ calman
-جالیق ~ calıq
-جام ~ cam
-جامابوزور ~ camabüzur
-جاماخاتان ~ camaxatan
-جامادار ~ camadar
-جاماشیر ~ camaşır
-جاماعات ~ camaat
-جاماعات نامازی ~ camaat namazı
-جامال ~ camal
-جامالآوا ~ camalava
-جاما لسیز ~ camalsız
-جامال خوجا ~ camal xoca
-جامان ~ caman
-جامانبای ~ camanbay
-جامبول جومبول ~ cambul cumbul
-جامپارا ~ campara
-جامچی ~ camçı
-جامچی آلماسی ~ camçı alması
-جامد ~ camid
-جامع ~ came
-جامع الاطراف ~ camülətraf
-جامع التواریخ ~ camüttəvarix
-جامعه‎ ~ camiə
-جامعیت ~ cameiyət
-جا مقانادلیلار ~ camqanadlılar
-جامگؤبه‎یی ~ cam göbəyi
-جام گؤز ~ cam göz
-جام گؤزلی ~ cam gözəli
-جاملار ~ camlar
-جاموسلو ~ camuslu
-جاموکا ~ camuka
-جامه‎ ~ camə
-جامیش ~ camış
-جامیش ~ camış
-جامیش باغا گیردی ~ camış bağa girdi
-جامیشچی ~ camışçı
-جامیشچیلیق ~ camışçılıq
-جامیش داغی ~ camış dağı
-جامیشگزَکلو ~ camişgəzəklu
-جامیش گؤلو ~ camiş gölü
-جام یونو ~ cam yünü
-جان ~ can
-جان بازاری ~ can bazarı
-جان تاختاسی ~ can taxtası
-جان یولداشی ~ can yoldaşı
-جا نآتماق ~ can atmaq
-جا نآجیسی ~ can acısı
-جا نآرخاداشی ~ can arxadaşı
-جا نآلان ~ can alan
-جا نآلماق ~ can almaq
-جانا ~ cana
-جا نائوی ~ can evi
-جاناحم دلی ~ Canahmetli
-جان ادولماق ~ cana dolmaq
-جانا دویماق ~ cana doymaq
-جا ناریگی ~ can əriyi
-جانازار ~ canazar
-جانا سینَر ~ cana sinər
-جانا سینمک ~ cana sinmək
-جانا سینن ~ cana sinən
-جاناغ ~ canağ
-جا نافزا ~ can əfza
-جانا گتیرمک ~ cana gətirmək
-جانا گلمک ~ cana gəlmək
-لپ Ĥ جان ~ canalp
-جاناماز ~ canamaz
-جانان ~ canan
-جانانلی ~ cananlı
-جا ناوستونده‎ اولماق ~ can üstündə olmaq
-جاناوار ~ canavar
-جاناوار اوتلاری ~ canavar otları
-جاناوار اوتو ~ canavar otu
-جاناوار اوتوگیللر ~ canavar otugillər
-جاناوار بالیغی ~ canavar balığı
-جاناوار داغی ~ canavar dağı
-جاناوار دودوگو ~ canavar düdüyü
-جاناوا رگیله‎ سی ~ canavar giləsi
-جاناوارجا ~ canavarca
-جاناوارلاشماق ~ canavarlaşmaq
-جاناوارلیق ~ canavarlıq
-جانا یئتیرمک ~ cana yetirmək
-جانا یاخین ~ cana yaxın
-جانب ~ canib
-جانباز ~ canbaz
-جانبازداغی ~ canbazdağı
-جانباشلا ~ canbaşla
-جا نباهاسینا ~ canbahasına
-جا نبخش ~ canbəxş
-جا نبسله‎‎مک ~ can bəsləmək
-جانبولات ~ Canbulat
-جا نبونالتیسی ~ canbunaltısı
-جا نبیر ~ canbır
-جا نبیرلیک ~ canbirlik
-( جانتاراق(جانتیراق ~ cantaraq(cantıraq)
-جانتاش ~ cantaş
-جا نتزه‎له‎ ین ~ can təzəliyən
-جانتیقای ~ Cantıqay
-( جا نجان(دئمک ~ cancan(demək)
-جا نجیغاز ~ cancığaz
-( جا نجییار(جییر ~ canciyar(ciyər)
-جا نجییار اولماق ~ canciyar olmaq
-جا نچکمک ~ can çəkmək
-جا نچکیشمه‎ سی ~ can çəkişməsi
-جا نچوروتمک ~ can çürütmək
-جا ندئییب جان ائشیتمک ~ can deyib can eşitmək
-جاندار ~ candar
-جا نداماری ~ can damarı
-جا ندامارینی توتماق ~ can damarını tutmaq
-جاندان ~ candan
-جاندان ائله‎مک ~ candan eləmək
-جاندان دوشمک ~ candan düşmək
-جاندان سالماق ~ candan salmaq
-جاندان کئچن ~ candan keçən
-جا ندردی ~ candərdi
-جا نساغلیغی ~ cansağlığı
-جا نسورتن ~ cansürtən
-جا نسیخان ~ cansıxan
-جانسیخیجی ~ cansıxıcı
-جا نسیخیجیلیق ~ cansıxıcılıq
-جانسیز ~ cansız
-جانسیزلاشماق ~ cansızlaşmaq
-جانسیزلیق ~ cansızlıq
-جانشین ~ canişin
-جا نفزا ~ canfəza
-جانفشان ~ canfişan
-جا نقالماماق ~ can qalmamaq
-جا نقورخوسو ~ can qorxusu
-جا نقویماق ~ can qoymaq
-جا نقویماماق ~ can qoymamaq
-جا نقورتاران ~ can qurtaran
-جا نقورتاریجی ~ can qurtarıcı
-جا نقوشو ~ can quşu
-جانقور ~ canqur
-جانقولو ~ canqulu
-جانقی ~ canqı
-جانکاه ~ cankah
-جانکَلدی ~ Cankeldi
-جا نکیسه‎ سی ~ cankisəsi
-جانگچی ~ cangçı
-جا نگزدیرمک ~ can gəzdirmək
-جانگو ~ canqu
-جا نگولوم ~ can gülüm
-جا نگودازلیق ~ can güdazlıq
-جانلا باشلا ~ canla başla
-جانلاتماق ~ canlatmaq
-جانلاندیرماق ~ canlandırmaq
-جانلاندیریجی ~ canlandırıcı
-جانلاندیریلماق ~ canlandırılmaq
-جانلانماق ~ canlanmaq
-جانلی ~ canlı
-جانلی اؤزدکچیلیک ~ canlı özdəkçilik
-جانلی تاریخ ~ canlı tarix
-جانلیجا ~ canlıca
-جانلی جانسیز ~ canlı cansız
-جانلی چیچک ~ canlı çiçək
-جانلی دیل ~ canlı dil
-جانلی سؤز ~ canlı söz
-جانلیق ~ canlıq
-جانلی گوج ~ canlı güc
-جانلیلیق ~ canlılıq
-جان میرزا ~ Can Mirza
-جا نوئرمک ~ can vermək
-جا نوئرمه‎ ~ can vermə
-جا نوئریجی ~ can verici
-جانوئیسلو ~ canveyslu
-جا نهاجان ~ canhacan
-جا نهؤولو ~ can hövlü
-جانی ~ canı
-جانیآغزینا گلمک ~ canı ağzına gəlmək
-جانیاتاق ~ canyataq
-جانیارلی ~ canyarlı
-جانی اوچون ~ canı üçün
-جانیبگ ~ canıbəy
-جانی بگلو ~ canı bəyli
-جا نیاخیجی ~ can yaxıcı
-جا نیاندیران ~ can yandıran
-جا نیاندیرانلیق ~ can yandıranlıq
-جا نیاندیرماق ~ can yandırmaq
-جانیاود توتوبیانماق ~ canı od tutub yanmaq
-جانیاوچون قورخماق ~ canı üçün qorxmaq
-جانیبرک ~ canıbrək
-جانیبرکلیک ~ canıbərklik
-جانی تبریزی ~ canı təbrizi
-جانی جهنّمه ~ canı cəhənnəmə
-جانی چیخسین ~ canı çıxsın
-جانی چیخمیش ~ canı çıxmış
-جا ن یدیلدن ~ canidildən
-جانی دینجلمک ~ canı dincəlmək
-جانیس ~ CanıS
-جانی سولودور ~ canı suludur
-جانی سیزیلداماق ~ canı sızıldamaq
-جانی شیرین ~ canı şirin
-جانی قورتارماق ~ canı qurtarmaq
-جانی قیفیللی ~ canı qıfıllı
-جان یلیک ~ canilik
-( جانیم (جانی مگؤزوم ~ canım (canım gözüm)
-جانیم اوچون ~ canım üçün
-جانی مسنه‎ (سیزه‎) دئسین ~ canım sənə(sizə)desin
-جانی مقوربان ~ canım qurban
-جانینا اود سالماق ~ canına od salmaq
-جانینا ولوله‎ دوشمک ~ canına vəlvələ düşmək
-جانینا ولوله‎ سالماق ~ canına vəlvələ salmaq
-جانین ابیره‎ دوشمک ~ canına birə düşmək
-جانین اجفاباسماق ~ canına cəfa basmaq
-جانین اقورخو دوشمک ~ canına qorxu düşmək
-جانین اقورخو سالماق ~ canına qorxu salmaq
-جانی ناوچون ~ canın üçün
-جانینا یازیغینگلسین ~ canına yazığın gəlsin
-جانی نتاپشیرماق ~ canın tapşırmaq
-جانیندان ال چکمک ~ canından əl çəkmək
-جانیندان بئزار اولماق ~ canından bezar olmaq
-جانیندان گئچمیش ~ canından geçmiş
-جانی نساغ اولسون ~ canın sağ olsun
-جانی نقورتارماق ~ canın qurtarmaq
-جانینی تسلیم ائتمک ~ canını təslim etmək
-جانینی آلماق ~ canını almaq
-جانینیاسیرگه‎مه‎‎مک ~ canını əsirgəməmək
-جانینی باغیشلاماق ~ canını bağışlamaq
-جانینیچؤله‎ آتماق ~ canını çölə atmaq
-جانینی چوروتمک ~ canını çürutmək
-جانینی سیخماق ~ canını sıxmaq
-جانینی قورتارماق ~ canını qurtarmaq
-جانینی قویماق ~ canını qoymaq
-جانینی وئرمک ~ canını vermək
-( جانییانار (یانان ~ canı yanar (yanan)
-جانییانیندا قالماق ~ canı yanında qalmaq
-جاو ~ cav
-جاواب ~ cavab
-جاوا بسیز ~ cavabsız
-جاوا بلی ~ cavablı
-جاوان ~ cavan
-جاوانلاشماق ~ cavanlaşmaq
-جاوانجاسینا ~ cavancasına
-جاوانقار ~ cavanqar
-جاوانقول ~ cavanqul
-جاوانلاشدیرماق ~ cavanlaşdırmaq
-جاوانلانماق ~ cavanlanmaq
-جاوانلی قوجالی ~ cavanlı qocalı
-جاوانلیق ~ cavanlıq
-جاوانمرد ~ cavanmərd
-جاوان یانا ~ cavan yana
-جاواهر ~ cavahir
-جاواهرات ~ cavahirat
-جاوقاتی ~ Cavgatı
-جاوقاجیق ~ CaVkacık
-جاوک ~ Cavək
-جاولاق ~ cavlaq
-جاولاماق ~ cavlamaq
-جاولای ~ Çavlay
-جاولی ~ cavlı
-جاوماق ~ cavmaq
-جاویلداق ~ cavıldaq
-جاویدان ~ cavidan
-جاه ~ cah
-جاهِ جلال ~ cahi cəlal
-جاهجلا للی ~ cahi cəlallı
-جاهاد ~ cahad
-جاهاز ~ cahaz
-جاهان ~ cahan
-جاهانبخش ~ Cahanbəxş
-جاهان خانیم ~ cahan xanım
-جاهان خانیملی ~ cahan xanımlı
-جاهاندار ~ cahandar
-جاهانسوز ~ cahansuz
-جاهانشاه ~ cahanşə
-جاهانشومول ~ cahanşumul
-جاهانقولوشاهلی ~ cahanquluşahlı
-جاهانگشا ~ cahangüşa
-جاهانگیر ~ cahangir
-جاهان وطنی ~ cahan vətəni
-جاهل ~ cahil
-جاهلانه ~ cahilanə
-جاهلیت ~ cahiliyət
-جاهی ~ cahi
-جایان ~ cayan
-جایداق ~ caydaq
-جایدیرماق ~ caydırmaq
-جایدیریجی ~ caydırıcı
-جایدیریش ~ caydırış
-جایدیریلماق ~ caydırılmaq
-جایز ~ cayiz
-جایزالخطا ~ cayizülxəta
-جایزه‎ ~ cayizə
-جایقین ~ cayqın
-جایلاق ~ caylaq
-جایما ~ cayma
-جایماز ~ caymaz
-جایماق ~ caymaq
-جایناق ~ caynaq
-جایناقسال ~ caynaqsal
-جایناقلاشماق ~ caynaqlaşmaq
-جایناقلاما ~ caynaqlama
-جایناقلاماق ~ caynaqlamaq
-جایناقلانماق ~ caynaqlanmaq
-جایناقلی ~ caynaqlı
-جاییر جاییر ~ cayır cayır
-جاییرتی ~ cayırtı
-جاییرداتماق ~ cayırdatmaq
-جاییرداماق ~ cayırdamaq
-جاییش ~ cayış
-جاییق ~ cayıq
-جئت ~ cet
-جئتی سو ~ ceti su
-جئجه‎ ~ cecə
-جئجه‎ دوغرایان ~ cecə doğrayan
-جئجیم ~ cecim
-جئجیم کندی ~ cecim kəndi
-جئجیمینی جیرماق ~ cecimini cırmaq
-جئجین ~ cecin
-جئرگه‎ ~ cergə
-جئریمبئل ~ cerimbel
-جئمیک ~ cemik
-جئنتئلمن ~ centelmən
-جئهره ~ cehrə
-جئهرهچی ~ cehrəçi
-جئهرهچی ~ cehrəçi
-جئهره چیلیک ~ cehrəçilik
-جئهیز ~ cehiz
-جئهیزلی ~ cehizli
-جئهیزلیک ~ cehizlik
-جئیداق ~ ceydaq
-جئیران ~ ceyran
-جئیران اوتو ~ Ceyran otu
-جئیران باخیشلی ~ ceyran baxışlı
-جئیران باسان ~ ceyran basan
-جئیران قوزوسو ~ ceyran quzusu
-جئیران گئچمز ~ ceyran geçməz
-جئیران گؤزلو ~ ceyran gözlü
-جئیرانجا ~ ceyranca
-جئیرانلار ~ ceyranlar
-جئیرانلو ~ ceyranlı
-جئیرانی ~ ceyrani
-جئیرانی ~ ceyrani
-جئیش آباد ~ ceyş abad
-جئیلان ~ ceylan
-جئییید ~ ceyid
-جبئه ~ cəbeh
-جبار ~ cəbbar
-جبار ~ cəbbar
-جبارانه‎ ~ cəbbaranə
-جبدره‎ ~ cəbdərə
-جبر ~ cəbr
-جبر ~ cəbr
-جبر و اختیار ~ cəbr o ixtiyar
-جبر و مقابله‎ ~ cəbr o müqabilə
-جبراً ~ cəbərən
-جبران ~ cübran
-جبراییل ~ cəbrayıl
-جبرسل ~ cəbirsəl
-جبرسل دئییم ~ cəbirsəl deyim
-جبروت ~ cəbərut
-جبری ~ cəbəri
-جبل ~ cəbəl
-جبل ~ cəbəl
-جبلاغی ~ cəblağı
-جبن ~ cəbən
-جبه‎ ~ cəbə
-جبه‎آ لپ ~ cəbə alp
-جبه‎خ انا ~ cəbə xana
-جبه‎دار ~ cəbədar
-جبه‎س وی ~ cəbə soi
-جبه‎ن ویان ~ cəbə noyan
-جبه‎لو ~ cəbəli
-جبهه ~ cibhə
-جبیر ~ cəbir
-جبیره‎ ~ cəbirə
-جبیکلی ~ cəbikli
-جبیلی ~ cəbili
-جبین ~ cəbin
-جته‎ ~ cətə
-جتیز ~ cətiz
-جتیک ~ cətik
-جثّه‎ ~ cüssə
-جج و ~ cəcu
-ججه‎ لو ~ cəcəli
-ججه‎لو ~ cəcəlu
-ججین ~ cəcin
-جد ~ cədd
-جدا ~ cuda
-جداً ~ ciddən
-جدار ~ cidar
-جدال ~ cidal
-جدجهد ~ ciddocəhd
-جدل ~ cədəl
-جدول ~ cədvəl
-جدولله‎مه‎ ~ cədvəlləmə
-جده‎ ~ cəddə
-جدی ~ ciddi
-جدیت ~ ciddiyət
-جدید ~ cədid
-جذّاب ~ cəzzab
-جذّابیت ~ cəzzabiyət
-جذام ~ cüzam
-جذاملی ~ cüzamlı
-جذب ~ cəzb
-جذبه‎ ~ cəzəbə
-جذز ~ cəzz
-جرّ ~ cərr
-جرا ~ cəra
-جرائد ~ cərayid
-جرأت ~ cürət
-جرّاح ~ cərrah
-جراّ حلیق ~ cərrahlıq
-جراحت ~ cərahət
-جرّار ~ cərrar
-جرَثَقیل ~ cərəsəqil
-جرثومه‎ ~ corsumə
-جرجر ~ cərcər
-جرجه‎نک ~ cərcənək
-جرجه‎نک اولماق ~ cərcənək olmaq
-جرح ~ cərh
-جرس ~ cərəs
-جرعت ~ cürət
-جرعه‎ ~ cürə
-جرعه‎ تبریزی ~ cürə təbrizi
-جرقودای ~ cərquday
-جرقّه‎ ~ cərəqqə
-جرکین ~ cərkin
-جرگَلان ~ cərgəlan
-جرگه‎ ~ cərgə
-جرگه‎آراسی ~ cərgəarası
-جرگه‎ به‎ جرگه‎ ~ cərgə bə cərgə
-جرگه‎ جرگه‎ ~ cərgə cərgə
-جرگه‎ وی ~ cərgəvi
-جرگه‎لشمک ~ cərgələşmək
-جرگه‎لنمک ~ cərgələnmək
-جرگه‎له‎‎مک ~ cərgələmək
-جرگه‎لی ~ cərgəli
-جِرم ~ cerm
-جرم ~ cürm
-جرم ئ مشهود ~ cürmi məşhud
-جِرمی ~ cermi
-جرمی ~ cürmi
-جرَن ~ cərən
-جرَنای ~ cərənay
-جرندق ~ cərəndəq
-جره‎ ~ cərə
-جره‎ ~ cərə
-جریان ~ cərəyan
-جریب ~ cərib
-جریحه ~ cərihə
-جرید ~ cərid
-جریده‎ ~ cəridə
-جریمه‎ ~ cərimə
-جز ~ cüz
-جزء ~ cüz
-جزئیات ~ cüziyat
-جزاء ~ cəza
-جزا ائوی ~ cəza evi
-جزائی ~ cəzai
-جزالاندیرما ~ cəzalandırma
-جزالاندیرماق ~ cəzalandırmaq
-جزالانماق ~ cəzalanmaq
-جزا وئرمک ~ cəza vermək
-جزایر منقشه‎ سی ~ cəzayir mənəqşəsi
-جزر ~ cəzr
-جزعف زع ~ cəzə fəzə
-جزوه‎ دان ~ cüzvədan
-جزوه‎ ~ cüzvə
-جزوی ~ cüzvi
-جزیه‎ ~ cəzyə
-جزیی ~ cüziı
-جسارت ~ cəsarət
-جسامت ~ cəsamət
-جسامتلی ~ cəsamətli
-جسد ~ cəsəd
-جسم ~ cism
-جسمانی ~ cismani
-جسور ~ cəsur
-جسیم ~ cəsim
-جشن آباد ~ cəşn abad
-جشنواره‎ ~ cəşnvarə
-( جعفر بدایعی (کلامی ~ cəfər bədayei (kəlami)
-جعفر جبارلی ~ cəfər cabarlı
-جعفر خندان ~ cəfər xəndan
-جعفرح اجیلاری ~ cəfər hacıları
-جعفرص ادقرحیمی ~ cəfər sadıq rəhimi
-جعفری ~ cəfəri
-جعل ~ cəl
-جغدی ~ cəğədi
-جغرافیا ~ cuğrafiya
-جغرافیا بیلمنی ~ cuğrafiya bilməni
-جغرافیایی بویلام ~ cuğrafiyayi boylam
-جفا ~ cəfa
-جفاکئش ~ cəfakeş
-جفاکار ~ cəfakar
-جفت ~ cüft
-جفتان ~ cəftan
-( جفر اوتو (جعفر اوتو ~ cəfər otu
-جفر ~ cəfər
-جفربای ~ Cafarbay
-جفنگ ~ cəfəng
-جفنگیات ~ cəfngiyat
-جک ~ cək
-جئکئی ~ Cekey
-جککوزی ~ cəkkuzi
-جگن ~ cəgən
-جگَن ببه‎جیک ~ cəyən bəbəcik
-جگن سوولار ~ cəyənsovlar
-جگنلی ~ cəyənli
-جلا ~ cəla
-جلّاد ~ cəllad
-جلاسون ~ cilason
-جلال ~ cəlal
-جلاللی ~ cəlalli
-جلاله اشمیاورموی ~ cəlal haşimi urməvi
-جلالی ~ cəlali
-جلایة وطن ~ cəlayi vətən
-جلایر ~ cəlayir
-جلْب ~ cəlb
-جلبک ~ cülbək
-جلْد ~ cəld
-جِلْد ~ cild
-جلدن ~ cəldən
-جلده‎باخا ن ~ cəldə baxan
-جلسه‎ ~ cələsə
-جلسه‎ِ علنی ~ cələse yi ələni
-جلفا ~ culfa
-جلق ~ cəlq
-جئلگَلدی ~ Cel Geldi
-جلگه‎ ~ cülgə
-جلمه‎ ~ cəlmə
-جلمان ~ cəlman
-جلو ~ cilo
-جلوس ~ culus
-جلوه‎ ~ cilvə
-جلوه‎لنمک ~ cilvələnmək
-جله‎ ~ cələ
-جله‎ داغی ~ cələ dağı
-جله‎ قورماق ~ cələ qurmaq
-جله‎یه‎ سالماق ~ cələyə salmaq
-جلیب ~ cəlib
-جلیل ~ cəlil
-جلیلوند ~ cəlilvənd
-جمادانلی ~ cəmadanlı
-جم ~ cəm
-جمئیران ~ cəmeyran
-جماد ~ cəmad
-جمادات ~ cəmadat
-جماز ~ cəmmaz
-جماع ~ cəma
-جماعت ~ cəmaət
-جمال ~ cəmal
-جماهیر ~ cəmahir
-جمجمه‎ ~ cümcümə
-جمدک ~ cəmdək
-جمع ~ cəm
-جمع لشمک ~ cəmləşmək
-جمع لنمک ~ cəmlənmək
-جم عله‎مک ~ cəmləmək
-جمعاً ~ cəmən
-جمعه‎ ~ cümə
-جمعه‎ لو ~ cumalı
-جمعی ~ cəmi
-جمعیت ~ cəmiyət
-جمل ~ cəməl
-جمله‎ ~ cümlə
-جمله‎ جیک ~ cümləcik
-جمله‎ عالم ~ cümlə aləm
-جمه‎لو ~ cəməlu
-جمهور ~ cumhur
-جمهور باشقانی ~ cumhur başqanı
-جمهورد اغلاری ~ cumhur dağları
-جمهوریت ~ cumhuriyət
-جمیعاً ~ cəmiən
-جمیل ~ cəmil
-جمیله‎ ~ cəmilə
-جِن ~ cin
-جن ~ cin
-جنئیدلی ~ coneydli
-جناب ~ cənab
-جنابت ~ cənabət
-جنابعالی ~ cənabali
-جنّات ~ cənnat
-جناح ~ cnah
-جنازه‎ ~ cənazə
-جناس ~ cinas
-( جناغ (جناق ~ cinağ (cinaq)
-جنایت ~ cinayət
-جنایتکار ~ cinayətkar
-جنایتکارانه‎ ~ cinayətkaranə
-جنایی ~ cinayi
-جناییی ارقیلیق ~ cinayi yarqılıq
-جنْب ~ cənb
-جنُب ~ cunub
-جنُب اولما ~ cunub olma
-جنبش ~ cünbüş
-جنّت ~ cənnət
-جنت آباد ~ cənnət abad
-جنّت اولنگ ~ cənnət öləng
-جنّت بالیغی ~ cənnət balığı
-جنّت بالیغیگیللر ~ cənnət balığıgillər
-جنّتبی باری ~ cənnət bibarı
-جنت قوشو ~ cənnət quşu
-جنت قوشوگیللر ~ cənnət quşugillər
-جنتمیوه‎سی ~ cənnət mivəsi
-جنتی ~ cənnəti
-جنجال ~ cəncal
-جنجال آباد ~ cəncal abad
-جنجال چیخارماق ~ cəncal çıxarmaq
-جنجل ~ cəncəl
-جنجه‎لک ~ cəncələk
-جنحه ~ cünhə
-جند ~ cənd
-جنداب ~ cəndab
-جندر ~ cəndər
-جندک ~ cəndək
-جندک یئین ~ cəndək yiyən
-جنده‎یینه‎ دؤشه‎‎مک ~ cəndəyinə döşəmək
-جندی ل ~ cəndil
-جنس ~ cins
-جنسل ~ cinsəl
-جنسل ایلیشگی ~ cinsəl ilişgi
-جنسل تاجیز ~ cinsəl taciz
-جنسل چکیم ~ cinsəl çəkim
-جنسل گوج ~ cinsəl güc
-جنس للشدیرمک ~ cinsəlləşdirmək
-جنس للیک ~ cinsəllik
-جنسلیا خینلاشما ~ cinsəl yaxınlaşma
-جنسی ~ cinsi
-جنسی بیرلشمه‎ ~ cinsi birləşmə
-جنسیت ~ cinsiyət
-جنطراقیه‎ ~ cintarıqaya
-جنگ ~ cəng
-جنگ ~ cong
-جنگان ~ cəngan
-جنگاور ~ cəngavər
-جن گزرگری ~ cəngi zərgəri
-جنگل ~ cəngəl
-جنگل ~ cəngəl
-جنگل پارکی ~ cəngəl parkı
-جنگ للیک ~ cəngəllik
-جنگ و جیدال ~ cəng o cidal
-جنگه‎ سر ~ cəngəsər
-جنگی ~ cəngi
-جنگی ~ cəngi
-جنگی ~ cəngi
-جنوب شرق ~ cunubşərq
-جنوب غرب ~ cənubqərb
-جنوب ~ cunub
-جنوبلو ~ cunublu
-جنود ~ cunud
-جنون ~ cunun
-جنین ~ cənin
-جو ~ cəv
-جواب ~ cavab
-جواباً ~ cavabən
-جوار ~ cəvar
-جواز ~ cavaz
-جوان ~ cavan
-جوانپرچمی ~ cavanpərçəmi
-جوانشیر ~ cavanşir
-جوانشیر ~ cavanşir
-جوانمرد ~ cavanmərd
-جوانه‎ ~ cəvanə
-جواهر ~ cəvahir
-جواهرآلات ~ cəvahiralat
-جواهرات ~ cəvahirat
-جولان ~ cəvəlan
-جوی ~ cəvvi
-جویز ~ cəviz
-جویزالان ~ cəvizalan
-جویزا یچی ~ cəviz içi
-جویزح الواسی ~ cəviz halvası
-جویزق ویماغی ~ cəviz quymağı
-جویزگیللر ~ cəvizgillər
-جویزلی ~ cəvizli
-جویزلیک ~ cəvizlik
-جویز مورباسی ~ cəviz murabbası
-جوبالاق ~ cobalaq
-جوجوق ~ cocuq
-جوچولدوق ~ Coçulduk
-جود ~ cod
-جود یونلو ~ cod yunlu
-جودلاشماق ~ codlaşmaq
-جودلانماق ~ codlanmaq
-جودلوق ~ codlq
-جور ~ cor
-جورو جفا ~ cor o cəfa
-جوراب ~ corab
-جوراب ~ corab
-جوراب باغی ~ corab bağı
-جوراب توخویان ~ corab toxuyan
-جورابچی ~ corabçı
-جورابچیلیق ~ corabçılıq
-جورابلی ~ corablı
-جورات ~ corat
-جورتان ~ cortan
-جورتدان ~ cortdan
-جورجوجوق ~ corcocuq
-جوزاء ~ covza
-جوزکانلی تپه‎ سی ~ cozkanlı təpəsi
-جوشا گتیرمک ~ coşa gətirmək
-جوشا گلمه‎ ~ coşa gəlmə
-جوشاتی ~ coşatı
-جوشار ~ coşar
-جوشدورماق ~ coşdurmaq
-جوشدوروجو ~ coşdurucu
-جوشدوروجولوق ~ coşduruculuq
-جوشدورولماق ~ coşdurulmaq
-جوشقان ~ coşqan
-جوشقو ~ coşqu
-جوشقولاشماق ~ coşqulaşmaq
-جوشقولانماق ~ coşqulanmaq
-جوشقولو ~ coşqulu
-جوشقون ~ coşqun
-جوشقونای ~ coşqunay
-جوشقونجا ~ coşqunca
-جوشقونَر ~ coşqunər
-جوشقونلاشماق ~ coşqunlaşmaq
-جوشقونلوق ~ coşqunluq
-جوشما ~ coşma
-جوشماق ~ coşmaq
-جوشوب داشماق ~ coşub daşmaq
-جوشون ~ coşun
-جوشون قالاسی ~ coşun qalası
-جوشونتو ~ coşuntu
-جوشیروان ~ coşirvan
-جوغاتئی ~ coğatey
-جوقاس ~ coqas
-جوکئی ~ cokey
-جولا ~ cola
-جولا توتما ~ cola tutma
-جولانا ئتمک ~ covlan etmək
-جولای ~ colay
-جولبک ~ colbək
-جولدا ~ colda
-جولداجاکئشی ~ coldacakeşı
-جولوق ~ coluq
-جوما ~ coma
-جومالاشماق ~ comalaşmaq
-جومبوز ~ combuz
-جومرد ~ comərd
-جومرد ~ Cumart
-جونا ~ cona
-جوند ~ cond
-جونگ ~ cong
-جونگاه ~ congah
-جووقا ~ covqa
-جووقان ~ couqan
-جوولانگاه‎ ~ coülangə
-جووقا ~ couqa
-جوهر ~ covhər
-جؤرنی ~ cörni
-جؤکه‎ ~ cökə
-جؤکه‎لیک ~ cökəlik
-جؤنک ~ cönk
-جؤن کَله‎ ~ cön kələ
-جؤنگه‎ ~ cöngə
-جؤوهر ~ cövhər
-جوالدوز ~ cuvalduz
-جوببوش ~ cubbuş
-جوببولو ~ cubbulu
-جوپ ~ cup
-جوپباداق ~ cupbadaq
-جوجئهی ~ cucehi
-جوجرقان ~ cucərqan
-جوجی ~ cuci
-جوجین ~ cucin
-جوجین ~ cucin
-جوجینخاتون ~ cucinxatun
-جوخا ~ cuxa
-جودام ~ cudam
-جورا ~ cura
-جورا زورنا ~ cura zurna
-( جوران(کلو ~ curan(klu)
-جورجور ~ curcur
-جورجونا ~ curcuna
-جورجین ~ curcin
-جورقان ~ curqan
-جورقین ~ curqın
-جورنال ~ curnal
-جورو ~ Curu
-جوروق بگلر ~ curuq bəylər
-جوروقلو ~ curuqlu
-جورولداماق ~ curuldamaq
-جوش ~ cuş
-جوش شیرین ~ cuş şrın
-جوغ ~ cuğ
-جوغوردان ~ cuğurdan
-جوقا ~ cuqa
-جوققا ~ cuqqa
-جوققولداماق ~ cuqquldamaq
-جوقین ~ cuqin
-جوککی ~ cukki
-جولاهی ~ culahı
-جولفا ~ culfa
-جولفان ~ culfan
-جولوا ~ culva
-جولوم ~ culum
-جولونبور ~ culunbur
-جوما ~ cuma
-جوماخاتان ~ cumaxatan
-جومادی ~ cumadı
-جومارتئسی ~ cumartesi
-جومایران ~ cumayran
-جومبا ~ cumba
-جومباداق ~ cumbadaq
-جومبالاق ~ cumbalaq
-جومبورتو ~ cumburtu
-جومبورداماق ~ cumburdamaq
-جومبوز ~ cumbuz
-جومبوزلاماق ~ cumbuzlamaq
-جومبول جومبولو ~ cumbul cumbulu
-جومبولتو ~ cumbultu
-جومبولداتماق ~ cumbuldatmaq
-جومبولداماق ~ cumbuldamaq
-جومبولو ~ cumbulu
-جومبولولوق ~ cumbululuq
-جومجا ~ cumca
-جومجولاق ~ cumculaq
-جومدورماق ~ cumdurmaq
-جومرا ~ cumra
-جومرد ~ cumərd
-جومردجه‎ سینه‎ ~ cumərdcəsinə
-جومردلیک ~ cumərdlik
-جومما ~ cumma
-جومماق ~ cummaq
-جوموق ~ cumuq
-جوموق ~ Cumuk
-جوموخماق ~ cumuxmaq
-جوموشلوق ~ cumuşluq
-جومولو ~ cumulu
-جونا ~ cuna
-جونالی ~ cunalı
-جونبورو ~ cunburu
-جونبولو ~ cunbulu
-جونتا ~ cunta
-جونتای ~ cuntay
-جونقوش ~ cunquş
-جونقولو ~ cunqulu
-جونه‎قان ~ cunəqan
-جووار ~ cuvar
-جوواش ~ Cuvaş
-جووان ~ cuvan
-جوواندیز ~ cuvandız
-جووریم ~ cuvərim
-جوهئنی ~ cuheni
-جوهود ~ cuhud
-جوببه‎ ~ cübbə
-جوبورتمک ~ cübürtmək
-جوت ~ cüt
-جوت استانداردلی ~ cüt istandardlı
-جوت جاملی ~ cüt camlı
-جوت جنس للیک ~ cüt cinsəllik
-جوت سورمک ~ cüt sürmək
-جوت قوشماق ~ cüt qoşmaq
-جوت وطنداشلیق ~ cüt vətəndaşlıq
-جوتآرخا ~ cütarxa
-جو تآیاقلیلار ~ cüt ayaqlılar
-جو تبارما قلیلار ~ cüt barmaqlılar
-(جوتباش(لی ~ cütbaş(lı)
-جو تبوینوز ~ cüt buynuz
-جو تتکر ~ cüt təkər
-جو تتوخوملولار ~ cüt toxumlular
-جوتجو ~ cütcü
-جوتجوت ~ cütcüt
-جوتجولوک ~ cütcülük
-( جو تدیرنا قلی (لار ~ cüt dırnaqlı(lar)
-جو تدیشل یلر ~ cüt dişəlilər
-جو تقانادلیلار ~ cüt qanadlılar
-جوتلشدیرمک ~ cütləşdirmək
-جوتلشدیریش ~ cütləşdiriş
-جوتلشدیریلمک ~ cütləşdirilmək
-جوتلشمک ~ cütləşmək
-جوتلشمه‎ ~ cütləşmə
-جوتلنمک ~ cütlənmək
-جوتلوک ~ cütlük
-جوتلوکده‎ ~ cütlükdə
-جوتله‎‎مک ~ cütləmək
-جوتله‎ ییجی ~ cütləyici
-جوتو پوزماق ~ cütü pozmaq
-جوته‎ قوشماق ~ cütə qoşmaq
-جوته‎ گئتمک ~ cütə getmək
-جوجرْتمک ~ cücərtmək
-جوجرتی ~ cücərti
-جوجردیلمک ~ cücərdilmək
-جوجرمک ~ cücərmək
-جوجو ~ cücu
-جوجو یئین ~ cücu yeyən
-جوجوک ~ cücük
-جوجه‎ ~ cücə
-جوجه‎ پیلوو ~ cücə pilov
-جوجه‎ چیخارما ~ cücə çıxarma
-جوجه‎ دره‎ سی ~ cücə dərəsi
-جوجه‎ کاباب ~ cücə kabab
-جوجه‎ کیمی ~ cücə kimi
-جوجه‎ گؤز ~ cücə göz
-جوجه‎ گؤزو ~ cücə gözü
-جوجه‎لشمک ~ cücələşmək
-جوده‎لر ~ cüdələr
-جور ~ cür
-جور اولماق ~ cür olmaq
-جوربه‎ جور ~ cür bə cür
-جوربه‎جورلوک ~ cürbəcürlük
-جورجه‎نک ~ cürcənək
-جوردک ~ cürdək
-جورلشمک ~ cürləşmək
-جورلو ~ cürlü
-جورلوک ~ cürlük
-جورله‎‎مک ~ cürləmək
-جورو ~ cürü
-جورو بارماق ~ cürü barmaq
-جورولدشمک ~ cürüldəşmək
-جورولده‎‎مک ~ cürüldəmək
-جوره‎ ~ cürə
-جوره‎ جوره‎ ~ cürə cürə
-جوره‎ خان ~ cürəxan
-جوره‎لشمک ~ cürələşmək
-جوزئی ~ Cüzey
-جوکگولدشمک ~ cükgüldəşmək
-جوکگولده‎مک ~ cükəgüldəhmək
-جوکه‎تاو ~ cükətav
-جوگولدئک ~ Cügüldek
-جولبر ~ cülbər
-جولبند ~ cülbənd
-جولگه‎ ~ cülgə
-جوللوت ~ cüllüt
-جولو ~ cülü
-جولو بارماق ~ cülü barmaq
-جولوک ~ cülük
-جولیان ~ cülyan
-جومه‎ خاتان ~ cümə xatan
-جونئییت ~ cüneyit
-جووت ~ cüvət
-جوونْد ~ cüvənd
-جووللاغی ~ cüvəllağı
-جووللاغیلیق ~ cüvəllağılıq
-جووود ~ cüvüd
-جووودلر ~ cüvüdlər
-جووود دره‎سی ~ cüvüd dərəsi
-جووه‎ ~ cüvə
-جووه‎لاغی ~ cüvəlağı
-جویرمک ~ cüyərmək
-جویور ~ cüyür
-جویولتو ~ cüyültü
-جویولدشمک ~ cüyüldəşmək
-جویولده‎‎مک ~ cüyüldəmək
-جهات ~ cahat
-جهاد ~ cahad
-جهاز ~ cahaz
-جهالت ~ cəhalət
-جهان ~ cahan
-جهانشاه ~ cahanşah
-جهانشاه کهریز ~ cahanşah kəhriz
-جهانگشایجو ینی ~ cahangüşay ye coveyni
-جهانگیر ~ cahangiır
-جهت ~ cəhət
-جهتلی ~ cəhətli
-جهجه ~ cəhcəh
-جهجه وورماق ~ cəhcəh vurmaq
-جهد ~ cəhd
-جهرم ~ cəhrom
-جهره ~ cəhrə
-جهری ~ cəhri
-جهری ~ cəhri
-جهریبگیم ~ cəhribəyim
-جهل ~ cəhl
-جهلا ~ cühəla
-جهنگ ~ cəhəng
-جهنّم ~ cəhənnəm
-جهنّم اول ~ cəhənnəm ol
-جهنّم داشی ~ cəhənnəm daşı
-جهنّ ملیک ~ cəhənnəmlik
-جهنّمدره ~ cəhənnəmədərə
-جهیر ~ cəhir
-جیببیلی ~ cıbbılı
-جیببیلیلیک ~ cıbbılılık
-جیبیر ~ cıbır
-جیبیریغینی چیخارماق ~ cıbırığını çıxarmaq
-جیبیریق ~ cıbırıq
-جیبیل ~ cıbıl
-جیتدان ~ cıtdan
-جیداقایا ~ cıdaqaya
-جیداو ~ cıdav
-جیجیق ~ cıcıq
-جیجیغینی چیخارماق ~ cıcığını çıxarmaq
-جیجیغی چیخماق ~ cıcığı çıxmaq
-جیدا ~ cıda
-جیداغی ~ cıdağı
-جیداق ~ cıdaq
-جیدیر ~ cıdır
-جیدیر ~ cıdır
-جیدیر آتی ~ cıdır atı
-جیدیرا چیخماق ~ cıdıra çıxmaq
-جیدیرچی ~ cıdırçı
-جیر ~ cır
-جیر زوغال ~ cır zuğal
-جیربوغا ~ cırboğa
-جیرت ~ cırt
-جیرت آتماق ~ cırt atmaq
-جیرتدان ~ cırtdan
-جیرتدان بویلو ~ cırtdan boılu
-جیرت قوز ~ cırt qoz
-جیرت قوزلوق ~ cırt qozluq
-جیرتلاق ~ cırtlaq
-جیرتلا قلیق ~ cırtlaqlıq
-جیرتلاماق ~ cırtlamaq
-جیرتلان ~ cırtlan
-جیرتلان بویلو ~ cırtlan boylu
-جیرجیر ~ cırcır
-جیرجیراما ~ cırcırama
-جیرجیربؤجگی ~ cırcırböcəyi
-جیرجیرمته‎سی ~ cırcırmətəsi
-جیرجیزیق ~ cırcızıq
-جیرجیندا ~ cırcında
-جیرجیندیر ~ cırcındır
-جیردیرماق ~ cırdırmaq
-جیرقورساق ~ cırqursaq
-جیرقورساقلیق ~ cırqursaqlıq
-جیرلاتماق ~ cırlatmaq
-جیرلاشماق ~ cırlaşmaq
-جیرلاق ~ cırlaq
-جیرلاماق ~ cırlamaq
-جیرلانماق ~ cırlanmaq
-جیرلاییق ~ cırlayıq
-جیرلیق ~ cırlıq
-جیرما ~ cırma
-جیرماق ~ cırmaq
-جیرماقلاشماق ~ cırmaqlaşmaq
-جیرماقلاماق ~ cırmaqlamaq
-جیرماقلانماق ~ cırmaqlanmaq
-جیرمالاماق ~ cırmalamaq
-جیرمیق ~ cırmıq
-جیرناتماق ~ cırnatmaq
-جیرناق ~ cırnaq
-جیرناقلاماق ~ cırnaqlamaq
-جیرناماق ~ cırnamaq
-جیرنانماق ~ cırnanmaq
-جیرنیق ~ cırnıq
-جیرهاجی ~ cırhacı
-جیرهاجیر ~ cırhacır
-جیریق ~ cırıq
-جیریق ~ Cırık
-جیریق تپه‎ ~ cırıq təpə
-جیریق جیریق ~ cırıq cırıq
-جیریلتی ~ cırıltı
-جیریلتی لی ~ cırıltılı
-جیریلداتماق ~ cırıldatmaq
-جیریلداشماق ~ cırıldaşmaq
-جیریلداماق ~ cırıldamaq
-جیریلقان ~ cırılqan
-جیریلقانلیق ~ Cırılqanlıq
-جیریلما ~ cırılma
-جیریلماق ~ cırılmaq
-جیریم جیریم ~ cırım cırım
-جیریم جیندیر ~ cırım cındır
-جیرینق جیرینق ~ cırınq cırınq
-جیرینق ها جیرینق ~ cırınq ha cırınq
-جیرینقیلتی ~ cırınqıltı
-جیز سینَگی ~ cız sinəyi
-جیزبیز ~ cızbız
-جیزبیز خانا ~ cızbızxana
-جیزبیزچی ~ cızbızçı
-جیزجیز ~ cızcız
-جیزداق ~ cızdaq
-جیزدان ~ cızdan
-جیزدیرماق ~ cızdırmaq
-جیزز ~ cızz
-جیزقارا ~ cızqara
-جیزقی ~ cızqı
-جیزقیلاماق ~ cızqılamaq
-جیزقیلانماق ~ cızqılanmaq
-جیزقیسیز ~ cızqısız
-جیزقیلی ~ cızqılı
-جیزلا ~ cızla
-جیزلاما ~ cızlama
-جیزلاماق ~ cızlamaq
-جیزلیق ~ cızlıq
-جیزما ~ cızma
-جیزماقارا ~ cızmaqara
-( جیزماقاراائله‎مک(ائتمک ~ cızmaqara eləmək(etmək)
-جیزماقاراچی ~ cızmaqaraçı
-جیزماقارالاماق ~ cızmaqaralamaq
-جیزماجی ~ cızmacı
-جیزماق ~ cızmaq
-جیزمالاماق ~ cızmalamaq
-جیزمالی ~ cızmalı
-جیزویز ~ cızvız
-جیزهاجیز ~ cızhacız
-جیزهاجیز یانماق ~ cızhacız yanmaq
-جیزی ~ cızı
-جیزیجی ~ cızıcı
-جیزیر جیزیر ~ cızır cızır
-جیزیرتی ~ cızırtı
-جیزیرداتماق ~ cızırdatmaq
-جیزیرداماق ~ cızırdamaq
-جیزیش ~ cızış
-جیزیغیندان چیخماق ~ cızığından çıxmaq
-جیزیغینی آشماق ~ cızığını aşmaq
-جیزیق ~ cızıq
-جیزیق اویونو ~ cızıq oyunu
-جیزیق جیزیق ~ cızıq cızıq
-جیزیق چکمه‎ ~ cızıq çəkmə
-جیزیق چکن ~ cızıq çəkən
-جیزیقلاما ~ cızıqlama
-جیزیقلاماق ~ cızıqlamaq
-جیزیقلانماق ~ cızıqlanmaq
-جیزیقلی ~ cızıqlı
-جیزیلتی ~ cızıltı
-جیزیلداق ~ cızıldaq
-جیزیلداما ~ cızıldama
-جیزیلداماق ~ cızıldamaq
-جیزیلقا ~ cızılqa
-جیزیلماق ~ cızılmaq
-جیزیلی ~ cızılı
-جیزیلیش ~ cızılış
-جیزیم ~ cızım
-جیزیم جی ~ cızımcı
-جیزیم جیزیم ~ cızım cızım
-جیزینتی ~ cızıntı
-جیغ ~ cığ
-جیغا ~ cığa
-جیغاتای ~ cığatay
-جیغاتای تورکجه‎ سی ~ cığatay türkcəsi
-جیغاتوچای ~ cığatuçay
-جیغاتی ~ cığatı
-جیغارا ~ cığara
-جیغال ~ cığal
-جیغال ~ cığal
-جیغالانماق ~ cığalanmaq
-جیغالجی ~ cığalcı
-جیغاللاماق ~ cığallamaq
-جیغاللیق ~ cığallıq
-جیغالی ~ cığalı
-جیغالی ~ cığalı
-جیغالی تجنیس ~ cığalı təcnis
-جیغالی شعر ~ cığalı şeir
-جیغان ~ cığan
-جیغان ویغان ~ cığan vığan
-جیغانا ~ cığana
-جی غجیغ ~ cığcığ
-جیغجیغ ~ cığcığ
-جیغجیغ ~ cığcığ
-جیغجیغا ~ cığcığa
-جیغریق ~ cığrıq
-جیغلاندیرماق ~ cığlandırmaq
-جیغلانماق ~ cığlanmaq
-جیغلیق ~ cığlıq
-جیغی ~ cığı
-جیغیر ~ cığır
-جیغیر ~ cığır
-جیغیرآچان ~ cığıraçan
-جیغیرآچماق ~ cığıraçmaq
-جیغیرداش ~ cığırdaş
-جیغیل ~ cığıl
-جیغیل ~ cığıl
-جیغیلتی ~ cığıltı
-جیغیلداتماق ~ cığıldatmaq
-جیغیلداشماق ~ cığıldaşmaq
-جیغیلداماق ~ cığıldamaq
-جیق ~ cıq
-جیقا ~ cıqa
-جیقابگیم ~ cıqabəyim
-جیقی ~ cıqı
-جیققا ~ cıqqa
-جیققالی ~ cıqqalı
-جیققیر ~ cıqqır
-جیققیریق ~ cıqqırıq
-جیققیرینی چیخارماماق ~ cıqqırını çıxarmamaq
-جیققیلتی ~ cıqqıltı
-جیققیلی ~ cıqqılı
-جیقی ~ cıqı
-جیلخا ~ cılxa
-جیلدای ~ cılday
-جیلدیر جیلدیر ~ cıldır cıldır
-( جیلغا (جیلخا ~ cılğa (cılxa)
-جیلغی ~ cılğı
-جیلفیر ~ cılfır
-جیلق ~ cılq
-جیلق ائتمک ~ cılq etmək
-جیلق چیخماق ~ cılq çıxmaq
-جیلق لاشماق ~ cılqlaşmaq
-جیل قلیق ~ cılqlıq
-جیلقاوا ~ cılqava
-جیلقی چیخماق ~ cılqı çıxmaq
-جیلقیز ~ cılqız
-جیلیز ~ cılız
-جیلیزلاشماق ~ cılızlaşmaq
-جیلیزلانماق ~ cılızlanmaq
-جیلیزلیق ~ cılızlıq
-جیلیققا ~ cılıqqa
-جیلیمقا ~ cılımqa
-جیمبار ~ cımbar
-جیمبیز ~ cımbız
-جیمیر ~ Cımır
-جیناق ~ cınaq
-جینجیق ~ cıncıq
-جیندا ~ cında
-جینداچی ~ cındaçı
-جینداچیلیق ~ cındaçılıq
-جینداخانا ~ cındaxana
-جیندالیق ~ cındalıq
-جیندیر ~ cındır
-جیندیر میندیر ~ cındır mındır
-جیندیرچی ~ cındırçı
-جیندیرلاشماق ~ cındırlaşmaq
-جیندیرلی ~ cındırlı
-جیندیریندان جین هورکور ~ cındırından cın hürkür
-جینق ~ cınq
-جینقو ~ cınqo
-جینقیر ~ cınqır
-جینقیروو ~ cınqırov
-جینقیرینی چکمه‎‎مک ~ cınqırını çəkəməmək
-جینقیلتی ~ cınqıltı
-جینقیلداتماق ~ cınqıldatmaq
-جینقیلداماق ~ cınqıldamaq
-جینقیلی ~ cınqılı
-جیوان پرچمی ~ cıvan pərçəmi
-جیوانشیخ ~ cıvanşıx
-جیوریق ~ cıvrıq
-جیوقین ~ cıvqın
-جیوماق ~ cıvmaq
-جیوی ~ cıvı
-جیویتماق ~ cıvıtmaq
-جیویق ~ cıvıq
-جیویقلاشدیرماق ~ cıvıqlaşdırmaq
-جیویقلاشماق ~ cıvıqlaşmaq
-جیویقلانماق ~ cıvıqlanmaq
-جیوی قلیق ~ cıvıqlıq
-جیویلتی ~ cıvıltı
-جیویلتیسیز ~ cıvıltısız
-جیویلتیلی ~ cıvıltılı
-جیوی لجیویل ~ cıvılcıvıl
-جیویلداشماق ~ cıvıldaşmaq
-جیویلداماق ~ cıvıldamaq
-جیویماق ~ cıvımaq
-جییاق جییاق باغیرماق ~ cıyaq cyıaq bağırmaq
-جییاق لاتماق ~ cıyaqlatmaq
-جییاقلاماق ~ cıyaqlamaq
-جیییرتی ~ cıyırtı
-جیا ~ ciya
-جیاوان ~ ciyavan
-جیب ~ cib
-جیب تئلئفونو ~ cib telefonu
-جیبجیک ~ cibcik
-جیبچی ~ cibçi
-جیبچیلیک ~ cibçilik
-جی بخرجی ~ cibxərci
-جی بدن وئرمک ~ cıbdən vermək
-جیبرانلی ~ cibranlı
-جی بکتابی ~ cibktabı
-جی بکسمه‎ ~ cib kəsmə
-جی بکسن ~ cib kəsən
-جی بگیر ~ cibgir
-جیبله‎‎مک ~ cibləmək
-جیبلی ~ cibli
-جیبلیک ~ ciblik
-جیبی پارا گؤرمک ~ cıbı para görmək
-جیبی دلیک ~ cibi dəlik
-( جیبیش (جیبیش لیک ~ cibiş (cibişlik)
-جیبیلی ~ cibili
-جیبین ده‎ سیچان اویناییر ~ cibində sıçan oynayır
-جیبی نلیک ~ cibinlik
-جیبینه‎ ال آتماق ~ cibinə əl atmaq
-جیبینه‎ قویماق ~ cibinə qoymaq
-جیبینی دولدورماق ~ cibini doldurmaq
-جیبینی کسمک ~ cibini kəsmək
-جیپ ~ cip
-جیت ~ cit
-جیجی ~ cici
-( جیجیآنا (جیجی آننا ~ cici ana (cici anna)
-جیجیاناقا ~ cicianaqa
-جیجیباجی ~ cicibacı
-جیجیباجی اولماق ~ cicibacı olmaq
-جیجیباجیلیق ~ cicibacılıq
-جیجیبگیم ~ cicibəyim
-جیجیبیجی ~ cicibici
-جیجیبیگه‎ ~ cicibigə
-جیجیک ~ cicik
-جیجیلی بیجیلی ~ cicili bicili
-جیجیم ~ cicim
-جیجیملی ~ cicimli
-جیجین ~ cicin
-جیحون ~ cəyhun
-جیحون ~ ceyhun
-جیدا ~ cida
-جیداقو ~ cidaqu
-جیداقایا ~ cidaqaya
-جیداگین ~ cidagin
-جیده‎ ~ cidə
-جیر ~ cir
-جیرداغی ~ cirdağı
-جیردایوتا ~ cirdayuta
-جیرزان ~ cirzan
-جیرگ ~ cirg
-جیره‎ ~ cirə
-جیریمبئل ~ cirimbel
-جیرین جیرینگ ~ cirinciring
-جیرینگ ~ ciring
-جیرینگ جیرینگ ~ ciring ciring
-جیرینگیلتی ~ ciringilti
-جیرینگیلده‎مک ~ ciringildəmək
-جیزگی ~ cizgi
-جیس خالچا ~ cis xalça
-جیسیم ~ cisim
-جیسیم جیک ~ cisimcik
-جیش ~ ciş
-جیش ائتمک ~ ciş etmək
-جیشی گلمک ~ cişi gəlmək
-جیقا ~ ciqa
-جیقّا ~ cıqqa
-جیک بؤک ~ cikbök
-جیک بیک ~ cikbik
-جیکجیک ~ cikcik
-جیکگیلتی ~ cikgilti
-جیکگیلدشمک ~ cikgildəşmək
-جیکگیلده‎‎مک ~ cikgildəmək
-جیکینی بیکینی ده‎ ~ cikini bikinidə
-جیگا ~ cıqa
-جیگر ~ cigər
-جیگرسوز ~ cıgərsuz
-جیگرگوشه‎ ~ cigərguşə
-جیگی ~ cigi
-جیل ~ cil
-جیل ~ cil
-جیلئت ~ cilet
-جیلا ~ ciıla
-جیلاز ~ cilaz
-جیلاسون ~ cilasun
-جیلالاماق ~ cilalamaq
-جیلالانماق ~ cilalanmaq
-جیلالاییجی ~ cilalayıcı
-جیلالی ~ cilalı
-جیلان چای ~ cilan çay
-جیلاو ~ cilav
-جیلبان ~ cilban
-جیلد ~ cild
-جیلدلنمک ~ cildlənmək
-جیلدله‎‎مک ~ cildləmək
-جیلدلیک ~ cildlik
-جیلک ~ cilk
-جی للیک ~ cillik
-جیلمایا ~ cilmaya
-جیلوو ~ cilov
-جیلووچاپان ~ cilovçapan
-جیلووداساخلاماق ~ cilovdasaxlamaq
-جیلوودار ~ cilovdar
-جیلودارلو ~ cilovdarli
-جیلووگیر ~ cilovgir
-جیلوولاماق ~ cilovlamaq
-جیلوولانماق ~ cilovlanmaq
-جیلوولو ~ cilovlu
-جیلووونو الینده‎ساخلاماق ~ cilovunu əlində saxlamaq
-جیلووونو چکمک ~ cilovunu çəkmək
-جیلووونو ییغیشدیرماق ~ cilovunu yığışdırmaq
-جیلولار ~ cilovlar
-جیلید ~ cilid
-جیلیز ~ ciliz
-جیلیک جیلیک اولماق ~ cilik cilik olmaq
-جیم ~ cim
-جیمبیز ~ cimbiz
-جیمجای ~ cimcay
-جیمجیلاق ~ cimcilaq
-جیمجیمه‎ ~ cimcimə
-جیمدالی ~ cimdalı
-جیمری ~ cimri
-جیمی ~ cimi
-جیمیلده‎مک ~ cimildəmək
-جین ~ cəyən
-جین ~ cin
-جی نآتینا مینمک ~ cin atına minmək
-جین آیاز ~ cin ayaz
-جیناق ~ cinaq
-جیناقلی ~ cinaqlı
-جینجیلیم ~ cincilim
-جی نچاغیران ~ cin çağıran
-جینچی ~ cinçi
-جیندار ~ cindar
-جین ساچی ~ cin saçı
-جی نشیاطین ~ cinşəyatin
-جینقو ~ cinqo
-جین قیشلاقی ~ cin qışlaqı
-جین کندی ~ cin kəndi
-جی نکیمی ~ cin kimi
-جینگ ~ cing
-جی نگؤز ~ cingöz
-جینگجینگجینگیلده‎‎مک ~ cingildəmək
-جینگَله‎ ~ cingələ
-جینگو ~ cingü
-جینگه‎نه‎ ~ cingənə
-جینگیل ~ cingil
-جینگیلتی ~ cingilti
-جینگیلت یلی ~ cingiltili
-جینگیلدتمک ~ cingildətmək
-جینگیلده‎‎مک ~ cingildəmək
-جینلتمک ~ cinlətmək
-جینلر ~ cinlər
-جینلندیرمک ~ cinləndirmək
-جینلنمک ~ cinlənmək
-جینلی ~ cinli
-جینلی تپه‎ ~ cinli təpə
-جینلی جینلی ~ cinli cinli
-جیننی ~ cnni
-جی نوورموش ~ cin vurmuş
-جین یتوتماق ~ cin tutmaq
-جینیزه‎ ~ cinizə
-جینینی باشیناییغماق ~ cinini başına yığmaq
-جیوجیو ~ civciv
-جیوجیولی ~ civcivli
-جیوریک ~ civrik
-جیوه‎ ~ civə
-جیوه‎ ~ civə
-جیوهاجیو ~ civhaciv
-جیوه‎لک ~ civələk
-جیوه‎ل کلیک ~ civələklik
-جیوه‎لی ~ civəli
-جیویر ~ civir
-جیویل ~ civil
-جیویلتی ~ civilti
-جیویلتیلی ~ cıvıltılı
-جیویلدشمک ~ civildəşmək
-جیویلده‎‎مک ~ civildəmək
-جیهان ~ cihan
-جییار ~ ciyar
-جییار آجیسی ~ ciyar acısı
-جییار ائله‎مک ~ ciyar eləmək
-جییار اوتلاری ~ ciyar otları
-جییار اوتو ~ ciyar otu
-جییار بورانیسی ~ ciyar boranısı
-جییار دولوسو ~ ciyar dolusu
-جییاری اراسی ~ ciyıar yarası
-جییارپاره‎ ~ ciyarparə
-جییارچی ~ ciyarçı
-جییارسارما ~ ciyarsarma
-جییارسیز ~ ciyarsız
-جییارلانماق ~ ciyarlanmaq
-جییارلی ~ ciyarlı
-جییاری پارچالانماق ~ ciyarı parçalanmaq
-جییاری قانا دؤنمک ~ ciyarı qana dönmək
-جییارینا ایشله‎‎مک ~ ciyarına işləmək
-جییاری یانماق ~ ciyarı yanmaq
-جییاری یانمیش ~ ciyarı yanmış
-جییارینی چیخارماق ~ ciyarını çıxarmaq
-جییارینی سؤکمک ~ ciyarını sökmək
-جییان کؤکو ~ ciyan kökü
-جییاوان ~ ciyavan
-( جییر (جیگر ~ ciyər (cigər)
-جییر ~ cəyir
-جییرلی ~ cəyirli
-جییللی ~ cəyilli
-جییه‎ ~ ciyə
-جییه‎لیک ~ ciyəlik
-جیییل ~ ciyil
-جییی للیک ~ ciyillik
-جیییلتی ~ ciyilti
-جیییلدشمک ~ ciyildəşmək
-جیییلده‎مک ~ ciyildəmək
-چ ~ ç
-چا ~ ça
-چابا ~ çaba
-چابا خرجه‎مک ~ çaba xərcəmək
-چابا گؤسترمک ~ çaba göstərmək
-چاباالپ ~ çabaalp
-چاباجی ~ çabacı
-چاباخان ~ çabaxan
-چاباسیز ~ çabasız
-چاباقلانماق ~ çabaqlanmaq
-چابالاتماق ~ çabalatmaq
-چابالاغان ~ çabalağan
-چابالاق ~ çabalaq
-چابالاما ~ çabalama
-چابالاماق ~ çabalamaq
-چابالانماق ~ çabalanmaq
-چابالانیش ~ çabalanış
-چابالاییش ~ çabalayış
-چابالی ~ çabalı
-چابوجاجیق ~ çabucacıq
-چابوجاق ~ çabucaq
-چابوق ~ çabuq
-چابوق اول ~ çabuq ol
-چابوقجا ~ çabuqca
-چابوق چابوق ~ çabuq çabuq
-چابوقلاشدیریلماق ~ çabuqlaşdırılmaq
-چابوقلاشماق ~ çabuqlaşmaq
-چابوقلو ~ çabuqlu
-چابوقلوق ~ çabuqluq
-چاپ ~ çap
-چاپا ~ çapa
-( چاپائتمک (ائله‎مک ~ çap etmək (eləmək)
-چا پائوی ~ çapaevi
-چاپاجاق ~ çapacaq
-چاپاجی ~ çapacı
-چاپاجیلیق ~ çapacılıq
-چاپاچول ~ çapaçul
-چاپاچولجو ~ çapaçulcu
-چاپاچولجولوق ~ çapaçulculuq
-چاپار ~ çapar
-چاپار ~ çapar
-چاپار ائوی ~ çapar evi
-چاپارخانا ~ çaparxana
-چاپاراق ~ çaparaq
-چاپاراقلاماق ~ çaparaqlamaq
-چاپارچی ~ çaparçı
-چاپارلی ~ çaparlı
-چاپاغان ~ çapağan
-چاپاغان ~ çapağan
-چاپاق ~ çapaq
-چاپاق بالیغی ~ çapaq balığı
-چاپال ~ çapal
-چاپالاتماق ~ çapalatmaq
-چاپالاماق ~ çapalamaq
-چاپالانماق ~ çapalanmaq
-چاپالانیش ~ çapalanış
-چاپالی ~ çapalı
-چاپان ~ çapan
-چاپانلو ~ çapanlu
-چاپاوئرمک ~ çapavermək
-چاپاوول ~ çapavul
-چاپاوولجو ~ çapavulcu
-چاپاووللاماق ~ çapavullamaq
-چاپتوغ ~ çaptuğ
-چاپتی ~ çaptı
-چاپجاق ~ çapcaq
-چاپچی ~ çapçı
-چاپچیلیق ~ çapçılıq
-چاپخانا ~ çapxana
-چاپدان چیخماق ~ çapdan çıxmaq
-چاپدان دوشمک ~ çapdan düşmək
-چاپدیرماق ~ çapdırmaq
-چاپراز ~ çapraz
-چاپراز آتش ~ çapraz atəş
-چاپراز قافیه‎ ~ çapraz qafiyə
-( چاپراز قور (کور ~ çapraz qur (kur)
-چاپرازا آلماق ~ çapraza almaq
-چاپراز اؤلچن ~ çapraz ölçn
-چاپرازا سورمک ~ çapraza sürmək
-چاپرازلاشماق ~ çaprazlaşmaq
-چاپرازلاماق ~ çaprazlamaq
-چاپرازلیق ~ çaprazlıq
-چاپرازواری ~ çaprazuarı
-چاپراشتی ~ Çapraştı
-چاپراشماق ~ çapraşmaq
-چاپراشیق ~ çapraşıq
-چاپراشیق لاشماق ~ çapraşıqlaşmaq
-چاپراشیق لیق ~ çapraşıqlıq
-چاپراق ~ çapraq
-چاپقان ~ çapqan
-چاپقور ~ çapqur
-چاپقی ~ çapqı
-چاپقی لاماق ~ çapqılamaq
-چاپقین ~ çapqın
-چاپقینجا ~ çapqınca
-چاپقینچی ~ çapqınçı
-چاپقین چیلیق ~ çapqınçılıq
-چاپقین لاشماق ~ çapqınlaşmaq
-چاپقی نلیق ~ çapqınlıq
-چاپلا ~ çapla
-چاپلاما ~ çaplama
-چاپلاماق ~ çaplamaq
-چاپلان ~ çaplan
-چاپلوس ~ çaplus
-چاپلی ~ çaplı
-چاپماق ~ çapmaq
-چاپوو ~ çapov
-چاپووول ~ çapovul
-چاپوت ~ çaput
-چاپوتقون ~ çaputqun
-چاپول ~ çapul
-چاپولا ~ çapula
-چاپولاجی ~ çapulacı
-چاپولاش ~ çapulaş
-چاپوق ~ çapuq
-چاپیب تالاماق ~ çapıb talamaq
-چاپیت ~ çapıt
-چاپیتقان ~ çapıtqan
-چاپیتما ~ çapıtma
-چاپیتماق ~ çapıtmaq
-چاپیش ~ çapış
-چاپیشلو ~ çapışlu
-چاپیشماق ~ çapışmaq
-چاپیق ~ çapıq
-چاپیلماق ~ çapılmaq
-چاپیلمیش ~ çapılmış
-چاپین ~ çapın
-چاپینج ~ çapınc
-چات ~ çat
-چات ~ çat
-چاتاپات ~ çatapat
-چاتاج ~ çatac
-چاتاخ ~ çatax
-چاتار ~ çatar
-چاتارقا ~ çatarqa
-چاتاق ~ çataq
-چاتاقبگ ~ çataqbəy
-چاتاقلاماق ~ çataqlamaq
-چاتاقلانماق ~ çataqlanmaq
-چاتال ~ çatal
-چاتال ~ çatal
-چاتال آشی ~ çatal aşı
-چاتال آغیز ~ çatal ağız
-چاتال آیاق ~ çatal ayaq
-چاتالا ~ çatala
-چاتال بئل ~ çatal bel
-چاتالجا ~ çatalca
-چاتال چیوی ~ çatal çivi
-چاتال دون ~ çatal don
-چاتال زیپقین ~ çatal zıpqın
-چاتال ساققال ~ çatal saqqal
-چاتال قارقی ~ çatal qarqı
-چاتال قویروق ~ çatal quyruq
-چاتال گؤرمک ~ çatal görmək
-چاتاللاشدیرماق ~ çatallaşdırmaq
-چاتاللاشماق ~ çatallaşmaq
-چاتاللانماق ~ çatallanmaq
-چاتاللی ~ çatallı
-چاتاللیق ~ çatallıq
-چاتانا ~ çatana
-چاتانداش ~ çatandaş
-چاتپا ~ çatpa
-چاتپات ~ çatpat
-چاتدادی ~ çatdadı
-چاتداق ~ çatdaq
-چاتداماق ~ çatdamaq
-چاتدیرما ~ çatdırma
-چاتدیرماق ~ çatdırmaq
-چاتدیریلماق ~ çatdırılmaq
-چاتغال ~ çatğal
-چاتقال ~ çatqal
-چاتقایا ~ çatqaya
-چاتقایا ~ çatqaya
-چاتقی ~ çatqı
-چاتقیلیق ~ çatqılıq
-چاتقیسیز ~ çatqısız
-چاتقیلی ~ çatqılı
-چاتقین ~ çatqın
-چاتقین قاشلی ~ çatqın qaşlı
-چاتقی نلیق ~ çatqınlıq
-چاتلاتماق ~ çatlatmaq
-چاتلادیش ~ çatladış
-چاتلاق ~ çatlaq
-چاتلاق سس ~ çatlaq səs
-چاتلا قلیق ~ çatlaqlıq
-چاتلاقوچ ~ çatlaquç
-( چاتلاماق (چاتداماق ~ çatlamaq (çatdamaq)
-چاتلامیش ~ çatlamış
-چاتلانقوش ~ çatlanquş
-چاتلاییش ~ çatlayış
-چاتلی ~ çatlı
-چاتما ~ çatma
-چاتماچؤل ~ çatmaçöl
-چاتماز ~ çatmaz
-چاتماق ~ çatmaq
-( چاتماقاش(لی ~ çatmaqaş(lı)
-چاتمامازلیق ~ çatmamazlıq
-چاتمیش ~ çatmış
-چاتوق ~ çatuq
-چاتی ~ çatı
-چاتی آراسی ~ çatı arası
-چاتیلی ~ çatılı
-چاتی اته‎گی ~ çatı ətəyi
-چاتی اؤرتوسو ~ çatı örtüsü
-چاتیپنجره‎ سی ~ çatı pəncərəsi
-چاتیرتی ~ çatırtı
-چاتیرتیلی ~ çatırtılı
-چاتیرچاتیر ~ çatırçatır
-چاتیرچاتیرچاتلاماق ~ çatırçatırçatlamaq
-چاتیرچاتیر سؤکمک ~ çatırçatır sökmək
-چاتیرچوتور ~ çatırçutur
-چاتیرداتماق ~ çatırdatmaq
-چاتیرداماق ~ çatırdamaq
-چاتیردانماق ~ çatırdanmaq
-چاتیسی بئتون ~ çatısı beton
-چاتیسی دمیر ~ çatısı dəmir
-چاتیسیز ~ çatısız
-چاتیش ~ çatış
-چاتیشدیرماق ~ çatışdırmaq
-چاتیشقی ~ çatışqı
-چاتیشما ~ çatışma
-چاتیشماق ~ çatışmaq
-چاتیشیق ~ çatışıq
-چاتیشیلماق ~ çatışılmaq
-چاتیق ~ çatıq
-چاتیق قاش ~ çatıq qaş
-چاتیقلاشماق ~ çatıqlaşmaq
-چاتی قلیق ~ çatıqlıq
-چاتی قاش ~ çatı qaş
-چاتی قاوز ~ çatıq üz
-چاتیل اوتو ~ çatıl otu
-چاتیلاماق ~ çatılamaq
-چاتیلتی ~ çatıltı
-چاتیلماق ~ çatılmaq
-چاتیلیش ~ çatılış
-چاچا ~ çaça
-چاچا بالیغی ~ çaça balığı
-چاچاخان ~ çaçaxan
-چاچارون ~ çaçaron
-چاچاسنگون ~ çaçasəngün
-چاچاق بولاق ~ çaçaq bulaq
-چاچاقلی ~ çaçaqlı
-چاخار ~ çaxar
-چاخان ~ çaxan
-چاخچاخ ~ çaxçax
-چاخچای ~ çaxçay
-چاخچور ~ çaxçur
-چاخدیرمادان ~ çaxdırmadan
-چاخدیرماق ~ çaxdırmaq
-چاخدیریش ~ çaxdırış
-چاخدیریلماق ~ çaxdırılmaq
-چاخراق ~ çaxraq
-چاخشیر ~ çaxşır
-چاخما ~ çaxma
-چاخماچی ~ çaxmaçı
-چاخماداشی ~ çaxmadaşı
-چاخماق ~ çaxmaq
-چاخماق ~ çaxmaq
-چاخماقاپی ~ çaxmaqapı
-چاخماق چاخماق ~ çaxmaq çaxmaq
-چاخماقچی ~ çaxmaqçı
-چاخماقچیلیق ~ çaxmaqçılıq
-چاخماق داشی ~ çaxmaq daşı
-چاخماق دره‎ ~ çaxmaq dərə
-چاخماقسیز ~ çaxmaqsız
-چاخماق قوو ~ çaxmaq qov
-چاخماق قایا ~ çaxmaq qaya
-چاخماقلاشماق ~ çaxmaqlaşmaq
-چاخما قلی ~ çaxmaqlı
-چاخماقلیق ~ çaxmaqlıq
-چاخمور ~ çaxmur
-چاخناشدیرما ~ çaxnaşdırma
-چاخناشدیرماق ~ çaxnaşdırmaq
-چاخناشما ~ çaxnaşma
-چاخناشما دوشمک ~ çaxnaşma düşmək
-چاخناشما سالماق ~ çaxnaşma salmaq
-چاخناشماق ~ çaxnaşmaq
-چاخناشمیش ~ çaxnaşmış
-چاخناشیق ~ çaxnaşıq
-چاخناق ~ çaxnaq
-چاخناق ~ çaxnaq
-چاخناماق ~ çaxnamaq
-چاخیجی ~ çaxıcı
-چاخیر ~ çaxır
-چاخیر ~ çaxır
-چاخیر آیاز ~ çaxır ayaz
-چاخیر ائوی ~ çaxır evi
-چاخیرتولوغو ~ çaxırtuluğu
-چاخیر تیکانلیق ~ çaxır tikanlıq
-چاخیر تیکانی ~ çaxır tikanı
-چاخیرجا ~ çaxırca
-( چاخیرچی (چاخیرجی ~ çaxırçı (çaxırcı)
-چاخیرچیلیق ~ çaxırçılıq
-چاخیردوغان ~ çaxırdoğan
-چاخیرقوشو ~ çaxırquşu
-چاخیرکئف ~ çaxırkef
-چاخیرلاشماق ~ çaxırlaşmaq
-چاخیرلو ~ çaxırlu
-چاخیرلی ~ çaxırlı
-چاخیش ~ çaxış
-چاخیشدیرماق ~ çaxışdırmaq
-چاخیشما ~ çaxışma
-چاخیشماق ~ çaxışmaq
-چاخیشمالی ~ çaxışmalı
-چاخیشیق ~ çaxışıq
-چاخیل داشی ~ çaxıl daşı
-چاخیل قوشو ~ çaxıl quşu
-چاخیل یول ~ çaxıl yol
-چاخیلماق ~ çaxılmaq
-چاخیلی ~ çaxılı
-چاخیلی قالماق ~ çaxılı qalmaq
-چاخیم ~ çaxım
-چاخین ~ çaxın
-چاخینتی ~ çaxıntı
-چاخینتیسیز ~ çaxıntısız
-چاخینتیلی ~ çaxıntılı
-چادگان ~ çadgan
-چادیر ~ çadır
-چادیر اوشاغی ~ çadır uşağı
-چادیر بئزی ~ çadır bezi
-چادیر قورماق ~ çadır qurmaq
-چادیر ییخماق ~ çadır yıxmaq
-چادیر ییرتان ~ çadır yırtan
-چادیرا ~ çadıra
-چادیراسیز ~ çadırasız
-( چادیرالی (خانیم ~ çadıralı (xanım)
-چادیر تیاتروسو ~ çadır tiyatrosu
-چادیرچاتی ~ çadırçatı
-چادیرچاناغی ~ çadırçanağı
-چادیرچی ~ çadırçı
-چادیرچیچه‎یی ~ çadır çiçəyi
-چادیرچیلیق ~ çadırçılıq
-چادیردا یاشایان ~ çadırda yaşayan
-چادیر دؤولت ~ çadır dövlət
-چادیردیره‎گی ~ çadır dirəyi
-چادیرکند ~ çadırkənd
-چادیرلی ~ çadırlı
-چادیرلی اوردو ~ çadırlı ordu
-چادیرلیق ~ çadırlıq
-چار ~ çar
-چاراچخور ~ çaraçuxur
-چاراققایا ~ çaraqqaya
-چاراویماق ~ çaroymaq
-چاربوغا ~ çarbuğa
-چارپادار ~ çarpadar
-چارپارا ~ çarpara
-چارپاز ~ çarpaz
-چارپازآچار ~ çarpazaçar
-چارپازلاتماق ~ çarpazlatmaq
-چارپازلاشدیرماق ~ çarpazlaşdırmaq
-چارپازلاشدیریلماق ~ çarpazlaşdırılmaq
-چارپازلاشماق ~ çarpazlaşmaq
-چارپازلاماق ~ çarpazlamaq
-چارپازلانماق ~ çarpazlanmaq
-چارپاز وورما ~ çarpaz vurma
-چارپاشیق ~ çarpaşıq
-چارپان ~ çarpan
-چارپان بالیغی ~ çarpan balığı
-چارپا نگیللر ~ çarpangillər
-چارپاناق ~ çarpanaq
-چارپایی ~ çarpayı
-چارپدیرماق ~ çarpdırmaq
-چارپدیریش ~ çarpdırış
-چارپما ~ çarpma
-چارپما قاپی ~ çarpma qapı
-چارپماق ~ çarpmaq
-چارپی ~ çarpı
-چارپی جدولی ~ çarpı cədvəli
-چارپیتماق ~ çarpıtmaq
-چارپیجی ~ çarpıcı
-چارپیدیش ~ çarpıdış
-چارپیش ~ çarpış
-چارپیشدیرماق ~ çarpışdırmaq
-چارپیشما ~ çarpışma
-چارپیشماق ~ çarpışmaq
-چارپیشیلماق ~ çarpışılmaq
-چارپیق ~ çarpıq
-چارپیق باجاق ~ çarpıq bacaq
-چارپیق چورپوق ~ çarpıq çurpuq
-چارپیق لاشماق ~ çarpıqlaşmaq
-چارپی قلیق ~ çarpıqlıq
-چارپیقجا ~ çarpıqca
-چارپیلان ~ çarpılan
-چارپیلماق ~ çarpılmaq
-چارپیلی ~ çarpılı
-چارپیلیش ~ çarpılış
-چارپیم ~ çarpım
-چارپیم جدولی ~ çarpım cədvəli
-چارپینتی ~ çarpıntı
-چارپینتیسیز ~ çarpıntısız
-چارپینتیلی ~ çarpıntılı
-چارپینماق ~ çarpınmaq
-چارت ~ çart
-چارت لاماق ~ çartlamaq
-چارتیلتی ~ çartıltı
-چارتیلداماق ~ çartıldamaq
-چارچابوق ~ çarçabuq
-چارچاپیت ~ çarçapıt
-چارچوب ~ çarçub
-چارچور ~ çarçur
-چارچور ائله‎مک ~ çarçur elhmək
-چارچور اولماق ~ çarçur olmaq
-چارخ ~ çarx
-چارخی ~ çarxı
-چارداخلی ~ çardaxlı
-چارداش ~ çardaş
-چارداق ~ çardaq
-چارداق ~ çardaq
-چارداقسیز ~ çardaqsız
-چارداقلی ~ çardaqlı
-چاردوولو ~ çardoulu
-چاردوولولار ~ çardovlular
-چارسی ~ çarsı
-چارشانبا ~ çarşanba
-چارشاو ~ çarşav
-چارشاوسیز ~ çarşavsız
-چارشاولی ~ çarşavlı
-چارشنبه‎ چای ~ çarşənbə çay
-چارشی ~ çarşı
-چارقات ~ çarqat
-چارقون ~ çarqun
-چارک ~ çarək
-چارگاو ~ çarqav
-چارگاه موغامی ~ çargah muğamı
-چارگول ~ çargül
-چارلستون ~ çarlston
-چارماقون ~ çarmaqun
-چارماقون نویان ~ çarmaqun noyan
-چارمیخ ~ çarmıx
-چارمیخا چکمک ~ çarmıxa çəkmək
-چارناچار ~ çarnaçar
-چاروقلوق ~ çaroqluq
-چاروق ~ çaruq
-چاروادار ~ çarvadar
-چاروادار باشی ~ çarvadar başı
-چاروادارلیق ~ çaruadarlıq
-چاروای ~ çaruay
-چاره‎ ~ çarə
-چارهان ~ çarhan
-چاره‎سیز ~ çarəsiz
-چاره‎سیزلیک ~ çarəsizlik
-چاریچه‎ ~ çariçə
-چاریغ ~ çarığ
-چاریق ~ çarıq
-چاریق ~ çarıq
-چاریقچی ~ çarıqçı
-چاریق چیلیق ~ çarıq çılıq
-چاریقسیز ~ çarıqsız
-چاریقلی ~ çarıqlı
-چاریقلیق ~ çarıqlıq
-چاش ~ ç
-چا شباخیش ~ çaşbaxış
-چا شباش ~ çaşbaş
-چاشباش اولماق ~ çaşbaş olmaq
-چاشباش قالماق ~ çaşbaş qalmaq
-چاشباش قویماق ~ çaşbaş qoymaq
-چاشت ~ çaşt
-چاشدیرماق ~ çaşdırmaq
-چا شسالماق ~ çaşsalmaq
-چاشقا ~ çaşqa
-چاشقین ~ çaşqın
-چاشقین چاشقین ~ çaşqın çaşqın
-چاشقی نلیق ~ çaşqınlıq
-چاشما ~ çaşma
-چاشماق ~ çaşmaq
-چاشمالی ~ çaşmalı
-چاشنی ~ çaşnı
-چاشوت ~ çaşut
-چاشیب قالماق ~ çaşıb qalmaq
-چاشیت ~ çaşıt
-چاشیت لاما ~ çaşıtlama
-چاشیت لاماق ~ çaşıtlamaq
-چاشی تلیق ~ çaşıtlıq
-چاشیر ~ çaşır
-چاشینگَر ~ çaşingər
-چاغ ~ ç
-چاغ آچماق ~ çağ açmaq
-چاغ اولماق ~ çağ olmaq
-چاغ دیشی ~ çağ dışı
-چاغ دیشیلیق ~ çağ dışılıq
-چاغا ~ çağa
-چاغابگ ~ çağabəy
-چاغاتای ~ çağatay
-چاغاتای تورکجه‎سی ~ çağatay türkcəsi
-چاغاتایجا ~ çağatayca
-چاغاتایخاتون ~ çağatayxatun
-چاغاتایخان ~ çağatayxan
-چاغاتای سولاله‎سی ~ çağatay sulaləsi
-چاغاتایلار ~ çağataylar
-چاغاج ~ Çağac
-چاغاجیقچای ~ çağacıqçay
-چاغاخان ~ çağaxan
-چاغار ~ çağar
-چاغاش ~ çağaş
-چاغال ~ çağal
-چاغالا ~ çağala
-چاغالوز ~ çağaloz
-چاغالیق ~ çağalıq
-چاغان ~ çağan
-چاغان ~ çağan
-چاغاناق ~ çağanaq
-چاغانوز ~ çağanoz
-چاغاوون ~ çağavun
-چاغایبایلی ~ çağaybaylı
-چاغجیل ~ çağcıl
-چاغجیللاشدیرماق ~ çağcıllaşdırmaq
-چاغجیل لاشماق ~ çağcıllaşmaq
-چاغجیل لیق ~ çağcıllıq
-چاغداش ~ çağdaş
-چاغداشلاشدیرماق ~ çağdaşlaşdırmaq
-چاغداشلاشماق ~ çağdaşlaşmaq
-چاغدا شلیق ~ çağdaşlıq
-چاغروق ~ çağruq
-چاغری ~ çağrı
-چاغری بلگه‎ ~ çağrı bəlgə
-چاغری جی ~ çağrıcı
-چاغری جیلیق ~ çağrıcılıq
-چاغری لیق ~ çağrılıq
-چاغری نُمره‎ سی ~ çağrı numrəsi
-چاغریبگ ~ çağrıbəy
-چاغریسیز ~ çağrısız
-چاغریشدیرماق ~ çağrışdırmaq
-چاغریشماق ~ çağrışmaq
-چاغریشیم ~ çağrışım
-چاغریلما ~ çağrılma
-چاغریلماسیز ~ çağrılmasız
-چاغریلماق ~ çağrılmaq
-چاغری لی ~ çağrılı
-چاغریلیش ~ çağrılış
-چاغریم ~ çağrım
-چا غسایار ~ çağsayar
-چا غساییمی ~ çağsayımı
-چاغشیر ~ çağşır
-چاغلا ~ çağla
-چاغلار ~ çağlar
-چاغلاسون ~ çağlasun
-چاغلاق ~ çağlaq
-چاغلاماق ~ çağlamaq
-چاغلان ~ çağlan
-چاغلاو ~ çağlav
-چاغلاغان ~ çağlağan
-چاغلایان ~ çağlayan
-چاغلاییش ~ çağlayış
-چاغلاییق ~ çağlayıq
-چاغلی ~ çağlı
-چاغلین ~ çağlın
-چاغماق ~ çağmaq
-چاغمان ~ çağman
-چاغناق ~ çağnaq
-چاغون گونش ~ çağun günəş
-چاغوا ~ çağva
-چاغی گلمک ~ çağı gəlmək
-چاغیر ~ çağır
-چاغیرا چاغیرا ~ çağıra çağıra
-چاغیربیکه‎ ~ çağırbəykə
-چاغیرتْقان ~ çağırtqan
-چاغیرتْماج ~ çağırtmac
-چاغیرتْماق ~ çağırtmaq
-چاغیرتی ~ çağırtı
-چاغیرقان ~ çağırqan
-چاغیرقانلو ~ çağırqanlu
-چاغیرما ~ çağırma
-چاغیرماق ~ çağırmaq
-چاغیری لاماق ~ çağırılamaq
-چاغیری ~ çağırı
-چاغیریجی ~ çağırıcı
-چاغیریش ~ çağırış
-چاغیریشچی ~ çağırışçı
-چاغیریشدیرماق ~ çağırışdırmaq
-چاغیریشلی ~ çağırışlı
-چاغیریشماق ~ çağırışmaq
-چاغیریشیم ~ çağırışım
-چاغیریشیمجی ~ çağırışımcı
-چاغیریشیمجیلیق ~ çağırışımcılıq
-چاغیریشیمسال ~ çağırışımsal
-چاغیریشی مسیز ~ çağırışımsız
-چاغیریشی ملی ~ çağırışımlı
-چاغیریلماق ~ çağırılmaq
-چاغیریلمامیش قوناق ~ çağırılmamış qonaq
-چاغیریلیق ~ çağırılıq
-چاغیریم ~ çağırım
-چاغیل ~ çağıl
-چاغیل چاغیل ~ çağıl çağıl
-چاغیلای ~ çağılay
-چاغیلتی ~ çağıltı
-چاغیلتی لی ~ çağıltılı
-چاغیلخان ~ çağılxan
-چاغیلداق ~ çağıldaq
-چاغیلداماق ~ çağıldamaq
-چاغیلداییش ~ çağıldayış
-چاغین ~ çağın
-چاغینتیمور ~ çağınteymur
-چاغینی آشماق ~ çağını aşmaq
-چا غیییه‎ سی ~ çağ yiyəsi
-چاق ~ çaq
-چاقا ~ Çaka
-چاقارقانی ~ çaqarqanı
-چاقار ~ çaqar
-چاقال ~ çaqal
-چاقالداق ~ Çagaldak
-چاقتو ~ çaqtu
-چاقچاخی ~ çaqçaxı
-چاقچاغی ~ çaqçağı
-چاق چاق ~ çaq çaq
-چاقچور ~ çaqçur
-چاقچوق ائله‎‎مک ~ çaq çuq eləmək
-چاقشیر اوتو ~ çaqşır otu
-چاقشیر اوتو سوولار ~ çaqşır otu sovlar
-( چاققاچاق (چاققاچوق ~ çaqqaçaq (çaqqaçuq)
-چاقارلی داغی ~ çaqarlı dağı
-چاققال ~ çaqqal
-چاققالا ~ çaqqala
-چاققال آرمودو ~ çaqqal armudu
-چاققال اریگی ~ çaqqal əriyi
-چاققال بوغان ~ çaqqal boğan
-چاققال مصطفی ~ çaqqal mustafa
-چاققو ~ çaqqu
-چاققوچو ~ çaqquçu
-چاققوسوز ~ çaqqusuz
-چاققولو ~ çaqqulu
-چاقیر ~ çaqır
-چاققیشماق ~ çaqqışmaq
-چاققیلتی ~ çaqqıltı
-چاققیلداتماق ~ çaqqıldatmaq
-چاققیلداق ~ çaqqıldaq
-چاققیلداما ~ çaqqıldama
-چاققیلداماق ~ çaqqıldamaq
-چاققیلدانماق ~ çaqqıldanmaq
-چاقمور ~ çaqmur
-چاقو ~ çaqu
-چاقیر ~ çaqır
-چاقیشماق ~ çaqışmaq
-چاقیل ~ çaqıl
-چاقیل قوشو ~ çaqıl quşu
-چاقیل یول ~ çaqıl yol
-چاقیلداق ~ çaqıldaq
-چاقیلداماق ~ çaqıldamaq
-چاقین ~ çaqın
-چاقینبای ~ çaqınbay
-چاک ~ çak
-چاکابگ ~ çakabəy
-چاکَر ~ çakər
-چاکرافشار ~ çakirəfşar
-چال ~ çal
-چالا ~ Çala
-چالا قلم ~ çala qələm
-چالاب ~ çalab
-چالاب ~ çalab
-چالاج ~ çalac
-چالاجاق ~ çalacaq
-چالاجیق ~ çalacıq
-چالاچوغور ~ çalaçuğur
-چالاچؤککَک ~ çalaçökkək
-چالاچوخ ~ çalaçux
-چالاچوخور ~ çalaçuxur
-چالاچوخورلوق ~ çalaçuxurluq
-چالاچولا ~ çalaçula
-چالاخ ~ çalax
-چالاخاتون ~ çalaxatun
-چالاخانا ~ çalaxana
-چالار ~ çalar
-چالارساعات ~ çalarsaat
-چالارلیق ~ çalarlıq
-چالارماق ~ çalarmaq
-چالاسون ~ çalasun
-چالاغان ~ çalağan
-چالاغان ~ çalağan
-چالاق ~ çalaq
-چالاقامچی ~ çalaqamçı
-چالاکند ~ çalakənd
-چالالاماق ~ çalalamaq
-چالالانماق ~ çalalanmaq
-چالاما ~ çalama
-چالان ~ çalan
-چالان ~ çalan
-چالانچی ~ çalançı
-چالان دره‎ ~ çalan dərə
-چالانگ ~ çalang
-چالباخ ~ çalbax
-( چا لباش (لی ~ çalbaş (lı)
-چالباق ~ Çalbak
-چالبای ~ çalbay
-چالباییر ~ çalbayır
-چا لبوز ~ çalboz
-چالبوغا ~ çalbuğa
-چا لبیغ ~ çalbığ
-چالپا ~ çalpa
-چا لپاپاق ~ çalpapaq
-چالپاپاق ~ çalpapaq
-چا لپاپاقلی ~ çalpapaqlı
-چالپارا ~ çalpara
-چالپاشماق ~ çalpaşmaq
-چالپاشیق ~ çalpaşıq
-چالپاق ~ çalpaq
-چالپالاماق ~ çalpalamaq
-چالپالانماق ~ çalpalanmaq
-چالپاناق ~ çalpanaq
-چالپانماق ~ çalpanmaq
-چالپوو ~ çalpov
-چالتاز ~ Çaltaz
-چالتی ~ çaltı
-چالتیلیق ~ çaltılıq
-چا لچاپ ~ çalçap
-چا لچارپاز ~ çalçarpaz
-چا لچاغیر ~ çalçağır
-چا لچپر ~ çalçpr
-چالچنه‎ ~ çalçənə
-چالچنه‎لیک ~ çalçənəlik
-چالچوق ~ çalçuq
-چالخاتماق ~ çalxatmaq
-چالخار ~ çalxar
-چالخاشمیش ~ çalxaşmış
-چالخاغی ~ çalxağı
-چالخاق ~ çalxaq
-چالخالاتماق ~ çalxalatmaq
-چالخالاتیش ~ çalxalatış
-چالخالاما ~ çalxalama
-چالخالاماق ~ çalxalamaq
-چالخالاندیرماق ~ çalxalandırmaq
-چالخالانما ~ çalxalanma
-چالخالانماق ~ çalxalanmaq
-چالخالانیش ~ çalxalanış
-چالخالاییش ~ çalxalayış
-چالخام ~ çalxam
-چالخاماز ~ çalxamaz
-چالخاما ~ çalxama
-چالخاماق ~ çalxamaq
-چالخان ~ çalxan
-چالخانتی ~ çalxantı
-چالخانتیسیز ~ çalxantısız
-چالخانتیلی ~ çalxantılı
-چالخانماق ~ çalxanmaq
-چالخانیش ~ çalxanış
-چالخاییش ~ çalxayış
-چالخی ~ çalxı
-چالداش ~ çaldaş
-( چالداغ(داغی ~ çal dağ(dağı)
-چا لدوشمک ~ çaldüşmək
-چالدیراق ~ çaldıraq
-چالدیراماق ~ çaldıramaq
-چالدیران ~ çaldıran
-چالدیرماق ~ çaldırmaq
-چالدیریش ~ çaldırış
-چالدیریلماق ~ çaldırılmaq
-( چا لساچ (لی ~ çalsaç (lı)
-( چا لساققال(لی ~ çalsaqqal(lı)
-چالقاتماق ~ çalqatmaq
-چالقار ~ çalqar
-چالقارا ~ çalqara
-چال قاراقوش ~ çal qaraquş
-چالقارلار ~ ÇaIgarlar
-چالقای ~ çalqay
-چالقو ~ çalqu
-چالقی ~ çalqı
-چالقی اوراغی ~ çalqı orağı
-چالقیج ~ çalqıc
-چالقی چاغاناق ~ çalqı çağanaq
-چالقی چاغاناقلی ~ çalqı çağanaqlı
-چالقی چالماق ~ çalqı çalmaq
-چالقیچای ~ çalqıçay
-چالقیچی اوتو ~ çalqıçı otu
-چالقیچی بؤجک ~ çalqıçı böcək
-چالقیچی ~ çalqıçı
-چالقیچیلیق ~ çalqıçılıq
-چالقی خانا ~ çalqı xana
-چالقی دوزلدن ~ çalqı düzəldən
-چالقیسیز ~ çalqısız
-چالقیلاماق ~ çalqılamaq
-چالقیلی ~ çalqılı
-چالقیلیق ~ çalqılıq
-چالقین ~ çalqın
-چالکی ~ çalkı
-چا لگئچیت ~ çalgeçit
-چالگر ~ çalgər
-چاللاجی ~ çallacı
-چاللاشماق ~ çallaşmaq
-چاللانماق ~ çallanmaq
-چاللی ~ çallı
-چالما ~ çalma
-چالمابگ ~ çalmabəy
-چالماچی ~ çalmaçı
-چالماخورخور ~ çalmaxorxor
-چالماق ~ çalmaq
-چالمالی ~ çalmalı
-چالمان ~ çalman
-چالمیان ~ çalmıyan
-چالوو ~ çalov
-چالوو واری ~ çalov varı
-چالوق ~ çaluq
-چالوقبای ~ çaluqbay
-چالوس ~ çalus
-چالاری ~ çaları
-چالی ~ çalı
-چالی ~ çalı
-چالی کیمی ~ çalı kimi
-چا لیاخا ~ çalyaxa
-چا لیاخاائتمک ~ çalyaxa etmək
-چالیان ~ çalyan
-چالیب اوخوماق ~ çalıb oxumaq
-چالیب اویناماق ~ çalıb oynamaq
-چالیب چاپماق ~ çalıb çapmaq
-چالیب چاغیرماق ~ çalıb çağırmaq
-چالیبولبولو ~ çalıbülbülü
-چالیتیکانی ~ çalıtikanı
-چالیچیرپی ~ çalıçırpı
-چالیخوروزو ~ çalıxoruzu
-چالیسوپورگه‎ سی ~ çalısüpürgəsi
-چالیسیز ~ çalısız
-چالیش ~ çalış
-چالیشالپ ~ çalışalp
-چالیشخان ~ çalışxan
-چالیشدیران ~ çalışdıran
-چالیشدیرماق ~ çalışdırmaq
-چالیشدیریجی ~ çalışdırıcı
-چالیشدیریجیلیق ~ çalışdırıcılıq
-چالیشدیریش ~ çalışdırış
-چالیشدیریلماق ~ çalışdırılmaq
-چالیشقان ~ çalışqan
-چالیشقانلیق ~ çalışqanlıq
-چالیشلو ~ çalışlu
-چالیشما ~ çalışma
-چالیشم ااوداسی ~ çalışm odası
-چالیشمابلگه‎ سی ~ çalışma bəlgəsi
-چالیشماچی ~ çalışmaçı
-چالیشما ساعاتی ~ çalışma saatı
-چالیشماق ~ çalışmaq
-چالیشما گزیسی ~ çalışma gəzisi
-چالیشما گونلری ~ çalışma günləri
-چالیشما یؤنتَمی ~ çalışma yöntəmi
-چالیشووروش ~ çalışvuruş
-چالیشیب چابالاماق ~ çalışıb vuruşmaq
-چالیشیب ووروشماق ~ çalışıb vuruşmaq
-چالیشیلماق ~ çalışılmaq
-چالیق ~ çalıq
-چالیق قاواق ~ çalıq qavaq
-چالیقلاماق ~ çalıqlamaq
-چالی قاریدئسی ~ çalı qaridesi
-چالیقالپ ~ çalıqalp
-چالیقاواق ~ çalıqavaq
-چالیقوشو ~ çalıquşu
-چالیقوش وگیللر ~ çalıquşugillər
-چالیلاندیرماق ~ çalılandırmaq
-چالیلانماق ~ çalılanmaq
-چالیلوبیاسی ~ çalılubiyası
-چالیلی ~ çalılı
-چالیلیق ~ çalılıq
-چالیم ~ çalım
-چالیمچی ~ çalımçı
-چالیم ساتماق ~ çalım satmaq
-چالی مسیز ~ çalımsız
-چالی مسیزلیق ~ çalımsızlıq
-چالیملاماق ~ çalımlamaq
-چالیملانماق ~ çalımlanmaq
-چالی ملی ~ çalımlı
-چالی ملی چالی ملی ~ çalımlı çalımlı
-چالیمینا گلمک ~ çalımına gəlmək
-چالین ~ çalın
-چالینچی ~ çalınçı
-چالینتی ~ çalıntı
-چالینما ~ çalınma
-چالینماق ~ çalınmaq
-چالینیم ~ çalınım
-چام ~ çam
-چامات ~ çamat
-چاماشیر ~ çamaşır
-چا مبالی ~ çambalı
-چا مبیتی ~ çambiti
-چامتایی ~ çamtayı
-چامتوسون ~ çamtosun
-چامچا ~ çamça
-چامچاق ~ çamçaq
-چامخان ~ çamxan
-چا مساققیزی ~ çamsaqqızı
-چا مسوولار ~ çamsovlar
-چا مفیسدیغی ~ çam fısdığı
-چا مفیسدیق آغاجی ~ çam fısdıq ağacı
-چا مقوزالاغی ~ çamqozalağı
-چا مقوزاسی ~ çamqozası
-چا مگیللر ~ çamgillər
-چاملیق ~ çamlıq
-چامور ~ çamur
-چاموربگ ~ çamurbəy
-چامورلوق ~ çamurluq
-چاموربانیوسو ~ çamurbanyosu
-چامورآریدان ~ çamurarıdan
-چامورا بولاشماق ~ çamura bulaşmaq
-چامورجوق ~ çamurcuq
-چامورجون ~ çamurcun
-چامورلاتماق ~ çamurlatmaq
-چامورلاشماق ~ çamurlaşmaq
-چامورلاماق ~ çamurlamaq
-چامورلانماق ~ çamurlanmaq
-چامورلو ~ çamurlu
-چامورلوق ~ çamurluq
-چاموقا ~ çamuqa
-چا میارماسی ~ çamyarması
-چا میاشیلی ~ çamyaşılı
-چامیر ~ çamır
-چامیش ~ çamış
-چامیشلانماق ~ çamışlanmaq
-چامیشلیق ~ çamışlıq
-چان ~ çan
-( چان (چن ~ çan (çən)
-چاناجیق ~ çanacıq
-چانکوله‎ سی ~ çan kuləsi
-چاناق ~ çanaq
-چاناق ~ çanaq
-چاناق آغیزلی ~ çanaq ağızlı
-چاناق آنتئن ~ çanaq anten
-چاناق بولاق ~ çanaq bulaq
-چاناقچی ~ çanaqçı
-چاناقچی ~ çanaqçı
-چاناقچی ~ çanaqçı
-چاناقچیلیق ~ çanaqçılıq
-( چاناقسوو (چاناق سی ~ çanaqsov (çanaqsı)
-چاناقلی ~ çanaqlı
-چانا قلیق ~ çanaqlıq
-چاناق یاپراغی ~ çanaq yaprağı
-چاناق یالاماق ~ çanaq yalamaq
-چاناق یالاییجی ~ çanaq yalayıcı
-چاناقیرد ~ çanaqırd
-چانایاز ~ çanayaz
-چانتا ~ çanta
-چانتا چیچگی ~ çanta çiçəyi
-چانتاچی ~ çantaçı
-چانتاچیلیق ~ çantaçılıq
-چانچارقا ~ çançarqa
-چا نچالماق ~ çan çalmaq
-چا نچان ~ çançan
-چا نچان اؤتمک ~ çançan ötmək
-چانچو ~ çançu
-چا نچی ~ çançı
-چا نچیلیق ~ çançılıq
-چا نچیچ کگیللر ~ çan çiçəkgillər
-چا نچیچگی ~ çançiçəyı
-چانداوول ~ çandavul
-چاندی ~ çandı
-چاندیر ~ çandır
-چاندیشماق ~ çandışmaq
-چانغیلاماق ~ çanğılamaq
-چانقا ~ çanqa
-چانقابای ~ çanqabay
-چانقال ~ çanqal
-چانقاللی ~ çanqallı
-چانقیر چونقور ~ çanqır çunqur
-چانقیرتی ~ çanqırtı
-چانقیرداماق ~ çanqırdamaq
-چانقیری ~ çanqırı
-چانقیل ~ çanqıl
-چانقیل چونقول ~ çanqıl çunqul
-چانقیل داشی ~ çanqıl daşı
-چانقی للیق ~ çanqıllıq
-چانچقیلی ~ Çançkılı
-چانقیل یول ~ çanqıl yol
-چاو ~ çav
-چاوا ~ çava
-چاوادور ~ çavadur
-چاوار ~ çavar
-چاوارچین ~ çavarçın
-چاواش ~ çavaş
-چاوالیه‎ ~ çavaliyə
-چاوا ن ~ çavan
-چاودار ~ çavdar
-چاودار اکمگی ~ çavdar əkəməyi
-چاودارسیز ~ çavdarsız
-چاودارلی ~ çavdarlı
-چاودور ~ çavdur
-چاوشیر ~ çavşır
-چاوقین ~ çavqın
-چاولاق ~ çavlaq
-چاولان ~ çavlan
-چاولانماق ~ çavlanmaq
-چاولای ~ çavlay
-چاولوق ~ çavluq
-چاولی ~ çavlı
-چاولیبای ~ çavlıbay
-چاوماق ~ çavmaq
-چاووت ~ çavut
-چاوودور ~ çavudur
-چاوورچو ~ çavurçu
-چاووش ~ çavuş
-چاووش ~ çavuş
-چاووش اوزومو ~ çavuş üzümü
-چاووش قوشو ~ çavuş quşu
-چاووش قوش وگیللر ~ çavuş quşugıllər
-چاووشلو ~ çavuşlu
-چاووشلوق ~ çavuşluq
-چاوون ~ çavun
-چاووندور ~ çavundur
-چاوونت ~ çavunt
-چاوه‎ ~ çavə
-چاوی ~ çavı
-چاویستان ~ çavıstan
-چاه‎ ~ çə
-چاهارلی ~ Çaharlı
-چای ~ çay
-چای آدلاری ~ çay adları
-چای آشاغی ~ çay aşağı
-چا یائوی ~ çay evi
-چایان ~ çayan
-چایان ~ çayan
-چای اوجاغی ~ çay ocağı
-چا یاوزومو ~ çay üzümü
-چای باخجاسی ~ çay baxcası
-چای بارداغی ~ çay bardağı
-چا یباسار ~ çaybasar
-چایپارا ~ çaypara
-چا یپولو ~ çaypulu
-چای تیکانی ~ çay tikanı
-چا یچؤرک ~ çay çörək
-چایچی ~ çayçı
-چایچیلیق ~ çayçılıq
-چایخان ~ çayxan
-چایخانا ~ çayxana
-چا یخور ~ çayxor
-چایدا چاییر ~ çayda çayır
-چایداشی ~ çaydaşı
-چایدان ~ çaydan
-چایدمله‎‎مک ~ çay dəmləmək
-چا یسوپورگه‎سی ~ çay süpürgəsi
-چا یسوزن ~ çay süzən
-چای سونگَری ~ çay süngəri
-چای فینجانی ~ çay fincanı
-چایقابی ~ çayqabı
-چا یقارا ~ çayqara
-چایقاشیقی ~ çayqaşıqı
-چا یقوووشان ~ çayqovuşan
-چایقیراغی ~ çayqırağı
-چایقیزی ~ çayqızı
-چا یکنار ~ çay kənar
-چا یگیللر ~ çaygillər
-چایلاشماق ~ çaylaşmaq
-چایلاق ~ çaylaq
-چایلاق فیرتیناسی ~ çaylaq fırtınası
-چایلا قداشی ~ çaylaqdaşı
-چایلاقلیق ~ çaylaqlıq
-چایلاماق ~ çaylamaq
-چایلان ~ çaylan
-چایلی ~ çaylı
-چایلیق ~ çaylıq
-چا یمِجمع یسی ~ çay mecmeyisi
-چاینیک ~ çaynik
-چایی ~ çayı
-چای یئنقجی ~ çay yenqəci
-چاییاتاغی ~ çayyatağı
-چاییر ~ çayır
-چاییرانگه‎ره‎گی ~ çayır əngərəyi
-چاییراوتو ~ çayırotu
-چاییربیچر ~ çayırbiçr
-چاییر پنیری ~ çayır pəniri
-چاییرتره‎ سی ~ çayır tərəsi
-چاییر تویوغو ~ çayır toyuğu
-چاییر تیرفیلی ~ çayır tirfili
-چاییر چمن ~ çayır çimən
-چاییردی خاتون ~ çayırdı xatun
-چاییرسیز ~ çayırsız
-چاییر صدفی ~ çayır sədəfi
-چاییر قوشو ~ çayır quşu
-چاییر قویروغو ~ çayır quyruğu
-چاییر کؤپگی ~ çayır köpəyi
-چاییرگؤبه‎لگی ~ çayır göbələyi
-چاییرگؤزه‎لی ~ çayır gözəli
-چاییرلاتماق ~ çayırlatmaq
-چاییرلاشماق ~ çayırlaşmaq
-چاییرلاماق ~ çayırlamaq
-چاییرلانماق ~ çayırlanmaq
-چاییرلو ~ çayırlu
-چاییرلی ~ çayırlı
-چاییرلیق ~ çayırlıq
-چاییر مانتاری ~ çayır mantarı
-چاییرملَکه‎ سی ~ çayır mələkəsi
-چاییر یولافی ~ çayır yulafı
-چای یوخاری ~ çay yuxarı
-چا ییولو ~ çay yolu
-چایییغان ~ çayyığan
-چئچ ~ çeç
-چئچئله‎ بارماق ~ çeçelə barmaq
-چئچئن ~ çeçen
-چئچئی ~ Çeçey
-چئچه‎ ~ çeçə
-چئچه‎‎مک ~ çeçəmək
-چئچه‎له‎ بارماق ~ çeçələ barmaq
-چئچیلیش ~ çeçiliş
-چئچیمک ~ çeçimək
-چئدیبئس ~ Çedibes
-چئدیتئش ~ Çediteş
-چئر ~ çer
-( چئر گؤز (لو ~ çergöz(lu)
-چئرگه‎ ~ çergə
-چئری ~ çeri
-چئری ~ çeri
-چئری باشی ~ çeri başı
-چئری باشی لیق ~ çeri başılıq
-چئریک ~ çerik
-چئزدیرمک ~ çezdirmək
-چئزمک ~ çezmək
-چئشت ~ çeşt
-چئشم ~ çeşm
-چئشمک ~ çeşmək
-چئشمه‎ ~ çeşmə
-چئشنی ~ çeşni
-چئشید ~ çeşid
-چئشید چئشید ~ çeşid çeşid
-چئشیدلنمک ~ çeşidlənmək
-چئشی دله‎‎مک ~ çeşidləmək
-چئشی دلی ~ çeşidli
-چئشیدلر ~ çeşidlər
-چئشیدله‎ ییجی ~ çeşidləyici
-چئشیدل یلیک ~ çeşidlilik
-چئک ~ çek
-چئک ائتمک ~ çek etmək
-چئکا ~ çeka
-چئکاپ ~ çekap
-چئک کؤتوگو ~ çek kötüyü
-چئکلی ~ çekli
-چئللو ~ çello
-چئنگ ~ çeng
-چئورن ~ çevrən
-چئوره‎ ~ çevrə
-چئوره‎ آچی ~ çevrə açı
-چئوره‎ بیلمنی ~ çevrə bilməni
-چئوره‎ بیلیمجی ~ çevrə bilimci
-چئوره‎ بیلیمسل ~ çevrə bilimsəl
-چئوره‎ بیلیمی ~ çevrə bilimi
-چئوره‎ جی ~ çevrəci
-چئوره‎ جیلیک ~ çevrəcilik
-چئوره‎ ساغلیغی ~ çevrə sağlığı
-چئوره‎سل ~ çevrəsəl
-چئوره‎ کؤتولوغو ~ çevrə kötülüyü
-چئوره‎ کیرلیلیگی ~ çevrə kirliliyi
-چئوره‎ یولو ~ çevrə yolu
-چئوره‎لنمک ~ çevrələnmək
-چئوره‎لنمیش ~ çevrələnmiş
-چئوره‎له‎‎مک ~ çevrələmək
-چئوره‎له‎ نیش ~ çevrələniş
-چئوره‎له‎ ییش ~ çevrələyiş
-چئوره‎له‎مه‎ ~ çevrələmə
-چئوره‎لیک ~ çevrəlik
-چئوری ~ çevri
-چئوریک ~ çevrik
-چئوریکمک ~ çevrikmək
-چئوریلمک ~ çevrilmək
-چئوریلمیش ~ çevrilmiş
-چئوریلی ~ çevrili
-چئوریلیش ~ çevriliş
-چئوریلیم ~ çevrilim
-چئوریم ~ çevrim
-چئوریمسل ~ çevrimsəl
-چئوریملی ~ çevrimli
-چئورینتی ~ çevrinti
-چئورینمک ~ çevrinmək
-چئوگن ~ çevgən
-چئویرتمک ~ çevirtmək
-چئویرجک ~ çevircək
-چئوی ~ çevi
-چئویرگج ~ çevirgəc
-چئویرگن ~ çevirgən
-چئویرگی ~ çevirgi
-چئویرمک ~ çevirmək
-چئویرمن ~ çevirmən
-چئویرم نلیک ~ çevirmənlik
-چئویرمه‎ ~ çevirmə
-چئویرمه‎ آغی ~ çevirmə ağı
-چئویرن ~ çevirn
-چئویری ~ çeviri
-چئویری یازی ~ çeviri yazı
-چئویریجی ~ çevirici
-چئویریج یلیک ~ çeviricilik
-چئویریش ~ çeviriş
-چئویریم ~ çevirim
-چئویک ~ çevik
-چئویکلشدیرمک ~ çevikləşdirmək
-چئویکلشمک ~ çevikləşmək
-چئویکجه‎ ~ çevikcə
-چئوی کلیک ~ çeviklik
-چئه ~ çeh
-چئهرایی ~ çehrayi
-چئهره ~ çehrə
-چئهریق ~ çehriq
-چئهریق ~ çehəriq
-چئ هلنمک ~ çehlənmək
-چئیرک ~ çeyrək
-چئینتمک ~ çeynətmək
-چئینک ~ çeynək
-چئینم ~ çeynəm
-چئین ملیک ~ çeynəmlik
-چئیننمک ~ çeynənmək
-چئیننمیش ~ çeynənmiş
-چئینه‎مک ~ çeynəmək
-چئینه‎میک ~ çeynəmik
-چئینه‎نیش ~ çeynəniş
-چئینه‎ییش ~ çeynəyiş
-چبر ~ çəbər
-چبه‎لیا َلی ~ çəbəli əli
-چبی ~ çəbi
-چپ ~ çəp
-چپ ~ çəp
-چپ چپ ~ çəpçəp
-چپ چپ باخماق ~ çəpçəp baxmaq
-چپدره‎ ~ çəpdərə
-چپان مزرعه‎ ~ çəpan məzrə
-چ پچئوره‎ ~ çəpçevrə
-چپر ~ çəpər
-چپر ~ çəpər
-چپرلی ~ çəpərli
-چپرپرد ~ çəpərpərd
-چپرلنمک ~ çəpərlənmək
-چپرلنمیش ~ çəpərlənmiş
-چپرله‎مک ~ çəpərləmək
-چپرله‎ مه‎ ~ çəpərləmə
-چپرلی ~ çəpərli
-چپره‎ شیک ~ çəprəşik
-چپری ~ çəpəri
-چپز ~ çəpəz
-چپکن ~ çəpəkən
-چپکی ~ çəpəki
-چ پگؤز ~ çəpgöz
-چ پگؤزلوک ~ çəpgözlük
-چپل ~ çəpəl
-چپلر ~ çəplr
-چپللنمک ~ çəpəllənmək
-چپ لله‎مک ~ çəpəlləmək
-چپ لل یلیک ~ çəpəllilik
-چ پلشمک ~ çəpləşmək
-چپللی ~ çəpəlli
-( چ پمیل(لی ~ çəpmil(li)
-چپن ~ çəpən
-چپن ~ çəpən
-چپنی ~ çəpni
-چپوان چایی ~ çəpvan çayı
-چپوو ~ çəpoü
-چپه‎کی ~ çəpəki
-چپیش ~ çəpiş
-چپیک ~ çəpik
-چپیک چالماق ~ çəpik çalmaq
-چپیکله‎‎مک ~ çəpikləmək
-چپین ~ çəpin
-چپینه‎ ~ çəpinə
-چتاق ~ çətaq
-چئتتی ~ çetti
-چتدنقوش ~ çətdənquş
-چتر ~ çətər
-چتره‎ فیل ~ çətrəfil
-چتز ~ çətəz
-چتل ~ çətəl
-چتَله‎ ~ çətələ
-چتن ~ çətən
-چتوکندی ~ çətokəndi
-چتور ~ çətvər
-چته‎ ~ çətə
-چته‎جی ~ çətəci
-چته‎جیلیک ~ çətəcilik
-چته‎س اواشی ~ çətə savaşı
-چته‎نه‎ ~ çətənə
-چته‎لشدیرمک ~ çətələşdirmək
-چته‎لشمک ~ çətələşmək
-چته‎له‎ ~ çətələ
-چتی ~ çəti
-چئتی-پورو ~ Çeti-Pürü
-چتیر ~ çətir
-چتیر چیچک لیلر ~ çətir çiçəklilər
-چتیرجیک ~ çətircik
-چتیرچی ~ çətirçi
-چتیرسوولار ~ çətirsovlar
-چتیرگیللردن ~ çətirgillərdən
-چتیرلی ~ çətirli
-چتیک ~ çətik
-چئتیم ~ Çetim
-چئتیملر ~ Çetimler
-چتین ~ çətin
-چتی ناینانان ~ çətin inanan
-چتینجه‎ ~ çətincə
-چتینج ویز ~ çətin cəviz
-چتیند ره‎چای ~ çətin dərə çay
-چتی نلتمک ~ çətinlətmək
-چتی نلشدیرمک ~ çətinləşdirmək
-چتی نلشدیریلمک ~ çətinləşdirilmək
-چتی نلشمک ~ çətinləşmək
-چتی نلیک ~ çətinlik
-چتی نلیک چکمک ~ çətinlik çəkmək
-چتی نلیکله‎ ~ çətinliklə
-چتی نلیگه‎دوشمک ~ çətinliyə düşmək
-چتی نلیگه‎ سالماق ~ çətinliyə salmaq
-چتینه‎دوشمک ~ çətinə düşmək
-چتینه‎سالماق ~ çətinə salmaq
-چدن ~ çodən
-چده‎نه‎ ~ çədənə
-چده‎نه‎ قوز ~ çədənə qoz
-چر ~ çər
-چرابا ~ çəroba
-چراغ ~ çırağ
-چرافیانا ~ çırafyana
-چران ~ çəran
-چربیش ~ çərbiş
-چربین ~ çərbin
-چرپه‎لنْگ ~ çərpələng
-چرتک ~ çərtək
-چرْتمک ~ çərtmək
-چرْتمه‎ ~ çərtmə
-چرته‎یز ~ çərtəyəz
-چرْتیک ~ çərtik
-چرْتیک آچماق ~ çərtik açmaq
-چرْتی کله‎مک ~ çərtikləmək
-چرتیلمک ~ çərtilmək
-چرچر ~ çərçər
-چرکَش ~ çərkəş
-چرچن ~ çərçən
-چرَکلی ~ çərəkli
-چرچی ~ çərçi
-چرچی ~ çərçi
-چرچیلی ~ çərçili
-چرچ یلیک ~ çərçilik
-چرچیوه‎ ~ çərçivə
-چرخ ~ çərx
-چرخچی ~ çərxçi
-چرخچ یلیک ~ çərx çilik
-چر خدنده‎ ~ çərxdəndə
-چرخسیز ~ çərxsiz
-چرخفلک ~ çərxfələk
-چرخفلکبیتگ یسی ~ çərxfələk bitgisi
-چرخفل کگیللر ~ çərxfələkgillər
-چرخلی ~ çərxli
-چرخنامه‎ ~ çərxnamə
-چرخید ووران ~ çərxi doüran
-چردک ~ çərdək
-چر دیمیش ~ çər dəymiş
-چررمک ~ çərərmək
-چرَز ~ çərəz
-چرَزچی ~ çərəzçi
-چرزچیلیک ~ çərəzçilik
-چرَزفیل ~ çərəzfil
-چرَزلنمک ~ çərəzlənmək
-چرزه‎ ~ çərzə
-چرشنبه‎ ~ çərşənbə
-چرشنبه‎ آخشامی ~ çərşənbə axşamı
-چرقت ~ çərqət
-چرَک ~ çərək
-چِرْک ~ çirk
-چرَکدمیر ~ çərəkdəmir
-چرکجی ~ çərəkci
-چرکَز ~ çərkəz
-چرکز تویوغو ~ çərkəz toyuğu
-چرکینلی ~ çərkinli
-چرگر ~ çərgər
-چرگز ~ çərgəz
-چرگشمک ~ çərgəşmək
-چرگه‎ ~ çərgə
-چرگیزه‎ ~ çərgizə
-چرلانقوش ~ çərlanquş
-چرلتمک ~ çərlətmək
-چرلنمک ~ çərlənmək
-چرلوک ~ çərlük
-چرله‎‎مک ~ çərləmək
-چرمکی ~ çərməki
-چرملمک ~ çərməlmək
-چرمه‎د اش ~ çərmə daş
-چرمه‎د اغار ~ çərmə dağar
-چرمه‎دین ~ çərmədin
-چرمه‎له‎‎مک ~ çərmələmək
-چرمیک ~ çərmik
-چرن ~ çərən
-چرَ ن ~ çərən
-چرنپر ن ~ çərən pərən
-چرَنچی ~ çərənçi
-چرنچ یلیک ~ çərnəçilik
-چرندابی ~ çərəndabi
-چرنْدپ رند ~ çərənd pərənd
-چرنله‎‎مک ~ çərənləmək
-چروه‎ری ~ çərvəri
-چره‎ریشمک ~ çərərişmək
-چره‎زه‎خون ~ çərəzəxun
-چره‎کن ~ çərəkən
-چره‎که‎ ~ çərəkə
-چره‎که‎ ~ çərəkə
-چری ~ çəri
-چری ~ çəri
-چریق ~ çəriq
-چریک ~ çirik
-چریکآ باد ~ çirik abad
-چر یلیک ~ çərilik
-چزان ~ çəzan
-چشمه‎ ~ çeşmə
-چک ~ Çək
-( چکچئویر ائله‎‎مک (ائتمک ~ çək çevir eləmək (etmək)
-چکچئویر سالماق ~ çək çevir salmaq
-چکچ ئویر ~ çək çevir
-چکچک ~ çəkçək
-چکدیرمک ~ çəkdirmək
-چکدیرمه‎ آغی ~ çəkdirmə ağı
-چکدیرمه‎ ~ çəkdirmə
-چکدیری ~ çəkdiri
-چکدیریجی ~ çəkdirici
-چکدیریش ~ çəkdiriş
-چکر ~ çəkər
-چکک ~ çəkək
-چکگین ~ çəkgin
-چکل ~ çəkəl
-چئکلی ~ Çekli
-چکم ~ çəkəm
-چکمرگَن ~ çəkmərgən
-چکمک ~ çəkmək
-چکمه‎ ~ çəkmə
-چکمه‎جه‎ ~ çəkməcə
-چکمه‎جه‎سیز ~ çəkməcəsiz
-چکمه‎جه‎لی ~ çəkməcəli
-چکمه‎چی ~ çəkməçi
-چکمه‎چ یلیک ~ çəkməçilik
-چکمه‎زر ~ çəkməzər
-چکمه‎قات ~ çəkməqat
-چکمه‎لی ~ Çəkməli
-چکمه‎لیک ~ çəkməlik
-چکَن ~ çəkən
-چکنه‎ ~ çəkənə
-چکورگه‎ ~ çəkürgə
-چکورلو ~ çəkürlü
-چکوش ~ çəküş
-چکول ~ çəkül
-چئکوی ~ Çeküy
-چکه‎ ~ çəkə
-چکه‎جک ~ çəkəcək
-چکه‎جگی اولماق ~ çəkəcəyi olmaq
-چکه‎لز ~ çəkələz
-چکه‎لک ~ çəkələk
-چکه‎له‎‎مک ~ çəkələmək
-چکه‎مز ~ çəkəməz
-چکه‎مزلیک ~ çəkəməzlik
-چک همه مزلیک ~ çəkəhmə məzəlik
-چکه‎مه‎‎مک ~ çəkəməmək
-چکه‎مه‎مه‎ ~ çəkəməmə
-چکی ~ çəki
-چکی ات ~ çək yat
-چکیب الیغی ~ çəki balığı
-چکیبگ ئتمک ~ çəkib getmək
-چکیب یر ~ çəki bir
-چکیت ~ çəkit
-چکیتگه‎ ~ çəkitgə
-چکیج بالیغی ~ çəkic balığı
-چکیج ~ çəkic
-چکی جلی ~ çəkicli
-چکیجی ~ çəkici
-چکیج یلیک ~ çəkicilik
-چکیچ ای ~ çəki çay
-چکید اشی ~ çəki daşı
-چکیردکچی ~ çəkirdəkçi
-چکیردک لنمک ~ çəkirdəklənmək
-چکیردک ~ çəkirdək
-چکیردکسل ~ çəkirdəksəl
-چکیرد کسیز ~ çəkirdəksiz
-چکیرد کلی ~ çəkirdəkli
-چکیرده‎ جیک ~ çəkirdəcik
-چکیرگه‎ ~ çəkirgə
-چکیرگه‎اؤتلیه‎نی ~ çəkirgə ötliəni
-چکیرگه‎ش الوار ~ çəkirgə şalvar
-چکیرگه‎ق وشو ~ çəkirgə quşu
-چکیس نجی ~ çəki sənci
-چک یسیز ~ çəkisiz
-چکیش ~ çəkiş
-چکیشآ تما ~ çəkış atma
-چکیشب الیغی ~ çəkiş balığı
-چکیشخ انا ~ çəkiş xana
-چکیشدیرمک ~ çəkişdirmək
-چکیشدیریجی ~ çəkişdirici
-چکیشدیری جیلیک ~ çəkişdiricilik
-چکیشس وموگو ~ çəkiş sümüyü
-چکیشگن ~ çəkişgən
-چکی شله‎مک ~ çəkişləmək
-چکی شلی ~ çəkişli
-چکیشمک ~ çəkişmək
-چکیشمه‎ ~ çəkişmə
-چکیشمه‎لی ~ çəkişməli
-چکیشیدیریجی ~ çəkişidirici
-چکیشیم ~ çəkişim
-چکیق الدیرما ~ çəki qaldırma
-چکیک ~ çəkik
-چکیکجه‎ ~ çəkikcə
-چکیل ~ çəkil
-چکی للیک ~ çəkillik
-چکیلمک ~ çəkilmək
-چکیلمه‎ ~ çəkilmə
-چک یله‎‎مک ~ çəkiləmək
-چک یله‎مه‎ ~ çəkiləmə
-چک یلی ~ çəkili
-چکیلیش ~ çəkiliş
-چکیلی شلی ~ çəkilişli
-چک یلیک ~ çəkilik
-چکیم ~ çəkim
-- چکیم ~ çəkim
-چکیمگ وجو ~ Çəkim gücü
-چکیما کلری ~ çəkim əkləri
-چکیما ؤلچر ~ çəkim ölçər
-چکیمجی ~ çəkimci
-چکیمسر ~ çəkimsər
-چکیمسرلیک ~ çəkimsərlik
-چکی مسل ~ çəkimsəl
-چکی مس للیک ~ çəkimsəllik
-چکیمسنمک ~ çəkimsənmək
-چکی مسیز ~ çəkimsiz
-چکی مسیزلیک ~ çəkimsizlik
-چکیمله‎‎مک ~ çəkimləmək
-چکی مله‎مه‎ ~ çəkimləmə
-چکی ملی فعل ~ çəkimli feil
-چکی ملی ~ çəkimli
-چکیمم رکزی ~ çəkim mərkəzi
-چکین ~ çəkin
-چکینتی ~ çəkinti
-چکینجه‎ ~ çəkincə
-چکینجه‎سیز ~ çəkincəsiz
-چکینجه‎سیزلیک ~ çəkincəsizlik
-چکینجه‎لیک ~ çəkincəlik
-چکیندیرمک ~ çəkindirmək
-چکینگن ~ çəkingən
-چکینگنلشمک ~ çəkingənləşmək
-چکینگ نسیز ~ çəkingənsiz
-چکینگ نسیزلیک ~ çəkingənsizlik
-چکینگ نلیک ~ çəkingənlik
-چکینمز ~ çəkinməz
-چکینمزلیک ~ çəkinməzlik
-چکینمک ~ çəkinmək
-چکینمه‎ ~ çəkinmə
-چکینمه‎دن ~ çəkinmədən
-چکینمه‎لی ~ çəkinməli
-چکینن ~ çəkinn
-چکینه‎ جک ~ çəkinəcək
-چکینه‎ چکینه‎ ~ çəkinə çəkinə
-چکینیش ~ çəkiniş
-چکینیک ~ çəkinik
-چکینیلمک ~ çəkinilmək
-چگیرگه‎ قوشو ~ çəgirgə quşu
-چلَب ~ çələb
-چلَبئرتی ~ çələberti
-چلَبی ~ çələbi
-چلبی ~ çələbi
-چلبی ~ çələbi
-چلَبیانلی ~ çələbiyanlı
-چلبیبگ ~ çələbi bəy
-چلبیلر ~ çələbilər
-( چلپ (چالاپ ~ çələp (çalap)
-چلپک ~ çəlpək
-چلپه‎شیک ~ çəlpəşik
-چلتَک ~ çəltək
-چلتیک ~ çəltik
-چلتیکت ارلاسی ~ çəltik tarlası
-چلتیکچی ~ çəltikçi
-چلتیکچیلیک ~ çəltikçilik
-چلتیکق ارقاسی ~ çəltik qarqası
-چلتی کلی ~ çəltikli
-چلتی کلیک ~ çəltiklik
-چلرتمه‎ ~ çələrtmə
-چلَقای ~ çəlqay
-چلَک ~ çələk
-چلگو ~ çəlgü
-چللک ~ çəllək
-چللک جیک ~ çəlləkcik
-چللک چی ~ çəlləkçi
-چللک چیلیک ~ çəlləkçilik
-چلمبر ~ çələmbər
-چلمک ~ çəlmək
-چلمه‎ ~ çəlmə
-چلمه‎جه‎ ~ çəlməcə
-چلمه‎نویان ~ çəlmənoyan
-چلمه‎لنمک ~ çəlmələnmək
-چلمه‎له‎‎مک ~ çəlmələmək
-چلمه‎له‎ ییش ~ çəlmələyiş
-چلمیک ~ çəlmik
-چلَن ~ çələn
-چلناب ~ çələnab
-چلنبر ~ çələnbər
-چلنگ ~ çələng
-چلنگر ~ çələnəgər
-چلواوی ~ çəlvavi
-چلوند ~ çəlvənd
-چلوی ~ çəlvi
-چلّه‎ ~ çillə
-چلّه‎ خانا ~ çilləxana
-چله‎قان ~ çələqan
-چله‎گیر ~ çələgir
-چلیشکن ~ çəlişkən
-چلیشگی ~ çəlişgi
-چلیشگ یلی ~ çəlişgili
-چلیشگ یسیز ~ çəlişgisiz
-چلیشمزلیک ~ çəlişməzlik
-چلیشمک ~ çəlişmək
-چلیشمه‎لی ~ çəlişəməli
-چلیشیک ~ çəlişik
-چلیشی کلیک ~ çəlişiklik
-چلیک ~ çəlik
-- چلیک ~ çəlik
-چلیک ~ Çəlik
-چلیک باشلیق ~ çəlik başlıq
-چلیک خانا ~ çəlik xana
-چلیک فابریکاسی ~ çəlik fabrikası
-چلیکق لم ~ çəlik qələm
-چلیکلشدیرمک ~ çəlikləşdirmək
-چلیکلشمک ~ çəlikləşmək
-چلیک لنمک ~ çəliklənmək
-چلی کله‎‎مک ~ çəlikləmək
-چلیک مسمه‎ ~ çəlik məsmə
-چلیک یلَک ~ çəlik yələk
-چلیکتَن ~ çəliktən
-چلیگه‎ سو وئرمک ~ çəliyə su vermək
-چلیم ~ çəlim
-چلیمت یمور ~ çəlim teymur
-چلی مسیز ~ çəlimsiz
-چلیمالپ ~ çəlimalp
-چلی مسیز ~ çəlimsiz
-چلی ملی ~ çəlimli
-چلینگ ~ çəling
-چلینگر ~ çəlingər
-چیلینگرخانا ~ çilingərxana
-چلینگرلر ~ çəlingərlər
-چلینگرلیک ~ çəlingərlik
-چم ~ çəm
-چماقستان ~ çomaqğıtan
-چمان ~ çəman
-چمبر ~ çəmbər
-چمبر ساققال ~ çəmbər saqqal
-چمبر قاییق ~ çəmbər qayıq
-چمبرسل ~ çəmbərsəl
-چمبرلتمک ~ çəmbərlətmək
-چمبرلنمک ~ çəmbərlənmək
-چمبرله‎مک ~ çəmbərləmək
-چمبره‎ ~ çəmbərə
-چمبونک ~ çəmbunək
-چمپان ~ çəmpan
-چمپیون ~ çəmpiyon
-چمچه‎ ~ çəmçə
-چ مخم ~ çəmxəm
-چ مخملی ~ çəmxəmli
-چ مخم ینی تاپماق ~ çəmxəmini tapmaq
-چمدان ~ çəmədan
-چمرَک ~ çəmrək
-چمرم ~ çəmrəm
-چمرَنمک ~ çəmrənmək
-چمرود ~ çəmrud
-چمره‎‎مک ~ çəmrəmək
-چمره‎دره‎ ~ çəmərədərə
-چمکیرمک ~ çəmkirmək
-چمکیریش ~ çəmkiriş
-چملر ~ çəmlər
-چمله‎ ~ çəmlə
-چملیب ئل ~ çəmli bel
-چمن ~ çimən
-چموشگزک ~ çəmuşgəzək
-چمه‎گی ~ çəməgi
-چمیچ ~ çəmiç
-چمیشگَزَکلو ~ çəmişgəzəklu
-چن ~ çən
-چن دومان ~ çən duman
-چنار ~ çinar
-چنبر ~ çənbər
-چنبر بوغاز ~ çənbər boğaz
-چنبر بیغ لی ~ çənbər bığlı
-چنبر قویروق ~ çənbər quyruq
-چنبر قویروقلو ~ çənbər quyruqlu
-چنبرغربال ~ çənbərğərbal
-چنبرلنمک ~ çənbərlənmək
-چنبرله‎‎مک ~ çənbərləmək
-چنبره‎ بورونلو ~ çənbərə burunlu
-چنَت ~ çənət
-چنتْمک ~ çəntmək
-چنته‎ ~ çəntə
-چنتیک ~ çəntik
-چنتیک آتماق ~ çəntik atmaq
-چنتیک آچماق ~ çəntik açmaq
-چنتیکلنمک ~ çəntiklənmək
-چنتی کله‎مک ~ çəntikləmək
-چنتی کلی ~ çəntikli
-چنچن ~ çənçən
-چنزه‎ ~ çənzə
-چنَک ~ çənək
-چنَ کسیز ~ çənəksiz
-چنَ کلی ~ çənəkli
-چنْگ ~ çəng
-چنگا ولماق ~ çəng olmaq
-چنگچ الان ~ çəng çalan
-چن گسیز ~ çəngsiz
-چنگل شمک ~ çəng ləşmək
-چن گله‎‎مک ~ çəngləmək
-چنگال ~ çəngal
-چنگان ~ çəngan
-چنگَزین ~ çəngəzin
-چنگسر ~ çəngsər
-چنگشی ~ çəngəşi
-چنگک ~ çəngək
-چنگل ~ çəngəl
-چنگل آتماق ~ çəngəl atmaq
-چنگل ایگنه‎ سی ~ çəngəl iynəsi
-چنگل پیچاق ~ çəngəl pıçaq
-چنگل تاخماق ~ çəngəl taxmaq
-چنگل چنه‎ لیلر ~ çəngəl çənəlilər
-چنگل ساققیزی ~ çəngəl saqqızı
-چنگللنمک ~ çəngəllənmək
-چنگ لله‎‎مک ~ çəngəlləmək
-چنگ لله‎ ییش ~ çəngəlləyiş
-چنگلسی ~ çəngəlsi
-چنگ للی ~ çəngəlli
-چنگ للی ایینه‎ ~ çəngəlli iynə
-چنگلی ~ çəngli
-چنگلیک ~ çənglik
-چنگه‎ ~ çəngə
-چنگه‎لشمک ~ çəngələşmək
-چنگه‎لر ~ çəngələr
-چنگه‎له‎‎مک ~ çəngələmək
-چنگی ~ çəngi
-چنگ یلیک ~ çəngilik
-چنگیز ~ çəngiz
-چنگیز خاقا ن ~ çəngiz xaqan
-چنگیزنامه‎ ~ çəngiznamə
-چنگین ~ çəngin
-چنگینه‎ گئچیرمک ~ çənginə geçirmək
-چ نلشمک ~ çənləşmək
-چنلی ~ çənli
-چنلیبئل داغی ~ çənlibel dağı
-چ نل یلیک ~ çənlilik
-چنَن توتولسون ~ çənən tutulsun
-چنه‎ ~ çənə
-چنه‎ ~ çənə
-چنه‎ آتماق ~ çənə atmaq
-چنه‎ آلتی ~ çənə altı
-چنه‎ باز ~ çənəbaz
-چنه‎ بازار ~ çənə bazar
-چنه‎ بازلیق ~ çənə bazlıq
-چنه‎ بوغاز ~ çənə boğaz
-چنه‎ چالماق ~ çənə çalmaq
-چنه‎ چوخورو ~ çənə çuxuru
-چنه‎سیز ~ çənəsiz
-چنه‎ سینی باغلاماق ~ çənəsini bağlamaq
-چنه‎ سینی توتماق ~ çənəsini tutmaq
-چنه‎ سینی داغیتماق ~ çənəsini dağıtmaq
-چنه‎نب ~ çənənəb
-چنه‎ وورماق ~ çənə vurmaq
-چنه‎ی اراشدیرماق ~ çənə yaraşdırmaq
-چنه‎ی اریشی ~ çənə yarışı
-چنه‎ یورماق ~ çənə yormaq
-چنه‎یه‎ قُوت ~ çənəyə qovvət
-چنه‎سی آتماق ~ çənəsi atmaq
-چنه‎سی آچیلماق ~ çənəsi açılmaq
-چنه‎سی اویناماق ~ çənəsi oynamaq
-چنه‎سی دورماماق ~ çənəsi durmamaq
-چنه‎سی دوشوک ~ çənəsi düşük
-چنه‎سی قووتلی ~ çənəsi quvvətli
-چنه‎سی قیزیشماق ~ çənəsi qızışmaq
-چنه‎لشمک ~ çənələşmək
-چنه‎لی ~ çənəli
-چنه‎وان ~ çənəvan
-چن یله‎‎مک ~ çəniləmək
-چودک ~ çəvdək
-چوده‎ ~ çəvdə
-چوده‎ بومباسی ~ çəvdə bombası
-چوده‎ جیک ~ çəvdəcik
-چوده‎چالینمی ~ çəvdəçalınmı
-کتورو Ĥ چوده‎ رئ ~ çəvdə reaktoru
-چوده‎سل ~ çəvədəsəl
-چوده‎سلچا لینم ~ çəvdəsəl çalınım
-کتور Ĥ چوده‎ سل رئ ~ çəvdəsəl reaktor
-چوگن ~ çəvgən
-چول ~ çəvəl
-چوبار ~ çobar
-چوبان ~ çoban
-چوبان ~ çoban
-چوبان آشی ~ çoban aşı
-چوبان آلدادان ~ çoban aldadan
-چوباناپبه‎یی ~ çoban apbəyi
-چوبانالپ ~ çobanalp
-چوبان اویماغی ~ çoban oymağı
-چوبان اولدوزو ~ çoban ulduzu
-چوبان ایتی ~ çoban iti
-چوبانایینه‎ سی ~ çoban iynəsi
-چوبان بایاتیسی ~ çoban bayatısı
-چوبان بگ ~ çoban bəy
-چوبان پوسکولو ~ çoban püskülü
-چوبان توپبوزو ~ çoban topbuzu
-چوبان توته‎گی ~ çoban tütəyi
-چوبان توخماغی ~ çoban toxmağı
-چوبان چانتاسی ~ çoban çantası
-چوبان چولوق ~ çoban çoluq
-چوبانچیچه‎یی ~ çoban çiçəyi
-چوبان داراغی ~ çoban darağı
-چوبان داغ ~ çoban dağ
-چوبان داغارجیغی ~ çoban dağarcığı
-چوبان دودوگو ~ çoban düdüyü
-چوبان دودوگوسوولار ~ çoban düdüyüsovlar
-چوبان دوزلوغو ~ çoban duzluğu
-چوبان دیه‎نه‎گی ~ çoban dəyənəyi
-چوبانسوزگه‎ سی ~ çoban süzgəsi
-چوبان قازان ~ çoban qazan
-چوبان قایاسی ~ çoban qayası
-چوبانقالقیدان ~ çobanqalqıdan
-چوبان قوشو ~ çoban quşu
-چوبانکؤپه‎یی ~ çoban köpəyi
-چوبان کابابی ~ çoban kababı
-چوبان کبریتی ~ çoban kibriti
-چوبانکره‎ ~ çobankərə
-چوبانلار ~ çobanlar
-چوبانلاما ~ çobanlama
-چوبانلو ~ çobanlu
-چوبا نلیق ~ çobanlıq
-چوبان مرحمی ~ çoban mərhəmi
-چوباننویان ~ çobannoyan
-چوبانی ~ çobanı
-چوبان یازیسی ~ çoban yazısı
-چوبان یاسدیغی ~ çoban yasdığı
-چوباییقمیش ~ çobayıqmış
-چوپرا ~ çopra
-چوپرا بالیغی ~ çopra balığı
-چوپور ~ çopur
-چوپورالپ ~ çopuralp
-چوپورلاشدیرماق ~ çopurlaşdırmaq
-چوپورلاشماق ~ çopurlaşmaq
-چوپورلوق ~ çopurluq
-چوتاش ~ çotaş
-چوتاق ~ çotaq
-چوتاقای ~ çotaqay
-چوتاناق ~ çotanaq
-چوتور ~ çotur
-چوتورای ~ çoturay
-چوتوق ~ çotuq
-چوتیرا بالیغی ~ çotıra balığı
-چوجوغو اولماق ~ çocuğu olmaq
-چوجوق ~ çocuq
-چوجوق اویونو ~ çocuq oyunu
-چوجوق ایشی ~ çocuq işi
-چوجوق باخجاسی ~ çocuq baxcası
-چوجوق باخیجیسی ~ çocuq baxıcısı
-چوجوقبیلیم ج یسی ~ çocuq bilimcisi
-چوجوق بیلیمی ~ çocuq bilimi
-چوجوقجا ~ çocuqca
-چوجوق دوکتورو ~ çocüq doktoru
-چوجوق دیلی ~ çocuq dili
-چوجوقسوز ~ çocuqsuz
-چوجوق سوزلوق ~ çocüq suzluq
-چوجوقسوو ~ çocuqsov
-چوجوقسوولوق ~ çocuqsovluq
-چوجوق قالماق ~ çocuq qalmaq
-چوجوقلار ~ çocuqlar
-چوجوقلاشدیرماق ~ çocuqlaşdırmaq
-چوجوقلاشماق ~ çocuqlaşmaq
-چوجوقلو ~ çocuqlu
-چوجوقلوغو توتماق ~ çocuqluğu tutmaq
-چوجوقلوق ائتمک ~ çocuqluq etmək
-چوجوقلوق ~ çocuqluq
-چوجوق یئتیشدیرمک ~ çocuq yetişdirmək
-چوجوق یوواسی ~ çocuq yuvası
-چوخ ~ çox
-چوخ بولاق ~ çox bulaq
-چو خ سؤیله‎‎مک ~ çox söyləmək
-چوخ یورد ~ çoxyurd
-چوخآتلی ~ çoxatlı
-چوخآتوملو ~ çoxatomlu
-چوخآروادلی ~ çoxarvadlı
-چوخآروادلیلیق ~ çoxarvadlılıq
-چوخآز ~ çoxaz
-چوخآلانلی ~ çoxalanlı
-چوخآللاهلیلیق ~ çoxallahlılıq
-چوخآنلاملی ~ çoxanlamlı
-چوخآیاقلیلار ~ çoxayaqlılar
-چوخائشلی ~ çoxeşli
-چوخائشلیلیک ~ çoxeşlilik
-چوخائولی ~ çoxevli
-چوخارلی ~ çoxərli
-چوخارلیلیک ~ çoxərlilik
-چوخالان ~ çoxalan
-چوخالتما دسگاهی ~ çoxaltma dəsgahı
-چوخالتماق ~ çoxaltmaq
-چوخالتیم ~ çoxaltım
-چوخالدیجی ~ çoxaldıcı
-چوخالدیریلماق ~ çoxaldırılmaq
-چوخالدیش ~ çoxaldış
-چوخالدیلماق ~ çoxaldılmaq
-چوخالما ~ çoxalma
-چوخالماق ~ çoxalmaq
-چوخالمیش ~ çoxalmış
-چوخالمیش مصرع ~ çoxalmış misrə
-چوخالیش ~ çoxalış
-چوخالی شلی ~ çoxalışlı
-چوخاورتاقلی ~ çoxortaqlı
-چوخاوشاقلی ~ çoxuşaqlı
-چوخاولوسلو ~ çoxuluslu
-چوخاوزلو ~ çoxüzlü
-چوخاوزلولوک ~ çoxüzlülük
-چوخای ~ çoxay
-چوخایشله‎نن ~ çoxişlənən
-چوخایللیک ~ çoxillik
-چوخباسقیلی ~ çoxbasqılı
-چوخبوغوملو ~ çoxboğumlu
-چوخبوجاقلی ~ çoxbucaqlı
-چوخبیلمیش ~ çoxbilmış
-چوخبیلمیشلیک ~ çoxbilmişlik
-چوخبیلن ~ çoxbilən
-چوخپارتیلی ~ çoxpartılı
-چوخپلانلی ~ çoxplanlı
-چوخپیلله‎لی ~ çoxpilləli
-چوختئریملی ~ çoxterimli
-چوختانریجی ~ çoxtanrıcı
-چوختانریجیلیق ~ çoxtanrıcılıq
-چوختانریلی ~ çoxtanrılı
-چوختانریلیلیق ~ çoxtanrılılıq
-چوختکرلی ~ çoxtəkərli
-چوختونلو ~ çoxtonlu
-چوختیراژلی ~ çoxtirajlı
-چوخجا ~ çoxca
-چوخجو ~ çoxcu
-چوخجولوق ~ çoxculuq
-چوخچوخلاری ~ çoxçoxları
-چوخچوخ ~ çoxçux
-چوخدان ~ çoxdan
-چوخدانکی ~ çoxdankı
-چوخدانیشان ~ çoxdanışan
-چوخدوزلملی ~ çoxdüzləmli
-چوخدیشجیکلی ~ çoxdişcikli
-چوخدیشلی ~ çoxdişli
-چوخدیللی ~ çoxdilli
-چوخراشماق ~ çoxraşmaq
-چوخراغان ~ çoxrağan
-چوخراق ~ çoxraq
-چوخراماق ~ çoxramaq
-چوخرقملی ~ çoxrəqəmli
-چوخساما ~ çoxsama
-چوخساماق ~ çoxsamaq
-چوخساییلی ~ çoxsayılı
-چوخسسلی ~ çoxsəsli
-چوخسسلیلیک ~ çoxsəslilik
-چوخسونماق ~ çoxsünmaq
-چوخسؤزلو ~ çoxsözlü
-چوخسیملی ~ çoxsimli
-چوخقاتلی ~ çoxqatlı
-چوخقادینلی ~ çoxqadınlı
-چوخقارداغ ~ çoxqardağ
-چوخقارینجیقلیلار ~ çoxqarıncıqlılar
-چوخقانادلیلار ~ çoxqanadlılar
-چوخقوجالی ~ çoxqocalı
-چوخقوللو ~ çoxqollu
-چوخگئچمه‎دن ~ çoxgeçmədən
-چوخگلمک ~ çoxgəlmək
-چوخگَن ~ çoxgən
-چوخگؤرکملی ~ çoxgörkəmli
-چوخگؤرمک ~ çoxgörmək
-چوخگؤزه‎لی ~ çoxgözəli
-چوخلاری ~ çoxları
-چوخلارینجا ~ çoxlarınca
-چوخلاشماق ~ çoxlaşmaq
-چوخلانماق ~ çoxlanmaq
-چوخلو ~ çoxlu
-چوخلوجا ~ çoxluca
-چوخلوق ~ çoxluq
-چوخلوق اکی ~ çoxluq əki
-چوخلوقلا ~ çoxluqla
-چوخمار ~ çoxmar
-چوخمیلّتلی ~ çoxmillətli
-چوخناشماق ~ çoxnaşmaq
-چوخو ~ çoxu
-چوخوشماق ~ çoxuşmaq
-چو خهجالی ~ çox hicalı
-چوخیئرلی ~ çoxyerli
-چوخیاشلی ~ çoxyaşlı
-چوخیانلی ~ çoxyanlı
-چوخیئین ~ çoxyeyən
-چودار ~ çodar
-چودارکندی ~ çodarkəndi
-چودارلیق ~ çodarlıq
-چودن ~ çodən
-چودن تؤکمه‎ ~ çodən tökəmə
-چور ~ çor
-چور ~ çor
-چوراباتور ~ Çorabatur
-چوراباش ~ çorabaş
-چوراق ~ çoraq
-چوراقلاشدیرماق ~ çoraqlaşdırmaq
-چوراقلاشماق ~ çoraqlaşmaq
-چورا قلیق ~ çoraqlıq
-چورامان ~ çoraman
-چوربا ~ çorba
-چورس ~ çors
-چورس خنه‎یه‎ سی ~ çors xənəyəsi
-چورمق ~ çorməq
-چورلو ~ çorlu
-چورمان ~ çorman
-چوروس ~ Çoros
-چوروملو ~ çorumlu
-چوره‎ ناب ~ çorənab
-چوست ~ çost
-چوشقون ~ çoşqun
-چوغاچ ~ çoğaç
-چوغاش ~ çoğaş
-چوغان ~ çoğan
-چوغانچی ~ çoğançı
-چوغانلی ~ çoğanlı
-چوغور ~ çoğur
-چوغورجوق ~ çoğurcuq
-چوغول ~ çoğul
-چوغول آد ~ çoğul ad
-چوغول اکی ~ çoğul əki
-چوغوللاشدیرماق ~ çoğullaşdırmaq
-چوغول لاماق ~ çoğullamaq
-چوغول لوق ~ çoğulluq
-چوغولجو ~ çoğulcu
-چوغولجولوق ~ çoğulculuq
-چوغولساماق ~ çoğulsamaq
-چوغون ~ çoğun
-( چوغون تؤکمه‎(اریتمه‎ ~ çoğun tökmə(əritmə)
-چوغونجا ~ çoğunca
-چوغونلوق ~ çoğunluq
-چوغونلوقلا ~ çoğunluqla
-چوقا ~ çoqa
-چوقان ~ çoqan
-چوقای ~ çoqay
-چوقوُ ~ çoqu
-چوقوبگیم ~ çoqubəyim
-چوقوچاق ~ çoquçaq
-چوگان ~ çogan
-چولاداغ ~ çoladağ
-چولاق ~ çolaq
-چولاق لاشماق ~ çolaqlaşmaq
-چولا قلیق ~ çolaqlıq
-چولاق ~ çolaq
-چولاقلو ~ çolaqlu
-چولان ~ çolan
-چولباناق ~ çolbanaq
-چولبو ~ çolbu
-چولپا ~ çolpa
-چولپاچای ~ çolpaçay
-چولپالاشماق ~ çolpalaşmaq
-چولپالانماق ~ çolpalanmaq
-چولپالی ~ çolpalı
-چولپالیق ~ çolpalıq
-چولپان ~ çolpan
-چولدو ~ çoldu
-چولماچوجوق ~ çolmaçocuq
-چولوق ~ çoluq
-چولوق چوجوق ~ çoluq çocuq
-چولوقلو چوجوقلو ~ çoluqlu çucuqlu
-چولوم تاتارلاری ~ Çolum Tatarları
-چوم ~ çom
-چومار ~ çomar
-چوماق ~ çomaq
-چوماق تپه‎ ~ çomaq tpə
-چوماقَر ~ çomaqər
-چوماق قورتلار ~ çomaq qurtlar
-چوماقلاماق ~ çomaqlamaq
-چوماقلی داغی ~ çomaqlı dağı
-چومال ~ çomal
-چومران ~ çomran
-چومور ~ çomur
-چوناس ~ çonas
-چونقار ~ çonqar
-چونقارا ~ çonqara
-چونقاریا ~ çonqarya
-چونقیرالی ~ çonqıralı
-چوو ~ çou
-چوو سالماق ~ çov salmaq
-چووان ~ çovan
-چووچو ~ çovçu
-چووچولوق ~ çovçuluq
-چوودار ~ çovdar
-چووغون ~ çovğun
-چووغون لاماق ~ çovğunlamaq
-چووغونلو ~ çovğunlu
-چووقان ~ çovqan
-چووقان ~ çovqan
-چووما ~ çovma
-چووماق ~ çovmaq
-چوووتماق ~ çovutmaq
-چوووستان ~ çovustan
-چوووش ~ çovuş
-چوووش ~ çovuş
-چوووشلوق ~ çovuşluq
-چوووماق ~ çovumaq
-چؤپ ~ çöp
-چؤپ آتماق ~ çöp atmaq
-چؤپ آراباسی ~ Çöp arabası
-چؤپچو ~ çöpçü
-چؤپچو حکیمی ~ çöpçü həkimi
-چؤپچوک ~ çöpçük
-چؤپچولوک ~ çöpcülük
-چؤپدامارجی قلاری ~ çöp damarcıqları
-چؤپدن چلَبی ~ çöpdən çələbi
-( چؤپسبدی (سبتی ~ çöp səbədi (səbəti)
-چؤپسوز ~ çöpsüz
-چؤپ کابابی ~ çöp kababı
-چؤپ کیمی ~ çöp kimi
-چؤپلنمک ~ çöplənmək
-چؤپلو ~ çöplü
-چؤپلو ~ çöplü
-چؤپلوک ~ çöplük
-چؤپلوکجو ~ çöplükcü
-چؤپلوکجولوک ~ çöplükcülük
-چؤپله‎مه‎ ~ çöpləmə
-چؤپور ~ çöpür
-چؤپوک ~ çöpük
-چؤپه‎ دؤنمک ~ çöpə dönmək
-چؤتکه‎ ~ çötkə
-چؤتکه‎یه‎ سالماق ~ çötkəyə salmaq
-چؤتکه‎یه‎ وورماق ~ çötkəyə vurmaq
-چؤتلن ~ çötlən
-چؤد ~ Çöd
-چؤدوک اوتو ~ çödük otu
-چؤر اوتو ~ çör otu
-چؤرپه‎ ~ çörpə
-چؤرتگه‎ ~ çörtgə
-چؤرتن ~ çörtən
-چؤرچؤپ ~ çörçöp
-چؤردن چؤپدن ~ çördən çöpdən
-چؤردوک اوتو ~ çördük otu
-چؤرک ~ çörək
-چؤرک آغاجی ~ çörək ağacı
-چؤرک اوتو ~ çörək otu
-چؤرک ایتیرن ~ çörək itirən
-چؤرک پولو ~ çörək pulu
-چؤرک تاختاسی ~ çörək taxtası
-چؤرک جیل ~ çörəkcil
-چؤرک چکه‎ سی ~ çörək çəkəsi
-چؤرک چی ~ çörəkçi
-چؤرک چیلیک ~ çörəkçilik
-چؤرک خانا ~ çörək xana
-چؤرک خانا ~ çörək xana
-چؤرک قابی ~ çörək qabı
-چؤرک کسمک ~ çörək kəsmək
-چؤرک گتیرن ~ çörək gətirən
-چؤرک گؤبله‎لگی ~ çörək göbələyi
-چؤرک لنمک ~ çörəklənmək
-چؤر کله‎‎مک ~ çörəkləmək
-چؤر کلی ~ çörəkli
-چؤر کلیک ~ çörəklik
-چؤرک وئرن ~ çörək verən
-چؤرک یاپان ~ çörək yapan
-چؤرکو ~ çörkü
-چؤره‎ اوتو ~ çörə otu
-چؤز ~ çöz
-چؤزدورمک ~ çözdürmək
-چؤزگو ~ çözgü
-چؤزگون ~ çözgün
-چؤزگونلوک ~ çözgünlük
-چؤزگورمک ~ çözgürmək
-چؤزگونلوک ~ çözgünlük
-چؤزلتی ~ çözəlti
-چؤزه‎لی ~ çözəli
-چؤزمک ~ çözmək
-چؤزمه‎ ~ çözmə
-چؤزوجو ~ çözücü
-چؤزوش ~ çözüş
-چؤزوشمک ~ çözüşmək
-چؤزوک ~ çözük
-چؤزوک ~ çözük
-چؤزولمز ~ çözülməz
-چؤزولمک ~ çözülmək
-چؤزولموش ~ çözülmüş
-چؤزولمه‎ ~ çözülmə
-چؤزولوش ~ çözülüş
-چؤزولوم ~ çözülüm
-چؤزوله‎بیلن ~ çözüləbilən
-چؤزوم ~ çözüm
-چؤزوم یولو ~ çözüm yolu
-چؤزومجو ~ çözümcü
-چؤزومسل ~ çözümsəl
-چؤزومسوز ~ çözümsüz
-چؤزومسوزلوک ~ çözümsüzlük
-چؤزوملنمک ~ çözümlənmək
-چؤزومله‎‎مک ~ çözümləmək
-چؤزومله‎مه‎ ~ çözümləmə
-چؤزومله‎مه‎لی ~ çözümləməli
-چؤزومله‎نیش ~ çözümləniş
-چؤزومله‎ییجی ~ çözümləyici
-چؤزومله‎ییش ~ çözümləyiş
-چؤزونتو ~ çözüntü
-چؤزوندورمک ~ çözündürmək
-چؤزونمک ~ çözünmək
-چؤزونولمک ~ çözünülmək
-چؤزیاغی ~ çözyaği
-چؤسکو ~ çöskü
-چؤغور ~ çöğür
-چؤک ~ çök
-چؤکجک ~ çökcək
-چؤکدورمک ~ çökdürmək
-چؤکدوروجو ~ çökdürücü
-چؤکرْتمک ~ çökərtmək
-چؤکرتمه‎ ~ çökərtmə
-چؤکَرتمیش ~ çökərtmiş
-چؤکرتیلمک ~ çökərtilmək
-چؤکرمک ~ çökərmək
-چؤکریلمک ~ çökərilmək
-چؤکسو ~ çökəsü
-چؤکک ~ çökək
-چؤک کلیک ~ çökəklik
-چؤکگک ~ çökgək
-چؤکگون ~ çökgün
-چؤکگونلشمک ~ çökgünləşmək
-چؤکگونلوک ~ çökgünlük
-چؤکل ~ çökəl
-چؤکلْتمک ~ çökəltmək
-چؤکلْتی ~ çökəlti
-چؤکلگه‎ ~ çökəlgə
-چؤکلمک ~ çökəlmək
-چؤکمک ~ çökmək
-چؤکموش ~ çökmüş
-چؤکن ~ çökən
-چؤکور ~ Çökür
-چؤکول ~ çökül
-چؤکورمک ~ çökürmək
-چؤکورمه‎ ~ çökürmə
-چؤکوش ~ çöküş
-چؤکوشمک ~ çöküşmək
-چؤکوک ~ çökük
-چؤکوک لوک ~ çöküklük
-چؤکوم ~ çöküm
-چؤکونتو ~ çöküntü
-چؤکونتو بیلیمی ~ çöküntü bilimi
-چؤکونتو چوخورو ~ çöküntü çuxuru
-چؤکونتو خنده‎یی ~ çöküntü xəndəyi
-چؤکونتوسل ~ çöküntüsl
-چؤکونتولوک ~ çöküntülük
-چؤکه‎ ~ çökə
-چؤکه آغاجی ~ çökh ağaci
-چؤکهب الیغی ~ çökəh balığı
-چؤکهچ ایی ~ çökəh çayı
-چؤکه‎تی ~ çökəti
-چؤکه‎لک ~ çökələk
-چؤکه‎ل کلی ~ çökələkli
-چؤکه‎له‎‎مک ~ çökələmək
-چؤکه‎لیک ~ çökəlik
-چؤکیرمک ~ çökirmək
-چؤگن ~ çögən
-چؤگور ~ çögür
-چؤل ~ çöl
-چؤلآریسی ~ çöl arısı
-چؤلائششگی ~ çöl eşşəyi
-چؤلباییر ~ çölbayır
-چؤلبئشدلی ~ çölbeşdəli
-چؤلبوغداسی ~ çöl buğdası
-چؤلپیشیگی ~ çöl pişiyi
-چؤلتره‎سی ~ çöl tərəsi
-چؤلتویوغو ~ çöl toyuğu
-چؤلتویوغوگیللر ~ çöl toyuğugillər
-چؤلتورشنگی ~ çöl turşəngi
-چؤلجه‎ ~ çölcə
-چؤلچو ~ çölçü
-چؤلحئیوانلاری ~ çöl heyvanları
-چؤلدفنه‎ سی ~ çöl dəfnəsi
-چؤلدوغوزو ~ çöl doğuzu
-چؤلده‎ قالماق ~ çöldə qalmaq
-چؤلده‎ قویماق ~ çöldə qoymaq
-چؤلقوشچو ~ çölquşçu
-چؤلکاهوسو ~ çöl kahısı
-چؤلکسه‎ینی ~ çöl ksəyəni
-چؤلگئچ یسی ~ çöl geçisi
-چؤلگزن ~ çölgəzən
-چؤللره‎ دوشمک ~ çöllərə düşmək
-چؤللره‎ دوشموش ~ çöllərə düşəmüş
-چؤللشدیرمک ~ çölləşdirmək
-چؤللشمک ~ çölləşmək
-چؤللو ~ çöllü
-چؤللوک ~ çöllük
-چؤلله‎‎مک ~ çölləmək
-چؤللیت ~ ÇÖllit
-چؤلمک ~ çölmək
-چؤلمک کابابی ~ çölmək kababı
-چؤلمکچی ~ çölməkçi
-چؤلمکچ یلیک ~ çölməkçilik
-چؤلن ~ çöln
-چؤلنیلوفری ~ çölnilufəri
-چؤله‎دره‎ ~ çöldərə
-چؤلیاسمنی ~ çöl yasəməni
-چؤمبلْتمک ~ çömbəltmək
-چؤمبلْمک ~ çömbəlmək
-چؤمچه‎ ~ çömçə
-چؤمچه‎ بالیغی ~ çömçə balığı
-چؤمچه‎ قویروق ~ çömçə quyruq
-چؤمچه‎له‎‎مک ~ çömçələmək
-چؤمز ~ çöməz
-چؤملَک ~ çömlək
-چؤملمک ~ çöməlmək
-چؤممک ~ çömmək
-چؤمه‎لن ~ çömələn
-چؤمه‎لیش ~ çöməliş
-چؤنبلْتمک ~ çönbəltmək
-چؤنبلْمک ~ çönbəlmək
-چؤنبه‎لتمک ~ çönbələtmək
-چؤنبه‎لک ~ çönbələk
-چؤنبه‎لن ~ çönbələn
-چؤنبه‎لیش ~ çönbəliş
-چؤندرمک ~ çöndərmək
-چؤنکه‎ری ~ çönkəri
-چؤنگَلمک ~ çöngəlmək
-چؤنگول ~ çöngül
-چؤنگه‎ ~ çöngə
-چؤنگه‎‎مک ~ çöngəmək
-چؤنمک ~ çönmək
-چؤنموش ~ çönmüş
-چؤنْنَلْمک ~ çönnəlmək
-چؤنوک ~ çönük
-چؤوکیرمک ~ çövkirmək
-چؤوگان ~ çövgan
-چؤون کؤکو ~ çövən kökü
-چؤووش ~ çövüş
-چؤوورمک ~ çövürmək
-چؤوورمه‎ ~ çövürmə
-چؤهرایی ~ çöhrayı
-چؤهره ~ çöhrə
-چؤهره ~ çöhrə
-چؤهره ~ çöhrə
-چؤهرهقا ن ~ çöhrəqan
-چؤیروکمک ~ çöyrükmək
-چؤیسه‎‎مک ~ çöysəmək
-چوبدر ~ çubdər
-چوبر ~ çubər
-چوبوق ~ çubuq
-چوبوق ماکارنا ~ çubuq makarna
-چوبوقآغاجی ~ çubuqağacı
-چوبوقباشی ~ çubuqbaşı
-چوبوقجوق ~ çubuqcuq
-چوبوقچو ~ çubuqçu
-چوبوقسوز ~ çubuqsuz
-چوبوقلاشماق ~ çubuqlaşmaq
-چوبوقلاماق ~ çubuqlamaq
-چوبوقلانماق ~ çubuqlanmaq
-چوبوقلو ~ çubuqlu
-چوبوقلوق ~ çubuqluq
-چوبوقواری ~ çubuqvarı
-چوپرا بالیغی ~ çupra balığı
-چوتور ~ çutur
-چوچو ~ çuçu
-چوخا ~ çuxa
-چوخا چیچگی ~ çuxa çiçəgi
-چوخا چیچگ یگیللر ~ çuxa çiçəyigillər
-چوخاچی ~ çuxaçı
-چوخاچیلیق ~ çuxaçılıq
-چوخادورماز ~ çuxadurmaz
-چوخالی ~ çuxalı
-چوخالیق ~ çuxalıq
-چوخانلی ~ çuxanlı
-چوخور ~ çuxur
-چوخور ~ çuxur
-چوخورآچماق ~ çuxuraçmaq
-چوخورا دوشمک ~ çuxura düşmək
-چوخورجوق ~ çuxurcuq
-چوخورلاتماق ~ çuxurlatmaq
-چوخورلاشماق ~ çuxurlaşmaq
-چوخورلانماق ~ çuxurlanmaq
-چوخورلو ~ çuxurlu
-چوخورلوق ~ çuxurluq
-چوخورونو قازماق ~ çuxurunu qazmaq
-چور ~ çur
-چورابگ ~ çurabəy
-چورام ~ çuram
-چوران ~ çuran
-چورای ~ çuray
-چورباغا ~ çurbağa
-چورتای ~ çurtay
-چورچان ~ çurçan
-چورچداق ~ çurçədaq
-چورچوتای ~ çurçutay
-چورچور ~ çurçur
-چورخان ~ çurxan
-چورساف ~ çursaf
-چورقاتای ~ çurqatay
-چورقان ~ çurqan
-چورکَسن ~ çurkəsən
-چورکی ~ çurki
-چورقوت ~ çurqut
-چورلاتماق ~ çurlatmaq
-چورنی ~ çurni
-چوشقا ~ çuşqa
-چوغا ~ çuğa
-چوغای ~ çuğay
-چوغلاماق ~ çuğlamaq
-چوغلان ~ çuğlan
-چوغول ~ çuğul
-چوغول لاماق ~ çuğul lamaq
-چوغولجولوق ~ çuğulculuq
-چوغوللوق ~ çuğulluq
-چوغون ~ çuğun
-( چوغونتؤکمه‎(اریتمه‎ ~ çuğun tökmə(əritmə)
-چوغوندور ~ çuğundur
-چوغوندور اوتو ~ çuğundur otu
-چوغوندور چیخارا ن ~ çuğundur çıxaran
-چوغوندور سوولار ~ çuğundur sovlar
-چوغوندور ییغان ~ çuğundur yığan
-چوغوندورچو ~ çuğundurçu
-چوغوندورچولوق ~ çuğundurçuluq
-چوقا ~ çuqa
-چوقاق ~ çuqaq
-چوفقا ~ çufqa
-چوقال ~ çuqal
-چوققور ~ çuqqur
-چوقمین ~ çuqmin
-چوقون ~ çuqun
-چوگالی ~ çuqalı
-چول ~ çul
-چولبان ~ çulban
-چولپان ~ çulpan
-چولتار ~ çultar
-چولچاپیت ~ çulçapıt
-چولچو ~ çulçu
-چولچوخا ~ çulçuxa
-چولخا ~ çulxa
-چولدا ~ çulda
-چولسوز ~ çulsuz
-چولغاج ~ çulğac
-چولغالاماق ~ çulğalamaq
-چولقالاماق ~ çulqalamaq
-چولغالانماق ~ çulğalanmaq
-چولغاماق ~ çulğamaq
-چولقاماق ~ çulqamaq
-چولغانماق ~ çulğanmaq
-چولقانماق ~ çulqanmaq
-چوللاتماق ~ çullatmaq
-چوللار ~ çullar
-چوللاماق ~ çullamaq
-چوللاندیرماق ~ çullandırmaq
-چوللانماق ~ çullanmaq
-چوللانیش ~ çullanış
-چوللو ~ çullu
-چوللو ~ çullu
-چوللوق ~ çulluq
-چوللوق بالیغی ~ çulluq balığı
-چوللوقگیللر ~ çulluqgillər
-چوللولار ~ çullular
-چولوخان ~ çuluxan
-چولوق ~ çuluq
-چولومان ~ çuluman
-چولها ~ çulha
-چولها قوشو ~ çulha quşu
-چومارا ~ çumara
-چومقوق ~ çumquq
-چومالو ~ çumalu
-چومچوق ~ çumçuq
-چومور ~ çumur
-چومور چومور ~ çumur çumur
-چوموق ~ çumuq
-چون ~ çun
-چونزق ~ çunzəq
-چونقار ~ çunqar
-چونقارا ~ Çunkara
-چونقای ~ Çunkay
-چونلو ~ çunlu
-چونی ~ Çunı
-چوواچ ~ çuvaç
-چوواش ~ çuvaş
-چوواشجا ~ çuvaşca
-چووال ~ çuval
-چووال چووال ~ çuval çuval
-چووالجی ~ çuvalcı
-چووالجیلیق ~ çuvalcılıq
-چووالدوز ~ çuvalduz
-چووالسیز ~ çuvalsız
-چوواللاتماق ~ çuvallatmaq
-چوواللاماق ~ çuvallamaq
-چوواللی ~ çuvallı
-چووشاماق ~ çuvşamaq
-چوولاماق ~ çuvlamaq
-چوولانماق ~ çuvlanmaq
-چوولوق ~ çuvluq
-چوها ~ çuha
-چوبور ~ çübür
-چوبه‎لر ~ Çübeler
-چوجن ~ çücən
-چوجنج اموقا ~ çücən camuqa
-چورچت ~ çürçət
-چور ~ çür
-چوشک ~ çüşək
-چوروتمک ~ çürütmək
-چورودوش ~ çürüdüş
-چورودولمک ~ çürüdülmək
-چوروک ~ çürük
-چوروک چاریق ~ çürük çarıq
-چوروکجو ~ çürükcü
-چوروکجولوک ~ çürükcülük
-چوروکجولوک ائله‎‎مک ~ çürükcülük eləmək
-چوروکسوز ~ çürüksüz
-چوروکلو ~ çürüklü
-چوروکلوک ~ çürüklük
-چوروگونو چیخارماق ~ çürüyünü çıxarmaq
-چورومک ~ çürümək
-چوروموش ~ çürümüş
-چورومه‎ ~ çürümə
-چورونتو ~ çürüntü
-چورونتولو ~ çürüntülü
-چورویوش ~ çürüyüş
-چوژمک ~ çüjmək
-چوش ~ çüş
-چوک ~ çük
-چوک ~ ÇÜk
-چوکور ~ çükür
-چوگون ~ çügün
-چوگوندور ~ çügündür
-چولوکمک ~ çülükmək
-چومچوک ~ çümçük
-چومه‎کئی ~ Çümekey
-چون ~ çün
-چونکی ~ çünki
-چونگیس ~ Çüngis
-چونوک ~ çünük
-چوو ~ çüv
-چوووت ~ çüvüt
-چووون ~ çüvün
-چویون ~ çüyün
-چویوندور ~ çüıundur
-چه‎ ~ çə
-چهار ~ çahar
-چهرقان ~ çəhrqan
-چهره ~ çehrə
-چیله‎ خانا ~ çilə xana
-چهل ~ çəhəl
-چی ~ çi
-چیبان ~ çıban
-چیپچالاماق ~ çıpçalamaq
-چیپلاق ~ çıplaq
-چیپلاق توخوم لولار ~ çıplaq toxumlular
-چیپماق ~ çıpmaq
-چیپیر ~ çıpır
-چیپیلداق ~ çıpıldaq
-چیت ~ çıt
-چیت پیت ~ çıtpıt
-چیت چیت ~ çıtçıt
-چیتچیتلاماق ~ çıtçıtlamaq
-چیتا ~ çıta
-چیتاق ~ çıtaq
-چیتداماق ~ çıtdamaq
-چیتقیریلدیم ~ çıtqırıldım
-چیتقیریلدیملیق ~ çıtqırıldımlıq
-چیتلاتماق ~ çıtlatmaq
-چیتلاتیلماق ~ çıtlatılmaq
-چیتلادیلماق ~ çıtladılmaq
-چیتلاما ~ çıtlama
-چیتلاماق ~ çıtlamaq
-چیتلاییش ~ çıtlayış
-چیتلیق ~ çıtlıq
-چیتمیق ~ çıtmiq
-چیتیرقی ~ çıtırqı
-چیتیر ~ çıtır
-چیتیر چیتیر ~ çıtırçıtır
-چیتیر چیتیر ائتمک ~ çıtırçıtır etmək
-چیتیرپیتیر ~ çıtırpıtır
-چیتیرتی ~ çıtırtı
-چیتیرداتماق ~ çıtırdatmaq
-چیتیرداتیش ~ çıtırdatış
-چیتیرداما ~ çıtırdama
-چیتیرداماق ~ çıtırdamaq
-چیتیرداییش ~ çıtırdayış
-چیتیزماق ~ çıtızmaq
-چیتیلقی ~ çıtılqı
-چیچالا ~ çıçala
-چیخاجاق ~ çıxacaq
-چیخار ~ çıxar
-چیچار ~ Çıçar
-چیخار یول ~ çıxar yol
-چیخارتدیرماق ~ çıxartdırmaq
-چیخارتما ~ çıxartma
-چیخارتماق ~ çıxartmaq
-چیخارتی ~ çıxartı
-چیخارجی ~ çıxarcı
-چیخارجیلیق ~ çıxarcılıq
-چیخاردیلماق ~ çıxardılmaq
-چیخارساما ~ çıxarsama
-چیخارسیز ~ çıxarsız
-چیخارلی ~ çıxarlı
-چیخارما ~ çıxarma
-چیخارتماق ~ çıxartmaq
-چیخارماق ~ çıxarmaq
-چیخاریجی ~ çıxarıcı
-چیخاریش ~ çıxarış
-چیخاریلماق ~ çıxarılmaq
-چیخاریلمیش ~ çıxarılmış
-چیخاریلیش ~ çıxarılış
-چیخاریم ~ çıxarım
-چیخارینا باخماق ~ çıxarına baxmaq
-چیخارینی تپمک ~ çıxarını təpmək
-چیخاق ~ çıxaq
-چیخا گلمک ~ çıxa gəlmək
-چیخان ~ çıxan
-چیخاناق ~ çıxanaq
-چیخداش ~ çıxdaş
-چیخداشچی ~ çıxdaşçı
-چیخدانج ~ çıxdanc
-چیخدی ~ çıxdı
-چیخقاق ~ çıxqaq
-چیخما ~ çıxma
-چیخماز ~ çıxmaz
-چیخماز کوچه‎ ~ çıxmaz küçə
-چیخمازا سوخماق ~ çıxmaza soxmaq
-چیخماز اگیرمک ~ çıxmaza girmək
-چیخماق ~ çıxmaq
-چیخماقلیق ~ çıxmaqlıq
-چیخمالی ~ çıxmalı
-چیخمانسو ~ çıxmansu
-چیخوت ~ Çıxut
-چیخی ~ çıxı
-چیخیت ~ çıxıt
-چیخیش ~ çıxış
-چیخیش ائتمک ~ çıxış etmək
-چیخیش بلگه‎ سی ~ çıxış bəlgəsi
-چیخیش قاپیسی ~ çıxış qapısı
-چیخیش نُقطه‎سی ~ çıxış nuqtəsi
-چیخیش یئری ~ çıxış yeri
-چیخیش یولو ~ çıxış yolu
-چیخیشاماماق ~ çıxışamamaq
-چیخیشدیرماق ~ çıxışdırmaq
-چیخی شلی ~ çıxışlı
-چیخیشلیق ~ çıxışlıq
-چیخیشماق ~ çıxışmaq
-چیخیق ~ çıxıq
-چیخیقجی ~ çıxıqcı
-چیخیق جیلیق ~ çıxıq cılıq
-چیخی قلیق ~ çıxıqlıq
-چیخیق یانلی ~ çıxıq yanlı
-چیخیلان ~ çıxılan
-چیخیلان سایی ~ çıxılan sayı
-چیخیلما ~ çıxılma
-چیخیلماز ~ çıxılmaz
-چیخیلماق ~ çıxılmaq
-چیخیم ~ çıxım
-چیخین ~ çıxın
-چیخینتی ~ çıxıntı
-چیخینتی لیق ~ çıxıntılıq
-چیخینتیسیز ~ çıxıntısız
-چیدام ~ çıdam
-چیداماق ~ çıdamaq
-چیدیق ~ çıdıq
-چیر ~ çır
-چیر ~ çır
-چیرا ~ çıra
-چیراغانلیق ~ çırağanlıq
-چیراغیل ~ çırağıl
-چیراق ~ çıraq
-چیراق ~ çıraq
-چیراقچی ~ çıraqçı
-چیراق قابی ~ çıraq qabı
-چیراقلیق ~ çıraqlıq
-چیراگیدزور ~ çıragidzor
-چیرای ~ çıray
-چیرپانلی ~ çırpanlı
-چیرپدیرماق ~ çırpdırmaq
-چیرپما ~ çırpma
-چیرپماجی ~ çırpmacı
-چیرپماجیلیق ~ çırpmacılıq
-چیرپماق ~ çırpmaq
-چیرپی ~ çırpı
-چیرپیجی ~ çırpıcı
-چیرپیش ~ çırpış
-چیرپیشدیرماق ~ çırpışdırmaq
-چیرپیشما ~ çırpışma
-چیرپیشماق ~ çırpışmaq
-چیرپیلما ~ çırpılma
-چیرپیلماق ~ çırpılmaq
-چیرپینا چیرپینا ~ çırpına çırpına
-چیرپینتی ~ çırpıntı
-چیرپینتی لی ~ çırpıntılı
-چیرپیندیران ~ çırpındıran
-چیرپیندیرماق ~ çırpındırmaq
-چیرپینما ~ çırpınma
-چیرپینماق ~ çırpınmaq
-چیرپینیش ~ çırpınış
-چیرت ~ çırt
-چیرت پیرت ~ çırt pırt
-چیرت چوبوغو ~ çırt çubuğu
-چیرتاچیرت ~ çırtaçırt
-چیرتداق ~ çırtdaq
-چیرتداماق ~ çırtdamaq
-چیرتلاما ~ çırtlama
-چیرتلاماق ~ çırtlamaq
-چیرتما ~ çırtma
-چیرتما وورماق ~ çırtma vurmaq
-چیرتماق ~ çırtmaq
-چیرتماقلاماق ~ çırtmaqlamaq
-چیرتمالاماق ~ çırtmalamaq
-چیرتمیق ~ çırtmıq
-چیرتی بوغا ~ çırtı boğa
-چیرتیق ~ çırtıq
-چیرتیق چالماق ~ çırtıq çalmaq
-چیرتیق وورماق ~ çırtıq vurmaq
-چیرتیقلی ~ çırtıqlı
-چیرتیلداماق ~ çırtıldamaq
-چیرتیلیتی ~ çırtılıtı
-چیرچیپلاق ~ çırçıplaq
-چیرچیلپاق ~ çırçılpaq
-چیرچیپلاق لیق ~ çırçıplaqlıq
-چیرچیر ~ çırçır
-چیرچیر چیرپینماق ~ çırçır çırpınmaq
-چیرچیر چیغیرماق ~ çırçır çığırmaq
-چیرچیرلاماق ~ çırçırlamaq
-چیرقانیش ~ çırqanış
-چیرلاق ~ çırlaq
-چیرلی ~ çırlı
-چیرماشیق ~ çırmaşıq
-چیرمالاما ~ çırmalama
-چیرمالاماق ~ çırmalamaq
-چیرمالانماق ~ çırmalanmaq
-چیرمالانمیش ~ çırmalanmış
-چیرمالی ~ çırmalı
-چیرماماق ~ çırmamaq
-چیرمانماق ~ çırmanmaq
-چیرموک ~ çırmok
-چیرنیق ~ çırnıq
-چیروچی ~ Çıruçı
-چیریل چیپلاق ~ çırıl çıplaq
-چیریل چیپلاقلیق ~ çırıl çıplaqlıq
-چیغ ~ çığ
-چیغ دوشمک ~ çığ düşmək
-چیغ کیمی بؤیومک ~ çığ kimi böyümək
-چیغا ~ çığa
-چیغال ~ çığal
-چیغان ~ çığan
-چیغای ~ çığay
-چیغای بؤرو ~ çığay börü
-چیغرا ~ çığra
-چیغرالیق ~ çığralıq
-چیغری ~ çığrı
-چیغریش ~ çığrış
-چیغریشماق ~ çığrışmaq
-چیغریق ~ çığrıq
-چیغریق چی ~ çığrıqçı
-چیغریق چیلیق ~ çığrıqçılıq
-چیغریق چین ~ çığrıqçın
-چیغلا ~ çığla
-چیغلان ~ çığlan
-چیغلیق ~ çığlıq
-چیغلیق ~ çığlıq
-چیغیر ~ çığır
-چیغیر باغیر ~ çığır bağır
-چیغیرتقان ~ çığırtqan
-چیغیرتقانلیق ~ çığırtqanlıq
-چیغیرتما ~ çığırtma
-چیغیرتماجی ~ çığırtmacı
-چیغیرتماق ~ çığırtmaq
-چیغیرتمالیق ~ çığırtmalıq
-چیغیرتی ~ çığırtı
-چیغیرقان ~ çığırqan
-چیغیرقانلیق ~ çığırqanlıq
-چیغیرما ~ çığırma
-چیغیرماق ~ çığırmaq
-چیغیری ~ çığırı
-چیغیریش ~ çığırış
-چیغیریشماق ~ çığırışmaq
-چیغیریق ~ çığırıq
-چیققاق ~ çıqqaq
-چیقال ~ Çıqal
-چیققیلتی ~ çıqqıltı
-چیققیلداتماق ~ çıqqıldatmaq
-چیققلداما ~ çıqqldama
-چیققیلداماق ~ çıqqıldamaq
-چیقماق ~ çıqmaq
-چیقیرچیقیر ~ çıqırçıqır
-چیلبیر ~ çılbır
-چیلپاق ~ çılpaq
-چیلپاق آت ~ çılpaq at
-چیلپاق توخوملولار ~ çılpaq toxumlular
-چیلپاق رسیم ~ çılpaq rəsim
-چیلپاقجا ~ çılpaqca
-چیلپاقداغ ~ çılpaqdağ
-چیلپاقلاشدیرماق ~ çılpaqlaşdırmaq
-چیلپاقلاشماق ~ çılpaqlaşmaq
-چیلپاقلانماق ~ çılpaqlanmaq
-چیلپاقلیق ~ çılpaqlıq
-چیلپانماق ~ çılpanmaq
-چیلچیرپی ~ çılçırpı
-چیلچیلپاق ~ çılçılpaq
-چیلخا ~ çılxa
-چیلداق ~ çıldaq
-چیلداقلاماق ~ çıldaqlamaq
-چیلدای ~ çılday
-چیلدیم ~ çıldım
-چیلدیراسییا ~ çıldırasıya
-چیلدیران ~ çıldıran
-چیلدیران ~ çıldıran
-چیلدیرتماق ~ çıldırtmaq
-چیلدیرچیلدیر ~ çıldırçıldır
-چیلدیرماق ~ çıldırmaq
-چیلدیریجی ~ çıldırıcı
-چیلدیریجیلیق ~ çıldırıcılıq
-چیلغین ~ çılğın
-چیلقاوا ~ çılqava
-چیلدیریش ~ çıldırış
-چیلقیران ~ çılqıran
-چیلقین ~ çılqın
-چیلقین جا ~ çılqınca
-چیلقین جاسینا ~ çılqıncasına
-چیلقینلاشماق ~ çılqınlaşmaq
-چیلقی نلیق ~ çılqınlıq
-چیلقی نلیق ائتمک ~ çılqınlıq etmək
-چیلقینا دؤنمک ~ çılqına dönmək
-چیمایون ~ ÇıMayun
-چیمچیغ ~ çımçığ
-چیمخیرما ~ çımxırma
-چیمخیرماق ~ çımxırmaq
-چیمخیریش ~ çımxırış
-چیمرین ~ çımrın
-چین ~ çın
-چین صاباح ~ çın sabah
-چینار ~ çınar
-چیناق ~ çınaq
-چینتای ~ çıntay
-چینق ~ çınq
-چینقار ~ çınqar
-چینقای ~ çınqay
-چینقی ~ çınqı
-چینقیر ~ çınqır
-چینقیرلو ~ çınqırlu
-چینقیلیچ ~ çınqılıç
-چینقیراغی چکمک ~ çınqırağı çəkmək
-چینقیراق ~ çınqıraq
-چینقیراقایلا نگیللر ~ çınqıraq ilangillər
-چینقیراقچی ~ çınqıraqçı
-چینقیراقچیلیق ~ çınqıraqçılıq
-چینقیراقلی ~ çınqıraqlı
-چینقیراقلی ایلان ~ çınqıraqlı ilan
-چینقیراقلیایلا نلار ~ çınqıraqlı ilanlar
-چینقیراو ~ çınqırav
-چینقیرتی ~ çınqırtı
-چینقیرچینقیر ~ çınqırçınqır
-چینقیرداتماق ~ çınqırdatmaq
-چینقیرداق ~ çınqırdaq
-چینقیرداماق ~ çınqırdamaq
-چینقیریق ~ çınqırıq
-چینقیرینی چکمه‎‎مک ~ çınqırını çəkməmək
-چینقیل ~ çınqıl
-چینقیل اوتو ~ çınqıl otu
-چینقیلداغ ~ çınqıldağ
-چینقی للیق ~ çınqıllıq
-چینقی للی ~ çınqıllı
-چینلاتماق ~ çınlatmaq
-چینلاتیش ~ çınlatış
-چینلاق ~ çınlaq
-چینلاما ~ çınlama
-چینلاماق ~ çınlamaq
-چینلامالی ~ çınlamalı
-چینلاییش ~ çınlayış
-چینیق ~ çınıq
-چیودیرماق ~ çıvdırmaq
-چیوقین ~ çıvqın
-چیوماق ~ çıvmaq
-چییان ~ çıyan
-چیبان ~ çiban
-چیبان آغیرشاغی ~ çiban ağırşağı
-چیبان ایشله‎مک ~ çiban işləmək
-چیبان باشی ~ çiban başı
-چیبانلاشماق ~ çibanlaşmaq
-چیبانلی ~ çibanlı
-چیبگ ~ çibəg
-چیبه‎نئی ~ çibeney
-چیبین ~ çibin
-چیبینلی ~ çibinli
-چیپ ~ çp
-چیپچیک ~ çipçik
-چیپلی ~ çipli
-چیپیل ~ çipil
-چیپیل لشمک ~ çipilləşmək
-چیت ~ çit
-چیتا ~ çita
-چیتاب ~ çitab
-چیتار ~ çitar
-چیتاری ~ çitarı
-چیتَر ~ çitər
-چیتتومان ~ çittuman
-چیت تومان ~ çit tuman
-چی تسارماشیغی ~ çitsarmaşığı
-چی تسارماشی قگیللر ~ çitsarmaşıqgillər
-چی تقوشو ~ çitquşu
-چی تقوش وگیللر ~ çitquşugillər
-چیتک ~ çitək
-چیتگر ~ çitgər
-چیتلَمبیک ~ çitləmbik
-چیتلَمبیک کیمی ~ çitləmbik kimi
-چیتله‎‎مک ~ çitləmək
-چیتمک ~ çitmək
-چیتمک لنمک ~ çitməklənmək
-چیتمکله‎‎مک ~ çitməkləmək
-چیتمیک ~ çitmik
-چیتن ~ çitən
-چیته‎له‎مک ~ çitələmək
-چیته‎‎مک ~ çitəmək
-چیتی ~ çiti
-چیتیلنمک ~ çitilənmək
-چیت یله‎‎مک ~ çitiləmək
-چیت یلی ~ çitili
-چیتیشمک ~ çitişmək
-چیتیلمک ~ çitilmək
-چیتیمک ~ çitimək
-چیچک ~ çiçək
-چیچکآ چماق ~ çiçək açmaq
-چیچک آشیسی ~ çiçək aşısı
-چیچک آیاقجیغی ~ çiçək ayaqcığı
-چیچک ائوی ~ çiçək evi
-چیچک باخجاسی ~ çiçək baxcası
-چیچک بازاری ~ çiçək bazarı
-چیچک بگیم ~ çiçək bəyim
-چیچک بیتی ~ çiçək biti
-چیچک پوزوغو ~ çiçək pozuğu
-چیچک تاجی ~ çiçək tacı
-چیچک توزو ~ çiçək tozu
-چیچک چی ~ çiçəkçi
-چیچک چیخارماق ~ çiçək çıxarmaq
-چیچک چیلیک ~ çiçəkçilik
-چیچک دؤیدورمک ~ çiçək döydürmək
-چیچک دؤیدورمه‎ ~ çiçək döydürmə
-چیچک دؤیمک ~ çiçək döymək
-چیچک ساپجیغی ~ çiçək sapcığı
-چیچک ساپی ~ çiçək sapı
-چیچک سوغانی ~ çiçək soğanı
-چیچک سویو ~ çiçək suyu
-چیچ کسیز ~ çiçəksiz
-چیچ کسیز بیتگ یلر ~ çiçəksiz bitəgilər
-چیچکسیمک ~ çiçəksimək
-چیچک لشمک ~ çiçəkləşmək
-چیچک لندیرمک ~ çiçəkləndirmək
-چیچکلنمک ~ çiçəklənmək
-چیچ کله‎‎مک ~ çiçəkləmək
-چیچ کله‎ نیش ~ çiçəkləniş
-چیچ کلی ~ çiçəkli
-چیچ کلی بیتگی لر ~ çiçəkli bitgilər
-چیچ کلیک ~ çiçəklik
-چیچک ناخوشلوغو ~ çiçək naxoşluğu
-چیچک وئرمک ~ çiçək vermək
-چیچکی اپراغی ~ çiçək yaprağı
-چیچکی اغی ~ çiçək yağı
-چیچکبیگه‎ ~ çiçəkbigə
-چیچکلی ~ çiçəkli
-چیچکلی ~ çiçəkli
-چیچه‎یی چیرتلاماق ~ çiçəyi çırtlamaq
-چیچی ~ çiçi
-چیچی ~ çiçi
-چیچیخاقان ~ çiçixaqan
-چیچیقوتاغا ~ çiçiqutağa
-چیچیله‎ بارماق ~ çiçilə barmaq
-چیچیلی بارماق ~ çiçili barmaq
-چیچی یابقو ~ çiçi yabqu
-چید قایا ~ çidqaya
-چیدار ~ çidar
-چیدیباش ~ çidibaş
-چیر ~ çir
-چیراق ~ çiraq
-چیرچیر کندی ~ çirçir kəndi
-چیران ~ çiran
-چیرای ~ çiray
-( چیرپه‎ لنْگ (چرپه‎ لک ~ çirpələng(çərpələk)
-چیرتمک ~ çirtmək
-چیرته‎کی ~ Çirteki
-چیرتیک ~ çirtik
-چیرتیکله‎مک ~ çirtikləmək
-چیرتیلمک ~ çirtilmək
-چیرک ~ çirk
-( چیرک پاس (پاساق ~ çirk pas (pasaq)
-چیرکَس ~ Çirkes
-چیرک سوو ~ çirksov
-چیکَک ~ Çikek
-چیرک گؤتورمه‎ین ~ çirk götürməyən
-چیرک گؤتورن ~ çirk götürən
-چیرکلندیرمک ~ çirkləndirmək
-چیرکلندیریجی ~ çirkləndirici
-چیرکلنمک ~ çirklənmək
-چیرکلی ~ çirkli
-چیرکلی پاسلی ~ çirkli paslı
-چیرکوو ~ çirkov
-چیرکین ~ çirkin
-چیرکین ~ çirkin
-چیرکین سویلو ~ çirkinsoylu
-چیرکین لشدیرمک ~ çirkinləşdirmək
-چیرکین لشمک ~ çirkinləşmək
-چیرکینجه‎ ~ çirkincə
-چیرکی نلیک ~ çirkinlik
-چیرمکلی ~ çirməkli
-چیرمیش ~ çirmiş
-چیریش ~ çiriş
-چیریش اوتو ~ çiriş otu
-چیریشچی ~ çirişçi
-چیریشچ یلیک ~ çirişçilik
-چیری شلنمک ~ çirişlənmək
-چیری شله‎مک ~ çirişləmək
-چیری شلی ~ çirişli
-چیریک ~ çirik
-چیریک ~ çirik
-چیریکله‎‎مک ~ çirikləmək
-چیزدیرمک ~ çizdirmək
-چیزره‎ ~ çizrə
-چیزگَن ~ çizgən
-چیزگه‎ ~ çizgə
-چیزگی ~ çizgi
-چیزگیسل ~ çizgisəl
-چیزگی فیلم ~ çizgi film
-چیزگیلشمک ~ çizgiləşmək
-چیزگیلنمک ~ çizgilənmək
-چیزگ یله‎‎مک ~ çizgiləmək
-چیزگ یلی ~ çizgili
-چیزگ یلیک ~ çizgilik
-چیزگ یسیز ~ çizgisiz
-چیزگینمک ~ çizginmək
-چیزَلگه‎ ~ çizəlgə
-چیزمک ~ çizmək
-چیزمه‎ ~ çizmə
-چیزمه‎ لی ~ çizməli
-چیزه‎ ~ çizə
-چیزه‎جک ~ çizəcək
-چیزی ~ çizi
-چیزیش ~ çiziş
-چیزیک ~ çizik
-چیزیلگه‎ ~ çizilgə
-چیزیلمک ~ çizilmək
-چیزیم ~ çizim
-چیزین چیزین ~ çizin çizin
-چیزینتی ~ çizinti
-چیس ~ çis
-چیسان ~ çisan
-چیستک ~ çistək
-چیسک ~ çisək
-چیسکین ~ çiskin
-چیسکی نله‎‎مک ~ çiskinləmək
-چیسکی نلی ~ çiskinli
-چیسگی ~ çisgi
-چیسم ~ çisəm
-چیسن ~ çisən
-چیسنتی ~ çisənti
-چیسه‎ ~ çisək
-چیسه‎مک ~ çıshmək
-چیسه‎له‎‎مک ~ çisələmək
-چیش ~ ç
-چیشیک ~ çişik
-چیغ ~ ç
-چیغدم ~ çiğdəm
-چیغده‎ ~ çiğdə
-چیغه‎ ~ çiğə
-چیغید ~ çiğid
-چیغیل ~ çiğil
-چیغیلارسلان ~ çiğilərsəlan
-چیفت ~ çift
-چیفته‎ ~ çiftə
-چیفجی ~ çifci
-چیقان ~ çiqan
-چیک ~ çik
-چیکان ~ çıkan
-چیگَن ~ çigən
-چیکَن ~ çikən
-چیکولاتا ~ çikolata
-چیکیتگه‎ ~ çikitgə
-چیکیشاد ~ çikişad
-چیگ ~ çig
-چیگده‎ ~ çigdə
-چیگَر ~ çigər
-چیگَرمیش ~ çigərmiş
-چیگَن ~ çigən
-چیگن ~ çigən
-چیگَندیک ~ çigəndik
-چیگنه‎ ~ çignə
-چیگیت ~ çigit
-چیگیت سپن ~ çigit səpən
-چیگی تلی ~ çigitli
-چیگیتگه‎ ~ çigitgə
-چیگید ~ çigid
-چیگیلمک ~ çigilmək
-چیگیل ~ çigil
-چیگیل ~ çigil
-چیگیل آرسلان ~ çigil arslan
-چیگیلده‎ ~ çigildə
-چیگیلدم ~ çigildəm
-چیگیلوار ~ çigilvar
-چیگین ~ çigin
-چیگین ~ çigin
-چیل ~ çil
-چیلاخور ~ çilaxor
-چیلاغای ~ çilağay
-چیلان ~ çilan
-چیلان کشه‎ ~ çilan keşə
-چیلاو ~ çilav
-چیلاوچی ~ çilavçı
-چیلاوون ~ çilavun
-چیلبگ ~ çilbəg
-چی لبیتکی ~ çilbitki
-چیلپاقلار ~ çilpaqlar
-چیلپیک ~ çilpik
-چیلَت ~ çilət
-چیلتان ~ çiltan
-چیلتَک ~ Çiltek
-چیلَتمک ~ çilətmək
-چیلتیک ~ çiltik
-چی لچیل ~ çilçil
-چیلخان ~ çilxan
-چیلخانیم ~ çilxanım
-چیلداغ ~ çildağ
-چیلدک ~ çildək
-چیلدو ~ çildu
-چیلده‎ ~ çildə
-چیلر ~ çilər
-چی لصفت ~ çilsifət
-چیلقاوا ~ çilqava
-چیلقوش ~ çilquş
-چیلک ~ çilək
-چیلک ~ çilək
-چیلکچی ~ çiləkçi
-چیلگَز ~ çilgəz
-چیللنمک ~ çillənmək
-چیلله‎ ~ çillə
-چیلله‎ خانا داغی ~ çillə xana dağı
-چیلله‎ خانه‎ ~ çillə xanə
-چیلله‎ گئجه‎ سی ~ çillə gecəsi
-چی للی ~ çilli
-چیلم ~ çiləm
-چیلَن ~ çilən
-چیلنتی ~ çilnəti
-چیلنمک ~ çilənmək
-چیلوو ~ çilov
-چیلووجو ~ çilovcu
-چیلوار ~ çilvar
-چیله‎ ~ çilə
-چیله‎داغ ~ çilədağ
-چیله‎‎مک ~ çiləmək
-چیله‎ین ~ çiləyən
-چیله‎ییجی ~ çiləyici
-چیلیس ~ çilis
-چیلیش ~ çiliş
-چیلیک ~ çilik
-چیلیک آغاج ~ çilik ağac
-چیلیک چیلیک ~ çilik çilik
-چیلیک دسته‎ ~ çilik dəstə
-چیلی کله‎مک ~ çilikləmək
-چیلینگ ~ çiling
-چیلینگ آغاج ~ çiling ağac
-چیم ~ çim
-چیمتیک ~ çimtik
-چیمچاوا ~ çimçava
-چیمچشدیرمک ~ çimçəşdirmək
-چیمچشدیریجی ~ çimçəşdirici
-چیمچشمک ~ çimçəşmək
-چیمچک ~ çimçək
-چیمچیک ~ çimçik
-چی مچیم ~ çimçim
-چیمدیرمک ~ çimdirmək
-چیمدیک ~ çimdik
-چیمدیک گؤتورمک ~ çimdik götürmək
-چیمدیکلشمک ~ çimdikləşmək
-چیمدیک لنمک ~ çimdiklənmək
-چیمدیکله‎‎مک ~ çimdikləmək
-چیمر ~ çimər
-چیمرلیک ~ çimərlik
-چیمک ~ çimək
-چیمکار ~ çimkar
-چیمکند ~ çimkənd
-چیمکیرمک ~ çimkirmək
-چیمگول ~ çimgül
-چیملندیرمک ~ çimləndirmək
-چیملنمک ~ çimlənmək
-چیمله‎‎مک ~ çimləmək
-چیمله‎ ییش ~ çimləyiş
-چیملی ~ çimli
-چیممک ~ çimmək
-چیممه‎ ~ çimmə
-چیمن ~ çimən
-چیمن ~ çimən
-چیمن ~ çimən
-چیمن جیک ~ çiməncik
-چیمناز ~ çimnaz
-چیمنتو ~ çimənto
-چیمنلو ~ çimənlu
-چیمنلی ~ çimənli
-چیمنلی ~ çimənli
-چیم نلیک ~ çimənlik
-چیمه‎لو ~ çiməlu
-چیمیر ~ çimir
-چیمیزدیرمک ~ çimizdirmək
-چیمیشمک ~ çimişmək
-چیمیل ~ çimil
-چین ~ çin
-چین ~ çin
-چین ~ çin
-چین ~ çin
-چین اویقارلیغی ~ çin uyqarlığı
-چین آناسونو ~ çin anasonu
-چیناب ~ çinab
-چیناو ~ çinav
-چینار ~ çinar
-چینار ~ çinar
-چیناران ~ çinaran
-چینارگیللر ~ çinargillər
-چینارلیق ~ çinarlıq
-چیناریمسی ایسفندان ~ çinarımsı isfəndan
-چینتال ~ çintal
-چینتوسون ~ çintosun
-چینتیان ~ çintyan
-چینتیمور ~ çinteymur
-چینجه‎ ~ çincə
-چینچاوات ~ çinçavat
-چینچه‎ ~ çinçə
-چینچیلیا ~ çinçilya
-چی نچین ~ çinçin
-چیندان ~ çindan
-چینَر ~ çinər
-چینزیر ~ çinzir
-چینغ ~ çinğ
-چینقای ~ çinqay
-چینقو ~ çinqo
-چینگه‎نه‎ ~ çingənə
-چینگیل ~ çingil
-چینگیلی ~ çingili
-چی نلئیلاغی ~ çinleylağəı
-چی نلنمک ~ çinlənmək
-چی نله‎‎مک ~ çinləmək
-چینو ~ çınu
-چینه‎ ~ çinə
-چینه‎ ~ çinə
-چینه‎ دان ~ çinədan
-چینی ~ çini
-چینی بولاق ~ çini bulaq
-چینشتوروک ~ çinştürük
-چیو ~ çiv
-چیوچی ~ çivçi
-چیوزه‎ ~ çivzə
-چیوگین ~ çivgin
-چیولنمک ~ çivlənmək
-چیوله‎‎مک ~ çivləmək
-چیوی ~ çivi
-چیویت ~ çivit
-چیویت اوتو ~ çivit otu
-چیویت رنگی ~ çivit rəngi
-چیویتسیز ~ çivitsiz
-چیویتلنمک ~ çivitlənmək
-چیوی تله‎مک ~ çivitləmək
-چیوی تلی ~ çivitli
-چیویتماویسی ~ çivitmavisi
-چیویجی ~ çivci
-چیویجیلیک ~ çivicilik
-چیویچیخار آمایئری قالار ~ çivi çıxar amma yeri qalar
-چیوی خطی ~ çivi xəti
-چیوی سوخماق ~ çivi soxmaq
-چیو یسیز قالخان ~ çivisiz qalxan
-چیوی کیمی ~ çivi kimi
-چیویلتمک ~ çivilətmək
-چیویلنمک ~ çivilənmək
-چیویله‎‎مک ~ çiviləmək
-چیویلی ~ çivili
-چیوین ~ çivin
-چیوی یازی ~ çivi yazı
-چیی ~ çiy
-چییان ~ çiyan
-چییانا ~ çiyana
-چی یتوپراق ~ çiy topraq
-چییچیی یئمک ~ çiy çiy yemək
-چییدم ~ çiydəm
-چییدمس وولار ~ çiydəm sovlar
-چیی دوشمک ~ çiy düşmək
-چییده‎ ~ çiydə
-چییر ~ çiyər
-چییرتکه‎ ~ çəyirtkə
-چییرتکه‎ کیمی ~ çəyirtkə kimi
-چییرَتمک ~ çiyrətmək
-چییردک ~ çəyirdək
-چییرد کسیز ~ çəyirdəksiz
-چییرد کلی ~ çəyirdəkli
-چییرَندیرمک ~ çiyrəndirmək
-چییرنمک ~ çiyrənmək
-چییسل ~ çiysəl
-چییسوت اممیش ~ çiy süt əmmiş
-چی یکرپیچ ~ çiy kərpiç
-چی یکوفته‎ ~ çiy küftə
-چی یگول ~ çiy gül
-چی یلشمک ~ çiyləşmək
-چی یلیک ~ çiylik
-چی یلیکائتمک ~ çiylik etmək
-چیینه‎مک ~ çiynəmək
-چیینی ~ çiyni
-چیینینی آتماق ~ çiynini atmaq
-چیینینه‎ آشیرماق ~ çiyninə aşırmaq
-چیینینی چکمک ~ çiynini çəkmək
-چیینی دوشوک ~ çiyni düşük
-چییه‎ ~ çiyə
-چییه‎رش ~ çiyərəş
-چییه‎لک ~ çiyələk
-چییید ~ çiyid
-چییید سپن ~ çiyid səpən
-چیییدگه‎ ~ çiyidgə
-چیییدلشمک ~ çiyidləşmək
-چیییدلی ~ çiyidli
-چیییل ~ çiyil
-چیییلدم ~ çiyildəm
-چییین ~ çiyin
-چییین به‎ چییینه‎ ~ çiyin bə çiyinə
-چییین چییینه‎ ~ çiyin çiyinə
-چیییندیریک ~ çiyindirik
-چییی نلرینی آتماق ~ çiyinlərini atmaq
-چییی نلرینی چکمک ~ çiyinlərini çəkəmək
-چییی نلیک ~ çiyinlik
-( حاجشیخزینالعابدینامام(مجنون ~ c şeyx zeynəlabdin imam
-زامانلاما ~ çağsayımı
-ساچی توپوقلارینی دؤیمک ~ çı topuqlarını döymək
-کولچوقاچ ~ Çugaç
-( گئجیخدیرمک(گئجیهدیرمک ~ cixdirmək(gecihd irmək)
-( گئجیخمک(گئجیکمک، گئجیه‎مک ~ cixmək (gecikmək
-( گئجیکدیریلمک(گئجیهدیریلمک ~ cikdirilmək (gecihdirilmək)
-( گئجیکدیریم(گئجیهدیریم ~ cikdirim(gecihdirim)
-( گئچد یگئچدی(گئشد یگئشدی ~ çdi geçdi (geşdi geşədi)
-گؤیه‎چیخارتماق ~ çixartmaq
-مستعجل ~ cəl
-(ه‎ئچه‎ پوچا وئرمک (ساتماق ~ çə puça vermək
-ج ~ C
-جابه‌جا ~ CABƏCA
-جاد ~ CAD
-جادار ~ CADAR
-جادارلانما ~ CADARLANMA
-جادارلانماق ~ CADARLANMAQ
-جادده ~ CADDƏ
-جادو ~ CADU
-جادوباز ~ CADUBAZ
-جادوبازلیق ~ CADUBAZLIQ
-جادوچو ~ CADUÇU
-جادوچولوق ~ CADUÇULUQ
-جادوگر ~ CADUGƏR
-جادوگرلیک ~ CADUGƏRLİK
-جادوکون ~ CADUKÜN
-جادولاما ~ CADULAMA
-جادولاماق ~ CADULAMAQ
-جاغ ~ CAĞ
-جاغیلداما ~ CAĞILDAMA
-جاغیلداماق ~ CAĞILDAMAQ
-جاغیلتی ~ CAĞILTI
-جاغلاما ~ CAĞLAMA
-جاغلاماق ~ CAĞLAMAQ
-جاغلانما ~ CAĞLANMA
-جاغلانماق ~ CAĞLANMAQ
-جاغ‌لی ~ CAĞLI
-جاه ~ CAH
-جاهان ~ CAHAN
-جاهاندار ~ CAHANDAR
-جاهاندارلیق ~ CAHANDARLIQ
-جاهانگیر ~ CAHANGİR
-جاهانگیرلیک ~ CAHANGİRLİK
-جاهانشومول ~ CAHANŞÜMUL
-جاهانشوموللوق ~ CAHANŞÜMULLUQ
-جاغیلداما ~ CAĞILDAMA
-جاهیل ~ CAHIL
-جاهیلباشی ~ CAHILBAŞI
-جاهیلجا ~ CAHILCA
-جاهیللاشدیرما ~ CAHILLAŞDIRMA
-جاهیللاش‌دیرماق ~ CAHILLAŞDIRMAQ
-جاهیللاشما ~ CAHILLAŞMA
-جاهیللاشماق ~ CAHILLAŞMAQ
-جاهیللیق ~ CAHILLIQ
-جاهیل ~ CAHİL
-جاهیلانه ~ CAHİLANƏ
-جاهیلیه ~ CAHİLİYYƏ
-جاهیل‌لیک ~ CAHİLLİK
-جایز ~ CAİZ
-جالاق ~ CALAQ
-جالاقالتی ~ CALAQALTI
-جالاقچی ~ CALAQÇI
-جالاقچیلیق ~ CALAQÇILIQ
-جالاقلاما ~ CALAQLAMA
-جالاقلاماق ~ CALAQLAMAQ
-جالاقلانما ~ CALAQLANMA
-جالاقلانماق ~ CALAQLANMAQ
-جالاقلاتما ~ CALAQLATMA
-جالاقلاتماق ~ CALAQLATMAQ
-جالاق‌لی ~ CALAQLI
-جالال ~ CALAL
-جالال‌لی ~ CALALLI
-جالاما ~ CALAMA
-جالاماق ~ CALAMAQ
-جالاق ~ CALAQ
-جالانما ~ CALANMA
-جالانماق ~ CALANMAQ
-جالاشدیرما ~ CALAŞDIRMA
-جالاش‌دیرماق ~ CALAŞDIRMAQ
-جالاشیق ~ CALAŞIQ
-جالاشما ~ CALAŞMA
-جالاشماق ~ CALAŞMAQ
-جالاتدیرما ~ CALATDIRMA
-جالات‌دیرماق ~ CALATDIRMAQ
-جالاتما ~ CALATMA
-جالاتماق ~ CALATMAQ
-جام1 ~ CAM1
-جام2 ~ CAM2
-جاماات ~ CAMAAT
-جامااتلیق ~ CAMAATLIQ
-جامادار ~ CAMADAR
-جامادارلیق ~ CAMADARLIQ
-جاماخاتان ~ CAMAXATAN
-جاماخاتان‌لی ~ CAMAXATANLI
-جامال ~ CAMAL
-جالاشدیرما ~ CALAŞDIRMA
-جامال‌لی ~ CAMALLI
-جاماشیر ~ CAMAŞIR
-جاماشیرچی ~ CAMAŞIRÇI
-جاماشیرچیلیق ~ CAMAŞIRÇILIQ
-جاماشیرخانا ~ CAMAŞIRXANA
-جامئ1 ~ CAME1
-جامئ2 ~ CAME2
-جامه ~ CAMƏ
-جامیش ~ CAMIŞ
-جامیشچی ~ CAMIŞÇI
-جامیشچیلیق ~ CAMIŞÇILIQ
-جام‌لی ~ CAMLI
-جان ~ CAN
-جامال‌لی ~ CAMALLI
-جان ~ CAN
-جان ~ CAN
-جان ~ CAN
-جاناماز ~ CANAMAZ
-جانان ~ CANAN
-جان ~ CAN
-جاناسینر ~ CANASİNƏR
-جاناوار ~ CANAVAR
-جاناوارلیق ~ CANAVARLIQ
-جانازار ~ CANAZAR
-جانباز ~ CANBAZ
-جانبازلیق ~ CANBAZLIQ
-جانبخش ~ CANBƏXŞ
-جانبیر ~ CANBİR
-جانبیرلیک ~ CANBİRLİK
-جانجیغاز ~ CANCIĞAZ
-جاندانکئچن ~ CANDANKEÇƏN
-جاندردی ~ CANDƏRDİ
-جانفزا ~ CANƏFZA
-جانفشان ~ CANFƏŞAN
-جانفشانلیق ~ CANFƏŞANLIQ
-جانفزا ~ CANFƏZA
-جانگودازلیق ~ CANGÜDAZLIQ
-جانگولوم ~ CANGÜLÜM
-جانهاجان ~ CANHACAN
-جانهؤو‌لو ~ CANHÖVLÜ
-جانیبرک ~ CANIBƏRK
-جانیبرک‌لیک ~ CANIBƏRKLİK
-جانیچیخمیش ~ CANIÇIXMIŞ
-جانیندانکئچن ~ CANINDANKEÇƏN
-جانیشیرین ~ CANIŞİRİN
-جانیانان ~ CANIYANAN
-جانیانانلیق ~ CANIYANANLIQ
-جانیانار ~ CANIYANAR
-جانیانارلیق ~ CANIYANARLIQ
-جانی ~ CANİ
-جانی‌لیک ~ CANİLİK
-جانیشین ~ CANİŞİN
-جانیشین‌لیک ~ CANİŞİNLİK
-جانلاندیریجی ~ CANLANDIRICI
-جانلاندیریلما ~ CANLANDIRILMA
-جانلاندیریلماق ~ CANLANDIRILMAQ
-جانلاندیرما ~ CANLANDIRMA
-جانلان‌دیرماق ~ CANLANDIRMAQ
-جانلانما ~ CANLANMA
-جانلانماق ~ CANLANMAQ
-جانی‌لیک ~ CANİLİK
-جانلاتما ~ CANLATMA
-جانلاتماق ~ CANLATMAQ
-جان‌لی ~ CANLI
-جانلاتما ~ CANLATMA
-جان‌لیجا ~ CANLICA
-جانلیق ~ CANLIQ
-جانلیلیق ~ CANLILIQ
-جانساغلیغی ~ CANSAĞLIĞI
-جانسیخیجیلیق ~ CANSIXICILIQ
-جان‌سیز ~ CANSIZ
-جانسیزلاشما ~ CANSIZLAŞMA
-جانسیزلاشماق ~ CANSIZLAŞMAQ
-جانسیزلیق ~ CANSIZLIQ
-جانسورتن ~ CANSÜRTƏN
-جانتزه‌له‌ین ~ CANTƏZƏLƏYƏN
-جانتی‌راق ~ CANTIRAQ
-جانوئریجی ~ CANVERİCİ
-جانوئرمه ~ CANVERMƏ
-جانیان‌دیران ~ CANYANDIRAN
-جان‌لیجا ~ CANLICA
-جانیاندیرانلیق ~ CANYANDIRANLIQ
-جانیاندیرما ~ CANYANDIRMA
-جار1: ~ CAR1:
-جار2 ~ CAR2
-جارچی ~ CARÇI
-جاری ~ CARİ
-جارییه ~ CARİYƏ
-جارلاما ~ CARLAMA
-جانیاندیرانلیق ~ CANYANDIRANLIQ
-جارلاماق ~ CARLAMAQ
-جاسوس ~ CASUS
-جاسوسلوق ~ CASUSLUQ
-جاواب ~ CAVAB
-جاوابدئه ~ CAVABDEH
-جاوابدئه‌لیک ~ CAVABDEHLİK
-جاوابدهنده ~ CAVABDƏHƏNDƏ
-جاوابدهنده‌لیک ~ CAVABDƏHƏNDƏLİK
-جاوابن ~ CAVABƏN
-جاواب‌لی ~ CAVABLI
-جاواب‌سیز ~ CAVABSIZ
-جاواهیر ~ CAVAHİR
-جاواهیرات ~ CAVAHİRAT
-جاواهیراتچی ~ CAVAHİRATÇI
-جاواهیراتچیلیق ~ CAVAHİRATÇILIQ
-جاواهیرچی ~ CAVAHİRÇİ
-جاواهیرفوروش ~ CAVAHİRFÜRUŞ
-جاواهیرلی ~ CAVAHİRLİ
-جاواهیرساتان ~ CAVAHİRSATAN
-جاوان ~ CAVAN
-جاوانجا ~ CAVANCA
-جاوانجاسینا ~ CAVANCASINA
-جاوانزن ~ CAVANƏZƏN
-جاوانلانما ~ CAVANLANMA
-جاوانلانماق ~ CAVANLANMAQ
-جاوانلاشدیرما ~ CAVANLAŞDIRMA
-جاوانلاش‌دیرماق ~ CAVANLAŞDIRMAQ
-جاوانلاشما ~ CAVANLAŞMA
-جاوانلاشماق ~ CAVANLAŞMAQ
-جاوانلیق ~ CAVANLIQ
-جاوانمرد ~ CAVANMƏRD
-جاوانمردلیک ~ CAVANMƏRDLİK
-جاوانیانا ~ CAVANYANA
-جاوید ~ CAVİD
-جاوی‌دان ~ CAVİDAN
-جاوی‌دانی ~ CAVİDANİ
-جایداق ~ CAYDAQ
-جایناق ~ CAYNAQ
-جایناقلاما ~ CAYNAQLAMA
-جایناقلاماق ~ CAYNAQLAMAQ
-جایناقلاشما ~ CAYNAQLAŞMA
-جایناقلاشماق ~ CAYNAQLAŞMAQ
-جایناق‌لی ~ CAYNAQLI
-جاز ~ CAZ
-جازیبه ~ CAZİBƏ
-جازیبه‌دار ~ CAZİBƏDAR
-جازیبدارلیق ~ CAZİBƏDARLIQ
-جازیبه‌لی‌لیک ~ CAZİBƏLİLİK
-جئ ~ CE
-جئجه ~ CECƏ
-جاوی‌دان ~ CAVİDAN
-جئجدوغرایان ~ CECƏDOĞRAYAN
-جئجیم ~ CECİM
-جئهیز ~ CEHİZ
-جئهیزلی ~ CEHİZLİ
-جئهیزلیک ~ CEHİZLİK
-جئهیزسیز ~ CEHİZSİZ
-جئم ~ CEM
-جئمپئر ~ CEMPER
-جئنتلمئن ~ CENTLMEN
-جئیران ~ CEYRAN
-جئیرانباخیش‌لی ~ CEYRANBAXIŞLI
-جئیرانباسان ~ CEYRANBASAN
-جئیرانی ~ CEYRANI
-جئیرانکئچمز ~ CEYRANKEÇMƏZ
-جئیرانوتو ~ CEYRANOTU
-جبل ~ CƏBƏL
-جببه‌خانا ~ CƏBBƏXANA
-جئجدوغرایان ~ CECƏDOĞRAYAN
-جبهه ~ CƏBHƏ
-جبهچی ~ CƏBHƏÇİ
-جبر1 ~ CƏBR1
-جبر2 ~ CƏBR2
-جبرن ~ CƏBRƏN
-جبری1 ~ CƏBRİ1
-جبری2 ~ CƏBRİ2
-جبرشوناس ~ CƏBRŞÜNAS
-جدد ~ CƏDD
-جدول ~ CƏDVƏL
-جدولچی ~ CƏDVƏLÇİ
-جبهه ~ CƏBHƏ
-جفا ~ CƏFA
-جفاچی ~ CƏFAÇI
-جفاکار ~ CƏFAKAR
-جفاکارلیق ~ CƏFAKARLIQ
-جفاکئش ~ CƏFAKEŞ
-جفالانما ~ CƏFALANMA
-جفالانماق ~ CƏFALANMAQ
-جفا‌لی ~ CƏFALI
-جفنگ ~ CƏFƏNG
-جفنگیات ~ CƏFƏNGİYAT
-جفنگلمه ~ CƏFƏNGLƏMƏ
-جفنگلمک ~ CƏFƏNGLƏMƏK
-جفنگ‌لیک ~ CƏFƏNGLİK
-جعفری ~ CƏFƏRİ
-جفروتو ~ CƏFƏROTU
-جفته ~ CƏFTƏ
-جفته‌لمه ~ CƏFTƏLƏMƏ
-جفته‌لمک ~ CƏFTƏLƏMƏK
-جفتلنمه ~ CƏFTƏLƏNMƏ
-جفته‌لنمک ~ CƏFTƏLƏNMƏK
-جفته‌لی ~ CƏFTƏLİ
-جفا ~ CƏFA
-جفته‌سیز ~ CƏFTƏSİZ
-جفتشکیل‌لی ~ CƏFTƏŞƏKİLLİ
-جهالت ~ CƏHALƏT
-جهالت‌پرست ~ CƏHALƏTPƏRƏST
-جهالت‌پرست‌لیک ~ CƏHALƏTPƏRƏSTLİK
-جهد ~ CƏHD
-جهدله ~ CƏHDLƏ
-جهدلی ~ CƏHDLİ
-جهنگ ~ CƏHƏNG
-جهنم ~ CƏHƏNNƏM
-جفته‌سیز ~ CƏFTƏSİZ
-جهنم‌لیک ~ CƏHƏNNƏMLİK
-جهت ~ CƏHƏT
-جهتجه ~ CƏHƏTCƏ
-جهل ~ CƏHL
-جهلکار ~ CƏHLKAR
-جهره ~ CƏHRƏ
-جهرچی ~ CƏHRƏÇİ
-جهرچی‌لیک ~ CƏHRƏÇİLİK
-جلب ~ CƏLB
-جهنم‌لیک ~ CƏHƏNNƏMLİK
-جلبئدیجی ~ CƏLBEDİCİ
-جلد ~ CƏLD
-جلدلشدیرمه ~ CƏLDLƏŞDİRMƏ
-جلدلش‌دیرمک ~ CƏLDLƏŞDİRMƏK
-جلدلشمه ~ CƏLDLƏŞMƏ
-جلدلشمک ~ CƏLDLƏŞMƏK
-جلدلیک ~ CƏLDLİK
-جله ~ CƏLƏ
-جله‌سه ~ CƏLƏSƏ
-جللاد ~ CƏLLAD
-جللادلیق ~ CƏLLADLIQ
-جمع ~ CƏM
-جمادات ~ CƏMADAT
-جمادیلاخیر ~ CƏMADİYƏLAXİR
-جلبئدیجی ~ CƏLBEDİCİ
-جمادیلوول ~ CƏMADİYƏLƏVVƏL
-جمادیسسانی ~ CƏMADİYƏSSANİ
-جمدک ~ CƏMDƏK
-جمدکیئین ~ CƏMDƏKYEYƏN
-جمعی ~ CƏMİ
-جمعی‌سی ~ CƏMİSİ
-جمعیت ~ CƏMİYYƏT
-جمیتچی ~ CƏMİYYƏTÇİ
-جمیتچی‌لیک ~ CƏMİYYƏTÇİLİK
-جمیتدنقاچان ~ CƏMİYYƏTDƏNQAÇAN
-جمیتزیدد ~ CƏMİYYƏTƏZİDD
-جمادیلوول ~ CƏMADİYƏLƏVVƏL
-جمعیت‌پرست ~ CƏMİYYƏTPƏRƏST
-جمعیت‌پرست‌لیک ~ CƏMİYYƏTPƏRƏSTLİK
-جمیتشوناس ~ CƏMİYYƏTŞÜNAS
-جمیتشوناسلیق ~ CƏMİYYƏTŞÜNASLIQ
-جمعلمه ~ CƏMLƏMƏ
-جمعلمک ~ CƏMLƏMƏK
-جملنمه ~ CƏMLƏNMƏ
-جمعلنمک ~ CƏMLƏNMƏK
-جملنمیش ~ CƏMLƏNMİŞ
-جملشدیرمه ~ CƏMLƏŞDİRMƏ
-جملش‌دیرمک ~ CƏMLƏŞDİRMƏK
-جملشمه ~ CƏMLƏŞMƏ
-جملشمک ~ CƏMLƏŞMƏK
-جناب ~ CƏNAB
-جنازه ~ CƏNAZƏ
-جنجل ~ CƏNCƏL
-جنجلچی ~ CƏNCƏLÇİ
-جنجل‌لی ~ CƏNCƏLLİ
-جنگ1 ~ CƏNG1
-جنگ2 ~ CƏNG2
-جنگاور ~ CƏNGAVƏR
-جنگاورجه‌سینه ~ CƏNGAVƏRCƏSİNƏ
-جنگاورلیک ~ CƏNGAVƏRLİK
-جنگل ~ CƏNGƏL
-جنگل‌لیک ~ CƏNGƏLLİK
-جنگی ~ CƏNGİ
-جنگیمه ~ CƏNGİMƏ
-جنگیمک ~ CƏNGİMƏK
-جننت ~ CƏNNƏT
-جنجلچی ~ CƏNCƏLÇİ
-جننت‌لیک ~ CƏNNƏTLİK
-جنوب ~ CƏNUB
-جنوبی ~ CƏNUBİ
-جنوب‌لو ~ CƏNUBLU
-جرجنک ~ CƏRCƏNƏK
-جریان ~ CƏRƏYAN
-جریانؤلچن ~ CƏRƏYANÖLÇƏN
-جرگه ~ CƏRGƏ
-جرگاراسی ~ CƏRGƏARASI
-جرگبجرگه ~ CƏRGƏBƏCƏRGƏ
-جرگه‌لمه ~ CƏRGƏLƏMƏ
-جننت‌لیک ~ CƏNNƏTLİK
-جرگلنمه ~ CƏRGƏLƏNMƏ
-جرگه‌لنمک ~ CƏRGƏLƏNMƏK
-جرگلراراسی ~ CƏRGƏLƏRARASI
-جرگلشمه ~ CƏRGƏLƏŞMƏ
-جرگه‌لشمک ~ CƏRGƏLƏŞMƏK
-جرگه‌لی ~ CƏRGƏLİ
-جرگوی ~ CƏRGƏVİ
-جریده ~ CƏRİDƏ
-جریمه ~ CƏRİMƏ
-جریمه‌لمه ~ CƏRİMƏLƏMƏ
-جریمه‌لمک ~ CƏRİMƏLƏMƏK
-جریملنمه ~ CƏRİMƏLƏNMƏ
-جریمه‌لنمک ~ CƏRİMƏLƏNMƏK
-جرراه ~ CƏRRAH
-جراحی ~ CƏRRAHİ
-جرراهیه ~ CƏRRAHİYYƏ
-جرراهلیق ~ CƏRRAHLIQ
-جرگلنمه ~ CƏRGƏLƏNMƏ
-جسامت ~ CƏSAMƏT
-جسامت‌لی ~ CƏSAMƏTLİ
-جسارت ~ CƏSARƏT
-جسارتلندیرمه ~ CƏSARƏTLƏNDİRMƏ
-جسارتلن‌دیرمک ~ CƏSARƏTLƏNDİRMƏK
-جسارتلنمه ~ CƏSARƏTLƏNMƏ
-جسارتلنمک ~ CƏSARƏTLƏNMƏK
-جسارت‌لی ~ CƏSARƏTLİ
-جسارت‌لی‌لیک ~ CƏSARƏTLİLİK
-جسارت‌سیز ~ CƏSARƏTSİZ
-جسارت‌سیزلیک ~ CƏSARƏTSİZLİK
-جسد ~ CƏSƏD
-جسامت ~ CƏSAMƏT
-جسدلی ~ CƏSƏDLİ
-جسیم ~ CƏSİM
-جسور ~ CƏSUR
-جسورانه ~ CƏSURANƏ
-جسورلوق ~ CƏSURLUQ
-جوانه ~ CƏVANƏ
-جورن ~ CƏVƏRƏN
-جزا ~ CƏZA
-جزالاندیریلما ~ CƏZALANDIRILMA
-جزالاندیریلماق ~ CƏZALANDIRILMAQ
-جزالاندیرما ~ CƏZALANDIRMA
-جزالان‌دیرماق ~ CƏZALANDIRMAQ
-جزالانما ~ CƏZALANMA
-جزالانماق ~ CƏZALANMAQ
-جزانه: ~ CƏZANƏ:
-جزاوئریجی ~ CƏZAVERİCİ
-جزب ~ CƏZB
-جسدلی ~ CƏSƏDLİ
-جزبئدیجی ~ CƏZBEDİCİ
-جزبئدیجی‌لیک ~ CƏZBEDİCİLİK
-جزبئتمه ~ CƏZBETMƏ
-جزم ~ CƏZM
-جزیره ~ CƏZİRƏ
-جیبیریق ~ CIBIRIQ
-جیدیر ~ CIDIR
-جیدیرچی ~ CIDIRÇI
-جیغ ~ CIĞ
-جیغا ~ CIĞA
-جیغال ~ CIĞAL
-جیغالباز ~ CIĞALBAZ
-جیغالبازلیق ~ CIĞALBAZLIQ
-جیغاللاما ~ CIĞALLAMA
-جیغاللاماق ~ CIĞALLAMAQ
-جیغاللیق ~ CIĞALLIQ
-جیغارا ~ CIĞARA
-جزبئدیجی ~ CƏZBEDİCİ
-جیغجیغا1 ~ CIĞCIĞA1
-جیغجیغا2 ~ CIĞCIĞA2
-جیغیلداما ~ CIĞILDAMA
-جیغیلداماق ~ CIĞILDAMAQ
-جیغیلداشما ~ CIĞILDAŞMA
-جیغیلداشماق ~ CIĞILDAŞMAQ
-جیغیلتی ~ CIĞILTI
-جیغیر ~ CIĞIR
-جیغیراچان ~ CIĞIRAÇAN
-جیغیرداش ~ CIĞIRDAŞ
-جیغلاندیرما ~ CIĞLANDIRMA
-جیغلان‌دیرماق ~ CIĞLANDIRMAQ
-جیغلانما ~ CIĞLANMA
-جیغلانماق ~ CIĞLANMAQ
-جیغلیق ~ CIĞLIQ
-جیقق ~ CIQQ
-جیققا ~ CIQQA
-جیققا‌لی ~ CIQQALI
-جیققی‌لی ~ CIQQILI
-جیققیلتی ~ CIQQILTI
-جیققیر: ~ CIQQIR:
-جیققیریق ~ CIQQIRIQ
-جیلفیر ~ CILFIR
-جیلخا ~ CILXA
-جیلخاجا ~ CILXACA
-جیلیز ~ CILIZ
-جیلیزلانما ~ CILIZLANMA
-جیلیزلانماق ~ CILIZLANMAQ
-جیلیزلاشما ~ CILIZLAŞMA
-جیلیزلاشماق ~ CILIZLAŞMAQ
-جیلیزلیق ~ CILIZLIQ
-جیناق ~ CINAQ
-جیناق‌لی ~ CINAQLI
-جیندا ~ CINDA
-جین‌دیر ~ CINDIR
-جیندیرچی ~ CINDIRÇI
-جیندیرلاشما ~ CINDIRLAŞMA
-جیندیرلاشماق ~ CINDIRLAŞMAQ
-جین‌دیرلی ~ CINDIRLI
-جینقیلداما ~ CINQILDAMA
-جینقیلداماق ~ CINQILDAMAQ
-جینقیلداتما ~ CINQILDATMA
-جینقیلداتماق ~ CINQILDATMAQ
-جینقی‌لی ~ CINQILI
-جینقیلتی ~ CINQILTI
-جینقیر ~ CINQIR
-جینقیروو ~ CINQIROV
-جیر ~ CIR
-جیرجیراما ~ CIRCIRAMA
-جیردیرما ~ CIRDIRMA
-جیردیرماق ~ CIRDIRMAQ
-جیرهاجی ~ CIRHACI
-جیرهاجیر ~ CIRHACIR
-جیریق ~ CIRIQ
-جیریلداما ~ CIRILDAMA
-جیریلداماق ~ CIRILDAMAQ
-جیریلداشما ~ CIRILDAŞMA
-جیریلداشماق ~ CIRILDAŞMAQ
-جیریلداتما ~ CIRILDATMA
-جینقیلداتما ~ CINQILDATMA
-جیریلداتماق ~ CIRILDATMAQ
-جیریلغان ~ CIRILĞAN
-جیریلغانلیق ~ CIRILĞANLIQ
-جیریلما ~ CIRILMA
-جیریلماق ~ CIRILMAQ
-جیریلتی ~ CIRILTI
-جیریلتی‌لی ~ CIRILTILI
-جیرینقهاجیرینق ~ CIRINQHACIRINQ
-جیرینقیلتی ~ CIRINQILTI
-جیرقورساق ~ CIRQURSAQ
-جیرقورساقلیق ~ CIRQURSAQLIQ
-جیرلاما ~ CIRLAMA
-جیرلاماق ~ CIRLAMAQ
-جیرلاشما ~ CIRLAŞMA
-جیرلاشماق ~ CIRLAŞMAQ
-جیرلیق ~ CIRLIQ
-جیرما ~ CIRMA
-جیرماق1 ~ CIRMAQ1
-جیرماق2 ~ CIRMAQ2
-جیرماقلاما ~ CIRMAQLAMA
-جیرماقلاماق ~ CIRMAQLAMAQ
-جیرماقلاشما ~ CIRMAQLAŞMA
-جیرماقلاشماق ~ CIRMAQLAŞMAQ
-جیرناق ~ CIRNAQ
-جیرناما ~ CIRNAMA
-جیرناماق ~ CIRNAMAQ
-جیرناتما ~ CIRNATMA
-جیرناتماق ~ CIRNATMAQ
-جیرت1 ~ CIRT1
-جیرت2 ~ CIRT2
-جیرت‌دان ~ CIRTDAN
-جیرتدانبوی‌لو ~ CIRTDANBOYLU
-جیرتدانلیق ~ CIRTDANLIQ
-جیرتقوز ~ CIRTQOZ
-جیرتقوزلوق ~ CIRTQOZLUQ
-جیویلداما ~ CIVILDAMA
-جیویلداماق ~ CIVILDAMAQ
-جیویلداشما ~ CIVILDAŞMA
-جیویلداشماق ~ CIVILDAŞMAQ
-جیویلدیز ~ CIVILDIZ
-جیویلتی ~ CIVILTI
-جیوریق ~ CIVRIQ
-جیوریقلیق ~ CIVRIQLIQ
-جیز2 ~ CIZ2
-جیزبیز ~ CIZBIZ
-جیزبیزچی ~ CIZBIZÇI
-جیزبیزخانا ~ CIZBIZXANA
-جیزداق ~ CIZDAQ
-جیزهاجیز ~ CIZHACIZ
-جیزیق ~ CIZIQ
-جیرماقلاشما ~ CIRMAQLAŞMA
-جیزیقلاما ~ CIZIQLAMA
-جیزیقلاماق ~ CIZIQLAMAQ
-جیزیقلانما ~ CIZIQLANMA
-جیزیقلانماق ~ CIZIQLANMAQ
-جیزیق‌لی ~ CIZIQLI
-جیزیلداما ~ CIZILDAMA
-جیزیلداماق ~ CIZILDAMAQ
-جیزیلتی ~ CIZILTI
-جیزما ~ CIZMA
-جیزماق ~ CIZMAQ
-جیزمالاما ~ CIZMALAMA
-جیزمالاماق ~ CIZMALAMAQ
-جیب ~ CİB
-جیببیلتی ~ CİBBİLTİ
-جیبجیک ~ CİBCİK
-جیبگیرن ~ CİBƏGİRƏN
-جیبگیر ~ CİBGİR
-جیبگیرلیک ~ CİBGİRLİK
-جیبخرج‌لیگی ~ CİBXƏRCLİYİ
-جیبیش‌دان ~ CİBİŞDAN
-جیبکه‌سن ~ CİBKƏSƏN
-جیبلمه ~ CİBLƏMƏ
-جیبلمک ~ CİBLƏMƏK
-جیب‌لی ~ CİBLİ
-جیب‌لیک ~ CİBLİK
-جیجی1 ~ CİCİ1
-جیجی2 ~ CİCİ2
-جیدا1 ~ CİDA1
-جیدا2 ~ CİDA2
-جیدال ~ CİDAL
-جیدالگاه ~ CİDALGAH
-جیدار ~ CİDAR
-جیددن ~ CİDDƏN
-جدی ~ CİDDİ
-جیدال ~ CİDAL
-جیددیلشدیرمه ~ CİDDİLƏŞDİRMƏ
-جدی‌لش‌دیرمک ~ CİDDİLƏŞDİRMƏK
-جیددیلشمه ~ CİDDİLƏŞMƏ
-جدی‌لشمک ~ CİDDİLƏŞMƏK
-جدی‌لیک ~ CİDDİLİK
-جیددیت ~ CİDDİYYƏT
-جیددیتله ~ CİDDİYYƏTLƏ
-جیفت ~ CİFT
-جیفتلشدیرمه ~ CİFTLƏŞDİRMƏ
-جیفتلش‌دیرمک ~ CİFTLƏŞDİRMƏK
-جیفتلشمه ~ CİFTLƏŞMƏ
-جیفتلشمک ~ CİFTLƏŞMƏK
-جیهاد ~ CİHAD
-جیهاز ~ CİHAZ
-جیهازقاییران ~ CİHAZQAYIRAN
-جیهازقاییرما ~ CİHAZQAYIRMA
-جیددیلشدیرمه ~ CİDDİLƏŞDİRMƏ
-جیککه: ~ CİKKƏ:
-جیککیلدمه ~ CİKKİLDƏMƏ
-جیککیلدمک ~ CİKKİLDƏMƏK
-جیککیلدشمه ~ CİKKİLDƏŞMƏ
-جیککیلدشمک ~ CİKKİLDƏŞMƏK
-جیل ~ CİL
-جیلا ~ CİLA
-جیلاچی ~ CİLAÇI
-جیلالاما ~ CİLALAMA
-جیلالاماق ~ CİLALAMAQ
-جیلالانما ~ CİLALANMA
-جیلالانماق ~ CİLALANMAQ
-جیلالاییجی ~ CİLALAYICI
-جیلا‌لی ~ CİLALI
-جیلد ~ CİLD
-جیلدچی ~ CİLDÇİ
-جیلدچی‌لیک ~ CİLDÇİLİK
-جیلدخانا ~ CİLDXANA
-جیلدلمه ~ CİLDLƏMƏ
-جیلدلمک ~ CİLDLƏMƏK
-جیلدلنمه ~ CİLDLƏNMƏ
-جیلدلنمک ~ CİLDLƏNMƏK
-جیلدلنمیش ~ CİLDLƏNMİŞ
-جیلدلتدیرمه ~ CİLDLƏTDİRMƏ
-جیلدلت‌دیرمک ~ CİLDLƏTDİRMƏK
-جیلدلتمه ~ CİLDLƏTMƏ
-جیلدلتمک ~ CİLDLƏTMƏK
-جیلدلی ~ CİLDLİ
-جیلدلیک ~ CİLDLİK
-جیلدسیز ~ CİLDSİZ
-جیلئت ~ CİLET
-جیلیکلنمه ~ CİLİKLƏNMƏ
-جیلیکلنمک ~ CİLİKLƏNMƏK
-جیل‌لیک ~ CİLLİK
-جیلوو ~ CİLOV
-جیلوودار ~ CİLOVDAR
-جیلوولاما ~ CİLOVLAMA
-جیلوولاماق ~ CİLOVLAMAQ
-جیلوولانما ~ CİLOVLANMA
-جیلوولانماق ~ CİLOVLANMAQ
-جیلوو‌لو ~ CİLOVLU
-جیلوو‌سوز ~ CİLOVSUZ
-جیلوه ~ CİLVƏ
-جیلوکار ~ CİLVƏKAR
-جیلوکارلیق ~ CİLVƏKARLIQ
-جیلولنمه ~ CİLVƏLƏNMƏ
-جیلوه‌لنمک ~ CİLVƏLƏNMƏK
-جیلوه‌لی ~ CİLVƏLİ
-جیم ~ CİM
-جین1 ~ CİN1
-جیلوودار ~ CİLOVDAR
-جین2 ~ CİN2
-جیناه ~ CİNAH
-جیناس ~ CİNAS
-جینایت ~ CİNAYƏT
-جینایتکار ~ CİNAYƏTKAR
-جینایتکارانه ~ CİNAYƏTKARANƏ
-جینایتکارلیق ~ CİNAYƏTKARLIQ
-جینایت‌لی ~ CİNAYƏTLİ
-جینباز ~ CİNBAZ
-جینبازلیق ~ CİNBAZLIQ
-جینجیلیم ~ CİNCİLİM
-جیندار ~ CİNDAR
-جیندارلیق ~ CİNDARLIQ
-جینگ1 ~ CİNG1
-جینگ2 ~ CİNG2
-جینگنه ~ CİNGƏNƏ
-جینگیلدمه ~ CİNGİLDƏMƏ
-جینگیلدمک ~ CİNGİLDƏMƏK
-جینگیلدتمه ~ CİNGİLDƏTMƏ
-جینگیلدتمک ~ CİNGİLDƏTMƏK
-جینگیلتی ~ CİNGİLTİ
-جینگیلتی‌لی ~ CİNGİLTİLİ
-جینگیم: ~ CİNGİM:
-جینگیر ~ CİNGİR
-جینگؤز ~ CİNGÖZ
-جینلندیرمه ~ CİNLƏNDİRMƏ
-جینلن‌دیرمک ~ CİNLƏNDİRMƏK
-جینلنمه ~ CİNLƏNMƏ
-جینلنمک ~ CİNLƏNMƏK
-جینلتمه ~ CİNLƏTMƏ
-جینلتمک ~ CİNLƏTMƏK
-جین‌لی ~ CİNLİ
-جینس1 ~ CİNS1
-جینس2 ~ CİNS2
-جینسی ~ CİNSİ
-جینسیت ~ CİNSİYYƏT
-جینسلشدیریلمه ~ CİNSLƏŞDİRİLMƏ
-جینسلشدیریلمک ~ CİNSLƏŞDİRİLMƏK
-جینسلشدیرمه ~ CİNSLƏŞDİRMƏ
-جینسلش‌دیرمک ~ CİNSLƏŞDİRMƏK
-جینس‌لیک ~ CİNSLİK
-جیر1 ~ CİRƏ1
-جیر2 ~ CİRƏ2
-جیرینگیلدمه ~ CİRİNGİLDƏMƏ
-جیرینگیلدمک ~ CİRİNGİLDƏMƏK
-جیرینگیلتی ~ CİRİNGİLTİ
-جیسیم ~ CİSİM
-جیسیمجیک ~ CİSİMCİK
-جیسمانی ~ CİSMANİ
-جیسمن ~ CİSMƏN
-جیوار ~ CİVAR
-جیوه ~ CİVƏ
-جینسلشدیریلمه ~ CİNSLƏŞDİRİLMƏ
-جیوه‌لی ~ CİVƏLİ
-جیوهاجیو ~ CİVHACİV
-جیویلدمه ~ CİVİLDƏMƏ
-جیویلدمک ~ CİVİLDƏMƏK
-جیویلدشمه ~ CİVİLDƏŞMƏ
-جیویلدشمک ~ CİVİLDƏŞMƏK
-جیویلتی ~ CİVİLTİ
-جیویلتی‌لی ~ CİVİLTİLİ
-جیه ~ CİYƏ
-جیر: ~ CİYƏR:
-جیرگوشه ~ CİYƏRGUŞƏ
-جیوه‌لی ~ CİVƏLİ
-جیرییانمیش ~ CİYƏRİYANMIŞ
-جیرلی ~ CİYƏRLİ
-جیرپاره ~ CİYƏRPARƏ
-جیرسوز ~ CİYƏRSUZ
-جیگیل ~ CİYİL
-جیگیل‌لیک ~ CİYİLLİK
-جیزگی ~ CİZGİ
-جیزگیلمه ~ CİZGİLƏMƏ
-جیزگیلمک ~ CİZGİLƏMƏK
-جیزگی‌لی ~ CİZGİLİ
-جیزیه ~ CİZYƏ
-جود ~ COD
-جودلانما ~ CODLANMA
-جودلانماق ~ CODLANMAQ
-جودلاشما ~ CODLAŞMA
-جودلاشماق ~ CODLAŞMAQ
-جودلوق ~ CODLUQ
-جودیون‌لو ~ CODYUNLU
-جوغرافی ~ COĞRAFİ
-جوغرافیا ~ COĞRAFİYA
-جوغرافیاچی ~ COĞRAFİYAÇI
-جوغرافیاشوناس ~ COĞRAFİYAŞÜNAS
-جوغرافیاشوناسلیق ~ COĞRAFİYAŞÜNASLIQ
-جومرد ~ COMƏRD
-جومردجه‌سینه ~ COMƏRDCƏSİNƏ
-جومردلشمه ~ COMƏRDLƏŞMƏ
-جومردلشمک ~ COMƏRDLƏŞMƏK
-جومردلیک ~ COMƏRDLİK
-جوراب ~ CORAB
-جورابباغی ~ CORABBAĞI
-جوراب‌لی ~ CORABLI
-جورابتوخویان ~ CORABTOXUYAN
-جوشدورما ~ COŞDURMA
-جوش‌دورماق ~ COŞDURMAQ
-جوشقون ~ COŞQUN
-جوشقونلاشما ~ COŞQUNLAŞMA
-جوشقونلاشماق ~ COŞQUNLAŞMAQ
-جوشقونلوق ~ COŞQUNLUQ
-جوشماق ~ COŞMAQ
-جوغرافیاشوناسلیق ~ COĞRAFİYAŞÜNASLIQ
-جؤکه ~ CÖKƏ
-جؤکه‌لیک ~ CÖKƏLİK
-جؤنگه ~ CÖNGƏ
-جؤوهر ~ CÖVHƏR
-جؤوهرنانه ~ CÖVHƏRNANƏ
-جؤولان ~ CÖVLAN
-جؤولانگاه ~ CÖVLANGAH
-جؤور ~ CÖVR
-جؤووز ~ CÖVÜZ
-جؤووزقیران ~ CÖVÜZQIRAN
-جؤوزه ~ CÖVZƏ
-جوببولو ~ CUBBULU
-جوهود ~ CUHUD
-جوققولداما ~ CUQQULDAMA
-جوققولداماق ~ CUQQULDAMAQ
-جولفا ~ CULFA
-جومبولو ~ CUMBULU
-جومبولولوق ~ CUMBULULUQ
-جومدورما ~ CUMDURMA
-جوم‌دورماق ~ CUMDURMAQ
-جومما ~ CUMMA
-جومماق ~ CUMMAQ
-جوموخماق ~ CUMUXMAQ
-جونا‌لی ~ CUNALI
-جونقوش ~ CUNQUŞ
-جور ~ CUR
-جورلاشما ~ CURLAŞMA
-جورلاشماق ~ CURLAŞMAQ
-جورولداما ~ CURULDAMA
-جورولداماق ~ CURULDAMAQ
-جوش ~ CUŞ
-جووار ~ CUVAR
-جوببه ~ CÜBBƏ
-جوببه‌لی ~ CÜBBƏLİ
-جوجه ~ CÜCƏ
-جوجگؤز ~ CÜCƏGÖZ
-جوجگؤزو ~ CÜCƏGÖZÜ
-جوجپلوو ~ CÜCƏPLOV
-جوجردیلمه ~ CÜCƏRDİLMƏ
-جوجردیلمک ~ CÜCƏRDİLMƏK
-جوجرمه ~ CÜCƏRMƏ
-جوجرمک ~ CÜCƏRMƏK
-جوجرتی ~ CÜCƏRTİ
-جوجرتمه ~ CÜCƏRTMƏ
-جوجرتمک ~ CÜCƏRTMƏK
-جوجو ~ CÜCÜ
-جوجویئین ~ CÜCÜYEYƏN
-جوفت ~ CÜFT
-جوککولدمه ~ CÜKKÜLDƏMƏ
-جوککولدمک ~ CÜKKÜLDƏMƏK
-جولگه ~ CÜLGƏ
-جوللوت ~ CÜLLÜT
-جووار ~ CUVAR
-جولوس ~ CÜLUS
-جومه ~ CÜMƏ
-جومخاتان ~ CÜMƏXATAN
-جومهوریت ~ CÜMHURİYYƏT
-جومهوریتچی ~ CÜMHURİYYƏTÇİ
-جمله ~ CÜMLƏ
-جوملقایغی ~ CÜMLƏQAYĞI
-جوملقایغیلیق ~ CÜMLƏQAYĞILIQ
-جوملپرداز ~ CÜMLƏPƏRDAZ
-جوملپردازلیق ~ CÜMLƏPƏRDAZLIQ
-جمله‌سی ~ CÜMLƏSİ
-جوملتانی ~ CÜMLƏTANİ
-جونب ~ CÜNB
-جونگ ~ CÜNG
-جور ~ CÜR
-جولوس ~ CÜLUS
-جوربجور ~ CÜRBƏCÜR
-جوربجورلوک ~ CÜRBƏCÜRLÜK
-جوردک ~ CÜRDƏK
-جور1 ~ CÜRƏ1
-جور2 ~ CÜRƏ2
-جور3 ~ CÜRƏ3
-جورلشمه ~ CÜRƏLƏŞMƏ
-جوره‌لشمک ~ CÜRƏLƏŞMƏK
-جورت ~ CÜRƏT
-جورتله ~ CÜRƏTLƏ
-جورتلندیرمه ~ CÜRƏTLƏNDİRMƏ
-جورتلن‌دیرمک ~ CÜRƏTLƏNDİRMƏK
-جورتلنمه ~ CÜRƏTLƏNMƏ
-جورتلنمک ~ CÜRƏTLƏNMƏK
-جورت‌لی ~ CÜRƏTLİ
-جورت‌لی‌لیک ~ CÜRƏTLİLİK
-جورت‌سیز ~ CÜRƏTSİZ
-جورت‌سیزلیک ~ CÜRƏTSİZLİK
-جورلمه ~ CÜRLƏMƏ
-جورلمک ~ CÜRLƏMƏK
-جورم ~ CÜRM
-جوربجور ~ CÜRBƏCÜR
-جوسسه ~ CÜSSƏ
-جوسسه‌لی ~ CÜSSƏLİ
-جوت1 ~ CÜT1
-جوت2 ~ CÜT2
-جوتچو ~ CÜTÇÜ
-جوتدیرناق‌لی‌لار ~ CÜTDIRNAQLILAR
-جوتللک‌لی ~ CÜTLƏLƏKLİ
-جوتلمه ~ CÜTLƏMƏ
-جوتلمک ~ CÜTLƏMƏK
-جوتلشدیریلمه ~ CÜTLƏŞDİRİLMƏ
-جوتلشدیریلمک ~ CÜTLƏŞDİRİLMƏK
-جوتلشدیرمه ~ CÜTLƏŞDİRMƏ
-جوتلش‌دیرمک ~ CÜTLƏŞDİRMƏK
-جوتلشمه ~ CÜTLƏŞMƏ
-جوتلشمک ~ CÜTLƏŞMƏK
-جوسسه ~ CÜSSƏ
-جوتلییجی ~ CÜTLƏYİCİ
-جوتلوک1 ~ CÜTLÜK1
-جوتلوک2 ~ CÜTLÜK2
-جوتلوکده ~ CÜTLÜKDƏ
-جوتتوخوم‌لولار ~ CÜTTOXUMLULAR
-جووللاغی ~ CÜVƏLLAĞI
-جووللاغیلیق ~ CÜVƏLLAĞILIQ
-جوگولدمه ~ CÜYÜLDƏMƏ
-جوگولدمک ~ CÜYÜLDƏMƏK
-جوگولتو ~ CÜYÜLTÜ
-جوگور ~ CÜYÜR
-جوز ~ CÜZ
-جوزام ~ CÜZAM
-جوزام‌لی ~ CÜZAMLI
-جزعی ~ CÜZİ
-جزعی‌لیک ~ CÜZİLİK
-جوزوی ~ CÜZVİ
-جوتلییجی ~ CÜTLƏYİCİ
-چ ~ Ç
-چادیر ~ ÇADIR
-چادیرچی ~ ÇADIRÇI
-چادرا ~ ÇADRA
-چادرا‌لی ~ ÇADRALI
-چادرا‌سیز ~ ÇADRASIZ
-چاغ1 ~ ÇAĞ1
-چاغ2 ~ ÇAĞ2
-چاغا ~ ÇAĞA
-چاغالیق ~ ÇAĞALIQ
-چاغیلتی ~ ÇAĞILTI
-چاغیریجی ~ ÇAĞIRICI
-چاغیریلما ~ ÇAĞIRILMA
-چاغیریلماق ~ ÇAĞIRILMAQ
-چاغیریم ~ ÇAĞIRIM
-چاغیریش ~ ÇAĞIRIŞ
-چ ~ Ç
-چاغیریشچی ~ ÇAĞIRIŞÇI
-چاغیریشما ~ ÇAĞIRIŞMA
-چاغیریشماق ~ ÇAĞIRIŞMAQ
-چاغیرما ~ ÇAĞIRMA
-چاغیرماق ~ ÇAĞIRMAQ
-چاغیرتی ~ ÇAĞIRTI
-چاغیرتما ~ ÇAĞIRTMA
-چاغیرتماق ~ ÇAĞIRTMAQ
-چاغلاما ~ ÇAĞLAMA
-چاغلاماق ~ ÇAĞLAMAQ
-چاغلایان ~ ÇAĞLAYAN
-چاغیریشچی ~ ÇAĞIRIŞÇI
-چاهارشنبه ~ ÇAHARŞƏNBƏ
-چاخچاخ ~ ÇAXÇAX
-چاخچور ~ ÇAXÇUR
-چاخیجی ~ ÇAXICI
-چاخیر ~ ÇAXIR
-چاخیرچی ~ ÇAXIRÇI
-چاخیرچیلیق ~ ÇAXIRÇILIQ
-چاخیرساتان ~ ÇAXIRSATAN
-چاخیش ~ ÇAXIŞ
-چاخما ~ ÇAXMA
-چاخماق1 ~ ÇAXMAQ1
-چاخماق2 ~ ÇAXMAQ2
-چاخماقداشی ~ ÇAXMAQDAŞI
-چاخماق‌لی ~ ÇAXMAQLI
-چاخناشدیرما ~ ÇAXNAŞDIRMA
-چاخناش‌دیرماق ~ ÇAXNAŞDIRMAQ
-چاخناشیق ~ ÇAXNAŞIQ
-چاهارشنبه ~ ÇAHARŞƏNBƏ
-چاخناشما ~ ÇAXNAŞMA
-چاخناشماق ~ ÇAXNAŞMAQ
-چاقیل ~ ÇAQIL
-چاققال ~ ÇAQQAL
-چاققالبوغان ~ ÇAQQALBOĞAN
-چاققیلداما ~ ÇAQQILDAMA
-چاققیلداماق ~ ÇAQQILDAMAQ
-چاققیلتی ~ ÇAQQILTI
-چال ~ ÇAL
-چالا ~ ÇALA
-چالاجیق ~ ÇALACIQ
-چاخناشما ~ ÇAXNAŞMA
-چالاغان ~ ÇALAĞAN
-چالالاما ~ ÇALALAMA
-چالالاماق ~ ÇALALAMAQ
-چالالانما ~ ÇALALANMA
-چالالانماق ~ ÇALALANMAQ
-چالدیرما ~ ÇALDIRMA
-چال‌دیرماق ~ ÇALDIRMAQ
-چالغی1 ~ ÇALĞI1
-چالغی2 ~ ÇALĞI2
-چالغیچی ~ ÇALĞIÇI
-چالغیچیلیق ~ ÇALĞIÇILIQ
-چالغیلاماق ~ ÇALĞILAMAQ
-چالخالاما ~ ÇALXALAMA
-چالخالاماق ~ ÇALXALAMAQ
-چالخالانما ~ ÇALXALANMA
-چالخالانماق ~ ÇALXALANMAQ
-چالخاما ~ ÇALXAMA
-چالخاماق ~ ÇALXAMAQ
-چالخانیش ~ ÇALXANIŞ
-چالخانما ~ ÇALXANMA
-چالخانماق ~ ÇALXANMAQ
-چالخانتی ~ ÇALXANTI
-چالی ~ ÇALI
-چالیقوشو ~ ÇALIQUŞU
-چالین ~ ÇALIN
-چالینچی ~ ÇALINÇI
-چالینما ~ ÇALINMA
-چالینماق ~ ÇALINMAQ
-چالخالاماق ~ ÇALXALAMAQ
-چالیشدیرما ~ ÇALIŞDIRMA
-چالیش‌دیرماق ~ ÇALIŞDIRMAQ
-چالیشقان ~ ÇALIŞQAN
-چالیشقانلیق ~ ÇALIŞQANLIQ
-چالیشما ~ ÇALIŞMA
-چالیشماق ~ ÇALIŞMAQ
-چالما1 ~ ÇALMA1
-چالما2 ~ ÇALMA2
-چالما3 ~ ÇALMA3
-چالیشدیرما ~ ÇALIŞDIRMA
-چالماق1 ~ ÇALMAQ1
-چالماق2 ~ ÇALMAQ2
-چالماق3 ~ ÇALMAQ3
-چالما‌لی ~ ÇALMALI
-چالوو ~ ÇALOV
-چالماق ~ ÇALMAQ
-چالووواری ~ ÇALOVVARİ
-چالپاناق ~ ÇALPANAQ
-چالپاشیق ~ ÇALPAŞIQ
-چاما‌دان ~ ÇAMADAN
-چامیر ~ ÇAMIR
-چامیرلانما ~ ÇAMIRLANMA
-چامیرلانماق ~ ÇAMIRLANMAQ
-چامیرلاشما ~ ÇAMIRLAŞMA
-چامیرلاشماق ~ ÇAMIRLAŞMAQ
-چامیرلی ~ ÇAMIRLI
-چامیرلیق ~ ÇAMIRLIQ
-چاناق ~ ÇANAQ
-چاناق‌لی ~ ÇANAQLI
-چانتا ~ ÇANTA
-چانتا‌لی ~ ÇANTALI
-چاپ ~ ÇAP
-چاپا‌جاق ~ ÇAPACAQ
-چاپاق ~ ÇAPAQ
-چاپالاما ~ ÇAPALAMA
-چاپالاماق ~ ÇAPALAMAQ
-چاپار ~ ÇAPAR
-چاناق‌لی ~ ÇANAQLI
-چاپا‌راق ~ ÇAPARAQ
-چاپا‌راقلاما ~ ÇAPARAQLAMA
-چاپا‌راقلاماق ~ ÇAPARAQLAMAQ
-چاپارخانا ~ ÇAPARXANA
-چاپچی ~ ÇAPÇI
-چاپچیلیق ~ ÇAPÇILIQ
-چاپ‌خانا ~ ÇAPXANA
-چاپیق ~ ÇAPIQ
-چاپیلما ~ ÇAPILMA
-چاپیلماق ~ ÇAPILMAQ
-چاپیش ~ ÇAPIŞ
-چاپیشما ~ ÇAPIŞMA
-چاپیشماق ~ ÇAPIŞMAQ
-چاپقین ~ ÇAPQIN
-چاپقینچی ~ ÇAPQINÇI
-چاپقینچیلیق ~ ÇAPQINÇILIQ
-چاپما ~ ÇAPMA
-چاپماق ~ ÇAPMAQ
-چاپا‌راق ~ ÇAPARAQ
-چاپووول ~ ÇAPOVUL
-چاپووولچولوق ~ ÇAPOVULÇULUQ
-چار ~ ÇAR
-چارداق ~ ÇARDAQ
-چارداق‌لی ~ ÇARDAQLI
-چاره ~ ÇARƏ
-چاره‌سیز ~ ÇARƏSİZ
-چاره‌سیزلیک ~ ÇARƏSİZLİK
-چارگاه ~ ÇARGAH
-چارگول ~ ÇARGÜL
-چارهوووز ~ ÇARHOVUZ
-چارهوووزلو ~ ÇARHOVUZLU
-چارخ ~ ÇARX
-چارخچی ~ ÇARXÇI
-چارخچیلیق ~ ÇARXÇILIQ
-چارخی: ~ ÇARXI:
-چارخشکیل‌لی ~ ÇARXŞƏKİLLİ
-چارخواری ~ ÇARXVARİ
-چاریق ~ ÇARIQ
-چاریقچی ~ ÇARIQÇI
-چاریقچیلیق ~ ÇARIQÇILIQ
-چاریق‌لی ~ ÇARIQLI
-چاریقلیق ~ ÇARIQLIQ
-چاریزم ~ ÇARİZM
-چارقات ~ ÇARQAT
-چاره‌سیزلیک ~ ÇARƏSİZLİK
-چارلیق ~ ÇARLIQ
-چارمیخ ~ ÇARMIX
-چارپاشیق ~ ÇARPAŞIQ
-چارپایی ~ ÇARPAYI
-چارپاییلیق ~ ÇARPAYILIQ
-چارپاز ~ ÇARPAZ
-چارپازلاما ~ ÇARPAZLAMA
-چارپازلاماق ~ ÇARPAZLAMAQ
-چارپازلانما ~ ÇARPAZLANMA
-چارپازلانماق ~ ÇARPAZLANMAQ
-چارپازلاشدیریلما ~ ÇARPAZLAŞDIRILMA
-چارپازلاشدیریلماق ~ ÇARPAZLAŞDIRILMAQ
-چارپازلاشدیرما ~ ÇARPAZLAŞDIRMA
-چارلیق ~ ÇARLIQ
-چارپازلاش‌دیرماق ~ ÇARPAZLAŞDIRMAQ
-چارپازلاشما ~ ÇARPAZLAŞMA
-چارپازلاشماق ~ ÇARPAZLAŞMAQ
-چارپیلما ~ ÇARPILMA
-چارپیلماق ~ ÇARPILMAQ
-چارپیشما ~ ÇARPIŞMA
-چارپیشماق ~ ÇARPIŞMAQ
-چارپما ~ ÇARPMA
-چارپماق ~ ÇARPMAQ
-چارسو ~ ÇARSU
-چارشاب ~ ÇARŞAB
-چارشاب‌لی ~ ÇARŞABLI
-چارشاب‌سیز ~ ÇARŞABSIZ
-چارشی ~ ÇARŞI
-چارتئر ~ ÇARTER
-چاروادار ~ ÇARVADAR
-چاروادارباشی ~ ÇARVADARBAŞI
-چاروادارلیق ~ ÇARVADARLIQ
-چارپازلاش‌دیرماق ~ ÇARPAZLAŞDIRMAQ
-چاش ~ ÇAŞ
-چاشباش ~ ÇAŞBAŞ
-چاشدیرما ~ ÇAŞDIRMA
-چاش‌دیرماق ~ ÇAŞDIRMAQ
-چاشی ~ ÇAŞI
-چاشیر ~ ÇAŞIR
-چاشقین ~ ÇAŞQIN
-چاشقینلیق ~ ÇAŞQINLIQ
-چاش ~ ÇAŞ
-چاشما ~ ÇAŞMA
-چاشماق ~ ÇAŞMAQ
-چاشت ~ ÇAŞT
-چات ~ ÇAT
-چاتاق ~ ÇATAQ
-چاتاقلاما ~ ÇATAQLAMA
-چاتاقلاماق ~ ÇATAQLAMAQ
-چاتاقلانما ~ ÇATAQLANMA
-چاتاقلانماق ~ ÇATAQLANMAQ
-چاتال ~ ÇATAL
-چاتاللانما ~ ÇATALLANMA
-چاتاللانماق ~ ÇATALLANMAQ
-چاتدیریلما ~ ÇATDIRILMA
-چاتدیریلماق ~ ÇATDIRILMAQ
-چاتدیرما ~ ÇATDIRMA
-چات‌دیرماق ~ ÇATDIRMAQ
-چاتی1 ~ ÇATI1
-چاتی2 ~ ÇATI2
-چاتیق ~ ÇATIQ
-چاتیققاش ~ ÇATIQQAŞ
-چاتیلاما ~ ÇATILAMA
-چاتیلاماق ~ ÇATILAMAQ
-چاتیلی1 ~ ÇATILI1
-چاتیلی2 ~ ÇATILI2
-چاتیلما ~ ÇATILMA
-چاتیلماق ~ ÇATILMAQ
-چاتیلتی ~ ÇATILTI
-چاتیرداما ~ ÇATIRDAMA
-چاتیرداماق ~ ÇATIRDAMAQ
-چاتیرتی ~ ÇATIRTI
-چاتیش ~ ÇATIŞ
-چاتیشما ~ ÇATIŞMA
-چاتیشماق ~ ÇATIŞMAQ
-چاتلاق ~ ÇATLAQ
-چاتلاما ~ ÇATLAMA
-چاتلاماق ~ ÇATLAMAQ
-چاتلاتما ~ ÇATLATMA
-چاتلاتماق ~ ÇATLATMAQ
-چات‌لی ~ ÇATLI
-چاتما1 ~ ÇATMA1
-چاتما2 ~ ÇATMA2
-چاتماق1 ~ ÇATMAQ1
-چاتماق2 ~ ÇATMAQ2
-چاتمامازلیق ~ ÇATMAMAZLIQ
-چاویستان ~ ÇAVISTAN
-چای1 ~ ÇAY1
-چای2 ~ ÇAY2
-چایان ~ ÇAYAN
-چایاشاغی ~ ÇAYAŞAĞI
-چایباسار ~ ÇAYBASAR
-چایبئجرن ~ ÇAYBECƏRƏN
-چایچی ~ ÇAYÇI
-چایچی‌خانا ~ ÇAYÇIXANA
-چایچیلیق ~ ÇAYÇILIQ
-چای‌دان ~ ÇAYDAN
-چایداشی ~ ÇAYDAŞI
-چایترافی ~ ÇAYƏTRAFI
-چای‌خانا ~ ÇAYXANA
-چایخرچنگی ~ ÇAYXƏRÇƏNGİ
-چایخور ~ ÇAYXOR
-چاییر ~ ÇAYIR
-چاییرلیق ~ ÇAYIRLIQ
-چایقابی ~ ÇAYQABI
-چایقیراغی ~ ÇAYQIRAĞI
-چایقوووشان ~ ÇAYQOVUŞAN
-چایلاق ~ ÇAYLAQ
-چایلاما ~ ÇAYLAMA
-چایلاماق ~ ÇAYLAMAQ
-چاینیک ~ ÇAYNİK
-چایپولو ~ ÇAYPULU
-چایسونگری ~ ÇAYSÜNGƏRİ
-چای‌سوزن ~ ÇAYSÜZƏN
-چایتیکانی ~ ÇAYTİKANI
-چایییغان ~ ÇAYYIĞAN
-چاییوخاری ~ ÇAYYUXARI
-چئ ~ ÇE
-چئچئن ~ ÇEÇEN
-چئچئنجه ~ ÇEÇENCƏ
-چئچه‌له: ~ ÇEÇƏLƏ:
-چئچمه ~ ÇEÇƏMƏ
-چئچمک ~ ÇEÇƏMƏK
-چئخ ~ ÇEX
-چئخجه ~ ÇEXCƏ
-چئخول ~ ÇEXUL
-چئخول‌لو ~ ÇEXOLLU
-چئک ~ ÇEK
-چایقوووشان ~ ÇAYQOVUŞAN
-چئکب ~ ÇEKB
-چئمپیون ~ ÇEMPİUN
-چئمپیونبت ~ ÇEMPİONBT
-چئمپیونلوق ~ ÇEMPİONLUQ
-چئرتیوژ ~ ÇERTYUJ
-چئرتیوژچو ~ ÇERTYOJÇU
-چئروون ~ ÇERVUN
-چئسوچب ~ ÇESUÇB
-چئشید ~ ÇEŞİD
-چئشیدلمه ~ ÇEŞİDLƏMƏ
-چئشیدلمک ~ ÇEŞİDLƏMƏK
-چئشیدلنمه ~ ÇEŞİDLƏNMƏ
-چئشیدلنمک ~ ÇEŞİDLƏNMƏK
-چئشیدلییجی ~ ÇEŞİDLƏYİCİ
-چئشیدلی ~ ÇEŞİDLİ
-چئشم ~ ÇEŞM
-چئشمه ~ ÇEŞMƏ
-چئشمک ~ ÇEŞMƏK
-چئشمکچی ~ ÇEŞMƏKÇİ
-چئشمک‌لی ~ ÇEŞMƏKLİ
-چئشمه‌لی ~ ÇEŞMƏLİ
-چئشنی ~ ÇEŞNİ
-چئشنی‌لی ~ ÇEŞNİLİ
-چئشت ~ ÇEŞT
-چئویک ~ ÇEVİK
-چئویکجه ~ ÇEVİKCƏ
-چئویکلشمه ~ ÇEVİKLƏŞMƏ
-چئویکلشمک ~ ÇEVİKLƏŞMƏK
-چئویک‌لیک ~ ÇEVİKLİK
-چئویرمک ~ ÇEVİRMƏK
-چئویرتمه ~ ÇEVİRTMƏ
-چئویرتمک ~ ÇEVİRTMƏK
-چئوره ~ ÇEVRƏ
-چئوره‌لمه ~ ÇEVRƏLƏMƏ
-چئوره‌لمک ~ ÇEVRƏLƏMƏK
-چئورلنمه ~ ÇEVRƏLƏNMƏ
-چئوره‌لنمک ~ ÇEVRƏLƏNMƏK
-چئوریکمه ~ ÇEVRİKMƏ
-چئوریکمک ~ ÇEVRİKMƏK
-چئوریلیش ~ ÇEVRİLİŞ
-چئوریلمه ~ ÇEVRİLMƏ
-چئوریلمک ~ ÇEVRİLMƏK
-چئوریم ~ ÇEVRİM
-چئینم ~ ÇEYNƏM
-چئینمه ~ ÇEYNƏMƏ
-چئینمک ~ ÇEYNƏMƏK
-چئویرتمه ~ ÇEVİRTMƏ
-چئیننمه ~ ÇEYNƏNMƏ
-چئیننمک ~ ÇEYNƏNMƏK
-چئیننمیش ~ ÇEYNƏNMİŞ
-چئزمک ~ ÇEZMƏK
-چهرایی ~ ÇƏHRAYI
-چهراییلاشدیرما ~ ÇƏHRAYILAŞDIRMA
-چهراییلاش‌دیرماق ~ ÇƏHRAYILAŞDIRMAQ
-چهراییلاشما ~ ÇƏHRAYILAŞMA
-چهراییلاشماق ~ ÇƏHRAYILAŞMAQ
-چهراییلیق ~ ÇƏHRAYILIQ
-چکدیرمه ~ ÇƏKDİRMƏ
-چک‌دیرمک ~ ÇƏKDİRMƏK
-چکلک ~ ÇƏKƏLƏK
-چکی1 ~ ÇƏKİ1
-چئیننمه ~ ÇEYNƏNMƏ
-چکی2 ~ ÇƏKİ2
-چکی3 ~ ÇƏKİ3
-چکیبالیغی ~ ÇƏKİBALIĞI
-چکیج ~ ÇƏKİC
-چکیج‌لی ~ ÇƏKİCLİ
-چکیک ~ ÇƏKİK
-چکیل ~ ÇƏKİL
-چکی‌لی ~ ÇƏKİLİ
-چکیلیش ~ ÇƏKİLİŞ
-چکیل‌لیک ~ ÇƏKİLLİK
-چکیلمه ~ ÇƏKİLMƏ
-چکیلمک ~ ÇƏKİLMƏK
-چکی ~ ÇƏKİ
-چکیم ~ ÇƏKİM
-چکیندیرمه ~ ÇƏKİNDİRMƏ
-چکین‌دیرمک ~ ÇƏKİNDİRMƏK
-چکینگن ~ ÇƏKİNGƏN
-چکینگن‌لیک ~ ÇƏKİNGƏNLİK
-چکینمه ~ ÇƏKİNMƏ
-چکینمه‌دن ~ ÇƏKİNMƏDƏN
-چکینمک ~ ÇƏKİNMƏK
-چکینمز ~ ÇƏKİNMƏZ
-چکینتی ~ ÇƏKİNTİ
-چکی‌سیز ~ ÇƏKİSİZ
-چکی‌سیزلیک ~ ÇƏKİSİZLİK
-چکیشدیرمه ~ ÇƏKİŞDİRMƏ
-چکیش‌دیرمک ~ ÇƏKİŞDİRMƏK
-چکیشمه ~ ÇƏKİŞMƏ
-چکیشمک ~ ÇƏKİŞMƏK
-چکمه ~ ÇƏKMƏ
-چکمه‌جه ~ ÇƏKMƏCƏ
-چکمچی ~ ÇƏKMƏÇİ
-چکمچی‌لیک ~ ÇƏKMƏÇİLİK
-چکمک ~ ÇƏKMƏK
-چکمه ~ ÇƏKMƏ
-چکمه‌لی ~ ÇƏKMƏLİ
-چکمه‌لیک ~ ÇƏKMƏLİK
-چکمه‌سیلن ~ ÇƏKMƏSİLƏN
-چلنگ ~ ÇƏLƏNG
-چلیک1 ~ ÇƏLİK1
-چلیک2 ~ ÇƏLİK2
-چلیم ~ ÇƏLİM
-چلیم‌لی ~ ÇƏLİMLİ
-چلیم‌سیز ~ ÇƏLİMSİZ
-چللک ~ ÇƏLLƏK
-چللکجیک ~ ÇƏLLƏKCİK
-چللکچی ~ ÇƏLLƏKÇİ
-چللکچی‌لیک ~ ÇƏLLƏKÇİLİK
-چلپشیک ~ ÇƏLPƏŞİK
-چلتیک ~ ÇƏLTİK
-چلتیکچی ~ ÇƏLTİKÇİ
-چلتیکچی‌لیک ~ ÇƏLTİKÇİLİK
-چلتیک‌لی ~ ÇƏLTİKLİ
-چلتیک‌لیک ~ ÇƏLTİKLİK
-چم ~ ÇƏM
-چمن ~ ÇƏMƏN
-چمنجیک ~ ÇƏMƏNCİK
-چمنچی ~ ÇƏMƏNÇİ
-چمنچی‌لیک ~ ÇƏMƏNÇİLİK
-چمن‌لی ~ ÇƏMƏNLİ
-چمن‌لیک ~ ÇƏMƏNLİK
-چمکیرمه ~ ÇƏMKİRMƏ
-چمکیرمک ~ ÇƏMKİRMƏK
-چللک ~ ÇƏLLƏK
-چن1 ~ ÇƏN1
-چن2 ~ ÇƏN2
-چنبر ~ ÇƏNBƏR
-چنبرقویروق ~ ÇƏNBƏRQUYRUQ
-چنبرقویروق‌لو ~ ÇƏNBƏRQUYRUQLU
-چنبرلمه ~ ÇƏNBƏRLƏMƏ
-چنبرلمک ~ ÇƏNBƏRLƏMƏK
-چنه ~ ÇƏNƏ
-چن ~ ÇƏN
-چنبازار ~ ÇƏNƏBAZAR
-چنلشمه ~ ÇƏNƏLƏŞMƏ
-چنه‌لشمک ~ ÇƏNƏLƏŞMƏK
-چنگ1 ~ ÇƏNG1
-چنگ2 ~ ÇƏNG2
-چنگ3 ~ ÇƏNG3
-چنگ4 ~ ÇƏNG4
-چنگه ~ ÇƏNGƏ
-چنگل ~ ÇƏNGƏL
-چنگه‌لمه ~ ÇƏNGƏLƏMƏ
-چنگه‌لمک ~ ÇƏNGƏLƏMƏK
-چنگلشمه ~ ÇƏNGƏLƏŞMƏ
-چنگه‌لشمک ~ ÇƏNGƏLƏŞMƏK
-چنگللمه ~ ÇƏNGƏLLƏMƏ
-چنگللمک ~ ÇƏNGƏLLƏMƏK
-چنگللنمه ~ ÇƏNGƏLLƏNMƏ
-چنگللنمک ~ ÇƏNGƏLLƏNMƏK
-چنگی ~ ÇƏNGİ
-چنگ‌لیک ~ ÇƏNGLİK
-چنلشمه ~ ÇƏNLƏŞMƏ
-چنلشمک ~ ÇƏNLƏŞMƏK
-چن‌لی ~ ÇƏNLİ
-چپ ~ ÇƏP
-چپبوجاق‌لی ~ ÇƏPBUCAQLI
-چپکی ~ ÇƏPƏKİ
-چپل ~ ÇƏPƏL
-چپندازی ~ ÇƏPƏNDAZI
-چپر ~ ÇƏPƏR
-چپرلمه ~ ÇƏPƏRLƏMƏ
-چنگلشمه ~ ÇƏNGƏLƏŞMƏ
-چپرلمک ~ ÇƏPƏRLƏMƏK
-چپرلنمه ~ ÇƏPƏRLƏNMƏ
-چپرلنمک ~ ÇƏPƏRLƏNMƏK
-چپرلنمیش ~ ÇƏPƏRLƏNMİŞ
-چپرلی ~ ÇƏPƏRLİ
-چپگؤز ~ ÇƏPGÖZ
-چپگؤزلوک ~ ÇƏPGÖZLÜK
-چپیک1 ~ ÇƏPİK1
-چپیک2 ~ ÇƏPİK2
-چپینه ~ ÇƏPİNƏ
-چپیش ~ ÇƏPİŞ
-چپکن ~ ÇƏPKƏN
-چپلشمه ~ ÇƏPLƏŞMƏ
-چپلشمک ~ ÇƏPLƏŞMƏK
-چر ~ ÇƏR
-چرچی ~ ÇƏRÇİ
-چرچی‌لیک ~ ÇƏRÇİLİK
-چرچیوه ~ ÇƏRÇİVƏ
-چپرلمک ~ ÇƏPƏRLƏMƏK
-چرچیوه‌لمه ~ ÇƏRÇİVƏLƏMƏ
-چرچیوه‌لمک ~ ÇƏRÇİVƏLƏMƏK
-چرچیوه‌لی ~ ÇƏRÇİVƏLİ
-چردک ~ ÇƏRDƏK
-چردک‌لی ~ ÇƏRDƏKLİ
-چردک‌سیز ~ ÇƏRDƏKSİZ
-چردیمیش ~ ÇƏRDƏYMİŞ
-چرک ~ ÇƏRƏK
-چرکه ~ ÇƏRƏKƏ
-چرن ~ ÇƏRƏN
-چرنچی ~ ÇƏRƏNÇİ
-چرنچی‌لیک ~ ÇƏRƏNÇİLİK
-چرندیمیش ~ ÇƏRƏNDƏYMİŞ
-چرنلمه ~ ÇƏRƏNLƏMƏ
-چرنلمک ~ ÇƏRƏNLƏMƏK
-چرز ~ ÇƏRƏZ
-چرخ ~ ÇƏRX
-چری ~ ÇƏRİ
-چرکز ~ ÇƏRKƏZ
-چرکزجه ~ ÇƏRKƏZCƏ
-چرکزی ~ ÇƏRKƏZİ
-چرلمه ~ ÇƏRLƏMƏ
-چرلمک ~ ÇƏRLƏMƏK
-چرلنمه ~ ÇƏRLƏNMƏ
-چرلنمک ~ ÇƏRLƏNMƏK
-چرلتمه ~ ÇƏRLƏTMƏ
-چرلتمک ~ ÇƏRLƏTMƏK
-چرمکی ~ ÇƏRMƏKİ
-چرپلنگ ~ ÇƏRPƏLƏNG
-چرشنبه ~ ÇƏRŞƏNBƏ
-چرتیک ~ ÇƏRTİK
-چرتیکلمه ~ ÇƏRTİKLƏMƏ
-چرتیکلمک ~ ÇƏRTİKLƏMƏK
-چرتیلمه ~ ÇƏRTİLMƏ
-چرتیلمک ~ ÇƏRTİLMƏK
-چرتمه ~ ÇƏRTMƏ
-چرتمک ~ ÇƏRTMƏK
-چته ~ ÇƏTƏ
-چتچی ~ ÇƏTƏÇİ
-چتن ~ ÇƏTƏN
-چری ~ ÇƏRİ
-چتنه ~ ÇƏTƏNƏ
-چتین ~ ÇƏTİN
-چتینلشدیریلمه ~ ÇƏTİNLƏŞDİRİLMƏ
-چتینلشدیریلمک ~ ÇƏTİNLƏŞDİRİLMƏK
-چتینلشدیرمه ~ ÇƏTİNLƏŞDİRMƏ
-چتینلش‌دیرمک ~ ÇƏTİNLƏŞDİRMƏK
-چتینلشمه ~ ÇƏTİNLƏŞMƏ
-چتینلشمک ~ ÇƏTİNLƏŞMƏK
-چتین‌لیک ~ ÇƏTİNLİK
-چتیر ~ ÇƏTİR
-چتنه ~ ÇƏTƏNƏ
-چتیرجیک ~ ÇƏTİRCİK
-چتیرچیچک‌لی‌لر ~ ÇƏTİRÇİÇƏKLİLƏR
-چتیرلی ~ ÇƏTİRLİ
-چتور ~ ÇƏTVƏR
-چییردک ~ ÇƏYİRDƏK
-چییردک‌لی ~ ÇƏYİRDƏKLİ
-چییردک‌سیز ~ ÇƏYİRDƏKSİZ
-چییرتکه ~ ÇƏYİRTKƏ
-چیغ ~ ÇIĞ
-چیغیرغان ~ ÇIĞIRĞAN
-چیغیریق ~ ÇIĞIRIQ
-چیغیریشما ~ ÇIĞIRIŞMA
-چیغیریشماق ~ ÇIĞIRIŞMAQ
-چیغیرما ~ ÇIĞIRMA
-چیغیرماق ~ ÇIĞIRMAQ
-چیغیرتی ~ ÇIĞIRTI
-چتیرجیک ~ ÇƏTİRCİK
-چیغیرتما1 ~ ÇIĞIRTMA1
-چیغیرتما2 ~ ÇIĞIRTMA2
-چیغیرتماق ~ ÇIĞIRTMAQ
-چیغیرتمالیق ~ ÇIĞIRTMALIQ
-چیغلیق ~ ÇIĞLIQ
-چیغناماق1 ~ ÇIĞNAMAQ1
-چیغناماق2 ~ ÇIĞNAMAQ2
-چیخا‌جاق ~ ÇIXACAQ
-چیخان ~ ÇIXAN
-چیخار ~ ÇIXAR
-چیخاریجی ~ ÇIXARICI
-چیخاریلما ~ ÇIXARILMA
-چیخاریلماق ~ ÇIXARILMAQ
-چیخاریش ~ ÇIXARIŞ
-چیغیرتما ~ ÇIĞIRTMA
-چیخداش ~ ÇIXDAŞ
-چیخداشچی ~ ÇIXDAŞÇI
-چیخیق ~ ÇIXIQ
-چیخیلان ~ ÇIXILAN
-چیخیلماز ~ ÇIXILMAZ
-چیخینتی ~ ÇIXINTI
-چیخیش ~ ÇIXIŞ
-چیخیشلیق: ~ ÇIXIŞLIQ:
-چیخما ~ ÇIXMA
-چیخماق ~ ÇIXMAQ
-چیخیشلیق ~ ÇIXIŞLIQ
-چیخماز ~ ÇIXMAZ
-چیققیلداما ~ ÇIQQILDAMA
-چیققیلداماق ~ ÇIQQILDAMAQ
-چیققیلداتما ~ ÇIQQILDATMA
-چیققیلداتماق ~ ÇIQQILDATMAQ
-چیققیلتی ~ ÇIQQILTI
-چیلداق ~ ÇILDAQ
-چیخیشلیق ~ ÇIXIŞLIQ
-چیلداقلاما ~ ÇILDAQLAMA
-چیلداقلاماق ~ ÇILDAQLAMAQ
-چیلغین ~ ÇILĞIN
-چیلغینلاشما ~ ÇILĞINLAŞMA
-چیلغینلاشماق ~ ÇILĞINLAŞMAQ
-چیلغینلیق ~ ÇILĞINLIQ
-چیلپاق ~ ÇILPAQ
-چیلپاقجا ~ ÇILPAQCA
-چیلپاقلانما ~ ÇILPAQLANMA
-چیلپاقلانماق ~ ÇILPAQLANMAQ
-چیلپاقلاشما ~ ÇILPAQLAŞMA
-چیلپاقلاشماق ~ ÇILPAQLAŞMAQ
-چیلپاقلیق ~ ÇILPAQLIQ
-چیلداقلاما ~ ÇILDAQLAMA
-چیمخیرما ~ ÇIMXIRMA
-چیمخیرماق ~ ÇIMXIRMAQ
-چینقیل ~ ÇINQIL
-چینقیل‌لی ~ ÇINQILLI
-چینقیللیق ~ ÇINQILLIQ
-چینقیلوتو ~ ÇINQILOTU
-چینقیر ~ ÇINQIR
-چینقیریق ~ ÇINQIRIQ
-چینقیرتی ~ ÇINQIRTI
-چینلاما ~ ÇINLAMA
-چینلاماق ~ ÇINLAMAQ
-چینلاتما ~ ÇINLATMA
-چینلاتماق ~ ÇINLATMAQ
-چیرا ~ ÇIRA
-چیراق ~ ÇIRAQ
-چیراقبان ~ ÇIRAQBAN
-چیراقبانلیق ~ ÇIRAQBANLIQ
-چیمخیرما ~ ÇIMXIRMA
-چیرمالاما ~ ÇIRMALAMA
-چیرمالاماق ~ ÇIRMALAMAQ
-چیرمالانما ~ ÇIRMALANMA
-چیرمالانماق ~ ÇIRMALANMAQ
-چیرما‌لی ~ ÇIRMALI
-چیرماما ~ ÇIRMAMA
-چیرماماق ~ ÇIRMAMAQ
-چیرمانما ~ ÇIRMANMA
-چیرمانماق ~ ÇIRMANMAQ
-چیرپی ~ ÇIRPI
-چیرپیلما ~ ÇIRPILMA
-چیرپیلماق ~ ÇIRPILMAQ
-چیرپینیش ~ ÇIRPINIŞ
-چیرپینما ~ ÇIRPINMA
-چیرپینماق ~ ÇIRPINMAQ
-چیرپینتی ~ ÇIRPINTI
-چیرپیشدیرما ~ ÇIRPIŞDIRMA
-چیرپیش‌دیرماق ~ ÇIRPIŞDIRMAQ
-چیرپما ~ ÇIRPMA
-چیرپماق ~ ÇIRPMAQ
-چیرت ~ ÇIRT
-چیرتاچیرت ~ ÇIRTAÇIRT
-چیرتداق ~ ÇIRTDAQ
-چیرتیق ~ ÇIRTIQ
-چیرپینتی ~ ÇIRPINTI
-چیرتیلداما ~ ÇIRTILDAMA
-چیرتیلداماق ~ ÇIRTILDAMAQ
-چیرتیلتی ~ ÇIRTILTI
-چیرتلاق ~ ÇIRTLAQ
-چیرتلاما ~ ÇIRTLAMA
-چیرتلاماق ~ ÇIRTLAMAQ
-چیرتما1 ~ ÇIRTMA1
-چیرتما2 ~ ÇIRTMA2
-چیرتماق ~ ÇIRTMAQ
-چیرتمالاما ~ ÇIRTMALAMA
-چیرتمالاماق ~ ÇIRTMALAMAQ
-چیرتمیق ~ ÇIRTMIQ
-چیبان ~ ÇİBAN
-چیبین ~ ÇİBİN
-چیچه ~ ÇİÇƏ
-چیچک1 ~ ÇİÇƏK1
-چیچک2 ~ ÇİÇƏK2
-چیچکاچما ~ ÇİÇƏKAÇMA
-چیچکایاقجیغی ~ ÇİÇƏKAYAQCIĞI
-چیچکچی ~ ÇİÇƏKÇİ
-چیچکچی‌لیک ~ ÇİÇƏKÇİLİK
-چیچک‌دان ~ ÇİÇƏKDAN
-چیچکدؤیمه ~ ÇİÇƏKDÖYMƏ
-چیچککورلوغو ~ ÇİÇƏKKORLUĞU
-چیچکلمه ~ ÇİÇƏKLƏMƏ
-چیچکلمک ~ ÇİÇƏKLƏMƏK
-چیچکلندیرمه ~ ÇİÇƏKLƏNDİRMƏ
-چیچکلن‌دیرمک ~ ÇİÇƏKLƏNDİRMƏK
-چیچکلنمه ~ ÇİÇƏKLƏNMƏ
-چیچکلنمک ~ ÇİÇƏKLƏNMƏK
-چیچک‌لی ~ ÇİÇƏKLİ
-چیچک‌لیک ~ ÇİÇƏKLİK
-چیچک‌پرست ~ ÇİÇƏKPƏRƏST
-چیچکسئون ~ ÇİÇƏKSEVƏN
-چیچکیاتاغی ~ ÇİÇƏKYATAĞI
-چیچکیئین ~ ÇİÇƏKYEYƏN
-چیفایدا ~ ÇİFAYDA
-چیل1 ~ ÇİL1
-چیچکاچما ~ ÇİÇƏKAÇMA
-چیل2 ~ ÇİL2
-چیل3 ~ ÇİL3
-چیلچی‌راق ~ ÇİLÇIRAQ
-چیلچیراقبان ~ ÇİLÇIRAQBAN
-چیلچی‌راق‌لی ~ ÇİLÇIRAQLI
-چیله ~ ÇİLƏ
-چیلگن ~ ÇİLƏGƏN
-چیلمه ~ ÇİLƏMƏ
-چیلمک ~ ÇİLƏMƏK
-چیلنمه ~ ÇİLƏNMƏ
-چیلنمک ~ ÇİLƏNMƏK
-چیلیک ~ ÇİLİK
-چیلیکلمه ~ ÇİLİKLƏMƏ
-چیلیکلمک ~ ÇİLİKLƏMƏK
-چیلینگ1 ~ ÇİLİNG1
-چیلینگ2 ~ ÇİLİNG2
-چیلینگاغاج ~ ÇİLİNGAĞAC
-چیل ~ ÇİL
-چیلینگر ~ ÇİLİNGƏR
-چیلینگرخانا ~ ÇİLİNGƏRXANA
-چیلینگرلیک ~ ÇİLİNGƏRLİK
-چیلله ~ ÇİLLƏ
-چیل‌لی ~ ÇİLLİ
-چیلوو ~ ÇİLOV
-چیم1 ~ ÇİM1
-چیم2 ~ ÇİM2
-چیمچیشمه ~ ÇİMÇİŞMƏ
-چیمچیشمک ~ ÇİMÇİŞMƏK
-چیمدیک ~ ÇİMDİK
-چیمدیکلمه ~ ÇİMDİKLƏMƏ
-چیمدیکلمک ~ ÇİMDİKLƏMƏK
-چیلینگر ~ ÇİLİNGƏR
-چیمدیکلشمه ~ ÇİMDİKLƏŞMƏ
-چیمدیکلشمک ~ ÇİMDİKLƏŞMƏK
-چیمدیرمه ~ ÇİMDİRMƏ
-چیم‌دیرمک ~ ÇİMDİRMƏK
-چیمرلیک ~ ÇİMƏRLİK
-چیمیر: ~ ÇİMİR:
-چیمیشمه ~ ÇİMİŞMƏ
-چیمیشمک ~ ÇİMİŞMƏK
-چیمیزدیرمه ~ ÇİMİZDİRMƏ
-چیمیزدیرمک ~ ÇİMİZDİRMƏK
-چیمکیرمه ~ ÇİMKİRMƏ
-چیمکیرمک ~ ÇİMKİRMƏK
-چیملمه ~ ÇİMLƏMƏ
-چیملمک ~ ÇİMLƏMƏK
-چیم‌لی ~ ÇİMLİ
-چیممه ~ ÇİMMƏ
-چیممک ~ ÇİMMƏK
-چین1 ~ ÇİN1
-چین2 ~ ÇİN2
-چین3 ~ ÇİN3
-چین4 ~ ÇİN4
-چین5 ~ ÇİN5
-چینار ~ ÇİNAR
-چینارلیق ~ ÇİNARLIQ
-چیمدیکلشمه ~ ÇİMDİKLƏŞMƏ
-چینبچین ~ ÇİNBƏÇİN
-چینجه ~ ÇİNCƏ
-چینه‌دان ~ ÇİNƏDAN
-چینی ~ ÇİNİ
-چینلم1 ~ ÇİNLƏMƏ1
-چینلم2 ~ ÇİNLƏMƏ2
-چینلمک1 ~ ÇİNLƏMƏK1
-چینلمک2 ~ ÇİNLƏMƏK2
-چینلنم1 ~ ÇİNLƏNMƏ1
-چینلنم2 ~ ÇİNLƏNMƏ2
-چینلنمک1 ~ ÇİNLƏNMƏK1
-چینلنمک2 ~ ÇİNLƏNMƏK2
-چین‌لی ~ ÇİNLİ
-چینوونیک ~ ÇİNUVNİK
-چینشوناس ~ ÇİNŞÜNAS
-چینشوناسلیق ~ ÇİNŞÜNASLIQ
-چیریش1 ~ ÇİRİŞ1
-چیریش2 ~ ÇİRİŞ2
-چیرک ~ ÇİRK
-چیرکاب ~ ÇİRKAB
-چینبچین ~ ÇİNBƏÇİN
-چیرکتاب ~ ÇİRKƏTAB
-چیرکگؤتورن ~ ÇİRKGÖTÜRƏN
-چیرکگؤتورمه‌ین ~ ÇİRKGÖTÜRMƏYƏN
-چیرکین ~ ÇİRKİN
-چیرکینلشمه ~ ÇİRKİNLƏŞMƏ
-چیرکینلشمک ~ ÇİRKİNLƏŞMƏK
-چیرکین‌لیک ~ ÇİRKİNLİK
-چیرکلندیریجی ~ ÇİRKLƏNDİRİCİ
-چیرکلندیرمه ~ ÇİRKLƏNDİRMƏ
-چیرکلن‌دیرمک ~ ÇİRKLƏNDİRMƏK
-چیرکلنمه ~ ÇİRKLƏNMƏ
-چیرکلنمک ~ ÇİRKLƏNMƏK
-چیرک‌لی ~ ÇİRKLİ
-چیرتمک ~ ÇİRTMƏK
-چیس ~ ÇİS
-چیسک ~ ÇİSƏK
-چیسه‌لمه ~ ÇİSƏLƏMƏ
-چیسه‌لمک ~ ÇİSƏLƏMƏK
-چیسکین ~ ÇİSKİN
-چیسکینلمه ~ ÇİSKİNLƏMƏ
-چیرکتاب ~ ÇİRKƏTAB
-چیسکینلمک ~ ÇİSKİNLƏMƏK
-چیسکین‌لی ~ ÇİSKİNLİ
-چیت ~ ÇİT
-چیتک ~ ÇİTƏK
-چیولمه ~ ÇİVLƏMƏ
-چیولمک ~ ÇİVLƏMƏK
-چیوزه ~ ÇİVZƏ
-چیوزه‌لی ~ ÇİVZƏLİ
-چی ~ ÇİY
-چیان ~ ÇİYAN
-چیلک ~ ÇİYƏLƏK
-چیگید ~ ÇİYİD
-چیگیدسپن ~ ÇİYİDSƏPƏN
-چیگین ~ ÇİYİN
-چیگینبچیین ~ ÇİYİNBƏÇİYİN
-چیسکینلمک ~ ÇİSKİNLƏMƏK
-چیگین‌لیک ~ ÇİYİNLİK
-چینیدوشوک ~ ÇİYNİDÜŞÜK
-چیرندیرمه ~ ÇİYRƏNDİRMƏ
-چیرن‌دیرمک ~ ÇİYRƏNDİRMƏK
-چیرنمه ~ ÇİYRƏNMƏ
-چیرنمک ~ ÇİYRƏNMƏK
-چیزگینمک ~ ÇİZGİNMƏK
-چوبان ~ ÇOBAN
-چوبانالدا‌دان ~ ÇOBANALDADAN
-چوباناشی ~ ÇOBANAŞI
-چوبانبوزارتماسی ~ ÇOBANBOZARTMASI
-چوبانچیچیی ~ ÇOBANÇİÇƏYİ
-چوبانپپیی ~ ÇOBANƏPPƏYİ
-چوبانی ~ ÇOBANI
-چوبانیتی ~ ÇOBANİTİ
-چوبانقوشو ~ ÇOBANQUŞU
-چوبانلیق ~ ÇOBANLIQ
-چوبانتوخماغی ~ ÇOBANTOXMAĞI
-چوبانتوپپوزو ~ ÇOBANTOPPUZU
-چوبانتوتیی ~ ÇOBANTÜTƏYİ
-چوبانولدوزو ~ ÇOBANULDUZU
-چوبانیاستیغی ~ ÇOBANYASTIĞI
-چوجوق ~ ÇOCUQ
-چوجوقلوق ~ ÇOCUQLUQ
-چودار ~ ÇODAR
-چودارلیق ~ ÇODARLIQ
-چوخ ~ ÇOX
-چوخالدیلما ~ ÇOXALDILMA
-چوخالدیلماق ~ ÇOXALDILMAQ
-چوخاللاهلیلیق ~ ÇOXALLAHLILIQ
-چوخالما ~ ÇOXALMA
-چوخالماق ~ ÇOXALMAQ
-چوخالتما ~ ÇOXALTMA
-چوخالتماق ~ ÇOXALTMAQ
-چوخاروادلی ~ ÇOXARVADLI
-چوخاروادلیلیق ~ ÇOXARVADLILIQ
-چوخات‌لی ~ ÇOXATLI
-چوخاتوم‌لو ~ ÇOXATOMLU
-چوبانیاستیغی ~ ÇOBANYASTIĞI
-چوخایاق‌لی‌لار ~ ÇOXAYAQLILAR
-چوخبیلن ~ ÇOXBİLƏN
-چوخبیلمیش ~ ÇOXBİLMİŞ
-چوخبیلمیش‌لیک ~ ÇOXBİLMİŞLİK
-چوخبوجاق‌لی ~ ÇOXBUCAQLI
-چوخبوغوم‌لو ~ ÇOXBUĞUMLU
-چوخجا ~ ÇOXCA
-چوخجهت‌لی ~ ÇOXCƏHƏTLİ
-چوخجیلدلی ~ ÇOXCİLDLİ
-چوخچالوو‌لو ~ ÇOXÇALOVLU
-چوخچارپایی‌لی ~ ÇOXÇARPAYILI
-چوخچیچک‌لی ~ ÇOXÇİÇƏKLİ
-چوخ‌دان ~ ÇOXDAN
-چوخدانیشان ~ ÇOXDANIŞAN
-چوخدانکی ~ ÇOXDANKI
-چوخدزگاهچی ~ ÇOXDƏZGAHÇI
-چوخدیل‌لی ~ ÇOXDİLLİ
-چوخدیشجیک‌لی ~ ÇOXDİŞCİKLİ
-چوخدیش‌لی ~ ÇOXDİŞLİ
-چوخئو‌لی ~ ÇOXEVLİ
-چوخرلی ~ ÇOXƏRLİ
-چوخرلی‌لیک ~ ÇOXƏRLİLİK
-چوخسرلی ~ ÇOXƏSRLİ
-چوخسرلیک ~ ÇOXƏSRLİK
-چوخفازا‌لی ~ ÇOXFAZALI
-چوخفیقورلو ~ ÇOXFİQURLU
-چوخایاق‌لی‌لار ~ ÇOXAYAQLILAR
-چوخگوج‌لو ~ ÇOXGÜCLÜ
-چوخگون‌لو ~ ÇOXGÜNLÜ
-چوخهاکیمیت‌لی‌لیک ~ ÇOXHAKİMİYYƏTLİLİK
-چوخهئجا‌لی ~ ÇOXHECALI
-چوخهدلی ~ ÇOXHƏDLİ
-چوخهوجئیره‌لی ~ ÇOXHÜCEYRƏLİ
-چوخیل‌لیک ~ ÇOXİLLİK
-چوخیش‌لنن ~ ÇOXİŞLƏNƏN
-چوخقانادلی‌لار ~ ÇOXQANADLILAR
-چوخقارینجیق‌لی‌لار ~ ÇOXQARINCIQLILAR
-چوخقات‌لی ~ ÇOXQATLI
-چوخلامپا‌لی ~ ÇOXLAMPALI
-چوخلاشما ~ ÇOXLAŞMA
-چوخلاشماق ~ ÇOXLAŞMAQ
-چوخلای‌لی ~ ÇOXLAYLI
-چوخ‌لو ~ ÇOXLU
-چوخ‌لوجا ~ ÇOXLUCA
-چوخلوق ~ ÇOXLUQ
-چوخمجهول‌لو ~ ÇOXMƏCHULLU
-چوخمقسدلی ~ ÇOXMƏQSƏDLİ
-چوخمنا‌لی ~ ÇOXMƏNALI
-چوخمیللت‌لی ~ ÇOXMİLLƏTLİ
-چوخمیلیون‌لو ~ ÇOXMİLYONLU
-چوخمین‌لی ~ ÇOXMİNLİ
-چوخموتورلو ~ ÇOXMOTORLU
-چوخمؤوزولو ~ ÇOXMÖVZULU
-چوخگوج‌لو ~ ÇOXGÜCLÜ
-چوخمؤوزولولوق ~ ÇOXMÖVZULULUQ
-چوخنؤوچو ~ ÇOXNÖVÇÜ
-چوخنؤوچولوک ~ ÇOXNÖVÇÜLÜK
-چوخنؤو‌لو ~ ÇOXNÖVLÜ
-چوخوتاق‌لی ~ ÇOXOTAQLI
-چوخپارتیا‌لی ~ ÇOXPARTİYALI
-چوخپیلله‌لی ~ ÇOXPİLLƏLİ
-چوخپلان‌لی ~ ÇOXPLANLI
-چوخرقم‌لی ~ ÇOXRƏQƏMLİ
-چوخرنگ‌لی ~ ÇOXRƏNGLİ
-چوخساهه‌لی ~ ÇOXSAHƏLİ
-چوخسای‌لی ~ ÇOXSAYLI
-چوخسنت‌لی ~ ÇOXSƏNƏTLİ
-چوخسس‌لی ~ ÇOXSƏSLİ
-چوخسس‌لی‌لیک ~ ÇOXSƏSLİLİK
-چوخسیم‌لی ~ ÇOXSİMLİ
-چوخسؤزلو ~ ÇOXSÖZLÜ
-چوخشاخه‌لی ~ ÇOXŞAXƏLİ
-چوختئل‌لی ~ ÇOXTELLİ
-چوختبقه‌لی ~ ÇOXTƏBƏQƏLİ
-چوختکرلی ~ ÇOXTƏKƏRLİ
-چوخترف‌لی ~ ÇOXTƏRƏFLİ
-چوختیل‌لی ~ ÇOXTİLLİ
-چوختیراژلی ~ ÇOXTİRAJLI
-چوختون‌لو ~ ÇOXTONLU
-چوخمؤوزولولوق ~ ÇOXMÖVZULULUQ
-چوخوشاق‌لی ~ ÇOXUŞAQLI
-چوخوزلو ~ ÇOXÜZLÜ
-چوخواقون‌لو ~ ÇOXVAQONLU
-چوخواریانت‌لی ~ ÇOXVARİANTLI
-چوخیاش‌لی ~ ÇOXYAŞLI
-چوخیئرلی ~ ÇOXYERLİ
-چوخیئین ~ ÇOXYEYƏN
-چولاق ~ ÇOLAQ
-چولاقلاشما ~ ÇOLAQLAŞMA
-چولاقلاشماق ~ ÇOLAQLAŞMAQ
-چولاقلیق ~ ÇOLAQLIQ
-چولپا ~ ÇOLPA
-چولپالانما ~ ÇOLPALANMA
-چولپالانماق ~ ÇOLPALANMAQ
-چولپالاشما ~ ÇOLPALAŞMA
-چولپا‌لاشماق ~ ÇOLPALAŞMAQ
-چولپا‌لی ~ ÇOLPALI
-چوماق ~ ÇOMAQ
-چوپور ~ ÇOPUR
-چوخوشاق‌لی ~ ÇOXUŞAQLI
-چوپورلاشما ~ ÇOPURLAŞMA
-چوپورلاشماق ~ ÇOPURLAŞMAQ
-چوپورلوق ~ ÇOPURLUQ
-چور ~ ÇOR
-چوشقا ~ ÇOŞQA
-چوتور ~ ÇOTUR
-چوودار ~ ÇOVDAR
-چوودارلیق ~ ÇOVDARLIQ
-چووغون ~ ÇOVĞUN
-چووغونلاما ~ ÇOVĞUNLAMA
-چووغونلاماق ~ ÇOVĞUNLAMAQ
-چووغون‌لو ~ ÇOVĞUNLU
-چوووما ~ ÇOVUMA
-چوووماق ~ ÇOVUMAQ
-چوووستان ~ ÇOVUSTAN
-چوووش ~ ÇOVUŞ
-چوووشلوق ~ ÇOVUŞLUQ
-چؤدوکوتو ~ ÇÖDÜKOTU
-چؤهره ~ ÇÖHRƏ
-چؤکدورمه ~ ÇÖKDÜRMƏ
-چؤک‌دورمک ~ ÇÖKDÜRMƏK
-چؤکدوروجو ~ ÇÖKDÜRÜCÜ
-چؤک1 ~ ÇÖKƏ1
-چؤکک ~ ÇÖKƏK
-چؤکک‌لیک ~ ÇÖKƏKLİK
-چؤکه‌لیک ~ ÇÖKƏLİK
-چؤکلمه ~ ÇÖKƏLMƏ
-چؤکلمک ~ ÇÖKƏLMƏK
-چؤکمه ~ ÇÖKMƏ
-چؤکمک ~ ÇÖKMƏK
-چؤکوک ~ ÇÖKÜK
-چؤکوکلوک ~ ÇÖKÜKLÜK
-چؤکونتو ~ ÇÖKÜNTÜ
-چؤل ~ ÇÖL
-چؤک‌دورمک ~ ÇÖKDÜRMƏK
-چؤلبوغداسی ~ ÇÖLBUĞDASI
-چؤلچو ~ ÇÖLÇÜ
-چؤلدونوزو ~ ÇÖLDONUZU
-چؤلدووشانی ~ ÇÖLDOVŞANI
-چؤلئششیی ~ ÇÖLEŞŞƏYİ
-چؤلگؤیرچینی ~ ÇÖLGÖYƏRÇİNİ
-چؤلکئشنیشی ~ ÇÖLKEŞNİŞİ
-چؤلکه‌سه‌ینی ~ ÇÖLKƏSƏYƏNİ
-چؤلقارانقوشو ~ ÇÖLQARANQUŞU
-چؤلقازی ~ ÇÖLQAZI
-چؤللاله‌سی ~ ÇÖLLALƏSİ
-چؤللمه ~ ÇÖLLƏMƏ
-چؤل‌لو ~ ÇÖLLÜ
-چؤللوک ~ ÇÖLLÜK
-چؤلمه ~ ÇÖLMƏ
-چؤلنانه‌سی ~ ÇÖLNANƏSİ
-چؤلنوخودو ~ ÇÖLNOXUDU
-چؤلؤردیی ~ ÇÖLÖRDƏYİ
-چؤلپیشیگی ~ ÇÖLPİŞİYİ
-چؤلسیچانی ~ ÇÖLSİÇANI
-چؤلتره‌سی ~ ÇÖLTƏRƏSİ
-چؤلتورشنگی ~ ÇÖLTURŞƏNGİ
-چؤلیووشانی ~ ÇÖLYOVŞANI
-چؤمبلن2 ~ ÇÖMBƏLƏN2
-چؤمچه ~ ÇÖMÇƏ
-چؤمچبالیغی ~ ÇÖMÇƏBALIĞI
-چؤمچقویروق ~ ÇÖMÇƏQUYRUQ
-چؤمچه‌لمه ~ ÇÖMÇƏLƏMƏ
-چؤلبوغداسی ~ ÇÖLBUĞDASI
-چؤمچه‌لمک ~ ÇÖMÇƏLƏMƏK
-چؤندرمه ~ ÇÖNDƏRMƏ
-چؤندرمک ~ ÇÖNDƏRMƏK
-چؤنمه ~ ÇÖNMƏ
-چؤنمک ~ ÇÖNMƏK
-چؤپ ~ ÇÖP
-چؤپچو ~ ÇÖPÇÜ
-چؤپچولوک ~ ÇÖPÇÜLÜK
-چؤپلوک ~ ÇÖPLÜK
-چؤپوک ~ ÇÖPÜK
-چؤرک ~ ÇÖRƏK
-چؤرکاغاجی ~ ÇÖRƏKAĞACI
-چؤمچه‌لمک ~ ÇÖMÇƏLƏMƏK
-چؤرکبیشیرن ~ ÇÖRƏKBİŞİRƏN
-چؤرکبیشیرمه ~ ÇÖRƏKBİŞİRMƏ
-چؤرکچی ~ ÇÖRƏKÇİ
-چؤرکچی‌لیک ~ ÇÖRƏKÇİLİK
-چؤرکداشیان ~ ÇÖRƏKDAŞIYAN
-چؤرک‌خانا ~ ÇÖRƏKXANA
-چؤرکیتیرن ~ ÇÖRƏKİTİRƏN
-چؤرکقابی ~ ÇÖRƏKQABI
-چؤرکلمه ~ ÇÖRƏKLƏMƏ
-چؤرکلمک ~ ÇÖRƏKLƏMƏK
-چؤرک‌لی ~ ÇÖRƏKLİ
-چؤرکپولو ~ ÇÖRƏKPULU
-چؤرکساتان ~ ÇÖRƏKSATAN
-چؤرکوئرن ~ ÇÖRƏKVERƏN
-چؤرکوئرمز ~ ÇÖRƏKVERMƏZ
-چؤرکیاپان ~ ÇÖRƏKYAPAN
-چؤتکه ~ ÇÖTKƏ
-چؤوکن ~ ÇÖVKƏN
-چؤوکیرمه ~ ÇÖVKİRMƏ
-چؤوکیرمک ~ ÇÖVKİRMƏK
-چؤیروکمه ~ ÇÖYRÜKMƏ
-چؤرکبیشیرن ~ ÇÖRƏKBİŞİRƏN
-چؤیروکمک ~ ÇÖYRÜKMƏK
-چؤز ~ ÇÖZ
-چؤزه‌لمک ~ ÇÖZƏLƏMƏK
-چؤزنک ~ ÇÖZƏNƏK
-چؤزمک ~ ÇÖZMƏK
-چؤزوم ~ ÇÖZÜM
-چوبوق ~ ÇUBUQ
-چوبوقباشی ~ ÇUBUQBAŞI
-چوبوقجوق ~ ÇUBUQCUQ
-چوبوقلاما ~ ÇUBUQLAMA
-چوبوقلاماق ~ ÇUBUQLAMAQ
-چوبوقلانما ~ ÇUBUQLANMA
-چوبوقلانماق ~ ÇUBUQLANMAQ
-چوبوقلاشما ~ ÇUBUQLAŞMA
-چوبوقلاشماق ~ ÇUBUQLAŞMAQ
-چوبوقواری ~ ÇUBUQVARİ
-چودو ~ ÇUDU
-چوغلاماق ~ ÇUĞLAMAQ
-چوغول ~ ÇUĞUL
-چوغولچو ~ ÇUĞULÇU
-چوغوللاما ~ ÇUĞULLAMA
-چوغوللاماق ~ ÇUĞULLAMAQ
-چوغون‌دور ~ ÇUĞUNDUR
-چوغوندورچو ~ ÇUĞUNDURÇU
-چوغوندورچولوق ~ ÇUĞUNDURÇULUQ
-چوغوندوروتو ~ ÇUĞUNDUROTU
-چؤیروکمک ~ ÇÖYRÜKMƏK
-چوخا ~ ÇUXA
-چوخا‌لی ~ ÇUXALI
-چوخالیق ~ ÇUXALIQ
-چوخور ~ ÇUXUR
-چوخورجوق ~ ÇUXURCUQ
-چوخورلوق ~ ÇUXURLUQ
-چوقون ~ ÇUQUN
-چول ~ ÇUL
-چوخا ~ ÇUXA
-چوللاما ~ ÇULLAMA
-چوللاماق ~ ÇULLAMAQ
-چوللانما ~ ÇULLANMA
-چوللانماق ~ ÇULLANMAQ
-چوللاتما ~ ÇULLATMA
-چوللاتماق ~ ÇULLATMAQ
-چول‌لو ~ ÇULLU
-چورساف ~ ÇURSAF
-چوست ~ ÇUST
-چوشکا ~ ÇUŞKA
-چووال ~ ÇUVAL
-چووالدوز ~ ÇUVALDUZ
-چوواش ~ ÇUVAŞ
-چوواشجا ~ ÇUVAŞCA
-چون ~ ÇÜN
-چونکی ~ ÇÜNKİ
-چوروک ~ ÇÜRÜK
-چوروکچو ~ ÇÜRÜKÇÜ
-چوروکچولوک ~ ÇÜRÜKÇÜLÜK
-چوروکلوک ~ ÇÜRÜKLÜK
-چورومه ~ ÇÜRÜMƏ
-چورومک ~ ÇÜRÜMƏK
-چورونتو ~ ÇÜRÜNTÜ
-چورونتولو ~ ÇÜRÜNTÜLÜ
-چوروتمه ~ ÇÜRÜTMƏ
-چوروتمک ~ ÇÜRÜTMƏK
-چوی ~ ÇÜY
-چوروک ~ ÇÜRÜK
-جلترا ~ CLTRA
-جنسیا ~ CNSİYA
-جنتا ~ CNTA
-جنتئر ~ CNTER

شعرلر...

  سؤزباز © 1397 / 2018
  بو سیته ده هر بیر یالان و یانلیشلیغا یول وار. بورادا گئدن هر بیر یازیدان، اونون یازاری سوروملودور. چوجوقلار و دوشسل چوجوقلار ایچین ساقینجالی اولابیلر! بورداکی یازیلارا لینک وئرمه دن پایلاشیلماز!
  www.000webhost.com